Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik"

Transkript

1 INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så skapar man ett hotell Örebrobolag tog hjälp vid Norgejobb Filmregissören gör sin firma till AB

2 ledare INNEHÅLL Tema: Regeringens budget i korthet Lägre skatt för pensionärer och slopat schablonavdrag för andrahandsuthyrning. Det är några av delarna i regeringens budgetproposition. Tema: Filmregissören som ombildade till AB Filmregissören Richard Holm har ombildat sin firma till aktiebolag. Han fick därmed bättre överblick på företagets och sin privata ekonomi. Dessutom betalar han lägre skatt med den nya företagsformen. Tema: Aktiebolag bättre än enskild firma och HB Går din firma med vinst är det lika bra att ombilda den till aktiebolag. Fördelarna är många, inte minst skattemässiga. PwC:s experter förklarar varför du ska ombilda till aktiebolag. Tema: Lägre skatt vid utdelning och kapitalvinster Vid utdelning och kapitalvinster är det en rad saker som man bör ha koll på, annars är det lätt att man betalar för mycket i skatt. Vår historia: Hotellkungen öppnade på Blasieholmen Efter att ha sålt sitt mytomspunna Lydmar hotell vid Stureplan i Stockholm tar sig Pelle Lydmar an nya utmaningar. Nu driver han nya Lydmar hotell på Blasieholmen i centrala Stockholm. Tema: Arbete utomlands ökar kostnaderna När ett företag får uppdrag utomlands är det vanligt att bolaget underskattar kostnaderna. Genom god planering och hjälp utifrån kan företaget undvika obehagliga överraskningar. ALLTID I INPUT: Ledare s. 2, Notiser s. 3, Goda råd s. 24 Fråga panelen s. 26, Hallå där s. 28 Fördelarna med aktiebolag har blivit så många. Driva aktiebolag allt mer populärt Det blåser en kraftig nyföretagarvind i landet. Siffror från Nyföretagarcentrum visar att antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med 16,6 procent, till under perioden januari till september i år. Och det är framför allt aktiebolagen som blir fler. Under september ökade antalet aktiebolag med hela 40 procent. Samtidigt var det färre enskilda firmor och handelsbolag som registrerades jämfört med förra året. Varannat nyregistrerat företag är numera ett aktiebolag. Vi ser alltså ett gigantiskt skifte av företagsform bland entreprenörerna. Anledningarna till detta är flera. Att aktiekapitalet halverades till kronor den 1 april är en viktig orsak. Att det för några år sedan blev betydligt gynnsammare skatteregler för utdelning och kapitalvinst för delägare i aktiebolag är en annan. Bolagsskatten har också nyligen sänkts. Men förutom det mer skattefördelaktiga blir det också mer struktur och ordning i ett aktiebolag eftersom man håller isär den privata ekonomin från bolagets. Faktum är att fördelarna med aktiebolag har blivit så många att det även lönar sig att ombilda enskilda firmor och handelsbolag till aktiebolag. I detta nummer av Input är temat Skatt och juridik och du kan bland annat läsa om filmregissören Richard Holm som ombildade sin firma till aktiebolag. Han uppskattade att det blev bättre struktur i hans rörelse med den nya bolagsformen. Att skatten blev betydligt lägre fick han på köpet. Trevlig läsning! Tomas Lindgren Ansvarig för Mindre och medelstora företag INPUT en tidning för företagare. Utgiven av PwC fyra gånger per år. Tid ningen förmedlar information och goda exempel för att ge inspiration och underlätta företagens och företagarnas vardag. >Ansvarig utgivare Tomas Lindgren >Redaktör Annica Hentze pwc.com >Adress Stockholm >Telefon >Internet >Prenumerationsärenden >Tryck Edita / Arkpressen i Västerås AB 2010 >Upplaga ex >Produktion Appelberg Publishing Group i samarbete med PwC. 2 INPUT PwC 4/2010

3 notiser Årets innovation räddar liv Läkaren och forskaren Malin Malmsjö, verksam vid Lunds universitet och Region Skåne får årets Innovationspris i Skåne. Malin Malmsjö ligger bakom en lösning som hindrar så kallad hjärtruptur och biverkningar vid undertrycksbehandling. Hon och hennes kolleger har konstruerat ett verksamt skydd, som har patenterats i Sverige och är under slutprövning för internationellt patent. Innovationsprisets syfte är att främja forskning, utveckling och entreprenörskap i Skåne. Bakom priset står PwC och Lunds universitets innovationssystem i samarbete med Lunds kommun. Förstapristagarna får kronor. 100 miljoner kronor Företagen frodas mest på Öland Borgholm på Öland är Årets Företagarkommun 2010, enligt organisationen Företagarna. I undersökningen granskas ökningen av antalet aktiebolag och man tittar också på omsättning, resultat och kreditvärdighet i företagen. Borgholm är den kommun där företagen har haft bäst tillväxttakt under det gångna året. afghaner får hjälp att starta eget Sida har anslagit 100 miljoner kronor för att utveckla den privata sektorn i norra Afghanistan. Biståndsorganet ska bidra till att utbilda och träna landsbygdsbefolkningen i småföretagande, vilket ofta är jordbruk och hantverk. Det är baskunskaper som att föra räkenskap, hur man sparar och lånar, hur man kan få sina produkter till den lokala marknaden eller samarbete med andra småföretagare. Jag tror att det här är precis det som behövs. Pengarna går direkt ut till byar där invånarna får bestämma vad de behöver satsa på. Afghanerna måste själva utveckla sitt land, säger Anne-Charlotte Malm, utvecklingsrådgivare på Sida med placering i Mazar-e-Sharif, till Svenska Dagbladet. Svenska gårdar kan snart sälja eget vin Vid årsskiftet lägger regeringens utredare fram ett förslag som ger kunderna möjlighet att köpa lokalt producerat vin och öl på svenska gårdar. Vi kommer med ett förslag där vi säger ja till gårdsförsäljning. Exakt hur det kommer att se ut kan jag ännu inte gå in på, säger utredaren Lotty Nordling till tidningen Riksdag och Departement. Den svenska jordbruksnäringen har länge slagits för att vinproducerande bönder, precis som i övriga Europa, ska tillåtas sälja sitt eget vin på gården. Men den stora tvistefrågan är om detta är förenligt med det svenska alkoholmonopolet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) säger ja och tror att gårdsförsäljning kan bidra till en levande landsbygd. Han har förespråkat en finsk modell där gårdarna som säljer alkohol blir en slags filialer till Systembolaget. Varje år startar nästan personer med utländsk bakgrund företag i Sverige. Maroun Aoun, vd, stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, på tidningen Dagens Industris debattsida. Maroun Aoun vill se fler kommunala insatser riktade mot invandrarföretagare. Småföretag anställer mest De minsta företagen bidrar mest till att skapa nya jobb i Sverige. Nästan hälften av företagen med upp till nio anställa har anställt under de senaste åren. Majoriteten av dessa vill också växa vidare. Det framkommer i en undersökning från Företagarförbundet. Idag står de små företagen för en tredjedel av alla jobb i den privata sektorn. Här finns en enorm tillväxtpotential och framtidstro, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet. Fyra av tio företag i undersökningen har anställt en medarbetare sedan Och fler än hälften har anställt två eller fler. Tryckerier kan återfå moms En dom i EU-domstolen visar att tryckerier har möjlighet att återfå felaktigt debiterad moms för till exempel tryckta böcker och tidningar. Av domen framgår att mellanskillnaden mellan uttagen moms på 25 procent och de 6 procent som de har rätt till faktiskt kan återbetalas. 4/2010 PwC PwC INPUT 3

4 tema skatt & juridik Budgetpropositionen Text Bruno karlström illustration kjell thorsson Försiktiga skattesänkningar Lägre skatt för pensionärer och höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning. Det är några av de delar i budgetpropositionen som finansminister Anders Borg presenterade i oktober. Här nedan är lite av innehållet. Ytterligare skattesänkning för pensionärer Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år förstärks med 7,5 miljarder kronor. Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Bestämmelserna om värdering av bilförmån bör tillföras en regel som innebär att extrautrustning i form av alkolås ska undantas från förmånsvärderingen. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli Förenklad beskattning av värdepapper genom investeringssparkonto I syfte att förenkla för fysiska personer att spara i aktier och andra finansiella instrument bör en nyschablonbeskattad sparform för vissa finansiella instrument, benämnd investeringssparkonto, införas. Den schablonmässiga beskattningen innebär att kapitalvinster inte ska tas upp och kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av finansiella instrument på ett investeringssparkonto. I stället beräknas en schablonmässig avkastning som ska tas upp till beskattning. För att effektivisera beskattningen av kapitalförsäkring och för att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten bör även vissa justeringar i beskattningen av kapitalförsäkringar göras. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag under kommande år. Det kommande förslaget bör träda i kraft 1 januari Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder Schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt höjs från kronor till kronor per år från och med den 1 januari Utredning om fastighetstaxeringens framtid Det bör tillsättas en utredning med uppdrag att lämna ett förslag om att avskaffa eller avsevärt förenkla systemet med fastighetstaxering av bostäder. Utredning om nystartzoner En utredning bör tillsättas för att i positiv anda se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i särskilt utsatta områden, s.k. nystartzoner. Syftet är att utreda möjligheten att på detta sätt bidra till att minska utanförskapet och öka sysselsättningen i dessa områden. Reklamskatten Förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten föreligger för närvarande inte. 4 INPUT PwC XXX

5 Mervärdesskatten och den ideella sektorn Det finns ett behov av att justera begreppet yrkesmässig verksamhet, vilket kan komma att påverka den ideella sektorn. Regeringen har för avsikt att hos EU-kommissionen ansöka om möjlighet att införa mervärdesskattebefrielse vid omsättning under visst belopp. Dessutom... Arbetet med effektivare skatter på klimat och energiområdet fortsätter. Utvidgad skattefrihet vid låginblandning av biodrivmedel införs från 1 januari Förutsättningarna för att till kommuner delegera rätten att föreskriva om trängselskatt utreds. Arbetet med hur den ideella sektorn ska behandlas i mervärdesskattehänseende fortsätter. Stödet till skatteforskning fortsätter. Regeringens reformambitioner under mandatperioden Regeringens reformambitioner betingas av att det uppstår ett varaktigt reformutrymme. Först när det är säkerställt att överskottsmålet nås och ett varaktigt reformutrymme uppstått kommer nedanstående reformambitioner att prioriteras: Ytterligare sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Sänkt skatt för svenskar som är bosatta utomlands. Tillsätta en bred utredning av företagsbeskattning, som syftar till att utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas. Halverad moms för restaurang- och cateringtjänster. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Satsningar på forskning och utveckling. Satsningar på infrastruktur. Skattereduktion för privatpersoner för gåvor till bedrivande av hjälpverksamhet. XXX PwC INPUT 5

6 tema skatt & juridik ombildning till ab Text sara Bergqvist foto lee kearney Om allt går åt skogen behöver jag i alla fall inte lämna mitt hus När filmregissören Richard Holm ombildade sin firma till aktiebolag ökade tryggheten och även överblicken över ekonomin. Dessutom fick han mer pengar kvar i plånboken. Richard Holm är entreprenör ända ut i fingerspetsarna och brinner för sitt yrke som filmregissör. Pengar är han däremot inte lika intresserad av. Jag jobbar helt enkelt med det som är min hobby och är fortfarande förvånad över att det går att få betalt för det, säger Richard Holm. När han 1994 startade sin enskilda firma lät han en redovisningskonsult ta hand om allt praktiskt kring ekonomin. Han pratade mycket om att periodiseringsfonder var bra och jag litade helt på detta. Men eftersom företaget hela tiden fortsatte att gå bättre stod jag plötsligt där med en jättestor skatteskuld till följd av stora avsättningar till periodiseringsfonder. Dessutom visade sig en beräknad fyllnadsinbetalning på kronor bli kronor och då bestämde Richard Holm att det var dags att göra något. På rekommendation av en vän gick han till PwC för att se om företaget kunde hjälpa honom att ordna upp ekonomin. De blev rätt förskräckta när de såg mina papper, men kom snabbt fram till att den bästa lösningen skulle vara att Verklighets Flykt AB Ägare: Richard Holm Verksamhet: Filmproduktion, regi, manus och klippning med fokus på regi Uppdrag: Har bland annat regisserat Oskyldigt dömd, några av filmerna om Johan Falk och arbetar för närvarande med två nya filmer om Irene Huss. I vår kommer långfilmen Gränsen den första svenska krigsfilmen. Startår: 2008 för aktiebolaget, innan dess enskilda firman Tech Noir sedan 1994 Årsomsättning: Cirka 1,6 miljoner kronor Anställda: Nej, inte utöver ägaren 6 INPUT PwC XXX

7 Filmregissören Richard Holms råd vid ombildning till aktiebolag: 1 Ta hjälp av en bra rådgivare och försök förstå vad ombildningen innebär för dig. Var inte rädd för att ställa dumma frågor! 1 Skäms inte för att visa om du inte kan de här frågorna. Det är ju därför du har anlitat rådgivare som ska hjälpa dig. ombilda min firma till aktiebolag. Det är Stefan Lindblom och Ann Hedlund Kancans på PwC i Jakobsberg som hjälpt Richard Holm med ombildningen. Det är vanligt att verksamhet fortsätter bedrivas i enskild firma år efter år trots att aktiebolagsformen är betydligt mer fördelaktig ur ett skatteperspektiv, här kan vi som rådgivare verkligen hjälpa till, säger Stefan Lindblom. Eftersom Richard Holm låg en bra bit över brytpunkten för statlig skatt fanns stora skattemässiga fördelar med att ombilda till aktiebolag. Genom att ta ut en del av det intjänade kapitalet som vinstutdelning istället för lön kunde han få runt 20 kronor mer kvar efter skatt per hundralapp än i enskilda firman. För att kunna betala skatteskulder på de stora periodiseringsfonderna belånade han först sitt hus med 1 miljon kronor som sattes in i den enskilda firman. PwC hjälpte mig sedan med en avbetalningsplan. Vinsten går nu direkt till att betala av lånet några år framöver. För Richard Holm har ombildningen till aktiebolag framför allt gett en ökad trygghet. Jag fått mycket bättre struktur på ekonomin och vet vad jag kan förvänta mig varje månad. Om något händer får jag veta det omgående av PwC. Dessutom är det skönt att veta att den personliga risken minskar med aktiebolaget. Skulle allt gå åt skogen behöver jag i alla fall inte lämna mitt hus. Ï PwC hjälper Verklighets Flykt AB med: Registrering och biträde med löpande redovisning. Biträde med årsbokslut och årsredovisning. Revision av bolaget. Deklaration för bolaget och privat. Flerårsplan för framtida betalningsflöden i bolaget och privat. Rådgivning kring övergång från enskild firma till aktiebolag. Hjälp vid bolagsbildningar, det vill säga köp av färdigt lagerbolag med organisationsnummer för att snabbt kunna flytta verksamheten från enskilda firman till ett aktiebolag. XXX PwC INPUT 7

8 tema skatt & juridik ombildning till ab Text Emma tillberg, hans-peter larsson foto istockphoto För den som gör vinster i sin verksamhet är slutsatsen klar: Aktiebolag är bäst. Företagare med enskild firma eller handelsbolag bör därför överväga att ombilda verksamheten till aktiebolag. bäst även för små rörelser Därför ska du ombilda din enskilda firma till AB 1 Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma. 1 Det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag är begränsat. 1 Det är lättare att ha överblick över den personliga ekonomin då aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar. 1 Kunskapen om aktiebolag är ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter. Under de senaste åren har möjligheterna att ta ut lågbeskattad aktieutdelning från aktiebolag kraftigt förbättrats. Den möjligheten finns inte för den som driver enskild firma. Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma. Dessutom är det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag begränsat. Det finns flera skillnader mellan aktiebolag och enskild firma. Den största ligger i möjligheten att årligen kunna ta emot minst 2,5 basbelopp, (knappt kronor under 2010) i aktieutdelning där ägaren beskattas med endast 20 procent. Motsvarande möjlighet finns inte i firmor och handelsbolag. För företagare som i sin enskilda firma har ett överskott över brytpunkten för statlig inkomstskatt vid cirka kronor, innebär det en sänkt marginalskatt från omkring till 40 procent (även inklusive bolagsskatt som tagits ut på den utdelade vinsten). Även om skatten på överskott i firmor och handelsbolag kan skjutas upp genom avsättning till periodiseringsfonder och expansionsmedel, så ska vinsten någon dag tas fram till beskattning. Dessa reserveringsmöjligheter innebär därför vanligen endast en snöbollseffekt i form av hög skatt som rullas framåt. I företag med anställda blir utdelningsmöjligheterna ännu bättre i aktiebolag. De verksamheter som lämpar sig för att behålla som enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är näringsfastigheter i vilka investeringarna är omfattande samt jordoch skogsbruksfastigheter med relativt låg löpande avkastning. Inför en försäljning av till exempel en hyresfastighet eller om denna börjar ge hög löpande avkastning kan det dock vara intressant att föra över ägandet till ett aktiebolag. Även i starten kan en enskild firma eller handelsbolag motiveras. Ombildning till aktiebolag kan i princip 8 INPUT PwC 4/2010

9 Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin. ske när som helst under året. Lämpligt kan vara att göra det vid årsskiftet. Man bör dock bilda aktiebolaget före årsskiftet. Det viktigaste är att det egna kapitalet är positivt i verksamheten. För att förhindra att det egna kapitalet blir negativt i samband med överflyttande av periodiseringsfonder måste ägaren göra ett tillskott med motsvarande belopp. Om även avsättningar till expansionsmedel har gjorts så ska därtill det egna kapitalet täcka 73 procent av expansionsmedelsfonden. För den som har konsumerat skattekrediter kan det alltså vara svårt att ombilda om inte motsvarande tillskott görs. Finns kapitalet privat är det dock ofta värt att göra tillskottet och komma in i aktiebolagsformen, detta då beskattningen vid återföringen av fonderna bli lägre i aktiebolaget än om denna återföring sker i den enskilda firman. Med det sänkta minikravet på aktiekapital till kronor underlättas ombildningen. För några år sedan hjälpte vi en av våra kunder att ombilda sin nystartade enskilda firma till aktiebolag och kunden har uppskattningsvis redan sänkt sin skatt med omkring två miljoner kronor. En annan person som drev ett mycket framgångsrikt handelsbolag inom familjen sänkte sin skatt med motsvarande belopp redan under ombildningsåret. Om ombildningen är enkel i teorin, så är processen att ombilda i praktiken komplex. Revisorn eller redovisningskonsulten bör ta råd av en skattekonsult. En förutsättning är ordning och reda i bokföringen så att den ekonomiska ställningen kan överblickas. Typfallet är en enmanskonsult eller ett handelsbolag som snabbt fått luft under vingarna och kommer att redovisa ett stort överskott. I stället för att skatta bort detta som inkomst av näringsverksamhet kan vinsten genom ombildning föras över till ett aktiebolag och skattas där. Avsatta periodiseringsfonder fortsätter att leva sitt liv i aktiebolaget och medel som satts av till expansionsmedelsfond blir fritt beskattat eget kapital i aktiebolaget. Pengar till aktiekapitalet kan tas ur det kapital som finns i denskilda firman. Det gäller sedan att bestämma dag från vilken all fakture- ring och alla avtal med mera ska göras i aktiebolagets namn. Då tas också lön från aktiebolaget och aktiebolagets ekonomi måste hållas helt skiljd från den privata ekonomin. Mer om dessa praktiska detaljer vet revisorn och redovisningskonsulten. Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin genom att aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar. Dessutom är kunskapen om aktiebolag ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter. Ï Hans Peter Larsson är skatterådgivare på PwC i Stockholm. Emma Tillberg är skatterådgivare på PwC i Kista. 4/2010 PwC INPUT 9

10 tema skatt & Juridik 3:12-reglerna Text Angelica Ewö illustration Kari modén Ha koll på skatten vid utdelning och kapitalvinster Det går att undvika för hög beskattning av utdelning och kapitalvinster. Att ha koll på sitt gränsbelopp är en bra början. K10-bilagan är mycket viktig för alla fåmansföretagare eftersom den till stor del styr delägarens privata ekonomi. Gränsbeloppet beräknas på K10-bilagan och storleken på gränsbeloppet påverkar hur mycket pengar man får kvar i plånboken efter skatt. Detta gäller både för utdelningar och kapitalvinster. Gränsbelopp är det underlag som kan användas för minsta möjliga skatt, vilket idag ligger på 20 procent. Ju större gränsbeloppet är desto mer pengar blir kvar i plånboken. Det är inte helt ovanligt att gränsbeloppet är för lågt beräknat vilket missgynnar delägaren. Det kan bero på flera saker, till exempel att man under något eller några år inte lämnat in någon K10-bilaga tillsammans med deklarationen. 10 INPUT PwC 4/2010

11 Det är en hel del att tänka på vid utdelning och kapitalvinster. Till exempel gäller det att gränsbeloppet är rätt satt så att skatten inte bli för stor. 3:12-reglerna bestämmer skattenivån 3:12-reglerna handlar om hur utdelning och kapitalvinster för fåmansföretagare beskattas på delägarnivå. Reglerna syftar till att undvika att arbetsinkomster ersätts av utdelning. Hade inte 3:12-reglerna funnits hade det varit lätt att ta en utdelning till lägre beskattning än en arbetsinkomst som beskattas med en högre procentsats. Så här räknar du fram ditt gränsbelopp: Anskaffningsvärde kronor x ca 12 % = kronor Sparat gränsbelopp från tidigare år kronor x ca 6 % = kronor Sparat gränsbelopp från tidigare år kronor Löneunderlag kronor Gränsbelopp på kronor kan användas vid utdelning/reavinst Beskattning sker med minsta möjliga skatt, 20 % Löneunderlag beräknas så här: 25 % av lönesummor upp till kronor (motsvaras av 60 inkomstbasbelopp) 50 % av lönesummor överstigande kronor (motsvaras av 60 inkomstbasbelopp) Löneuttagskrav beräknas så här: Kontantlön ska inte understiga kronor (motsvaras av 10 inkomstbasbelopp) eller kronor (motsvaras av 6 inkomstbasbelopp) + 5 % av hela lönesumman Ett vanligt argument för att K10-bilagan inte lämnats in är att någon utdelning ändå inte tagits under året. För att få gränsbeloppet beräknat på ett korrekt sätt för varje år, är vår rekommendation att alltid lämna K10-bilaga. Det går att i efterhand göra rättelser av tidigare års K10-bilagor och lämna dessa till Skatteverket. På så sätt kan man få rätt gränsbelopp, men det är inte alltid lätt i praktiken då det kan ha gått många år och vara svårt att få fram de uppgifter som behövs för att göra beräkningen bakåt i tiden. Det är därför särskilt viktigt att göra K10-bilagan rätt år från år. Löneunderlagsregeln är en del av gränsbeloppet. För att få utnyttja detta löneunderlag krävs att man som ägare tar ut en viss lön. Löneunderlaget beräknas från första kronan och beräknas för varje kalenderår för sig. Det spelar alltså ingen roll om bolaget har ett brutet räkenskapsår. När vi nu befinner oss inför ett årsskifte är det hög tid att som delägare beräkna löneunderlaget och se vilken effekt detta får för gränsbeloppet. Missar man detta under ett år kan man inte reparera det genom att Löneunderlag för företag med mindre lönesummor: Löner som inkomståret 2010 uppgår till 1,4 miljoner kronor = ett löneunderlag på kronor Löneunderlag för företag med större lönesummor: Löner som inkomståret 2010 uppgår till 10 miljoner kronor = ett löneunderlag på kronor 25 % av kronor = kronor 50 % av kronor = kronor Beskattning av utdelning i fåmansföretag Utdelning motsvarande gränsbelopp = 20 % kapitalbeskattning Utdelning överstigande gränsbelopp = ca % tjänstebeskattning Beskattning av kapitalvinst i fåmansföretag Reavinst motsvarande gränsbelopp = 20 % kapitalbeskattning Reavinst överstigande gränsbelopp men max 100 inkomstbelopp (ca 5,1 Mkr) tjänstebeskattas Resterande reavinst = 30 % kapitalbeskattning. Detta kan belysas med följande exempel: Försäljning av bolag görs under 2011 till ett pris på 6 miljoner kronor. Gränsbeloppet är kronor och anskaffningsvärdet på bolaget är kronor. Reavinsten är kronor kronor beskattas med 20 procent, 5,1 miljoner kronor beskattas med full marginalskatt 60 procent och kronor beskattas med 30 procent. Total skatt blir ca 3,3 miljoner kronor. 4/2010 PwC INPUT 11

12 tema skatt & Juridik ta ut extra lön i januari. Det är utbetalda kontanta löner för respektive inkomstår som räknas. Senast den 31 december måste alltså lönerna vara utbetalade till samtliga anställdas bankkonton. Detta gäller även för delägaren som också är anställd i bolaget. Det är bara kontanta löner som får ingå i löneunderlaget. Eventuella förmåner till exempel bilförmån, ligger helt utanför beräkningen. Betalar bolaget ut stora belopp som bilförmån och/eller delägare ligger på gränsen för löneuttaget kan man göra en omvandling av bilförmånen till ett så kallat nettolöneavdrag. Eftersom bilförmånen efter omvandlingen är en vanlig lön kan man tillgodoräkna sig denna del när löneunderlaget beräknas. Omvandlingen måste göras genom en rättelse till Skatteverket. En omvandling av bilförmån till nettolöneavdrag kostar inte mer för bolaget och inte heller för delägaren. Om det finns flera närstående som tar ut lön från bolaget, exempelvis makar, syskon, föräldrar eller barn, kan detta utnyttjas på ett fördelaktigt sätt. Inom närståendekretsen räcker det med att en av dessa (behöver inte vara delägare) tar ut en tillräcklig lön. I många fall kan man därför löneväxla mellan åren. I till exempel ett företag som ägs och drivs av mamma, pappa och dotter kan mamman ta ut lön motsvarande löneuttagskravet år 1, pappan år 2 och dottern år 3 osv. Alla tre familjemedlemmarna får utnyttja löneunderlag för samtliga år. Sedan fem år tillbaka finns ett schablonbelopp på K10-bilagan. Det är ett alternativt Missa inte att utnyttja den skattefria delen det så kallade lättnadsbeloppet före den 31 december i år. gränsbelopp som alla delägare i fåmansföretag kan tillgodoräkna och på samma sätt som ett vanligt gränsbelopp kan det användas för att minska skatten vid utdelning och/eller kapitalvinst. Detta ska inte blandas ihop med löneunderlag eftersom schablonen är just en schablon som inte påverkas av löner. Schablonen motsvaras idag av 2,5 inkomstbasbelopp. För 2010 uppgår inkomstbasbeloppet till kronor, vilket innebär en schablon för inkomståret 2011 på kronor. Alla som har möjlighet att ta utdelning från sitt fåmansföretag kan alltså få ut kronor efter skatt. Schablonbelop- pet beräknas per fåmans företag. Företag som har flera delägare måste fördela schablonen efter ägarandel. Inkomståret 2010 är det sista tillfället att utnyttja lättnadsbelopp, som är en helt skattefri del att utnyttja vid utdelningar/ kapitalvinster och som har gällt under en övergångsperiod på fem år. Det finns en hel del ägare till fåmansföretag som har belopp kvar att utnyttja. Har man inte utnyttjat den lättnad som finns kvar så faller beloppet bort för all framtid så missa inte detta! Möjligheterna att utnyttja sparat lättnadsbelopp är ytterligare ett gott skäl att se över sin K10-bilaga och eventuellt göra rättelser bakåt i tiden. Ï Tänk på detta vid utdelning och kapitalvinst Hur stort gränsbeloppet är påverkar hur mycket pengar man får kvar i plånboken efter skatt både för utdelningar och för kapitalvinster. Utdelning och kapitalvinster motsvarande gränsbelopp beskattas med 20 procent. Utdelning och kapitalvinster överstigande gränsbeloppet blir högt beskattade. Till viss del beror det på marginalskatteeffekten i inkomstslaget tjänst. Om ett generationsskifte eller extern försäljning planeras i framtiden är det viktigt att redan nu börja bygga upp gränsbeloppet. Beräkna alltid löneunderlag inför varje årsskifte. Samtliga anställdas inklusive delägares bruttolöner får räknas in i löneunderlaget. Löneunderlag beräknas från första kronan. Om det finns närstående kan man löneväxla mellan åren. Om det finns bilförmån överväg att omvandla denna. Oavsett löner kan man få ett alternativt gränsbelopp som är en schablon som fördelas efter ägarandel. Det är viktigt att alltid lämna K10-bilaga där gränsbelopp beräknas oavsett om utdelning lämnats eller inte. Är K10-bilagan med gränsbeloppet korrekt beräknat? Om inte gör rättelser och lämna in till Skatteverket. Sparat lättnadsbelopp före årsskiftet Missa inte att utnyttja den skattefria delen det så kallade lättnadsbeloppet före den 31 december i år. 12 INPUT PwC 4/2010

13 Belopp inkomstår/kalenderår 2010 (Gäller för taxeringsåret 2011) tema skatt & juridik lathund 1 Skattefria traktamenten 2010 Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs för skattefrihet) Hel dag Halv dag Efter tre månader Natt-traktamente 1 Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2010 Traktamente 210 kr 147 kr 105 kr 63 kr Reducering för: Reducering bör ske med: Frukost, lunch och middag 189 kr 132 kr 95 kr 57 kr Lunch och middag 147 kr 103 kr 74 kr 44 kr Lunch eller middag 74 kr 51 kr 37 kr 22 kr Frukost 42 kr 29 kr 21 kr 13 kr 1 Traktamente utomlands Samma regler som för inrikes. Skatteverket fastställer årligen normalbeloppen för högsta skattefria traktamente för varje land. 1 Reduceringsbelopp vid utrikes tjänsteresa kr 105 kr 147 kr 105 kr Minskning av normalbeloppet med: Helt fri kost 85 % Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % 1 Sociala avgifter Socialavgifter 2009 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Födda ,21 % 10,21 % Födda ,42 % 28,97 % Födda ,49 % 14,88 % 1 Skattefria gåvor till anställda 2010 Julgåva Jubileumsgåva Minnesgåva 1 Grundavdrag Generellt avdrag som varierar mellan kr och kr beroende på inkomst. För inkomster på kr och mer är grundavdraget kr. 1 Skiktgränser för statlig inkomstskatt 2010 Skattepliktig inkomst under kr Kommunalskatt kr kr Kommunalskatt + 20 % statlig skatt kr Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 1 Milersättning 2010 Milersättning egen bil Milersättning förmånsbil bensin m.m. Milersättning förmånsbil diesel 450 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms (t.ex. 25 års anställning, eller 50- eller 60-års dag) (Om gåvans värde överstiger dessa värden är hela gåvans värde skattepliktig.) 18,50 kr/mil 9,50 kr/mil 6,50 kr/mil 1 Kostförmån 2010 Helt fri kost Lunch eller middag Frukost 1 Representation kr/dag 74 kr/dag 37 kr/dag Extern Momsredovisare Ej momsredovisare Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr Intern Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Hyra, underhållning etc. 180 kr 190,80 kr vid personalfester Teater etc. 180 kr 190,80 kr 1 Resor till och från arbetet 2010 De första kr är ej avdragsgilla. Belopp därutöver kan vara avdragsgillt. 1 Fastighetsavgift för småhus Avgiften är maximalt kr per bostadsbyggnad (eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det är lägre). För nybyggda hus (upp till 10 år) är den kommunala avgiften lägre. Avgiften för hela året betalas av den som är ägare vid årets ingång, även om ägandet förändras under året. 1 Ränta på uppskov 2010 Uppskov av kapitalvinster av privatbostäder räntebeläggs. En schablonränta på 1,67 % av uppskovsbeloppet tas upp som inkomst att beskatta med 30 %. Räntan är inte avdragsgill. 1 Hushållsnära tjänster och ROT-tjänster Den som köpt hushållsnära tjänster och ROT-tjänster har rätt till skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden (inkl moms). Högsta möjliga sammanlagda skattereduktion för hushållsnära tjänster och ROT-tjänster är totalt kr/år (motsvarande köpta tjänster för totalt kr). 4/2010 PwC INPUT 13

14 Pelle Lydmars 5 råd för att driva hotell: En stark produktprofil är avgörande. Skaffa bästa möjliga läge. Håll reda på de två största kostnaderna, personal och hyra. Häng inte upp affärsidén på design. Storleken avgör inte allt Pelle Lydmar jobbar på Grand Hotell i Stockholm. Året därpå managementtrainee på Hard Rock Café i Stockholm. Chef på Eden Terrace Hotell, ägt av familjen Magnusson. Ett familjehotell lämnar man antingen efter kort tid eller så blir man adopterad. Jag blev god vän med familjen och var kvar i två och ett halvt år. 14 INPUT PwC 4/2010

15 Pelles favorithotell 1 Blake s, London. Dock i stort behov av ansiktslyftning. 1 Mercer Hotel, New York. Designhotell som ännu överlever. 1 Oriental, Bangkok. Oslagbart! Världens bästa klassiska hotell. 1 Tides, Miami Beach. 1 Friendship Bay Hotel, Bequia. vår historia Pelle lydmar TEXT per öqvist foto louise billgert Ett hotell handlar om att skapa en upplevelse På Blasieholmen i centrala Stockholm har Pelle Lydmar landat med sitt nya hotell. Men även segling är en stor passion för denne entreprenör. Delar av inredningen i hotellet är från Pelle Lydmars hus på Lidingö. Det var i Medelhavet, ett av de värsta ställena i världen att drabbas av orkan, vågorna blev korta och 14 meter höga. Efter tolv timmar till rors med flickvännen under däck, blev jag en fara för mig själv. Jag surrade rodret, meddelade vår position på VHF för att vi inte skulle bli påkörda av lastfartyg och höll mig under däck i två dygn. De som säger att riktigt hårt väder är ballt har aldrig varit med om det. Att segla på världshaven är hur seglaren Pelle Lydmar beskriver de första åren med nytt hotell. Den farligaste delen av seglingen är klar, båten är i hamn. Några i besättningen har bytts ut, men de flesta är kvar. Med nya Lydmar Hotell på Blasieholmen i Stockholm hittade han ett hål i marknaden där spelare saknades. Efterfrågan på ett litet, lyxigt, personligt hotell var stor. Många världsstjärnor har redan bott här. Pelle Lydmar vägrar att avslöja namn, men Daniel Craig passerar receptionen. Tidigare har Bill Clinton, Tony Blair, Iggy Pop och Gordon Ramsey setts här. Här bor medvetna människor som vill njuta av lyx utan kristallkronor och uniformerade dörrvakter. Hotellet ska vara samtida men med djup framför yta. Världskända dokumentärfotografer har 1990 Seglar på världshaven i två år, tills Eden Terrace Hotels ägare blir sjuk och ber Pelle Lydmar driva hotellet Köper Eden Terrace Hotel. Döper om det till Lydmar. De närmaste sju åren når hotellet kultstatus, med utställningar av samtidskonst och gratiskonserter med världsartister som lirar jazz och soul Grundar konsultföretaget Overlook Hospitality Management som utvecklade ett internetbaserat benchmarketingverktyg inom hotellindustrin Säljer Lydmar Hotell till familjen Ljungberg. Ger sig igen ut två år på världshaven, nu i en 60-fots fiskebåt med flickvännen Kattalin och treåriga sonen Noah. 4/2010 PwC INPUT 15

16 ställt ut här. Musiken kommer från den egna skivsamlingen. Inredningen är från vardagsrummet i hans hus på Lidingö. Tidigare har Pelle Lydmar tagit över fungerande verksamheter. Denna gång började han från noll. Jag hade en adress, inget mer. Dessutom tvingades jag skuggbrottas med mitt förra hotell som hade kultstatus. Vissa nätter låg jag sömnlös. Hotellet med 46 individuellt inredda rum har kostat runt 40 miljoner kronor. Men med stöd och förtroende från fastighetsägaren Sparbössan, ägd av bröderna Douglas och bröderna Nordström, levererade jag en unik produkt som inte fanns i Stockholm och nu visat sig bli en framgång. De har inte prutat på kvaliteten och till och med låtit mig flytta entrén och skapa dubbel takhöjd, genom att gå ner i urberget. Senaste halvåret har hotellet haft en beläggning på 80 procent. Restaurangen är alltid full. Senaste året har gått med vinst. Samarbetet med Hans Ulrik Josefsson på PwC är viktigt. Hasse har stått ut med mig sedan jag var 20 år. Han skapar långsiktiga finansiella strategier av mina entreprenörsfödda idéer. Som liten spelare är en professionell rådgivare viktig, inte minst när man söker lån. När Pelle Lydmar anställer tillsätter han inte tjänster, utan tar in individer. En stor del av ett hotell handlar om att skapa en upplevelse. Mest handlar det om möten. Därför stöper jag inte om någon utan handplockar personal. Pelle Lydmar är vänlig, rolig och inspirerande, men alltid upptagen. Också privat, med en fru, tre barn, två hundar, fyra katter och sex båtar. Han terrängcyklar, klättrar i berg och Pelle Lydmar i egna hotellet på Blasieholmen i Stockholm. dyker. Han rider med sin fru Åsa och tränar karate med sonen Noah. Största intresset är segling. Några upplevelser har varit magiska. Mäktigast var då jag mellan Bahamas och Västindien simmade med en valfamilj, sju på morgonen då havet låg blankt som en spegel. Jag blev förtrollad! Ï PwC hjälper Pelle Lydmar med: Bokföring Skatterådgivning Finansiell strategi Viss förhandlingshjälp 2002 Flyttar till London och omvandlar Trafalgar Hilton till ett framtidshotell. Samme fastighetsägare London & Regional gav senare Pelle uppdraget att utveckla Berns Erbjuds av Royal Bank of Scottland och ägaren Nordisk Renting att ta över driften av Tott i Åre och göra en långsiktig lösning. Köper året efter hotellet, som säljs till ett utvecklingsföretag Öppnar Lydmar Hotell, mellan Nationalmuseum och Grand Hotell på Blasieholmen, mitt emot Stockholms slott. Nya Lydmar Hotell går med vinst för första gången. Planerna på ett andra hotell blir allt mer konkreta. Målet är tio hotell på tio år, först i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, senare där Pelle Lydmar kan tänka sig att bo några år, som New York och Bangkok. 16 INPUT PwC 4/2010

17 tema skatt & juridik uppdrag utomlands Text Sara Bergqvist foto istockphoto Uppdrag utomlands höjer personalkostnaderna Företag som får uppdrag utomlands kan spara betydande summor genom bra planering. Även i länder som Norge gäller andra regler för skatt, pension och socialförsäkring. Skatterådgivare Jonas Hagströms 5 råd för arbete utomlands: Planera och var ute i god tid! Ju tidigare du börjar planera, desto mer skatteeffektiv och enkel process kan du få. Se till helheten! Förutom skatter behöver du ta ställning till frågor som de anställdas pension, socialförsäkring och vad som händer om någon blir sjuk eller skadar sig. Utgå inte från att allt ser ut som i Sverige, förutsättningarna varierar starkt mellan olika länder. Ring hellre en gång för mycket än för lite. Så fort din personal arbetar utomlands krävs förmodligen någon typ av åtgärd. Ofta är frågorna kring utlandsverksamhet mer komplexa än många tror. Även om man vet exakt vad man ska fråga efter krävs i snitt 20 telefonsamtal till olika myndigheter om man vill förbereda allt på egen hand, säger Jonas Hagström, skatterådgivare vid PwC, med lång erfarenhet av skatt och HR-frågor vid utlandsverksamhet. Det allra bästa är om företaget vet vad utlandsuppdraget innebär redan innan offerten skickas. Omkostnaderna blir ofta högre än förväntat, bland annat eftersom nödvändig juridisk hjälp nästan alltid är dyrare än i Sverige. Om vi får vara med i ett tidigt skede kan vi hjälpa företag med prissättningen så de slipper gå med förlust. När affären väl är i hamn gäller det att veta vilka formella procedurer som behöver uppfyllas innan personalen kan börja arbeta i landet och bolaget kan fakturera. För att ta exemplet med Norge behöver all personal och bolaget först vara registrerat i landet, 4/2010 PwC INPUT 17

18 PwC:s tjänster till företag med arbete utomlands Rådgivning och praktisk hantering i Sverige och utlandet kring: bolagsskatt och individbeskattning moms och tull socialförsäkring pension arbetsgivarskyldigheter formella procedurer, till exempel arbetstillstånd och registreringar konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar en procedur som i värsta fall kan ta ett par månader. För att kunna fakturera måste företaget också vara momsregistrerat där. Det gäller till exempel företag som säljer byggtjänster. Men om företaget organiserar uppdraget som arbetskraftsuthyrning istället för tjänsteförsäljning så kan man ha en förenklad hantering för norsk moms. Å andra sidan blir konsekvensen att de anställda måste betala norsk skatt från första dagen de arbetar i Norge. Därför måste man avgöra vad som känns rätt och blir mest lönsamt i varje fall. Om företaget väljer modellen med tjänsteförsäljning kan personalen oftast arbeta i Norge i 183 dagar innan det är dags att betala norsk skatt, men det förutsätter att företaget inte bedriver så omfattande verksamhet i Norge att man är skyldig att betala norsk bolagsskatt. Tumregeln för skattskyldighet brukar vara sex månader, men undantag finns och en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Den anställde kan ligga kvar i det svenska socialförsäkringssystemet, men det kräver en aktiv ansökan hos Försäkringskassan. Annars får man betala arbetsgivaravgifter i båda länderna. Flex Fasader AB Verksamhet: Ett av Skandinaviens ledande bolag inom utveckling, tillverkning och montering av fasadelement i aluminium, glas och stål Omsättning 2009: Cirka 230 miljoner kronor Säte: Örebro Vd: Sara Sjöborg Wik Ägare: Holdingbolaget Myrina Invest AB Dotterbolag: Företagets norska säljbolag Flex Fasader A/S Antal anställda: Cirka 60 I ett sådant här läge är det jätteviktigt att alla skattebitar blir rätt från början och att personalen vet vad som gäller, säger Louise Wetteus. Flex Fasader har konstruerat och tillverkat fasadelement för 18 INPUT PwC 4/2010

19 tema skatt & juridik uppdrag utomlands Text Sara Bergqvist foto terése andersson Flera av våra anställda betalar norsk skatt Örebrobaserade Flex Fasaders uppdrag i Norge har vuxit rejält de senaste åren. Behovet av hjälp med skattetjänster för utlandsverksamheten har därför blivit allt större. Louise Wetteus råd vid arbete utomlands: Kontrollera vad som gäller innan du kör igång! Det gäller inte minst personalbiten så att de anställda känner sig trygga och så att de inte råkar ut för dubbel beskattning. Jämför gärna med andra företag i samma situation. Om det är i Norge företaget ska ha verksamhet i kan det vara bra att känna till att de formella procedurerna är mer omfattande än i Sverige. byggnader i Oslo. Nu ska bolaget börja montera dem också. På bara ett år har Flex Fasader fått sin tredje stora Norgeorder, ett uppdrag värt dryga 100 miljoner kronor som innebär att företaget ska konstruera, tillverka och montera fasadelementen till Statoils nya huvudkontor i Oslo. Tidigare har vi ofta anlitat norska montagefirmor, men med så stor del av verksamheten i Norge måste vi börja skicka personal från Sverige, säger Louise Wetteus, koncerncontroller för holdingbolaget Myrina Invest som äger Flex Fasader. Uppdraget kommer att pågå fram till årsskiftet Samtidigt är arbetet med fasader, fönster, glastak och glasgolv till norska banken DnB Nors huvudkontor i full gång. En konsekvens av de långa uppdragen blir att flera av våra anställda kommer att betala norsk skatt från och med hösten, säger Louise Wetteus. För att de anställda ska känna sig trygga med att arbeta utomlands har företaget beslutat att de ska fortsätta att vara anställda i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring. Det gäller i princip alla anställda utom en projektledare som blir anställd i vårt norska dotterbolag. Sedan flera år tillbaka har PwC hjälpt företaget med rådgivning angående skatter, tull, internprissättning och andra frågor kring utlandsverksamheten. Nu tillkommer andra frågor som rör individbeskattning, socialförsäkringar och pension. Dessutom har PwC hjälpt till med information till facket i olika personalfrågor. Vi har haft stor nytta av samarbetet med PwC. I ett sådant här läge är det jätteviktigt att alla skattebitar blir rätt från början och att personalen vet vad som gäller. Där har PwC bidragit med expertis och dessutom gjort det på ett pedagogiskt sätt, säger Louise Wetteus. PwC hjälper Flex Fasader med: Hantering och rådgivning kring bolagsskattefrågor mellan det svenska moderbolaget och det norska dotterbolaget. Moms- och tullfrågor. Frågor kring individbeskattning, socialförsäkring, pension och arbetsgivarfrågor när de anställda börjar betala skatt i Norge. Beslutsunderlag och presentationsmaterial för kommunikation med underleverantörer, anställda och fack. Revision. 4/2010 PwC INPUT 19

20 tema skatt & juridik plånboksfrågor Text Bruno Karlström foto istockphoto Omvänd logik i företagarnas pensionspussel Hur ska företagare tänka inför pensionen? Med de nya aktiereglerna blir det inte som man tror. I exemplet nedan är lön bäst för pensionären medan pension är att föredra för den som inte fyllt 65. PwC:s råd till Karl-Axel Börja nu direkt med att ta ut pengarna på dina pensionsförsäkringar och sänk lönen radikalt. Betala inte in mer på pensionsförsäkringen. När vinsten nu ökar i bolaget blir det ett större belopp att skatta av och lägga i bolagets kassa för framtiden. Sätt av mesta möjliga i periodiseringsfond redan i år. Ta upp dessa pengar till beskattning i framtiden när bolaget endast har kostnader i form av lön. PwC:s Råd till Margareta Ta ut lön ur bolaget redan innan detta år är slut. Med cirka kronor i total årslön blir effekten av jobbskatteavdraget optimalt. Den totala skatten på de pengarna är procent om inkomsten ligger under brytpunkten ( kronor) plus 10,21 procent i sociala avgifter. Försök att få en längre utbetalningsperiod på pensionsförsäkringen så att lönen plus alla olika pensioner ligger under brytpunkten kronor. Exempel på lön eller utdelning Vinstutrymme på kr Före 65 år Efter 65 år Lön kr kr Arbgavg kr kr kr kr Inkomstskatt kr kr Netto kr kr Arbgavg. + skatt 46, 5 % 27,1 % Skatteberäkning med 32 % kommunalskatt Vi har två företagare, vi kan kalla dem Margareta, som är 66 år och Karl-Axel, 62 år. De driver ett aktiebolag tillsammans och trots att de nästan är jämngamla och delägare i samma bolag blir det olika ersättningslösningar för de två: Lön är bäst för Margareta som passerat 65 år medan pension är mest fördelaktigt för Karl-Axel som ännu inte hunnit bli folkpensionär. Margareta tjänar alltså på att ta ut lön och inte pension ur sitt bolag. Men för hennes man Karl-Axel är pension bättre än lön. Så bakvänt blir det med de nya skattereglerna. Det är de nya skattereglerna om jobbskatteavdrag och sociala avgifter som uppmuntrar landets äldre småföretagare med aktiebolag att göra på detta, som man kan tycka, bakvända sättet. Detta beror på att skattereglerna för lön är betydligt bättre än för pension. Dessutom är pensionspengar mer inlåsta än lön. Pengar som en gång satts in i en pensionsförsäkring måste tas ut som pension (kortast tid fem år), medan valfriheten är mycket större för pengar som tas ut på annat sätt. Margareta och Karl-Axel har i många år drivit ett aktiebolag. Karl-Axel har under årens lopp satsat rätt mycket pengar i pensionsförsäkringar. Vid varje årsslut har han köpt en ny engångsbetald pensionsförsäkring för att på det sättet skatta av lite mindre i aktiebolaget. Dessutom har han löpande tjänstepensionsförsäk- 4 steg för bolagsägare på väg mot pension 1. Se till så att du har så stort beskattat kapital som möjligt i ditt aktiebolag när du blir pensionär. 2. Om du har pensionsförsäkringar som du tagit tidigare, så ta ut så mycket pension som möjligt från dessa innan du fyller 66 år. Ta ut så lite lön som möjligt, och försök leva på pension i stället för på lön. 3. Från och med det år du fyllt 66 år blir lön plötsligt bättre än pension. Det beror dels på att jobbskatteavdraget ger3 bättre effekt för dem som är yngre och dels på att de sociala avgifterna sänkts till 10,21 procent, en pensionsavgift som man delvis får tillbaka i form av höjd allmän pension. 4. Försök att ta ut maximal utdelning ur bolaget. I år är denna schablonutdelning kronor. Utdelningen beskattas med 20 procent. Efter bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent. ring som bolaget fortfarande betalar kronor i månaden på. Han tar ut en årslön men pengarna i pensionsförsäkringen har han tänkt att ta ut först när han blir folkpensionär. Ï Bruno Karlström är skatterådgivare på PwC i Kalmar. 20 INPUT PwC 4/2010

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning Fåmansföretagsbeskattning Bakgrund Stora skillnader i beskattningen av tjänsteinkomster och kapitalinkomster Fåmansföretag skiljer sig från andra företag då samma personer ofta kan agera som både ägare

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Spara till pension som företagare

Spara till pension som företagare Spara till pension som företagare 1 (13) PM 2016-10-19 Analysavdelningen Inger Söderbom Spara till pension som företagare 1 Sammanfattning och vägledning Ta ut lön eller överskott från företaget och betala

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-01-20 : Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Översyn av skattereglerna

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2017 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare!

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Varje år behöver du som har ett aktiebolag korrekt information om löneuttag. Skattereglerna ändras varje år. Ibland är ändringen bara en justering av inkomstbasbelopp

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer