Inbjudan till förvärv av aktier i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i"

Transkript

1 Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013

2 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Detta sker genom webbaserad utbildning i sparsam körning genom produkten SmartDriving som levereras dygnet runt året om. SmartDrivings målmarknad är i första hand personalintensiva företag och organisationer på en global marknad. Erbjudandet i sammandrag Kurs: 1,25 SEK per aktie Antal aktier: st Emissionsbelopp: 50 MSEK Anmälningstid Hösten 2013 Viktiga kontaktuppgifter E-post: Telefon: , Fax: Detta memorandum är konfidentiellt. Affärsidén i sig eller informationen från denna beskrivning får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från organisationsnummer DigitalWebbMedia i Skandinavien AB benämns även som Bolaget och DWM i denna skrift.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 6 Konkurrenter 25 Affärsidé och målsättning 6 Bakgrund 6 Affärerna 6 Framtidsutsikter 8 Risker 8 Ekonomisk utveckling 8 Investment Rationale 10 Om SmartDriving 28 Affärsidé 28 Produkter 28 Så fungerar utbildningarna 29 Så fungerar det för ansvarig 31 Affärsmodell 32 Intäkterna 32 Bakgrund 12 Kort historik 12 Affärsområden 12 Ökad medvetenhet 14 Så fungerar det 17 Kundnytta 17 White label 34 Intäkter genom white label 34 Exponering av partners 35 Räkneexempel 37 Produktutveckling 38 Utbildningskonceptet 41 Utbildning var man vill 41 Marknad 19 Förutsättningar 19 Marknadsläge 19 Hög skalbarhet 21 Marknadssegmentering 21 Global efterfrågan 21 Marknadsstrategier 23 Marknadsmetoder 23 Webbaserad utbildning 42 Mer än ett körsätt, Minska utsläppen 42 Ett nytt beteende 42 Minskad bränslekostnad 42 Marknadsföring 43 Försäljning 44 Framtiden 45 Andra användningsområden 46 Framtida tillväxt 24

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför köper kunden? 47 Vad innebär CSR 48 Management 56 Kapitalbehov 56 Exempel på avtalskunder 49 Ägarförhållanden 57 Kundexempel 50 Finansiering 58 Kommersialisering 58 Organisation 51 Styrelse 51 Advisory board 51 Exitstrategi 58 Användning av kapitalet 58 Nyemission i sammandrag 58 Operativt 52 Revisor 52 Värdering 59 Förklaring av värdering 59 Ekonomi 53 Historik 53 Balansräkning 53 Kundprospekt förhandling 59 DCF-beräkning 60 Vägda kapitalkostnaden 61 Framtida prognoser 54 Bilagor 62 Risker 55 Konkurrenter 55 Försäljning utanför Sverige 55 Teknikutveckling 55 Statistik fordon, Europa 62 Statistik fordon, Världen 63 Beräkningskalkyl 64 En miljard bilar i världen 65 Hög skalbarhet 55 Marknadsbedömning 55 Adresser 66

5 ATT KÖRA BRÄNSLEEFFEKTIVT INNEBÄR BLAND ANNAT MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH BESPARINGAR AV DRIVMEDELSKOSTNADER!

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning AFFÄRSIDÉ OCH MÅLSÄTTNING DWM har med produkten SmartDriving, stor tillväxtpotential. Affärsidén är att hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Internet. Efterfrågan av utbildningar via Internet kommer att öka kraftigt de närmaste åren. I Sverige har 74% tillgång till datorer i hemmet och 68% har bredbandsanslutning. Över 30% av världens befolkning använder Internet och redan år 2008 fanns 2 miljarder datorer i bruk i världen. Detta sker genom att erbjuda webbaserade utbildningar i sparsam körning (även kallad ecodriving) som är sammankopplade med en informationsportal gällande bränsleeffektiv körning. De fyra utbildningsprodukterna avser fordonskategorierna lastbil, buss, personbil och tjänstebil. Genom att erbjuda användarvänliga och moderna utbildningar som utgår från kundens tillgång till tid och plats når vi stora grupper av människor med våra produkter. Utbildningarna är byggda med fokus på att kunderna enkelt ska kunna ta del av utbildningarna via Internet för att optimera kundernas nöjdhet. Bolaget befinner sig nu i en kommersialiseringsfas och initialt vänder Bolaget sig till personalintensiva företag och organisationer för att kunna skala upp vår försäljning och generera de volymer Bolaget har prognostiserat. Målsättningen är att snarast möjligt nå en global marknad för att ta betydande marknadsandelar. BAKGRUND Behovet av utbildning i sparsam körning (ecodriving) är stort världen över. Förutsättningarna för att nå stora kundgrupper med webbaserade utbildningar är att kundgrupperna har tillgång till Antalet användare ökar kontinuerligt och med dagens alternativ till andra enheter än datorer, exempelvis surfplattor och så kallade smartphones har antalet användare accelererat väsentligt de senaste två åren. AFFÄRERNA SmartDriving erbjuder genom Internet en informationsportal och utbildningar avseende bränsleeffektiv körning. Produkterna bygger på en så kallad onlinebaserad tjänst, vilket gör att den är tillgänglig dygnet runt varje dag på året. Affärerna utgörs av att SmartDriving skriver avtal med samarbetspartners för att påskynda försäljningen till slutkund, som utgörs av företag och organisationer. Vid detta dokuments upprättande har man påbörjat processen i Sverige. SmartDriving ska översättas till flera språk för att nå en världsmarknad. Produkterna appliceras i olika länder genom att respektive samarbetspartner lär sig produkterna så att de omgående kan leverera tillfredsställande volymer genom sina respektive försäljningsorganisationer. Skalbarheten är extremt stor med webbaserade produkter, vilket gynnar SmartDriving då Bolaget endast erbjuder webbaserade produkter. 6

7 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

8 SAMMANFATTNING Bolaget ser även över fler affärsmodeller med fokus på ackumulerade intäkter, vilket innebär att kunderna får fler tjänster och som genererar ytterligare affärer för Bolaget och dess samarbetspartners. Varje samarbetspartner i Sverige har ett fast pris till kund, vilket eliminerar risken för priskrig mellan våra samarbetspartners. Exempel på samarbetspartners är leasingbolag, försäkringsbolag, drivmedelsleverantörer, bilmärken, m fl. FRAMTIDSUTSIKTER Den totala marknaden för utbildningar i bränsleeffektiv körning är enorm, att kombinera miljö med ekonomi har en stor genomslagskraft. Alltfler företag och organisationer satsar stora pengar på att arbeta med hållbar utveckling och därigenom även minska koldioxidutsläppen. Genom att utbilda sin personal i sparsam körning bidrar de till minskade koldioxidutsläpp. Om utbildningen sker via Internet på kontoret eller i hemmet, sparar de dessutom resor till annan utbildningsort som därigenom innebär ännu mindre koldioxidutsläpp och bränslebesparing. sparsam körning. Om man dessutom tittar på möjligheterna att även TV börjat sändas i digitalt format kommer marknaden inom fem år att växa. RISKER Under hösten 2013 kommer extern finansiering behövas bland annat för att påskynda kommersialiseringen. Detta kommer att ske genom en nyemission, där tillskott av kapital kommer från externa finansiärer. Därefter bör verksamheten kunna expandera genom självfinansiering. Inledningsvis kommer SmartDrivings organisation kännetecknas av stor flexibilitet, för att snabbt kunna reagera om förutsättningarna på marknaden förändras. Genom denna flexibilitet och följsamhet till marknadsutvecklingen bör risken, vid varje givet tillfälle, kunna begränsas till bolagets egna kapital. EKONOMISK UTVECKLING Bolaget räknar med att omsätta cirka 100 MSEK under 2015 med ett resultat på cirka 64 MSEK, vilket motsvarar cirka 64 procent av omsättningen. Bolaget förhandlar med ett antal globala aktörer, med vilka Bolaget har för avsikt att generera större volymer. Intresset är redan nu enormt stort och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande fem åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antalet yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det stort. Enbart i Sverige finns det över yrkeschaufförer inom dessa två områden och det finns EU-direktiv som kräver att alla buss- och lastbilschaufförer ska ha genomgått utbildning i 8

9 Vid Sveriges Åkeriföretags mässa ombord på Viking Line i Riga fanns SmartDriving representerad i Trygg-Hansas monter.

10 INVESTMENT RATIONALE INVESTMENT RATIONALE har med produkten SmartDriving en stor tillväxtpotential, både i Sverige och globalt. Bolaget vill nyttja det fönster som finns på marknaden genom att påskynda försäljningsprocessen och stärka varumärket SmartDriving, även på marknader utanför Sverige, varför Bolaget behöver en kapitalinjektion. Det finns ett antal faktorer som talar för att en investering i Bolaget är mycket attraktiv. Några av dessa finner du nedan: SmartDriving är en bra produkt på en kraftigt växande marknad. SmartDriving kan på relativt kort tid nå en omsättning på över 100 MSEK per år. Produkten SmartDriving och dess utbildningar i sparsam körning / eco-driving har hög skalbarhet, vilket gör att dessa relativt enkelt kan skalas upp och nå en världsmarknad. SmartDriving har etablerat kontakt med ett antal potentiella kunder som är världsledande inom sina verksamhetsområden och där förhandlingar avseende de avtalsförslag Bolaget har skickat pågår. Alltfler företag och organisationer har insett att de måste ha utbildningar i sparsam körning dels för att efterfölja miljöpolicyn samt att spara på drivmedelskostnader. Alltfler kunder, både inom privat och offentlig sektor ställer skallkrav på leverantörer att leverantörernas personal skall ha genomgått utbildning i sparsam körning. Vissa ställer även krav på att leverantörernas personal skall gå en repetitionsutbildning minst en gång vartannat år. SmartDriving börjar bli ett etablerat varumärke inom sparsam körning, där ett antal företag med starka varumärken har valt att samarbeta med SmartDriving. Exempelvis på föregående sida finns bilder där Trygg-Hansa presenterade SmartDriving i sin monter i Riga. De utbildningar som SmartDriving erbjuder har stor genomslagskraft, då de kombinerar miljömedvetenhet med ekonomisk vinning. SmartDriving kommer att etablera partnerskap med ledande aktörer för att minska risken och kostnaderna i kommersialiseringsfasen. Genom samarbeten med företag med starka varumärken ska SmartDriving nyttja hävstångseffekten för att generera stora volymer. 10

11 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

12 BAKGRUND BAKGRUND med organisationsnummer bildades i maj Bolaget hade för avsikt att under hösten 2007 att ta in externt kapital genom en nyemission och i samband med detta lista/notera Bolaget på marknadsplats för handel med Bolagets aktier. På grund av att Bolaget var nystartat krävdes det stort engagemang av delägarna för att bygga Bolaget och det skulle ta alldeles för mycket tid från verksamheten genom att lista/notera Bolaget. Bolagets styrelse beslutade att avbryta den påbörjade nyemissionen, då det skulle innebära alldeles för mycket formalia i form av exempelvis ekonomiska rapporter för att tillgodose nya ägares intressen. Bolagets ägare har arbetat hårt med att utveckla de produkter som i dag ligger i Bolagets produktportfölj och inga nyemissioner har genomförts sedan Bolagets start. DigitalWebbMedia är ett produktbolag. MARKNADSMOGET Bolaget lägger stora resurser på produkten SmartDriving som dels är en portal med information om fordon, drivmedel och körsätt samt att SmartDriving även erbjuder utbildningar i bränsleeffektivt körsätt, även kallat sparsam körning och Eco-Driving. Bolaget befinner sig genom produkten SmartDriving i en kommersialiseringsfas, där många större bolag uttryckt intresse för utbildningarna. Undertecknande av avtal med samarbetspartners och kunder har påbörjats och Bolaget ser ljust på framtiden och då även med fokus på en global marknad genom partners. Affärsområden DWM delar in verksamheten i två affärsområden, vilka är följande: Förvaltning Digitala produkter Förvaltning DWM äger immateriella tillgångar i form av bland annat domännamn, samt förvaltar på licens immateriella tillgångar som utbildningssystem, källkoder och filmrättigheter tillhörande andra bolag, med option att förvärva dessa. Dessutom äger och förvaltar DWM sedan augusti 2007 en fastighet, Flygskytten 4 i Västerås, där DWM bedriver den dagliga verksamheten. Fastigheten är belägen i ett företagsområde med goda framtidsutsikter, med närhet till E18 och Västerås flygplats. Kontorsfastigheten är i tre plan med kontorsutrymmen (855 kvm), källare (179 kvm) med tillhörande garage/lager (105 kvm) och tomt. Fastigheten är handikappanpassad och transport med hiss finns till samtliga våningsplan. Delar av fastigheten nyttjas av externa hyresgäster, vilket gör att Bolaget inte belastas med stora kostnader. Fastigheten renoverades 1991 för drygt 7 miljoner av de tidigare ägarna OM-gruppen. OM-gruppen sålde fastigheten till Ljungberg gruppen som genomförde en mindre renovering Fastigheten finns belägen intill en exklusiv spagym- och konferensanläggning samt Hässlö Värdshus, dit celebra gäster ofta hittar. Intill fastigheten finns en park med golf och fritidsaktiviteter med en 9-håls golfbana med "pay and play" princip. I området finns även naturreservatet Björnön med aktiviteter som spår, leder, skidbacke, badplatser och utsiktsplatser samt konferensanläggningen Björnögården med tillhörande restaurangen. 12

13 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

14 BAKGRUND Digitala produkter DWM tillhandahåller marknaden digitala produkter där det finns ett uttalat behov från kundgruppen som utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag. DWM:s försäljningsstrategi avseende produkterna är att erbjuda dem till marknaden genom etablerade samarbetspartners, som har ett gediget intresse för respektive produkt, ett gott rykte och som kan bidra till att generera betydande försäljning av DWM:s produkter. DWM arbetar alltid utifrån vad marknaden efterfrågar och tillgodoser dessa behov genom att lösa de problem marknaden upplever genom att tillhandahålla webbaserade lösningar genom produkter. Kommande produkter som skall appliceras på marknaden har samma tekniska plattform som utgångspunkt och har synergier med befintliga produkter för att kunna nyttja hävstångseffekten genom befintliga kunder och samarbetspartners. Bolaget fokuserar på försäljningen av produkten SmartDriving, där det finns en stor global efterfrågan av produkten. På grund av det beskrivs SmartDriving mer utförligt i denna handling. SmartDriving är dels en informationsportal som informerar om sparsam (bränsleeffektiv) körning samt tillhandahåller webbaserade utbildningar i sparsam körning för personbil, tjänstebil, lastbil och buss. och där en viktig del är att minska koldioxidutsläppen, har efterfrågan på utbildning i sparsam körning ökat dramatiskt. Även de stigande drivmedelspriserna har bidragit till att utbildning i sparsam körning ökar rejält, då företag, kommuner och organisationer med stora drivmedelskostnader såsom exempelvis stora bilflottor kan spara enorma pengar. Det är inte ovanligt att 35% av ett åkeris kostnader består av inköp av drivmedel. Om åkeriet kan utbilda sin personal i sparsam körning kan det minska inköpskostnaderna med upp till 25%, vilket leder till stora besparingar av drivmedelsförbrukningen. Dessutom leder utbildningen till att åkeriet minskar koldioxidutsläppen, minskat däckslitage samt minskade reparationskostnader. Intresset för utbildning i sparsam körning ökar markant världen över. Detta dokument ger en beskrivning av de affärsmöjligheter som finns för SmartDrivings produkter och hur företaget planerar att kommersialisera dem. Att förarens körsätt har stor betydelse för bränsleförbrukningen är ingen ny kunskap. Redan under oljekriserna på 1970-talet publicerades, råd om hur man kommer längre på en tank, främst av bilistorganisationer. ÖKAD MEDVETENHET I takt med företag, kommuner och organisationers medvetenhet om att verka för hållbar utveckling 14

15 BAKGRUND Men först under nittiotalets andra hälft påbörjades i en rad länder ett mer systematiskt arbete med att utveckla utbildningar och marknadsföringsinsatser för att sprida ett bränsleeffektivt körsätt. Om drivkrafterna på 1970-talet framför allt var privatekonomin och att möjliggöra fortsatt bilkörning, så är det nu mest klimatargument och energifrågor som ligger bakom de ökande insatserna för sparsam körning. lönsamt för fordonsägaren. Det finns dock ett antal problem för företag, kommuner och organisationer att genomföra utbildning i sparsam körning hos personalen på traditionellt sätt det vill säga hos trafikskolor. Några av dessa är: Priset som oftast innebär en stor kostnad Sparsam körning är en beteckning för ett bränsleeffektivt körsätt som minskar bilars bränsleförbrukning och därmed även utsläppen av koldioxid. Körsättet har stor betydelse för ett fordons bränsleförbrukning och de flesta förare skulle kunna minska sin förbrukning med det befintliga fordonet med åtskilliga procent genom ett mer energieffektivt körsätt. Körsättet omfattar en rad generella grundprinciper som god framförhållning och att undvika stopp, men även en anpassning till moderna bilars motorstyrning för att kunna utnyttja motorn med hög effektivitet. Trafikens energiförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid kan minskas genom reducerat transportarbete, det vill säga att köra mindre, genom effektivare fordon, genom att använda bränsle med lägre innehåll av fossilt kol samt genom ett förbättrat körsätt. Deltagarna/eleverna måste befinna sig fysiskt på plats för att delta, vilket ger stillastående fordon och personalbortfall Deltagarna/eleverna måste vara mottaglig för informationen, korvstoppning SmartDriving vill tillgodose marknadens behov genom att erbjuda webbaserad utbildning i sparsam körning, som är kostnadseffektiv. De webbaserade utbildningarna bygger på ett koncept att blanda inslag av webb-tv, text, ljud och bilder på ett pedagogiskt sätt. SmartDriving erbjuder webbaserade utbildningar i sparsam körning för: Lastbil Buss Personbil Tjänstebil Att påverka bilister till att anamma ett mer bränsleeffektivt körsätt kräver ingen förändring av transportmönstren eller förändringar av fordonsparken och kan därför - åtminstone teoretiskt leda till en snabb minskning av trafikens koldioxidutsläpp till en låg kostnad. Att köra sparsamt är 15

16 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

17 BAKGRUND SÅ FUNGERAR DET SmartDrivings utbildningar i sparsam körning bygger uteslutande på filmer, animationer och bilder kopplade till matnyttiga faktatexter, övningar och provavsnitt. Man behöver inte skicka iväg förarna på kurs i flera dagar. Istället kan de utbilda sig enskilt, i sin egen takt, hemma framför datorn eller när det finns lite tid över på kontoret. SmartDriving passar även ovana datoranvändare och resultatet blir minst lika bra som med en traditionell kurs fast till en betydligt lägre kostnad. Efter genomförd kurs med godkänt resultat skriver deltagaren / eleven ut sitt eget intyg som verifierar att denne genomgått kursen och tillgodogjort sig kunskaperna i sparsam körning. KUNDNYTTA Nedan följer en beskrivning av den kundnytta som de webbaserade utbildningarna i sparsam körning, som SmartDriving tillhandahåller innebär: Minskade koldioxidutsläpp och besparingar Utbildning i sparsam körning innebär att lära sig att ha ett kör beteende som bidrar minskade koldioxidutsläpp, minskat däckslitage, minskade reparationskostnader och minskade drivmedelskostnader med upp till 25%. Genom att genomföra utbildningarna via Internet minimerar man koldioxidutsläppen ytterligare. Alla som har körkort och som genomgår utbildning i sparsam körning kan köra bil. Det är ett annat beteende de lär sig genom att utbilda sig i sparsam körning. priset per deltagare / elev är lägre än traditionell utbildning genom fysiskt deltagande. Dels slipper kunderna skicka iväg sina förare på utbildning som innebär stillastående fordon och bortfall av personal. Enkelt för användaren Det är enkelt för användaren att ta del av utbildning i sparsam körning via Internet och det behövs inga förkunskaper. Utbildningarna är helt webbaserade och finns tillgängliga via Internet dygnet runt, året om. Då de är onlinebaserade undviker man omständliga installationer och dyra uppdateringar. På användarens villkor Att genomföra utbildning med SmartDriving innebär total frihet för användaren. Denne kan genomföra utbildningen i den takt den själv vill, när som helst på dygnet och där det passar bäst, i hemmet eller på arbetsplatsen. Det enda som behövs är en dator (eller annan hårdvara), Internetuppkoppling och högtalare eller hörlurar för att ta del av utbildningen som är en kombination av film, ljud, text och bild för att skapa en maximal upplevelse för användaren. Kostnadseffektivitet De webbaserade utbildningarna innebär väsentligt lägre kostnader för kunderna. Dels genom att 17

18 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

19 MARKNAD Marknad FÖRUTSÄTTNINGAR Det senaste decenniet har Internet utvecklats till att vara en naturlig och viktig del av människors vardag för att hitta information, kommunicera och bedriva handel. Trafikvolymer och antalet webbplatser har ökat dramatiskt under den här perioden, samtidigt som teknik och bandbredd har förbättrats kontinuerligt. Allt fler länder får tillgång till Internet, vilket ytterligare ökar SmartDrivings potential även på marknader utanför Sverige. BREDBANDSPENETRATION koldioxidutsläpp har kommit i fokus under de senaste fem åren. Därför ställer alltfler företag och organisationer krav på att leverantörer skall genomfört utbildning i sparsam körning. Detta har lett till att SmartDrivings webbaserade utbildningar i sparsam körning har fått stor uppmärksamhet på marknaden. De största anledningarna till detta är bra och kostnadseffektiva produkter som dessutom spar tid. Att de dessutom minskar drivmedels- och reparationskostnader är ytterligare argument för att genomföra utbildningarna. Vid detta dokuments upprättande har SmartDriving ett flertal större offerter ute hos stora bolag. Ett flertal av dessa frågar även efter utbildningarna på flera språk, vilket gör att det finns belägg för att snarast möjligt översätta dessa. Den andra drivande faktorn i användandet av Internet är penetrationen av bredband. Idag bedöms över en tredjedel av världens befolkning ha tillgång till Internet, vilket kan jämföras med tillgången i slutet av 2003 som då enbart låg på cirka 10 procent och 2009 där dryga 23 procent hade tillgång till Internet. (Gartner). En annan stor förändring är att Internet idag kan nås via en lång rad olika enheter såsom exempelvis mobiltelefon och surfplattor, vilket även det öppnar en global marknad för SmartDriving. MARKNADSLÄGE Efterfrågan av miljövänliga och hållbara alternativa lösningar till att bidra till minskade Totalt sätt finns det över en miljard personbilar i världen, vilket gör att SmartDrivings utbildning med personbil har en potentiell marknad av motsvarande volym. SmartDriving räknar med att de närmaste fem åren ta en betydande andel av denna marknad tillsammans med samarbetspartners. I Europa finns det cirka 20 miljoner yrkeschaufförer, vilka omfattas av ett EU-direktiv där utbildning i sparsam körning är ett krav. Även länder utanför Europa har stort behov av utbildningarna. Då SmartDriving erbjuder webbaserade utbildningar är skalbarheten hög, vilket gör att SmartDriving kan leverera och tillfredsställa samtliga behov som finns på marknaden utan att det medför stora kostnader. 19

20 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

21 MARKNAD HÖG SKALBARHET SmartDriving bygger helt på en online-teknik, det vill säga att både informationsportalen och de webbaserade utbildningarna i sparsam körning ligger på servrar som är uppkopplade mot Internet. Detta innebär det att det är viktigt att användarna har tillgång till Internet, vilket presenterats i föregående avsnitt. Att enbart verka via Internet ger stora skalfördelar då SmartDriving i princip kan leverera hur många utbildningar som helst utan att det medför ytterligare kostnader. Detta innebär en mycket hög skalbarhet av de utbildningar som SmartDriving erbjuder marknaden. MARKNADSSEGMENTERING Initialt utgörs SmartDriving av kundsegmenten företag, kommun och organisation. I Sverige finns det ca 4,3 miljoner personbilar och yrkeschaufförer (Källa: SIKA/SCB). Offentlig sektor ställer ofta krav vid upphandling av offentliga uppdrag att företagen måste utbilda sina anställda i att köra snålt och miljövänligt för att få vara med vid upphandlingarna. Det har föranlett till att även många inom offentlig sektor insett att de själva måste leva enligt de krav de ställer på sina leverantörer. Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting med staten som huvudägare (85%). Miljöstyrningsrådet har som rekommendation i sin skrivelse Klimateffektiv offentlig upphandling" att man ska prioritera leverantörer som har personal som utbildats i sparsam körning. Då SmartDriving har kostnadseffektiva utbildningar där eleven kan genomföra utbildningen när och var den vill ser många inom offentlig sektor att SmartDriving är ett bra verktyg för att hjälpa sina medarbetare att ändra sitt beteende och tillämpa sparsam körning. Enbart inom offentlig sektor finns det totalt ca 1,3 miljoner verksamma i Sverige. GLOBAL EFTERFRÅGAN Det finns en stor efterfrågan globalt av de webbaserade utbildningarna som SmartDriving erbjuder, dels genom svenska koncerner som finns etablerade på andra marknader än den svenska och dels genom bolag som inte finns etablerade på den svenska marknaden. Bolaget har fått förfrågningar om att de webbaserade utbildningarna på ett tiotal ytterligare språk, varför SmartDriving ska översättas till flera språk för att nå en världsmarknad. Målsättningen är att snarast möjligt nå en global marknad för att ta betydande marknadsandelar. Produkterna skall appliceras i olika länder genom samarbetspartner som skall lära sig produkterna så att de kan leverera tillfredsställande volymer genom sina respektive försäljningsorganisationer. Bolaget vill etablera sig snabbt, då skalbarheten är extremt stor med de webbaserade produkter som SmartDriving erbjuder. 21

22 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

23 MARKNAD Bolaget ser även över andra affärsmodeller vilket innebär att de som är kunder kan få ytterligare tjänster att bli kunder på och som genererar fler affärer för Bolaget och samarbetspartners. Varje samarbetspartner i Sverige har ett fast pris till kund, vilket eliminerar risken för priskrig mellan våra samarbetspartners. Intresset redan nu enormt stor och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande tio åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antal yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det gigantiskt. Enbart i Sverige finns det över personer som har körkort för lastbil eller buss. Det finns EUdirektiv som kräver att alla buss- och lastbilschaufförer ska ha genomgått utbildning i sparsam körning. MARKNADSSTRATEGIER Bolagets strategi är att penetrera marknaden genom kostnadseffektiv prissättning och ständigt erbjuda kunden bästa servicen och utbud på marknaden. Bolaget jobbar även efter att ständigt sätta kundens behov och önskemål i fokus. Bolaget inriktar sig mot en bred kundgrupp för att maximera användandet av produkterna och därmed öka kassaflödena för Bolaget. SmartDrivings strategi för att uppnå hög lönsamhet inom marknaden för Bolaget produkter är att: Ha nöjda och lojala kunder Strävan efter kundlojalitet tvingar fram närhet till kund. Kundlojalitet ger hög återköpsfrekvens, vilket effektiviserar marknadsföringen. Uppnå marknadsdominans En dominerande aktör får större makt gentemot både konkurrenter och samarbetspartners, och har möjlighet att påverka villkor och branschutveckling. Vara flexibelt och uppmärksamt För att kunna hantera de mycket snabba förändringarna i branschen och anpassa sig efter dem krävs förutseende, uppmärksamhet och flexibilitet. Det är viktigt att koncentrera lansering till stora försäljningsvolymer. MARKNADSMETODER Bolaget kommer att använda sig av en rad olika former av marknadsföringsmetoder för att nå ut till kunderna. Bolaget har valt att dela in metoderna i tre olika kategorier: Affiliate networking Smart Internet marketing Traditionell reklam Inledningsvis använder sig Bolaget av affiliate networking det vill säga samarbeten med strategiska partner och återförsäljare för att sprida produkterna. Det är Bolagets huvudstrategi att stärka produkternas namn genom välkända varumärken. Bolaget kommer även att använda sig av smart marknadsföring genom att bearbeta tilltänkta kundgrupper aktivt på Internet. Det är en kostnadseffektiv metod som gör att kunderna som befinner sig på Internet får en påminnelse av existensen av Bolagets produkter. Slutligen kommer Bolaget även att använda sig av traditionell reklam genom utskick till målgrupper som tillhör respektive utbildning. 23

24 MARKNAD FRAMTIDA TILLVÄXT Den totala marknaden för utbildningar i bränsleeffektiv körning är stor, att kombinera miljö med ekonomi har en stor genomslagskraft. Alltfler företag och organisationer satsar stora pengar på att arbeta med hållbar utveckling och därigenom även minska koldioxidutsläppen. Många större företag och organisationer har insett vikten av att efterleva de uttalade krav de har i sina CSR-rapporter. CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och betyder med en kort förklaring företags samhällsansvar. Alltfler är miljöcertifierade och strävar efter att efterleva sina miljöpolicys, vilket gör att även de ställer krav på leverantörerna att de ska köra bränsleeffektivt. Det finns en stor efterfrågan globalt av de webbaserade utbildningarna som SmartDriving erbjuder, dels genom svenska koncerner som finns etablerade på andra marknader än den svenska och dels genom bolag som inte finns etablerade på den svenska marknaden. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Genom att låta personalen genomgå utbildningen i sparsam körning med SmartDriving bidrar företag och organisationer till minskade koldioxidutsläpp. Om utbildningen sker via Internet på kontoret eller i hemmet, sparar de dessutom resor till annan utbildningsort som därigenom innebär ännu mindre koldioxidutsläpp och bränslebesparing. Intresset är redan nu stort och efterfrågan bedöms öka ännu mer inom de kommande fem åren. Totalt finns det över en miljard personbilar världen över visar statistik från 2010 och antal yrkeschaufförer för lastbil och buss är även det gigantiskt. Om man dessutom tittar på möjligheterna att även TV börjat sändas i digitalt format kommer marknaden inom fem år att vara gigantisk. Om vi förutsätter att en procent av de som äger personbilar i världen är intresserade att genomgå utbildning med SmartDriving så blir det mer än tio miljoner nya kunder. Förutsätter vi att även en procent av yrkeschaufförerna är intresserade av att genomgå utbildning med SmartDriving blir det minst en miljon nya kunder. Man talar om tre olika dimensioner: Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet 24

25 KONKURRENTER KONKURRENTER I dagsläget finns det ingen som bedriver lika kostnadseffektiv och omfattande utbildning i sparsam körning som SmartDriving erbjuder. Det finns många andra upplägg med varierande resultat och kostnader, varav vi nedan redovisar några typiska exempel på konkurrens i vid mening inom sparsam körning. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) EcoDriving STR har utbildningar i sparsam körning får både personbil och tung trafik. Dessa består i en testkörning med färddator, analys, demonstration, ny testkörning och råd från läraren. Vid ett senare tillfälle kompletteras utbildningen med teori och uppföljning. Alltså är STR:s utbildningar nästan uteslutande av praktisk karaktär med samlade utbildningstillfällen istället för självstudier på egen ort och i egen takt. Liknande praktiska utbildningar bedrivs av NTF, Active Driving och andra fristående aktörer. Dessutom ingår ett moment av sparsam körning i dagens körkortsutbildning för nya, oftast yngre förare. Det har visat sig att dessa kunskaper måste aktualiseras och förnyas, så eftermarknadens utbildningar i sparsam körning kommer på sikt även bli aktuella för dem som tar körkort idag. GE Capital GE Capital har en webbaserad utbildning för sina leasingkunder. Utbildningen omfattar cirka 30 minuter studietid plus tio e-postmeddelanden som uppföljning. Den vänder sig till förare av personbilar och minibussar, alltså ingen konkurrent inom sparsam körning för tung trafik samt att man måste vara kund hos GE Capital för att genomföra utbildningen. SmartDrivings utbildning i sparsam körning för personbil motsvarar 8 timmars studietid, det vill säga är väsentligt mer omfattande. Vehco Co-Driver Denna produkt riktar sig till tung trafik och består av en liten dator som monteras i lastbilen. Körvanor loggas och systemet ger förslag på hur föraren kan minska sin bränsleförbrukning. Alltså är det ett snarare ett praktiskt komplement än en konkurrent till att först utbilda sig i sparsam körning. Liknande lösningar tillhandahålls av Greater Than, Drivec m.fl. Eco2Trainer Eco2Trainer är ett datorbaserat utbildningskoncept som består av en teoretisk del med prov, som följs upp av praktisk övning i en simulator med tävlingsmoment. Simulatorn kräver att man kopplar in en ratt med växelspak och pedaler till datorn, vilket kan jämföras med dataspel. Denna utrustning finns hos utbildarna eller kan hyras under utbildningstiden. Alltså måste del av utbildningen genomföras på en fast plats. Fem exempel på fördelar med att utbilda sig i bränsleeffektiv körning med SmartDriving: 1) Kan utbilda många elever samtidigt 2) Kostnadseffektiv 3) Alla får exakt samma utbildning 4) Deltagarna kan göra utbildningen på sina egna villkor 5) Deltagarna släpper inte ut koldioxid när de genomför utbildningen 25

26 KONKURRENTER BELYSNING AV SPARSAM KÖRNING Det finns andra aktörer som belyser vikten av att köra sparsam körning i samhället. Dock erbjuder dessa inga utbildningar utan enbart tips och råd över hur man kör bränsleeffektivt med fordon. Kvällstidningar, myndigheter m.fl. Massmedia och trafikmyndigheter publicerar emellanåt artiklar med några enkla steg för att lära sig köra sparsamt och minska bränsleförbrukningen. Studiecirklar ABF, NBV, SV, Studiefrämjandet och Sensus har tagit fram material för en traditionell studiecirkel om sex tillfällen i ämnet sparsam körning, med frivillig komplettering i praktisk förarträning. En person utses som cirkelledare, som använder det skriftliga materialet. Mycket utrymme för diskussioner och iakttagelser, men alltså en utbildning vars resultat beror av den som är cirkelledare. Det är förstås ingen direkt konkurrent, men läsaren kan uppfatta att metodiken är bagatellartat enkel och att regelrätta utbildningar är överflödiga. Alltså behöver dedikerade utbildare inom sparsam körning framhäva mervärdena med en genomarbetad utbildning jämfört med vad som ryms i punktform på tio rader text. Utbildningarna med SmartDriving finns för personbil, tjänstebil, lastbil och buss. De motsvarar vardera en studietid på cirka 8 timmar. 26

27 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

28 OM SMARTDRIVING OM SMARTDRIVING Som framgår av marknadsbeskrivningen ovan är utbildningar i sparsam körning en stor tillväxtmarknad, där det finns ett antal uttalade behov. DWM är ett produktbolag som erbjuder webbaserade utbildningar i sparsam körning med: Lastbil Buss Personbil Tjänstebil Ovan nämnda produkter har nått en nivå som gör att de är redo att kommersialiseras på en världsmarknad. Därutöver har man en informationsportal kopplat till ämnen runt sparsam körning såsom exempelvis drivmedel. Det finns även ett företagsregister där företag, som har personal som är utbildade i sparsam körning kan registrera sig mot en månatlig avgift. AFFÄRSIDÉ SmartDrivings affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap i att köra bränsleeffektivt och därigenom minska koldioxidutsläpp och spara pengar. Detta sker genom att erbjuda webbaserade utbildningar i sparsam körning (även kallad ecodriving) som är sammankopplade med en informationsportal gällande bränsleeffektiv körning. De fyra utbildningsprodukterna avser fordonskategorierna lastbil, buss, personbil och tjänstebil lastbil, buss, personbil och tjänstebil. Informationsportal Informationsportalen visar information gällande bränsleeffektiv (sparsam) körning samt erbjuder företag och organisationer utrymme att visa deras status gällande sparsam körning. Utrymmet i registren erbjuds i abonnemangsform, vilket genererar ackumulerade intäkter för SmartDriving. Webbaserade utbildningar De webbaserade utbildningarna är uppbyggda så att deltagarna / eleverna erhåller en inloggning för att ta del av utbildningen. Utbildningarna är sedan tillgängliga för deltagaren / eleven under sex till tolv månader beroende av fordonskategori. För lastbil och buss gäller tolv månader, för personbil och tjänstebil är licensen aktiv i sex månader. Utbildningarna innehåller bland annat: Webb-TV Fördjupning Ordlista Prov Intyg Uppföljning Frågor & svar PRODUKTER SmartDriving produkter består av en informationsportal som har fyra utbildningar kopplade till sig gällande sparsam körning med 28

29 Så fungerar utbildningarna i korthet På startsidan finns information om SmartDriving samt i vänsterkanten formulär för inloggning. Inloggningsuppgifterna skickas via e-post. Första gången respektive deltagare loggar in, får denne komplettera sina namnoch adressuppgifter. Giltighetstiden för respektive utbildning: Personbil och tjänstebil: 6 månader efter beställningsdatum. Lastbil och buss: 12 månader efter beställningsdatum. Alla tillgängliga avsnitt i webb-tv visas på skärmen, med en markering på de avsnitt som man eventuellt redan sett. Filmerna omfattar olika ämnen som sparsam körning, teknik, miljö och extramaterial. Total tidsåtgång för att se alla webb-tv avsnitten per produkt är cirka en timme. Webb-TV visas som ett stort fönster på sidan, och kan enkelt förstoras till helskärm. Vid slutet av filmen finns möjlighet att direkt gå vidare till nästa avsnitt.

30 Så fungerar utbildningarna i korthet Utöver webb-tv finns fördjupning i form av text och stillbilder för respektive ämnesavsnitt. Det finns även en ordlista som förklarar viktiga begrepp som används i utbildningen. När alla avsnitt studerats, genomför deltagaren ett prov med flervalsfrågor. För att få godkänt på utbildningen krävs minst 70% rätt. Om provet misslyckats måste deltagaren vänta minst 24 timmar före nästa försök. Personbil och tjänstebil: 3 försök, 20 frågor, minst 14 rätt Lastbil och buss: 2 försök, 50 frågor, minst 35 rätt Efter genomfört prov visas resultatet, och i händelse av att deltagaren klarat provet visas en länk till en sida för att generera och skriva ut sitt intyg. Intyget är personligt och numrerat. Det kan skrivas ut valfritt antal gånger.

31 Så fungerar det för utbildningsansvarig Utbildningsansvarig får en lista med kursdeltagare, där det syns status över dem som fått licensnycklar. De får snabbt en överskådlig bild över samtliga användare. Detaljerad information om en vald användare, samt vid genomfört prov dennes provresultat. Mer detaljerad information om provresultatet samt möjlighet även för utbildningsansvarig att skriva ut intyg åt deltagaren. Utbildningsansvarig kan vid behov redigera adress- och kontaktuppgifter åt sina kursdeltagare.

32 OM SMARTDRIVING AFFÄRSMODELL SmartDriving kommer genom med samarbetspartners att marknadsföra produkterna på marknaden. Exempel på så kallad white label för Mekonomen SmartDrivings målmarknad är i första hand personalintensiva företag och organisationer, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. SmartDriving kommer även att bearbeta branschorganisationer. Produkterna kommer dels att säljas via abonnemangsintäkter samt genom försäljning av licenser. SmartDriving innebär en mindre investering än traditionell utbildning. Detta ger en mer direkt koppling mellan affärsmodell och kundnytta. SmartDriving räknar med att kunna skala upp verksamheten snabbt. INTÄKTERNA SmartDrivings intäkter kommer initialt från två olika intäktskanaler, vilka är: Även justeringar i form av exempelvis filmmaterial kan komma att anpassas efter kundernas och samarbetspartnernas behov och önskemål. Textmassa kan även komma att bearbetas efter kundernas behov. Dock kommer inte kärninformationen att förändras, då det är viktigt att utbildningarna håller rätt kvalitet och inte blir någon reklamprodukt. Vissa samarbetspartners har även uttryckt behov av att applicera sina produkter i utbildningarna, varför det bli aktuellt att i vissa plattformar komplettera med samarbetspartners produkter och utbud. Exempel på samarbetspartners är leasingbolag, försäkringsbolag, drivmedelsleverantörer, bilmärken, m fl, läs mer på sid SmartDrivings intäkter kan komma över tid även att genereras via: Under begreppen ingår så kallade white-label lösningar, det vill säga företag och samarbetspartners som vill ha sin egen grafiska profil på en plattform som erbjuder utbildningar i sparsam körning. Många M2M-företag, det vill säga företag som utvecklat system med kommunikation mellan fordon och dator, har uttryckt intresse av att erbjuda SmartDrivings utbildningar i samband med att de säljer sina lösningar till kund. Detta kan komma att generera intäkter genom samtliga kanaler, det vill säga genom abonnemang, licenser, kundanpassad utveckling samt genom annonsering. På sikt kommer SmartDriving även att erbjuda annonsplatser på informationsportalen. Kriterierna för detta är att annonsörerna måste ha någon form av erbjudande som stimulerar till sparsam körning. 32

33 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

34 OM SMARTDRIVING WHITE LABEL SmartDriving har fått förfrågningar att producera märkesspecifika och anpassade webbaserade utbildningar i sparsam körning till fordonstillverkare där tillverkarna kan exponera sina egna modeller. De fordonstillverkare som SmartDriving initialt vänder sig till är tillverkare av personbilar (tjänstebilar), distributionsbilar (mindre paketbilar), lastbilar och bussar, där tillverkarens egna modeller genomgående ingår i utbildningen. Genom att alla anpassade utbildningar produceras med samma kärninformation säkerställs utbildningens kvalitet samtidigt som den blir unik för varje tillverkare. INTÄKTER GENOM WHITE LABEL För att få en egen exponering av sitt märke på en plattform med det egna varumärket måste fordonstillverkaren betala för produktion av filmer där fordonen exponeras. SmartDriving bygger plattformen med fordonstillverkarens egna logotype samt grafiska profil, vilket fordonstillverkaren dels betalar för produktionen samt för kontinuerlig drift av plattform genom så kallad hosting. Fordonstillverkaren betalar även för varje enskild elev/deltagare som genomgår utbildningen. Även språkanpassningar och dubbning finansieras av fordonstillverkaren. Många fordonstillverkare har förstått mervärdet att kunna nå kunderna genom SmartDriving och därigenom även kunna bygga på med ytterligare utbildningar inom exempelvis säkerhet, digital manual m.m. De beräknade intäkter per fordonstillverkare för white label produktion och drift innebär är en årlig intäkt till SmartDriving i mångmiljonklassen. Intäkter genom white label kommer således från: 1) Produktion av filmer för respektive varumärke 2) Produktion av digital plattform för respektive varumärke 3) Grafisk profilering av digitala plattformar 4) Språkanpassningar genom dubbning och översättningar 5) Drift av plattformen, månatlig avgift 6) Licensintäkter per deltagare/elev Exempel personbilar Det finns fler än 40 tillverkare av personbilar representerade på den globala marknaden. De flesta av dem har bilmodeller i de storleksklasser och med genomsnittliga körsträckor där sparsam körning ger som störst effekt i plånbok och miljön. Exempel på personbilsmärken 34

35 OM SMARTDRIVING EXEMPEL PÅ EXPONERING AV BILVARUMÄRKE GENOM FILMER I UTBILNINGEN MED WHITE LABEL Filmerna är byggda i format som identifierar vilken hårdvara eleven/deltagaren använder och visas i optimalt format för respektive hårdvara oavsett om de använder exempelvis dator, surfplatta eller smartphone. Tillgänglighet är en av de viktigaste parametrarna för att uppnå maximal nöjdhet hos eleverna, då de flesta människor idag har tidsbrist och vill anpassa studier efter den tid de har till förfogande. Alltfler använder så kallade Smartphones för att genomföra utbildningen, vilket innebär att de kan genomgå utbildningen exempelvis i bussen på väg hem från jobbet, vid stranden på semester, i hängmattan vid sommarstugan. Det ska vara enkelt och kul för eleven/deltagaren att genomföra utbildning med SmartDriving för att uppnå maximal kunskap och studieresultat. 35

36 Utbildningarna med SmartDriving finns för personbil, tjänstebil, lastbil och buss

37 OM SMARTDRIVING NÅGRA RÄKNEEXEMPEL MED UTBILDNINGAR I SPARSAM KÖRNING BERÄKNING FÖR PERSONBIL I KSEK (tusental kronor) BERÄKNING FÖR TJÄNSTEBIL I KSEK (tusental kronor) Priset för en licensnyckel med personbil är 499 SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. Priset för en licensnyckel med tjänstebil är 499 SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. BERÄKNING FÖR BUSS I KSEK (tusental kronor) BERÄKNING FÖR LASTBIL I KSEK (tusental kronor) Priset för en licensnyckel med buss är SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. Priset för en licensnyckel med lastbil är SEK ex moms. * Kostnaderna består av ÅF-kostnader, PR, mm och beräknas motsvara 50% av intäkterna. 37

38 OM SMARTDRIVING PRODUKTUTVECKLING HUR NÅR MAN ANVÄNDAREN? Genom de kommunikationsmedel mottagaren använder: Internet I Sverige använder 68% dagligen Internet, 83% har tillgång till Internet i hemmet och 75% har bredbandsanslutning. (Källa: Nordicom) Film/TV I snitt tittar människor på TV över 3 timme per dag. (Källa:SCB) Webb-TV tittar på webb-tv varje dag. (Källa: Mediavision) Utbildningsmodell Information On Demand (IOD) Information On Demand genom att sammanföra det bästa från IT-teknologin och medievärlden. Bild Ljud Text Film För att inte informationen skall försvinna i mediebruset måste den vara ROLIG och SPÄNNANDE. SmartDriving ger pedagogiken och dramaturgin stort utrymme när vi skapar informations- och utbildningssystem. SmartDriving erbjuder utbildning Här är några av våra tankar om multimedia och hur det kan användas inom information och utbildning. Bild och ljud är idag oöverträffade hjälpmedel när det gäller skapandet av en miljö som inspirerar till eget lärande, vilket ju databaserad utbildning i högsta grad är. Men bilden och ljudet måste användas på rätt sätt. Dessutom är det viktigt att man använder rätt bild respektive rätt ljud. Det duger inte att blanda bild, ljud och text i trevliga proportioner och därmed tro att man skapat informativ multimedia eller E-learning! Alltför ofta ser vi att de som väljer ut bilder, video och ljud inte har någon egentlig kunskap om mediepedagogik eller dramaturgi. Idén med vår utbildningsmodell IOD (Information On Demand) är att sammanföra det bästa från IT-teknologin med det bästa från medievärlden, det vill säga. att arbeta med bild, ljud och text på det sätt som vi vant oss vid från film, TV och dataspel. Vi ger pedagogiken och dramaturgin stort utrymme när vi skapar informations- och utbildningssystem. Information skall vara rolig och spännande att ta del av, annars försvinner den i det allmänna mediebruset. Webb-TV ökar som kanal hos företag runt om i världen och har blivit ett accepterad media för att kommunicera ut ett budskap, då vi i snitt tillbringar 3 timmar/dygn framför TV:n är denna typ av informationsinhämtning efterfrågat. Synen på utbildning och lärande har genomgått en fundamental förändring under det senaste århundradet. Framsteg inom beteendevetenskap och sociologi har gett upphov till nya former av pedagogik. Vi har fått en ökad medvetenhet om hur människan tillägnar och formar sin egen kunskap. Koncept som livslångt och flexibelt lärande har satt fokus på att stödja individens allt större behov av att kontinuerligt kunna höja sin kompetensnivå även i vuxen ålder. 38

39 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

40 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

41 OM SMARTDRIVING Detta sätter individens metoder för lärande i centrum framför undervisningssituationen. Förutsättningarna för att skapa och distribuera utbildning har även påverkats av de verktyg som funnits till hands. En stor potential ligger i det paradigmskifte som den nätverksbaserade informationsteknologin varit en del av. Det finns stora förhoppningar på att nya pedagogiska metoder i kombination med anpassade tekniska lösningar tillsammans ska skapa fler och starkare vägar till en lärandesituation. Denna vision ska realiseras enligt oss med mediala utbildningar och utbildningsmodellen IOD (Information ON Demand) vilket SmartDriving bygger på. Utbildningskonceptet Utbildningskonceptet SmartDriving är fullt ut anpassat efter användaren. Utbildningen kan genomföras när och var användaren så önskar. Det enda som krävs är att användaren har en dator med Internetuppkoppling. Ambitionen med utbildningen är att kommunicera på det mest effektiva sättet till användaren genom att vi använder multimedia. Genom att användaren kan välja att ta del av materialet i den miljö han/hon ofta tillbringar sin fritid (framför TV:n) vet vi att intresset att genomgå denna typ av kurs är mycket stort. Eftersom vi läser allt mindre och ser på TV allt mer vet vi att produkten attraherar användarna och speciellt den kategori som inte är vana läsare. Då utbildningen inte är linjär utan helt dynamisk, du får din information när du önskar den (Information ON Demand), blir det inte några måsten utan du kan se de avsnitt du är mest intresserad av direkt. När nyfikenheten väckts om ett område kan användaren enkelt nå bakomliggande fördjupning och är då förhoppningsvis så motiverad att han/hon väljer att gå vidare med hjälp av text och bild. Vi är övertygade om att först när motivationen finns hos användaren är denne mottaglig för fördjupad information och merstudier. Målsättningen är att videoavsnitten ger tillräcklig kunskap som krävs för examination. En stor fördel är att utbildningen kan presenteras på olika språk (dubbning eller undertexter) för att underlätta för dem som har bristande kunskaper i det svenska språket. När deltagaren/eleven genomgått utbildningen, genomför deltagaren/eleven ett prov (vilket är självrättande). Detta är inte en traditionell E-learning, utan en upplevelsebaserad utbildning som fungerar för den moderna människan. Utbildning i SmartDriving hemma eller på kontoret? SmartDriving är en utbildning i sparsam körning som uteslutande bygger på filmer och animationer kopplade till matnyttiga faktatexter övningar och provavsnitt. Man behöver inte skicka iväg förarna på kurs i flera dagar. Istället kan de utbilda sig enskilt, i sin egen takt, hemma framför datorn eller när det finns lite tid över på kontoret. SmartDriving passar även ovana datoranvändare och resultatet blir minst lika bra som med en traditionell kurs fast till en betydligt lägre kostnad. En teoretisk utbildning i sparsam körning - på deltagarens villkor På samma enkla sätt som när deltagarna tillbringar en trevlig kväll framför TV:n, blir de på SmartDriving utbildade av experter att med enkla grepp kunna spara upp till 25% av sina bränslekostnader. 41

42 OM SMARTDRIVING Webbaserad utbildning även för miljöns skull I SmartDrivings utbildning hittar deltagarna olika Webb-TV avsnitt där de bl.a. får åka med en professionell instruktör i sparsam körning som lär dem att köra mer ekonomiskt med sina bilar. Deltagarna kan gå utbildningen var och när de vill med hjälp av en dator, hörlurar eller högtalare och bredbandsuppkoppling. Mer än ett körsätt Deltagarna möter även experter inom kost, hälsa, däck, miljö och teknik som berättar hur de med enkla knep kan bli bättre och mer miljömedvetna förare. Det är viktigt förarna mår bra när de kör bil för att inte utsätta sig själva eller andra för risker. Mår förarna bra har de större förutsättningar att koncentrera sig bättre på sparsam körning. Sparsam körning bygger mycket på planering vilket deltagarna snabbt märker. Med stor sannolikhet kommer deltagarna att bli mindre stressade förare i trafiken samtidigt som de även kommer att spara tid tack vare planeringen. medelhastigheten ofta blir högre hos dem som använder körtekniken sparsam körning. Att köra sparsamt innebär också en väsentligt minskad bränsleförbrukning. Genom att utbilda sig med SmartDriving framför datorskärmen släpper man ut minimalt med föroreningar och utsätter sig själv inte för risk då man inte behöver köra bil. De flesta är säkert redan skickliga förare, nu ska de lära sig ett enkelt beteende där de kommer att spara både pengar och bidra till miljön och förhoppningsvis bli ännu säkrare bilförare. Minskad bränslekostnad Vi har sett många exempel på förare som genomgått utbildningen som sparat ihop semesterresan genom att göra något så enkelt som att lära sig köra sparsam körning hos SmartDriving. I snitt kör medelbilföraren i Sverige ca 1500 mil/år. Räknar vi med ett bensinpris på ca 16 kr och att bilen förbrukar i snitt 1 liter per mil, gör vi av med cirka kr enbart i bränslekostnad. Bilen släpper ut 3315 kg koldioxid/år. Minska utsläppen få stora besparingar Deltagarna kan nu bidra till att vi minskar utsläppen samt bidra till att de får stora besparingar gällande ekonomin privat och på företaget / organisationen. Detta gäller inte enbart bränsle, utan detta bidrar även till minskade servicekostnader och minskat slitage på era fordon. Självklart ska alla nyttja denna kunskap när de kör sin egen bil, de kan spara många tusenlappar/år och bidra till minskade utsläpp. Ett nytt beteende Sparsam körning innebär inte att köra långsamt. Däremot planerar man sin körning vilket gör att Med sparsam körning minskar du slitage och servicekostnader på din bil. Om bilen förbrukar 1 liter/mil (bensin 95 oktan) och du minskar bränsleförbrukningen med 10 % när du kör sparsam körning sparar du kr/år samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen med 332 kg koldioxid/år. Om du genom sparsam körning minskar bränsleförbrukningen med 25% sparar du kr/år samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen med 829 kg koldioxid/år. Om man i familjen har två bilar blir beloppen kr respektive kr, samt att man minskar koldioxidutsläppen med 664 kg koldioxid/år respektive kg koldioxid/år. 42

43 Exempel från webb-tv avsnitt i utbildningarna med SmartDriving

44 OM SMARTDRIVING MARKNADSFÖRING Bolaget kommer att använda sig av en rad olika former av marknadsföringsmetoder för att nå ut till kunderna. Bolaget har valt att dela in metoderna i tre olika kategorier: Affiliate networking Smart Internet marketing Traditionell reklam Inledningsvis använder sig Bolaget av affiliate networking det vill säga samarbeten med strategiska partner och återförsäljare för att sprida produkterna. Det är Bolagets huvudstrategi att stärka produkternas namn genom välkända varumärken. Bolaget kommer även att använda sig av smart marknadsföring genom att bearbeta tilltänkta kundgrupper aktivt på Internet. Det är en kostnadseffektiv metod som gör att kunderna som befinner sig på Internet får en påminnelse av existensen av Bolagets produkter. Slutligen kommer Bolaget även att använda sig av traditionell reklam genom utskick till målgrupper som tillhör respektive utbildning. FÖRSÄLJNING I skrivande stund förhandlar SmartDriving med ett antal partners för att optimera försäljningen av Bolagets produkter. SmartDriving har exempelvis skrivit avtal med Mekonomen Fleet AB. Mekonomen Fleet arbetar med större företag och organisationer, där de erbjuder sina kunder utbildning i sparsam körning med SmartDriving. Erbjudandet finns på SmartDriving är kopplad till ett antal olika domännamn, där utbildningarna ska översättas till ett antal språk. Produkten SmartDriving är direkt skalbar och enkel att applicera på den internationella marknaden och då med fokus på Europa initialt. Vi på SmartDriving har märkt av stor efterfrågan på den internationella marknaden. SmartDriving förhandlar även med ett antal större bolag som har försäljning i flertalet europeiska länder. SmartDriving har även fått förfrågan om att leverera SmartDriving via abonnemang, vilket skulle vara bra då det genereras intäkter från produkten varje månad det vill säga ackumulerade intäkter. Exempel på bolag som har intresse av samarbete med SmartDriving är företag som arbetar med utrustning för att mäta bränsleförbrukning och företag som har navigationsutrustning, som är kopplad till bränsleförbrukning. I takt med de ökade drivmedelspriserna märker vi att intresset för SmartDriving är stort. Många företags kostnader består till stor del av drivmedelsinköp. För ett åkeri är det inte ovanligt att 1/3 det vill säga cirka 33% av åkeriets kostnader består av inköp av drivmedel. SmartDriving ser fram emot att skala upp försäljningen snarast för att uppnå de omsättningsmål SmartDriving har satt. SmartDriving bearbetar i skrivande stund även personalintensiva branscher och företag. 44

45 OM SMARTDRIVING FRAMTIDEN - sparsam körning med elfordon Redan nu arbetar de flesta fordonstillverkare med att ta fram fordon som drivs med alternativa bränslen som inte är fossila, såsom exempelvis el och vätgas. Elfordon drivs av batterier och släpper inte ut några avgaser. Beroende på hur elen produceras, kan den ge upphov till utsläpp vid kraftverket. Genom att lära sig att köra sparsamt med elbil kan man åka längre sträckor innan man måste ladda batterierna, och därmed minska kraftverkens behov att producera el. Sparsam körning med elbilar skiljer sig på några punkter åt mot hur man kör sparsamt med förbränningsmotorer. Exempelvis saknar de flesta elfordon växellåda, vilket innebär att man inte kan nyttja växlar för att bränsleoptimera körningen. Ett annat exempel är att vid inbromsning återförs energi till batterierna. Andra exempel är vikten av att man parkerar på rätt ställe så energi inte behöver gå åt till att värma eller kyla kupén, hur mycket energi som går åt till vindrutetorkare, radio, stolsvärme och så vidare. För att kunna använda elbilen maximalt kommer det framöver finnas ett stort behov av utbildning i sparsam körning. Elhybrider och laddhybrider har en elmotor som används i stadstrafik, samt en förbränningsmotor som används vid färd i högre hastigheter, samtidigt som elmotorns batterier laddas. Det innebär att föraren behöver kunskaper i sparsam körning både för elbil och för förbränningsmotor, samt kunskaper om under vilka förutsättningar batteriet laddas bäst för en total låg förbrukning. Redan idag har SmartDriving fått förfrågan om utbildning i sparsam körning för elbilar och elhybrider. I vätgasfordon lagras energi i tankar liknande batterierna i elbilar. Restprodukten från vätgas är vanligt vatten, medan miljöpåverkan beror på hur energin producerats. För att minska sin förbrukning och indirekt miljöpåverkan behöver även förare av vätgasbilar utbildning i sparsam körning. 45

46 OM SMARTDRIVING FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Att koppla andra användningsområden inom fordonsindustrin till SmartDriving är intressant både för SmartDriving och aktörer inom fordonsindustrin. Exempel på vad som kan exponeras genom SmartDriving ser du nedan. Instruktioner hantering av fordonet Andra användningsområden för SmartDrivings utbildningsplattform kan vara fordonstillverkare som tillhandahåller manualer och utbildningar där ägare och förare av fordonen får lära sig hur fordonen ska hanteras och skötas, säkerhetsinstruktioner, rätt utrustning, vid vilka intervall man ska göra regelbundna kontroller och service. Genom utbildning kan man undvika handhavandefel och minimera skadeärenden. Fordonstillverkarna får samtidigt ett verktyg genom SmartDriving där de kan kommunicera med deras kunder. Ett bra exempel är att fordonstillverkare när de upptäckt fabrikationsfel och behöver återkalla fordon av en viss modell enkelt kan kommunicera detta till sina kunder med hjälp av SmartDriving. Genom att kunderna är lagrade i en databas kan tillverkarna enkelt nå alla berörda ägare. Några aktuella exempel på återkallelser av personbilar på grund av produktionsfel: Nissan återkallade bilar som hade problem med styrsystemet Kia återkallade bilar som hade problem med bromsljuskontakten Toyota återkallade bilar som hade problem med servostyrningen Chrysler återkallade 2,7 miljoner bilar vars bensintank riskerade att fatta eld, plus ytterligare 1,1 miljoner bilar med fel på nackstöden och krockkuddarna Exempel på användning för biltillbehör Mer än hälften av treåringarna sitter osäkert i sina bilbarnstolar visar en undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Branschen och trafiksäkerthetsexperter är eniga; barn under fem år ska sitta i bakåtvända bilbarnstolar. Sitter barnen framåtvända är risken att de skadas vid kollision fem gånger högre, på grund av deras svaga nackar och tunga huvuden. Men trots klara bud från experthåll sitter 6 av 10 treåringar framåtvända, visar Folksams enkätundersökning som familjer har deltagit i. Genom att göra en produktutbildning i hur bilbarnstolen ska placeras och hur barnet ska sitta i den och på vilket sätt barnet ska spännas fast med bälten eliminerar tillverkare av bilbarnstolar och försäkringsbolag skador där okunskap ligger till grund. Den största vinsten gör ju självklart föräldrarna och barnet genom att undvika onödiga skador. 46

47 VARFÖR KÖPER KUNDEN VARFÖR KÖPER KUNDEN? Alltfler företag och organisationer vet att de i verksamheten måste bidra till en hållbar värld. De flesta större bolag och organisationer avger även årligen så kallade CSR rapporter. Efterfrågan av miljövänliga och hållbara alternativa lösningar till att bidra till minskade koldioxidutsläpp har kommit i fokus under de senaste åren. Att köra sparsamt är ett effektivt sätt att med befintliga fordon minska sin miljöpåverkan. Alltfler företag och organisationer ställer krav på att leverantörer skall ha genomfört utbildning i sparsam körning, vilket även innebär att de även deras egna organisationer måste gå utbildningen. SmartDrivings webbaserade utbildningar i sparsam körning har därför fått stor uppmärksamhet på marknaden. Bra, kostnads- och tidseffektiva produkter har ytterligare förstärkt vår närvaro. Att de dessutom minskar drivmedels- och reparationskostnader och leder till en jämnare trafikrytm med färre stopp är fler argument för att genomföra utbildningarna. VAD INNEBÄR CSR? CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om samhällsansvar hos företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer samt dess påverkan ur ett miljömässigt, ekonomiskt respektive socialt perspektiv. Genom att ta ansvar minimeras riskerna för oegentligheter och man uppnår en minskad förbrukning av resurser. Med optimering av resurserna följer även ökad lönsamhet. När man tar miljömässigt ansvar innebär det att utnyttja resurser på ett långsiktigt hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att transporten till konsumenterna sker på ett miljövänligt sätt och klimatkompenseras. Verksamheten kan göra en livscykelanalys på dess produkter för att få en helhetsbild på den totala miljöpåverkan, från råvaruutvinning och produktion till avfallshantering och återvinning. Ett bra sätt att minska sina utsläpp av koldioxid och andra gaser är att utbilda medarbetarna i sparsam körning, såväl för resor till arbetsplatsen som för dem som reser i tjänsten eller transporterar varor. Utbildningen blir särskilt kostnadseffektiv om den utförs på egen dator. Några andra exempel kan vara samåkning, nyttja kollektivtrafik och att vid nyanskaffning av tjänstefordon välja miljöbilar som drivs på förnyelsebara bränslen. Ekonomiskt ansvarstagande består i ett etiskt ansvarstagande utan att ge avkall på lönsamhet och avkastning. Det etiska ansvaret omfattar verksamhetens värderingar, uppförandekod, affärsetik, vilka krav som ställs på underleverantörer och ansvar för de produkter eller tjänster som man tillhandahåller. En del i det ekonomiska ansvarstagandet kan vara att göra en hållbarhetsredovisning, antingen fristående eller som del av den ordinarie 47

48 VARFÖR KÖPER KUNDEN årsredovisningen. Ekonomiska effektiviseringar bör planeras i samspel med minskad miljöpåverkan, s.k. eco-efficiency. Många verksamheter som arbetar med investeringar gör dessa i verksamheter med aktivt CSR-arbete, så kallade Social Responsible Investments. För att följa upp arbetet inom CSR och hållbarhet finns det en global, vägledande standard ISO som tagits fram av 99 länder och 42 internationella organisationer. Många verksamheter dokumenterar sitt CSR-arbete enligt Global Reporting Initative (GRI) i sina årsredovisningar eller fristående hållbarhetsredovisningar. Det sociala ansvarstagandet innebär att upprätthålla goda arbetsförhållanden, nöjda medarbetare och en mångfald bland medarbetarna sett till kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning och andra värdegrunder. Ingen grupp får diskrimineras eller hamna i utanförskap. Samhällsengagemanget kan omfatta volontärjobb på arbetstid, katastrofhjälp, donationer och samarbete med frivilligorganisationer, att lyfta fram utsatta grupper samt gemensamma aktiviteter. Ett exempel på en aktör som inriktar sig på CSR och hållbarhetsfrågor är Social Venture Network Sweden som är ett internationellt nätverk för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmar är företag, organisationer, myndigheter och enskilda personer. Många företag söker produkter och tjänster som kan säkerställa att de uppfyller CSR på ett enkelt och hanterbart sätt. SmartDriving har varit med som ett bra exempel på miljövänlig produkt i Trygg-Hansas CSR-rapport. Alltfler företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer ser att CSR-frågorna är viktiga och går från att vara en samvetsfråga eller PRstrategi till att bli en central del av verksamheten. Med ett aktivt CSR-arbete bygger man upp sitt varumärke, får positiva värden kopplade till sig och även ökad lönsamhet. Ibland används andra begrepp än CSR för att beskriva samma värden, några exempel: Corporate Citizenship Corporate Responsibility Environmental and Social Governance (ESG) Creating Shared Value (CSV) Många verksamheter använder idag begreppet hållbarhet (sustainability) som är ett vetenskapligt väldefinierat begrepp och som därmed alltid har en samstämmig innebörd. 48

49 EXEMPEL PÅ AVTALSKUND EXEMPEL PÅ AVTALSKUND Vi arbetar nu intensivt på att skriva avtal med personalintensiva företag och organisationer. Ett exempel på kund som vi nyligen har skrivit avtal med är IKEA AB. KORT INFORMATION OM IKEA Som de flesta känner till är IKEA ett multinationellt möbelföretag som grundades 1943 av Ingvar Kamprad fanns totalt 313 Ikeavaruhus i 37 länder och territorier. Av dessa varuhus drivs 34 av externa franchisetagare ibland annat Mellanöstern, spanska öarna och på delar av den asiatiska marknaden. De fem största försäljningsländerna är Tyskland 16 %, USA 11 %, Frankrike 10 %, Storbritannien 7 % och Italien 7 %. I Sverige finns totalt 17 varuhus. Det nyaste invigdes i Uddevalla den 8 maj 2013 och är på kvadratmeter. IKEA har en medlemsklubb som heter IKEA FAMILY, som har cirka 47 miljoner medlemmar över hela världen och där antalet medlemmar växer hela tiden. IKEA omsätter drygt 27 miljarder Euro. VARFÖR KÖPER IKEA SMARTDRIVING? IKEA lägger stora resurser på hållbarhet, som är kärnan i vad de gör. IKEA vill vara ledande i att skapa bättre liv för de människor och samhällen som berörs av IKEAs verksamhet skänkte IKEA Foundation 82 miljoner Euro till projekt som skapar möjligheter för barn i utvecklingsländer. Nedanstående dotterbolag omfattas även av avtalet: Bölsö AB IKANO BOSTAD AB IKANO BOSTADSPRODUKTION AB IKANO Bostäder Öresund AB IKANO FASTIGHETS AB IKANO FÖRSÄKRING AB IKANO RETAIL MANAGEMENT AB IKEA COMMUNICATIONS AB IKEA COMPONENTS AB IKEA FASTIGHETER AB IKEA FOOD SERVICES AB IKEA FREIGHT SERVICE AB IKEA GREEN TECH AB IKEA INDIRECT MATERIALS & SERVICES AB IKEA IT AB IKEA OF SWEDEN AB IKEA SERVICES AB IKEA RETAIL SERVICES AB IKEA SVENSKA AB IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB IKEA TRADING SERVICES AB INTER IKEA CULTURE CENTER AB INTER IKEA SYSTEMS SERVICE AB SWEDWOOD ÄLMHULT AB SWEDSPAN SWEDEN AB SWEDWOOD INTERNATIONAL AB VÄRDSHUSET I ÄLMHULT AB SWEDWOOD HULTSFRED AB En stor del av verksamheten är kopplad till transporter, både av produkter och människor. IKEA använder sig av SmartDriving för att minska koldioxidutsläppen samtidigt som de minskar drivmedelskostnaderna. 49

50 Nedan några exempel på betalande kunder i Sverige som utbildar sig med SmartDriving..

51 ORGANISATION ORGANISATION STYRELSE Gunnar Bäck, Styrelseordförande (född 1940) Gunnar är civilingenjör, elektro KTH Gunnar var anställd på ABB sedan 1983 intill pensioneringen Sedan 1992 har han arbetat åt den svenska ABB-ledningen som Vice President International Market Development, Asia. Gunnar har varit VD och marknadsdirektör för olika ABB-bolag. Han var även med och tog Apple Computer till Sverige Gunnar har även jobbat hos Siemens och Sony. Efter sin pension driver han ett bolag som arbetar med trading och konsulttjänster med inriktning Asien. Anders Bodin, Ordinarie ledamot (född 1962) Anders är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Anders har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin bland annat som produktionschef och avdelningschef. Anders var även med och startade Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, 1994, där verksamheten sedan såldes till en större aktör. Anders Carlsson, Ordinarie ledamot (född 1975) Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet. Ken Jibréus, Suppleant (född 1942) Ken är utbildad ingenjör i teknik och även utbildad beteendevetare. Ken har en mer än 30 års erfarenhet av ledarskapsutbildning och organisatoriska förändringsprocesser. Ken har varit styrelseledamot i både svenska och utländska bolag. Han har en djup kunskap och förståelse för utveckling av mänskliga resurser i industriell miljö. ADVISORY BOARD Nazeem Seyed-Mohamed (född 1953) Nazeem är docent vid den företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Han har lett Motorolas MBA-utbildning i Kina och fått en utmärkelse från Kreml för sina insatser inom utveckling av metoder för världsekonomin och företagsutveckling. Idag forskar Nazeem inom internationellt företagande och har fått artiklar publicerade i flera internationella publikationer. Nazeem har ett stort internationellt nätverk med människor över hela världen. Torsten Palm (född 1945) Torsten är universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Han har en magisterexamen i datavetenskap och undervisar bland annat om databaser och multimedia. Torsten har en gediget intresse och stor kunskap inom information- och kommunikationsteknik och har även verkat internationellt inom dessa områden. Torsten är med sin kunskap en god resurs för DWM. 51

52 ORGANISATION Hans Holst, (född 1948) Hans har bakgrund inom IT och industri samt bank. Har bl a varit ordförande i IT Företagens branschråd för Informationssäkerhet, tagit initiativ till kampanjen Surfa Lugnt som nu är etablerad i ett flertal länder. Gedigen ledarerfarenhet från affärsvärlden med IT, energi och miljö som specialinriktning. för affärsutveckling och entreprenörskap. Anneli har även varit mentor till andra företagsledare. Redan 1994 när Internet började ta fart var hon intresserad av denna typ av informationsteknik och har varit med och skapat plattformar för olika företag. Anneli är grundare av DWM. År 2007 bestämde hon sig för att starta utvecklingen av det som idag är DWM. OPERATIVT Bolaget har ledningsmässigt och administrativt drivits av en arbetande styrelse och ägargrupp fram till sommaren Hösten 2013 planeras en marknadsinriktad förstärkning och försäljningsorganisation att byggas upp. VD Anders Carlsson, (född 1975) Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet. MARKNADSANSVARIG OCH AFFÄRS- UTVECKLING Anneli Hult (född 1965) Anneli har en gedigen erfarenhet av att vara entreprenör och har drivit ett flertal företag genom åren, alla med en positiv utveckling. Hon brinner FÖRSÄLJNINGSANSVARIG Anette Dybdahl (född 1970) Anette har arbetat med försäljning i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är en otrolig inspirationskälla till andra och får dem att prestera utöver det normala. Anette har varit försäljningschef och VD för bolag med stora försäljningsorganisationer. I Anettes brinnande intresse för att generera försäljning ser DWM stora möjligheter i att använda Anettes kunskaper vid försäljning genom samarbetspartners. REVISOR Jonas Pettersson (född 1971) Auktoriserade revisorn Jonas Pettersson på Jonas Pettersson Revisionsbyrå AB i Västerås är DWM:s revisor. Jonas har varit verksam revisor sedan Han har stor erfarenhet av revision i små och medelstora bolag och även erfarenhet av revision i stora börsnoterade bolag såsom exempelvis ABB och Forma PG. Jonas har även stor erfarenhet av intern kontroll i stora bolag. Han har tidigare arbetat hos större revisionsbolag såsom exempelvis Ernst & Young. Han driver sedan 2008 den egna revisionsbyrån Jonas Pettersson Revisionsbyrå AB. 52

53 EKONOMI EKONOMI Bolaget har ett produktutbud som är webbaserat och som, i princip obegränsat kan skalas upp i stora volymer. Bolaget fokuserar på försäljning av licenser med produkten SmartDriving och med företräde på volymkunder som enkelt går att aktivera genom dupliceringar av de webbaserade utbildningar som SmartDriving erbjuder. Bolaget har som mål att genom produkten SmartDriving relativt omgående etablera sig på den europeiska marknaden, varför översättningar av utbildningarna till flera språk är nödvändiga. SmartDriving ska år 2015 ha en omsättning på cirka 100 MSEK med en vinst på cirka 64 MSEK, vilket motsvarar cirka 64% av omsättningen. HISTORISK EKONOMISK UTVECKLING I SIFFROR (KSEK) i tusental kronor Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Omsättning (KSEK) Resultat efter finansiella poster och skatt Balansräkning per (KSEK) tusental Utfall Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 188 Bundet eget kapital Omvärderade tillgångar ) Immateriella anläggningstillgångar: I Bolagets balansräkning finns immateriella tillgångar upptagna till ett värde av KSEK. Bolaget har gjort värderingar på de immateriella tillgångarna Bolaget äger enligt en så kallad DCF med WACC. De bokförda immateriella tillgångarna är väsentligt lägre i Bolagets balansräkning än värderingen med DCF med WACC påvisar. Läs mer om värderingen på sidan 59. 2) Materiella anläggningstillgångar: I posten anläggningstillgångar ingår en fastighet till en värdering av KSEK, det finns en värdering som en bank låtit göra på KSEK, sedan tidigare har ett värderingsinstitut gjort en värdering på KSEK. Anläggningstillgångar utgörs även av datorer samt övrig kontorsutrustning till ett värde av 99 KSEK. 3) Finansiella anläggningstillgångar: Utgörs av en uppskjuten skattefordran. 53

54 EKONOMI PROGNOSTISERAD EKONOMISK UTVECKLING EXPANSION KOMMERSIALISERING UTVECKLING PROGNOSTISERAD EKONOMISK UTVECKLING I SIFFROR (KSEK) i tusental kronor Prognos Prognos Prognos Prognos Omsättning (KSEK) Resultat efter finansiella poster Samtliga prognoser är antaganden och kan komma att justeras uppåt eller nedåt beroende av hur snabbt Bolaget kan accelerera på andra marknader. Bolaget vänder sig i vid detta dokuments upprättande till personalintensiva företag, där många har verksamheter i andra delar av världen, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. Bolaget för även diskussioner med potentiella samarbetspartners för att producera så kallade white label-lösningar. De beräknade intäkter white label produktion och drift kan innebära är en årlig intäkt i mångmiljonklassen till SmartDriving per samarbetspartner. Läs mer om white label på sidorna

55 RISKER RISKER Bolaget och produkten SmartDriving är fortfarande relativt okänt på marknaden och att etablera nya produkter tar tid och är resurskrävande. SmartDriving är beroende av att kunderna får en förhöjd känsla av nytta och kvalitet i relation till priset. Det kan även komma nya konkurrenter inom samma valda utbildningsnisch som SmartDriving. Konkurrenter kan introducera jämförbara produktkoncept, vilket kan leda till prispress och minskade marginaler för Bolaget. TEKNIKUTVECKLING Det finns risk att Bolaget förlorar i konkurrenskraft om inte löpande investeringar görs i ny teknik. Problem kan uppstå med Bolagets tekniska driftmiljö som påverkar Bolaget negativt. Produkterna är beroende av en fungerande kommunikation från serverpark mot Internet. Bolaget är verksamt i en kunskapsintensiv och högteknologisk bransch och beroende av kontinuerlig tillgång till erforderlig utrustning och personal som kan hantera denna. SmartDriving:s korta verksamhetshistoria ger begränsad information för att kunna utvärdera Bolaget och dess framtidsutsikter. Eftersom Bolaget historiskt har haft begränsade intäkter kan det vara svårt att uppskatta organisationens effektivitet baserat på historiska resultat. FÖRSÄLJNING UTANFÖR SVERIGE Produkten SmartDriving kommer att säljas även på marknader utanför Sverige, vilket innebär att SmartDriving på sikt behöver ta hänsyn till en rad olika rättsystem genom vilka Bolaget exponeras för legala risker som Bolaget inte har förutsett eller kunnat förutse. Bolaget har i dagsläget endast verksamhet i Sverige men för diskussioner med partners på andra marknader och då främst med fokus på Europa. Kunderna kan komma att betala i andra valutor än SEK främst i EUR, USD och GBP vilket innebär att Bolaget kan komma att ha viss valutaexponering. DWM kommer att bedriva verksamhet i andra länder än Sverige och kommer således att exponeras för annan skattelagstiftning förutom den svenska. Andra länders skattelagstiftning kan således i framtiden komma att påverka Bolagets skattesituation. Om Bolagets teknik inte uppdateras och vidareutvecklas i den takt som kunderna erfordrar, kan det ha negativ påverkan på Bolagets förmåga att attrahera kunder. I Bolagets strategi ligger att bedriva teknikutveckling med utvalda partners vilka Bolaget ingår samarbetsavtal med. Om någon av dessa partners skulle dra sig ur avtalade samarbeten eller inte bidra med vad som avtalats kan det innebära att Bolagets teknikutveckling kan komma att ske i långsammare takt och att Bolaget tvingas söka en eller flera nya samarbetspartners, något som kan påverka Bolagets utveckling negativt. MARKNADSBEDÖMNING Bolaget räknar med att marknaden för produkten SmartDriving uppvisar betydande tillväxt de närmaste åren. En lägre tillväxt än beräknat riskerar dock att medföra att både omsättning och lönsamhet blir lägre än förväntat. På en konservativ marknad tar det ofta lång tid att införa en ny produkt. Bolaget kommer att arbeta med samarbetspartners för att ta betydande marknadsandelar, vilket kan ge negativ effekt på Bolaget om fel partners rekryteras.mycket talar dock för att det kan gå relativt fort. Dock kan Bolaget ha felbedömt marknadens storlek. 55

56 RISKER MANAGEMENT En fortsatt framgångsrik utveckling och försäljning kräver anställning i DWM av kompetent personal och då framförallt med kunnande och erfarenhet av informationsteknologiska bolag som erbjuder marknaden digitala produkter. Förberedelser har gjorts för att snabbt kunna implementera detta. Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till stor del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till tillväxt och lönsamhet. KAPITALBEHOV När en produkt skall tas till marknaden krävs det kapital, dessutom skall Bolaget renodla verksamheten och påskynda kommersialiseringen. Detta kommer att ske genom en nyemission under hösten 2013, där tillskott av kapital kommer från externa finansiärer. Om kapitalinjektion uteblir kan kommersialiseringen av SmartDriving på marknader utanför Sverige komma att försenas. Bolagets befintliga avtal med strategiska samarbetspartners är i dagsläget inte avgörande, om än betydelsefulla för intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar i avtalsrelationen kan därför få initialt negativa ekonomiska konsekvenser. SWOT-analys SWOT belyser styrkor, svagheter, möjligheter och hot i samband med SmartDrivings förutsättningar att lyckas på marknaden. Styrkor (Strengths) Samarbete med ledande aktörer Hög tillgänglighet Flexibel och skalbar plattform Kostnadseffektiv Svagheter (Weaknesses) Relativt okänd produkt Litet bolag Nyckelpersonsberoende Möjligheter (Opportunities) Ökad efterfrågan av sparsam körning Antalet bredbandsanvändare ökar Nya tillväxtmarknader Hot (Threats) Ny överlägsen teknik Konkurrenters agerande Samarbete med fel partners 56

57 ÄGARFÖRHÅLLANDEN ÄGARFÖRHÅLLANDEN Totalt finns aktier utställda i. Utöver dessa aktier finns inga optioner eller andra konvertibla värdepapper utställda i Bolaget. De utställda aktierna tillhör alla samma klass. DigitalWebbMedias aktiebok är ansluten till och hanteras av Euroclear och aktieboken uppdateras automatiskt vid förändring som blivit registrerad via bank eller annat värdepappersinstitut. Ägarförhållanden innan nyemission: Ägare Antal aktier % av kapitalet Anneli Hult ,2% ABICT AB ,4% Karina Hertzberg ,5% Övriga ca 20 aktieägare ,9% Summa % Ägarförhållanden efter nyemission: Ägare Antal aktier % av kapitalet Anneli Hult ,1% ABICT AB ,2% Karina Hertzberg ,2% Nya aktieägare genom nyemission ,5% Övriga ca 20 aktieägare % Summa % Ägarförhållandena kan komma att förändras under emissionsperioden då Bolaget är publikt och det inte finns aktieägaravtal mellan ägarna. Det finns ett även intresse bland företag verksamma inom utbildningsbranschen att förvärva aktier i Bolaget. Dessa kan komma att vilja köpa större andel av Bolaget än de som erbjuds genom emissionen, varför det inte kan uteslutas att dessa intressenter kan komma att erbjuda befintliga aktieägare köp av ytterligare aktier för att ha ett betydande ägande av Bolaget. 57

58 FINANSIERING FINANSIERING Bolagets ska gå in i en omfattande marknadsaktivitet med fullt fokus att etablera produkten Smart- Driving på marknaden och därigenom öka försäljningen markant. Styrelse och ledning har arbetat utan kontant ersättning under denna period. Nu står SmartDriving inför en kommersialiseringsfas som kommer att behöva finansieras med kapital för att påskynda expansionen. Denna fas kommer initial att kräva finansiella resurser för att bygga marknads och försäljningskanaler. Kapitalbehovet kommer att vara av engångskaraktär då Bolaget skall finansieras genom ökade försäljningsintäkter. Det kapitalbehov som finns för att kunna agera fullt ut på marknaden är 50 MSEK och Bolaget har för avsikt att bjuda in nya aktieägare och genom emissionen kommer Bolaget att tillföras maximalt 50 MSEK. Värderingen av Bolaget är pre-money 53,125 MSEK. EXITSTRATEGI Målet är att göra SmartDriving till ett lönsamt företag på kortast möjliga tid. Genom att finansiera upp Bolaget för att kunna expandera även globalt minskar risken väsentligt. Bolaget ska generera överskott till aktieägarna för att ge avkastning på investerat kapital. Bolaget kommer antingen att listas på en börslista alternativt vara ett intressant uppköpsobjekt för ett annat företag i branschen. EXPANSIONSKAPITALET SKALL ANVÄNDAS TILL: 6 MSEK: Förvärv av immaterialrätt såsom domännamn och filmrättigheter 9 MSEK: Förvärv av systemutveckling 6 MSEK: Vidareutveckling av programvaran samt drift 12 MSEK: Översättningar; Språkanpassningar av både text och filmer, 20 språk med initialt fokus på engelska, spanska, tyska, franska samt implementering 6 MSEK: Organisation t o m december MSEK: Marknadsaktiviteter i form av etablering av strategiska samarbetspartners och återförsäljare samt expansion till fler marknader med initialt fokus på Europa NYEMISSION I SAMMANDRAG Emissionsbelopp (högst): Kurs: Antal emitterade aktier (högst): SEK 1,25 SEK st Tilldelning sker efter principen först till kvarn. 58

59 VÄRDERING VÄRDERING Förklaring till värdering En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor och tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. Med tillgång avses en resurs som a) ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och som b) förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. Enligt Skatteverket skall en marknadsvärdering göras på produkten, varför Bolaget gjort värdering enligt DCF med WACC, se nästkommande sidor. Exempel på kundprospekt som är under förhandling av större dignitet: Kund 1: ca 40 MSEK Kund 2: ca 1,75 MSEK per år (ÅF)* Kund 3: ca 11 MSEK Kund 4: ca 5 MSEK Kund 5: ca 4 MSEK Kund 6: ca 10 MSEK * Kund 2 finns etablerade i ett 30-tal länder, varför siffran kan komma att justeras till ett högre värde. De flesta företag kommer att använda sig av årlig repetition, vilket gör att intäkter kommer att genereras även kommande år, dock till ett lägre pris. Beräkningar enligt DCF med WACC med försäljning av SmartDriving Bifogad DCF beräkning, se sidan 60, beräkningar av den vägda kapitalkostnaden WACC, se sidan 61. Bolaget vänder sig i vid detta dokuments upprättande till personalintensiva företag och organisationer, där många av företagen har verksamheter i andra delar av världen, för att kunna generera tillfredsställande försäljningsvolymer. Bolaget är i behov av kapital för att kunna möta efterfrågan på andra marknader utanför Sverige. För att Bolaget ska kunna ha fullt fokus på kärnverksamheten har Bolaget beslutat att genomföra nyemission. Bolaget fokuserar på kunder och avtal och planerar att ha en stor del av avtalen klara under hösten 2013, dock har Bolaget identifierat ett kapitalbehov på 50 MSEK för att uppnå de mål Bolaget satt. Nyemissionen skall tillföra Bolaget kapital för att kunna genomföra expansion på andra marknader enligt den tidplan Bolaget upprättat. Värderingen pre-money är 53,125 MSEK. Att kapital tillförs Bolaget genom nyemission är viktigt för att Bolaget ska kunna genomföra de planerade marknadsaktiviteter som ska ge Bolaget ett rejält försäljningslyft så att Bolaget ska kunna realisera den expansion Bolaget står inför. Bolagets aktiebok förvaltas av Euroclear, vilket innebär att samtliga aktier finns registrerade hos samtliga aktieägares respektive VP-konton alternativt depåer. De utställda aktierna tillhör alla samma klass. Västerås Anders Carlsson Verksamhetschef 59

60 BILAGOR 60

61 BILAGOR 61

62 BILAGOR BILAGOR STATISTIK ÖVER PERSONBILAR, LASTBILAR OCH BUSSAR I EUROPA Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Land Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Schweiz Källa: European Commission - Eurostat Fortsättning av statistik på nästa sida. 62

63 BILAGOR STATISTIK ÖVER PERSONBILAR, LASTBILAR OCH BUSSAR I EUROPA Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Land Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Österrike Källa: European Commission - Eurostat STATISTIK I OLIKA REGIONER Efter respektive fordonskategori står det aktuella år då uppgifterna är hämtade. Förkortningar: PB står för personbil, LB står för lastbil och BU står för buss. Region Personbilar År (PB) Lastbilar År (LB) Bussar År (BU) Europa USA Kanada Australien Indonesien Källa: European Commission - Eurostat, RITA - Research and Innovative Technology Administration, Statistics Canada - Statscan, Australian Bureau of Statistics - ABS, BADAN PUSAT STATISTIK - BPS, 63

64 BILAGOR Bränslekostnaderna utgör en stor del av företags utgifter För ett åkeriföretag utgör normalt sätt bränslekostnaderna % av de totala utgifterna och i vissa fall upp till 35%. Med sparsam körning kan man spara upp till 25% av drivmedelskostnaden, minska slitageoch reparationskostnader samtidigt som man bidrar till minskade koldioxidutsläpp. CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid. Gällande uppgifterna på minskat slitage på däck och minskade kostnader för reparationer är dessa baserade på ett kundcase. ICM Kungsholms AB sparade 5% av sina drivmedelskostnader år 2008 genom att utbilda personalen i sparsam körning med SmartDriving. De minskade därigenom slitage på däck med 2% och reparationskostnaderna på sina fordon med 15%. Samtidigt bidrog de till att minska koldioxidsutsläppen med 350 ton. 64

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB SHARE AND COMPARE HOW SMART YOU DRIVE SAMARBETSPARTNERN JAGUAR OCH LAND ROVER I STOCKHOLM KÖR ENERFY DRIVING. ENERFY DRIVING 3 Viktig information Detta

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) MASTER SWEDBANK 2000-03-06 PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) Innehåll BlueMarx AB i sammandrag 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB 3 Försäljningsprocessen

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Holding AB (publ) Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer