NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN."

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. 13 Nyköping sopar banan Lasse ser till att planen kan landa Ostlänken förändrar Nyköping Resecentrum för snabba byten Platser och tider för nya återvinningscentralen ÅRET DÅ OSTLÄNKEN KAN BÖRJA BYGGAS. MARSNUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handlar om hur kommunen sopar banan och jobbar för bättre kommunikationer när det gäller allt från flyg och tåg till cykel- och gångvägar. Regeringens besked om att Ostlänken ska byggas är en vitamininjektion för hela regionen och ger extra energi till ett nytt Resecentrum vid Brunnsgatan. Läs också om kommunens bokslut för 2012 som slutade på plus 75 miljoner. Foto Hugo Leijon Det jag skulle önska är att vi marknadsför vårt län och Nyköping som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. LISELOTT HAGBERG LANDSHÖVDING Det här kan du göra i mars i Nyköping. För fler evenemang och konserter besök LÄNGRE EVENEMANG & UTSTÄLLNINGAR Öster Malma Slott öppet för rundvandring på egen hand onsdagar & fredagar kl John Sundkvist måleri, NK-villan, till 10/3 Industrier i Nyköping, utställning på NK-villan 16/3 7/4 Naturen sedd från olika håll, fotoutställning i NK-villan 16/3 1/4 6 Föreläsning om framgångsrikt ledarskap kl på Sunlight Hotell 7 Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagskvällar i Sörmlands Museum magasin på Blommenhovsvägen kl Revival Jazz Band, Pelles Lusthus kl. 19 Fars På Bettet kl på Culturum 8 Snömos en hjältesaga, Nyköpings Teater kl. 19 Dans på Träffen med Jontez orkester kl. 20 Helgkurs i Silversmide, ABF:s lokal V. Kvarngatan 8, start kl /3 9 Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum kl Jakten på de Osynliga, barnteater 4 8 år i Olrogslaen, Culturum kl. 13 Snömos en hjältesaga, Nyköpings Teater kl. 15 & Multistjärncupen i fotboll, Rosvalla, kl. 09 Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Möte mellan häst & människa Svenska Cupen i Fotboll Nyköping BIS IFK Göteborg på Rosvalla kl Magiker Julien Dauphin, Rest Forsen kl. 19 Politiskt Miljöcafé med Lars Igeland, Nyköpings Folkhögskola kl Malin Ahlberg trio, Pelles Lusthus kl. 19 Håpas du trivs bra i fengelset, teater, på Nyköpings teater kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Olof Stenhammar berättar om sina memoarer i NK-villan kl. 19 Robert Wells Trio på Culturum kl Nyköpings Bo-mässa, Rosvalla kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Bil- och MC-utställning i Pål Jungs Hage kl Släktforskningens dag, Sörmlands museums arkiv, Ö Trädgårdsg 2 kl Nyköpings Bo-mässa, Rosvalla kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Samtala eller slåss? Stahlhammer Klezmer Classic Trio spelar på Nyköpings Teater kl AnAkuten släktforskare, Borgarg 15 kl. 18 Magikern Julien Dauphin på Restaurang Forsen kl. 19 An American in Paris. Musik med Marinens Musikkår & Rigmor Gustafsson kl. 19, fri entré 19 Musik med Sofie Livebrant, Nyköpings Folkhögskola kl Stefan Sundström, Culturum kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl UF-mässa. Rosvalla kl DNA i Släktforskningen på Borgargatan 15 kl. 18 Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Nyköpings Saxofonkvartett, NK-villan kl. 19 Strömstedt & Freud på Culturum kl Opera Light Glamour L amour, Nyköpings teater kl. 19 Dans på Träffen med Matz Bladhs kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Information om nya återvinningscentralen, Stadshuset & Stora Torget kl. 11 Filharmoniska Sällskapet, Culturum kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Gränslös slöjd ger möten Årsmöte med NK-villans vänner i NK-villan kl Magiker Julien Dauphin, Rest Forsen kl. 19 Det sitter någon på vingen, Nyköpings Teater kl Trädgårdscafé på Nyköpings Folkhögskola kl Bokfika för lästokiga barn 9 12 år på Biblioteket kl. 16 Rebell presenterar Björn Afzelius på Nyköpings Teater kl Sagostund för barn 1 3 år på Biblioteket kl Torsdagkvällar i Sörmlands Museums magasin på Blommenhovsvägen kl Alice i Underlandet, balett från the Royal Opera House Nyköpings Teater kl Gripes Modellteatermuseum och Barnkulturcentrum öppet kl Loppis på Rosvalla kl Kungstornet i Nyköpingshus kl Föredrag kl. 14: Herrskap, tjänstefolk & bönder

2 2 nr 2 mars 2013 NY. INLEDARE Ostlänken en värdefull injektion Jag är mycket nöjd med regeringens besked att Ostlänken kommer att byggas. Investeringen är på ca 35 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland Södermanland Stockholm. Varför är det viktigt att Ostlänken byggs? Jo, med kortare restider och bättre turtäthet knyts arbetsmarknadsregionerna samman bättre. Restiden mellan Nyköping och Stockholm bedöms bli ca 40 minuter. Det är väl belagt i forskningen att en utvidgad arbetsmarknadsregion ger högre tillväxt och därmed högre regional BNP. Ytterligare en viktig aspekt är att Ostlänken får en bytespunkt vid Stockholm-Skavsta flygplats som på så sätt får en starkare roll i den södra delen av Stockholm-Mälarregionen. VÅRT LÄN HAR många styrkor. Södermanland tillhör de län som har haft störst befolkningsökning under senare år och vi är det enda län som har ett positivt flyttningsnetto visavi Stockholm. Vi har även ett betydande inflöde av människor från andra länder som långsiktigt utgör en mycket viktig resurs för vår arbetsmarknad. Södermanland har en allmän attraktionskraft. Människorna är den viktigaste resursen, något som på alla sätt måste tas tillvara. Vi har även ett näringsliv med många internationellt inriktade företag med stor potential, både när det gäller varuproduktion och tjänsteproduktion. En näring som växt under senare år är besöksnäringen och min förhoppning är att den fortsätter att växa. De ledord jag satt upp inför framtiden är,»ett ännu mer attraktivt och öppet Sörmland«. Ett arbete med en sådan inriktning kan förstås bara genomföras i samverkan med andra myndigheter, organisationer och med näringslivet i länets olika kommuner. Det jag skulle önska inför framtiden är att vi gemensamt och på ett tydligare sätt marknadsför vårt län och Nyköping som en attraktiv plats att leva, bo och verka i och även att besöka. OSTLÄNKEN ÄR ETT samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till att ställa om transportsystemet i mer klimatsmart riktning. En positiv effekt av ny järnväg är att ökad kapacitet för gods- och regionaltågtrafik skapas på befintliga banor. Till ett hållbart samhällsbyggande hör också att ny bebyggelse lokaliseras väl så att det är lätt att ta sig till ett resecentra med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. I vårt län håller både Trosa och Nyköpings kommuner på med spännande planering för Ostlänken i sina kommuner. VAD HÄNDER NU DÅ? Målet är satt att byggstart ska kunna ske senast år Trafikverket har uppgiften att svara för planering och byggande av Ostlänken, kommunerna har sin uppgift med detalj- och översiktsplanering och vi på Länsstyrelsen ska uppfylla vår roll med underlag och beslut som rör miljö, naturvård, kulturmiljö, med mera efter bästa förmåga. Det kommer att bli ett intressant och omfattande planeringsarbete under de närmaste åren, här samarbetar vi förstås med Östergötland och Stockholms län för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt. Min förhoppning är att vi kan börja åka på den nya järnvägen så snart som möjligt på 2020-talet! LISELOTT HAGBERG, LANDSHÖVDING Kommunfullmäktigeledamot, Nyköping samt , varit ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i Socialnämnden. Riksdagsledamot , vice talman Foto: Bildproffsen NY REDAKTION 75 miljoner plus Nyköpings kommun redovisar ett överskott på 75 miljoner r n r i s tet r 1 I början av året pekade prognoserna på ett rejält underskott men efter att verksamheterna satt in åtgärder för att klara budgeten och kommunen fått en extra återbetalning från AFA försäkringspremier kan Nyköping redovisa en ekonomi i balans. Återhållsamhet och effektiviseringar bland verksamheterna har bidragit till vårt goda resultat, säger kommunstyrelsensordförande Urban Granström (S). Det är positivt eftersom vi behöver alla resurser för att klara kommande utmaningar och en fortsatt bra service för nyköpingsborna. En ekonomi i balans och ett förstärkt eget kapital behövs för att klara stora investeringar och högre pensionskostnader de närmaste åren liksom omställningskostnader för färre elever i skolan och ökade kostnader för hemtjänst till äldre. FÖRSLAGET TILL bokslut innebär att överskottet förstärker det egna kapitalet men att en del av överskottet kan användas till sociala investeringar som verksamheterna ska arbeta med under 2013 och framåt. Pengar avsätts också för tillväxtbefrämjande åtgärder, kostnader för framtida återställande av avfalsdeponi vid Björshult och kompetensförsörjning. För att stärka föreningslivet avsätts också pengar som ideella föreningar kan söka för medlemsrekrytering eller att rusta föreningslokaler. En särskild pott reserveras också för landsbygden HAR VARIT ett händelserikt år för Nyköpings kommun. Efter rivstarten med Andra chansen i Melodifestivalen har kommunen satt spaden i jorden för flera stora satsningar. Den nya högstadieskolan vid Tessin och äldreboendet Myntan på Arnö är ett par av de större investeringarna. Starten på bygget av den nya samlade gymnasieskolan vid Gripen och utbyggnaden av förskolor präglar också Regeringsbeslutet om att Ostlänken ska förverkligas med byggstart runt 2609 nyinflyttade Nyköpings befolkning ökade me ers ner n er 1 är n e i 33 t er flyttar till kommunen och under året tta e ers ner ti Nyköping. Befolkningsökningen under fjärde kvartalet var 81 invånare. Siffrorna från SCB innebär att 2012 var ett starkt inflyttningsår för Nyköping som kan jämföras med 2010 då befolkningen ökade med 456 personer. Däremot är det en bit kvar till toppåret 2007 då ökningen blev hela 537. Så här ser befolkningssiffrorna ut för ing 1 Inflyttade: Utflyttade Flyttningsnetto: 412 Födda: 579 Döda: 554 Födelseöverskott: 25 Befolkningsökning: 440 Befolkning 31 december 2012: Ny majsstärkelsepåse. Ny gång- och cykelväg från Bergshammar. Förbättring av vattenledningsnätet. Bålsjöbadet har handikappanpassats. Totalt ökade Sörmland sin befolkning med personer. Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs noterar de största ökningarna. Så här ser befolkningssiffrorna ut för erman an 1 Eskilstuna ( ) Nyköping (+440) Strängnäs (+385) Oxelösund (-14) Trosa (+36) Gnesta (+97) Katrineholm (+140) Flen (-44) Vingåker (-49) Så här ser inflyttningsnettot ut för Nyköping de senaste åren: 2012: : : : : : : LARS-GÖRAN BERGMAN 2017 är också en rejäl vitamininjektion för hela regionen. Liksom den starka inflyttningen som resulterat i en befolkningsökning på 440 personer. HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV HÄNDELSER UNDER 2012: Stora IT-satsningar inom skolan med fler datorer till eleverna och mer utbildning till lärarna. Start med förskolebussar. Feriepraktikplatserna har utökats så att de även gäller årskurs 9. Campus Nyköping har efter tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan startat tre yrkeshögskoleutbildningar. Tekniska divisionen har haft mycket jobb med att täta vattenläckor och börjat arbetet med att förbättra vattenledningsnätet. En ny gång och cykelväg mellan Gumsbacken och Bergshammar. En ny servicestation med båtbottentvätt i Nyköpings hamn. Bålsjöbadet i Ålberga har handikappanpassats. En ny gång och cykelväg och förbättrad belysning utmed Folkungavägen. Den nya e-tjänsten för avläsning av vattenmätare har lanserats. En ny majsstärkelsepåse har tagits fram som komplement till den bruna avfallspåsen i papper. Den nya divisionen Social omsorg bildades efter en sammanslagning av divisionerna Vård och omsorg och Social. Samtidigt har samarbetet mellan skola och socialtjänst inletts. Medborgardialog har genomförts om framtiden för Träffen och hur förutsättningarna för cykling ska förbättras. Stadskärnan har utvecklats med bättre belysning utmed åpromenaden, gångbron vid Bryggeriet, utveckling av tvärgatorna till Storgatan inför ansökan om Årets stadskärna LARS-GÖRAN BERGMAN Nytt nationellt informationsnummer Från 11 mars har Sverige ett nytt informationsnummer, Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. All information som lämnas på är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Det är regeringen som har gett uppdraget till SOS Alarm att ta fram tjänsten, bland annat för att minska trycket på nödnumret 112. Vid en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö ska du alltid ringa 112. Polisens nummer använder du när du behöver komma i kontakt med polisen och det inte är ett akut läge är numret till sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Juryn för Årets stadskärna kommer hit I mitten av mars kommer juryn som ska utse Årets stadskärna 2013 för att fördjupa sig i Nyköpings ansökan. Det är organisationen Svenska stadskärnor som delar ut den prestigefyllda utmärkelsen som Nyköping jobbat för under flera år. Nu hoppas naturligtvis representanterna för kommunen, handeln och fastighetsägarna att utvecklingsarbetet ska ge frukt. Vi ska visa upp vår arbetsmodell för att utveckla stadskärnan, säger Nysams projektledare Bengt Spider Jansson. Den bygger på att vi tror på att jobba långsiktigt, att vi samverkar bra och strävar mot gemensamma mål. Långsiktigheten är extra viktig och här har Nyköping siktet inställt på jubileumsåret 2017 då vi ska fira Nyköpings Gästabud 700 år. Svenska stadskärnor har ännu inte avslöjat vilka kommuner som ansökt om Årets stadskärna. Men via kommunernas webbplatser kan man i alla fall se att Västerås, Örebro och Kristianstad skickat in ansökningar. Under mars väljer juryn ut tre stadskärnor som går vidare till avgörandet vid organisationens årskonferens i Visby i maj. En tryggare centralstation Ett antal intressenter med Nyköpings kommun, SJ och Jernhusen i spetsen träffas nu regelbundet för att göra centralstationen i Nyköping till en ännu bättre och tryggare mötesplats för pendlare och resenärer. Bland annat har man ansökt om kameraövervakning av väntsalen och tagit tag i problemet med att resenärer genar över spåren där snabba X2000-tåg då och då susar fram. Varningsskyltar har satts upp och skriftlig information har delats ut till resenärerna i samband med varningar i högtalarna. Belysningen i tunneln ska förbättras och tunneln ska målas vit. Förvaringsboxarna i väntsalen blir kvar under sommaren 2013 innan provet med boxar utvärderas. Under våren kommer en cykelpump att sättas upp vid cykelparkeringen vid Pressbyrån. I samverkan om centralstationen medverkar Jernhusen AB, Trafikverket, Polismyndigheten i Södermanland, Länstrafiken, SJ, Pendlarföreningen Ostkanten och Nyköpings kommun. ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars Göran Bergman LAYOUT Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 2/2013 Susanne Sawander Annika Hedberg Nyköpings kommun: Susanna Mörner, Maria Säfverblad Jenny Thorell, Johanna Lindquist, Annica Nilsson. Tryck: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med post! Lämna namn och adress till Kommunservice i Stadshuset så kommer den med posten. Nästa nummer av NY utkommer 3 april NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E post: Fax:

3 nr 2 mars Ostlänken och nya Resecentrum öppnar för en enklare och snabbare pendling med restid till Stockholm på ca 40 minuter. VÄRLDEN STOCKHOLM EUROPA S Ostlänken ska passera Skavsta med en bibana genom Nyköpings tätort. Så här jobbar vi med Ostlänken Fakta Resecentrum och Ostlänken 1 mi n ärnväg me an ärna Linköping ska göra Stockholmresan snabbare. Men projektet Ostlänken är enormt och kräver år av planering och samarbete. Så här jobbar Nyköping för att drömmen ska bli verklighet. Handen på hjärtat hur många gånger har du läst om det stora järnvägsprojektet och samtidigt undrat över detaljerna? Ostlänken, som blir en del av Götalandsbanan ner till Göteborg, kan fortfarande vara svår att se framför sig. MEN NU NÄR regeringen har gett klartecken för projektet förbereder Nyköping och grannkommunerna ett intensivt pusslande av planer och avtal för att underlätta bygget så mycket som möjligt. Snabbare kommunikationer till Stockholm för automatiskt med sig en snabbare tillväxt med inflyttare och företag. Frågan är bara hur fort och hur mycket. Det säger samhällsbyggnadschefen Mats Dryselius och påpekar att en pendling på under 40 minuter gör oss till en del av huvudstaden. Själva snabbtågen är tänkta att passera vid Skavsta men den vanlige arbetspendlaren får ändå snabbare resor tack vare att Ostlänken ger plats för fler regionaltåg in till Nyköping. KOMMUNEN HAR redan kommit en bra bit på vägen med planeringen av nya Resecentrum som nu får en skjuts med Trafikverkets nya pengar (läs mer om Resecentrum på sid 6). Nu gäller det att bygga en organisation för att jobba med Ostlänken, säger Mats Dryselius. Kommunen kommer inom kort att tillsätta en Ostlänkenansvarig som bland annat ska samordna kommunens arbet med projektet. Ostlänken är ju Trafikverkets projekt, inte vårt. Men det är ett stort samordningsarbete och vi ska underlätta för Trafikverket, till exempel genom att lämna snabba remissvar. Vi ska också arbeta för att järnvägen hamnar där vi i Nyköping vill ha den. JOHANNA LINDQUIST Ostlänken kan börja byggas 2017 och ska stå klar senast Sannolikt lockar Ostlänken fler etableringar till Nyköping. Därför förbereder kommunen också mark till företag, särskilt i anslutning till Skavsta. Dags att flytta ut? Vi har många som vill flytta in. Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp branschens största kundregister där vi har koll på alla potentiella köpare, över hela landet. Köpare som anmält intresse för ett visst område. Som gillar en viss typ av bostad. Eller som varit på visningar i närheten av dig. Dessutom har vi en webbplats med över en halv miljon unika besökare i veckan. Och så förstås; den dagliga kontakten med de som vill byta bostad. Det här och mycket mer leder till att vi vet var dina köpare finns. Det här leder också till en bättre affär för dig. Och det är ju det som är det viktigaste i slutänden. Kontakta oss så ska vi berätta hur. Eller läs mer på svenskfast.se Välkommen. NYKÖPING BAGAREGATAN 21. TEL

4 4 nr 2 mars 2013 En ny gång- och cykelväg med förbättrad belysning utmed Folkungavägen byggdes förra året. Säkra cykelvägar knyts ihop Fler ska välja cykeln framför bilen vid korta transportsträckor. Det vill Nyköpings kommun som därför förbättrar och bygger ut gång- och cykelvägar i kommunen. Vid varje ny väg eller område som byggs anläggs ofta en cykelväg. Vi knyter ihop de befintliga cykelvägarna och får på så sätt ett fungerande cykelstråk där fler kan cykla utan att korsa biltrafiken. Mellan Lennings väg och Idrottsvägen har vi exempelvis byggt 300 meter cykelväg för att det ska vara möjligt att cykla från Fågelbo och Brandholmen, Ett mål är att anlägga attraktiva cykelvägar från orter med cykelavstånd upp till sju kilometer från Nyköping. säger Almir Malkoc, gatuingenjör på Tekniska divisionen. Samma sak är på gång mellan Arnö och det blivande resecentrumet. För att göra det möjligt att cykla hela den sträckan planeras en cykelväg längs med Fruängsgatan. DE FLESTA PLATSER där cykelvägar ändå korsar bilvägar har en refug placerats i mitten av vägen och stråket är belyst för att öka trafiksäkerheten, säger Almir Malkoc. En gång- och cykeltunnel ska byggas under Lennings väg i anslutning till den nya högstadieskolan för att cyklister och fotgängare på ett säkrare sätt ska kunna ta sig över Lennings väg. Även anslutande gång- och cykelvägar kommer att ses över. Under 2013 ska Runebergsgatans södra sida få en cykelbana på sträckan mellan Stockholmsvägen och Strindbergsgatan genom att gångbanan breddas. DEN NYA CYKELVÄGEN i Bergshammar blir belyst och kommunens långsiktiga mål är att anlägga attraktiva cykelvägar från orter med cykelavstånd upp till mellan fem och sju kilometer från Nyköping. Östra Storgatan ska bli ett område anpassat efter fotgängare. Det innebär att sträckan från Stora Torget till Stockholmsvägen planeras att byggas om till gångfartsgata och att all trafik som rör sig på gatan ska vara anpassad efter de oskyddade trafikanterna, säger Almir Malkoc. I Nyköpings kommun finns en handlingsplan för utbyggnad av cykelvägnätet. Där kan du läsa mer om vilka byggnationer som är på gång när det gället gång- och cykelvägar. Du hittar den på under rubriken Trafik & resor. TEXT JENNY THORELL FOTO HUGO LEIJON TRÄNA DIN SWING PÅ LUNCHEN! Träna + sallad fr. 90:- Erbjudandet gäller vard fr o m idag och t o m mars. ENDAST Handelsplats Nyköping PS. Om du bara vill träna så har du möjlighet att värma din mat i micron hos oss eller ta en swing runt Max och köpa en hamburgare. Välkommen!

5 nr 2 mars Busschaufför och pedagog Wooooaaahhhhh, ropar ett helt gäng med förskolebarn som ringlar som en lång orm på sina stjärtlappar i pulkabacken vid Vallarna. Solen skiner och snön ligger packad som ett istäcke vilket gör pulkafärden oväntad snabb och extra rolig. Längst bak på pulkaormen sitter Benno Weitmann, chaufför på förskolebussen och en av alla pedagoger som omger barnen som är ute med bussen. Benno Weitmann kör dagligen en av kommunens två förskolebussar. På morgonen hämtar Benno bussen i ett bussgarage och kör till Malmbryggshagens förskola för att lasta på vagnar med mat och dryck. Sedan hjälper han pedagogerna på förskolan att klä på alla barnen innan de ska iväg. Det är underställ, raggsockor, overaller, vantar och mössor. Det tar tid och då hjälper jag till, säger Benno. JUST IDAG är utflyktsmålet pulkabacken på Vallarna vid Nyköpings hus men andra dagar kan det vara Ryssbergen, biblioteket, Söra eller Krikonbacken. Någon gång per termin tänker de åka lite längre, kanske till Södertälje och gå på Tom Tits eller till Kolmården. Det blir inte så mycket körning, oftast bara 20 minuter åt gången, säger Benno. Nästan varje dag ber barnen Benno att sätta på musik i bussen medan de kör. Jag gillar mest Sean Banan och den där låten»du måste flytta på dig«, säger Lara, 5 år när musikfrågan kommer på tal. Benno ler överseende och verkar lite trött på just Sean Banan. Vi spelar även spel i bussen, åker Benno Weitmann kör en av kommunens två förskolebussar. Den här dagen är förskolan på Vallarna. pulka och leker utomhus, fortsätter Lara, som uppenbarligen gillar förskolebussen. NÄR BENNO kört tillbaka barnen och pedagogerna till förskolan är det hans ansvar att städa, tvätta och tanka bussen. Han parkerar den i samma garage där Nyköpings stadsbussar står, redo för nästa dag och en ny rolig utflykt. TEXT SUSANNA MÖRNER FOTO HUGO LEIJON Förskolebussen har plats för 20 barn. Bussen är ute varje dag med olika barngrupper vilket ger mer plats för de barn som är kvar på förskolan. Benno Weitmann r e Chaufför och pedagog på förskolebussen er 32 år r Brandkärr nta år i mm nen 6 månader Det ästa me mitt Att få vara bland människor Det är vet inte många m mig Jag ska bli pappa i sommar! Fler tar bussen från Stigtomta Än är inte statistiken klar men preliminära siffror ger både ris och ros till landsortsbussarnas nya tider. I Stigtomta och Bergshammar var antalet resor i an ari 1 1 r ent er jämfört med samma månad förra året. Även stadstrafiken fortsätter att öka elva procent upp jämfört med januari Fler ser uppenbart bussen som ett bra sätt att resa men det finns flera förklaringar, enligt planeringsansvarig Oskar Jonsson på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som har hand om Länstrafiken. Sedan vi lade om landsbygdstrafiken får fler resenärer byta till stadsbussarna när de ska resa vidare inom Nyköping. Det kan också förklara varför landsbygden överlag backar något medan stadstrafiken ökar. De problem som resenärerna upplevde med de nya busstiderna utanför Nyköping är enligt Oskar Jonsson en annan orsak till att trafiken backade något i januari. Sedan dess har länstrafiken lyssnat på synpunkterna och justerat flera busstidtabeller. I mars tror Oskar Jonsson att det går att se tydligare effekter av de nya tabellerna. JOHANNA LINDQUIST Nya trafikljus och säkrare cykelväg Korsningen Brunnsgatan Samlingsvägen i anslutning till brandstationen ska byggas om. Bland annat ska trafikljus installeras, gång- och cykelvägen intill korsningen ska göras säkrare och körfältet från norrgående riktning ska breddas med en svängfil åt vänster mot brandstationen. KAMPANJ >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) 5.995:- >Hafa POLARIS duschkabin fr :- >Hafa SWEET 750 med spegel (fr :-) 5.995:- (7.995:-) >Hafa POLARIS duschkabin fr :- (fr :-) JUST NU! JUST NU! Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. Logo >Hafa SWEET 750 med spegel (7.995:-) Logo Logo >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) PÅ MASSOR AV BADRUMSFAVORITER. PÅ MASSOR AV BADRUMSFAVORITER. >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) >Hafa POLARIS duschkabin KOLLA VÅRA KAPADE KOLLA DÖRRPRISER! VÅRA KAPADE DÖRRPRISER! fr :- Just nu kan du köpa en hel Diplomat-dörr (fr :-) och bara betala Just nu ca kan 70 % du av köpa fullpris. en hel En Diplomat-dörr snygg ytterdörr och från bara Sveriges betala modernaste ca 70 % av fullpris. dörrfabrik En snygg till fyndpris ytterdörr med från 20 års Sveriges formgaranti modernaste på köpet. dörrfabrik Besök till närmaste fyndpris butik med 20 års eller formgaranti läs mer på på köpet. Besök närmaste butik eller läs mer på (OBS! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) (OBS! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) >Hafa SWEET 750 med spegel 5.995:- (7.995:-) Kampanjveckor på Sveriges mest sålda badrum. Kampanjveckor på Sveriges mest sålda badrum. Erbjudandet gäller endast 11/2 10/ Erbjudandet gäller endast 11/2 10/ Kampanjen gäller t.o.m. 27/ Vi reserverar oss för ev tryckfel och sl Arnöleden 1, Nyköping Telefon: iplomat_va rkampanj_ x133.indd :17 -Diplomat_Va rkampanj_ x133.indd :17 Logo Vardagar Lördag 9-15

6 6 nr 2 mars 2013 Resecentrum blir try Enkla, snabba byten mellan olika kommunikationsmedel är devisen när nya resecentrum planeras. Det är ingen lätt ekvation. Tekniska utmaningar och en hel del diskussioner är att vänta innan första spadtaget kan tas. Funktion. Ordet återkommer åtskilliga gånger när projektledare Johanna Sundelöf vid Nyköpings kommun berättar om planerna för stadens nya resecentrum. Så lite krångel som möjligt gäller på allt från läget till lutning på ramper. Ska människor lockas att åka kollektivt måste det vara enkelt. Det visar alla undersökningar, därför är frågan om just funktion absolut avgörande när vi planerar för ett nytt resecentrum, säger Johanna Sundelöf. EXAKT HUR resecentrumet ska se ut är i dagsläget inte bestämt. Däremot var det ska ligga strax öster om den nuvarande tågstationen i korsningen Brunnsgatan och befintliga järnvägen. Med en uppgång även från östra sidan av Brunnsgatan binds resecentrumet närmare centrum. Så långt allt väl. Men att få till perronger, stationshus, bussterminal som ju ska flyttas hit från Teaterparken, bostadshus och en drös parkeringar i samma område, är en nöt som kräver både tid, kunskap och ett antal utredningar för att knäckas. En bärande tanke kring resecentrum är att det ska bli en levande och trygg del av staden. Bostäder och kommersiella lokaler för butiker och annat borgar för detta, menar Johanna Sundelöf. Ett resecentrum i ett område utan bostäder riskerar att bli ödsligt och därmed obehagligt. Så vill vi inte ha det. STÖTESTENAR finns det förstås mängder av. Hon erkänner att de befintliga magasinen på Södra Bangårdsgatan är en. Just här är tanken att bostadshusen ska ligga men också bussterminalen. Bussarna kräver plats och svängradie, konstaterar Johanna Sundelöf som ändå tror att det går att få till en mer yteffektiv busstation jämfört med dagens. Magasinen ägs av Jernhusen och förmodas ha kulturhistoriskt värde. Många menar att det vore ett övergrepp på Nyköping att riva dem. Andra resonerar att något måste offras för att få det man verkligen vill ha ett optimalt resecentrum. KRÅNGLIGARE MEN på ett helt annat sätt är att sänka Brunnsgatan under järnvägsbron. Detta är ett måste för att undvika det återkommande problemet med att fordon fastnar under bron och en sänkning av gatan är det bästa alternativet för att få till så kallad frihöjd. Det här är ett jättestort projekt som vi i nuläget inte riktigt vet hur vi ska lösa. Utmaningen är att få till en lutning som inte blir för skarp så att fordon inte kommer upp vintertid eller att bussarna får svårt att svänga in på bussterminalen vid Södra Bangårdsgatan. Att vrida och vända på alla tänkbara lösningar är självklart. Ett resecentrum ska Ett resecentrum ska hålla i hundra år. Underdimensionering är ett inte helt ovanligt misstag när nya liknande projekt byggs. Man måste räkna med att antalet resande ökar. förhoppningsvis hålla i hundra år, påminner Johanna Sundelöf och då gäller det att inte förbise något. Underdimensionering är ett inte helt ovanligt misstag när nya liknande projekt byggs. Man måste räkna med att antalet resande förmodligen ökar. I Örebro byggdes ett ny resecentrum i slutet av 90-talet. Det planerar man redan att bygga om eftersom det helt enkelt blivit för litet. En dyr missräkning. ÅTERIGEN FUNKTION. Ett resecentrum ska kort och gott vara trevligt, nära, tryggt och smart ur en rad olika aspekter. Det vill till att de som utreder och planerar, Nyköpings kommun och Trafikverket, gör det ordentligt. Nästa år förväntas en detaljplan vara klar. Då har vi medborgare chans att tycka till. Året därpå, 2015 ska förslaget klubbas i kommunfullmäktige. Flyter det på kan byggstart ske någon gång under Johanna Sundelöf påminner om att allt har sitt pris. Ett nytt resecentrum i Nyköping är en stor förändring och kommer att förändra stadens utseende och därmed också våra liv. Projekt av den här storleken kräver alltid någon form av kompromiss men förhoppningen är att resultatet blir väldigt bra. TEXT SUSANNE SAWANDER ILLUSTRATION ARKIVBILD Lasse ser till att planen k Skavsta flygplats är i dag Sveriges tredje största på passagerartrafik. tve ingen ar gått rt ers ner reste rån avsta 1 Det är lika många som nu flyger på en halv vecka. Lasse Höglund är en av dem som ser till att trafiken flyter.»0826 A left, 25 procent två millimeter.«det är rena grekiskan för oss, men vardagsinformation för Lasse Höglund, som är ansvarig för fälthållningen på Skavsta. Han arbetar bland annat med att kontrollera friktionen på den nära tre kilometer långa landningsbanan. Siffrorna går vidare till piloter runt om i Europa som därigenom kan planera flygningen. VI SÄGER INTE om det går att landa eller inte. Det viktigaste vi gör är att tala om hur banan ser ut för flygtrafikledningen som förser flygbolagen och piloterna med information. Sedan har de olika bolagen och flygplansmodellerna olika förutsättningar och regler för när man kan landa. En pilot måste alltid ha en alternativ landningsplats redan vid start. Därför är det bra här i regionen med Skavsta, Norrköping, Arlanda och Bromma, förklarar Lasse Höglund. Lasse Höglund sysslar mest med snöröjning så här års. Sommartid kan han ägna sig åt skyddsjakt och att kontrollera så inte skogen växer upp för högt på inflygningssträckorna. Året om, varje vecka kontrolleras utsläppsvattnet. HAN KONSTATERAR att tio minusgrader och snö är trevligt vinterväder på flygplatsen. Då är snön lätt att ta bort och fastnar inte i maskinerna. Kring nollan och slask är värre. December är ofta värsta månaden, för då orkar inte solen värma något alls. En torr landningsbana är målet, både sommar som vinter. Vanligt vägsalt är förbjudet, eftersom flygplanskropparna av aluminium annars skulle rosta. Dessutom drar salt till sig fukt.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen.

Sommar i Nyköping. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. NYKÖPINGS TIDNING. Hitta sommarens besöksmål, gårdsbutiker, loppisar, badplatser. Karta på mittuppslaget. Sommaröppet på kommunen. Sommar i Nyköping Integrationspris ska få oss att tänka till. 300 UNGDOMAR

Läs mer

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen N Y KÖ P I N G S T I D N I N G. M A R S N U M M E R 2 2 0 0 5. N Y Ä R E N T I D N I N G F R Å N N Y KÖ P I N G S KO M M U N. NY. Kvällsåkning i Ryssbergsbacken. Tji fi ck ni, västkustpendlare! På spaning

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Sundsvall. Så Ska Stan växa. Jag. Sundsvall HETA ALNÖ BYGGBOOM. Korsta. Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar. Sundsvall. är ett nytt Klondike

Sundsvall. Så Ska Stan växa. Jag. Sundsvall HETA ALNÖ BYGGBOOM. Korsta. Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar. Sundsvall. är ett nytt Klondike 1000 nya möjligheter #1-2012 Byggplats Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar Så Ska Stan växa HETA ALNÖ Sundsvall BYGGBOOM Miljarder satsas i regionen Sören Åkeby: Jag Sundsvall Kommunalrådet: Sundsvall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Ullared Sveriges största resmål

Ullared Sveriges största resmål RESEREPORTAGET Elisabeth har gjort 17 bussresor i Europa MED KORT VARSEL Så löste vi skolskjuts åt 550 elever på Orust ALMÅSA KONFERENS Klimatkompenserar för en bättre global miljö Gränslöst Ett magasin

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie 2 000 nya jobb på AUC Hyllie SIDAN 3 BILD: Nille Leander För Maria är familjen viktigast MITTEN BILD: Gatukontoret Davidshallstorg utan bilar så blir det SIDORNA 16 17 Sitcom från Möllan på kabel-tv SIDAN

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer