Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska. Variabel Frågor Svaralternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska. Variabel Frågor Svaralternativ"

Transkript

1 Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska Variabel Frågor Svaralternativ Hushållets bakgrundsuppgifter Alku I den här undersökningen avser vi med ett hushåll personer som bor och äter eller annars använder sina inkomster tillsammans. Intervjun gäller bara de personer som hör till Ert hushåll i intervjustund. Apukunt Är hushållets bostadskommun för närvarande XXX? Fkuntat Skriv kommunens namn Fkuntak Tryck på mellanslagstangenten. Hushållets sammansättning Ku Hör XXXX till det här hushållet (vars urvalsperson är XXXX) Po Varför hörde inte han/hon till hushållet? 1. Avlidit 2. Flyttat till ett annat hushåll eller ip. (urvalspersonen) har flyttat bort 3. Flyttat till anstalt 4. Flyttat utomlands 5. Hör inte till hushållet av andra orsaker Tu Har han/hon: 1. Fötts år Kommit från ett annat hushåll 3. Kommit från anstalt 4. Kommit från utlandet? 5. Har lagts till hushållet av andra orsaker Förnamn Vad heter han/hon i förnamn? Släktnamn Vad heter hans/hennes släktnamn? Hetu Vilken är hans/hennes personbeteckning (eller födelsedatum)? Syvu Vilket år är han/hon född? Sp Anteckna kön. 1. Man 2. Kvinna Suko På vilket sätt är XXXX släkt med (urvalspersonen)? 1. Urvalspersonen 2. Urvalspersonens äkta make/maka eller sambo -> Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas barn eller adoptivbarn 4. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas barnbarn 1

2 Sivu 2 (38) 5. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas mor eller far 6. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas mor- /farmor eller mor-/farfar 7. Urvalspersonens syster eller bror 8. Urvalspersonens svärdotter eller svärson 9. Annat Li Hör det ytterligare andra personer till hushållet för tillfället? Verksamhet under de senaste 12 månader Ny följer frågor om vilka slags aktiviter hade hushållets 16 åriga medlemmar under de senaste 12 månader. YritKE Arbetade XXXX under de senaste 12 månader som företagare, jordbruksföretagare eller självständig yrkesutövare? Yrit Hur många månader? max 12 mån TyonantajaYrit Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där arbetade XXXX längst under de senaste 12 månader? ToimialaYrit Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaYrit Vilket var XXXX:s yrke? AmmattiK Yritysmuoto Hade XXXX under den tid företagarverksamhet: 1. Som privatperson eller firma 2. Som delägare i dödsbo 3. Som delägare i annan skattesammanslutning 4. Som delägare i öppet bolag eller kommanditbolag 5. Eller som delägare i aktiebolag? 6. Någon annan företagsform Yrityskoko Hur många avlönade anställda arbetade vid företagetunder den tid? AvusKe Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som medhjälpande familjemedlem på landgård eller i företag utan lön eller mot obetydlig ersättning? Avus Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaAvus Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaAvus AmmaAvus AmmattiK PakoKe Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? Vilket var XXXX:s yrke? Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som löntagare i heltidsarbete? Pako Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaPako Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPako Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaPako AmmattiK PaosKe Vilket var XXXX:s yrke? Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som löntagare i deltidsarbete (under 30 t / vecka) eller deltidspensionerad? Paos Hur många månader? Max 12 mån 2

3 TyonantajaPaos Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPaos Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaPaos Vilket var XXXX:s yrke? AmmattiK PasaKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - på avlönad sjukledighet som arbetsgivaren betalat eller på avlönad moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet? Pasa Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaPasa Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPasa AmmaPasa AmmattiK SaloKe Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? Vilket var XXXX:s yrke? Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - på oavlönad sjukledighet? Sivu 3 (38) Salo Hur många månader? Max 12 mån ElakKE Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - pensionerad? Elak Hur många månader? Max 12 mån ElakelaisSoss Vad gjorde XXXX innan han/hon gick pension? Var XXXX huvudsakligen: 1 Löntagare 2 Jordbrukare eller familjemedlem som arbetade på gården 3 Annan företagare eller familjemedlem som arbetade i företaget 4 Studerande 5 Något annat (t.ex. husmor)? Eamma Vilket var XXXX:s yrke innan han/hon blev pensionerad? AmmattiK TyotKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - arbetslös eller permitterad? Tyot Hur många månader? Max 12 mån OmakKE Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - skötte eget hushåll, t.ex. på moderskaps-, faderskaps-, föräldraledighet eller vårdledighet, med hemvårdsstöd, som närståendevårdare eller alterneringsledig? Omak Hur många månader? Max 12 mån OpisKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: studerande eller i skola som huvudsyssla? Opis Hur många månader? Max 12 mån VarmKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - som beväring eller i civiltjänst? Varm Hur många månader? Max 12 mån MuutKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - eller något annat? Muut Hur många månader? max 12 mån 3

4 Sivu 4 (38) Paatoiminta Vad är XXXX:s huvudsyssla för närvarande: 1. företagare 2. medhjälpande familjemedlem 3. löntagare i heltidsarbete 4. löntagare i deltidsarbete eller deltidspensionerad 5. på avlönad sjukledighet 6. på oavlönad sjukledighet 7. pensionerad (invalid- eller annan pension) 8. arbetslös 9. sysselsatt med att sköta eget hushåll 10. studerande eller skolelev, i utbildning eller som praktikant utan lön 11. värnpliktig eller i civiltjänst 12. sysselsatt med något annat toimintol Reserv, anskaffning och användning av varor Joh Följande frågor gäller antalet och anskaffningen av de fungerande hushållsmaskiner och -apparater i Er bostad som nämnts i brevet som kom per post. VaJaaPak Hur många kyl- och frysskåp har Ni i Er bostad? HankVaJaaPak Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaJaaPak Hur mycket kostade den? VaPakas Hur många (separata) frysskåp har Ni (i Er bostad)? HankVaPakas Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaPakas Hur mycket kostade den? VaErilliset Hur många separata kylskåp, kyl- och svalskåp eller kylrum har Ni? HankVaErilliset Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaErilliset Hur mycket kostade den? Vamuu Hur många mikrovågsugnar har Ni? HankVamuu Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVamuu Hur mycket kostade den? Vaast Hur många diskmaskiner har Ni? HankVaast Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaast Hur mycket kostade den? Vapes Hur många tvättmaskiner har Ni? HankVapes Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVapes Hur mycket kostade den? Vakuivr Hur många (separata) torktumlare eller torkskåp har Ni?

5 HankVakuivr Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVakuivr Hur mycket kostade den? Joh1 Följande frågor gäller hemelektronik och datateknik samt anskaffning av dessa för hushållets eget bruk. Vavtv Hur många TV-apparater har Ni i bruk i Er bostad? HankVavtv Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVavtv Hur mycket kostade den? Onkodvd Hankdvd Hur många dvd- eller videoapparater har Ni (separat eller i samband med annan apparat, t.ex. digitalbox)? Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? Sivu 5 (38) Hintadvd Hur mycket kostade den? Digiboksi Hur många digitalboxar med hårddisk har Ni i Er bostad? HankDigiboksi Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaDigiboksi Hur mycket kostade den? Maksutv Har Ni i Ert bruk avgiftsbelagda TV-kanaler? Maksutv_maksu Hur stora är månadsavgifterna totalt för betal-tv-kanalerna? Vapc Hur många datorer har Ni totalt i bruk? HankVapc Har Ni köpt eller fått en dator, skrivare eller annan utrustning i anslutning till dem till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaVapc Hur mycket kostade de totalt? Konsoli Hur många spelkonsoler har Ni totalt i bruk? HankKonsoli Har Ni köpt eller fått en sådan till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaKonsoli Hur mycket kostade de totalt? HankPelit Har Ni köpt eller fått dator- eller spelkonsolspel till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaPelit Hur mycket kostade de totalt? HankOhjelmat Har Ni köpt eller fått datorprogram till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaOhjelmat Hur mycket kostade de totalt? VaNet Har Ni tillgång till Internet hemma? InterE Hur stor var Er senaste räkning för Internetförbindelse, inkl. Internet i bostaden och räkning för s.k. dångel (inte Internetförbindelsens andel av mobiltelefonräkning)? Interkpl Hur många månader gällde denna räkning (Internet, bredband)?

6 Onkoaut Nu följer några frågor om antalet fordon i Ert hushåll, köp till Ert hushåll samt om försäljning och service av dessa. Har Ert hushåll tillgång till en person-, paket-, husbil eller i eget bruk? Auto Hur många personbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? PAuto Hur många paketbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? MAuto Hur många husbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? HankAuto Har Ni köpt eller fått någon bil (under de senaste Köpt IkaAuto Var bilen ny eller begagnad? 1. Ny 2. Begagnad MistaAuto Var den köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaAuto Hur mycket var nettopriset? HintaUlkoNetto Omfattade nettopriset (XXX ) bilskatt? MuitAutoja Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler bilar (under de senaste 12 MyyAuto Har Ni sålt en bil eller bilar (annars än vid byte av bil) under de senaste 12 månaderna? MyyHintAuto Hur mycket fick Ni för bilen/bilarna? HuolAu Har bilen/bilarna varit på service eller reparation på under den senaste månaden? HuolKulAu Hur mycket kostade servicen eller reparationen av bilen/bilarna under den senaste månaden? Vampy Hur många motorcyklar eller skotrar har Ni (tillgång till) för närvarande? HankVampy Har Ni köpt eller fått en motorcykel eller skoter (under de senaste Köpt IkaVampy Var motorcykeln ny eller begagnad? 1. Ny 2. Begagnad MistaVampy Var motorcykeln köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaVampy Hur mycket var nettopriset? HintaUlkoNetto Omfattade nettopriset (XXX ) skatt? MuitVampy MyyVampy Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler motorcyklar eller skotrar (under de senaste 12 Har Ni sålt en motorcykel eller skoter (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVampy Hur mycket fick Ni för motorcykeln eller skotern? HuolMpy Har hushållets motorcykeln eller skotern varit på service eller reparation under den senaste månaden? HuolKulMpy Hur mycket kostade servicen eller reparationen av motorcykeln eller skotern? Ajokm Hur många kilometer kördes med bil/bilar (och motorcykel) totalt under de senaste 12 månaderna? Muaut_1 Använde Ni under de senaste 12 månaderna hyrda eller av släktingar eller vänner lånade bilar, husbilar eller motorcyklar, vilkas antal körda kilometer inte räknades med i föregående? Sivu 6 (38) 6

7 Mukm Hur många kilometer körde Ni med dessa bilar totalt under de senaste 12 månaderna? Vamop Hur många mopeder, mopedskotrar eller mopedbilar har Ni för närvarande? HankVamop Har Ni köpt eller fått sådana (under de senaste Köpt HintaVamop Hur mycket kostade den? MyyVamop Har Ni sålt en moped eller mopedbil (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVamop Hur mycket fick Ni för mopeden? HuolVamop Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på moped, mopedskoter eller mopedbil under de senaste månaden? HuolKulVamop Hur mycket kostade servicen eller reparationen av mopeden, mopedskotern eller mopedbilen? Vaasu Hur många husvagnar (har Ni)? HankVaasu Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaasu Hur mycket kostade den ( nettopriset)? MyyVaasu Har Ni sålt en husvagn (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVaasu Hur mycket fick Ni för husvagnen? HuolVaasu Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på husvagn under de senaste månaden? HuolKulVaasu Hur mycket kostade servicen eller reparationen av husvagnen? Vamkelk Hur många snöskotrar eller terränghjulingar finns det (i Ert hushåll)? HankVamkelk Har Er hushåll köpt eller fått en sådan (under de senaste Köpt HintaVamkelk Hur mycket kostade den? MyyVamkelk Har Er hushåll sålt en snöskoter eller terränghjuling (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVamkel Hur mycket fick Ni för snöskotern eller terränghjulingen? k HuolVamkelk Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på terränghjuling eller snöskoter under den senaste månaden? HuolKulVamkel Hur mycket kostade servicen eller reparationen av terränghjulingen k eller snöskotern? Vavene Hur många motor- eller segelbåtar har Ni? HankVavene Har Ni köpt eller fått en motor- eller segelbåt (under de senaste Köpt IkaVavene Var båten ny eller begagnad 1. Ny 2. Begagnad MistaVavene Var motor- eller segelbåten köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaVavene Hur mycket var nettopriset? MuitVavene Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler båtar (under de senaste 12 Sivu 7 (38) 7

8 MyyVavene Har Ni sålt en motor- eller segelbåt (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVavene Hur mycket fick Ni för båten? Sivu 8 (38) HuolVavene Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på motor- eller segelbåt under de senaste månaden? HuolKulVavene Hur mycket kostade servicen eller reparationen av motorbåten, segelbåten eller vattenskotern? OnVenev Betalade Ni båtplatshyror, -avgifter eller flyttnings- eller förvaringsavgifter för båt under de senaste 12 månaderna? Venev Hur stora var alla båtplatshyror och -avgifter totalt (under de senaste 12 Vapolku Hur många cyklar i användbart skick finns det i Ert hushåll? HankVapolku Har Ni köpt eller fått en sådan (under de senaste Köpt HintaVapolku Hur mycket kostade den? MyyVapolku Har Ni sålt en cykel/cyklar (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVapolku Hur mycket fick Ni för cykeln? HuolVapolku Har Er cykel/era cyklar varit på service under de senaste månaden? HuolKulVapolku Hur mycket kostade servicen eller reparationen av cykeln? Lemmikit Har Ni sällskapsdjur, akvarium eller terrarium? Koira Vilka typer av sällskapsdjur har Ni och hur många av varje? hund Kissa katt Hamsteri hamster eller marsvin Kaniini kanin RottaHiiri råtta eller mus Kaarme orm Akvaario akvarium Lintu fågel Terraario terrarium Poni ponny eller häst Muu någon annan typ av sällskapsdjur som inte nämnts ovan Mika Vilken annan typ av sällskapsdjur? HintaLemmikki Hur mycket kostade den/de? Lop Telefoner Joh Nu följer några frågor om telefonkostnader. Ontav Hur många fasta telefonanslutningar har Ni i bruk? TavE Hur stor var den senaste telefonräkningen för detta fasta telefonanslutning, exkl. Internetförbindelsens andel? TavKpl Hur många månader gällde denna räkning (för fast telefonabonnemang)? TavLis Har Ni fler fasta telefonanslutningar? 8

9 Sivu 9 (38) KYSYMYSNUMEROT P5 P7 OVAT JÄÄNEET POIS VÄLISTÄ. Onmat Hur många mobiltelefonanslutningar har Ert hushåll i privat bruk till totalt? Matpuhostot Har Ni under de senaste 12 månaderna köpt: 1. mobiltelefoner eller andra telefoner 2. tillbehör eller tilläggsutrustning till dem 3. eller både telefoner och tilläggsutrustning? 9. Inte köpt något av ovanstående. MatpuhE Hur mycket kostade telefonerna totalt (under de senaste MatpuhlisE Hur mycket kostade tillbehören och tilläggsutrustningen till mobiltelefonerna totalt (under de senaste 12 Matjas Vem i hushållet har tillgång till mobiltelefonabonnemang? Medlem MatOnkoYht Betalades gemensam telefon och hushållets andra personens räkning med gemensam räkning? MatE Hur stor var XXXX:s senaste mobiltelefonräkning exkl. varor som betalats med mobiltelefon och andra än kommunikationstjänster (t.ex. färdbiljett, telefondonation el.dyl.)? MatKpl Hur många månader gällde denna räkning? Matlis Finns der fler mobiltelefonabonnemang (än XXXX)? MatLasYht Hur stor var senaste gemensamma mobiltelefonräkning exkl. varor som betalats med mobiltelefon och andra än kommunikationstjänster (t.ex. färdbiljett, telefondonation el.dyl.)? MatLasKuut Lop Hur många månader gällde denna gemensamma räkning? Telefonfrågorna är nu avklarade. PRENUMERATIONSAVGIFTER AV TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER Tidningar Sanoma Prenumenerar Ni Ert hushåll för närvarande på dagstidningar? SanNimi Vilka dagstidningar prenumererar Ert hushåll på för närvarande? SanK Sankk För hur många månader är (DAGSTIDNINGEN) XXX prenumererad? SanMakja Betalade Ni själv för prenumerationen av denna dagstidning (XXX) eller fick Ni den som gåva av ett annat hushåll? Sanlis Prenumererar Ni Ert hushåll på fler dagstidningar? SanME Hur mycket har Ni Ert hushåll maksanur för ovan nämnda dagstidning som Ni får för närvarande? SanSE Kan Ni göra en uppskattning av hur mycket prenumerationen av ovan nämnda dagstidning, som Ni Ert hushåll för närvarande får av annat hushåll, kostar? Tidskrifter och serietidningar Aika Prenumererar Ni för närvarande på tidskrifter eller serietidningar? Aiknimi AikK Aikkk Vilka tidskrifter eller serietidningar prenumererar Ert hushåll på för närvarande? För hur många månader är (TIDSKRIFTEN) XXX prenumererad? 1. Betalade själv 1. Fick 9

10 AikMakja Aiklis AikME AikSE Betalade Ni själv för prenumerationen av denna tidning (XXX) eller fick Ni den som gåva av ett annat hushåll? Prenumererar Ert hushåll för närvarande på fler tidskrifter eller serietidningar? Hur mycket har Ni Ert hushåll betalat för ovan nämnda tidskrift eller serietidning som Ni får för närvarande? Kan Ni göra en uppskattning av hur mycket prenumerationen av ovan nämnda tidskrift eller serietidning, som Ert hushåll för närvarande får av annat hushåll, kostar? 1. Betalat Sivu 10 (38) Myndighets- och andra avgifter Avgifter som hänför sig till trafik Joh Nu följer frågor om myndighetsavgifter o.dyl. som nämndes i brevet Ni fått. VirMak Har Ert hushåll betalat under de senaste 12 månaderna betalat myndighets- eller bilskoleavgifter som hänför sig till trafik? Maksut Har Ert hushåll betalat under de senaste 12 månaderna betalat följande avgifter som hänför sig till trafik: 1. Fordonsskatt 2. Avgifter i samband med besiktning 3. Trafikböter 4. Körundervisnings- eller andra bilskoleavgifter 5. Förarprovs- eller körkortsavgifter o.dyl. LiikEA LiikEB LiikEC LiikED LiikEE LiikEF LiikEG Maksut2 ViEH ViEI Hur mycket betalade Ni totalt fordonsskatt (för användning av bil) under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i avgifter i samband med besiktning under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i böter för trafikförseelser under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i körundervisnings- eller andra bilskoleavgifter under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i förarprovs- eller körkortsavgifterunder de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i obligatoriska avgifter som hänför sig till trafik under de senaste 12 månaderna? Har Ert hushåll betalat följande skatter eller avgifter under de senaste 12 månaderna: Hur mycket betalade Ni totalt i överlåtelseskatt (stämpelskatt) (under de senaste 12 Hur mycket betalade Ni totalt i bygglovsavgifter (under de senaste Andra obligatoriska avgifter som hänför sig till trafik (t.ex. avgift för registreringsanmälan för båt eller motorfordon)? 9. Inga av ovanstående Överlåtelseskatt (f.d. stämpelskatt, köp av bostad samt lån) 2. Bygglovsavgift 3. Förmedlingsprovision för köp eller hyrning av bostad 4. Fiskevårds-, jaktvårds-, skjutvapentillstånd- eller jaktlicensavgift o.dyl.? 0. Inga av dessa

11 ViEJ Hur mycket betalade Ni totalt i förmedlingsprovision för köp eller hyrning av bostad (under de senaste 12 ViEK Hur mycket betalade Ni totalt i fiskevårds-, jaktvårds-, skjutvapentillstånds- och jaktlicensavgifter (under de senaste 12 Virk Anskaffade Ni under de senaste 12 månaderna ämbetsbevis eller personkort o.dyl.? VirkE Hur mycket betalade Ni för dem totalt (under de senaste 12 Viisumi Har Ert hushåll betalat avgifter som hänför sig till pass, visum, uppehållstillstånd eller medborgarskap (under de senaste 12 ViisE Hur mycket betalade Ni totalt i avgifter som hänför sig till pass, visum, uppehållstillstånd eller medborgarskap (under de senaste 12 mån:n aikana? Sivu 11 (38) Utbildning Opiskelu Koulujas Följande frågor gäller Ert hushålls avgifter som hänför sig till utbildning och fritidsaktiviteter. Har någon över 16-årig hushållsmedlem studerat på gymnasium eller annan läroanstalt för examen eller yrke under de senaste 12 månaderna? Vem i Ert hushåll studerade för examen eller yrke under de senaste 12 månaderna? Opilaj Studerade XXXX under de senaste 12 månaderna: 1. På gymnasium (eller studerat för studentexamen) 2. I yrkesläroanstalt, folkhögskola 3. I yrkeshögskola 4. På universitet 5. I läroavtalsutbildning 6. I någon annan läroanstalt? KouluE Koululis Tykoul Tykojas TykoVK Tykolis Mukoul Hur stora var XXXX:s alla termins-, tentamens- och anmälningsavfigter och avgifter för fristående prov totalt (under de senaste 12 Studerade någon annan över 16-årig hushållsmedlem (under de senaste 12 månaderna) för examen eller yrke i grundskola, gymnasium eller annan läroanstalt? Har någon i Ert hushåll deltagit i sysselsättningsutbildning under de senaste 12 månaderna? Vem i Ert hushåll deltog i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Hur många veckor har XXXX totalt varit i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Deltog någon annan i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Har någon i Ert hushåll deltagit i kurs vid medborgar- eller arbetarinstitut (eller motsvarande)under de senaste 12 månaderna? Mukojas Vem i Ert hushåll har deltagit i någon sådan kurs (under de senaste 12 MukoKPL Hur många kurser deltog XXXX i (under de senaste 12 MukoE Hur mycket betalade XXXX själv för dessa kurser (under de senaste

12 Mukolis Muuk MuukE Harras KausikultE KausiurhE MusaE UrhE MuuhE Sivu 12 (38) Deltog någon annan i någon kurs i medborgar- eller arbetarinstitut (under de senaste 12 Har någon i Ert hushåll deltagit i någon annan avgiftsbelagd utbildning under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ert hushåll totalt för sådan utbildning (under de 0 senaste 12 Har Ert hushåll betalat följande kurs-, läger- eller säsongsavgifter 1. Säsong- eller seriebiljett till teater, opera, konserter eller säsongbiljetter som hänför sig till fritidsaktiviteter under de 2. Säsongkort till idrottsevenemang senaste 12 månaderna: 3. Musik- och konstaktiviteter 4. Idrotts- och motionsaktiviteter 5. Övriga hobbies? 0. Inga sådana avgifter. Hur mycket betalade hushållet totalt för säsongkort till teater, opera eller konserter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt för säsongkort till till idrottsevenemang (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och säsongavgifter som hänför sig till musik- och konstaktiviteter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och 0 säsongavgifter som hänför sig till idrotts- och motionsaktiviteter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och säsongavgifter som hänför sig till andra hobbies (än musik, konst eller motion) (under de senaste 12 Dagvård Alku JohdantoPH Nu följer några frågor om dagvård, förskoleundervisning och eftermiddagsvård för skolelever. OnPh Har alla Era under skolåldringa barn varit under de senaste 12 månaderna i avgiftsbelagd dagvård utanför hemmet eller hemma, eller vårdades alla gratis hemma eller både och? Paivjas Vilket av Era barn (var i dagvård) (under senaste 12 medlem 1. Hemma 2. Utanför hemmet 3. Både och Paivhlaj Har XXXX (under de senaste 12 månaderna) varit: 1. I kommunal dagvård 2. I privat vård, inkl. gratis vård hemma 3. Eller både och? PvKuntA Var var XXXX i kommunal dagvård (under de senaste I daghem, också privat köpdaghem 2. I familjedagvård, hemma eller i vårdarens hem, trefamiljsdagvård, gruppfamiljedagvård PvYksit Var XXXX i privat dagvård (under de senaste 12 1.Hemma med modern, fadern eller en släkting utan lön 2. I daghem 3. I familjedagvård 4. Hemma med en privatanställd vårdare 5. Eller annan form av vårdarrangemang PvKuntB Var XXXX i hel- eller deltidsvård (under de senaste Heltid 2. Deltid (max. 5 h per dag) 3. Oregelbundna vårdtider KelaKoti Har Ni fått stöd för privat dagvård av Fpa? 12

13 PvKKA Hur många månader var XXXX i kommunalt daghem (under senaste 12 PvEA Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i kommunalt daghem)? PvKKB Hur många månader var XXXX i kommunal familjedagvård (under de senaste 12 PvEB Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i kommunal familjedagvård)? PvKKC Hur många månader var XXXX i privat daghem (under de senaste 12 PvEC Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i privat daghem)? PvKKD Hur många månader var XXXX i privat familjedagvård (under de senaste 12 PvED Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i privat familjedagvård)? Pvlis Var andra barn (än XXXX) i dagvård (under de senaste 12 LeikKK Hur många månader har barnet eller barnen deltagit i denna verksamhet (handledd lekplats- eller parktantverksamhet el.dyl.) under de senaste 12 månaderna? OnLeikki Har något av Era barn under de senaste 12 månaderna deltagit i handledd lekplats- eller parktantverksamhet eller gått i öppet daghem eller deltagit i annan organiserad lekverksamhet? LeikE Hur mycket betalade Ert hushåll för denna verksamhet totalt i genomsnitt per månad? Hushållets gemensamma inkomster och inkomstöverföringar TuloJoh Nu följer några frågor om vissa faktorer som påverkar hushållets utkomst under de senaste 12 månaderna. SaikoLak Var Ni eller någon annan hushållsmedlem frånvarande från arbetet på grund av strejk eller lockout under de senaste 12 månaderna? ?? Sivu 13 (38) Saila Fick XXXX strejkunderstöd från fackförbund under de senaste 12 månaderna? Lakpv För hur många dagar? Lakav Hur stor var ersättningen per dag? tulo SaikoUlk Arbetade någon av hushållsmedlem i utlandet eller fick någon pensionsinkomster från utlandet under de senaste 12 månaderna? Saiupa Fick XXXX löneinkomster från utlandet under de senaste 12 månaderna? Ulkpa Hur stora var nettolöneinkomsterna från arbete i utlandet under de tulo senaste 12 månaderna, då varken dagpenning eller rese- eller annan ersättning räknas med? Saiuel Fick XXXX pension från utlandet under de senaste 12 månaderna? Ulkel Hur stora var nettopensionsinkomsterna under de senaste 12 tulo månaderna? SaikoVak Har någon av Er under de senaste 12 månaderna fått skattefri ersättning eller pension på basis av försäkring? (medelemsnummer) 99. Ingen 13

14 Vaklis Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Korve Hushållet kan ha ränteinkomster av insättningar eller masskuldebrevslån. Fick Ert hushåll ränteinkomster från Finland eller från utlandet under de senaste 12 månaderna? KorveLuok Kan Ni uppskatta storleken på Ert hushålls ränteinkomster? Var den: euro" euro" euro" euro" euro" över euro? Saiem Betalalde Ni underhållsbidrag till ett annat hushåll under de senaste 12 månaderna? Elama Hur mycket betalade Ni under de senaste 12 månaderna? Saies Fick Ert hushåll underhållsbidrag av ett annat hushåll under de senaste 12 månaderna? Elasa Hur mycket (under de senaste Sails Betalalde Ni räkningar för ett annat hushåll för över 100 euro under de senaste 12 månaderna? Lasma Hur mycket (under de senaste Sairh Betalalde Ni finansiellt understöd för över 100 euro till annat hushåll för skolgång eller studier under de senaste 12 månaderna? Rahma Hur mycket (under de senaste 12 månaderna? Sairm Gav Ert hushåll annars över 100 euro till ett annat hushåll för att leva under de senaste 12 månaderna? Rahmu Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Joh2 Nu följer några frågor om understöd som Ert hushåll fått av andra hushåll under de senaste 12 månaderna. Saiss Betalade något annat hushåll räkningar för Er del för totalt över 100 euro under de senaste 12 månaderna? Lassa Hur mycket (under de senaste Saira Fick någon i Ert hushåll över 100 euro av ett annat hushåll för skolgång eller studier under de senaste 12 månaderna? Rahsa Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Saims Fick någon i Ert hushåll annars över 100 euro av ett annat hushåll för att leva under de senaste 12 månaderna? Muusa Hur mycket (under de senaste Sivu 14 (38) Bostadens grundsaker Nu slutligen ett par frågor om bostaden och sommarstugan. Hur många månader har Ert hushåll bott i den nuvarande bostaden under de senaste 12 månader? Är bostaden: egnahemshus på egen tomt egnahemshus på arrendetomt egen bostadsaktiebostad (oberoende av hustyp) huvudhyresbostad underhyresbostad 14

15 Sivu 15 (38) bostadsrättsbostad eller delägarbostad hyresgäst i servicehus, stödbostad eller internatskola eller någon annan (t.ex. husvagn eller -båt, tält eller mobil byggnad)? Vilken annan bostadstyp? Hyrde Ni eller fick Ni bostaden: Får ni utöver bostaden som naturaförmån: Finns det i Er bostad: på den fria marknaden, på basis av anställningsförhållande, av kommunen, av stiftelse eller bolag som upprätthåller studentbostäder, av allmännyttig sammanslutning, av annat hushåll gratis eller betydligt billigare än gängse hyra för annan likvärd bostad (av t.ex. föräldrar, släktingar, som sytning)? annanstans, både el och värme bara el bara värme eller varken eller? kök i separat rum köksutrymme som en del av ett rum, t.ex. stugkök, öppet kök, köksö, I-kök kokvrå eller inget kök? Hur många rum har Ert hushåll i eget bruk, inkl. köket? Hur många kvadratmeter uppvärmd bostadsyta har Ert hushåll i eget bruk? Är huset där Er bostad är belägen: småhus med en bostad småhus med två bostäder rad- eller kedjehus flervåningshus eller annan byggnad (skola, ämbetsverk, industribyggnad)? Återvinning Nu följer några frågor om återvinning. Sorterar Ert hushåll matavfall och annat bioavfall (inkl. gårdsavfall) till återvinning eller annan nyttoanvändning: Sorterar Ert hushåll dagstidningar och andra tidningar till återvinning eller annan nyttoanvändning: regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall 15

16 Sorterar Ert hushåll mjölk- och saftförpackningar till återvinning eller annan nyttoanvändning: Sorterar Ert hushåll förpackningskartonger till återvinning eller annan nyttoanvändning: Sorterar Ert hushåll glasburkar till återvinning eller annan nyttoanvändning: Sorterar Ert hushåll metallburkar och annat metallavfall (exkl. pantburkar) till återvinning eller annan nyttoanvändning: Returnerar Ert hushåll problemavfall till insamlingsplatserna regelbundet, sporadiskt eller inte alls: Fritidsbostadens användning Följande frågor handlar om semesterbostäder och andra fritidsfastigheter både i Finland och utomlands. Har Ert hushåll under de senaste 12 månaderna ägt en fritidsbostad i Finland eller utomlands ensam eller tillsammans med ett annat hushåll? Hur många fritidsbostäder har Ni ägt (ensam eller tillsammans med 1..5 annat hushåll) (under de senaste 12 I vilken kommun ligger Er fritidsbostad (den som Ni använder mest)? regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall regelbundet sporadiskt inte alls? inte detta avfall Sivu 16 (38) Äger Ert hushåll fritidsbostaden ensamt eller tillsammans med ett annat hushåll? Ensamt Tillsammans Bostad och boendekostnader I slutet av föregående intervju ställdes några frågor om boende. I 1..1 början av denna intervju går vi igenom boendeutgifter som nämnts i det andra brevet samt andra frågor som gäller boende. Rakvuosi Vilket är byggnadsåret på Ert bostadshus? Onkoper Har det gjorts en grundrenovering i huset? Grundrenovering betyder att huset efter det motsvarar ett nytt hus. Korvuosi Vilket år har huset grundrenoverats? Rakaine Vilket byggnadsmaterial består husets stomme av? 1. Trä 2. Tegel, betong, sten 3. Annat Lammitys Vilket är Er bostads huvudsakliga (primära) uppvärmningssätt? 1. Fjärr- eller områdesvärme 2. Direkt elvärme 3. Ackumulerande elvärme 4. Oljecentralvärme (byggnads- eller fastighetsvis) 5. Annan centralvärme (byggnads- eller fastighetsvis 16

17 Lamaine Är den huvudsakliga värmekällan: 1. Ved, trä 2. Pelletar 3. Naturgas 4. Eller någon annan? Muulamta Värms Er bostad upp på annat sätt? Lammtap2 På vilka andra sätt värms Er bostad upp (uppvärmningssätten kompletterar det huvudsakliga uppvärmningssättet)? Lamaine2 Är den mest använda andra tilläggsvärmekällan: 1. ved, trä 2. pelletar 4. eller någon annan? AsSauna Har Er bostad bostadsbastu? Sahkokiu Har bastun elektrisk bastuugn? KoneIlm Har Er bostad maskinell ventilation? Lammtalt Har den (fläktventilationen) ett värmeåtervinningssystem? Osvuo Amhvh Hur stort var hela bolagsvederlaget förra månaden, dra inte av eventuellt bostadsbidrag? Hur mycket av bolagsvederlaget var skötselvederlag (utan finansieringsvederlag samt bastu-, vatten- och övriga användningsavgifter)? Sivu 17 (38) 6. Ugn, öppen spis eller annan uppvärmning med fasta bränslen 7. Jordvärme 8. Luftvärmepump 9. Annat uppvärmningssätt 11. Fjärr- eller områdesvärme 12. Direkt elvärme 13. Ackumulerande elvärme 14. Oljecentralvärme (byggnads- eller fastighetsvis) 15. Annan centralvärme (byggnads- eller fastighetsvis) 16. Ugn, öppen spis eller annan uppvärmning med fasta bränslen 17. Jordvärme 18. Luftvärmepump 19. Solfångare 20. Annat uppvärmningssätt Amrvh Hur mycket av bolagsvederlaget var finansieringsvederlag? Amtlh Hur stor är Er bostads andel av husbolagets lån i euro för närvarande? Vvuok Hur mycket betalade Ni i hyra förra månaden (dra inte av eventuellt bostadsbidrag)? Asovu Hur mycket betalade Ni i bruksvederlag förra månaden (dra inte av eventuellt bostadsbidrag)? Asotv Hur mycket av bruksvederlaget gällde husenheten? Asoyv Hur mycket av bruksvederlaget gällde bolaget? Vesimitt Sker mätningen av bruksvattnet i Ert hus per lägenhet? Kuuve Hur mycket betalade Ni i vattenavgifter förra månaden?

18 Sivu 18 (38) Talsa Hur mycket betalade Ni i bostadsbolagets bastuavgifter förra månaden? Autopaik Har Ni tillgång till avgiftsbelagt garage, öppet biltak eller bilplats? Paivu Hur mycket betalar Ni i månadshyra eller vederlag för bilplatsen eller garaget? AsMenot Betalade Ni under de senaste 12 månaderna: 1. Vatten- och avloppsavgifter 2. Vägunderhållsavgifter 3. Sophämtningsavgifter 4. Sotningsavgifter 5. Andra regelbundna eller årliga avgifter som hänför sig till underhåll av fastighet? 9. Inga av ovanstående. Amveh Hur mycket betalade Ni i vatten- och avloppsavgifter (under de senaste 12 Otien Hur mycket betalade Ni i vägunderhållsavgifter (under de senaste OnTvuok Betalade Ni tomthyra under de senaste 12 månaderna? Tvuok Hur mycket betalade Ni i tomthyra (under de senaste Roska Hur mycket betalade Ni i sophämtningsavgifter (under de senaste Onuoh Hur mycket betalade Ni i sotningsavgifter (under de senaste Ammmh Hur mycket betalade Ni i övriga avgifter (under de senaste PoOlj Har Ni anskaffat brännolja för uppvärmning under de senaste 12 månaderna? Amkph Hur mycket betalade Ni för brännoljan under de senaste månaderna Amkpm Hur många liter brännolja har Ni anskaffat under de senaste månaderna? Lammioma Använde Ni egen ved, andra trävaror eller annat eget bränsle för uppvärmning (inkl. uppvärmning av bastu) under de senaste 12 månaderna? HalkoE Lammiost LammE Uppskatta hur stort värdet av egen ved, andra egna trävaror och annat eget bränsle skulle vara totalt i pengar (under de senaste 12 Använde Ni köpt ved, andra trävaror, pelletar eller andra fasta bränslen för uppvärmning under de senaste 12 månaderna? Hur mycket har Ni betalat totalt för detta köpta fasta uppvärmningsmaterial (under de senaste Högst 100 euro euro euro euro euro euro 7. Mer än euro 1. Högst 100 euro euro euro euro euro euro 7. Mer än euro 18

19 OnAmklh Har Ni betalat separat fjärrvärmeavgift under de senaste 12 månaderna? Amklh Hur mycket betalade Ni i separat fjärrvärmeavgift? Ammaakh Hur mycket betalade Ni för naturgas under de senaste 12 månaderna? OnAlyra Inkluderade de uppvärmningsutgifter Ni angett ovan en andel för företagsverksamhet? Alyra Uppskatta företagsverksamhetens andel i procent av alla uppvärmningsutgifter. Sahlask Betalade Ni elräkningar under de senaste 12 månaderna? Valoe Hur mycket betalade Ni för elen, inkl. elöverförings- och 0 grundavgifter och el som använts för uppvärmning, (under de senaste 12 Amsyh Hur stor var Er senaste räkning? Amsym Hur många elräkningar får Ni om året, inkl. utjämningsfakturan? OnAmyra Inkluderade elräkningen Ni angett ovan en andel för företagsverksamhet? Amyra Uppskatta företagsverksamhetens andel i procent av elräkningen Sivu 19 (38) ASUNNON KORJAUKSET Perpar Har det gjorts en grundrenovering, som avsevärt förbättrar bostadens egenskaper, gjorts i Er bostad under de senaste 12 månaderna? PerE Hur mycket betalade Ni totalt för ombyggnad under de senaste månaderna? OnYllkor Har Ni utfört underhållsreparation eller -arbete under de senaste 12 månaderna? Korjapu Anlitade Ni personer som inte tillhör hushållet (t.ex. rörmokare, målare el.dyl) vid reparation eller underhållsarbeten? Apumaksu Hur mycket betalade Ni för arbete utfört av personer som inte tillhör 00 hushållet, inkl. material som ingår i räkningen? ApumaksuB Hur stor var materialets andel av räkningen? 00 Yllkor Hur mycket kostade det material som Ni själv anskaffade för underhållsreparation och -arbete under de senaste 12 månaderna? 000 OnVukor Har underhållsreparation (t.ex. målning, tapetsering o.dyl.) utförts i Er bostad under de senaste 12 månaderna? Vukor Hur mycket betalade Ni själv för det (under de senaste Mikarem_as Ingick något av följande i renoveringen av Ert bostad: 1. Ny köksinredning (s.k. köksrenovering) 2. Ny badrumsinredning och nya kakel (s.k. badrumsrenovering) 3. Nytt golv eller ny golvbeläggning 4. Byte av dörr eller dörrar i bostaden 5. Riving av mellanvägg eller -väggar 6. Ny bastulave 7. Ny beläggning på ytterväggar 8. Nytt vattentak? 9. Något annat. 19

20 Sivu 20 (38) Rakjat_as Vilket av följande gjorde Ni med renoveringsavfalle: 1. Fördes till separat insamling av byggavfall eller sorterades på annat sätt 2. Lades i blandavfall (fördes till avstjälpningsplats) 3. Renoveraren förde bort avfallet 4. Behöll det själv? 5. Kan inte säga OnMuuas Muuas Föregående frågor gällde Er egentliga bostad. Har någon eller några av Ert hushålls medlemmar under de senaste 12 månaderna haft tillgång till andra bostäder samtidigt med den egentliga bostaden? Hur många andrabostäder hade Ert hushålls medlemmar sammanlagt? Muuassij Ligger andrabostäderna: 1. I Finland 2. Utomlands MuuAsKulut Har Ni haft följande kostnader som hänför sig till Er andrabostad under de senaste 12 månaderna: Muvuokra Hur mycket betalade Ni i hyra under de senaste 12 månaderna? Både i Finland och utomlands? 1. Hyra 2. Bolagsvederlag 3. Uppvärmnings- och andra energikostnader (t.ex. olja eller el) 4. Underhålls- och reparationskostnader 5. Andra kostnader? 6. Inga av ovanstående kostnader. Muvasti Hur mycket betalade Ni i bolagsvederlag under de senaste 12 månaderna? Muenerg Hur mycket betalade Ni för uppvärmning o.dyl. under de senaste 12 månaderna? Mukorj Hur mycket betalade Ni i underhålls- och reparationskostnader under de senaste 12 månaderna? Mukulu Hur mycket betalade Ni i övriga avgifter under de senaste 12 månaderna? AsOk Försäkringar VakPak VakTyp (Följande frågor gäller försäkringsavgifter som nämnts i brevet.) Har Ert hushåll eller medlemmarna i hushållet haft några försäkringar under de senaste 12 månaderna? Hurdana försäkringar har Ert hushåll eller medlemmarna i hushållet haft under de senaste 12 månaderna: 11. Hemförsäkring, försäkring för lösegendom (även värdeföremålsförsäkring) 12. Obligatorisk trafikförsäkring 13. KASKO dvs. frivillig trafikförsäkring 14. Frivillig livs-, olycksfalls-, sjukdoms-, idrotts- eller låneförsäkring 15. Reseförsäkring 16. Försäkring för lös egendom i fritidsbostad 17. Försäkring för bostadsfastighet eller byggnad 18. Försäkringsavfifter för fritidsfastighet 20

1. FÖRETAGARE, JORDBRUKSFÖRETAGARE ELLER SJÄLVSTÄN- DIG YRKESUTÖVARE 2. MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEM I FÖRETAGET ELLER PÅ DEN EGNA GÅRDEN

1. FÖRETAGARE, JORDBRUKSFÖRETAGARE ELLER SJÄLVSTÄN- DIG YRKESUTÖVARE 2. MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEM I FÖRETAGET ELLER PÅ DEN EGNA GÅRDEN KORT 1: Verksamhet 1. FÖRETAGARE, JORDBRUKSFÖRETAGARE ELLER SJÄLVSTÄN- DIG YRKESUTÖVARE 2. MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEM I FÖRETAGET ELLER PÅ DEN EGNA GÅRDEN 3. LÖNTAGARE I HELTIDSARBETE 4. LÖNTAGARE I DELTIDSARBETE

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion Hushållens konsumtion Ökad återvinning av hushållens avfall Andelen hushåll som regelbundet återvinner avfall har ökat betydligt i Finland. Till exempel procent av hushållen sorterar

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23 510, 018-23 507 ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Presentation Trevlig ETAGELÄGENHET om 3 R+K+B med inglasad

Läs mer

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Presentation Lyyskis Fastigheter erbjuder moderna och trivsamt planerade radhuslägenheter i centrala Lemland och samtidigt

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 I ÖSTERNÄS, MARIEHAMN

AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 I ÖSTERNÄS, MARIEHAMN AKTIELÄGENHET VID SÄLGSTIGEN 3 I ÖSTERNÄS, MARIEHAMN 4 rum & kök (3 rum och kök enl. bol.ordningen) om ca 82 m² Radhuslägenhet i Östernäs Mariehamn. Lägenheten är i tre etage och omfattar kök, vardagsrum,

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - HABO LJUNG - PRIS: 4 550 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - HABO LJUNG - PRIS: 4 550 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - HABO LJUNG - PRIS: 4 550 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Pittoresk villa i Habo Ljung En underbar villa för Er som uppskattar äldre charm med bl.a. takbjälkar, trä och stengolv i hela huset

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

ELEKTRISKA HUSHÅLLSAPPARATER 1(5) 2009-03-19

ELEKTRISKA HUSHÅLLSAPPARATER 1(5) 2009-03-19 ELEKTRISKA HUSHÅLLSAPPARATER 1(5) 2009-03-19 Kyl/Frys Kylskåp 1101 Inb/integrerade, höjd - 100 cm 1102 Inb/integrerade, höjd 101 cm - 1111 Fristående höjd -90 cm 1112 Fristående höjd 91-150 cm 1113 Fristående

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland Salviksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Orust Storlek 89 m2 Område Stocken Tillträde tidigast Gatuadress Salviksvägen 4 enligt överenskommelse Havsnära fritidshus/åretruntboende! På härliga

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy NYPRODUKTION I VÖRÅ Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagets byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolaget omfattar 2 st parhus totalt

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag älskar lugnet och tystnaden. På altan kan jag sitta i timmar och njuta

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad)

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad) Beräkning av bostadsbidrag - (för hyresbostad) 188,15 e/mån Boendeform Egnahemshus Egnahemshus Bostadsyta 46.0 m 2 46.0 m 2 Belopp per bostad (egnahemshus) 66,27 e/mån 51,24 (25,62) e/mån 56,58 e/mån Räntor

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenhet 3 Centrumlägenhet i andra våningen vid återvändsgränd. Stamrörsrenovering utförd 2014. Lägenheten har fönster mot norr, öster

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenhet 4 Centrumlägenhet vid återvändsgränd omfattande kök, vardagsrum, två sovrum, badrum och hall. Stamrörsrenovering utförd 2014.

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Kungsberget - Verandan

Kungsberget - Verandan Kungsberget - Verandan Pris fr: 1 149 000 kr Avgift fr: 1 400 kr/mån inkl. Värme,VVS o El Typ: Lägenhet Rum: 3 4 rum + kök och bastu Bäddar: 6-8st Boarea: 52 eller 77 kvm Byggår: 2011 6 Bädds lägenheter

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Phase I Att fylla i själv Efter Sjuksköterskeintervju Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SN1.0LOPNR 2. Namn: SN1.0FNAME SN1.0ENAME 3. Kön SN1.0SEX 1 Man

Läs mer

5 st Radhuslägenheter i BAB Djurholmsvägen i Brändö

5 st Radhuslägenheter i BAB Djurholmsvägen i Brändö 5 st Radhuslägenheter i BAB Djurholmsvägen i Brändö Presentation Vi erbjuder fem st. radhuslägenheter i Bostads Ab Djurholmsvägen i Brändö belägna i Brändö by i mycket bra läge nära kommunal service, skolor,

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Litsvägen 33 A Kommun Östersund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55,5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Litsvägen 33 A Kommun Östersund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55,5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55,5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Genomgående ljus lägenhet med mysig balkong som har sol hela dagen under sommaren.

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Söderåsgatan 67

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Söderåsgatan 67 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Annetorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket trevlig gård med god stämning mellan grannarna. Lättskött och enkelt

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B. Jöns Möllers Väg 3 B, Förslöv. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42.

JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B. Jöns Möllers Väg 3 B, Förslöv. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42. JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B Beskrivning Bekvämt parhus med söderträdgård Trevligt parhus som bekväm bostadsrätt i populärt och barnvänligt kvarter. Den ljusa bostaden är inredd i 1½ plan med sällskapsrum på båda

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Hedlundsgatan 10 A Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Hedlundsgatan 10 A Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och barnvänligt område, nära till centrum, tåg, skolor

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område utan biltrafik. Nära till tågstation och centrum.

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Renoverad etta med balkong i Strandnäs, Mariehamn

Renoverad etta med balkong i Strandnäs, Mariehamn Renoverad etta med balkong i Strandnäs, Mariehamn Du kommer att älska ditt nästa hem! Fräsch lägenhet i andra våningen med balkong. Utanför fönstret ses skogens vackra skiftningar som du kan njuta av.

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Öppen och ljus lägenhet med gångavstånd till Avenyn, Centralstationen och Nordstan.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare

Ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare Ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare Allmänna anvisningar om hur e-tjänsten fungerar Att fylla i en ansökan I e-tjänsten går man vidare genom att klicka på knappen Fortsätt. Genom att klicka på

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Jönköping Gatuadress Kommun Aneby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 www.hemverket.se - Sida 2 av 12 Entré Välkommen in i en

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Västra Gatuadress Cederflychts gata 5 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 66.1 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Cederflychts gata 5 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 66.1 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 66.1 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En bostad med öppna och ljusa ytor. Belägen i mycket lugnt område med närhet

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2 HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR 2002 Statistik 2002:2 INLEDNING Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik för Åland. Arbetet med årets rapport som publiceras i juni 2002

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer