Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ med e-learning Spännande och underhållande möten i Malmö Årets kongress bjöd på aktiva diskussioner och intressanta möten. En av föreläsarna var hjärnforskare Nisse Simonson vars presentation deltagarna sent ska glömma. Nr Pris 56 kr

2 B L A D M I N I S T R A T I O N det kompletta ekonomisystemet Slipp kundernas skokartonger och höj värdet på byråns tjänster För redovisnings- och revisionsbyråer som använder BL Administration tar vi nu fram ett antal nya funktioner som effektiviserar samverkan mellan byrå och kund, höjer kundnyttan och ökar byråns lönsamhet. BL Kommunikation är en webbtjänst som nu byggts in i BL Administration och som ger möjligheten att skicka information mellan två BLA-system. Byrån slipper hantera kundens skokartong och kan ägna tiden åt intäktsgivande arbete. Kunden väljer vilka delar han vill registrera själv, t ex fakturering, och kan med en enkel knapptryckning föra över uppgifterna till byrån. Med BL Företagsplatsen får byrån ett smidigt webbaserat verktyg för att grafiskt presentera redovisningsinformation för sina kunder. Det gör redovisningen konkret och lätt för kunderna att ta till sig. Och om byrån kan leverera en produkt som skapar förståelse och intresse kommer också redovisningstjänsten att värderas högre. Box Näsviken Tel: Fax:

3 INNEHÅLL NUMMER Kongress Nytt om kassaregister 29 Från huvudbok till toppen av högsta berget För Hanna Hassberg är livet inte bara redovisning och ekonomiska kalkyler. Som student läser hon naturgeografi, vilket fört henne ända till Kebnekaise för att mäta förändringar i sommartemperaturen. 33 Upprättande av årsredovisning (K3) 38 Redovisningskonsultens tystnadsplikt En ovanligt specialiserad byrå 34 ICA Butiksadministration finns i Västerås och är ovanligt specialiserade mot en kategori kunder ICA-butiker. Med en personalstyrka på nästan 150 personer som enbart koncentrerar sig inom ramen för redovisningsyrket är de Sveriges i särklass största renodlade redovisningsbyrå. 40 Fler kursalternativ med e-learning För att tillgodose alla behov och ligga i framkant när det gäller flexibilitet och tillgänglighet satsar man på e-learning som ett komplement till ordinarie kursutbud. 42 Löneväxling är ett momspliktigt byte 44 Kan en arbetsgivare helt fritt anställa den han önskar? 48 Vad menas med begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl? Ett energiknippe som ger allt. Redaktionen har ordet Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Krister Hansson Det här numret av Konsulten handlar till stor del om SRF:s 74:e kongress, som i år var förlagd till den södra landsändan, närmare bestämt i Malmö. I text och bild har vi sammanfattat det mesta kongressförhandlingar, byråkonferens, utställare, föreläsare och festlig kvällsunderhållning. På sidan 29 kan du läsa om Hanna Hassberg, en äventyrlig redovisningskonsult som utbildar sig till geolog. Hennes mål är att kunna kombinera sina två yrkesroller i framtiden, något som borde fungera bra eftersom hon tycker att båda är lite av ett detektivarbete. Vi på redaktionen önskar er trevlig läsning!

4 Nytt & Aktuellt Valet är över men vad som kommer i budgetpropositionen om skatter är i skrivande stund oklart. Några nya reformer på företagsbeskattningens område har inte presenterats. Det har för en gångs skull varit förhållandevis lugnt på beskattningsområdet. Det hindrar inte att vissa skattefrågor i domstolar ändå är intressanta. Avdrag för utbildningskostnader Av särskilt intresse för läsare av denna tidning är en kammarrättsdom som gällde en person G som bedrev aktiv näringsverksamhet som redovisningskonsult och var medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). G yrkade avdrag för kostnader avseende utbildning inom beskattning, ekonomistyrning, handelsrätt och redovisning med kr i syfte att få auktorisation som redovisningskonsult. Utöver detta yrkade hon avdrag med kr avseende deltagande i Tholin & Larssons årliga skatteträffar och i SRF:s kunskapsdagar. De senare kurserna ansågs av domstolarna som fortbildning och avdrag medgavs. Kammarrätten Kammarrätten medgav även avdrag för resterande kr. Enligt domstolen medges normalt inte avdrag för utgifter som avser grundutbildning. Det finns dock inget generellt avdragsförbud för utgifter som avser utvidgning eller förbättring av en inkomstkälla. Domstolen ansåg att nyttan av utbildningen bestod främst av att G blivit auktoriserad och därmed kunnat fortsätta sin verksamhet. Utbildningen hade inte inneburit någon förändring av verksamheten som sådan. Kommentar om rättsutvecklingen Utgången är glädjande och visar på en nyanserad bedömning av ett begrepp som grundutbildning. Det som kan anses vara skattepliktig grundutbildning för en person behöver inte vara skattepliktigt för en annan person. Även om det avser en och samma utbildning. En reflektion som kan göras i anslutning till domen är att lagstiftning och praxis på det här området är besvärlig. Medan våra politiker alltid talar om vikten av utbildning (fortbildning och vidareutbildning) så är de skattemässiga konsekvenserna inte alltid glasklara. Lagstiftaren har försökt att reglera området men avstått för att inte förvärra situationen. Min bild är dock att antalet processer kring vad som är rätt utbildning minskat. Förhoppningsvis är vi ändå på väg att komma ifrån begrepp som vidareutbildning/fortbildning och den abstrakta kopplingen till utvidgning/ förbättring av förvärvskälla. I stället bör fokus ligga på nyttan av utbildningen i verksamheten eller anställningen. Om Regeringsrätten delar den färdriktningen är väl oklart ännu. Särskilda fåmansregler? Att området är besvärligt visar inte minst att lagstiftaren ansåg att det var nödvändigt att särskilt reglera en skattefrihet för fri utbildning för anställda i företag som omplacerade eller sa upp personal även om det när lagstiftningen infördes, såvitt jag vet, inte hade drivits processer i saken. Det kan tilläggas att det i den lagstiftningen finns ett särskilt undantag från skattefriheten för delägare och närstående i fåmansföretag. Även om sådan reglering saknas i övrigt på utbildningsområdet så skall man nog utgå ifrån att beviskraven på nyttan i anställningen i realiteten skärps när det är fråga om utbildning till t ex närstående till delägare som genomgår den. En ättling som genomgår en grundutbildning och jobbar lite smått i föräldrarnas företag för att en dag ta över verksamheten kan nog knappast påräkna att slippa förmånsbeskattning om företaget betalar utbildningskostnaderna. Text: Bertil Båvall Bok eller online! Välj det som passar dig bäst! Beställ inom 10 dagar på ekonomionline.se och ange kod kon1006 så bjuder vi på en biobiljett! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Reko-handboken Nu äntligen finns handboken för distribution. Våra medlemmar kommer att få den hemskickad per post. Vill du veta hur du beställer fler exemplar, gå in på vår hemsida Miljarder att söka Runt 500 miljoner av EU:s forskningspengar på IT-området beräknas landa i Sverige de närmaste tre åren. Men svenska företag borde bli bättre på att söka offentliga bidrag, anser Ulf Castenfors, expert på offentlig finansiering. Svenska företag är dåliga på att söka bidrag och det har varit så i många år. Det är synd, för det finns stora möjligheter. I många fall kan det handla om tiotals miljoner i EU-stöd till ett enskilt projekt, säger han. Jag har träffat många företagare som lägger ett halvårs arbete på att jaga riskkapital utan att lyckas medan det kanske krävts en månads arbete för att få ett offentligt bidrag. Ulf Castenfors tror inte att det är krångel som i första hand avhåller företagen att söka. Snarare handlar det om att bidrag inte har en bra klang på svenska företag. På det viset skiljer de sig från företag i andra EU-länder. Svenska företag ser bidrag som ett svaghetstecken som att få socialbidrag. Det är en felaktig syn eftersom det i praktiken är svårt att få bidrag om inte projektet är bra och företaget inte är friskt, säger Ulf Castenfors. Han tror dessutom att IT-företag är lite extra känsliga. Där finns fortfarande en kultur där det inte anses särskilt coolt med EU-bidrag. Skillnaden mellan offentlig finansiering och finansiering av riskkapitalister ligger framför allt i att riskkapitalister finansierar hela företaget medan offentliga bidrag, som EU:s forskningspengar, går till enskilda projekt. Därför är det viktigt att verkligen se på varje projekt för sig och se om det är tillräckligt bra för att få offentlig finansiering. Inte minst när det ska tävla med företag i hela EU, säger han. Det är inte småpotatis det handlar om. Totalt delas 9,1 miljarder euro, motsvarande 83 miljarder kronor, ut till forskning inom IT-området. Källa: idg.se Ikea skulle vara störst Om Ikea var börsnoterat skulle det förmodligen vara börsens största bolag. Ikea har offentliggjort diverse resultatsiffror och Dagens Industri (DI) har utgått från dessa och gjort en uppskattning av värdet på möbelföretaget. Enligt tidningen talar det mesta för att Ikea har ett högre värde än H&M:s 379 miljarder kronor. Med dagens valutakurser omsätter Ikea dubbelt så mycket som H&M. Ikeas rörelseresultat för 2009 var 26 miljarder kronor, vilket var 19 procent högre än H&M:s resultat. Till H&M:s fördel kan sägas att de har vuxit lite snabbare och har ett starkare kassaflöde än Ikea. Sammanfattningsvis skriver DI att både Ikea och H&M är superföretag men att Ikea har en mer unik position. Många tänkbara aktörer skulle kunna slå H&M när det gäller prisvärt mode, men det är inte lika enkelt att skapa ett möbelsortiment likt Ikeas. Källa: e24.se Succé-CV:n på nätet I skuggan av Facebook växar nu Linked In fram som det viktigaste sociala nätverket för karriärmänniskor. Och på Linked In ska du inte vara kortfattad när du skriver ditt CV utan gå ut stort och ta med så mycket som möjligt. Linked In har bara 75 miljoner användare mot Facebooks osannolika 500 miljoner, men Linked In växer snabbt och utvecklas med nya funktioner som gör den till ett måste för alla som vill göra karriär i företagsvärlden, utveckla sina affärer och hitta nya kunder och skapa nya kontakter. New York Times beskriver i en artikel hur de nya funktionerna i Linked In fungerar och hur man ska göra för att få så stort nätverk och så stor spridning av sina uppgifter som möjligt. Om du följer dessa råd kommer din profil lättare upp på olika sökmotorer och Linked In kan bli som en gigantisk jobb- och uppdragsmässa för dig, skriver New York Times. Källa: Affärsvärlden SRF finns på Facebook. Hitta oss på 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 6-10 Regelrådet förlängs till 2014 Som en del i det fortsatta arbetet med att förenkla företagens vardag har regeringen beslutat att förlänga Regelrådets mandat till den 31 december Regelrådet, som inrättades av regeringen i maj 2008, är ett av de centrala verktygen i arbetet med att minska företagens regelkrångel. Regelrådets uppdrag som rådgivande organ till regeringen och myndigheterna är att bland annat att ta ställning till hur nya, eller ändrade, regler påverkar företagens administrativa kostnader. Att förenkla för företagen är ett av regeringens viktigaste verktyg för att främja fler jobb och växande företag. Eftersom vi kommer att utöka, utveckla och fördjupa arbetet med att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag på alla nivåer är det viktigt att Regelrådet fortsatt följer och granskar arbetet, säger näringsminister Maud Olofsson. Hur de regelverk som företagen har att tillämpa utformas utgör en grundläggande förutsättning för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Att förenkla för företagen är viktigt för att åstadkomma ett företagsklimat av världsklass i Sverige, där företag kan ägna tid åt sin kärnverksamhet istället för onödig byråkrati. Därför har regeringen avsatt 45 miljoner i årets budget för att driva vidare och utveckla det arbete som inleddes under förra mandatperioden. Bland annat har regeringen i maj 2010 givit länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att, i samverkan med övriga länsstyrelser, utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas arbete med regelförenkling bör utformas. Ett nytt förenklingsuppdrag gavs i juni 2010 till Tillväxtverket att lämna förslag till insatser för att främja arbetet med regelförenkling på kommunal nivå. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen i december Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 Nyheter & notiser Prisbasbelopp med mera Regeringen har beslutat om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för Prisbasbeloppet för 2011 är fastställt till kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2011 är fastställt till kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler. Inkomstbasbelopp, inkomstindex, balanstal och balansindex Samtidigt beslutade regeringen om att fastställa inkomstbasbeloppet för 2011 till kronor och inkomstindex till 142,34. Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för år 2011 en månadsinkomst på kronor. Inkomstindex används för att för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomstoch tilläggspensionen. Varje år fastställs ett balanstal genom att ålderspensionssystemets skulder jämförs med dess inkomster. Balanstalet för 2011 är 0,9549. Den automatiska balanseringen i ålderspensionssystemet ska garantera att skulderna över tiden inte överstiger systemets inkomster, det vill säga säkra ålderspensionssystemets finansiella ställning på sikt. Om balanstalet för ett år skulle ligga under 1,0000 det vill säga om skulderna överstiger inkomsterna aktiveras den automatiska balanseringen och ett balansindex fastställs. Balansindex för år 2011 är 133,56. Detta ska sedan användas vid beräkningen av ålderspensionerna i stället för inkomstindex. Prisbasbelopp och det förhöjda prisbasbeloppet 2010 Prisbasbeloppet för 2010 är kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2010 är kronor. Källa: Regeringskansliet Privatpersoners skulder ökar dramatiskt men antalet skuldsatta blir allt färre Svenska privatpersoners skulder hos Kronofogden har vuxit med över 7 miljarder sedan mitten av 2000-talet. Det visar färsk statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Men samtidigt som ökningen är dramatisk hamnar allt färre personer i skuldfällan. Under de senaste fem åren har skulderna hos Kronofogden ökat med över 7 miljarder. Men samtidigt som den totala skuldbördan ökar har antalet skuldsatta personer tvärtom minskat. Sammantaget kan man säga att den svenska betalningsmoralen överlag är god, och antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar faktiskt. Det är dock en grupp som missköter sina betalningar, och denna grupp drar dessvärre på sig fler skulder, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. Framför allt är det bland de yngsta och de äldsta i befolkningen, yngre än 30 och äldre än 60, som skulderna ökar. Personerna över 60 år har dock närmare tio gånger så stora skulder som den yngsta gruppen. Att den äldsta gruppens skulder ökar mest har en naturlig förklaring i att de har hunnit samla på sig flest krediter under årens lopp, säger Roland Sigbladh. Det finns också tydliga skillnader i skuldbördan vad gäller kön och region. Personer boende i storstadsregionerna är överrepresenterade, liksom män, som svarar för cirka 75 procent av alla skulder. Både kön och region är relativt stabila över tid. Ökningen består uteslutande av skulder till följd av enskilda mål, exempelvis kontokortsskulder, banklån och hyresskulder. En hel del av skulderna skulle kunna undvikas om kreditgivarna hade tillräckligt bra riskhanteringssystem för att göra rätt bedömning av risker. Då skulle personer som missköter sina krediter inte lika enkelt få låna pengar. En situation där redan skuldsatta personer beviljas lån de inte kan betala tillbaka gynnar i förlängningen vare sig låntagare eller långivare, säger Roland Sigbladh. Källa: UC 8 Redovisningskonsulten nr

9 Aktuell litteratur Nyföretagandet fortsätter att öka Statistik från Bolagsverket visar att nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige. Den ökning som pågått under hela 2010 fortsatte under september månad. Under september registrerades nya företag hos Bolagsverket, en ökning jämfört med samma period 2009 med 9,8 procent. Intressant att notera är att antalet aktiebolag under september ökade med hela 40 procent. Sett över perioden januari-september har det totala antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökat med 16,6 procent, från till Företagsform Antal Förändring mot september 2009 Aktiebolag procent Enskild firma ,9 procent Handelsbolag ,2 procent Kommanditbolag 83-18,2 procent Totalt ,8 procent Källa: Bolagsverket BFNs yttrande till domstol Post i varulager BFN beslutade den 13 september 2010 att lämna ett yttrande till Regeringsrätten. Frågan som ställts till BFN är om det är förenligt med god redovisningssed att vid värdering av böcker i ett varulager hos ett bokförlag betrakta varje enskilt exemplar som en post. BFN fann att varje enskild bok ska betraktas som en post. BFNs bedömning är att en post utgörs av den enskilda vara som ett företag ska sälja. I det aktuella fallet förutsätts att bokförlaget säljer böckerna styckvis, varför varje bok ska anses som en post. Hela yttrandet kan läsas på BFNs hemsida, Källa: BFN Klas Eklund: Vår ekonomi , 269 kr Tiotusentals studerande har lärt sig grunderna i samhällsekonomi med hjälp av Vår ekonomi. Högt ställda förväntningar och en händelserik omvärld motiverar nya upplagor. Med den nya upplagan befäster Vår ekonomi sin ställning som Sveriges ledande grundbok i samhällsekonomi. Carl Hemström: Bolag, föreningar, stiftelser en introduktion , 210 kr Ny upplaga av introduktionsbok i bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Efter ett introduktionsavsnitt om allmänna frågor behandlas enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Arbetslagstiftning 2010: Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli , 438 kr Arbetslagstiftning är en praktisk lagsamling för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur samt en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. Jan Thomasson m fl: Den nya affärsredovisningen faktabok med elabb , 437 kr Bokserien har hjälpt hundratusentals studenter att lyckas med sina studier. Paketet består som tidigare av tre böcker: en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Tillägg för den nya upplagan är vårt interaktiva, internetbaserade hjälpmedel elabbet. Med faktaboken följer ett 12-månaders abonnemang av elabbet. Ett telefonnummer till Skatteverket Skatteverket har tagit bort växelnumret och ersatt det med numret till Skatteupplysningen, Det innebär att den som vill ringa till Skatteverkets växel ska slå samma nummer som till Skatteupplysningen och att telefonkön blir gemensam. Skatteverket hade tidigare två olika telefonnummer, ett till växeln och ett till kundtjänst (Skatteupplysningen). Många av de samtal som skulle till kundtjänsten kom till växeln och tvärt om. Erfarenheter från andra organisationer visar att när växel och kundtjänst integreras så minskar antal samtal till växeln väsentligt. Källa: Skatteverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Avdrag för förlust på fordran vid definitivt avstående Om en person definitivt, villkorslöst och bindande avstår från rätten till en fordran eller en del av en fordran utan att få någon ersättning och det inte är fråga om en benefik rättshandling som gåva, arv, bodelning e.d. ska avståendet ses som en avyttring. Avdrag för förlust i inkomstslaget kapital kan därför komma ifråga om förlusten är verklig och inte utgör en personlig levnadskostnad. Bakgrund och frågeställning För att man ska få avdrag för en kapitalförlust på en tillgång i inkomstslaget kapital måste tillgången var avyttrad. Som avyttring anses rättshandlingar där man överlåter eller avstår från en tillgång mot någon form av betalning eller annan ersättning. Som avyttring anses emellertid inte benefika rättshandlingar som arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande. I en del fall avstår långivare från sin fordran, helt eller delvis, utan någon ersättning eller annan motprestation. Det kan röra sig om ett ackord eller om ett annat slag av eftergift. Denna rättshandling kan ha en benefik karaktär när den riktar sig till exempelvis en släkting eller en god vän. I andra fall kan den emellertid bero på att gäldenären är på obestånd och inte kan betala hela skulden. Eftergiften kan vara förknippad med villkor för att bli definitiv. Frågan är i vilka fall ett sådant avstående ska anses som en avyttring och ge möjlighet till avdrag för kapitalförlust. Gällande rätt med mera Med avyttring avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av en tillgång. Med avyttring avses också betalning på en fordran (44 kap. 3 och 4 IL). Som avyttring anses inte avstående genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande. I dessa fall sker ingen kapitalvinstbeskattning utan mottagaren övertar överlåtarens anskaffningsutgift och beskattning sker först då mottagaren avyttrar tillgången (44 kap. 21 IL). Om en fordran säljs anses den avyttrad i sin helhet även om den ersättning man erhåller för fordringen inte uppgår till fordringens nominella belopp. Avdrag för förlust på fordringen kommer då ifråga. Om en gäldenär gör en amortering av en fordran, anses motsvarande del av fordringen avyttrad. Återstoden av fordringen kvarstår (RÅ 1977 ref. 39). Exempel: Gäldenären har ett lån på kr som amorteras med kr per år. Vid amorteringen anses fordringsägaren ha avyttrat en tiondel av sin fordran på låntagaren. (Någon beskattning aktualiseras inte om lånet är i svenska kronor eftersom vinst eller förlust bara uppkommer då lånet är i utländsk valuta och en värdeförändring, mätt i svenska kronor, har skett under innehavstiden.) Om en fordringsägare definitivt avstår från hela eller en del av en fordran utan att få någon ersättning för detta och utan att det rör sig om en benefik handling eller en personlig levnadskostnad, ska en definitiv förlust anses föreligga och frågan om avdrag aktualiseras (RÅ 2010 ref. 34 samt RÅ 2009 ref. 41). Även om en avyttring föreligger kan emellertid en förlust bedömas som ej verklig eller som en personlig levnadskostnad om lånet t.ex. gjorts till en släkting eller en god vän eller liknande (RÅ 1984 not. 204, RÅ 2000 ref. 45, RÅ 2003 ref. 12 och not. 56). Skatteverkets bedömning Ofta finns villkor för en eftergift. Ett vanligt villkor är t.ex. att en avbetalningsplan för resten av fordringarna ska följas. I annat fall förfaller eftergiften. Skatteverket anser att fordringsägaren i dessa fall inte definitivt har avstått från sin fordring förrän dessa villkor är uppfyllda. I andra fall finns emellertid inga villkor för eftergiften utan långivaren avsäger sig en del av fordringen utan ersättning eller annan motprestation. I detta fall anser Skatteverket att fordringen får anses avyttrad i och med avtalet om eftergift. Om gäldenären är en familjemedlem eller en god vän till fordringsägaren eller på annat sätt närstående, har eftergiften ett benefikt moment. Skatteverket anser att presumtionen är att en avyttring i dessa fall inte föreligger utan eftergiften kan likställas med en gåva. Det är fordringsägaren som har bevisbördan för att eftergiften sker av affärsmässiga skäl. Avdrag för förlusten kan också vägras om den får anses som en personlig levnadskostnad eller om den av något skäl inte ska anses som verklig. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

11 SpeedLedger e-bokföring klart störst i Sverige på webb-baserad bokföring Vill du kostnadsfritt få nya klienter till din byrå? Genom att bli medlem i vårt nätverk ekraft, får du möjlighet att medverka på de hundratals kundträffar SpeedLedger genomför varje år tillsammans med de svenska bankerna. Som medlem i ekraft finns även möjlighet att hjälpa våra nya kunder igång. Full intäkt för en sk starthjälp tillfaller dig som konsult. ekraft är kostnadsfritt. Läs mer på speedledger.se/ekraft SpeedLedger e-bokföring fungerar med: Danske Bank, Handelsbanken, Landshypotek, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Sparbanken Finn, Sparbanken gripen, Sparbanken Syd, Swedbank & Sparbankerna. speedledger.se

12 Kvalitetssäkring Hur kvalitetssäkrar jag mina tjänster? Om du ställer dig den frågan, vad blir ditt svar? Den här frågan berör alla auktoriserade redovisningskonsulter. Alla som följer Reko, svensk standard för redovisningstjänster. Vad innebär det att du kvalitetssäkrar dina tjänster? En kvalitetssäker årsredovisning, redovisning och rådgivning. Det finns många vägar dit. Kunskap i ämnet är förstås nummer 1. Men för att undvika misstag behöver du lägga upp en strategi. För ett litet redovisningsföretag kan det vara tillräckligt att ha genomtänkta rutiner och att någon ser med andra ögon på det utförda arbetet innan det lämnas till kunden. För ett större redovisnings- och revisionsföretag kan det vara nödvändigt att du bygger upp ett internt kvalitetskontrollsystem med väl dokumenterade rutiner och interna kvalitetsgranskningar. Men om du vill mer med ditt redovisningsföretag. Om du vill vidareutveckla din kvalitetssäkring, så kan ett kvalitets- och byråledningssystem enligt ISO 9001 vara rätt väg. Systemet bygger på kundnytta och att göra allt rätt från början. Det är en komplett utarbetad arbetsprocess där avtal, arbetsrutiner, säkerhetstänkande och kundnytta är grundläggande begrepp. En ISO 9001 certifiering är ett verktyg för att uppnå en väl fungerande organisation och innehåller de rutiner som behövs enligt Reko, svensk standard för redovisningstjänster. Men en ISO certifiering ger också mycket mer än det. Det är ett stöd i byråledning och marknadsföring av tjänster, som ger ett helhetstänkande för att driva redovisningsföretaget. Och det ger både kund och medarbetare trygghet. Många av SRF:s medlemmar har valt ISO 9001 certifiering som hjälpmedel för att driva sina företag. En certifiering tillsammans med SRF inkluderar bland annat årliga kvalitetsuppföljningar och en kvalitetskonferens varje år för erfarenhetsutbyte. Under hösten har SRF:s certifieringssystem uppdaterats och kompletterats med fler dokumentmallar för att underlätta processen att starta upp en ISO-certifiering. Är du intresserad av att veta mer? Läs informationen om ISO 9001 på SRF:s hemsida, välj Om SRF. Nästa kurstillfälle för att starta upp en ISO certifiering är den 11 november. Se kursutbudet på hemsidan, under specialkurser hittar du Kvalitetsstyrning ISO Har du frågor om SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till eller Eva Sandström, kvalitetschef SRF Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminärdeklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Med WinSkatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera. Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008 och Kontakt: en del av Björn Lundén Information AB PROGRAMGRUPPEN AB Tel: Fax: E-post: 12 Redovisningskonsulten nr

13 Landets effektivaste redovisningskonsulter har en sak gemensamt. Främst för de främsta. Sveriges effektivaste redovisningskonsulter har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta.

14 Kongress 2010 Efter SRF:s 74:e kongress kan vi konstatera att den blev mycket lyckad. Aktiva diskussioner och intressanta föreläsningar varvades med utställarerbjudanden och festligheter. Malmö visade sig verkligen från sin bästa sida. På följande sidor kan du som inte var med ta del av händelserna och du som var på plats återuppleva några intensiva dagar i härlig SRF-anda. foto: KRISter HanSSon 14 Redovisningskonsulten nr

15 Redovisningskonsulten nr

16 Några av årets utställare Sebastian Jönsson och Linda Arousell SpeedLedger Fler och fler företag satsar på att erbjuda sina kunder bokföring via nätet. Ett av dem, som dessutom var med som utställare för första gången, är SpeedLedger. Företaget har funnits sedan 2000 och har sitt säte i Göteborg. I montern står Sebastian Jönsson och Linda Arousell, förväntansfulla och redo att demonstrera sin produkt. Det finns många leverantörer av webbaserade bokföringsprogram men det som gör oss lite speciella är att vi har en direktkoppling till bankkontot, berättar Linda Arousell. Så fort det kommer in pengar på kontot bokförs de per automatik mot företagets 1930-konto. Det spar tid för kunden och man vet att bankkontot alltid stämmer överens med bokföringen. Vi fokuserar på enkelhet och har samarbeten med alla storbanker, säger Sebastian Jönsson. Målgruppen för oss är småföretagare som sköter sina betalningar via en internetbank. Ytterligare en tjänst som SpeedLedger marknadsför är ekraft. Som redovisningskonsult kan man bli certifierad efter en 2-timmars telefonutbildning och sedan hjälpa SpeedLedgers nya kunder att lära sig systemet. Möjligheten är då stor att kunder väljer att fortsätta ta hjälp av just den redovisningskonsulten. Tillsammans med bankerna bjuder vi in kunder och minst en certifierad redovisningskonsult på orten, berättar Sebastian Jönsson. Kunderna får en demonstration av vårt webbaserade bokföringsprogram och erbjuds starthjälp av redovisningskonsulten. Idag har vi 310 medlemmar i hela landet men det finns absolut plats för fler. För redovisningskonsulten är det här ett bra sätt att lära känna nya kunder men även att hålla sig ajour med vårt system. Genom att hjälpa andra håller man kompetensen uppe. Per Ahmed, Ulrika Avedal Åberg och Martin Garp Norstedts Juridik Riktiga veteraner på SRF-kongressens utställning är Norstedts Juridik. De har varit med alla år hittills. I montern hittar vi Per Ahmed, Ulrika Avedal Åberg och Martin Garp. Att var på plats här och visa upp sig är riktigt bra för oss, säger Per Ahmed. Vi får tillfälle att möta nya kunder och har möjlighet att återupprätta kontakten med gamla bekantskaper. Dessutom träffar vi en hel del kollegor i branschen. Norstedts Juridik är ett ledande informationsförlag och programvaruföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning. Två stora målgrupper för Norstedts Juridik är naturligtvis redovisningskonsulter och revisorer och fokus under SRF:s kongress är utbudet av utbildningar och programvaror inom skatt och ekonomi. Norstedts Juridik har 180 anställda vid kontoren i Stockholm och Göteborg. Vi har precis inlett ett partnersamarbete med SoftOne, berättar Martin Garp. Vi kommer att sälja varandras produkter och ta fram ännu bättre erbjudanden mot våra kundgrupper. Våra verksamheter kompletterar varandra så vi tror mycket på det här samarbetet. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Robert Cygnaeus och Catarina Sundqvist Approve-It KIBI Software Solutions med sin produkt Approve-It är ytterligare en ny bekantskap för de flesta av kongressens besökare. Approve-It är en fakturascanningstjänst som har ersatt Smart Invoice, vilken några av SRF:s medlemmar använt sig av tidigare. För redovisningsbyråer kan en sådan här tjänst göra stor nytta, säger Robert Cygnaeus. Eftersom allt sparas elektroniskt behöver man aldrig hamna i en diskussion om var dokument och original finns någonstans. Det är heller ingen risk att dokument försvinner vid attest. Med hjälp av fakturascanning finns en möjlighet att sänka produktionskostnaden för sina tjänster och därmed tjäna lite mer på varje kund. Från Approve-It finns färdiga kopplingar till de flesta bokföringsprogram och SRF har tecknat ett specialavtal som kan nyttjas av medlemmarna. Vi har en intressant uppgradering på gång och det är att man i den här tjänsten även ska kunna bevaka avtal så att man aldrig riskerar att missa en uppsägning av ett hyresavtal eller leasingkontrakt. Ett bra sätt att ha kontroll på alla dokument som är kopplade till redovisning och ekonomi. reko portalen Redovisningskonsulten nr

18 18 Redovisningskonsulten nr

19 Festligt, roligt och underhållande Underhållningen under de två kongresskvällarna höll en hög nivå och lockade till många skratt. Vid onsdagskvällens mingelbuffé tillägnades SRF dessutom en alldeles egen sång där kongressgeneralen Olle Larsson fick spela lite av huvudrollen. Text: Tina Sjöström FOTO: KRISTER Hansson Musikaliska stand-up med stil, klass och elegans. Så presenterar sig Tre Flugor som stod för underhållning vid onsdagens mingelbuffé. Kända musikaliska stycken framfördes med nya och väldigt träffande texter om bland annat redovisningskonsulter och medelålders män. Som en del av showen fick publiken spontant kasta ur sig några ord, vilka som helst. Med hjälp av de orden skulle sedan underhållarna sätta ihop en sång. Orden de fick var kunskap, sprit, redovisningskonsult, velociped, glädje, Malmö, burka, fusk och kärlek. Efter 20 minuter var en ny, bejublad SRF-sång född. Texten kan du läsa här intill. Skönsjungande och kvick Vid torsdagens kongressmiddag stod Fredrik Swahn för showen. Fredrik Swahn är utbildad sångpedagog, musikalartist och har medverkat i melodifestivalen. En medverkan som de flesta verkade ha glömt bort och som Fredrik gärna skojade om. Han visade prov på en enastående repertoar, från roliga anekdoter till storslagen opera. Många förundrades över hur en enda person, med bara en pianist till hjälp, kunde underhålla och engagera en publik på över 200 personer så naturligt och utan svårigheter. Att dessutom får lika många ekonomer att dansa ringdans runt borden torde vara en bragd. Efter denna imponerande underhållning ser vi alla fram mot vad nästa års 75-års jubileum i Stockholm har att erbjuda. Kongressång a la Malmö Melodi: Nu är det jul igen. På en velociped Med glädje Olle gled Till Malmö för att söka kunskap Men kom i obalans Vid kvällens första dans Av sprit och kärlek fick han sällskap Efter lite snusk Och redovisningsfusk Så dansa vår konsult mazurka Till frukost nästa dag Var han ej lika glad Då gömde Olle sig i burka! Redovisningskonsulten nr

20 Det är vår tid nu Årets kongressförhandlingar, de 74:e i ordningen, öppnades som sig bör av förbundsordförande Mikael Carlson. 150 medlemmar hade valt att medverka för att påverka besluten av de motioner som inkommit till förbundsstyrelsen. Text: Tina Sjöström Snart försvinner revisionsplikten för en del av Sveriges bolag och vi sitter mitt i händelsernas centrum, började Mikael Carlson. Vi måste våga kliva upp i värdekedjan, det är bra både för oss redovisningskonsulter och för våra kunder. Det är skönt att veta att SRF har marknadens skickligaste medlemmar. Nytt inom SRF Mikael Carlson fortsatte att berätta om SRF:s satsning på en ökad profilering. Fler kvalitetskontrollanter och en skatteexpert har anställts under hösten, rekrytering pågår av en sakkunnig inom redovisning och moms. Allt för att ge bästa möjliga stöd till medlemmarna. Eva Sandström, kvalitetsansvarig, tog över och berättade om satsningen på kvalitetsarbetet. Vi blir fler kontrollanter för att nå upp till den målsättning vi har i antal gjorda kvalitetskontroller. Det här är ett viktigt men dyrt arbete. För att serva er medlemmar tar vi av förbundets resurser, vi vill att ni ska få de bästa förutsättningarna när det gäller att bibehålla en hög kvalitet. Under året har SRF gjort en stor datasatsning för att kunna hantera det ökande antalet medlemmar. Vårt gamla system var anpassat för att hantera medlemmar, nu har vi vuxit till och var i stort behov av ett nytt system, sa VD Fredrik Lantz. Vi har haft en inkörningsperiod men håller nu på att lära oss att kommunicera ännu bättre med er medlemmar. SRF är ett servicebolag och det vill vi att ni ska uppfatta oss som också. Aktiv diskussion Två av de inkomna motionerna som gällde förändring av styrelseorganisation samt ändrad bolagsordning möttes av ett krav på avslag. Endast ett fåtal personer i kongressen var dock av den åsikten så båda motionerna bifölls med stor majoritet. Efter en aktiv och nyanserad diskussion om alternativa former och tillvägagångssätt har nu SRF:s styrelse fått mandat Mikael Carlson till ett effektivare arbete med snabbare kommunikationsvägar. Resterande motioner samt val av styrelseledamöter röstades fram utan synpunkter. HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING Företagsvärdering november 2010, Göteborg Ekonomistyrning i AB november 2010, Stockholm Redovisning tjänste- och entreprenadföretag 17 november 2010, Göteborg Redovisning II november 2010, Malmö Redovisning II påbyggnad december 2010, Göteborg Årsredovisning enligt de nya K-reglerna november 2010, Göteborg 20 Redovisningskonsulten nr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

carl jan granqvist bjuder på mer än mat Debatt: Redovisningen kan bli fel, trots att revisorer gör rätt Smakfull entreprenör

carl jan granqvist bjuder på mer än mat Debatt: Redovisningen kan bli fel, trots att revisorer gör rätt Smakfull entreprenör Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 4 2010 2012 osäkert rättsläge kring dubbelbestraffning k2 uppfyller krav på rättvisande bild xxx att locka de bästa studenterna en utmaning

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer