KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 25 september 2014 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 144, sid 1 2. Information till förtroendevalda kring läsplattehantering vid valet bilaga 145, sid 2 Motioner 3. Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, bilaga 146, sid 7 gatumusik och försäljning (bordlagt ärende) 4. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg bilaga 147, sid 30 (SD) om mall för medborgarförslag (bordlagt ärende) 5. Motion från Ted Ekeroth (SD) "Gör Lunds Centralstation rökfri" bilaga 148, sid 38 (bordlagt ärende) 6. Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör kommunens kartdata öppen bilaga 149, sid 48 (bordlagt ärende) 7. Motion från Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V) bilaga 150, sid 58 "Rädda torghandeln" (bordlagt ärende) 8. Motion från Angelica Svensson (V) om nationella minoritetsgrupper bilaga 151, sid 71 i Lunds kommun (bordlagt ärende) 9. Motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) "Växla upp solcells- bilaga 152, sid 76 investeringarna i Lunds kommun" (bordlagt ärende) 10 Motion från Petter Forkstam (MP) "Barns integritet på nätet" bilaga 153, sid 100 (bordlagt ärende) 11. Motion från Sven-Bertil Persson (DV) Sluta handla med företag bilaga 154, sid 260 som slussar pengar till skatteparadis Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (3) Motion från Angelica Svensson (V) Avskaffa delade turer inom bilaga 155, sid 286 Lunds kommun 13. Motion från Emma Berginger (MP) och Karin Svensson Smith (MP) bilaga 156, sid 302 angående jämställdhet i trafiken Frågor 14. Eventuellt inkomna frågor Medborgarförslag 15. Medborgarförslag om upphandling av gasdrivna tjänstebilar bilaga 157, sid Medborgarförslag angående underlättande av kollektivt resande bilaga 158, sid 322 till och från Dalby m m 17. Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och bilaga 159, sid 332 telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Lunds kommun 18. Medborgarförslag åtgärda åhörarläktaren m m i kommunfull- bilaga 160, sid 361 mäktiges sammanträdeslokal 19. Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för alla med färd- bilaga 161, sid 366 tjänsttillstånd i Lunds kommun 20. Medborgarförslag angående sponsring av Botaniska Trädgården bilaga 162, sid Medborgarförslag om initiativ till friskvårdsprojekt i stil med bilaga 163, sid 378 projektet Hitta ut 22. Medborgarförslag om att kommunen ska ordna ett seminarium bilaga 164, sid 381 om kommunalskatten Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor. Lund den 11 september 2014 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund

4 Kungörelse 3 (3) Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida och kan även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal. Sammanträdet sänds numera endast via internet och inte längre via kabeltv-nätet. Kungörelser och protokoll publiceras på:

5 1 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2014 Vård- och omsorgsförvaltningen/myndighetsfunktionen Dnr KS 2014/0609 Rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 LSS per den 30 juni 2014.

6 2 Ingegerd Svensson Till dig som är förtroendevald i kommunfullmäktige Dags att lämna in läsplattan! Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar närma sig sitt slut ( ) och det avtal som tecknats för att låna läsplattan löper ut. Den läsplatta som du har fått låna för att läsa dina handlingar i kommunfullmäktige ska lämnas tillbaka till Lunds kommun. Tiderna för inlämning är olika beroende på vilka uppdrag du har. Se aktuella tider nedan. Sist i brevet finns information om hur du hämtar ut en uppgraderad läsplatta vid förnyat uppdrag

7 3 Förtroendevald med enbart uppdrag i kommunfullmäktige Du bokar själv en tid med servicedesk senast den 1 oktober och lämnar in din läsplatta (inklusive lock/skydd och laddningssladd) senast den 14 oktober. Bifogat till det här brevet finns instruktioner för vilka åtgärder som du ska göra i läsplattan innan den lämnas tillbaka samt en checklista över vad som ska lämnas. Förtroendevald med uppdrag i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen/nämnd. Är du förtroendevald i kommunstyrelsen/nämnd men inte i den nyinvalda kommunfullmäktige behåller du din läsplatta fram till sista sammanträdet på mandatperioden. Du bokar själv en tid med servicedesk senast den 19 december för att lämna in din läsplatta (inklusive lock/skydd och laddningssladd) senast den 31 december. Bifogat till det här brevet finns instruktioner för vilka åtgärder som du ska göra i läsplattan innan den lämnas tillbaka samt en checklista över vad som ska lämnas. Kontaktuppgifter till servicedesk Telefon: E-post:

8 4 Utlämning av läsplattor för ny mandatperiod Är du idag förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller nämnd ansvarar du själv för att lösa ut en uppgraderad läsplatta och underteckna ett nytt låneavtal. Boka tid med servicedesk för att hämta ut din uppgraderade läsplatta, så du får tillgång till dina handlingar i god tid innan det första sammanträdet på den nya mandatperioden, enligt nedan Omvald i kommunfullmäktige Tid bokas senast den 1 oktober. Uthämtning av läsplatta kan göras vardagar mellan den 3 oktober 15 oktober. Omvald i kommunstyrelsen Uthämtning av läsplatt kan göras vardagar mellan den 24 oktober 5 november Omvald i nämnd Tid bokas senast den 19 december. Uthämtning av läsplatta kan göras vardagar från den 19 december 15 januari. Kontaktuppgifter till servicedesk Telefon: E-post: Mer information På Inloggad finns det mer information för dig som är förtroendevald och om hur du får använda din läsplatta. Där kommer även finnas information om hur läsplattorna hanteras vid valet.

9 5 Innan du lämnar tillbaka din läsplatta behöver du göra tre (3) saker. Säkerhetskopiera till icloud Stänga av Hitta min ipad Nollställa och radera allt innehåll och inställningar Nedan följer beskrivning på hur du utför dessa punkter. Säkerhetskopiera till icloud 1. Tryck på Inställningar 2. Tryck på icloud i vänsterspalten 3. Tryck på Lagring, säkerhetskopiering 4. icloud-säkerhetskopiering ska vara grön om den är påslagen. Är den grå väljer du att slå på den. En ruta kommer upp där du får skriva in ditt lösenord till ditt Apple-ID. 5. Tryck på säkerhetskopiera nu. 6. Vänta tills säkerhetskopieringen är klar. Detta kan ta ett par minuter beroende på hur längesen det är du säkerhetskopierade senast. Stäng av Hitta min ipad 1. Tryck på Inställningar 2. Tryck på icloud i vänsterspalten

10 6 3. Om Hitta min ipad är påslagen, grön, slå av den så den blir grå. 4. Bekräfta att du vill stänga av genom att skriva in lösenordet för ditt Apple-ID. Nollställ och Radera allt innehåll och inställningar 1. Tryck på Inställningar 2. Tryck på Allmänt i vänsterspalten. 3. Scrolla (bläddra) ner och tryck på Nollställ. 4. Tryck på Radera allt innehåll och inst. 5. Bekräfta att du vill nollställa läsplattan genom att slå in din 4-siffriga kod som du har för att låsa upp läsplattan. 6. Tryck på Radera på rutan som kommer upp för att starta nollställningen. 7. Tryck Radera på ytterligare en ruta som kommer upp. Nu ska den påbörja nollställningen av din läsplatta. 8. Ett äpple syns i bild en stund och sedan blir skärmen svart. Tryck på Hemknappen och om det står Hej med stora bokstäver är den nollställd och allt du hade sparat på den är borttaget. 9. Får du upp en ruta som ber dig slå in ditt lösenord för ditt Apple-ID har du glömt att stänga av Hitta min ipad. Tryck då avbryt och se beskrivning för hur du stänger av Hitta min ipad här ovan. När du stängt av Hitta min ipad kan du nollställa läsplattan på nytt.

11 7 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning Dnr KF 2014/0031 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning den 24 mars 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014 Kommunstyrelsens beslut den 5 maj Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj Kommunfullmäktiges beslut den 11 juni Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

12 8 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6) & Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning Dnr KF 2014/0031 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning den 24 mars 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014 Kommunstyrelsens beslut den 5 maj Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

13 9 Kommunfullmäktige Protokoll 4 (4) Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning Dnr KF 2014/0031 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning den 24 februari 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars Kommunstyrelsens beslut den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

14 10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning, (KF) Dnr KF 2014/0031 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning den 24 mars 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige, Akten. Justerare Utdragsbestyrkande

15 11 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning KF 2014/0031 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: "Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning." samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: "Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun" att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning den 24 mars 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014 Ärendet Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: "Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

16 12 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (6) insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning." samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: "Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun" att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Ted Ekeroth (SD) anför därutöver bland annat att i Lunds kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri i delar av staden. Detta innebär att de tiggande måste söka tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet för de delar i staden som omfattas av ordningsstadgan. Det första som bör göras är att denna zon bör utvidgas till all kommunal mark i Lunds kommun, men också att kommunen begär att polismyndigheten upprätthåller den ordningsstadga som redan finns idag, något som dessvärre ej sker idag. KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 11 och 12 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Lunds kommun har idag följande lydelse: Insamling av pengar 11 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik. Ambulerande försäljning m m 12 Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstrationsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätortsområde innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc

17 13 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (6) S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan - Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiskaregatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana. Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa gator som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan, Gyllenkroks Allé och Malmövägen. Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som enligt 2 andra stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår. Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 ordningslagen. Det är oklart vad motionsställaren menar med att det redan idag förekommer tillståndsplikt för tiggeri i delar av staden. Tiggeri är i sig inget entydigt begrepp och bör kunna innefatta både ett aktivt och ett passivt penninginsamlande. 11 i de lokala ordningsföreskrifterna anger att tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt. Tillståndsplikten gäller på offentlig plats inom kommunen. Formuleringen torde dock avse ett aktivt insamlande av pengar, till skillnad från ett passivt insamlande. Sala kommun antog 2011 en ordningsföreskrift med följande lydelse: Tiggeri är förbjudet på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc

18 14 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (6) Länsstyrelsen i Västmanlands län upphävde bestämmelsen och anförde därvid följande: C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc

19 15 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (6) Södertälje tingsrätt har vidare i en dom den 21 februari i år gällande åtal för brott mot de lokala ordningsföreskrifterna i Södertälje kommun med en analog tillämpning av vad som av motiven till ordningslagen synes gälla för gatumusikanteras penninginsamlingar kommit fram till att om en person sitter på gatan och samlar in pengar i en mugg eller plastlåda så kan detta inte anses utgöra aktiv penninginsamling och därför är det inte heller tillståndspliktigt. Eftersom motionens förslag om tillägg till 11 vad gäller tiggeri får anses omfatta även ett passivt penninginsamlande, det skulle komma att gälla på alla offentliga platser inom kommunen och då det inte torde behövas för att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats, är det kommunkontorets bedömning att föreskriften skulle anses innebära onödigt tvång mot allmänheten och en för långtgående inskränkning i den enskildes frihet. Kommunkontoret bedömer därför att tillägget inte skulle anses förenligt med ordningslagen. Angående förslaget om borttagande av det andra stycket i 11, som anger att tillstånd inte krävs för insamling i samband med framförande av gatumusik, framgår det av förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen att kommunerna inte får meddela föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller annat konstnärligt verk. Dåvarande Svenska kommunförbundet har i sina riktlinjer för lokala ordningsstadgor angett att detta betyder att det inte får förekomma lokala föreskrifter om förbud mot gatumusik. Det är inte heller tillåtet att lokala föreskrifter om penninginsamling ges en sådan utformning att man därigenom reglerar gatumusiken. Enligt förarbetena till ordningslagen bör inte tillstånd krävas när musikanten endast ställer fram en låda eller lägger fram ett klädesplagg där åhörarna kan lämna penningbidrag. Om däremot musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar är det ett tillvägagångssätt som regelmässigt bör betraktas som en tillståndspliktig penninginsamling och man kan därför införa en föreskrift om tillståndskrav i dessa fall. Såvitt känt är emellertid inte det sistnämnda särskilt vanligt förekommande i Lund. Kommunkontoret ser därför inga skäl för att uppställa krav på tillståndsplikt heller i dessa fall. Beträffande motionens förslag till ändring i 12 om tillståndskrav för att spela musik gäller, som framgår ovan, att det inte får förekomma lokala ordningsföreskrifter om förbud mot gatumusik, eftersom det innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk. När det gäller förslaget om krav på tillstånd för ambulerande försäljning på all kommunal mark, så kan för det första de lokala ordningsföreskrifterna enbart omfatta offentlig plats i kommunen, inte annan kommunal mark. Förskrifter om krav på tillstånd till ambulerande försäljning får inte heller vara påkallade av något annat än den C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc

20 16 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (6) allmänna ordningen på den offentliga platsen. För att inte inkräkta på näringsfriheten har det ansetts att föreskrifter om förbud mot tillfällig försäljning bör utfärdas endast när starka skäl gör det motiverat. Att införa ett generellt krav på tillstånd för ambulerande försäljning på all offentlig plats i kommunen skulle sannolikt inte anses förenligt med ordningslagen. Som framgår ovan torde 11 i de lokala ordningsföreskrifterna i dess nuvarande formulering omfatta ett aktivt insamlande av pengar, inte ett passivt. Kommunkontoret ser inte att behov finns att tillskriva Polismyndigheten härom. Barnkonsekvensanalys Då förslagen i motionen till övervägande del inte kan regleras i lokala ordningsföreskrifter, är en barnkonsekvensanalys inte relevant för ärendet. Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse Motion om tillståndsplikt för tiggeri m.m..doc.doc

21 17 Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning Tiggeriet i Lund har under senare tid ökat lavinartat i omfattning. Förut har det handlat om ett fåtal individer i stadskärnan. Numera kan det finnas ett flertal yrkestiggare på enbart gågatan men även på andra ställen i centrum och vid affärer runt omkring i staden. Detta är ett mycket tråkigt inslag i gatubilden. Sverigedemokraterna vill inte att Lundaborna ska besväras av dessa ofta påträngande yrkestiggare. Lund kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska behöva svälta eller sova utomhus i Lund eller Sverige. För de individer som på egen hand inte kan ordna med sina grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät. Därmed saknas behov i Lund och Sverige av att tigga pengar på det sättet som levebröd. Bulgarien och Rumäniens inträde i Europeiska unionen har dock medfört att dessa länders sociala problem letat sig hit. Merparten av alla yrkestiggare i Lund och Sverige är idag från denna region. Många människor har sökt sig hit för att det är mer lönsamt att tigga här än att söka ett riktigt arbete i hemlandet. Det är ett fenomen som ökat i omfattning det senaste decenniet och som vi måste hantera i Lund kommun. Problemet gestaltas även genom personer från dessa länder som på ett mycket påträngande sätt försöker sälja rosor och dylikt till förbipasserande samt även av hitresta gatumusikanter, inte minst runt Lunds centralstation. Den rimligaste lösningen vore att förbjuda tiggeriet för att detta fenomen ska upphöra. I Lunds kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri i delar av staden. Detta innebär att de tiggande måste söka tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet för de delar i staden som omfattas av ordningsstadgan. Det första som bör göras är att denna zon bör utvidgas till all kommunal mark i Lunds kommun, men också att kommunen begär att polismyndigheten upprätthåller den ordningsstadga som redan finns idag, något som dessvärre ej sker idag. Ytterligare en problematik med yrkestiggeriet i Lund är att det ofta är östeuropeiska kriminella ligor som organiserar detta. Organiseringen sker inte på ideell basis utan sker genom ett cyniskt utnyttjande av allt från barn till gamla och funktionsnedsatta. Detta styrks av ett flertal uttalanden från Polismyndigheten gällande andra platser och kommuner i Sverige, bland annat i Tidningarnas Telegrambyrå , SVT Östnytt och Skövde Nyheter (länk [1]). Även Sydsvenskan har redan 2006 (12 maj 2006) rapporterat om att ligor ligger bakom det ökande tiggeriet i Lund. Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att Lunds kommun i 11 i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket så att det lyder: "Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning." samt att sista meningen/stycket i 11 stryks. att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra stycket i 12 därmed ersätts med: "Ambulerande försäljning får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds kommun"

22 18 att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor tiggeriverksamhet. Lund den 24 februari 2014 Ted Ekeroth Ordniarie ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige [1]

23 19 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, l O med stöd av förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). Ändrade av kommunfullmäktige den30 augusti 2001, 125, den 28 maj 2009, 94, samt den 21 mars 2013, 62. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde l Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993: 161 7). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ordningen i Lunds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas genom användning av pyrotekoiska varor. 2 Om inte annat anges är dessa föreskrifter tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt l kap 2 första stycket 1-4 ordningslagen. Bestämmelserna i 18 st 2 är också tillämpliga på andra än offentliga platser. För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också kommunens lokala föreskrifter om torghandel. 3 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 första stycket, l O, 11 första stycket och 12 första stycket bör kommunen ges tillfålle att yttra sig. Lastning av varor m m 4 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den, som är ansvarig för åtgärden, göra vad sombehövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfålliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckoingsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på platsen får inte onödigtvis hindras eller störas. Allmänna lokala ordningsf6reskrifter for Lunds kommun

24 20 2 Byggnads- och rivningsarbete, schaktning, grävning m m 5 Den som är ansvarig för byggnadsarbete, rivningsarbete, schaktning, grävning, tippning av fyllnadsmassor eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Om offentlig plats nedsmutsas i samband med i första stycket omnämnt arbete, åligger det den för arbetet ansvarige att genast, efter uppmaning av kommunen eller senast så snart arbetena upphört, ombesörja rengöring av platsen. Containers 6 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens nanm, adress och telefonnummer.. Häckar, buskar och träd 7 Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över gångbana, cykelväg eller annan för sådant allmänt trafikändamål upplåten plats och i intet fall så långt att framkomligheten hindras eller försvåras. Över biltrafikerade körytor får vegetation av angivet slag inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 m. Markiser, flaggor och skyltar m m 8 Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbringas så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på lägre höjd än 4,6 m. Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter. Affischering, reklam m m 9 Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där rörelsen finns. Allmänna lokala ordningsföreskrifter for Lunds kommun

25 21 3 Högtalarutsändning 10 Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, f"'ar inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens tillstånd. Insamling av pengar 11 Polismyndighetens tillstånd krävs får insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte får insamling, som skall ske i samband med framfårande av gatumusik. Ambulerande försäljning m m 12 Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstrationsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätortsområde innanfår och i den gräns som omfattar C lemenstorgets norra och östra körbana- S:t Petri Kyrkogata- Paradisgatan- Tornegapsgatan - Stora Tornegatan- Östra Mårtensgatan - Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan- Drottensgatan- Grönegatan - Stora Fiskaregatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana. Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa gator som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan, Gyllenkroks Alle och Malmövägen. Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som enligt 2 andra stycket är upplåtna får torghandel, under den tid som torghandel pågår. Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därfor inte kräver tillstånd enligt 3 kap l ordningslagen. Camping 13 Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom Skryllegården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits får fritidsändamål eller eljest till allmänt begagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som vederbörande kommunala myndighet bestämmer. Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen fastställt får naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Lunds kommun. Allmänna lokala ordningsfdreskrifter för Lunds kommun

26 22 4 Hundar 14 Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ochjaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen fastställt for naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds kommun. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 15, 16 och 17 i dessa foreskrifter. 15 Hundar får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig på badplats, på allmän lekplats (inbegripet plaskdannn), eller på for fåglar särskilt avsett område i park. Hundar skall hållas kopplade på f6ljande platser: kyrkogård och begravningsplats, skolgård, idrottsplats, campingplats eller annat fritidsområde, Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnersplatsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwengrenska trädgården, stadsparken, och området kring Domkyrkan, allt i Lund, och med den utsträckning som utmärkts på den till dessa foreskrifter hörande kartan, under tiden fr.o.m. den l mars t o m den 15 oktober i övriga parker och särskilt anlagda grönområden, utom på for hundar särskilt avsett område. Under löptid skall tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålles kopplad skall den vara forsedd med halsband, på vilket ägarens namn och adress eller telefonnummer är tydligt och varaktigt anbragt. 16 Föroreningar efter hund på gångbana eller annat for gångtrafiken erforderligt utrymme, i allmän parkmark och på särskilt anlagt motionsspår skall plockas upp. 17 Den som är ägare till en hund eller som tagit emot en hund for underhåll eller nyttjande eller som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att folja bestämmelserna i 15 och 16.Dessa bestämmelser gäller dock inte for ledarhund for synskadad person, service- och signalhund for funktionshindrad person eller polishund i tjänst. Allmänna lokala ordningsforeskrifter ilir Lunds kommun

27 23 5 Pyrotekniska varor 18 Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor - fyrverkerier -på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan till därpå följande dag Pyrotekniska varor f'ar inte användas vid nedan förtecknade sjukhus och särskilda boenden inom respektive anläggnings område och även utanför sådant område inom ett avstånd av 50 meter från byggnad, som är belägen inom området: i Lund Universitetssjukhuset ( Getingevägen och Sankt Lars-området) Brunnslyckan, Falkvägen 14, Fäladshöj den, Linegården, Linelyckan, Mårtenslund, Nibblegården, Norrdala, Papegojelyckan, Reimersdal, Ribbingska, Solbacken, Värpinge, Ärtan i Dal by Björkbacken i Genarp Solhem i Södra Sandby Fästarr i Veberöd V evrehemmet Ridförbud 19 Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt anlagda grönområden får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar och vägar. Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds kommun. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun

28 24 6 Avgift för användning av offentlig plats 20 För användning av offentlig plats och område, som kommunenjämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 21 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8, 9 första stycket, l O, 11 fårsta stycket, 12 fårsta och andra stycket, 13 fårsta stycket, 15-16, 18 och 19 fårsta stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 andra stycket ordningslagen. Bestämmelser om förelägganden och fårverkande finns i ordningslagen. Allmänna lokala ordningsföreskrifter ffir Lunds kommun

29 25

30 26

31 27

32 28

33 29

34 30 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om mall för medborgarförslag Dnr KF 2014/0023 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Beslutsunderlag Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för medborgarförslag inkommen den 29 januari Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april Kommunstyrelsens beslut den 5 maj Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj Kommunfullmäktiges beslut den 11 juni Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

35 31 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6) & Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om mall för medborgarförslag Dnr KF 2014/0023 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Beslutsunderlag Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för medborgarförslag inkommen den 29 januari Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april Kommunstyrelsens beslut den 5 maj Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

36 32 Kommunfullmäktige Protokoll 4 (4) Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om mall för medborgarförslag Dnr KF 2014/0023 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Beslutsunderlag Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för medborgarförslag inkommen den 29 januari Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april Kommunstyrelsens beslut den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

37 33 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om mall för medborgarförslag, (KF) Dnr KF 2014/0023 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Beslutsunderlag Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för medborgarförslag inkommen den 29 januari Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige, Akten. Justerare Utdragsbestyrkande

38 34 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Motion om mall för medborgarförslag Dnr KF 2014/0023 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Beslutsunderlag Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för medborgarförslag inkommen den 29 januari Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april Barnkonsekvensanalys En mall för upprättande av medborgarförslag kan tänkas underlätta för såväl yngre som äldre att lämna medborgarförslag. Ärendet Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. De har vidare anfört bl.a. följande. Den text som finns på kommunens hemsida om hur ett medborgarförslag ska vara utformat är bra men texten borde kunna kompletteras med en grafisk mall, som man kan ladda ner och skriva ut. Många kommuner har en sådan mall. En mall ger en klar grafisk presentation av vad som ska ingå och minskar risken att man glömmer något. Den gör det också enklare för tjänstemän och politiker vid behandlingen av förslagen, eftersom den grafiska utformningen annars kan variera mycket kraftigt och risken att något missförstånd eller oklarhet uppstår i så fall kan vara större. Kommunkontorets kommentar Med anledning av förslaget har kommunikationsavdelningen utarbetat en mall för medborgarförslag, som kommer att publiceras på Lunds kommuns hemsida, lund.se, under april Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

39 35 Tjänsteskrivelse 2 (2) Vidare pågår för närvarande inom kommunkontoret arbete med utveckling av en etjänst, där det även kommer att bli möjligt att lämna medborgarförslag helt digitalt, vilken planeras att vara klar under juni Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret har anfört. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret anfört. Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef

40 36 Lund Motion om mall för medborgarförslag Ställd till Lunds kommunfullmäktige Alla som bor i Lund kan lämna in medborgarförslag till kommunen. Detta är en möjlighet som kommunallagen ger. Lund har infört medborgarförslag och det lämnas in en hel del. På kommunens hemsida finns för närvarande en text som beskriver de krav som finns på hur ett medborgarförslag ska vara utformat. Det är bra, men texten borde kunna kompletteras med en grafisk mall, som man kan ladda ner och skriva ut. Många kommuner har en sådan mall. Här är några exempel: Gnesta: har en mycket snygg PDF som de helt enkelt kallar blankett. Hedemora: de har en mall till medborgarförslag i doc-format. Haninge: har en förslagsblankett som är ganska enkel. Strängnäs: har en mall för medborgarförslag i PDF. Falun: har en mall för medborgarförslag i doc-format, kanske inte helt idealiskt, men den fungerar. Botkyrka: har en blankett för att lämna medborgarförslag, som man inte ens behöver skriva ut, de tar emot förslaget digitalt. En mall ger en klar grafisk presentation av vad som ska ingå, och minskar risken att man glömmer något. Den gör det också enklare för tjänstemän och politiker vid behandlingen av förslagen, eftersom den grafiska utformningen annars kan variera mycket kraftigt och risken att något missförstånd eller oklarhet uppstår i

41 37 så fall kan vara större. Vilket digitalt format mallen ska ha är en teknisk fråga, som bör kunna avgöras på tjänstemannanivå. Sverigedemokraterna yrkar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de så önskar. Hans-Olof Andersson Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige Bo Kjellberg Ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

42 38 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör Lunds Centralstation rökfri Dnr KF 2014/0033 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) yrkar i en motion. att kommunen tillskriver Trafikverket och kräver ett totalförbud för rökning på Lunds Centralstations perronger, på gåbron ovanför spåren samt Rydes undergång. att kommunen tillskriver Trafikverket för att begära att tydliga skyltar sätts upp på samtliga perronger på Lunds Centralstation där man informerar om rökförbudet. att kommunen inför ett totalförbud för rökning på alla väntplatser där folk köar och väntar på bussar, samt inom ett rimligt avstånd från alla biljettmaskiner. att kommunen sätter tydliga skyltar på de platser där kommunen har huvudansvaret, för att informera om rökförbudet. att ovanstående punkter införs i Lunds kommuns ordningsstadga där tillbörligt. att ett bötesbelopp på minst 800 kr erläggs vid brott mot rökförbudet Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion den 24 februari 2014 Tekniska nämndens beslut den 15 april 2014, 96, jämte bilaga Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2014 Kommunstyrelsens beslut den 13 augusti 2014, 204 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

43 39 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör Lunds Centralstation rökfri Dnr KF 2014/0033 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) yrkar i en motion. att kommunen tillskriver Trafikverket och kräver ett totalförbud för rökning på Lunds Centralstations perronger, på gåbron ovanför spåren samt Rydes undergång. att kommunen tillskriver Trafikverket för att begära att tydliga skyltar sätts upp på samtliga perronger på Lunds Centralstation där man informerar om rökförbudet. att kommunen inför ett totalförbud för rökning på alla väntplatser där folk köar och väntar på bussar, samt inom ett rimligt avstånd från alla biljettmaskiner. att kommunen sätter tydliga skyltar på de platser där kommunen har huvudansvaret, för att informera om rökförbudet. att ovanstående punkter införs i Lunds kommuns ordningsstadga där tillbörligt. att ett bötesbelopp på minst 800 kr erläggs vid brott mot rökförbudet Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion den 24 februari 2014 Tekniska nämndens beslut den 15 april 2014, 96, jämte bilaga Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2014 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att tillskriva Trafikverket angående införande av rökrutor på Lunds C, att i övrigt avslå motionen. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

44 40 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Motion Gör Lunds Centralstation rökfri KF 2014/0033 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) yrkar i en motion. att kommunen tillskriver Trafikverket och kräver ett totalförbud för rökning på Lunds Centralstations perronger, på gåbron ovanför spåren samt Rydes undergång. att kommunen tillskriver Trafikverket för att begära att tydliga skyltar sätts upp på samtliga perronger på Lunds Centralstation där man informerar om rökförbudet. att kommunen inför ett totalförbud för rökning på alla väntplatser där folk köar och väntar på bussar, samt inom ett rimligt avstånd från alla biljettmaskiner. att kommunen sätter tydliga skyltar på de platser där kommunen har huvudansvaret, för att informera om rökförbudet. att ovanstående punkter införs i Lunds kommuns ordningsstadga där tillbörligt. att ett bötesbelopp på minst 800 kr erläggs vid brott mot rökförbudet Beslutsunderlag Ted Ekeroths (SD) motion den 24 februari 2014 Tekniska nämndens beslut den 15 april 2014, 96, jämte bilaga Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2014 Ärendet Ted Ekeroth (SD) yrkar i en motion att kommunen tillskriver Trafikverket och kräver ett totalförbud för rökning på Lunds Centralstations perronger, på gåbron ovanför spåren samt Rydes undergång, att kommunen tillskriver Trafikverket för att begära att tydliga skyltar sätts upp på samtliga perronger på Lunds Centralstation där man informerar om rökförbudet, att kommunen inför ett totalförbud för rökning på alla väntplatser där folk köar och väntar på bussar, samt inom ett rimligt avstånd från alla biljettmaskiner, att kommunen sätter tydliga skyltar på de platser där kommunen har huvudansvaret, för att informera om rökförbudet, C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Gör Lunds Centralstation rökfri.docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

45 41 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) att ovanstående punkter införs i Lunds kommuns ordningsstadga där tillbörligt, samt att ett bötesbelopp på minst 800 kr erläggs vid brott mot rökförbudet Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som beslutat att ställa sig positiv till att tillskriva Trafikverket avseende införande av rökrutor på Lund C samt att föreslå kommunfullmäktige avstyrka begäran om att införa rökförbud på väntplatser i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun. Tekniska förvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse följande. Sverigedemokraterna tar upp en omdiskuterad fråga där lagstiftning har diskuterats på nationell nivå. I både tobakslagens 2 p 4 och ordningslagens 4 kap 6 p 2 finns bestämmelser om rökförbud som avser kollektivtrafik. Ingen av bestämmelserna gäller emellertid på de områden som motionen avser. Förvaltningen anser att troligen all mark som motionen omfattar, oavsett om denna är privatägd eller kommunal allmän plats, är offentlig plats enligt ordningslagen. Förvaltningen menar, efter samråd med kommunkontoret, att det är mycket tveksamt att kommunen kan besluta om rökförbud i de lokala ordningsföreskrifterna enligt gällande lagstiftning. Samma tveksamhet finns om att Trafikverket själva skulle kunna besluta om rökförbud på perronger, gångbro och undergång, som visserligen är privat mark, men samtidigt är offentlig plats. Frågan har diskuterats på ett antal stationer i landet. Där har Trafikverket vid några tillfällen svarat att man inte kan besluta om rökförbud på perronger. Förvaltningen har inget att erinra mot att tillskriva Trafikverket om rökförbud på Lund C. Ett första steg kan vara att hänvisa rökare till särskilda rökrutor. Vad det gäller införande av rökförbud på väntplatser där folk köar, tex vid busshållplatser föreslår förvaltningen att man bör avvakta eventuella beslut på nationell nivå om lagstiftning. KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: Enligt tobakslagen 2 p 4 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. Med annat utrymme avses bl.a tunnelbaneperronger insprängda i bergrum samt vissa färdmedel, såsom tåg. Ordet utrymme används alltså i lagen som en samlingsbeteckning och inkluderar såväl lokaler som andra inomhusutrymmen, däremot inte utemiljöer. Tågperronger som inte är inbyggda eller liknande platser faller utanför lagens bestämmelser. C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Gör Lunds Centralstation rökfri.docx

46 42 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) Enligt 4 kap 6 ordningslagen är det förbjudet att röka inom ett trafikföretags område som är beläget inomhus eller under jord och på andra färdmedel än som ingår i taxitrafik. Enligt kommunkontorets bedömning omfattas inte de områden som motionen avser av rökförbud enligt tobakslagens och ordningslagens bestämmelser. All mark som motionen omfattar, oavsett om denna är privatägd eller kommunal allmän plats torde omfattas av begreppet offentlig plats enligt ordningslagen. Enligt 1 kap 2 ordningslagen avses med offentlig plats inte bara platser som i detaljplan redovisas som allmän plats, utan även andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Enligt kommentaren till nämnda bestämmelse är också gångtunnlar och för allmänt utnyttjande avsedda områden i eller vid buss-, järnvägs- och tunnelbanestationer offentliga platser. Gränsen dras så att platsen är offentlig, om allmänheten har tillträde dit utan att lösa färdbiljett eller utan att det uppställs några andra särskilda krav för tillträde. Nedgångar till tunnelbanestationer och gångvägar till spårområden är därför offentliga platser, medan detta däremot inte är fallet beträffande områden innanför spärrarna. Enligt kommunkontorets bedömning är det högst tveksamt om rökning utomhus kan anses störa den allmänna ordningen. Syftet med ett rökförbud är snarare att skydda människors hälsa. Vidare följer av 3 kap 12 ordningslagen att lokala föreskrifter inte får angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning. I förarbetena har uttalats att en allmän princip är att lokala ordningsföreskrifter inte får meddelas om författningen är avsedd att uttömmande reglera ett visst förhållande. I det aktuella fallet får tobakslagen anses vara en sådan lag som är avsedd att uttömmande reglera för vilka platser det gäller rökförbud. Kommunkontorets bedömning är därför att det inte är möjligt att genom lokala ordningsföreskrifter förbjuda rökning på offentlig plats. Enligt kommunkontoret torde inte heller Trafikverket kunna besluta om rökförbud utomhus på perronger m.m, då sådant förbud inte gäller enligt tobakslagen. Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen tillskriver Trafikverket angående införande av rökrutor på Lunds C. Mot bakgrund av ovanstående skulle införande av rökrutor knappast hindra allmänheten från att röka även utanför rökrutorna, då det inte finns någon sanktion mot detta. Om rökrutorna skall fylla sitt syfte krävs därför en vilja från de som röker att inte utsätta andra för tobaksrök. Med utgångspunkten att sådan vilja finns kan det vara meningsfullt att tillskriva Trafikverket angående införande av rökrutor. C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Gör Lunds Centralstation rökfri.docx

47 43 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) Barnkonsekvensanalys Förbud mot rökning får i och för sig anses vara till fördel för barns och ungas hälsa. Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att tillskriva Trafikverket angående införande av rökrutor på Lunds C, att i övrigt avslå motionen. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Gör Lunds Centralstation rökfri.docx

48 44 Gör Lunds Centralstation rökfri Det är idag naturligt och förefaller uppenbart för de flesta att rökning inomhus är oansvarigt och kraftigt försämrar inomhusmiljön, samt att det är oacceptabelt att påtvinga icke-rökare tobaksinhalerandet. Det är sedan några år tillbaka också förbjudet med rökning i alla lokaler inom den offentliga sektorn, och även på många andra platser. Det borde då också vara helt naturligt att rökning på perrongerna på Lund Centralstation ska vara förbjudet. Idag röks det hejvilt när folk väntar på tågen. Det är inte rimligt att kräva att de som inte önskar ha röklukten i sina kläder, sitt hår eller att få ner detta otyg i sina lungor, skall aktivt springa omkring på perrongen för att undvika rökarna. Det är givetvis helt oacceptabelt att sådant skall lastas de inte valt detta själva. Dessutom är det ofta omöjligt att komma bort från rökarna; i många fall är de utspridda längs perrongen, i andra fall önskar man sitta ner och kan då inte fly undan den ohälsosamma och mycket otrevliga tobasröken. Det naturliga är att all rökning totalförbjuds på Lund Centralstation, inklusive perrongerna, gå-gången ovanför spåren, tunneln under spåren samt väntplatserna för bussar och områdena runt alla biljettmaskiner. Jag yrkar därför att: att kommunen tillskriver Trafikverket och kräver ett totalförbud för rökning på Lunds Centralstations perronger, på gåbron ovanför spåren samt Rydes undergång att kommunen tillskriver Trafikverket för att begära att tydliga skyltar sätts upp på samtliga perronger på Lund Centralstation där man informerar om rökförbudet att kommunen inför ett totalförbud för rökning på alla väntplatser där folk köar och väntar på bussar, samt inom en rimligt avstånd från alla biljettmaskiner att kommunen sätter tydliga skyltar på de platser där kommunen har huvudansvaret, för att informera om rökförbudet att ovanstående punkter införs i Lunds kommuns ordningsstadga där tillbörligt att ett bötesbelopp på minst 800 kr erläggs vid brott mot rökförbudet Lund den 24 februari 2014 Ted Ekeroth Ordniarie ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige

49 45 96 Motion (SD) - Rökfritt på Lunds Centralstation Dnr TN 2014/0176 Sammanfattning Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man bland annat vill göra Lunds Centralstation rökfri. Kommunkontoret har översänt ärendet till tekniska förvaltningen för yttrande. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Motion (SD) - Gör Lunds Centralstation rökfri, daterad Yrkanden Ronny Johannessen (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande och finner det vara bifallet. Tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till att tillskriva Trafikverket avseende införande av rökrutor på Lund C samt att föreslå kommunfullmäktige avstyrka begäran om att införa rökförbud på väntplatser i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun. Beslut expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunkontoret

50 Tekniska förvaltningen 46 Tjänsteskrivelse (2) Håkan Lockby Till Tekniska nämnden Motion (SD) Rökfritt på Lund Centralstation Dnr TN 14/176 Sammanfattning Sverigedemokraterna har inlämnat en motion avseende att bl.a. göra Lunds centralstation rökfri. Kommunkontoret har översänt ärendet för yttrande. Beslutsunderlag - Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Bilaga 1. Motion från Sverigedemokraterna daterad Barnens bästa Rökning, direkt och indirekt, är inte hälsosamt för barn och ett rökförbud hade varit positivt. Ärendet Sverigedemokraterna tar upp en omdiskuterad fråga där lagstiftning har diskuterats på nationell nivå. I både tobakslagens 2 p 4 och ordningslagens 4 kap 6 p 2 finns bestämmelser om rökförbud som avser kollektivtrafik. Ingen av bestämmelserna gäller emellertid på de områden som motionen avser. Förvaltningen anser att troligen all mark som motionen omfattar, oavsett om denna är privatägd eller kommunal allmän plats, är offentlig plats enligt ordningslagen. Förvaltningen menar, efter samråd med kommunkontoret, att det är mycket tveksamt att kommunen kan besluta om rökförbud i de lokala ordningsföreskrifterna enligt gällande lagstiftning. Samma tveksamhet finns om att Trafikverket själva skulle kunna besluta om rökförbud på perronger, gångbro och undergång, som visserligen är privat mark, men samtidigt är offentlig plats. Frågan har diskuterats på ett antal stationer i landet. Där har Trafikverket vid några tillfällen svarat att man inte kan besluta om rökförbud på perronger. Yttrande Förvaltningen har inget att erinra mot att tillskriva Trafikverket om rökförbud på Lund C. Ett första steg kan vara att hänvisa rökare till särskilda rökrutor. Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post Box 41 Byggmästaregatan Lund

51 47 Tjänsteskrivelse (2) Vad det gäller införande av rökförbud på väntplatser där folk köar, tex vid busshållplatser föreslår förvaltningen att man bör avvakta eventuella beslut på nationell nivå om lagstiftning. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till att tillskriva Trafikverket avseende införande av rökrutor på Lund C samt att avstyrka begäran om att införa rökförbud på väntplatser i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Håkan Lockby Teknisk direktör Beslut expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunkontoret

52 48 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör kommunens kartdata öppen Dnr KF 2014/0041 Sammanfattning Ärendet gäller en motion från Ted Ekeroth (SD) om att göra all kommunens geografiska data tillgänglig för nedladdning i standardformat utan kostnad för svenska medborgare. Beslutsunderlag Motion inkommen Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Byggnadsnämndens beslut Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 205 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Atkten Justerare Utdragsbestyrkande

53 49 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör kommunens kartdata öppen Dnr KF 2014/0041 Sammanfattning Ärendet gäller en motion från Ted Ekeroth (SD) om att göra all kommunens geografiska data tillgänglig för nedladdning i standardformat utan kostnad för svenska medborgare. Beslutsunderlag Motion inkommen Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Byggnadsnämndens beslut Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

54 Kommunkontoret Administrativa avdelningen 50 Tjänsteskrivelse (2) Pontus Gunnarsson Till Kommunstyrelsen Motion från Ted Ekeroth (SD) Gör kommunens kartdata öppen Dnr KF 2014/0041 Sammanfattning Ärendet gäller en motion från Ted Ekeroth (SD) om att göra all kommunens geografiska data tillgänglig för nedladdning i standardformat utan kostnad för svenska medborgare. Beslutsunderlag Motion inkommen Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Byggnadsnämndens beslut Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna handling) Barnkonsekvensanalys Att kommunens geografiska data tillgängliggörs för allmänheten bedöms ge enbart positiva konsekvenser för såväl yngre som äldre. Ärendet Ted Ekeroth (SD) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att fullmäktige ska besluta att all geografisk data som kommunen har tillgång till (vägnamn, platsnamn, adresser etc.) ska göras tillgänglig för nedladdning via en av kommunen upprättad webbsida/portal. Den nedladdningsbara datan ska vara tillgänglig i standardformat för aktuellt dataslag och vara kostnadsfri för svenska medborgare. I motionen pekas på exempel från såväl andra kommuner som statliga myndigheter som gjort data av olika slag allmänt tillgänglig. Motionären pekar på att den data som kommunen innehar är betald med skattemedel och därmed bör finnas tillgänglig för medborgarna. Vidare hänvisas till EU:s PSI-direktiv. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som anfört huvudsakligen att de i motionen inkomna förslagen redan har tagits i beaktande. Lunds kommun arbetar redan i den utpekade riktningen men vissa frågor återstår för att komma vidare i arbeten, såsom finansieringen. En förstudie som tittar vidare Stockholm stads arbete på området (http://open.stockholm.se/) för att se hur det kan implementeras kommer att initieras. Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

55 51 Tjänsteskrivelse (2) Byggnadsnämnden pekar på att Lunds kommun tidigt agerat för att använda data tillverkad i public domain via Crowd Sourcing exempelvis OSM. Kommunen använder och uppmuntrar folk till detta genom exempelvis Resejämföraren. Vidare finns publika karttjänster som använder OSM som grunddatakälla (Spårvägskartan, Solkartan, osv). Vad gäller kostnadsfrågan pekar byggnadsnämnden på behovet av att lösa finansieringsfrågan innan all kommunal data kan publiceras. Vidare framförs att kostnadsfrihet bör vara global. Kommunkontoret delar byggnadsnämndens uppfattning att arbete redan pågår i den i motionen utpekade riktningen. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret anfört KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarsson Administrativ chef Beslut expedieras till: Ted Ekeroth Akten

56 52 Gör kommunens kartdata öppen Inom datorvärlden finns det något som kallas "open source" som en del kanske känner till. Det är benämning av programvara som är tillgänglig för alla att använda samt ändra, modifiera och anpassa för egna behov eller för något användningsområde man hittat. Samma koncept finns för data, så kallad "open data". Tanken är att data som blir allmänt tillgänglig öppnar upp för möjligheten för utvecklare att använda datan för att bygga intressanta tjänster som kommer allmänheten till del. Flera sådana exempel finns för andra områden, t.ex. Trafikverket som via sina öppna API:er (programmerings-interface) möjliggjort appar som t.ex. Tågtavlan (för att få reda på när tågen är försenade). Örebro är ett exempel på en kommun har tagit en hel del steg gällande öppen data; man har gjort viss geografisk data tillgänglig, man har (eller planera att) tillgängliggöra tillsynsärenden för restauranger, platser för offentliga toaletter etc. Gällande geografisk data har Staffanstorps kommun gått hela vägen - de gjorde hela sitt kartmaterial tillgängligt och detta lades sedan upp på OpenStreetMaps (OSM), motsvarigheten till Wikipedia fast för kartor. En annan aspekt är det faktum att den data som finns i kommunens regi är betalad med skattemedel. Det är besynnerligt att detta inte görs tillgängligt för kommunens arbetsgivare och finansiärer - medborgarna. Det är rimligt och rättvist att data görs tillgängligt för alla de medborgare som önskar tillgång, och att detta görs på ett IT-mässigt smart och effektivt sätt. Förutom detta, kan man referera till EU:s PSI-direktiv (Public Sector Information) som har implementerats i svensk lag. Direktivet säger att offentliga verksamheter är skyldiga att göra all information tillgänglig. Vinnova driver en del projekt angående detta, och kan hjälpa myndigheter i processen för att öppna upp sina datakällor: Jag yrkar därför att: All geografisk data som kommunen har tillgång till (vägnamn, platsnamn, adresser etc) görs tillgänglig för nerladdning via en av kommunen upprättad webbsida/portal Att datan är tillgänglig i standardformat för aktuellt dataslag Att detta skall vara kostnadsfritt för svenska medborgare Lund den 27 februari 2014 Ted Ekeroth Ordniarie ledamot (SD) Lunds kommunfullmäktige

57 53 ; Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum LUND 1 Plats och tid : Ordförande: Vice ord förande: 2:e vice ordförande.: Ledamöter: Ersättare: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kll7:00-18:25 Christer Wallin (M) Ersattes under handläggn ingen av 86 av Hanna Håkanson (FP) Mia Honeth (FP) Ordförande under handläggningen av 86. Björn Abelson (S) Klas Svanberg (M) Lena Gustafsson (M), Ersättare för Jan-Eric Andersson (M) Inger Rosenkvist Talsved (FP) Bern! Bertilsson (C) Akram Heidari (S), Ersattes under handläggningen av av Solveig Ekström-Persson (S) Kjell Bo ije (S) Emma Berginger (MP) Helmut Moser (Y) Hanna Håkanson (FP), Ersättare för Christer Walli n (M) under handläggningen av 86. Per Johnsson (C) Agneta Lindskog (KD) Solveig Ekström-Persson (S), Ersättare för Akram Heidari (S) under handläggningen av Daniel Pettersson (S) UlfNymark (MP) Anders Örbom Malmsten (Y) Elsa Grip (DY) Justerare: Björn Abelson (S) Paragrafer: 74-96, Plats/tid för justering: Underskri fler: sekreterare Ordförande Justerare Chns er Wallin ~Jdd Björn Abelson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Byggnadsnämnden 23 april april 2014 Datum då anslaget tas ned: 22 maj 2014 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift:

58 54 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Motion från Sverigedemokraterna - Gör kommunens kartdata öppen Dnr BN 2014/0109 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) har skickat in en motion rubricerad Gör kommunens kartdata öppen. Beslutsunderlag Motion Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Christer Wallin (M) yrkar bifall för kontorets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. Byggnadsnämnden beslutar att anta stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som sitt svar på motionen. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten Justerare Utdragsbestyrkande

59 55 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Jonas Andreasson Tel Byggnadsnämnden Motion om öppen data i Lunds kommun BN 2014/0109 Sammanfattning Ted Ekeroth (SD) har skickat in en motion rubricerad Gör kommunens kartdata öppen. Resejämföraren se Beslutsunderlag -Motionen -Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse (denna handling) Open Stockholm Ärendet Motionen pekar på saker som Lunds kommun redan arbetar med, såsom möjligheter med Open Data, och refererar även till nyttan med Open Source - att anammas av kommunen. I texten refereras bland annat till Staffanstorps kommun, som publicerat delar av sitt kartmaterial i OpenStreetMaps (OSM) och man hänvisar till EU:s PSI-direktiv som säger att offentliga verksamheter är skyldiga att göra all information tillgänglig. Motionen yrkar på att All geografisk data som kommunen har tillgång till (vägnamn, platsnamn, adresser etc) görs tillgänglig för nedladdning via en av kommunen upprättad webbsida/portal Att data är tillgänglig i standardformat för aktuellt dataslag Att detta skall vara kostnadsfritt för svenska medborgare Lunds kommun har tidigt agerat för att använda data tillverkad i public domain via Crowd Sourcing exempelvis OSM. Vi använder och uppmuntrar folk till detta genom exempelvis Resejämföraren. Vi har även Postadress Box 41, LUND Telefon vx E-post Besöksadresser Bangatan 10 A Telefax Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.) Internet

60 2 (3) publika karttjänster som använder OSM som grunddatakälla (Spårvägskartan, Solkartan, osv). När det gäller upplåtelse av vårt kartmaterial till OSM så har vid kontakten med producenter inom OSM- Communityn framkommit att dessa hellre ville få tillgång till grunddata i form av flygbilder och beslutsunderlag att själva kartera från, för att kunna kontrollera produktens kvalitet, än att bara okontrollerat lasta in våra data. Vid en export kan felaktigheter fortplantas. Staffanstorps kommun fick bl.a. skäll från en amerikansk Communitymedlem för att ha fördärvat det privata initiativet genom att bara skeppa in kommunala data i databasen. Vi vill därmed svara på motionen att ja vi samarbetar gärna med Crowd Sourcing communities och ger dem det stöd dessa vill ha. När det gäller möjligheten att publicera all kommunal data så kan detta göras om bara finansieringen tryggas. Gamla beslut medför exempelvis att vi skall avgiftsfinansiera vår bästa produkt, baskartan, som är en storskalig högkvalitativ kartprodukt. Stockholms stad har gjort en lösning som vi skall studera vidare. När det gäller standarder hänvisar vi till det pågående arbetet med Svensk Geoprocess. Tillgängligheten sker där via Geodataportalen. Genom att samarbeta nationellt så blir det en enhetlig lösning oberoende av vilken kommun man vänder sig till. Kostnadsfrihet bör vara global. Yttrande 56 Stadsbyggnadskontoret tycker att de i motionen inkomna förslaget redan har tagits i beaktande. Vi konstaterar att vi redan arbetar i den utpekade riktningen, men vill gärna se ett fokus på att lösa några frågor som gör att vi kan komma vidare fortare, såsom finansieringen. Vi kommer därför också att starta en förstudie som tittar vidare på för att se hur vi kan implementera delar av detta koncept hos Lunds kommun. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att motionen därmed anses besvarad med vad som ovan angivits. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

61 57 3 (3) Jonas Andréasson Stadsingenjör Beslut expedieras till: Akten

62 58 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) Rädda torghandeln Dnr KF 2013/0152 Sammanfattning Motionen från vänsterpartiet Rädda torghandeln! beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkarvänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av tekniska nämnden förslag till åtgärder på kort och lång sikt, föreslår kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse Tekniska nämndens protokoll Motion Rädda torghandeln Kommunstyrelsens beslut , 206 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

63 59 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) Rädda torghandeln Dnr KF 2013/0152 Sammanfattning Motionen från vänsterpartiet Rädda torghandeln! beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkarvänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av tekniska nämnden förslag till åtgärder på kort och lång sikt, föreslår kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse Tekniska nämndens protokoll Motion Rädda torghandeln Yrkanden Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Mats Helmfrid (M), Ronny Johannesson (M), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag. Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vänsterpartiets sjätte att-sats om lekplats på Mårtenstorget, att i övrigt överlämna motionen till kommunstyrelsen för beaktande i arbete med Lunds centrum, samt att därmed finna motionen besvarad. Emma Berginger (MP) yrkar att att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vänsterpartiets sjätte att-sats om lekplats på Mårtenstorget, samt att i övrigt anse motionen besvarad med följande synpunkter: Torghandelns nedåtgående trend är oroande och åtgärder för att stärka torghandelns ställning är angelägna. De effektivaste åtgärderna för att öka handeln är utan tvekan att fler människor söker sig till torget och dess närhet, vilket också Tekniska nämnden framhåller i sitt ytttrande. Sänkta eller helt slopade torgtaxor och ökade öppethållandetider bidrar i sig inte till tillströmningen av besökare (dvs potentiella torghandelskunder) i området. Ingenting talar heller för att fler bilparkeringsplatser och därmed ökad biltrafik Justerare Utdragsbestyrkande

64 60 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum i centrum på något avgörande sätt bidrar till ökat kundunderlag för just torghandlarna. Torgets attraktivitet för icke-bilburna besökare torde minska i minst samma mån som det ökar för bilburna besökare. För att få fler besökare till torget och därmed ökat kundunderlag för torghandeln måste torget göras attraktivare. Den del som inte nyttjas för torghandeln måste därför omformas till en levande mötesplats för människor. En del i en sådan omvandling kan vara en spännande lekplats, sittbänkar, uteservering etc. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med vad kommunkontoret anfört. Reservationer Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Ann-Margreth Olsson (S), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i bifallsyrkandet till motionen. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

65 61 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Strategisk utvecklingsavdelning Gunnel Dymling Kommunstyrelsen Rädda torghandeln Dnr KF 2013/0152 Sammanfattning Motionen från vänsterpartiet Rädda torghandeln! beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av tekniska nämnden förslag till åtgärder på kort och lång sikt, föreslår kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad. Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse Tekniska nämndens protokoll Motion Rädda torghandeln Barnkonsekvensanalys Motionens intentioner har betydelse för barnens bästa. Tekniska nämnden har valt att fokusera på torghandeln. I det långsiktiga arbetet med omgestaltning av Mårtenstorget och kv Galten bör barnperspektivet få en framträdande roll. Ärendet Bakgrund Motionen från vänsterpartiet Rädda torghandeln! beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. I beredningen av ärendet har tekniska förvaltningen bjudit in de torghandlare som har årskontrakt på Mårtenstorget till ett möte för en C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Rädda torghandeln.docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 7, Rådhuset Lund

66 62 Tjänsteskrivelse 2 (3) förutsättningslös diskussion kring torgets framtid. Precis som beskrivs i skrivelsen och motionen konstaterar tekniska nämnden att torghandlarna blivit färre och antalet uthyrda platser minskat. Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan andra åtgärder vidtas. Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker troligen inte nya torghandlare. Tekniska nämnden försöker på olika sätt att få fler besökare till området kring Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till torget. Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att cykelställ ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund. Förslagsvis ska ett cykelställ placeras på Mårtenstorget. För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret Galten som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i sin linda innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som butiker. Tekniska nämnden anser att den långsiktiga strategin för Mårtenstorget föreslås vara att Mårtenstorget är ett bilfritt torg med torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och att det övriga torget gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med bland annat uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Förändringarna förutsätter att bilparkeringen löses på annan plats, t.ex. i kvarteret Galten. Den planering som pågår för kvarteret Galten, som även kommer att omfatta en omgestaltning av Mårtenstorget, bedöms realistiskt innebära förändringar först om cirka fem år. Parallellt bör, som ett alternativ, även möjligheterna till ett underjordiskt garage under Mårtenstorget studeras. För att tillmötesgå torghandlarna har tekniska nämnden beslutat att cirka 20 parkeringsplatser anläggs i östra delen av torget. Ett år efter att parkeringsplatserna tagits i bruk utvärderas åtgärderna huruvida det lett till mer torghandel, såväl försäljare som kunder. Om torghandeln inte ökar föreslås torghandelsytan minskas och komprimeras i den västra delen av torget och då knytas närmare Saluhallen. Möjligheten att uppföra permanenta torgstånd och införa flexibla torgtider med alternativa stängningstider prövas. Ytan som frigörs föreslås användas för bilparkering, det innebär att ytan inte, som idag, används för bilparkering när torghandeln avslutats. C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Rädda torghandeln.docx

67 63 Tjänsteskrivelse 3 (3) Kommunkontorets synpunkter Kommunkontoret vill komplettera tekniska nämndens remissvar med att kommunstyrelsen i maj 2014, beslutade att uppdra till kommunkontoret att återkomma med förslag till arbetsprocess och projektorganisation för en fortsatt utveckling av Lunds stadskärna. I detta arbete kommer åtgärder rörande Mårtenstorget och torghandeln att ytterligare belysas. Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har sedan tidigare uppdraget att återkomma med förslag på Mårtenstorget gestaltning i anslutning till planeringen av kv Galten. I detta långsiktiga arbete bör barnperspektivet få en framträdande roll. Mot bakgrund av ovan redovisade åtgärder och direktiv, föreslår kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed ska anses besvarad. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Carin Hillåker Bitr kommundirektör C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse Motion - Rädda torghandeln.docx

68 64

69 65 97 Mårtenstorget Dnr TN 2013/0677 Sammanfattning Förvaltningen har genom en motion från Vänsterpartiet Rädda torghandeln! och en skrivelse från Mio Fric (KD) Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att bättre använda Mårtenstorget och stärka torghandeln. Förvaltningen har diskuterat förslagen med torghandlarna och tagit fram förslag till åtgärder. Tekniska nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande karta, daterad Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, Vänsterpartiets motion Rädda torghandeln!, daterad Skrivelse (KD) Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget, Yrkanden Anders Jarfjord (V), Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar: - att taxorna för torghandlarna sänks, - att möjligheten för nuvarande torghandlare och för intresserade nya torghandlare ska finnas att ha öppet för torghandel från kl vardagar, det innebär att några kanske stänger på eftermiddagen, medan andra börjar då, - att på prov inrätta 20 fasta parkeringsplatser i östra delen av torget där det blir tillåtet att parkera under torghandelstiden med max 30 minuters parkeringstid, för att tillmötesgå torghandlarna och andra, - att möjligheten att studera ett underjordiskt garage under Mårtenstorget avslås samt - att dessa åtgärder utvärderas efter ett år för att se om torghandeln ökat. Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD), Ronny Johannessen (M) och Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Anders Jarfjords (V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande vara bifallet. Omröstning begärs och genomförs. 6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson

70 66 (M), Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande 5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till Anders Jarfjords (V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till kommunstyrelsen. Reservationer Anders Jarfjord (V), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för Anders Jarfjords (V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande. Beslut expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunstyrelsen

71 Tekniska förvaltningen Administrativa kontoret 67 Tjänsteskrivelse (3) Tekniska nämnden Mårtenstorget Dnr 13/677, 13/697 Sammanfattning Förvaltningen har genom en motion från Vänsterpartiet Rädda torghandeln! och en skrivelse från Mio Fric (KD) Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att bättre använda Mårtenstorget och stärka torghandeln. Förvaltningen har diskuterat förslagen med torghandlarna och tagit fram förslag till åtgärder. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande karta, daterad Tekniska nämndens arbetsutskott protokollsutdrag 79, Vänsterpartiets motion Rädda torghandeln!, Mio Frics (KD) skrivelse Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget, Barnens bästa För att uppnå intentionerna i såväl motionen som skrivelsen där fokus är att främja torghandeln har förvaltningen bedömt det viktigast att kommunicera förslagen med torghandlarna och efterhöra deras önskemål och idéer. Ärendet Mio Fric (KD) har lämnat in en skrivelse Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget. I skrivelsen konstaterats att Mårtenstorget kan upplevas som glest och oattraktivt på vardagar och därför föreslås att en del av Mårtenstorget reserveras för torghandel och en del för bilparkering. Den del som reserveras för bilparkering föreslås vara flytande och öka vid få torghandlare och minska vid många torghandlare. Detta bedöms medföra att Mårtenstorget kommer upplevas mer attraktivt och mindre glest än idag och vara till fördel för merparten av aktörerna. Motionen från vänsterpartiet Rädda torghandeln! beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås: Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post Box 41 Byggmästaregatan Lund Lund

72 68 Tjänsteskrivelse (3) Fria torghandelstider, alternativt förlängda öppettider till klockan med starttid senast klockan Avskaffa torgtaxan under vardagar under ett år Halvera torgtaxan på lördagar under ett år Led loppmarknaden från Södra Esplanaden via Råbygatan upp till Mårtenstorget Uppför permanenta handelsbodar längs Mårtenstorgets ena sida Anlägg en stor och attraktiv lekplats på Mårtenstorget Organisera barntillvända transporter mellan parkeringshusen, Mårtenstorget och centrala noder i staden med minitåg på gummihjul gärna eldrivna. Förvaltningen har bjudit in de torghandlare som har årskontrakt på Mårtenstorget till ett möte för en förutsättningslös diskussion kring torgets framtid. Av torgets 96 möjliga årskontraktsplatser, finns avtal tecknat med tolv torghandlare om 46 platser. Sju torghandlare som representerar 23 årskontraktsplatser deltog i mötet som hölls den 26 februari. Ytterligare en torghandlare med tre årskontraktsplatser har lämnat sina synpunkter. Precis som beskrivs i skrivelsen och motionen konstateras att torghandlarna blivit färre och antalet uthyrda platser minskat. Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan andra åtgärder vidtas. Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker troligen inte nya torghandlare. I Eslöv har nolltaxa för torghandeln på Stora torg provats. Men nu väljer de att återinföra avgifter då förhoppningarna om ett mer levande torg med nya torghandlare inte infriades. Nolltaxan beskrivs istället ha medfört en ny ordning med loppisförsäljare och skolklasser som säljer kakor medan de traditionella torghandlarna haft svårt att komma till torgplatserna. Förvaltningen försöker på olika sätt att få fler besökare till området kring Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till torget. Exempelvis genomfördes i fjol en internationell marknad, ett arrangemang som uppskattades av lundaborna och som återkommer under våren. Vidare bejakas uteserveringar kring torget. Antalet försäljare varierar stort under året, inte bara sommar och vinter utan även veckans inledande dagar jämfört med fredagar och lördag. Vissa veckor, skolavslutningsveckan, pingst och midsommar lockar flest kunder och även torghandlare.

73 69 Tjänsteskrivelse (3) Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att cykelställ ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund. Förslagsvis ska ett cykelställ placeras på Mårtenstorget. För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret Galten som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i sin linda innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som butiker. Förslag till åtgärder Den långsiktiga strategin för Mårtenstorget föreslås vara att torget är ett bilfritt torg med torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och att det övriga torget gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med bland annat uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Förändringarna förutsätter att bilparkeringen löses på annan plats, t.ex. i kvarteret Galten. Den planering som pågår för kvarteret Galten, som även kommer att omfatta en omgestaltning av Mårtenstorget, bedöms realistiskt innebära förändringar först om cirka fem år. Parallellt bör, som ett alternativ, även möjligheterna till ett underjordiskt garage under Mårtenstorget studeras. För att tillmötesgå torghandlarna föreslår förvaltningen att cirka 20 parkeringsplatser omgående anläggs i östra delen av torget. Ett år efter att parkeringsplatserna tagits i bruk utvärderas huruvida det lett till mer torghandel, såväl försäljare som kunder. Om torghandeln inte ökar föreslås torghandelsytan minskas och komprimeras i den västra delen av torget och då knytas närmre Saluhallen. Möjligheten att uppföra permanenta torgstånd och införa flexibla torgtider med alternativa stängningstider prövas. Ytan som frigörs föreslås användas för bilparkering, det innebär att ytan inte, som idag, används för bilparkering när torghandeln avslutats. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till kommunstyrelsen. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND Håkan Lockby Teknisk direktör Heléne Öhrström Administrativ chef Beslut expedieras till: Akten Förvaltningschefen Kommunstyrelsen

74 70

75 71 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Angelica Svensson (V) om nationella minoritetsgrupper i Lunds kommun Dnr KF 2014/0049 Sammanfattning Angelica Svensson (V) föreslår i en motion att Lunds kommun genom kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. Beslutsunderlag Vänsterpartiets motion Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 207 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

76 72 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Angelica Svensson (V) om nationella minoritetsgrupper i Lunds kommun Dnr KF 2014/0049 Sammanfattning Angelica Svensson (V) föreslår i en motion att Lunds kommun genom kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. Beslutsunderlag Vänsterpartiets motion Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

77 73 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Strategiska utvecklingsavdelningen Helena Jacobson Kommunstyrelsen Angelica Svenssons (V) Motion om nationella minoritetsgrupper i Lunds kommun Dnr KF 2014/0049 Sammanfattning Angelica Svensson (V) föreslår i en motion att Lunds kommun genom kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. Beslutsunderlag Vänsterpartiets motion Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna skrivelse) Barnets bästa Ärendet handlar om en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. I lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges att barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. En handlingsplan kan bidra till att stärka rättigheterna för barn i minoritetsgrupperna. Ärendet Angelica Svensson (V) föreslår i en motion att Lunds kommun genom kommunstyrelsen tar fram en strategisk handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. I motionen beskrivs de nationella minoriteternas rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Vidare beskrivs att de olika minoritetsgrupperna kan behöva olika insatser och att Lunds kommun behöver visa på sakområden och frågor att arbeta vidare med i en strategisk handlingsplan för ett flertal år framåt i tiden. Handlingsplanen ska enligt motionen tas fram i samråd med de nationella minoritetsgrupper som finns i Lunds kommun. Kommunkontorets överväganden Kommuner har enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk skyldighet att skydda och främja minoriteternas kultur och språk samt att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Därtill finns särskilda bestämmelser om modersmålsundervisning i grundskoleförordningen samt om minoritetskunskap till alla skolelever i skolans läroplan. De myndigheter som har nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken menar att det finns stora utvecklingsbehov i arbetet för nationella minoriteter, bland annat vad gäller ett målinriktat och systematiskt arbetssätt. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 7, Rådhuset Lund

78 74 Tjänsteskrivelse 2 (2) I Lunds kommun har en politisk styrgrupp i uppdrag att ansvara för dialog med de nationella minoriteterna. Styrgruppen för dialog med företrädare för lokala minoritetsorganisationer, nämnder och verksamheter, föreslår och utför vissa åtgärder samt följer frågorna. Det finns därigenom en bild motsvarande en kartläggning och behovsanalys. Det finns exempel på kommuner som har, eller håller på att ta fram, aktivitetsplaner och handlingsplaner för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Region Skåne har spridit sin handlingsplan till de skånska kommunerna. Studerade planer omfattar till exempel information om minoritetspolitik, lagstiftning, kommunalt uppdrag och åtgärder inom områdena utbildning och information, samråd och inflytande, kulturaktiviteter/stöd, förskola/skola, kommunikation på minoritetsspråk, modersmål, litteratur och språkstöd, språkaktiviteter, samt äldres tillgång till omsorg på sitt minoritetsspråk. Genom styrgruppens arbete i Lund finns ett underlag för en avgränsad plan med samlad information och åtgärdsförslag. Kommunkontoret menar att en handlingsplan i detta skede skulle förenkla processen framöver genom att bidra till ökad kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter, tydlighet mellan berörda kommunala verksamheter och de lokala minoritetsorganisationerna samt genom att peka ut åtgärder att vidta och följa upp. Arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter skulle därmed bli mer målinriktat och systematiskt. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för nationella minoritetsgrupper. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Carin Hillåker Biträdande kommundirektör

79 75

80 76 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) Motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun Dnr KF 2013/0168 Sammanfattning Miljöpartiet genom Johan Lambreus Mattsson har lämnat en motion om att växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun. Servicenämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden anser att det redan pågår ett bra arbete med solceller och annan solenergi. Nämnden vill utveckla arbetet genom en grov inventering över fastigheter som är lämpliga för solceller och genom att ett aktivt beslut tas om solceller vid varje nybyggnation. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse Serviceförvaltingens tjänsteskrivelse Servicenämndens beslut Motion från Johan Lambreus Mattsson (mp) Växla upp solcells-investeringarna i Lunds kommun Kommunstyrelsens beslut , 208 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut expedieras till: Akten Justerare Utdragsbestyrkande

81 77 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) Växla upp solcells-investeringarna i Lunds kommun Dnr KF 2013/0168 Sammanfattning Miljöpartiet genom Johan Lambreus Mattsson har lämnat en motion om att växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun. Servicenämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden anser att det redan pågår ett bra arbete med solceller och annan solenergi. Nämnden vill utveckla arbetet genom en grov inventering över fastigheter som är lämpliga för solceller och genom att ett aktivt beslut tas om solceller vid varje nybyggnation. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse Serviceförvaltingens tjänsteskrivelse Servicenämndens beslut Motion från Johan Lambreus Mattsson (mp) Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Lunds kommun vid varje nybyggnation tar ett aktivt beslut om solceller är lämpliga eller inte att uppdra åt servicenämnden att göra en grov inventering av vilka fastigheter som kan vara lämpliga att ha solceller på Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

82 Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen 78 Tjänsteskrivelse (2) Linda Birkedal Kommunstyrelsen Motion från miljöpartiet de gröna Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun! Dnr KF 2013/0168 Sammanfattning Miljöpartiet genom Johan Lambreus Mattsson har lämnat en motion om att växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun. Servicenämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden anser att det redan pågår ett bra arbete med solceller och annan solenergi. Nämnden vill utveckla arbetet genom en grov inventering över fastigheter som är lämpliga för solceller och genom att ett aktivt beslut tas om solceller vid varje nybyggnation. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse (denna skrivelse) Serviceförvaltingens tjänsteskrivelse Servicenämndens beslut Motion från Johan Lambreus Mattsson (mp) Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun Barnkonsekvensanalys Beslut om solcellsinvesteringar påverkar barns och ungas rätt till att leva i ett hållbart samhälle, vilket har beaktats under ärendeberedningen. Ärendet Johan Lambreus Mattsson (mp) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller i Lund för att vara ett klimatföredöme. Det föreslås ske genom att alla lämpliga byggnader som Lunds kommun uppför ska vara försedda med solceller, att servicenämnden inventerar de kommunägda byggnaderna i Lunds kommun för att utreda vilka som är lämpliga att installera solceller på samt att servicenämnden tar fram en tidplan med mål på hur snabbt Lunds kommun kan bygga ut med solceller i det befintliga fastighetsbeståndet. Servicenämnden yttrar sig över motionen och beskriver det arbete som redan pågår med solceller och annan solenergi. Bland annat beskriver nämnden solcellsanläggningar på Råbyvägen, Ljusåret, och på den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen. Dessutom presenteras resultatet av en utredning om solceller på fem fastigheter som valts ut med hjälp av solkartan.se. Resultatet av utredningen blir att solceller kommer att installeras på Palettskolan, Victoriastadion och Fäladshallen under 2014, förutsatt att takkonstruktionerna är dimensionerade för att klara belastningen. Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan LUND

83 79 Tjänsteskrivelse (2) Servicenämnden anser att arbetet kan utvecklas genom att söka möjliga solcellstöd trots längre handläggningstid att vid varje nybyggnation ta ett aktivt beslut om solceller är lämpligt eller inte att göra en grov inventering över vilka fastigheter som kan vara lämpliga att ha solceller på vid framtida takbyten Kommunkontorets bedömning Servicenämnden bedriver ett aktivt arbete för att öka användningen av solenergi i det kommunala byggnadsbeståndet. Arbetet kan utvecklas ytterligare, i linje med nämndens förslag, vilket kommer att öka möjligheterna att uppfylla kommunens klimatmål. Både det befintliga byggnadsbeståendet och nya byggnader kan vara lämpliga att ha solceller på. Därför är det klokt att vid varje nybyggnation ta ett aktivt beslut om solceller är lämpliga eller inte på den aktuella byggnaden. För att ha ett relevant prioriteringsunderlag för att avgöra vilka befintliga byggnader som kan vara lämpliga att installera solceller på är det en god idé att göra en grov inventering. I de fall det blir aktuellt att gå vidare görs sedan en mer detaljerad utredning av varje unik fastighet. Nämndens beslut att söka solcellstöd externt möjliggör för fler solceller inom en begränsad kommunal budget, vilket är positivt. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Lunds kommun vid varje nybyggnation tar ett aktivt beslut om solceller är lämpliga eller inte att uppdra åt servicenämnden att göra en grov inventering av vilka fastigheter som kan vara lämpliga att ha solceller på KOMMUNKONTORET Anette Henriksson kommundirektör Carin Hillåker Biträdande kommundirektör Beslut expedieras till: Servicenämnden Miljöpartiet de gröna Akten

84 80 Motion från miljöpartiet de gröna ( ): Växla upp solcells-investeringarna i Lunds kommun! Intresset för elproducerande solceller är växande i Lund. När Lunds kommun tillsammans med Lunds Energi (numera Kraftringen), LTH m.fl. bjöd in allmänheten till en kväll om solceller kom nästan 200 Lundabor på föreläsningarna. Bland annat redovisades hur priserna på solceller sjunkit till nivåer som gör att installationer idag inte bara är ekologiskt hållbara utan även ekonomiskt hållbara. Under kvällen redovisades också projektet Solkartan.se som visar dig hur gynnsamt det är att installera solceller på just ditt eget tak här i Lund. Kartan visar tydligt att det finns mängder av outnyttjade sol-tak. Det känns bortkastat att inte använda dem bättre. I den samtidigt pågående LundaEko-revideringen går det att läsa att det första prioriterade området i remissförslaget heter "Engarera flera" och där står att "attitydoch beteendeförändringar tar tid att uppnå och kräver kontinuitet och beslutsamhet. Arbetet att engagera politiker, tjänstemän och kommuninvånare att göra hållbara val behöver intensifieras." För att nå LundaEko-målen är det alltså viktigt att även få t.ex. privatpersoner och näringsliv engagerade. Därför bör Lunds kommun visa upp sig i sin roll som klimatföredöme. Finns det då några bra och enkla sätt för kommunen att engagera flera? Solceller på nya byggnader Solcellsinstallationer borde vara standard vid all nyproduktion av byggnader i Lund som har soliga tak eller fasader. För nybyggnation finns som alternativ även färdiga lösningar med solceller integrerade i tak- eller fasadmaterial. Oavsett lösning är det viktigt för kostnadskalkylen och byggnadens utseende att solcellerna finns med redan på de första skisserna på arkitektens ritbord. En solcellsanläggning på en normalstor förskolebyggnad kostar uppskattningsvis kr för 250 kvadratmeter solcellspaneler. Det motsvarar ca 1% av den totala kostnaden för en ny förskolebyggnad. En sådan installation kommer sedan ge tillbaka över 30 MWh el per år, till ett värde av ca kr med nuvarande elpris, nätavgift, elcertifikat, skatter och moms. Det är alltså helt ekonomiskt rimligt att kräva att alla nya byggnader med bra solläge ska ha solceller, vilket samtidigt ger en garanti för lägre driftskostnader avseende el under lång tid framåt.

85 81 Solceller på befintliga byggnader För att få bästa ekonomiska utbyte av solcellsinvesteringar på befintliga byggnader borde utbyggnaden först ske på de tak och fasader som har den bästa potentialen. Många aspekter kan vägas in, t.ex. solinstrålning, antal år till nästa takrenovering, takets bärighet, synlighet för allmänheten osv. Idag har Lunds kommun några få, solcellsanläggningar i drift, t.ex. på Markentreprenads hall på Råbyvägen. Planer finns även att förse nya kommunhuset Kristallen med solceller. Det är bra, men det finns fler tak att fundera på. Victoriastadion har ett av Lunds kommuns största tak. Om man installerar solceller på ett tak i den storleken, kan man räkna med att producera kwh el per år och mer än 12 GWh under anläggningens livslängd på 25 år. En annan byggnad som ser ut att ha ett perfekt solläge är Vikingahallen på Linero. När nu dessutom många skolor i Lund renoveras, borde solceller vara en naturlig del i det arbetet. Många kommuner, regioner och företag investerar idag i förnyelsebar elproduktion. Kommuner spelar en viktig roll som klimatföredömen. Låt oss gå före och inspirera! Vi föreslår därför fullmäktige att besluta: - att alla lämpliga nya byggnader som Lunds kommun uppför ska vara försedda med solceller. - att Servicenämnden ska inventera de kommunägda byggnaderna i Lunds kommun för att utreda vilka som är lämpliga att installera solceller på. - att Servicenämnden ska ta fram en tidplan och ta fram mål på hur snabbt Lunds kommun kan bygga ut med solceller i det befintliga fastighetsbeståndet. Johan Lambreus Mattsson (MP) Medförfattare till motionen: Ola Persson (MP)

86 LUNDS KOMMUN Servicenämnden 82 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Yttrande över motion från (MP) angående solcellsinvesteringar i Lunds kommun SN 2013/0237 Sammanfattning Svar på inkommen motion att öka satsningarna på solceller i Lund för att vara ett klimatföredöme. Serviceförvaltningen anser att det redan satsas på solceller men föreslår att det vid varje nybyggnation tas ett aktivt beslut om solceller är lämpligt eller inte. Föreslår även att göra en grov inventering av befintliga fastigheter som skulle kunna ha solceller på taket eller som solavskärmning. Beslutsunderlag Motion från Johan Lambreus-Mattsson (MP) "Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun (Dnr KF 2013/0168) Rapport från inventering av fem tänkta solcellsinstallationer inom Lundafastigheter; Bertil Andersson ÅF Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Servicenämnden beslutar att ställa sig bakom de synpunkter som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse att söka möjliga solcellsstöd trots längre handläggningstid att vid varje nybyggnation ta ett aktivt beslut om solceller är lämpliga eller inte att göra en grov inventering över vilka fastigheter som kan vara lämpliga att ha solceller på vid framtida takbyten Beslut expedieras till: Miljöpartiet de gröna Affärsområdeschefer Projektchef Handläggare Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

87 Serviceförvaltningen 83 Tjänsteskrivelse (3) Anne Pivén Svar på motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) - Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun SN 2013/0237 Sammanfattning Svar på inkommen motion att öka satsningarna på solceller i Lund för att vara ett klimatföredöme. Serviceförvaltningen anser att det redan satsas på solceller men föreslår att det vid varje nybyggnation tas ett aktivt beslut om solceller är lämpligt eller inte. Föreslår även att göra en grov inventering av befintliga fastigheter som skulle kunna ha solceller på taket eller som solavskärmning. Beslutsunderlag Motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) "Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun (Dnr KF 2013/0168) Rapport från inventering av fem tänkta solcellsinstallationer inom Lundafastigheter; Bertil Andersson ÅF Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse). Barnkonsekvensanalys Ärendet påverkar och tar hänsyn till barns och ungas rättighet att leva i ett hållbart samhälle. Ärendet En motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) att öka satsningarna på solceller i Lund för att vara ett klimatföredöme genom: att alla lämpliga nya byggnader som Lunds kommun uppför ska vara försedda med solceller. att Servicenämnden ska inventera de kommunägda byggnaderna i Lunds kommun för att utreda vilka som är lämpliga att installera solceller på. att Servicenämnden ska ta fram en tidplan och ta fram mål på hur snabbt Lunds kommun kan bygga ut med solceller i det befintliga fastighetsbeståndet. Serviceförvaltningens synpunkter på medborgarförslaget Serviceförvaltningen arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågan och har miljömål att minska utsläpp av växthusgaser inom förvaltningens alla affärsområden. Lunds kommun har högt ställda klimatmål och en föreslagen Energiplan med åtgärder. Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post Box 41 Kiliansgatan LUND

88 84 Tjänsteskrivelse (3) Idag har serviceförvaltningen solceller på Råbyvägen (Ljusåret), där ytterligare en anläggning kommer att installeras under Det kommer även att finnas solceller på förvaltningsbyggnaden Kristallen (april 2014). Därutöver byggs ett flertal byggnader med byggkonstruktion som tar upp och utnyttjar solenergi som värme, men omvandlar den inte till el som solceller gör. Solceller som fasad, har serviceförvaltningen medvetet avvaktat med för att inte bygga in ett ökat underhåll genom outvecklade byggmaterial och istället aktivt följt utvecklingen. Förteckning över nybyggnadsprojekt med solenergi: Ljusåret Tvillingskolan Österskolan Kulparkskolan Vegalyckan Revingeskola Munspelet Högevallsbadet Hagalundskolan Slangbågen Kristallen Solceller på tak till bussgarage Solpaneler och ingjutna värmeabsorberande solslingor Solpaneler och ingjutna värmeabsorberande solslingor Solpaneler (driftsatt) Solpaneler Solpaneler Ingjutna värmeabsorberande solslingor Frånluft innanför stor glasfasad återvinns i ventilationen Solpaneler och ingjutna värmeabsorberande solslingor Ingjutna värmeabsorberande solslingor Solceller, 400 m2 Serviceförvaltningen använder följande ställningstagande vid nybyggnation för att den nya byggnaden ska förbruka minimalt med energi. Anvisningarna till byggentreprenören är att byggnaden ska klara Miljöbyggprogram SYD (miljöklass B) och Miljöbyggnad (SGBC) (klass Silver). Det innebär minst 25 % lägre energianvändning än Boverkets byggregler. Den energi som därutöver krävs för uppvärmning ska vara den bästa utifrån primärenergiperspektivet (enligt kommunens energiplan som ännu inte är beslutad). Primärenergiperspektivet innebär att energins miljöpåverkan under hela dess livscykel ska beaktas och för Lunds del blir det oftast fjärrvärme. Den el som byggnaden och verksamheten förbrukar ska vara energieffektiv och ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Lunds kommun använder i dag Grön el (Bra Miljöval vind, 100 % 2013). För befintliga byggnader har en inventering gjorts av fem lämpliga fastigheter som valdes ut med hjälp av Lunds kommuns Solkarta. Inventeringen är gjord på följande fastigheter:

89 85 Tjänsteskrivelse (3) Under 2014 kommer solcellsanläggningar att installeras på Palettskolan och på Viktoriastadium samt Fäladshallen om takkonstruktionerna är dimensionerade för den tyngden. Inventeringsrapporten visade att den största delen av anläggningarnas energiproduktion blir under juni till augusti då skolor och vissa fritidsanläggningar är stängda. Det gör att anläggningen behöver en köpare av överskottselen. Takbeklädnadens skick har också betydelse och att taket klarar av vikterna utan förstärkning av balkarna. Kostnaden för solceller skiftar från byggnad till byggnad och kräver oftast unika lösningar med konsulthjälp. Exempelvis kommer solcellerna på Palettskolan att vara integrerade i taket och det beräknas kosta 300 tkr för 100m 2 och 100 tkr för en extramätare. Efterhand förväntas erfarenheterna från planerade solcellsanläggningar ge samordning och effektivare hantering av framtida anläggningar. Det finns statliga solcellsstöd att söka men avsatta medel för dessa tar ofta slut och handläggningstiden kan vara flera år. Vid kostnadsberäkningen får bidraget stor betydelse men medför också lång genomförande tid. Förvaltningen anser att det redan pågår ett bra arbete med solceller och annan solenergi. För att ytterligare utveckla arbetet kan ett direktiv beslutas att det vid varje nybyggnation ska utredas om solceller är möjliga eller inte. Dessutom kan en grov inventering göras för att hitta lämpliga befintliga fastigheter med tak i bra läge som nyligen har eller ska byta takbeklädnad. Serviceförvaltningens förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom de synpunkter som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse att söka möjliga solcellsstöd trots längre handläggningstid att vid varje nybyggnation ta ett aktivt beslut om solceller är lämpliga eller inte att göra en grov inventering över vilka fastigheter som kan vara lämpliga att ha solceller på vid framtida takbyten SERVICEFÖRVALTNINGEN Pål Svensson Servicedirektör Anne Pivén Miljö- och verksamhetsutvecklare Beslut expedieras till: Miljöpartiet de gröna Affärsområdeschefer Projektchef Akten

90 86 1(14) Affärsområde Dokumenttyp Vår beteckning Elkraft Syd Foto BAN Författare Datum Arkiv/Projekt Bertil Andersson Namnteckning Granskad Godkänd Rapport från inventering av fem tänkta solcellsinstallationer inom Lundafastigheter ÅF, Hallenborgsgatan 3 1, Malmö. Tel: Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm

91 Upprättad av: Bertil Andersson Rev Allmänt Bakgrund Lundafastigheter jobbar på att hitta lösningar som minskar energiförbrukningen och gör en övergång till miljövänliga energislag möjlig. Inom ramen för projektet avser Lundafastigheter bland annat att montera solceller på en fastighet alt. på ett antal fastigheter. Syftet är att bidra till elförsörjningen av den fastighet (-er) som anläggningarna monteras på. Första steget i denna satsning är att inventera ett antal fastigheter, i denna rapport beskrivs de förutsättningarna som påverka en investering på fastigheterna. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Viktoria Stadium Palettskolan Fälladshallen Svenshögskolan Vikingaskolan Sida 2 av (14)

92 88 1 Sammanfattning I tabell nedan framgår en sammanfattning av möjlig utnyttjning av taken på de objekt som inventerats! Naturligtvis kan man kombinera mindre installationer på flera objekt, men man måste då beakta att mätning av certifikat blir dyrare, Under förutsättning att energin kan användas fullt ut i den anläggning där solcellsinstallationen monteras, blir Viktoria stadium intressant, detta då installationen kan ske med så kallade sun-tube, vilket är en snabb monteringsmetod. Frågeställningar nedan måste dock utredas före ett beslut. Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på kWh, kan anläggningen ta emot detta då skolan är stängd? Anläggningen kan trycka på med ca 200kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? Hur ser abonnemangs bilden ut? Har Lugi/ATK hyra inkl. el? Kan taket ta emot vikterna? Balkarna ligger på rätt håll för ev. förstärkning Möjlig topeffekt Beräknad toipeffekt Beräknad Årlig produktion Beräknad intäkt (KR) Investeringskostnad (MKR) Pay-off Prio Objekt 1 Viktoriastadium > 600kW 200kW kWh kr 2,7-3,0 9,7 år 2 Fäladshallen (HB) 225kW 75kW kWh kr 2,0-2,3 9,6 år 3 Palettskolan 105kW kWh kr 1,7-1,8 11,5 år 4 Svenshögskolan 215kW kWh kr 3,0-3,2 9,9 år 5 Vikingaskolan 105kW kWh kr 1,5-1,8 10,5 år Sida 3 av (14)

93 89 2 Viktoria Stadium Bild 1. Visar möjliga placeringar på taket Sida 4 av (14)

94 90 Viktoria stadiums tak skulle kunna ta emot ca: 600kW + (Samtliga tak ser ut att var tämligen nylagda 2-5år) I första steget investera i orangea ytor. Totalt 200kW Investerings kostnad ca: 2,7-3,0MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 173 * *1,5 ca: , Pay-off ca: 9,7 år Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på kWh, kan anläggningen ta emot detta då skolan är stängd? Anläggningen kan trycka på med ca 200kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? Hur ser abonnemangs bilden ut? Har Lugi/ATK hyra inkl. el? Kan taket ta emot vikterna? Balkarna ligger på rätt håll för ev. förstärkning En komplicerande faktor kan vara att 400v från alla växelriktarna måste samlas till samma gruppcentral innan de går in i service centralen. Detta för att kunna elcertifikat mäta i en punkt! Montage kan göras med hjälp av sun tube, Medför ingen håltagning i taket Sida 5 av (14)

95 91 3 Palettskolan Bild 2. Visar möjliga placeringar på taket Palettskolans tak skulle kunna ta emot ca: 105kW + (Samtliga tak ser ut att var tämligen nylagda 1-2år) Investerings kostnad ca: 1,7-1,8MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 85 * *1,5 ca: kr, Pay-off ca: 11,5 år Sida 6 av (14)

96 92 Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på kWh, då är skolan stängd, finns där elanvändning som täcker produktionen? I Juli kan produktionen komma upp till 105kW/h, kan skolan ta emot detta, då den är stängd? En komplicerande faktor kan vara att 400v från alla växelriktarna måste samlas till samma gruppcentral innan de går in i service centralen. Detta för att kunna elcertifikat mäta i en punkt! Sida 7 av (14)

97 93 4 Fälladshallen Bild 3. Visar möjliga placeringar på taket Sida 8 av (14)

98 94 HALL A Vi skulle kunna få in ca: 150kW på hall A, (problemet är att takmaterialet ser gammalt ut, och behöver fixas innan solcellspanelerna monteras) Investerings kostnad ca: 2,0-2,3MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 128 * *1,5 ca: , Pay-off ca: 9,8 år Frågeställningar Taket på hall måste bytas innan det är aktuellt att sätta upp en solcellsinstallation, med en livsläng på 30 år. I Juni Aug ligger produktionen på kWh, då är skolan stängd, finns där elanvändning som täcker produktionen i hallen? Anläggningen kan trycka på med ca 140kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? HALL B Vi skulle kunna få in ca: 75kW på hall B, (Nyare takbeklädnad) Investerings kostnad ca: 1,0-1,1MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 65 * *1,5 ca: , Pay-off ca: 9,6 år Sida 9 av (14)

99 95 Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på 8,800kWh, då är skolan stängd, finns där elanvändning som täcker produktionen i hallen? Anläggningen kan trycka på med ca 75kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? Ser i dags läget endast Hall B som alternativ Sida 10 av (14)

100 96 5 Svenshögskolan Bild 4. Visar möjliga placeringar på taket Sveshögskolan tak kan ta emot ca: 215kW (Samtliga tak är nylagda) Investerings kostnad ca: 3,0-3,2MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 185 * *1,5 ca: , Pay-off ca: 9,85 år Sida 11 av (14)

101 97 Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på kWh, då är skolan stängd, finns där elanvändning som täcker produktionen? Anläggningen kan trycka på med ca 200kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? En komplicerande faktor kan vara att 400v från alla växelriktarna måste samlas till samma gruppcentral innan de går in i service centralen. Detta för att kunna elcertifikat mäta i en punkt! Sida 12 av (14)

102 98 6 Vikingaskolan Bild 5. Visar möjliga placeringar på taket Vikinga skolans tak kan ta emot ca: 105kW + (Taket längs till höger ser ut att var tämligen nylagt 2-5år, resterande har inte åtgärdats sedan husen byggdes och behöver åtgärdas innan) Totalt 105kW Investerings kostnad ca: 1,5-1,8MKR Årsproduktion ca: Kwh => intäkt ca: 90 * *1,5 ca: , Pay-off ca: 10,5 år Sida 13 av (14)

103 99 Frågeställningar I Juni Aug ligger produktionen på kWh, då är skolan stängd, finns där elanvändning som täcker produktionen? Anläggningen kan trycka på med ca 105kW/tim vid bra solinstrålning, förbrukar anläggningen detta? Hur ser abonnemangs bilden ut? En komplicerande faktor kan vara att 400v från alla växelriktarna måste samlas till samma gruppcentral innan de går in i service centralen. Detta för att kunna elcertifikat mäta i en punkt! Det finns andra tak på området som också skulle kunna användas. Sida 14 av (14)

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN 1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, 10 med stöd av förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN 1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, 10 med stöd av förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela

Läs mer

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 3:1 1(8) Antagen av kommunfullmäktige 134/95 Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995. Staffanstorps kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, 82, Dnr KS 2014/67 Trosa kommun föreskriver följande

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 2004-06-15 att gälla fr.o.m. 2004-07-01 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 37, 2013-05-27, Dnr 2012.0117

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Dnr 95/282 Dnr 02/13 (tillägg) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632 ) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Kumla kommun 18FS 2010:37 Utkom från trycket den 18 maj 2010 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun; beslutade den 19 april 2010 Kumla kommun föreskriver

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-11, 12. Åsele kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun Lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Antagna av kommunfullmäktige att gälla f r o m 2005-01-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Beslutade av kommunfullmäktige 80 den

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, 163 Reviderad av kommunfullmäktige 1997-09-10, 132 Reviderad av kommunfullmäktige 2004-10-06, 74 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-18, 23

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun KOMMUNKONTORET 2012-04-23 Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun Antagna av kommunfullmäktige den 1995-11-2, 189 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 januari 2003 Reviderad av fullmäktige

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Reviderad av Lessebo kommunfullmäktige 2008-10-27 85 Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2002-02-26, 11 ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN Lessebo kommun förskriver

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1979:42 1996-03-25, 43 1998-02-23, 21 Kommunstyrelsen 1999-03-15, 29 Kommunfullmäktige 2008-12-22, 152 2009-12-21, 147 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-09, 44, Dnr 2010/125 KS.022 Innehållsförteckning Inledning... 2 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Varbergs Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Danderyds kommun 01FS 1996:169 Danderyds kommuns föreskrifter 15:50 Utkom från trycket den 19 september 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Danderyds kommun;

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ovanåkers kommun Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillkännagivande av ändring av lokala ordningsföreskrifter för Ovanåkers kommun; 21FS 2012:6 Utkom från

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 83 Innehållsförteckning Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER antagna av kommunfullmäktige den 29 april 1996 och gällande fr o m den 1 juli 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-20 att gälla från 1996-01-01 med tillägg 1997-06-16. Järfälla kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2009:2 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Tidaholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2001-08-27 11 Sida 107 Dm 2001.170 Dm 2001.318 401 Ändring i kommunens lokala ordningsf"öreskrifter Svenska Service- och Signalhundsförbundet/Förarkommitten

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2010:871 A 7 Utkom från trycket den 18 maj 2010 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JOKKMOKKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1996-10-21, 73 Reviderad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 Kf 122/1995, 153/2000, 59/2001 Dnr 1995.451-301, 2001.10125 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TOMELILLA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun Antagna fullmäktige 1997-01-31, 2 Reviderade 2003-02-27, 10 Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Senast reviderad av kommunfullmäktige den 27 februari 2008, 43. Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun 2008-09-16 1(5) FB Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun Förslag till lokal ordningsstadga har antagits av Finspångs kommunfullmäktige 2008-08- 27, 185. Finspångs kommun föreskriver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING (LJUNGBY KOMMUN) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN

FÖRFATTNINGSSAMLING (LJUNGBY KOMMUN) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN (1966) LJUNGBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (LJUNGBY KOMMUN) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED DEN 23 OKTOBER 2008 Antagen 1965, med ändring

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd KF 2007-06-18. Reviderad KF 2013-04-15. ( 17 fyrverkeri). KF 2013-12-09. ( 13 alkoholförtäring). KF 2016-05-02. ( 7

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BOTKYRKA KOMMUN Botkyrka kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Eda kommun

Värmlands läns författningssamling Eda kommun Värmlands läns författningssamling Eda kommun ISSN 0347-1667 Utkom från trycket Kungörelse den 15 november 2006 av lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun; Kommunfullmäktige i Eda kommun har den 28

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Kommunal författningssamling B 1 Dnr 2011/32.003 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Gäller från: 2011-05-01 Antagen: kommunfullmäktige 1995-12-18, 187 och ändrade senast 2011-03-28

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14, ändrad 1997-09-18 och 1998-05-28 Gäller fr o m 1996-01-01 Borås

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14, ändrad 1997-09-18 och 1998-05-28 Gäller fr o m 1996-01-01 Borås

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2004 27. (Reviderade KF 2006-04-24 32) 2 (6) Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-07-01 Kf 2007-06-25 73 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef Grästorps kommun Styrdokument Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr 354/2017 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-27, 91, uppdateras före

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 (5) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN Med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2. ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2.5 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KALMAR KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KALMAR KOMMUN KALMAR KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven från Kommunledningskontoret Kansliet SAKNUMMER C 39 2004 nr 8 Ersätter 2001 nr 6 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KALMAR KOMMUN (Antagna av kommunfullmäktige den

Läs mer

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter Senaste beslut i kommunfullmäktige 2006-11-14 190 Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen (1993:1617) 3 kapitel Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats gäller bestämmelserna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18, ändrade senast 2012-05-28 64, att gälla från och med 2012-08-01 Eslövs kommun

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) 2015/306 2016-04-01 Kf 2016-03-21 18 Kf 2016-06-20 14,

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LILLA EDETS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LILLA EDETS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LILLA EDETS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 25 januari 1996. Lilla Edets kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALEMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALEMS KOMMUN SALEMS KOMMUN Kommunstyrelsens stab 2010-08-11 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALEMS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-04-25 med tillägg 1998-05-28 2006-03-23, 2006-06-15 och 2010-09-30.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 15/2015 Styrdokument Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 131 Beslutshistorik

Läs mer

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Burlövs kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 16 september 1996 89, ändring 2004-06-21 70 och ändring 2009-11-16 104 Burlövs kommunföreskriver följande med

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 17 september 2007, 112. Ändrade av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 78. Kumla kommun föreskriver följande med

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Skara kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och Länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) Föreskrifternas

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, 86. Ulricehamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 i förordningen (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-26 24 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PAJALA KOMMUN Pajala kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2004 27. (Reviderade KF 2006-04-24 32) 2 (6) Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter er 1 (5) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 28 Uppdateras: er Kommunfullmäktige har den 28 februari 1996, 8, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sigtuna kommun Sigtuna kommuns föreskrifter om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (01FS 1996:74) för Sigtuna kommun; beslutade den 14 juni 2012 ( 140).

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1995-10-24, 135 Blad 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MARKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 24 oktober 1995, 135. Ändring 28 november 1995, 186 av 13 i föreskrifterna. Ändring av

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun FÖRESKRIFTER Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun Dokumentnamn Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dokumenttyp Föreskrift Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsförvaltningen

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÄRJE- DALENS KOMMUN FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÄRJE- DALENS KOMMUN FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/95 1996-01-01 Mbn 3 1 Kf 56/10 2010-06-09 ändring Kf 109/11 2011-10-05 ändring 12 Kf 46/12 2012-04-18 ändring 12 Kf 23/16 2016-02-15 ändring ALLMÄNNA

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun 1 (9) Lokala ordningsföreskrifter för Vår beteckning: KS2011/208-003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 92. Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-12 212. föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Förslag till justerade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun

Förslag till justerade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-21 255 Förslag till justerade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun Dnr 2016-000434 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Fastställd av kommunfullmäktige KSF 2016/164 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-27 135 KSF 2016/164 De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på offentlig

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 1995, 329. 13 ändrad av kommunfullmäktige 1996-09-17, 239. 16 och 18 ändrad av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sigtuna kommun 01FS 1996:74 Sigtuna kommuns föreskrifter 15:26 Utkom från trycket den 25 april 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sigtuna kommun; beslutade

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunfullmäktige 2004-10-14 70 Kommunstyrelsen 2004-10-08 165 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-21 42 Kf 55 Ks 134 Au 31 Dnr 2004.189 401 Revidering av lokala ordningsföreskrifter Från kanslichef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 16:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 16:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 16:1 Kf 102/2016 Dnr KS 2016/211 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige 12 september 2016, Kf 102.

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sollentuna kommun Sollentuna kommuns föreskrifter om ändring av kommunens föreskrifter (01FS 1996:104) om lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun; 01FS 2012:40

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 100.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 100.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 00. Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 6-0-22 6-0-23 5/666-003 Kf 200--30 0 200-2-0 200/576-003 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HYLTE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HYLTE KOMMUN 1 Antagen av fullmäktige 2007-11-29, 66 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HYLTE KOMMUN Hylte kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LIDKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995. Lidköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl torghandelsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl torghandelsföreskrifter 1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl torghandelsföreskrifter Föreskrifterna innehåll och tillämpningsområde 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i

Läs mer

I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen.

I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen. Lokal ordningsstadga I den lokala ordningsstadgan anges bland annat vad som gäller för buller, affischering, ambulerande försäljning och hundar i kommunen. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hudiksvalls

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-28, 77, reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-29, 132. Gnosjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2015-05-26 61 1 (5) Lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26 61. Forshaga kommun

Läs mer

MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Om denna text skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut gäller beslutet. MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR MÖLNDALS STAD Gäller fr.o.m. den 1 maj 1996 (exkl. 17). 17 gäller fr.o.m.

Läs mer

NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN. Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 173), reviderade 2013-10-17 ( 163).

NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN. Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 173), reviderade 2013-10-17 ( 163). NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 173), reviderade 2013-10-17 ( 163). Ystads kommunfullmäktige har med stöd av 3 kap. 8 ordningslagen

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-01-29, 8, att gälla fr o m 1996-02-01 Ändrade 1999-05-31, 39. Ändringen avser 12 att gälla fr o m 1999-06-01. Ändrade

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2001-04-23, 71 och 2001-05-28, 89. (rev. 2001-11-26, 184, 2005-12-12, 202 samt 2007-01-29, 22) Strängnäs kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun. Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderade den 21 mars 2006.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun. Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderade den 21 mars 2006. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderade den 21 mars 2006. Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordning (1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE- SKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE- SKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE- SKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 122. Ändrad av kommunfullmäktige 2000-03-14, 16. Ändrad av kommunfullmäktige 2001-09-11, 71.

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Författningssamling ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2002-03-01 Antagen: KF 35 2002, KF 96/2009 ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Ronneby kommun

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-07, 332. Ändrade av kommunfullmäktige 2000-01-27, 7, 2001-01-25, 7 och 2008-11-05 187. Inledande bestämmelser 1 Grundläggande

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun STYRDOKUMENT FÖRESKRIFTER 1 (10) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun Ludvika kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLER FR 2015-06-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun Härjedalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter 30/2013 Utbytt den Sign 1:5 Melleruds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt

Läs mer

1 Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Hultsfreds kommun skall upprätthållas.

1 Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Hultsfreds kommun skall upprätthållas. 1 (6) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun Beslutade av kommunfullmäktige 2008-04-28, 36. Senast reviderade av kommunfullmäktige 2015-12-14, 164. Hultsfreds kommun föreskriver följande

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun 1( 5) Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 29 september 2015, 78. (KS-2014-332) Östhammars kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632)

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Allmänna lokala föreskrifter för Piteå kommun Föreskrift 1996-04-15, 43 Kommunfullmäktige

Läs mer