Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn"

Transkript

1 moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel för internet- och appanvändning (moovel ). moovel erbjuder olika alternativ för att visa och beställa transporttjänster från de leverantörer som sammarbetar med moovel ( Leverantörer ). moovel kan också själv vara en Leverantör av transporttjänster. moovel GmbH är inte en researrangör. Användare i dessa villkor innebär dig såsom användare av moovel. Endast fysiska personer kan vara Användare, såvida de inte är uttryckligen registrerade som ett företag (juridisk person) hos moovel. Vissa av moovels användningsområden (såsom transporttjänstebeställningar) är endast tillgängliga för registrerade användare som har ett moovel-användarnamn ( Kunder ). Moovelanvändarnamnet kan också användas av Kunder för åtkomst av vissa av moovel GmbH:s samarbetspartners tjänster ( Samarbetspartners ). A. Användarvillkorens tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller Användares och Kunders användning av moovel, till exempel genom internet eller appar, samt Kunders användning av sina moovel-konton och moovelanvändarnamn. Vid beställning av tjänster från en Leverantör via moovel kommer avtalet för tillhandahållandet av tjänsterna att vara mellan Kunden och den aktuella Leverantören, och avtalet kommer att regleras av Leverantörens Användarvillkor ( Transporttjänsteavtal ) och inte dessa Användarvillkor. B. moovel-konto med moovel-användarnamn och betalningsfunktion B.1 Registrering av ett moovel-konto B.1.1 Ett moovel-konto registreras när Användaren färdigställer online-registreringsformuläret, godkänner dessa Användarvillkor och moovel GmbH skickat en bekräftelse till Användaren att hans/hennes registrering fullgjorts. Efter att registreringen fullgjorts kommer moovel GmbH att förse Kunden med ett konto ( moovel-konto ) som har ett användarnamn för Kunden ( moovel-användarnamn ), ett moovel-lösenord och ett personligt identifikationsnummer ( moovel-pin ) (se punkt B.2) (var för sig valda av Kunden), jämte möjligheten att registrera sig för moovels betalningsfunktion (se punkt B.3). B.1.2 Ett företag (juridisk person) kan registrera sig som Kund endast genom en tidigare registrerad fysisk person som därigenom bekräftar sin rätt att företräda företaget och att fatta beslut för dess räkning i förhållande till dessa Användarvillkor samt till hans/hennes moovel-konto. Efter Moovels Användarvillkor Sverige Sida 1 av 9

2 moovel Användarvillkor 2/9 registrering av företaget kommer denna fysiska person att ha administrativt förfogande över företagets moovel-konto (inklusive att utse vilka användare från företaget/den juridiska personen som är behöriga att använda de betalda tjänsterna). Den fysiska person som registreras får endast agera för företagets räkning inom sitt befogenhetsområde. Den fysiska personen ansvarar för alla följder och skador som följer av att han/hon gått utanför sitt befogenhetsområde. B.2 moovel-konto och moovel-användarnamn B.2.1 Användaren är skyldig att ge fullständig och korrekt information om sitt namn, adress, e- postadress och annan information som behövs för hans/hennes moovel-konto (se punkt B.2.3). B.3-avsnittet gäller även moovels betalningsfunktion. moovel GmbH förbehåller sig rätten att neka att öppna ett moovel-konto för en Användare, särskilt om det finns sakliga skäl för att tro att Användaren inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.2 Kunder ska hålla sin inloggningsinformation (moovel-användarnamn, moovel-lösenord, moovel-pin) hemliga och inte ge någon utomstående tillgång till moovel genom Kundens inloggningsinformation eller på annat sätt tillåta tredje part att använda Kundens inloggningsinformation. Kunder kommer att hållas ansvariga för all användning av moovel genom deras inloggningsinformation såväl som all annan användning av deras inloggningsinformation. B.2.3 Kunder måste hela tiden se till att informationen på hans/hennes moovel-konto är uppdaterad. Detta innefattar, men är inte begränsat till, deras namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, för det fall moovels betalningsfunktion används, betalningsinformation. B.2.4 Samarbetspartners kan tillåta Kunder att använda sitt moovel-användarnamn i samband med Samarbetspartnerns erbjudanden och tjänster. Genom att använda sitt moovel-användarnamn för att få tillgång till en Samarbetsparters erbjudanden och tjänster samtycker Kunden till att moovel GmbH delar information som moovel GmbH vid tillfället har tillgång till om Kunden med Samarbetspartern för att kunna jämföra informationen om Kunden mellan moovel GmbH och Samarbetspartern. Kunden samtycker samtidigt till att information som finns på hans/hennes moovel-konto kan överföras till Samarbetspartern om Samarbetspartern kräver detta i samband med sina erbjudanden och tjänster. B.2.5 moovel-kontot erbjuder även möjligheten att visa nuvarande eller tidigare transporttjänster som beställts, fakturerats eller betalats via moovel. B.2.6 moovel GmbH kan spärra Kundens moovel-konto och moovel-användarnamn a) om Kunden har registrerat felaktiga uppgifter; eller b) om kommunikation genom kontaktinformationen på Kundens moovel-konto inte fungerat (t.ex. att e-postadress eller mobilnummer inte längre är i bruk); eller c) om Kunden bryter mot dessa Användarvillkor, såvida det inte rör sig om ett mindre avtalsbrott eller beror på omständigheter som var bortom Kundens kontroll; eller Moovels Användarvillkor Sverige Sida 2 av 9

3 moovel Användarvillkor 3/9 d) om det finns befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa dessa Användarvillkor. B.2.7 Kunden kan när som helst säga upp sitt moovel-konto genom att skriftligen meddela moovel GmbH via e-post till moovel GmbH kan när som helst säga upp moovelkontot med två veckors uppsägningstid, genom att skriftligen underrätta Kunden. Uppsägningen av moovel-kontot påverkar inte redan ingångna Transporttjänsteavtal eller tidigare användande av moovel-användarnamnet eller deras utförande. Uppsägningen av ett Transporttjänsteavtal regleras av bestämmelserna i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid påverkas inte. B.2.8 Vissa Leverantörer kommer att kräva att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort ( Validering ) för att Kunden ska tillåtas att beställa Leverantörens transporttjänster (när de transporttjänsterna innefattar brukandet av ett fordon). För att uppfylla detta krav kan moovel GmbH erbjuda Kunden en valideringstjänst mot betalning enligt moovel GmbH:s gällande prislista. Det står Kunden fritt att använda denna Validering eller att avstå från att beställa sådana tjänster genom moovel. För det fall moovel GmbH tillhandahåller valideringstjänsten måste Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter om hans/hennes körkort (inklusive, men inte begränsat till, namn, utfärdandedatum, utfärdande myndighet och körkortsnummer), Kunden måste också informera moovel GmbH omedelbart om uppgifterna ändras. Utöver detta måste Kunden visa sitt körkort tillsammans med lämplig id-handling vid ett valideringskontor som godkänts av moovel GmbH. Fullgjord bekräftelse kommer att registreras på Kundens moovel-konto. moovel GmbH förbehåller sig rätten att när som helst begära att Kunden bekräftar att han/hon innehar ett giltigt körkort. moovel GmbH förbehåller sig även rätten att avstå från att vidarebefordra Kundens begäran att boka ett fordon till aktuell Leverantör om de har befogad anledning att tro att Kunden inte kommer att följa villkoren i Transporttjänsteavtalet. B.3 moovels betalningsfunktion B.3.1 För att använda moovels betalningsfunktion måste Kunden registrera sitt moovelanvändarnamn i betalningssystemet och registrera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) där den efterfrågas på relevant del av moovel-kontot. Kunden måste se till att betalningsinformationen som han/hon tillhandahåller är fullständig och korrekt och omedelbart ändra uppgifterna om det sker några förändringar. moovel GmbH har rätt att avvisa Kundens betalningsmetod. Transporttjänster via moovel eller tjänster från moovel GmbH:s Samarbetspartners kan bara betalas med vissa betalningsmetoder. B.3.2 För att kunna använda moovels betalningsfunktion för en bokningsbegäran eller annan användning av moovel-användarnamnet måste Kunden godkänna betalning genom att använda sin moovel-pin. Genom denna åtgärd godkänner Kunden att mottagaren använder hans/hennes betalningsinformation för att driva in betalningen för denna moovelanvändarnamnsfunktion (se även D.1.3). moovel GmbH förbehåller sig rätten att göra en godkänd kreditkontroll till ett förhandsvillkor för användande av moovels betalningsfunktion. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 3 av 9

4 moovel Användarvillkor 4/9 B.3.3 Kunden kan avaktivera moovels betalningsfunktion genom att radera sin betalningsinformation (t.ex. bankkonto eller konto-/kreditkortsinformation) från sitt moovel-konto. moovel GmbH har rätt att spärra Kundens tillgång till moovels betalningsfunktion om det finns befogad anledning, särskilt om det förekommer avvikelser (såsom försenade eller uteblivna betalningar) eller vid en av moovel ej godkänd kreditkontroll. Om Kundens moovel-konto spärras, spärras även betalningsfunktionen. Detta påverkar inte betalningar som godkänts genom Kundens moovel- PIN innan moovel-kontot spärrades av moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH har rätt att kräva Kunden på betalning för det fall det förekommer avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Avgifter för sådana avvikelser finns listade i moovel GmbH:s aktuella prislista. C. Information om moovels transporttjänster och om beställningar via moovel C.1 Information om moovels transporttjänster C.1.1 Användare och Kunder kan se tillgänglig information om transportstjänster för vissa sträckor ( från A till B ) via moovel. moovel använder sig huvudsakligen av information från utomstående aktörer för denna funktion. moovel GmbH granskar inte information från utomstående aktörer och garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt. Den visade informationen för transporttjänster, inklusive kostnader (såsom taxitaxor) kan delvis vara baserade på uppskattningar. Grunden för dessa uppskattningar kan variera från tid till annan (t.ex. p.g.a. trafikläget). C.1.2 Användaren och Kunden är ansvariga för att utvärdera och uppskatta huruvida informationen som visas är korrekt och i vilken utsträckning han/hon håller med om de uppskattningar som gjorts och huruvida resultatet passar för hans/hennes ändamål (t.ex. bytestider eller bagagetransport). C.1.3 Kunder har tillgång till andra funktioner (såsom att spara sina favoritförbindelser). C.2 Beställning av transporttjänster via moovel C.2.1 Beställning av transporttjänster från Leverantörer via moovel kräver användande av moovelanvändarnamnet (B.1) och betalning via moovels betalningsfunktion (B.3) eller direkt till Leverantören. Leverantörer kan också tillåta Kunder att reservera transporttjänster via moovel med moovelanvändarnamnet. Villkoren i det relevanta Transporttjänsteavtalet avseende Kundbeställningar är tillämpliga. Om reservationen är gratis för Kunden gäller inte betalningsvillkoren i dessa villkor (t.ex. måste Kunden inte registrera sig för moovels betalningsfunktion för att reservera en sådan transporttjänst). C.2.2 Baserat på de transporttjänster som visas kan Kunden välja vilken tjänst han/hon vill beställa från Leverantören via moovel. Beställningarna är bindande och medför en avgift ( Bokningsbegäran ). En Bokningsbegäran är ett anbud från Kunden att ingå ett Transporttjänsteavtal. moovel GmbH är behörigt, men inte förpliktade att, vidarebefordra Moovels Användarvillkor Sverige Sida 4 av 9

5 moovel Användarvillkor 5/9 Kundens Bokningsbegäran från Kunden till den aktuella Leverantören. Leverantörens villkor gäller för bokningen av en transporttjänst. C.2.3 Kundens betalning sker vid tiden för bokningen genom användning av moovels betalningsfunktion (B.3). För vissa Leverantörer är det inte möjligt att använda moovels betalningsfunktion. I dessa fall måste Kunden betala direkt till Leverantören genom att registrera sin betalningsinformation och godkänna betalningen och betalningsvillkoren. C.2.4 moovel GmbH får, men är inte skyldigt att, vidarebefordra Leverantörens svar på en Bokningsbegäran till Kunden. Ett Transporttjänsteavtal mellan Kunden och Leverantören träder i kraft om Leverantören accepterar Kundens Bokningsbegäran. moovel GmbH är inte part i Transporttjänsteavtalet såvida det inte är moovel GmbH som är Leverantör av transporttjänsten. Leverantörens villkor gäller för transporttjänstens utförande. C.2.5 moovel GmbH får, men är inte skyldiga att, vid mottagande vidarebefordra information till Kunden som skickats av Leverantören till moovel för användandet av en transporttjänst (t.ex. biljettinformation). D. Gemensamma bestämmelser D.1 Avgifter D.1.1 Användandet av moovel och av moovel-användarnamnet är i allmänhet gratis för Användaren och Kunden. Användaren och Kunden ansvarar för sina kostnader för kommunikation med moovel och för användningen av moovel-användarnamnet. Kunden betalar avgifter för tilläggstjänster som överenskommits med moovel GmbH (såsom Validering, B.2.8) i enlighet med den gällande prislistan. D.1.2 De avgifter som Kunden ska betala för transporttjänster är baserade på relevant Transporttjänsteavtal med Leverantören. Tjänster som ingåtts med en Samarbetspartner genom användningen av moovel-användarnamnet regleras av Samarbetspartnerns villkor. moovel GmbH kan också utfärda fakturor för betalning på uppdrag av Leverantörer eller Samarbetspartners och skicka dem till Kunder, även som konsoliderade fakturor för flera tjänster. D.1.3 Leverantörer och Samarbetspartners kan överlåta fordringar till moovel GmbH, som i sådana fall ska betalas till moovel GmbH. Om Kunden måste betala fordringarna med en annan valuta än Kundens nationella valuta ( Fordring på utländsk valuta ) kan moovel GmbH begära betalning enligt Kundens nationella valuta och sedan omvandla Fordringen på utländsk valuta enligt den gällande växelkursen. moovel GmbH har rätt att för detta kräva Kunden på en växlingsavgift i enlighet med gällande prislista. moovel GmbH:s aktuella prislista är tillämplig på växlingsavgiften samt moovel GmbH:s avgifter för avvikelser i samband med betalningsinfordran. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 5 av 9

6 moovel Användarvillkor 6/9 D.1.4 Kundens kontaktperson för transporttjänster och betalning är den aktuella Leverantören såsom part i det aktuella Transporttjänsteavtalet. Kundens kontaktperson för tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är Samarbetspartnern. Kunden kan begära återbetalning endast från den aktuella kontaktpersonen; kontaktpersonen kan också hantera en återbetalning via moovel. D.2 Kundens skyldigheter D.2.1 Kunden är skyldig att uppfylla de krav för användandet av transporttjänster eller tjänster som överenskommits med Samarbetspartnern som följer av de tillämpliga villkoren (såsom att körkort krävs för fordonsuthyrning, id-handlingar etc.). D.2.2 Kunden är ersättningsskyldig gentemot moovel GmbH för krav från tredje man som har sin grund i användandet av hans/hennes moovel och hans/hennes moovel-användarnamn, såvida inte moovel GmbH var ansvarigt för kraven. D.2.3 moovel GmbH kan hjälpa Leverantörer eller Samarbetspartners för deras räkning med deras tjänster. Detta påverkar inte Kundens skyldigheter enligt ett Transporttjänsteavtal och Transporttjänsteavtalet i sig och inte heller Kundens överenskommelser med en Samarbetspartner och Kundens skyldigheter enligt sådana avtal. D.3 Tillgänglighet och garanti D.3.1 Kunden är inte berättigad till tillgänglighet, kvalitet, särskilda tjänster eller teknisk support för moovel eller moovel-användarnamnet. moovel GmbH förbehåller sig rätten att omstrukturera, begränsa eller avsluta moovel och moovel-användarnamnet när helst de vill. Detta påverkar inte redan existerande Transporttjänsteavtal och överenskommelser mellan Kunder och Samarbetspartners eller deras utförande. D.3.2 moovel GmbH garanterar inte att information som tillhandahålls från tredje part (såsom andra Leverantörer) är korrekt och fullständig. D.3.3 moovel GmbH utfärdar ingen garanti för transporttjänster, såvida det inte är moovel GmbH själva som är Leverantör av transporttjänsten. Kundens kontaktperson för frågor och krav i anledning av ett Transporttjänsteavtal och dess genomförande är alltid Leverantören. Kontaktpersonen avseende tjänster som överenskommits med en Samarbetspartner är alltid Samarbetspartnern. D.3.4 Då moovel GmbH inte är skyldig Kunden att utföra visa specifika aktiviteter enligt dessa Användarvillkor åtar sig moovel GmbH ingen garanti för utförandet av sådana aktiviteter. D.4 Ansvarsbegränsning D.4.1 Enligt lag ansvarar moovel GmbH för skador som orsakats av moovel GmbH eller dess ställföreträdare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. D.4.2 Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH endast för brott mot relevanta avtalsförpliktelser och endast för typiska, förutsebara skador. Relevanta avtalsförpliktelser är de som nödvändigt Moovels Användarvillkor Sverige Sida 6 av 9

7 moovel Användarvillkor 7/9 måste efterlevas för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och vars efterlevnad Kunden måste kunna lita på. Vid ringa oaktsamhet ansvarar moovel GmbH inte för huruvida information som tillhandahålls av tredje part är korrekt (t.ex. i anslutning till transporttjänsterna). Bestämmelserna i detta avsnitt under punkt 4.2 gäller även juridiska ombud och ställföreträdare för moovel GmbH. D.4.2 Ansvarsbegränsningarna gäller inte för utfärdade garantier, för oaktsamma personskador eller för krav enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). D.5 Ändringar av dessa Användarvillkor moovel GmbH kan göra rimliga ändringar i dessa Användarvillkor, inklusive för att motsvara ändringar i moovels innehåll. Kunderna kommer att få del av ändringar genom skriftlig information via e-post och andra (oregistrerade) Användare får del av ändringarna genom publikation på moovel med minst sex veckors varsel. Ändringarna anses godkända om Kunden inte skriftligen invänder mot dem inom varselperioden, eller om hon/han fortsätter att använda moovel efter varselperioden. moovel GmbH kommer att inkludera sådan information i underrättelsen. Om Kunden motsätter sig ändringen av Användarvillkoren anses detta utgöra en uppsägning av hans/hennes moovel-konto utan uppsägningstid (se B.2.7). D.6 Integritetsskydd D.6.1 moovel GmbH samlar in, bearbetar och använder Användares personuppgifter i den utsträckning som behövs för att upprätta, strukturera eller ändra avtalsförhållandet för moovel mellan Användaren och moovel GmbH samt för att upptäcka, identifiera och reparera problem med tjänsten; och, enbart för Kunder, för att initiera avtal, ingå avtal och för utförandet av Transporttjänsteavtal mellan Kunden och den aktuella Leverantören. D.6.2 Om, och i den utsträckning som, moovel GmbH är involverade i kommunikation i anledning av ett Transporttjänsteavtal mellan Kund och Leverantör kommer moovel GmbH att föra över den Kundinformation som är nödvändig för aktuell Leverantör för att denne ska kunna leva upp till Transporttjänsteavtalet. Leverantören kommer att gå igenom och använda denna information för att initiera och ingå avtal samt för utförandet av avtalet. Leverantörens identitet framgår under bokningsprocessen. D.6.3 Om, och i den utsträckning som, Användare kan registrera ytterligare, frivillig information på moovel, såsom foton av Användaren eller information om deras profil i sociala medier så är detta för att anpassa hans/hennes moovel-konto. Sådan information kan Användaren använda för kommunikation. moovel GmbH kommer inte att använda sådana personuppgifter, som användaren angett frivilligt, på annat sätt än genom att lagra dem för Användaren på Användarens moovel-konto. Det står Användaren fritt att radera sådan information. D.6.4 Användaren samtycker till att moovel GmbH utvärderar Användarinformation såsom namn, titel, adress och e-postadress, födelsedatum och hur ofta samt vilka transporttjänster som används, för att kunna informera Användare via post om produkter och tjänster i moovel eller för att genomföra Användarundersökningar för att anpassa de Moovels Användarvillkor Sverige Sida 7 av 9

8 moovel Användarvillkor 8/9 erbjudna tjänsterna till Användarens individuella behov. Kontakt kan även ske via e-post (om det godkänts). Användaren samtycker till att moovel GmbH får använda personliga uppgifter om hans/hennes användning av tjänsterna som erbjuds genom moovel för att kunna skapa pseudonyma användarprofiler för att analysera användarbehov för att kunna förbättra och anpassa moovel GmbH:s tjänster. Användarprofilerna kommer inte att vara kopplade till personuppgifterna för Användaren bakom pseudonymen. D.6.5 Användaren kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke enligt D.6.4. till att erhålla moovels nyhetsbrev och undersökningsförfrågningar. För att göra detta kan Användare skicka ett brev till moovel GmbH, data protection moovel, HPC G462, Stuttgart, eller ett e-postmeddelande till Kunden har även möjlighet att välja att hans/hennes personuppgifter inte ska användas för marknadsföring och marknadsundersökningar genom att kontakta moovel på någon av de ovan angivna adresserna. Inga avgifter, utöver kostnaderna för att skicka brev eller e-post, är kopplade till tillbakadragandet av samtycket. Genom att ta tillbaka samtycket enligt D.6.4 får Användaren inte längre information om uppdateringar, kampanjer och specialrabatter; tidigare samtycke till att erhålla moovels nyhetsbrev tas tillbaka samtidigt. Användaren har rätt att efter skriftlig begäran till ovan nämnda adress och e-postadress granska de registrerade uppgifterna kostnadsfritt en gång om året. moovel ska på Användarens begäran korrigera, radera eller spärra personuppgifter som är felaktiga eller missvisande eller på annat sätt inte hanterats i enlighet med gällande lag. D.6.6 moovel GmbH kan lämna ut Användarnas personuppgifter till tillsynsmyndigheter, domstolar eller polismyndigheter eller på annat sätt som följer av lag. D.7 Övriga bestämmelser D.7.1 Delar eller innehåll i moovel får inte återanvändas eller systematiskt göras utdrag ur utan uttryckligt skriftligt godkännande från moovel GmbH. D.7.2 Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan moovel GmbH och Användaren avseende avtalsändamålet. Det finns inga sidoavtal. Ändringar eller tillägg till detta avtal måste göras skriftligen för att ha någon verkan, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Användarvillkor. D.7.3 Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor är eller blir ogiltiga påverkar detta inte giltigheten av de kvarvarande bestämmelserna. Parterna ska fylla sådana luckor i enlighet med partsavsikten. D.7.4 Dessa Användarvillkor och deras utförande styrs av tysk lag; FN-konventionen angående avtal om internationella köpa av varor gäller inte. D.7.5 Om Användaren är näringsidkare, juridisk person enligt offentligrättslig lagstiftning eller inte har ett juridiskt säte är domstolarna i Stuttgart, Tyskland, laga domstol vid tvister i anledning av dessa Användarvillkor. Detta påverkar inte tvingande forumregler. Moovels Användarvillkor Sverige Sida 8 av 9

9 moovel Användarvillkor 9/9 moovel GmbH:s prislista Kunder boende i Storbritannien och Nordirland Kunder boende i Danmark Kunder boende i Sverige Valideringsavgift DKK 200 SEK Kunder boende i euro-länder ( ) Avgift vid felaktig betalningsinformation* Avgift för betalningspåminnelse* 2.50* DKK 25* SEK 30* 2,50 * 2.50* DKK 100* SEK 60* 2,50 * * Kunder till moovel GmbH ådrar sig dessa kostnader om Kunden är skyldig att betala skadestånd för avvikelser vid användningen av moovels betalningsfunktion. Kunden behåller rätten att bevisa att lägre eller inga skador har uppkommit. Giltigt från maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Tyskland Postadress: HPC G Stuttgart Tyskland Styrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Säte: Leinfelden-Echterdingen, Tyskland Registrerat vid domstol: Amtsgericht Stuttgart Organisationsnummer: HRB-Nr Momsregistreringsnummer: DE Moovels Användarvillkor Sverige Sida 9 av 9

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar:

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar: Villkor och regler för tjänsteleverantörer För att Brfofferter.se ska kunna erbjuda den bästa möjliga tjänsten, så har vi nedan angett villkor och regler som alla användare av tjänsten måste följa. Nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (6) Information om behandling av personuppgifter Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av [Säljföretagets/verkstadens namn] org.nr [ ] ( vi, oss

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer