INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION 2008-01-03"

Transkript

1 INFORMATION EGENKONTROLLPROGRAM enligt miljöbalken, för yrkesmässig hygienisk verksamhet En del verksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998: Det är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Särskild anmälningsblankett finns som på samhällsbyggnads-kontorets hemsida Alla som yrkesmässigt driver en hygienisk verksamhet måste ha egenkontroll för att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller att hälsan drabbas på andra sätt. Meningen är också att förhindra att miljön tar skada tex av de produkter som används. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, storleken och vilka risker det finns med den. För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller en särskild förordning om egenkontroll och egenkontrollen måste vara dokumenterad. För att kunna bedöma vilka risker som finns med verksamheten behövs kunskap, bland annat om hur smitta sprids och vad olika produkter innehåller. Man skall känna till vilka regler och lagar som gäller för verksamheten. I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter mm. I de fall uppgifterna behöver dokumenteras, kan detta bland annat göras genom olika checklistor för städning och rengöring samt listor som signeras efter tex daglig utförd städning. Resultatet av rengöringen kan vid behov kontrolleras med hjälp av tryckplattor. Här följer ett exempel på hur ett egenkontrollprogram för en stor verksamhet med stora risker kan se ut. Under rubrikerna finns information om vilka krav som ställs. Mindre verksamheter med få risker behöver inte en så omfattande egenkontroll. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR OLIKA LOKALER OCH KLASSNING Följande bedömningsgrunder och klassning för olika lokaler har vi utarbetat. För varje typ av lokal finns en riskbedömning som leder till en klassning som talar om vilken hygienisk nivå som gäller för verksamheten. Syftet med god hygien i offentliga lokaler är att förhindra infektioner och smittspridning hos allmänheten. Den vanligaste smittvägen är vid indirekt kontakt genom händer och ytor. Det är viktigt att man förorenar ytorna så lite som möjligt och vet vilka åtgärder som man skall vidta för att hindra smittspridning. Typ av lokal Bedömning av risk Hygienisk nivå Penetrering av Blödning kan Krav på Krav på Krav

2 huden sker uppstå vid behandling sterilt höggradigt rent Hygienlokal-högrisk Tatuering X X X X X Piercing X X X X X Akupunktur X X X X X Öronhåltagning X X X X X Rynkutslätning X X X X X Medicinsk X X X X X fotvård Hygienlokal-lågrisk Fotvård X X X Rakning X X X Frisörer X X X Hudvård X X X Nagelvård X X X Sminkning X X Massörer Solarier EGENKONTROLLPROGRAM Verksamhetens namn Antal personer som arbetar Ansvarig för verksamheten och egenkontrollen Senast uppdaterad Verksamheten Vilken verksamhet bedrivs? på rent X X Ansvarsfördelning Fördelningen görs om man är fler än en person som jobbar. Namn Ansvarsområde Kunskaper och utbildning Personalen ska ha tillräcklig och dokumenterad kunskap inom sitt ansvarsområde. Namn Kurser Underhåll av lokal, inredning och utrustning Lokalen och inredningen ska underhållas och utrustningen och instrumenten får inte vara så slitna så att de är svåra att rengöra. Golvet får inte vara så slitet eller ha synliga sprickor att det är svårt att rengöra. 2

3 Rutin Städning Städutrymme med tappkran och utslagsvask ska finnas. Inredningen ska vara lättstädad och inte alstra damm. Svåråtkomliga eller svårtorkade ytor ska undvikas. Toalett-, dusch och handtvättutrymmen samt arbetsbänkar är exempel på utrymmen som bör städas dagligen. Andra utrymmen städas regelbundet tex varje vecka. Använd städmetod som inte virvlar upp damm. Svåråtkomlig inredning och utrustning rengörs minst en gång/år. Textilier, t ex gardiner och sofföverdrag bör tvättas minst en gång/år. Städutrustning och städutrymme skall rengöras regelbundet. Städning bör ske tidigast två timmar efter att lokalen använts, så att tex damm har hunnit falla till golvet. Toalettstädning Städa från rent till smutsigt. Använd olika kärl och rengöringsdukar/svampar för rena och smutsiga delar av toaletten. Om samma rengöringsduk/svamp har använts för både ovansidan av sittringen, undersidan av sittringen samt den undre delen av porslinet, måste den trasan tvättas i minst 60ºc innan den kan användas till samma procedur igen. För varje ny toalett behövs en ny rengöringsduk/svamp för denna procedur samt nya kärl med nytt vatten. Om samma utrustning används för flera toaletter förs bakterier över från tex sittring till sittring. Det bästa är istället att spraya på badrumsrent och använda engångstvättlappar som man blöter under handfatskranen och slänger vart efter man rengör nya ytor och eftertorkar med vatten samt torrtorkar. Sittdelen bör lossas från toalettstolen vid rengöringen så att toalettstolen kan rengöras ordentligt. Det är även en fördel om sittdelen kan spolas av med handdusch efter rengöringen. Rutin Kvittens Toaletter och handfat Rengöring av golv, dammtorkning Tvätt av textilier som tex gardiner och möbeltyger Storstädning Rengöring/byte av städutrustning Rengöring Ett lämpligt utrymme med plats för rengöring, desinficering och sterilisering av redskap ska finnas. I utrymmet ska det finnas diskbänk med ho och tappkran med varmt och kallt vatten. Vid fotvård ska det finnas dubbla hoar, varav den ena bör vara lågt placerad. Verktyg rengörs efter varje kund. Mekanisk rengöring genom borstning med varmt vatten och lämpligt rengöringsmedel. Man kan även använda en spoldesinfektor. Beredskap skall finnas för hantering av blödning. Rutin Kvittens Rengöring av diskbänk och förvaringskåp Rengöring av behandlingsbord, behandlingsstol/bänk Rengöring av redskap och instrument 3

4 Desinficering Ett lämpligt utrymme ska finnas, se ovan. Verktyg, material och ytor som ska vara höggradigt rena ska vara desinficerade eller tvättade i 60º C. Hanteringen och förvaringen måste ske på rätt sätt för att säkerställa detta (spritade händer och förvaring torrt och dammfritt i ett skåp). Desinficering av redskap Olika metoder för desinficering finns. Vid kemisk desinficering rekommenderas Vircon 1 %. Låt instrumenten först ligga i 2 minuter i desinficeringsvätskan, diska sedan försiktigt med en borste så det inte stänker. Låt sedan ligga i 10 minuter och skölj därefter. Torka av med papper och förvara på papper eller tvättren handduk. Att låta redskapen ligga i lösningen innan rengöringen minskar risken för smittspridning vid stänk. Fysikalisk desinfektion kan ske genom kokning eller i en diskdesinfektor. Vid kokning skall instrumenten vara rengjorda innan, annars sker en koagulering av proteinerna. Desinficering av kundens hud Desinficering ska göras innan huden penetreras. Lämpligt medel för desinficering av kundens hud ska finnas. Använd tex klorhexidinsprit 0,5 % (5 mg/l), ej klorhexidinlösning. Vid blödning behövs ett täckande förband. Vid desinfektion av slemhinnor används en 0,1 % lösning på grund av slemhinnans känslighet. Uppdukningen Det är viktigt att uppdukningen görs rätt och görs färdigt innan arbetet börjar. Ytdesinficera ytan där höggradigt rena föremål ska förvaras/hanteras. Lämplig desinficeringsvätska är Dax ytdesinfektion plus som även innehåller ett rengöringsmedel. Rengör och ytdesinficera ytan efter arbetets slut. Rakning, fotvård, nagel- och hårvård Vid rakning, fotvård och nagelvård ska man klara höggradigt rent. Engångshuvud på rakapparaten ska användas eller engångsknivar. Rakmaskinhuvud och -skär rengörs och desinficeras efter varje kund. Vid misstanke om blödning desinficeras redskapen noggrant. Smink och hudvårdsprodukter Vid sminkning i kontakt med slemhinnor som läppar, ögon eller på trasig hud som sår, finnar eller eksem ska redskapen vara höggradigt rena och rengöras samt desinficeras efter användningen. Vid sminkning i kontakt med ren och hel hud ska redskapen vara rena. Orena redskap får inte föras ner i sminkprodukter, tatueringsvaselin eller annan kräm om produkten senare ska användas till en annan person. Redskapet är orent om det inte har rengjorts och vid behov desinficerats innan. Har redskapet använt på slemhinnor eller trasig hud ska det ha desinficerats. Solarier Solariebäddar och skyddsglasögon bör rengöras och desinficeras efter varje kund, helst av personal om inte engångsglasögon används. För solarier finns även regler enligt strålskyddslagen och krav på anmälan till samhällsbyggnadskontoret. Förvaring Instrument och material ska hanteras som höggradigt rent, dvs ligga torrt och dammfritt i ett skåp och vara skyddat från annat. Rutin för redskap och ytor Kvittens Desinficering av redskap Skötsel och rengöring av desinfektor 4

5 Driftrutiner, manualer och teknisk beskrivning av desinfektor Kalibrering av desinfektor Rutin för behandling Förberedelser inför behandling och uppdukning Behandlingen Efter behandlingen Sterilisering Verktyg och material som penetrerar huden eller kommer i kontakt med kroppsvätskor ska vara sterilt genom autoklavering eller av sterilt engångsmaterial. Hanteringen och förvaringen måste säkerställa steriliteten. Det finns olika metoder för sterilisering. Processens effektivitet kan inte kontrolleras i efterhand så därför måste processen kontrolleras och valideras. Ett lämpligt utrymme ska finnas, se ovan. I första hand rekommenderas en årlig prestandakvalificering av autoklaven och integrerande tester vid steriliseringen. Regelbundna sporprover är ett acceptabelt alternativ enligt socialstyrelsen. Sporprover bör tas minst var 3:e månad. Autoklav Tillgång till lämplig autoklav ska finnas vid egen sterilisering. Ångsterilisator ska användas vid sterilisering av rörformiga delar som används vid behandlingar som penetrerar huden eller kommer i kontakt med kroppsvätskor. Autoklaven skall ha pulserande förvakuum och en temperatur på antingen 121º C i 15 minuter eller 134º C i 3 minuter. Rengöring och desinfektion skall ske enligt tillverkarens anvisningar. Sterilt och icke-sterilt material samt sterila och icke-sterila ytor skall hållas avskilda under hela processen och vid förvaring. Skydd av tatueringen För att skydda tatueringen bör sterilt semipermeabel plastfilm användas istället för vanligt gladpack eftersom gladpack inte är steril. Material Vid tatuering ska tuben och nålen vara sterila och detsamma gäller nålarna vid akupunktur och piercning. Skalpell och rakblad bör alltid vara av engångstyp. Även annat engångsmaterial som färger, färgkoppar, spatlar och skyddsplast bör vara sterilt. Överbliven färg ska kastas. Läksmycken ska vara sterila. Rutiner Kvittens/ dokumentation Sterilisering av redskap Hantering och förvaring av material och färger Validering av autoklav (skall göras på plats efter inköp och brukar ingå i priset). Prestandakvalificering av autoklav (bör göras på plats 1 gång/år). Integrerade tester (integrerade tester bör göras vid varje sterilisering). 5

6 Skrivare och utskrifter från autoklav (en utskrift från skrivaren visar bland annat temperaturen under processen) Teknisk beskrivning av autoklav Sporprover var 3:e månad Personlig hygien Handtvättmöjlighet Handtvättställ ska finnas vid toaletten och handtvättmöjlighet skall finnas vid diskbänken och i behandlingsutrymmet. Varmt och kallt vatten ska finnas. Toalettpapper ska finnas vid toaletten. Pappershanddukar, flytande tvål i automat med hävarm och handsprit i automat med hävarm ska finnas vid handfaten och på diskbänk. Handsprit ska finnas vid behandlingsplatsen. Personlig hygien Smycken får inte bäras och naglar ska vara kortklippta. Efter toalettbesök, före och efter arbete samt när händerna är smutsiga tvättas händerna och spritas (ta sprit i händerna, gnid in underarmarna, händerna, tummarna, arbeta in i knogarnas hudveck och var särskilt noga med naglarna). Torka händerna innan desinficeringen annars sker en utspädning och effekten försämras. Vid handhygien under arbetet används endast handsprit eftersom händerna annars torkar ut. Handkräm eller lotion som återfuktar huden i behållare med hävarm används endast lämpligen vid dagens slut och innan rast pga att hudkräm ofta innehåller mycket bakterier. Skadad hud kan innehålla mycket stora mängder bakterier och medför ökad risk för smittöverföring Arbetskläder och skyddsutrustning Särskilda och lämpliga arbetskläder och skyddshandskar ska finnas. Arbetskläderna ska vara kortärmade och tvättbara i 60º C. Engångsförkläde av plast ska användas om man lutar sig över personen som behandlas. Ogenomsläppliga handskar av latex ska användas när det ska vara sterilt eller höggradigt rent. Rutiner Kvittens Handhygien och personlig skyddsutrustning Utbyte av information med kunden. Rutiner Frågor till kunden innan behandlingen (kunderna ska intervjuas om bla sjukdomar, överkänslighet och ålder) Muntlig information till kunden innan och efter behandlingen(viktigt att informera om hälsoriskerna) Skriftlig information till kunden om eftervård för att minimera riskerna för biverkningar. Ventilation Tillräcklig ventilation i förhållande till antalet personer ska finnas i lokalen. Riktvärdet är en tilluft på 7 liter/sekund och person. Enbart självdrag är inte tillräckligt. Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) skall ha gjorts. Vid hantering av färger och permanentvätskor i en frisersalong behövs ett punktutsug i form av tex en köksfläkt över arbetsbänken. 6

7 Rutiner för kontroll av funktion Har fastighetsägaren gjort obligatorisk ventilationskontroll? Finns protokoll? Är ventilationsflödet tillräckligt? Test med papper mot donen Filterbyten Vatten Om vattnet kommer från en enskild dricksvattenbrunn ska vattenkvalitén analyseras. Temperaturen på varmvattnet i tappstället ska vara minst 50ºC i tappställen och duschar och max 65ºC. Avsikten är att hindra bakterietillväxt, särskilt legionella. Rutin Resultat Vattenprovtagning Kontroll av temperatur Avfall Hur mycket avfall blir det och hur kan mängderna minskas? Skärande/stickande avfall från medicinsk verksamhet som tex fotvård och akupunktur räknas som smittförande avfall och smittförande avfall räknas som farligt avfall enligt miljöbalken. Farligt avfall måste lämnas till en godkänd entreprenör. Egen transport av farligt avfall ska anmälas till Länsstyrelsen. Avfall från verksamhet som inte är medicinsk räknas som hushållsavfall men allt skärande/stickande avfall ska hanteras som riskavfall ur arbetsmiljösynpunkt (punktionssäkra behållare). Rutiner för hantering Beskrivning av vilken typ av avfall som uppstår och hur det kan minskas Hur källsorteringen går till och var avfallet lämnas Hur man gör med farligt avfall och skärande/stickande avfall som förvaring och transport. Förvaring av kläder och tvätt. Byte av bänkskydd och handdukar Förvaring av smutstvätt, ren tvätt, arbetskläder, eller ytterkläder ska inte medföra hygienrisker. Att förvara smutstvätt fel kan vara en smittorisk. Smutstvätt ska t ex inte förvaras tillsammans med ren tvätt. Arbetskläder ska förvaras i separata klädskåp. Bänkskydd och handdukar ska bytas mellan varje kund. Som underlag till höggradigt rena föremål ska tvättren textil eller engångsmaterial användas. Tvätta i 60º och förvara skilt från smutsig tvätt. Förvaras så högt som möjligt och hellre i skåp än på öppna hyllor. Tvättren textil hanteras och förvars som höggradigt rent från och med att den tas ut ur tvättmaskinen. Rutin Kemiska produkter, läksmycken Läksmycken får inte innehålla mer än 0,05 % nickel. Om de innehåller nickel måste de vara homogena, dvs. bestå av ett och samma material. De får alltså inte ha en ytbeläggning av annat material. Enligt dessa regler får föremål som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden, t.ex. piercing-smycken och andra smycken, inte avge mer än 0,5µg/cm 2 /vecka. Kemikalier ska vara märkt. 7

8 Rutiner för hantering Lista över vilka kemiska produkter som används och årliga mängder Vad produkten används till. Tex tatueringsfärg, desifektionsmedel, rengöringsmedel. Kan farliga kemikalier ersättas med mindre farliga? Aktuella säkerhetsdatablad eller motsvarande för alla kemikalier. Kan fås från leverantören. Vad gör man om en kund får en allergisk reaktion av ett medel som används? Kosmetika och hygienprodukter (KoH-produkter) För kosmetika och hygienprodukter finns regler enligt Förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter, 1993:1283. Det handlar till exempel om olika hårvårdsprodukter och hårfärger. Produkterna ska vara ofarliga att använda och det finns krav på innehåll i ämnen, märkning av produkten och dokumentation av produktinformationen. Det finns förbud för vissa ämnen och begränsningar på olika sätt för andra ämnen. Tillverkare och importörer av produkter måste göra en anmälan till Läkemedelsverket. Riskhantering Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska för vissa verksamheter dokumenteras och det ska finas rutiner om detta. Omfattningen på egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. I verksamheten kan det finnas andra risker än de som tagits upp här? Tänk noga igenom verksamheten och uppge de risker som kan finnas Risker vid driftstörningar och olyckor ska omgående underrättas till samhällsbyggnadskontoret. Identifiering av risker Risk för spridning av smitta via redskap Kan risken minskas? Ja Åtgärd Datum Signatur Risk för allergiska reaktioner hos kunderna. Ja Risk för smittspridning på grund av undermålig ventilation Risk för smittspridning genom smutsiga städredskap Beredskap för driftstörningar och olyckshändelse. LAGSTIFTNING Miljöbalken Allmänna hänsynsreglerna 2 kapitlet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998: och 45. 8

9 Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter, 1993:1283 SOSFS 2005:26, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Föreskriften gäller endast för medicinsk verksamhet som tex medicinsk fotvård och medicinsk akupunktur (detta på grund av att Socialstyrelsen inte hade något annat bemyndigande när man tog fram föreskriften). Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 Yrkesmässig hygienisk verksamhet, Piercing, tatuering, fotvård, massage mm, Socialstyrelsen Handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercning, tatuering, fotvård massage mm, socialstyrelsen Strålskyddslagen Strålskyddslagen, 1988:220 Strålskyddsförordningen, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier, SSI FS 1989:2 Arbetsmiljölagstiftning Riskavfall AFS 1989:2 LITTERATUR Steriliseringsprocesser, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocessen, utg 2, SIS HB 600 Piercning och tatuering-hälsorisker samt gällande lagar och regler, Socialstyrelsen, 2003, ISBN , broschyren Landstingets hemsida Sök på hygien. Handbok för hälso- och sjukvård. Finns på Hygien, smittskydd och miljöbalken, handbok om objektburen smitta, Socialstyrelsen remissversion

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård är en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. För att skydda dig och

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling 1 Innehåll Vad är en hygienlokal? 3 Anmälan och handläggning 3 Lokalen

Läs mer

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Lokalens/anläggningens namn Företagets namn Lokalens/anläggningens

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Vad gäller för hygienisk behandling?

Vad gäller för hygienisk behandling? Vad gäller för hygienisk behandling? En informationsbroschyr från miljöoch hälsoskyddskontoret för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling MHK 2004, reviderad 2009-02-06

Läs mer

Att starta verksamhet med hygienisk behandling

Att starta verksamhet med hygienisk behandling Informationsblad Att starta verksamhet med hygienisk behandling Anmälan Du som ska öppna en ny lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Bygg- och miljökontoret informerar Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Innan en anläggning enligt ovan tas i bruk kan en anmälan behöva göras till kommunen enligt 38 i förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009

Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009 1(9) Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009 Rebecka Bogren 2009-10-23 701 35 2(9) Sammanfattning har under 2009 i ett tillsynsprojekt inspekterat samtliga kända piercingoch tatueringsverksamheter

Läs mer

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger Senast uppdaterad 030909 Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger (fyll om möjligt i kända uppgifter innan besöket) Närvarande Salongens namn: Företag: Inspektör: Insp.datum Org.nr: Adress: Telefon

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

INFORMATION LOKALER FÖR HYGIENISK BEHANDLING

INFORMATION LOKALER FÖR HYGIENISK BEHANDLING INFORMATION LOKALER FÖR HYGIENISK BEHANDLING Enligt 45 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska plan- och miljönämnden i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där

Läs mer

Information om projekt piercing och tatuering 2012

Information om projekt piercing och tatuering 2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-08-31 Monika Gyllengahm DNR SMN 1225/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt piercing och tatuering 2012 Bakgrund Projekt piercing och tatuering

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Piercing och tatuering 2012

Piercing och tatuering 2012 Piercing och tatuering 2012 Miljökontoret Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning BAKGRUND...1 Syftet med projektet...1 Fokus på egenkontroll...1 Risker med piercing och tatuering...1 Information

Läs mer

Hygieniska behandling slokaler

Hygieniska behandling slokaler Hygieniska behandling slokaler Allmänna råd Information 2009 Miljö & Teknik Innehåll Sid Lokaler för hygienisk behandling 3 Hygienlokal Anmälan Bygglov Egenkontrollprogram Hygienisk behandlingsverksamhet

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Stickande, skärande material inom hygienlokaler

Stickande, skärande material inom hygienlokaler SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2007 Stickande, skärande material inom hygienlokaler MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2007 Projektet utfört av: Christina Hellman Postadress

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet Att bedriva hygienisk verksamhet En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet 1 3 3 4 4 5 6 2 Vad är en hygienisk verksamhet? Med yrkesmässig hygienisk

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler 1 ISBN 978-91-85483-87-7 Artikelnr 2007-1-13 Grafisk form: ORD&FORM AB,

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Hygienisk

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Tatuering och piercing

Tatuering och piercing projekt RAPPORT december 2012 MILJÖKONTORET Tatuering och piercing Tillsynsprojekt 2012 Karin Sandström Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

HJÄLPREDA till checklista för hälsoskyddsverksamheter

HJÄLPREDA till checklista för hälsoskyddsverksamheter HJÄLPREDA till checklista för hälsoskyddsverksamheter Fastställd 2006-0-04 Låst till och med 2007--30 Styrgruppen för hjälpreda och checklista för hälsoskyddet Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner

Läs mer

Tillsyn av hygienverksamheter 2012

Tillsyn av hygienverksamheter 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 sid. 1-15 Tillsyn av hygienverksamheter 2012 En rapport från miljöförvaltningen Anna Rosner April 2013 Dnr 2012-5503 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 2.1

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-04-18 Monika Gyllengahm SMN 0598/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 Bakgrund Stadsbyggnads- och

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Hygienrutin Verksamhetschef Suzanne Wendahl 1 av 5 Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Smittspridning... 2 Smittsamhet... 2 Utbrott... 2 Kohortvård

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården Basala hygienrutiner och klädregler Varför behöver vi hygienrutiner? Varje människa har massor av bakterier Det finns risk för att sprida smitta när man hanterar både mat, människor, tvätt och städning

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på frisörsalonger 2007 Rapport nr 1/07 INLEDNING Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan har samtliga av miljö- och byggnadsnämnden kända

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen Handtvätt hos barnen Hygienrutiner

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010 PROJEKT Tillsynskampanj 2010 Frisörer - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 42, 2010 Författare: Margareta Jonsson Jenny Hamrin Robert Anderson Sammanfattning

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Sida 1 av 6 Frågor och svar om anmälningsplikten Här beskriver vi hur Socialstyrelsen anser att 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tolkas. Det här är Socialstyrelsens

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010

Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2011-05-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt M Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby, Eslöv och Höörs kommuner Rapport 2014-01 Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83

Läs mer