Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. Välkommen till Ullersätter! 1

2 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅD E! 2

3 . Utvecklingsplanen Ullersätter ligger på gränsen mellan Fellingsbro och Näsby församling och har alltid varit lite av ett gränsland. När vi nu tar fram en utvecklingsplan vill vi trots allt att den ska sättas i sammanhang med de utvecklingsplaner som finns för Frövi och Fellingsbro. Ullersätter Dagens Ullersätter förknippas oftast med samhället kring vägkorsningen som växte upp kring järnvägsstationen. Den ursprungliga byn ligger ca 500 m västerut. Järnvägen etablerade sig med en station mellan lades den dock ner. I slutet av 1870-talet återuppstod den fast lite längre västerut när stationshuset från Valskog flyttades hit. Men vad är det då som omfattas av Ullersätter? Många som bor på landsbygden runt samhället känner sig som Ullersättersbor. Ett sätt att avgränsa det är att titta på det område som hade Ullersätter som postadress när det fanns ett eget postkontor. Om man väljer den avgränsningen får man ett lite större område. Det sträcker sig österut till mot Hosta, Vrälinge och Fyrby. För att sedan fortsätta söderut mot Fänninge och Rynninge och bort till kommungränsen vid Arbogaån. Sedan följer man vägen nordväst mot Medinge och Katrineberg. Västerut går gränsen vid Blomtorp innan Frövi tar vid. Norrut sträcker det sig till Vännerslunds gård innan Rabostan tar vid gav Carl Martin Rosenberg ut Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige. I det kan man läsa följande om Ullersätter: Ullersäter. Jernvägs-, post- och telegrafstation vid jernvägen Örebro-Köping, 2,8 mil NO om Örebro. och 3,8 mil väster om Köping, inom Näsby socken, Fellingsbro härad, Örebro län. Byn Ullersäter eges till en del under Hinseberg. 3

4 Historia Ullersäter är ett samhälle som ligger på gränsen mellan två socknar. Bygatan som skär igenom byn utgör också församlingsgräns mellan Fellingsbro och Näsby församling. Byn ligger ca 6 km från Frövi och 12 km från Fellingsbro. Ullersäter var länge en livlig knutpunktför den omgivande bygden. Det fanns post och bankkontor, tre butiker, lagerhusförening, 3 bensinstationer och skola. Detta bestod fram till någon gång på slutet av 60-talet eller början på 70-talet. Det var i samma tid som många småsamhällen i Sverige utarmades på lokal service och mer koncentrerades till de lite större orterna. För Ullersättersborna blev det naturligast att dra sig till Frövi men även Fellingsbro stod för en del service. 4

5 Bygatan som går från norr till söder kallades länge för Hantverksgatan i folkmun. Det kom sig av att det bodde flera hantverkare av olika slag längs gatan. En vandring genom byn på Kråklundsvägen för att sedan svänga ner på Hantverksgatan kunde innebära att man kunde få se följande verksamheter: Evert Anderssons smedja som var mest känd för tillverkning av liar, grepar, säckkärror. Som mest hade man 8-10 anställda. Ullersätters allround bedriver idag verksamhet i lokalerna. Folke Norrby bedrev taxirörelse från sin bostad. Dessutom passerade man de tre affärerna och bensinstationerna. Där Rockpart nu huserar låg centralföreningen och jordbrukskassan. Där fanns också en kiosk som var öppen ibland och särskilt när det spelades fotboll nere på fotbollsplanen. SJ hade också ett magasin som numera är flyttat och ligger borta vid Ullersätters Allround. Lite längre bort vid Ullersätters by låg Bil och Traktor som drevs av Atos Larsson. Mitt i samhället vid vägkorsningen ligger centrumhuset som var bostad för personalen på TGOJ. Järnvägsstationen låg norr om järnvägen bakom nuvarande Rockpart. Stationen inrymde också ortens bibliotek som senare övertogs av Blåbandsföreningen. På hantverkargatan kunde man se postkontoret som när det lades ner var det då äldsta postkontoret. Bankkontoret övertog då även postkassan. Längre ner på gatan låg också byns telegrafstation som bemannades av en telefonist. Här bodde också slaktare Lindström som bedrev ambulerande slakteri. En cykelreparationsverkstad hade Manny hemma hos sig. Hans hustru Karin var försäkringsombud och var även fotoombud. 5

6 Ett konditori kunde man hitta på Kafé Solgården. Var man i behov av en sömmerska kunde man gå till Gulli Vall. Vid behov av andlig spis kunde man gå till missionshuset som sedan 1981 är Blåbandsgården. Ullersätters andra kyrkolokal var Betania som även den har fått annan verksamhet genom att Ullersätters bygdegårdsförening 2012 övertog den och startade Ullergården. Gunnar Gustafsson bedrev snickeri där man kunde beställa allehanda snickeriprodukter. Behövde man målarhjälp fick man vända sig till Fritz längre ner på gatan. Kalle Gill var ytterligare en slaktare som även hade ett litet rökeri. Flera av fastigheterna var små jordbruk samt att det fanns gott om gårdar runt omkring. Därför var det inte konstigt att det kunde finnas leverantörer till en liten mjölkaffär också. En annan välkänd verksamhet var Gunnar Rydbergs smedja. Där tillverkades många vagnar som användes i jordbruken runt omkring. En del finns fortfarande kvar. Byn hade också en fotbollsplan där Ullersätters IF spelade. Det hade börjat som ett korp-lag för arbetarna på Gärstafabriken men blev senare hela byns lag. På fotbollsplanen spolades det is på vintern av kommunen. Mycket av detta förändrades successivt men vissa milstolpar kan man notera. Konsum lades ner och ersattes av en närbutik som slutligen upphörde någon gång kring årsskiftet 1975/1976. Ungefär samtidigt lades jordbrukskassans kontor ner och flyttade till Frövi Då hade skolan redan lagts ner 1969 och eleverna hänvisats till Frövi. Orten Antalet innevånare enligt statistiken uppgår till xx st. Men det är en sanning med modifikation eftersom det finns en relativt stor omgivande landsbygd. Det innebär att den reella befolkningsmängden är betydligt större. Räknar man in de fastigheter som ligger inom Ullersätters gamla postnummerområde stiger antalet till xx st. Glädjande är att orten har fått ett generationsskifte och nu har kommunens näst lägsta medelålder med 33,x år. Det har blivit populärt för barnfamiljer att bosätta sig här. Närheten till Frövi med skola och övrig service bidrar till attraktionskraften. 6

7 Bygdegården Byn har länge saknat en aktiv samlingspunkt. Det har förvisso funnits en samlingslokal i Blåbandslokalen men aktiviteten har varit mycket begränsad. Under 2012 öppnade sig en möjlighet i och med att Frövi Missionsförsamling var villiga att sälja fastigheten som utgjort Betaniakyrkan i Ullersäter. En grupp eldsjälar samlades och tog initiativ för att starta en bygdegårdsförening. Uppslutningen och intresset i byn var överväldigande. Det innebar att föreningen formellt bildades och med hjälp av medlemsavgifter och privata bidrag kunde fastigheten köpas. Därmed uppstod Ullergården som en lokal oberoende samlingslokal där föreningen ska verka för att främja den lokala utvecklingen och kulturliv.uppstarten har varit försiktig med tanke på att inte överskrida de ekonomiska ramar som finns tillgängliga. Gradvis växer dock antalet aktiviteter och planer finns för ytterligare tillväxt. Näringsliv I och omkring Ullersätter finns ett antal företag. Eftersom det är en jordbruksbygd domineras det antalsmässigt av jordbruksföretag. Det finns två jordbruk som drivs yrkesmässigt på heltid och därtill kommer ett antal som bedrivs som bisyssla. Strax utanför Ullersätter ligger kommunens antalsmässigt största besöksmål i form av Nostalgibyn i Hosta. Här har familjen Norgren byggt upp en miljö där man skickas på en nostalgitripp till -50 och - 60-talet. Det har på kort tid blivit ett mycket uppskattat besöksmål på sommarhalvåret. På onsdagskvällarna ordnas motorfik som lockar besökare från när och fjärran. 7

8 Sverkesta Gård är en mjölkgård med ca 70 mjölkkor och nästan lika många ungdjur. Där tar de emot studiebesök av skolklasser och även vuxna som vill se hur det fungerar i lantbruket. Här kan du också spela ett parti Bonnagolf och efter det njuta en måltid i det gamla och renoverade Magasinet. Möjligheter för dagkonferens finns också för upp till 50 personer. På gården finns också det som har blivit lite av ett landmärke i form av ett vindkraftverk. Det förser sedan 2004 gården med all el och levererar dessutom ett överskott som går ut på det allmänna elnätet. Rockpart är den största arbetsgivaren på orten. Det är ett företag som på kort tid etablerat sig som en stabil verksamhet. Rockpart producerar, levererar och monterar glasfasader, glastak, fönster, dörrar och altaninglasningar baserade på aluminiumkonstruktioner för alla slags byggnader. Även typgodkända branddörrar tillverkas. Speciallösningar med hjälp av ritningar eller skisser från kunden är också vanligt. Kunder finns framför allt inom byggnads- och fastighetssektorn. Katrinebergs handelsträdgård startade 1963 med frilandsodling. Numera finns fyra växthus och två plasthus på totalt 3500 m 2. Idag odlas krukväxter och utplanteringsväxter av alla de slag och försäljningen sker både i parti och som hemförsäljning direkt till kund. Leveranser sker bl.a. till många av kyrkogårdarna runt om i länet. I växthusen kan odling ske året runt. Plasthusen står tomma under vintern och börjar användas i mars. I det största växthuset sker hemförsäljning på sommarhalvåret Holgerssons redskap är en liten verkstadsindustri som numera bedrivs som bisyssla under namnet Ullersäters Allround. Tidigare skedde här en löpande legotillverkning av trädgårdsredskap. Bland annat tillverkades länge Sveriges första lieorv (lieskaft)av stål. Numera är tillverkningen av trädgårdsredskap bara en liten spillra av sitt forna jag. Roger Bjurström tar numera diverse legojobb med tillverkning i små serier. Verksamheten bedrivs som bisyssla. 8

9 Medinge herrgård bedriver konferensverksamhet med fokus på att erbjuda kvalitetsupplevelser som stimulerar till ett kreativt resultat för besökaren. Här träffas regelbundet varumärkesstrateger för kreativa möten. Varumärkesstrategen Thomas Gad och andra internationella föreläsare delar med sig av sin kunskap. Det finns plats för totalt 20 gäster vilket gör det idealt för den lilla konferensgruppen att träffas ostört. Benis artistförmedling Miljö, natur Landskapet kring Ullersäter varierar. Kring samhället och söderut domineras det av ett flackt landskap med åkrar och beteshagar. Norrut övergår det mer till att ha inblandning av skog. I öster rinner Sverkestaån mot söder och förenar sig med Arbogaån. Väster om samhället rinner Ullersätersbäcken från norr och förenar sig i söder med Sverkestaån. Genom samhället går den gamla sträckningen av länsväg 249 som förbinder Frövi och Fellingsbro. Lv 249 har sedan några år tillbaka fått en ny sträckning som går förbi Ullersäter. Det har inneburit att trafikflödet mellan Lindesberg och Arboga numera inte behöver passera Frövi och Ullersäter. På en del ställen i naturen kan man se spår av bebyggelse. På gamla kartor kan man se att det funnits flera torp eller liknande på ställen där det inte längre finns några hus eller liknande. Utveckling 9

10 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. Statistik Ullersäter

11 11

12 Ullersäterområdet är markerat med blått nedan 12

13 Antal % Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ,4 15,6 12, ,5 8,9 8, , ,5 8,9 8, ,7 2,2 4, ,5 11,1 9, ,5 11,1 9, ,3 2,2 7, ,8 8,9 6, ,1 6,7 11, ,8 2,2 3, ,7 4,4 5, ,8 6,7 5, ,7 8,9 7, ,9 2, , w Summa

14 Befolkning i Lindesbergs Kommuns större centralorter fördelade på mellan män och kvinnor samt ålder 14

15 Sammanfattningstabell Folkmängd Lindesberg kommun Sammanfattningstabell Folkmängd 2009 Område Folkmängd Medelålder Lindesbergs tätort ,8 Frövi tätort ,3 Fellingsbro tätort ,5 Guldsmedshyttan ,5 Storå ,5 Vedevåg ,1 Gusselby Stråssa ,4 Rockhammar ,8 Ramsberg ,9 Löa ,5 Blixterboda Fanthyttan ,5 Ullersäter ,9 Vasselhyttan 98 43,6 Oppboga 94 39,6 Snuggan 83 40,3 Öskevik 71 44,7 Hidingen 71 39,4 Grönbo 63 47,8 Vanneboda 61 45,8 Allmänningbo 50 57,3 Lövåsen 49 36,9 Torphyttan 45 41,2 Spannarboda 37 48,2 Finnåker Fornaboda 35 36,5 Kloten 31 52,9 Gammelbo 26 38,7 Resta 24 43,5 Grimsöbodar 10 60,8 Summa: Medelålder i : Lindesbergs kommun: 43, 6år Örebro län: 41, 7 år Riket: 41, 0 år 15

16 Befolkningsutveckling för Lindesbergs glesbygd Befolkningsutveckling Lindesbergs glesbygd Ålder w Förändring Förändring 85-09, % ,5 Lindesbergs glesbygd

17 Församlingar i Lindesberg kommun 17

18 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. STATISTIK Foto/bild: Veronica Holst Kallin 18

19 Lindesbergs tätort är markerat med blå linje runt vitt område nedan. 19

20 Befolkningsutveckling Lindesbergs tätort Ålder w Ålder w Ålder w Ålder w

21 Sammanfattningstabell Folkmängd Område Folkmängd Medelålder Lindesbergs tätort ,7 Frövi tätort ,7 Fellingsbro tätort ,7 Guldsmedshyttan ,8 Storå ,7 Vedevåg ,1 Gusselby ,1 Stråssa ,6 Rockhammar ,8 Ramsberg ,7 Löa ,4 Blixterboda ,3 Fanthyttan ,3 Vasselhyttan ,7 Ullersäter 97 35,5 Oppboga 95 42,1 Snuggan Hidingen 69 43,3 Öskevik 68 47,4 Vanneboda 66 43,2 Grönbo 64 49,8 Torphyttan 50 40,6 Lövåsen 50 36,7 Allmänningbo 47 58,6 Spannarboda 46 42,3 Fornaboda 37 34,9 Finnåker 36 53,4 Kloten 28 55,3 Resta 24 45,8 Gammelbo 23 30,4 Grimsöbodar 9 66,8 Summa Medelålder: Lindesbergs kommun: 43,6 år Örebro län: 41,8 år Riket: 41, 1 år 21

22 Källa SCB 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort KULTURHISTORISK ÖVERSIKT, DELOMRÅDE 1 Antagen i kommunfullmäktige 2013-xx-xx 2014-02-26 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2013 www.regionmuseet.se Dnr:

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther Lärobok i Regionskunskap Det amla enarp Åren 1800-2050 Jane Günther Detta manuskript finns tillgängligt på //EDUC/REGHIST/NWEUROP/SCANIA/MMLII/GENARP Det är fritt nedladdningsbart för alla utbildningsnoder

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

2. Hagfors i tid och rum

2. Hagfors i tid och rum KAPITEL 2 HAGFORS I TID OCH RUM - SID 1/11 2. Hagfors i tid och rum KAPITEL 2 HAGFORS I TID OCH RUM - SID 2/11 Innehåll: 2.1 Mål... 3 Regionala mål... 3 Kommunala övergripande mål... 3 2.2 Inledning...

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer