Allmänna villkor. För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor. För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år."

Transkript

1 Allmänna villkor För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren innan du gör en beställning. Av säkerhetsskäl registreras alla överföringar. RTH har rätt och skyldighet att förekomma och uppdaga alla typer av aktiviteter som inte överensstämmer med reglerna för pengaöverföring. Kunden försäkrar att den till RTH givna informationen är rätt och riktig. Ofullständiga eller falska uppgifter fördröjer överföringen. Ingen överföring kan ske via Internet, om inte den som vill sända pengar är kund hos RTH och klart identifierad. RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB, organisationsnummer , följer svenska lagar. Om informationen kunden angett visar sig vara felaktig, försenas transaktionen med den tid som behövs för att RTH skall inhämta nödvändiga uppgifter och identitetsbevis. Personer som väntar pengar från utlandet överförda via RTH, bör ringa eller besöka något av våra kontor. Högsta möjliga kvalitet och informationssäkerhet är vår dagliga strävan! Att via RTH sända en summa pengar till en bestämd person, är en enkel operation som bara tar några minuter. Den är dock beroende av mottagarkontorets öppettider. Mottagaren kan sedan snabbt och säkert hämta ut sina pengar från vilket auktoriserat kontor som helst. RHT erbjuder möjligheten att skicka pengar enkelt och säkert via Internet i samma stund som kunden bestämmer sig för det hemma i soffan, på jobbet eller med mobilen i hand. Det enda som behövs är att vara registrerad kund hos RTH och ha tillgång till Internet. Vårt Money Transfer-system tillåter oss att övervaka varje steg som pengarna tar under vägen till mottagaren. RTH är ett av den svenska marknadens bästa överförings-företag, stadigt växande och med en fast, billig avgift för transfereringen. Priset är 70 kr per försändelse upp till kr kr är det högsta belopp som kan skickas per gång och dag. För Ryssland, Ukraina och Uzbekistan gäller särskilda avgifter. Vissa länder har lägre gränser för max-beloppet, t ex Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Indien och Mexiko. Vi rekommenderar att ni hör av er, om ni vill skicka större summor till ett annat land. Vårt betalningssystem, Money Transfer, tillåter oss att sända eller motta en betalningsorder från eller till mer än kontor utspridda i över 115 länder. Dagligen växer också det internationella nätverket. RTH samarbetar bara med banker och auktoriserade kontor anslutna till Money Transfer. Er överföring är alltid snabb, säker och billig.med RTH! Vår överföringsservice går från person till person. Mottagaren behöver inte ha något bankkonto hos kontoret ni valt att skicka pengarna till. Om överföringen inte är tillfredsställande och mottagaren inte har hämtat ut dem, har ni rätt att återfå hela summan. Vårt system tillåter att pengarna sänds samma dag under förutsättning att blanketten är korrekt ifylld.

2 Money Transfer är internationellt auktoriserat och uppfyller alla säkerhetskrav såväl mot kunden som mot företaget. Varje transaktion förses med ett unikt kontrollnummer vilket underlättar övervakningen av försändelsen. Mottagaren skall alltid uppge kontrollnumrets nio siffror eller de elva siffror som används för vissa länder - t ex Argentina, Mexico, Honduras, El Salvador - till utbetalaren samt visa upp ett giltigt identitetskort som pass eller nationellt ID-kort. RTH följer reglerna i Personuppgiftslagen, PuL, vilken trädde i kraft Normerna är gemensamma för hela EU. Vid tidpunkten, då personen som önskar sända pengar, ger oss sina personliga uppgifter, tillåter han att RTH International Express AB registrerar dessa. Efter registreringen får kunden ett kundkort, ett s.k. Globe- Card, vilket underlättar kommande transfereringar. All personlig information vi får från kunderna är konfidentiell enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Uppgifterna används bara för att signera avtal avseende betalning eller bearbetning av försändelsen och för att i slutändan göra gällande kundens och RTH:s rättigheter och skyldigheter. Globe-Card-kortet har 8 siffror med vilka vi snabbt och enkelt kan identifiera kunden i Money Transfersystemet. Kortet är personligt och kunden bör visa det tillsammans med ett ID-kort. Om kortet förloras bör kunden vända sig till något av våra kontor för att få ett nytt. Det går också bra att ringa eller skriva ett till Kunder som registrerar sig via e-brev får även de ett Globe-Card med posten. Därför är det viktigt att adressen är korrekt ifylld i formuläret. Det är kundens ansvar att kortet används på rätt sätt. Kontrollera att -adressen är rätt ifylld i ordern, då all information om transfereringen sänds till den adressen. Om ni ändrar e-brev-adress, informera RTH. Vi måste vara helt säkra på, att ni är den person som ändrar adressen. Om det finns något fel i era registrerade uppgifter, om ni har flyttat eller dylikt, låt oss veta det så snart som möjligt, så att vi kan uppdatera vår kundinformation. Orderprocessen via Internet När ni som kund har sänt betalningsordern och satt in pengarna på något av våra tre bankkonton, bör ni vänta minst 30 minuter, medan vi överför summan och skickar den hemliga koden och all annan information som gäller transaktionen till er mailbox. Genom att använda vår tjänst, accepterar ni vårt pris för överföring av pengar. Överföringen äger inte rum, om ni inte accepterar villkoren i webb-formuläret. RTH:s bankkonton är: Nordea, kontonummer: Swedbank, kontonummer: SEB, kontonummer: För att undvika förseningar, rekommenderar vi, att ni använder den bank, där ni har ert eget konto. Om Nordea är er bank, sätt in pengarna på RTH:s konto hos Nordea. Då får vi summan direkt vilket förenklar processen och gör den snabbare. Överföring från en bank till en annan tar minst en dag. Glöm inte att skriva namn, kundnummer och personnummer på insättningsavin till vårt konto. Vi behöver uppgifterna för att säkerställa, att det är era pengar det rör sig om. Svensk banksekretess tillåter inte att vi får reda på vem som innehar bankkontot pengarna kommer ifrån. Ingen webb-order utförs innan pengarna registrerats på något av våra bankkonton.

3 Kunden får alltid information om transaktioner och svar på frågor från följande -adress: For a fast and efficient transfer, the client must provide us with the correct information of the beneficiary, since RTH is not responsible for the delay or complications that this may cause. För att transföreringen skall ske snabbt, är det viktigt för oss att få all information om mottagaren. Informationen måste vara korrekt för att inte RTH skall göras ansvarig för förseningar och komplikationer som skulle kunna uppstå. RTH kan inte heller göras ansvarig om pengarna inte kan betalas ut på grund av oförutsedda händelser som krig, naturkatastrofer och allt annat som innefattas i begreppet force majeure. Kunden har emellertid rätt att kräva tillbaka sina pengar genom att fylla i formuläret för återbetalning Pris, max- och minimibelopp RTH:s pris för en överföring är 70 SEK oberoende av vilken summa som skickas. RTH förbehåller sig rätten till lanseringskampanjer och tidsbegränsade erbjudanden som meddelas våra kunder på kontoren och på våra webbsidor. Penningöverföringstariffer är fastställda av Sigue, RTH International Express AB tillägger en finansiell avsättning á 70 kr för penningöverföringar från 801 kronor till för andra uppdrag eller finansiella kostnader. Betalningen till RTH skall alltid vara i svenska kronor. Mottagaren får pengarna i sitt lands valuta, i Euro eller i US dollar om så önskas. Om skillnad uppstår mellan växlingskursen som erbjudits kunden och den som sedan blir slutgiltig, behåller RTH differensen. Den minsta summa som kan skickas är 75 SEK eller motsvarande 10 US $. Den högsta tillåtna summan är SEK per dag och försändelse. Länder som Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Indien, Mexiko, Peru m fl har egna nationella bestämmelser beträffande valutaöverföring. Vi rekommenderar kunden att kontakta oss, för att få reda på vilka regler som gäller för det land han vill skicka pengar till. Om någon försöker överföra mer än vad som är tillåtet i mottagarlandet, blir transaktionen omedelbart indragen. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor. Innan ni erhållit ert kundnummer och kundkort (Globe-Card) är det inte möjligt att överföra pengar via RTH RTH följer normerna för att förebygga bedrägeri, pengatvätt och finansiering av terrorism. Till följd av detta är RTH inte skyldig att genomföra en transaktion om inte kunden kan identifieras, om uppgifter om avsändare eller mottagare är ofullständiga eller felaktiga. Detsamma gäller om misstankar uppkommer att reglerna för överföring inte följs. RTH är inte ansvarig för eventuella skador till följd av ovan nämnda orsaker. RTH kan kräva uppdatering av kundens information för att uppfylla säkerhetskraven eller när kunden gör förändringar, t ex av -adress avsedd för information från RTH eller ändringar och annullering av en transferering.

4 Återbetalning Kunden har rätt till full återbetalning - avgiften inkluderad - om mottagaren inte har hämtat ut pengarna. Det enda som behövs är att fylla i ett återbetalningsformulär. Om ni föredrar personlig hjälp, är ni välkommen till något av våra kontor under följande öppettider: Måndag Fredag: 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Lördag: 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Återbetalningsformuläret bör innehålla kundnummer, transaktionens speciella nummer, bankkonto samt bankens namn. Det är kundens ansvar att fylla i bankkonto-numret rätt eftersom RTH stödjer sig på uppgifterna som erhålls vid återbetalningen. Internationella valutakurser Vårt Money Transfer-system gör det möjligt för oss att följa fluktuationerna i internationella valutakurser. Dessa varierar under dagen. Vi rekommenderar att ni hör av er till oss, direkt före eller efter att ni gjort beställningen, så kan vi ge precisa upplysningar om valutakurserna. Växelkurserna uppdateras endast av Coinstar Money Transfer. Mottagaren erhåller den summa som ni erbjudits enligt den rådande växlingskursen vid beställningstillfället. Utbetalningar i Sverige För att kunna godkänna er önskan om utbetalning, är det nödvändigt att ni skickar en kopia på giltig IDhandling till eller via brev till adress. RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB Tomtebogatan Stockholm. *Vi accepterar inte faxade dokumentkopior. Förutom att sända en kopia på ID-handlingen, behöver ni också fylla i formuläret Utbetalning i Sverige. Annullering av överföring Endast i följande fall är det möjligt att annullera en beställd överföring och få pengarna tillbaka: a) När pengarna inte har skickats iväg b) När systemet upptäcker att ordern inte är betald Vissa avbeställningar kan ta minst en arbetsdag att genomföra. Det är när vi behöver kontrollera med mottagarlandet att pengarna inte utbetalats. c) Efter avbeställningen betalar vi tillbaka pengarna från vårt huvudkonto i Nordeabanken av revisionsskäl. Om ni har ett konto i en annan bank, kan det ta en arbetsdag innan ni får tillbaka pengarna efter att vi bekräftat avbeställningen. Det är viktigt att avbeställningsformuläret blir noggrant ifyllt, så att pengarna kommer till rätt konto och rätt person. En avbeställning fullföljs inte om mottagaren redan har hämtat ut pengarna. Avbeställningar kan inte ske

5 per telefon, inte heller per fax. Ändring av en överföring Några länder tillåter inte att förändringar görs utan ordern måste avbeställas. Det är omöjligt att ändra en order som redan har betalats ut. Vi rekommenderar att ni alltid är noga med att skicka rätt namn på den utvalde mottagaren, så att problem undviks vid överföringen. Ändringar kan inte göras per telefon eller per fax. De kan heller inte göras av en tredje person. Ändringar måste göras av kunden själv. Ändring av mottagarland görs inte. Alla transaktioner, som våra kunder gör på något av RTH:s kontor över världen, skall följa normerna för avbeställning, återbetalning och orderändring och göras av kunden själv, inte av en tredje person. Kunden skall ha med sig ett ID-kort och överföringens originalkvitto. Den som gör transfereringar via webben, skall fylla i förändringsblanketten, om något skall ändras. Observera att vi alltid måste verifiera att kunden är den han utger sig för att vara. Money Transfers normer och regler RTH är skyldig att följa alla regler och rekommendationer som förhindrar att pengar tvättas vita. Den svenska lagen är baserad på det tredje direktivet om pengatvätt från EU. RTH är tvungen att verifiera kundens identitet, ta reda på motiven för olika transaktioner och göra kunderna medvetna om relationen kund RTH. Detta för att upptäcka och bekämpa pengatvätt och finansiering av terrorism. Det kan röra sig om ovanliga försändelser eller sådana där RTH inte förstår motiven för desamma. RTH är skyldig att fråga efter pengarnas slutdestination och deras ursprung. I samklang med olika internationella lagar är vi skyldiga att informera om varje slags transaktion som verkar suspekt. Den här tjänsten är bara till för och tillåten för försändelser av pengar mellan personer som känner varandra väl. Vi rekommenderar att ni bara sänder valuta till personer som står er nära p g a familjeband, kärlek eller vänskap. Utsätt er inte för risken att skicka pengar till en okänd. Skicka inte pengar i ert namn för en annan persons räkning. För att vara kund hos RTH International Express AB krävs att personen i fråga kan bevisa sin identitet. Kunden måste också vara beredd att svara på de frågor RTH har skyldighet att ställa för att förhindra olagliga försändelser. RTH kan neka till att initiera eller fullfölja en transferering om pengatvätt eller bedrägeri misstänks. Finansinspektionen övervakar finansmarknaden och företag. RTH är registrerat hos Finansinspektionen. För vidare information om svenska normer för pengaöverföring, besök gärna deras hemsida Det är viktigt att RTH och kunderna samarbetar för att bekämpa brottslighet och terrorism.

6 Observationer, skyldigheter och rekommendationer RTH International Express AB är ansvarig för att skicka alla transfereringar samma dag som ordern kommer in och betalningen är gjord. Detta kan endast ske under våra öppettider och arbetsdagar. Alla beställningar utöver dessa tider fullföljs kommande vardag. RTH International Express AB är inte ansvarig för förluster eller problem vilka kan uppkomma om pengar sänds till en person utan anknytning till sändaren. RTH kan inte heller ställas till ansvar för oväntade tekniska problem och störningar som resulterar i kommunikations-bortfall, förseningar och i värsta fall skador och förluster. RTH är inte ansvarig för skiljaktigheter eller stridigheter mellan klient och mottagare. RTH kan inte betala ut pengar i städer där Money Transfer-systemet inte är verksamt. Vänligen fråga alltid vår kundtjänst hur det förhåller sig innan en order läggs, telefon Kunden måste informera mottagaren om försändelsens hemliga kod och rätt adress till kontoret där pengarna skall hämtas ut. Om mottagaren saknar dessa upplysningar, kan pengarna inte hämtas ut. Vår dagliga strävan är att ständigt förbättra för våra kunder. Om ni har rekommendationer eller åsikter om RTH:s tjänster, vänligen kontakta ledningen per Vi tar tillfället i akt att tacka alla våra kunder för förtroendet ni har visat oss under alla år. Vi tackar också er som är intresserade av våra tjänster. Tack för ert förtroende, tack för att ni är vår kund och tack för att ni hjälper RTH International AB att växa och utvecklas!

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer