RESAN VÄRLDEN TEMAARBETE VECKA 2-4 RESMÅL:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESAN VÄRLDEN TEMAARBETE VECKA 2-4 RESMÅL:"

Transkript

1 RESAN VÄRLDEN TEMAARBETE VECKA 2-4 RESMÅL: NAMN: KLASS:

2 RESAN Under två och en halv vecka ska du göra en tänkt resa till ett land i Europa/Världen. Under dessa veckor ska du ta reda på fakta om landet. Du ska söka fakta från olika källor och du ska alltid ange källan till det fakta du hittar. Kom ihåg att vara källkritisk! Du skriver svaren på uppgiftsfrågorna i en skrivbok som du också använder som loggbok. Eftersom du kanske kommer att hoppa mellan uppgifterna är det viktigt att du skriver överskrift och uppgiftens nummer i skrivboken. Du redovisar ditt arbete på olika sätt; affisch med fakta om landet, muntligt inför gruppen (på engelska i åk 8), skriftlig rapport (svaren på uppgifterna + loggboken), brev på engelska, bild och recept på bröd. Affischerna ska vara klara tisdag v4 för att kunna visas i samband med loppmarknaden och utställningen av uppfinningar. Arbetssätt: Du kommer att jobba enskilt med vissa uppgifter och i grupp ibland. Det kommer även att vara föreläsningar där du har möjlighet att få svar på vissa av frågorna. Vissa av svaren kommer du att kunna läsa dig till, andra kräver att du funderar och drar egna slutsatser. Du ska också läsa en skönlitterär bok som du ska skriva bokrecension på. Dina lärare i olika ämnen kommer att bedöma ditt arbete utifrån kursplanemålen. Vissa uppgifter får man rest på om de inte är färdiga vid temaveckornas slut.

3 GEOGRAFI 1. Namnge alla världsdelar på världskartan. 2. Placera ut följande länders siffror på världskartan: 1. Ryssland 10. Kanada 19. Kina 27. USA 2. Brasilien 11. Australien 20. Indien 28. Argentina 3. Saudiarabien 12. Mexiko 21. Indonesien 29. Sudan 4. Libyen 13. Iran 22. Mongoliet 30. Peru 5. Mali 14. Sydafrika 23. Colombia 31. Etiopien 6. Egypten 15. Tanzania 24. Venezuela 32. Pakistan 7. Turkiet 16. Chile 25. Burma 33.Afganistan 8. Somalia 17. Ukraina 26. Thailand 34. Kamerun 9. Japan 18. Vietnam 3. Ditt land är: Placera följande på kartan: 5 städer varav en är huvudstaden 5 största sjöarna 5 floder 5 berg 4. Hur stort är landet (jämför med Sverige)?. 5. Hur många människor bor i landet? 6. Rita landets flagga. 7. Ange ditt lands längd- och breddgrad. 8. Ange viktiga naturtillgångar i ditt land och sätt ut dem på kartan. Är det ett grundämne ska du också ange kemisk beteckning.

4 9. Vilka naturkatastrofer kan förekomma i ditt land? Varför? Vilka följder blir det? 10. Vilken klimatzon ligger landet i? Vad kännetecknar den klimatzonen? 11. Vilket/vilka är det officiella språken i landet? 12. Hur många talar språket totalt i världen? RESAN Du ska ta reda på två olika ressätt till landet och jämföra dem. 1. Hur kan man resa till landet? 2. Vad kostar de olika ressätten? 3. Hur lång tid tar det? 4. Hur miljökompenseras resan? 5. Är det direktflyg eller måste man mellanlanda? 6. Varifrån reser man? Var landar man? 7. Vad ingår i reskostnaden? 8. Vilken valuta har landet? Vilken kurs står valutan i? 9. Vad kostar följande varor i landet? Pizza Hamburgare 1 liter CocaCola 10. Behövs det några vaccinationer? Vilka?

5 11. Kan man dricka kranvattnet? 12. Vilka sexuellt överförbara infektioner bör man skydda sig mot? Vilket är det bästa skyddet mot dessa infektioner? 13. Vilken är medellivslängden? 14. Vad ligger barnadödligheten på? 15. Vill du fortfarande åka till det här landet? Motivera varför/varför inte. Du ska också bestämma färdsätt och motivera ditt val. SOCIALT 1. Hur är en genomsnittsfamilj sammansatt? 2. Vad ligger medelinkomsten på? 3. Hur är föräldraledigheten organiserad? RELIGION OCH MATKULTUR 1. Ta reda på vilka religioner det finns i landet. 2. Visa procentuellt på en kvadratisk karta hur många utövare det finns av de olika religionerna. 3. Berätta om de största högtiderna i landet. Det kan även vara ickereligiösa högtider. Du ska ha med när de firas, varför, hur och även vilken traditionell mat som äts i samband med högtiden. 4. Du ska leta rätt på ett brödrecept från landet. En kopia har du kvar i ditt häfte, den andra lämnas till din lärare så att du kan komma till hemkunskapen och prova receptet. Brödet ska fotograferas och du ska skriva ut en bild så att du får med det i ditt häfte. 5. Du ska ta reda på vad som odlas och äts. Du ska bla använda boken Hungry planet. Den finns att kopiera ur i biblioteket.

6 KONFLIKTER I LANDETS HISTORIA 1. Sök i landets historia för att få reda på en konflikt som påverkat/påverkar området. 2. Ta reda på bakgrunden till konflikten, händelseförlopp och vilka följder konflikten fått. Pågår konflikten fortfarande? DEMOKRATIFRÅGOR För att förstå ett land är det viktigt att man har koll på landets politik och att man har en förståelse för att länder fungerar ganska olika beroende på vilka förutsättningar som finns. 1. När infördes rösträtt för alla i landet? 2. Hur gammal ska man vara för att få rösta? 3. Hur stort valdeltagandet vid senaste valet? 4. Har man religionsfrihet i landet, om inte i så fall varför? 5. Hur står det till med jämställdheten/mänskliga rättigheterna i landet? Kan man t ex gifta sig med vem man vill (t ex samkönade äktenskap)? Hur är det att leva som homosexuell i landet? Har kvinnor samma möjligheter som män? 6. Följer landet FNs barnkonvention? 7. Hur är tillgången på utbildning? Hur länge går man i skolan och har man möjlighet till högre studier? 8. Ta reda på bakgrunden till FN, FN s funktion och grundtanke. Vilka frågor jobbar de med? Vilka frågor tycker du att de ska jobba med?

7 NO 1. Vilka djur är typiska för landet? 2.Vilka växter är typiska för landet? 3. Hur ser miljön ut där dessa djur och växter lever? 4. Vilka egenskaper har djuren som gör att de kan överleva i den här miljön? 5. Vilka egenskaper har växterna som gör att de kan överleva i den här miljön? 6. Finns det några miljöhot som skulle kunna förstöra miljön, så att några av växterna eller djuren försvinner? MILJÖ OCH FÖRSÖRJNING 1. Vilka är landets energikällor? Är landet beroende av fossila bränslen? 2. Har landet tillräckligt med vatten till sitt jordbruk? 3. Vilket är landets största miljöproblem? Förklara problemet. Skriv ner en eventuell lösning. ENGELSKA 1. Skriv ett manus för en kort presentation av ditt land på engelska. Du ska också skriva ner personliga ställningstaganden så som Vill du åka till landet? Vad är bra med landet? Vad är mindre bra? 2. Detta ska redovisas muntligt i små grupper. Vid detta tillfälle ska du tänka på att vara aktiv både i att berätta om ditt land samt hur du hjälper de andra i gruppen att redovisa sina länder t ex med att ställa passande frågor. 3. Du ska skriva ett formellt brev till en turistbyrå i landet. Ditt brev ska innehålla korrekta formuleringar och fraser som passar in i sammanhanget samt frågor om de populäraste sevärdheterna.

8 SVENSKA 1. Skriv en bokrecension på boken du läst. Fokusera på skillnader och likheter mellan ditt land och Sverige. MOT HÖGRE BETYG Fundera, dra slutsatser, sök mer kunskap och skriv ner tankar om följande ämnen: 1. Vem äger naturtillgångarna? Får befolkningen i stort del av eventuella inkomster från naturtillgångarna? 2. Hur påverkar faktorer som religion, geografiskt läge, politiskt styre situationen för människor?

9 UPPGIFTSBLAD ÅK 8 GEOGRAFI 1. Namnge världsdelarna. 2. Sätt ut de 34 länderna på världskartan. 3.Ditt land: fem städer 5 sjöar 5 floder 5 berg 4. Landets storlek. 5. Antal invånare. 6. Landets flagga. 7.Landets längd- och breddgrad. 8. Naturtillgångar. 9. Eventuella naturkatastrofer i landet. 10. Landets klimatzon. Kännetecken för klimatzonen. 11. Officiella språk i landet. 12. Antal utövare av språket i hela världen.

10 RESAN 1. Två ressätt. 2. Kostnad för respektive ressätt. 3. Restid. 4. Miljökompensation. 5. Direktflyg/mellanflyg. 6. Avreseort/ankomstort. 7. Vad ingår? 8. Valuta. Valutakurs. 9. Prisuppgifter. 10. Vaccinationer. 11. Kranvatten. 12. Sexuellt överförbara infektioner. Skydd. 13. Medellivslängd. 14. Barndödlighet. 15. Egen åsikt om resmålet. SOCIALT 1. Genomsnittsfamiljen.

11 2. Medelinkomst. 3. Föräldraledighet. RELIGION OCH MATKULTUR 1. Religionerna i landet. 2. Procentuell fördelning av religionerna. 3.Högtider i landet. 4. Brödrecept + bild. 5. Odlade grödor + mat. KONFLIKTER I LANDETS HISTORIA 1. Konflikt. 2. Bakgrund, händelseförlopp, följder av konflikten. DEMOKRATIFRÅGOR 1. Allmän rösträtt. 2. Ålder för rösträtt. 3. Valdeltagande. 4. Religionsfrihet. 5. Jämställdhet/mänskliga rättigheter. 6. FN s barnkonvention 7. Utbildning.

12 8. FN. NO 1. Djur. 2. Växter. 3. Miljön för växter och djur. 4.Egenskaper hos djur. 5.Egenskaper hos växter. 6. Miljöhot mot växter och djur. MILJÖ OCH FÖRSÖRJNING 1. Energikällor. 2. Vattenförsörjning. 3. Miljöproblem. ENGELSKA 1. Manus för presentation av landet + personliga ställningstaganden. 2. Muntlig redovisning 3. Formellt brev. SVENSKA 1. Bokrecension

13 ANVÄNDBARA INTERNETADRESSER

14 Ur Kursplanen: Centralt innehåll är att arbeta med följande: Mål: s 32 Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. ENG s 32 Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. s 33 Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier ENG s 44 Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. HK Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras hur de påverkar miljö och hälsa. Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse. HK tillaga enkla måltider HK s 66 Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar MA Bedömning av risker och chanser utifrån statistiskt material. MA beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden: MA s114 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. BI s114 Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. BI s114 Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. BI s115 Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå BI s163 Metoder för at samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. GE s163 Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel överssvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. GE s163 Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. GE s 202 Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. SH s202 Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån

15 s203 s203 s203 s203 s226 s226 s226 s227 s227 s227 s227 s227 kön och etnicitet. SH De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. SH Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. Några olika stats-och styrelseskick i världen. SH FN s syfte och huvudsakliga uppdrag SH Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. SV Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. SV Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. SV Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och vilket syfte man kommunicerar. SV Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. SV Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. SV Hur man sovrar och gör källhänvisningar. SV Hur man prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. SV

16

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Konsumentkunskap i grundskolan

Konsumentkunskap i grundskolan Rapport 2011:17 Konsumentkunskap i grundskolan En analys av läromedel med utgångspunkt i Lgr11 2 (85) Konsumentinnehåll i läromedel Konsumentverket 2011 Projektledare: Malin Lindquist Skogar 3 (85) Förord

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konsumtion och resurser

Konsumtion och resurser Konsumtion och resurser (elevtext sid 27) Om alla i världen levde som vi svenskar skulle vi behöva 2 jordklot till. Ekologiska fotavtryck Ett sätt att beskriva utnyttjandet av jordens resurser är genom

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Kapitel 1 Skolans värdegrund

Läs mer

En bok du sent ska glömma

En bok du sent ska glömma En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer