FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1"

Transkript

1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26 januari kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till $ % & & ' ( ) * + "!!, % $ -. $. / 0 * * $ 1 23$ &' 1' (3& 2 & &!"4 & &$ 5 * % & & $ 6 % & & * 7 1"" 3-6

2 FÖGLÖBLADET 2 JUL 2014 / JANUARI 2015 HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER JANUARI 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Onsdag Julbön Föglö kyrka Torsdag Julotta Föglö kyrka Fredag Julmässa Annagården Lördag Gudstjänst Föglö kyrka Söndag Julkaffe för Östersocknare Bystugan 12 Torsdag FUIA Bollspel/Idrott Föglö Grundskola 18 Torsdag Bibelsits Föglö Församlinghem 20 Tisdag Pitch- & stickkafé Annagårdens stora matsal 12 Torsdag FUIA Bollspel/Idrott Föglö Grundskola 18 Torsdag Juniorklubben Föglö Församlingshem 20 Söndag Söndagsskola Föglö Församlingshem 20 Torsdag FUIA Bollspel/Idrott Föglö Grundskola 18 Torsdag Bibelsits Föglö Församlingshem 20 Tisdag Pitch- & Stickkafé Annagårdens stora matsal 12 Torsdag FUIA Bollspel/Idrott Föglö Grundskola 18 Torsdag Juniorklubben Föglö Församlingshem 20 Söndag Söndagsskola Föglö Församlingshem 20 Lördag Klädbytardag Degerby Mat & Café 11 FÖGLÖBLADETS STOPPTIDER OCH UTGIVNINGSDAGAR 2015 Med reservation för ändringar för stopptiden gällande påsk numret, midsommarnumret och julnumret. Stopptid kl.12 Utgivningsdag FEBRUARI M 26.1 F 30.1 MARS M 23.2 F 27.2 APRIL M 23.3 F 27.3 MAJ M 20.4 F 24.4 JUNI M 25.5 F 29.5 JULI M 15.6 F 19.6 (delas ut till alla postlådor på Föglö) AUGUSTI M 20.7 F 24.7 SEPTEMBER M 24.8 F 28.8 OKTOBER M 21.9 F 25.9 NOVEMBER M F DECEMBER M F JANUARI M O Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Annonspriser: helsida 38,- halvsida 19,- 1/4 sida 9,50,- + moms 24% I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 JUL 2014 / JANUARI 2015 EVENEMANGSKALENDER 2015 Flera evenemang för år 2015 är redan inplanerade. Skicka in datum för ditt evenemang till så uppdaterar vi kalendern kontirnueligt och förhindrar därmed dubbelbokningar. Lördag 4 juli Söndag 12 juli Tisdag 14 juli Lördag 1 augusti Lördag 8 augusti Föglödagen Amalias stradparty Skutträff Pitch run Degerby Jazz och Blues KUNGÖRELSE Föglö Hembygdsförening r.f. har till kommunen inlämnat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kursgården RNr 3:58 samt Tallbacka RNr 3:3 i Degerby. Föreningens syfte med planläggningen är att bevara området kring den gamla tings- och gästgivargården Enigheten som ett skyddat, musealt område. Byggnads- och tekniska nämnden har hållit ett samrådsmöte (Plan- och bygglagen 30 och förordningen 8 ) med berörda rågrannar och myndigheter den Byggnads- och tekniska nämnden och kommunstyrelsen har behandlat förslaget och omfattat detta. FÖRSLAGET till detaljplan finns sålunda framlagt till allmänt påseende på Kommungården i Degerby under tiden 12 december januari Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till kommunstyrelsen under samma tid, senast den 12 januari 2015 kl Föglö, 9 december 2014 Kommunstyrelsen Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Val av centralvalnämnd/valnämnd för åren Följande personer ingår i centralvalnämnden/valnämnden för åren ; Agneta Raitanen, ordförande, Margaretha Karlsson viceordförande, René Sköld, Rigmor Henriksson samt Kurt Fellman. Suppleanter är Maria Gustavsson, Ramona Andersson, Marianne Eskills, Gotthard Fyrvall samt Petter Eskills. Val av valbestyrelse för åren Följande personer ingår i valbestyrelsen för åren ; Agneta Raitanen, ordförande, Margaretha Karlsson viceordförande samt René Sköld. Suppleanter är Rigmor Henriksson, Kurt Fellman och Ramona Andersson.

4 FÖGLÖBLADET 4 JUL 2014 / JANUARI 2015! " #$% "" & ''()*! " +, *-! &# #-"+, *-!. /& *#*$"%0"! &"+#-& $ &, 4* " 0'-+/& &,6#*74* & 0-$,("'0 *#*$ &, 9:!5 ;(<3 8= 0-$ *"' $!" #$ % & ' ' # ( ) * + *#!" $* %,! ' - ' (. *$!" $/ % ' $ $! *$ 0! ' - ' '. // -!. & " 1! 2!,! " 3 $ " $ 6 ". 2! ' -2! 3&. 2, 7 ' *"' $ # / # # / * 8 " -9 : '. $ ; * ;! - '. / / ; ' ; / 1 "! ; / ; / ; # ( ) 3-2' '. /#! / 7 ' ' ) / / ) 5 )

5 FÖGLÖBLADET 5 JUL 2014 / JANUARI 2015! " # $ % % & '!%% ( '!'' ) ' *** ( +! ', -* # %% ' * * # %! *.! % * / 0 %% %!,! $ 1% $ ( %.! %2! 3 4, * +! *** # ' ' 0 % *, $ ' %% 0 %% +, *** ', 0 % ' %% 0 6 % % *, * 2!%! ' ) 60!! ' *, ( % ()# -,, 2! 2 % ",, 0 %% ** 60 ' 85 + " %, * ' % 4 )4 '!6 9,, *,, %% %! ( % ' * ) ' % %% 60 6! # 4 $ : % *

6 FÖGLÖBLADET 6 JUL 2014 / JANUARI 2015 UTDRAG UR AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2015 Alla taxor finns efter nyår på kommunens hemsida AVGIFTER VID GYMMET Besöksavgift per gång 5! Månadskort 35! Årskort 150! 10-gångerskort 40! AVGIFTER FÖR BARNDAGVÅRD, FÖRSKOLA OCH EFTERMIDDAGSVÅRD Barndagvård; Heldagsvård max 115! i månaden (enl. inkomst) Deltidsvård max 92! i månaden (enl. inkomst) Halvdagsvård max 81! i månaden (enl. inkomst) Förskola max. 20 timmar/vecka 100! i månaden (fast avgift) Eftermiddagsvård ( eftis ) 100! i månaden (fast avgift) Eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl !/timme Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad); Barn över 3 år: Barn under 3 år: heldag (mer än 5 timmar) 10! 24!* halvdag (mindre än 5 timmar) 7! 21!* * inkluderar avdrag på hemvårdsstödet. AVGIFTER FÖR SNÖPLOGNING Infart meter 109,12! Infart meter 145,08! Infart meter 241,80! Infart meter 281,48! Infart över 2000 meter 362,08! Grundavgift för företag 155,00! Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 55,80! AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING Grundavgift för permanent boende hushåll 140,00! Grundavgift för permanent boende hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial 70,00! Grundavgift för fritidshushåll 95,00! Grundavgift för fritidshushåll med permanent boende i kommunen 45,00! Avgift för brännbart restavfall (200 lit. säck) 8,00! Avgift för brännbart restavfall (60 lit. påse) 4,00! Avgift för bioavfall (25 lit. påse) 10,00!

7 FÖGLÖBLADET 7 JUL 2014 / JANUARI 2015! "## ###! $ % & ' & ( )# % *$ % +* %!, % # % -.#") # ) %.#"/.#")! 0 1!.#") 1!.# % 1!.# $) %!,) %! & ( " 2!. 2! * 2! 2 ", *" 0 "/ $) ) */ * 3# $ 3* /, +* 0.#")!.3 #*) & &45. ### 6 " ### 6 +## 6 * ### 6! $ +##! 7 "# *## & &45 " ### " )##! 8! 8 / $## 9." ),. 5 + ###!! + $)# : -! -!.#") 3 ### 0 0 & ) ### & * /.* ;<9-<= ' ),..#").#"" ) / & 9 )##

8 FÖGLÖBLADET 8 JUL 2014 / JANUARI 2015!! "!! "! % & % & +, -. ( # $ $ ' #(# ') #** ) / 0! 1/ 2 1 # / /-! 3 %'. & # #* / /- 3 " ( 4!! " ) % " 5! & % &,! +, % &" 1! 1 ##*, $(, / $, #!!! )( 6! % &, )$ 7 #,,!, #,,!! ## # '(,,, %, & '*, % & '# 8 / # ' 9!! '' / " '' # '* : ; 9 FÖGLÖMAPPEN 2015 Deadline för annonsering i Föglömappen 2015 är fredagen den Filerna ska vara sparade i word format och annonsen färdig. Om man önskar ha hjälp att utforma en annons kostar det 20 euro. Sena bidrag accepteras inte. Telefon Med vänlig hälsning Maria Kihlström

9 FÖGLÖBLADET 9 JUL 2014 / JANUARI 2015! " #$ %& % ' ( ) % $ * + $!! " #$ %& % '-. ' %, /*%0..1 )%,,$(#( ).** 1.. $',2 )',#3 /*%0)2//..,' ( -. '. 5 (3# ' 23 %65 0 #(. ' ** #( ,#'# + 2(3/*.(#( ).** 21#( 1.. $',2 )'+ " # " # # %, 1#'.'' 3# ).** ' 3 0' $' /4,% 0%(#( :7 (0. # /#)' 1# /*%0. # -7.'' 3#((# ).** )$((. /*.(#. /*%0( (0#(+, - ). - $ / // %2.. / / 2!" #$ %& ' ()*+,%, 6. 7 ) / ) % ) $ 2!

10 FÖGLÖBLADET 10 JUL 2014 / JANUARI 2015! " # "! " # # $ $ % % # % & ' ( # &)! %* +,%, - %. / # / # % & *# *) #! " #! " $% & '! "! # "! # $!

11 FÖGLÖBLADET 11 JUL 2014 / JANUARI 2015 Agenda 21 i Föglö arrangerar en Klädbytardag lördagen den 7 februari 2015 kl på Degerby Mat & Café Veckan innan, d.v.s. måndag 2.2 fredag 6.2, kan man lämna in klädesplagg eller hemtextilier på Degerby Mat & Café under caféets öppethållningstider. Dock högst 10 persedlar/person. Inga skodon! Plaggen och textilierna skall vara hela och rena. Mot varje inlämnad persedel erhålles en kupong, mot vilken man lördag 7.2 kan byta till sig någonting annat, som lämnats in. Plagg och textilier, som inte hittar någon ny ägare, skänks till Emmaus. Ifall av spörsmål; kontakta Birgitta Holmström på ! God Klädbytardag! önskar Agenda 21 i Föglö Delta i Skördefesten september 2015! Skördefesten är en unik plats för möten och utveckling. Träffa era kunder, berätta historien bakom produkterna, hitta samarbetsmöjligheter och testa produktnyheter och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en unik helhet och marknadsför hela branschen för att öka försäljningen av lokala produkter under hela året. Temat för Skördefesten 2015 är Barn och Mat och arrangör är Skördefestens Vänner r.f. Upplägget ser ut som tidigare med Öppna Gårdar, Restauranger och Plåpp Åpp aktiviteter. Öppna Gårdar, Restauranger och Plåpp Åpp anmälan senast 28 februari 2015 på vår hemsida under rubriken deltagarinfo. Där finns även mer information om deltagandet. Försäljare kan anmäla sig fram till 31 maj Frågor eller funderingar? Kontakta verksamhetsledare: Liz Mattsson tel e-post Årets tema Barn och Mat JULHÄLSNINGAR! Vi vill på detta sätt tillönska alla våra vänner och bekanta samt alla andra Föglöbor en God Jul och ett Gott Nytt År genom en inbetalning till Föglö Hembygdsförening r.f. Katarina, Niklas, Dominique och Julian GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar Niklas, Hasse, Tina, Agneta, Margaretha, Maria, Ann-Lis & Berit

12 FÖGLÖBLADET 12 JUL 2014 / JANUARI 2015 Ö S T E R S O C K N E N S BYALAG Julkaffe för medlemmar och Östersocknare söndagen den kl Välkomna till en trevlig stund i Bystugan med allsång under ledning av Conny & Veronica. Vi bjuder på kaffe & tårta, och annat smått och gott. Byalaget önskar alla medlemmar en riktigt God Jul & Gott Nytt år och ett stort tack för det gångna året. Byalagets styrelse PITCH- & STICKKAFÉ Vi träffas i Annagårdens stora matsal den 13 och 27 januari för att speia pitch och sticka. Kaffeservering Välkomna EFTERLYSNING : ILANDFLUTNA NAMNBRÄDOR Det numera världsberömda champagnevraket hittades år 2010 på bottnen av Föglöfjärden. Ännu har inte arkivdykarna lyckats identifiera vraket. Museibyrån på Åland saknar medel för arkivforskning, men ni föglöbor kan kanske hjälpa till. Vad man säger är att då vraket sjönk försvann aktersspegeln alltså bakgaveln på galeasen och denna har inte hittats.på denna satt namnbrädan och däför vet man inte galeasens härkomst.skärgårdsbor har i alla tider tagit vara på dessa namnbrädor och förvarat dem i hundratals år i sina sjöbordar eller t.o.m i sina hem. Är det någon som har en namnbräda i förvar härrörande från tiden talet så tag kontakt! I det fall man hittar namnbrädan kan kanske champagnevraket identifieras. Jag sysslar med lokalhistoriska händelser och driver en blogg som kan läsas i: GOD JUL! ÖNSKAR KÖPA HUS ELLER TOMT för permanent boende. Anna, Thomas, Aron 12 år och Agnes 11 månader Anna Sundblom Thomas Westerlund Kontaktuppgifter: Johan Granlund Godbyvägen 1290, Godby Tel eller epost: j.granlund(at)aland.net

13 FÖGLÖBLADET 13 JUL 2014 / JANUARI 2015! " # $ # % & # ' ( ) *+, # " - #. / 0 1# 0 ( ( # 3 5 6

14 FÖGLÖBLADET 14 JUL 2014 / JANUARI 2015! "! #! " $ %! " " & & ' (! ( "!! "! ) *++*,--.! /"! 0 1!! 2 ( & &! (! " 5!! "!!! 4! "! 5 &! 4 5 &! 2 6!! " " 7 "! 8 " 6 3 " & &!! 9 "! ( $ 0 $. " : "!! ( ; "!! " ( " / & & <! # "!! ( $ 3 " 6! " 4 " = 4 5,>,?!

15 FÖGLÖBLADET 15 JUL 2014 / JANUARI 2015!" #$% Brygginvigning Stora ofreden-projekt Auktion Ännu ett händelserikt år i Föglö hembygdsförenings historia går mot sitt slut. Inför det kommande året står föreningen inför nya utmaningar, bl a ska vi åter drivaenigheten i egen regi. Vi hoppas ni vill vara med oss också då! Vi tackar alla som på olika vis har stött oss och varit oss behjälpliga under 2014! Ett särskilt tack till alla som deltog i julklappslotteriet det inbringade 1020 varav hälften går till Röda Korsets katastroffond! Tack också till Föglöbutiken för huvudvinsten! Gärdsgårdsbygge God jul och ett gott nytt år 2015! önskar Föglö hembygdsförening Vatten och avlopp

16 FÖGLÖBLADET 16 JUL 2014 / JANUARI 2015!"#$"%&"'!!"! ()*+)&+,-"$!!"##$%&'%()*+*$,-+./(*'0,!"#$%"&'#()&*#+,+((#)-'$#. /%"-0#'#(*11/2)&,"-"#.!!!"#$%&%'()"*+,+%-.+/-.&%&'"#$)"+-.0.0! 3&)4-$&(&5%)&". 6$#-)4-).3$#+.784)#0.9#-&":&"#);. &%'()*%! +,-(,(#!.*/0,-0$(-$%1223!! 4*)1%'(0156"(#$()*17$%61*77*%189'7#%"62$5-,(1! 4$0*%,$7:10%$(5/;%0*%1;<81-%;55#%'51;%)($5!! $-".(/0//(112(0/3(45(6/778! *+.>+(A=>,B"(BCA((,D)EFG$&,?B##%."-".! =7$(*%$)*1!"#$%&$'$!!"!#$%&$'($)*!!"#$+!,"-&.)!/-$)01234! C6%,#$1D5/*<,*7701B,7B'%($E18"(6,5$510,7718"75;<*(0%$7*(1,14$%,*8$2(3! ()!)*+,-.&!5005!65)3575)!-0!8!9:!;$#%$-&$)5!6<)!&$0$=.2&"3>! #45(/HI"6/HH7(4554J(/0//8I/177! T*7*?;(Q1O7$()51U*(0%$759'-8'5:16"S*7(1GFV"WXWW! N7$%2<*(0%$7*(1FFH! 0,,($38$2$7$,(*(Y$853$S!! 7,()$3R,77?;%5Y$853$S!.*(5;22$%8"75(,(#$%:1T,,($1;<81>,()$!!

17 FÖGLÖBLADET 17 JUL 2014 / JANUARI 2015! " # $% & & ' # $% & & ' (%) * $ + + %!, -.! /0) %* , ! "## $% & $% $% '( ) # $$

18 FÖGLÖBLADET 18 JUL 2014 / JANUARI 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : JANUARI Med reservation för förändringar MENY vecka 1 MENY vecka 2 MÅ Pytti Bellman TI Potatis o purjosoppa ONS Abborfilè TO 1.1 Slotsstek FR 2.1 Köttfärslimpa LÖ 3.1 Rökt fisk SÖ 4.1 Broilerflè MENY vecka 3 MÅ 5.1 Maletköttsås TI 6.1 Stekt strömming ONS 7.1 Pastagratäng TO 8.1 Mald leverbiff FR 9.1 Broilersoppa LÖ 10.1 Janssons frestelse SÖ 11.1 Griskarrè MENY vecka 4 MÅ 12.1 TI 13.1 ONS 14.1 TO 15.1 FR 16.1 LÖ 17.1 SÖ 18.1 Kokt korv & makaronistuvning MÅ 19.1 Tomatströmming & mos TI 20.1 Broilerrisotto ONS 21.1 Pannbiff TO 22.1 Päronlura FR 23.1 Stekt torsk LÖ 24.1 Kassler & potatisgratäng SÖ 25.1 SMAKLIG MÅLTID OCH GOTT NYTT ÅR! Maletköttgryta m rotsaker Sej m. Tomat o purjo Oxjärpar Leverlåda Broilersoppa Lax i ugn Fläsk snitzel FUIA INFORMERAR BADMINTON Intresserade, tag direkt kontakt med skolans föreståndare, tel , för att boka tid. FUIA har träningsdräkter till försäljning. TRÄNINGSDRÄKTER FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35!, seniorer 60!). Den som inte är medlem kan betala medlemsavgiften (8!) och så har man möjlighet att köpa en dräkt. Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel alt BOLLSPEL/ALLMÄN MOTIONSIDROTT Ni kommer väl ihåg den allmänna tiden för bollspel/allmän motionsidrott torsdagar kl på skolan. FUIA fortsätter med bollspelskvällen på Föglö Grundskola, allmän idrott för vuxna och högstadieelever (flickor/pojkar, kvinnor/män) där det spelas olika bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker upp varje gång. Innebandy, volleyboll, basket, fotboll eller något annat man kommer överens om att spela just den kvällen. Är man få kanske badminton eller pingis. Motion i rolig form är huvudmålet. Som sagt öppet för högstadieelever och vuxna såväl kvinnor som män. Så alla motionssugna och behövande, kom med! Nu är det juluppehåll, men vi drar igång igen torsdagen den 8 januari och håller på t.o.m. 23 april med undantag för 19 februari (sportlov) och 2 april (påsklov) då skolan är stängd. Ledare; Jesper Gåvefeldt. Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på fortsatt god uppslutning! GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! Styrelsen för FUIA önskar alla idrotts- och motionsintresserade en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi ses i olika former av idrotts- och motionsaktiviteter FUIA erbjuder ju bl.a. badminton (på skolan), bordtennis (på Vikingaborg ifall intresse finns), skidning (på motionsbanan när snö finns), fotboll (på idrottsplan), orientering (tre olika kartor), innebandy/bollspel (på skolan) samt om intresse finns också volleyboll (på skolan). FUIA-styrelsen

19 FÖGLÖBLADET 19 JUL 2014 / JANUARI 2015! " # $! % " " & % '( ) *! + " )( #! % % '(, - "!!.) / 0 ) (.) / )1))2 ) // ) (./.. - % : 8 7 : 8 % 0 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

20 FÖGLÖBLADET 20 JUL 2014 / JANUARI 2015!! "! "#$ #! " #! % & % ' " "# " % ' " " # & $ % & " ' ( )" ( # ))& *! $ * % & " ' ( )" + ) & $ + $ % &, " ) & ' "- ".+ / ,-.%... $ " 7/ : 1//7/ # / $ " ; / # # ( / ; < - 1//7/ $ 7/ 8 73 ; < ) = / /0/ " & >>> 9 ".

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 VATTEN: -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 2.950 -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.220 -grundavgift: 221,96

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DECEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DECEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 December 2014 Nr 12 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer tisdag 23 december. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 15 december

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Skolrestaurangen Visste du att: Bönor innehåller mer proteiner än kött. Bäste bönan är sojabönor 34 gram/100gram.

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016

Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016 Julmatsedel Äldreomsorgen och middag Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016 God Jul och Gott Nytt År! Lite information Julmatsedel vecka 50, 2015 vecka 1, 2016 för äldreomsorgen, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film!

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Medlemsblad 01/16 Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Innehåll Ledare..... s. 3 Biodag: Alvin och gänget, Gasen i botten s. 4 Motionskampanj 8.4-7.5...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

***********************************

*********************************** WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 7 6 Juli 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 8 7.8 17.8 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el. mindre 10,- Avgifter

Läs mer

MATSEDEL FÖR HEM-MAT. Vecka 1 2010

MATSEDEL FÖR HEM-MAT. Vecka 1 2010 Måndag Lunch Frukostkorv pepparrotssås potatis morötter 4 jan Alt Mald leverbiff gräddsås potatis morötter Veg Rödbetsbiff pepparrotssås potatis morötter Tisdag Lunch Bruna bönor stekt fläsk potatis morot

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! God Jul & Gott Nytt År! Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 11 november att bibehålla skattesatserna oförändrade i Lemland under år 2016. Inkomstskattesatsen är alltså fortsättningsvis 16,75

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Festis år 3. v.42. Skolan: v.43. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin:

Festis år 3. v.42. Skolan: v.43. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin: Festis år 3 v.42 www.skarpnacksskola.stockholm.se Sjukanmälan: Päron: 076 1293098 Apelsin: 076 1294450 Hej! Tiden går fort när man har roligt! Nu är det snart dags för en paus, ett lov, från skolan. Nästa

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION. ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016

SAMHÄLLSINFORMATION.  ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 SAMHÄLLSINFORMATION WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE 6 08.06 V 24 7 10.08 V 33 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 99,20 Halvsida 49,60 1/4 sida 24,80 1/8

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00-20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården,

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Extraspanska Extraspanskan äger rum i sal 412 mellan 13.30 och 16.30 på onsdagar samt på måndagar från 15.00 till 16.00 (ibland längre) i sal 927. Hälsningar Boel & Linus Stödundervisning Stödundervisning

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

ECKERÖ info. Mars 2009 Nr 3. Eckerö på Ålands solsida! På gång i Eckerö

ECKERÖ info. Mars 2009 Nr 3. Eckerö på Ålands solsida! På gång i Eckerö ECKERÖ info Mars 2009 Nr 3 Eckerö på Ålands solsida! Information från Röda Korset Eckerö avd. Den 14 mars deltar vi på Hälsans dag i Eckeröhallen. Den 30 mars kl 19 har avdelningen sitt VÅRMÖTE tillsammans

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

MARIA NYTT. 25 29 november

MARIA NYTT. 25 29 november MARIA NYTT 25 29 november Ida och Febe gör en julkalender i Skapande. Den här veckan är det dags att göra klart om ni ska hinna öppna första luckan i tid aktiviteter på MMK 25 29 november LOKAL MÅNDAG

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Juni

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Juni Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Juni Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Kommunfullmäktige i Sund

Kommunfullmäktige i Sund WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 9 7 september 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 10 25.09 05.10 11 30.10 09.11 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR april. Kommunkansliet. informerar: 4 / 2015 DAGHEMMENS ÖPPETTIDER SOMMAREN 2015

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR april. Kommunkansliet. informerar: 4 / 2015 DAGHEMMENS ÖPPETTIDER SOMMAREN 2015 SALTVIK 4 / 2015 INFORMERAR april Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol- och bildningsnämnden

Läs mer

ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION

ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION ECKERÖ info Februari 2015 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIO TEKETS Ö PPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 O NSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

MENY VECKA 50. Måndag 12/12 Tisdag 13/12 Onsdag 14/12 Torsdag 15/12 Fredag 16/12 Lördag 17/12 Söndag 18/12. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost

MENY VECKA 50. Måndag 12/12 Tisdag 13/12 Onsdag 14/12 Torsdag 15/12 Fredag 16/12 Lördag 17/12 Söndag 18/12. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost MENY VECKA 50 Måndag 12/12 Tisdag 13/12 Onsdag 14/12 Torsdag 15/12 Fredag 16/12 Lördag 17/12 Söndag 18/12 äppelmos, kött, ost, Mannagrynsvälling sill, ägg, ost lingon, leverpastej, ost, ägg, kaviar, ost

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödfranska Obs! Ingen stödfranska v.13 och 14. Hälsningar Margareta Danielsson Information om lärverktyg Alla

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Rosenlund. Meny och aktiviteter December

Rosenlund. Meny och aktiviteter December Rosenlund Meny och aktiviteter December Välkommen till Rosenlunds aktiviteter! Har du något förslag på utfärdsmål, underhållning eller är det någon verksamhet du saknar? Kom in eller ring och ge förslag.

Läs mer

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan Spanskastöd Spanskstöd - onsdagar i sal 401 mellan 14.30 och 15.30 Måndagar kl. 15.00-16.00 i sal 505. Alla som vill är välkomna. Hälsningar Boel Nohre Carlsten Mattecentrum på skolan Mattecentrum har

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

i Helgum, Långsele och Graninge församlingar

i Helgum, Långsele och Graninge församlingar Det händer i Helgum, Långsele och Graninge församlingar Sö 7/2 11.00 Gudstjänst, Helgums församlingshem. Kyrkkaffe och semlor. 15.00 Gudstjänst, Långsele kyrka, församlingsrådets kyrkkaffe och semlor.

Läs mer

Meny Anemonen vecka 51

Meny Anemonen vecka 51 vecka 51 Måndag 14/12 Nötstroganoff kokt potatis Fläskpannkaka lingonsylt Tisdag 15/12 Onsdag 16/12 Torsdag 17/12 Fredag 18/12 Lördag 19/12 Söndag 20/12 Kycklinggryta med smak av kokos kokt potatis Skink-

Läs mer

Matsedel Serviceboende 8 juni - 23 augusti 2015

Matsedel Serviceboende 8 juni - 23 augusti 2015 Matsedel Serviceboende 8 juni - 23 augusti 2015 Vecka 24, 8 14 juni Måndag Middag Isterband, dillstuvade potatis, rödbetor Kvällsmat Nubbesallad Tisdag Middag Stekt sej, potatis, remouladsås Kvällsmat

Läs mer

Kyld mat sommar 2012, Lingbo kök, vecka 26-33. Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo

Kyld mat sommar 2012, Lingbo kök, vecka 26-33. Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo Sommarmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Lingbo Vecka 26-33, 2012 Information Här kommer Sommarmatsedel för veckorna 26-33, 2012 för äldreomsorgens kylda mat, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i matsedeln

Läs mer

Meny Trollkrubbets Skolrestaurang

Meny Trollkrubbets Skolrestaurang Meny Trollkrubbets Skolrestaurang Vårterminen 2016 skola Välkommen till en ny termin Vi hoppas maten ska smaka Vecka 1 Torsdag 7/1 Korvstroganoff med ris Blodpudding med baconkross och lingonsylt Fredag

Läs mer

Lingbo Julmatsedel Kyld mat

Lingbo Julmatsedel Kyld mat Lingbo Julmatsedel Kyld mat V 50-1 2014/2015 God Jul och Gott Nytt År! Efter önskemål från våra gäster bifogar vi en enkel beskrivning av några rätter som förekommer i matsedeln. Vi hoppas att detta kan

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

MATSEDEL skola/förskola VT 2014 V. 12-24

MATSEDEL skola/förskola VT 2014 V. 12-24 MATSEDEL skola/förskola VT 2014 V. 12-24 Vecka 12 17/3 21/3 Måndag: Köttfärssås beat (oxfärs) med spaghetti Vegetarisk pastasås med champinjoner Tisdag: Dragonfisk med kokt potatis/ris Ostgratinerad blomkål

Läs mer

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN Vecka 42-49, 2012 Under vecka 43 kommer måltiderna att innehålla så många ekologiska livsmedel som vi har

Läs mer

INFOBLAD V14~TISDAGEN 2 APRIL 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V14~TISDAGEN 2 APRIL 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V14~TISDAGEN 2 APRIL 2013. NUMMER 4/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF torsdagen den 11 april kl.13.00 på Kapellhagen. Allsång

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Föreningsbladet Program höst en 2017

Föreningsbladet Program höst en 2017 Foto: Rudi Zaloga Föreningsbladet Program hösten 2017 I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du ska få en bra och meningsfull fritid. Detta häfte är ett exempel på vad som finns

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll.

Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll. Oxie blir invaderat av glada barn som älskar fotboll. I helgen som kommer utspelar sig den 6:e upplagan av knattecupen åldrarna 7 och 8. Cupen går av stapeln Lördagen den 16:e i och Söndagen den 17:e Augusti.

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag!

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! MARIA KLUBBNYTT 26 30 augusti Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! aktiviteter på MFK 26 30 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

MENY VECKA 37. Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost

MENY VECKA 37. Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost MENY VECKA 37 Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9 äppelmos, kött, ost, Mannagrynsvälling sill, ägg, ost lingon, leverpastej, ost, ägg, kaviar, ost äppelmos,

Läs mer

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården Hörnsjöbladet Maj 2015 Utges av Hörnsjö Intresseförening bg. 5959-2246 www.hornsjo.se Material för nästa blad ska vara inskickat senast den 20 maj för att garanteras plats. Privatpersoner och byns företagare

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna a k c e 8 V Sportlovsprogrammet 2013 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver föranmälan

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73. Nygrillad. Kyckling. ogrillad vikt ca 95. /st

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73. Nygrillad. Kyckling. ogrillad vikt ca 95. /st Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 29 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 21 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin Skolmatsedel i Robertsfors kommun vårterminen -14 Vecka 2 06-jan Måndag 07-jan Tisdag 08-jan Onsdag 09-jan Torsdag 10-jan Fredag Vecka 3 13-jan Måndag 14-jan Tisdag 15-jan Onsdag 16-jan Torsdag 17-jan

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Fritidsprogram. Maj augusti 2017

Fritidsprogram. Maj augusti 2017 Fritidsprogram Maj augusti 2017 Disco på Berget. Fredag 5 maj. DJ: Jajja KOSTNAD 50 kronor Personal går in gratis! Fika och godisförsäljning finns! TID OCH PLATS Fredag 5 maj Klockan: 18.30-21.00 Kvällsverksamheten

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Matsedel vecka 10. Måndag: Köttbullar, gräddsås, makaroner och grönsaker. Tisdag: Korv Stroganoff, ris och grönsaker.

Matsedel vecka 10. Måndag: Köttbullar, gräddsås, makaroner och grönsaker. Tisdag: Korv Stroganoff, ris och grönsaker. Matsedel vecka 10 Måndag: Köttbullar, gräddsås, makaroner och Tisdag: Korv Stroganoff, ris och Onsdag: Stekt strömming, dillsås, potatismos och Torsdag: Taco soppa, créme fraiche och smörgås. Pannkaka

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Skördefest Fredagen den 19 september invigs Skördefesten för året på Bolstaholms gård. Det kommer bli en ståtlig tillställning och det sägs att Vildmajoren ska dyka upp under kvällen

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

helgum.se Vår förhoppning är att detta kan vara ett steg mot en mer innehållsrik och uppskattad tidning. Mer om detta i nästa nummer!

helgum.se Vår förhoppning är att detta kan vara ett steg mot en mer innehållsrik och uppskattad tidning. Mer om detta i nästa nummer! Ansvarig utgivare: Niklas Nylander helgum.se Byalaget jobbar vidare på många fronter just nu! Mest aktuellt är att vi har vidareutvecklat ett koncept där Helgum kommer att marknadsföras på hemsidan, Facebook,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015 Samhällsinformation Eckerö kommun söker en byråsekreterare Eckerö kommun söker en byråsekreterare till kommunkansliet. Arbetet inleds så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Årgång 13 Nr 8 November 2010. Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO. Sida 1

Årgång 13 Nr 8 November 2010. Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO. Sida 1 Årgång 13 Nr 8 November 2010 Lite i bladet!? Men de händer något ändå! Julbord HAVRE ZUMBA PRO Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer