Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2007:641 Utkom från trycket den 10 juli 2007 utfärdad den 28 juni Regeringen föreskriver 1 att 1 kap. 12, 6 kap. 1, 2 och 12 samt 7 kap. 4, 6, 9 och 10 gymnasieförordningen (1992:394) 2 och bilagorna 2 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse. 1 kap. 12 För varje elev skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser eleven gjort. Av studieplanen skall det också framgå om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. Om eleven följer ett utökat program skall det framgå vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet. 6 kap. 1 Av 5 kap. 8 andra och tredje styckena skollagen (1985:1100) följer att vissa behöriga sökande skall tas emot i första hand. När alla sådana sökande har tagits emot får kommunen ta emot andra behöriga sökande. Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar uppfyller de behörighetskrav som anges i 5 kap. 5 första stycket 1 skollagen. I fråga om urval bland de behöriga sökande som har tagits emot och som önskar inträde i gymnasieskolan vid början av utbildningen på ett nationellt program, gäller bestämmelserna i När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i första respektive andra hand, skall platserna fördelas enligt Styrelsen för utbildningen beslutar om en elev på ett program skall få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen eller om en elev skall få byta inriktning inom ett program. 1 Jfr prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163 i fråga om 6 kap. 1 och 2. 2 Förordningen omtryckt 1999:844. 1

2 SFS 2007:641 En elev får dock inte byta från ett nationellt program till ett specialutformat program senare än den 1 oktober under elevens avslutande läsår på det nationella programmet. 7 kap. 4 3 Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren använda dessa betygskriterier. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt. Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter skall dock alltid uppfyllas. 6 Betygen för samtliga elever skall föras i en betygskatalog. Betygskatalogen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen skall kunna sammanställas för varje enskild elev. I betygskatalogen skall även antecknas de fall när betyg inte har satts enligt 3 tredje stycket. Rektorn skall se till att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag ur betygskatalogen i form av ett samlat betygsdokument. 9 4 Slutbetyget utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser som eleven har slutfört och betyget på det projektarbete eleven har utfört. Sådant betyg från en etapp av en kurs som avses i 1 tredje stycket får inte föras in i ett slutbetyg. 10 Av slutbetyget skall det framgå 1. vilket program och, när det är aktuellt, vilken inriktning som utbildningen avser, 2. vilket antal gymnasiepoäng som varje kurs och projektarbetet har omfattat, 3. om eleven har slutfört ett fullständigt, ett utökat eller ett reducerat program, och 4. vilka kurser som har ingått i elevens fullständiga program och, när det är aktuellt, vilka kurser som har slutförts utöver det fullständiga programmet enligt 5 kap. 22. Om en elev har fått betyg på en lokal kurs, skall kursens innehåll och omfattning framgå av slutbetyget. 2 3 Senaste lydelse 2006: Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 I slutbetyget skall det anges om eleven har haft ett längre studieuppehåll för studier utomlands och vilken karaktär och omfattning dessa studier i så fall har haft. SFS 2007: Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 6 kap. 1 och 2 och i övrigt den 15 augusti Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli Bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 15 augusti För de elever som börjat sin utbildning före denna tidpunkt skall den äldre lydelsen av 7 kap. 9 och 10 tillämpas. På regeringens vägnar JAN BJÖRKLUND Nils Cederstierna (Utbildningsdepartementet) 3

4 SFS 2007:641 Bilaga 2 5 Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är riksrekryterande, enligt beslut fattade av regeringen fram till den 15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 och 14 skollagen (1985:1100) Utbildning Anordnare utbildning i gjuteriteknik Jönköpings kommun utbildning i mikromekanik och mikroteknik utbildning i sågverksteknik utbildning i pappers- och pappersmasseteknik utbildning i vattenkraftsteknik utbildning till yrkesdansare utbildning i musik tvåspråkig finsk-svensk utbildning på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program utbildning i hästhållning med inriktning mot travsport utbildning i miljö- och samhällsplanering utbildning i turism utbildning i grafisk produktion utbildning i räddningstjänstverksamhet med inriktning på säkerhet, risk och miljö Motala kommun Hammarö kommun Markaryds kommun Jokkmokks kommun Stockholms kommun Dalarnas läns landsting Botkyrka kommun Jämtlands gymnasieförbund Kiruna kommun Dals-Eds kommun Botkyrka kommun Västernorrlands läns landsting 4 5 Senaste lydelse 2005:366.

5 Utbildning utbildning i hästhållning med inriktning mot körning utbildning i den rörliga bildens språk utbildning inom särskilt träprogram utbildning i aluminiumteknik grundläggande flygutbildning transportutbildning med grön profil utbildning med samisk inriktning utbildning i stoppmöbelteknik samt inredning och hantverk mot ridsport utbildning med mikromekanisk profil utbildning i grafisk medieproduktion natur och friluftsliv utbildning med hippologisk inriktning Anordnare Örebro läns landsting Gotlands kommun Hammarö kommun Uppvidinge kommun Arvidsjaurs kommun Värmlands läns landsting Jokkmokks kommun Tibro kommun Kalix kommun Motala kommun Sunne kommun Vadstena kommun Lunds kommun SFS 2007: * SFS 2007:

6 SFS 2007:641 Utbildning Anordnare utbildning i internationell beredskap och fältinsatser med inriktning mot förebyggande åtgärder och analys för motverkande av naturkatastrofer samt efterinsatser utbildning med orkesterprofil utbildning i marinteknik utbildning i musikyrken utbildning i ridsport utbildning i sjöfart utbildning i sjöfartsteknik utbildning i fiske- och sjöfartsteknik utbildning i grafisk tryckteknik Ånge kommun Vänersborgs kommun Västerviks kommun Mariestads kommun Stockholms kommun Kolbäcksådalens gymnasieförbund Gotlands kommun Göteborgs kommun Helsingborgs kommun Härnösands kommun Tjörns kommun Karlskrona kommun Öckerö kommun Falu kommun 6

7 Förteckning över utbildningar inom nationellt program i gymnasieskolan som är riksrekryterande, enligt beslut fattade av regeringen fram till den 15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 skollagen (1985:1100) Program/Utbildning Anordnare Bilaga 3 6 SFS 2007:641 Barn- och fritidsprogrammet mot häst och fritid Byggprogrammet utbildning i bergsteknik utbildning i anläggningsteknik med inriktning mot anläggning och vägbyggnad samt förande av anläggningsmaskiner utbildning i drift- och vägunderhåll utbildning i asfaltbeläggning utbildning i ventilationsteknik Elprogrammet utbildning i marin serviceteknik utbildning i marin elektronik Energiprogrammet utbildning i vatten- och miljöteknik mot industrirör Simrishamns kommun Filipstads kommun Lidköpings kommun Borlänge kommun Karlskrona kommun Örnsköldsviks kommun Örebro kommun Enköpings kommun Valdemarsviks kommun Uddevalla kommun Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun 6 Senaste lydelse 2001:256 7

8 SFS 2007:641 Program/Utbildning Anordnare Estetiska programmet utbildning till cirkusartist utbildning i keramik utbildning i musik och ljudteknik utbildning i folkmusik med internationell profil cirkus animation Fordonsprogrammet mot arbetsuppgifter för flygplatspersonal utbildning i marin motorteknik på översnöfordon utbildning i marin teknik utbildning i marin serviceteknik utbildning i skogsmaskinteknik utbildning till lackerare utbildning till kranförare och maskinförare utbildning till anläggningsmaskinförare utbildning i marin mekanik och elektronik Gävle kommun Höganäs kommun Tranås kommun Rättviks kommun Botkyrka kommun Eksjö kommun Västerås kommun Simrishamns kommun Åre kommun Danderyds kommun Valdemarsviks kommun Ovanåkers kommun Falu kommun Bräcke kommun Sandvikens kommun Orusts kommun 8

9 Program/Utbildning Hantverksprogrammet utbildning i ur- och mikroteknik utbildning till guldsmed utbildning till tapetserare utbildning till florist utbildning i båtbyggeri utbildning i guldsmedsteknik utbildning i möbelhantverk och formgivning utbildning i design och möbler glas glasteknik Hotell och Restaurangprogrammet mot turisthotell mot sjöintendentur arna hotell-turism och restaurang Anordnare Vännäs kommun Falköpings kommun Ljungby kommun Norrköpings kommun Hallands läns landsting Vimmerby kommun Orusts kommun Mjölby kommun Valdemarsviks kommun Växjö kommun Lessebo kommun Nybro kommun Härjedalens kommun Leksands kommun Malungs kommun Simrishamns kommun Vilhelmina kommun Åre kommun Åtvidabergs kommun Helsingborgs kommun Göteborgs kommun Hällefors kommun SFS 2007:641 9

10 SFS 2007:641 Program/Utbildning Anordnare Industriprogrammet utbildning i stenteknik utbildning i modellteknik utbildning i process- och materialteknik utbildning i produktionsteknik utbildning i hydraulikmontering Livsmedelsprogrammet utbildning i processteknik med avseende på livsmedel utbildning i slakt och styckning Medieprogrammet utbildning i offsettryckning utbildning i fotografisk bild Naturbruksprogrammet utbildning i skogsbruk med inriktning mot sågverksteknik utbildning i sportfiske med inriktning på turism utbildning i naturguidning med inriktning på vildmarksturism utbildning i djurvård utbildning i djurvård med inriktning mot djur i djurparker utbildning i hästhållning med inriktning mot ridsport utbildning i hästhållning Östra Göinge kommun Jönköpings kommun Oxelösunds kommun Ragunda kommun Örnsköldsviks kommun Falkenbergs kommun Varbergs kommun Skövde kommun Uppsala kommun Norrbottens läns landsting Dalarnas läns landsting Forshaga kommun Dalarnas läns landsting Stockholms kommun Lycksele kommun Hallands läns landsting Östergötlands läns landsting 10

11 Program/Utbildning utbildning i fiskodling, vatten- och miljövård samt fisketurism mot jakt och viltvård mot natur och miljö utbildning i skogsmaskinteknik utbildning i vattenbruk med fiske och turism utbildning i miljö- och naturvård utbildning i golfbaneskötsel utbildning i småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling utbildning i djurvård i djurpark och tropisk anläggning Naturvetenskapsprogrammet utbildning i flygteknik utbildning i grundläggande trafikflygning utbildning i marinbiologi utbildning i matematik utbildning i energiteknik utbildning i astronomi och data utbildning i flygunderhållsteknik Anordnare Hällefors kommun Kronobergs läns landsting Jönköpings läns landsting Jönköpings läns landsting Osby kommun Södermanlands läns landsting Klippans kommun Jämtlands läns landsting Östergötlands läns landsting Linköpings kommun Västerås kommun Västerås kommun Lysekils kommun Danderyds kommun Östhammars kommun Nacka kommun Söderhamns kommun SFS 2007:641 11

12 SFS 2007:641 Program/Utbildning Omvårdnadsprogrammet utbildning i teckenspråk Samhällsvetenskapsprogrammet utbildning i teckenspråk branschanknuten turism Teknikprogrammet utbildning i flygteknik utbildning i bilsystemteknik förberedande sjöbefälsutbildning Anordnare Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun Vadstena kommun Linköpings kommun Arjeplogs kommun Strömstads kommun 12 Thomson Fakta, tel Elanders, Vällingby 2007

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer