Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12"

Transkript

1 /

2

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Funktion Tekniska data Behörighetsuppgifter Effekt Drifttryck Drifttemperatur Omgivningsvillkor Miljöegenskaper/återvinning Innehåll Mått Vikt Montage Montagevillkor Uppställning av varmvattenberedare Montera temperaturgivaren Installation Förutsättningar Hydraulisk anslutning Idrifttagande Urdrifttagande Service Service Serviceplan Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Rengöra varmvattenberedare med elpatron Byta magnesiumanod Byta ut beklädnad Felsökning Tillbehör Elektrisk uppvärmning / La 3-39

4 10.2 Extern strömanod Reservdelar Anteckningar Ordlista / La 4-39

5 1 Användaranvisningar Översättning av originaldriftanvisning 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Arbeten med apparaten får endast genomföras av personer som har genomgått kvalificerad utbildning. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 5-39

6 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift av apparaten med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service av apparaten, egenmäktiga konstruktionsändringar i apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna medier, brister i försörjningsledningarna, force majeure / La 6-39

7 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Beredaren är ämnad för: uppvärmning av tappvatten i enlighet med TrinkwV (tysk tappvattenförordning), primärvärme enligt VDI Apparaten får endast användas i slutna rum. Uppställningsrummet måste vara frostsäkert och skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå på apparaten eller på annat materiel. 2.2 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Normaldrift Alla skyltar på apparaten skall hållas rena och läsbara, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid El.anslutning För alla arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 7-39

8 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Exempel: WAS 150 WAS Typserie: Weishaupt Aqua Standard 150 Storlek 3.2 Funktion Beredaren är ämnad för drift i slutna varmvattenanläggningar. Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en slingvärmeväxlare. El-uppvärmning (tillval) En elpatron kan monteras in som en extra värmekälla (se kap. 10.1). Extern strömanod (tillval) Den inbyggda magnesiumanoden kan ersättas av en extern strömanod (se kap. 10.2). 3.3 Tekniska data DIN CERTCO 0247/ 06-13MC Behörighetsuppgifter WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS / 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC SVGW Effekt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Beredskapsförlust vid 45 K 1,62 kwh/24h 1,72 kwh/24h 1,91 kwh/24h 2,16 kwh/24h 2,58 kwh/24h Flöde (temperaturdifferens = 35 K) 124 liter 163 liter 194 liter 290 liter 306 liter Beredarkapacitet (60 C) 7,9 kwh 10,4 kwh 12,4 kwh 19,2 kwh 21,8 kwh Kontinuerlig effekt (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare upptill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare nedtill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Korttidseffekt (1 (temperaturdifferens = 35 K) 22 kw 29 kw 38 kw 52 kw 80 kw , , liter/ 10 min (1 Är beroende av angiven kontinuerlig effekt. 230 liter/ 10 min 320 liter/ 10 min 480 liter/ 10 min 540 liter/ 10 min / La 8-39

9 3 Produktbeskrivning Tryckförlust tappvatten ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Tryckförlust värmeväxlare WAS 150 WAS 200 WAS 280, WAS 400 och WAS ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Drifttryck Primärvärme Tappvatten max 10 bar max 10 bar Drifttemperatur Primärvärme max 110 C Tappvatten max 95 C / La 9-39

10 3 Produktbeskrivning Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/förvaring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens Miljöegenskaper/återvinning Beredaren är fri från Cr6 (hexavalent krom), bly och CFC (klorfluorkarboner) Innehåll WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Nominellt innehåll tappvatten 150 liter 200 liter 280 liter 400 liter 450 liter Primärvärme 6,7 liter 8,9 liter 10,4 liter 14,6 liter 24 liter Mått WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS Diameter inspektionsöppning 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 2 Tippmått 1208 mm 1436 mm 1847 mm 1857 mm 2050 mm 3 Ställbar fot 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 4 Givarhylsa nedtill 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 479 mm (1 5 Givarhylsa upptill 719 mm (1 827 mm ( mm ( mm ( mm (1 6 Kallvattenanslutning 117 mm (1 117 mm (1 117 mm (1 115 mm (1 115 mm (1 7 Returledning 252 mm (1 252 mm (1 252 mm (1 216 mm (1 216 mm (1 8 Cirkulationsanslutning 536 mm (1 666 mm (1 876 mm (1 606 mm (1 710 mm (1 9 Framledning 684 mm (1 792 mm ( mm (1 988 mm ( mm (1 0 Varmvattenanslutning 942 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 q Höjd 1049 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 w Diameter lock 636 mm 636 mm 636 mm 733 mm 733 mm (1 Måttet avser en höjd om 15 mm på de ställbara fötterna / La 10-39

11 3 Produktbeskrivning Vikt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Tomvikt (utan förpackning) 79 kg 95 kg 126 kg 170 kg 182 kg / La 11-39

12 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevillkor Kontrollera beredartyp och drifttryck Det drifttryck som anges på typskylten får inte överskridas. Kontrollera beredartypen. Kontrollera att drifttrycket ligger inom angivna ramar (se kap ). Kontrollera uppställningsrummet Kontrollera att uppställningsrummet är frostsäkert. Kontrollera golvets och matningens bärförmåga (se kap ). Kontrollera att golvet är jämnt. Kontrollera hydrauliksystemets utrymmesbehov. Kontrollera ledningsvägarna. Kontrollera rummets lägsta höjd, beakta tippmåttet (se kap ). 4.2 Uppställning av varmvattenberedare Undvik stötar och slag vid transportering och uppställning av beredaren. Isoleringsmaterialet är tryckkänsligt - hantera apparaten med försiktighet. Min.avstånd Beakta min.avståndet mot taket vid montage- och servicearbeten: Stavanod 350 mm Kedjeanod 200 mm Se till att det finns tillräckligt med utrymme då elpatronen monteras/demonteras (se kap. 10.1). Räta upp beredaren Beredaren kan höjas eller sänkas genom att justera de ställbara fötterna. WAS 150, WAS 200 och WAS 280 WAS 400 och WAS 500 Höjd ställbar fot mm mm Vrid inte de ställbara fötterna ända tills det tar stopp, det kan leda till att stomljud bildas. Justera de ställbara fötterna så beredaren står vågrätt / La 12-39

13 4 Montage 4.3 Montera temperaturgivaren Beroende på värmepannan används olika temperaturgivare för regleringen. Värmepanna Temperaturgivare WTU, WTG QAZ 21 Ni 1000 WTC NTC 12 kω Montera givaren i sitt respektive dykrör. Spännfjädern som finns monterad i dykröret håller fast givaren / La 13-39

14 5 Installation 5 Installation 5.1 Förutsättningar Primärvärmen skall motsvara riktlinjen VDI 2035 eller jämförbara lokala föreskrifter. 5.2 Hydraulisk anslutning Spola igenom värmeväxlaren. Föroreningar försvinner. Anslut ledningarna för primärvärmen. Anslut tappvattenledningarna, beakta lokala föreskrifter (t.ex. DIN 1988, SS-EN 806). Anslutningsmuffar som inte används, skall förslutas med förslutningsplugg. Tömningsanordning Tömningsventilen skall monteras på kallvattenledningens lägsta punkt. Säkerhetsventil Beakta tillverkarens uppgifter vid dimensionering. Säkerhetsventilen: skall inte kunna stängas av från varmvattenberedaren, måste senast svara, då varmvattenberedaren uppnår tillåtet drifttryck. Säkerhetsventil utblåsningsledning En utblåsningsledning: med 2 böjar får vara max. 4 m lång, med 3 böjar får vara max. 2 m lång, måste vara monterad i ett frostsäkert område, måste vara dragen på sådant sätt, att öppningen är synlig. Utblåsningsledningen måste monteras med fall. Sätt upp anvisningsskylten "Av säkerhetsskäl kan vatten komma ut från utblåsningsledningen under uppvärmningen. Låt den vara öppen!" / La 14-39

15 5 Installation Anslutnignar Alla anslutningar har yttergänga. 1 Varmvattenanslutning G1" 2 Givarhylsa upptill 3 Framledning värme G1" 4 Cirkulationsanslutning G¾" 5 Givarhylsa nedtill 6 Returledning värme G1" 7 Kallvattenanslutning G1" / La 15-39

16 6 Idrifttagande 6 Idrifttagande Fyll varmvattenberedaren med vatten. Kontrollera att inspektionsöppningen och anslutningarna är täta. Motionera säkerhetsventilen till inkommande kallvatten. Kontrollera att ovanstående säkerhetsventil öppnar och släpper ut övertrycket som uppstår vid första uppvärmning av varmvattenberedaren. Skapa drifttryck i anläggningen. Ställ in temperaturen på elpatronen vid behov. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen. Koppla ev. in den externa strömanodens nätadapter / La 16-39

17 7 Urdrifttagande 7 Urdrifttagande Koppla ur nätadaptern till den externa strömanoden vid behov. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Töm varmvattenberedaren och låt den torka ur ordentligt. Lämna inspektionsöppningarna öppna / La 17-39

18 8 Service 8 Service 8.1 Service Driftansvarig skall låta utföra service på varmvattenberedaren minst en gång vartannat år. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad personal med adekvata fackkunskaper. För att säkerställa en regelbunden kontroll rekommenderar Weishaupt att ett serviceavtal ingås. Före varje servicetillfälle Innan servicearbetet påbörjas skall anläggningsägaren informeras. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Efter varje servicetillfälle Öppna kallvattentilloppet. Fyll varmvattenberedaren med vatten och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Genomför ett funktionstest. 8.2 Serviceplan Komponenter Kriterium Serviceåtgärd Varmvattenberedare Kalkbildning Gör rent. Värmestavar (el-uppvärmning tillval) Kalkbildning Avkalkningsbad. Kontrollera att isoleringen inte är skadad. Magnesiumanod Sliten Kontrollera diametern. Diameter < 15 mm Byt ut. Extern strömanod (tillval) Kontrollampa är röd eller släckt Kontrollera funktionen. Byt ut. Beklädnad Skadad Byt ut / La 18-39

19 8 Service 8.3 Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). AKTA Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Ta bort flänslocket 1 tillsammans med flänsisoleringen. Ta bort skruvarna 2 på inspektionsflänsen 3. Ta bort inspektionsflänsen och flänspackningen 4. Spola ur varmvattenberedaren med en vattenslang eller rengör behållaren med ett kalklösande medel, beakta tillverkarens anvisningar. Ta bort avlagringarna. Montera en ny flänspackning, se samtidigt till att tätningsytorna är rena. Stäng inspektionsöppningen, dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 19-39

20 8 Service 8.4 Rengöra varmvattenberedare med elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Igångkörning av säkerhetstemperaturbegränsaren får endast utföras av tillverkaren eller ett av denne utsett ombud. FARA AKTA AKTA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Felfunktion i elpatron på grund av defekt givarkabel Elpatronen styrs via en kapillärgivare. En klämd eller knäckt givarkabel kan leda till att den elektriska uppvärmningen inte fungerar. Givarkabeln får inte vikas. Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Dra loss inställningsknappen 1. Lossa skruvarna 2 och ta bort flänslocket 3. Lossa skruvarna 4 och plocka ur elpatronen 5. Kalka av värmestavarna. Kontrollera att isoleringen 7 på värmestavarna inte är skadad. Byt ut de värmestavar som är skadade. Montera elpatronen med en ny flänspackning 6, kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna 4 symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 20-39

21 8 Service 8.5 Byta magnesiumanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om takhöjden i uppställningsrummet inte är tillräcklig kan en kedjeanod användas (se reservdelslistan). Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Lossa anodkontakten 4 från det jordade flatstiftet 3. Tappa ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Lossa täckkåpan 2 på magnesiumanoden. Kontrollera magnesiumanoden och byt ut den då den underskrider en diameter om 15 mm. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt tillbaka magnesiumanoden i täckkåpan och fäst den igen. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Stick in anodkontakten i det jordade flatstiftet. Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren / La 21-39

22 8 Service 8.6 Byta ut beklädnad Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Ta bort givaren. Ta bort elpatronen vid behov. WAS 150, WAS 200, WAS 280 och WAS 400 Endast vid byte av bakstycke Ta bort anslutningarna för primärvatten-, tappvatten- och solfångarledningarna vid behov. Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Lossa skruvarna och ta bort frontstycket 4. Lossa skruvarna och ta bort bakstycket 2. Lossa skruvarna och ta bort det högra 3 respektive det vänstra 5 sidostycket. Montera beklädnaden i omvänd ordning. Montera givaren och anslut en elpatron vid behov. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 22-39

23 8 Service WAS 500 Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Tryck ihop förslutningslisten 1 lite grann och dra isär. Lossa beklädnaden. Montera den nya beklädnaden. Sätt ihop förslutningslisten igen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Anslut elpatronen och montera givaren. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 23-39

24 9 Felsökning 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Varmvattenberedaren är otät Felaktig installation Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar och är korrekt installerad. Inspektionsflänsen är otät Dra åt skruvarna. Byt ut packningen. Slutstyckena är otäta Täta slutstyckena på nytt. Röranslutningarna är otäta Lossa anslutningen och täta på nytt. Behållaren är otät Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Säkerhetsventilen för uppvärmningen löser ut, trycket i värmesystemet ökar Säkerhetsventilen för varmvatten droppar kontinuerligt Rostigt vatten kommer ur tappventilen Värmeytan i varmvattenberedaren är otät Ventilsätet är inte tätt Vattentrycket är för högt Korrosion i ledningsnätet Metallspån efter montagearbete i varmvattenberedaren Korrosion i varmvattenberedaren Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Kontrollera att ventilsätet inte har förkalkats. Byt ut säkerhetsventilen. Kontrollera kallvattentrycket. Byt ut tryckregulatorn om den är defekt. Byt ut korrosionsskadade delar. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Ta bort spånen via inspektionsöppningen. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Öppna inspektionsflänsen och titta efter korrosionsskador. Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Uppvärmningstiden är för lång Primärvattenmängden är för liten Ställ in ett högre effektsteg i pumpen, montera in en större pump vid behov. Primärtemperaturen är för låg Höj framledningstemperaturen vid varmvattenladdningen. Kontrollera regulatorinställningarna. Uppvärmningstiden blir längre Kalkbildning på värmeväxlaren Kalka av värmeytan. och längre Elpatronen är förkalkad Kalka av värmeelementen eller byt ut. Varmvattentemperaturen är för låg Elektrisk uppvärmning fungerar inte LED-lampan för den externa strömanoden lyser inte Regleringen stängs av för tidigt Värmepannans effekt är inte tillräcklig Kallvatten slår igenom vid högre vattentryck Spänningsförsörjning saknas Spänning vid värmeelementet saknas Spänningsförsörjning saknas Kontrollera regleringen. Kontrollera värmepannans effekt och anpassa vid behov. Kontrollera stötplattan. Reducera kallvattentrycket. Kontrollera spänningstillförseln. Byt ut den externa apparatsäkringen F10. Kontrollera säkerhetstemperaturbegränsaren och stäng ev. av den resp. byt ut. Kontrollera kopplingsfunktionen från varmvattnets temperaturregulator och byt ev. ut. Kontrollera spänningstillförseln / La 24-39

25 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd LED-lampan för den externa Felaktig anslutning Kontrollera anslutningarna. strömanoden blinkar rött Isoleringen på elektroden till varmvattenberedaren är bristfällig Kontrollera isoleringne när varmvattenberedaren är tömd / La 25-39

26 10 Tillbehör 10 Tillbehör 10.1 Elektrisk uppvärmning Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om en elpatron monteras in i en varmvattenberedare, måste den vara säkrad som en värmepanna i enlighet med DIN-EN Elpatroner med följande värmeeffekter kan monteras in för en elektrisk uppvärmning: Värmeeffekt Best.nr. Totallängd 4,0 kw (3 x 400V~) mm 6,0 kw (3 x 400V~) mm 3,0 kw för Frankrike (230V) mm Montage av elpatron Den elektriska installationen får endast utföras av behörig elektriker. Beakta lokala föreskrifter. FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador uppkomna genom överhettning Värmestavarna kan skadas. Innan elpatronen startas skall varmvattenberedaren fyllas med vatten. Töm beredaren. Ta bort flänslocket 3. Ta bort blindflänsen 4 och packningen 5. Montera elpatronen med en ny packning och kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Fyll beredaren och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Anslut elpatronen och dra åt kabelförskruvningen 6. Fäst flänslocket 3 med skruvarna 2. Sätt tillbaka inställningsknappen 1. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 26-39

27 10 Tillbehör Säkerhetstemperaturbegränsare (STB) FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Säkerhetstemperaturberänsaren slår till då temperaturstyrningen är defekt eller vid torrgång. Åtgärda felet. Dra loss inställningsknappen. Lossa skruvarna på flänslocket och dra loss locket. Tryck in återställningsknappen 1. STB är på. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 27-39

28 10 Tillbehör 10.2 Extern strömanod FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador på varmvattenberedaren på grund av ansamlad gas Gas kan ansamlas vid drift med extern strömanod. Gnistbildning kan i vissa fall leda till mindre explosioner. Anläggningen kan skadas. Den externa strömanoden får inte köras längre än 2 månader utan någon vattenförbrukning. Den externa strömanoden arbetar först när varmvattenberedaren är fylld. Övervaka kontrollampan vid nätadaptern. Säkerställ vattenförbrukningen. Den externa strömanoden får endast skiljas från nätet då varmvattenberedaren är tom. Byta ut extern strömanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Dra ur nätadaptern 3 till den externa strömanoden. Töm ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Ta bort anodens anslutningskabel 4. Lossa täckkåpan 2 och ta bort den defekta externa strömanoden. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt in en ny extern strömanod i täckkåpan. Fäst täckkåpan med den externa strömanoden i varmvattenberedaren. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Fäst anodens anslutningskabel 4 på anoden / La 28-39

29 10 Tillbehör Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Koppla in nätadaptern. Kontrollampan vid nätadaptern lyser grönt / La 29-39

30 11 Reservdelar 11 Reservdelar ) 2) 2) ) / La 30-39

31 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Lock för varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS WAS 400, WAS Beklädnad i polystyren 1.02 WAS 500 vit Beklädnad i plåt 1.03 Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Förslutningsplugg 25 x 95 x Förslutningsplugg 25 x 80 mjukskum Skruv M16 x Flänslock Flänsisolering WAS/WASol Skruv M12 x 25, DIN Blindfläns 180 x Flänspackning 137,5 x 115 x / La 31-39

32 11 Reservdelar / La 32-39

33 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Kåpa G Packning 42,5 x 57 x Magnesiumskyddsanod WAS 150 (M8 x 26 x 550 ) WAS 200 (M8 x 26 x 685 ) WAS 280 (M8 x 26 x 970 ) WAS 400 (M8 x 26 x 1100) WAS 500 (M8 x 33 x 1000) Kedjeanod M8 x 26 x Extern strömelektrod 403 mm, med tillbehör Borrskruv Tandad låsbricka Anslutningskabel extern strömanod Kontakt Flatstift 6,3 MS typ G (extern strömanod) Flatstift Hylselement för givare / La 33-39

34 11 Reservdelar / La 34-39

35 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Inställningsknapp för temperaturregulator ABS Låsbricka flänslock Flänslock kpl Temperaturregulatorbegränsare Värmestav komplett med packning 1000 W 230 V W 400 V W 400 V Flänspackning 137,5 x 115 x / La 35-39

36 12 Anteckningar 12 Anteckningar / La 36-39

37 12 Anteckningar / La 37-39

38 12 Anteckningar / La 38-39

39 13 Ordlista A Anslutningar...15 Ansvar... 6 Avfallshantering... 7 Avhälpning av fel...24 B Behörighetsuppgifter... 8 Beklädnad...22 Beredare... 7 Beredskapsförlust... 8 D Drifttemperatur... 9 Drifttryck... 9 E El.installation...26 Elektrisk uppvärmning...26 Extern strömanod...28 Temperatur...10 Temperaturgivare...13 Tillbehör...26 Tippmått...10 Transport...10 Tryckförlust... 9 Typnyckel... 8 Tömningsventil...14 U Urdrifttagande...17 V Vattenanslutning...14 Vikt...11 Å Återvinning...10 F Förvaring...10 G Garanti... 6 Givare...13 I Idrifttagande...16 Innehåll...10 M Magnesiumanod...21 Miljöegenskaper...10 Min.avstånd...12 Montage...12 Mått...10 O Omgivningsvillkor...10 R Rengör beredare... 19, 20 Rengöring... 19, 20 S Service...18 Serviceintervall...18 Säkerhetstemperaturbegränsare...27 Säkerhetsventil...14 Säkerhetsåtgärder... 7 T Tekniska data / La 39-39

40 Weishaupt Svenska AB, Box 601, (Enhagsvägen 10), TÄBY Ändringar förbehålles, Tryckt i Tyskland. Eftertryck förbjudes. Produkt Beskrivning Effekt W-brännare Miljonfalt beprövad kompaktserie: sparsam, tillförlitlig, automatisk. Olje-, gas- och kombibrännare för villor, flerfamiljshus och industrier. upp till 570 kw monarch - och Industribrännare Den legendariska industribrännaren: välbeprövad, outslitlig, översiktlig. Olje-, gas- och kombibrännare för centrala eldningsanläggningar. upp till kw multiflam - brännare Innovativ Weishaupt-teknologi för industribrännare: Minimala emissionsvärden särskilt för effekter över 1 Megawatt. Olje-, gas- och kombibrännare med patenterad bränsleuppdelning. upp till kw WK-industribrännare Kraftpaket i modulsystem: Anpassningsbara, robusta, effektstarka. Olje-, gas- och kombibrännare för industrianläggningar. upp till kw Thermo Unit Värmesystem Thermo Unit helgjutna eller i stål: moderna, ekonomiska, tillförlitliga. För miljövänlig uppvärmning av villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas eller olja. upp till 55 kw Thermo Condens Innovativa, kondenserande gaspannor med SCOTsystem: effektiva, miljövänliga, mångsidiga. Idealiska för lägenheter, villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas upp till kw Solvärmesystem Gratisenergi från solen: perfekt anpassade komponenter, innovativa, beprövade. Formsköna plantakssolfångare för kranvattenuppvärmning och som värmestöd för radiatorer. Varmvattenberedare/ energiackumulatorer Det attraktiva programmet för varmvattenberedning omfattar klassiska varmvattenberedare, som försörjs via ett värmesystem eller energiackumulatorer, som matas via solvärmesystem. MSR-teknik/ byggnadsautomatik Från automatikskåp till komplett styrning av byggnadsteknik hos Weishaupt hittar du ett helt spektrum av modern MSR-teknik. Framtidsorienterad, ekonomisk och flexibel. Service Kombinationen av produkt och kundtjänst utgör Weishaupts sanna styrka. Weishaupts kundtjänst står till ditt förfogande dygnet runt, året om. Vi finns, när du behöver oss. Överallt / La

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09 83247542 1/2013-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Gasoldriven vattenvärmare (Special modell B 10 EL, B 14 EL med extra elvärmare 230 V, 850 W) Monteringsexempel 1 Truma-Varmvattenberedare

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer