Inbjudan till förvärv av aktier i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i"

Transkript

1 Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013

2 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Detta sker genom webbaserad utbildning i sparsam körning genom produkten SmartDriving som levereras dygnet runt året om. SmartDrivings målmarknad är i första hand personalintensiva företag och organisationer på en global marknad. Erbjudandet i sammandrag Kurs: 1,25 SEK per aktie Antal aktier: st Emissionsbelopp: 50 MSEK Anmälningstid Hösten 2013 Viktiga kontaktuppgifter E-post: Telefon: , Fax: Detta memorandum är konfidentiellt. Affärsidén i sig eller informationen från denna beskrivning får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från organisationsnummer DigitalWebbMedia i Skandinavien AB benämns även som Bolaget och DWM i denna skrift.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 6 Konkurrenter 25 Affärsidé och målsättning 6 Bakgrund 6 Affärerna 6 Framtidsutsikter 8 Risker 8 Ekonomisk utveckling 8 Investment Rationale 10 Om SmartDriving 28 Affärsidé 28 Produkter 28 Så fungerar utbildningarna 29 Så fungerar det för ansvarig 31 Affärsmodell 32 Intäkterna 32 Bakgrund 12 Kort historik 12 Affärsområden 12 Ökad medvetenhet 14 Så fungerar det 17 Kundnytta 17 White label 34 Intäkter genom white label 34 Exponering av partners 35 Räkneexempel 37 Produktutveckling 38 Utbildningskonceptet 41 Utbildning var man vill 41 Marknad 19 Förutsättningar 19 Marknadsläge 19 Hög skalbarhet 21 Marknadssegmentering 21 Global efterfrågan 21 Marknadsstrategier 23 Marknadsmetoder 23 Webbaserad utbildning 42 Mer än ett körsätt, Minska utsläppen 42 Ett nytt beteende 42 Minskad bränslekostnad 42 Marknadsföring 43 Försäljning 44 Framtiden 45 Andra användningsområden 46 Framtida tillväxt 24

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför köper kunden? 47 Vad innebär CSR 48 Management 56 Kapitalbehov 56 Exempel på avtalskunder 49 Ägarförhållanden 57 Kundexempel 50 Finansiering 58 Kommersialisering 58 Organisation 51 Styrelse 51 Advisory board 51 Exitstrategi 58 Användning av kapitalet 58 Nyemission i sammandrag 58 Operativt 52 Revisor 52 Värdering 59 Förklaring av värdering 59 Ekonomi 53 Historik 53 Balansräkning 53 Kundprospekt förhandling 59 DCF-beräkning 60 Vägda kapitalkostnaden 61 Framtida prognoser 54 Bilagor 62 Risker 55 Konkurrenter 55 Försäljning utanför Sverige 55 Teknikutveckling 55 Statistik fordon, Europa 62 Statistik fordon, Världen 63 Beräkningskalkyl 64 En miljard bilar i världen 65 Hög skalbarhet 55 Marknadsbedömning 55 Adresser 66

5 ATT KÖRA BRÄNSLEEFFEKTIVT INNEBÄR BLAND ANNAT MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH BESPARINGAR AV DRIVMEDELSKOSTNADER!

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning AFFÄRSIDÉ OCH MÅLSÄTTNING DWM har med produkten SmartDriving, stor tillväxtpotential. Affärsidén är att hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Internet. Efterfrågan av utbildningar via Internet kommer att öka kraftigt de närmaste åren. I Sverige har 74% tillgång till datorer i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. Över 30% av världens befolkning använder Internet och redan år 2008 fanns 2 miljarder datorer i bruk i världen. Detta sker genom att erbjuda webbaserade utbildningar i sparsam körning (även kallad ecodriving) som är sammankopplade med en informationsportal gällande bränsleeffektiv körning. De fyra utbildningsprodukterna avser fordonskategorierna lastbil, buss, personbil och tjänstebil. Genom att erbjuda användarvänliga och moderna utbildningar som utgår från kundens tillgång till tid och plats når vi stora grupper av människor med våra produkter. Utbildningarna är byggda med fokus på att kunderna enkelt ska kunna ta del av utbildningarna via Internet för att optimera kundernas nöjdhet. Bolaget befinner sig nu i en kommersialiseringsfas och initialt vänder Bolaget sig till personalintensiva företag och organisationer för att kunna skala upp vår försäljning och generera de volymer Bolaget har prognostiserat. Målsättningen är att snarast möjligt nå en global marknad för att ta betydande marknadsandelar. BAKGRUND Behovet av utbildning i sparsam körning (ecodriving) är stort världen över. Förutsättningarna för att nå stora kundgrupper med webbaserade utbildningar är att kundgrupperna har tillgång till Antalet användare ökar kontinuerligt och med dagens alternativ till andra enheter än datorer, exempelvis surfplattor och så kallade smartphones har antalet användare accelererat väsentligt de senaste två åren. AFFÄRERNA SmartDriving erbjuder genom Internet en informationsportal och utbildningar avseende bränsleeffektiv körning. Produkterna bygger på en så kallad onlinebaserad tjänst, vilket gör att den är tillgänglig dygnet runt varje dag på året. Affärerna utgörs av att SmartDriving skriver avtal med samarbetspartners för att påskynda försäljningen till slutkund, som utgörs av företag och organisationer. Vid detta dokuments upprättande har man påbörjat processen i Sverige. SmartDriving ska översättas till flera språk för att nå en världsmarknad. Produkterna appliceras i olika länder genom att respektive samarbetspartner lär sig produkterna så att de omgående kan leverera tillfredsställande volymer genom sina respektive försäljningsorganisationer. Skalbarheten är extremt stor med webbaserade produkter, vilket gynnar SmartDriving då Bolaget endast erbjuder webbaserade produkter. 6

7 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

8 SAMMANFATTNING Bolaget ser även över fler affärsmodeller med fokus på ackumulerade intäkter, vilket innebär att kunderna får fler tjänster och som genererar ytterligare affärer för Bolaget och dess samarbetspartners. Varje samarbetspartner i Sverige har ett fast pris till kund, vilket eliminerar risken för priskrig mellan våra samarbetspartners. Exempel på samarbetspartners är leasingbolag, försäkringsbolag, drivmedelsleverantörer, bilmärken, m fl. FRAMTIDSUTSIKTER Den totala marknaden för utbildningar i bränsleeffektiv körning är enorm, att kombinera miljö med ekonomi har en stor genomslagskraft. Alltfler företag och organisationer satsar stora pengar på att arbeta med hållbar utveckling och därigenom även minska koldioxidutsläppen. Genom att utbilda sin personal i sparsam körning bidrar de till minskade koldioxidutsläpp. Om utbildningen sker via Internet på kontoret eller i hemmet, sparar de dessutom resor till annan utbildningsort som därigenom innebär ännu mindre koldioxidutsläpp och bränslebesparing. sparsam körning. Om man dessutom tittar på möjligheterna att även TV börjat sändas i digitalt format kommer marknaden inom fem år att växa. RISKER Under hösten 2013 kommer extern finansiering behövas bland annat för att påskynda kommersialiseringen. Detta kommer att ske genom en nyemission, där tillskott av kapital kommer från externa finansiärer. Därefter bör verksamheten kunna expandera genom självfinansiering. Inledningsvis kommer SmartDrivings organisation kännetecknas av stor flexibilitet, för att snabbt kunna reagera om förutsättningarna på marknaden förändras. Genom denna flexibilitet och följsamhet till marknadsutvecklingen bör risken, vid varje givet tillfälle, kunna begränsas till bolagets egna kapital. EKONOMISK UTVECKLING Bolaget räknar med att omsätta cirka 100 MSEK under 2015 med ett resultat på cirka 64 MSEK, vilket motsvarar cirka 64 procent av omsättningen. Bolaget förhandlar med ett antal globala aktörer, med vilka Bolaget har för avsikt att generera större volymer. Intresset är redan nu enormt stort och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande fem åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antalet yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det stort. Enbart i Sverige finns det över yrkeschaufförer inom dessa två områden och det finns EU-direktiv som kräver att alla buss- och lastbilschaufförer ska ha genomgått utbildning i 8

9 Vid Sveriges Åkeriföretags mässa ombord på Viking Line i Riga fanns SmartDriving representerad i Trygg-Hansas monter.

10 INVESTMENT RATIONALE INVESTMENT RATIONALE har med produkten SmartDriving en stor tillväxtpotential, både i Sverige och globalt. Bolaget vill nyttja det fönster som finns på marknaden genom att påskynda försäljningsprocessen och stärka varumärket SmartDriving, även på marknader utanför Sverige, varför Bolaget behöver en kapitalinjektion. Det finns ett antal faktorer som talar för att en investering i Bolaget är mycket attraktiv. Några av dessa finner du nedan: SmartDriving är en bra produkt på en kraftigt växande marknad. SmartDriving kan på relativt kort tid nå en omsättning på över 100 MSEK per år. Produkten SmartDriving och dess utbildningar i sparsam körning / eco-driving har hög skalbarhet, vilket gör att dessa relativt enkelt kan skalas upp och nå en världsmarknad. SmartDriving har etablerat kontakt med ett antal potentiella kunder som är världsledande inom sina verksamhetsområden och där förhandlingar avseende de avtalsförslag Bolaget har skickat pågår. Alltfler företag och organisationer har insett att de måste ha utbildningar i sparsam körning dels för att efterfölja miljöpolicyn samt att spara på drivmedelskostnader. Alltfler kunder, både inom privat och offentlig sektor ställer skallkrav på leverantörer att leverantörernas personal skall ha genomgått utbildning i sparsam körning. Vissa ställer även krav på att leverantörernas personal skall gå en repetitionsutbildning minst en gång vartannat år. SmartDriving börjar bli ett etablerat varumärke inom sparsam körning, där ett antal företag med starka varumärken har valt att samarbeta med SmartDriving. Exempelvis på föregående sida finns bilder där Trygg-Hansa presenterade SmartDriving i sin monter i Riga. De utbildningar som SmartDriving erbjuder har stor genomslagskraft, då de kombinerar miljömedvetenhet med ekonomisk vinning. SmartDriving kommer att etablera partnerskap med ledande aktörer för att minska risken och kostnaderna i kommersialiseringsfasen. Genom samarbeten med företag med starka varumärken ska SmartDriving nyttja hävstångseffekten för att generera stora volymer. 10

11 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

12 BAKGRUND BAKGRUND med organisationsnummer bildades i maj Bolaget hade för avsikt att under hösten 2007 att ta in externt kapital genom en nyemission och i samband med detta lista/notera Bolaget på marknadsplats för handel med Bolagets aktier. På grund av att Bolaget var nystartat krävdes det stort engagemang av delägarna för att bygga Bolaget och det skulle ta alldeles för mycket tid från verksamheten genom att lista/notera Bolaget. Bolagets styrelse beslutade att avbryta den påbörjade nyemissionen, då det skulle innebära alldeles för mycket formalia i form av exempelvis ekonomiska rapporter för att tillgodose nya ägares intressen. Bolagets ägare har arbetat hårt med att utveckla de produkter som i dag ligger i Bolagets produktportfölj och inga nyemissioner har genomförts sedan Bolagets start. DigitalWebbMedia är ett produktbolag. MARKNADSMOGET Bolaget lägger stora resurser på produkten SmartDriving som dels är en portal med information om fordon, drivmedel och körsätt samt att SmartDriving även erbjuder utbildningar i bränsleeffektivt körsätt, även kallat sparsam körning och Eco-Driving. Bolaget befinner sig genom produkten SmartDriving i en kommersialiseringsfas, där många större bolag uttryckt intresse för utbildningarna. Undertecknande av avtal med samarbetspartners och kunder har påbörjats och Bolaget ser ljust på framtiden och då även med fokus på en global marknad genom partners. Affärsområden DWM delar in verksamheten i två affärsområden, vilka är följande: Förvaltning Digitala produkter Förvaltning DWM äger immateriella tillgångar i form av bland annat domännamn, samt förvaltar på licens immateriella tillgångar som utbildningssystem, källkoder och filmrättigheter tillhörande andra bolag, med option att förvärva dessa. Dessutom äger och förvaltar DWM sedan augusti 2007 en fastighet, Flygskytten 4 i Västerås, där DWM bedriver den dagliga verksamheten. Fastigheten är belägen i ett företagsområde med goda framtidsutsikter, med närhet till E18 och Västerås flygplats. Kontorsfastigheten är i tre plan med kontorsutrymmen (855 kvm), källare (179 kvm) med tillhörande garage/lager (105 kvm) och tomt. Fastigheten är handikappanpassad och transport med hiss finns till samtliga våningsplan. Delar av fastigheten nyttjas av externa hyresgäster, vilket gör att Bolaget inte belastas med stora kostnader. Fastigheten renoverades 1991 för drygt 7 miljoner av de tidigare ägarna OM-gruppen. OM-gruppen sålde fastigheten till Ljungberg gruppen som genomförde en mindre renovering Fastigheten finns belägen intill en exklusiv spagym- och konferensanläggning samt Hässlö Värdshus, dit celebra gäster ofta hittar. Intill fastigheten finns en park med golf och fritidsaktiviteter med en 9-håls golfbana med "pay and play" princip. I området finns även naturreservatet Björnön med aktiviteter som spår, leder, skidbacke, badplatser och utsiktsplatser samt konferensanläggningen Björnögården med tillhörande restaurangen. 12

13 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

14 BAKGRUND Digitala produkter DWM tillhandahåller marknaden digitala produkter där det finns ett uttalat behov från kundgruppen som utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag. DWM:s försäljningsstrategi avseende produkterna är att erbjuda dem till marknaden genom etablerade samarbetspartners, som har ett gediget intresse för respektive produkt, ett gott rykte och som kan bidra till att generera betydande försäljning av DWM:s produkter. DWM arbetar alltid utifrån vad marknaden efterfrågar och tillgodoser dessa behov genom att lösa de problem marknaden upplever genom att tillhandahålla webbaserade lösningar genom produkter. Kommande produkter som skall appliceras på marknaden har samma tekniska plattform som utgångspunkt och har synergier med befintliga produkter för att kunna nyttja hävstångseffekten genom befintliga kunder och samarbetspartners. Bolaget fokuserar på försäljningen av produkten SmartDriving, där det finns en stor global efterfrågan av produkten. På grund av det beskrivs SmartDriving mer utförligt i denna handling. SmartDriving är dels en informationsportal som informerar om sparsam (bränsleeffektiv) körning samt tillhandahåller webbaserade utbildningar i sparsam körning för personbil, tjänstebil, lastbil och buss. och där en viktig del är att minska koldioxidutsläppen, har efterfrågan på utbildning i sparsam körning ökat dramatiskt. Även de stigande drivmedelspriserna har bidragit till att utbildning i sparsam körning ökar rejält, då företag, kommuner och organisationer med stora drivmedelskostnader såsom exempelvis stora bilflottor kan spara enorma pengar. Det är inte ovanligt att 35% av ett åkeris kostnader består av inköp av drivmedel. Om åkeriet kan utbilda sin personal i sparsam körning kan det minska inköpskostnaderna med upp till 25%, vilket leder till stora besparingar av drivmedelsförbrukningen. Dessutom leder utbildningen till att åkeriet minskar koldioxidutsläppen, minskat däckslitage samt minskade reparationskostnader. Intresset för utbildning i sparsam körning ökar markant världen över. Detta dokument ger en beskrivning av de affärsmöjligheter som finns för SmartDrivings produkter och hur företaget planerar att kommersialisera dem. Att förarens körsätt har stor betydelse för bränsleförbrukningen är ingen ny kunskap. Redan under oljekriserna på 1970-talet publicerades, råd om hur man kommer längre på en tank, främst av bilistorganisationer. ÖKAD MEDVETENHET I takt med företag, kommuner och organisationers medvetenhet om att verka för hållbar utveckling 14

15 BAKGRUND Men först under nittiotalets andra hälft påbörjades i en rad länder ett mer systematiskt arbete med att utveckla utbildningar och marknadsföringsinsatser för att sprida ett bränsleeffektivt körsätt. Om drivkrafterna på 1970-talet framför allt var privatekonomin och att möjliggöra fortsatt bilkörning, så är det nu mest klimatargument och energifrågor som ligger bakom de ökande insatserna för sparsam körning. lönsamt för fordonsägaren. Det finns dock ett antal problem för företag, kommuner och organisationer att genomföra utbildning i sparsam körning hos personalen på traditionellt sätt det vill säga hos trafikskolor. Några av dessa är: Priset som oftast innebär en stor kostnad Sparsam körning är en beteckning för ett bränsleeffektivt körsätt som minskar bilars bränsleförbrukning och därmed även utsläppen av koldioxid. Körsättet har stor betydelse för ett fordons bränsleförbrukning och de flesta förare skulle kunna minska sin förbrukning med det befintliga fordonet med åtskilliga procent genom ett mer energieffektivt körsätt. Körsättet omfattar en rad generella grundprinciper som god framförhållning och att undvika stopp, men även en anpassning till moderna bilars motorstyrning för att kunna utnyttja motorn med hög effektivitet. Trafikens energiförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid kan minskas genom reducerat transportarbete, det vill säga att köra mindre, genom effektivare fordon, genom att använda bränsle med lägre innehåll av fossilt kol samt genom ett förbättrat körsätt. Deltagarna/eleverna måste befinna sig fysiskt på plats för att delta, vilket ger stillastående fordon och personalbortfall Deltagarna/eleverna måste vara mottaglig för informationen, korvstoppning SmartDriving vill tillgodose marknadens behov genom att erbjuda webbaserad utbildning i sparsam körning, som är kostnadseffektiv. De webbaserade utbildningarna bygger på ett koncept att blanda inslag av webb-tv, text, ljud och bilder på ett pedagogiskt sätt. SmartDriving erbjuder webbaserade utbildningar i sparsam körning för: Lastbil Buss Personbil Tjänstebil Att påverka bilister till att anamma ett mer bränsleeffektivt körsätt kräver ingen förändring av transportmönstren eller förändringar av fordonsparken och kan därför - åtminstone teoretiskt leda till en snabb minskning av trafikens koldioxidutsläpp till en låg kostnad. Att köra sparsamt är 15

16 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

17 BAKGRUND SÅ FUNGERAR DET SmartDrivings utbildningar i sparsam körning bygger uteslutande på filmer, animationer och bilder kopplade till matnyttiga faktatexter, övningar och provavsnitt. Man behöver inte skicka iväg förarna på kurs i flera dagar. Istället kan de utbilda sig enskilt, i sin egen takt, hemma framför datorn eller när det finns lite tid över på kontoret. SmartDriving passar även ovana datoranvändare och resultatet blir minst lika bra som med en traditionell kurs fast till en betydligt lägre kostnad. Efter genomförd kurs med godkänt resultat skriver deltagaren / eleven ut sitt eget intyg som verifierar att denne genomgått kursen och tillgodogjort sig kunskaperna i sparsam körning. KUNDNYTTA Nedan följer en beskrivning av den kundnytta som de webbaserade utbildningarna i sparsam körning, som SmartDriving tillhandahåller innebär: Minskade koldioxidutsläpp och besparingar Utbildning i sparsam körning innebär att lära sig att ha ett kör beteende som bidrar minskade koldioxidutsläpp, minskat däckslitage, minskade reparationskostnader och minskade drivmedelskostnader med upp till 25%. Genom att genomföra utbildningarna via Internet minimerar man koldioxidutsläppen ytterligare. Alla som har körkort och som genomgår utbildning i sparsam körning kan köra bil. Det är ett annat beteende de lär sig genom att utbilda sig i sparsam körning. priset per deltagare / elev är lägre än traditionell utbildning genom fysiskt deltagande. Dels slipper kunderna skicka iväg sina förare på utbildning som innebär stillastående fordon och bortfall av personal. Enkelt för användaren Det är enkelt för användaren att ta del av utbildning i sparsam körning via Internet och det behövs inga förkunskaper. Utbildningarna är helt webbaserade och finns tillgängliga via Internet dygnet runt, året om. Då de är onlinebaserade undviker man omständliga installationer och dyra uppdateringar. På användarens villkor Att genomföra utbildning med SmartDriving innebär total frihet för användaren. Denne kan genomföra utbildningen i den takt den själv vill, när som helst på dygnet och där det passar bäst, i hemmet eller på arbetsplatsen. Det enda som behövs är en dator (eller annan hårdvara), Internetuppkoppling och högtalare eller hörlurar för att ta del av utbildningen som är en kombination av film, ljud, text och bild för att skapa en maximal upplevelse för användaren. Kostnadseffektivitet De webbaserade utbildningarna innebär väsentligt lägre kostnader för kunderna. Dels genom att 17

18 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

19 MARKNAD Marknad FÖRUTSÄTTNINGAR Det senaste decenniet har Internet utvecklats till att vara en naturlig och viktig del av människors vardag för att hitta information, kommunicera och bedriva handel. Trafikvolymer och antalet webbplatser har ökat dramatiskt under den här perioden, samtidigt som teknik och bandbredd har förbättrats kontinuerligt. Allt fler länder får tillgång till Internet, vilket ytterligare ökar SmartDrivings potential även på marknader utanför Sverige. BREDBANDSPENETRATION koldioxidutsläpp har kommit i fokus under de senaste fem åren. Därför ställer alltfler företag och organisationer krav på att leverantörer skall genomfört utbildning i sparsam körning. Detta har lett till att SmartDrivings webbaserade utbildningar i sparsam körning har fått stor uppmärksamhet på marknaden. De största anledningarna till detta är bra och kostnadseffektiva produkter som dessutom spar tid. Att de dessutom minskar drivmedels- och reparationskostnader är ytterligare argument för att genomföra utbildningarna. Vid detta dokuments upprättande har SmartDriving ett flertal större offerter ute hos stora bolag. Ett flertal av dessa frågar även efter utbildningarna på flera språk, vilket gör att det finns belägg för att snarast möjligt översätta dessa. Den andra drivande faktorn i användandet av Internet är penetrationen av bredband. Idag bedöms över en tredjedel av världens befolkning ha tillgång till Internet, vilket kan jämföras med tillgången i slutet av 2003 som då enbart låg på cirka 10 procent och 2009 där dryga 23 procent hade tillgång till Internet. (Gartner). En annan stor förändring är att Internet idag kan nås via en lång rad olika enheter såsom exempelvis mobiltelefon och surfplattor, vilket även det öppnar en global marknad för SmartDriving. MARKNADSLÄGE Efterfrågan av miljövänliga och hållbara alternativa lösningar till att bidra till minskade Totalt sätt finns det över en miljard personbilar i världen, vilket gör att SmartDrivings utbildning med personbil har en potentiell marknad av motsvarande volym. SmartDriving räknar med att de närmaste fem åren ta en betydande andel av denna marknad tillsammans med samarbetspartners. I Europa finns det cirka 20 miljoner yrkeschaufförer, vilka omfattas av ett EU-direktiv där utbildning i sparsam körning är ett krav. Även länder utanför Europa har stort behov av utbildningarna. Då SmartDriving erbjuder webbaserade utbildningar är skalbarheten hög, vilket gör att SmartDriving kan leverera och tillfredsställa samtliga behov som finns på marknaden utan att det medför stora kostnader. 19

20 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

21 MARKNAD HÖG SKALBARHET SmartDriving bygger helt på en online-teknik, det vill säga att både informationsportalen och de webbaserade utbildningarna i sparsam körning ligger på servrar som är uppkopplade mot Internet. Detta innebär det att det är viktigt att användarna har tillgång till Internet, vilket presenterats i föregående avsnitt. Att enbart verka via Internet ger stora skalfördelar då SmartDriving i princip kan leverera hur många utbildningar som helst utan att det medför ytterligare kostnader. Detta innebär en mycket hög skalbarhet av de utbildningar som SmartDriving erbjuder marknaden. MARKNADSSEGMENTERING Initialt utgörs SmartDriving av kundsegmenten företag, kommun och organisation. I Sverige finns det ca 4,3 miljoner personbilar och yrkeschaufförer (Källa: SIKA/SCB). Offentlig sektor ställer ofta krav vid upphandling av offentliga uppdrag att företagen måste utbilda sina anställda i att köra snålt och miljövänligt för att få vara med vid upphandlingarna. Det har föranlett till att även många inom offentlig sektor insett att de själva måste leva enligt de krav de ställer på sina leverantörer. Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting med staten som huvudägare (85%). Miljöstyrningsrådet har som rekommendation i sin skrivelse Klimateffektiv offentlig upphandling" att man ska prioritera leverantörer som har personal som utbildats i sparsam körning. Då SmartDriving har kostnadseffektiva utbildningar där eleven kan genomföra utbildningen när och var den vill ser många inom offentlig sektor att SmartDriving är ett bra verktyg för att hjälpa sina medarbetare att ändra sitt beteende och tillämpa sparsam körning. Enbart inom offentlig sektor finns det totalt ca 1,3 miljoner verksamma i Sverige. GLOBAL EFTERFRÅGAN Det finns en stor efterfrågan globalt av de webbaserade utbildningarna som SmartDriving erbjuder, dels genom svenska koncerner som finns etablerade på andra marknader än den svenska och dels genom bolag som inte finns etablerade på den svenska marknaden. Bolaget har fått förfrågningar om att de webbaserade utbildningarna på ett tiotal ytterligare språk, varför SmartDriving ska översättas till flera språk för att nå en världsmarknad. Målsättningen är att snarast möjligt nå en global marknad för att ta betydande marknadsandelar. Produkterna skall appliceras i olika länder genom samarbetspartner som skall lära sig produkterna så att de kan leverera tillfredsställande volymer genom sina respektive försäljningsorganisationer. Bolaget vill etablera sig snabbt, då skalbarheten är extremt stor med de webbaserade produkter som SmartDriving erbjuder. 21

22 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

23 MARKNAD Bolaget ser även över andra affärsmodeller vilket innebär att de som är kunder kan få ytterligare tjänster att bli kunder på och som genererar fler affärer för Bolaget och samarbetspartners. Varje samarbetspartner i Sverige har ett fast pris till kund, vilket eliminerar risken för priskrig mellan våra samarbetspartners. Intresset redan nu enormt stor och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande tio åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antal yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det gigantiskt. Enbart i Sverige finns det över personer som har körkort för lastbil eller buss. Det finns EUdirektiv som kräver att alla buss- och lastbilschaufförer ska ha genomgått utbildning i sparsam körning. MARKNADSSTRATEGIER Bolagets strategi är att penetrera marknaden genom kostnadseffektiv prissättning och ständigt erbjuda kunden bästa servicen och utbud på marknaden. Bolaget jobbar även efter att ständigt sätta kundens behov och önskemål i fokus. Bolaget inriktar sig mot en bred kundgrupp för att maximera användandet av produkterna och därmed öka kassaflödena för Bolaget. SmartDrivings strategi för att uppnå hög lönsamhet inom marknaden för Bolaget produkter är att: Ha nöjda och lojala kunder Strävan efter kundlojalitet tvingar fram närhet till kund. Kundlojalitet ger hög återköpsfrekvens, vilket effektiviserar marknadsföringen. Uppnå marknadsdominans En dominerande aktör får större makt gentemot både konkurrenter och samarbetspartners, och har möjlighet att påverka villkor och branschutveckling. Vara flexibelt och uppmärksamt För att kunna hantera de mycket snabba förändringarna i branschen och anpassa sig efter dem krävs förutseende, uppmärksamhet och flexibilitet. Det är viktigt att koncentrera lansering till stora försäljningsvolymer. MARKNADSMETODER Bolaget kommer att använda sig av en rad olika former av marknadsföringsmetoder för att nå ut till kunderna. Bolaget har valt att dela in metoderna i tre olika kategorier: Affiliate networking Smart Internet marketing Traditionell reklam Inledningsvis använder sig Bolaget av affiliate networking det vill säga samarbeten med strategiska partner och återförsäljare för att sprida produkterna. Det är Bolagets huvudstrategi att stärka produkternas namn genom välkända varumärken. Bolaget kommer även att använda sig av smart marknadsföring genom att bearbeta tilltänkta kundgrupper aktivt på Internet. Det är en kostnadseffektiv metod som gör att kunderna som befinner sig på Internet får en påminnelse av existensen av Bolagets produkter. Slutligen kommer Bolaget även att använda sig av traditionell reklam genom utskick till målgrupper som tillhör respektive utbildning. 23

24 MARKNAD FRAMTIDA TILLVÄXT Den totala marknaden för utbildningar i bränsleeffektiv körning är stor, att kombinera miljö med ekonomi har en stor genomslagskraft. Alltfler företag och organisationer satsar stora pengar på att arbeta med hållbar utveckling och därigenom även minska koldioxidutsläppen. Många större företag och organisationer har insett vikten av att efterleva de uttalade krav de har i sina CSR-rapporter. CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och betyder med en kort förklaring företags samhällsansvar. Alltfler är miljöcertifierade och strävar efter att efterleva sina miljöpolicys, vilket gör att även de ställer krav på leverantörerna att de ska köra bränsleeffektivt. Det finns en stor efterfrågan globalt av de webbaserade utbildningarna som SmartDriving erbjuder, dels genom svenska koncerner som finns etablerade på andra marknader än den svenska och dels genom bolag som inte finns etablerade på den svenska marknaden. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Genom att låta personalen genomgå utbildningen i sparsam körning med SmartDriving bidrar företag och organisationer till minskade koldioxidutsläpp. Om utbildningen sker via Internet på kontoret eller i hemmet, sparar de dessutom resor till annan utbildningsort som därigenom innebär ännu mindre koldioxidutsläpp och bränslebesparing. Intresset är redan nu stort och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande fem åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antal yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det gigantiskt. Om man dessutom tittar på möjligheterna att även TV börjat sändas i digitalt format kommer marknaden inom fem år att vara gigantisk. Om vi förutsätter att en procent av de som äger personbilar i världen är intresserade att genomgå utbildning med SmartDriving så blir det mer än tio miljoner nya kunder. Förutsätter vi att även en procent av yrkeschaufförerna är intresserade av att genomgå utbildning med SmartDriving blir det minst en miljon nya kunder. Man talar om tre olika dimensioner: Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet 24

25 KONKURRENTER KONKURRENTER I dagsläget finns det ingen som bedriver lika kostnadseffektiv och omfattande utbildning i sparsam körning som SmartDriving erbjuder. Det finns många andra upplägg med varierande resultat och kostnader, varav vi nedan redovisar några typiska exempel på konkurrens i vid mening inom sparsam körning. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) EcoDriving STR har utbildningar i sparsam körning får både personbil och tung trafik. Dessa består i en testkörning med färddator, analys, demonstration, ny testkörning och råd från läraren. Vid ett senare tillfälle kompletteras utbildningen med teori och uppföljning. Alltså är STR:s utbildningar nästan uteslutande av praktisk karaktär med samlade utbildningstillfällen istället för självstudier på egen ort och i egen takt. Liknande praktiska utbildningar bedrivs av NTF, Active Driving och andra fristående aktörer. Dessutom ingår ett moment av sparsam körning i dagens körkortsutbildning för nya, oftast yngre förare. Det har visat sig att dessa kunskaper måste aktualiseras och förnyas, så eftermarknadens utbildningar i sparsam körning kommer på sikt även bli aktuella för dem som tar körkort idag. GE Capital GE Capital har en webbaserad utbildning för sina leasingkunder. Utbildningen omfattar cirka 30 minuter studietid plus tio e-postmeddelanden som uppföljning. Den vänder sig till förare av personbilar och minibussar, alltså ingen konkurrent inom sparsam körning för tung trafik samt att man måste vara kund hos GE Capital för att genomföra utbildningen. SmartDrivings utbildning i sparsam körning för personbil motsvarar 8 timmars studietid, det vill säga är väsentligt mer omfattande. Vehco Co-Driver Denna produkt riktar sig till tung trafik och består av en liten dator som monteras i lastbilen. Körvanor loggas och systemet ger förslag på hur föraren kan minska sin bränsleförbrukning. Alltså är det ett snarare ett praktiskt komplement än en konkurrent till att först utbilda sig i sparsam körning. Liknande lösningar tillhandahålls av Greater Than, Drivec m.fl. Eco2Trainer Eco2Trainer är ett datorbaserat utbildningskoncept som består av en teoretisk del med prov, som följs upp av praktisk övning i en simulator med tävlingsmoment. Simulatorn kräver att man kopplar in en ratt med växelspak och pedaler till datorn, vilket kan jämföras med dataspel. Denna utrustning finns hos utbildarna eller kan hyras under utbildningstiden. Alltså måste del av utbildningen genomföras på en fast plats. Fem exempel på fördelar med att utbilda sig i bränsleeffektiv körning med SmartDriving: 1) Kan utbilda många elever samtidigt 2) Kostnadseffektiv 3) Alla får exakt samma utbildning 4) Deltagarna kan göra utbildningen på sina egna villkor 5) Deltagarna släpper inte ut koldioxid när de genomför utbildningen 25

26 KONKURRENTER BELYSNING AV SPARSAM KÖRNING Det finns andra aktörer som belyser vikten av att köra sparsam körning i samhället. Dock erbjuder dessa inga utbildningar utan enbart tips och råd över hur man kör bränsleeffektivt med fordon. Kvällstidningar, myndigheter m.fl. Massmedia och trafikmyndigheter publicerar emellanåt artiklar med några enkla steg för att lära sig köra sparsamt och minska bränsleförbrukningen. Studiecirklar ABF, NBV, SV, Studiefrämjandet och Sensus har tagit fram material för en traditionell studiecirkel om sex tillfällen i ämnet sparsam körning, med frivillig komplettering i praktisk förarträning. En person utses som cirkelledare, som använder det skriftliga materialet. Mycket utrymme för diskussioner och iakttagelser, men alltså en utbildning vars resultat beror av den som är cirkelledare. Det är förstås ingen direkt konkurrent, men läsaren kan uppfatta att metodiken är bagatellartat enkel och att regelrätta utbildningar är överflödiga. Alltså behöver dedikerade utbildare inom sparsam körning framhäva mervärdena med en genomarbetad utbildning jämfört med vad som ryms i punktform på tio rader text. Utbildningarna med SmartDriving finns för personbil, tjänstebil, lastbil och buss. De motsvarar vardera en studietid på cirka 8 timmar. 26

27 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

28 OM SMARTDRIVING OM SMARTDRIVING Som framgår av marknadsbeskrivningen ovan är utbildningar i sparsam körning en stor tillväxtmarknad, där det finns ett antal uttalade behov. DWM är ett produktbolag som erbjuder webbaserade utbildningar i sparsam körning med: Lastbil Buss Personbil Tjänstebil Ovan nämnda produkter har nått en nivå som gör att de är redo att kommersialiseras på en världsmarknad. Därutöver har man en informationsportal kopplat till ämnen runt sparsam körning såsom exempelvis drivmedel. Det finns även ett företagsregister där företag, som har personal som är utbildade i sparsam körning kan registrera sig mot en månatlig avgift. AFFÄRSIDÉ SmartDrivings affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Detta sker genom att erbjuda webbaserade utbildningar i sparsam körning (även kallad ecodriving) som är sammankopplade med en informationsportal gällande bränsleeffektiv körning. De fyra utbildningsprodukterna avser fordonskategorierna lastbil, buss, personbil och tjänstebil lastbil, buss, personbil och tjänstebil. Informationsportal Informationsportalen visar information gällande bränsleeffektiv (sparsam) körning samt erbjuder företag och organisationer utrymme att visa deras status gällande sparsam körning. Utrymmet i registren erbjuds i abonnemangsform, vilket genererar ackumulerade intäkter för SmartDriving. Webbaserade utbildningar De webbaserade utbildningarna är uppbyggda så att deltagarna / eleverna erhåller en inloggning för att ta del av utbildningen. Utbildningarna är sedan tillgängliga för deltagaren / eleven under sex till tolv månader beroende av fordonskategori. För lastbil och buss gäller tolv månader, för personbil och tjänstebil är licensen aktiv i sex månader. Utbildningarna innehåller bland annat: Webb-TV Fördjupning Ordlista Prov Intyg Uppföljning Frågor & svar PRODUKTER SmartDriving produkter består av en informationsportal som har fyra utbildningar kopplade till sig gällande sparsam körning med 28

29 Så fungerar utbildningarna i korthet På startsidan finns information om SmartDriving samt i vänsterkanten formulär för inloggning. Inloggningsuppgifterna skickas via e-post. Första gången respektive deltagare loggar in, får denne komplettera sina namnoch adressuppgifter. Giltighetstiden för respektive utbildning: Personbil och tjänstebil: 6 månader efter beställningsdatum. Lastbil och buss: 12 månader efter beställningsdatum. Alla tillgängliga avsnitt i webb-tv visas på skärmen, med en markering på de avsnitt som man eventuellt redan sett. Filmerna omfattar olika ämnen som sparsam körning, teknik, miljö och extramaterial. Total tidsåtgång för att se alla webb-tv avsnitten per produkt är cirka en timme. Webb-TV visas som ett stort fönster på sidan, och kan enkelt förstoras till helskärm. Vid slutet av filmen finns möjlighet att direkt gå vidare till nästa avsnitt.

30 Så fungerar utbildningarna i korthet Utöver webb-tv finns fördjupning i form av text och stillbilder för respektive ämnesavsnitt. Det finns även en ordlista som förklarar viktiga begrepp som används i utbildningen. När alla avsnitt studerats, genomför deltagaren ett prov med flervalsfrågor. För att få godkänt på utbildningen krävs minst 70% rätt. Om provet misslyckats måste deltagaren vänta minst 24 timmar före nästa försök. Personbil och tjänstebil: 3 försök, 20 frågor, minst 14 rätt Lastbil och buss: 2 försök, 50 frågor, minst 35 rätt Efter genomfört prov visas resultatet, och i händelse av att deltagaren klarat provet visas en länk till en sida för att generera och skriva ut sitt intyg. Intyget är personligt och numrerat. Det kan skrivas ut valfritt antal gånger.

31 Så fungerar det för utbildningsansvarig Utbildningsansvarig får en lista med kursdeltagare, där det syns status över dem som fått licensnycklar. De får snabbt en överskådlig bild över samtliga användare. Detaljerad information om en vald användare, samt vid genomfört prov dennes provresultat. Mer detaljerad information om provresultatet samt möjlighet även för utbildningsansvarig att skriva ut intyg åt deltagaren. Utbildningsansvarig kan vid behov redigera adress- och kontaktuppgifter åt sina kursdeltagare.

32 OM SMARTDRIVING AFFÄRSMODELL SmartDriving kommer genom med samarbetspartners att marknadsföra produkterna på marknaden. Exempel på så kallad white label för Mekonomen SmartDrivings målmarknad är i första hand personalintensiva företag och organisationer, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. SmartDriving kommer även att bearbeta branschorganisationer. Produkterna kommer dels att säljas via abonnemangsintäkter samt genom försäljning av licenser. SmartDriving innebär en mindre investering än traditionell utbildning. Detta ger en mer direkt koppling mellan affärsmodell och kundnytta. SmartDriving räknar med att kunna skala upp verksamheten snabbt. INTÄKTERNA SmartDrivings intäkter kommer initialt från två olika intäktskanaler, vilka är: Även justeringar i form av exempelvis filmmaterial kan komma att anpassas efter kundernas och samarbetspartnernas behov och önskemål. Textmassa kan även komma att bearbetas efter kundernas behov. Dock kommer inte kärninformationen att förändras, då det är viktigt att utbildningarna håller rätt kvalitet och inte blir någon reklamprodukt. Vissa samarbetspartners har även uttryckt behov av att applicera sina produkter i utbildningarna, varför det bli aktuellt att i vissa plattformar komplettera med samarbetspartners produkter och utbud. Exempel på samarbetspartners är leasingbolag, försäkringsbolag, drivmedelsleverantörer, bilmärken, m fl, läs mer på sid SmartDrivings intäkter kan komma över tid även att genereras via: Under begreppen ingår så kallade white-label lösningar, det vill säga företag och samarbetspartners som vill ha sin egen grafiska profil på en plattform som erbjuder utbildningar i sparsam körning. Många M2M-företag, det vill säga företag som utvecklat system med kommunikation mellan fordon och dator, har uttryckt intresse av att erbjuda SmartDrivings utbildningar i samband med att de säljer sina lösningar till kund. Detta kan komma att generera intäkter genom samtliga kanaler, det vill säga genom abonnemang, licenser, kundanpassad utveckling samt genom annonsering. På sikt kommer SmartDriving även att erbjuda annonsplatser på informationsportalen. Kriterierna för detta är att annonsörerna måste ha någon form av erbjudande som stimulerar till sparsam körning. 32

33 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

34 OM SMARTDRIVING WHITE LABEL SmartDriving har fått förfrågningar att producera märkesspecifika och anpassade webbaserade utbildningar i sparsam körning till fordonstillverkare där tillverkarna kan exponera sina egna modeller. De fordonstillverkare som SmartDriving initialt vänder sig till är tillverkare av personbilar (tjänstebilar), distributionsbilar (mindre paketbilar), lastbilar och bussar, där tillverkarens egna modeller genomgående ingår i utbildningen. Genom att alla anpassade utbildningar produceras med samma kärninformation säkerställs utbildningens kvalitet samtidigt som den blir unik för varje tillverkare. INTÄKTER GENOM WHITE LABEL För att få en egen exponering av sitt märke på en plattform med det egna varumärket måste fordonstillverkaren betala för produktion av filmer där fordonen exponeras. SmartDriving bygger plattformen med fordonstillverkarens egna logotype samt grafiska profil, vilket fordonstillverkaren dels betalar för produktionen samt för kontinuerlig drift av plattform genom så kallad hosting. Fordonstillverkaren betalar även för varje enskild elev/deltagare som genomgår utbildningen. Även språkanpassningar och dubbning finansieras av fordonstillverkaren. Många fordonstillverkare har förstått mervärdet att kunna nå kunderna genom SmartDriving och därigenom även kunna bygga på med ytterligare utbildningar inom exempelvis säkerhet, digital manual m.m. De beräknade intäkter per fordonstillverkare för white label produktion och drift innebär är en årlig intäkt till SmartDriving i mångmiljonklassen. Intäkter genom white label kommer således från: 1) Produktion av filmer för respektive varumärke 2) Produktion av digital plattform för respektive varumärke 3) Grafisk profilering av digitala plattformar 4) Språkanpassningar genom dubbning och översättningar 5) Drift av plattformen, månatlig avgift 6) Licensintäkter per deltagare/elev Exempel personbilar Det finns fler än 40 tillverkare av personbilar representerade på den globala marknaden. De flesta av dem har bilmodeller i de storleksklasser och med genomsnittliga körsträckor där sparsam körning ger som störst effekt i plånbok och miljön. Exempel på personbilsmärken 34

35 OM SMARTDRIVING EXEMPEL PÅ EXPONERING AV BILVARUMÄRKE GENOM FILMER I UTBILNINGEN MED WHITE LABEL Filmerna är byggda i format som identifierar vilken hårdvara eleven/deltagaren använder och visas i optimalt format för respektive hårdvara oavsett om de använder exempelvis dator, surfplatta eller smartphone. Tillgänglighet är en av de viktigaste parametrarna för att uppnå maximal nöjdhet hos eleverna, då de flesta människor idag har tidsbrist och vill anpassa studier efter den tid de har till förfogande. Alltfler använder så kallade Smartphones för att genomföra utbildningen, vilket innebär att de kan genomgå utbildningen exempelvis i bussen på väg hem från jobbet, vid stranden på semester, i hängmattan vid sommarstugan. Det ska vara enkelt och kul för eleven/deltagaren att genomföra utbildning med SmartDriving för att uppnå maximal kunskap och studieresultat. 35

36 Utbildningarna med SmartDriving finns för personbil, tjänstebil, lastbil och buss

37 OM SMARTDRIVING NÅGRA RÄKNEEXEMPEL MED UTBILDNINGAR I SPARSAM KÖRNING BERÄKNING FÖR PERSONBIL I KSEK (tusental kronor) BERÄKNING FÖR TJÄNSTEBIL I KSEK (tusental kronor) Priset för en licensnyckel med personbil är 499 SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. Priset för en licensnyckel med tjänstebil är 499 SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. BERÄKNING FÖR BUSS I KSEK (tusental kronor) BERÄKNING FÖR LASTBIL I KSEK (tusental kronor) Priset för en licensnyckel med buss är SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. Priset för en licensnyckel med lastbil är SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. 37

38 OM SMARTDRIVING PRODUKTUTVECKLING HUR NÅR MAN ANVÄNDAREN? Genom de kommunikationsmedel mottagaren använder: Internet I Sverige använder 68% dagligen Internet, 83% har tillgång till Internet i hemmet och 75% har bredbandsanslutning. (Källa: Nordicom) Film/TV I snitt tittar människor på TV över 3 timme per dag. (Källa:SCB) Webb-TV tittar på webb-tv varje dag. (Källa: Mediavision) Utbildningsmodell Information On Demand (IOD) Information On Demand genom att sammanföra det bästa från IT-teknologin och medievärlden. Bild Ljud Text Film För att inte informationen skall försvinna i mediebruset måste den vara ROLIG och SPÄNNANDE. SmartDriving ger pedagogiken och dramaturgin stort utrymme när vi skapar informations- och utbildningssystem. SmartDriving erbjuder utbildning Här är några av våra tankar om multimedia och hur det kan användas inom information och utbildning. Bild och ljud är idag oöverträffade hjälpmedel när det gäller skapandet av en miljö som inspirerar till eget lärande, vilket ju databaserad utbildning i högsta grad är. Men bilden och ljudet måste användas på rätt sätt. Dessutom är det viktigt att man använder rätt bild respektive rätt ljud. Det duger inte att blanda bild, ljud och text i trevliga proportioner och därmed tro att man skapat informativ multimedia eller E-learning! Alltför ofta ser vi att de som väljer ut bilder, video och ljud inte har någon egentlig kunskap om mediepedagogik eller dramaturgi. Idén med vår utbildningsmodell IOD (Information On Demand) är att sammanföra det bästa från IT-teknologin med det bästa från medievärlden, det vill säga. att arbeta med bild, ljud och text på det sätt som vi vant oss vid från film, TV och dataspel. Vi ger pedagogiken och dramaturgin stort utrymme när vi skapar informations- och utbildningssystem. Information skall vara rolig och spännande att ta del av, annars försvinner den i det allmänna mediebruset. Webb-TV ökar som kanal hos företag runt om i världen och har blivit ett accepterad media för att kommunicera ut ett budskap, då vi i snitt tillbringar 3 timmar/dygn framför TV:n är denna typ av informationsinhämtning efterfrågat. Synen på utbildning och lärande har genomgått en fundamental förändring under det senaste århundradet. Framsteg inom beteendevetenskap och sociologi har gett upphov till nya former av pedagogik. Vi har fått en ökad medvetenhet om hur människan tillägnar och formar sin egen kunskap. Koncept som livslångt och flexibelt lärande har satt fokus på att stödja individens allt större behov av att kontinuerligt kunna höja sin kompetensnivå även i vuxen ålder. 38

39 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

40 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

41 OM SMARTDRIVING Detta sätter individens metoder för lärande i centrum framför undervisningssituationen. Förutsättningarna för att skapa och distribuera utbildning har även påverkats av de verktyg som funnits till hands. En stor potential ligger i det paradigmskifte som den nätverksbaserade informationsteknologin varit en del av. Det finns stora förhoppningar på att nya pedagogiska metoder i kombination med anpassade tekniska lösningar tillsammans ska skapa fler och starkare vägar till en lärandesituation. Denna vision ska realiseras enligt oss med mediala utbildningar och utbildningsmodellen IOD (Information ON Demand) vilket SmartDriving bygger på. Utbildningskonceptet Utbildningskonceptet SmartDriving är fullt ut anpassat efter användaren. Utbildningen kan genomföras när och var användaren så önskar. Det enda som krävs är att användaren har en dator med Internetuppkoppling. Ambitionen med utbildningen är att kommunicera på det mest effektiva sättet till användaren genom att vi använder multimedia. Genom att användaren kan välja att ta del av materialet i den miljö han/hon ofta tillbringar sin fritid (framför TV:n) vet vi att intresset att genomgå denna typ av kurs är mycket stort. Eftersom vi läser allt mindre och ser på TV allt mer vet vi att produkten attraherar användarna och speciellt den kategori som inte är vana läsare. Då utbildningen inte är linjär utan helt dynamisk, du får din information när du önskar den (Information ON Demand), blir det inte några måsten utan du kan se de avsnitt du är mest intresserad av direkt. När nyfikenheten väckts om ett område kan användaren enkelt nå bakomliggande fördjupning och är då förhoppningsvis så motiverad att han/hon väljer att gå vidare med hjälp av text och bild. Vi är övertygade om att först när motivationen finns hos användaren är denne mottaglig för fördjupad information och merstudier. Målsättningen är att videoavsnitten ger tillräcklig kunskap som krävs för examination. En stor fördel är att utbildningen kan presenteras på olika språk (dubbning eller undertexter) för att underlätta för dem som har bristande kunskaper i det svenska språket. När deltagaren/eleven genomgått utbildningen, genomför deltagaren/eleven ett prov (vilket är självrättande). Detta är inte en traditionell E-learning, utan en upplevelsebaserad utbildning som fungerar för den moderna människan. Utbildning i SmartDriving hemma eller på kontoret? SmartDriving är en utbildning i sparsam körning som uteslutande bygger på filmer och animationer kopplade till matnyttiga faktatexter övningar och provavsnitt. Man behöver inte skicka iväg förarna på kurs i flera dagar. Istället kan de utbilda sig enskilt, i sin egen takt, hemma framför datorn eller när det finns lite tid över på kontoret. SmartDriving passar även ovana datoranvändare och resultatet blir minst lika bra som med en traditionell kurs fast till en betydligt lägre kostnad. En teoretisk utbildning i sparsam körning - på deltagarens villkor På samma enkla sätt som när deltagarna tillbringar en trevlig kväll framför TV:n, blir de på SmartDriving utbildade av experter att med enkla grepp kunna spara upp till 25% av sina bränslekostnader. 41

42 OM SMARTDRIVING Webbaserad utbildning även för miljöns skull I SmartDrivings utbildning hittar deltagarna olika Webb-TV avsnitt där de bl.a. får åka med en professionell instruktör i sparsam körning som lär dem att köra mer ekonomiskt med sina bilar. Deltagarna kan gå utbildningen var och när de vill med hjälp av en dator, hörlurar eller högtalare och bredbandsuppkoppling. Mer än ett körsätt Deltagarna möter även experter inom kost, hälsa, däck, miljö och teknik som berättar hur de med enkla knep kan bli bättre och mer miljömedvetna förare. Det är viktigt förarna mår bra när de kör bil för att inte utsätta sig själva eller andra för risker. Mår förarna bra har de större förutsättningar att koncentrera sig bättre på sparsam körning. Sparsam körning bygger mycket på planering vilket deltagarna snabbt märker. Med stor sannolikhet kommer deltagarna att bli mindre stressade förare i trafiken samtidigt som de även kommer att spara tid tack vare planeringen. medelhastigheten ofta blir högre hos dem som använder körtekniken sparsam körning. Att köra sparsamt innebär också en väsentligt minskad bränsleförbrukning. Genom att utbilda sig med SmartDriving framför datorskärmen släpper man ut minimalt med föroreningar och utsätter sig själv inte för risk då man inte behöver köra bil. De flesta är säkert redan skickliga förare, nu ska de lära sig ett enkelt beteende där de kommer att spara både pengar och bidra till miljön och förhoppningsvis bli ännu säkrare bilförare. Minskad bränslekostnad Vi har sett många exempel på förare som genomgått utbildningen som sparat ihop semesterresan genom att göra något så enkelt som att lära sig köra sparsam körning hos SmartDriving. I snitt kör medelbilföraren i Sverige ca 1500 mil/år. Räknar vi med ett bensinpris på ca 16 kr och att bilen förbrukar i snitt 1 liter per mil, gör vi av med cirka kr enbart i bränslekostnad. Bilen släpper ut 3315 kg koldioxid/år. Minska utsläppen få stora besparingar Deltagarna kan nu bidra till att vi minskar utsläppen samt bidra till att de får stora besparingar gällande ekonomin privat och på företaget / organisationen. Detta gäller inte enbart bränsle, utan detta bidrar även till minskade servicekostnader och minskat slitage på era fordon. Självklart ska alla nyttja denna kunskap när de kör sin egen bil, de kan spara många tusenlappar/år och bidra till minskade utsläpp. Ett nytt beteende Sparsam körning innebär inte att köra långsamt. Däremot planerar man sin körning vilket gör att Med sparsam körning minskar du slitage och servicekostnader på din bil. Om bilen förbrukar 1 liter/mil (bensin 95 oktan) och du minskar bränsleförbrukningen med 10 % när du kör sparsam körning sparar du kr/år samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen med 332 kg koldioxid/år. Om du genom sparsam körning minskar bränsleförbrukningen med 25% sparar du kr/år samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen med 829 kg koldioxid/år. Om man i familjen har två bilar blir beloppen kr respektive kr, samt att man minskar koldioxidutsläppen med 664 kg koldioxid/år respektive kg koldioxid/år. 42

43 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

44 OM SMARTDRIVING MARKNADSFÖRING Bolaget kommer att använda sig av en rad olika former av marknadsföringsmetoder för att nå ut till kunderna. Bolaget har valt att dela in metoderna i tre olika kategorier: Affiliate networking Smart Internet marketing Traditionell reklam Inledningsvis använder sig Bolaget av affiliate networking det vill säga samarbeten med strategiska partner och återförsäljare för att sprida produkterna. Det är Bolagets huvudstrategi att stärka produkternas namn genom välkända varumärken. Bolaget kommer även att använda sig av smart marknadsföring genom att bearbeta tilltänkta kundgrupper aktivt på Internet. Det är en kostnadseffektiv metod som gör att kunderna som befinner sig på Internet får en påminnelse av existensen av Bolagets produkter. Slutligen kommer Bolaget även att använda sig av traditionell reklam genom utskick till målgrupper som tillhör respektive utbildning. FÖRSÄLJNING I skrivande stund förhandlar SmartDriving med ett antal partners för att optimera försäljningen av Bolagets produkter. SmartDriving har exempelvis skrivit avtal med Mekonomen Fleet AB. Mekonomen Fleet arbetar med större företag och organisationer, där de erbjuder sina kunder utbildning i sparsam körning med SmartDriving. Erbjudandet finns på SmartDriving är kopplad till ett antal olika domännamn, där utbildningarna ska översättas till ett antal språk. Produkten SmartDriving är direkt skalbar och enkel att applicera på den internationella marknaden och då med fokus på Europa initialt. Vi på SmartDriving har märkt av stor efterfrågan på den internationella marknaden. SmartDriving förhandlar även med ett antal större bolag som har försäljning i flertalet europeiska länder. SmartDriving har även fått förfrågan om att leverera SmartDriving via abonnemang, vilket skulle vara bra då det genereras intäkter från produkten varje månad det vill säga ackumulerade intäkter. Exempel på bolag som har intresse av samarbete med SmartDriving är företag som arbetar med utrustning för att mäta bränsleförbrukning och företag som har navigationsutrustning, som är kopplad till bränsleförbrukning. I takt med de ökade drivmedelspriserna märker vi att intresset för SmartDriving är stort. Många företags kostnader består till stor del av drivmedelsinköp. För ett åkeri är det inte ovanligt att 1/3 det vill säga cirka 33% av åkeriets kostnader består av inköp av drivmedel. SmartDriving ser fram emot att skala upp försäljningen snarast för att uppnå de omsättningsmål SmartDriving har satt. SmartDriving bearbetar i skrivande stund även personalintensiva branscher och företag. 44

45 OM SMARTDRIVING FRAMTIDEN - sparsam körning med elfordon Redan nu arbetar de flesta fordonstillverkare med att ta fram fordon som drivs med alternativa bränslen som inte är fossila, såsom exempelvis el och vätgas. Elfordon drivs av batterier och släpper inte ut några avgaser. Beroende på hur elen produceras, kan den ge upphov till utsläpp vid kraftverket. Genom att lära sig att köra sparsamt med elbil kan man åka längre sträckor innan man måste ladda batterierna, och därmed minska kraftverkens behov att producera el. Sparsam körning med elbilar skiljer sig på några punkter åt mot hur man kör sparsamt med förbränningsmotorer. Exempelvis saknar de flesta elfordon växellåda, vilket innebär att man inte kan nyttja växlar för att bränsleoptimera körningen. Ett annat exempel är att vid inbromsning återförs energi till batterierna. Andra exempel är vikten av att man parkerar på rätt ställe så energi inte behöver gå åt till att värma eller kyla kupén, hur mycket energi som går åt till vindrutetorkare, radio, stolsvärme och så vidare. För att kunna använda elbilen maximalt kommer det framöver finnas ett stort behov av utbildning i sparsam körning. Elhybrider och laddhybrider har en elmotor som används i stadstrafik, samt en förbränningsmotor som används vid färd i högre hastigheter, samtidigt som elmotorns batterier laddas. Det innebär att föraren behöver kunskaper i sparsam körning både för elbil och för förbränningsmotor, samt kunskaper om under vilka förutsättningar batteriet laddas bäst för en total låg förbrukning. Redan idag har SmartDriving fått förfrågan om utbildning i sparsam körning för elbilar och elhybrider. I vätgasfordon lagras energi i tankar liknande batterierna i elbilar. Restprodukten från vätgas är vanligt vatten, medan miljöpåverkan beror på hur energin producerats. För att minska sin förbrukning och indirekt miljöpåverkan behöver även förare av vätgasbilar utbildning i sparsam körning. 45

46 OM SMARTDRIVING FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Att koppla andra användningsområden inom fordonsindustrin till SmartDriving är intressant både för SmartDriving och aktörer inom fordonsindustrin. Exempel på vad som kan exponeras genom SmartDriving ser du nedan. Instruktioner hantering av fordonet Andra användningsområden för SmartDrivings utbildningsplattform kan vara fordonstillverkare som tillhandahåller manualer och utbildningar där ägare och förare av fordonen får lära sig hur fordonen ska hanteras och skötas, säkerhetsinstruktioner, rätt utrustning, vid vilka intervall man ska göra regelbundna kontroller och service. Genom utbildning kan man undvika handhavandefel och minimera skadeärenden. Fordonstillverkarna får samtidigt ett verktyg genom SmartDriving där de kan kommunicera med deras kunder. Ett bra exempel är att fordonstillverkare när de upptäckt fabrikationsfel och behöver återkalla fordon av en viss modell enkelt kan kommunicera detta till sina kunder med hjälp av SmartDriving. Genom att kunderna är lagrade i en databas kan tillverkarna enkelt nå alla berörda ägare. Några aktuella exempel på återkallelser av personbilar på grund av produktionsfel: Nissan återkallade bilar som hade problem med styrsystemet Kia återkallade bilar som hade problem med bromsljuskontakten Toyota återkallade bilar som hade problem med servostyrningen Chrysler återkallade 2,7 miljoner bilar vars bensintank riskerade att fatta eld, plus ytterligare 1,1 miljoner bilar med fel på nackstöden och krockkuddarna Exempel på användning för biltillbehör Mer än hälften av treåringarna sitter osäkert i sina bilbarnstolar visar en undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Branschen och trafiksäkerthetsexperter är eniga; barn under fem år ska sitta i bakåtvända bilbarnstolar. Sitter barnen framåtvända är risken att de skadas vid kollision fem gånger högre, på grund av deras svaga nackar och tunga huvuden. Men trots klara bud från experthåll sitter 6 av 10 treåringar framåtvända, visar Folksams enkätundersökning som familjer har deltagit i. Genom att göra en produktutbildning i hur bilbarnstolen ska placeras och hur barnet ska sitta i den och på vilket sätt barnet ska spännas fast med bälten eliminerar tillverkare av bilbarnstolar och försäkringsbolag skador där okunskap ligger till grund. Den största vinsten gör ju självklart föräldrarna och barnet genom att undvika onödiga skador. 46

47 VARFÖR KÖPER KUNDEN VARFÖR KÖPER KUNDEN? Alltfler företag och organisationer vet att de i verksamheten måste bidra till en hållbar värld. De flesta större bolag och organisationer avger även årligen så kallade CSR rapporter. Efterfrågan av miljövänliga och hållbara alternativa lösningar till att bidra till minskade koldioxidutsläpp har kommit i fokus under de senaste åren. Att köra sparsamt är ett effektivt sätt att med befintliga fordon minska sin miljöpåverkan. Alltfler företag och organisationer ställer krav på att leverantörer skall ha genomfört utbildning i sparsam körning, vilket även innebär att de även deras egna organisationer måste gå utbildningen. SmartDrivings webbaserade utbildningar i sparsam körning har därför fått stor uppmärksamhet på marknaden. Bra, kostnads- och tidseffektiva produkter har ytterligare förstärkt vår närvaro. Att de dessutom minskar drivmedels- och reparationskostnader och leder till en jämnare trafikrytm med färre stopp är fler argument för att genomföra utbildningarna. VAD INNEBÄR CSR? CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om samhällsansvar hos företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer samt dess påverkan ur ett miljömässigt, ekonomiskt respektive socialt perspektiv. Genom att ta ansvar minimeras riskerna för oegentligheter och man uppnår en minskad förbrukning av resurser. Med optimering av resurserna följer även ökad lönsamhet. När man tar miljömässigt ansvar innebär det att utnyttja resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att transporten till konsumenterna sker på ett miljövänligt sätt och klimatkompenseras. Verksamheten kan göra en livscykelanalys på dess produkter för att få en helhetsbild på den totala miljöpåverkan, från råvaruutvinning och produktion till avfallshantering och återvinning. Ett bra sätt att minska sina utsläpp av koldioxid och andra gaser är att utbilda medarbetarna i sparsam körning, såväl för resor till arbetsplatsen som för dem som reser i tjänsten eller transporterar varor. Utbildningen blir särskilt kostnadseffektiv om den utförs på egen dator. Några andra exempel kan vara samåkning, nyttja kollektivtrafik och att vid nyanskaffning av tjänstefordon välja miljöbilar som drivs på förnyelsebara bränslen. Ekonomiskt ansvarstagande består i ett etiskt ansvarstagande utan att ge avkall på lönsamhet och avkastning. Det etiska ansvaret omfattar verksamhetens värderingar, uppförandekod, affärsetik, vilka krav som ställs på underleverantörer och ansvar för de produkter eller tjänster som man tillhandahåller. En del i det ekonomiska ansvarstagandet kan vara att göra en hållbarhetsredovisning, antingen fristående eller som del av den ordinarie 47

48 VARFÖR KÖPER KUNDEN årsredovisningen. Ekonomiska effektiviseringar bör planeras i samspel med minskad miljöpåverkan, s.k. eco-efficiency. Många verksamheter som arbetar med investeringar gör dessa i verksamheter med aktivt CSR-arbete, så kallade Social Responsible Investments. För att följa upp arbetet inom CSR och hållbarhet finns det en global, vägledande standard ISO som tagits fram av 99 länder och 42 internationella organisationer. Många verksamheter dokumenterar sitt CSR-arbete enligt Global Reporting Initative (GRI) i sina årsredovisningar eller fristående hållbarhetsredovisningar. Det sociala ansvarstagandet innebär att upprätthålla goda arbetsförhållanden, nöjda medarbetare och en mångfald bland medarbetarna sett till kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning och andra värdegrunder. Ingen grupp får diskrimineras eller hamna i utanförskap. Samhällsengagemanget kan omfatta volontärjobb på arbetstid, katastrofhjälp, donationer och samarbete med frivilligorganisationer, att lyfta fram utsatta grupper samt gemensamma aktiviteter. Ett exempel på en aktör som inriktar sig på CSR och hållbarhetsfrågor är Social Venture Network Sweden som är ett internationellt nätverk för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmar är företag, organisationer, myndigheter och enskilda personer. Många företag söker produkter och tjänster som kan säkerställa att de uppfyller CSR på ett enkelt och hanterbart sätt. SmartDriving har varit med som ett bra exempel på miljövänlig produkt i Trygg-Hansas CSR-rapport. Alltfler företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer ser att CSR-frågorna är viktiga och går från att vara en samvetsfråga eller PRstrategi till att bli en central del av verksamheten. Med ett aktivt CSR-arbete bygger man upp sitt varumärke, får positiva värden kopplade till sig och även ökad lönsamhet. Ibland används andra begrepp än CSR för att beskriva samma värden, några exempel: Corporate Citizenship Corporate Responsibility Environmental and Social Governance (ESG) Creating Shared Value (CSV) Många verksamheter använder idag begreppet hållbarhet (sustainability) som är ett vetenskapligt väldefinierat begrepp och som därmed alltid har en samstämmig innebörd. 48

49 EXEMPEL PÅ AVTALSKUND EXEMPEL PÅ AVTALSKUND Vi arbetar nu intensivt på att skriva avtal med personalintensiva företag och organisationer. Ett exempel på kund som vi nyligen har skrivit avtal med är IKEA AB. KORT INFORMATION OM IKEA Som de flesta känner till är IKEA ett multinationellt möbelföretag som grundades 1943 av Ingvar Kamprad fanns totalt 313 Ikeavaruhus i 37 länder och territorier. Av dessa varuhus drivs 34 av externa franchisetagare ibland annat Mellanöstern, spanska öarna och på delar av den asiatiska marknaden. De fem största försäljningsländerna är Tyskland 16 %, USA 11 %, Frankrike 10 %, Storbritannien 7 % och Italien 7 %. I Sverige finns totalt 17 varuhus. Det nyaste invigdes i Uddevalla den 8 maj 2013 och är på kvadratmeter. IKEA har en medlemsklubb som heter IKEA FAMILY, som har cirka 47 miljoner medlemmar över hela världen och där antalet medlemmar växer hela tiden. IKEA omsätter drygt 27 miljarder Euro. VARFÖR KÖPER IKEA SMARTDRIVING? IKEA lägger stora resurser på hållbarhet, som är kärnan i vad de gör. IKEA vill vara ledande i att skapa bättre liv för de människor och samhällen som berörs av IKEAs verksamhet skänkte IKEA Foundation 82 miljoner Euro till projekt som skapar möjligheter för barn i utvecklingsländer. Nedanstående dotterbolag omfattas även av avtalet: Bölsö AB IKANO BOSTAD AB IKANO BOSTADSPRODUKTION AB IKANO Bostäder Öresund AB IKANO FASTIGHETS AB IKANO FÖRSÄKRING AB IKANO RETAIL MANAGEMENT AB IKEA COMMUNICATIONS AB IKEA COMPONENTS AB IKEA FASTIGHETER AB IKEA FOOD SERVICES AB IKEA FREIGHT SERVICE AB IKEA GREEN TECH AB IKEA INDIRECT MATERIALS & SERVICES AB IKEA IT AB IKEA OF SWEDEN AB IKEA SERVICES AB IKEA RETAIL SERVICES AB IKEA SVENSKA AB IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB IKEA TRADING SERVICES AB INTER IKEA CULTURE CENTER AB INTER IKEA SYSTEMS SERVICE AB SWEDWOOD ÄLMHULT AB SWEDSPAN SWEDEN AB SWEDWOOD INTERNATIONAL AB VÄRDSHUSET I ÄLMHULT AB SWEDWOOD HULTSFRED AB En stor del av verksamheten är kopplad till transporter, både av produkter och människor. IKEA använder sig av SmartDriving för att minska koldioxidutsläppen samtidigt som de minskar drivmedelskostnaderna. 49

50 Nedan några exempel på betalande kunder i Sverige som utbildar sig med SmartDriving..

51 ORGANISATION ORGANISATION STYRELSE Gunnar Bäck, Styrelseordförande (född 1940) Gunnar är civilingenjör, elektro KTH Gunnar var anställd på ABB sedan 1983 intill pensioneringen Sedan 1992 har han arbetat åt den svenska ABB-ledningen som Vice President International Market Development, Asia. Gunnar har varit VD och marknadsdirektör för olika ABB-bolag. Han var även med och tog Apple Computer till Sverige Gunnar har även jobbat hos Siemens och Sony. Efter sin pension driver han ett bolag som arbetar med trading och konsulttjänster med inriktning Asien. Anders Bodin, Ordinarie ledamot (född 1962) Anders är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Anders har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin bland annat som produktionschef och avdelningschef. Anders var även med och startade Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, 1994, där verksamheten sedan såldes till en större aktör. Anders Carlsson, Ordinarie ledamot (född 1975) Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet. Ken Jibréus, Suppleant (född 1942) Ken är utbildad ingenjör i teknik och även utbildad beteendevetare. Ken har en mer än 30 års erfarenhet av ledarskapsutbildning och organisatoriska förändringsprocesser. Ken har varit styrelseledamot i både svenska och utländska bolag. Han har en djup kunskap och förståelse för utveckling av mänskliga resurser i industriell miljö. ADVISORY BOARD Nazeem Seyed-Mohamed (född 1953) Nazeem är docent vid den företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Han har lett Motorolas MBA-utbildning i Kina och fått en utmärkelse från Kreml för sina insatser inom utveckling av metoder för världsekonomin och företagsutveckling. Idag forskar Nazeem inom internationellt företagande och har fått artiklar publicerade i flera internationella publikationer. Nazeem har ett stort internationellt nätverk med människor över hela världen. Torsten Palm (född 1945) Torsten är universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Han har en magisterexamen i datavetenskap och undervisar bland annat om databaser och multimedia. Torsten har en gediget intresse och stor kunskap inom information- och kommunikationsteknik och har även verkat internationellt inom dessa områden. Torsten är med sin kunskap en god resurs för DWM. 51

52 ORGANISATION Hans Holst, (född 1948) Hans har bakgrund inom IT och industri samt bank. Har bl a varit ordförande i IT Företagens branschråd för Informationssäkerhet, tagit initiativ till kampanjen Surfa Lugnt som nu är etablerad i ett flertal länder. Gedigen ledarerfarenhet från affärsvärlden med IT, energi och miljö som specialinriktning. för affärsutveckling och entreprenörskap. Anneli har även varit mentor till andra företagsledare. Redan 1994 när Internet började ta fart var hon intresserad av denna typ av informationsteknik och har varit med och skapat plattformar för olika företag. Anneli är grundare av DWM. År 2007 bestämde hon sig för att starta utvecklingen av det som idag är DWM. OPERATIVT Bolaget har ledningsmässigt och administrativt drivits av en arbetande styrelse och ägargrupp fram till sommaren Hösten 2013 planeras en marknadsinriktad förstärkning och försäljningsorganisation att byggas upp. VD Anders Carlsson, (född 1975) Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet. MARKNADSANSVARIG OCH AFFÄRS- UTVECKLING Anneli Hult (född 1965) Anneli har en gedigen erfarenhet av att vara entreprenör och har drivit ett flertal företag genom åren, alla med en positiv utveckling. Hon brinner FÖRSÄLJNINGSANSVARIG Anette Dybdahl (född 1970) Anette har arbetat med försäljning i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är en otrolig inspirationskälla till andra och får dem att prestera utöver det normala. Anette har varit försäljningschef och VD för bolag med stora försäljningsorganisationer. I Anettes brinnande intresse för att generera försäljning ser DWM stora möjligheter i att använda Anettes kunskaper vid försäljning genom samarbetspartners. REVISOR Jonas Pettersson (född 1971) Auktoriserade revisorn Jonas Pettersson på Jonas Pettersson Revisionsbyrå AB i Västerås är DWM:s revisor. Jonas har varit verksam revisor sedan Han har stor erfarenhet av revision i små och medelstora bolag och även erfarenhet av revision i stora börsnoterade bolag såsom exempelvis ABB och Forma PG. Jonas har även stor erfarenhet av intern kontroll i stora bolag. Han har tidigare arbetat hos större revisionsbolag såsom exempelvis Ernst & Young. Han driver sedan 2008 den egna revisionsbyrån Jonas Pettersson Revisionsbyrå AB. 52

53 EKONOMI EKONOMI Bolaget har ett produktutbud som är webbaserat och som, i princip obegränsat kan skalas upp i stora volymer. Bolaget fokuserar på försäljning av licenser med produkten SmartDriving och med företräde på volymkunder som enkelt går att aktivera genom dupliceringar av de webbaserade utbildningar som SmartDriving erbjuder. Bolaget har som mål att genom produkten SmartDriving relativt omgående etablera sig på den europeiska marknaden, varför översättningar av utbildningarna till flera språk är nödvändiga. SmartDriving ska år 2015 ha en omsättning på cirka 100 MSEK med en vinst på cirka 64 MSEK, vilket motsvarar cirka 64% av omsättningen. HISTORISK EKONOMISK UTVECKLING I SIFFROR (KSEK) i tusental kronor Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Omsättning (KSEK) Resultat efter finansiella poster och skatt Balansräkning per (KSEK) tusental Utfall Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 188 Bundet eget kapital Omvärderade tillgångar ) Immateriella anläggningstillgångar: I Bolagets balansräkning finns immateriella tillgångar upptagna till ett värde av KSEK. Bolaget har gjort värderingar på de immateriella tillgångarna Bolaget äger enligt en så kallad DCF med WACC. De bokförda immateriella tillgångarna är väsentligt lägre i Bolagets balansräkning än värderingen med DCF med WACC påvisar. Läs mer om värderingen på sidan 59. 2) Materiella anläggningstillgångar: I posten anläggningstillgångar ingår en fastighet till en värdering av KSEK, det finns en värdering som en bank låtit göra på KSEK, sedan tidigare har ett värderingsinstitut gjort en värdering på KSEK. Anläggningstillgångar utgörs även av datorer samt övrig kontorsutrustning till ett värde av 99 KSEK. 3) Finansiella anläggningstillgångar: Utgörs av en uppskjuten skattefordran. 53

54 EKONOMI PROGNOSTISERAD EKONOMISK UTVECKLING EXPANSION KOMMERSIALISERING UTVECKLING PROGNOSTISERAD EKONOMISK UTVECKLING I SIFFROR (KSEK) i tusental kronor Prognos Prognos Prognos Prognos Omsättning (KSEK) Resultat efter finansiella poster Samtliga prognoser är antaganden och kan komma att justeras uppåt eller nedåt beroende av hur snabbt Bolaget kan accelerera på andra marknader. Bolaget vänder sig i vid detta dokuments upprättande till personalintensiva företag, där många har verksamheter i andra delar av världen, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. Bolaget för även diskussioner med potentiella samarbetspartners för att producera så kallade white label-lösningar. De beräknade intäkter white label produktion och drift kan innebära är en årlig intäkt i mångmiljonklassen till SmartDriving per samarbetspartner. Läs mer om white label på sidorna

55 RISKER RISKER Bolaget och produkten SmartDriving är fortfarande relativt okänt på marknaden och att etablera nya produkter tar tid och är resurskrävande. SmartDriving är beroende av att kunderna får en förhöjd känsla av nytta och kvalitet i relation till priset. Det kan även komma nya konkurrenter inom samma valda utbildningsnisch som SmartDriving. Konkurrenter kan introducera jämförbara produktkoncept, vilket kan leda till prispress och minskade marginaler för Bolaget. TEKNIKUTVECKLING Det finns risk att Bolaget förlorar i konkurrenskraft om inte löpande investeringar görs i ny teknik. Problem kan uppstå med Bolagets tekniska driftmiljö som påverkar Bolaget negativt. Produkterna är beroende av en fungerande kommunikation från serverpark mot Internet. Bolaget är verksamt i en kunskapsintensiv och högteknologisk bransch och beroende av kontinuerlig tillgång till erforderlig utrustning och personal som kan hantera denna. SmartDriving:s korta verksamhetshistoria ger begränsad information för att kunna utvärdera Bolaget och dess framtidsutsikter. Eftersom Bolaget historiskt har haft begränsade intäkter kan det vara svårt att uppskatta organisationens effektivitet baserat på historiska resultat. FÖRSÄLJNING UTANFÖR SVERIGE Produkten SmartDriving kommer att säljas även på marknader utanför Sverige, vilket innebär att SmartDriving på sikt behöver ta hänsyn till en rad olika rättsystem genom vilka Bolaget exponeras för legala risker som Bolaget inte har förutsett eller kunnat förutse. Bolaget har i dagsläget endast verksamhet i Sverige men för diskussioner med partners på andra marknader och då främst med fokus på Europa. Kunderna kan komma att betala i andra valutor än SEK främst i EUR, USD och GBP vilket innebär att Bolaget kan komma att ha viss valutaexponering. DWM kommer att bedriva verksamhet i andra länder än Sverige och kommer således att exponeras för annan skattelagstiftning förutom den svenska. Andra länders skattelagstiftning kan således i framtiden komma att påverka Bolagets skattesituation. Om Bolagets teknik inte uppdateras och vidareutvecklas i den takt som kunderna erfordrar, kan det ha negativ påverkan på Bolagets förmåga att attrahera kunder. I Bolagets strategi ligger att bedriva teknikutveckling med utvalda partners vilka Bolaget ingår samarbetsavtal med. Om någon av dessa partners skulle dra sig ur avtalade samarbeten eller inte bidra med vad som avtalats kan det innebära att Bolagets teknikutveckling kan komma att ske i långsammare takt och att Bolaget tvingas söka en eller flera nya samarbetspartners, något som kan påverka Bolagets utveckling negativt. MARKNADSBEDÖMNING Bolaget räknar med att marknaden för produkten SmartDriving uppvisar betydande tillväxt de närmaste åren. En lägre tillväxt än beräknat riskerar dock att medföra att både omsättning och lönsamhet blir lägre än förväntat. På en konservativ marknad tar det ofta lång tid att införa en ny produkt. Bolaget kommer att arbeta med samarbetspartners för att ta betydande marknadsandelar, vilket kan ge negativ effekt på Bolaget om fel partners rekryteras.mycket talar dock för att det kan gå relativt fort. Dock kan Bolaget ha felbedömt marknadens storlek. 55

56 RISKER MANAGEMENT En fortsatt framgångsrik utveckling och försäljning kräver anställning i DWM av kompetent personal och då framförallt med kunnande och erfarenhet av informationsteknologiska bolag som erbjuder marknaden digitala produkter. Förberedelser har gjorts för att snabbt kunna implementera detta. Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till stor del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till tillväxt och lönsamhet. KAPITALBEHOV När en produkt skall tas till marknaden krävs det kapital, dessutom skall Bolaget renodla verksamheten och påskynda kommersialiseringen. Detta kommer att ske genom en nyemission under hösten 2013, där tillskott av kapital kommer från externa finansiärer. Om kapitalinjektion uteblir kan kommersialiseringen av SmartDriving på marknader utanför Sverige komma att försenas. Bolagets befintliga avtal med strategiska samarbetspartners är i dagsläget inte avgörande, om än betydelsefulla för intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar i avtalsrelationen kan därför få initialt negativa ekonomiska konsekvenser. SWOT-analys SWOT belyser styrkor, svagheter, möjligheter och hot i samband med SmartDrivings förutsättningar att lyckas på marknaden. Styrkor (Strengths) Samarbete med ledande aktörer Hög tillgänglighet Flexibel och skalbar plattform Kostnadseffektiv Svagheter (Weaknesses) Relativt okänd produkt Litet bolag Nyckelpersonsberoende Möjligheter (Opportunities) Ökad efterfrågan av sparsam körning Antalet bredbandsanvändare ökar Nya tillväxtmarknader Hot (Threats) Ny överlägsen teknik Konkurrenters agerande Samarbete med fel partners 56

57 ÄGARFÖRHÅLLANDEN ÄGARFÖRHÅLLANDEN Totalt finns aktier utställda i. Utöver dessa aktier finns inga optioner eller andra konvertibla värdepapper utställda i Bolaget. De utställda aktierna tillhör alla samma klass. DigitalWebbMedias aktiebok är ansluten till och hanteras av Euroclear och aktieboken uppdateras automatiskt vid förändring som blivit registrerad via bank eller annat värdepappersinstitut. Ägarförhållanden innan nyemission: Ägare Antal aktier % av kapitalet Anneli Hult ,2% ABICT AB ,4% Karina Hertzberg ,5% Övriga ca 20 aktieägare ,9% Summa % Ägarförhållanden efter nyemission: Ägare Antal aktier % av kapitalet Anneli Hult ,1% ABICT AB ,2% Karina Hertzberg ,2% Nya aktieägare genom nyemission ,5% Övriga ca 20 aktieägare % Summa % Ägarförhållandena kan komma att förändras under emissionsperioden då Bolaget är publikt och det inte finns aktieägaravtal mellan ägarna. Det finns ett även intresse bland företag verksamma inom utbildningsbranschen att förvärva aktier i Bolaget. Dessa kan komma att vilja köpa större andel av Bolaget än de som erbjuds genom emissionen, varför det inte kan uteslutas att dessa intressenter kan komma att erbjuda befintliga aktieägare köp av ytterligare aktier för att ha ett betydande ägande av Bolaget. 57

58 FINANSIERING FINANSIERING Bolagets ska gå in i en omfattande marknadsaktivitet med fullt fokus att etablera produkten Smart- Driving på marknaden och därigenom öka försäljningen markant. Styrelse och ledning har arbetat utan kontant ersättning under denna period. Nu står SmartDriving inför en kommersialiseringsfas som kommer att behöva finansieras med kapital för att påskynda expansionen. Denna fas kommer initial att kräva finansiella resurser för att bygga marknads och försäljningskanaler. Kapitalbehovet kommer att vara av engångskaraktär då Bolaget skall finansieras genom ökade försäljningsintäkter. Det kapitalbehov som finns för att kunna agera fullt ut på marknaden är 50 MSEK och Bolaget har för avsikt att bjuda in nya aktieägare och genom emissionen kommer Bolaget att tillföras maximalt 50 MSEK. Värderingen av Bolaget är pre-money 53,125 MSEK. EXITSTRATEGI Målet är att göra SmartDriving till ett lönsamt företag på kortast möjliga tid. Genom att finansiera upp Bolaget för att kunna expandera även globalt minskar risken väsentligt. Bolaget ska generera överskott till aktieägarna för att ge avkastning på investerat kapital. Bolaget kommer antingen att listas på en börslista alternativt vara ett intressant uppköpsobjekt för ett annat företag i branschen. EXPANSIONSKAPITALET SKALL ANVÄNDAS TILL: 6 MSEK: Förvärv av immaterialrätt såsom domännamn och filmrättigheter 9 MSEK: Förvärv av systemutveckling 6 MSEK: Vidareutveckling av programvaran samt drift 12 MSEK: Översättningar; Språkanpassningar av både text och filmer, 20 språk med initialt fokus på engelska, spanska, tyska, franska samt implementering 6 MSEK: Organisation t o m december MSEK: Marknadsaktiviteter i form av etablering av strategiska samarbetspartners och återförsäljare samt expansion till fler marknader med initialt fokus på Europa NYEMISSION I SAMMANDRAG Emissionsbelopp (högst): Kurs: Antal emitterade aktier (högst): SEK 1,25 SEK st Tilldelning sker efter principen först till kvarn. 58

59 VÄRDERING VÄRDERING Förklaring till värdering En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor och tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. Med tillgång avses en resurs som a) ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och som b) förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. Enligt Skatteverket skall en marknadsvärdering göras på produkten, varför Bolaget gjort värdering enligt DCF med WACC, se nästkommande sidor. Exempel på kundprospekt som är under förhandling av större dignitet: Kund 1: ca 40 MSEK Kund 2: ca 1,75 MSEK per år (ÅF)* Kund 3: ca 11 MSEK Kund 4: ca 5 MSEK Kund 5: ca 4 MSEK Kund 6: ca 10 MSEK * Kund 2 finns etablerade i ett 30-tal länder, varför siffran kan komma att justeras till ett högre värde. De flesta företag kommer att använda sig av årlig repetition, vilket gör att intäkter kommer att genereras även kommande år, dock till ett lägre pris. Beräkningar enligt DCF med WACC med försäljning av SmartDriving Bifogad DCF beräkning, se sidan 60, beräkningar av den vägda kapitalkostnaden WACC, se sidan 61. Bolaget vänder sig i vid detta dokuments upprättande till personalintensiva företag och organisationer, där många av företagen har verksamheter i andra delar av världen, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. Bolaget är i behov av kapital för att kunna möta efterfrågan på andra marknader utanför Sverige. För att Bolaget ska kunna ha fullt fokus på kärnverksamheten har Bolaget beslutat att genomföra nyemission. Bolaget fokuserar på kunder och avtal och planerar att ha en stor del av avtalen klara under hösten 2013, dock har Bolaget identifierat ett kapitalbehov på 50 MSEK för att uppnå de mål Bolaget satt. Nyemissionen skall tillföra Bolaget kapital för att kunna genomföra expansion på andra marknader enligt den tidplan Bolaget upprättat. Värderingen pre-money är 53,125 MSEK. Att kapital tillförs Bolaget genom nyemission är viktigt för att Bolaget ska kunna genomföra de planerade marknadsaktiviteter som ska ge Bolaget ett rejält försäljningslyft så att Bolaget ska kunna realisera den expansion Bolaget står inför. Bolagets aktiebok förvaltas av Euroclear, vilket innebär att samtliga aktier finns registrerade hos samtliga aktieägares respektive VP-konton alternativt depåer. De utställda aktierna tillhör alla samma klass. Västerås Anders Carlsson Verksamhetschef 59

60 BILAGOR 60

61 BILAGOR 61

62 BILAGOR BILAGOR STATISTIK ÖVER PERSONBILAR, LASTBILAR OCH BUSSAR I EUROPA Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Land Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Schweiz Källa: European Commission - Eurostat Fortsättning av statistik på nästa sida. 62

63 BILAGOR STATISTIK ÖVER PERSONBILAR, LASTBILAR OCH BUSSAR I EUROPA Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Land Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Österrike Källa: European Commission - Eurostat STATISTIK I OLIKA REGIONER Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Region Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Europa USA Kanada Australien Indonesien Källa: European Commission - Eurostat, RITA - Research and Innovative Technology Administration, Statistics Canada - Statscan, Australian Bureau of Statistics - ABS, BADAN PUSAT STATISTIK - BPS, 63

64 BILAGOR Bränslekostnaderna utgör en stor del av företags utgifter För ett åkeriföretag utgör normalt sätt bränslekostnaderna % av de totala utgifterna och i vissa fall upp till 35%. Med sparsam körning kan man spara upp till 25% av drivmedelskostnaden, minska slitageoch reparationskostnader samtidigt som man bidrar till minskade koldioxidutsläpp. CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid. Gällande uppgifterna på minskat slitage på däck och minskade kostnader för reparationer är dessa baserade på ett kundcase. ICM Kungsholms AB sparade 5% av sina drivmedelskostnader år 2008 genom att utbilda personalen i sparsam körning med SmartDriving. De minskade därigenom slitage på däck med 2% och reparationskostnaderna på sina fordon med 15%. Samtidigt bidrog de till att minska koldioxidsutsläppen med 350 ton. 64

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön TYA-skolan edriving TYA erbjuder tre sammanhängande miljökurser med syfte att lära ut hur man bör köra för att minska negativ miljöpåverkan. I ett första

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö

Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö Spara bränsle, pengar och miljö Markägare och entreprenör Att spara bränsle vid användning av dieseldrivna arbetsmaskiner genom

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

OBJEKTINFORMATION September 2013

OBJEKTINFORMATION September 2013 OBJEKTINFORMATION September 2013 Scandinavian Crown (Objekt S-6465) CETRÉL Företagsförmedling har i uppdrag att förmedla kontakt med potentiella köpare av detta företag och att projektleda en överlåtelseprocess.

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Guide till upphandling av konferens och mötestjänster

Guide till upphandling av konferens och mötestjänster Guide till upphandling av konferens och mötestjänster Innehåll Inledning... 3 Vad är en upphandling?... 4 Vad behöver din organisation?... 5 Vilken prismodell passar er bäst?... 6 9 viktiga frågor du alltid

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER BAKGRUNDEN TILL VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara våra olika landskapstyper i sitt naturliga tillstånd. Naturen ska vara bevarad och opåverkad av människan

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk

Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk Utvecklingsprojekt Samarbete mellan JTI och Drivec Drivec säljer stödsystem för tung trafik, främst busstrafik Idag över 1600 installationer Bl a Nobina

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Nu i vår skall ca 120 000 ungdomar i Sverige söka gymnasieutbildning inför hösten. Idag finns det över 1700 olika ingångar att välja

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer