Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier."

Transkript

1 Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha.

2 ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen får du fram en samling alltid tillgängliga och behändiga webbsidor där du kan: se saldot för ditt abonnemang kontrollera dina fakturor, beställa nya tjänster eller annullera tjänster som inte behövs. Dessutom får du via sidorna kopplingen av tjänsterna för hälften av priserna jämfört med normal tariff. Alla tjänster som ingår i den här broschyren kan du beställa på adressen Mitt mobiltelefonnummer: Obs! Med ett Sonera-abonnemang kan du alltid ringa till nödtelefon och polis även utan att ange PIN-kod. Visst minns du att: mobiltelefonen kan förorsaka störningar i närbelägna elektroniska apparaters funktion. Av säkerhetsskäl skall mobiltelefonen alltid vara avstängd bl.a. ombord på flygplan och på sjukhus. Finländsk lag förutsätter att en s.k. hands free -utrustning används då man kör bil. Kom också ihåg att iaktta särskild noggrannhet ifall du låter en annan person använda din anslutning. Den som innehar anslutningen ansvarar för dess fakturering. Du kan begränsa användningen av din anslutning med hjälp av spärrtjänster. Bandning av kundtjänstsamtal Sonera bandar kundtjänstsamtal. Bandningen är till fördel för såväl kunden som Sonera. Vid behov kan man med hjälp av bandningen verifiera avtal som per telefon ingåtts med kunden. Bandningen hjälper oss bl.a. också att förbättra vår kundbetjäning. Allmänt nödnummer: 112 2

3 Landets etta till din tjänst Hjärtligt välkommen som kund hos Sonera. Vårt mobilabonnemang är det populäraste i Finland du har alltså anslutit dig till en stor grupp nöjda kunder. Du kan lita på kvaliteten, funktionsdugligheten, den goda kundbetjäningen samt givetvis på den utmärkta hörbarheten i Finland och ute i världen. Därtill förfogar du över mobiltjänster som alltid är föregångare i utvecklingen. Ett flertal av våra tjänster får du automatiskt, utan uppkopplings- eller månadsavgifter. Som kund hos Sonera kan du alltså vara säker på att du får full valuta för dina pengar. Vi vägleder dig gärna även i internetfrågor. Mera information om Sonera Bredband och andra Internetabonnemang får du hos vår kundtjänst eller på internetadressen Sonera Etu belönar! Som kund hos oss kan du ansluta dig till vårt avgiftsfria kundprogram Sonera Etu. Sonera Etu belönar koncentration av tjänster och ett långvarigt kundförhållande. Som Sonera Etu kund får du värdefulla förmåner, hela tiden sakkunnig betjäning och erbjudanden av olika slag. Mera information Sonera SurfPort kopplar tjänsterna till din telefon Sonera SurfPort erbjuder nya dimensioner för din mobiltelefon! Som kund hos Sonera blir du delaktig av det stora urvalet av SurfPort-tjänster, t.ex. senaste nyheter eller Musiikkilataamo. Stifta när- mare bekantskap med tjänsten Surf Port via din telefon på adressen wap.surfport.fi eller på internet Utnyttja oss, därför finns vi Om du har frågor gällande ditt abonnemang eller våra tjänster skall du ringa vår kundtjänst. Vårt servicenummer finner du på bakpärmen av denna guide. Information och hjälp får du även på adressen och givetvis hos din närmaste Sonera handlare. Jag rekommenderar att du bekantar dig med den här guiden. Ta väl vara på guiden tillsammans med leveransvillkoren. På så sätt har du vid behov alltid tillgång till all väsentlig information om ditt mobilkundförhållande hos Sonera. Gör dig väl förtrogen med din egen telefons användarhandbok. Utnyttja den digra telefondelen på sidorna Välkommen - du har gjort bästa möjliga val! Esa Rautalinko Head of Mobility Services Finland Sonera 3

4 INNEHÅLL Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Bra att veta... 2 Landets etta till din tjänst... 3 Tag ditt nya abonnemang i bruk... 5 Ditt abonnemang fungerar med ett SIM-kort... 5 Din egen kod är en PIN-kod... 5 PUK-koden öppnar ett blockerat abonnemang.. 5 Om mobiltelefonen och abonnemanget förkommer...6 Samtal och textmeddelanden... 7 Samtal i hemlandet... 7 Samtal från Finland till utlandet... 7 Täckning i utlandet... 7 Förfrågan... 8 Konferenssamtal... 8 Nummerpresentation Multi-SIM två telefoner, ett nummer... 9 Sänd och tag emot sms...9 Mms...9 Sonera Etu belönar på många sätt! Plussa- eller YkkösBonus-poäng...10 Kestoetu: söndagssamtal i ett års tid för Sonera Etukanava Var nåbar...13 Svararen Vidarekoppling och överflyttning...13 Samtal väntar...14 Förutse kostnaderna och spara pengar...15 Hemsamtal...15 Saldoavtal Saldopåminnelse...15 Veckosaldo...17 Saldoförfrågan...17 Kontantkort...17 Saldopåfyllning...17 Du kan betala din räkning på många sätt...18 Betalningstid för mobiltelefonfaktura...18 Spärrar och begränsningar...19 Trevliga och nyttiga fritidstjänster...20 MobilTV...20 Videosamtal...20 Musiikkilataamo...21 Sonera Navigator Bättre säkerhet med Sonera försäkra din mobiltelefon!...22 Soneras Ringsignal ersätter tut-tut-signalen med musik...22 Mobil e-post...22 Sonera SurfPort en av vardagens små framgångshistorier...24 Sonera Data med mobiltelefon på webben...26 Företagsabonnemang mobilen i arbetet...28 Parallellkort för arbets- och privatsamtal till skilda nummer...28 Samtalsspecifikation Sonera Connect...28 Company Data...28 Fax...29 Fax Svarare...29 Leveransvillkor

5 Tag ditt nya abonnemang i bruk Ditt abonnemang fungerar med ett SIM-kort Börja med att sätta in SIM-kortet som innehåller Soneras Mobilabonnemang i din telefon. SIM-kortet innehåller alla de tjänster som är automatiskt kopplade till ditt Sonera abonnemang samt minnesplatser för telefonnummer och textmeddelanden som sparas. Till alla våra nya kunder sänder vi också WAP- och multimediainställningar till deras telefonmodell. Spara dina inställningar som textmeddelande till din telefon. Din egen kod är en PIN-kod Då du slagit på strömmen på din telefon frågar den efter PIN-koden. Den är din personliga fyrsiffriga kod. Moderna mobiltelefoner har två koder: PIN1- kod för telefonens allmänna funktioner och PIN2- kod för vissa specialfunktioner. Välj dina egna PIN-koder Ändra alla PIN-koder av säkerhetsskäl så fort du har tagit din anslutning i bruk. Alla Sonera Mobilanslutningar har till att börja med samma sifferkoder. PIN1-koden är 0000 och PIN2- kooden Knappa in den nya PIN1-koden så här: 04 (nuvarande PIN1) (nya PIN1) (nya PIN1). Knappa in den nya PIN2-koden så här: 042 (nuvarande PIN2) (nya PIN2) (nya PIN2). Man kan också byta PIN-kod från telefonens meny. Bekanta dig med telefonens användarhandbok. PUK-koden öppnar ett blockerat abonnemang Om fel PIN-kod knappas in tre gånger i följd blockeras abonnemanget. För avblockering behöver du den 8-siffriga PUK-koden som du som innehavare av abonnemanget får hos Soneras kundtjänst. PUK-koden får du även dygnet runt som självbetjäning på internet på adressen För att få fram PUK-koden på internet skall du ha en sifferkod för Egna sidor. 5

6 ? Om mobiltelefonen och abonnemanget förkommer Ring omedelbart till vår kundtjänst Normal samtalsavgift för samtal och köande (msa/lna) (från utlandet , avgiftsbelagd). Be kundtjänsten stänga abonnemanget. Du kan skaffa dig ett nytt SIM-kort utan att ditt mobiltelefonnummer ändras. Om din mobiltelefon blir stulen skall du göra brottsanmälan hos polisen. Sänd en kopia av brottsanmälan till Soneras kundtjänst. 6

7 SAMTAL OCH TEXTMEDDELANDEN (SMS) Soneras operatörsprefix på din telefons display meddelar att telefonen befinner sig inom mobilnätet då kan du alltså ringa. På mobiltelefonens nummer kan man inte längre se vilken mobiloperatören är. Du kan ta reda på mottagarens mobiloperatör på adressen Samtal i hemlandet Då du själv är i Finland kan du ringa till vilken inhemsk mobilanslutning som helst alldeles som om anslutningen var i Finland oberoende av i vilket land den person du vill nå befinner sig. För samtalet betalar du avgiften för samtal i hemlandet. Ifall mottagaren befinner sig utomlands betalar han en mottagningsavgift. Man ringer upp genom att först knappa in riktnumret och därefter det egentliga telefonnumret. Till exempel: Till ett fastnummer (numret: ): Till en mobilanslutning ( ): Samtal från Finland till utlandet Då du ringer med mobiltelefon från Finland till ett telefonnummer i utlandet skall du före telefonnumret knappa in landsnumret. Du kan ersätta landsnumret med tecknet. Då du valt skall du först knappa in landsnumret, därefter riktnumret utan den första siffran och till slut det egentliga telefonnumret. Till exempel: Till ett fast nummer (England, Reading [44] (118) ): Täckning i utlandet Som Sonera-kund kan du använda din mobiltelefon i närmare 190 länder. Gprs-tjänsten fungerar i 107 länder och även 3G-nätet utvidgas fortgående. Som Sonerakund kan du använda tjänster av hög kvalitet även utomlands och alltid på förhand veta hur mycket det kostar att använda mobiltelefonen utomlands. Du kommer väl ihåg att kontrollera prislistan för samtrafik före din avresa. 7

8 Spara alla nummer i din telefon i deras internationella form så att du också i utlandet kan ringa direkt till de sparade numren. Telefonnummer i internationell form: + och Finlands landsnummer, därefter riktnumret utan den första siffran och till slut det egentliga telefonnumret. Till exempel: Praktiska anvisningar gällande användning av mobiltelefon i utlandet samt information om operatörer, priser och hörbarhet får du hos vår kundtjänst eller på internet Förfrågan Du kan parkera ditt pågående samtal och under tiden ringa ett annat samtal, dvs. ett förfrågningssamtal. Efter förfrågningssamtalet kan du återuppta det ursprungliga samtalet. Med de nyaste telefonerna kan man ringa förfrågningssamtal från menyn. I användarhandboken till din telefon kan du se hur man ringer förfrågningssamtal med din telefon. Konferenssamtal Upp till 6 personer kan delta i ett konferenssamtal. Under ett konferenssamtal kan man också föra en privat diskussion med någon av deltagarna under den diskussionen väntar de andras samtal. I användarhandboken till din telefon kan du se hur man ringer förfrågningssamtal med din telefon. Nummerpresentation Då din telefon ringer visar displayen det anropande numret. Numret syns inte ifall det är hemligt eller ifall centralen inte kan förmedla numret (t.ex. samtal från utlandet). Som Sonerakund kan du avgöra om ditt nummer får synas på mottagande telefoners diplay. Vår kundtjänst förhindrar att ditt nummer syns om du så önskar. Spärren fungerar i hemlandet, men utomlands kan det hända att numret syns. Om du vill förhindra visningen av ditt nummer för ett enskilt samtals del skall du knappa in 31 före numret. Om ditt mobiltelefonnummer är hemligt, eller om visningen av numret är spärrad, kan du göra numret synligt genom att knappa in 31. Hos vår kundtjänst kan du beställa en tjänst som förhindrar att ett ankommande samtals nummer syns på din egen telefon. Då du sänder textmeddelanden sysns ditt nummer alltid hos mottagaren. Detta gäller även hemliga nummer. Multi-SIM två telefoner, ett nummer Med hjälp av tjänsten Sonera Multi-SIM kan du använda ett telefonnummer för två skilda telefoner: huvudabonnemanget i din personliga mobiltelefon och parallellkortet t.ex. i bilens fasta mobiltelefon. På så sätt har du alltid två mobiltelefoner användningsklara utan överflyttning av SIM-kort. Du kan ringa, texta och ta emot samtal och textmeddelanden med vartdera kortet. Mera information om tjänsten Multi-SIM finns på adressen 8

9 Sänd och tag emot sms Du kan sända meddelanden till andra mobiltelefoner på mobilnätets täckningsområde. Ett textmeddelande kan bestå av högst 160 tecken. Med ett flertal mobiltelefonmodeller kan man sända meddelanden med fler än 160 tecken. Dessa meddelanden sänds till mottagaren som flera SMS i sekvens varje enskild del av ett sådant meddelande bestående av flera SMS debiteras som ett separat meddelande. Kontrollera i telefonens användarhandbok vilka sändningsmöjligheter din telefon har! Textmeddelanden kommer fram även då telefonen är avstängd - du får ett meddelande om ankomna SMS så fort du öppnar din telefon. SMS centralen sparar meddelande i tre dygns tid enligt standardinställningen. Då du sänder textmeddelanden kan du också själv bestämma hur länge meddelandet sparas, från en timme till sju dygn, ifall din mobiltelefon har den här funktionen. Mms mer än SMS Om din telefon stöder mms, kan du även bifoga bild och ljud till dina meddelanden. Du kan sända mms till mobiltelefonnummer och e-postadresser. Om mottagaren inte har en telefon som stödjer MMS och är kund hos Sonera, får han per SMS veta att ett mms har ankommit och kan öppna det på internetadressen Du kan sända meddelanden till flera mottagare på samma gång samt till mobiltelefonnummer och e-postadresser. Närmare information finns i användarhandboken för din telefon. Om sändnigen av meddelandet misslyckas skall du kontrollera att numret till SMScentralen är inprogrammerat på ditt SIM-kort. Se anvisningar i användarhandboken för din telefon. OBS! Avsändarens nummer syns alltid hos mottagaren då ett textmeddelande sänds även hemliga nummer. 9

10 SoNERA ETU belönar! Som Sonera-kund kan du ansluta dig till vårt kostnadsfria stamkundsprogram Sonera Etu. Sonera Etu belönar för koncentration och långvarigt kundförhållande. Som Etu-kund får du just sådana värdefulla förmåner som du vill ha. Och alltid sakkunnig service och växlande erbjudanden. Närmare upplysningar på adressen Sonera Etu belönar mångsidigt Sonera Etu belönar både för koncentration och för en lång kundrelation. Ju längre du är kund hos oss och ju fler abonnemang din familj har, desto mer nytta får du. Anslut dina Sonera Mobilabonnemang till Sonera Etu-programmet, det ger dig förmåner! Även månadsavgifterna för Mobilt Bredband omfattas av Etu-programmet. Om du ännu inte är Sonera Etu-kund, kan du ansluta dig till programmet på adressen Du kan också ansluta dig med ett sms: 1. Sänd ett sms med orden TILAA ETU till numret Avgiften för sms:et är Bekräfta beställningen med att sända ett sms med ordet KYTKE till numret (avgift 0 ). 3. Du får ett sms som bekräftelse. Sonera Etu-programmet har två nivåer: GULD och SILVER. Nivån bestäms två gånger om året: i mars och september. Nivån bestäms på basis av längden på kundförhållandet och den genomsnittliga månadsfaktureringen. Längden på ditt kundförhållande avser hur länge du har varit mobilkund hos Sonera. Faktureringen avser den sammanlagda faktureringen av de Sonera Mobilabonnemang som är anslutna till Etu-programmet. När du ansluter dig till Sonera Etu-programmet får du genast förmåner. Du har möjlighet att stiga till SILVER-nivån redan vid den första nivåbestämningen om din genomsnittliga fakturering under sex månader är 30 euro per månad. Du kan stiga till GULD-nivån efter att du varit mobilkund hos Sonera i tre år om din genomsnittliga fakturering är mer än 50 euro per månad. All kunder som hör till Etu-programmet får förmåner. Dessutom kan kunderna på SILVER-nivån välja två förmåner och kunderna på GULD-nivån fyra förmåner var sjätte månad. Förmånerna växlar och du bestämmer själv vilka förmåner du väljer. Det aktuella förmånsurvalet finns på webbadressen Plussa eller YkkösBonus För alla normalprissatta inrikes mobilsamtal, sms och mms får du efter eget val antingen Ykkös-Bonus eller Plussa-poäng. Även månadsavgifterna för ditt Mobilt Bredband-abonnemang ger Plussapoäng eller YkkösBonus. Anvisningar om hur du börjar samla dessa poäng finns på webbadressen 10

11 Kestoetu i ett nötskal Ett Kestoetu-avtal gäller i ett år åt gången och det fortsätter automatiskt om du inte säger upp det senast två veckor före avtalsperiodens utgång. Du får en sms-påminnelse en månad före den innevarande avtalsperiodens utgång. Kestoetu-avtalet och till det anslutna mobilabonnemang kan inte sägas upp för att upphöra under pågående avtalsperiod. Abonnemangsnumret kan således inte flyttas över till en annan operatör under pågående avtalsperiod. Avtalet är abonnemangsspecifikt. Du kan emellertid byta abonnemangstyp till Min Sonera under pågående Kestoetu-avtalsperiod. Med Kestoetu ringer du för högst 1 på söndagar Genom att ingå ett tidsbundet Sonera Kestoetu-avtal på 12 månader får du otroligt förmånliga söndagssamtal för ett år framåt. På söndagarna ringer du så mycket du vill och betalar högst 1 /söndag för samtalen. Teckna avtal och läs mer om Kestoetu på adressen Sonera Etukanava Med Etukanava får du enastående erbjudanden och värdefulla förmåner med ett sms direkt till din mobil. Registrera dig för avgiftsfria Etukanava, så får du de bästa förmånerna och trevliga överraskningserbjudanden som byts varje vecka. Förmånerna är bland annat rabatt på kryssningspriser, utlottningar, förmåner på bio-, mäss-, konsert- och teaterbiljetter samt en hel del annat! Du kan registrera dig för Etukanava med en gång genom att sända ett sms med orden AVAA ETU- KANAVA till numret (0 ). Bekräfta därefter registreringen genom att sända ett sms med ordet VAHVISTA till numret (0 ). 11

12 12

13 VAR NÅBAR Svararen Svarartjänsten svarar för din räkning då du inte själv kan nås. Samtalen styrs till svararen om du inte svarar på ett samtal inom 30 sekunder, om din telefon är avstängd, om du har kopplat samtalen till svararen eller befinner dig utanför täckningsområdet. På svararen ryms 25 meddelanden. Nya meddelanden sparas på svararen i 10 dygns tid och avlyssnade meddelanden ett dygn. Det är alltid du som först hör nya meddelanden. Numret till svarartjänsten Ditt svararnummer bestäms av de första siffrorna i ditt telefonnummer. Du kan kontrollera ditt eget svararnummer på internetadressen eller genom att ringa till vår kundtjänst. Avlyssning av meddelanden Meddelanden som inkommit på svararen kan du avlyssna med din egen telefon genom att ringa till ditt svararnummer: Exempel 1: mobiltelefonnummer svararnummer / från utlandet Exempel 2: mobilnummer ( ) svararnummer / i utlandet Du kan ändra svarartjänstens inställningar genom att ringa till ditt eget svararnummer. För att verkställa ändringar behöver du svararens sifferkod. Vidarekoppling Genom omkoppling kan du styra inkommande samtal från din mobil till ett annat nummer eller direkt till din svarare. Omkoppling kan även göras för en särskild tjänst. Du kan alltså själv bestämma vilken typ av samtal (tal, fax och data) du vill vidarekoppla och till vilket nummer. På de flesta mobiltelefoner kan man göra omkoppling och annullering från telefonens meny. Praktiska anvisningar om omkoppling av samtal hittar du i användarhandboken för din telefon. Överflyttning av samtal Du kan flytta över ett samtal till en annan telefon även under pågående samtal. Överflyttning kan göras till mobiltelefoner och fasta abonnemang. Du kan också flytta över ett samtal via menyn i din telefon. Överflyttning ställs in av kundtjänsten. Se anvisningar för överflyttning i användarhandboken för din telefon. 13

14 Samtal väntar Tjänster meddelar under pågående samtal att ett annat samtal kommer in. Om du inte svarar kopplas samtalet till svararen, ifall du har en sådan. Om du har ställt in ett mottagarnummer för omkoppling, styrs samtalet dit. I de flesta telefoner kan man också från telefonens meny aktivera och annullera tjänsten samtal väntar. Se anvisningar för tjänsten samtal väntar i användarhandboken för din telefon. 14

15 FÖRUTSE KOSTNADERNA OCH SPARA PENGAR Till ditt förfogande har du ett omfattande urval av tjänster med hjälp av vilka du kan följa med och kontrollera kostnaderna för Sonera Mobilabonnemangen i ditt namn. Tjänsten Sonera Familj Med tjänsten Sonera Familj ringer och sms:ar ni inom familjen för en fast månadsavgift. För att kunna skaffa Familj-tjänsten måste du vara mobilkund hos Sonera. Alla abonnemangen måste ha samma person som ägare. Du kan ansluta 2-7 Sonera Mobilabonnemang till tjänsten och alla abonnemangen faktureras praktiskt på en faktura. En del av abonnemangen kan vara företagsabonnemang, exempelvis mammas eller pappas tjänstetelefoner. Min Sonera-abonnemang får du antingen med eller utan telefon. Till abonnemangen ansluter du just så stora samtalsoch sms-paket som du behöver. Och det bästa är att du kan ändra ditt abonnemangs egenskaper så ofta du vill. Hemsamtal Du själv och 7 personer enligt ditt val kan hålla kontakt med varandra till ett förmånligt Hemsamtalspris (se prislista). Hemsamtals gruppen inrymmer antingen 2-8 Sonera Mobilabonnemang eller 1 fastabonnemang hos vilken operatör som helst och 1-7 Sonera Mobilabonnemang. De som hör till gruppen får egna kortnummer Beställ Hemsamtalstjänsten på internetadressen -> Liittymänja palvelunhallinta. Saldoavtal Med ett saldoavtal fastställer du för din faktureringsperiod (c:a 1 mån) En saldogräns för samtal, SMS och dataöverföring. Efter att gränsen överskridits kan du ännu ta emot samtal samt ringa till nödnumret 112 och gratisnummer som börjar på Du får ett textmeddelande om att saldogränsen närmar sig och om överskridande av saldogränsen. Den lägsta saldogränsen är 15 euro. Mera information på adressen Beställ Saldoavtal med textmeddelande: 1. TILAA SALDOSOPIMUS X, där X är den saldogräns du valt. (T.ex.: BESTÄLL SALDOAVTAL 40) 2. Sänd meddelandet till nummer (0 ). 3. Bekräfta beställningen med meddelandet KYTKE till nummer (avgift 0 ). Du får ett textmeddelande som bekräftar uppkopplingen. OBS! Ett abonnemang med Saldoavtal kan inte användas utomlands. Saldoavtal kan inte anslutas till ett abonnemang med Samtalspaket eller något annat trafikpaket (data-, sms-, mms- eller videosamtalspaket). Saldopåminnelse Du kan följa med ditt abonnemangs kostnadsutveckling under faktureringsperioden (c:a 1 mån). Du bestämmer själv påminnelsegränsen. Du får en bekräftelse i form av textmeddelande. Du kan beställa en saldopåminnelse skilt för varje Sonera Mobilanslutning i ditt namn. Saldopåminnelsen begränsar inte användnigen av anslutningen. Mera information på adressen 15

16 16

17 Beställ Saldoavtal med textmeddelande: 1. BESTÄLL SALDOPÅMINNELSE ABONNE- MANGSNUMMER EUROGRÄNS T.ex. TILAA SALDOMUISTUTUS OBS! Mellanslag mellan orden. 2. Sänd meddelandet till nummer (0 ). 3. Som textmeddelande får du en anvisning om bekräftelse av beställningen. Bekräfta beställningen med meddelandet KYTKE till nummer (avgift 0 ). Du får bekräftelse om koppling av Saldopåminnelsen. Veckosaldo Veckosaldot meddelar din mobiltelefonfakturas saldo en gång i veckan. Den veckodag du själv bestämt får du ett meddelande om saldot från början av faktureringsperioden till den dag saldobeskedet ges. Mera information på adressen Beställ Saldoavtal med textmeddelande: 1. TILAA VIIKKOSALDO X (= MA, TI, KE, TO, PE, LA eller SU) Till exempel: TILAA VIIKKOSALDO PE. 2. Sänd meddelandet till nummer (0 ). 3. Bekräfta beställningen med meddelandet KYTKE till nummer (avgift 0 ). Du får bekräftelse med ett textmeddelande som anger vilken dag saldobeskedet ges. Obs! En anslutning med saldoavtal kan inte användas i utlandet. Saldoavtal kan inte kopplas till en anslutning med saldoavtal. Saldoförfrågan Med hjälp av saldoförfrågan kan du alltid kontrollera dina löpande kostnader för samtal och textmeddelanden. Saldoförfrågan kan du göra med textmeddelande > SurfPort-tjänsten och internet på adressen Saldoförfrågan med textmeddelande: 1. Sänd textmeddelandet SALDO till nummer (0,17 e). 2. Svarmeddelandet anger din fakturas löpande saldo i specificerad form. Dessutom anges summan av avgiften för ditt månadsabonnemang jämte eventuella uppkopplingsoch månadsavgifter för tilläggstjänster. Kontantkort Med kontantkortet kan du betala dina mobiltelefonkostnader på förhand, ge taltid som gåva eller tillfälligt höja Saldoavtalets saldogräns. Du kan köpa kontantkortet bl.a. hos R-kioskerna och Sonera Piste. Med webbankkoderna kan du också ladda ner taltid på internetadressen Kontantkortspåfyllning Med Kontantkortstjänsten kan du betala samtal, text- och MMS-meddelanden samt användning av dataöverföring på förhand med Kontantkort. Då den laddade summan är använd kan du fortsättningsvis ringa till allmänt nödnummer 112, Kontantkortets servicenummer och Soneras kundtjänst samt ta emot samtal och meddelanden. I samband med beställning av kontantkort aktiveras spärren för samtal och meddelanden i utlandet, vilken du kan avlägsna genom att ringa till kundtjänsten. Mobiltelefontrafiken i utlandet hör inte till uppföljningen av kontantkortets saldo. Mera information på adressen 17

18 Beställ Saldoavtal med textmeddelande: 1. Sänd meddelandet TILAA SALDOLATAUS till nummer (0 ). 2. Bekräfta beställningen med meddelandet KYTKE till nummer (avgift 0 ). Du får bekräftelse om kopplingen. Kom ihåg, att den som innehar abonnemanget alltid ansvarar för dess fakturor. Med hjälp av Soneras Saldotjänster kan du förutse och begränsa kostnaderna för barnens anslutningar. Saldotjänsterna fungerar inte i realtid, utan är riktgivande. Faktureringsinformationen uppdateras med fördröjning. Du kan betala din räkning på många sätt Som Sonerakund kan välja mellan ett flertal sätt att betala dina mobil telefonräkningar. Nätfaktura Med Soneras nätfakturering kan du bl.a. betala räkningen i din webbank, ändra betalningsdag och läsa kundmeddelanden. Därtill kan du avgiftsfritt beställa påminnelse om obetald faktura, samtalsspecifikation, helt och hållet avstå från pappersfaktura och beställa fakturan till din e-post. Tjänsten nätfakturering hittar du på adressen Direktdebiteringsfaktura Då du ingått direktdebiteringsavtal betalas räkningen automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du kan ingå direktdebiteringsavtal med din egen bank eller hos en Sonera Handlare. Om du är kund hos Sampobanken eller Andelsbanken kan du ingå avtal även via webbanken. Mera information på adressen Samfaktura Som Sonera Etu -kund kan du med en samfaktura sammanslå de mobil-, internet-, och/eller fasta abonnemang du önskar till en enda faktura för Samtalspaketet. Samfakturan är en avgiftsfri tjänst. Mera information på adressen yhteislasku. Fakturans uppgifter till mobiltelefonen Du får när som helst de uppgifter du behöver för att betala fakturan till din egen mobiltelefon som textmeddelande eller via Sonera SurfPort -tjänsten. Du kan alltså betala din mobiltelefonräkning när det passar dig. Beställ fakturans uppgifter med textmeddelande: 1. Sänd textmeddelandet LASKU till nummer Avgiften för meddelandet är 0, Svarsmeddelandet ger dig de obetalda fakturornas betalningsinformation med hjälp av vilken du kan betala fakturan till exem pel med närmaste betalningsautomat. 18

19 Förlängd betalningstid för mobiltelefonfaktura Du kan uppskjuta förfallodagen för dina mobilfakturor eller betala dem i två rater. Betalningsavtalet gör du behändigt t.ex. med textmeddelande. Du kan använda tjänsten i Nätfaktureringen: Sonera SurfPort -servicemenyn, med textmeddelande (0,17 /avtal) eller genom att ringa till telefonautomaten (0,16 /samtal + mpm/pvm). Kontrollera villkoren för tjänsten på adressen Så här ingår du avtal med textmeddelande: 1. Sänd meddelandet OSAMAKSU eller MAKSU- PÄIVÄ till nummer Som svarsmeddelande får du ett förslag till avtal. 3. Godkänn genom att sända meddelandet HYVÄKSY och slutdelen av ditt personsignum till numret (0,17 ). 4. Som svarsmeddelande får du besked om godkännande av avtalet sat bankförbindelser och referensnummer. Spärrar och begränsningar På vårt kundtjänstnummer kan du beställa en tjänst med vilken du begränsar utgående och inkommande samtal med hjälp av en sifferkod. Koden kan du själv byta. Begränsningarna är fem till antalet: Tre för utgående två för inkommande samtal. En begränsning för utgående och en för inkommande samtal kan vara aktiverade samtidigt. En ny begränsning avlägsnar den föregående. Spärrar: spärrar för utgående samtal spärrar för inkommande samtal spärrar för nummer (underhållnings- och servicenummer) spärr för användning av utländska operatörers nät spärr för gprs-trafik spärr av lokaliseringstjänst spärr för multimedia meddelanden Begränsningar för textmeddelanden: spärr för utgående meddelanden spärr för inkommande meddelanden spärr för servicemeddelanden (underhållnings- och servicemeddelanden) spärr för mottagande av meddelanden i utlandet Se anvisningar för aktivering av begränsningar på adressen: eller ring till vår kundtjänst. Se även användarhandboken för din telefon. 19

20 Trevliga och nyttiga fritidstjänster MobilTV För en Sonerakund bestäms inte ens TV-tittandet längre av vistelseorten. Med vår MobilTV-tjänst ser du dagens nyheter eller din favoritserie på din 3Gmobiltelefon då och där det passar dig. Med MobilTV ser du TV-sändningar på din egen 3G-mobiltelefon. En aktuell TV-guide finns på webbadressen Bästa bild- och ljudkvalitet fås inom 3G-nätets täckningsområde, men tjänsten fungerar även inom EDGE- och GPRS-näten. Beställ MobilTV MobilTV är funktion som kan kopplas till telefonen och som aktiveras via en ikon som sparas i telefonen. MobilTV hittar du på adressen: SurfPort > Viihde > Elokuvat & TV > MobiiliTV Beställ direkt länk till sidorna för uppladdning av tjänsten: 1. Sänd textmeddelandet LINKKI MOBIILITV till nummer (0 ). 2. Som svarsmeddelande får du den direkta länken till sidorna för nedladdning av tjänsten. Videosamtal Stå ansikte mot ansikte med din samtalspartner. Med ett videosamtal förverkligas det behändigt och enkelt förutsatt att både du och mottagaren har en telefon som möjliggör videosamtal. I ditt Sonera-abonnemang och din telefon finns alla inställnigar färdiga. Välj först samtalets mottagare och därefter videosamtal. Båda två bör befinna sig inom 3G-nätets täckningsområde. Videosamtal är möjliga med TeliaSoneras abonnemang, andra operatörers abonnemang, med utlandet samt i utlandet inom sådana operatörers nät som möjliggörr 3G-roaming. OBS! Tjänsten finns automatiskt i alla abonnement med undantag för Data-, Control- ja Easy-abonnement. Videosamtal till hemsamtalsnummer fungerar, men priset är normalt videosamtalspris. Samtal till svarare kan inte göras som videosamtal. Mera information på adressen Mera information på adressen 20

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer