Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1"

Transkript

1 Bruksanvisning Conference Microphone DC-20 Sverige 1

2 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Conference Microphone DC-20 4 Funktioner - Laddställ 5 Funktioner - Telelink 6 Komma igång 7 Börja använda 8 Meny 10 Fler funktioner 18 Radioräckvidd och kanaler 26 Medföljande tillbehör 27 Övriga originaltillbehör 27 Felsökning 28 Service och garanti 29 Tekniska fakta 29 Viktiga säkerhetsföreskrifter 30 2

3 Introduktion Comfort Digisystem Tack för att Du har valt Comfort Digisystem. Produkterna är enkla att använda oavsett om du har hörapparat eller inte. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Med den kombinerade sändaren och mottagaren Conference Microphone DC-20 överförs signalen digitalt, vilket ger ett mycket bra störningsfritt ljud. Comfort Digisystem är utrustad med tekniken ream Technology SecureStream Technology - digital teknik som möjliggör avlyssningssäker radioöverföring utan tidsfördröjning. Presentation av Conference Microphone DC-20 Conference Microphone DC-20 är en avancerad mikrofon med möjlighet att ställa in ljudupptagningsområdets storlek och form. Den kan anslutas trådlöst via Bluetooth till två telefoner (mobil/bärbar etc.) samt fast telefon via originaltillbehöret Telelink. DC-20 är också försedd med en inbyggd mottagare för att kunna bygga ett system med flera trådlösa mikrofoner ur Digisystemserien. PSE (Perceptual Speech Enhancement) Conference Microphone DC-20 är försedd med en mycket kraftfull ljudbehandling som används i de båda omnilägena (rundupptagande). Metoden baseras på att lyfta fram betydelsebärande delar av tal. Besök vår hemsida för mer information om hur denna teknik fungerar. 3

4 Funktioner - Conference Microphone DC-20 On / Off Funktionsindikator Snabbknapp för parning Programväljare Menykontroll/ volymkontroll vid telefoni Lurknapp för bluetooth Avstängningsknapp för inbyggda mikrofoner Avstängningsknapp för inbyggd mottagare Uttag för Mic/line in laddning Multifunktionsuttag 4

5 Funktioner - Laddställ Multifunktionskontakt USB-uttag (för service etc.) Mic ingång Uttag för laddning Line ingång 5

6 Funktioner - Telelink Indikering för standby-läge (grön) Indikering för telefonläge (blå) Standby/ telefonknapp USB-uttag (för service etc.) Mic/Line ingång Uttag för laddning Multifunktionskontakt Telelinkanslutning Funktionsväljare för Mic/Line ingång 6

7 Komma igång Laddning Conference Microphone DC-20 är laddbar. Ladda DC-20 i minst 5 timmar innan du använder den första gången. Ett tomt batteri tar ca 5 timmar att ladda. Vid laddning lyser funktionsindikatorn rött och en blixt visas genom batterisymbolen i displayen. När batterisymbolen är fylld med gröna staplar och funktionsindikatorn lyser grönt är enheten fulladdad och övergår till automatisk underhållsladdning. Ett fulladdat batteri ger en drifttid på upp till 8 timmar. Vid normal användning är batterilivslängden upp till 5 år. Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället. Anslutning av laddare till Conference Microphone DC-20 OBS! Använd endast medföljande laddare från Comfort Audio AB. 7

8 Börja använda Starta sändaren genom att trycka in On/Off-knappen ca 2 sekunder. Conference Microphone DC-20 startar alltid i Omniläge stort. Läget skiftas enkelt med lägesväljaren på enhetens långsida. De olika ljudupptagningslägena är placerade i följande ordning: - Zoom - Omni litet - Omni stort (startläge) - Musik 8

9 Avstängningsknapp för inbyggda mikrofoner Med hjälp av denna knapp går det att stänga av de inbyggda mikrofonerna. Indikering visas i displayen. Avstängningsknapp för inbyggd mottagare Används för att stänga av den inbyggda mottagaren, se avsnitt Inbyggd mottagare. Indikering visas i displayen. OBS! Mottagarnivån på den inbyggda mottagaren är satt till 0 (noll) vid leverans. Se avsnitt Inbyggd mottagare. För övriga funktioner, se vidare i denna manual. 9

10 Meny Menykontroll Det går att göra tre olika val med menykontrollen: Bläddra uppåt Trycka in/välja Bläddra nedåt För att komma in i menyn trycker du in menykontrollen, där följande val finns: Tillbaka Kommunikation Kanal Parning Bluetooth Ljud Tonkontroll Equalizer Avancerade inst. Anslutningar Mic/Line in Laddställ Telelink Mottagarnivå Inställningar Avst. vid laddn. Språk Knapplås Namn Fabriksåterställning Aktivera knapplås Om 10

11 Tillbaka (gäller både huvudmeny och undermenyer) Här kan du välja att stega bakåt i menyn, och tillbaka till standardfönstret. Kommunikation Kanal För att använda en mottagare och en sändare måste de vara inställda på samma kanal. Vid leverans är sändare och mottagare inställda på samma kanal (gäller ej enheter med både sändare och mottagare. I dessa fall kan mottagare/sändare ställas in enligt avsnittet Radioräckvidd och kanaler). För att byta kanal, välj Kanal i menyn. Välj sändare eller mottagare (gäller endast enheter med både sändare och mottagare). Välj ny kanal med hjälp av menykontrollen. Kanalinformation följer även med då enheter paras. Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej kräver tillstånd. Under Utökat område kan fler kanaler väljas, dessa kräver ofta tillstånd, se avsnitt Radioräckvidd och kanaler. FFC (Free Frequency Check) visar med grön indikering vid respektive kanal vilka frekvenser som är lämpliga att använda där enheten är placerad. OBS! Stäng av dina övriga Digisystemsändare för korrekt resultat. FFC db visar störnivå i db för respektive kanal. Ett större (-)värde ger bättre störsäkerhet. Vid kanalval för enheter med inbyggd sändare och mottagare, se avsnitt Inbyggd mottagare. Parning För att överföra ljud från en sändare till en mottagare måste de vara parade. Vid leverans är alla sändare och mottagare fabriksparade och fungerar med varandra. För att uppnå avlyssningssäkerhet måste en ny kodnyckel 11

12 genereras och skickas mellan enheterna (paras). Vid felmeddelandet Felaktig kanal. Gör ett nytt val. se avsnitt Inbyggd mottagare. Sända/ta emot parningsinformation samt ny kodnyckel kan utföras från valfri Comfort Digisystemenhet med display. För att para enheter utan display se vidare avsnitt Parning (via snabbknapp) samt Parning (Connector). Parningsinformation eller ny kod kan tas emot av flera aktiverade enheter. För Comfort Digisystemenheter som har både sändare och mottagare inbyggda i samma enhet gäller att dessa kan paras separat. Val av enhet (sändare/mottagare) görs då parningsmenyn öppnas. I enheter med både sändare och mottagare styr snabbknappen parningsfunktionen för sändaren. Sändare resp. mottagare paras alltså separat i dessa enheter. Kodnyckeln är alltid samma för sändaren och mottagaren då dessa är inbyggda i samma enhet. Det enklaste sättet för att få samma kodnyckel i hela systemet, i de fall enheter med både sändare och mottagare används, är att generera ny kodnyckel från den kombinerade enheten, då den inbyggda mottagaren får samma kodning som resten av systemet. Parning (via meny) Välj Ta emot info i den ena enheten. Redo att ta emot parningsinfo visas i displayen. Välj Ny kodnyckel på den andra enheten, välj Ja. Generera ny kodnyckel och skicka info? visas i displayen. Välj Ja. (Nu har både kanal- och kodningsinformation skickats och ljudöverföringen är avlyssningssäker.) För att lägga till tidigare ej parade enheter i ditt system, välj istället Skicka info från någon av dina parade enheter. 12

13 Parning (via snabbknapp) (Enda möjligheten att para enheter utan display, med parningsknapp) Till funktionen Parning kan du även gå direkt via snabbknappen. Ett snabb tryck öppnar menyn Parning. Två snabba tryck aktiverar funktionen Skicka info. Ett långt tryck aktiverar funktionen Ta emot info. Parning (Connector) Connector kan ej sända info, endast ta emot. För att aktivera läget Ta emot info måste Connector vara påslagen (läge I el. II) samt ansluten till påslagen hörapparat. Omkopplaren förs sedan snabbt till läge 0 och tillbaka till påslaget läge (I el. II). Connector kan nu ta emot parningsinfo. Om ingen info mottas av Connector återgår denna automatiskt till tidigare inställning efter en liten stund. Bluetooth Här kan du aktivera Bluetooth för att kunna para Conference Microphone DC-20 med telefon eller mobiltelefon. Vid val av Endast Tele är sändaren endast aktiv när telefonsamtal är uppkopplat via Bluetooth eller Telelink. Med hjälp av Mix nivå väljs hur starkt den egna rösten hörs under ett telefonsamtal. Denna funktion kan endast ställas in vid pågående telefonsamtal. Funktionen kan också användas för att möjliggöra kommunikation med omgivningen under pågående telefonsamtal. Para Mobil (kod 1234) används för att para en mobiltelefon med DC-20. Para Telefon (kod 0000) används för att para fast, trådlös (DECT) eller mobiltelefon med DC-20. Välj Återställ BT för att rensa all information om parade enheter. OBS! För att Bluetoothtelefoni ska fungera efter detta måste Bluetoothenheterna paras på nytt. 13

14 Vid samtidig användning av fast/bärbar och mobiltelefon: På vissa fasta/bärbara telefoner är inte Bluetoothkopplingen aktiv om inget samtal äger rum. Detta kan orsaka en tidsfördröjning innan Bluetooth kopplas upp för inkommande samtal. Det går i vissa fall att undvika tidsfördröjningen genom att para fast/bärbar telefon i profilen Para Mobil, men detta kan orsaka problem med att initiera utgående samtal med fast/bärbar telefon. Se vidare under Fler funktioner. Ljud Tonkontroll Bas- och diskantkontroll som på ett enkelt sätt justerar equalizern i enheten. Tryck in lurknappen för att komma tillbaka till menyn. Equalizer Ställer in ljudkaraktären detaljerat genom att ändra förstärkningen vid olika frekvenser, från låga till höga. Nivån kan ökas resp. minskas vid centerfrekvenserna 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k samt 8k - Hz. Tryck in lurknappen för att komma tillbaka till menyn. Avancerade inst. Här finns möjlighet att justera PSE kompensation i lägena omni stort resp. omni litet. Inställningar sparas separat för respektive läge. Genom att öka värdet på denna kompenseras förlorad ljudnivå i stökiga ljudmiljöer. Detta kan vara bra för den som tycker att talet blir för svagt i stökiga ljudmiljöer. För den som tycker att omgivningsljudet blir för starkt i stökiga ljudmiljöer går det att minska PSE kompensationen för det aktuella läget. Vid leverans är omni stort inställt på +2 och omni litet är inställt på

15 Anslutningar Mic/Line in Här väljs funktion för mic/line in-uttaget: - Line in (för t ex TV- eller datorkablage) - Mikrofon in (för extern mikrofon, t ex myggmikrofon) - Hörlurar ut (för att testa enheten med hörlurar) Här kan även nivån för Line in, Mikrofon in och hörlurar justeras: - Line in nivå - Mik. in nivå - Hörlursnivå Vid anslutning av signalkälla till Line in (t ex TV) kan Line in mix väljas för att även ta upp omgivningsljud genom Conference Microphone DC-20. Laddställ Här kan nivån för Line in resp. Mik in justeras. Line in Mix kan även väljas för användning med laddställ. Båda uttagen kan ej användas samtidigt. Ett felmeddelande kommer då att visas: Koppla från Mic/Line. Telelink Om originaltillbehöret Telelink anslutits kan följande funktioner justeras: - Tele in nivå (justerar nivån på inkommande telefonljud vid fast telefoni, kan även justeras med menykontrollen vid aktivt samtal). - Tele ut nivå (justerar nivån på utgående telefonljud vid fast telefoni. Denna kontroll har ingen funktion vid användning av extern mikrofon). - Mic/Line in (justerar nivån på ljudet för Mic/Line in-ingången när enheten är i standbyläge (ej telefoni, grön indikering på Telelink). Valet Mic resp. Line görs på Telelinks undersida med hjälp av A-B-C-omkopplaren. Se vidare Telelink under avsnittet Fler funk- 15

16 16 tioner. Under Mik-läge kan ni fritt välja önskat förvalt ljudupptagningsläge vid fast telefoni (gäller ej då extern mikrofon används till Telelink). Vid valet Endast Tele är sändaren aktiv när telefonsamtal är uppkopplat via Bluetooth eller Telelink. Mottagarnivå Här justeras nivån på ljud mottaget via den inbyggda SSTmottagaren, se vidare Inbyggd mottagare. Inställningar Avst. vid laddning Aktiveras för att få enheten att stängas av automatiskt vid laddning. Språk Här väljs menyspråk. Knapplås Auto får enheten att aktivera knapplås så snart displayen slocknat. Snabbaktivering finns, se avsnitt Aktivera knapplås. Namn Här väljs vilken text som ska synas i displayen. Välj symbol med menykontrollen. Välj för att spara och x för att avsluta utan att spara. För att flytta markören vid redigering använd symbolerna > och <. Fabriksåterställning Återställer enheten till fabriksinställningar. Raderar även all parningsinformation (SST och Bluetooth). För att uppnå avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel genereras.

17 Aktivera knapplås Här aktiveras knapplås direkt när menykontrollen trycks in. Ett annat sätt att aktivera knapplåset är genom att trycka in menykontrollen följt av pil upp (lägesväljare) på enhetens långsida. Om Här finns information om vilken programvara enheten innehåller. 17

18 18 Fler funktioner Funktionsindikator (lysdiod) Funktionsindikatorn visar enhetens status beroende på hur denna är inställd. Musikläge = Blinkar grönt en gång var 3:e sekund Omniläge stort = Blinkar grönt två gånger var 3:e sekund Omniläge litet = Blinkar grönt tre gånger var 3:e sekund Zoomläge = Blinkar grönt fyra gånger var 3:e sekund Vid svagt batteri blinkar indikatorn istället rött för valt ljudupptagningsläge (kontrollera batteristatus på displayen). Vid laddning lyser indikatorn rött. Då enheten är färdigladdad lyser indikatorn grönt. Denna funktion är urkopplad då DC-20 är påslagen samt placerad i Telelink. När enheten är inställd för att ta emot parningsinformation blinkar indikatorn snabbt grönt. Vid mottagen parningsinformation lyser indikatorn grönt i 3 sekunder. Vid sändning av parningsinformation blinkar indikatorn rött 5 gånger. Då parningsläge för bluetooth är aktiverat lyser indikatorn blått. Vid lyckad anslutning av bluetoothtelefon blinkar indikatorn blått 5 gånger. Under pågående telefonsamtal via Bluetooth blinkar indikatorn blått varannan sekund. Vid val av Återställ BT blinkar indikatorn blått 10 gånger.

19 Bluetooth TM Conference Microphone DC-20 kan anslutas till två Bluetoothtelefoner samtidigt. Vid telefonsamtal används DC-20 som en handsfree som tar upp ljudet och för det vidare till samtalspartnern. Ljudet från samtalspartnerns telefon sänds ut från DC-20 och kan tas emot med parad Digisystemmottagare. Då Bluetooth aktiveras i menyn visas Bluetoothsymbolen i displayen. Om endast en telefon är parad (och ansluten) med enheten visas siffran 1 vid Bluetoothsymbolen i displayen. Om två telefoner är parade (och anslutna) visas istället siffran 2. Vissa DECT-telefoner ansluts endast vid inkommande eller utgående samtal. Vid dessa tillfällen kan alltså enheten visa 1 trots att t ex både en mobil samt en DECTtelefon är parade med enheten. DC-20 känner själv av vilken typ av länk som ska användas då enheter paras (headset/handsfree). Användning - Bluetooth TM Svara på inkommande samtal: Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen, eller svara med telefonen. Avsluta samtal: Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen eller avsluta samtalet med telefonen. Ringa ett samtal: Vid utgående samtal länkas ljudet automatiskt upp via aktuell Bluetoothlänk (beroende på telefonens inställningar) till DC

20 20 Den ena Bluetoothlänken (telefon, kod 0000) har prioritet. Detta gör att funktionerna röstuppringning och återuppringning endast fungerar med denna telefon om två telefoner är anslutna. - Röstuppringning aktiveras med ett snabbt tryck (ca 1/2 sek) på lurknappen. - Återuppringning aktiveras med ett långt tryck (ca 2 sek) på lurknappen. Mikrofonläge: Vid aktivt telefonsamtal är det möjligt att välja mellan lägena omni stort, omni litet och zoom med lägesväljarna på enhetens långsida. Parning med telefoner: För parning med telefoner, se avsnitt Kommunikation. Volymkontroll: Under ett pågående samtal kan volymen justeras (styrning av telefonens volymkontroll) med menykontrollen på enhetens långsida. Displayen visar då aktuell volym. Vissa mobiltelefoner kräver att ytterligare justeringar görs för att få tillräckligt starkt ljud. Exempelvis öka nivå manuellt i mediaspelarens equalizer (SonyEricsson). Laddställ Conference Microphone DC-20 levereras med ett laddställ. Förutom att ladda enheten kan externa ljudkällor anslutas. Det finns två ingångar på laddställets högra kortsida märkta 1 resp. 2 (se laddställets undersida). Till uttag märkt 1 kan extern mikrofon anslutas. Till uttag märkt 2 kan starkare signalkälla, så som TV, MP3, radio etc., anslutas. Båda uttagen kan ej användas samtidigt. Ett felmeddelande kommer då att visas: Koppla från Mic/Line. Nivån för dessa signalkällor kan sedan justeras under menyn Anslutningar - Laddställ.

21 Telelink Telelink är ett originaltillbehör från Comfort Audio som är anpassat för Conference Microphone DC-20. Detta originaltillbehör används för att kunna koppla in fast telefoni (via kabel) till Conference Microphone DC-20. Telelink ansluts via en switchbox till en stationär telefon. För att detta ska kunna göras krävs det att lurkabelns kontakt är av modulartyp. Installation (se även Telelink quickstart) Börja med att koppla ur telefonlurens kabel ur telefonen. Koppla sedan den medföljande modularkabeln mellan telefonen och switchboxen i uttaget märkt (se switchboxens undersida). (se switch- Koppla in telefonluren i uttaget märkt boxens undersida). Koppla in den återstående kabeln (modular 3,5 mm kontakt) mellan uttaget märkt (se switchboxens undersida) och uttag nr 2 på Telelink (se Telelinks undersida). Placera Comfort Conference DC-20 i Telelink. 21

22 Anslut laddaren till Telelink. Er telefon kan fortfarande användas precis som tidigare då omkopplaren på switchboxen ställs i positionen. För att använda Telelink vid telefonering ställs omkopplaren istället i läge. Anslutning av extern mikrofon kan göras till uttaget märkt 1 på Telelinks undersida. Olika telefoner är olika kopplade, därför krävs det att omkopplaren på switchboxens ena långsida ställs i rätt position. För att göra detta krävs provlyssning. Aktivera dina Digisystemenheter (DC-20 samt mottagare) så att du hör omgivningsljudet då Telelink är i standbyläge. Använd standby/telefonknappen för att få standbyindikatorn att lysa grönt. Ställ sedan med en knapptryckning om standby/telefonknappen så att Telelink ställs i telefonläge (blå indikering). Lyft telefonluren och kontrollera att du hör kopplingsto- 22

23 nen. Om inte, använd omkopplaren för att hitta rätt inställning. Om ljudet är för svagt eller starkt, gå in i menyn på Conference Microphone DC-20 under Anslutningar - Telelink och höj resp. sänk Tele in nivå. Ring ett samtal för att kontrollera att mottagaren kan höra dig. Om inte, justera omkopplaren och Tele ut nivå under Anslutningar - Telelink tills din röst hörs bra. Detta görs under pågående samtal. Vid användning av extern mikrofon till Telelink (aktiveras genom att välja läge A på Telelinks undersida) påverkar ej Tele ut nivån på ljudet. Placera istället den externa mikrofonen för bästa ljudupptagning. A-B-C-omkopplaren på Telelinks undersida används för att välja funktion på Mic/Line ingång (märkt nr 1). A: Mik ut vid telefonering. Används vid användning av extern mikrofon i telefonläge. B: Mik in standby. Används för att ta upp ljud med en extern mikrofon i standbyläge. C: Line in standby. Används för att lyssna på annan ljudkälla i standbyläge (t ex diktafon, dator, MP3 etc.). Standby/telefonknapp Denna knapp växlar Telelinks funktion. Funktionen visas med hjälp av indikering för standbyläge (grön) och indikering för telefonläge (blå). Vid standbyläge kan ljudupptagningsläge väljas med hjälp av programväljaren på DC-20 s långsida. Det går även att stänga av mikrofonerna med när DC-20 är i standbyläge (grön indikering). Mikrofonerna aktiveras automatiskt igen när Telelink ställs i telefonläge (blå indikering). Funktionsindikator Indikatorn visar ej laddningsstatus då enheten är igång. Detta för att det ska vara möjligt att se vilket ljudupptagningsläge som är aktivt i standby- resp. telefonläge. 23

24 24 Dessa kan alltså väljas separat för standby- och telefonläge. Bluetoothtelefoni fungerar som normalt då enheten används tillsammans med en Telelink, men pågående samtal har alltid prioritet och måste avslutas innan ett nytt kan påbörjas. Volymkontroll för fast telefoni Under pågående samtal genom Telelink kan volymen höjas och sänkas med hjälp av menykontrollen. Inbyggd mottagare OBS! Mottagaren i Conference Microphone DC-20 är helt avstängd vid leverans. Mottagarnivå under Anslutningar i menyn är satt till 0 (noll). För att kunna höra vad som tas upp av mottagaren krävs justering till lämplig nivå. Conference Microphone DC-20 är utrustad med en inbyggd SST-mottagare. Denna kan ta emot inom det frekvensområde som är specificerat under avsnittet Radioräckvidd och kanaler. Vid försök att välja annan kanal genom parning visas felmeddelandet Felaktig kanal. Gör ett nytt val.. Mottagaren paras på samma sätt som övriga Digisystemenheter, se avsnittet Parning. Nivån på det mottagna ljudet kan justeras under Anslutningar - Mottagarnivå så att ljudet blir lagom starkt. Med hjälp av knappen Avstängningsknapp för inbyggd mottagare på enhetens långsida är det möjligt att slå av och på den inbyggda mottagaren. Detta för att kunna välja ljudkälla vid speciella lyssningssituationer. Mottagarfrekvens resp. sändarfrekvens kan ej väljas så att den exakta skillnaden mellan dessa blir 26 MHz. Vid försök att göra en sådan inställning visas Kanalinteferens! Gör ett nytt val i displayen. Välj annan mottagar-

25 frekvens. Vid försök att skicka kanalinformation (som orsakar detta förhållande) till enhetens mottagare eller sändare visas meddelandet Kanalinteferens! Gör ett nytt val i displayen. Då den inbyggda mottagaren inte används ska mottagarnivån sättas till 0 (noll) i menyn Anslutningar alt. stängas av med hjälp av. Detta för att förhindra oönskade störningar som kan orsakas av annan elektronisk utrustning. Kanalplanering för att uppnå maximal radioprestanda När både sändare och mottagare används i DC-20 bör frekvensavståndet mellan utsänd och mottagen frekvens vara minst 15 MHz för optimal funktion. Frekvensavståndet mellan utsänd och mottagen frekvens får inte vara exakt 26,0 MHz. Möjligheten att ställa frekvenserna så är blockerad i DC-20. Om flera sändande frekvenser ska användas i samma rum, bör frekvensavståndet mellan enheterna vara minst 1 MHz för optimal funktion. 25

26 Radioräckvidd och kanaler Antennerna i sändare och mottagare är inbyggda. Räckvidden mellan enheterna är ca 30 meter. Detta kan dock variera beroende på vilken miljö du vistas i. Som alla radiosystem kommunicerar Comfort Digisystem på speciella kanaler. Om du använder två sändare på samma eller närliggande kanal kan det bli störningar. Även annan elektronisk utrustning kan störa radiosändningarna. Sändare I de flesta Europeiska länder är det fritt att använda kanal 1-3 (863, ,750 MHz) för hörselprodukter. Kontrollera dock alltid med frekvensmyndigheten i ditt hemland vilka kanaler som är fria och vilka som kräver tillstånd. Utöver kanal 1-3 finns under Utökat område kanalbanden A-F som är tillståndspliktiga i de flesta Europeiska länder: B MHz E MHz F MHz Mottagare Den inbyggda mottagaren kan användas med följande kanaler: E MHz (Modell nr DG01101) 26

27 Medföljande tillbehör Halsband Två olika längder. Myggmikrofon Laddare Laddställ Grenkabel för laddning Audiokablar Övriga originaltillbehör Billaddare Billaddaren är avsedd för bilar med 12 V (-) jordat elsystem. Laddaren har säkerhet mot kortslutning samt automatiskt överbelastningsskydd. Avlägsna laddaren från uttaget efter användning. Bommikrofon Huvudburen mikrofon. Öronmikrofon Mikrofon som fästs runt örat. Telelink Tillbehör för fast telefoni. För övriga tillbehör besök vår hemsida 27

28 28 Felsökning Sändare och mottagare startar inte Ladda sändare och mottagare. Tänk på att hålla inne On/ Off knappen i 2 sekunder för att starta enheten. Kontrollera att laddaren är ansluten i kontaktuttaget. Dålig taluppfattning Avståndet mellan sändare och mottagare kan vara för långt. Räckvidden är ca 30 meter. Avståndet mellan mikrofonen och personen som talar kan också vara för långt, flytta mikrofonen närmare den som talar. Prova att byta kanal/omgivning. Dålig räckvidd och störningar I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden bli kortare. Det kanske även finns störande utrustning i närheten. Byt kanal. Inget ljud Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal. Starkt brus (ingen ljudöverföring) Kontrollera att enheterna är parade. Enheten startar ej vid laddning Koppla ur laddaren. Kontrollera valet Avst. vid ladd under Laddning i menyn. Felaktig kanal. Gör ett nytt val alt. Kanalinteferens! Gör ett nytt val visas i displayen Se avsnittet Inbyggd mottagare. Enheten fungerar men kraftigt brus hörs Sänk mottagarnivån till 0 (noll) om ingen parad sändare används till den inbyggda mottagaren.

29 Service och garanti Comfort Audio AB erbjuder en omfattande garanti under två år från leveransdatum. Den täcker alla fabrikationsoch materialfel. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin. Vid normal användning är batterilivslängden upp till 5 år. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Comfort Audio om du har några frågor. Tekniska fakta Typ av sändare/ mottagare: Räckvidd: Storlek: Vikt: Frekvensområde: Antenner: Drifttid: Batteri: Laddningstid: Mikrofoner: Anslutningar: SST - SecureStream Technology Ca 30 m 115x62x14 mm 90 g Sändare: MHz Mottagare DG01101: MHz Inbyggda Upp till 8 timmar Uppladdningsbart Li-Polymer Ca 5 timmar 4 st. inbyggda mikrofoner kombineras, rikt- och rundupptagande Mic/Line in, testuttag för lurar, kontakt för laddställ resp. Telelink! 29

30 30 Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs detta innan du använder produkten 1) Läs och förstå dessa instruktioner. 2) Följ alla instruktioner. 3) Behåll dessa instruktioner. 4) Beakta alla varningar. 5) Börja lyssna på låg volym. 6) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel. 7) Produkten får ej tas isär. 8) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe. 9) Om du använder produkten i andra länder, kontrollera vilka frekvenser som får användas. 10) Rengör endast med torr trasa. 11) Använd inte produkten nära vatten. 12) Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste hanteras varsamt. 13) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som väskor, fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen. 14) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme. 15) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nätdelar med polariserad kontakt) 16) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, speciellt vid stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten. 17) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när

31 produkten inte används under en längre tid. 18) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får användas. 19) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället. 20) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt placerat. 21) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som solsken, eld etc. 22) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har tappats. 23) Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB. Med förbehåll för ändringar 31

32 Tillverkad av: Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sweden Tfn +46 (0) Fax +46 (0)

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

Microphone DM20 Svenska

Microphone DM20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM20 3 Funktioner - Microphone DM20 4 Komma

Läs mer

Conference Microphone DC20 Svenska

Conference Microphone DC20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Conference Microphone DC20 3 PSE (Perceptional

Läs mer

Microphone DM80 Svenska

Microphone DM80 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM80 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM80 3 Funktioner - Microphone DM80 4 Komma

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Microphone DM05 Svenska

Microphone DM05 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM05 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM05 3 Funktioner - Microphone DM05 4 Komma

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM20. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM20. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM20 3 Funktioner

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Receiver DE10 Svenska

Receiver DE10 Svenska Comfort Digisystem Manual Receiver DE10 Svenska Manual Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Receiver DE10 3 Funktioner - Receiver DE10 4 Komma igång 5 Börja använda

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY-10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY-10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY-10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY-10 4 Funktioner - Sync DY-10 5 Komma igång 6 Börja

Läs mer

Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska

Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsverktyg 4 Programmer DT05

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Speaker DS10/DS20 Svenska

Speaker DS10/DS20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker DS10/DS20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker DS10/DS20 3 Funktioner - Speaker DS10/DS20

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Innehållsförteckning I. Användarhandbok...7 1. Inledning...9 Enheten...9 2. Komma igång...15 Laddning...15 Starta...17 Använda halsslingan...17 Navigera i menyn...19

Läs mer

Comfort Digisystem Access DA-20

Comfort Digisystem Access DA-20 SecureStream Technology Bruksanvisning Comfort Digisystem Access DA-20 Sverige Access DA-20 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Access DA-20 4 Funktioner

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Comfort Digisystem Manual. Access DA20. Svenska

Comfort Digisystem Manual. Access DA20. Svenska Comfort Digisystem Manual Access DA20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Access DA20 4 Funktioner - Access DA20 7 Montering väggfäste/placering

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar 1 Introduktion BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar är gjorda för en aktiv livstil kombinerat med en skön design och teknologi som enheten innehåller. Dessa exklusiva hörlurar

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Duett

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Duett Bruksanvisning Svenska Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Följ alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat nära vatten.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Manual till vår specialmodell Uttag för extern anslutning t.ex. ett fickminne. Lyssna och spela in samtidigt Anslut tillbehöret halsslinga. Obegränsat antal

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Svenska Conference phones for every situation BESKRIVNING Tre indikatorlampor Blå mikrofon på Blå, blinkande parning Röd mikrofon av Tre högtalare Mikrofon, 360 ljudupptagning

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst på jobbet 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst på jobbet Att kunna höra kunder och kollegor är en viktig förutsättning för att kunna göra sitt jobb,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer