Ett program för yrkeskök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett program för yrkeskök"

Transkript

1 Ett program för yrkeskök

2 Sikta mot Ekostjärna! Anslut er till Stegvis mot eko En anslutning ger din organisation synlighet, du får tillgång till ett tillförlitligt sätt att informera kunderna om användningen av ekologiska produkter på och du får senaste nytt om ekomarknaden och -branschen. Stegvis mot eko är ett frivilligt och avgiftsfritt program för alla yrkeskök. Målet med programmet är att förbereda framför allt köken inom den offentliga sektorn inför en verksamhet som tar hänsyn till på hållbar utveckling genom användningen av ekologiska råvaror utökas gradvis. Programmet samlar in information in om hur användningen av ekologiska produkter har utvecklats i yrkeskök och genom detta förstärks ekokedjan och marknaden för ekologiska produkter. De organisationer som har gått med i programmet för fram kökens behov och önskemål och det här förs vidare till ekoproducenterna och förädlarna av ekologiska produkter. Programmet erbjuder: Ekoprodukter är ett stort steg på vägen mot en hållbarare matproduktion Ekologisk produktion är övervakad verksamhet, som är skyddad genom lag. Förutom de här kraven ska ekologiska livsmedel uppfylla samma kriterier som konventionella livsmedel. Det som eftersträvas i den ekologiska odlingens principer och i författningarna om ekologisk produktion är en ekologisk hållbarhet. Finlands regering har förbundit sig till att utöka den ekologiska produktionen och användningen av ekologiska produkter. Målet med regeringens program för utveckling av ekobranschen är att 20 % av den odlade åkerarealen ska brukas ekologiskt. Målet i regeringens förnyade principbeslut är att 10 % av maten som serveras i offentliga yrkeskök ska vara ekologisk år 2015 och 20 % fram till Inom de offentliga måltidstjänsterna producerades över 400 miljoner måltider under 2011 (Taloustutkimus Oy:s HoReCa-register 2011), så den offentliga sektorns inköp spelar en viktig roll för uppnåendet av de ekologiska målen. Yrkeskök och ekoprodukter EU:s ekoförordning gäller inte yrkeskök. I Finland övervakas yrkeskökens användning av ekologiska produkter inte heller genom nationella författningar, utan tillsynen faller under den kommunala hälsoinspektörens ansvarsområde. Den viktigaste regeln för användning av ekologiska produkter i ett yrkeskök är att kunden inte får vilseledas. Stegvis mot eko erbjuder en tillförlitlig modell för att använda ekologiska produkter inom måltidstjänster samt för att informera kunderna om detta. Yrkesköken och miljön Yrkeskökens val påverkar hela livsmedelskedjan från primärproduktion till konsumentens fat. Stegvis mot eko rekommenderar att kök som ansluter sig till programmet förutom ekologiska inköp också ska genomföra andra åtgärder som hänför sig till hållbar utveckling. Närmare information om miljöfrågor inom måltidstjänster finns på programmets webbsidor. en pålitlig modell för att utöka andelen ekologiska råvaror inom måltidstjänster synlighet för användningen av ekologiska produkter i ett kök information om ekologiska produkter och om hur de kan användas i yrkeskök information om livsmedelsanskaffning information om köksverksamhet som tar hänsyn till hållbar utveckling ett nätverk av kök som engagerar sig i ekologiska produkter Målet i regeringens förnyade principbeslut är att 10 % av maten som serveras i offentliga yrkeskök ska vara ekologisk år 2015 och 20 % fram till 2020.

3 Hur kan man ansluta sig till programmet? Kriterierna för en stegprodukt Diplomet för Stegvis mot eko Stegvis mot eko är ett elektroniskt nätverk. Anslutningen till programmet och ekoplanen görs elektroniskt. Väsentlig ekologisk produkt = en enskild produkt Genom diplomet för Stegvis mot eko kan köken på ett eller produktgrupp som används kontinuerligt vid tillförlitligt sätt informera kunderna om sitt engage- BÖRJA! UTNÄMN! mang för ekologiska råvaror. Organisationen ska välja en person som är organisationens kontaktperson i kontakterna med programmets upprätthållare. Kontaktpersonen informerar hela organisationen om händelser och nyhetsbrev från Stegvis SPARA inloggningsuppgifterna! tillredning av en måltid eller som kontinuerligt bjuds Fatta inom organisationen ett strategiskt beslut om att börja använda ekologiska produkter och skriv in det i verksamhetsplanen. I samband med beslutet ska organisationen också göra upp upphandlingsanvisningar. Det är också bra att göra upp en årsplan om hur man ska gå tillväga när man De inloggningsuppgifter som du skapar i samband med registreringen ska sparas inför uppdateringen av ekoplanen. När ekoplanen uppdateras avancerar organisationen bl.a. till veckan. T.ex. potatis, ägg, flingor, mjölk, mjölkproduk- gradvis lägger till produkter. SLÅ FAST! Slå fast om hela organisationen ska ansluta sig till programmet samtidigt eller om bara en del ska göra det, t.ex. de kommunala måltidstjänsterna för daghem eller äldrevård. Verksamhetspunkter som är registrerade under samma namn ska använda samma ekologiska produkter och avancera i programmet vid samma tidpunkt. Olika sektorer inom organisationen kan registrera sig som en egen grupp och kan avancera i programmet i olika takt. mot eko. nästa steg i programmet. VÄLJ! INFORMERA! Välj sådana ekologiska produkter som passar in i er verksamhet. Till att börja med behövs det endast en betydande produkt som används dagligen eller minst två gånger i veckan i matproduktionen eller serveringen. En produkt är allt som behövs för det Kom ihåg att informera hela personalen inom organisationen samt kunderna om användningen av ekologiska produkter. Vid informerandet är det bra att berätta om organisationens mål och vision samt om grunderna för användningen av ekologiska produkter. Extramaterialet på programmets webbsidor får användas fritt i samband med informerandet. första steget. GÖR TESTET! Anslutningen till Stegvis mot eko inleds med ett ekotest som finns på programmets webbsidor. Testet kan göras av hela personalen inom organisationen om man så vill. Fyll i registreringsblanketten efter att testet är gjort. Det finns sex ekosteg I köket används genomgående minst en (1) väsentlig ekologisk råvara. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. ter, grönsaker, kött är väsentliga råvaror. Väsentliga råvaror är dock inte sådana produkter som används i liten mängd, t.ex. enskilda kryddor. Närmare anvisningar om anslutning till Stegvis mot eko finns på Stegprodukt = en väsentlig ekologisk produkt som har valts ut för ett steg. Det är bra att välja en produkt som är lätt att få tag på och som finns kontinuerligt till förfogande. Produkten kan användas vid matlagning och bakning eller bjudas ut som en del av måltiden som surmjölk, bröd, kaffe, te. STAR steg Steg fem Steg fyra Steg tre Steg två Steg ett ut som en del av måltiden under minst två dagar i I köket används genomgående minst två (2) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. I köket används genomgående minst fyra (4) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. I köket används ständigt minst åtta (8) ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. I köket används ständigt minst 20 ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. Ekologiska alternativ används inom alla råvarugrupper och vanliga råvaror används enbart om det inte finns något ekologiskt alternativ.

4 Case Juvas måltidstjänster Ekoprodukter är en viktig faktor för måltidstjänstens image skalade, tärnade och mosade samt förgräddade I Juva satsar man på kommunens egen ekologiska Juva har satt upp tydliga mål för att främja ekologisk produktion. Genom att framför allt använda eko- mat. Målet är att fördubbla den närproducerade och logiska produkter från det egna närområdet kan ekologiska matens andel inom offentlig bespisning man vara säker på att råvarorna är säkra och rena. jämfört med nuvarande nivå fram till slutet av Samtidigt stöder man produktionen i regionen och strävar efter att främja närområdesodlarnas intresse för ekologisk odling och för förädling av produkterna till en form som passar storhushåll. Kommunfullmäktige i Juva fattade den 7 november 2011 ett beslut om att höja andelen närodlat och ekologiskt till 40 % av livsmedelsanskaffningarna under åren 2013 och 2014 samt att avancera till steg 4 i Stegvis mot eko. Kommunen hoppas att beslutet ska vara ett uppmuntrande exempel för övriga kommuner i landskapet. I samband med att beslutet fattades gav kommunfullmäktiga i Juva en utmaning till regionens producenter och företag att ta fram sådana produkter som till sina produktegenskaper och leveransvillkor lämpar råvaror. Juva hör till Nyslotts upphandlingsring som konkurrensutsätter mjölkprodukter, kött, fisk och partihandelsprodukter. Färska produkter, bär och saft kan köpas av lokala aktörer. Köket i Juvas utbildningscentrum samt i äldrehemmet befinner sig just nu på andra steget i Stegvis mot eko. De ekologiska produkter som används är fettfri mjölk, surmjölk, knäckebröd, en del av flingorna, torkade ärter och tärnade morötter (frysvara). Via Stegvis mot eko får måltidstjänsterna i Juva information om ekologiska produkter samt tips om användning av ekologiska råvaror vid tillredningen av mat. sig för bruk i yrkeskök. Juvas måltidstjänster i korthet En del av kommunens strategi går ut på att stärka Läge: Södra Savolax, Juva, runt invånare livsmedelsproduktionen. Juva kommun utmanar kommunerna i södra Savolax att delta i satsningen på ekologisk och närproducerad mat. För tillfället kan varuleverantörerna leverera en så- Enhet: Juva kommuns måltidstjänster Enhetens ställning: Måltidstjänsten verkar under Rantasalmis kommunstyrelse Case Palmia Det ekologiska är en del av matkulturen Det utökade ekologiska utbudet inom Helsingfors stads måltidstjänster baserar sig på stadens matkulturstrategi, som är ett exempel på kommunens strategiska beslut att målmedvetet och i betydande grad utöka användningen av ekologisk mat. I strategin nämns att de ekologiska födoämnenas andel ska höjas till 50 % i daghemmen i Helsingfors fram till Fördelen med att använda ekologiska produkter är att maten är ren och att inga kemiska gödselmedel har använts i odlingen eller i produktionen. Kunderna ska garanterat kunna bjudas på ren och säker mat. Eftersom Palmia är en stor aktör främjar man samtidigt också den finska ekobranschens tillväxt. Användningen av ekologiska råvaror och produkter ingår också i det egna programmet Ansvarsfull måltid samt i Helsingfors stads strategi för globalt ansvar. Menyn är fortfarande under utveckling med målet att utöka andelen ekologiskt per år utgående från de gränser som tillgång, kvalitet och pris sätter. Utgångspunkten är att uppskattningen av maten ska öka, att barnets helhetsupplevelse av maten ska stå i centrum och att daghemmen ska vara en del av matkulturen i Helsingfors. Palmias ekologiska vägplan för daghemsmåltider: 2011 spannmålsprodukter 2012 mjölkprodukter 2013 grönsaker eventuellt några köttprodukter Upphandlingscentralen konkurrensutsätter Helsingfors stads livsmedelsinköp i samarbete med Palmia. Upphandlingscentralen har gjort en omfattande kartläggning av urvalet av och tillgången på ekologiska produkter. Dessutom har tillverkare och producenter informerats om de ekologiska aspekterna. Kartläggningarna och undersökningarna visar att ekoproduktionen i Finland för tillfället inte räcker till. Leverantörerna är villiga att producera ekologiskt, men en sådan produktion kräver planering och detta påverkas återigen av informationen om vilka långsiktiga uppköp beställarsidan kommer att göra. Palmia strävar alltid efter att i första hand använda finska ekoprodukter. På daghemmens sex veckors meny finns bl.a. följande ekologiska dan mängd närproducerade och ekologiska produkter Till måltidstjänsternas ansvarsområde hör vårdtjäns- som behövs för första steget. Den första eftersträvade ter, servicebostäder, hälsovårdscentralen, daghem, nivån är att utöka andelen närproducerade och skolor, hemservice och måltidstjänster för personalen. ekologiska produkter med 35 % jämfört med nuva- I köket vid Juvas skolcentrum tillagas dagligen mat rande nivå. För att ytterligare utöka användningen för 700 elever. I äldrehemmets kök tillreds dagligen Genom att erbjuda ekoprodukter är vi med och bygger ett hållbarare och renare liv för våra kunder. av de här produkterna till 40 % krävs det fler färdigt sammanlagt 650 måltider. Tiina Ahola, planerare

5 Daghemsservicen är på steg 2 och en del av lunchrestaurangerna på steg 1. Genom att höra till Stegvis mot eko försäkras Palmias kunder om att användningen av ekologiska råvaror och produkter genomgår en långsiktig utveckling och utökning. Deltagandet sporrar också Palmias egen personal till att hela tiden bemöda sig om ekologiska val. Programmet fungerar också som nätverk/forum där man tillsammans med andra aktörer kan diskutera ekofrågor. Case Servica Ekologiska anskaffningar har ännu inte nämnts i sig till programmet. Servica har i februari 2013 strategin i Kuopio stad eller hos Itä-Suomen huol- klivit upp till ekosteg 2 för daghemmens, skolornas topalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Östra Finlands och personalrestaurangernas del. servicetjänster samkommuns affärsverk) (Servica). Servica vill emellertid påverka genomförandet an en hållbar utveckling i Östra Finland genom sina egna handlingar. De försöker genomföra åtgärder med hänsyn till hållbar utveckling i anskaffningar, i verksamheten samt genom att öka personalens Bild: Tiina Ahola/ Palmia cateringservice råvaror: gröt och välling av ekologiska flingor till frukost, ekologiskt bröd så gott som dagligen, ekologisk pasta till och i maten 2-3 gånger i veckan, ärtsoppa av ekologiska ärter samt i viss mån ekologisk yoghurt till mellanmål eller frukost. Fyra gånger finns det också ekologiska efterrätter med ekologisk surmjölk, ekologisk yoghurt eller ekologiskt spannmål på listan. Den genomsnittliga andelen ekologiskt av ett daghemsbarns alla måltider är 14,3 %. I uträkningen har man beaktat den ekologiska andel som ingår i färdiga portioner. De ekologiska råvarornas högre priser och tillgången som varierar enligt säsong är fortfarande en utmaning för användningen av ekologiska produkter. Fortfarande är det enbart några inhemska ekologiska råvaror som säljs i förpackningar som lämpar sig för hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Ekoproducenterna borde få in sina produkter i partiaffärernas sortiment så att Palmia skulle ha möjlighet att använda dem. Palmias cateringservice i korthet medvetenhet. Läge: Helsingfors, invånare ca Servica konkurrensutsätter livsmedel i samarbete Enhet: Palmias cateringservice Enhetens ställning: en del av affärsinrättningen Palmia som ägs av Helsingfors stad Palmias cateringservice producerar måltidstjänster för Helsingfors stad, ungefär måltider dagligen. Verksamheten består av fyra delar: kostservice för vårdsektorn, skol- och daghemsservice, restaurangservice och Catering Pakkala, som är vårt storkök. Inom kostservicen för vårdsektorn produceras måltider för bl.a. sjukhus, äldrehem, servicehus och -centraler. Skol- och daghemsservicen serverar sammanlagt ca måltider varje dag. Restaurangservicen serverar personalmåltider i 25 lunchrestauranger och i 10 yrkeshögskolerestauranger. Tilläggsuppgifter: Tiina Ahola, planerare, Palmia cateringservice med IS-Hankinta Oy. Upphandlingen koncentreras i en konkurrensutsättning som görs tillsammans med övriga delägarsamfund i IS-Hankinta Oy. Utmaningar för upphandlingen är de olika samfundens olika önskemål och mål och behovet av stora produktvolymer, vilket ändå ger en prisfördel i de totala inköpen. I Kuopio används precis som i andra offentliga kök ekologiska flingor, ekologisk surmjölk och ekologiskt bröd. De här produkternas tillgänglighet är tryggad. Avancerandet i programmet sker med kundgruppen som utgångspunkt. En del kundgrupper kommer i mån av möjlighet att avancera till steg 3 redan under Det här beror på om man lyckas hitta lämpliga produkter och på om det finns ekonomiska resurser samt på kundernas önskemål. Via programmet har Servica fått information om ekologiska produkter och om tillgången på dessa. Stegvis mot eko ger större synlighet åt strävandena mot hållbarare val i produktionen av måltidstjänster. Servica i korthet Läge: Norra Savolax, Kuopio, invånare ca Enhet: Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä, Servica Enhetens ställning: en av Servicas tre inriktnin- Ekologiska produkter, mer närproducerad mat, gar, d.v.s. måltidstjänster, lokalvård och instru- mindre bioavfall samt energisnålare köksutrus- mentservice, fastighets- och logistiktjänster tning bildar tillsammans en helhet som Servicas måltidstjänster vill sträva efter. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Måltidstjänster: personal 372, omsättning ca 23,5 milj. /år, luncher/vardag ca (Servica) gick med i Stegvis mot eko under hösten Tilläggsuppgifter: Sari Karttunen, Servica, Sammanlagt 84 verksamhetspunkter anslöt sektorchef Vi vill främja en hållbar utveckling och vara en ansvarsfull producent av stödtjänster. Sari Karttunen, sektorchef

6 En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vår gemensamma framtid. (Our common future, 1987.) Rapport från världskommissionen för miljö och utveckling. Tilläggsupgifter: Stegvis mot eko, EkoCentria, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Pro Luomu ry, Förbundet för ekologisk odling rf, Luomu.fi Detta material har producerats med stöd från jord- och skogsbruksministeriet. Grafisk planering och grafiskt genomförande: Reklambyrån Crealab Oy

7 Savon koulutuskuntayhtymä Stegvis mot eko har verkat sedan 2002 och upprätthålls av utvecklingsenheten EkoCentria som lyder under Savon koulutuskuntayhtymä (Savolax utbildningssamkommun). Programmet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. EkoCentria / Stegvis mot eko Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 13 (Sammakkolammentie 2) KUOPIO tfn

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden Mera ekologiskt i den offentliga måltiden BAKGRUND 1/3 ca en tredjedel av konsumtionens miljöpåverkan orsakas av matproduktion och -konsumtion där primärproduktionen står för den största belastningen Lähde:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 65 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat Beredning och upplysningar: Minna Ahola, tfn 050 525 2779 Regina

Läs mer

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM EN KOMMUNAL MATSTRATEGI BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har

Läs mer

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? Beslutsfattare, upphandlare och måltidsexperter HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? ATT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAT Detta häfte har utarbetats för att stödja upphandling av närproducerade livsmedel

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? Beslutsfattare, upphandlare och måltidsexperter HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? ATT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAT Detta häfte har utarbetats för att stödja upphandling av närproducerade livsmedel

Läs mer

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden Mera ekologiskt i den offentliga måltiden Ett expertteam inom samkommunen för utbildning i Savolax Befrämjar förverkligande av hållbara matkedjor i den offentliga måltiden, bl.a. genom att utöka användningen

Läs mer

Måltider i förskolan i Huddinge kommun

Måltider i förskolan i Huddinge kommun Måltider i förskolan i Huddinge kommun Våra kök I Huddinge kommun finns ca 75 kommunala förskolor där vi serverar mat till ca 5200 barn varje dag. På de flesta förskolor finns en kock som lagar maten i

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Framtiden är serverad. Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig

Framtiden är serverad. Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig Framtiden är serverad Livsmedelsindustrin / Köttbranschen presenterar sig Livsmedelsindustrin Tillverkar ett omfattande urval av allt ifrån råvaror till produkter som underlättar matlagningen samt färdiga

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Vad bör utvecklas inom ekobranschen i Finland

Vad bör utvecklas inom ekobranschen i Finland Vad bör utvecklas inom ekobranschen i Finland Ekotankesmedja 1.4. 2016 Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry 20.5.2015 T-14062 / Pro Luomu/ Luomun Ketjubarometri 2015 / RRI 1 Var är vi nu? Försäljningen av

Läs mer

Medborgarförslag om maten i Sala kommun

Medborgarförslag om maten i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTVRtcSEJir 24 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 135 Medborgarförslag om maten i Sala kommun Dnr 2012/406 INLEDNING Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Framtidens mat i Västerås. Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad

Framtidens mat i Västerås. Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad Framtidens mat i Västerås Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad Från jord till Bord Bjurhovdaskolan 2011 I morotslandet Projektidé Skapa förutsättningar för en upphandling

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%)

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 186 (89%) "Fisken torr ibland" "Ibland mindre bra" "Tycker

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Mmm maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Maten i grundskoleverksamheten Denna folder med gemensamma riktlinjer är ett led i arbetet med att grundlägga

Läs mer

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt!

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! 75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! Maria Unell Verksamhetsledare, Fil.Dr. maria@miljoresurslinne.se Tel: 072-511 61 00 www.miljoresurslinne.se Miljöresurs Linné Ideell förening, bildades

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Hållbara livsmedelsinköp

Hållbara livsmedelsinköp Policy Hållbara livsmedelsinköp Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Hållbara livsmedelsinköp 2016-10-24 2016-2019 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Hur uppmuntra lokala företag till hållbar utveckling genom miljökrav i upphandling

Hur uppmuntra lokala företag till hållbar utveckling genom miljökrav i upphandling Hur uppmuntra lokala företag till hållbar utveckling genom miljökrav i upphandling Kommunmarknaden, 10.9.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Min presentation Kort om Motiva och vår rådgivningstjänst Strategi

Läs mer

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN Food Valley of Bjuv - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri. 2015-09-17 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Det finns massor av outnyttjade resurser! Olika möjligheter

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Så arbetar Måltidsservice för att servera hållbara måltider och främja goda matvanor Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Matglädje Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider,

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Argumentbank Syftet med denna argumentbank är att göra det lättare för företag i livsmedelskedjan att identifiera, utveckla och förbättra de ekologiska

Läs mer

MATPOLICY PÅ VÅRA FÖRSKOLOR

MATPOLICY PÅ VÅRA FÖRSKOLOR MATPOLICY PÅ VÅRA FÖRSKOLOR 20151007 Innehållsförteckning; Vår vision 3 Mål7derna under dagen 4 Gröten 5 Salt 5 Socker 5 Fullkorn 6 Mjölk 6 Hur gör vi 7 Kontakt med köken 7 Vår vision kring maten vi serverar:

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

Kostpolicy på Ängdala Skolor

Kostpolicy på Ängdala Skolor Kostpolicy på Ängdala Skolor Syfte och bakgrund. I en strävan att ge er en insikt i vår verksamhet upprättar vi en kostpolicy. Ett tydligt dokument som man lätt kan följa för att bl.a. säkerställa att

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2 EKOPLAN Ändringsdatum avser den tidpunkt då planen senast ändrades eller kompletterades Datum för uppgörande Ändringsdatum Ändringsdatum 1. UPPGIFTER OM GÅRDEN Gårdens namn Ansvarsperson för produktionen

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Livsmedelskontroll och kontrolltid

Livsmedelskontroll och kontrolltid Livsmedelskontroll och kontrolltid Så räknar vi ut din kontrolltid/avgift Här får ni en stegvis vägledning för att se hur er verksamhet kommer att klassas. Observera att det bara är exempel och att vi

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

MATENS KLIMATPÅVERKAN

MATENS KLIMATPÅVERKAN LÄRARHANDLEDNING Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna får undersöka samband mellan vad vi äter och påverkan på klimatet. Eleverna

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Motivas upphandlingsrådgivning

Motivas upphandlingsrådgivning 2.11.2017 Motiva 1 Motivas upphandlingsrådgivning Verkar på uppdrag av olika ministerier Ger råd i hur man kan ställa hållbarhetskrav i upphandlingar Avgiftsfri Help Desk hankintapalvelu@motiva.fi Vi utvecklar

Läs mer

23 SEPTEMBER 2014. Frukosthantering

23 SEPTEMBER 2014. Frukosthantering Frukosthantering Det är mycket viktigt att servera patienterna den kost som vården rapporterat att patienten får äta. Är det några oklarheter vad och om patienten får äta måste vårdnäraservice personalen

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg Kvalité på livsmedel i de offentliga köken Eva Sundberg Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Funnits på Livsmedelsverket sedan 2011 Regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2013-01-07 BILAGA TILL DNR:2012-634-1.1. pm STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 Bakgrund Ett angeläget område inom stadsdelens förskoleverksamhet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut!

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut! Gå med i Semperklubben! Vill du ha mer information och inspiration om barn och mat? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ställ dina frågor till vår dietist. Anmäl dig nu så får du den praktiska vällingburken.

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna ^^Ä^^fek Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna Ett av etappmålen i det nya klimat och miljöprogrammet är att kommunen ska upphandla 100% ekologiska livsmedel till 2023. Detta är

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

KYL&FRYS PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a

KYL&FRYS PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a KYL&FRYS PRODUKTKATALOG Dr o g a Ko l i n sk a Välkommen till Plivit Trade Plivit Trade AB är Sveriges ledande grossist för livsmedelsprodukter från Sydeuropa! Vårt starka och kompletta utbud av fler än

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn

Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn Stockholm 5 oktober 2017 Eva Sundberg Ingela Dahlin Vi ska prata om: Livsmedelsverkets arbete med offentliga måltider - Budskap - Hållbar mat Matsvinn

Läs mer

Närmat upphandlingens ABC

Närmat upphandlingens ABC Närmat upphandlingens ABC Kommunmarknaden 12.-13.9.2012 Kommunmarknaden 13.09.2012 Jonna Törnroos jurist Närmatens definition Lagen känner inte till begreppen närmat eller närproducerad mat. Rapporten

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Klimatanpassa din matlagning

Klimatanpassa din matlagning Klimatanpassa din matlagning Varje tallrik räknas. Att klimatanpassa ditt kök är kanske den bästa miljöinsats du kan göra. Och det fina är att det varken är svårt eller omständligt. Med vårt initiativ

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014 Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Antagen KF Augusti- 2014 Syfte & mål KP vara ett kommungemensamt styrdokument samt stöd och verktyg för förtroendevalda

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

Måltidspolicy för Västerås stad

Måltidspolicy för Västerås stad Diarienr 2011/239-KS Måltidspolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 februari 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för

Läs mer

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010 Framtidens Mat Ekologisk mat i restauranger - Attitydundersökning 2010 Sammanfattning sid 2 Inledning sid Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13 1 Sammanfattning Attitydundersökningen gjordes

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-08-11., r;i.,., h..,:, I /._ \: =: L I, ~ l; ~ 5... ~:,., 1 ~ 20 (35) 112 Motion om ekologisk och lokalt odlad mat Dnr 2015/977 INLEDNING Erik

Läs mer