Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn"

Transkript

1 moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel för internet- och appanvändning (moovel ). moovel erbjuder olika alternativ för att visa och beställa transporttjänster från de leverantörer som sammarbetar med moovel ( Leverantörer ). moovel kan också själv vara en Leverantör av transporttjänster. moovel GmbH är inte en researrangör. Användare i dessa villkor innebär dig såsom användare av moovel. Endast fysiska personer kan vara Användare, såvida de inte är uttryckligen registrerade som ett företag (juridisk person) hos moovel. Vissa av moovels användningsområden (såsom transporttjänstebeställningar) är endast tillgängliga för registrerade användare som har ett moovel-användarnamn ( Kunder ). Moovelanvändarnamnet kan också användas av Kunder för åtkomst av vissa av moovel GmbH:s samarbetspartners tjänster ( Samarbetspartners ). A. Användarvillkorens tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller Användares och Kunders användning av moovel, till exempel genom internet eller appar, samt Kunders användning av sina moovel-konton och moovelanvändarnamn. Vid beställning av tjänster från en Leverantör via moovel kommer avtalet för tillhandahållandet av tjänsterna att vara mellan Kunden och den aktuella Leverantören, och avtalet kommer att regleras av Leverantörens Användarvillkor ( Transporttjänsteavtal ) och inte dessa Användarvillkor. B. moovel-konto med moovel-användarnamn och betalningsfunktion B.1 Registrering av ett moovel-konto B.1.1 Ett moovel-konto registreras när Användaren färdigställer online-registreringsformuläret, godkänner dessa Användarvillkor och moovel GmbH skickat en bekräftelse till Användaren att hans/hennes registrering fullgjorts. Efter att registreringen fullgjorts kommer moovel GmbH att förse Kunden med ett konto ( moovel-konto ) som har ett användarnamn för Kunden ( moovel-användarnamn ), ett moovel-lösenord och ett personligt identifikationsnummer ( moovel-pin ) (se punkt B.2) (var för sig valda av Kunden), jämte möjligheten att registrera sig för moovels betalningsfunktion (se punkt B.3). B.1.2 Ett företag (juridisk person) kan registrera sig som Kund endast genom en tidigare registrerad fysisk person som därigenom bekräftar sin rätt att företräda företaget och att fatta beslut för dess räkning i förhållande till dessa Användarvillkor samt till hans/hennes moovel-konto. Efter Moovels Användarvillkor Sverige Sida 1 av 9

2 moovel Användarvillkor 2/9 registrering av företaget kommer denna fysiska person att ha administrativt förfogande över företagets moovel-konto (inklusive att utse vilka användare från företaget/den juridiska personen som är behöriga att använda de betalda tjänsterna). Den fysiska person som registreras får endast agera för företagets räkning inom sitt befogenhetsområde. Den fysiska personen ansvarar för alla följder och skador som följer av att han/hon gått utanför sitt befogenhetsområde. B.2 moovel-konto och moovel-användarnamn B.2.1 Användaren är skyldig att ge fullständig och korrekt information om sitt namn, adress, e- postadress och annan information som behövs för hans/hennes moovel-konto (se punkt B.2.3). B.3-avsnittet gäller även moovels betalningsfunktion. moovel GmbH förbehåller sig rätten att neka att öppna ett moovel-konto för en Användare, särskilt om det finns sakliga skäl för att tro att Användaren inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.2 Kunder ska hålla sin inloggningsinformation (moovel-användarnamn, moovel-lösenord, moovel-pin) hemliga och inte ge någon utomstående tillgång till moovel genom Kundens inloggningsinformation eller på annat sätt tillåta tredje part att använda Kundens inloggningsinformation. Kunder kommer att hållas ansvariga för all användning av moovel genom deras inloggningsinformation såväl som all annan användning av deras inloggningsinformation. B.2.3 Kunder måste hela tiden se till att informationen på hans/hennes moovel-konto är uppdaterad. Detta innefattar, men är inte begränsat till, deras namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, för det fall moovels betalningsfunktion används, betalningsinformation. B.2.4 Samarbetspartners kan tillåta Kunder att använda sitt moovel-användarnamn i samband med Samarbetspartnerns erbjudanden och tjänster. Genom att använda sitt moovel-användarnamn för att få tillgång till en Samarbetsparters erbjudanden och tjänster samtycker Kunden till att moovel GmbH delar information som moovel GmbH vid tillfället har tillgång till om Kunden med Samarbetspartern för att kunna jämföra informationen om Kunden mellan moovel GmbH och Samarbetspartern. Kunden samtycker samtidigt till att information som finns på hans/hennes moovel-konto kan överföras till Samarbetspartern om Samarbetspartern kräver detta i samband med sina erbjudanden och tjänster. B.2.5 moovel-kontot erbjuder även möjligheten att visa nuvarande eller tidigare transporttjänster som beställts, fakturerats eller betalats via moovel. B.2.6 moovel GmbH kan spärra Kundens moovel-konto och moovel-användarnamn a) om Kunden har registrerat felaktiga uppgifter; eller b) om kommunikation genom kontaktinformationen på Kundens moovel-konto inte fungerat (t.ex. att e-postadress eller mobilnummer inte längre är i bruk); eller c) om Kunden bryter mot dessa Användarvillkor, såvida det inte rör sig om ett mindre avtalsbrott eller beror på omständigheter som var bortom Kundens kontroll; eller Moovels Användarvillkor Sverige Sida 2 av 9

3 moovel Användarvillkor 3/9 d) om det finns befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.7 Kunden kan när som helst säga upp sitt moovel-konto genom att skriftligen meddela moovel GmbH via e-post till moovel GmbH kan när som helst säga upp moovelkontot med två veckors uppsägningstid, genom att skriftligen underrätta Kunden. Uppsägningen av moovel-kontot påverkar inte redan ingångna Transporttjänsteavtal eller tidigare användande av moovel-användarnamnet eller deras utförande. Uppsägningen av ett Transporttjänsteavtal regleras av bestämmelserna i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid påverkas inte. B.2.8 Vissa Leverantörer kommer att kräva att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort ( Validering ) för att Kunden ska tillåtas att beställa Leverantörens transporttjänster (när de transporttjänsterna innefattar brukandet av ett fordon). För att uppfylla detta krav kan moovel GmbH erbjuda Kunden en valideringstjänst mot betalning enligt moovel GmbH:s gällande prislista. Det står Kunden fritt att använda denna Validering eller att avstå från att beställa sådana tjänster genom moovel. För det fall moovel GmbH tillhandahåller valideringstjänsten måste Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter om hans/hennes körkort (inklusive, men inte begränsat till, namn, utfärdandedatum, utfärdande myndighet och körkortsnummer), Kunden måste också informera moovel GmbH omedelbart om uppgifterna ändras. Utöver detta måste Kunden visa sitt körkort tillsammans med lämplig id-handling vid ett valideringskontor som godkänts av moovel GmbH. Fullgjord bekräftelse kommer att registreras på Kundens moovel-konto. moovel GmbH förbehåller sig rätten att när som helst begära att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort. moovel GmbH förbehåller sig även rätten att avstå från att vidarebefordra Kundens begäran att boka ett fordon till aktuell Leverantör om de har befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa villkoren i Transporttjänsteavtalet. B.3 moovels betalningsfunktion B.3.1 För att använda moovels betalningsfunktion måste Kunden registrera sitt moovelanvändarnamn i betalningssystemet och registrera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) där den efterfrågas på relevant del av moovel-kontot. Kunden måste se till att betalningsinformationen som han/hon tillhandahåller är fullständig och korrekt och omedelbart ändra uppgifterna om det sker några förändringar. moovel GmbH har rätt att avvisa Kundens betalningsmetod. Transporttjänster via moovel eller tjänster från moovel GmbH:s Samarbetspartners kan bara betalas med vissa betalningsmetoder. B.3.2 För att kunna använda moovels betalningsfunktion för en bokningsbegäran eller annan användning av moovel-användarnamnet måste Kunden godkänna betalning genom att använda sin moovel-pin. Genom denna åtgärd godkänner Kunden att mottagaren använder hans/hennes betalningsinformation för att driva in betalningen för denna moovelanvändarnamnsfunktion (se även D.1.3). moovel GmbH förbehåller sig rätten att göra en godkänd kreditkontroll till ett förhandsvillkor för användande av moovels betalningsfunktion. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 3 av 9

4 moovel Användarvillkor 4/9 B.3.3 Kunden kan avaktivera moovels betalningsfunktion genom att radera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) från sitt moovel-konto. moovel GmbH har rätt att spärra Kundens tillgång till moovels betalningsfunktion om det finns befogad anledning, särskilt om det förekommer avvikelser (såsom försenade eller uteblivna betalningar) eller vid en av moovel ej godkänd kreditkontroll. Om Kundens moovel-konto spärras, spärras även betalningsfunktionen. Detta påverkar inte betalningar som godkänts genom Kundens moovel- PIN innan moovel-kontot spärrades av moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH har rätt att kräva Kunden på betalning för det fall det förekommer avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Avgifter för sådana avvikelser finns listade i moovel GmbH:s aktuella prislista. C. Information om moovels transporttjänster och om beställningar via moovel C.1 Information om moovels transporttjänster C.1.1 Användare och Kunder kan se tillgänglig information om transportstjänster för vissa sträckor ( från A till B ) via moovel. moovel använder sig huvudsakligen av information från utomstående aktörer för denna funktion. moovel GmbH granskar inte information från utomstående aktörer och garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt. Den visade informationen för transporttjänster, inklusive kostnader (såsom taxitaxor) kan delvis vara baserade på uppskattningar. Grunden för dessa uppskattningar kan variera från tid till annan (t.ex. p.g.a. trafikläget). C.1.2 Användaren och Kunden är ansvariga för att utvärdera och uppskatta huruvida informationen som visas är korrekt och i vilken utsträckning han/hon håller med om de uppskattningar som gjorts och huruvida resultatet passar för hans/hennes ändamål (t.ex. bytestider eller bagagetransport). C.1.3 Kunder har tillgång till andra funktioner (såsom att spara sina favoritförbindelser). C.2 Beställning av transporttjänster via moovel C.2.1 Beställning av transporttjänster från Leverantörer via moovel kräver användande av moovelanvändarnamnet (B.1) och betalning via moovels betalningsfunktion (B.3) eller direkt till Leverantören. Leverantörer kan också tillåta Kunder att reservera transporttjänster via moovel med moovelanvändarnamnet. Villkoren i det relevanta Transporttjänsteavtalet avseende Kundbeställningar är tillämpliga. Om reservationen är gratis för Kunden gäller inte betalningsvillkoren i dessa villkor (t.ex. måste Kunden inte registrera sig för moovels betalningsfunktion för att reservera en sådan transporttjänst). C.2.2 Baserat på de transporttjänster som visas kan Kunden välja vilken tjänst han/hon vill beställa från Leverantören via moovel. Beställningarna är bindande och medför en avgift ( Bokningsbegäran ). En Bokningsbegäran är ett anbud från Kunden att ingå ett Transporttjänsteavtal. moovel GmbH är behörigt, men inte förpliktade att, vidarebefordra Moovels Användarvillkor Sverige Sida 4 av 9

5 moovel Användarvillkor 5/9 Kundens Bokningsbegäran från Kunden till den aktuella Leverantören. Leverantörens villkor gäller för bokningen av en transporttjänst. C.2.3 Kundens betalning sker vid tiden för bokningen genom användning av moovels betalningsfunktion (B.3). För vissa Leverantörer är det inte möjligt att använda moovels betalningsfunktion. I dessa fall måste Kunden betala direkt till Leverantören genom att registrera sin betalningsinformation och godkänna betalningen och betalningsvillkoren. C.2.4 moovel GmbH får, men är inte skyldigt att, vidarebefordra Leverantörens svar på en Bokningsbegäran till Kunden. Ett Transporttjänsteavtal mellan Kunden och Leverantören träder i kraft om Leverantören accepterar Kundens Bokningsbegäran. moovel GmbH är inte part i Transporttjänsteavtalet såvida det inte är moovel GmbH som är Leverantör av transporttjänsten. Leverantörens villkor gäller för transporttjänstens utförande. C.2.5 moovel GmbH får, men är inte skyldiga att, vid mottagande vidarebefordra information till Kunden som skickats av Leverantören till moovel för användandet av en transporttjänst (t.ex. biljettinformation). D. Gemensamma bestämmelser D.1 Avgifter D.1.1 Användandet av moovel och av moovel-användarnamnet är i allmänhet gratis för Användaren och Kunden. Användaren och Kunden ansvarar för sina kostnader för kommunikation med moovel och för användningen av moovel-användarnamnet. Kunden betalar avgifter för tilläggstjänster som överenskommits med moovel GmbH (såsom Validering, B.2.8) i enlighet med den gällande prislistan. D.1.2 De avgifter som Kunden ska betala för transporttjänster är baserade på relevant Transporttjänsteavtal med Leverantören. Tjänster som ingåtts med en Samarbetspartner genom användningen av moovel-användarnamnet regleras av Samarbetspartnerns villkor. moovel GmbH kan också utfärda fakturor för betalning på uppdrag av Leverantörer eller Samarbetspartners och skicka dem till Kunder, även som konsoliderade fakturor för flera tjänster. D.1.3 Leverantörer och Samarbetspartners kan överlåta fordringar till moovel GmbH, som i sådana fall ska betalas till moovel GmbH. Om Kunden måste betala fordringarna med en annan valuta än Kundens nationella valuta ( Fordring på utländsk valuta ) kan moovel GmbH begära betalning enligt Kundens nationella valuta och sedan omvandla Fordringen på utländsk valuta enligt den gällande växelkursen. moovel GmbH har rätt att för detta kräva Kunden på en växlingsavgift i enlighet med gällande prislista. moovel GmbH:s aktuella prislista är tillämplig på växlingsavgiften samt moovel GmbH:s avgifter för avvikelser i samband med betalningsinfordran. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 5 av 9

6 moovel Användarvillkor 6/9 D.1.4 Kundens kontaktperson för transporttjänster och betalning är den aktuella Leverantören såsom part i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Kundens kontaktperson för tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är Samarbetspartnern. Kunden kan begära återbetalning endast från den aktuella kontaktpersonen; kontaktpersonen kan också hantera en återbetalning via moovel. D.2 Kundens skyldigheter D.2.1 Kunden är skyldig att uppfylla de krav för användandet av transporttjänster eller tjänster som överenskommits med Samarbetspartnern som följer av de tillämpliga villkoren (såsom att körkort krävs för fordonsuthyrning, id-handlingar etc.). D.2.2 Kunden är ersättningsskyldig gentemot moovel GmbH för krav från tredje man som har sin grund i användandet av hans/hennes moovel och hans/hennes moovel-användarnamn, såvida inte moovel GmbH var ansvarigt för kraven. D.2.3 moovel GmbH kan hjälpa Leverantörer eller Samarbetspartners för deras räkning med deras tjänster. Detta påverkar inte Kundens skyldigheter enligt ett Transporttjänsteavtal och Transporttjänsteavtalet i sig och inte heller Kundens överenskommelser med en Samarbetspartner och Kundens skyldigheter enligt sådana avtal. D.3 Tillgänglighet och garanti D.3.1 Kunden är inte berättigad till tillgänglighet, kvalitet, särskilda tjänster eller teknisk support för moovel eller moovel-användarnamnet. moovel GmbH förbehåller sig rätten att omstrukturera, begränsa eller avsluta moovel och moovel-användarnamnet när helst de vill. Detta påverkar inte redan existerande Transporttjänsteavtal och överenskommelser mellan Kunder och Samarbetspartners eller deras utförande. D.3.2 moovel GmbH garanterar inte att information som tillhandahålls från tredje part (såsom andra Leverantörer) är korrekt och fullständig. D.3.3 moovel GmbH utfärdar ingen garanti för transporttjänster, såvida det inte är moovel GmbH själva som är Leverantör av transporttjänsten. Kundens kontaktperson för frågor och krav i anledning av ett Transporttjänsteavtal och dess genomförande är alltid Leverantören. Kontaktpersonen avseende tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är alltid Samarbetspartnern. D.3.4 Då moovel GmbH inte är skyldig Kunden att utföra visa specifika aktiviteter enligt dessa Användarvillkor åtar sig moovel GmbH ingen garanti för utförandet av sådana aktiviteter. D.4 Ansvarsbegränsning D.4.1 Enligt lag ansvarar moovel GmbH för skador som orsakats av moovel GmbH eller dess ställföreträdare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. D.4.2 Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH endast för brott mot relevanta avtalsförpliktelser och endast för typiska, förutsebara skador. Relevanta avtalsförpliktelser är de som nödvändigt Moovels Användarvillkor Sverige Sida 6 av 9

7 moovel Användarvillkor 7/9 måste efterlevas för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och vars efterlevnad Kunden måste kunna lita på. Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH inte för huruvida information som tillhandahålls av tredje part är korrekt (t.ex. i anslutning till transporttjänsterna). Bestämmelserna i detta avsnitt under punkt 4.2 gäller även juridiska ombud och ställföreträdare för moovel GmbH. D.4.2 Ansvarsbegränsningarna gäller inte för utfärdade garantier, för oaktsamma personskador eller för krav enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). D.5 Ändringar av dessa Användarvillkor moovel GmbH kan göra rimliga ändringar i dessa Användarvillkor, inklusive för att motsvara ändringar i moovels innehåll. Kunderna kommer att få del av ändringar genom skriftlig information via e-post och andra (oregistrerade) Användare får del av ändringarna genom publikation på moovel med minst sex veckors varsel. Ändringarna anses godkända om Kunden inte skriftligen invänder mot dem inom varselperioden, eller om hon/han fortsätter att använda moovel efter varselperioden. moovel GmbH kommer att inkludera sådan information i underrättelsen. Om Kunden motsätter sig ändringen av Användarvillkoren anses detta utgöra en uppsägning av hans/hennes moovel-konto utan uppsägningstid (se B.2.7). D.6 Integritetsskydd D.6.1 moovel GmbH samlar in, bearbetar och använder Användares personuppgifter i den utsträckning som behövs för att upprätta, strukturera eller ändra avtalsförhållandet för moovel mellan Användaren och moovel GmbH samt för att upptäcka, identifiera och reparera problem med tjänsten; och, enbart för Kunder, för att initiera avtal, ingå avtal och för utförandet av Transporttjänsteavtal mellan Kunden och den aktuella Leverantören. D.6.2 Om, och i den utsträckning som, moovel GmbH är involverade i kommunikation i anledning av ett Transporttjänsteavtal mellan Kund och Leverantör kommer moovel GmbH att föra över den Kundinformation som är nödvändig för aktuell Leverantör för att denne ska kunna leva upp till Transporttjänsteavtalet. Leverantören kommer att gå igenom och använda denna information för att initiera och ingå avtal samt för utförandet av avtalet. Leverantörens identitet framgår under bokningsprocessen. D.6.3 Om, och i den utsträckning som, Användare kan registrera ytterligare, frivillig information på moovel, såsom foton av Användaren eller information om deras profil i sociala medier så är detta för att anpassa hans/hennes moovel-konto. Sådan information kan Användaren använda för kommunikation. moovel GmbH kommer inte att använda sådana personuppgifter, som användaren angett frivilligt, på annat sätt än genom att lagra dem för Användaren på Användarens moovel-konto. Det står Användaren fritt att radera sådan information. D.6.4 Användaren samtycker till att moovel GmbH utvärderar Användarinformation såsom namn, titel, adress och e-postadress, födelsedatum och hur ofta samt vilka transporttjänster som används, för att kunna informera Användare via post om produkter och tjänster i moovel eller för att genomföra Användarundersökningar för att anpassa de Moovels Användarvillkor Sverige Sida 7 av 9

8 moovel Användarvillkor 8/9 erbjudna tjänsterna till Användarens individuella behov. Kontakt kan även ske via e-post (om det godkänts). Användaren samtycker till att moovel GmbH får använda personliga uppgifter om hans/hennes användning av tjänsterna som erbjuds genom moovel för att kunna skapa pseudonyma användarprofiler för att analysera användarbehov för att kunna förbättra och anpassa moovel GmbH:s tjänster. Användarprofilerna kommer inte att vara kopplade till personuppgifterna för Användaren bakom pseudonymen. D.6.5 Användaren kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke enligt D.6.4. till att erhålla moovels nyhetsbrev och undersökningsförfrågningar. För att göra detta kan Användare skicka ett brev till moovel GmbH, data protection moovel, HPC G462, Stuttgart, eller ett e-postmeddelande till Kunden har även möjlighet att välja att hans/hennes personuppgifter inte ska användas för marknadsföring och marknadsundersökningar genom att kontakta moovel på någon av de ovan angivna adresserna. Inga avgifter, utöver kostnaderna för att skicka brev eller e-post, är kopplade till tillbakadragandet av samtycket. Genom att ta tillbaka samtycket enligt D.6.4 får Användaren inte längre information om uppdateringar, kampanjer och specialrabatter; tidigare samtycke till att erhålla moovels nyhetsbrev tas tillbaka samtidigt. Användaren har rätt att efter skriftlig begäran till ovan nämnda adress och e-postadress granska de registrerade uppgifterna kostnadsfritt en gång om året. moovel ska på Användarens begäran korrigera, radera eller spärra personuppgifter som är felaktiga eller missvisande eller på annat sätt inte hanterats i enlighet med gällande lag. D.6.6 moovel GmbH kan lämna ut Användarnas personuppgifter till tillsynsmyndigheter, domstolar eller polismyndigheter eller på annat sätt som följer av lag. D.7 Övriga bestämmelser D.7.1 Delar eller innehåll i moovel får inte återanvändas eller systematiskt göras utdrag ur utan uttryckligt skriftligt godkännande från moovel GmbH. D.7.2 Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan moovel GmbH och Användaren avseende avtalsändamålet. Det finns inga sidoavtal. Ändringar eller tillägg till detta avtal måste göras skriftligen för att ha någon verkan, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Användarvillkor. D.7.3 Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor är eller blir ogiltiga påverkar detta inte giltigheten av de kvarvarande bestämmelserna. Parterna ska fylla sådana luckor i enlighet med partsavsikten. D.7.4 Dessa Användarvillkor och deras utförande styrs av tysk lag; FN-konventionen angående avtal om internationella köpa av varor gäller inte. D.7.5 Om Användaren är näringsidkare, juridisk person enligt offentligrättslig lagstiftning eller inte har ett juridiskt säte är domstolarna i Stuttgart, Tyskland, laga domstol vid tvister i anledning av dessa Användarvillkor. Detta påverkar inte tvingande forumregler. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 8 av 9

9 moovel Användarvillkor 9/9 moovel GmbH:s prislista Kunder boende i Storbritannien och Nordirland Kunder boende i Danmark Kunder boende i Sverige Valideringsavgift DKK 200 SEK Kunder boende i euro-länder ( ) Avgift vid felaktig betalningsinformation* Avgift för betalningspåminnelse* 2.50* DKK 25* SEK 30* 2,50 * 2.50* DKK 100* SEK 60* 2,50 * * Kunder till moovel GmbH ådrar sig dessa kostnader om Kunden är skyldig att betala skadestånd för avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Kunden behåller rätten att bevisa att lägre eller inga skador har uppkommit. Giltigt från maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Tyskland Postadress: HPC G Stuttgart Tyskland Styrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Säte: Leinfelden-Echterdingen, Tyskland Registrerat vid domstol: Amtsgericht Stuttgart Organisationsnummer: HRB-Nr Momsregistreringsnummer: DE Moovels Användarvillkor Sverige Sida 9 av 9

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer