spel- och tävlingshandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "spel- och tävlingshandboken 2012 2015"

Transkript

1 spel- och tävlingshandboken S I S U I D R O T T S B Ö C K E R

2 spel- och tävlingshandboken

3 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 5 förord SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan! Genom Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsböckers samarbete utvecklas nya, värdefulla och intressanta utbildningsmaterial för dig som golfledare och spelare. Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i golfen och andra idrotter i Sverige. Det är självklart för oss att göra den tillgänglig för dig som är intresserad. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Golfförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter att vara en kanal för tränare, idrottsutövare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Böcker och material som vi tar fram i samverkan bidrar till att utveckla golfen. I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Läs mer på din idrottsbokhandel på nätet - Beställningar SISU Idrottsböcker Telefon: Fax: E-post: SISU Idrottsböcker idrottens förlag SISU Idrottsböcker Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A Telefon: E-post: SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet, 2012 Titel: Spel- och tävlingshandboken Idé: Bengt Lorichs Projektledning och text: Thorsten Hellmark, Göran Hermes, Svenska Golfförbundet Produktionsledning: SISU Idrottsböcker Grafisk form: Björn Andersson, Svenska Golfförbundet Original: Metaform Foto: Håkan Flank Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2012 Upplaga: Första upplagan, första tryckningen ISBN 13: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Denna bok reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF. Tillsammans med de övriga nya regelverken för perioden utgör boken en viktig stödfunktion för verksamheterna spel och tävling i Sverige. En förändring i denna utgåva är att Handicapreglerna inte längre finns som del av boken, detta eftersom Handicapreglerna nu blir en egen utgåva som en direkt översättning av EGA:s Handicapregler. I denna utgåva av Spel- och Tävlingshandboken finns mycket nytt innehåll som resulterat i att många definitioner och kapitel fått en omfattande revidering och uppdatering och bland alla dessa nyheter kan följande nämnas: SGF har beslutat att från 2013, vid sidan av EGA exakt handicap, tillämpa ytterligare ett begrepp för handicap EGA tävlingshandicap som finns beskrivet i kapitlet definitioner Bland definitionerna har vi förtydligat vad som gäller för att vara medlem i eller associerad till SGF samt de idrottsliga skillnader detta medför beträffande möjligheten att bland annat vinna RF:s mästerskapstecken Vi har förtydligat en spelares ansvar beträffande tillhörighet till och byte av hemmaklubb se definitionen av hemmaklubb och vidare i kapitel 2.7 I kapitel 2 beskrivs bland annat hur tävlingsverksamheten är organiserad i Sverige I kapitel 4 finns beskrivet hur en tävlingsledning kan agera vid frågor som rör en spelares utrustning, klubbor, bollar eller annan teknisk utrustning I kapitel 5 finns förtydliganden beträffande val av tee i handicaptävlingar och mixed tävlingar scratch Kapitel 6, Tävlingsregler, har fått omfattande nyheter och revideringar och de tidigare fyra Generella Tävlingsreglerna är nu bara två - Tävlingsregeln för långsamt spel finns beskriven för både slagspel och matchspel - Tävlingsregeln för persontransporthjälpmedel har fått en omfattande översyn - Tävlingsregeln för caddieförbud i juniortävlingar är borttagen som generell och exempel på formulering för användandet som lokal tävlingsregel finns - Tävlingsregeln som reglerar vad som gäller vid för sen ankomst har tagits bort med anledning av den nya skrivningen i Regel 6-3a Starttid i Regler för Golfspel

4 6 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1 DEFINITIONER 15 I kapitel 8 har vi förtydligat sätten att särskilja vid lika resultat I kapitel 9 redovisas formler för omräkning till EGA spelhandicap för spelare med utländska handicap CONGU exakt handicap och USGA-index I kapitel 10 har förtydligande skett när det gäller slaggolf och påföljder Kapitel 11, Amatörregler, har utökats med beskrivningar vad som är tillåtet beträffande reklam på utrustning kopplat till en spelare samt vad som gäller för hole-in-one priser I kapitel 12 beskrivs klubbhandicap eftersom detta återinförs Kapitel 15, bilagor. Matchtablåerna har lyfts ur kapitlet och exempel på sådana finns nu att ladda ner från som arbetsunderlag för klubbar och arrangörer som genomför matchtävlingar. Spel- och Tävlingshandboken kommer att finnas på som textfiler i pdf-format. Förutom detta kommer det varje år att finnas ett antal tävlingsledarmanualer som reglerar hur golftävlingar i Sverige skall genomföras övergripande och i detalj. En tävlingsledning måste starta tävlingsförberedelserna genom att tänka igenom och fastställa vad det är för tävling man är satt att genomföra och utifrån detta göra sina förberedelser. Vår förhoppning är att allt det material som finns tillgängligt för distrikt och klubbar skall stimulera ansvariga att inför varje säsongsstart samla berörda tävlingsfunktionärer för att friska upp minnet och ta till sig nyheter med ett stort syfte nämligen att kompetensutveckla alla som arbetar med att förbereda och genomföra tävlingar. En viktig del i denna kompetensutveckling är SGF:s utbildningar inom Tävlingsledning och Regler TLR, vilket informeras om på SGF Utbildning Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till alla de som på olika sätt bidragit med synpunkter, råd och kommentarer för att förädla Spel- och Tävlingshandboken Vi önskar Tävlingskommittéer, Tävlingsledare och Tävlingsfunktionärer med flera all lycka till i sitt arbete. Stockholm i november 2011 För Svenska Golfförbundets VO för Spel och Tävling Thorsten Hellmark och Göran Hermes 2 SGF:s BESTÄMMELSER OCH POLICY 2.1 ÖVERGRIPANDE Golfbana Tävlingsverksamheten 2.2 ANSVAR 2.3 TILLSTÅND SANKTION FÖR TÄVLING OCH TÄVLINGSLIKNANDE SPEL Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som kräver sanktion Riksomfattande handicaptävlingar 2.4 EVENEMANG PÅ GOLFKLUBB MED EXTERN ARRANGÖR 2.5 ÖVERORDNADE MYNDIGHETER 2.6 VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLING Öppen Golf isverige Scratchtävlingar med prispengar öppna för amatörer Internationell representation Tävlingar utomlands 2.7 KLUBBTILLHÖRIGHET BYTE AV HEMMAKLUBB 2.8 REKOMMENDATION FÖR AVSTÅNDSMARKERINGAR 2.9 POLICY RÖRANDE UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING 2.10 POLICY RÖRANDE SÄKER GOLF 2.11 POLICY OM ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK Policy om alkohol Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar Policy om dopning Dispens och dispensansökan Policy om tobak Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak POLICY OM HASARDSPEL TÄVLINGSVERKSAMHET PÅ GOLFKLUBB 3.1 EXEMPEL PÅ EN TÄVLINGSKOMMITTÉS (TK:s) UPPGIFTER 3.2 SAMORDNING MED GDF OCH SGF 3.3 ÅRSPLAN 3.4 GOLFKLUBBS TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3.5 TÄVLINGSPROGRAM 3.6 PÅVERKAN PÅ BANVÄRDERING Bana utan giltig banvärdering påverkansfaktorer Bana med giltig banvärdering handicaprond eller inte 3.7 TIPS FÖR EN BRA BLANDNING AV TÄVLINGSVERKSAMHETEN PÅ EN KLUBB

5 3.8 REKOMMENDATIONER TILL TÄVLINGSARRANGÖRER DELTAGANDEBEGRÄNSNINGAR Rondtider Partävling Äkta makar/sambor eller Äkta makar/sambor mixed Priser och rekommenderad fördelning Partävling Två Generationer Scratchpriser Medlem i fler än en golfklubb Priser enligt amatörreglerna CUT KVALGRÄNS AVTAL MELLAN TÄVLINGSARRANGÖR OCH GOLFKLUBB FRITT INSPEL FÖRE TÄVLING LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER VALFRI MEDTÄVLARE OCH STARTTID REKOMMENDATION 61 4 TÄVLINGSORGANISATIONEN 4.1 TÄVLINGSORGANISATION 4.2 TÄVLINGSLEDNING THE COMMITTEE 4.3 TÄVLINGSLEDARE SCRATCHPRISER 5.23 SÄRSKILJNINGSMETODER 5.24 FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNING 5.25 MATCHTÄVLINGAR ÖVER TID 5.26 REKOMMENDERADE VILLKOR FÖR KM OCH DM TOURNAMENT DIRECTOR DOMARE Tips för en domares uppträdande mot spelare Tips på lämplig utrustning Tips på agerande vid spelares frågor beträffande utrustning 4.6 STARTER 4.7 REGEL 33 OCH Regel 33 - sammandrag Regel 34 - sammandrag VILLKOR FÖR TÄVLING OCH UNDERLAG FÖR TÄVLINGSINBJUDAN TÄVLINGSREGLER 6.1 SGF:s GENERELLA TÄVLINGSREGLER Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel - övergripande Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i slagspel Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel i matchspel Persontransporthjälpmedel Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling och handicapronder Persontransporthjälpmedel enligt myndigheterna 6.2 LOKALA TÄVLINGSREGLER Förbud mot användandet av caddie ALLMÄNT 5.2 ANTAL DELTAGARE 5.3 HANDICAPGRÄNS HÖGSTA/LÄGSTA HANDICAP FÖR ANMÄLAN 5.4 HÖGSTA EXAKTA HANDICAP SOM FÅR RÄKNAS 5.5 ANMÄLAN TILL TÄVLING OCH BETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFT 5.6 EFTERANMÄLAN 5.7 ÖVERANMÄLAN LOKALA REGLER 7.1 SGF:s GENERELLA LOKALA REGLER Stenar i bunkrar Banmarkeringar 7.2 LOKALA REGLER 7.3 MALL FÖR SKRIVANDET AV LOKALA REGLER AVANMÄLAN FRÅN TÄVLING 5.9 HANDICAP OFULLSTÄNDIGT FÖRD ELLER FELAKTIG 5.10 REGISTRERADE HANDICAPRONDER I GIT 5.11 HANDICAPÄNDRING EFTER ANMÄLNINGSDAG MEN FÖRE TÄVLINGSSTART 5.12 HANDICAPÄNDRING MELLAN RONDERNA 5.13 ÅLDERSVILLKOR OCH BENÄMNINGAR PÅ ÅLDERSKATEGORIER 5.14 TEE I SCRATCHTÄVLINGAR 5.15 TEE I HANDICAPTÄVLINGAR 5.16 TEE I MIXEDTÄVLINGAR SCRATCH 5.17 DELTAGANDE I TVÅ ELLER FLERA ÅLDERSKATEGORIER LOTTNING OCH LOTTNINGSMODELLER SAMT SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT 8.1 STÖDFUNKTIONER OCH VERKTYG FÖR DETTA 8.2 LOTTNING Lottning av slagspelstävlingar Lottning av matchtävlingar Spelordning i matchtävling Fel vid upprättande av lottning s.k. tekniskt fel av en tävlingsledning Start från flera utslagsplatser rekommendation 8.3 DIVERSE LOTTNINGSMODELLER VID SCRATCHTÄVLINGAR

6 8.3.1 Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 2 dagar Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 1 dag Exempel på start från 1 tee, spel över 2 dagar Exempel på finalspel från 1 tee Exempel på finalspel från 2 tee s.k. U-lottning 8.4 SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT Matchtävlingar Matchtävlingar utan handicap Matchtävlingar med handicap Slagspelstävlingar Slagspelstävlingar utan handicap Slagspelstävlingar med handicap GENOMFÖRANDE AV TÄVLING - FÖRE, UNDER OCH EFTER TÄVLINGEN 9.1 FÖRE TÄVLING Sjukvård Banan Golfshop Övningsområde Servering Priser och prisutdelning Prisbord i scratchtävling Forecaddies Beredskap för regn och åska Inlämning av scorekort Insättande av reserv Registrering av deltagare vid tävling Kontroll av deltagare Tilldelning av reducerad spelhandicap vid tävling Tilläggsslag för spelare med plushandicap Tävling över 9 hål Handicap i tävlingar över längre tidsperiod Spelare utan EGA handicap Avlysning av tävling Åtgärdslista före tävling 9.2 UNDER TÄVLING Scorekortsmottagningen Akut sjukdom Rond ej fullföljd av spelare Avbrott i spelet Avbrott i spelet tävlingen kan fullföljas Avbrott i spelet tävlingen kan inte fullföljas, den annulleras eller avkortas Avbrott i spelet tävlingen kan inte fullföljas, den ställs in Resultatredovisning Resultatservice Handicaprond Handicaprond lägesförbättring Handicaprond provisoriska greener Rond avbruten av tävlingsledningen inte avslutad Rond avbruten av spelare Computed Buffer Adjustment - CBA Åtgärdslista under tävling 9.3 EFTER TÄVLING Särskiljning vid lika resultat Prisutdelning Resultatlistor Referat Åtgärdslista efter tävling SPELSÄTT, SPELTYPER, SPELFORMER 10.1 SPELSÄTT Singel Parspel Lagspel 10.2 SPELTYPER Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Slagspel Regel 3 i Regler för Golfspel Slagtävling Poängbogey Bogeytävling Slaggolf Villkor Slaggolftävling Diskvalifikationer Övrigt 10.3 SPELFORMER Singel Eclectic singel Running eclectic singel Flaggtävling singel

7 Köpenhamnare Parspel Foursome Regel 29 i Regler för Golfspel Fyrboll - Regel 30 och 31 i Regler för Golfspel Fyrboll bäst och sämst Greensome Irish Greensome Bästboll Regel 30 i Regler för Golfspel 10.4 LAG- OCH SERIETÄVLINGAR Allmänt Matchspel Slagspel Scramble ProAm 10.5 NÄRMAST HÅL 10.6 LÄNGSTA DRIVE ANSVARSFÖRDELNING SGF:s ansvar beträffande A-tävlingar GDF:s ansvar beträffande B- och C-tävlingar GK:s ansvar beträffande A-, B- och C-tävlingar 15.3 EKONOMI 15.4 ANMÄLAN OCH EFTERANMÄLAN 15.5 PRISER Vandringspriser SGF-medaljer och RF:s mästerskapstecken Prisutdelning 15.6 A-TÄVLINGAR 15.7 B-TÄVLINGAR 15.8 C-TÄVLINGAR 15.9 COURSE SET-UP NÅGRA RÅD FRÅN TEE TILL GREEN BANMARKERINGAR MALL FLAGGPLACERINGAR AMATÖRREGLER I KORTHET SÖKREGISTER KLUBBHANDICAP BAKGRUND 12.2 KLUBBHANDICAP KLUBBHANDICAP FRÅN VILKEN UTSLAGSPLATS 12.4 SPELARE MED HANDICAP DISCIPLINÄR ÅTGÄRD, UTESLUTNING OCH BESTRAFFNING ÖVRIGT 14.1 HOLE-IN-ONE (HIO) 14.2 BANREKORD VANDRINGSPRIS BILAGOR 15.1 VILLKOR FÖR A-, B- OCH C-TÄVLINGAR A-, B- och C-tävlingar Mästerskapstävlingar enligt RF:s 12 Kap Mästerskapstecken Rätt att delta i tävlan om mästerskapstecken Deltagande i DM-tävlingar SGF:s Riksomfattande handicaptävlingar och SGF:s Junior Cup

8 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 15 1 definitioner Anmälningstid Den tid under vilken anmälan till tävling eller motsvarande får ske. Antal tävlingsdeltagare I en tävling skall minst fyra spelare eller två lag per klass starta. Associering till SGF, A1 och A2 Juridisk person (Aktiebolag) som har avtal med SGF att bedriva idrottslig verksamhet. Tillhörighet för enskild spelare i A1 regleras genom medlemsavgift, medlemslån, spelrätt, aktieinnehav etcetera. A2 kan vara en öppen golfbana så kallad Pay and Play. En ansluten association omfattas inte av Riksidrottsförbundets (RF) fullständiga idrottsliga regelverk. Associationen, och därmed medlemmarna i associationen, har rätt att delta i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap och tävlingar, dock med följande tre undantag: 1. Deltagande i SM och JSM för lag däremot rätt att delta i lägre serier 2. Deltagande i DM och JDM för lag däremot rätt att delta i lägre serier 3. Motta RF-medalj på individuellt SM, JSM, DM och JDM Boll 2-, 3- och 4-boll beskriver det antal spelare/ sidor som spelar tillsammans i samma grupp (boll). I parspel kan en grupp (boll) därför bestå av fler än fyra spelare, men aldrig fler än fyra sidor i exempelvis foursome. Tre- och fyrboll förekommer som begrepp i spelform. Buffertzon Resultat omräknat till poängbogey som inte medför ändring av exakt handicap. Damtävling Tävling endast för damer. Villkoren för tävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar.

9 16 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 17 Distriktstävling Tävling inom ett GDF som endast är öppen för spelare/lag som har sin medlemstillhörighet i distriktet. För deltagande i DM krävs att spelaren/laget dessutom har sin hemmaklubb i distriktet. EGA exakt handicap En EGA exakt handicap betecknar en spelares relativa spelförmåga, i heltal med en decimal. En exakt handicap används som underlag för att fastställa en spelhandicap se definitionerna av Spelhandicap och Reducerad spelhandicap. Anmärkning: En EGA exakt handicap kan när som helst omvandlas till en EGA tävlingshandicap genom att spelaren lämnar in tre scorer från handicapgrundande ronder mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. EGA exakt tävlingshandicap EGA exakt tävlingshandicap är benämningen på en exakt handicap som har underhållits genom att registrera minst fyra handicapronder under föregående säsong, och som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen. En spelares EGA exakt tävlingshandicap används som grund för att fastställa spelarens spelhandicap från en viss tee. EGA exakt tävlingshandicap kommer att införas i Sverige Giltig banvärdering Bana som är värderad enligt det amerikanska (USGA) banvärderingssystemet med maximalt en provisorisk green per 9 hål och med en total längd som avviker från banans uppmätta längd med högst 100 meter över 18 hål eller med högst 50 meter över 9 hål. Om teemarkeringarna avviker mer än tio meter från mätpunkten på fler än två hål har banan inte giltig banvärdering. Banan kan av olika anledningar, exempelvis vinterförhållanden, vara i sådan kondition att den inte har giltig banvärdering. Klubben/Anläggningen avgör om banan saknar giltig banvärdering, vilket i så fall skall anslås. Golforganisation Samlat begrepp för SGF, GDF, GK (M1, M2, A1 och A2). Golfspel Golfspelet består i att spela en boll med en klubba från tee till och i hålet genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med reglerna. Handicapgrundande sällskapsrond Varje form av spel (inte handicapgrundande tävlingsrond), över 9 hål (handicapgrupp 3 5) eller 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, som uppfyller kriterierna för handicaprond för spelare i handicapgrupp 2 5. Handicapgrundande tävlingsrond Varje tävlingsrond som uppfyller kriterierna för handicaprond och där tävlingen arrangeras av till SGF ansluten klubb. Att klubben administrerar resultatet och att handicapjusteringar görs i GIT räcker för att tävlingen ska anses arrangerad av klubben. Rond i tävling med valfri starttid och medtävlare är handicapgrundande tävlingsrond om övriga kriterier är uppfyllda. Handicapgrupp Av EGA fastställd indelning av spelare i handicapgrupperna 1 5 utifrån spelarens exakta handicap. Handicapgräns Den högsta eller lägsta exakta handicap en spelare får ha vid sista anmälningsdagen för att få anmäla sig till en viss tävling. Handicapklass En klubbs eller tävlings indelning av spelare i grupper omfattande skilda intervall av exakt handicap. Handicaprond Handicaprond är rond som spelas under nedan angivna förhållanden och som kan påverka spelarens exakta handicap. Följande villkor skall vara uppfyllda: ronden spelas på en golfbana som har värderats enligt USGA:s banvärderingssystem och har giltig banvärdering ronden spelas enligt Regler för Golfspel och godkända lokala regler

10 18 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 19 ronden spelas enligt slagspelsregler med full handicap scoren skall verifieras av markör med officiell handicap Anmärkning: För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond. Hemmaklubb En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens handicap (handicapförande klubb). Hemmaklubben är dessutom den klubb spelaren representerar i tävling. En spelare kan vara medlem i flera klubbar under ett kalenderår, men för deltagande i vissa typer av öppna scratchtävlingar kan spelaren endast representera en klubb under ett kalenderår. Val av representationstillhörighet i sådan öppen scratchtävling sker vid spelarens start av rond vid första tävlingstillfället i sådan öppen scratchtävling. Anmärkning 1: Byte av hemmaklubb under ett kalenderår, för överförande av handicapansvar, kan ske. Överenskommelse om detta bör träffas mellan inblandade klubbar. Anmärkning 2: Bestämmelser för byte av hemmaklubb under ett kalenderår, när det gäller deltagande i vissa typer av öppna scratchtävlingar, beskrivs i Kap 2.7. Kommentar: Se även definitionerna av Öppen scratchtävling och Distriktstävling. Herrtävling Tävling endast för herrar. Villkoren för tävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar. Högsta tillåtna handicap Den exakta handicap alternativt den spelhandicap som en spelare högst får tillgodoräkna sig i en tävling. Högsta tillåtna handicap skall anges i villkoren för tävlingen. Index Tal som anger hur spelhandicap i stigande följd fördelas på en banas hål. Fördelning av spelhandicap i olika spelformer beskrivs i kapitel 10. Juniortävling Tävling endast för spelare som är 21 år och yngre. Villkoren för tävlingen kan reglera om den endast gäller för dam- eller herrjuniorer. Kalenderårsprincipen Innebär att man under hela året anses ha den ålder som man uppnår det året. Klubbhandicap En klubbhandicap är en handicap som överskrider gränsen för exakt handicap En klubbhandicap uttrycks alltid i heltal upp till ett maximum av 54. Klubbtävling Tävling öppen endast för medlemmar i den klubb där tävlingen arrangeras. Markör i tävling En markör är en person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel. Han kan vara en medtävlare. Han är inte domare. Matchspel Speltyp där en sida spelar mot en annan sida och där resultatet räknas hål för hål. Medlemskap aktivt/passivt för spelare För deltagande i SGF-tävling krävs aktivt medlemskap i golfklubb. Passivt medlemskap är att jämställa med att stå i kö för aktivt medlemskap och är ett visst förhållande mellan en person och en golfklubb som kan variera från fall till fall. Medlemskap i SGF, M1 och M2 Ideell förening, golfklubb, som är medlem i SGF. M1 innebär att klubben har ett tillsvidaremedlemskap. M2 innebär provmedlemskap som är tidsbegränsat. Tillhörighet för enskild spelare i M1 och M2 regleras genom medlemsavgift, medlemslån, spelrätt, aktieinnehav etcetera. En medlemsklubb i SGF omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) fullständiga idrottsliga regelverk. Enskild spelare och lag som tillhör en M1/M2 har därför rätt att ta emot RF:s Mästerskapstecken (SM- och DM-tecken). Mixed i parspel eller lagspel Tävling där paret eller laget består av spelare av båda könen.

11 20 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 21 Officiell handicap Exakt handicap 36,0 och lägre. Officiell tävling Tävling där golforganisation ansvarar för arrangemanget, där spelet genomförs i enlighet med spelets regler inklusive bevakning av amatörregler och handicapregler. Ordinarie klubbtee Enligt respektive klubbs beslut som kan avse färg- eller sifferangivelse enligt principen för hektometersystemet på respektive tees teemarkeringar. Exempelvis herrar gul tee eller 52-tee och damer röd tee eller 47-tee. Partner En partner är en spelare som tillsammans med en annan spelare spelar på samma sida. I threesome, foursome, bästboll eller fyrboll match innefattar ordet spelaren, när sammanhanget medger det, även dennes partner eller partners. Provisorisk green Green som tillfälligt ersätter ordinarie green. Provisorisk tee Tee som tillfälligt ersätter ordinarie tee. Reducerad spelhandicap Reducerad spelhandicap används i spelformer där justering av spelhandicap skall göras. Aktuella spelformer är exempelvis Foursome, Fyrboll eller Greensome. Beroende av spelform uttrycks reducerad spelhandicap i heltal eller med decimal. Se även definitionen av Spelhandicap. Riksomfattande tävling Tävling som engagerar golfklubbar i fler än ett distrikt och/eller där tävlingen avslutas med region-, riks- eller världsfinal. Rond (fastställd rond) En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. Angående förlängning av fastställd rond i matchspel, se Regel 2-3. Sambor Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambor är benämningen på de personer som är sammanboende. I SGF:s tävlingsverksamhet avses dessutom att paret har samma folkbokföringsadress. Score brutto och netto En spelares/sidas score eller bruttoscore är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans nettoscore är lika med bruttoscoren minskad med antalet eventuella handicapslag (spelhandicap) för hålet eller ronden. Scratchtävling Slagtävling i vilken deltagarna rangordnas efter antalet slag brutto. Matchtävling i vilken deltagarna spelar utan handicap. Poängbogeytävling i vilken deltagarna rangordnas efter antalet poäng brutto. Seniortävling SGF:s tävlingar i ålderskategorier för herrar respektive damer är indelade i följande kategorier: 35, 45, 55, 65 och 75 år för herrar samt 35, 50, 60 och 70 år för damer. De tävlande måste ha uppnått respektive ålder enligt kalenderårsprincipen för att få delta i respektive kategori. Klubb eller GDF kan välja annan indelning. Sida En sida är en spelare eller två eller flera spelare, vilka är partners. I matchspel är varje spelare på den motsatta sidan en motspelare. I slagspel är spelarna på alla sidor tävlare och spelare som tillhör olika sidor som spelar tillsammans är medtävlare.

12 22 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 23 Slagspel Speltyp där tävlarens eller sidans antal slag/poäng (brutto eller netto) summeras efter fastställd rond. Spelarkategorier För svenska SGF-tillhörande spelare finns följande kategorier: amatör (AM), professionell (PGA), non amateur (NA), olicensierad non amateur (NA Olic) och spelare under reamatörisering (REAM). Spelets regler Regler som fastställts av R&A (The Royal and Ancient Rules Ltd) och USGA (The United States Golf Association) och översatts i Regler för Golfspel samt de av golforganisation godkända lokala regler och tävlingsregler som gäller för en viss bana respektive tävling. Även Handicapregler tillhör spelets regler. Spelform Är en kombination av spelsätt och speltyp. Spelhandicap Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas. Se även definitionen av Reducerad spelhandicap. Spelsätt Sätten att spela är antingen som singel, i par eller i lag. Speltyp Det finns två typer av spel, slagspel och matchspel. Sällskapsrond Varje form av spel, med undantag av rond i officiell tävling, över 9 eller 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, där spelet sker enligt Regler för Golfspel på en bana med giltig banvärdering. Teemarkeringar Teemarkeringar skall placeras +/-10 meter från respektive tees mätpunkt, dock inte närmare än fyra meter från bakkant på respektive tee. Tillstånd för tävling Tillstånd (sanktion) från SGF, GDF eller GK att tävling, tävlingsliknande spel eller uppvisningsspel får ske vid viss tidpunkt och enligt vissa villkor. Tävling Spel som sker enligt spelets regler och där syftet är att rangordna spelarna efter uppnådda resultat. Minst fyra spelare eller två lag per klass skall starta. Tävlingsklass Uppdelning baserat på kön, handicap, ålder eller annat. Tävlingsbestämmelse Begreppet Tävlingsbestämmelse (Condition of the Competition) enligt Regel 33-1 har i Spel- och Tävlingshandboken delats upp i två kapitel nämligen Villkor för Tävling och Tävlingsregler. Definitionerna finns beskrivna i kapitel 5 respektive kapitel 6. Tävlingsledning The Committee Den eller de personer som utsetts att leda tävlingen i enlighet med Regel 33 och 34. Om situationen inte uppstår i en tävling avses den kommitté som har ansvaret för speloch tävlingsverksamheten på banan. Tävlingsorganisation De funktionärer som utsetts för att hjälpa till att genomföra en tävling. Tävlingsregel En tävlingsbestämmelse som med stöd av golfreglerna enligt Regel 33-1 reglerar vad som gäller under en enskild tävling. Brott mot tävlingsregel medför pliktpåföljd.

13 24 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 25 Tävlingsrond Rond i officiell tävling, företagsgolf, tävling för kategorier samt s.k. onsdagsgolf där klubben ansvarar för arrangemanget och där spelet genomförs i enlighet med spelets regler inklusive bevakning av amatörregler och handicapregler. Antalet hål i en tävlingsrond fastställs av tävlingsledningen. Angående förlängning av rond i matchspel, se Regel 2-3. Uppvisningsspel Speciell form av golfspel till exempel Clinic, Närmast hål-tävlingar och Längsta Drive som under vissa förhållanden är underkastade kravet att ha tillstånd från SGF. också bestämt sin fortsatta representationstillhörighet i sådana öppna tävlingar och öppna scratchtävlingar för klubblag exempelvis SGF:s Nationella Seriespel. Undantag: Scratchtävlingar i ett distrikt öppna endast för spelare i aktuellt distrikt (se definitionen av Distriktstävlingar). Öppen tävling Tävling till vilken även andra spelare/lag än medlemmar i arrangörsklubben kan anmäla sig. Villkor för tävling Villkor för tävling styr tävlingsverksamheten i Sverige i stort och är dessutom en tävlingsbestämmelse som reglerar förutsättningarna för hur en tävling skall genomföras. Till skillnad från en tävlingsregel har villkor för tävling ingen given pliktpåföljd för brott mot den. Vissa påföljder kan dock vara fastställda av SGF/GDF/Klubb. Ålderskategori Indelning med avseende på spelares ålder som används till exempel vid RM, DM och KM. Äkta Makar Två personer som ingått äktenskap. Personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. I SGF:s tävlingsverksamhet behöver paret inte ha samma folkbokföringsadress. Öppen golf Spelare med kategori amatör (AM), professionell (PGA), nonamateur (NA Licensierad, NA Olicensierad) och spelare under reamatörisering (REAM) får delta i samma tävling om inte tävlingsbestämmelserna reglerar annat. Öppen scratchtävling Tävling i vilken en spelare deltar genom att representera sin hemmaklubb och därmed

14 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 27 X2 Rubriken SGF:s BESTÄMMELSER kommer här OCH POLICY 2.1 ÖVERGRIPANDE Golfbana Allmänt sett är en golfbana en idrottsanläggning iordningsställd för spelet golf. För att kunna spela handicapgrundande ronder måste en golfbana vara värderad enligt USGA:s banvärderingssystem. De krav som USGA ställer för godkänd banvärdering är: att golfbanan är minst 1371 meter lång per nio hål att minst ett av hålen per nio hål är minst 228 meter långt att minst två hål på en 12 håls bana är minst 228 meter långa Ytterligare information finns i SGF:s dokument Definition av Golfbana Tävlingsverksamheten Av en klubb som är medlem i SGF krävs att klubben ställer sin golfbana eller den golfbana med vilken man har nyttjanderättsavtal till förfogande för SGF:s tävlingar. Detta gäller även för anläggningar (A1) som är associerade till SGF och omfattar även associerade anläggningar där det finns ett nyttjanderättsavtal mellan banägare och klubb. De tävlingar som avses är tävlingar på både förbundsnivå och distriktsnivå och omfattar på förbundsnivå: SGF:s Internationella åtaganden, EM, NM, landskamper eller motsvarande SGF:s SM- och RM-tävlingar SGF:s Juniortävlingar, Tour, Cup och JSM Klubblag SGF:s Nationella Seriespel, Elitserien och underliggande divisioner SGF:s Senior Tour SGF:s Riksomfattande Handicaptävlingar Skol-SM HandiGolf Tour

15 28 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 29 Och på distriktsnivå: GDF:s Scratchtävlingar enstaka eller som Order of Merit GDF:s Seriespel för olika åldersgrupperingar GDF:s Juniortävlingar GDF:s Seniortävlingar för herrar och damer GDF:s DM-tävlingar Arbetsordning: Det finns en inarbetad arbetsordning när det gäller att fördela SGF:s tävlingar i landet och den beskrivs enklast så här. SGF fördelar sina tävlingar på de olika distrikten (GDF) varefter respektive GDF fördelar dessa på sina klubbar. Denna process påbörjas under hösten året före själva genomförandet. Fördelningen från SGF och GDF skall göras så rättvist som möjligt och det är viktigt att det finns en bra överblick över tidigare fördelningar. Hänsyn måste även tas till om en klubb exempelvis gör omfattande ombyggnationer och därför inte har möjlighet att stå som arrangör även om det är deras tur. Ytterligare information finns i SGF:s dokument Fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar. 2.2 ANSVAR SGF har, i enlighet med Riksidrottsförbundets och sina egna stadgar samt praxis inom den svenska idrottsrörelsen, det samlade ansvaret för golfidrotten i Sverige och handhar dess internationella kontakter. Detta gäller alla former av golf och alla kategorier spelare. När det gäller professionell golf samverkar SGF med PGA. Den golforganisation som har tävlingstillståndet ansvarar för att dess tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar i golf, anordnade i Sverige, genomförs enligt denna handbok. Vidare har denna organisation ansvaret för att eventuell ekonomisk behållning tillfaller golfidrotten eller välgörande ändamål. Detta gäller även om en utomstående intressent skulle ha ett avgörande ekonomiskt inflytande över arrangemanget. Ansvaret utövas genom att kontroll sker på lämpligt sätt. Ett sätt kan vara att en kompetent tävlingsledare finns. På klubbnivå åligger det golfklubben att reglera förhål- landet mellan klubb och arrangör vid till exempel företags- och branschtävlingar. Detta sker lämpligast genom avtal. Exempel på avtal finns på TILLSTÅND SANKTION FÖR TÄVLING OCH TÄVLINGSLIKNANDE SPEL Tävlingar och tävlingsliknande spel arrangerade av eller på SGF:s golfklubbar skall följa spelets regler. Alla tävlingar i Sverige måste ha godkända tävlingsbestämmelser. Beroende av tävlingens omfattning är det golfklubb, distrikt eller SGF som kan godkänna tävlingsbestämmelserna och därmed ge tillstånd till arrangemanget. En arrangörsklubb har ansvaret att godkända tävlingsbestämmelser efterföljs. Om så inte sker kan påföljd utdömas Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som kräver sanktion Scratchtävlingar i en tour som spelas i fler än ett distrikt Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar med prispengar som överstiger minimibeloppet på Svenska MiniTouren (motsvarande) dam respektive herr Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar med TV-visning Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som spelas med deltävlingar i och utanför Sverige Riksomfattande handicaptävlingar Här avses tävlingar arrangerade på fler än en golfklubb inom fler än ett distrikt där resultaten/placeringarna räknas samman eller är kvalificerande för distrikts-, region-, riks- eller världsfinal. För dessa tävlingar skall SGF:s tillstånd inhämtas, om så inte sker kan påföljd utdömas. För tävlingar med finalspel utomlands gäller att: det verkligen är en finalresa och inte ett pris finalisterna är minst 15 stycken finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser kvaltävlingarna var och en har varit öppna för minst 15 deltagare det finns hederspris att tävla om i finalen SGF söker, när man godkänt tävlingen, tillstånd hos det lands förbund, där finalen skall äga rum. Arrangörens tillståndsansökan skall innefatta ekonomisk kalkyl, där det

16 30 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 31 framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga kronor per deltagare. Kostnaden för tillstånd fakturerar SGF den sökande direkt. För tävlingar som avslutas med världsfinal gäller speciella regler. Ansökan till SGF fordras. 2.4 EVENEMANG PÅ GOLFKLUBB MED EXTERN ARRANGÖR Vid anlitande av extern konsult för genomförande av tävling, tävlingsliknande spel och uppvisningsspel bör skriftlig överenskommelse (avtal) träffas om ersättning till denne. 2.5 ÖVERORDNADE MYNDIGHETER SGF:s överordnade myndigheter rörande tävlingar är RF, R&A och EGA. I tvister är SGF högsta beslutande nationella organ. SGF kan i sin tur hänskjuta frågor som rör spelets regler, utrustningsfrågor och amatörfrågor till R&A samt övriga frågor till RF. 2.6 VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLING Öppen Golf i Sverige Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer spelare med kategori amatör, professionell, nonamateur (licensierad alternativt olicensierad) samt spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem i eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller de villkor som stipulerats i kapitel 5 Villkor för tävling. I nästan alla svenska golftävlingar spelas öppen golf. Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar Scratchtävlingar med prispengar öppna för amatörer Arrangerande klubb har alltid ansvaret för att man följer amatörreglerna. Tävlingsledningen måste, innan tävlingen startar, veta vilka av deltagarna som har kategori PGA eller NA och som därmed har rätt att ta emot prispengar. Spelare med kategori NA Olic får inte ta emot prispengar, men är inte amatör. Spelare med kategori AM eller REAM får varken spela om prispengar eller ta emot nyttopriser som överstiger det i amatörreglerna tillåtna värdet. Förutom prispengar skall arrangörsklubben tillhandahålla ett prisbord för amatörer. Fördelningen av prispengar och amatörpriser skall fastslås före tävlingens början Internationell representation För att representera Sverige i landslag eller internationell tävling krävs att spelare är svensk medborgare och har aktivt medlemskap i svensk eller utländsk golfklubb. Spelare med dubbelt medborgarskap kan inte representera Sverige om spelaren tidigare under kalenderåret representerat annan nation. Undantag: Om arrangörsorganisationen exempelvis en internationell tour har andra tävlingsbestämmelser gäller i så fall dessa Tävlingar utomlands Årsvis meddelar SGF generellt tillstånd för klubbarna att fatta beslut om enskild medlem skall få tävla utomlands. Klubben kan sedan ge generellt tillstånd för samtliga medlemmar alternativt förbehålla sig rätten till individuell prövning. Därefter äger medlem i svensk golforganisation se definitionen rätt att utan ytterligare tillstånd delta i öppna utländska tävlingar. Deltagande i internationella mästerskap kräver oftast tillstånd från SGF som också ansvarar för anmälan. Svensk medborgare får vid inget tillfälle delta i tävling i land som är underkastat bindande FN-sanktion. 2.7 KLUBBTILLHÖRIGHET BYTE AV HEMMAKLUBB Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i viss typ av öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exempelvis SGF:s nationella seriespel. Spelare som är medlem i fler än en svensk klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken klubb spelaren väljer som svensk hemmaklubb. En spelares medlemskap i hemmaklubben kan upphöra eller byte kan ske av annan orsak. Har spelaren under kalenderåret deltagit i viss typ av öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exempelvis SGF:s nationella seriespel är det, i princip, inte möjligt att representera den nya hemmaklubben i sådana tävlingar. Regler för tävling för klubblag inom ett distrikt regleras av respektive distrikt.

17 32 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET REKOMMENDATION FÖR AVSTÅNDSMARKERINGAR Avståndsmarkeringar på banan (pinnar eller plattor) skall i första hand utvisa avståndet från markeringen till greenens mitt. Plattor i fairway rekommenderas vara vita för 200 meter, gula för 150 meter och röda för 100 meter. 2.9 POLICY RÖRANDE UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb, skall behandlas i enlighet med kapitel 13. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/gdf för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, skall detta betraktas som godtagbart skäl för uteblivande POLICY RÖRANDE SÄKER GOLF Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Information om Säker Golf finns på golf.se SGF Bana POLICY OM ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK SGF följer RF:s alkoholpolitiska riktlinjer: Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Inom idrottsrörelsen skall vi vara medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Åtgärder vid brott mot SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak regleras i Policy om alkohol Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i tävlingar och får heller inte ges reklam för i samband med tävling. Undantag för reklam gäller i utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Klubben har ansvaret att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör ett dominerade inslag i tävlingssammanhang exempelvis som reklam för priser eller delas ut som pris till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger. En golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tävlingar där varunamn för vin- eller ölprodukter ingår kan få förekomma efter samråd med SGF. Reklam för alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får inte utgöra ett dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering, övningsområde eller utrymme där barn och ungdom vistas. Ovanstående restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf, etcetera Policy om dopning En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Därför är det en spelares skyldighet att känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopningsklassade medel vilken RF följer. Spelare, som gör sig skyldig till dopning liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet. Spelaren är skyldig att själv ta reda på om ett medel han använder är dopningsklassat. Ingen kan i efterhand säga det visste jag inte om. All information rörande dopningsrelaterade frågor finns på RF:s hemsida Förteckning över läkemedel som faller under dopningsreglerna utges av RF. Aktuell lista publiceras på RF:s hemsida Vid minsta osäkerhet ifråga om bruk av läkemedel i samband med idrott, rådfråga alltid läkare, apotek eller ansvarig idrottsorganisation. Dopningstester kan utföras när som helst och var som helst såväl i Sverige som

18 34 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 35 utomlands. Idrottsutövare kan inte vägra att ställa sig till förfogande om han blir uttagen till test. En vägran bedöms utgöra positivt prov Dispens och dispensansökan Nationellt har dispensregler tillkommit för att möjliggöra för idrottsutövare, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopningsmedel, att utöva sin idrott. Individuell dispens Spelare som använder medicin upptagen på dopningslistan och som året innan deltagit eller under året avser att delta i Europatourtävling i Sverige, internationellt mästerskap i Sverige, Elitserien, SGT herrar eller damer, samt JSM Match, JSM Slag samt Finalen för JSM Klubblag skall ansöka om dispens enligt RF:s dispensregler. Dispens kan beviljas för användare av visst/vissa läkemedel för en tidsbegränsad period. Blanketter för dispensansökan finns på RF:s hemsida Generell dispens RF:s dopningskommission har beviljat generell dispens i Sverige för övriga golfspelare (som ej deltar i ovan nämnda tävlingar) enligt följande: A. Läkemedlet används för medicinskt bruk och att B. detta kan styrkas vid dopningskontroll med läkarintyg Dispens omfattar inte läkemedel som innehåller amfetamin, anabola steroider, EPO, kokain, probenecid och testosteron dels HCG, LH, HGH, IGF1 samt alla frisättande faktorer och deras analoger för dessa substanser. Svenska Golfförbundets förbundsläkare och handläggare i dopningsfrågor kan svara på frågor om ytterligare information är nödvändig Policy om tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. Golfklubb eller annan arrangör av tävling har själv att bestämma vilka regler som skall gälla under tävlingsspelet. SGF anser att användandet av tobaksprodukter i av SGF arrangerade ungdomstävlingar inte bör förekomma. Golfklubb har själv att bestämma vilka regler som i övrigt bör gälla på golfbanan och i klubbhuset. En golftävling där tobaksprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till användandet av tobaksprodukter Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot SGF:s policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning. Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen POLICY OM HASARDSPEL När hasardspelsmotiv, så kallad auktion-sweepstakes, totalisatorspel etcetera blir en del av golfspelet kan stor skada ske skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare och golfklubb, vars uppförande skadat golfen, kan ådra sig bestraffning och påföljd. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. I alla sammanhang är spelaren personligen ansvarig för överträdelser mot amatörreglerna. I de fall en arrangörsklubb brustit i sin kontrollskyldighet ställs även klubben ansvarig. Det är tillåtet att slå vad och satsa på sig själv eller sitt lag i enskild tävling men det betraktas som att spela för ekonomisk vinning och skadligt för golfsporten om vinsten vid vadslagning överstiger det belopp som stipuleras i amatörreglerna. Det är heller inte tillåtet att ackumulera pengar från flera tävlingstillfällen. Ytterligare information finns på: samt i Amatörreglerna i kapitel 11.

19 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 37 X3 Rubriken TÄVLINGSVERKSAMHET kommer här PÅ GOLFKLUBB 3.1 EXEMPEL PÅ EN TÄVLINGSKOMMITTÉS (TK:s) UPPGIFTER Uppräkningen sker utan rangordning. Utöva klubbstyrelsens mandat vid tävling Utse tävlingsorganisationer för klubbens tävlingar Fastställa rutiner för hur man hanterar av TK arrangerade tävlingar Utarbeta ett tävlingsprogram där samordning har skett med andra kommittéer inom golfklubb Utarbeta klubbens tävlingsbestämmelser Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer Utse och utbilda klubbens tävlingsfunktionärer genom att utnyttja SGF:s handböcker Verka för spel- och tävlingsutbyte med andra klubbar Svara för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt spelets regler Årligen revidera klubbens lokala regler i samarbete med distriktets regelkommitté Föreslå ordningsföreskrifter för spel på banan och övningsområde I samråd med banansvarig besluta om banmarkeringar Verka för snabbare rondtider Samverka med distriktets tävlingsansvariga För att säkra tävlingar ekonomiskt är det lämpligt och ofta nödvändigt att etablera samarbete med en eller flera sponsorer eller reklamköpare. En huvudsponsor önskar ofta få sitt företags eller någon av dess produkters namn med i namnet på tävlingen och även produkter som priser. I kapitel 2.11 finns viss information beträffande SGF:s policy för detta. 3.2 SAMORDNING MED GDF OCH SGF En golfklubb beslutar i princip självständigt om sitt tävlingsprogram. När det gäller öppna scratchtävlingar, bör en samordning ske med distrikt och/eller SGF. Grunden för både distriktens och golfklubbarnas tävlingsprogram är SGF:s program

20 38 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 39 för förbundstävlingarna. SGF är dessutom bundet av de internationella programmen för såväl amatörtävlingar som proffstävlingar. Inom distrikt och i förekommande fall även inom regioner omfattande flera samarbetande distrikt bör man tidigt under aktuell planeringsperiod för nästa säsong fastställa tider och platser för DM och KM, eventuella distriktsmatcher samt andra större tävlingar, vare sig de arrangeras av distriktsförbundet eller av någon golfklubb. Även mer breddgolfbetonade öppna tävlingar, exempelvis golfveckor, damdagar, seniortävlingar, ungdomsläger, generations- och parspelstävlingar bör samordnas inom distrikten. 3.3 ÅRSPLAN 1. SGF fastställer programmet för nästa års förbundstävlingar och meddelar detta till GDF 2. TK utvärderar årets tävlingar på klubben 3. SGF presenterar programmet för nästa års förbundstävlingar till golfklubbar som beslutar om deltagande. GDF fastställer sitt tävlingsprogram för nästföljande år. Samordning av klubbarnas öppna tävlingar sker vid distriktens ERFA-träffar. 4. Preliminärt tävlingsprogram för nästföljande år påbörjas 5. Klubbens tävlingar registreras i GIT där vissa skall godkännas av GDF 6. Fastställande av årets nya tävlingsprogram 7. Utbildning av och genomgång med årets tävlingsfunktionärer Exempel på Årsplan: GK GDF SGF 1 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April GOLFKLUBBENS TÄVLINGSBESTÄMMELSER Klubbens bestämmelser för tävling utarbetas av TK och skall efter styrelsens godkännande på lämpligt sätt meddelas medlemmarna. Dessa kan gälla för hel säsong, delar av säsong eller för enskild tävling och skall anslås på klubbens anslagstavla, hemsida eller på annan lämplig plats. 3.5 TÄVLINGSPROGRAM Med undantag för helt nya golfklubbar ärver TK år från år vissa obligatoriska tävlingar. Det är främst tävlingar om vandringspriser, KM etcetera. Sådana tävlingar brukar av hävd spelas på vissa bestämda tider under säsongen. I övrigt är det viktigt att det finns en bra balans mellan antalet tävlingstillfällen på banan och möjlighet för icke tävlande medlemmar och gäster att spela på banan. Ett stort mervärde kan finnas i att grannklubbar samarbetar och, inför säsongen, planerar några gemensamma tävlingstillfällen växelvis på banorna och på så sätt kunna frilägga ytterligare tid för klubbarnas medlemmar och greenfeespel på den bana som då inte är upptagen av tävlingsspel. Vissa av en klubbs tävlingar kan med fördel även förläggas till vardagar. 3.6 PÅVERKAN PÅ BANVÄRDERING Vid de tillfällen då en bana saknar giltig banvärdering kan handicapronder inte spelas Bana utan giltig banvärdering påverkansfaktorer En bana kan tillfälligt sakna giltig banvärdering, exempelvis till följd av: Bankondition och vinterförhållanden Att den spelade banan har fler än en provisorisk green per 9 hål Att den spelade banan avviker i total längd mer än 50 meter per 9 hål Resultat uppnådda på sådana banor kan därför inte ligga till grund för handicapronder. Respektive klubb skall själv avgöra och besluta när en bana saknar giltig banvärdering. Ett sådant beslut skall anslås Bana med giltig banvärdering handicaprond eller inte Det förekommer spelformer vilka inte klassas som handicapgrundande. Information om dessa finns i kapitel TIPS FÖR EN BRA BLANDNING AV TÄVLINGSVERKSAMHETEN PÅ EN KLUBB Tidigt på säsongen spelas en välkomsttävling, gärna parspelstävling. Det är en tävling som i första hand syftar till att introducera nya medlemmar i klubbgemenskapen. Spelformen kan vara greensome, fyrboll eller foursome gärna slaggolf eller poängbogey. Start från flera utslagsplatser kan vara lämpligt. Golfklubbar med 18-hålsbana bör arrangera en egen öppen scratchtävling gärna i

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

spel- och tävlingshandboken 2012 2015

spel- och tävlingshandboken 2012 2015 spel- och tävlingshandboken 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se SISU IDROTTSBÖCKER spel- och tävlingshandboken 2012 2015 SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan! Genom Svenska Golfförbundet

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET sid 1. Till Innehållsförteckningen. Instruktion för sökfunktioner

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET sid 1. Till Innehållsförteckningen. Instruktion för sökfunktioner SVENSKA GOLFFÖRBUNDET sid 1 Instruktion för sökfunktioner SVENSKA GOLFFÖRBUNDET sid 2 Spel- och tävlingshandboken 2012 2015 Fullständig sökning med Shift + Ctrl + F Enkel sökning med Shift + Ctrl + F (kopiera

Läs mer

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011 SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011 Svenska Golfförbundet, 2008 Idé: Bengt Lorichs Projektledning: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Text: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Grafisk form:

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Spel- och tävlingshandboken.

Spel- och tävlingshandboken. Spel- och tävlingshandboken. SISU IDROTTSBÖCKER SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Spel- och tävlingshandboken Gäller från januari 2016 4 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 5 Innehåll SISU Idrottsböcker

Läs mer

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet SYFTET MED TLR INTRO En utbildning för tävlingsledaren på golfklubben,

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Spel- och tävlingshandboken 2016

Spel- och tävlingshandboken 2016 Spel- och tävlingshandboken 2016 Här får man tag på boken I analog form: Att beställa från SISU Idrottsböcker; gå via golf.se och sök på golfbokhandeln I digital (bläddringsbar) form: På golf.se där man

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Handicapregler 2012-2015 En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Några av de viktigaste nyheterna Klubbhandicap 54-37 återinförs Obligatorisk föranmälan av handicaprond kommer att gälla

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11)

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) TÄVLINGSMANUAL 2014 F G SSENIOR R U TO 2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

ANTIDOPINGSPROGRAM FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013 2015

ANTIDOPINGSPROGRAM FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013 2015 ANTIDOPINGSPROGRAM FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013 2015 Svenska Golfförbundet (SGF) ska enligt RF:s stadgar, 11 kap, 4, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingsfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2006-03-30 1 (10) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE SGF GDF GK mars 2006 Denna manual finns att hämta på sgf.golf.se -- Idrott -- Tävling

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2016

Manual för Oakley Tour 2016 Manual för Oakley Tour 2016 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2016. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Gruppspels- / serietabell Särspel i cupspelet Hjälpmedel Mobiltelefoner

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation

Veterantouren - Tävlingsinformation Veterantouren - Tävlingsinformation Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

Bestämmelser för. Skånes Golfförbunds. Seriespel för. Herrseniorer

Bestämmelser för. Skånes Golfförbunds. Seriespel för. Herrseniorer Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Herrseniorer INNEHÅLL 1. Generellt 1.1 Bilagor 2. Representation 2.1 Ålderskategorier och ålder 2.2 Lagen 2.3 Deltagande i flera av klubbens lag 2.4 Deltagande

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2017

Manual för Oakley Tour 2017 Manual för Oakley Tour 2017 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2017. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Tävlingsmanual Loke Cup 2016

Tävlingsmanual Loke Cup 2016 Tävlingsmanual Loke Cup 2016 INLEDNING Syftet med Loke Cup är att skapa ett bredare engagemang bland den vanlige golfaren utan elittänk. Därför har initiativet tagits till en cup med matchspel mellan Sörmlands

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

2015-02-09 SM-veckan 1 (10)

2015-02-09 SM-veckan 1 (10) TÄVLINGSMANUAL 2015 SM-VECKAN 2015-02-09 SM-veckan 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Bakgrund... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge Tävlingsmanual 2017 18-21 juni 2017 Hotel & Lodge Juniorgolf @Båstad 2017 Juniorgolf @Båstad, arrangeras av Bjäre GK, Båstad GK, Torekovs GK och Åkagårdens GK. Juniorgolf @Båstad ska främja att juniorer

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 2011-02-27 RM 1 (6) Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2 2. PROTESTER 2 3. INFORMATION 2 - Anmälan 2 - Anmälningsavgift

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016.

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. PRESENTATION... 8 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER... 9 TÄVLINGSPROGRAM 2016... 10 1. GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 11 1.2 Gemensamma villkor... 11 1.2.1 Care

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2016

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2016 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2016 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 3. Tävlingsregler och tillf. tävlingsregler 5-6 4. Villkor för tävling

Läs mer

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 SGF Senior Tour 2013-01-22 1 (7) MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20)

2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20) TÄVLINGSMANUAL 2015 NATIONELLA SERIESPELET 2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf 2009 2009-03-26 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2009 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 Handicapregler 2012-2015 Originaltexten och en översättning till svenska finns på golf.se En kortfattad vägledning gavs ut som bilaga i Svensk Golf

Läs mer

MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2017

MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2017 MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2017 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst 50 år och har EGA exakt tävlingshandicap. Spelare skall

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers )

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers ) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers 2016-07-26) Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE volvo world golf challenge 2017

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE volvo world golf challenge 2017 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 2017 1 volvo world golf challenge 2017 Tävlingsbestämmelser Volvo World Golf Challenge 2017 Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel-

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012 2012-03-14 Seriespel 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012 Februari 2012 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Spel- och Tävlingsutveckling.

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats?

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats? 2007-01-22 Frågor och svar Nedan besvaras ett stort antal vanliga frågor som spelare och även andra brukar ställa till SGTs kansli eller till Tournament Directors och Golfdata ute på tävlingarna. Frågor

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016

Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016 Skandia JSM Klubblag Göteborg och Bohuslän Dal 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Ett lag består av max 9 spelare varav 7 deltar i spelet. Av de 7 spelande måste minst 2 spelare representera det minst representerade

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2016 Godkända av klubbens styrelse 20 april Årsrevision tävlingskommittén 2016 Magnus Johansson/Peter Sundmark

Regler och Föreskrifter 2016 Godkända av klubbens styrelse 20 april Årsrevision tävlingskommittén 2016 Magnus Johansson/Peter Sundmark Regler och Föreskrifter 2016 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2016 Årsrevision tävlingskommittén 2016 Magnus Johansson/Peter Sundmark Innehållsförteckning REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR KALLFORS

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

KURSAVSNITT 1. Golftävling - Allmänt

KURSAVSNITT 1. Golftävling - Allmänt KURSAVSNITT 1 Golftävling - Allmänt Spel- och Tävlingshandboken Denna bok reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF. Tillsammans med de övriga

Läs mer

SGF GOLF RANKING 2015

SGF GOLF RANKING 2015 2015-02-04 SGF GOLF RANKING 2015 SGF GOLF RANKING, ETT VIKTIGT VERKTYG SGF Golf Ranking är ett viktigt verktyg i svensk elitgolf. Genom denna poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer