Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN70xx / / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN70xx 704744 / 00 04 / 2010"

Transkript

1 Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PN70xx E / / 2010

2 Innehåll enyöversikt... 3 anöver- och displayelement... 4 Driftsätt... 6 ontering... 7 Elektrisk anslutning... 7 Programmering... 8 Idrifttagande/drift... 9 Teknikinformation/funktionssätt/parametrar Inställbara parametrar Tekniska data åttritning Inställningsområde äkerhetsanvisningar Läs igenom produktbeskrivningen till tryckgivaren före idrifttagandet. Försäkra dig om att produkten lämpar sig för den aktuella applikationen. Om anvisningarna eller de tekniska uppgifterna inte följs kan det leda till materiella skador och/eller personskador. I alla applikationer måste man kontrollera produktmaterialens kompatibilitet (se Tekniska data) med tryckmedierna som ska mätas. Vid användning av gasformiga tryckmedier får trycket vara max. 25 bar. 2

3 3 E enyöversikt RUN * *Endast PN7004, PN7009

4 anöver- och displayelement ode/enter et (4) x lysdiod grön Lysdioden lyser = inställd indikeringsenhet. 2 2 x lysdiod gul 3 4-siffrig indikering 4 Programmeringsknapp et 5 Programmeringsknapp ode/ Enter Ändamålsenlig användning Indikering av kopplingsstatus; lyser när respektive utgång är kopplad. Indikering av systemtryck, parametrar och parametervärden. Inställning av parametervärden (kontinuerligt om knappen hålls in; stegvis vid vanlig knapptryckning). Val av parameter och bekräftelse av parametervärden. Tryckgivaren mäter systemtrycket. Den visar trycket på en display. Tryckgivaren skapar 2 utgångssignaler enligt den inställda utgångskonfigurationen. Utgång 1 Utgång 2 Hysteresfunktion/slutande (Hno) Hysteresfunktion/slutande (Hno) Hysteresfunktion/brytande (Hno) Hysteresfunktion/brytande (Hno) Fönsterfunktion/slutande (Fno) Fönsterfunktion/slutande (Fno) Fönsterfunktion/brytande (Fnc) Fönsterfunktion/brytande (Fnc) Diagnosfunktion OU2 = dei Vid fel är utgång 2 inaktiv. 4

5 Användningsområde (trycktyp: relativt tryck) Beställningsnummer ätområde Tillåtet övertryck prängtryck bar PI bar PI bar PI PN PN PN PN PN , PN , , PN , PN ,5...14, PN Pa = bar 10 / kpa = bar x 100 Undvik statiska och dynamiska övertryck som överskrider det angivna överlasttrycket. Vid användning av gasformiga tryckmedier får trycket vara max. 25 bar. Tryckgivaren kan gå sönder även vid kortvarig ökning av trycket över sprängtrycket (risk för personskador)! Högtrycksgivare (400 bar, 600 bar) levereras med en inbyggd strypanordning. Tack vare denna undviks personskador om tryckgivaren skulle brista vid ett överskridet sprängtryck och bestämmelserna i UL-godkännandet uppfylls. Om strypanordningen demonteras uppfyller tryckgivaren inte längre UL-kraven och strypanordningen kan bli obrukbar. Vid frågor, kontakta ifm electronic. E 5

6 Driftsätt Run-läge Normal arbetsfunktion När matningsspänningen har anslutits befinner sig tryckgivaren i Run-läget. Den utför sin övervakningsfunktion och ger signal på utgångarna enligt de inställda parametrarna. Displayen visar det aktuella systemtrycket och den gula lysdioden signalerar utgångarnas kopplingsstatus. Displayläge Indikering av parametrar och inställda parametervärden Du aktiverar displayläget genom att trycka på knappen "ode/enter". Internt är tryckgivaren fortfarande i arbetsfunktion. Oberoende av detta kan de inställda parametervärdena läsas av: Tryck på knappen "ode/enter" för att bläddra igenom parametrarna. Tryck på knappen "et" så visas det tillhörande parametervärdet i 15 s. Efter ytterligare 15 s återgår tryckgivaren till Run-läget. Programmeringsläge Inställning av parametervärden Du aktiverar programmeringsläget genom att först välja en parameter och sedan trycka in knappen "et" i minst 5 s (parametervärdet blinkar och höjs sedan kontinuerligt). Internt är tryckgivaren även här fortfarande i arbetsfunktion. Den genomför sina övervakningsfunktioner med de gamla parametrarna tills ändringen är avslutad. Parametervärdet kan ändras med hjälp av "et"-knappen och bekräftas med "ode/enter". Tryckgivaren återgår därefter till Run-läget om ingen knapp trycks in under 15 s. 6

7 ontering Kontrollera att anläggningen är tryckfri innan tryckgivaren monteras eller demonteras. Fäst tryckgivaren på en processanslutning G¼ (se typskylten "Port ize"). Elektrisk anslutning Tryckgivaren får endast installeras av en elektriker. Följ de nationella och internationella föreskrifterna som gäller vid installation av elektrotekniska anläggningar. pänningsförsörjning enligt EN50178, ELV, PELV. lå av spänningen till anläggningen och anslut tryckgivaren på följande sätt: 2 x p-kopplande 2 x n-kopplande 1 2 BN WH L+ 4 BK 4 BK 4: OUT1 3 4: OUT1 2: OUT2 BU 3 BU L 2: OUT2 L Kontaktvy (på tryckgivaren) 1 2 BN WH L+ E Ledningsfärger i ifm-kabeldosa: 1 = BN (brun), 2 = WH (vit), 3 = BU (blå), 4 = BK (svart) tift 4 (OUT1) = kopplingsutgång tift 2 (OUT2) = kopplingsutgång när OU2 = Hno, Hnc, Fno, Fnc tift 2 (OUT2) = diagnosutgång när OU2 = dei 7

8 Programmering 1 ode/enter et Tryck på knappen ode/enter tills den önskade parametern visas på displayen. 2 ode/enter et Tryck på knappen et och håll in den. Det aktuella parametervärdet blinkar i 5 s, därefter höjs det* (stegvis vid vanlig knapptryckning eller kontinuerligt om knappen hålls in). 3 ode/enter et Tryck på knappen ode/enter (= bekräftelse). Parametern visas på nytt; det nya parametervärdet gäller fr.o.m. nu. 4 Ändra fler parametrar: Börja igen med steg 1. Avsluta programmeringen: Vänta 15 s eller tryck på ode/enterknappen tills det aktuella mätvärdet visas igen. *inska värdet: Låt indikeringen gå till det maximala inställningsvärdet. Därefter börjar det om från det lägsta värdet. täll in indikeringsenheten (Uni) innan du bestämmer värdena för parametrarna Px och rpx. På så sätt undviks avrundningsfel vid den interna omräkningen till andra enheter och värdena blir exakta. Inställning vid leverans: Uni = bar. Om du inte trycker på någon knapp under 15 s återgår tryckgivaren till Run-läget med oförändrade värden. Tryckgivaren kan låsas elektroniskt för att förhindra att felaktiga inmatningar görs oavsiktligt: Tryck i Run-läget på de båda programmeringsknapparna tills Loc visas. För att låsa upp trycker du på knapparna tills uloc visas. Inställning vid leverans: Ej låst. På en låst tryckgivare visas Loc kortvarigt på displayen om man försöker ändra ett parametervärde. 8

9 Idrifttagande/drift Kontrollera efter montering, elektrisk anslutning och programmering att tryckgivaren fungerar säkert. Felindikeringar under drift: Överlasttryck (mätområde överskridet) Underlasttryck (mätområde underskridet) Blinkande: Kortslutning i kopplingsutgång 1* Blinkande: Kortslutning i kopplingsutgång 2* Blinkande: Kortslutning i båda kopplingsutgångarna 1* Blinkande: Internt fel *Utgången är frånkopplad tills kortslutningen upphör. eddelandena C1, C2, C, Err visas även när displayen är avstängd. Diagnosfunktion (baserad på DEINA-specifikationen) Utgång 2 används som diagnosutgång när OU2 = dei. När det inte finns något fel är utgången kopplad och det ligger på UB+ (vid P-n = PnP) eller UB- (vid P-n = npn). Vid felfunktioner blir utgången inaktiv. Följande felfunktioner registreras: Defekt mätcell; kortslutning i utgång 1; mätområde över-/underskridet; EEPRO-fel; RA-fel; processorfel. E 9

10 Teknikinformation/funktionssätt/parametrar Inställbara parametrar Kopplingspunkt Övre gränsvärde vid vilket utgångens kopplingsstatus ändras. Inställningsområde sida 16/17. P2 är endast aktiv när OU2 = Hno, Hnc, Fno eller Fnc. Frånslagspunkt Undre gränsvärde vid vilket utgångens kopplingsstatus ändras. rpx är alltid mindre än Px. Det går bara att mata in värden som ligger under värdet för Px. Ändras kopplingspunkten följer frånslagspunkten med (avståndet mellan Px och rpx är alltid konstant). Om avståndet är större än den nya kopplingspunkten reduceras det automatiskt (rpx sätts till det minimala inställningsvärdet). Inställningsområde sida 16/17. rp2 är endast aktiv när OU2 = Hno, Hnc, Fno eller Fnc. Konfiguration för utgång 1 Det går att ställa in 4 kopplingsfunktioner: --Hno = Hysteresfunktion/normally open (slutande) --Hnc = Hysteresfunktion/normally closed (brytande) --Fno = Fönsterfunktion/normally open (slutande) --Fnc = Fönsterfunktion/normally closed (brytande) Konfiguration för utgång 2 Det går att ställa in 4 kopplingsfunktioner och diagnosfunktionen: --Hno = Hysteresfunktion/normally open (slutande) --Hnc = Hysteresfunktion/normally closed (brytande) --Fno = Fönsterfunktion/normally open (slutande) --Fnc = Fönsterfunktion/normally closed (brytande) --dei = utgång 2 används som diagnosutgång Utökade funktioner Det här menyalternativet innehåller en undermeny med fler parametrar. Undermenyn öppnas när du trycker på et-knappen. Om den är säkrad med en åtkomstkod blinkar nu "Cod1" på displayen. --Tryck på "et"-knappen och håll in den tills den giltiga koden visas. --Tryck sedan på "ode/enter"-knappen. Vid leverans från ifm electronic: Ingen åtkomstspärr. 10

11 Indikeringsenhet ätvärdet och värdena för Px/rPx kan visas i följande enheter: bar / mbar, PI, Pa / kpa, inhg (endast PN7007 och PN7009). täll in indikeringsenheten innan du bestämmer värdena för Px och rpx. På så sätt undviks avrundningsfel vid den interna omräkningen till andra enheter och värdena blir exakta. Inställning vid leverans: Uni = bar. in-/max-minne för systemtryck HI: Indikering av det högsta trycket som uppmätts. LO: Indikering av det lägsta trycket som uppmätts (endast på PN7004 och PN7009). Radera minnet: --Tryck på "ode/enter"-knappen tills "HI" eller "LO" visas. --Tryck på "et"-knappen och håll in den tills " " visas. --Tryck sedan på "ode/enter"-knappen. Fördröjningstid för kopplingsutgångarna dx = tillkopplingsfördröjning; drx = frånkopplingsfördröjning. Utgångens kopplingsstatus ändras inte direkt vid kopplingshändelsen utan först efter en fördröjningstid. Om kopplingshändelsen inte är kvar när fördröjningstiden har gått så ändras inte utgångens kopplingsstatus. Inställningsområde: 0 (= fördröjningstiden är inte aktiv) - 0, s, i steg om 0,2 s. d2 / dr2 är inte aktiva när OU2 = dei. Kopplingslogik för utgångarna Det går att välja 2 inställningar: PnP = positivt kopplande / npn = negativt kopplande Inställningen gäller för båda kopplingsutgångarna. Dämpning för kopplingsutgången ed den här funktionen går det att filtrera bort kortvariga trycktoppar eller sådana med hög frekvens. dap-värde = aktiveringstid mellan tryckändringen och ändringen av kopplingsstatusen i millisekunder (ms). Följande fasta värden kan ställas in. De bestämmer utgångens kopplingsfrekvens (f): dap f [Hz] E 11

12 12 Inställning av indikeringen Det går att välja 7 inställningar: d1 = mätvärdet uppdateras var 50:e ms. d2 = mätvärdet uppdateras var 200:e ms. d3 = mätvärdet uppdateras var 600:e ms. Uppdateringen av mätvärdet gäller endast indikeringen. Den gäller inte på utgångarna. rd1, rd2, rd3 = indikering som d1, d2, d3; men roterad 180. OFF = mätvärdesindikeringen är avstängd i Run-läget. Trycker man på en av knapparna så visas det aktuella mätvärdet i 15 s. Trycker man en gång till på ode/enter-knappen aktiveras Displayläget. Lysdioderna är aktiva även när indikeringen är avstängd.

13 Hysteresfunktion: Hysteresen håller utgångens kopplingsstatus stabil när systemtrycket rör sig runt börvärdet (bild 1). tiger systemtrycket ger utgången signal när kopplingspunkten (Px) nås; sjunker systemtrycket igen släpper utgången signalen först när frånslagspunkten (rpx) nås. Hysteresen går att ställa in: Först bestämmer man kopplingspunkten och sedan, i önskat avstånd, frånslagspunkten. Fönsterfunktion: ed fönsterfunktionen går det att övervaka ett definierat acceptansområde (bild 2). Rör sig kopplingspunkten mellan kopplingspunkten (Px) och frånslagspunkten (rpx) är utgången sluten (fönsterfunktion/slutande) resp. öppen (fönsterfunktion/brytande). Fönstrets bredd går att ställa in genom avståndet från Px till rpx. Px = övre värde, rpx = undre värde. P 1 P FE 2 P rp HY P rp t Hno Hnc t Fno Fnc E P = systemtryck; HY = hysteresen; FE = fönster 13

14 Tekniska data Driftspänning [V] DC 1) trömförbrukning [ma]...< 50 trömbelastningsförmåga [ma] Polaritets-/överlastskydd... upp till 40 V... kortslutningsskyddad; integrerad "Watchdog" pänningsfall [V]...< 2 Inkopplingsfördröjning [s]... 0,3 Kopplingsfrekvens [Hz] Noggrannhet/avvikelser (i % av mätområdet) --Kopplingspunktens noggrannhet...< ± 0,5 --Linjäritet...< ± 0,5 --Hysteres... < ± 0,25 (1,0 på PN7060) --Repeternoggrannhet...< ± 0,1 --Långtidsdrift (i % av mätområdets slutvärde per 6 månader)...< ± 0,05 --Temperaturkoefficienter (TK) i det kompenserade temperaturområdet C (i % av mätområdet per 10 K) törsta TK för nollpunkten/i mätområdet...0,2 / 0,2 aterial i kontakt med mediet...v2a (1.4305); keramik; FP (Viton) aterial i höljet... V2A (1.4301); V4A (1.4404); PBTP (Pocan); PC (acrolon); PEI; FP (Viton) på PN PN7007 dessutom PTFE Kapslingsklass/typ av hölje 2)... IP 67 (IEC60529) Kapslingsklass/typ av hölje 3)... IP 65 (IEC60529) kyddsklass...iii (EN50178) Isolationsresistans [Ω]...> 100 (500 V DC) töttålighet [g] (DIN / IEC , 11 ms) Vibrationstålighet [g]...20 (DIN / IEC , Hz) Kopplingscykler min miljoner (50 miljoner på PN7060) Omgivningstemperatur [ C] (för UB < 32 V) Omgivningstemperatur [ C] (för UB > 32 V) edietemperatur [ C] Lagringstemperatur [ C] EC EN ED:... 4 / 8 KV EN HF strålad: V/m EN Burst:... 2 KV EN urge:... 0,5 / 1 KV EN HF ledningsbunden: V 1) Enligt EN50178, ELV, PELV Avseende UL; se även sida 7 (Elektrisk anslutning) 2) För PN7060, PN PN7002; 3) För PN PN

15 åttritning PN PN ,5 57,3 12x1 12x1 21,5 1,3 13, G1 4 E 1. Display 2. Lysdioder 3. Programmeringsknapp 15

16 åttritning PN7000; PN x1 59, x1 21,5 1,3 13, G Display 2. Lysdioder 3. Programmeringsknapp 16

17 Inställningsområde PN7009 PN7007 PN7006 PN7004 PN7003 PN7002 PN7001 PN7000 P1 / P2 rp1 / rp2 min. max. min. max. ΔP bar PI Pa 0,4 40,0 0,2 39,8 0,2 bar PI Pa 0,2 25,0 0,1 24,9 0,1 bar 1,0 100,0 0,5 99,5 0,5 PI Pa 0,10 10,00 0,05 9,95 0,05 bar 0,2 25,00 0,1 24,9 0,1 PI Pa 0,02 2,50 0,01 2,49 0,01 bar -0,90 10,00-0,95 9,95 0,05 PI Pa -0,090 1,000-0,095 0,995 0,005 bar 0,02 2,50 0,01 2,49 0,01 PI 0,4 36,2 0,2 36,0 0,2 E kpa mbar PI 0,2 14,5 0,1 14,4 0,1 kpa 1,0 100,0 0,5 99,5 0,5 inhg 0,3 29,5 0,2 29,4 0,1 mbar PI -14,3 0,0-14,4-0,1 0,1 kpa -99,0 0,0-99,5-0,5 0,5 inhg -28,8 29,4-29,1 29,1 0,3 ΔP = steglängd 17

18 PN7060 ΔP = steglängd P1 / P2 rp1 / rp2 min. max. min. max. ΔP bar PI Pa 0,6 60,0 0,3 59,7 0,3 18

Bruksanvisning Kombitryckgivare. PN20xx 704027 / 00 06 / 2007

Bruksanvisning Kombitryckgivare. PN20xx 704027 / 00 06 / 2007 Bruksanvisning Kombitryckgivare PN20xx E 704027 / 00 06 / 2007 Innehåll 1 Anmärkning 3 1.1 ymboler som används i bruksanvisningen 3 2 äkerhetsanvisningar 3 3 Funktion och egenskaper 4 4 Funktion 5 4.1

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN30xx / / 2010

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN30xx / / 2010 Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare E PN30xx 704791 / 00 05 / 2010 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 ymboler som används i bruksanvisningen...3 2 äkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...4 4

Läs mer

Bruksanvisning elektronisk temperaturgivare TN2531 704771/00 04/2011

Bruksanvisning elektronisk temperaturgivare TN2531 704771/00 04/2011 Bruksanvisning elektronisk temperaturgivare E TN2531 704771/00 04/2011 Innehåll 1 Anmärkning3 1.1 ymboler som används i bruksanvisningen 3 2 äkerhetsföreskrifter 3 3 Funktion och egenskaper 4 4 Funktion

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009 Innehåll 1 Anmärkning4 1.1 Symboler som används i bruksanvisningen 4 1.2 Varningsmärkning 4 2 Säkerhetsföreskrifter 4 3 Funktion

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PN /00 05/2011

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PN /00 05/2011 Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PN42 E 706035/00 05/20 Innehåll äkerhetsanvisningar... 3 2 Funktion och egenskaper... 4 3 Funktion... 5 3. Kopplingsfunktion... 5 4 ontering... 5 5 Elektrisk anslutning...

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk nivågivare LK7 / LK0 701593/07 04/2006

Bruksanvisning Elektronisk nivågivare LK7 / LK0 701593/07 04/2006 Bruksanvisning Elektronisk nivågivare E LK7 / LK0 70593/07 04/2006 Innehåll enyöversikt3 2 Tryckknappar och indikeringar 4 3 Funktion och egenskaper 4 3. ätområde5 3.2 Offset 5 3.3 Användningsområde 6

Läs mer

Bruksanvisning Kombitryckgivare. PN20xx / / 2010

Bruksanvisning Kombitryckgivare. PN20xx / / 2010 Bruksanvisning Kombitryckgivare E PN20xx 704828 / 00 06 / 2010 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 ymboler som används i bruksanvisningen...3 2 äkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...4 4 Funktion...5

Läs mer

Bruksanvisning Utvärderingselektronik för temperaturgivare TR /00 04/2011

Bruksanvisning Utvärderingselektronik för temperaturgivare TR /00 04/2011 Bruksanvisning Utvärderingselektronik för temperaturgivare E TR7432 704773/00 04/20 Innehåll Förord...3. ymboler som används...3 2 äkerhetsanvisningar...3 3 Användning...4 4 Funktion...4 4. Kommunikation,

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PF265x / / 2011

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PF265x / / 2011 Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PF265x E 706067 / 00 06 / 2011 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 ymboler som används i bruksanvisningen...3 2 äkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...4 3.1

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk manometer. PG28xx /00 02/2012

Bruksanvisning Elektronisk manometer. PG28xx /00 02/2012 Bruksanvisning Elektronisk manometer E PG28xx 70663/00 02/202 Innehåll Anmärkning...3. ymboler som används...3 2 äkerhetsanvisningar...4 3 Funktion och egenskaper...4 3. Användningsområde...4 4 Funktion...5

Läs mer

Bruksanvisning elektronisk tryckgivare. PN7xxx /00 07/2016

Bruksanvisning elektronisk tryckgivare. PN7xxx /00 07/2016 Bruksanvisning elektronisk tryckgivare PN7xxx 8000579/00 07/206 Innehåll Anmärkning...4. Symboler som används...4 2 Säkerhetsanvisningar...4 3 Ändamålsenlig användning...5 3. Användningsområde...5 4 Funktion...7

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN2xxx / / 2015

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare. PN2xxx / / 2015 Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare PN2xxx 80227599 / 00 05 / 2015 Innehåll 1 Anmärkning...4 1.1 Symboler som används...4 2 Säkerhetsanvisningar...4 3 Avsedd användning...5 3.1 Användningsområde...5

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5000 SI5001

Bruksanvisning Flödesvakt SI5000 SI5001 Bruksanvisning Flödesvakt SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång R-SK 076/0.Ersät- /6 ter: 0.06 RD 075 Typ HEDE 0 // Serie X tb000 Innehållsförteckning Tekniska egenskaper Beskrivning Sida Tekniska egenskaper Mäter tryck

Läs mer

Sensorer Tryckvakter. Tekniska anmärkningar

Sensorer Tryckvakter. Tekniska anmärkningar Sensorer Tryckvakter Tryckområde: - - 2 bar Elektronisk Utgångssignal digital: 2 utgångar - utgång IO-Link Elektr. anslutning: Hankontakt, M2x, 4-polig 233 Certifikat Mätenhet Display Displayinställningar

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

Bruksanvisning flödesgivare SM / / 2010

Bruksanvisning flödesgivare SM / / 2010 Bruksanvisning flödesgivare E 6000 704458 / 00 04 / 2010 Innehåll 1 äkerhetsföreskrifter...3 2 Funktion och egenskaper...4 3 Funktion...4 3.1 Flödesövervakning...4 3.2 Pulsräknare för förbrukningsmängd...5

Läs mer

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik.

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik. 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Spänning 1040VDC eller 20250VDC Kapsling i rostfritt Flexibel kabel eller M12x1 Antivalent utgång indikering CEmärkning kortslutningsskydd BN Brun BK Svart WH Vit BU Blå NÖ/ NS

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida Bruksanvisning R Kopplingsförstärkare VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 7 8 9 7096/00 0/007 - + 5 6 7 8 9 0 ifm electronic ab Hallavägen 0 5 60 Överlida Bruksanvisningen... gäller för alla apparater av typen VS000

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC PROPORTIONLVENTIL SERIE REGTRONI Proportionalventiler serie REGTRONI, har till uppgift att reglera trycket i ett system väldigt exakt. Variablerna är beroende av ingångssignalen. Inställt tryck samt en

Läs mer

Flödesgivare SFAM 62. Specifikation. 1.2 Produktegenskaper Egenskap Beställ ningskod. Festo AG & Co. KG

Flödesgivare SFAM 62. Specifikation. 1.2 Produktegenskaper Egenskap Beställ ningskod. Festo AG & Co. KG Flödesgivare SFAM 62.2 Produktegenskaper Egenskap Beställ ningskod Specifikation Grundtyp SFAM Flödesgivare Rastermått 62 62 mm Flödesmätområde Max l/min Bruksanvisning 743 863 92NH Festo AG & Co. KG Postfach

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Tryckvakter. store.norgren.com TRYCKVAKTER. Enkel beställning - dygnet runt

Tryckvakter. store.norgren.com TRYCKVAKTER. Enkel beställning - dygnet runt Tryckvakter Ett omfattande urval tryckgivare som ger en rad olika alternativ för att omvandla tryckförändringar till en elektrisk signal. na inkluderar elektromekaniska och elektroniska tryckgivare lämpliga

Läs mer

SPACEMASTER SERIES SM 9000

SPACEMASTER SERIES SM 9000 SPACEMASTER SERIES SM 9 Beskrivning Arbetssätt och räckvidd: Sändare/mottagare: -7 m Fast kabel eller kontaktdon Känslighetsjustering via kontrollingång Indikering av matningsspänning och utgångsstatus

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Fotoceller - Avståndmätning

Fotoceller - Avståndmätning Fotoceller - Avståndmätning Kapsling Anmärkning Laser Automation Handhållna Avkäningsavstånd Sida 15x50x50 mm 40-60 mm 8.030 15x50x50 mm 45-85 mm 8.040 188x70x47 mm Noggrannhet ± 1,5 m 0,2-100 m 8.050

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF711S / / 2010

Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF711S / / 2010 Originalbruksanvisning Induktiv säkerhetsgivare GF7S 70497 / 0 05 / 200 Innehåll Anmärkning 3. Teckenförklaring 3 2 Säkerhetsanvisningar 4 2. Säkerhetstekniska krav på utrustningen 4 3 Leveransomfattning

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning LED ye LED ye 28 LED ye 40 40 67 20 7 30 M12 x 1 Orderbenämning Kännetecken 40 mm ej i plan Snabbmonteringsförslutning Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning 1 2 1 BN 2 BU Tillbehör

Läs mer

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning Version: R 2. Art. r.: 0335 0 Funktion n möjliggör en radiostyrd tändning/släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljusstyrkan kan sparas i apparaten som memory-värde. Betjäning sker med

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG711S 80005285 / 00 05 / 2013

Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG711S 80005285 / 00 05 / 2013 Originalbruksanvisning Felsäker induktiv givare GG7S 85285 / 5 / 23 Innehåll Anmärkning 3. Teckenförklaring 3 2 Säkerhetsanvisningar 4 2. Säkerhetstekniska krav på utrustningen 4 3 Medföljande artiklar

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI Användningsområde HRI är en induktiv universalsensor för fjärravläsning/överföring av mätvärden från vattenmätare till dataundercentral eller mätinsamlingssystem. Givaren är kompatibel med ett antal av

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Katalogbroschyr 2 Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Styrd slidenhet, Ø 16-25 mm Anslutningar: M5 - G 1/8 Dubbelverkande Med magnetkolv Dämpning: hydraulisk,

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Tryckvakter & Sensorer

Tryckvakter & Sensorer Tryckvakter & Sensorer Norgren 18D-serien Pneumatiska och hydrauliska tryckvakter Guldbelagd kontakt Lång livslängd Vibrationsäker upp till 15 g Mikrobrytare godkänd av UL och CSA Explosionsskyddat utförande

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( )

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( ) GB N DK FIN PL H Operating Manual (2...9) Bruksanvisning (10...17) Bruksanvisning (18...25) Betjeningsvejledning (26...33) Käyttöohje (34...41) Instrukcja obsługi (42...49) Kezelési útmutató (50...57)

Läs mer

Varvtalsövervakning HSV

Varvtalsövervakning HSV El-skåp Kontrollreläer Varvtalsövervakning Varvtalsövervakning HSV Övervakar över-/undervarvtal Ställbar mellan 0,05 s-10 min Justerbar start tidsfördröjning 0,6 30 s Olika givaralternativ www.oemautomatic.se,

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Brukssanvisning flödesgivare SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40

Brukssanvisning flödesgivare SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40 Brukssanvisning flödesgivare SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40 80260078 / 00 01 / 2017 Innehåll 1 Anmärkning...4 2 Säkerhetsanvisningar...4 3 Ändamålsenlig användning...5 4 Funktion...5 4.1 Driftlägen (ModE)...6

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider atablad/manual Välj ur färgpalett en färg som lyser med fast sken eller använd färgsekvensmotorn som följer valt färgschema. Justerbara tider medför en mängd variationer i ljusspelet. Från snabba stroboskop

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer