Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen""

Transkript

1 Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr W.80O.0 NOVACAT 261 NOVACAT 261 alpha motion / ED / RC (Type PM 3751 : ) NOVACAT 301 NOVACAT 301 alpha motion / ED / RC (Type PM 3761 : ) NOVACAT 351 NOVACAT 351 alpha motion / ED / RC (Type PM 3811 : ) Rotorslåtter

2 Pöttinger - förtroende skapar närhet - sedan 1871 Kvalitet är ett värde som lönar sig. Därför har vi hög kvalitetsstandard på våra produkter som kontinuerligt övervakas av vårt husinterna kvalitetsmanagement och vår företagsledning. äkerhet, felfri funktion, hög kvalitet och våra maskiners absoluta pålitlighet under driften är vår kärnkompetens som vi står för. Eftersom vi ständigt arbetar med att vidareutveckla våra produkter, kan det förekomma vissa avvikelser mellan denna anvisning och produkten. Inga anspråk kan alltså göras gällande med anledning av uppgifterna, bilderna och beskrivningarna. Bindande information om din maskins egenskaper erhåller du hos din service-fackhandel. Vi ber om förståelse för att ändringar av leveransomfånget beträffande form, utrustning och teknik kan förekomma. Eftertryck, översättning och kopiering i vilken form det vara må, även vad gäller utdrag, är inte tillåtet utan skriftligt samtycke från Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt är uttryckligen förbehållna Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31. oktober 2012 Produktansvar, informationsskyldighet Enligt produktansvarslagen är tillverkaren och återförsäljaren förpliktade att överlämna bruksanvisningen vid försäljningen av maskinen och att instruera kunden genom att hänvisa till betjänings-, säkerhets- och underhållsföreskrifterna. En skriftlig bekräftelse krävs på att maskinen och bruksanvisningen har överlämnats korrekt. För detta ska - dokument A signeras och returneras till firma Pöttinger. - dokument B behåller fackhandeln som överlämnar maskinen. - dokument C erhåller kunden. Enligt produktansvarslagen är alla jordbrukare egna företagare. En materiell skada är enligt produktansvarslagen en skada som uppstår pga maskinen, och inte en skada på själva maskinen; ett självbehåll (euro 500.-) debiteras. Företagsskador är enligt produktansvarslagen uteslutna från ansvaret. Observera! Även när kunden vid en senare tidpunkt säljer maskinen måste bruksanvisningen överlämnas och maskinens nya ägare instrueras genom att hänvisa till de nämnda föreskrifterna. Pöttinger-Newsletter Aktuella, sakrelaterade nyheter, intressanta länkar och underhållning. 1300_-EITE2

3 ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE Dokument D ALOI PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, pöttinger-traße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH ervicezentrum D Landsberg/Lech, pöttinger-traße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Nedan angivna punkter skall utföras i enlighet med gällande produktansvar. Kryssa för utförda punkter X Kontrollera att maskinen är utrustad i enlighet med följesedel. Ta bort alla bipackade maskinkomponenter. Montera samtliga säkerhetstekniska anordningar, kraftöverföringsaxel samt manöverorgan. Gå igenom och förklara för kunden med hjälp av instruktionsboken, idrifttagande, användande samt underhåll av maskinen respektive tillbehör. Kontrollera lufttrycket i däcken. Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna. Ge anvisningar angående rätt kraftuttagsvarvtal. Anpassa traktorn till maskinen. Trepunktsinställning. Kontrollera att kraftöverföringsaxeln har rätt längd. Provkör maskinen och kontrollera att alla funktioner fungerar. Förklara maskinens funktioner för kunden vid provkörningen. Förklara omställning mellan arbets- och transportläge. Ge information om tillsats- och extrautrustningar. Förklara för kunden vikten av att läsa igenom instruktionsboken före användningen av maskinen. För att kunna bevisa att maskinen och instruktionsboken överlämnats på föreskrivet sätt är en bekräftelse nödvändig. För detta ändamål skall - Dokument A undertecknas och skickas till firma Pöttinger eller skickas via internet ( - Dokument B stannar kvar i företaget som överlämnar maskinen. - Dokument C får kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INNEHÅLLFÖRTECKNING Innehållsförteckning VARNINGYMBOLER CE symboler... 5 Varningssymbolernas betydelse... 5 KOPPLING TILL TRAKTORN Koppling allmänt... 6 Kraftöverföringsaxel... 6 Parkering av maskinen... 6 Problem vid kopplingen... 6 kyddsplåtar och skyddsdukar... 7 Hydrauliskt sidoskydd... 7 Transportposition... 7 Transport på väg... 7 Arbetsposition... 7 Fasta toppstag... 8 KOPPLING MED NABBKOPPLINGEN Beakta följande före den första tillkopplingen till traktorn!... 9 Koppling med snabbkopplingen (1) MONTERINGENHET ALPHA MOTION Parkeringsposition Transportställning Montering Inställning av fjäderförspänningen Drift Inställning av snitthöjden 1) IDRIFTTAGNING äkerhetsanvisningar: Var noga med slåttertallrikarnas rotationsriktning täll in snitthöjden 1) låtter Körning bakåt TRÄNGFORMARE Funktionssätt Inställningsmöjligheter Extra utrustning Underhåll trängformarens demontering och montering FINGERKRO Funktionssätt Inställningsmöjligheter Användning Underhåll Krossarnas demontering och montering VALKRO Funktionssätt Inställningsmöjligheter Drift Underhåll BYTE AV KROEN Funktionssätt Demontering av krossen Montering av krossen äkerhetsanvisningar: Allmänna underhållsanvisningar Rengöring av maskindelar Parkering utomhus Övervintring Kraftöverföringsaxlar Hydrauliskt system Oljekontroll hos slåtterbarken Vinkeldrev Montering av slåtterklingorna låtterbarken litagekontroll av lätterklingornas fästen Fästen för snabbt byte av slåtterklingorna Kontroll av klingornas fästen Byte av slåtterklingor pakens förvaring TEKNIKA DATA Tekniska data Extra utrustning: Nödvändiga anslutningar Ändamålsenlig användning av slåtterenheten Typskyltens placering BILAGA mörjschema mörjmedel Reparationer på slåtterbalken TAPER DIK Monteringsvägledning för Taper spännhylsa Kombination traktor och tillkopplingsmaskin _-Inhalt_

5 VARNINGYMBOLER CE symboler Den av tillverkaren fastsatta CE symbolen dokumenterar utåt maskinens konformitet med bestämmelserna i maskinriktlinjerna och andra ifrågakommande EG riktlinjer. EG konformitetsdeklaration (se bilaga) Genom att underteckna EG konformitetsdeklarationen förklarar tillverkaren att den sålda maskinen motsvarar alla ifrågakommande grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Varningssymbolernas betydelse Hänvisningar beträffande arbetssäkerheten. I denna bruksanvisning är alla ställen som beträffar säkerheten kännetecknade medels denna symbol. bsb Håll ett säkerhetsavstånd delar kan slungas iväg när motorn är på. Ingen får uppehålla sig i maskinens svängområde. Rör inte vid maskindelar som befinner sig i rörelse. Vänta tills maskinen står absolut stilla. täng båda sidoskydden innan kraftuttagsdrivningen sätts på Håll ett tillräckligt avstånd från klingorna när motorn och kraftuttagsdrivningen är anslutna. tick aldrig in händerna i områden där fara för klämning föreligger så länge delar kan befinna sig i rörelse. lå av motorn och dra ur tändningsnyckeln innan underhålls- och reparationsarbeten påbörjas. 9700_-Warnbilder_

6 KOPPLING TILL TRAKTORN Koppling allmänt 1. Beakta säkerhetshänvisningarna i bilaga A. 2. Koppla maskinen till traktorns främre lyftanordning. - äkra märkbultarna med låssprintar. Åtgärder vid problem med den hydrauliska anslutningen: Om det inte finns någon hydraulisk anslutning på traktorns front, måste en hydraulikslang dras från aktern och fram. På vissa traktortyper måste ibland en omkoppling göras mellan den främre lyftanordningen (HW) och det främre styrdonet (G) med hjälp av en trevägskran. HW G Problem vid kopplingen Hos en lyftanordning med stabiliseringsstag mellan lyftarmarna kan kraftöverföringsaxeln skadas när den tillkopplade maskinen sänks. För att förhindra skador bör en tillbyggnadsförhöjning monteras mellan traktorns lyftanordning och A-ramen. V.g. ta kontakt med vår kundtjänst i ett sådant fall. Observera! Vid en dubbelverkande traktorfrontlyftanordning finns följande riskkälla: Det maximala nedsänkningsdjupet för slåtterenheten är inställt med begränsningskedjor. Om lyftanordningen överskrider det max. inställda nedsänkningsdjupet, uppstår dragkraft på begränsningskedjorna. Detta kan leda till kedjebrott eller till brott på låssprinten. Risk för personskador inom riskområdet! Kraftöverföringsaxel Innan maskinen tas i drift för första gången bör längden på kraftöverföringsaxeln kontrolleras och eventuellt anpassas (se även kapitel Anpassning av kraftöverföringsaxeln i bilaga B). Hos traktorer där kraftöverföringsaxelns stump befinner sig väldigt långt framme måste kraftöverföringsaxeln kortas extremt mycket. Parkering av maskinen Parkera alltid rotorslåttern med kross på stödbenet (30), annars kan maskinen välta! - Fixera stödbenet med hjälp av en låssprint. 30 När maskinen lyfts upp täcks inte längre kraftöverföringsaxeln av ett rör. Ledgångarnas maximala vinkel kan också komma att överskridas (se även bilaga B). I ett sådant fall behövs en sats tillbehörsdelar som flyttar fram maskinen 200 mm. V.g. ta kontakt med vår kundtjänst i ett sådant fall. Anmärkning: låtterenheter med strängläggare behöver inget stödben för att maskinen ska kunna parkeras säkert! ANBAU_

7 KOPPLING TILL TRAKTORN kyddsplåtar och skyddsdukar Vid underhållsarbeten kan skyddsplåtar och skyddsdukar fällas respektive vikas upp. Av säkerhetsskäl bör man avvakta tills maskinen står helt stilla innan man fäller respektive viker upp skydden. Transportposition När de båda skyddselementen (2) är uppsvängda och har gått i lås i fästet (3), är bredden: Typ NC 261 NC 301 NC 351 Transportbredd (X) < 2,58m < 3,00m < 3,42m Observera! Fäll ner sidoskydden innan du börjar med arbetet! 1. Öppna låsanordningarna (1) och sväng upp skyddet (2) Observera! - låt skyddsbygeln falla i fästet (3). - vänster och höger 1 2 Transport på väg Beakta de lagliga bestämmelserna i ditt land. I bilaga B hittar du hänvisningar beträffande montering av belysning, gällande för BRD. Färd på offentliga vägar får endast genomföras som beskrivet i kapitel Transportposition. De hydrauliska lyftarmarna (U) måste fixeras på ett sådant sätt att maskinen inte kan svaja i sidled. Kontrollera skyddsanordningarna före arbetets påbörjan och se till att de fungerar korrekt, befinner sig i rätt arbetsposition och har rätt beskaffenhet. När bristfälligheter upptäcks på skyddsanordningarna, måste respektive delar omedelbart bytas ut. 3 Hydrauliskt sidoskydd Observera! Det finns risk för kläm- och krosskador när sidoskydden svängs! Arbetsposition Innan arbetet påbörjas ätt först på kraftuttagningsdrivningen när samtliga säkerhetsanordningar (avtäckningar, skyddsdukar, förklädnader o.s.v.) befinner sig i ett korrekt tillstånd och i skyddsposition. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar när manipulationer genomförs på skyddsanordningar eller när de används på ett icke avsett sätt. Observera! Det är förbjudet att beträda skyddsanordningarna! idoskyddens svängning kan även genomföras på hydraulisk väg med styraggregatet på traktorn. Detta finns som extra utrustning. Du behöver inte lossa någon förregling och du behöver inte se till att skyddselementen går i lås Av säkerhetsskäl får slåtter endast ske i denna position ANBAU_

8 KOPPLING TILL TRAKTORN Fasta toppstag Använd fasta toppstag ANBAU_

9 KOPPLING MED NABBKOPPLINGEN Beakta följande före den första tillkopplingen till traktorn! Observera! Vid front-lyftsystem med dubbelverkande hydraulkrets (risk för skador)! Åtgärd: - Koppla om styrventilen till enkelverkande. - Låt auktoriserad fackverkstad bygga om frontlyftsystemet till en enkelverkande funktion (förbiledning). T När slåtterverket har kopplats till traktorn, får den hydrauliska styrenheten (T) inte ställas på ÄNKA. Efter en sådan felbetjäning måste den ställbara låsplattan (P1) ställas in på nytt. kadade delar måste bytas ut. Vid en felbetjäning kan följande inträffa: - Låsplattans (P1) position inom det avlånga hålet förändras i längsled och avståndet till låshaken blir därmed för stort, - låshaken (V) bryts av, - avlastningsenhetens båda spakar bryts av - Begränsningskedjorna kan slitas av. Ny inställning av den ställbara låsplattan (P1). 1. Lossa förskruvningen (K) så mycket att låsplattans (P1) position kan ändras med hjälp av inställningsskruven (T). 2. Koppla slåtterenheten till traktorns lyftanordning. 3. Positionera den ställbara låsplattan (P1) på ett sådant sätt att låshaken (V) kan öppnas. Avståndet till haken ska vara så litet som möjligt. 4. Koppla av slåtterenheten från traktorns lyftanordning. 5. Dra åt skruvarna (K) med 65 Nm. K V P1 T Observera! Vid en dubbelverkande traktorfrontlyftanordning finns följande riskkälla: Det maximala nedsänkningsdjupet för slåtterenheten är inställt med begränsningskedjor. Om lyftanordningen överskrider det max. inställda nedsänkningsdjupet, uppstår dragkraft på begränsningskedjorna. Detta kan leda till kedjebrott eller till brott på låssprinten. Risk för personskador inom riskområdet! Påbyggnadsbock: classic Påbyggnadsbock: alpha-motion 1201_-WEITEANBAU

10 KOPPLING MED NABBKOPPLINGEN Koppling med snabbkopplingen (1) 1. Häng in expandern (EX) i den riktiga positionen. Position A - före kopplingen till traktorn 2. Montera snabbkopplingen (A - ram) i en vertikal eller lätt framåtböjd position vid den främre lyftanordningen. 1 TD28/91/28 A 3. Regla lyftarmarnas bultar utan spel (2). Position B - efter kopplingen till traktorn och under slåtter EX tick i bultarna för den nedre styrarmen inifrån och ut för att undvika skador på skyddsduken. Bara klaffsprintarna får sticka ut över den nedre styrarmen, korrekta positioner, se bilderna 1, 2, 3. Klaffsprint insida (bild 1) B Klaffsprint utsida (bild 2) Klaffsprint utsida (bild 3) P _-WEITEANBAU

11 KOPPLING MED NABBKOPPLINGEN 4. Koppla till slåtterenheten och lyft upp (H2). 5. äkra låshakarna (V) med en låssprint. - Kontrollera den ställbara låsplattans (P1) position; avståndet till haken ska vara så kort som möjligt. V 6. Koppla till kraftöverföringsaxeln. 1201_-WEITEANBAU

12 MONTERINGENHET ALPHA MOTION Parkeringsposition - Fäll klaffen (K) uppåt (pos. 0) för parkering av slåtterverket. K Pos 0 A Montering - e kapitel Montering med snabbkopplingen. - Anslut den hydrauliska ledningen för lyftcylindrarna till traktorns enkelverkande (EW) hydrauliska krets. P T EW T Observera! Under transport måste slåtterverket alltid vara spärrat. - täng avstängningskranen (pos. A) Anmärkning! Krossen kan endast tas bort i denna position (pos. 0). Transportställning - Under transport måste slåtterverket alltid vara spärrat. - Fäll klaffen (K) i pos. 1 K Pos. E Pos 1 Pos. A - Öppna avstängningskranen (pos. E) - Lyft monteringsramen (A) Pos. A över traktorns lyftverk. - Fäll klaffen (K) framåt. - täll in arbetshöjden till 1370 mm och fixera den med kedjan (7). (Begränsningskedjorna används som inställningshjälp!) Pos. E 1370 Observera! täll maskinen på plan, fast mark. Observera! Vid en dubbelverkande traktorfrontlyftanordning finns följande riskkälla: Det maximala nedsänkningsdjupet för slåtterenheten är inställt med begränsningskedjor. Om lyftanordningen överskrider det max. inställda nedsänkningsdjupet, uppstår dragkraft på begränsningskedjorna. Detta kan leda till kedjebrott eller till brott på låssprinten. Risk för personskador inom riskområdet! - täng avstängningskranen (pos. A) Pos. E Pos. A 1200_-AlphaMotion_ Variant NOVACAT 301 och NOVACAT 261

13 MONTERINGENHET ALPHA MOTION Inställning av fjäderförspänningen Drift - Fäll klaffen (K) i pos. 2 K Pos 2 E = avlastningsfjädrar R = viktutjämning höger L = viktutjämning vänster låtterverk med strängformare (riktvärden) Type E (mm) R (mm) L (mm) NOVACAT NOVACAT NOVACAT låtterverk med kross ED (riktvärden) Type E (mm) R (mm) L (mm) NOVACAT NOVACAT NOVACAT Anmärkning! Vid inställningen och under arbetet måste den hydrauliska styrventilen för frontlyftanordningen spärras för den inställda positionen. Inställning av snitthöjden 1) Med den övre styrarmen (O): låtterverk med kross RC (riktvärden) Type E (mm) R (mm) L (mm) NOVACAT NOVACAT Viktigare än riktvärdena för längden på fjädrarna är slåtterbalkens påliggningslast på marken. Den bör uppgå till ca 150 kg (ca 75 kg på vänster och höger sida). Vid ändringar av den övre styrarmens längd L +/- är det möjligt att ändra snitthöjden mellan 3 och 6 cm. Anmärkning! När du stänger av slåtterverket, positionera påbyggnadstriangeln i vertikalt läge igen. 75 kg Med högsnittsmedar: TD Används vid snitthöjder över 6 cm. 1) endast vid rotorslåtter 1200_-AlphaMotion_

14 IDRIFTTAGNING äkerhetsanvisningar: 1. Kontroll - Kontrollera knivarnas och knivinfästningarnas tillstånd. - Kontrollera slåttertallrikarna med avseende på skador (se kapitel "Underhåll och service"). kulle ändå en kollision uppstå: toppa omedelbart och frånkoppla drivningen. Undersök maskinen med avseende på skador. Kontrollera speciellt slåttertallrikarna och deras drivaxel (4a). Låt eventuellt undersöka i auktoriserad verkstad. 2. Tillkoppla maskinen bara i arbetsposition och överskrid aldrig det föreskrivna tappaxelvarvtalet (max. 540 v/min)! En uppsatt dekal bredvid växellådan upplyser om vilket tappaxelvarvtal slåtterenheten är koncipierad för. Tappaxelns drivning bör principiellt bara tillkopplas när samtliga skyddsutrustningar (täckskydd, skyddsdukar, inklädnader osv.) är fullt funktionsdugliga och monterade på maskinen i skyddsposition. - Häng i expandern (EX). EX Efter kontakt med främmande föremål Kontrollera knivarnas och knivinfästningarnas tillstånd. Dra åt samtliga förskruvningar för klingorna. Undersök maskinen med avseende på skador. Kontrollera speciellt slåttertallrikarna och deras drivaxel. Låt eventuellt undersöka i auktoriserad verkstad. 3. Förvissa dig om att tappaxelns rotationsriktning är korrekt! 4. Undvik skador! TD8/95/6 Ytan som ska bearbetas måste vara fri från hinder resp. främmande föremål. Främmande föremål (t.ex. större stenar, träbitar, gränsstenar osv.) kan orsaka skador på slåtterenheten. 5. Var försiktig när motorn är i gång. - e till att ingen uppehåller sig inom riskområdet, eftersom främmande föremål som slungas iväg kan orsaka personskador. Var speciellt försiktig på steniga fält och i närheten av allmänna vägar. bsb _-EINATZ_

15 IDRIFTTAGNING 6. Använd hörselskydd Beroende av traktorhyttens typ kan bullernivån på arbetsplatsen avvika från det uppmätta värdet (se Tekniska data). Om en bullernivå på 85 db(a) uppnås eller överskrids, måste ett lämpligt hörselskydd tillhandahållas av företagaren (lantbrukaren) (UVV 1.1 2). Åtgärder när tappaxelns drivenhet inte kan kopplas om till vänsterrotation med traktorn som används: - Demontera växellådan (G2) vrid den 180 och montera den igen. G2 TD 79/98/53 Viktiga anmärkningar före arbetets början äkerhetsanvisningar: se bilaga-a punkt ) Om en bullernivå på 90 db(a) uppnås eller överskrids, måste hörselskyddet användas (UVV ). Efter den första drifttimmen Dra åt samtliga förskruvningar för klingorna. Var noga med slåttertallrikarnas rotationsriktning Allmänt Tappaxelns drivenhet ska ställas på vänsterrotation under arbetet. täll in snitthöjden 1) Med den övre styrarmen (O): TD40/94/16 låttertallrikarnas rotationsriktning är korrekt när de yttre slåttertallrikarna roterar inåt, sett framifrån. Vid en ändring av den övre styrarmens längd L +/- är även en ändring av snitthöjden mellan 3 och 6 cm möjlig. Anmärkning! När slåtterenheten parkeras ska påbyggnadstriangeln flyttas till vertikal position igen. Med högsnittsmedar: Används vid snitthöjder över 6 cm. 1) bara vid tallriksslåtter 1400_-EINATZ_

16 IDRIFTTAGNING låtter Observera! Kontrollera samtliga skyddsutrustningar! Under arbetet kan stenar och andra föremål slungas iväg. e till att ingen befinner sig inom riskområdet. idoskydden måste vara korrekt nedfällda och säkrade! 1. täll in snitthöjden genom att vrida den övre styrarmens spindel (max. 5 lutning på slåttertallrikarna). 2. Koppla långsamt in tappaxeln utanför skördegodset och höj varvtalet för rotorerna till max. Genom en jämn och snabb höjning av varvtalet undviks systembetingade ljud i tappaxelns frigång. - Körhastigheten är beroende av terrängen och skördegodset. Körning bakåt Lyft upp slåtterenheten under backningen och reverseringen! 1400_-EINATZ_

17 TRÄNGFORMARE Funktionssätt Med strängdiskarna formas en smal sträng vid skördningen. Därmed förhindras att man kör över skördegodset med traktorns breda däck. 1 2 äkerhetsanvisning: Läs igenom och följ anvisningarna i driftsanvisningen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, innan du börjar med arbetet. 3 Beteckningar: (1) trängdiskar (2) trängdiskar fäste (3) Inställningsenhet Inställningsmöjligheter Arbetsområde: trängformarens horisontala arbetsområde kan ställas in över de långa hålen. Optimal inställning: Diskarna är monterade 0-10 mm lägre än slåtterbalkens underkant. 1 Varning! Roterande komponenter, risk för indragning. Öppna eller avlägsna aldrig skyddsutrustningarna när motorn är i gång _CHWADFORMER_

18 TRÄNGFORMARE Extra utrustning Extra strängdisk Inställning av de båda dragfjädrarna: A = vid högt, tätt gräs B = grundinställning C = vid kort gräs Matarkoner Matarkoner rekommenderas: - för att förbättra matarprestationen vid strängläggningen, särskilt vid tungt, kompakt foder. - Enstaka delar se reservdelslista e upp! täng av motorn och dra ur nyckeln före underhålls- och reparationsarbeten. Underhåll trängformaren är underhållsfri. Bara rengöringsarbeten krävs. trängformarens demontering och montering låtterenheten kan valfritt kombineras med en fingerkross, valskross eller strängformare. Det krävs speciella arbetssteg för ombyggnaden, beroende på vilken maskin som skall monteras. Närmare information, se kapitel BYTE AV KROEN _CHWADFORMER_

19 FINGERKRO Funktionssätt Målet med att använda fingerkrossen är att bryta grässtråets vaxskikt (skyddsskikt) för att det skall torka fortare. Detta görs med V-formade fingrar som är spiralformigt anordnade på krossaxeln. Intensiteten ställs in med en studsplåt med krosslister. 1 äkerhetsanvisning: Läs igenom och följ anvisningarna i driftsanvisningen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, innan du börjar med arbetet Beteckningar: (1) Justerbara strängplåtar (2) Intensitetsreglering (3) Fingerrotor (4) Drivenhet (5) tödben Inställningsmöjligheter För en optimal anpassning till omgivningsvillkoren måste följande inställningar företas på fingerkrossen: Inställning av krosseffekten: täll in avståndet mellan inställningslisten och rotorn med spaken (1). - Position (3): Här är krosseffekten som mest intensiv. kördegodsets yta bryts kraftigt. Men godset skall inte krossas helt. - Position (0): kördegodsets yta bryts endast lite. Den korrekta inställningen är bl.a. beroende av skördegodsets mängd, körhastigheten och traktorns effekt. Därför kan vi här inte ge någon bindande rekommendation vad spakens position beträffar Varning! Roterande komponenter, risk för indragning. Öppna eller avlägsna aldrig skyddsutrustningarna när motorn är i gång _ZINKENAUFBEREITER_

20 FINGERKRO Inställning av strängbredden: Det krossade skördegodset formas till önskad strängbredd med hjälp av strängplåtarna. trängplåtarnas inställning sker lika på vänster och höger sida genom att inställningsskruven () öppnas och justeras. Inställning av sträng- och styrplåtarnas position Nedan beskrivna inställningar skall betraktas som grundinställningar. Pga. olika fodertyper kan eventuellt styrplåtarnas optimala inställning bestämmas först under det praktiska arbetet Bredspridning - väng strängplåtarna () helt utåt. - Position (B). trängar - väng strängplåtarna () helt inåt. - Position (L). B Anmärkning! Felaktig inställning av strängplåtarna och styrplåtarna medför: - förhöjt kraftbehov maskinen förstoppas - skador på kilremmarna L 1000-_ZINKENAUFBEREITER_

21 FINGERKRO Körhastighet: Användning Anpassa körhastigheten till fodret. En för hög hastighet försämrar kvaliteten och skördegodsets bearbetning. Arbeten utan kross: Vid behov kan fingerkrossen även demonteras och bytas ut mot en valskross resp. en strängformare. (Närmare information om detta erhåller du hos din återförsäljare). En maskin med kross är i sin helhet utrustad med funktionsdugliga skyddselement. Om krossen demonteras, är slåtterenheten inte längre fullständigt skyddad. I detta tillstånd får maskinen inte användas utan extra skydd! e upp! Risk för personskador pga. delar som slungas omkring. Iaktta ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till andra personer under arbetet. Observera! Om krossen demonteras, är maskinens slåtterklingor fritt tillgängliga. Det råder hög risk för personskador. För arbeten utan kross, måste skydd monteras på slåtterbalken, som är speciellt avsedda för detta driftläge. Vid en ny maskin med kross ingår inte dessa skydd i leveransen. De måste beställas separat (se reservdelslista, komponentgrupp KYDD BAK ) _ZINKENAUFBEREITER_

22 FINGERKRO Underhåll Korrekt remspänning: Kontrollera måttet X2 NOVACAT 261, NOVACAT 301, NOVACAT 351: X2 = 173 mm (sidoslåtterenheterna) Observera! Risk för kläm- och krosskador när remmen spänns! X2 e upp! täng av motorn och dra ur nyckeln före underhålls- och reparationsarbeten. Rotorfingrarnas position Pos. Z1: Rotorfingrarnas position vid normala användningsvillkor. Pos. Z2: Vid problematiska användningsvillkor, när fodret exempelvis lindas upp kring rotorn. Vänd rotorfingrarna 180 (pos. Z2). Denna fingerposition undanröjer problemet för det mesta, men därmed reduceras krosseffekten lite. Krossarnas demontering och montering låtterenheten kan valfritt kombineras med en fingerkross, valskross eller strängformare. Det krävs speciella arbetssteg för ombyggnaden, beroende på vilken maskin som skall monteras. Närmare information, se kapitel BYTE AV KROEN _ZINKENAUFBEREITER_

23 VALKRO Funktionssätt Valskrossen lämpar sig för lusern och olika klöverarter. Två drivna valsar som griper in i varandra, krossar skördegodset. Plantornas naturliga vaxskikt rivs upp och torkningstiden påskyndas äkerhetsanvisning: Läs igenom bruksanvisningen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, före idrifttagningen (Bild: Valskross - typ 381) c Beteckningar: (1) Central smörjenhet (4) Underhållsenhet: Remdrivenhet (2) tällbara strängplåtar (5) Övre och nedre gummivals (3) Inställningsenhet för strängplåtarna (vänster och höger) (6) Underhållsenhet: Kedjedrivning Inställningsmöjligheter Vid leveransen är valskrossen förinställd på medelintensitet. För en optimal anpassning till omgivningsvillkoren, kan följande inställningar företas: Valsarnas avstånd från varandra: Valsavståndet ställs in på samma sätt på vänster och höger sida med inställningsskruven (1). (Bild: ) Grundinställning: (X) = 45 mm Trots grundinställningen kan en ojämn valsspalt uppstå pga byggdelarnas toleranser. Kontrollera och justera vid behov, en liten spalt måste finnas över hela området! 1 X Varning! Roterande byggdelar - risk för indragning. Öppna eller avlägsna aldrig skyddsutrustningar när motorn är i gång _-WALZENAUFBEREITER_

24 VALKRO Fjäderförspänning på den övre valsen: Den övre valsen är rörlig och spänns till vänster och höger med vardera en fjäder. Fjäderförspänningens intensitet ställs in med muttern (W). (Bild: ) tandardinställning (E): 210 mm W E täll in strängbredden: Det skördade och krossade godset formas med strängplåtarna till önskad strängbredd. trängplåtarnas inställning är identisk på vänster och höger sida och görs genom att inställningsskruven (E) öppnas och ställs in. (Bild: ) E Drift Körhastighet: Anpassa körhastigheten till fodret. För hög hastighet reducerar krossningens kvalitet och jämnhet. Arbete utan valskross: Vid behov kan valskrossen även demonteras och ersättas med en pinnkross resp. strängläggare. (Närmare information erhålls hos din återförsäljare) En maskin med kross är som hel enhet utrustad med skyddselement. Om krossen byggs ut, är slåtterenheten inte längre fullständigt inklädd. I detta tillstånd får maskinen inte användas utan extra skyddselement! e upp! Risk för personskador pga av delar som slungas iväg. Under arbetet ska ett tillräckligt säkerhetsavstånd hållas till andra personer. Observera! Om valskrossen demonteras är tallriksslåtterns slåtterklingor fritt tillgängliga. Det finns stor risk för personskador. Om du arbetar med maskinen utan kross, måste skyddselement monteras på slåtterbalken som är speciellt avsedda för detta driftläge. Vid en ny maskin med kross ingår inte dessa skyddselement i leveransen; dessa delar måste beställas separat (se reservdelslista, byggrupp "KYDD BAK"). 1400_-WALZENAUFBEREITER_

25 VALKRO Underhåll Rengöring: (var 20:e drifttimme) kruva loss täckskyddet på underhållsöppningen vid kedjedrivenheten. kruva loss hela täckskyddet vid behov (Bild: ) kruva loss täckskyddet vid remdrivenheten (Bild: ) Avlägsna avlagrad smuts. Rengör gummivalsarna. muts kan ha negativ inverkan på smörjningen och leda till materiella skador! e upp! täng av motorn och dra ur nyckeln före underhålls- och reparationsarbeten. Underhållsenhet kedjedrivenhet (Bild: ) mörjning: (var 20:e drifttimme) Drivkedjorna smörjs av den centrala smörjenheten. En smörjimpuls utlöses varje gång slåttermaskinen lyfts upp. Kontrollera smörjenhetens funktion. Kontrollera oljenivån. (Oljebehållaren (1) är monterad på krossen) Kontrollera den centrala smörjenhetens oljenivå före varje idrifttagning. Är smörjningen otillräcklig kan drivkedjorna skadas. 1 Anmärkning: Följande oljesorter rekommenderas för den centrala smörjenheten: - syntetisk olja HEE 46 - hydraulolja HLP Använd bara ren olja! Med den gamla pumpen (t.o.m. slutet av juli 2011) kan oljemängden per lyft inte ställas in. (se bild ) Pumpen befinner sig under oljebehållaren (1) på krossen. Med den nya pumpen (fr.o.m. augusti 2011) kan oljemängden per lyft ställas in. Gammal oljepump t.o.m. juli 2011 Ny oljepump fr.o.m. augusti _-WALZENAUFBEREITER_

26 VALKRO Korrekt inställning av oljemängden per lyft: Ju kortare fältet är och ju oftare slåtterenheten måste lyftas per tidsenhet, desto MINDRE ska oljemängden vara som tillförs per lyft. täll in oljemängden med inställningsskruven (2) och låsmuttern (3). Ju längre ner inställningsskruven går i pumpen, desto mindre är oljevolymen per lyft. 1 (1) Oljebehållare (2) Inställningsskruv (3) Låsmutter (4) Avstängningskran (smörjning Till/Från) Inställning av smörjmängden - Fabriksinställning: X=22 mm - kruva ut skruven längre för att höja smörjmängden. - kruva in skruven för att minska smörjmängden. Kontrollera den centrala smörjenhetens oljenivå före varje idrifttagning. Är smörjningen otillräcklig kan drivkedjorna skadas. x Kedjespänning: (var 60:e drifttimme) (Bild: ) Kort drivkedja Kontrollera kedjespänningen med tummen vid kontrollpunkten (PP1). pel: 3,5-5 mm Ändra kedjespänningen: Lossa skruvarna (3). täll in spännskruven (W1). W2 PP2 Lång drivkedja Kontrollera kedjespänningen med tummen vid kontrollpunkten (PP2). pel: 5-8 mm Ändra kedjespänningen: täll in spännskruven (W2) PP1 3 W _-WALZENAUFBEREITER_

27 VALKRO Ändra valsläget: (vid behov) (bild: ) Valsläget kommer att ändras när drivkedjorna efterspänts några gånger. täll in valsläget: Öppna skruvarna (W) och vrid valsen. täll in den nedre valsen så att de båda valsarnas profiler griper in optimalt i varandra och inte berör varandra. Ett optimalt valsläge förhindrar att gummivalsarna slits ut i förtid. W Drivrem: (vid behov) (bild: ) Kontrollera remspänningen: Grundinställning (E): 183mm Ändra remspänningen: täll in skruven (W). E W Byt ut remmen: Byt ut drivremmarna när de är skadade eller utslitna. (Observera: Byt alltid hela remsatsen!) Lossa remmen något. För att underlätta arbetet kan remspännaren avaktiveras med hjälp av snabbytesnyckeln (K). Byt ut remmen. pänn remmen igen. K mörjning: (Bild: /34) Var 50:e drifttimme: P 1 Var 100:e drifttimme: P 2 (demontera det övre täckskyddet) P2 P1 P1 Växellåda olja: (var 100:e drifttimme) Växellådan befinner sig på slåtterbalkens utsida. Öppna avtappningsskruven (A) och tappa av oljan. Fyll på växellådsolja (700 ml) via påfyllningsskruven (B). (C) = fyllnivåskruv (Helsyntetisk smörjolja för högtemperatursmörjning, IO-VG-klass 220) B C A 1400_-WALZENAUFBEREITER_

28 BYTE AV KROEN Funktionssätt låtterenheten kan valfritt kombineras med en fingerkross, valskross eller strängformare. Krossarna resp. strängformaren är dessutom konstruerade som säkerhetsutrustning och är absolut nödvändiga för arbetet. Demontering av krossen 1. Parkera slåtterenheten Observera! Placera slåtterenheten på ett stabilt och plant underlag och säkra den mot att tippa före demonteringen! 2. Avlägsna täckskyddet och remmarna Lossa remspänningen med klingnyckeln (1) och avlägsna remmarna (2) på krossidan. Ta sedan bort klingnyckeln. När en strängformare skall monteras, skall remmarna avlägsnas fullständigt. Ta bort länkaxeln (3) och ta ut remmarna. 3 Observera! Påbyggnadsmaskinen (krossen eller strängformaren) är en extra säkerhetsutrustning. Utan påbyggnadsmaskin får rotorslåttern inte tas i drift! Lossa krossfixeringen Krossfixeringen (1) som skall lossas befinner sig under krossarnas yttre sidoskydd. Med krossfixeringen (1) sker även den optimala justeringen mellan slåtterenheten och krossen. täll in remskivorna på krossens insida i samma plan med slåtterenhetens remskivor Montering av körverket För transport av den demonterade krossen, skall körverket (1) som ingår i leveransen, köras in i fästet på båda sidorna fram till anslaget _Aufbereiter wechseln_

29 BYTE AV KROEN 5. Öppna fixeringsbultarna Krossarna fixeras på slåtterenheten med vardera 2 fixeringsbultar. tandard (A): skruv + hylsa Extra utrustning (B): snabblåsning med fjäderstöd 1 6. Avlägsna krossen Kör bort krossen från körverket och lagra den sedan på körverket. Montering av krossen 1. Rengöring Rengör krossen / strängformaren och slåtterenheten noga, speciellt förbindningspunkterna. 2. kjut in krossen eller strängformaren i slåtterenhetens fäste 3. täng fixeringsbultarna tandard (A): skruv + hylsa Extra utrustning (B): snabblåsning med fjäderstöd 4. Fixera körverket 5. täll in krossfixeringen och säkra den Med krossfixeringen (1) sker även den optimala justeringen mellan slåtterenheten och krossen. Remskivorna på krossens insida skall ligga i linje med slåtterenhetens remskivor. äkra krossfixeringen! 6. Montera och spänn remmarna och montera täckskyddet För närmare information, se avsnitt Demontering av krossen _Aufbereiter wechseln_

30 ALLMÄNT UNDERHÅLL äkerhetsanvisningar: täng av motorn och dra ur nyckeln före inställnings-, underhålls- och reparationsarbeten. Allmänna underhållsanvisningar Iaktta nedanstående anvisningar för att hålla maskinen i gott skick även efter en lång tids användning: - Dra åt samtliga skruvar efter de första drifttimmarna. Kontrollera speciellt: Knivarnas fastskruvning på slåtterenheter. Pinnarnas fastskruvning på strängläggare och hövändare. Reservdelar a. Originaldelar och tillbehör har konstruerats speciellt för maskinerna resp. aggregaten. b. Vi gör uttryckligen uppmärksam på, att delar och tillbehör som inte levererats av oss, inte heller har kontrollerats och godkänts av oss. c. Monteringen och/eller användningen av sådana produkter kan därför eventuellt ha negativ inverkan på maskinens kon struk tiva egenskaper. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått pga att inte originaldelar och originaltillbehör använts. d. Egenmäktiga ändringar samt användning av påbyggnadsdelar på maskinen utesluter tillverkarens ansvar. Parkering utomhus Vid längre parkeringstider utomhus ska kolvstängerna rengöras och därefter konserveras med fett. Övervintring Hydrauliskt system TD 49/93/2 FETT - Rengör maskinen noga före övervintringen. - Parkera den skyddad mot väderleksinflytanden. - Byt ut växellådsoljan resp. komplettera. - kydda blanka delar mot rost. - mörj samtliga smörjställen. - Ta loss terminalen och lagra den torrt och frostsäkert. Kraftöverföringsaxlar - se även informationen i bilagan. Iaktta vid underhållsarbeten! Principiellt gäller anvisningarna i denna bruksanvisning. Om inga speciella anvisningar anges här, gäller anvisningarna i den medföljande bruksanvisningen från kraftöverföringsaxelns tillverkare. Observera! Risk för personskador och infektioner! Vätskor som läcker ut under högt tryck kan penetrera huden. Kontakta omedelbart läkare! äkerhetsanvisningar: täng av motorn och dra ur nyckeln före inställnings-, underhålls- och reparationsarbeten. Arbeten under maskinen får inte genomföras utan stabil säkring. Dra åt samtliga skruvar efter de första drifttimmarna. Placera maskinen på ett plant, stabilt underlag. Reparationsanvisningar Iaktta reparationsanvisningarna (om sådana finns) i bilagan. Rengöring av maskindelar Observera! Använd aldrig högtrycksrengörare för rengöring av lager- och hydrauldelar. - Risk för korrosion! - mörj maskinen enligt smörjschemat efter rengöringen och genomför en kort provkörning. - Rengöring med för högt tryck kan medföra skador på lacken. Förvissa dig om att det hydrauliska systemet är anpassat till traktorn innan du ansluter de hydrauliska ledningarna. Efter de 10 första drifttimmarna och därefter var 50:e drifttimme - Kontrollera hydraulaggregatet och rörledningarna beträffande täthet och efterdra skruvförband vid behov. Före varje idrifttagning - Kontrollera hydraulslangarnas slitage. Byt omedelbart ut utslitna eller skadade hydraulslangar. Utbytesslangarna måste motsvara tillverkarens tekniska krav. langledningar är underkastade en naturlig åldring. De bör inte användas längre än 5-6 år. äkerhetsanvisningar Rengör hydraulslangarnas kopplingar och oljeuttagen före varje anslutning. Kontrollera med avseende på skavoch klämställen. 1400_-ALLG WARTUNG

31 KÖTEL OCH UNDERHÅLL Oljekontroll hos slåtterbarken Under normala förhållanden måste olja fyllas på en gång per år. Hänvisning: Genomför byte av olja vid arbetstemperatur. Oljan är för seg när den är kall. För mycket gammal olja hänger då kvar vid kugghjulen och mätresultatet blir felaktigt. 3. kruva ur oljepåfyllningsskruven (63) Oljenivån mäts vid denna skruvs borrning. 1. Lyft slåtterbarken på den ena sidan (X1) och stöd den. Observera! låtterbarken måste då befinna sig i en absolut vågrät position. - kruva ur oljepåfyllningsskruven (63) och fyll på olja AE 90. X1 = måttet från marken till slåtterbalkens övre kant NOVACAT 261: X1 = 160 mm NOVACAT 301: X1 = 340 mm NOVACAT 351: X1 = 235 mm Den sida där oljepåfyllningsskruven befinner sig, vilar på marken. Lyft slåtterbarken med (X1) på den andra sidan och stöd den med ett lämpligt hjälpmedel. 4. Kontroll av oljenivån Oljenivån är korrekt, när växellådsoljan räcker till nivåskruven (1) (OIL LEVEL). 2. Låt slåtterbarken stå i denna position under ca. 15 minuter. Denna tidsrymd är nödvändig för att oljan ska samlas i den undre delen av slåtterbarken. För mycket olja leder till att slåtterbarken överhettas när den är i drift. För lite olja leder till att smörjningen inte fungerar som den ska. NOVACAT 261 NOVACAT 301 NOVACAT 351 (1) Oljepåfyllningsskruven (63) är samtidigt även oljenivåskruven (OIL LEVEL) WARTUNG_

32 KÖTEL OCH UNDERHÅLL Vinkeldrev - Oljebyte efter de första 50 timmarna i drift. Under normala förhållanden måste olja fyllas på en gång per år (OIL LEVEL). - Oljebyte senast efter 100 h. Kontrollera oljemängden: - Fyllnivån kontrolleras med hjälp av markeringen (1) på mätstaven. låtterbarken Oljebyte - Oljebyte efter de första 50 timmarna i drift, senast efter 100 h. Hänvisning: Genomför oljebytet vid arbetstemperatur. Oljan är för seg när den är kall. För mycket gammal olja hänger då kvar vid kugghjulen och därigenom kan förekommande suspenderande ämnen inte avlägsnas ur maskineriet. Oljemängd: NOVACAT 261: 3 liter AE 90 NOVACAT 301: 3,5 liter AE 90 NOVACAT 351: 4 liter AE Oljemängd: 0,7 liter AE 90 Oljemängd: 0,8 liter AE 90 - Lyft slåtterbarken på höger sida. - kruva ur oljeavtappningsskruven (62), låt den gamla oljan rinna ut och ta hand om den på föreskrivet sätt. Montering av slåtterklingorna Observera! Pilen på slåtterklingan visar åt vilket håll slåtterdisken måste rotera. - Rengör skruvytorna och avlägsna lack före monteringen WARTUNG_

33 UNDERHÅLL litagekontroll av lätterklingornas fästen Förslitningsdelar är: låtterklingornas fästen (30) låtterklingornas bultar (31) Observera! Olycksfara vid utslitna förslitningsdelar Utslitna förslitningsdelar får inte längre användas. Olyckor kan inträffa därför att delar slungas iväg (t.ex. slåtterklingor, smådelar...). Arbetsmoment visuell kontroll 1. Demontera slåtterklingorna 2. Ta bort gräsrester och smuts - runtomkring bulten (31). Kontrollera slåtterklingornas fästen beträffande slitage och andra skador: Varje gång maskinen tas i drift. Flera gånger under maskinens drift Genast efter det att man har kört på ett fast hinder (t.ex. en sten, träbit, metall...). Observera! Olycksfara när: - klingans mutter har nötts ner till 15 mm i mitten - förslitningsområdet (30a) har nått borrningens kant. - klingans bult är nernött i det undre området (30B) - klingans bult inte längre sitter fast Ifall ett eller mera av dessa tecken på slitage uppträder måste arbetet avbrytas. Ersätt genast utslitna delar med nya originaldelar från Pöttinger. kruva fast klingans bultar och muttrar med 120 Nm ICHTKONTROLLE (379)

34 KÖTEL OCH UNDERHÅLL Fästen för snabbt byte av slåtterklingorna Observera! För din personliga säkerhet Kontrollera regelbundet klingorna och deras fästen! - låtterklingorna på en slåtterdisk måste slitas ner jämnt (fara för obalansering). Annars bör de parvis bytas ut mot nya. - Böjda eller skadade klingor får inte längre användas. Böjda, skadade och/eller nerslitna fästen (30) får inte längre användas. Kontroll av klingornas fästen Normal kontroll var 50 timme. Kontrollera oftare vid slåtter på stenig mark eller andra svåra förhållanden. Kontrollera genast om du har kört på ett fast hinder (t.ex. sten, träbit...). Genomför kontrollen - som beskrivits i kapitel Byte av slåtterklingor Observera! Använd inte längre skadade, deformerade, starkt nerslitna byggdelar (olycksfara) Klingen_

35 KÖTEL OCH UNDERHÅLL Byte av slåtterklingor 1. För spaken (H) fram till slåtterskivans anslag pos.a från vänster eller höger sida. 2. väng spaken från pos.a till pos.b och tryck ner det rörliga fästet (30).3. Demontera slåtterklingan (M). 3. Demontera slåtterklingan (M). Pos A Klingbulten (31) beträffande skador, slitage och att den sitter fast. Fästet (30) beträffande skador, förändrat läge och att det sitter fast. Borrningen (32) beträffande skador. - idoytorna får inte vara deformerade. 6. Montering av slåtterklingor 7. Visuell kontroll! Kontrollera att klingan (M) är Pos B 4. Ta bort rester av gräs och smuts. - Runt bulten (31) och på den inre sidan av gängningen (32).der Bohrung (32). 5. Kontrollera korrekt positionerad mellan klingbulten (31) och fästet (30) (se bild). 8. väng spaken (H) till A igen och ta bort den. pakens förvaring - Placera spaken efter varje användning i respektive fäste och säkra den. - Placera boxen (K) för slåtterklingorna i fästet efter användningen och säkra den. K H 1000_-HEBEL_

36 TEKNIKA DATA Tekniska data Beteckning NOVACAT 261 Typ 3751 Montering Trepunktsmontering (Front-Weiste) Kat. II NOVACAT 301 Typ 3761 Trepunktsmontering (Front-Weiste) Kat. II NOVACAT 351 Typ 3811 Trepunktsmontering (Front-Weiste) Kat. II Arbetsbredd 2,62 m 3,04 m 3,46 m Transportbredd 2,57 m 2,98 m 3,42 m Krossens bredd 1,99 m 2,41 m 2,68 m trängbredd (maskiner utan kross) utan strängtallrikar med 2 strängtallrikar med 4 strängtallrikar 1,7 m 1,3 m 0,9 m 2,1 m 1,7 m 1,3 m 2,5 m 2,1 m 1,7 m Antal slåttertallrikar Antal slåtterklingor Arealkapacitet 2,6 ha/tim 3,0 ha/tim 3,4 ha/tim Drivningsvarvtal (v/min) 540 / 750 / / 750 / / 750 / 1000 Överlastsäkring kraftöverföringsaxel 1500 Nm 1500 Nm 1500 Nm Effektbehov utan kross med kross 30 kw (40 HK) 45 kw (61 HK) 35 kw (47 HK) 52 kw (70 HK) 45 kw (61 HK) 60 kw (80 HK) Vikt ALPHAMOTION - utan kross ALPHAMOTION - ED ALPHAMOTION - RC 810 kg 1020 kg kg 890 kg kg 1200 kg kg 1240 kg 1310 kg Permanent ljudtrycksnivå 91,4 db (A) 91,6 db (A) 91,6 db (A) Alla data med förbehåll för eventuella fel Extra utrustning: Kross Belysningsanordning Varningsskyltar Växellåda (kross) Balkförstyvning för tung jord för NOVACAT 301 och NOVACAT 351 Nödvändiga anslutningar 1 enkelverkande hydraulanslutning (nödvändig minimiutrustning för traktorn) Drifttryck min.: 140 bar Drifttryck max.: 200 bar 7-polig anslutning för belysningen (12 Volt) 1) Vikt: Avvikelser kan förekomma beroende på vilken utrustning maskinen har TECH DATEN_

37 TEKNIKA DATA Typskyltens placering Chassinumret är ingraverat i typskylten som visas bredvid. Garantifall, förfrågningar och reservdelsbeställningar kan inte bearbetas utan angivelse av chassinumret. Anteckna detta nummer på bruksanvisningens titelsida direkt efter att fordonet / maskinen har mottagits. Ändamålsenlig användning av slåtterenheten låtterenheterna "NOVACAT 261 (typ PM 3751)", "NOVACAT 301 (typ PM 3761)", "NOVACAT 351 (typ PM 3811)" är uteslutande avsedda för normal användning inom jordbruket. För slåtter av gräs och foder med korta strån. All annan användning betraktas som ej ändamålsenlig. För skador som uppstår på grund av eller i samband med sådan icke ändamålsenlig användning, avsäger sig tillverkaren allt ansvar; användaren ansvarar helt för sådan användning. Den ändamålsenliga användningen innefattar även tillverkarens anvisningar rörande skötsel och underhåll TECH DATEN_

38 BILAGA -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

39 Det går inte att förfalska originalet Det går bättre med originaldelar från Pöttinger Kvalitet och passform - äker drift Tillförlitlig funktion Högre livslängd - Ekonomisk drift Garanterad tillgänglighet genom Pöttingers försäljningspartner Du står inför valet mellan original eller efterapning? Valet bestäms ofta av priset. Ett billigt köp, kan ofta stå dig dyrt. Köp endast originaldelar med fyrklövern -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

40 äkerhetshanvisningar BILAGA A Hänvisningar beträffande arbetssäkerheten I denna bruksanvisning är alla ställen, som beträffar säkerheten kännetecknade medels denna symbol. 1.) Bruksanvisning a. Bruksanvisningen är en viktig del av maskinen. Den måste alltid finnas väl tillgänglig i närheten av maskinens uppställningsplats. b. para bruksanvisningen så länge maskinen används. c. När maskinen säljs eller får en ny ägare, måste bruksanvisningen överlämnas tillsammans med maskinen. d. e till att säkerhetsanvisningarna och riskinformationen på maskinen alltid är fullständiga och i väl läsbart skick. Riskinformationen ger viktiga upplysningar om maskinens säkra drift och värnar så om din säkerhet. 2.) Kvalificerad personal a. Maskinen får bara hanteras av personer som har nått den lagliga minimiåldern, lämpar sig både fysiskt och psykiskt och har genomgått en lämplig inskolning resp. undervisning. b. Personal som befinner sig i utbildning och fortfarande måste skolas och instrueras eller som håller på att genomgå en allmän utbildning, får bara arbeta på eller med maskinen under uppsikt av en erfaren person. c. Kontroll-, inställnings- och reparationsarbeten får bara genomfäras av auktoriserad fackpersonal. 3.) Underhållsarbeten a. I denna anvisning beskrivs bara de service-, underhållsoch reparationsarbeten som den driftsansvarige för maskinen själv får genomföra. Alla andra arbeten måste göras i en auktoriserad fackverkstad. b. Reparationer på det elektriska eller hydrauliska systemet, på förspända fjädrar, tryckakkumulatorer osv. förutsätter tillräckliga kunskaper, föreskriftsenligt monteringsverktyg och skyddskläder och får därför endast genomföras i en fackverkstad. 4.) Ändamålsenlig användning a. se tekniska data b. Till den ändamålsenliga användningen hör också att underhållet och skötseln genomförs på det av tillverkaren föreskrivna sättet. 5.) Reservdelar a. Originaldelar och tillbehör är konstruerade speciellt för dessa maskiner och apparater. b. Vi gör dig uttryckligen uppmärksam på att originaldelar och tillbehör som inte har levererats av oss inte heller har kontrollerats och frigivits av oss. c. Monteringen och/eller användningen av sådana produkter kan därför eventuellt negativt förändra konstruktivt föregivna egenskaper hos din maskin. Tillverkaren garanterar inte för skador som uppstår därför att inte originaldelar eller originaltillbehör användes. d. Garantin gäller inte heller om egenmäktiga förändringar genomförs samt om bygg- eller tillbyggnadsdelar kommer till användning hos maskinen. 6.) kyddsanordningar a. amtliga skyddsanordningar måste vara monterade på maskinen och fungera. Det är nödvändigt att i rätt tid förnya utslitna och skadade avtäckningar eller andra skydd. 7.) För idrifttagandet a. Innan arbetet påbörjas ska användaren bekanta sig med alla funktioner och deras användning. Det är för sent när arbetet väl har påbörjats! b. Kontrollera maskinen beträffande körduglighet och arbetssäkerhet varje gång den tas i drift. 8.) Asbest a. Vissa tillköpta delar hos maskinen kan av grundtekniska skäl innehålla asbest. Dessa delar är kännetecknade. 1200_-ANHANGA_ICHERHEIT

41 BILAGA A 9.) Det är förbjudet att transportera personer a. Det är inte tillåtet att transportera personer på maskinen. b. Maskinen får endast medföras på beskrivet sätt för gatutransport på offentliga vägar. 10.) Köregenskaper med tillbyggnadsdelar a. Traktorn måste förses med tillräcklig ballast framme eller bak så att den kan styras och så att bromsarna fungerar (minst 20% Kg fordonets egenvikt på 20% framaxeln). b. Även vägunderlaget och den tillkopplade maskinen har inflytande på köregenskaperna. Körningen bör anpassas till terrängen och markförhållandena. c. Vid körning genom kurvor med tillkopplad vagn bör man även beakta att den tillkopplade vagnen svänger utåt! d. Vid körning genom kurvor med tillkopplad maskin bör man även beakta att den tillkopplade maskinen svänger utåt! 11.) Allmänt a. Innan maskinen kopplas till tre punkts kopplingen bör spaken föras till den position som utesluter att maskinen oavsiktligt lyfts eller sänks. b. När maskinen kopplas till traktorn råder olycksrisk! c. I området kring tre punkts balkarna råder risk för kross- eller snittskador! d. När den yttre betjäningen för tre punkts kopplingen används får man inte kliva in mellan traktorn och maskinen! e. Montera och demontera endast kraftöverföringsaxeln när motorn inte är på. f. När man kör på väg med upplyft maskin måste betjäningsspaken för sänkning vara låst. g. Innan man lämnar traktorn ska maskinen sänkas ner på marken, dra därefter ut tändningsnyckeln! h. Ingen får befinna sig mellan traktorn och maskinen om inte fordonet är säkrat genom broms och/eller kilar mot att rulla iväg! i. Vid samtliga skötsel-, underhålls- och ombyggnadsarbeten måste motorn stängas av och driftaxeln dras ut. 12.) Rengöring av maskinen a, Använd inte högtrycksrengöringsmaskiner för att rengöra lager och hydrauliska delar. 1200_-ANHANGA_ICHERHEIT

42 Bilaga - B KRAFTÖVERFÖRINGAXEL Anpassa kraftöverföringsaxeln Arbetsanvisningar Den korrekta längden fastställs genom att jämföra kraftöverföringsaxelns båda halvor. Det tillåtna tappaxelvarvtalet får aldrig överskridas under maskinens drift. - Den påmonterade maskinen kan fortsätta att löpa en stund efter tappaxelns frånkoppling. Först när den står helt still, får man arbeta på den. - När maskinen parkeras måste kraftöverföringsaxeln föreskriftsenligt läggas ner resp. säkras med kedja. äkringskedjorna (H) får inte användas till att hänga kraftöverföringsaxeln på. Observera! Använd bara den angivna resp. medföljande kraftöverföringsaxeln. I annat fall upphör garantin att gälla i skadefall. Längdanpassning - Placera kraftöverföringsaxelns båda halvor bredvid varandra i kortaste driftläge (L2) och markera. Observera! Iaktta den maximala driftslängden (L1). - e till att rören täcker varandra så mycket som möjligt (min. 1/2 X). Kapa det inre och det yttre skyddsröret lika mycket. Montera överlastsäkringen (2) på maskinen! Kontrollera före varje idrifttagning att låsen låser korrekt. Vidvinkelled: Maximal vinkling under drift och stillestånd 70. Normalled: Maximal vinkling i stillestånd 90. Maximal vinkling under drift 35. Underhåll Byt omedelbart ut nedslitna täckskydd äkringskedja - äkra kraftöverföringsaxelns skyddsrör med kedja mot vridning. e till att kraftöverföringsaxeln har tillräckligt med plats för svängning! - Kapa säkringskedjan så att den inte kan linda sig om kraftöverföringsaxeln. - mörj med märkesfett före varje idrifttagning och var 150:e drifttimme. - Rengör och smörj kraftöverföringsaxeln före längre stilleståndstider. Fetta in skyddsrören på vintern för att förhindra att de fryser fast. 150 h FETT 1300_-ANHANGB_GELENKWELLE

43 Bilaga - B KRAFTÖVERFÖRINGAXEL Viktigt för kraftöverföringsaxlar med friktionskoppling Vid överbelastning och kortvariga vridmomenttoppar begränsas vridmomentet och överförs jämnt under slirningstiden. Kontrollera friktionskopplingens funktion före den första idrifttagningen och efter längre stilleståndstider. a) Ta reda på måttet "L på tryckfjädern vid K90, K90/4 och K94/1 resp. på ställskruven vid K92E och K92/4E. b) Lossa skruvarna - friktionsskivorna avlastas. Vrid kopplingen. c) täll in skruvarna på mått "L". Nu är kopplingen driftklar igen. K90,K90/4,K94/1 L K92E,K92/4E L 1300_-ANHANGB_GELENKWELLE

44 FETT CZ FIN Voitelukaavio X h X käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RAVA = Voitelunippojen lukumäärä = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio N MazacÌ pl n X h každých X hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha FETT TUK = Počet mazacích hlaviček = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola Mazací prostředky vydání Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce Katso valmistajan ohjeet møreplan X h Hver X. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler = Antall smørenipler (IV) e vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak e instruksjon fra produsent DK møreplan X h Hver X. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler = Antal smørenipler (IV) e smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant LV e producentens anvisninger Eļļošanas plāns X h ik pēc katrām X darba stundām 40 F ik pēc katrām 40 piekabēm 80 F ik pēc katrām 80 piekabēm 1 J 1 x gadā 100 ha ik pēc katriem 100 hektāriem FETT smērviela = ziežvārstu skaits = ziežvārstu skaits (IV) skatīt pielikumu "Ekspluatācijas materiāli" Liter litri * varianti skatīt ražotāja instrukciju PL Plan smarowania X h smarowaê co X roboczogodzin 40 F smarowaê co 40 przejazdûw 80 F smarowaê co 80 przejazdûw 1 J smarowaê raz w roku 100 ha smarowaê co 100 ha FETT smar = iczba punktûw smarowania = iczba punktûw smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcjí obs ugi producenta Määrimisplaan EE X h iga X töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT MÄÄRE/ÕLI = määrdeniplite arv = määrdeniplite arv (IV) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant LT valmistaja kasutusjuhendit Tepimo planas X h kas X eksploatacijos valandas 40 F kas 40 važiavimų 80 F kas 80 važiavimų 1 J 1 kartą per metus 100 ha kas 100 hektarų TEPALA TEPALA = slėginių tepalinių skaičius = slėginių tepalinių skaičius (IV) Žr. priedą Eksploatacinės medžiagos Liter Litrai * Variantas Žr. gamintojo instrukciją mörjschema X h Varje X:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar = Antal smörjnipplar (IV) e avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant e tillverkarens anvisningar 9900-NORDEN_LEGENDE-CHMIERPL / BA/EL ALLG

45 FETT 50 h 1 J (100 ) Variante NOVACAT 261 NOVACAT 301 NOVACAT 351 (III) 0,7 Liter (III) 3 Liter (III) 3,5 Liter (III) 4,0 Liter NOVACAT 261 NOVACAT 301 NOVACAT 351 (IV) FETT (III) 0,8 Liter 1200-CHMIERPLAN_

46 FETT FETT 50 h (IV) 1 J (III) 0,7 Liter (100 ) CHMIERPLAN_

47 mörjmedel Utgåva 2013 Funktionen och livslängden på maskinen beror i hög utsträckning på omsorgsfullt utfört underhåll samt användande av föreskrivna smörjmedel. Vårt smörjmedelsschema underlättar rätt val av smörjmedel. I smörjmedelsschemat är indelat efter typ av smörjmedel (ex.vis lll). Därefter kan enkelt smörjmedel av rätt kvalitet väljas. Listan över smörjmedelsleverantörer är ej fullständig utan är endast tänkt som exempel. Byt transmissionsolja enligt anvisningar i instruktionsbok, dock minst 1 gång per år. Ta loss dränerpluggen och släpp ur den gamla oljan och ta hand om den enligt gällande miljöföreskrifter. Byt oljan och smörj samtliga smörjpunkter före stilleståndsperioden (vinterförvaring). kydda blanka delar (leder o.s.v.) mot rost. Använd en produkt enligt lv i tabellen nedan Korrosionsskydd: FLUID 466 mörjmedelstyp ÖL I (II) FETT III (IV) V VI VII Erforderlig kvalitet HYDRAILOLJA HLP DIN del 2 Motorolja AE 30 enligt API CD/F Transmissionsolja AE 90, resp. AE 85 W-140 enligt API-GL 4 eller API GL 5 Li-fett (DIN , KP 2K) Transmissionsflytfett (DIN :GOH) Komplexfett (DIN :KP 1R) Transmissionsolja AE 90, resp. AE 85 W-140 enligt API GL 5 e anmärkningarna * ** *** 1400_V-BETRIEBTOFFE

48 (II) FETT ÖL Firma Company ociété ocietá I III (IV) V VI VIII ANMÄRKNINGAR AGIP OO 32/46/68 ARNICA 22/46 ARAL VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 AVIA AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 BAYWA HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 UPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N *** MOTOROIL HD 30 IGMA MULTI 15W-40 UPER TRACTOROIL UNIVER. 15W-30 UPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL UPER TRAKTORAL 15W-30 MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF UPER 10 W-30 UPER 2000 CD-MC UPER 2000 CD HD UPERIOR 20 W-30 HD UPERIOR AE 30 BP ENERGOL HF 32/46/68 VICO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLU M 30 CATROL HYPIN AW 32/46/68 HYPIN AWH 32/46 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90 GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140 UPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP RX UPER DIEEL 15W-40 POWERTRAN EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 GR MU 2 GR LL GR LFO - ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL HYP 90 AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABCHMIERFETT MULTI FETT 2 PEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N A V I A GETRIEBEFLIEFETT GETRIEBEFLIEFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N ENERGREAE L-EP 2 FLIEFETT NO ENERGREAE HTO A V I A L U B PEZIALFETT LD CATROLGREAE LM IMPERVIA MMO CATROLGREAE LMX GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W- 140 EP RENOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 * Vid arbeten i kombination med traktorer med våta bromsar gäller den internationella spe ci fi ka tio nen J 20 A. ** Hydrauloljor HLP-(D) + HV *** Hydrauloljor (ve ge ta bi lis ka oljor) HLP + HV är biologiskt nedbrytbara och därför mycket mil jö vän li ga. ELAN HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 MOTORÖL 100 M AE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUTROTRAC 15W-30 GETRIEBEÖL MP 85W- 90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90 LORENA 46 LITORA 27 RHENOX 34 - GETRIEBEÖL B 85W- 90 GETRIEBEÖL C 85W-140 ELF OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68 PERFORMANCE 2 B AE TOUR 20W-30 TRACTORELF T 15W-30 TRANELF TYP B 90 85W-140 TRANELF EP 90 85W-140 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 GA O EP POLY G O MULTIMOTIVE 1 TRANELF TYP B 90 85W-140 TRANELF TYP BL 80 W-90 EO NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68 PLU MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 MULTI PURPOE GREAE H FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREAE GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 EVVA ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 UPER EVVAROL HD/B AE 30 UNIVERAL TRACTOROIL UPER HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 HOCHDRUCKFETT LT/ C 280 GETRIEBEFETT MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 FINA HYDRAN 32/46/68 DELTA PLU AE 30 UPER UNIVERAL OIL PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 UPER UNIVERAL OIL MARON EP L 2 NATRAN 00 MARON AX 2 PONTONIC MP 85W- 140 FUCH TITAN HYD 1030 AGRIFARM TOU MC 10W-30 AGRIFARM UTTO MP PLANTOHYD 40N *** AGRIFARM TOU MC 10W-30 TITAN UNIVERAL HD AGRIFARM GEAR 80W90 AGRIAFRM GEAR 85W-140 AGRIFARM GEAR L 90 AGRIFARM HITEC 2 AGRIFARM PROTEC 2 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 PLANTOGEL 2-N AGRIFARM FLOWTEC 000 RENOLIT O-GFO 35 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N RENOLIT DURAPLEX EP 1 AGRIFARM GEAR 8090 AGRIFARM GEAR 85W-140 AGRIFARM GEAR L90 GENOL HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N *** MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MEHRZWECKFETT PEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N GETRIEBEFLIEFETT PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MOBIL DTE 22/24/25 DTE 13/15 HD 20W-20 DELVAC 1230 UPER UNIVERAL 15W-30 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 MOBILGREAE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W- 140 RHG RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI EXTRA HD 30 UPER HD 20 W-30 MEHRZWECKGETRIEBEÖlAE90 HYPOID EW 90 MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP RENOOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW _V-BETRIEBTOFFE

49 (II) FETT ÖL Firma Company ociété ocietá I III (IV) V VI VIII ANMÄRKNINGAR HELL TELLU 32/ 46/68 TELLU T 32/T46 TOTAL AZOLLA Z 32, 46, 68 EQUIVI Z 32, 46, 68 VALVOLINE ULTRAMAX HLP 32/46/68 UPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 UPER HPO 30 TOU 15W-30 UPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLU 15W-40 PIRAX 90 EP PIRAX HD 90 PIRAX HD 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRAN GEAR OIL 80W-90 VEEDOL ANDARIN 32/46/68 HD PLU AE 30 M U LTIGRADE AE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C AE 85W-140 WIN TER HALL WIOLAN H (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MOTOREX COREX HLP ** COREX HLPD ** COREX HV ** OEKOYNT *** MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 EXTRA AE 30 FARMER TRAC 10W/30 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90 GEAR OIL UNIVERAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERAL 85W/140 RETINAX A ALVANIA EP 2 PEZ. GETRIEBEFETT AEROHELL H IMMNIA GREAE O AEROHELL GREAE 22 DOLIUM GREAE R PIRAX HD 90 PIRAX HD 85W-140 MULTI EP 2 MULTI EP 200 MULTI HT 1 TOTAL EP B 85W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 MULTIPURPOE - - MULTIGEAR B 90 MULTI C AE 85W-140 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 FETT 176 GP FETT 190 EP FETT 3000 FETT 174 FETT 189 EP FETT 190 EP FETT 3000 GEAR OIL UNIVERAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERAL 85W/140 * Vid arbeten i kombination med traktorer med våta bromsar gäller den internationella spe ci fi ka tio nen J 20 A. ** Hydrauloljor HLP-(D) + HV *** Hydrauloljor (ve ge ta bi lis ka oljor) HLP + HV är biologiskt nedbrytbara och därför mycket mil jö vän li ga. 1400_V-BETRIEBTOFFE

50 REPARATION HÄNVININGAR Reparationer på slåtterbalken Markeringarna i en rad (K1, K2). kruva först upp muttern (M) när gängningens längd (L) räcker för att förhindra en skada. äkra muttern (M) så att den inte kan lossa - med Loctite 242 eller en motsvarande produkt - samt körna axeländan (2x) enligt beskrivningen REP. HINWEIE_

51 TAPER DIK Monteringsvägledning för Taper spännhylsa Montering 1. Rengör alla blanka ytor som borrningen och den konformade kåpan på taper spännhylsan och rengör och smörj även försänkningen i disken. 2. ätt in taper spännhylsan i navet och se till att alla anslutningsborrningar är täckta (en halv gängad borrning måste stå mittemot en halv slät borrning). 3. mörj helt lätt in stiftet för gängningen respektive cylinderskruven och skruva fast den. Dra inte till skruvarna ännu. 4. Gör rent och smörj in kraftöverföringsaxeln. kjut disken med taper spännhylsan till det önskade läget på kraftöverföringsaxeln. - Om en passfjäder används måste den först läggas in i kraftöverföringsaxelns kilspår. Mellan passfjädern och borrningens kilspår måste ett ryggspelrum finnas. - Dra till stiften respektive skruvarna medels en skruvmejsel (DIN 911) till de i tabellen angivna startmomenten Bussningens beteckning Dragmoment [Nm] Kontrollera skruvarnas startmoment efter en kort tid i drift (1/2 till 1 timme) och korrigera ifall det är nödvändigt. - Fyll tomma anslutningsborrhål med fett för att förhindra att främmande ämnen tränger in. Demontering 1. Lös alla skruvar. kruva ut en eller två skruvar beroende på hylsans storlek, smörj in dem och skruva in dem i bräckborrhålen (pos 5). 2. Dra till skruven respektive skruvarna jämt tills hylsan löser sig ur navet och disken kan röras fritt på kraftöverföringsaxeln. 3. Ta av disken med hylsan från kraftöverföringsaxeln Taper cheiben_allg

52 VIKTIGA TILLÄGGINFORMATIONER FÖR ER ÄKERHET Kombination traktor och tillkopplingsmaskin Tillkopplingen av maskiner medels 3 punkts fästen vid traktorns främre eller bakre sida får inte föra till att den tillåtna sammanlagda vikten, axellasten och eller däckens bärkraft hos traktorn överskrids. Traktorns främre axel måste alltid minst vara belastad med 20 % av traktorns egenvikt. Övertyga er om att dessa förutsättningar föreligger innan ni köper en maskin genom att genomföra följande beräkningar eller genom att väga kombinationen av traktor och maskin. Fastställning av den sammanlagda vikten, axellasten och däckens bärkraft samt minsta nödvändiga ballast. För beräkningen behöver ni följande data: T L [kg] T V [kg] traktorns egenvikt främre axellast när traktorn är tom 1 1 a [m] avstånd mellan tyngdpunkten frammonterad maskin / främre ballast och mitten av framaxeln 2 3 T H [kg] bakre axellast när traktorn är tom 1 b [m] traktorns axelavstånd G H [kg] G V [kg] sammanlagd vikt bakmonterad maskin / ballast bak sammanlagd vikt frammonterad maskin / ballast framme se traktorns bruksanvisning 2 2 c [m] d [m] avståndet mellan centrum bakaxeln och centrum på lyftarmarna avståndet mellan centrum lyftarmarna och den bakmonterade maskinens tyngdpunkt / ballast bak se prislista och / eller maskinens bruksanvisning 3 mät bakmonterade maskinens 1. Beräkning av minsta nödvändiga ballast framme G V min kriv in resultatet för minsta nödvändiga ballast vid traktorns framsida i tabellen. Frammonterad maskin 2. Beräkning av minsta nödvändiga ballast bak G H min kriv in resultatet för minsta nödvändiga ballast vid traktorns baksida i tabellen ZUINFO / BA-EL ALLG. - Z.52 -

53 VIKTIGA TILLÄGGINFORMATIONER FÖR ER ÄKERHET 3. Beräkning av framaxelns faktiska belastning TV fak ( T v tat ) (Om med den frammonterade maskinen (GV) inte den minsta nödvändiga ballasten uppnås på framsidan (Gvmin), måste vikten hos den frammonterade maskinen höjas tills vikten hos den minsta nödvändiga ballasten för framsidan uppnås!) kriv in resultatet för den beräknade faktiska ballasten och den i traktorns bruksanvisning tillåtna främre axellasten i tabellen. 4. Beräkning av den faktiska sammanlagda vikten G fak ( G tat ) (Om med den bakmonterade maskinen (GH) inte den minsta nödvändiga ballasten uppnås på baksidan (Ghmin), måste vikten hos den bakmonterade maskinen höjas tills vikten hos den minsta nödvändiga ballasten för baksidan uppnås!) kriv in det beräknade resultatet för den sammanlaggda vikten och den i traktorns bruksanvisning angivna högst tillåtna sammanlaggda vikten. 5. Beräkning av bakaxeln faktiska belastning TH fak ( T H tat ) kriv in den beräknade faktiska och den i traktorns bruksanvisning tillåtna bakaxellasten i tabellen. 6. Däckens bärkraft kriv in det dubbla värdet (två däck) av den tillåtna bärkraften (se t.ex. informationer från däckens tillverkare) i tabellen. Tabell Faktiskt värde enligt beräkningen Tillåtet värde enligt bruksanvisningen dubbla tillåtna bärkraften hos däcken (två däck) Min. Ballast fram/bak totalvikt framaxellast bakaxellast Den minsta ballasten måste fästas vid traktorn i form av en maskin eller som ballastvikt! De beräknade värdena måste vara mindre/ lika med (<) än de tillåtna värdena! ZUINFO / BA-EL ALLG. - Z.53 -

54 EG-konformitetsförklaring original konformitetsförklaring firmans beteckning och tillverkarens postadress: Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT Grieskirchen maskin (utbytbar utrustning): låtterenhet typ serienummer NOVACAT 261 / 301 / tillverkaren förklarar uttryckligen att maskinen motsvarar samtliga tillämpliga bestämmelser i nedanstående EG-direktiv: maskin 2006/42/EG dessutom förklaras att maskinen stämmer överens med följande EG-dirketiv och/eller tillämpliga bestämmelser ställen där tillämpade, harmoniserade normer går att hitta: EN IO EN IO EN IO ställen där andra tillämpade tekniska normer och/eller specifikationer går att hitta: dokumentationsombud: Andreas Gadermayr Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen Klaus Pöttinger, Företagsledning Grieskirchen,

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 375.W.80K.0 NOVACAT 266 F (Type PM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Type PM 376 : +.. 01001)

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 3783.W.80Q.0 NOVACAT 262 (Type PM 3772 : +.. 00001) NOVACAT 262 ED/RC (Type PM 3782 : +..

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 2862.W.80N.0 TOP 722 (Type K 2862 : +.. 00001) TOP 812 (Type K 2863 : +.. 00001) Rotorsträngläggare

Läs mer

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.SW.80I.0. (Type PSM 375 : +..

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.SW.80I.0. (Type PSM 375 : +.. 99 375.W.80I.0 NOVACAT 266 F (Type PM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Type PM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Type PM 381 : +.. 01001) Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre jordbrukare!

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 Nr. 99 383.W.80F.0 NOVACAT 7800 (Type PM 383 : +.. 01036) Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre jordbrukare! Ni har

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 3525.W.80Q.0 NOVACAT 3007 T ED / RC / Coll (Type 3523: +..01001) NOVACAT 3507 T ED / RC

Läs mer

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT Front- och bakmonterade tallriksslåtteraggregat 97+012.13.0813 012.00.0813_Novacat_Novadisc_2013_11_21.indd 2 22.11.13 09:21 Tallriksslåtteraggregat för perfekta snitt Den

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013 NYHET! NOVACAT S12 Slåtterkombination 97+018.13.1013 25 % större arealkapacitet 25 % mindre diesel Trots den enorma arbetsbredden på 11,20 m kan du köra slåtterkombinationen NOVACAT S12 med en traktor

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen"

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 3834.W.80O.0 NOVACAT 12 (Type PM 3834 : +.. 00001) Rotorslåtter Pöttinger - förtroende skapar

Läs mer

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 PÖTTINGER NOVACAT Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 NOVACAT T Bogserade rotorslåttermaskiner De nya bogserade NOVACAT T-rotorslåttermaskinerna från Pöttinger utökar vallproffsens slåttermaskinsutbud.

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Jordborr

Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Jordborr Översättning av bruksanvisning i original Utgåva: 13-02 Instruktionsbok och Underhållsanvisning Jordborr 18-233 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 Pöttinger TOP Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 TOP s-line Strängläggare med centrerad strängplacering, två och fyra rotorer Pöttinger har utvecklat en ny rotorlyft, med en lutande

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

NOVACAT 225 ED NOVACAT 265 ED. Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 377.SW.80I.0. (Type PSM 377 : +..

NOVACAT 225 ED NOVACAT 265 ED. Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 377.SW.80I.0. (Type PSM 377 : +.. 99 377.W.80I.0 NOVACAT 225 ED (Type PM 377 : +.. 01001) NOVACAT 265 ED (Type PM 378 : +.. 01001) Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre jordbrukare! Ni har träffat ett gott val,

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

STIGA PARK 107 M HD

STIGA PARK 107 M HD STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC NOVACAT Front och bakslåttermaskiner 97+012.13.0712 NOVADISC / NOVACAT Front och bakslåttermaskiner med och utan krossenhet Människans kultur är nära knuten till ängarnas och betesmarkernas

Läs mer

Instruktionsbok och Underhållsanvisning

Instruktionsbok och Underhållsanvisning Översättning av bruksanvisning i original Utgåva: 14-05 Instruktionsbok och Underhållsanvisning Balgrip 18-234 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster R Aluminium in Architecture Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster WICSLIDE S Bruksanvisning för skjutdörrar och skjutfönster Skjutdörrar, -fönster Stängt läge Skjutläge

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9 D Allesschneider UNA 9 EN Universal slicer UNA 9 F I Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 E Cortadora de alimentos UNA 9 NL Allessnijder UNA 9 kärmaskin UNA 9 DK Multiskærer UNA 9 N Universal skjæremaskin

Läs mer

BKE / BKE REV/ BKE SUPER

BKE / BKE REV/ BKE SUPER BKE / BKE / BKE SUPER KONSTEN I A T T V Å RD A LAND SK APET! BKE / BKE / BKE SUPER MULCH Maskinen som förskönar landskapet! Parker, fruktodlingar och grönytor behöver underhållas för att behålla sitt utseende

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. Växelplog 99 983.SW.80H.

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. Växelplog 99 983.SW.80H. ERVO 45 ERVO 45 PLU ERVO 45 NOVA ERVO 45 NOVA PLU ERVO 45 ERVO 45 PLU ERVO 45 NOVA ERVO 45 NOVA PLU 99 983.W.80H.1 Växelplog Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre jordbrukare! Ni har träffat

Läs mer

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net 2 ÖVERTYGELSE, PASSION OCH KVALITÉ VAD ÄR DET SOM SKILJER SIG? PINNLÄNGD 500 MM, DIAMETER 8 MM, AV- STÅND MELLAN FÅRORNA 28 MM

Läs mer

Monteringsanvisning och inställning av Gränsspridningsskärm Limiter M för ZA-M

Monteringsanvisning och inställning av Gränsspridningsskärm Limiter M för ZA-M Monteringsanvisning och inställning av Gränsspridningsskärm Limiter M för ZA-M MG560 DB544(S) 03.00 Printed in Germany S Läs igenom och beakta säkerhetsföreskrifterna i denna monteringsanvisning innan

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online HIT / HIT T Hövändare 97+021.se.0814 All information finns online HIT / HIT T Hövändare Våra beprövade hövändare övertygar genom en perfekt markanpassning. Det möjliggör en foderskonande vändning utan

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning L Fastsättningsteknik Nitverktyg MS 5 Bruksanvisning Innehållsförteckning Hänvisningar till bruksanvisningen... 4 Varningar, hänvisningar och åtgärder i brukanvisningen... 5 Märkningar på nitverktyget...

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86 Sidoförskjutning Modell: S0/S0P Instruktion/reservdelsbok (rev.) ILSBO TOOLS AB +6 (0)650-7 86 Förord Tack för att du valde en produkt från Ilsbo Tools AB! Sidoförskjutningen är en egentillverkad produkt,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska?

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? 1. CE-märkning Ja Nej Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Läs mer

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta Hoval Enventus.

Läs mer

Rider ProFlex. Montering av redskap

Rider ProFlex. Montering av redskap Rider ProFlex Montering av redskap 101 89 49-01 1 Svenska 31 Inledning... 1 Montering av aggregat... 1 Inställning av parallellitet och höjd... 3 Demontering av aggregat... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Instruktionsbok + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3

Instruktionsbok + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Instruktionsbok + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 Nr. 99 501.W.80F.0 PONY I (Type 501 : +.. 01806) PONY II (Type 502 : +.. 01001) Ladewagen Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Blastkrossar i KS-serien. Blastfri upptagning Skörda framgång!

Blastkrossar i KS-serien. Blastfri upptagning Skörda framgång! Blastkrossar i KS-serien Blastfri upptagning Skörda framgång! Öka ditt utbyte med Grimme blastkross Under åren har blastkrossning före lagringsduglighet. Oavsett om det skördesäsongen fått större och större

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK April 2011 1 AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK Infact Oy ANVÄNDARHANDBOK April 2011 2 INNEHÅLL ALLMÄNT.. 1 FÖRPACKNING OCH LAGRING.. 2 TEKNISK INFORMATION.. 3 INSTALLATION 4 ANVÄNDNING 5 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3

Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 Nr. 99 384.W.80F.0 NOVACAT 8600 (Type PM 384 : +.. 01171-01402) Rotorslåtter Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Käre jordbrukare!

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer