Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group"

Transkript

1 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group

2 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, samhällsmätningar och värderings- och livsstilsundersökningar. Novus sätter fokus på att genomföra undersökningar där modern undersökningsteknik som Internet och SMS ersätter eller kompletterar traditionella metoder. Novus kan därmed erbjuda undersökningar som är kostnadseffektiva, snabba och precisa. Novus är i dagsläget i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Företaget har idag cirka 10 anställda. Novus onlinepanel Novus Opinions onlinepanel består idag av c:a aktiva respondenter, spridda över hela landet. Främst rekryterar vi genom slumpmässiga telefonintervjuer. För att en webbundersökning ska bli representativ dras först ett representativt urval ur den totala panelen i åldersgruppen 18-74år. Resultatet efterstratifierades sedan med hänsyn till bortfall på kön, ålder, geografi och ibland politisk preferens. Våra panelundersökningar levererar riksrepresentativa och tillförlitliga resultat. SSR Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna har examen från olika beteendeetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar och arbetar exempelvis inom ekonomi, administration, HR/personalutveckling, socialt arbete och hälsovård. Många medlemmar är chefer och egenföretagare. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Med cirka medlemmar är förbundet det fjärde största inom SACO. Medlemsnyttan präglar hela förbundets verksamhet. Ansvarig på SSR har Press- och kommunikationschef Stina Andersson varit. 2

3 EXECUTIVE SUMMARY Om undersökningen till politiker Fältperiod: 19/9 10 oktober Antal genomförda intervjuer: 200st Urval: Ledmöter i kommunala socialnämnder. Urvalet drogs ur alla svenska kommuner och ska spegla 5 borgerliga politiker samt 5 politiker från S, V och Mp. Urvalet är inköpt från PAR. Efterstratifiering: Svaren har viktats på politisk preferens Datainsamling: CAWI, dvs webbintervjuer 3

4 EXECUTIVE SUMMARY Sammanfattning - Politiker Nästan 9 av 10 politiker anser att kommunen uppfyller socialtjänstlagen väl 7 av 10 politiker upplever det som svårt att både klara budgeten i socialnämnden och efterleva socialtjänstlagen 33% av politikerna anser att mer av kommunens socialtjänst bör privatiseras, 28% av politikerna att mindre bör privatiseras 2 av 3 politiker anser att socialsekreterarna i kommunen har en tung arbetsbelastning Nästan 4 tycker att ekonomin styr valet av åtgärder inom socialtjänsten 15% av politikerna upplever att det finns en konflikt mellan kommunstyrelsen och socialnämnden i kommunen 2 av 3 av politiker upplever inte att oerfarna handläggare arbetar med omhändertaganden 2 av 5 politiker anser att socialpolitikens status är låg i dag Nästan hälften av politikerna uppger att socialförvaltningen fått fler ärenden efter förändringarna i a-kassan 3 av 10 politiker tycker att de fått fler ärenden efter de nya sjukskrivningsreglerna börjat gälla Stor skillnad mellan politisk tillhörighet när det gäller bedömning av mängden ärenden efter förändringar i lagen 4

5 EXECUTIVE SUMMARY Sammanfattning - Politiker Fler politiker upplever att privatiseringar förbättrat snarare än försämrat dess möjligheter att bedriva en bra socialpolitik 56% av politikerna uppger att antalet individärenden har ökat de sista 5 åren En dryg tredjedel tycker att det förekommer en socialpolitisk debatt i stor grad inom kommunen Socialnämnderna i kommunen får i stor grad gehör för sina överväganden i kommunfullmäktige 44% tror att det kommer bli svårare att fatta beslut i socialnämnden i framtiden De flesta politiker tycker att kommunen sköter socialpolitiken bra Både borgerliga och röd-gröna politiker tycker att kommunen sköter socialpolitiken bra Knappt hälften av politikerna har fått en utbildning av sin kommun i egenskap av nämndsledamot Majoriteten har blivit socialnämndsledamot av eget intresse Socialtjänsterna i kommunerna samarbetar främst med skolan och polisen enligt politikerna Majoriteten tror att det kommer bli bättre möjligheter att jobba med psykiskt funktionshindrade 5

6 EXECUTIVE SUMMARY Sammanfattning - Politiker En majoritet av politikerna tycker att kommunerna ska garantera alla kommuninvånare en bostad Stor skillnad mellan politisk tillhörighet när det gäller inställning till socialpolitiska reformer Politiker upplever att det är lätt att beställa fram redovisningar från socialförvaltningen Politiker tycker att det är viktigt att socialchefen har en gedigen utbildning inom det sociala verksamhetsområdet Nästan alla politiker tycker att det är viktigt att socialsekreterarna har en socionomutbildning 1 av 3 politiker planerar att anställa fler socialsekreterare de närmaste 5 åren Hälften av politikerna tycker att det är viktigt att socialsekreterare får en legitimation 17% av politikerna tycker att fler beslut ska tas av socialsekreterare, 11% att färre beslut ska tas av dem 16% av politikerna uppger att de tagit tillbaka delar av delegationen, de senaste 2 åren Politiker tror inte att det är någon större skillnad på privata och kommunala behandlingshem vad gäller ekonomi och kvalitet 6

7 Nästan 9 av 10 politiker anser att kommunen uppfyller socialtjänstlagen väl Hur väl anser du att kommunen uppfyller socialtjänstlagen? % 52% 1% 4 35% 8% 4% 1% Mycket väl Ganska väl Varken eller Inte särskilt väl Inte alls väl Vet ej 7

8 7 av 10 politiker upplever det som svårt att både klara budgeten i socialnämnden och efterleva socialtjänstlagen Är det lätt eller svårt att både klara budgeten i socialnämnden och efterleva socialtjänstlagen? % 8% 4 37% 34% 14% 2% 6% 7% 5 Mycket lätt 4 Ganska lätt 3 Varken eller 2 Ganska svårt 1 Mycket svårt Vet ej 8

9 33% av politikerna anser att mer av kommunens socialtjänst bör privatiseras, 28% av politikerna att mindre bör privatiseras Anser du att mer eller mindre av din kommuns socialtjänst bör privatiseras? % 28% 4 6% 27% 31% 5 Klart mer 4 Något mer 3 Lika mycket som idag 25% 8% 3% 2 Något mindre 1 Klart mindre Vet ej 9

10 2 av 3 politiker anser att socialsekreterarna i kommunen har en tung arbetsbelastning Anser du att era socialsekreterare i kommunen har en lätt eller tung arbetsbelastning för tillfället? % 4 54% 24% 11% 11% 5 Mycket lätt 4 Ganska lätt 3 Varken eller 2 Ganska tung 1 Mycket tung Vet ej 10

11 Nästan 4 tycker att ekonomin styr valet av åtgärder inom socialtjänsten I vilken grad tycker du att det är ekonomin som styr valet av åtgärder inom socialtjänsten? % 24% Bland borgerliga politiker anser 43% att ekonomin styr valet av åtgärder i stor grad, medan 31% av röd-gröna politiker anser det. 4 31% 27% 5% 17% 7% 13% I mycket stor grad I ganska stor grad Varken eller I ganska liten grad I mycket liten grad Vet ej 11

12 15% av politikerna upplever att det finns en konflikt mellan kommunstyrelsen och socialnämnden i kommunen Upplever du att det finns en konflikt mellan kommunstyrelsen och socialnämnden i din kommun? Ja 15% Nej 74% Vet ej 11%

13 2 av 3 av politiker upplever inte att oerfarna handläggare arbetar med omhändertaganden I vilken utsträckning arbetar oerfarna handläggare med omhändertagandet av barn i er kommun? % 4 5% 44% 2% 3% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning 11% Varken eller 23% I ganska liten utsträckning I mycket liten utsträckning 17% Vet ej 13

14 2 av 5 politiker anser att socialpolitikens status är låg i dag Hur ser du på socialpolitikens status idag som politikområde, har den? % 21% 4 37% 31% 4% Mycket hög status Ganska hög status Varken eller Ganska låg status 1% Mycket låg status 7% Vet ej 14

15 Nästan hälften av politikerna uppger att socialförvaltningen fått fler ärenden efter förändringarna i a-kassan Har er förvaltning fått fler eller färre ärenden efter förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan)? % 4 31% 3 5% 16% 18% 5 Klart fler 4 Något fler 3 Varken eller 2 Något färre 1 Klart färre Vet ej 4% 1% 15

16 3 av 10 politiker tycker att de fått fler ärenden efter de nya sjukskrivningsreglerna börjat gälla Har du märkt någon skillnad i ärendemängd efter 1 juli då de nya sjukskrivningsreglerna började gälla? % 22% 8% 31% 1% 5 Klart fler 4 Något fler 3 Varken eller 2 Något färre 1 Klart färre Vet ej 1% 16

17 Stor skillnad mellan politisk tillhörighet när det gäller bedömning av mängden ärenden efter förändringar i lagen Andel som tycker antalet ärenden har ökat klart eller något. Borgerlig Röd-grön Har er förvaltning fått fler eller färre ärenden efter förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan)? Har du märkt någon skillnad i ärendemängd efter 1 juli då de nya sjukskrivningsreglerna började gälla? 3 65% 16% 43% 17

18 Fler politiker upplever att privatiseringar förbättrat snarare än försämrat dess möjligheter att bedriva en bra socialpolitik Hur har privatiseringarna i er kommun påverkat dina möjligheter som politiker att bedriva en bra socialpolitik? 10 Borgerliga Röd-gröna 8 Till det bättre: 25% 2% Har ej påverkat: 33% 14% Till det sämre: - 2% Vet ej 1 18% Har ej privatiserat 32% 64% 47% 4 14% 23% 15% 1% Till det bättre Har ej påverkat Till det sämre Vet ej Har ej privatiserat 18

19 56% av politikerna uppger att antalet individärenden har ökat de sista 5 åren Har antalet individärenden i din kommun ökat eller minskat de sista 5 åren? % Borgerliga politiker anser att individärendena har ökat mer än vad rödgröna politiker gör. 8% 4 24% 32% 18% 8% 18% 5 Ökat mycket 4 Ökat något 3 Ungefär samma 2 Minska något 1 Minskat mycket Vet ej 19

20 En dryg tredjedel tycker att det förekommer en socialpolitisk debatt i stor grad inom kommunen I vilken grad tycker du att det förekommer en socialpolitisk debatt i din kommun? % 29% 4 6% 31% 27% 21% 8% 7% 5 I mycket stor grad 4 I ganska stor grad 3 I varken stor eller liten grad 2 I ganska liten grad 1 I mycket liten grad Vet ej 20

21 Socialnämnderna i kommunen får i stor grad gehör för sina överväganden i kommunfullmäktige I vilken grad får er socialnämnd gehör för sina överväganden i kommunfullmäktige? % 4 41% 13% 25% 16% 5 I mycket stor grad 4 I ganska stor grad 3 I varken stor eller liten grad 11% 2 I ganska liten grad 2% 1 I mycket liten grad 5% Vet ej 21

22 44% tror att det kommer bli svårare att fatta beslut i socialnämnden i framtiden Tror du att det kommer bli lättare eller svårare i framtiden att fatta beslut i socialnämnden? % 4 4% 42% 36% 4% 8% 1 5 Mycket lättare 4 Något lättare 3 Varken eller 2 Något svårare 1 Mycket svårare Vet ej 22

23 De flesta politiker tycker att kommunen sköter socialpolitiken bra Hur tycker du att din kommun sköter socialpolitiken idag? 10 84% % 9% 5% 2% 5 Mycket bra 4 Ganska bra 3 Varken eller 2 Ganska dåligt 1 Mycket dåligt Vet ej 2% 23

24 Både borgerliga och röd-gröna politiker tycker att kommunen sköter socialpolitiken bra Hur tycker du att din kommun sköter socialpolitiken idag? % vs. 84% 53% 67% De borgerliga politikerna är mer positiva men väldigt få politiker tycker att socialpolitiken sköts dåligt oavsett blocktillhörighet. 4 33% 2% vs. 2% 17% 7% 12% 2% 5 Mycket bra 4 Ganska bra 3 Varken eller 2 Ganska dåligt 5% 2% 2% 1 Mycket dåligt Vet ej Borgerliga politiker Röd-gröna politiker 24

25 Knappt hälften av politikerna har fått en utbildning av sin kommun i egenskap av nämndsledamot Vilken utbildning har du fått som nämndsledamot? En utbildning som kommunen arrangerade 48% En utbildning som mitt parti arrangerade En utbildning som Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade 16% 15% Bland röd-gröna politiker har 17% inte gått någon utbildning medan motsvarande siffra för borgerliga politiker är 4%. En utbildning som någon annan arrangerade 5% Ingen 1 Vet ej 6%

26 Majoriteten har blivit socialnämndsledamot av eget intresse Vad var det som gjorde att du blev nämndeledamot i socialnämnden? (Flera svar möjliga) Eget intresse 53% Mitt parti föreslog mig 46% Jag ställde upp för att platsen behövde fyllas av mitt parti 7% Röd-gröna politiker har oftare blivit föreslagna av sitt parti än borgerliga politiker. Annat 6% Vet ej 8%

27 Socialtjänsterna i kommunerna samarbetar främst med skolan och polisen enligt politikerna I vilken grad samarbetar er socialtjänst med Skolan 28% 46% 14% 2% 1 Polisen 17% 49% 5% 2% 7% Frivilligeorganisationer Arbetsförmedlingen Försäkringskassan 4% 6% 15% 38% 34% 33% 26% 29% 21% 15% 9% 15% 9% 4% 6% 12% 11% 13% Borgerliga politiker anser i lägre grad än röd-gröna politiker att socialtjänsten samarbetar med arbetsförmedlingen I mycket stor grad I ganska stor grad Varken eller I ganska liten grad I mycket liten grad Vet ej 27

28 Majoriteten tror att det kommer bli bättre möjligheter att jobba med psykiskt funktionshindrade Om du ser framåt 5 år i tiden, tror du att det kommer att bli bättre eller sämre när det gäller möjlighet att jobba med psykiskt funktionshindrade 8% 58% 21% 3% 1% 9% möjlighet att jobba med förebyggande arbete 18% 42% 17% 13% 2% 8% möjlighet att jobba med barn i ekonomiskt utsatta familjer 9% 39% 39% 3% 1% 9% möjligheten att jobba med missbrukarvård 4% 39% 35% 13% 1% 8% Socialsekteretarnas arbetsbelastning i din kommun 2% 25% 45% 17% 1% Mycket bättre 4 Något bättre 3 Varken eller 2 Något sämre 1 Mycket sämre Vet ej 28

29 En majoritet av politikerna tycker att kommunerna ska garantera alla kommuninvånare en bostad Nedan finns ett antal förslag som man kan tycka bra eller dåligt om. Vilken är din åsikt om var och ett av dem? Kommunerna ska garantera alla kommuninvånare en bostad 27% 34% 17% 13% 3% 6% Utjämna inkomstskillander 27% 26% 21% 12% 6% 8% Strama åt försörjningsstöden 3% 18% 25% 28% 21% 5% Mycket bra förslag 4 Ganska bra förslag 3 Varken eller 2 Ganska dåligt förslag 1 Mycket dåligt förslag Vet ej 29

30 Stor skillnad mellan politisk tillhörighet när det gäller inställning till socialpolitiska reformer Andel som tycker förslaget är mycket eller ganska bra. Borgerlig Röd-grön Strama åt försörjningsstöden 4 2% Utjämna inkomstskillnader 88% Kommunerna ska garantera alla kommuninvånare en bostad 46% 77% 30

31 Politiker upplever att det är lätt att beställa fram redovisningar från socialförvaltningen Upplever du att det är lätt eller svårt för er som politiker att beställa fram redovisningar från socialförvaltningen? % 46% 6% 4 31% 1 7% 4% 2% 5 Mycket lätt 4 Ganska lätt 3 Varken eller 2 Ganska svårt 1 Mycket svårt Vet ej 31

32 Politiker tycker att det är viktigt att socialchefen har en gedigen utbildning inom det sociala verksamhetsområdet Hur viktigt är det att socialchefen har gedigen utbildning inom det sociala verksamhetsområdet? % 4 55% 34% 3% Mycket viktigt Ganska viktigt Varken eller Inte särskilt viktigt 3% 3% 5% Inte alls viktigt Vet ej 32

33 Nästan alla politiker tycker att det är viktigt att socialsekreterarna har en socionomutbildning Hur viktigt är det att socialsekreterarna har socionomutbildning? % Bland borgerliga politiker anser 82% att socionomutbildning är viktig, medan motsvarande siffra bland röd-gröna politiker är 96%. 58% 2% 4 3 4% 2% 6% 5 Mycket viktigt 4 Ganska viktigt 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 1 Inte alls viktigt Vet ej 33

34 1 av 3 politiker planerar att anställa fler socialsekreterare de närmaste 5 åren Finns det planer på att anställa fler eller färre socialsekreterare de närmaste 5 åren? % 4 31% 45% 2% 21% 1% 5 Anställa klart fler 4 Anställa något fler 2% 3 Varken eller 2 Anställa något färre 1 Anställa klart färre Vet ej 34

35 Hälften av politikerna tycker att det är viktigt att socialsekreterare får en legitimation Hur viktigt är det att socialsekreterarna får en legitimation, liknande psykologernas eller läkarnas? % 4 34% 24% 16% 5 Mycket viktigt 4 Ganska viktigt 11% 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 3% 1 Inte alls viktigt 12% Vet ej 35

36 17% av politikerna tycker att fler beslut ska tas av socialsekreterare, 11% att färre beslut ska tas av dem Idag jobbar socialsekreterare på delegation av nämnden. Tycker du att fler eller färre beslut ska tas av socialsekreterare? % 62% 17% 4 17% 1 1 1% Mycket färre Något färre Varken eller Något fler Mycket fler Vet ej 36

37 16% av politikerna uppger att de tagit tillbaka delar av delegationen, de senaste 2 åren Har du vid något tillfälle de senaste 2 åren tagit tillbaka delar av delegationen? Ja 16% Nej 67% Vet ej 17%

38 Politiker tror inte att det är någon större skillnad på privata och kommunala behandlingshem vad gäller ekonomi och kvalitet Tror du att det är någon skillnad på kommunala respektive privata behandlingshem vad gäller.? kvalitet på behandlingen? 7% 45% 9% 17% 22% Röd-gröna politiker är mer positiva till kommunala behandlingshem. kostnadseffektiva/ekonomiska behandlingar 14% 32% 15% 16% 23% Kommunala behandlingshem bättre Ser ingen skillnad Privata behandlingshem bättre Ingen erfarenhet Vet ej 38

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar Novus Group 2008-12-10 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE Novus Group Frågekonstruktion Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar,

Läs mer

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010 Allt trängre på landets fängelser rapport från SEKO april 2010 Ny undersökning från SEKO: Allt trängre på landets fängelser Det blir allt trängre på landets fängelser. Mer än varannan kriminalvårdare tycker

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

Rapport - Allmänheten om vinster i välfärden

Rapport - Allmänheten om vinster i välfärden Rapport - Allmänheten om vinster i välfärden Datum: 5 februari, 2015 Kontaktperson LO: Tobias Lundin Gerdås Kommunikatör tobias.gerdas@lo.se 08-7962608 1 OM undersökningen Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 11 december 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3 771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Allmänheten om synen på sjukvården, viktiga yrken mm

Allmänheten om synen på sjukvården, viktiga yrken mm 070-413 03 93 Datum: 16 mars 2018 Allmänheten om synen på sjukvården, viktiga yrken mm Ansvarig konsult: Mats Lindström Seniorkonsult 070-1503439 Beställare: Anna E Olsson Vårdförbundet 1 Novus projekt:

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Datum: 24 februari 2017 Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Beställare: Novus projektnr: 13742 1 Fältperiod: 16 22 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Allmänheten om bla synen på att ha robotar som chefer

Allmänheten om bla synen på att ha robotar som chefer Datum: 15 februari 2017 Allmänheten om bla synen på att ha robotar som chefer Beställare: Anna Rohlin Larsson Novus projektnr: 13850 1 Fältperiod: 8 15 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

VISITA - JULBORDSFRÅGOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017

VISITA - JULBORDSFRÅGOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017 VISITA - JULBORDSFRÅGOR Kontakt : Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av. Syftet med undersökningen

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt

Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Läkarförbund. Syftet med undersökningen

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet Novus Väljarnas förtroende för Miljöpartiet 10 maj 2010 David Ahlin Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Nyheterna och Aftonbladet. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Novus Föräldrar om läxor. September 2010

Novus Föräldrar om läxor. September 2010 Novus Föräldrar om läxor September 2010 2010-09-14 David Ahlin Proj. Nr Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Socialtjänsten. December 2010 Anna Ihrfors Wikström

Socialtjänsten. December 2010 Anna Ihrfors Wikström Socialtjänsten December 2010 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning 9 av 10 tycker att socialsekreterarnas arbetsbelastning ökat Tre fjärdedelar anser att tyngden i enskilda ärenden ökat Två tredjedelar

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Allmänheten om bla synen på friskolor

Allmänheten om bla synen på friskolor Datum: 24 februari 2017 Allmänheten om bla synen på friskolor Beställare: Novus projektnr: 13857 1 Fältperiod: 16 22 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt sett. Urval:

Läs mer

Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen. Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum:

Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen. Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum: Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum: 2018-08-03 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta Allmänheten om 9 11 29 september 2009 David Ahlin Lina Lidell Allmänheten om 9 11 Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Kalla Fakta Intervjuerna

Läs mer

Allmänheten om bla synen på LSS/personlig assistans

Allmänheten om bla synen på LSS/personlig assistans Datum: 17 augusti 2018 Allmänheten om bla synen på LSS/personlig assistans Beställare: Novus projekt: 15013 1 Fältperiod: 9 15 augusti 2018 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1002 st totalt

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt: Annika Prine. Kontakt Novus: Jessica Åkerström, Peter Blid Datum: 13 april 2018

Insamlingsforum Kontakt: Annika Prine. Kontakt Novus: Jessica Åkerström, Peter Blid Datum: 13 april 2018 Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström, Peter Blid Datum: 13 april 2018 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016 2016 Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Kärnkraft och klimatmålen

Kärnkraft och klimatmålen Kärnkraft och klimatmålen Kontakt: Mattias Lantz Kontakt på Novus: Viktor Wemminger och Siobhan Hogan Datum: 28 06 2019 Har jobbat deltid 35% 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

nr 7/08. Starkt stöd för satsningar på högre utbildning. TCO granskar.

nr 7/08. Starkt stöd för satsningar på högre utbildning. TCO granskar. 2008-03-06 nr 7/08 Starkt stöd för satsningar på högre utbildning TCO granskar www.tco.se Författare: Kristina Persdotter Samhällspolitisk utredare Avdelningen för samhällspolitik, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se

Läs mer

Alkoholreklam i sociala medier. Kontakt: Simon Holmesson Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 21 juni 2017

Alkoholreklam i sociala medier. Kontakt: Simon Holmesson Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 21 juni 2017 Kontakt: Simon Holmesson Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 21 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av IOGT-NTO. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kort sammanfattning. Om julbord

Kort sammanfattning. Om julbord Om julbord Kort sammanfattning Var femte svensk kommer att äta ett julbord på restaurang i privat sammanhang i år. Män och personer i åldersgruppen 18-29 år svarar i högre utsträckning att de kommer att

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Frågor om källkritik. Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum:

Frågor om källkritik. Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: Frågor om källkritik Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 2018-01-18 1 2018-03-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Telenor. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017 2017 Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen

Läs mer

Djurens rätt Julen 2018

Djurens rätt Julen 2018 Djurens rätt Julen 2018 Kontakt: Peter Nilsson Kontakt på Novus: Liza Pettersson Datum: 07 12 2018 1 1 Novus 2018. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

RESTAURANGVANOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 3 november 2017

RESTAURANGVANOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 3 november 2017 RESTAURANGVANOR Kontakt : Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 3 november 2017 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av. Syftet med undersökningen

Läs mer

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 SAMMANFATTNING Nato-opinionen december 2017 31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato medan 44 procent anser

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Barn och unga om miljö

Barn och unga om miljö Barn och unga om miljö Kontakt: Niklas Birgetz, Rättighetsbyrån Kontakt på Novus: Liza Pettersson Datum: Januari 2019 Har jobbat deltid 35% 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund &

Läs mer

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved.

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved. Stressundersökningen 2019 x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 11 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 2008

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 2008 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 8 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 augusti och september

Läs mer

Rapport till FAR maj 2012

Rapport till FAR maj 2012 -research SKOP har på uppdrag av FAR genomfört tre undersökningar om förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter. En undersökning genomfördes bland politiker, en bland företagare/företagsledare

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Tio frågor på temat #LagaVälfärden

Tio frågor på temat #LagaVälfärden Tio frågor på temat #LagaVälfärden En frågesport om välfärden Vi har förberett tio frågor om välfärden. Ni kan så klart ändra, lägga till eller ta bort efter behag. Efter frågorna finns en sida med svarstalong

Läs mer

Allmänheten om tågresande

Allmänheten om tågresande Allmänheten om tågresande Kontakt på Novus: Ieva Englund Kontakt på SilverRail: Yvonne Dahlberg Datum: 4 april 2019 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Allmänheten om bostadsbyggande mm

Allmänheten om bostadsbyggande mm Datum: 20 december 2018 Allmänheten om bostadsbyggande mm Ansvarig konsult: Mats Lindström Seniorkonsult 070-1503439 1 Novus projekt 15376 1 Om undersökningen Fältperiod: 13-19 december 2018 Antal genomförda

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR Maj 2014 Sveriges Radio: Novus: Markus Boger Viktor Wemminger Torbjörn Sjöström Datum: 2014 05 19 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

MARS DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 22 mars 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

MARS DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 22 mars 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos MARS DN/IPSOS JANUARI 2018 DECEMBER POLITISK BAROMETER 22 mars 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Negativ långsiktig trend för Liberalerna Partisympatier mätningen bekräftar att moderaternas uppgång

Läs mer

Maj DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 22 Maj 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

Maj DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 22 Maj 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER 22 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ Socialdemokraterna tappar, ökat stöd för SD DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 10 21

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum:

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: Djurens rätt Opinionsfrågor hösten 2018 Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 2018-10-26 1 2018-10-26 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Kunskapsmätning Fossilfritt Sverige.

Kunskapsmätning Fossilfritt Sverige. Kunskapsmätning Fossilfritt Sverige. Kontakt: Peter Söderberg Kontakt på Novus: Liza Pettersson Datum: 16 11 2018 1 1 Novus 2018. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Stressundersökningen 2019: 1 Novus All rights reserved. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum:

Stressundersökningen 2019: 1 Novus All rights reserved.   Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Stressundersökningen 2019: x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen. Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018

Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen. Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018 Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Säkerheten vid vägarbeten allt sämre

Säkerheten vid vägarbeten allt sämre Säkerheten vid vägarbeten allt sämre Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning som Novus gjort bland Sekos vägarbetare. Seko har för tredje gången låtit Novus

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året?

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Ekonomi- ober - kommentar av :s Ör Hultåker - Hushållens framtidstro ökar när det gäller Sveriges ekonomi - Men fortfarande befarar 30 procent att ekonomin skall försämras det närmaste året - Hushållens

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Novus Group Läsarundersökning Kollega

Novus Group Läsarundersökning Kollega Novus Group Läsarundersökning Kollega INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, samhällsmätningar och

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/Ipsos Nästa partiledare för Moderaterna

DN/Ipsos Nästa partiledare för Moderaterna DN/Ipsos Nästa partiledare för Moderaterna 01-08-0 Ipsos, David Ahlin 1 0 Ipsos. Stort förtroende för Du kommer nu att få ta ställning till om du har stort eller litet förtroende för några olika moderata

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer