NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN."

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 13 Nyköping sopar banan Lasse ser till att planen kan landa Ostlänken förändrar Nyköping Resecentrum för snabba byten Platser och tider för nya återvinningscentralen ÅRET DÅ OSTLÄNKEN KAN BÖRJA BYGGAS. MARSNUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handlar om hur kommunen sopar banan och jobbar för bättre kommunikationer när det gäller allt från flyg och tåg till cykel- och gångvägar. Regeringens besked om att Ostlänken ska byggas är en vitamininjektion för hela regionen och ger extra energi till ett nytt Resecentrum vid Brunnsgatan. Läs också om kommunens bokslut för 2012 som slutade på plus 75 miljoner. Foto Hugo Leijon Det jag skulle önska är att vi marknadsför vårt län och Nyköping som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. LISELOTT HAGBERG LANDSHÖVDING Det här kan du göra i mars i Nyköping. För fler evenemang och konserter besök LÄNGRE EVENEMANG & UTSTÄLLNINGAR Öster Malma Slott öppet för rundvandring på egen hand onsdagar & fredagar kl John Sundkvist måleri, NK-villan, till 10/3 Industrier i Nyköping, utställning på NK-villan 16/3 7/4 Naturen sedd från olika håll, fotoutställning i NK-villan 16/3 1/4 6 Föreläsning om framgångsrikt ledarskap kl på Sunlight Hotell 7 Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagskvällar i Sörmlands Museum magasin på Blommenhovsvägen kl Revival Jazz Band, Pelles Lusthus kl. 19 Fars På Bettet kl på Culturum 8 Snömos en hjältesaga, Nyköpings Teater kl. 19 Dans på Träffen med Jontez orkester kl. 20 Helgkurs i Silversmide, ABF:s lokal V. Kvarngatan 8, start kl /3 9 Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum kl Jakten på de Osynliga, barnteater 4 8 år i Olrogslaen, Culturum kl. 13 Snömos en hjältesaga, Nyköpings Teater kl. 15 & Multistjärncupen i fotboll, Rosvalla, kl. 09 Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Möte mellan häst & människa Svenska Cupen i Fotboll Nyköping BIS IFK Göteborg på Rosvalla kl Magiker Julien Dauphin, Rest Forsen kl. 19 Politiskt Miljöcafé med Lars Igeland, Nyköpings Folkhögskola kl Malin Ahlberg trio, Pelles Lusthus kl. 19 Håpas du trivs bra i fengelset, teater, på Nyköpings teater kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Olof Stenhammar berättar om sina memoarer i NK-villan kl. 19 Robert Wells Trio på Culturum kl Nyköpings Bo-mässa, Rosvalla kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Bil- och MC-utställning i Pål Jungs Hage kl Släktforskningens dag, Sörmlands museums arkiv, Ö Trädgårdsg 2 kl Nyköpings Bo-mässa, Rosvalla kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Samtala eller slåss? Stahlhammer Klezmer Classic Trio spelar på Nyköpings Teater kl AnAkuten släktforskare, Borgarg 15 kl. 18 Magikern Julien Dauphin på Restaurang Forsen kl. 19 An American in Paris. Musik med Marinens Musikkår & Rigmor Gustafsson kl. 19, fri entré 19 Musik med Sofie Livebrant, Nyköpings Folkhögskola kl Stefan Sundström, Culturum kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl UF-mässa. Rosvalla kl DNA i Släktforskningen på Borgargatan 15 kl. 18 Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Nyköpings Saxofonkvartett, NK-villan kl. 19 Strömstedt & Freud på Culturum kl Opera Light Glamour L amour, Nyköpings teater kl. 19 Dans på Träffen med Matz Bladhs kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Information om nya återvinningscentralen, Stadshuset & Stora Torget kl. 11 Filharmoniska Sällskapet, Culturum kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Gränslös slöjd ger möten Årsmöte med NK-villans vänner i NK-villan kl Magiker Julien Dauphin, Rest Forsen kl. 19 Det sitter någon på vingen, Nyköpings Teater kl Trädgårdscafé på Nyköpings Folkhögskola kl Bokfika för lästokiga barn 9 12 år på Biblioteket kl. 16 Rebell presenterar Björn Afzelius på Nyköpings Teater kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Alice i Underlandet, balett från the Royal Opera House Nyköpings Teater kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Loppis på Rosvalla kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Herrskap, tjänstefolk & bönder

2 2 nr 2 mars 2013 NY. INLEDARE Ostlänken en värdefull injektion Jag är mycket nöjd med regeringens besked att Ostlänken kommer att byggas. Investeringen är på ca 35 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland Södermanland Stockholm. Varför är det viktigt att Ostlänken byggs? Jo, med kortare restider och bättre turtäthet knyts arbetsmarknadsregionerna samman bättre. Restiden mellan Nyköping och Stockholm bedöms bli ca 40 minuter. Det är väl belagt i forskningen att en utvidgad arbetsmarknadsregion ger högre tillväxt och därmed högre regional BNP. Ytterligare en viktig aspekt är att Ostlänken får en bytespunkt vid Stockholm-Skavsta flygplats som på så sätt får en starkare roll i den södra delen av Stockholm-Mälarregionen. VÅRT LÄN HAR många styrkor. Södermanland tillhör de län som har haft störst befolkningsökning under senare år och vi är det enda län som har ett positivt flyttningsnetto visavi Stockholm. Vi har även ett betydande inflöde av människor från andra länder som långsiktigt utgör en mycket viktig resurs för vår arbetsmarknad. Södermanland har en allmän attraktionskraft. Människorna är den viktigaste resursen, något som på alla sätt måste tas tillvara. Vi har även ett näringsliv med många internationellt inriktade företag med stor potential, både när det gäller varuproduktion och tjänsteproduktion. En näring som växt under senare år är besöksnäringen och min förhoppning är att den fortsätter att växa. De ledord jag satt upp inför framtiden är,»ett ännu mer attraktivt och öppet Sörmland«. Ett arbete med en sådan inriktning kan förstås bara genomföras i samverkan med andra myndigheter, organisationer och med näringslivet i länets olika kommuner. Det jag skulle önska inför framtiden är att vi gemensamt och på ett tydligare sätt marknadsför vårt län och Nyköping som en attraktiv plats att leva, bo och verka i och även att besöka. OSTLÄNKEN ÄR ETT samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till att ställa om transportsystemet i mer klimatsmart riktning. En positiv effekt av ny järnväg är att ökad kapacitet för gods- och regionaltågtrafik skapas på befintliga banor. Till ett hållbart samhällsbyggande hör också att ny bebyggelse lokaliseras väl så att det är lätt att ta sig till ett resecentra med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. I vårt län håller både Trosa och Nyköpings kommuner på med spännande planering för Ostlänken i sina kommuner. VAD HÄNDER NU DÅ? Målet är satt att byggstart ska kunna ske senast år Trafikverket har uppgiften att svara för planering och byggande av Ostlänken, kommunerna har sin uppgift med detalj- och översiktsplanering och vi på Länsstyrelsen ska uppfylla vår roll med underlag och beslut som rör miljö, naturvård, kulturmiljö, med mera efter bästa förmåga. Det kommer att bli ett intressant och omfattande planeringsarbete under de närmaste åren, här samarbetar vi förstås med Östergötland och Stockholms län för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt. Min förhoppning är att vi kan börja åka på den nya järnvägen så snart som möjligt på 2020-talet! LISELOTT HAGBERG, LANDSHÖVDING Kommunfullmäktigeledamot, Nyköping samt , varit ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i Socialnämnden. Riksdagsledamot , vice talman Foto: Bildproffsen NY REDAKTION 75 miljoner plus Nyköpings kommun redovisar ett överskott på 75 miljoner r n r i s tet r 1 I början av året pekade prognoserna på ett rejält underskott men efter att verksamheterna satt in åtgärder för att klara budgeten och kommunen fått en extra återbetalning från AFA försäkringspremier kan Nyköping redovisa en ekonomi i balans. Återhållsamhet och effektiviseringar bland verksamheterna har bidragit till vårt goda resultat, säger kommunstyrelsensordförande Urban Granström (S). Det är positivt eftersom vi behöver alla resurser för att klara kommande utmaningar och en fortsatt bra service för nyköpingsborna. En ekonomi i balans och ett förstärkt eget kapital behövs för att klara stora investeringar och högre pensionskostnader de närmaste åren liksom omställningskostnader för färre elever i skolan och ökade kostnader för hemtjänst till äldre. FÖRSLAGET TILL bokslut innebär att överskottet förstärker det egna kapitalet men att en del av överskottet kan användas till sociala investeringar som verksamheterna ska arbeta med under 2013 och framåt. Pengar avsätts också för tillväxtbefrämjande åtgärder, kostnader för framtida återställande av avfalsdeponi vid Björshult och kompetensförsörjning. För att stärka föreningslivet avsätts också pengar som ideella föreningar kan söka för medlemsrekrytering eller att rusta föreningslokaler. En särskild pott reserveras också för landsbygden HAR VARIT ett händelserikt år för Nyköpings kommun. Efter rivstarten med Andra chansen i Melodifestivalen har kommunen satt spaden i jorden för flera stora satsningar. Den nya högstadieskolan vid Tessin och äldreboendet Myntan på Arnö är ett par av de större investeringarna. Starten på bygget av den nya samlade gymnasieskolan vid Gripen och utbyggnaden av förskolor präglar också Regeringsbeslutet om att Ostlänken ska förverkligas med byggstart runt 2609 nyinflyttade Nyköpings befolkning ökade me ers ner n er 1 är n e i 33 t er flyttar till kommunen och under året tta e ers ner ti Nyköping. Befolkningsökningen under fjärde kvartalet var 81 invånare. Siffrorna från SCB innebär att 2012 var ett starkt inflyttningsår för Nyköping som kan jämföras med 2010 då befolkningen ökade med 456 personer. Däremot är det en bit kvar till toppåret 2007 då ökningen blev hela 537. Så här ser befolkningssiffrorna ut för ing 1 Inflyttade: Utflyttade Flyttningsnetto: 412 Födda: 579 Döda: 554 Födelseöverskott: 25 Befolkningsökning: 440 Befolkning 31 december 2012: Ny majsstärkelsepåse. Ny gång- och cykelväg från Bergshammar. Förbättring av vattenledningsnätet. Bålsjöbadet har handikappanpassats. Totalt ökade Sörmland sin befolkning med personer. Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs noterar de största ökningarna. Så här ser befolkningssiffrorna ut för erman an 1 Eskilstuna ( ) Nyköping (+440) Strängnäs (+385) Oxelösund (-14) Trosa (+36) Gnesta (+97) Katrineholm (+140) Flen (-44) Vingåker (-49) Så här ser inflyttningsnettot ut för Nyköping de senaste åren: 2012: : : : : : : LARS-GÖRAN BERGMAN 2017 är också en rejäl vitamininjektion för hela regionen. Liksom den starka inflyttningen som resulterat i en befolkningsökning på 440 personer. HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV HÄNDELSER UNDER 2012: Stora IT-satsningar inom skolan med fler datorer till eleverna och mer utbildning till lärarna. Start med förskolebussar. Feriepraktikplatserna har utökats så att de även gäller årskurs 9. Campus Nyköping har efter tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan startat tre yrkeshögskoleutbildningar. Tekniska divisionen har haft mycket jobb med att täta vattenläckor och börjat arbetet med att förbättra vattenledningsnätet. En ny gång och cykelväg mellan Gumsbacken och Bergshammar. En ny servicestation med båtbottentvätt i Nyköpings hamn. Bålsjöbadet i Ålberga har handikappanpassats. En ny gång och cykelväg och förbättrad belysning utmed Folkungavägen. Den nya e-tjänsten för avläsning av vattenmätare har lanserats. En ny majsstärkelsepåse har tagits fram som komplement till den bruna avfallspåsen i papper. Den nya divisionen Social omsorg bildades efter en sammanslagning av divisionerna Vård och omsorg och Social. Samtidigt har samarbetet mellan skola och socialtjänst inletts. Medborgardialog har genomförts om framtiden för Träffen och hur förutsättningarna för cykling ska förbättras. Stadskärnan har utvecklats med bättre belysning utmed åpromenaden, gångbron vid Bryggeriet, utveckling av tvärgatorna till Storgatan inför ansökan om Årets stadskärna LARS-GÖRAN BERGMAN Nytt nationellt informationsnummer Från 11 mars har Sverige ett nytt informationsnummer, Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. All information som lämnas på är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Det är regeringen som har gett uppdraget till SOS Alarm att ta fram tjänsten, bland annat för att minska trycket på nödnumret 112. Vid en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö ska du alltid ringa 112. Polisens nummer använder du när du behöver komma i kontakt med polisen och det inte är ett akut läge är numret till sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Juryn för Årets stadskärna kommer hit I mitten av mars kommer juryn som ska utse Årets stadskärna 2013 för att fördjupa sig i Nyköpings ansökan. Det är organisationen Svenska stadskärnor som delar ut den prestigefyllda utmärkelsen som Nyköping jobbat för under flera år. Nu hoppas naturligtvis representanterna för kommunen, handeln och fastighetsägarna att utvecklingsarbetet ska ge frukt. Vi ska visa upp vår arbetsmodell för att utveckla stadskärnan, säger Nysams projektledare Bengt Spider Jansson. Den bygger på att vi tror på att jobba långsiktigt, att vi samverkar bra och strävar mot gemensamma mål. Långsiktigheten är extra viktig och här har Nyköping siktet inställt på jubileumsåret 2017 då vi ska fira Nyköpings Gästabud 700 år. Svenska stadskärnor har ännu inte avslöjat vilka kommuner som ansökt om Årets stadskärna. Men via kommunernas webbplatser kan man i alla fall se att Västerås, Örebro och Kristianstad skickat in ansökningar. Under mars väljer juryn ut tre stadskärnor som går vidare till avgörandet vid organisationens årskonferens i Visby i maj. En tryggare centralstation Ett antal intressenter med Nyköpings kommun, SJ och Jernhusen i spetsen träffas nu regelbundet för att göra centralstationen i Nyköping till en ännu bättre och tryggare mötesplats för pendlare och resenärer. Bland annat har man ansökt om kameraövervakning av väntsalen och tagit tag i problemet med att resenärer genar över spåren där snabba X2000-tåg då och då susar fram. Varningsskyltar har satts upp och skriftlig information har delats ut till resenärerna i samband med varningar i högtalarna. Belysningen i tunneln ska förbättras och tunneln ska målas vit. Förvaringsboxarna i väntsalen blir kvar under sommaren 2013 innan provet med boxar utvärderas. Under våren kommer en cykelpump att sättas upp vid cykelparkeringen vid Pressbyrån. I samverkan om centralstationen medverkar Jernhusen AB, Trafikverket, Polismyndigheten i Södermanland, Länstrafiken, SJ, Pendlarföreningen Ostkanten och Nyköpings kommun. ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars Göran Bergman LAYOUT Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 2/2013 Susanne Sawander Annika Hedberg Nyköpings kommun: Susanna Mörner, Maria Säfverblad Jenny Thorell, Johanna Lindquist, Annica Nilsson. Tryck: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med post! Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den med posten. Nästa nummer av NY utkommer 3 april NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E post: Fax:

3 nr 2 mars Ostlänken och nya Resecentrum öppnar för en enklare och snabbare pendling med restid till Stockholm på ca 40 minuter. VÄRLDEN STOCKHOLM EUROPA S Ostlänken ska passera Skavsta med en bibana genom Nyköpings tätort. Så här jobbar vi med Ostlänken Fakta Resecentrum och Ostlänken 1 mi n ärnväg me an ärna Linköping ska göra Stockholmresan snabbare. Men projektet Ostlänken är enormt och kräver år av planering och samarbete. Så här jobbar Nyköping för att drömmen ska bli verklighet. Handen på hjärtat hur många gånger har du läst om det stora järnvägsprojektet och samtidigt undrat över detaljerna? Ostlänken, som blir en del av Götalandsbanan ner till Göteborg, kan fortfarande vara svår att se framför sig. MEN NU NÄR regeringen har gett klartecken för projektet förbereder Nyköping och grannkommunerna ett intensivt pusslande av planer och avtal för att underlätta bygget så mycket som möjligt. Snabbare kommunikationer till Stockholm för automatiskt med sig en snabbare tillväxt med inflyttare och företag. Frågan är bara hur fort och hur mycket. Det säger samhällsbyggnadschefen Mats Dryselius och påpekar att en pendling på under 40 minuter gör oss till en del av huvudstaden. Själva snabbtågen är tänkta att passera vid Skavsta men den vanlige arbetspendlaren får ändå snabbare resor tack vare att Ostlänken ger plats för fler regionaltåg in till Nyköping. KOMMUNEN HAR redan kommit en bra bit på vägen med planeringen av nya Resecentrum som nu får en skjuts med Trafikverkets nya pengar (läs mer om Resecentrum på sid 6). Nu gäller det att bygga en organisation för att jobba med Ostlänken, säger Mats Dryselius. Kommunen kommer inom kort att tillsätta en Ostlänkenansvarig som bland annat ska samordna kommunens arbet med projektet. Ostlänken är ju Trafikverkets projekt, inte vårt. Men det är ett stort samordningsarbete och vi ska underlätta för Trafikverket, till exempel genom att lämna snabba remissvar. Vi ska också arbeta för att järnvägen hamnar där vi i Nyköping vill ha den. JOHANNA LINDQUIST Ostlänken kan börja byggas 2017 och ska stå klar senast Sannolikt lockar Ostlänken fler etableringar till Nyköping. Därför förbereder kommunen också mark till företag, särskilt i anslutning till Skavsta. Dags att flytta ut? Vi har många som vill flytta in. Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp branschens största kundregister där vi har koll på alla potentiella köpare, över hela landet. Köpare som anmält intresse för ett visst område. Som gillar en viss typ av bostad. Eller som varit på visningar i närheten av dig. Dessutom har vi en webbplats med över en halv miljon unika besökare i veckan. Och så förstås; den dagliga kontakten med de som vill byta bostad. Det här och mycket mer leder till att vi vet var dina köpare finns. Det här leder också till en bättre affär för dig. Och det är ju det som är det viktigaste i slutänden. Kontakta oss så ska vi berätta hur. Eller läs mer på svenskfast.se Välkommen. NYKÖPING BAGAREGATAN 21. TEL

4 4 nr 2 mars 2013 En ny gång- och cykelväg med förbättrad belysning utmed Folkungavägen byggdes förra året. Säkra cykelvägar knyts ihop Fler ska välja cykeln framför bilen vid korta transportsträckor. Det vill Nyköpings kommun som därför förbättrar och bygger ut gång- och cykelvägar i kommunen. Vid varje ny väg eller område som byggs anläggs ofta en cykelväg. Vi knyter ihop de befintliga cykelvägarna och får på så sätt ett fungerande cykelstråk där fler kan cykla utan att korsa biltrafiken. Mellan Lennings väg och Idrottsvägen har vi exempelvis byggt 300 meter cykelväg för att det ska vara möjligt att cykla från Fågelbo och Brandholmen, Ett mål är att anlägga attraktiva cykelvägar från orter med cykelavstånd upp till sju kilometer från Nyköping. säger Almir Malkoc, gatuingenjör på Tekniska divisionen. Samma sak är på gång mellan Arnö och det blivande resecentrumet. För att göra det möjligt att cykla hela den sträckan planeras en cykelväg längs med Fruängsgatan. DE FLESTA PLATSER där cykelvägar ändå korsar bilvägar har en refug placerats i mitten av vägen och stråket är belyst för att öka trafiksäkerheten, säger Almir Malkoc. En gång- och cykeltunnel ska byggas under Lennings väg i anslutning till den nya högstadieskolan för att cyklister och fotgängare på ett säkrare sätt ska kunna ta sig över Lennings väg. Även anslutande gång- och cykelvägar kommer att ses över. Under 2013 ska Runebergsgatans södra sida få en cykelbana på sträckan mellan Stockholmsvägen och Strindbergsgatan genom att gångbanan breddas. DEN NYA CYKELVÄGEN i Bergshammar blir belyst och kommunens långsiktiga mål är att anlägga attraktiva cykelvägar från orter med cykelavstånd upp till mellan fem och sju kilometer från Nyköping. Östra Storgatan ska bli ett område anpassat efter fotgängare. Det innebär att sträckan från Stora Torget till Stockholmsvägen planeras att byggas om till gångfartsgata och att all trafik som rör sig på gatan ska vara anpassad efter de oskyddade trafikanterna, säger Almir Malkoc. I Nyköpings kommun finns en handlingsplan för utbyggnad av cykelvägnätet. Där kan du läsa mer om vilka byggnationer som är på gång när det gället gång- och cykelvägar. Du hittar den på under rubriken Trafik & resor. TEXT JENNY THORELL FOTO HUGO LEIJON TRÄNA DIN SWING PÅ LUNCHEN! Träna + sallad fr. 90:- Erbjudandet gäller vard fr o m idag och t o m mars. ENDAST Handelsplats Nyköping PS. Om du bara vill träna så har du möjlighet att värma din mat i micron hos oss eller ta en swing runt Max och köpa en hamburgare. Välkommen!

5 nr 2 mars Busschaufför och pedagog Wooooaaahhhhh, ropar ett helt gäng med förskolebarn som ringlar som en lång orm på sina stjärtlappar i pulkabacken vid Vallarna. Solen skiner och snön ligger packad som ett istäcke vilket gör pulkafärden oväntad snabb och extra rolig. Längst bak på pulkaormen sitter Benno Weitmann, chaufför på förskolebussen och en av alla pedagoger som omger barnen som är ute med bussen. Benno Weitmann kör dagligen en av kommunens två förskolebussar. På morgonen hämtar Benno bussen i ett bussgarage och kör till Malmbryggshagens förskola för att lasta på vagnar med mat och dryck. Sedan hjälper han pedagogerna på förskolan att klä på alla barnen innan de ska iväg. Det är underställ, raggsockor, overaller, vantar och mössor. Det tar tid och då hjälper jag till, säger Benno. JUST IDAG är utflyktsmålet pulkabacken på Vallarna vid Nyköpings hus men andra dagar kan det vara Ryssbergen, biblioteket, Söra eller Krikonbacken. Någon gång per termin tänker de åka lite längre, kanske till Södertälje och gå på Tom Tits eller till Kolmården. Det blir inte så mycket körning, oftast bara 20 minuter åt gången, säger Benno. Nästan varje dag ber barnen Benno att sätta på musik i bussen medan de kör. Jag gillar mest Sean Banan och den där låten»du måste flytta på dig«, säger Lara, 5 år när musikfrågan kommer på tal. Benno ler överseende och verkar lite trött på just Sean Banan. Vi spelar även spel i bussen, åker Benno Weitmann kör en av kommunens två förskolebussar. Den här dagen är förskolan på Vallarna. pulka och leker utomhus, fortsätter Lara, som uppenbarligen gillar förskolebussen. NÄR BENNO kört tillbaka barnen och pedagogerna till förskolan är det hans ansvar att städa, tvätta och tanka bussen. Han parkerar den i samma garage där Nyköpings stadsbussar står, redo för nästa dag och en ny rolig utflykt. TEXT SUSANNA MÖRNER FOTO HUGO LEIJON Förskolebussen har plats för 20 barn. Bussen är ute varje dag med olika barngrupper vilket ger mer plats för de barn som är kvar på förskolan. Benno Weitmann r e Chaufför och pedagog på förskolebussen er 32 år r Brandkärr nta år i mm nen 6 månader Det ästa me mitt Att få vara bland människor Det är vet inte många m mig Jag ska bli pappa i sommar! Fler tar bussen från Stigtomta Än är inte statistiken klar men preliminära siffror ger både ris och ros till landsortsbussarnas nya tider. I Stigtomta och Bergshammar var antalet resor i an ari 1 1 r ent er jämfört med samma månad förra året. Även stadstrafiken fortsätter att öka elva procent upp jämfört med januari Fler ser uppenbart bussen som ett bra sätt att resa men det finns flera förklaringar, enligt planeringsansvarig Oskar Jonsson på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som har hand om Länstrafiken. Sedan vi lade om landsbygdstrafiken får fler resenärer byta till stadsbussarna när de ska resa vidare inom Nyköping. Det kan också förklara varför landsbygden överlag backar något medan stadstrafiken ökar. De problem som resenärerna upplevde med de nya busstiderna utanför Nyköping är enligt Oskar Jonsson en annan orsak till att trafiken backade något i januari. Sedan dess har länstrafiken lyssnat på synpunkterna och justerat flera busstidtabeller. I mars tror Oskar Jonsson att det går att se tydligare effekter av de nya tabellerna. JOHANNA LINDQUIST Nya trafikljus och säkrare cykelväg Korsningen Brunnsgatan Samlingsvägen i anslutning till brandstationen ska byggas om. Bland annat ska trafikljus installeras, gång- och cykelvägen intill korsningen ska göras säkrare och körfältet från norrgående riktning ska breddas med en svängfil åt vänster mot brandstationen. KAMPANJ >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) 5.995:- >Hafa POLARIS duschkabin fr :- >Hafa SWEET 750 med spegel (fr :-) 5.995:- (7.995:-) >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) JUST NU! JUST NU! Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Logo >Hafa SWEET 750 med spegel (7.995:-) Logo Logo >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) PÅ MASSOR AV BADRUMSFAVORITER. PÅ MASSOR AV BADRUMSFAVORITER. >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) >Hafa POLARIS duschkabin KOLLA VÅRA KAPADE KOLLA DÖRRPRISER! VÅRA KAPADE DÖRRPRISER! fr :- Just nu kan du köpa en hel Diplomat-dörr (fr :-) och bara betala Just nu ca kan 70 % du av köpa fullpris. en hel En Diplomat-dörr snygg ytterdörr och från bara Sveriges betala modernaste ca 70 % av fullpris. dörrfabrik En snygg till fyndpris ytterdörr med från 20 års Sveriges formgaranti modernaste på köpet. dörrfabrik Besök till närmaste fyndpris butik med 20 års eller formgaranti läs mer på på köpet. Besök närmaste butik eller läs mer på (OBS! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) (OBS! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) Kampanjveckor på Sveriges mest sålda badrum. Kampanjveckor på Sveriges mest sålda badrum. Erbjudandet gäller endast 11/2 10/ Erbjudandet gäller endast 11/2 10/ Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och sl Arnöleden 1, Nyköping Telefon: iplomat_va rkampanj_ x133.indd :17 -Diplomat_Va rkampanj_ x133.indd :17 Logo Vardagar Lördag 9-15

6 6 nr 2 mars 2013 Resecentrum blir try Enkla, snabba byten mellan olika kommunikationsmedel är devisen när nya resecentrum planeras. Det är ingen lätt ekvation. Tekniska utmaningar och en hel del diskussioner är att vänta innan första spadtaget kan tas. Funktion. Ordet återkommer åtskilliga gånger när projektledare Johanna Sundelöf vid Nyköpings kommun berättar om planerna för stadens nya resecentrum. Så lite krångel som möjligt gäller på allt från läget till lutning på ramper. Ska människor lockas att åka kollektivt måste det vara enkelt. Det visar alla undersökningar, därför är frågan om just funktion absolut avgörande när vi planerar för ett nytt resecentrum, säger Johanna Sundelöf. EXAKT HUR resecentrumet ska se ut är i dagsläget inte bestämt. Däremot var det ska ligga strax öster om den nuvarande tågstationen i korsningen Brunnsgatan och befintliga järnvägen. Med en uppgång även från östra sidan av Brunnsgatan binds resecentrumet närmare centrum. Så långt allt väl. Men att få till perronger, stationshus, bussterminal som ju ska flyttas hit från Teaterparken, bostadshus och en drös parkeringar i samma område, är en nöt som kräver både tid, kunskap och ett antal utredningar för att knäckas. En bärande tanke kring resecentrum är att det ska bli en levande och trygg del av staden. Bostäder och kommersiella lokaler för butiker och annat borgar för detta, menar Johanna Sundelöf. Ett resecentrum i ett område utan bostäder riskerar att bli ödsligt och därmed obehagligt. Så vill vi inte ha det. STÖTESTENAR finns det förstås mängder av. Hon erkänner att de befintliga magasinen på Södra Bangårdsgatan är en. Just här är tanken att bostadshusen ska ligga men också bussterminalen. Bussarna kräver plats och svängradie, konstaterar Johanna Sundelöf som ändå tror att det går att få till en mer yteffektiv busstation jämfört med dagens. Magasinen ägs av Jernhusen och förmodas ha kulturhistoriskt värde. Många menar att det vore ett övergrepp på Nyköping att riva dem. Andra resonerar att något måste offras för att få det man verkligen vill ha ett optimalt resecentrum. KRÅNGLIGARE MEN på ett helt annat sätt är att sänka Brunnsgatan under järnvägsbron. Detta är ett måste för att undvika det återkommande problemet med att fordon fastnar under bron och en sänkning av gatan är det bästa alternativet för att få till så kallad frihöjd. Det här är ett jättestort projekt som vi i nuläget inte riktigt vet hur vi ska lösa. Utmaningen är att få till en lutning som inte blir för skarp så att fordon inte kommer upp vintertid eller att bussarna får svårt att svänga in på bussterminalen vid Södra Bangårdsgatan. Att vrida och vända på alla tänkbara lösningar är självklart. Ett resecentrum ska Ett resecentrum ska hålla i hundra år. Underdimensionering är ett inte helt ovanligt misstag när nya liknande projekt byggs. Man måste räkna med att antalet resande ökar. förhoppningsvis hålla i hundra år, påminner Johanna Sundelöf och då gäller det att inte förbise något. Underdimensionering är ett inte helt ovanligt misstag när nya liknande projekt byggs. Man måste räkna med att antalet resande förmodligen ökar. I Örebro byggdes ett ny resecentrum i slutet av 90-talet. Det planerar man redan att bygga om eftersom det helt enkelt blivit för litet. En dyr missräkning. ÅTERIGEN FUNKTION. Ett resecentrum ska kort och gott vara trevligt, nära, tryggt och smart ur en rad olika aspekter. Det vill till att de som utreder och planerar, Nyköpings kommun och Trafikverket, gör det ordentligt. Nästa år förväntas en detaljplan vara klar. Då har vi medborgare chans att tycka till. Året därpå, 2015 ska förslaget klubbas i kommunfullmäktige. Flyter det på kan byggstart ske någon gång under Johanna Sundelöf påminner om att allt har sitt pris. Ett nytt resecentrum i Nyköping är en stor förändring och kommer att förändra stadens utseende och därmed också våra liv. Projekt av den här storleken kräver alltid någon form av kompromiss men förhoppningen är att resultatet blir väldigt bra. TEXT SUSANNE SAWANDER ILLUSTRATION ARKIVBILD Lasse ser till att planen k Skavsta flygplats är i dag Sveriges tredje största på passagerartrafik. tve ingen ar gått rt ers ner reste rån avsta 1 Det är lika många som nu flyger på en halv vecka. Lasse Höglund är en av dem som ser till att trafiken flyter.»0826 A left, 25 procent två millimeter.«det är rena grekiskan för oss, men vardagsinformation för Lasse Höglund, som är ansvarig för fälthållningen på Skavsta. Han arbetar bland annat med att kontrollera friktionen på den nära tre kilometer långa landningsbanan. Siffrorna går vidare till piloter runt om i Europa som därigenom kan planera flygningen. VI SÄGER INTE om det går att landa eller inte. Det viktigaste vi gör är att tala om hur banan ser ut för flygtrafikledningen som förser flygbolagen och piloterna med information. Sedan har de olika bolagen och flygplansmodellerna olika förutsättningar och regler för när man kan landa. En pilot måste alltid ha en alternativ landningsplats redan vid start. Därför är det bra här i regionen med Skavsta, Norrköping, Arlanda och Bromma, förklarar Lasse Höglund. Lasse Höglund sysslar mest med snöröjning så här års. Sommartid kan han ägna sig åt skyddsjakt och att kontrollera så inte skogen växer upp för högt på inflygningssträckorna. Året om, varje vecka kontrolleras utsläppsvattnet. HAN KONSTATERAR att tio minusgrader och snö är trevligt vinterväder på flygplatsen. Då är snön lätt att ta bort och fastnar inte i maskinerna. Kring nollan och slask är värre. December är ofta värsta månaden, för då orkar inte solen värma något alls. En torr landningsbana är målet, både sommar som vinter. Vanligt vägsalt är förbjudet, eftersom flygplanskropparna av aluminium annars skulle rosta. Dessutom drar salt till sig fukt.

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Så kan du påverka. »Ge oss en hundrastgård i Nyköping«

Så kan du påverka. »Ge oss en hundrastgård i Nyköping« Så kan du påverka. K Nyköpings Undomsfullmäktige. Om du är 13 19 år kan du vara med i Nyköpings Ungdomsfullmäktige. K Använd din rösträtt. Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i riksdagsval,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer