Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska. Variabel Frågor Svaralternativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska. Variabel Frågor Svaralternativ"

Transkript

1 Sivu 1 (38) Konsumtionsundersökningen 2012 Papperblankett på svenska Variabel Frågor Svaralternativ Hushållets bakgrundsuppgifter Alku I den här undersökningen avser vi med ett hushåll personer som bor och äter eller annars använder sina inkomster tillsammans. Intervjun gäller bara de personer som hör till Ert hushåll i intervjustund. Apukunt Är hushållets bostadskommun för närvarande XXX? Fkuntat Skriv kommunens namn Fkuntak Tryck på mellanslagstangenten. Hushållets sammansättning Ku Hör XXXX till det här hushållet (vars urvalsperson är XXXX) Po Varför hörde inte han/hon till hushållet? 1. Avlidit 2. Flyttat till ett annat hushåll eller ip. (urvalspersonen) har flyttat bort 3. Flyttat till anstalt 4. Flyttat utomlands 5. Hör inte till hushållet av andra orsaker Tu Har han/hon: 1. Fötts år Kommit från ett annat hushåll 3. Kommit från anstalt 4. Kommit från utlandet? 5. Har lagts till hushållet av andra orsaker Förnamn Vad heter han/hon i förnamn? Släktnamn Vad heter hans/hennes släktnamn? Hetu Vilken är hans/hennes personbeteckning (eller födelsedatum)? Syvu Vilket år är han/hon född? Sp Anteckna kön. 1. Man 2. Kvinna Suko På vilket sätt är XXXX släkt med (urvalspersonen)? 1. Urvalspersonen 2. Urvalspersonens äkta make/maka eller sambo -> Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas barn eller adoptivbarn 4. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas barnbarn 1

2 Sivu 2 (38) 5. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas mor eller far 6. Urvalspersonens eller hans/hennes makes/makas mor- /farmor eller mor-/farfar 7. Urvalspersonens syster eller bror 8. Urvalspersonens svärdotter eller svärson 9. Annat Li Hör det ytterligare andra personer till hushållet för tillfället? Verksamhet under de senaste 12 månader Ny följer frågor om vilka slags aktiviter hade hushållets 16 åriga medlemmar under de senaste 12 månader. YritKE Arbetade XXXX under de senaste 12 månader som företagare, jordbruksföretagare eller självständig yrkesutövare? Yrit Hur många månader? max 12 mån TyonantajaYrit Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där arbetade XXXX längst under de senaste 12 månader? ToimialaYrit Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaYrit Vilket var XXXX:s yrke? AmmattiK Yritysmuoto Hade XXXX under den tid företagarverksamhet: 1. Som privatperson eller firma 2. Som delägare i dödsbo 3. Som delägare i annan skattesammanslutning 4. Som delägare i öppet bolag eller kommanditbolag 5. Eller som delägare i aktiebolag? 6. Någon annan företagsform Yrityskoko Hur många avlönade anställda arbetade vid företagetunder den tid? AvusKe Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som medhjälpande familjemedlem på landgård eller i företag utan lön eller mot obetydlig ersättning? Avus Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaAvus Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaAvus AmmaAvus AmmattiK PakoKe Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? Vilket var XXXX:s yrke? Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som löntagare i heltidsarbete? Pako Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaPako Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPako Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaPako AmmattiK PaosKe Vilket var XXXX:s yrke? Arbetade XXXX under de senaste 12 månaderna som löntagare i deltidsarbete (under 30 t / vecka) eller deltidspensionerad? Paos Hur många månader? Max 12 mån 2

3 TyonantajaPaos Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPaos Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? AmmaPaos Vilket var XXXX:s yrke? AmmattiK PasaKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - på avlönad sjukledighet som arbetsgivaren betalat eller på avlönad moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet? Pasa Hur många månader? Max 12 mån TyonantajaPasa Vad hette den arbetsgivare och det arbetsställe där XXXX arbetade längst under de senaste 12 månader? ToimialaPasa AmmaPasa AmmattiK SaloKe Vilken var arbetsplatsens närings- eller produktionsgren? Vilket var XXXX:s yrke? Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - på oavlönad sjukledighet? Sivu 3 (38) Salo Hur många månader? Max 12 mån ElakKE Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - pensionerad? Elak Hur många månader? Max 12 mån ElakelaisSoss Vad gjorde XXXX innan han/hon gick pension? Var XXXX huvudsakligen: 1 Löntagare 2 Jordbrukare eller familjemedlem som arbetade på gården 3 Annan företagare eller familjemedlem som arbetade i företaget 4 Studerande 5 Något annat (t.ex. husmor)? Eamma Vilket var XXXX:s yrke innan han/hon blev pensionerad? AmmattiK TyotKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - arbetslös eller permitterad? Tyot Hur många månader? Max 12 mån OmakKE Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - skötte eget hushåll, t.ex. på moderskaps-, faderskaps-, föräldraledighet eller vårdledighet, med hemvårdsstöd, som närståendevårdare eller alterneringsledig? Omak Hur många månader? Max 12 mån OpisKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: studerande eller i skola som huvudsyssla? Opis Hur många månader? Max 12 mån VarmKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - som beväring eller i civiltjänst? Varm Hur många månader? Max 12 mån MuutKe Verksamhet under de senaste 12 månaderna: - eller något annat? Muut Hur många månader? max 12 mån 3

4 Sivu 4 (38) Paatoiminta Vad är XXXX:s huvudsyssla för närvarande: 1. företagare 2. medhjälpande familjemedlem 3. löntagare i heltidsarbete 4. löntagare i deltidsarbete eller deltidspensionerad 5. på avlönad sjukledighet 6. på oavlönad sjukledighet 7. pensionerad (invalid- eller annan pension) 8. arbetslös 9. sysselsatt med att sköta eget hushåll 10. studerande eller skolelev, i utbildning eller som praktikant utan lön 11. värnpliktig eller i civiltjänst 12. sysselsatt med något annat toimintol Reserv, anskaffning och användning av varor Joh Följande frågor gäller antalet och anskaffningen av de fungerande hushållsmaskiner och -apparater i Er bostad som nämnts i brevet som kom per post. VaJaaPak Hur många kyl- och frysskåp har Ni i Er bostad? HankVaJaaPak Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaJaaPak Hur mycket kostade den? VaPakas Hur många (separata) frysskåp har Ni (i Er bostad)? HankVaPakas Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaPakas Hur mycket kostade den? VaErilliset Hur många separata kylskåp, kyl- och svalskåp eller kylrum har Ni? HankVaErilliset Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaErilliset Hur mycket kostade den? Vamuu Hur många mikrovågsugnar har Ni? HankVamuu Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVamuu Hur mycket kostade den? Vaast Hur många diskmaskiner har Ni? HankVaast Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaast Hur mycket kostade den? Vapes Hur många tvättmaskiner har Ni? HankVapes Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVapes Hur mycket kostade den? Vakuivr Hur många (separata) torktumlare eller torkskåp har Ni?

5 HankVakuivr Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVakuivr Hur mycket kostade den? Joh1 Följande frågor gäller hemelektronik och datateknik samt anskaffning av dessa för hushållets eget bruk. Vavtv Hur många TV-apparater har Ni i bruk i Er bostad? HankVavtv Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVavtv Hur mycket kostade den? Onkodvd Hankdvd Hur många dvd- eller videoapparater har Ni (separat eller i samband med annan apparat, t.ex. digitalbox)? Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? Sivu 5 (38) Hintadvd Hur mycket kostade den? Digiboksi Hur många digitalboxar med hårddisk har Ni i Er bostad? HankDigiboksi Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaDigiboksi Hur mycket kostade den? Maksutv Har Ni i Ert bruk avgiftsbelagda TV-kanaler? Maksutv_maksu Hur stora är månadsavgifterna totalt för betal-tv-kanalerna? Vapc Hur många datorer har Ni totalt i bruk? HankVapc Har Ni köpt eller fått en dator, skrivare eller annan utrustning i anslutning till dem till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaVapc Hur mycket kostade de totalt? Konsoli Hur många spelkonsoler har Ni totalt i bruk? HankKonsoli Har Ni köpt eller fått en sådan till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaKonsoli Hur mycket kostade de totalt? HankPelit Har Ni köpt eller fått dator- eller spelkonsolspel till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaPelit Hur mycket kostade de totalt? HankOhjelmat Har Ni köpt eller fått datorprogram till hushållets bruk (under de senaste Köpt HintaOhjelmat Hur mycket kostade de totalt? VaNet Har Ni tillgång till Internet hemma? InterE Hur stor var Er senaste räkning för Internetförbindelse, inkl. Internet i bostaden och räkning för s.k. dångel (inte Internetförbindelsens andel av mobiltelefonräkning)? Interkpl Hur många månader gällde denna räkning (Internet, bredband)?

6 Onkoaut Nu följer några frågor om antalet fordon i Ert hushåll, köp till Ert hushåll samt om försäljning och service av dessa. Har Ert hushåll tillgång till en person-, paket-, husbil eller i eget bruk? Auto Hur många personbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? PAuto Hur många paketbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? MAuto Hur många husbilar (har Ni tillgång till för närvarande)? HankAuto Har Ni köpt eller fått någon bil (under de senaste Köpt IkaAuto Var bilen ny eller begagnad? 1. Ny 2. Begagnad MistaAuto Var den köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaAuto Hur mycket var nettopriset? HintaUlkoNetto Omfattade nettopriset (XXX ) bilskatt? MuitAutoja Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler bilar (under de senaste 12 MyyAuto Har Ni sålt en bil eller bilar (annars än vid byte av bil) under de senaste 12 månaderna? MyyHintAuto Hur mycket fick Ni för bilen/bilarna? HuolAu Har bilen/bilarna varit på service eller reparation på under den senaste månaden? HuolKulAu Hur mycket kostade servicen eller reparationen av bilen/bilarna under den senaste månaden? Vampy Hur många motorcyklar eller skotrar har Ni (tillgång till) för närvarande? HankVampy Har Ni köpt eller fått en motorcykel eller skoter (under de senaste Köpt IkaVampy Var motorcykeln ny eller begagnad? 1. Ny 2. Begagnad MistaVampy Var motorcykeln köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaVampy Hur mycket var nettopriset? HintaUlkoNetto Omfattade nettopriset (XXX ) skatt? MuitVampy MyyVampy Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler motorcyklar eller skotrar (under de senaste 12 Har Ni sålt en motorcykel eller skoter (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVampy Hur mycket fick Ni för motorcykeln eller skotern? HuolMpy Har hushållets motorcykeln eller skotern varit på service eller reparation under den senaste månaden? HuolKulMpy Hur mycket kostade servicen eller reparationen av motorcykeln eller skotern? Ajokm Hur många kilometer kördes med bil/bilar (och motorcykel) totalt under de senaste 12 månaderna? Muaut_1 Använde Ni under de senaste 12 månaderna hyrda eller av släktingar eller vänner lånade bilar, husbilar eller motorcyklar, vilkas antal körda kilometer inte räknades med i föregående? Sivu 6 (38) 6

7 Mukm Hur många kilometer körde Ni med dessa bilar totalt under de senaste 12 månaderna? Vamop Hur många mopeder, mopedskotrar eller mopedbilar har Ni för närvarande? HankVamop Har Ni köpt eller fått sådana (under de senaste Köpt HintaVamop Hur mycket kostade den? MyyVamop Har Ni sålt en moped eller mopedbil (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVamop Hur mycket fick Ni för mopeden? HuolVamop Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på moped, mopedskoter eller mopedbil under de senaste månaden? HuolKulVamop Hur mycket kostade servicen eller reparationen av mopeden, mopedskotern eller mopedbilen? Vaasu Hur många husvagnar (har Ni)? HankVaasu Har Ni köpt eller fått en sådan under de senaste 12 månaderna? 1. Köpt HintaVaasu Hur mycket kostade den ( nettopriset)? MyyVaasu Har Ni sålt en husvagn (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVaasu Hur mycket fick Ni för husvagnen? HuolVaasu Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på husvagn under de senaste månaden? HuolKulVaasu Hur mycket kostade servicen eller reparationen av husvagnen? Vamkelk Hur många snöskotrar eller terränghjulingar finns det (i Ert hushåll)? HankVamkelk Har Er hushåll köpt eller fått en sådan (under de senaste Köpt HintaVamkelk Hur mycket kostade den? MyyVamkelk Har Er hushåll sålt en snöskoter eller terränghjuling (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVamkel Hur mycket fick Ni för snöskotern eller terränghjulingen? k HuolVamkelk Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på terränghjuling eller snöskoter under den senaste månaden? HuolKulVamkel Hur mycket kostade servicen eller reparationen av terränghjulingen k eller snöskotern? Vavene Hur många motor- eller segelbåtar har Ni? HankVavene Har Ni köpt eller fått en motor- eller segelbåt (under de senaste Köpt IkaVavene Var båten ny eller begagnad 1. Ny 2. Begagnad MistaVavene Var motor- eller segelbåten köpt i Finland eller utomlands? 1. I Finland 2. Utomlands HintaVavene Hur mycket var nettopriset? MuitVavene Har Ni till Ert hushåll köpt eller fått fler båtar (under de senaste 12 Sivu 7 (38) 7

8 MyyVavene Har Ni sålt en motor- eller segelbåt (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVavene Hur mycket fick Ni för båten? Sivu 8 (38) HuolVavene Har Ert hushåll låtit utföra service eller reparationer på motor- eller segelbåt under de senaste månaden? HuolKulVavene Hur mycket kostade servicen eller reparationen av motorbåten, segelbåten eller vattenskotern? OnVenev Betalade Ni båtplatshyror, -avgifter eller flyttnings- eller förvaringsavgifter för båt under de senaste 12 månaderna? Venev Hur stora var alla båtplatshyror och -avgifter totalt (under de senaste 12 Vapolku Hur många cyklar i användbart skick finns det i Ert hushåll? HankVapolku Har Ni köpt eller fått en sådan (under de senaste Köpt HintaVapolku Hur mycket kostade den? MyyVapolku Har Ni sålt en cykel/cyklar (annars än vid byte) under de senaste 12 månaderna? MyyHintVapolku Hur mycket fick Ni för cykeln? HuolVapolku Har Er cykel/era cyklar varit på service under de senaste månaden? HuolKulVapolku Hur mycket kostade servicen eller reparationen av cykeln? Lemmikit Har Ni sällskapsdjur, akvarium eller terrarium? Koira Vilka typer av sällskapsdjur har Ni och hur många av varje? hund Kissa katt Hamsteri hamster eller marsvin Kaniini kanin RottaHiiri råtta eller mus Kaarme orm Akvaario akvarium Lintu fågel Terraario terrarium Poni ponny eller häst Muu någon annan typ av sällskapsdjur som inte nämnts ovan Mika Vilken annan typ av sällskapsdjur? HintaLemmikki Hur mycket kostade den/de? Lop Telefoner Joh Nu följer några frågor om telefonkostnader. Ontav Hur många fasta telefonanslutningar har Ni i bruk? TavE Hur stor var den senaste telefonräkningen för detta fasta telefonanslutning, exkl. Internetförbindelsens andel? TavKpl Hur många månader gällde denna räkning (för fast telefonabonnemang)? TavLis Har Ni fler fasta telefonanslutningar? 8

9 Sivu 9 (38) KYSYMYSNUMEROT P5 P7 OVAT JÄÄNEET POIS VÄLISTÄ. Onmat Hur många mobiltelefonanslutningar har Ert hushåll i privat bruk till totalt? Matpuhostot Har Ni under de senaste 12 månaderna köpt: 1. mobiltelefoner eller andra telefoner 2. tillbehör eller tilläggsutrustning till dem 3. eller både telefoner och tilläggsutrustning? 9. Inte köpt något av ovanstående. MatpuhE Hur mycket kostade telefonerna totalt (under de senaste MatpuhlisE Hur mycket kostade tillbehören och tilläggsutrustningen till mobiltelefonerna totalt (under de senaste 12 Matjas Vem i hushållet har tillgång till mobiltelefonabonnemang? Medlem MatOnkoYht Betalades gemensam telefon och hushållets andra personens räkning med gemensam räkning? MatE Hur stor var XXXX:s senaste mobiltelefonräkning exkl. varor som betalats med mobiltelefon och andra än kommunikationstjänster (t.ex. färdbiljett, telefondonation el.dyl.)? MatKpl Hur många månader gällde denna räkning? Matlis Finns der fler mobiltelefonabonnemang (än XXXX)? MatLasYht Hur stor var senaste gemensamma mobiltelefonräkning exkl. varor som betalats med mobiltelefon och andra än kommunikationstjänster (t.ex. färdbiljett, telefondonation el.dyl.)? MatLasKuut Lop Hur många månader gällde denna gemensamma räkning? Telefonfrågorna är nu avklarade. PRENUMERATIONSAVGIFTER AV TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER Tidningar Sanoma Prenumenerar Ni Ert hushåll för närvarande på dagstidningar? SanNimi Vilka dagstidningar prenumererar Ert hushåll på för närvarande? SanK Sankk För hur många månader är (DAGSTIDNINGEN) XXX prenumererad? SanMakja Betalade Ni själv för prenumerationen av denna dagstidning (XXX) eller fick Ni den som gåva av ett annat hushåll? Sanlis Prenumererar Ni Ert hushåll på fler dagstidningar? SanME Hur mycket har Ni Ert hushåll maksanur för ovan nämnda dagstidning som Ni får för närvarande? SanSE Kan Ni göra en uppskattning av hur mycket prenumerationen av ovan nämnda dagstidning, som Ni Ert hushåll för närvarande får av annat hushåll, kostar? Tidskrifter och serietidningar Aika Prenumererar Ni för närvarande på tidskrifter eller serietidningar? Aiknimi AikK Aikkk Vilka tidskrifter eller serietidningar prenumererar Ert hushåll på för närvarande? För hur många månader är (TIDSKRIFTEN) XXX prenumererad? 1. Betalade själv 1. Fick 9

10 AikMakja Aiklis AikME AikSE Betalade Ni själv för prenumerationen av denna tidning (XXX) eller fick Ni den som gåva av ett annat hushåll? Prenumererar Ert hushåll för närvarande på fler tidskrifter eller serietidningar? Hur mycket har Ni Ert hushåll betalat för ovan nämnda tidskrift eller serietidning som Ni får för närvarande? Kan Ni göra en uppskattning av hur mycket prenumerationen av ovan nämnda tidskrift eller serietidning, som Ert hushåll för närvarande får av annat hushåll, kostar? 1. Betalat Sivu 10 (38) Myndighets- och andra avgifter Avgifter som hänför sig till trafik Joh Nu följer frågor om myndighetsavgifter o.dyl. som nämndes i brevet Ni fått. VirMak Har Ert hushåll betalat under de senaste 12 månaderna betalat myndighets- eller bilskoleavgifter som hänför sig till trafik? Maksut Har Ert hushåll betalat under de senaste 12 månaderna betalat följande avgifter som hänför sig till trafik: 1. Fordonsskatt 2. Avgifter i samband med besiktning 3. Trafikböter 4. Körundervisnings- eller andra bilskoleavgifter 5. Förarprovs- eller körkortsavgifter o.dyl. LiikEA LiikEB LiikEC LiikED LiikEE LiikEF LiikEG Maksut2 ViEH ViEI Hur mycket betalade Ni totalt fordonsskatt (för användning av bil) under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i avgifter i samband med besiktning under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i böter för trafikförseelser under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i körundervisnings- eller andra bilskoleavgifter under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i förarprovs- eller körkortsavgifterunder de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ni totalt i obligatoriska avgifter som hänför sig till trafik under de senaste 12 månaderna? Har Ert hushåll betalat följande skatter eller avgifter under de senaste 12 månaderna: Hur mycket betalade Ni totalt i överlåtelseskatt (stämpelskatt) (under de senaste 12 Hur mycket betalade Ni totalt i bygglovsavgifter (under de senaste Andra obligatoriska avgifter som hänför sig till trafik (t.ex. avgift för registreringsanmälan för båt eller motorfordon)? 9. Inga av ovanstående Överlåtelseskatt (f.d. stämpelskatt, köp av bostad samt lån) 2. Bygglovsavgift 3. Förmedlingsprovision för köp eller hyrning av bostad 4. Fiskevårds-, jaktvårds-, skjutvapentillstånd- eller jaktlicensavgift o.dyl.? 0. Inga av dessa

11 ViEJ Hur mycket betalade Ni totalt i förmedlingsprovision för köp eller hyrning av bostad (under de senaste 12 ViEK Hur mycket betalade Ni totalt i fiskevårds-, jaktvårds-, skjutvapentillstånds- och jaktlicensavgifter (under de senaste 12 Virk Anskaffade Ni under de senaste 12 månaderna ämbetsbevis eller personkort o.dyl.? VirkE Hur mycket betalade Ni för dem totalt (under de senaste 12 Viisumi Har Ert hushåll betalat avgifter som hänför sig till pass, visum, uppehållstillstånd eller medborgarskap (under de senaste 12 ViisE Hur mycket betalade Ni totalt i avgifter som hänför sig till pass, visum, uppehållstillstånd eller medborgarskap (under de senaste 12 mån:n aikana? Sivu 11 (38) Utbildning Opiskelu Koulujas Följande frågor gäller Ert hushålls avgifter som hänför sig till utbildning och fritidsaktiviteter. Har någon över 16-årig hushållsmedlem studerat på gymnasium eller annan läroanstalt för examen eller yrke under de senaste 12 månaderna? Vem i Ert hushåll studerade för examen eller yrke under de senaste 12 månaderna? Opilaj Studerade XXXX under de senaste 12 månaderna: 1. På gymnasium (eller studerat för studentexamen) 2. I yrkesläroanstalt, folkhögskola 3. I yrkeshögskola 4. På universitet 5. I läroavtalsutbildning 6. I någon annan läroanstalt? KouluE Koululis Tykoul Tykojas TykoVK Tykolis Mukoul Hur stora var XXXX:s alla termins-, tentamens- och anmälningsavfigter och avgifter för fristående prov totalt (under de senaste 12 Studerade någon annan över 16-årig hushållsmedlem (under de senaste 12 månaderna) för examen eller yrke i grundskola, gymnasium eller annan läroanstalt? Har någon i Ert hushåll deltagit i sysselsättningsutbildning under de senaste 12 månaderna? Vem i Ert hushåll deltog i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Hur många veckor har XXXX totalt varit i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Deltog någon annan i sysselsättningsutbildning (under de senaste 12 Har någon i Ert hushåll deltagit i kurs vid medborgar- eller arbetarinstitut (eller motsvarande)under de senaste 12 månaderna? Mukojas Vem i Ert hushåll har deltagit i någon sådan kurs (under de senaste 12 MukoKPL Hur många kurser deltog XXXX i (under de senaste 12 MukoE Hur mycket betalade XXXX själv för dessa kurser (under de senaste

12 Mukolis Muuk MuukE Harras KausikultE KausiurhE MusaE UrhE MuuhE Sivu 12 (38) Deltog någon annan i någon kurs i medborgar- eller arbetarinstitut (under de senaste 12 Har någon i Ert hushåll deltagit i någon annan avgiftsbelagd utbildning under de senaste 12 månaderna? Hur mycket betalade Ert hushåll totalt för sådan utbildning (under de 0 senaste 12 Har Ert hushåll betalat följande kurs-, läger- eller säsongsavgifter 1. Säsong- eller seriebiljett till teater, opera, konserter eller säsongbiljetter som hänför sig till fritidsaktiviteter under de 2. Säsongkort till idrottsevenemang senaste 12 månaderna: 3. Musik- och konstaktiviteter 4. Idrotts- och motionsaktiviteter 5. Övriga hobbies? 0. Inga sådana avgifter. Hur mycket betalade hushållet totalt för säsongkort till teater, opera eller konserter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt för säsongkort till till idrottsevenemang (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och säsongavgifter som hänför sig till musik- och konstaktiviteter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och 0 säsongavgifter som hänför sig till idrotts- och motionsaktiviteter (under de senaste 12 Hur mycket betalade hushållet totalt i kurs-, läger- och säsongavgifter som hänför sig till andra hobbies (än musik, konst eller motion) (under de senaste 12 Dagvård Alku JohdantoPH Nu följer några frågor om dagvård, förskoleundervisning och eftermiddagsvård för skolelever. OnPh Har alla Era under skolåldringa barn varit under de senaste 12 månaderna i avgiftsbelagd dagvård utanför hemmet eller hemma, eller vårdades alla gratis hemma eller både och? Paivjas Vilket av Era barn (var i dagvård) (under senaste 12 medlem 1. Hemma 2. Utanför hemmet 3. Både och Paivhlaj Har XXXX (under de senaste 12 månaderna) varit: 1. I kommunal dagvård 2. I privat vård, inkl. gratis vård hemma 3. Eller både och? PvKuntA Var var XXXX i kommunal dagvård (under de senaste I daghem, också privat köpdaghem 2. I familjedagvård, hemma eller i vårdarens hem, trefamiljsdagvård, gruppfamiljedagvård PvYksit Var XXXX i privat dagvård (under de senaste 12 1.Hemma med modern, fadern eller en släkting utan lön 2. I daghem 3. I familjedagvård 4. Hemma med en privatanställd vårdare 5. Eller annan form av vårdarrangemang PvKuntB Var XXXX i hel- eller deltidsvård (under de senaste Heltid 2. Deltid (max. 5 h per dag) 3. Oregelbundna vårdtider KelaKoti Har Ni fått stöd för privat dagvård av Fpa? 12

13 PvKKA Hur många månader var XXXX i kommunalt daghem (under senaste 12 PvEA Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i kommunalt daghem)? PvKKB Hur många månader var XXXX i kommunal familjedagvård (under de senaste 12 PvEB Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i kommunal familjedagvård)? PvKKC Hur många månader var XXXX i privat daghem (under de senaste 12 PvEC Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i privat daghem)? PvKKD Hur många månader var XXXX i privat familjedagvård (under de senaste 12 PvED Hur mycket betalade Ni för XXXX:s vård totalt per månad (i privat familjedagvård)? Pvlis Var andra barn (än XXXX) i dagvård (under de senaste 12 LeikKK Hur många månader har barnet eller barnen deltagit i denna verksamhet (handledd lekplats- eller parktantverksamhet el.dyl.) under de senaste 12 månaderna? OnLeikki Har något av Era barn under de senaste 12 månaderna deltagit i handledd lekplats- eller parktantverksamhet eller gått i öppet daghem eller deltagit i annan organiserad lekverksamhet? LeikE Hur mycket betalade Ert hushåll för denna verksamhet totalt i genomsnitt per månad? Hushållets gemensamma inkomster och inkomstöverföringar TuloJoh Nu följer några frågor om vissa faktorer som påverkar hushållets utkomst under de senaste 12 månaderna. SaikoLak Var Ni eller någon annan hushållsmedlem frånvarande från arbetet på grund av strejk eller lockout under de senaste 12 månaderna? ?? Sivu 13 (38) Saila Fick XXXX strejkunderstöd från fackförbund under de senaste 12 månaderna? Lakpv För hur många dagar? Lakav Hur stor var ersättningen per dag? tulo SaikoUlk Arbetade någon av hushållsmedlem i utlandet eller fick någon pensionsinkomster från utlandet under de senaste 12 månaderna? Saiupa Fick XXXX löneinkomster från utlandet under de senaste 12 månaderna? Ulkpa Hur stora var nettolöneinkomsterna från arbete i utlandet under de tulo senaste 12 månaderna, då varken dagpenning eller rese- eller annan ersättning räknas med? Saiuel Fick XXXX pension från utlandet under de senaste 12 månaderna? Ulkel Hur stora var nettopensionsinkomsterna under de senaste 12 tulo månaderna? SaikoVak Har någon av Er under de senaste 12 månaderna fått skattefri ersättning eller pension på basis av försäkring? (medelemsnummer) 99. Ingen 13

14 Vaklis Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Korve Hushållet kan ha ränteinkomster av insättningar eller masskuldebrevslån. Fick Ert hushåll ränteinkomster från Finland eller från utlandet under de senaste 12 månaderna? KorveLuok Kan Ni uppskatta storleken på Ert hushålls ränteinkomster? Var den: euro" euro" euro" euro" euro" över euro? Saiem Betalalde Ni underhållsbidrag till ett annat hushåll under de senaste 12 månaderna? Elama Hur mycket betalade Ni under de senaste 12 månaderna? Saies Fick Ert hushåll underhållsbidrag av ett annat hushåll under de senaste 12 månaderna? Elasa Hur mycket (under de senaste Sails Betalalde Ni räkningar för ett annat hushåll för över 100 euro under de senaste 12 månaderna? Lasma Hur mycket (under de senaste Sairh Betalalde Ni finansiellt understöd för över 100 euro till annat hushåll för skolgång eller studier under de senaste 12 månaderna? Rahma Hur mycket (under de senaste 12 månaderna? Sairm Gav Ert hushåll annars över 100 euro till ett annat hushåll för att leva under de senaste 12 månaderna? Rahmu Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Joh2 Nu följer några frågor om understöd som Ert hushåll fått av andra hushåll under de senaste 12 månaderna. Saiss Betalade något annat hushåll räkningar för Er del för totalt över 100 euro under de senaste 12 månaderna? Lassa Hur mycket (under de senaste Saira Fick någon i Ert hushåll över 100 euro av ett annat hushåll för skolgång eller studier under de senaste 12 månaderna? Rahsa Hur mycket under de senaste 12 månaderna? Saims Fick någon i Ert hushåll annars över 100 euro av ett annat hushåll för att leva under de senaste 12 månaderna? Muusa Hur mycket (under de senaste Sivu 14 (38) Bostadens grundsaker Nu slutligen ett par frågor om bostaden och sommarstugan. Hur många månader har Ert hushåll bott i den nuvarande bostaden under de senaste 12 månader? Är bostaden: egnahemshus på egen tomt egnahemshus på arrendetomt egen bostadsaktiebostad (oberoende av hustyp) huvudhyresbostad underhyresbostad 14

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi Koll på pengarna 2014 Hjälp med din budget Råd och tips om din ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007 Sida 1 av 41 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2007 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om Koll på 2010 Pengarna KonsumentverKets beräkningar Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Din ekonomi Råd och tips om barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI 2007 Koll på pengarna ets k r e ntv ar e m u g Konsberäknin Så räcker dina pengar längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI Min ekonomi Det är bara de med god ekonomi som kan säga att de struntar i pengar. Hör

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Goda råd om pengar Rahankäytön opas

Goda råd om pengar Rahankäytön opas Goda råd om pengar Rahankäytön opas 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Att betala med betalkort...

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010 VillaHem försäkringsvillkor 1 maj 2010 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer