m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson"

Transkript

1 & teldok. tatik m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson atik rapport i programmet Telematik 2004 är på samma gång VINNOVA-rapport VR 2002:nr 12 (ISBN ) och TELDOK Rapport 143b TelemDenna (ISSN ). Pris: 150: 2004 Rapport 143b omslag KORT , 14.36

2 TITEL/TITLE Den nya och omedelbara ekonomin ett INTERNET perspektiv FÖRFATTARE/AUTHOR Gunnar Eliasson SERIE/SERIES Telematik 2004 VINNOVA Rapport VR 2002:12 TELDOK Rapport 143b ISBN VINNOVA: ISSN VINNOVA: ISSN TELDOK: PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED April 2002 UTGIVARE/PUBLISHER TELDOK och VINNOVA Verket för Innovationssystem/The Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm VINNOVAs DNR TELDOK-rapporter kan beställas från Lindegården, telefon TELDOK reports can be ordered from Lindgården by calling I VINNOVAs Verket för innovationssystem publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA The Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at VINNOVA-rapporter försäljs genom Fritzes Offentliga Publikationer, Stockholm, tel Övriga VINNOVA-publikationer beställs och erhålls direkt från VINNOVA. VINNOVA Reports are sold through Fritzes, S Stockholm. Other VINNOVA publications are ordered directly from VINNOVA. 2002, Gunnar Eliasson, TELDOK och VINNOVA var för sig Omslag sid 2-3 Kort , 14.38

3 Den nya och omedelbara ekonomin ett INTERNET perspektiv* Gunnar Eliasson, KTH Stockholm En sammanfattning * Detta dokument sammanfattar resultaten från en större skrift med samma namn publicerad samtidigt av Teldok. Där återfinns också detaljerade referenser till källor och fakta. Se vidare reklamblad sist. Den nya och omedelbara kort6.5 1

4 2 Den nya och omedelbara kort6.5 2

5 Företal Kommer Du ihåg den Nya Ekonomin? Frågan ställdes av New York Times samma dag (8 oktober 2001) som tidningen informerade om en studie som visar att Internet bidrar med mellan en kvarts och en halv procent av produktivitetstillväxten i USA varje år. För halvannat år sedan gjorde den Nya Ekonomin större väsen av sig. Men, som professor Gunnar Eliasson utvecklar i bl a den här rapporten, det ligger i ekonomins natur att företag föds, lever och dör; ekonomin förnyar sig alltid, även när vi inte kallar den Ny. Och det har funnits perioder av lika stort nyföretagande och lika stora förändringar som innan dot.com-bubblan brast: mellan 1900 och 1925 tillkom t ex nya biltillverkare bara i USA. En del tänkare hävdar att den Nya Ekonomin inte längre finns, om den nu någonsin funnits eller var helt Ny. Ibland tar det decennier att förbereda en ögonblicklig succé, brukar framtidskommentatorn Paul Saffo säga. Fröet till Internet-revolutionen såddes ju under det kalla kriget. Men framtiden har ännu inte kommit, påpekar Gunnar Eliasson i föreliggande rapport: Den nya och omedelbara ekonomin. Grunden är lagd för att dra verklig nytta av den nya teknologin. Kanske får vi se samma tillväxt i Sverige som under årtiondena efter andra världskriget. Den nya och omedelbara ekonomin är den tionde av ca dussinet publikationer som utges i Telematik Programmet genomförs av VINNOVA och TELDOK för att studier av tidiga IT-användare och tidiga användningsområden kan vägleda beslut och åtgärder för framtiden. Tidigare utgivna titlar i programmet förtecknas på omslagets bakre insida. Professor Gunnar Eliasson numera vid Industriell ekonomi och 3 Den nya och omedelbara kort6.5 3

6 organisation vid KTH har länge och ivrigt fördjupat sig i sambanden mellan informationsteknologi och ekonomi. Hans smittande kunskapstörst och breda bildning har gjort det nödvändigt att utge Den nya och omedelbara ekonomin i två versioner: dels en sammanfattning på några och tjugo sidor, dels en över trehundra sidor lång huvudrapport som kan hämtas eller beställas från och Britt Östlund Ansvarig kompetensområdet VINNOVA Bertil Thorngren Professor, CIC, Handelshögskolan Ordförande TELDOK Redaktionskommitté 4 Den nya och omedelbara kort6.5 4

7 Innehåll Den nya och omedelbara ekonomin... 7 Sju frågor... 8 Sju frågor ställs och besvaras i denna skrift... 8 Snabb strukturomvandling oavsett en Ny Ekonomi eller inte Tillväxt genom födelse och död av företag En ny teknologi eller en ny ekonomi? Den kreativa förstörelsen gäller även samhällsekonomins institutioner Ny teknologi, en ny produktionsorganisation och nya principer för inkomsternas fördelning Lätt att missa tåget Affärsbeslut blir affärsexperiment som ofta misslyckas Det sociala kapitalet Från mekanisk till digital teknologi syns den Nya Ekonomin i statistiken? Nya samband tar kanske inte bort inflationshotet? Världens rikaste ekonomi ökar farten Marknaden visste bättre än experterna Tre trendbrott Det finns mer än en ny ekonomi Den gamla industrin i den Nya Ekonomin (1) Den omedelbara ekonomin finansiella tjänster (2) Media, underhållning och utbildning (3) Verkstadsindustrin industriländernas ekonomiska ryggrad (4) Den Nya Hälsoindustrin Internet ekonomi Internet genomlyser De tre informationsparadoxerna Den ekonomisk- politiska kontrollen av ekonomin Ekonomisk politik i den Nya och Omedelbara Ekonomin Teoriruta Referenser Den nya och omedelbara kort6.5 5

8 6 Den nya och omedelbara kort6.5 6

9 Den nya och omedelbara ekonomin Diskussioner om den nära förestående s.k. Nya Ekonomin dök plötsligt upp i den ekonomisk-politiska debatten mot 1990-talets slut, till synes ur tomma intet, för att strax därefter försvinna. Den Nya Ekonomin förknippades starkt med IT, men hade föregåtts av en lika intensiv diskussion om den s.k. produktivitetsparadoxen. Varför kunde inte resultaten av många tidigare års enorma investeringar i IT spåras i statistiken? Vi ställer frågorna: Existerar den Nya Ekonomin? Om svaret är ja: finns den kvar? Vilken roll spelar egentligen ny teknologi, särskilt dator- och kommunikationsteknologin, för ekonomisk tillväxt? Vad innebär den nya ekonomin för tillväxten och för människorna på arbetsmarknaden? De europeiska ekonomiernas obenägenhet att växa har givit diskussionen om den Nya Ekonomin en särskild krydda. Man sneglar avundsjukt på den enda ekonomin, världens största och rikaste som kan göra anspråk på att representera den Nya Ekonomin. USAs ekonomi har under ett decennium vuxit snabbare än nästan alla andra länders ekonomier. År 2000 deklarerade EUs ministerråd i Lissabon att Europa inom 10 år skulle hinna upp USA och bli världens mest produktiva ekonomi. Löftet upprepades i år (2001) i Barcelona. Dessa deklarationer är ståtliga och utgår ifrån att man med politik kan göra något åt saken. Vilken roll spelar egentligen politiken bakom ekonomisk tillväxt och då särskilt bakom ett lands möjligheter att förverkliga drömmen om den Nya Ekonomin? Om detta har vi något att säga i denna skrift. Den Nya Ekonomin handlar nämligen om teknologi och företagande på mikroplanet, om samhällsekonomins organisation, om kompetens, incitament och konkurrens och om konsekvenserna för tillväxt och ekonomisk politik på makroplanet, samt om vilken roll politiken kan spela i framtiden jämfört med tidigare. 7 Den nya och omedelbara kort6.5 7

10 Sju frågor Sju frågor ställs och besvaras i denna skrift Existensproblemet är den första av de sju frågorna. Frågan om den Nya Ekonomins existens är dock fel ställd. En framgångsrik, växande ekonomi förnyas och omorganiseras ständigt. Omorganisation äger rum inne i företagen, men också i form av nyetablering och utslagning/nedläggning av företag. Sådan nyetablering och nedläggning (firm turnover) är avgörande under perioder av teknologisk förnyelse, dvs för utfallet av den industriella omvandling som anses pågå just nu. De senaste 200 årens tillväxt i svensk industriproduktion efter produktionskurvan i figuren har burits fram av en konstant pågående sådan strukturell omvandling. Vi kan också konstatera att industriella revolutioner är sällsynta. Förra gången en industriell revolution värd namnet inträffade var för nästan 200 år sedan (se figur 1A). Sedan drygt 50 år håller dock en rad nya banbrytande teknologier 1 (inte bara IT) på att introduceras i de rika industriländernas produktion. Potentialen att skapa framtida positiva tillväxteffekter är så stor att beteckningen en Ny Ekonomi förmodligen är motiverad. Men framtiden har ännu inte kommit. Teknologin är global. Långtifrån alla i dag avancerade industriländer har (för det andra) den mottagarkompetens som behövs för att förverkliga en Ny Ekonomi. Ingen ny ekonomi kommer att introduceras och ingen ny industriell revolution kommer att äga rum om inte en räcka nya innovativa teknologiska tillämpningar med framgång introduceras i produktionen. En rad institutionella hinder i företagen och i samhället i övrigt måste dock först undanröjas. Radikalt ny teknologi introduceras praktiskt taget alltid via nyetablering av företag. Det är sannolikt att det nya årtusendets första årtionde kommer att definiera slutet på de gamla storföretagens dominans i den svenska ekonomin. Om inte 1 Jag använder ordet teknologi i betydelsen kunskap om det tekniska. Detta handlar även om kunskap om hur ny teknik skall/kan användas i produktionen. 8 Den nya och omedelbara kort6.5 8

11 innovativt nyföretagande fyller ut det tomrum som lämnas när storföretagen utlokaliserar sin produktion eller bantas ned, blir det fortsatt stagnation i figurens övre högra hörn, och ingen ny ekonomi. Aktivt och innovativt entreprenörskap på bred front är därför en förutsättning för makroekonomisk framgång. Tåget går utan Sverige. Som vid den tidigare industriella revolutionen kommer många tidigare rika länder även denna gång att missa tåget. Många djärva beslut måste därför tas i produktionen, och samhället måste acceptera och lära sig hantera konsekvenserna av de många oundvikliga affärsmisstag som kommer att begås i vad vi kommer att kalla den experimentellt organiserade, läs framgångsrika, ekonomin (EOE). För det tredje kommer inte ens en framgångsrik övergång till en ny ekonomi att innebära en höjning av trenden i den ekonomiska tillväxten i figuren. I bästa fall förs den svenska ekonomin tillbaka till sin gamla tillväxttrend under efterkrigstiden. Index 1875 = 100 Figure 1A. Svensk industriproduktion från Gustav Wasa till och med 2000 Källa: Eliasson, Gunnar, Schumpeterian Innovation, Market Structure, and the Stability of Industrial Development; in Hanusch (ed.), Evolutionary Economics Applications of Schumpeter s Ideas, s Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press samt uppdateringar. För det fjärde kanske den Nya Ekonomin kommer att vara svår att upptäcka statistiskt. Den Nya Ekonomins marknader drivs mer än 9 Den nya och omedelbara kort6.5 9

12 vad som var fallet tidigare av innovativ produktkonkurrens. Även om produktivitetsvinsterna är stora handlar det denna gång i första hand om utveckling och produktion av nya produkter vars kvaliteter är mycket svåra att kvantifiera statistiskt. Hela tillväxten kommer inte att synas i figurens tillväxtkurva. Detta problem illustreras av informationsparadox II i tabell 1 sid 28. För det femte diskuterar vi en industriell omvandling vars komplexitet saknar motstycke under tidigare industriella revolutioner. Ingen aktör förstår mer än begränsade delar av den dynamik som pågår. Till dessa aktörer med mycket begränsad information om vad som pågår hör även den centrala statsmakten. Många förtida beslut kommer att fattas och många affärsexperiment kommer att misslyckas. Den nya och Experimentellt Organiserade Ekonomins (EOE) dynamik håller på att i grunden förändra arbetsmarknaden. Dator och kommunikationsteknologi, samt den Nya Ekonomins konsekvenser för arbetsplats och arbetsmarknad är föremål för en särskild studie finansierad av VINNOVA, under rubriken Ny industri, Nya arbetsuppgifter, Nya krav på kompetens och Flexibilitet. Att företag föds och går under är normalt i en dynamisk och experimentellt organiserad ekonomi, som växer genom födelse och död av företag eller delar av företag. Nyskapande sker genom affärsexperiment i marknaden. Ekonomisk politik får dock inte bedrivas som politiska experiment. Ekonomisk-politiska misslyckanden får för stora negativa konsekvenser. Om detta vittnar historien mycket tydligt. Minst lika intressant som effekterna på produktionen är (för det sjätte) att arbetslivet, kulturlivet och politiken samtidigt kommer att radikalt påverkas. Det som redan pågått en tid, nämligen en nedbantning av den centrala politiska ekonomiska makten till förmån för individen, kommer att fortsätta. Schumpeters kreativa förstörelse av ekonomins strukturer är ett ledtema i denna skrifts analys och den kreativa förstörelsen gäller inte bara industrins produktionsstrukturer utan i lika hög grad de många av samhällets institutioner som byggts upp för att stödja just den gamla industrins produktion. Den gamla svenska policy modellen växte fram för att stödja produktionen i en industri byggd på fysiskt definierad stordrift, i en teknologi som hade sina rötter i 1800-talet. Den politikens symbios med storföretagandet och fackföreningsrörelsen passar inte en industriell 10 Den nya och omedelbara kort6.5 10

13 dynamik som bygger på innovativt nyföretagande, entreprenörskap och snabb avveckling av misslyckade affärsidéer. Snabb strukturomvandling oavsett en Ny Ekonomi eller inte. Det finns (för det sjunde) ett naturligt mänskligt och politiskt motstånd mot den ständiga förnyelse och oundvikliga förändring som pågår i en framgångsrik tillväxtekonomi. Men ett redan rikt industriland som är djupt integrerat i världsekonomins handel, produktion och finansmarknader kan inte avstå och ställa sig utanför. Om ekonomins företag inte lyckas ta till sig den Nya Ekonomins teknologi kommer strukturomvandlingen ändå att äga rum, men nu får man bara uppleva dess negativa sidor, utslagning utan förnyelse. En individuell och samhällelig infrastruktur av socialt kapital som hjälper människor att fungera i den experimentellt organiserade ekonomin måste byggas upp; kalla det ett försäkringskapital. Välfärdsekonomins infrastrukturer är i minst lika stort behov av innovativ renovering som industrins kapitalstrukturer, och det är inte på något sätt självklart att samhället skall ansvara för den förnyelsen. Den konkurrensutsatta ekonomins normer gäller även här: ingen nostalgisk vördnad för det gamla. Individen i en framgångsrik ekonomi kan försäkra sig för det han/ hon inte kan förutse och gardera sig för själv. Företagen däremot skall klara sig själva eller gå under. Bra företag tjänar dessutom pengar oavsett hur tillväxten ser ut. Här finns inget behov av försäkring. Tillväxt genom födelse och död av företag Efterkrigstiden, och senast 1980-talet såg en magnifik innovativ förnyelse av de gamla svenska storföretagen. Det är dock osannolikt att de svenska storföretagen återigen kommer att lyckas med konststycket att radikalt organisera om sig för detta århundrades första decennier. Många av de gamla storföretagen blir därför förr eller senare förlorare. Innovativ nyetablering och entreprenörskap i liten skala blir avgörande för att fylla det industriella tomrum som utflyttade eller nedbantade storföretag lämnar. Det är så den Nya Ekonomin kommer att speglas i statistiken. En framgångsrik introduktion av den nya ekonomin kommer att återställa tillväxten i figurens övre högra del och reallönetillväxten i Sverige mätt i utländsk valuta (se teoriruta sist). 11 Den nya och omedelbara kort6.5 11

14 En ny teknologi eller en ny ekonomi? Internet är den ultimativa manifestationen av den femte generationen datorer, nämligen integrationen av dator- och kommunikationsteknologierna. Denna teknologi representerar någonting radikalt nytt som i grunden kommer att förändra ett antal av de rika industriekonomiernas sätt att organisera sin produktion. Men Internet och den digitalt baserade dator- och kommunikationsteknologin är bara en teknologi av flera som håller på att mogna ut i industriell tillämpning. Den digitala teknologin föddes industriellt när transistorn uppfanns i USA Drygt 25 år senare föddes också den moderna bioteknologin. Som vid de tidigare tillfällen när en radikalt ny generisk teknologi etablerats i produktionen handlar det också denna gång om en i tiden långt utdragen process, men så småningom om introduktionen av radikalt nya produkter och en ny ekonomisk produktionsordning. Såväl inom dator- och kommunikationsteknologin som inom bioteknologin leder USA utvecklingen. De motsvarande industrierna utgör en större andel av USAs produktion än produktionen i andra länder. Men inom dessa teknologier har Sverige lyckats utveckla några specialiteter, där vi blivit världsledande, särskilt inom mobil telekommunikation. Det är också här som innovativt nyföretagande kommer att vara avgörande för svensk välfärd under de närmaste åren allteftersom de gamla företagen i den gamla ekonomin vacklar, och avvecklar eller utlokaliserar produktion. En framgångsrik framtid för Sverige förutsätter därför en ny produktionsordning, som förutsätter förändrade institutionella och sociala strukturer på arbetsmarknaden. De gamla storföretagens dominans som trygga arbetsmiljöer kommer att ersättas av mer dynamiska småföretag, som ofta går under och en för arbetstagaren betydligt mer krävande och osäker tillvaro. För att denna situation skall accepteras politiskt krävs innovativ produktutveckling i socialförsäkringssystemet i form av nya försäkringslösningar mot arbetsrisker. Men det är inte på något sätt självklart att det offentliga är bäst lämpat att klara denna uppgift. Vi vet och det handlar denna skrift om att potentialen för dramatisk, positiv ekonomisk förändring är mycket stor. Men även om det ekonomiska utfallet för det enskilda landet, den enskilda regionen och den enskilda människan kan vara potentiellt mycket stort 12 Den nya och omedelbara kort6.5 12

15 och positivt så är det också mycket osäkert. Liksom under den industriella revolutionen för snart 200 år sedan kommer några länder att klara sig utmärkt. De flesta kommer dock inte att lyckas särskilt väl när det gäller att skapa en ny och effektivare produktionsordning. Till de senare misslyckade länderna hörde under den industriella revolutionen de då rikaste och tekniskt mest utvecklade länderna i världen (Indien och Kina). Den kreativa förstörelsen gäller även samhällsekonomins institutioner Industriell omvandling gäller inte bara positiv teknologisk förändring. Där har Sverige fortfarande en stor konkurrensfördel. Den kreativa förstörelsen gäller också samhällets institutioner. Det var olämpligt utformade sociala, kulturella och politiska system, snarare än brist på teknologi som förhindrade den industriella revolutionen i många tidigare avancerade ekonomier. Avvecklingen av skråsystemet var till exempel avgörande för en framgångsrik industriell revolution för ca 200 år sedan. De i dag industriellt mest avancerade industriländerna borde vara de industriellt mest kompetenta att snabbt ta till sig det nya. Men de kan liksom i Indien och Kina vara utrustade med gamla kulturella, sociala och politiska hierarkier anpassade för en tidigare produktionsteknologi som hindrar den industriella förnyelsen, och vars lokala makthavare sätter sig på tvären mot förändring. Ny teknologi, en ny produktionsorganisation och nya principer för inkomsternas fördelning Framgångsrik ekonomisk utveckling kräver nämligen inte bara teknologisk, ekonomisk och social förmåga (mottagarkompetens) att på ett produktivt sätt ta till sig den nya teknologin utan även flexibilitet, och en allmän acceptans av att delar av den gamla kulturella och politiska ordningen raseras. Historiskt har politiskt och socialt motstånd mot stora förändringar i principerna för inkomsternas fördelning varit det största politiska hindret för ekonomisk förändring. Härvidlag kan konstateras att den nya ekonomins teknologier kommer att radikalt ändra principerna för inkomsternas fördelning. De rika industriländerna domineras alla av ett politisk etablisse- 13 Den nya och omedelbara kort6.5 13

16 mang som sitter på principerna för inkomsternas fördelning i den lokala ekonomin. Hela den offentliga sektorn och fackföreningsrörelsen hör hit. Den (gamla) svenska policy modellen var ett konsensusarrangemang (ett socialt kontakt) mellan företagen, fackföreningsrörelsen och kanslihuset. Men denna Saltsjöbadsanda, som helt dominerade den svenska ekonomisk-politiska diskussionen till början på 1980-talet, var utformad för att passa 1800-talets teknologi och en grupp dominanta storföretag. Det är alltså bäddat för en konflikt mellan ekonomiska krafter drivna av teknologisk förändring och de strukturbevarande institutionerna. Denna skrift apostroferar Joseph Schumpeters metafor av kreativ förstörelse ( creative destruction ). Men tolkningen är mycket bredare än Schumpeters egen och inkluderar hela den kulturella, sociala och politiska infrastrukturen. Det är där de stora hindren mot förändring sitter. Och det bör tilläggas den teknologi som diskuteras i denna studie kommer mer än någon annan teknologi någonsin gjort att förändra de kulturella, sociala och politiska infrastrukturerna i världsekonomin. Vi kan därför räkna med ett betydande lokalt politiskt och kulturellt motstånd mot den förändring, som pågår, och som kommer att avgöra de lokala ekonomiska konsekvensernas positiva och negativa fördelning. Lätt att missa tåget Det perspektiv som målas upp innebär radikal social och ekonomisk förändring. Förra gången en ny ekonomi skapades spontant under 17- och 1800-talen i England deltog endast ett mindre antal länder i den positiva utvecklingen. Dessa länders invånare och företagare hade den ekonomiska och sociala förmågan (mottagarkompetensen) att genom innovativt entreprenörskap lära sig bygga ny egen industri och klara de sociala påfrestningar som följde med industrialiseringen. De flesta länder i världen fortsatte dock efter trenden i tabell 1 sid 28, medan de blivande industriländerna snabbt passerade de tidigare rikaste länderna i världen i levnadsstandard. Förutsättningarna för ett liknande lyft i utvecklingen är i dag lika stora som de var för 200 år sedan, förmodligen större. Men den nya ekonomin kommer inte av sig själv. En framgångsrik industriell omstrukturering förutsätter aktivt, innovativt entreprenörskap, en betydande industriell mottagarkompetens 14 Den nya och omedelbara kort6.5 14

17 och ett socialt kapital som ger den nödvändiga lokala sociala och politiska acceptansen för de förändringar som måste inträffa. Tänkte EUs ministerråd på detta inför sina deklarationer i Lissabon år 2000 och i mars 2002 i Barcelona? Affärsbeslut blir affärsexperiment som ofta misslyckas Den nya ekonomin handlar inte bara om informations- och kommunikationsindustrins roll i produktionen. Den handlar ännu mer om den ökade ekonomiska och sociala komplexitet som följer med den nya teknologins introduktion, och karaktären på den information som flödar runt omkring oss, om vad vi vet och inte vet, vad vi missförstår och vad allt detta betyder för den ekonomi vi lever och verkar i. Översköljs människor och företag med irrelevant information samtidigt som information saknas om det väsentliga? Såväl företag som människor utsätts i dag för en mycket större komplexitet och oförutsebarhet än för några decennier sedan. Förändringarna går mycket fortare och konkurrenter dyker upp där de tidigare inte funnits. Tidigare erfarenhet gäller inte längre som trygg vägledare in i framtiden. Många företag tvingas därför ut på öppna och djupa vatten i dåligt utrustade båtar. De vill inte bli tagna på sängen, eller också har företagsledningen bara en idé som den tror på. Det går mycket ofta ordentligt fel. Det är därför osannolikt att den kompetens att leda storföretag framgångsrikt som fanns i Sverige under de förhållandevis välordnade och 1990-talen kommer att ge bra utdelning under de annorlunda strukturella förhållanden som nu råder. Introduktionen av den möjliga nya ekonomin följer perfekt modellen av den Experimentellt Organiserade Ekonomin (EOE), som utgör den teoretiska struktur som ger ett sammanhang åt de fakta denna studie grundas på (se teoriruta sist). Det sociala kapitalet Den nya ekonomin innebär sammanfattningsvis en samhällsrevolution i två avseenden; (1) Trygg, standardiserad storskalighet byts i småskalig produktion inom ramen för teknologiskt diversifierade underleverantörssystem som möjliggör olika kombinationer av flexibilitet och stordriftsfördelar inom systemet men där de enskilda 15 Den nya och omedelbara kort6.5 15

18 aktörerna mer än tidigare utsätts för ett ständigt omvandlingstryck i marknaden; (2) Det existerande offentliga sociala försäkringssystemet, också byggt på standardisering och storskalighet, fungerar inte längre effektivt under den kreativa förstörelse som är förenad med introduktionen av en ny ekonomi. Det gamla kollektiva socialförsäkringssystemet måste ersättas med ett nytt, individuellt anpassat socialt försäkringskapital som ger acceptans för den nödvändiga förändringen. Även här måste den kreativa förstörelseprocessen få verka. Annars kommer inte den Nya Ekonomin att kunna förverkligas. 16 Den nya och omedelbara kort6.5 16

19 Från mekanisk till digital teknologi syns den Nya Ekonomin i statistiken? Den Nya Ekonomin har under de senaste åren diskuterats under tre olika rubriker: 1. MAKRO - snabbare produktivitetstillväxt - nya samband - ingen anledning oroa sig för inflation 2. DIVERGENS - i stället för konvergens 3. NY TEKNOLOGI - IT gör att produktionen kan organiseras på helt nya sätt Nya samband tar kanske inte bort inflationshotet? Makrodiskussionen har i första hand förts på riksbanksnivå och i kanslihus och den har genomgående haft en politisk underton; den nya ekonomin handlar om nya samband. Den högre produktivitetstillväxten anses innebära att en höjd (offentlig) efterfrågan och en lägre arbetslöshet inte längre utgör en fara för inflation. Vi kan utan oro för inflation sänka arbetslösheten eller återigen börja ägna oss åt en ambitiös sysselsättnings- och fördelningspolitik. Så har diskussionen förts, företrädesvis i Europa. I USA har hökarna dominerat diskussionen. Där har risken att starta en ny inflationsrunda med felaktig politik betonats. I den Nya Ekonomin är reaktionerna omedelbara och på USAs finansmarknader uppstår omedelbart oro för inflation när arbetslösheten går ned under 5 procent. I USA har arbetslösheten under de senaste 20 åren, med europeiska mått mätt, dels varit mycket låg och dels (när den varit hög) aldrig uppfattats som ett stort politiskt problem. I stället hotar en låg arbetslöshet med inflation enligt de gamla sambanden. Diskussionen på bägge sidor av Atlanten kom dock omedelbart av sig när IT-bubblan brast och USA-ekonomin gick ner på lägre varv. 17 Den nya och omedelbara kort6.5 17

20 Världens rikaste ekonomi ökar farten Divergens kontra konvergensproblemet är delvis nytt. När världens redan rikaste och största ekonomi expanderar fortare än nästan alla andra länders ekonomier, rika som fattiga, ställs den tidigare diskussionen på huvudet, nämligen catch up doktrinen som går ut på att den fattiga världen (inklusive delar av Europa) håller på att lära sig de rika ländernas mer avancerade produktion och hämtar in försprånget. De rika länderna, däremot, måste satsa en växande andel av sina resurser på forskning och utvecklingsarbete för att kunna hålla det krympande försprånget. De olika ländernas BNP per capita närmar sig varandra uppifrån och nedifrån. Den bilden stämmer dock inte längre. Det verkar i dag som om USA med framgång byggt ny industri på resultaten från efterkrigsårens väldiga satsning på forskning vid företag och vid universitet och skapat en ekonomi som förmår växa ifrån de länder vars företag håller på att lära sig vad USAs företag tidigare var bäst på. Den nya ekonomin måste ha sitt ursprung i ny teknologi, så låter den tredje versionen. Den genomgående referensen är till IT, särskilt Internet, och visionerna har växt sig allt starkare under de allra senaste åren, så starka att kontrasten mot vad som sades för inte mer än drygt fem år sedan om produktivitetsparadoxen gör att hela diskussionen får ett lätt skimmer av löje över sig. Marknaden visste bättre än experterna Fram till år 1995 undrade alla ekonomiska experter över varför inga positiva produktivitetsvinster kunde spåras i statistiken trots de föregående två decenniernas enorma investeringar i datorer, i kommunikationsutrustning och mjukvara i USA. Pristagaren i Ekonomi, Robert Solow, formulerade situationen så här 1987: Computers are everywhere visible, except in the productivity statistics. Den formuleringen repeterades om och om igen i vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, åtminstone fram till Äldre industriledare talade om den nya informationsteknologin som en modenyck och experter om allvarliga felallokeringar av resurser. Den extremt långa inflationsfria tillväxtcykel den amerikanska ekonomin har ridit på fram till helt nyligen har dock övertygat även 18 Den nya och omedelbara kort6.5 18

21 försiktiga bedömare. IT och Internet har blivit accepterade som den ultimativa manifestationen av den Nya Ekonomin, och somliga forskare hävdar att även om centrala beslutsfattare inte begrep, så gjorde aktörerna på aktiemarknaden det. Detta speglas av aktiekursernas utveckling i förhållande till BNP, en kvot som stigit kraftigt sedan början av 1980-talet, och som trots den bubbla som brast år 2000 fortfarande ligger långt över historiska trender. Tre trendbrott Tre trendbrott sedan mer än 30 år signalerar början på något nytt. För det första har stordrift i fysiskt stora anläggningar gradvis minskat i betydelse som ett tecken på framgångsrikt företagande, medan småskalig, kompetensintensiv produktion där skalfördelar uppnås genom samverkan i breda kompetensblock växt i betydelse. Datoroch kommunikationsindustrin, inklusive tillhörande mjukvaru- och tjänsteprodukter är det bästa exemplet på denna nya produktionsordning. Även bioteknik- och hälsoindustrin i stort visar på samma utveckling. För det andra har under samma trettioårsperiod inkomsternas spridning ökat, med början i USA. Höginkomsttagare har fått det relativt bättre än låginkomsttagare. Detta är en logisk konsekvens av en ökad sysselsättning i småskalig industri och en ökad efterfrågan på kompetenta arbetsinsatser. Det tredje trendbrottet speglar samma sak. Trenden bort från egenföretagande mot anställningskontrakt sedan den industriella revolutionens början har sedan ca 30 år brutits i sin motsats. Ökad småskalig produktion och ökat egenföretagande innebär att kompetens fått en mer rättvisande värdering än tidigare på arbetsmarknaden. Dessa trendbrott har först dokumenterats för den amerikanska ekonomin. Men fler och fler studier pekar på att samma mönster håller på att utvecklas i Europa. Det finns mer än en ny ekonomi Det ovan sagda är mer typiskt för nya industrier som dator- och kommunikationsindustrin än för den gamla, etablerade storindustrin. Men det blir alldeles för ensidigt att beskriva den nya ekonomin enbart i 19 Den nya och omedelbara kort6.5 19

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie Om Internet och marknader i förändring Konkurrensverkets A4-serie Konkurrensverket mars 2002 ISSN 1650-8181 Innehållsförteckning 1 Förändring är tidens väsen 7 Referenser 17 2 Att beskriva och analysera

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM SVENSK INNOVATIONSKRAFT ETT INNOVATIONSEKONOMISKT PERSPEKTIV

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM SVENSK INNOVATIONSKRAFT ETT INNOVATIONSEKONOMISKT PERSPEKTIV POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM SVENSK INNOVATIONSKRAFT ETT INNOVATIONSEKONOMISKT PERSPEKTIV Entreprenörskapsforum, 2012 Foto: Stock.XCHNG PS från entreprenörskapsforum En viktig uppgift

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Hälsans betydelse för individens

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2012. entrepreneurship, norms and the business cycle

SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2012. entrepreneurship, norms and the business cycle SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2012 entrepreneurship, norms and the business cycle SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2012 entrepreneurship, norms and the business cycle Pontus Braunerhjelm (red.) Martin Andersson

Läs mer

Örjan Sölvell och Göran Lindqvist medverkan av Mats Williams

Örjan Sölvell och Göran Lindqvist medverkan av Mats Williams n ä r i n g s p o l i t i s k t F O R U M r a p p o r t # 4 INNOVATIONER REGIONER OCH KLUSTER Örjan Sölvell och Göran Lindqvist medverkan av Mats Williams Innovationskraft, regioner och kluster Vägen till

Läs mer

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt« entreprenörskap innovation småföretagande 4 2011 På tur med entreprenörer Upplevelsebranschens uppsving MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«dessutom Startups Socialt företagande Inkubatorer i

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster Professor Örjan Sölvell Förord Denna debattskrift har tillkommit på initiativ av Forum för Health Policy i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen.

Läs mer