ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD"

Transkript

1 ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam Johan Regnér Åsa Wennblom

2 FÖRORD På uppdrag av SLK har USK AB gjort en genomlysning av elevpendlingen inom staden. Analysen omfattar elever boende i staden och deras pendlingsmönster under hösten Syftet är att ytterligare tydliggöra hur pendlingen inom staden ser ut och åskådliggöra vilka pendlingsmönster som är vanligare förekommande. Rapporten är en del av ett övergripande projekt avseende skolplanering där USK AB levererat underlag och analyser. 1

3 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 DEFINITIONER... 4 ÖVERSIKT... 4 RINKEBY-KISTA... 5 SPÅNGA-TENSTA... 7 HÄSSELBY-VÄLLINGBY... 9 BROMMA KUNGSHOLMEN NORRMALM ÖSTERMALM SÖDERMALM ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR SKARPNÄCK FARSTA ÄLVSJÖ HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN SKÄRHOLMEN TABELLBILAGA

4 SAMMANFATTNING Inom Stockholms Stad går en stor del av eleverna i andra skolor än de närmaste man har en relativt omfattande elevpendling. I tidigare rapporter har USK pekat på att elevpendlingen varierar mycket över staden och har olika orsaker. De huvudsakliga pendlingarna omfattar: - Elever som pendlar till skolor med samma kultur och eller språkinriktning som eleven tillhör. - Elever som pendlar med syfte att nå bättre skolresultat i exempelvis innerstadsskolor och skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund. - Elever som pendlar till skolor där den egna hobbyn kan utvecklas. Till dessa elever hör t ex idrottande elever men också elever i musik-, dans- eller teaterklasser. - Elever som tvingas pendla då antalet platser redan idag inte räcker till. Pendlingen till skolor med annan kulturell inriktning är större från områden där andel boende med utländsk bakgrund är större. Tydligt är vidare att tunnelbanans sträckning utnyttjas av eleverna i sitt val av skola. Exempelvis pendlar eleverna från Rinkeby-Kista där det finns tunnelbana i högre utsträckning än eleverna från Spånga-Tensta där man har pendeltåg. Men också närhet till andra stadsdelsområden påverkar. Elever i Hässelby-Vällingby där tunnelbanan sträcker sig genom Bromma väljer ofta skolor i Bromma medan Rinkeby-Kistas tunnelbana inte på samma sätt går via ett attraktivt område. Eleverna där går då oftare i skolor i innerstaden. Att geografin påverkar pendlingen är genomgående tydligt. Skolor som ligger relativt isolerade har fler av områdets elever i den egna skolan. Även områdens socioekonomiska struktur påverkar. Man har stor inpendling till skolor i områden som Bromma och Spånga i de fall skolorna har kapacitet att ta emot fler elever. Genomgående är det de äldre barnen, från årskurs 6 och uppåt som står för den stora delen av all elevpendling i staden. Kartorna och analysen gör tydligt att eleverna från innerstadsområdena utnyttjar att de, genom goda kommunikationsmöjligheter, har relativt enkelt att välja andra skolor och går i skola mer spritt över staden än elever från ytterstaden. I underlaget finns skolor som har en låg inpendling av elever medan andra skolor tar emot många elever från andra områden. En låg inpendling kan dels bero på att skolan inte väljs av eleverna men kan också vara relaterad till att skolan är populär bland eleverna i närområdet och inte har kapacitet att ta emot elever från andra områden. 3

5 DEFINITIONER I rapporten används begreppen skolpliktsbevakningsskola och skolpliktsbevakningsområde. Detta avser de skolor med tillhörande område som ansvarar för att eleven går i någon skola. Tidigare kallades detta skolpliktsskola resp. skolpliktsområde. När vi skriver närmaste skola och närområde avses samma områden. Vi skriver vidare om teknisk kapacitet och verksamhetskapacitet. Måtten beskriver det antal elever en skola idag har kapacitet att ta emot utifrån sina förutsättningar rent fysiskt respektive verksamhetsmässigt. Måtten har levererats av utbildningsförvaltningen. I rapporten har elever i olika former av specialskolor som riktar sig mot funktionshinder eller som är behandlingsenheter strukits. ÖVERSIKT Totalt sett går hösten 2010 i hela staden 51 % av eleverna i sin skolpliktsbevakningsskola, 28 % pendlar inom det egna stadsdelsområdet och 21 % pendlar ut. I årskurserna F-3 pendlar 12 % av barnen över stadsdelsområdesgränserna medan barnen i årskurs 7-9 gör det till 35 %. En klar majoritet, barn bor i ytterstaden. Knappt av dessa elever pendlar till innerstadsskolor. Relativt få, dryga 400 elever pendlar åt motsatt håll. Skolområde Bostadsområde Innerstad Ytterstad Övrigt Totalt Innerstad Ytterstad Totalt Kategorin övrigt innefattar bland annat elever som pendlar till andra kommuner. De fristående skolorna har totalt sett 20 % av eleverna 1 men bland de elever som pendlar in till innerstaden från ytterstad är andelen 45 % och bland dem som pendlar åt motsatt riktning 51 %. Tabellen nedan visar strömmarna från ytterstad till innerstad där de antalsmässigt största strömmarna till innerstad utgörs av elever från Enskede-Årsta-Vantör till Södermalm. Skolområde Boendeområde Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Totalt Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Totalt I bilagan finns kompletta tabeller över boendeområde och skolområde. 1 Här avses endast elever som bor i Stockholm och går i skola inom staden eftersom elever som går i annan kommun inte har någon registrerad regiform. 4

6 RINKEBY-KISTA Totalt går 44 % av eleverna i Rinkeby-Kista i den skolpliktsbevakningsskola de tillhör. Detta ska ställas emot att det totalt i stadsdelsområdet finns cirka fler barn än elever i kommunala skolor. Exempelvis bor 580 barn i Rinkebyskolans skolpliktsbevakningsområde medan skolan har en teknisk kapacitet om 420 elever och idag har 320 inskrivna elever. Samma förhållande gäller Husbygårdsskolan som har 800 elever i sitt område och en teknisk kapacitet på % av eleverna inom Rinkeby-Kista pendlar till en annan skola och 32 % pendlar ut från stadsdelsområdet. Ingen skola i området har ett elevantal i nivå med kapacitet. De yngre eleverna pendlar huvudsakligen till närliggande skolor medan 44 % av eleverna i årskurs 7-9 pendlar ut från stadsdelsområdet. Inom stadsdelsområdet är Husbygårdsskolan och Kvarnbackaskolan de skolor som har förhållandevis många inpendlande elever. Eleverna till Husbygårdsskolan tillhör huvudsakligen Oxhagsskolan (69 elever) medan Kvarnbackaskolans inpendlande elever huvudsakligen tillhör Husbygårdsskolan (93 elever). De största pendlingsströmmarna från Rinkeby-Kista består av elever som rör sig till Hässelby-Vällingby för att gå i Al Azharskolan (265 elever), Nelson Mandela Internationella (71 elever) och Dialogskolan (29 elever). Vidare pendlar 95 elever till Svenska Interkulturella Skolan i Spånga-Tensta och 78 elever till Islamiska skolan i samma stadsdelsområde. En mängd elever pendlar även till innerstaden där Kungsholmens grundskola tar emot 94 elever. Övriga skolor där ett antal elever från Rinkeby-Kista går är Matteusskolan (40 elever) i stadsdelsområdet Norrmalm, Al-Zahraa Idealiska Akademin (37 elever) i Skarpnäck och Engelska Skolan, Norr (33 elever) i Östermalms stadsdelsområde. Vi ser alltså huvudsakligen en pendling relaterad till kulturell bakgrund jämte en viss pendling till innerstadsskolor längs med tunnelbanan. En viss pendling förekommer också till angränsande kommuner som Järfälla och Sollentuna. 5

7 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Rinkeby-Kista Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta 3 3 Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm 1 1 Östermalm 1 1 Rinkeby-Kista Skarpnäck 1 1 Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm 1 1 Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Rinkeby-Kista Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

8 SPÅNGA-TENSTA I Spånga-Tensta går 52 % av eleverna i sin skolpliktsbevakningsskola. 23 % går i en annan skola i stadsdelsområdet och 25 % pendlar ut. Det är i stadsdelsområdet stora skillnader mellan de yngre och de äldre barnen avseende hur man väljer att gå i skola. Bland de yngre barnen, i årskurs 1-5, går 62 % i sin skolpliktsbevakningsskola medan siffran bland eleverna i årskurs 6 9 är 37 %. Bland de yngre barnen pendlar 18 % ut från stadsdelsområdet nästan dubbelt så många, 35 %, av de äldre reser till en skola i ett annat stadsdelområde eller annan kommun. Inom stadsdelsområdet går de stora pendlingsströmmarna till Enbacksskolan och Elinsborgsskolan. Eleverna på Enbacksskolan kommer främst från Gullingeskolans (81 elever), Hjulstaskolans (64 elever) och Bussenhusskolans (58 elever) skolpliktsbevakningsområden. Eleverna på Elinsborgsskolan kommer från samma skolor; 62 elever från Bussenhusskolan och 36 elever från Gullingeskolan. Solhemsskolan är en av de skolor i staden där en väldigt hög andel av eleverna i skolpliktsbevakningsområdet också går i skolan. 91 % av eleverna har valt sin skola. Vid sidan av dessa elever tar skolan huvudsakligen emot elever som bor i Enbacksskolans närområde (35 elever). Jämfört med de områden där man har närhet till tunnelbana reser eleverna i Spånga-Tensta kortare sträckor framför allt till Hässelby Vällingby, men också till Bromma. Från Spånga- Tensta går stora pendlingsströmmar till stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby där många elever går i Al Azharskolan (169 elever). Även Nelson Mandela Internationella (48 elever) och Vinstagårdsskolan (27 elever) är populära skolor i detta stadsdelsområde. Eleverna pendlar också till Bromma där Raoul Wallenbergskolan, Intern. Engelska skolan och Alviksskolan lockar 73, 54 respektive 27 elever. Även Rinkeby-Kista tar emot en del elever där Rinkebyskolan och Kunskapsskolan i Kista har knappt 30 elever vardera från Spånga- Tensta. Ytterligare 32 elever pendlar till Kungsholmens grundskola. De elever som pendlar till andra kommuner går i skolor i Järfälla (t ex Al Mustafaskolan) och i Sundbyberg. 7

9 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Spånga-Tensta Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta 3 3 Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm 1 1 Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen 1 1 Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo 1 1 Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Spånga-Tensta Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta 1 1 Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

10 HÄSSELBY-VÄLLINGBY Även i Hässelby-Vällingby är det stora skillnader mellan de yngre barnen och de äldre när det gäller pendling. Barnen i årskurs 1 går till 78 % i sin skolpliktsbevakningsskola medan det bland eleverna i årskurs 9 är 48 %. Totalt sett går 62 % i den skola de tillhör. Pendlingen inom stadsdelen är relativt lika mellan årskurserna och ligger kring 20 %. Vanligast är detta bland eleverna i årskurs 6 där bland annat 29 elever från Hässelby Villastads skola går i Trollbodaskolan. 17 % av eleverna pendlar till andra områden. Bland eleverna i årskurs 6-9 pendlar 30 % till ett annat stadsdelsområde eller annan kommun. Inom stadsdelen är Hässelbygårdsskolan, Vinstagårdsskolan och Smedshagsskolan de skolor där fler elever väljer andra alternativ. Eleverna från Hässelbygårdsskolan väljer ofta Hässelby Villastads skola (105 elever) och Loviselundsskolan (76 elever). Vinstagårdseleverna går ofta i skolor i andra stadsdelsområden främst i Spånga-Tensta och Bromma men 17 elever går i Hässelbygårdsskolan i det egna stadsdelsområdet. Smedshagsskolans elever väljer Björnbodaskolan (60 elever) och Trollbodaskolan (26 elever). 43 av Smedshagsskolans elever går i den fristående Al Azharskolan. Hässelby Villastads skola och Trollbodaskolan är de två skolor som har flest elever från övriga skolpliktsbevakningsområden i stadsdelen (båda närmare 200 elever). De elever i Hässelby-Vällingby som pendlar ut från stadsdelsområdet pendlar i första hand till Bromma där Intern. Engelska skolan (146 elever) och Raoul Wallenbergskolan (140 elever) lockar flest elever. I detta stadsdelsområde tar även Södra Ängby skola (85 elever), Beckombergaskolan (66 elever), Kristofferskolan (63 elever) och Alviksskolan (51 elever) emot många elever från Hässelby-Vällingby. Eleverna pendlar i relativt stor utsträckning även till Spånga-Tensta där Spånga Gymnasium Grsk (102 elever), Kunskapsskolan i Spånga (99 elever) och Ellen Keyskolan (44 elever) är populära. Pendling till innerstaden förekommer, men är ovanligt och går då nästan uteslutande till skolor med språklig inriktning (franska, finska och engelska) och Adolf Fredriks Musikklasser. I andra kommuner lockar Kulturama i Sundbyberg 28 elever från Hässelby Vällingby. 9

11 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Hässelby-Vällingby Totalt Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta 1 1 Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen 1 1 Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm 1 1 Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Hässelby-Vällingby Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo 3 3 Annan kommun Totalt

12 BROMMA I Bromma går 66 % av eleverna i skolpliktsbevakningsskolan. 25 % pendlar inom Bromma och 9 % pendlar ut från stadsdelsområdet. Skillnaderna mellan årskurserna är inte lika stora i Bromma som i övriga nordväst och även i årskurserna 6-9 går en hög andel 58 % - i den närmaste skolan. De skolor där eleverna oftare väljer andra alternativ är Abrahamsbergsskolan (53 %), Blackebergsskolan (47 %) och Södra Ängby skola (46 %). Eleverna i Abrahamsbergsskolan väljer gärna de fristående alternativen Internationella engelska skolan i Bromma (68 elever) och Kristofferskolan (82 elever) men även Nya Elementar (78 elever) och Äppelviksskolan (54 elever). Eleverna som tillhör Blackebergsskolan väljer ofta Södra Ängby skola (82 elever) och eleverna som tillhör Södra Ängby skola väljer Nya Elementar (100 elever), Internationella engelska skolan i Bromma (56 elever) och Raul Wallenbergsskolan (41 elever). Skolor som många elever byter till är Kristofferskolan, Nya Elementar och Internationella engelska skolan i Bromma. I Bromma finns skolor med skolpliktsbevakningsområden som omfattar betydligt fler barn än skolans kapacitet. Smedslättsskolan har 492 barn i sitt bevakningsområde, en verksamhetskapacitet om 190 och har hösten barn i skolan. Det är en populär skola, i det närmaste samtliga barn i närområdet går i skolan men alla får inte plats. Eleverna går istället i Ålstenskolan (109 elever) och 34 elever har valt Bromma montessoriskola. Brommaeleverna som pendlar ut reser framförallt till Spånga-Tensta där Sundbyskolan tar emot 173 elever medan 25 elever på Kunskapsskolan i Spånga är bosatta i Bromma. Vidare pendlar 114 elever till Norrmalm för att gå i Adolf Fredriks Musikklasser. I samma stadsdelsområde går 29 elever i Enskilda Gymnasiet/Grsk och 22 elever i International School of Sthlm. Man pendlar även till Kungsholmen där Lycee Francais De Stockholm tar emot 58 elever och Sverigefinska Skolan i Sthlm 28 elever. Kulturama i Sundbyberg har 25 elever boende i Bromma. 11

13 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Bromma Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Bromma Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo 3 3 Annan kommun Totalt

14 KUNGSHOLMEN 55 % av eleverna i Kungsholmen går i sin skolpliktsskola. 22 % går i andra skolor i stadsdelsområdet och 22 % pendlar i skolor i andra stadsdelsområden. I årskurserna upp till skolår 3 går 12 % i skola i annat stadsdelsområde medan eleverna i årskurs 9 till 45 % går i skola i andra stadsdelsområden. De elever som inte går i den närmaste skolan är spridda i skolor i främst innerstaden. Till skillnad från ytterstadens områden har nästan samtliga skolor i Kungsholmen en verksamhetskapacitet som är lägre än antal barn boende i skolpliktsområdet. Essingeskolan är den skola som har högst andel elever från eget skolpliktsområde. De elever som bor i närområdet och inte går i Essingeskolan går på Lycee Francais De Stockholm (40 elever) en skola som ligger i samma basområde. Även Klastorpsskolan har en kapacitet lägre än behovet och de elever som går i andra skolor är spridda över staden med något fler elever i Kullskolan (15 elever) och International Montessori School (25 elever). Skolor där eleverna ofta väljer andra skolor är Kungsholmens grundskola, Rålambshovsskolan och i viss mån Eiraskolan. Eleverna från Kungsholmens grundskola går ofta i Rålambshovsskolan (71 elever), Vasa real (44 elever) och Eiraskolan resp International Montessori School med vardera dryga 30 elever. Eleverna från Rålambshovsskolan är spridda över staden med något fler på Vasa real (29 elever), Adolf Fredriks Musikklasser (27 elever) och Kungsholmens grundskola (24 elever). Eleverna från Eiraskolan går huvudsakligen i Kungsholmens friskola (75 elever) och Kungsholmens grundskola (72 elever). Elever från Kungsholmen pendlar huvudsakligen inom centrala staden och där framför allt till Norrmalm. De skolor i Norrmalm som tar emot flest elever är Vasa Real (75 elever), Adolf Fredriks Musikklasser (55 elever) och Franska Skolan (47 elever). Övriga skolor på Norrmalm som relativt många elever pendlar till är Johannes Skola (21 elever), Rödabergsskolan (20 elever) och Matteusskolan (20 elever). På Östermalm lockar framförallt Engelska Skolan, Norr (26 elever) och Engelbrektsskolan (20 elever). Få elever pendlar till andra kommuner från Kungsholmen. 13

15 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Kungsholmen Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Kungsholmen Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby 1 1 Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

16 NORRMALM Eleverna i Norrmalm har en stor närhet och goda kommunikationer till skolor spridda över hela staden. 43 % av eleverna går i sin skolpliktsbevakningsskola, 38 % pendlar inom stadsdelsområdet och 19 % pendlar till andra stadsdelsområden. I Norrmalm väljer eleverna redan i de lägre årskurserna andra skolor än skolpliktsskolan. I förskoleklass går 44 % i en annan skola än den man tillhör medan motsvarande siffra är 67 % i skolår 9. Bland eleverna i åk 1-5 pendlar 37 % inom inom stadsdelsområdet jämfört med 41 % bland de äldre eleverna. Den skola som har högst andel elever från det egna området är Karlbergs skola där 73 % av eleverna i området valt den egna skolan. Gustav Vasa skola och Lilla Adolf Fredriks skola har båda dryga 50 % av sina elever i skolan. En viktig skillnad är att Gustav Vasa skola i princip har kapacitet för sina elever medan Lilla Adolf Fredrik inte har tillräcklig kapacitet varför dess elever tvingas välja andra alternativ. Den skola som har en lägst andel egna elever är Matteusskolan. 24 % av eleverna i skolpliktsbevakningsområdet går i skolan. Många av dessa elever (148) går istället i Vasa real och 61 elever går i Rödabergsskolan. Vasa real är en skola som förhållandevis många elever (46 %) från skolpliktsbevakningsområdet väljer, men skolan tar också emot dryga 200 elever från övriga områden i det egna stadsdelsområdet. Den överlägset största pendlingsströmmen ut från Norrmalm går till angränsande Östermalm där Engelbrektsskolan lockar 222 elever. Övriga skolor belägna i stadsdelsområdet Östermalm som tar emot elever från Norrmalm är Engelska Skolan, Norr (67 elever), Gärdesskolan (27 elever), Tyska Skolan (40 elever) och Carlssons Skola (36 elever). Man pendlar också i viss mån till Södermalm där Eriksdalsskolan (22 elever) och Europaskolan på Södermalm (37 elever) är populära. Från Norrmalm förekommer pendling till andra kommuner i mycket låg utsträckning. 15

17 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Norrmalm Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Norrmalm Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista 1 1 Skarpnäck Skärholmen 2 2 Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo 1 1 Annan kommun Totalt

18 ÖSTERMALM Eleverna i Östermalm går oftare i skola i det egna stadsdelsområdet än eleverna i Norrmalm. 33 % går i sin skolpliktsbevakningsskola, 45 % går i andra skolor i Östermalm och 22 % pendlar ut till andra stadsdelsområden eller andra kommuner. Skillnaderna mellan de olika åldrarna är främst att de yngre i högre utsträckning går i skola inom stadsdelsområdet även i de fall då de går i andra skolor än de egna medan de äldre i högre utsträckning pendlar ut. Eleverna som tillhör Hjorthagens skola går i högst utsträckning (68 %) i den egna skolan. Skolan är relativt liten med årskurserna 0-5 och ligger geografiskt i ett område där man inte har gångavstånd till andra alternativ något som är vanligt i flera innerstadsområden. Rörligast är Engelbrektsskolans och Östermalmsskolans elever där 23 respektive 28 % går i den egna skolan. Engelbrektsskolans elever går ofta i Franska Skolan (171 elever), Carlssons skola (139 elever) och Gärdesskolan (133 elever). Även från Östermalmsskolans område går många elever i Carlssons skola (145 elever) men också Banérportsskolan (80 elever), Fredrikshofs Slottsskola (69 elever) och Hedvig Eleonora skola (64 elever). Pendlingen från andra stadsdelsområden in till Östermalm går framförallt till de fristående skolorna Tyska skolan och Engelska skolan Norr, men även till Engelbrektsskolan. Vid sidan om detta finns en pendling från Norrmalm där den stora delen är elever som tillhör skolpliktsbevakningssområden som sträcker sig över stadsdelsområdesgränserna. Eleverna som pendlar ut från Östermalm pendlar nästan uteslutande till Norrmalm. Franska Skolan (142 elever), Enskilda Gymnasiet/Grsk (84 elever), Johannes Skola och Adolf Fredriks Musikklasser (75 elever vardera) är mest populära. Andra skolor i detta stadsdelsområde som Östermalmseleverna går i är International School of Sthlm (51 elever), Vasa Real, Rödabergsskolan (31 elever i respektive skola) och Musikskolan Lilla Akademien (27 elever). Pendlingen till och från Östermalm utgörs därmed huvudsakligen av pendling i närområdet där man ofta har gångavstånd och pendling till specialskolor. 17

19 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Östermalm Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Östermalm Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista 1 1 Skarpnäck 1 1 Skärholmen Spånga-Tensta 1 1 Södermalm Älvsjo 1 1 Annan kommun Totalt

20 SÖDERMALM I Södermalm går 45 % av eleverna i sin skolpliktsbevakningsskola. 43% går i andra skolor i Södermalm medan 12 % pendlar till andra områden. Södermalm utmärker sig därmed bland innerstadsområdena genom en relativt låg andel utpendlande. De flesta skolor har idag kapacitet att ta emot eleverna från det egna skolpliktsbevakningsområdet med undantag för Södermalmsskolan, Katarina Södra skola och Sofia skola där det visserligen bor fler elever men där dessa elever i hög utsträckning väljer andra alternativ. All pendling inom och ut från Södermalm betraktas därför som önskad pendling. Skolor med högst andel elever som valt den egna skolan i Södermalm är Katarina Norra Skola (64 %), Storkyrkoskolan (70 %) och Tullgårdsskolan (67 %). Skolor där en låg andel elever väljer den egna skolan är Björngårdsskolan (33 %), Sofia skola (33 %), Södermalmsskolan (34 %) och Åsö Grundskola (27 %). Dessa elever är istället spridda över ett flertal skolor men där några större pendlingsmönster utmärker sig. Från Björngårdsskolan går eleverna i Södermalmsskolan (53 elever) eller Maria Elementarskola (28 elever). Södermalmsskolans elever går ofta i Björngårdsskolan (89 elever), Fria Maria barnskola (90 elever) och Eriksdalsskolan (62 elever). Dryga 20 elever från Åsö Grundskola går i vardera Eriksdalsskolan, Katarina norra skola och Södermalmsskolan. Vi ser alltså en pendling där man går emellan skolorna och där ingen skola utmärker sig som till synes mer populär. Området i sig är dock populärt och tar emot många elever från de södra närförorterna. Den största pendlingsströmmen från Södermalm går till Norrmalm där Adolf Fredriks Musikklasser tar emot 115 elever. I samma stadsdelsområde är Franska Skolan (38 elever) populär medan Rödabergsskolan, Johannes Skola, Musikskolan Lilla Akademien och Vasa Real alla har cirka 20 elever från Södermalm. Eleverna pendlar också till Farsta för att gå i Eng. skolan i Enskede (25 elever) samt Martinskolan (22 elever). Vidare tar Engelska Skolan, Norr och Engelbrektsskolan i stadsdelsområdet Östermalm emot 23 elever vardera från Södermalm. Eleverna pendlar i viss utsträckning också till Kungsholmen där Sverigefinska Skolan i Sthlm lockar 32 elever och till Bromma där 25 elever går i Kristofferskolan. 19

21 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Södermalm Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Södermalm Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby 1 1 Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista 1 1 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

22 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR Enskede-Årsta-Vantör är ett område med många elever och det område som har i antal flest pendlande elever till innerstaden. Eleverna har närhet till goda kommunikationer och kan enkelt ta sig till innerstaden, men också till närbelägna områden. 49 % av eleverna i EnskedeÅrsta- Vantör går i skolpliktsbevakningsskolan, 25 % pendlar inom området och 26 % pendlar ut. Högst andel som valt egna skolan har lilla Ormkärrskolan där 83 % av eleverna i närområdet går. Andra skolor där många elever valt skolpliktsskolan är Örbyskolan (79 %), Enskede skola och Enskedefältets skola med båda drygt 70 %. Detta är med undantag för Enskede skola skolor med årskurser upp till år 6. Från Nytorpsskolan, Bäckahagens skola och Östbergaskolan går endast mellan 20 och 30 % i egna skolpliktsskolan. Av Den största strömmen från Nytorpsskolan går till Enskede skola (92 elever) och Enskede Byskola (53 elever). Eleverna från Bäckahagens skola går ofta i Sjöängsskolan (75 elever) och Sturebyskolan (97 elever). Även från Östbergaskolan pendlar man gärna till Sjöängsskolan (109 elever). Pendlingen ut från stadsdelsområdet går framförallt till Södermalm där Sjöstadsskolan (372 elever) och Eriksdalsskolan (167 elever) tar emot flest elever. Övriga populära skolor i detta stadsdelsområde är Vittra i Sjöstaden (67 elever), Åsö Grundskola (59 elever), Sofia Skola (57 elever), Vittra på Södermalm (54 elever), Kulturamas Musikdramatiska Grsk (47 elever) och Europaskolan på Södermalm (43 elever). Sjöängsskolan i Älvsjö (284 elever) är den näst mest populära skolan att pendla till. Ett annat stadsdelsområde som eleverna pendlar till är Farsta där Eng. skolan i Enskede (119 elever), Martinskolan (53 elever) och Gubbängsskolan (48 elever) lockar. Ytterligare ett pendlingsstråk går till Skarpnäck där 56 elever går i Björkhagens Skola, 52 elever i Södermalmskyrkans Kristna Skola, 46 elever i Skarpnäcks Skola och 43 elever i Al-Zahraa Idealiska Akademin. En grupp elever pendlar även till Norrmalm där de går i Adolf Fredriks Musikklasser (55 elever) och 46 elever pendlar till Blommenbergsskolan i Hägersten-Liljeholmen. 21

23 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Enskede-Årsta- Vantör Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Enskede-Årsta- Vantör Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

24 SKARPNÄCK Skarpnäck är till ytan långsträckt och gränsar till stora delar till Nacka och Huddinge. Trots detta pendlar relativt få elever till andra kommuner och man har 55 % av eleverna i de egna skolpliktsbevakningsskolorna. 26 % pendlar inom stadsdelsområdet och 19 % pendlar ut till övriga staden eller andra kommuner. Hammarbyskolan är en F-5 skola där många elever i närområdet (74 %) väljer att gå. Även Björkhagens skola har en stor andel (68 %) av de egna eleverna. Båda dessa skolor ligger i den norra delen av stadsdelsområdet. Skarpabyskolan och Tätorpskolan i de södra delarna av Skarpnäck har båda en lägre andel av sina elever på skolan. I samma område finns den fristående Tornadoskolan dit många av eleverna från södra Skarpnäck söker sig. Även Skarpnäcks fria skola är ett populärt alternativ. Trots att Björkhagens skola är populär bland de egna eleverna finns kapacitet för fler och man tar emot ytterligare dryga 240 elever från det egna stadsdelsområdet och 90 elever från andra områden. Den lika populära Hammarbyskolan har mindre kapacitet och tar därmed emot färre inpendlande elever. Från Skarpnäck pendlar eleverna i stor omfattning till Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör. I det förstnämnda stadsdelsområdet är Eriksdalsskolan (76 elever) mest populär, men både Kulturamas Musikdramatiska Grsk och Åsö Grundskola drar till sig drygt 20 elever från Skarpnäck. Av de som pendlar till Enskede-Årsta-Vantör går de flesta i Kunskapsskolan i Enskede (47 elever), men en relativt stor mängd söker sig till Nytorpsskolan (31 elever), Enskede Skola (27 elever) och Stockholms språkskola (21 elever). Eleverna pendlar även till Farsta där Eng. skolan i Enskede (56 elever) och Martinskolan (32 elever) lockar. Vidare åker 38 elever till Norrmalm för att gå i Adolf Fredriks Musikklasser. Relativt få elever går i skola i annan kommun och de som gör det går i kommunala skolor. 23

25 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Skarpnäck Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm 1 1 Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Skarpnäck Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista 1 1 Skarpnäck Skärholmen 1 1 Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

26 FARSTA Farsta är den stadsdel med flest elever i högstadieålder som pendlar ut från området. Totalt sett går 47 % av eleverna i skolpliktsbevakningsskolan, 29 % i andra skolor i Farsta och 24 % i skolor i andra stadsdelsområden eller andra kommuner. I de lägre åldrarna upp till årskurs 3 går omkring 60 % i den närmaste skolan medan närmare 50 % i årskurs 7-9 pendlar ut från Farsta. De skolor i Farsta där fler elever väljer andra alternativ är Hästhagsskolan (en F-3 skola), Hökarängsskolan (F-9) och Kvickentorpsskolan (4-9). Från Hästhagsskolans närområde pendlar eleverna ofta inom Farsta där 103 elever respektive 64 elever går i de fristående skolorna Farstaängsskolan, och Friskolan Hästen. De pendlande eleverna från Hökarängsskolan går i Gubbängsskolan (68 elever), Internationella engelska skolan (59 elever), den fristående Martinskolan (69 elever) eller pendlar ut till andra stadsdelområden. Från Kvickentorpsskolan pendlar närmare 100 elever till Internationella engelska skolan i de norra delarna av Farsta, 60 elever till Hökarängsskolan och 50 till Kunskapsskolan i Enskede. Tallkrogens skola och Fagersjöskolan är de skolor där flest elever från skolpliktsbevakningsområdet går i den egna skolan 76 respektive 72 %. Vid sidan om de fristående skolorna är Gubbängsskolan den skola som tar emot inpendlande elever från andra stadsdelsområden och då huvudsakligen från närliggande Enskede-Årsta-Vantör. Elever bosatta i Farsta pendlar huvudsakligen till Enskede-Årsta-Vantör där Kunskapsskolan i Enskede (168 elever) och Enskede Skola (64 elever) tar emot flest elever. Inom nämnda stadsdelsområde pendlar Farstaeleverna även till Sturebyskolan (30 elever), Nytorpsskolan (27 elever) och Enskedefältets Skola (24 elever). Pendlingen till Södermalm är också relativt omfattande, i detta stadsdelsområde går 76 elever i Eriksdalsskolan, 40 elever i respektive av Åsö Grundskola och Kulturamas Musikdramatiska Grsk medan 23 elever går i Distra Skola. Vidare pendlar 31 elever till Norrmalm där de går i Adolf Fredriks Musikklasser och knappt 50 elever pendlar till Skarpnäck där de fördelar sig relativt jämnt mellan Al-Zahraa Idealiska Akademi och Södermalmskyrkans Kristna Skola. Få elever från Farsta pendlar ut från staden. 25

27 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Farsta Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 1 1 Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Farsta Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby 1 1 Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista 3 3 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 3 3 Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

28 ÄLVSJÖ I Älvsjö har en stor bostadsutbyggnad lett till att man i många fall har fler elever boende i skolornas skolpliktsbevakningsområden än motsvarande kapacitet. Undantaget är framför allt Sjöängsskolan i norra Älvsjö som har en stor kapacitet och många inpendlande elever. Totalt går i Älvsjö 58 % av eleverna i den egna skolan, 19 % i en annan skola i området och 23 % pendlar ut främst till närliggande områden. I de äldre årskurserna går eleverna i den egna skolan (54 %) eller pendlar till andra stadsdelsområden (38 %). Få elever väljer en annan högstadieskola i Älvsjö. Solbergaskolan är den skola som har lägst andel av sina egna elever. Skolans elever går huvudsakligen i Kämpetorps skola (73 elever), Västbergaskolan (101 elever) och Sjöängsskolan (105 elever).. Även den lilla Ekängens skola har många elever som går i andra alternativ. Dessa elever går i olika skolor där Långbrodalsskolan är vanligast (45 elever). Sjöängsskolan, Långbrodalsskolan och Herrängens skola är alla skolor där över 70 % av eleverna går i den egna skolan. Till Älvsjö pendlar elever framförallt från närliggande områden i Enskede-Årsta-Vantör till Sjöängsskolan (284 elever). Skolan ligger i de norra delarna och gränsar mot de områden i Enskede-Årsta-Vantör där dessa elever huvudsakligen bor. Ut från Älvsjö går den största pendlingsströmmen till Hägersten-Liljeholmen där 120 elever går i Kunskapsskolan i Fruängen, 40 elever i Västbergaskolan, 38 elever i Blommenbergsskolan och 21 elever i Fruängens Skola. Drygt 30 elever pendlar till Norrmalm där de går i Adolf Fredriks Musikklasser och 27 elever till Farsta där Eng. skolan i Enskede tar emot dem. Mycket få elever går i skola i andra kommuner. 27

29 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Älvsjo Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma 3 3 Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby 3 3 Kungsholmen Norrmalm 1 1 Östermalm 1 1 Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Älvsjo Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 1 1 Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

30 HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN I Hägersten Liljeholmen går 58 % av eleverna i sin skolpliktsbevakningsskola, 26 % går i andra skolor i området och 16 % pendlar ut. Pendlingsmönstret liknar alltså till stor del det genomsnittliga i staden. 84 % av dem som tillhör Mälarhöjdsskolans skolpliktsbevakningsområde går i den egna skolan. Endast 5 % av dessa elever pendlar till andra områden. Även den nybyggda Årstadalsskolan som ligger närmare innerstaden har 77 % av sina elever i skolan men där pendlar 18 % till andra stadsdelsområden. Även skolorna i Gröndal Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan har båda över 70 % av sina elever på skolan. Skolor med relativt hög utpendling är Fruängens skola och Aspuddens skola där knappt 60 % av eleverna väljer andra alternativ. 94 av Fruängsskolans elever går i Västbergaskolan och 42 i Kunskapsskolan i Fruängen. Även från Aspuddens skola går man gärna i Västbergaskolan (134 elever). Skolan har varit en kommunal skola och hade även som fristående skola under en period ett skolpliktsbevakningsområde. 69 elever från Aspuddens skolas område går vidare vardera i Pilgrimsskolan och i Blommensbergsskolan. Eleverna i Hägersten-Liljeholmen som pendlar över stadsdelsområdesgränserna pendlar mestadels till Södermalm där den närliggande Högalidsskolan har 75 elever från området. Man pendlar också med tvärbanan till Vittra i Sjöstaden (41 elever). Övrig pendling till Södermalm går till Kulturamas Musikdramatiska Grsk, Eriksdalsskolan (36 elever till vardera skola), Mariaskolan (28 elever) och Vittra på Södermalm (20 elever). I viss utsträckning pendlas det även till Älvsjö där 35 elever går i Johan Skytteskolan, 30 elever i Olympen Långbropark och 20 elever i Solbergaskolan. Vidare pendlar 33 elever till Norrmalm och Adolf Fredriks Musikklasser medan 21 elever tar sig till Östermalm där de går i Engelbrektsskolan. 29

31 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Hägersten- Liljeholmen Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Hägersten- Liljeholmen Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

32 SKÄRHOLMEN Skärholmen längst i sydväst angränsar till andra kommuner och man har en del elever främst i den norra delen av Huddinge. Totalt går 47 % av eleverna i skolpliktsskolan, 28 % pendlar inom området och 25 % pendlar ut. Förhållandevis många, 20 %, pendlar ut från stadsdelsområdet redan i skolår F-3. Dessa yngsta elever är spridda över olika skolor, men sammanlagt går över 65 av dessa barn i den montessoriinspirerade Juringeskolan (Huddinge) eller Lögarbergets montessoriskola. Jämfört med antal elever i skolpliktsbevakningsområdet har både Lillholmsskolan och Ekholmsskolan en låg verksamhetskapacitet. Men skolorna fyller trots detta inte upp motsvarande sin kapacitet utan eleverna väljer istället andra alternativ. Sätraskolan är den skola som har flest av de egna eleverna men andelen är lägre än bland de skolor som ligger högt i övriga stadsdelsområden. I Sätraskolan går 59 % av barnen i skolpliktsbevakningsområdet medan 30 % pendlar till andra stadsdelsområden. Slättgårdsskolan och Söderholmsskolan har båda strax över 50 % egna elever. En påfallande hög utpendling inom Skärholmen har Ekholmsskolan där bara 24 % av barnen i närområdet går. 67 av dess elever går i stället i Västerholmsskolans friskola och 32 går i Lillholmsskolan. Mellan Lillholmsskolan och Ekholmsskolan sker en pendling åt båda håll där 18 elever från Lillholmsskolan går i Ekholmsskolan. Elever boende i Skärholmen som pendlar över stadsdelsområdesgränserna pendlar framförallt till Hägersten-Liljeholmen där Aspuddens Skola (87 elever), Kunskapsskolan i Fruängen (54 elever), Lögarebergets Montessoriskola (45 elever), Mälarhöjdens Skola (40 elever) och Västertorpsskolan (30 elever) tar emot en hel del elever. I viss mån pendlar man även till Östermalm där 27 elever går i Engelbrektsskolan och 22 elever i Engelska Skolan, Norr. I övrigt pendlar eleverna mestadels till enstaka skolor i andra stadsdelsområden. Exempelvis tar Al-Zahraa Idealiska Akademin i Skarpnäck emot 41 elever medan 37 elever går i Högalidsskolan på Södermalm. Högalidsskolan är belägen i Hornstullsområdet och därmed lätt tillgänglig med tunnelbana. 31

33 Elever som går i skola inom stadsdelsområdet fördelat efter boendeområde och årskurs (exkl. elever från annan kommun). Skärholmen Boendeområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm 2 2 Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck 1 1 Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjo Totalt Elever boende i stadsdelsområdet fördelat efter det stadsdelsområde där de går i skolan samt årskurs (inkl. elever som saknar uppgift om skolpliktsskola). Skärholmen Skolområde F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 1 1 Södermalm Älvsjo Annan kommun Totalt

34 TABELLBILAGA Bilaga 1 Pendling per SDO efter skola Bilaga 2 Korstabell pendling 33

35 Bilaga 1 Pendling per SDO efter skola. Visar antal elever boende i respektive stadsdelsområde som pendlar till skolor belägna i andra stadsdelsområden. 34

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Welcome to school Tervetuloa kouluun Bienvenido a la escuela Ku soo dhawaaw dugsiga! Kontaktcenter: 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se Välj senast 15 februari 2015 Välkommen

Läs mer

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Bromma Bromma Enskilda skola

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Cordoba International School 33 34 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Fryshuset

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 2 Sammanfattning I Stockholm finns en mängd grundskolor spridda över hela staden. Utvecklingen har gått mot

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014 SKOLA TELEFON ÅR E-post NAMN STADSDEL Abrahamsbergsskolan 50848975 åk 6-9 anna.nygard@stockholm.se Anna Nygård Bromma Abrahamsbergsskolan 566 13 400 F-9 gerd.mellstrom@stockholm.se Gerd Mellström Bromma

Läs mer

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Lokaleffektivisering av grundskolan - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Anna Herre Anette Holm april 2007 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag och genomförande... 6 2.1

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN SID 1 (61) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 Besöksadress Hantverkargatan 2F, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 33 000 info.utbildning@stockholm.se

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 Uppdragsnummer 95125 Stockholm 2011-12-05 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson

Läs mer

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN

DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STADSHUS STOCKHOLM 2010-09-16 DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Inledning Alla barn får i dag inte en likvärdig

Läs mer

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 1 Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 Innehåll sid Vad är kvalitet i skolan? 2 Bedöma resultat 4 Förutsättningar

Läs mer

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (83) 211-9-16 STADSLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG: SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM SID 2(83) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag...

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT 2 Elevströmmar i Stockholms grundskolor Jia Zhou Silke Tindrebäck 1 ( 74 ) Sida 2 av 74 Sammanfattning År 26 genomförde Sweco Eurofutures 1 en studie 2 av grundskoleelevers pendlingsmönster

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015 NAMN SKOLA E-post Anna Nygård Abrahamsbergsskolan anna.nygard@stockholm.se Gerd Mellström Abrahamsbergsskolan gerd.mellstrom@stockholm.se Åsa Alsparr Adolf Fredriks Musikklasser asa.alsparr@stockholm.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET KARIN FÄGERLIND OCH PERNILLA MELIN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2007 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 Diskussionsunderlag INNEHÅLL

Läs mer

Stockholms län Antal nedladdningar 2012

Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Folkbibliotek Biblioteken vuxna under 18 år Alla låntagare Totalt Akalla bibliotek Alviks bibliotek 61 50 111 111 Aspuddens bibliotek 1 3 4 4 Bagarmossens bibliotek

Läs mer

Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor

Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor Några beskrivande data om Stockholms grundskolor vårterminen 214 Innehåll Innehåll...2 Inledning...4 Om FiSS...4 Likvärdig skola...5 Oroande

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Ärendets beredning. Bakgrund

Ärendets beredning. Bakgrund UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 09-454/2996 SID 1 (11) 2009-08-28 Handläggare: Robert Lundh Tfn: 508 33 638 Jan-Erik Nilsson Tfn: 508 33 821 Till

Läs mer

Att välja skola 2014

Att välja skola 2014 Att välja skola 2014 Innehåll Välkommen 4 Att tänka på innan du väljer skola 5 Så här väljer du skola 6 7 Detta händer efter att du valt skola 8 Annat som är bra att veta 8 Presentation av skolorna 9 Frågor?

Läs mer

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2012 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 3 17 20 Aspuddens bibliotek 1 2 3 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2013 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 5 31 36 Aspuddens bibliotek 2 4 6 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2010

Utbildningsförvaltningen 2010 Andreas Peterson Karin Fägerlind Silke Burestam Utbildningsförvaltningen 2010 Sambandet mellan grundskolebetyg och Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Box 8320, 104 20 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9

SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9 Läsår 00/01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ANDEL ELEVER SOM INTE UPPNÅTT KUNSKAPSMÅLEN, ALLA

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad

Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad Kommunrapport Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad Höstterminen 13 13-1-13 Bild över verktyget SkolmatSveriges uppbyggd Denna rapport baseras på svar från 96 skolor som har besvarat Nivå 1 av verktyget

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Jämställdhetsgal(n)a 2010-12-08 Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Carina Cannertoft, Innehåll Vad är Stockholmsenkäten? Psykisk och psykosomatisk hälsa Mobbning ANT Kill- och tjejrapporter Hur genomförs

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Större klasser - mindre kunskap

Större klasser - mindre kunskap Större klasser - mindre kunskap Klasstorlekarnas utveckling 2006-2013 Socialdemokraterna i Stockholms stad 2014:1 Under de senaste åren har debatterna om skolan varit många och långa. Det har gällt i Sverige.

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012 Stockholm 2013-01-07 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson Silke Tindrebäck

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Befolkningsöversikt 2007 Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar S 2008:14 Frida Saarinen 2008-12-01 Tel: 508 35 004 Befolkningstillväxten,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Bromma stadsdelsförvaltning

Bromma stadsdelsförvaltning Bromma stadsdelsvaltning Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Upphandling av hantverkstjänster i samarbete med fyra andra stadsdelsvaltningar och utbildningsvaltningen Bromma, Spånga-Tensta, Hässselby-Vällningby,

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 5.1 Sida 1 (20) 2016-02-28 Bilaga 1: Lokalresurser Nedan redovisas lokalresurser per stadsdelsnämndsområde. Elevantalet bygger på verkligt elevantal 15 september 2015. Skolornas area redovisas enbart för

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013 Utbildningsförvaltningen Bilaga 10 Grundskoleavdelningen Sida 1 (15) 2014-01-09 Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013 Uppdrag och förutsättningar Den första juli 2011 trädde

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande frågor Utvecklingsenheten Bilaga 1 Sida 1 (8) 2014-10-02 Dnr 1.7.1-121/2014 Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 Stockholm 2014-01-08 Sweco Strategy AB Linda Wahlman Henrik Nilsson Sweco

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer