Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik"

Transkript

1 INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så skapar man ett hotell Örebrobolag tog hjälp vid Norgejobb Filmregissören gör sin firma till AB

2 ledare INNEHÅLL Tema: Regeringens budget i korthet Lägre skatt för pensionärer och slopat schablonavdrag för andrahandsuthyrning. Det är några av delarna i regeringens budgetproposition. Tema: Filmregissören som ombildade till AB Filmregissören Richard Holm har ombildat sin firma till aktiebolag. Han fick därmed bättre överblick på företagets och sin privata ekonomi. Dessutom betalar han lägre skatt med den nya företagsformen. Tema: Aktiebolag bättre än enskild firma och HB Går din firma med vinst är det lika bra att ombilda den till aktiebolag. Fördelarna är många, inte minst skattemässiga. PwC:s experter förklarar varför du ska ombilda till aktiebolag. Tema: Lägre skatt vid utdelning och kapitalvinster Vid utdelning och kapitalvinster är det en rad saker som man bör ha koll på, annars är det lätt att man betalar för mycket i skatt. Vår historia: Hotellkungen öppnade på Blasieholmen Efter att ha sålt sitt mytomspunna Lydmar hotell vid Stureplan i Stockholm tar sig Pelle Lydmar an nya utmaningar. Nu driver han nya Lydmar hotell på Blasieholmen i centrala Stockholm. Tema: Arbete utomlands ökar kostnaderna När ett företag får uppdrag utomlands är det vanligt att bolaget underskattar kostnaderna. Genom god planering och hjälp utifrån kan företaget undvika obehagliga överraskningar. ALLTID I INPUT: Ledare s. 2, Notiser s. 3, Goda råd s. 24 Fråga panelen s. 26, Hallå där s. 28 Fördelarna med aktiebolag har blivit så många. Driva aktiebolag allt mer populärt Det blåser en kraftig nyföretagarvind i landet. Siffror från Nyföretagarcentrum visar att antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med 16,6 procent, till under perioden januari till september i år. Och det är framför allt aktiebolagen som blir fler. Under september ökade antalet aktiebolag med hela 40 procent. Samtidigt var det färre enskilda firmor och handelsbolag som registrerades jämfört med förra året. Varannat nyregistrerat företag är numera ett aktiebolag. Vi ser alltså ett gigantiskt skifte av företagsform bland entreprenörerna. Anledningarna till detta är flera. Att aktiekapitalet halverades till kronor den 1 april är en viktig orsak. Att det för några år sedan blev betydligt gynnsammare skatteregler för utdelning och kapitalvinst för delägare i aktiebolag är en annan. Bolagsskatten har också nyligen sänkts. Men förutom det mer skattefördelaktiga blir det också mer struktur och ordning i ett aktiebolag eftersom man håller isär den privata ekonomin från bolagets. Faktum är att fördelarna med aktiebolag har blivit så många att det även lönar sig att ombilda enskilda firmor och handelsbolag till aktiebolag. I detta nummer av Input är temat Skatt och juridik och du kan bland annat läsa om filmregissören Richard Holm som ombildade sin firma till aktiebolag. Han uppskattade att det blev bättre struktur i hans rörelse med den nya bolagsformen. Att skatten blev betydligt lägre fick han på köpet. Trevlig läsning! Tomas Lindgren Ansvarig för Mindre och medelstora företag INPUT en tidning för företagare. Utgiven av PwC fyra gånger per år. Tid ningen förmedlar information och goda exempel för att ge inspiration och underlätta företagens och företagarnas vardag. >Ansvarig utgivare Tomas Lindgren >Redaktör Annica Hentze pwc.com >Adress Stockholm >Telefon >Internet >Prenumerationsärenden >Tryck Edita / Arkpressen i Västerås AB 2010 >Upplaga ex >Produktion Appelberg Publishing Group i samarbete med PwC. 2 INPUT PwC 4/2010

3 notiser Årets innovation räddar liv Läkaren och forskaren Malin Malmsjö, verksam vid Lunds universitet och Region Skåne får årets Innovationspris i Skåne. Malin Malmsjö ligger bakom en lösning som hindrar så kallad hjärtruptur och biverkningar vid undertrycksbehandling. Hon och hennes kolleger har konstruerat ett verksamt skydd, som har patenterats i Sverige och är under slutprövning för internationellt patent. Innovationsprisets syfte är att främja forskning, utveckling och entreprenörskap i Skåne. Bakom priset står PwC och Lunds universitets innovationssystem i samarbete med Lunds kommun. Förstapristagarna får kronor. 100 miljoner kronor Företagen frodas mest på Öland Borgholm på Öland är Årets Företagarkommun 2010, enligt organisationen Företagarna. I undersökningen granskas ökningen av antalet aktiebolag och man tittar också på omsättning, resultat och kreditvärdighet i företagen. Borgholm är den kommun där företagen har haft bäst tillväxttakt under det gångna året. afghaner får hjälp att starta eget Sida har anslagit 100 miljoner kronor för att utveckla den privata sektorn i norra Afghanistan. Biståndsorganet ska bidra till att utbilda och träna landsbygdsbefolkningen i småföretagande, vilket ofta är jordbruk och hantverk. Det är baskunskaper som att föra räkenskap, hur man sparar och lånar, hur man kan få sina produkter till den lokala marknaden eller samarbete med andra småföretagare. Jag tror att det här är precis det som behövs. Pengarna går direkt ut till byar där invånarna får bestämma vad de behöver satsa på. Afghanerna måste själva utveckla sitt land, säger Anne-Charlotte Malm, utvecklingsrådgivare på Sida med placering i Mazar-e-Sharif, till Svenska Dagbladet. Svenska gårdar kan snart sälja eget vin Vid årsskiftet lägger regeringens utredare fram ett förslag som ger kunderna möjlighet att köpa lokalt producerat vin och öl på svenska gårdar. Vi kommer med ett förslag där vi säger ja till gårdsförsäljning. Exakt hur det kommer att se ut kan jag ännu inte gå in på, säger utredaren Lotty Nordling till tidningen Riksdag och Departement. Den svenska jordbruksnäringen har länge slagits för att vinproducerande bönder, precis som i övriga Europa, ska tillåtas sälja sitt eget vin på gården. Men den stora tvistefrågan är om detta är förenligt med det svenska alkoholmonopolet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) säger ja och tror att gårdsförsäljning kan bidra till en levande landsbygd. Han har förespråkat en finsk modell där gårdarna som säljer alkohol blir en slags filialer till Systembolaget. Varje år startar nästan personer med utländsk bakgrund företag i Sverige. Maroun Aoun, vd, stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, på tidningen Dagens Industris debattsida. Maroun Aoun vill se fler kommunala insatser riktade mot invandrarföretagare. Småföretag anställer mest De minsta företagen bidrar mest till att skapa nya jobb i Sverige. Nästan hälften av företagen med upp till nio anställa har anställt under de senaste åren. Majoriteten av dessa vill också växa vidare. Det framkommer i en undersökning från Företagarförbundet. Idag står de små företagen för en tredjedel av alla jobb i den privata sektorn. Här finns en enorm tillväxtpotential och framtidstro, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet. Fyra av tio företag i undersökningen har anställt en medarbetare sedan Och fler än hälften har anställt två eller fler. Tryckerier kan återfå moms En dom i EU-domstolen visar att tryckerier har möjlighet att återfå felaktigt debiterad moms för till exempel tryckta böcker och tidningar. Av domen framgår att mellanskillnaden mellan uttagen moms på 25 procent och de 6 procent som de har rätt till faktiskt kan återbetalas. 4/2010 PwC PwC INPUT 3

4 tema skatt & juridik Budgetpropositionen Text Bruno karlström illustration kjell thorsson Försiktiga skattesänkningar Lägre skatt för pensionärer och höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning. Det är några av de delar i budgetpropositionen som finansminister Anders Borg presenterade i oktober. Här nedan är lite av innehållet. Ytterligare skattesänkning för pensionärer Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år förstärks med 7,5 miljarder kronor. Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Bestämmelserna om värdering av bilförmån bör tillföras en regel som innebär att extrautrustning i form av alkolås ska undantas från förmånsvärderingen. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli Förenklad beskattning av värdepapper genom investeringssparkonto I syfte att förenkla för fysiska personer att spara i aktier och andra finansiella instrument bör en nyschablonbeskattad sparform för vissa finansiella instrument, benämnd investeringssparkonto, införas. Den schablonmässiga beskattningen innebär att kapitalvinster inte ska tas upp och kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av finansiella instrument på ett investeringssparkonto. I stället beräknas en schablonmässig avkastning som ska tas upp till beskattning. För att effektivisera beskattningen av kapitalförsäkring och för att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten bör även vissa justeringar i beskattningen av kapitalförsäkringar göras. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag under kommande år. Det kommande förslaget bör träda i kraft 1 januari Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder Schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt höjs från kronor till kronor per år från och med den 1 januari Utredning om fastighetstaxeringens framtid Det bör tillsättas en utredning med uppdrag att lämna ett förslag om att avskaffa eller avsevärt förenkla systemet med fastighetstaxering av bostäder. Utredning om nystartzoner En utredning bör tillsättas för att i positiv anda se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i särskilt utsatta områden, s.k. nystartzoner. Syftet är att utreda möjligheten att på detta sätt bidra till att minska utanförskapet och öka sysselsättningen i dessa områden. Reklamskatten Förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten föreligger för närvarande inte. 4 INPUT PwC XXX

5 Mervärdesskatten och den ideella sektorn Det finns ett behov av att justera begreppet yrkesmässig verksamhet, vilket kan komma att påverka den ideella sektorn. Regeringen har för avsikt att hos EU-kommissionen ansöka om möjlighet att införa mervärdesskattebefrielse vid omsättning under visst belopp. Dessutom... Arbetet med effektivare skatter på klimat och energiområdet fortsätter. Utvidgad skattefrihet vid låginblandning av biodrivmedel införs från 1 januari Förutsättningarna för att till kommuner delegera rätten att föreskriva om trängselskatt utreds. Arbetet med hur den ideella sektorn ska behandlas i mervärdesskattehänseende fortsätter. Stödet till skatteforskning fortsätter. Regeringens reformambitioner under mandatperioden Regeringens reformambitioner betingas av att det uppstår ett varaktigt reformutrymme. Först när det är säkerställt att överskottsmålet nås och ett varaktigt reformutrymme uppstått kommer nedanstående reformambitioner att prioriteras: Ytterligare sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Sänkt skatt för svenskar som är bosatta utomlands. Tillsätta en bred utredning av företagsbeskattning, som syftar till att utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas. Halverad moms för restaurang- och cateringtjänster. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Satsningar på forskning och utveckling. Satsningar på infrastruktur. Skattereduktion för privatpersoner för gåvor till bedrivande av hjälpverksamhet. XXX PwC INPUT 5

6 tema skatt & juridik ombildning till ab Text sara Bergqvist foto lee kearney Om allt går åt skogen behöver jag i alla fall inte lämna mitt hus När filmregissören Richard Holm ombildade sin firma till aktiebolag ökade tryggheten och även överblicken över ekonomin. Dessutom fick han mer pengar kvar i plånboken. Richard Holm är entreprenör ända ut i fingerspetsarna och brinner för sitt yrke som filmregissör. Pengar är han däremot inte lika intresserad av. Jag jobbar helt enkelt med det som är min hobby och är fortfarande förvånad över att det går att få betalt för det, säger Richard Holm. När han 1994 startade sin enskilda firma lät han en redovisningskonsult ta hand om allt praktiskt kring ekonomin. Han pratade mycket om att periodiseringsfonder var bra och jag litade helt på detta. Men eftersom företaget hela tiden fortsatte att gå bättre stod jag plötsligt där med en jättestor skatteskuld till följd av stora avsättningar till periodiseringsfonder. Dessutom visade sig en beräknad fyllnadsinbetalning på kronor bli kronor och då bestämde Richard Holm att det var dags att göra något. På rekommendation av en vän gick han till PwC för att se om företaget kunde hjälpa honom att ordna upp ekonomin. De blev rätt förskräckta när de såg mina papper, men kom snabbt fram till att den bästa lösningen skulle vara att Verklighets Flykt AB Ägare: Richard Holm Verksamhet: Filmproduktion, regi, manus och klippning med fokus på regi Uppdrag: Har bland annat regisserat Oskyldigt dömd, några av filmerna om Johan Falk och arbetar för närvarande med två nya filmer om Irene Huss. I vår kommer långfilmen Gränsen den första svenska krigsfilmen. Startår: 2008 för aktiebolaget, innan dess enskilda firman Tech Noir sedan 1994 Årsomsättning: Cirka 1,6 miljoner kronor Anställda: Nej, inte utöver ägaren 6 INPUT PwC XXX

7 Filmregissören Richard Holms råd vid ombildning till aktiebolag: 1 Ta hjälp av en bra rådgivare och försök förstå vad ombildningen innebär för dig. Var inte rädd för att ställa dumma frågor! 1 Skäms inte för att visa om du inte kan de här frågorna. Det är ju därför du har anlitat rådgivare som ska hjälpa dig. ombilda min firma till aktiebolag. Det är Stefan Lindblom och Ann Hedlund Kancans på PwC i Jakobsberg som hjälpt Richard Holm med ombildningen. Det är vanligt att verksamhet fortsätter bedrivas i enskild firma år efter år trots att aktiebolagsformen är betydligt mer fördelaktig ur ett skatteperspektiv, här kan vi som rådgivare verkligen hjälpa till, säger Stefan Lindblom. Eftersom Richard Holm låg en bra bit över brytpunkten för statlig skatt fanns stora skattemässiga fördelar med att ombilda till aktiebolag. Genom att ta ut en del av det intjänade kapitalet som vinstutdelning istället för lön kunde han få runt 20 kronor mer kvar efter skatt per hundralapp än i enskilda firman. För att kunna betala skatteskulder på de stora periodiseringsfonderna belånade han först sitt hus med 1 miljon kronor som sattes in i den enskilda firman. PwC hjälpte mig sedan med en avbetalningsplan. Vinsten går nu direkt till att betala av lånet några år framöver. För Richard Holm har ombildningen till aktiebolag framför allt gett en ökad trygghet. Jag fått mycket bättre struktur på ekonomin och vet vad jag kan förvänta mig varje månad. Om något händer får jag veta det omgående av PwC. Dessutom är det skönt att veta att den personliga risken minskar med aktiebolaget. Skulle allt gå åt skogen behöver jag i alla fall inte lämna mitt hus. Ï PwC hjälper Verklighets Flykt AB med: Registrering och biträde med löpande redovisning. Biträde med årsbokslut och årsredovisning. Revision av bolaget. Deklaration för bolaget och privat. Flerårsplan för framtida betalningsflöden i bolaget och privat. Rådgivning kring övergång från enskild firma till aktiebolag. Hjälp vid bolagsbildningar, det vill säga köp av färdigt lagerbolag med organisationsnummer för att snabbt kunna flytta verksamheten från enskilda firman till ett aktiebolag. XXX PwC INPUT 7

8 tema skatt & juridik ombildning till ab Text Emma tillberg, hans-peter larsson foto istockphoto För den som gör vinster i sin verksamhet är slutsatsen klar: Aktiebolag är bäst. Företagare med enskild firma eller handelsbolag bör därför överväga att ombilda verksamheten till aktiebolag. bäst även för små rörelser Därför ska du ombilda din enskilda firma till AB 1 Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma. 1 Det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag är begränsat. 1 Det är lättare att ha överblick över den personliga ekonomin då aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar. 1 Kunskapen om aktiebolag är ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter. Under de senaste åren har möjligheterna att ta ut lågbeskattad aktieutdelning från aktiebolag kraftigt förbättrats. Den möjligheten finns inte för den som driver enskild firma. Skatten blir nästan alltid lägre för den som driver sin verksamhet i aktiebolag jämfört med enskild firma. Dessutom är det personliga ansvaret för ägaren till ett aktiebolag begränsat. Det finns flera skillnader mellan aktiebolag och enskild firma. Den största ligger i möjligheten att årligen kunna ta emot minst 2,5 basbelopp, (knappt kronor under 2010) i aktieutdelning där ägaren beskattas med endast 20 procent. Motsvarande möjlighet finns inte i firmor och handelsbolag. För företagare som i sin enskilda firma har ett överskott över brytpunkten för statlig inkomstskatt vid cirka kronor, innebär det en sänkt marginalskatt från omkring till 40 procent (även inklusive bolagsskatt som tagits ut på den utdelade vinsten). Även om skatten på överskott i firmor och handelsbolag kan skjutas upp genom avsättning till periodiseringsfonder och expansionsmedel, så ska vinsten någon dag tas fram till beskattning. Dessa reserveringsmöjligheter innebär därför vanligen endast en snöbollseffekt i form av hög skatt som rullas framåt. I företag med anställda blir utdelningsmöjligheterna ännu bättre i aktiebolag. De verksamheter som lämpar sig för att behålla som enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är näringsfastigheter i vilka investeringarna är omfattande samt jordoch skogsbruksfastigheter med relativt låg löpande avkastning. Inför en försäljning av till exempel en hyresfastighet eller om denna börjar ge hög löpande avkastning kan det dock vara intressant att föra över ägandet till ett aktiebolag. Även i starten kan en enskild firma eller handelsbolag motiveras. Ombildning till aktiebolag kan i princip 8 INPUT PwC 4/2010

9 Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin. ske när som helst under året. Lämpligt kan vara att göra det vid årsskiftet. Man bör dock bilda aktiebolaget före årsskiftet. Det viktigaste är att det egna kapitalet är positivt i verksamheten. För att förhindra att det egna kapitalet blir negativt i samband med överflyttande av periodiseringsfonder måste ägaren göra ett tillskott med motsvarande belopp. Om även avsättningar till expansionsmedel har gjorts så ska därtill det egna kapitalet täcka 73 procent av expansionsmedelsfonden. För den som har konsumerat skattekrediter kan det alltså vara svårt att ombilda om inte motsvarande tillskott görs. Finns kapitalet privat är det dock ofta värt att göra tillskottet och komma in i aktiebolagsformen, detta då beskattningen vid återföringen av fonderna bli lägre i aktiebolaget än om denna återföring sker i den enskilda firman. Med det sänkta minikravet på aktiekapital till kronor underlättas ombildningen. För några år sedan hjälpte vi en av våra kunder att ombilda sin nystartade enskilda firma till aktiebolag och kunden har uppskattningsvis redan sänkt sin skatt med omkring två miljoner kronor. En annan person som drev ett mycket framgångsrikt handelsbolag inom familjen sänkte sin skatt med motsvarande belopp redan under ombildningsåret. Om ombildningen är enkel i teorin, så är processen att ombilda i praktiken komplex. Revisorn eller redovisningskonsulten bör ta råd av en skattekonsult. En förutsättning är ordning och reda i bokföringen så att den ekonomiska ställningen kan överblickas. Typfallet är en enmanskonsult eller ett handelsbolag som snabbt fått luft under vingarna och kommer att redovisa ett stort överskott. I stället för att skatta bort detta som inkomst av näringsverksamhet kan vinsten genom ombildning föras över till ett aktiebolag och skattas där. Avsatta periodiseringsfonder fortsätter att leva sitt liv i aktiebolaget och medel som satts av till expansionsmedelsfond blir fritt beskattat eget kapital i aktiebolaget. Pengar till aktiekapitalet kan tas ur det kapital som finns i denskilda firman. Det gäller sedan att bestämma dag från vilken all fakture- ring och alla avtal med mera ska göras i aktiebolagets namn. Då tas också lön från aktiebolaget och aktiebolagets ekonomi måste hållas helt skiljd från den privata ekonomin. Mer om dessa praktiska detaljer vet revisorn och redovisningskonsulten. Förutom de skattemässiga fördelarna och det begränsade personliga ansvaret, är det också lättare att ha överblick över den personliga ekonomin genom att aktiebolagets tillgångar hålls helt avskilda från privata tillgångar. Dessutom är kunskapen om aktiebolag ofta större hos banker, myndigheter och affärskontakter. Ï Hans Peter Larsson är skatterådgivare på PwC i Stockholm. Emma Tillberg är skatterådgivare på PwC i Kista. 4/2010 PwC INPUT 9

10 tema skatt & Juridik 3:12-reglerna Text Angelica Ewö illustration Kari modén Ha koll på skatten vid utdelning och kapitalvinster Det går att undvika för hög beskattning av utdelning och kapitalvinster. Att ha koll på sitt gränsbelopp är en bra början. K10-bilagan är mycket viktig för alla fåmansföretagare eftersom den till stor del styr delägarens privata ekonomi. Gränsbeloppet beräknas på K10-bilagan och storleken på gränsbeloppet påverkar hur mycket pengar man får kvar i plånboken efter skatt. Detta gäller både för utdelningar och kapitalvinster. Gränsbelopp är det underlag som kan användas för minsta möjliga skatt, vilket idag ligger på 20 procent. Ju större gränsbeloppet är desto mer pengar blir kvar i plånboken. Det är inte helt ovanligt att gränsbeloppet är för lågt beräknat vilket missgynnar delägaren. Det kan bero på flera saker, till exempel att man under något eller några år inte lämnat in någon K10-bilaga tillsammans med deklarationen. 10 INPUT PwC 4/2010

11 Det är en hel del att tänka på vid utdelning och kapitalvinster. Till exempel gäller det att gränsbeloppet är rätt satt så att skatten inte bli för stor. 3:12-reglerna bestämmer skattenivån 3:12-reglerna handlar om hur utdelning och kapitalvinster för fåmansföretagare beskattas på delägarnivå. Reglerna syftar till att undvika att arbetsinkomster ersätts av utdelning. Hade inte 3:12-reglerna funnits hade det varit lätt att ta en utdelning till lägre beskattning än en arbetsinkomst som beskattas med en högre procentsats. Så här räknar du fram ditt gränsbelopp: Anskaffningsvärde kronor x ca 12 % = kronor Sparat gränsbelopp från tidigare år kronor x ca 6 % = kronor Sparat gränsbelopp från tidigare år kronor Löneunderlag kronor Gränsbelopp på kronor kan användas vid utdelning/reavinst Beskattning sker med minsta möjliga skatt, 20 % Löneunderlag beräknas så här: 25 % av lönesummor upp till kronor (motsvaras av 60 inkomstbasbelopp) 50 % av lönesummor överstigande kronor (motsvaras av 60 inkomstbasbelopp) Löneuttagskrav beräknas så här: Kontantlön ska inte understiga kronor (motsvaras av 10 inkomstbasbelopp) eller kronor (motsvaras av 6 inkomstbasbelopp) + 5 % av hela lönesumman Ett vanligt argument för att K10-bilagan inte lämnats in är att någon utdelning ändå inte tagits under året. För att få gränsbeloppet beräknat på ett korrekt sätt för varje år, är vår rekommendation att alltid lämna K10-bilaga. Det går att i efterhand göra rättelser av tidigare års K10-bilagor och lämna dessa till Skatteverket. På så sätt kan man få rätt gränsbelopp, men det är inte alltid lätt i praktiken då det kan ha gått många år och vara svårt att få fram de uppgifter som behövs för att göra beräkningen bakåt i tiden. Det är därför särskilt viktigt att göra K10-bilagan rätt år från år. Löneunderlagsregeln är en del av gränsbeloppet. För att få utnyttja detta löneunderlag krävs att man som ägare tar ut en viss lön. Löneunderlaget beräknas från första kronan och beräknas för varje kalenderår för sig. Det spelar alltså ingen roll om bolaget har ett brutet räkenskapsår. När vi nu befinner oss inför ett årsskifte är det hög tid att som delägare beräkna löneunderlaget och se vilken effekt detta får för gränsbeloppet. Missar man detta under ett år kan man inte reparera det genom att Löneunderlag för företag med mindre lönesummor: Löner som inkomståret 2010 uppgår till 1,4 miljoner kronor = ett löneunderlag på kronor Löneunderlag för företag med större lönesummor: Löner som inkomståret 2010 uppgår till 10 miljoner kronor = ett löneunderlag på kronor 25 % av kronor = kronor 50 % av kronor = kronor Beskattning av utdelning i fåmansföretag Utdelning motsvarande gränsbelopp = 20 % kapitalbeskattning Utdelning överstigande gränsbelopp = ca % tjänstebeskattning Beskattning av kapitalvinst i fåmansföretag Reavinst motsvarande gränsbelopp = 20 % kapitalbeskattning Reavinst överstigande gränsbelopp men max 100 inkomstbelopp (ca 5,1 Mkr) tjänstebeskattas Resterande reavinst = 30 % kapitalbeskattning. Detta kan belysas med följande exempel: Försäljning av bolag görs under 2011 till ett pris på 6 miljoner kronor. Gränsbeloppet är kronor och anskaffningsvärdet på bolaget är kronor. Reavinsten är kronor kronor beskattas med 20 procent, 5,1 miljoner kronor beskattas med full marginalskatt 60 procent och kronor beskattas med 30 procent. Total skatt blir ca 3,3 miljoner kronor. 4/2010 PwC INPUT 11

12 tema skatt & Juridik ta ut extra lön i januari. Det är utbetalda kontanta löner för respektive inkomstår som räknas. Senast den 31 december måste alltså lönerna vara utbetalade till samtliga anställdas bankkonton. Detta gäller även för delägaren som också är anställd i bolaget. Det är bara kontanta löner som får ingå i löneunderlaget. Eventuella förmåner till exempel bilförmån, ligger helt utanför beräkningen. Betalar bolaget ut stora belopp som bilförmån och/eller delägare ligger på gränsen för löneuttaget kan man göra en omvandling av bilförmånen till ett så kallat nettolöneavdrag. Eftersom bilförmånen efter omvandlingen är en vanlig lön kan man tillgodoräkna sig denna del när löneunderlaget beräknas. Omvandlingen måste göras genom en rättelse till Skatteverket. En omvandling av bilförmån till nettolöneavdrag kostar inte mer för bolaget och inte heller för delägaren. Om det finns flera närstående som tar ut lön från bolaget, exempelvis makar, syskon, föräldrar eller barn, kan detta utnyttjas på ett fördelaktigt sätt. Inom närståendekretsen räcker det med att en av dessa (behöver inte vara delägare) tar ut en tillräcklig lön. I många fall kan man därför löneväxla mellan åren. I till exempel ett företag som ägs och drivs av mamma, pappa och dotter kan mamman ta ut lön motsvarande löneuttagskravet år 1, pappan år 2 och dottern år 3 osv. Alla tre familjemedlemmarna får utnyttja löneunderlag för samtliga år. Sedan fem år tillbaka finns ett schablonbelopp på K10-bilagan. Det är ett alternativt Missa inte att utnyttja den skattefria delen det så kallade lättnadsbeloppet före den 31 december i år. gränsbelopp som alla delägare i fåmansföretag kan tillgodoräkna och på samma sätt som ett vanligt gränsbelopp kan det användas för att minska skatten vid utdelning och/eller kapitalvinst. Detta ska inte blandas ihop med löneunderlag eftersom schablonen är just en schablon som inte påverkas av löner. Schablonen motsvaras idag av 2,5 inkomstbasbelopp. För 2010 uppgår inkomstbasbeloppet till kronor, vilket innebär en schablon för inkomståret 2011 på kronor. Alla som har möjlighet att ta utdelning från sitt fåmansföretag kan alltså få ut kronor efter skatt. Schablonbelop- pet beräknas per fåmans företag. Företag som har flera delägare måste fördela schablonen efter ägarandel. Inkomståret 2010 är det sista tillfället att utnyttja lättnadsbelopp, som är en helt skattefri del att utnyttja vid utdelningar/ kapitalvinster och som har gällt under en övergångsperiod på fem år. Det finns en hel del ägare till fåmansföretag som har belopp kvar att utnyttja. Har man inte utnyttjat den lättnad som finns kvar så faller beloppet bort för all framtid så missa inte detta! Möjligheterna att utnyttja sparat lättnadsbelopp är ytterligare ett gott skäl att se över sin K10-bilaga och eventuellt göra rättelser bakåt i tiden. Ï Tänk på detta vid utdelning och kapitalvinst Hur stort gränsbeloppet är påverkar hur mycket pengar man får kvar i plånboken efter skatt både för utdelningar och för kapitalvinster. Utdelning och kapitalvinster motsvarande gränsbelopp beskattas med 20 procent. Utdelning och kapitalvinster överstigande gränsbeloppet blir högt beskattade. Till viss del beror det på marginalskatteeffekten i inkomstslaget tjänst. Om ett generationsskifte eller extern försäljning planeras i framtiden är det viktigt att redan nu börja bygga upp gränsbeloppet. Beräkna alltid löneunderlag inför varje årsskifte. Samtliga anställdas inklusive delägares bruttolöner får räknas in i löneunderlaget. Löneunderlag beräknas från första kronan. Om det finns närstående kan man löneväxla mellan åren. Om det finns bilförmån överväg att omvandla denna. Oavsett löner kan man få ett alternativt gränsbelopp som är en schablon som fördelas efter ägarandel. Det är viktigt att alltid lämna K10-bilaga där gränsbelopp beräknas oavsett om utdelning lämnats eller inte. Är K10-bilagan med gränsbeloppet korrekt beräknat? Om inte gör rättelser och lämna in till Skatteverket. Sparat lättnadsbelopp före årsskiftet Missa inte att utnyttja den skattefria delen det så kallade lättnadsbeloppet före den 31 december i år. 12 INPUT PwC 4/2010

13 Belopp inkomstår/kalenderår 2010 (Gäller för taxeringsåret 2011) tema skatt & juridik lathund 1 Skattefria traktamenten 2010 Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs för skattefrihet) Hel dag Halv dag Efter tre månader Natt-traktamente 1 Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2010 Traktamente 210 kr 147 kr 105 kr 63 kr Reducering för: Reducering bör ske med: Frukost, lunch och middag 189 kr 132 kr 95 kr 57 kr Lunch och middag 147 kr 103 kr 74 kr 44 kr Lunch eller middag 74 kr 51 kr 37 kr 22 kr Frukost 42 kr 29 kr 21 kr 13 kr 1 Traktamente utomlands Samma regler som för inrikes. Skatteverket fastställer årligen normalbeloppen för högsta skattefria traktamente för varje land. 1 Reduceringsbelopp vid utrikes tjänsteresa kr 105 kr 147 kr 105 kr Minskning av normalbeloppet med: Helt fri kost 85 % Lunch och middag 70 % Lunch eller middag 35 % Frukost 15 % 1 Sociala avgifter Socialavgifter 2009 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Födda ,21 % 10,21 % Födda ,42 % 28,97 % Födda ,49 % 14,88 % 1 Skattefria gåvor till anställda 2010 Julgåva Jubileumsgåva Minnesgåva 1 Grundavdrag Generellt avdrag som varierar mellan kr och kr beroende på inkomst. För inkomster på kr och mer är grundavdraget kr. 1 Skiktgränser för statlig inkomstskatt 2010 Skattepliktig inkomst under kr Kommunalskatt kr kr Kommunalskatt + 20 % statlig skatt kr Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 1 Milersättning 2010 Milersättning egen bil Milersättning förmånsbil bensin m.m. Milersättning förmånsbil diesel 450 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms (t.ex. 25 års anställning, eller 50- eller 60-års dag) (Om gåvans värde överstiger dessa värden är hela gåvans värde skattepliktig.) 18,50 kr/mil 9,50 kr/mil 6,50 kr/mil 1 Kostförmån 2010 Helt fri kost Lunch eller middag Frukost 1 Representation kr/dag 74 kr/dag 37 kr/dag Extern Momsredovisare Ej momsredovisare Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr Intern Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr Frukost 60 kr 75 kr Hyra, underhållning etc. 180 kr 190,80 kr vid personalfester Teater etc. 180 kr 190,80 kr 1 Resor till och från arbetet 2010 De första kr är ej avdragsgilla. Belopp därutöver kan vara avdragsgillt. 1 Fastighetsavgift för småhus Avgiften är maximalt kr per bostadsbyggnad (eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det är lägre). För nybyggda hus (upp till 10 år) är den kommunala avgiften lägre. Avgiften för hela året betalas av den som är ägare vid årets ingång, även om ägandet förändras under året. 1 Ränta på uppskov 2010 Uppskov av kapitalvinster av privatbostäder räntebeläggs. En schablonränta på 1,67 % av uppskovsbeloppet tas upp som inkomst att beskatta med 30 %. Räntan är inte avdragsgill. 1 Hushållsnära tjänster och ROT-tjänster Den som köpt hushållsnära tjänster och ROT-tjänster har rätt till skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden (inkl moms). Högsta möjliga sammanlagda skattereduktion för hushållsnära tjänster och ROT-tjänster är totalt kr/år (motsvarande köpta tjänster för totalt kr). 4/2010 PwC INPUT 13

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer