Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn"

Transkript

1 moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel för internet- och appanvändning (moovel ). moovel erbjuder olika alternativ för att visa och beställa transporttjänster från de leverantörer som sammarbetar med moovel ( Leverantörer ). moovel kan också själv vara en Leverantör av transporttjänster. moovel GmbH är inte en researrangör. Användare i dessa villkor innebär dig såsom användare av moovel. Endast fysiska personer kan vara Användare, såvida de inte är uttryckligen registrerade som ett företag (juridisk person) hos moovel. Vissa av moovels användningsområden (såsom transporttjänstebeställningar) är endast tillgängliga för registrerade användare som har ett moovel-användarnamn ( Kunder ). Moovelanvändarnamnet kan också användas av Kunder för åtkomst av vissa av moovel GmbH:s samarbetspartners tjänster ( Samarbetspartners ). A. Användarvillkorens tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller Användares och Kunders användning av moovel, till exempel genom internet eller appar, samt Kunders användning av sina moovel-konton och moovelanvändarnamn. Vid beställning av tjänster från en Leverantör via moovel kommer avtalet för tillhandahållandet av tjänsterna att vara mellan Kunden och den aktuella Leverantören, och avtalet kommer att regleras av Leverantörens Användarvillkor ( Transporttjänsteavtal ) och inte dessa Användarvillkor. B. moovel-konto med moovel-användarnamn och betalningsfunktion B.1 Registrering av ett moovel-konto B.1.1 Ett moovel-konto registreras när Användaren färdigställer online-registreringsformuläret, godkänner dessa Användarvillkor och moovel GmbH skickat en bekräftelse till Användaren att hans/hennes registrering fullgjorts. Efter att registreringen fullgjorts kommer moovel GmbH att förse Kunden med ett konto ( moovel-konto ) som har ett användarnamn för Kunden ( moovel-användarnamn ), ett moovel-lösenord och ett personligt identifikationsnummer ( moovel-pin ) (se punkt B.2) (var för sig valda av Kunden), jämte möjligheten att registrera sig för moovels betalningsfunktion (se punkt B.3). B.1.2 Ett företag (juridisk person) kan registrera sig som Kund endast genom en tidigare registrerad fysisk person som därigenom bekräftar sin rätt att företräda företaget och att fatta beslut för dess räkning i förhållande till dessa Användarvillkor samt till hans/hennes moovel-konto. Efter Moovels Användarvillkor Sverige Sida 1 av 9

2 moovel Användarvillkor 2/9 registrering av företaget kommer denna fysiska person att ha administrativt förfogande över företagets moovel-konto (inklusive att utse vilka användare från företaget/den juridiska personen som är behöriga att använda de betalda tjänsterna). Den fysiska person som registreras får endast agera för företagets räkning inom sitt befogenhetsområde. Den fysiska personen ansvarar för alla följder och skador som följer av att han/hon gått utanför sitt befogenhetsområde. B.2 moovel-konto och moovel-användarnamn B.2.1 Användaren är skyldig att ge fullständig och korrekt information om sitt namn, adress, e- postadress och annan information som behövs för hans/hennes moovel-konto (se punkt B.2.3). B.3-avsnittet gäller även moovels betalningsfunktion. moovel GmbH förbehåller sig rätten att neka att öppna ett moovel-konto för en Användare, särskilt om det finns sakliga skäl för att tro att Användaren inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.2 Kunder ska hålla sin inloggningsinformation (moovel-användarnamn, moovel-lösenord, moovel-pin) hemliga och inte ge någon utomstående tillgång till moovel genom Kundens inloggningsinformation eller på annat sätt tillåta tredje part att använda Kundens inloggningsinformation. Kunder kommer att hållas ansvariga för all användning av moovel genom deras inloggningsinformation såväl som all annan användning av deras inloggningsinformation. B.2.3 Kunder måste hela tiden se till att informationen på hans/hennes moovel-konto är uppdaterad. Detta innefattar, men är inte begränsat till, deras namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, för det fall moovels betalningsfunktion används, betalningsinformation. B.2.4 Samarbetspartners kan tillåta Kunder att använda sitt moovel-användarnamn i samband med Samarbetspartnerns erbjudanden och tjänster. Genom att använda sitt moovel-användarnamn för att få tillgång till en Samarbetsparters erbjudanden och tjänster samtycker Kunden till att moovel GmbH delar information som moovel GmbH vid tillfället har tillgång till om Kunden med Samarbetspartern för att kunna jämföra informationen om Kunden mellan moovel GmbH och Samarbetspartern. Kunden samtycker samtidigt till att information som finns på hans/hennes moovel-konto kan överföras till Samarbetspartern om Samarbetspartern kräver detta i samband med sina erbjudanden och tjänster. B.2.5 moovel-kontot erbjuder även möjligheten att visa nuvarande eller tidigare transporttjänster som beställts, fakturerats eller betalats via moovel. B.2.6 moovel GmbH kan spärra Kundens moovel-konto och moovel-användarnamn a) om Kunden har registrerat felaktiga uppgifter; eller b) om kommunikation genom kontaktinformationen på Kundens moovel-konto inte fungerat (t.ex. att e-postadress eller mobilnummer inte längre är i bruk); eller c) om Kunden bryter mot dessa Användarvillkor, såvida det inte rör sig om ett mindre avtalsbrott eller beror på omständigheter som var bortom Kundens kontroll; eller Moovels Användarvillkor Sverige Sida 2 av 9

3 moovel Användarvillkor 3/9 d) om det finns befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.7 Kunden kan när som helst säga upp sitt moovel-konto genom att skriftligen meddela moovel GmbH via e-post till moovel GmbH kan när som helst säga upp moovelkontot med två veckors uppsägningstid, genom att skriftligen underrätta Kunden. Uppsägningen av moovel-kontot påverkar inte redan ingångna Transporttjänsteavtal eller tidigare användande av moovel-användarnamnet eller deras utförande. Uppsägningen av ett Transporttjänsteavtal regleras av bestämmelserna i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid påverkas inte. B.2.8 Vissa Leverantörer kommer att kräva att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort ( Validering ) för att Kunden ska tillåtas att beställa Leverantörens transporttjänster (när de transporttjänsterna innefattar brukandet av ett fordon). För att uppfylla detta krav kan moovel GmbH erbjuda Kunden en valideringstjänst mot betalning enligt moovel GmbH:s gällande prislista. Det står Kunden fritt att använda denna Validering eller att avstå från att beställa sådana tjänster genom moovel. För det fall moovel GmbH tillhandahåller valideringstjänsten måste Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter om hans/hennes körkort (inklusive, men inte begränsat till, namn, utfärdandedatum, utfärdande myndighet och körkortsnummer), Kunden måste också informera moovel GmbH omedelbart om uppgifterna ändras. Utöver detta måste Kunden visa sitt körkort tillsammans med lämplig id-handling vid ett valideringskontor som godkänts av moovel GmbH. Fullgjord bekräftelse kommer att registreras på Kundens moovel-konto. moovel GmbH förbehåller sig rätten att när som helst begära att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort. moovel GmbH förbehåller sig även rätten att avstå från att vidarebefordra Kundens begäran att boka ett fordon till aktuell Leverantör om de har befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa villkoren i Transporttjänsteavtalet. B.3 moovels betalningsfunktion B.3.1 För att använda moovels betalningsfunktion måste Kunden registrera sitt moovelanvändarnamn i betalningssystemet och registrera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) där den efterfrågas på relevant del av moovel-kontot. Kunden måste se till att betalningsinformationen som han/hon tillhandahåller är fullständig och korrekt och omedelbart ändra uppgifterna om det sker några förändringar. moovel GmbH har rätt att avvisa Kundens betalningsmetod. Transporttjänster via moovel eller tjänster från moovel GmbH:s Samarbetspartners kan bara betalas med vissa betalningsmetoder. B.3.2 För att kunna använda moovels betalningsfunktion för en bokningsbegäran eller annan användning av moovel-användarnamnet måste Kunden godkänna betalning genom att använda sin moovel-pin. Genom denna åtgärd godkänner Kunden att mottagaren använder hans/hennes betalningsinformation för att driva in betalningen för denna moovelanvändarnamnsfunktion (se även D.1.3). moovel GmbH förbehåller sig rätten att göra en godkänd kreditkontroll till ett förhandsvillkor för användande av moovels betalningsfunktion. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 3 av 9

4 moovel Användarvillkor 4/9 B.3.3 Kunden kan avaktivera moovels betalningsfunktion genom att radera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) från sitt moovel-konto. moovel GmbH har rätt att spärra Kundens tillgång till moovels betalningsfunktion om det finns befogad anledning, särskilt om det förekommer avvikelser (såsom försenade eller uteblivna betalningar) eller vid en av moovel ej godkänd kreditkontroll. Om Kundens moovel-konto spärras, spärras även betalningsfunktionen. Detta påverkar inte betalningar som godkänts genom Kundens moovel- PIN innan moovel-kontot spärrades av moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH har rätt att kräva Kunden på betalning för det fall det förekommer avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Avgifter för sådana avvikelser finns listade i moovel GmbH:s aktuella prislista. C. Information om moovels transporttjänster och om beställningar via moovel C.1 Information om moovels transporttjänster C.1.1 Användare och Kunder kan se tillgänglig information om transportstjänster för vissa sträckor ( från A till B ) via moovel. moovel använder sig huvudsakligen av information från utomstående aktörer för denna funktion. moovel GmbH granskar inte information från utomstående aktörer och garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt. Den visade informationen för transporttjänster, inklusive kostnader (såsom taxitaxor) kan delvis vara baserade på uppskattningar. Grunden för dessa uppskattningar kan variera från tid till annan (t.ex. p.g.a. trafikläget). C.1.2 Användaren och Kunden är ansvariga för att utvärdera och uppskatta huruvida informationen som visas är korrekt och i vilken utsträckning han/hon håller med om de uppskattningar som gjorts och huruvida resultatet passar för hans/hennes ändamål (t.ex. bytestider eller bagagetransport). C.1.3 Kunder har tillgång till andra funktioner (såsom att spara sina favoritförbindelser). C.2 Beställning av transporttjänster via moovel C.2.1 Beställning av transporttjänster från Leverantörer via moovel kräver användande av moovelanvändarnamnet (B.1) och betalning via moovels betalningsfunktion (B.3) eller direkt till Leverantören. Leverantörer kan också tillåta Kunder att reservera transporttjänster via moovel med moovelanvändarnamnet. Villkoren i det relevanta Transporttjänsteavtalet avseende Kundbeställningar är tillämpliga. Om reservationen är gratis för Kunden gäller inte betalningsvillkoren i dessa villkor (t.ex. måste Kunden inte registrera sig för moovels betalningsfunktion för att reservera en sådan transporttjänst). C.2.2 Baserat på de transporttjänster som visas kan Kunden välja vilken tjänst han/hon vill beställa från Leverantören via moovel. Beställningarna är bindande och medför en avgift ( Bokningsbegäran ). En Bokningsbegäran är ett anbud från Kunden att ingå ett Transporttjänsteavtal. moovel GmbH är behörigt, men inte förpliktade att, vidarebefordra Moovels Användarvillkor Sverige Sida 4 av 9

5 moovel Användarvillkor 5/9 Kundens Bokningsbegäran från Kunden till den aktuella Leverantören. Leverantörens villkor gäller för bokningen av en transporttjänst. C.2.3 Kundens betalning sker vid tiden för bokningen genom användning av moovels betalningsfunktion (B.3). För vissa Leverantörer är det inte möjligt att använda moovels betalningsfunktion. I dessa fall måste Kunden betala direkt till Leverantören genom att registrera sin betalningsinformation och godkänna betalningen och betalningsvillkoren. C.2.4 moovel GmbH får, men är inte skyldigt att, vidarebefordra Leverantörens svar på en Bokningsbegäran till Kunden. Ett Transporttjänsteavtal mellan Kunden och Leverantören träder i kraft om Leverantören accepterar Kundens Bokningsbegäran. moovel GmbH är inte part i Transporttjänsteavtalet såvida det inte är moovel GmbH som är Leverantör av transporttjänsten. Leverantörens villkor gäller för transporttjänstens utförande. C.2.5 moovel GmbH får, men är inte skyldiga att, vid mottagande vidarebefordra information till Kunden som skickats av Leverantören till moovel för användandet av en transporttjänst (t.ex. biljettinformation). D. Gemensamma bestämmelser D.1 Avgifter D.1.1 Användandet av moovel och av moovel-användarnamnet är i allmänhet gratis för Användaren och Kunden. Användaren och Kunden ansvarar för sina kostnader för kommunikation med moovel och för användningen av moovel-användarnamnet. Kunden betalar avgifter för tilläggstjänster som överenskommits med moovel GmbH (såsom Validering, B.2.8) i enlighet med den gällande prislistan. D.1.2 De avgifter som Kunden ska betala för transporttjänster är baserade på relevant Transporttjänsteavtal med Leverantören. Tjänster som ingåtts med en Samarbetspartner genom användningen av moovel-användarnamnet regleras av Samarbetspartnerns villkor. moovel GmbH kan också utfärda fakturor för betalning på uppdrag av Leverantörer eller Samarbetspartners och skicka dem till Kunder, även som konsoliderade fakturor för flera tjänster. D.1.3 Leverantörer och Samarbetspartners kan överlåta fordringar till moovel GmbH, som i sådana fall ska betalas till moovel GmbH. Om Kunden måste betala fordringarna med en annan valuta än Kundens nationella valuta ( Fordring på utländsk valuta ) kan moovel GmbH begära betalning enligt Kundens nationella valuta och sedan omvandla Fordringen på utländsk valuta enligt den gällande växelkursen. moovel GmbH har rätt att för detta kräva Kunden på en växlingsavgift i enlighet med gällande prislista. moovel GmbH:s aktuella prislista är tillämplig på växlingsavgiften samt moovel GmbH:s avgifter för avvikelser i samband med betalningsinfordran. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 5 av 9

6 moovel Användarvillkor 6/9 D.1.4 Kundens kontaktperson för transporttjänster och betalning är den aktuella Leverantören såsom part i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Kundens kontaktperson för tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är Samarbetspartnern. Kunden kan begära återbetalning endast från den aktuella kontaktpersonen; kontaktpersonen kan också hantera en återbetalning via moovel. D.2 Kundens skyldigheter D.2.1 Kunden är skyldig att uppfylla de krav för användandet av transporttjänster eller tjänster som överenskommits med Samarbetspartnern som följer av de tillämpliga villkoren (såsom att körkort krävs för fordonsuthyrning, id-handlingar etc.). D.2.2 Kunden är ersättningsskyldig gentemot moovel GmbH för krav från tredje man som har sin grund i användandet av hans/hennes moovel och hans/hennes moovel-användarnamn, såvida inte moovel GmbH var ansvarigt för kraven. D.2.3 moovel GmbH kan hjälpa Leverantörer eller Samarbetspartners för deras räkning med deras tjänster. Detta påverkar inte Kundens skyldigheter enligt ett Transporttjänsteavtal och Transporttjänsteavtalet i sig och inte heller Kundens överenskommelser med en Samarbetspartner och Kundens skyldigheter enligt sådana avtal. D.3 Tillgänglighet och garanti D.3.1 Kunden är inte berättigad till tillgänglighet, kvalitet, särskilda tjänster eller teknisk support för moovel eller moovel-användarnamnet. moovel GmbH förbehåller sig rätten att omstrukturera, begränsa eller avsluta moovel och moovel-användarnamnet när helst de vill. Detta påverkar inte redan existerande Transporttjänsteavtal och överenskommelser mellan Kunder och Samarbetspartners eller deras utförande. D.3.2 moovel GmbH garanterar inte att information som tillhandahålls från tredje part (såsom andra Leverantörer) är korrekt och fullständig. D.3.3 moovel GmbH utfärdar ingen garanti för transporttjänster, såvida det inte är moovel GmbH själva som är Leverantör av transporttjänsten. Kundens kontaktperson för frågor och krav i anledning av ett Transporttjänsteavtal och dess genomförande är alltid Leverantören. Kontaktpersonen avseende tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är alltid Samarbetspartnern. D.3.4 Då moovel GmbH inte är skyldig Kunden att utföra visa specifika aktiviteter enligt dessa Användarvillkor åtar sig moovel GmbH ingen garanti för utförandet av sådana aktiviteter. D.4 Ansvarsbegränsning D.4.1 Enligt lag ansvarar moovel GmbH för skador som orsakats av moovel GmbH eller dess ställföreträdare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. D.4.2 Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH endast för brott mot relevanta avtalsförpliktelser och endast för typiska, förutsebara skador. Relevanta avtalsförpliktelser är de som nödvändigt Moovels Användarvillkor Sverige Sida 6 av 9

7 moovel Användarvillkor 7/9 måste efterlevas för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och vars efterlevnad Kunden måste kunna lita på. Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH inte för huruvida information som tillhandahålls av tredje part är korrekt (t.ex. i anslutning till transporttjänsterna). Bestämmelserna i detta avsnitt under punkt 4.2 gäller även juridiska ombud och ställföreträdare för moovel GmbH. D.4.2 Ansvarsbegränsningarna gäller inte för utfärdade garantier, för oaktsamma personskador eller för krav enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). D.5 Ändringar av dessa Användarvillkor moovel GmbH kan göra rimliga ändringar i dessa Användarvillkor, inklusive för att motsvara ändringar i moovels innehåll. Kunderna kommer att få del av ändringar genom skriftlig information via e-post och andra (oregistrerade) Användare får del av ändringarna genom publikation på moovel med minst sex veckors varsel. Ändringarna anses godkända om Kunden inte skriftligen invänder mot dem inom varselperioden, eller om hon/han fortsätter att använda moovel efter varselperioden. moovel GmbH kommer att inkludera sådan information i underrättelsen. Om Kunden motsätter sig ändringen av Användarvillkoren anses detta utgöra en uppsägning av hans/hennes moovel-konto utan uppsägningstid (se B.2.7). D.6 Integritetsskydd D.6.1 moovel GmbH samlar in, bearbetar och använder Användares personuppgifter i den utsträckning som behövs för att upprätta, strukturera eller ändra avtalsförhållandet för moovel mellan Användaren och moovel GmbH samt för att upptäcka, identifiera och reparera problem med tjänsten; och, enbart för Kunder, för att initiera avtal, ingå avtal och för utförandet av Transporttjänsteavtal mellan Kunden och den aktuella Leverantören. D.6.2 Om, och i den utsträckning som, moovel GmbH är involverade i kommunikation i anledning av ett Transporttjänsteavtal mellan Kund och Leverantör kommer moovel GmbH att föra över den Kundinformation som är nödvändig för aktuell Leverantör för att denne ska kunna leva upp till Transporttjänsteavtalet. Leverantören kommer att gå igenom och använda denna information för att initiera och ingå avtal samt för utförandet av avtalet. Leverantörens identitet framgår under bokningsprocessen. D.6.3 Om, och i den utsträckning som, Användare kan registrera ytterligare, frivillig information på moovel, såsom foton av Användaren eller information om deras profil i sociala medier så är detta för att anpassa hans/hennes moovel-konto. Sådan information kan Användaren använda för kommunikation. moovel GmbH kommer inte att använda sådana personuppgifter, som användaren angett frivilligt, på annat sätt än genom att lagra dem för Användaren på Användarens moovel-konto. Det står Användaren fritt att radera sådan information. D.6.4 Användaren samtycker till att moovel GmbH utvärderar Användarinformation såsom namn, titel, adress och e-postadress, födelsedatum och hur ofta samt vilka transporttjänster som används, för att kunna informera Användare via post om produkter och tjänster i moovel eller för att genomföra Användarundersökningar för att anpassa de Moovels Användarvillkor Sverige Sida 7 av 9

8 moovel Användarvillkor 8/9 erbjudna tjänsterna till Användarens individuella behov. Kontakt kan även ske via e-post (om det godkänts). Användaren samtycker till att moovel GmbH får använda personliga uppgifter om hans/hennes användning av tjänsterna som erbjuds genom moovel för att kunna skapa pseudonyma användarprofiler för att analysera användarbehov för att kunna förbättra och anpassa moovel GmbH:s tjänster. Användarprofilerna kommer inte att vara kopplade till personuppgifterna för Användaren bakom pseudonymen. D.6.5 Användaren kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke enligt D.6.4. till att erhålla moovels nyhetsbrev och undersökningsförfrågningar. För att göra detta kan Användare skicka ett brev till moovel GmbH, data protection moovel, HPC G462, Stuttgart, eller ett e-postmeddelande till Kunden har även möjlighet att välja att hans/hennes personuppgifter inte ska användas för marknadsföring och marknadsundersökningar genom att kontakta moovel på någon av de ovan angivna adresserna. Inga avgifter, utöver kostnaderna för att skicka brev eller e-post, är kopplade till tillbakadragandet av samtycket. Genom att ta tillbaka samtycket enligt D.6.4 får Användaren inte längre information om uppdateringar, kampanjer och specialrabatter; tidigare samtycke till att erhålla moovels nyhetsbrev tas tillbaka samtidigt. Användaren har rätt att efter skriftlig begäran till ovan nämnda adress och e-postadress granska de registrerade uppgifterna kostnadsfritt en gång om året. moovel ska på Användarens begäran korrigera, radera eller spärra personuppgifter som är felaktiga eller missvisande eller på annat sätt inte hanterats i enlighet med gällande lag. D.6.6 moovel GmbH kan lämna ut Användarnas personuppgifter till tillsynsmyndigheter, domstolar eller polismyndigheter eller på annat sätt som följer av lag. D.7 Övriga bestämmelser D.7.1 Delar eller innehåll i moovel får inte återanvändas eller systematiskt göras utdrag ur utan uttryckligt skriftligt godkännande från moovel GmbH. D.7.2 Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan moovel GmbH och Användaren avseende avtalsändamålet. Det finns inga sidoavtal. Ändringar eller tillägg till detta avtal måste göras skriftligen för att ha någon verkan, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Användarvillkor. D.7.3 Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor är eller blir ogiltiga påverkar detta inte giltigheten av de kvarvarande bestämmelserna. Parterna ska fylla sådana luckor i enlighet med partsavsikten. D.7.4 Dessa Användarvillkor och deras utförande styrs av tysk lag; FN-konventionen angående avtal om internationella köpa av varor gäller inte. D.7.5 Om Användaren är näringsidkare, juridisk person enligt offentligrättslig lagstiftning eller inte har ett juridiskt säte är domstolarna i Stuttgart, Tyskland, laga domstol vid tvister i anledning av dessa Användarvillkor. Detta påverkar inte tvingande forumregler. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 8 av 9

9 moovel Användarvillkor 9/9 moovel GmbH:s prislista Kunder boende i Storbritannien och Nordirland Kunder boende i Danmark Kunder boende i Sverige Valideringsavgift DKK 200 SEK Kunder boende i euro-länder ( ) Avgift vid felaktig betalningsinformation* Avgift för betalningspåminnelse* 2.50* DKK 25* SEK 30* 2,50 * 2.50* DKK 100* SEK 60* 2,50 * * Kunder till moovel GmbH ådrar sig dessa kostnader om Kunden är skyldig att betala skadestånd för avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Kunden behåller rätten att bevisa att lägre eller inga skador har uppkommit. Giltigt från maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Tyskland Postadress: HPC G Stuttgart Tyskland Styrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Säte: Leinfelden-Echterdingen, Tyskland Registrerat vid domstol: Amtsgericht Stuttgart Organisationsnummer: HRB-Nr Momsregistreringsnummer: DE Moovels Användarvillkor Sverige Sida 9 av 9

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR ÖVERSIKT Bonuskarta är en Internet-baserad tjänst som tillhandahålls under förutsättningarna att avgift har betalats (med undantag för den kostnadsfria 30 dagars perioden),

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen

Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen Företag 1. Allmänt De här villkoren gäller endast företag, juridiska personer enligt allmän lag och allmänna specialfonder,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer