Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3"

Transkript

1 Chalmers Institutionen för Teknisk Fysik Göran Wahnström Tentamen i FTF4 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Tid och plats: Tisdag aug, kl i Väg och vatten -salar. Hjälpmedel: Physics Handbook, BETA, Sammanfattning av kursen FTF4 Termodynamik för F3 (utdelat), Chalmersgodkänd räknare. Jourhavande lärare: Göran Wahnström, tel , Bedömning: Varje uppgift ger maximalt poäng. Till detta adderas eventuella duggapoäng. För godkänt krävs poäng (4:a minst 3 poäng, 5:a minst 4 poäng). Lösningar: Anslås på kurshemsidan. Rättningsgranskning: Tisdag 4 sep, kl :5-3. i S33, 3:e våningen i byggnad Soliden.. En behållare innehåller luft, som från början har samma temperatur som omgivningen. Med hjälp av en rörlig kolv komprimeras luften till halva volymen. Processen sker så långsamt att den kan betraktas som isotermisk, och det arbete som uträttas på gasen vid kompressionen blir då W. Därefter låter man gasen expandera tillbaks till sin ursprungliga volym, men denna gång sker processen så snabbt att den kan betraktas som adiabatisk. Processen är dock fortfarande tillräckligt långsam för att kunna anses ske kvasistatiskt. Det arbete som gasen uträttar på kolven blir då W. Ange de två processerna schematiskt i ett PV-diagram samt beräkna kvoten W /W! Luften får behandlas som en idealgas med konstant värmekapacitet (3 translationsfrihetsgrader och rotationsfrihetsgrader, dvs f =5).. Emilia vill ordna med varmvatten till sitt fritidshus och använder då en eldriven värmepump. I närheten ligger en sjö och hon utnyttjar bottenvattnet med temperaturen +4 C som lågtemperaturreservoar. Hon önskar varmvatten med temperaturen +5 C. Antag att värmepumpen arbetar helt idealt. Hur mycket värmeenergi kan hon tillföra husets varmvatten per förbrukad Joule elektrisk energi? Du ska härleda ditt svar utgående från första och andra huvudsatserna och du ska illustrera energiflöderna i en figur! 3. Temperaturen i nedre delen av solens kromosfär är 5 K. Bestäm sannolikheten för att en vätemolekyl ska befinna sig i det första respektive andra vibrationsexciterade tillståndet vid denna temperatur. Nödvändiga numeriska data får tas från Physics Handbook.

2 4. Betrakta ett gitter av lokaliserade väteatomer vid temperaturen T. Antag att varje väteatom kan befinna sig i fyra olika tillstånd: tillstånd antal elektroner energi neutral - ɛ positiv - ɛ negativ ɛ exciterad ɛ (a) Vilket värde ska kemiska potentialen för elektronerna ha för att medelantalet elektroner per väteatom ska vara? (b) Givet detta värde på kemiska potentialen, bestäm sannolikheten för att en väteatom befinner sig i ett tillstånd med precis en elektron! 5. Standardmodellen för en Fermigas är en uppsättning av fermioner som rör sig i en lådpotential, där energinivåerna ges av uttrycket ɛ nxnyn z = ( ) h (n x + n y + n m L z) ; n x, n y, n z {,, 3,...} och där V = L 3 är lådans volym och m fermionens massa. Man kan också anta att fermionerna rör sig under inverkan av en tredimensionell isotrop harmonisk oscillator potential. Motsvarande uttryck för energinivåerna är då ɛ nxn yn z = ( 3 + n x + n y + n z )hf ; n x, n y, n z {,,,...} eller ɛ n = ( 3 + n)hf ; n {,,,...} med degenerationsgraden g n = (n + )(n + ) Betrakta N fermioner med spinn / som rör sig i en tre-dimensionell isotrop harmonisk potential. Bestäm tillståndstätheten g(ɛ) och härled sedan ett uttryck för fermienergin ɛ F! Antag att antalet fermioner är stort och att energispektrat kan betraktas som kontinuerligt. Hur ska frekvensen f väljas om man ska få samma fermienergi som för fermioner i en låda med volymen V?

3 Tentamen i FTF4 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Tid och plats: Tisdag aug. W = P dv Isoterm: P V = NkT P = NkT V W = Adiabatisk process: V / P = P V V. V P V V dv = P V log =,69P V P V γ = konst. P V γ = P (V /) γ P = P γ V γ V γ, där γ = c P cv = f+ f =,4. W = V V / P γ V γ V γ = P V γ W W =,87. ( γ ) =,6P V.

4 . Andra huvudsatsen: S tot. I denna process kommer sjöns entropi minska enligt S S = Q in /T S och varmvattnets öka enligt S V V = Q ut /T V V. Vi har alltså S tot = S S + S V V = Q ut /T V V Q in /T S. Enligt lagen om energins bevarande (första huvudsatsen) måste vi ha att Q ut = Q in + W. Vi använder detta samband för att eliminera Q in ur olikheten ovan, och löser för Q ut : Q ut W T V V T V V T S = W 33K 46K = 7 W. Om pumpen arbetar helt idealt så blir entropiökningen och ersätts av =. Vi får alltså 7 J värme för J elektrisk energi. 3. Physics handbook, sektion 5.7: Vibrational energy hν e = mev. Låt oss för enkelhetens skull definiera grundtillståndets energi till : E =. De första två exciterade tillstånden får då energierna E = hν e respektive E = hν e. Sannolikheten att hitta en molekyl i tillståndet n ges av p n = /Z exp( βe n ), där β = /(kt ). Z = exp( βe n ) = n= Vi får alltså exp( βnhν e ) = n= p = exp( βhν e )( exp( βhν e )) =., exp( βhν e ). p = exp( βhν e )( exp( βhν e )) =.6.

5 4. Sannolikheten för att vara i tillstånd i med energin E i och N i elektroner ges av där p i = Z e β(e i µn i ), Z = i e β(e i µn i ). (a) Medelantalet kommer vara om sannolikheten för att hitta elektroner är lika stor som sannolikheten för att hitta elektroner, d.v.s. om p positiv = p negativ Z eβɛ = Z e β(ɛ µ) e βɛ = e βµ µ = ɛ. (b) Om µ = ɛ ges sannolikheten för att en atom befinner sig i ett tillstånd med precis elektron av p( elektron) = p neutral + p exciterad = = cosh(βɛ ) cosh(βɛ ) + e β(ɛ +ɛ ) + e β( ɛ +ɛ ) e β(ɛ +ɛ ) + e βɛ + e βɛ + e β( ɛ +ɛ ) 5. Låt oss börja med att förenkla uttrycken för energinivåerna och degenerationsgraden, under det givna antagandet N : ɛ n = nhf g n = n. Antalet tillstånd mellan n och n + dn (där dn n) är g n dn, där tvåan kommer sig av att det finns två möjliga spinn för varje tillstånd i potentialen. Om vi byter variabel till ɛ måste samma antal tillstånd ges av g(ɛ)dɛ = g(ɛ) dɛ dn g(ɛ) = g n dɛ dn Fermienergin ɛ F ges av N = ɛf dn. Om vi likställer dessa uttryck får vi g(ɛ)dɛ = = n hf = ( ɛ hf hf ) = ɛ (hf) 3. ɛ3 F 3(hf) 3 ɛ F = hf 3 3N. Fermienergin för en gas i en låda ges av ( ) ɛ F = h 3N /3. 8m πv Om vi likställer dessa båda uttryck för ɛ F och löser för f får vi f = h ( ) 3N /3 8m π V. 3

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen 140115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen 140115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges. 1 NFYA: Svar och lösningar till tentamen 14115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges. Uppgift 1 a) Vi utnyttjar att: l Cx dx = C 3 l3 = M, och ser att C = 3M/l 3. Dimensionen blir alltså

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046)

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Tentamen 23 oktober 2008 em 14:00-18:00 Tid: 4 timmar. Lokal: "Väg och vatten"-salar. Lärare: Nikolce Murgovski, 772 4800 Tentamenssalarna besöks efter ca 1 timme

Läs mer

Ch. 2-1/2/4 Termodynamik C. Norberg, LTH

Ch. 2-1/2/4 Termodynamik C. Norberg, LTH GRUNDLÄGGANDE BEGREPP System (slutet system) = en viss förutbestämd och identifierbar massa m. System Systemgräns Omgivning. Kontrollvolym (öppet system) = en volym som avgränsar ett visst område. Massa

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Exergi- & energiomsättningen. Göteborgs kommun

Exergi- & energiomsättningen. Göteborgs kommun Exergi- & energiomsättningen i Göteborgs kommun 1991 Köpt el 4075 Leverans till Göteborg 3739 Köpt el 4075 Leverans till Göteborg 3739 262 69 143 Förlust Leverans till Göteborg 262 69 143 Förlust Leverans

Läs mer