Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12"

Transkript

1 /

2

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Funktion Tekniska data Behörighetsuppgifter Effekt Drifttryck Drifttemperatur Omgivningsvillkor Miljöegenskaper/återvinning Innehåll Mått Vikt Montage Montagevillkor Uppställning av varmvattenberedare Montera temperaturgivaren Installation Förutsättningar Hydraulisk anslutning Idrifttagande Urdrifttagande Service Service Serviceplan Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Rengöra varmvattenberedare med elpatron Byta magnesiumanod Byta ut beklädnad Felsökning Tillbehör Elektrisk uppvärmning / La 3-39

4 10.2 Extern strömanod Reservdelar Anteckningar Ordlista / La 4-39

5 1 Användaranvisningar Översättning av originaldriftanvisning 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Arbeten med apparaten får endast genomföras av personer som har genomgått kvalificerad utbildning. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 5-39

6 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift av apparaten med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service av apparaten, egenmäktiga konstruktionsändringar i apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna medier, brister i försörjningsledningarna, force majeure / La 6-39

7 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Beredaren är ämnad för: uppvärmning av tappvatten i enlighet med TrinkwV (tysk tappvattenförordning), primärvärme enligt VDI Apparaten får endast användas i slutna rum. Uppställningsrummet måste vara frostsäkert och skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå på apparaten eller på annat materiel. 2.2 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Normaldrift Alla skyltar på apparaten skall hållas rena och läsbara, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid El.anslutning För alla arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 7-39

8 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Exempel: WAS 150 WAS Typserie: Weishaupt Aqua Standard 150 Storlek 3.2 Funktion Beredaren är ämnad för drift i slutna varmvattenanläggningar. Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en slingvärmeväxlare. El-uppvärmning (tillval) En elpatron kan monteras in som en extra värmekälla (se kap. 10.1). Extern strömanod (tillval) Den inbyggda magnesiumanoden kan ersättas av en extern strömanod (se kap. 10.2). 3.3 Tekniska data DIN CERTCO 0247/ 06-13MC Behörighetsuppgifter WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS / 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC SVGW Effekt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Beredskapsförlust vid 45 K 1,62 kwh/24h 1,72 kwh/24h 1,91 kwh/24h 2,16 kwh/24h 2,58 kwh/24h Flöde (temperaturdifferens = 35 K) 124 liter 163 liter 194 liter 290 liter 306 liter Beredarkapacitet (60 C) 7,9 kwh 10,4 kwh 12,4 kwh 19,2 kwh 21,8 kwh Kontinuerlig effekt (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare upptill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare nedtill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Korttidseffekt (1 (temperaturdifferens = 35 K) 22 kw 29 kw 38 kw 52 kw 80 kw , , liter/ 10 min (1 Är beroende av angiven kontinuerlig effekt. 230 liter/ 10 min 320 liter/ 10 min 480 liter/ 10 min 540 liter/ 10 min / La 8-39

9 3 Produktbeskrivning Tryckförlust tappvatten ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Tryckförlust värmeväxlare WAS 150 WAS 200 WAS 280, WAS 400 och WAS ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Drifttryck Primärvärme Tappvatten max 10 bar max 10 bar Drifttemperatur Primärvärme max 110 C Tappvatten max 95 C / La 9-39

10 3 Produktbeskrivning Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/förvaring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens Miljöegenskaper/återvinning Beredaren är fri från Cr6 (hexavalent krom), bly och CFC (klorfluorkarboner) Innehåll WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Nominellt innehåll tappvatten 150 liter 200 liter 280 liter 400 liter 450 liter Primärvärme 6,7 liter 8,9 liter 10,4 liter 14,6 liter 24 liter Mått WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS Diameter inspektionsöppning 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 2 Tippmått 1208 mm 1436 mm 1847 mm 1857 mm 2050 mm 3 Ställbar fot 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 4 Givarhylsa nedtill 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 479 mm (1 5 Givarhylsa upptill 719 mm (1 827 mm ( mm ( mm ( mm (1 6 Kallvattenanslutning 117 mm (1 117 mm (1 117 mm (1 115 mm (1 115 mm (1 7 Returledning 252 mm (1 252 mm (1 252 mm (1 216 mm (1 216 mm (1 8 Cirkulationsanslutning 536 mm (1 666 mm (1 876 mm (1 606 mm (1 710 mm (1 9 Framledning 684 mm (1 792 mm ( mm (1 988 mm ( mm (1 0 Varmvattenanslutning 942 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 q Höjd 1049 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 w Diameter lock 636 mm 636 mm 636 mm 733 mm 733 mm (1 Måttet avser en höjd om 15 mm på de ställbara fötterna / La 10-39

11 3 Produktbeskrivning Vikt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Tomvikt (utan förpackning) 79 kg 95 kg 126 kg 170 kg 182 kg / La 11-39

12 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevillkor Kontrollera beredartyp och drifttryck Det drifttryck som anges på typskylten får inte överskridas. Kontrollera beredartypen. Kontrollera att drifttrycket ligger inom angivna ramar (se kap ). Kontrollera uppställningsrummet Kontrollera att uppställningsrummet är frostsäkert. Kontrollera golvets och matningens bärförmåga (se kap ). Kontrollera att golvet är jämnt. Kontrollera hydrauliksystemets utrymmesbehov. Kontrollera ledningsvägarna. Kontrollera rummets lägsta höjd, beakta tippmåttet (se kap ). 4.2 Uppställning av varmvattenberedare Undvik stötar och slag vid transportering och uppställning av beredaren. Isoleringsmaterialet är tryckkänsligt - hantera apparaten med försiktighet. Min.avstånd Beakta min.avståndet mot taket vid montage- och servicearbeten: Stavanod 350 mm Kedjeanod 200 mm Se till att det finns tillräckligt med utrymme då elpatronen monteras/demonteras (se kap. 10.1). Räta upp beredaren Beredaren kan höjas eller sänkas genom att justera de ställbara fötterna. WAS 150, WAS 200 och WAS 280 WAS 400 och WAS 500 Höjd ställbar fot mm mm Vrid inte de ställbara fötterna ända tills det tar stopp, det kan leda till att stomljud bildas. Justera de ställbara fötterna så beredaren står vågrätt / La 12-39

13 4 Montage 4.3 Montera temperaturgivaren Beroende på värmepannan används olika temperaturgivare för regleringen. Värmepanna Temperaturgivare WTU, WTG QAZ 21 Ni 1000 WTC NTC 12 kω Montera givaren i sitt respektive dykrör. Spännfjädern som finns monterad i dykröret håller fast givaren / La 13-39

14 5 Installation 5 Installation 5.1 Förutsättningar Primärvärmen skall motsvara riktlinjen VDI 2035 eller jämförbara lokala föreskrifter. 5.2 Hydraulisk anslutning Spola igenom värmeväxlaren. Föroreningar försvinner. Anslut ledningarna för primärvärmen. Anslut tappvattenledningarna, beakta lokala föreskrifter (t.ex. DIN 1988, SS-EN 806). Anslutningsmuffar som inte används, skall förslutas med förslutningsplugg. Tömningsanordning Tömningsventilen skall monteras på kallvattenledningens lägsta punkt. Säkerhetsventil Beakta tillverkarens uppgifter vid dimensionering. Säkerhetsventilen: skall inte kunna stängas av från varmvattenberedaren, måste senast svara, då varmvattenberedaren uppnår tillåtet drifttryck. Säkerhetsventil utblåsningsledning En utblåsningsledning: med 2 böjar får vara max. 4 m lång, med 3 böjar får vara max. 2 m lång, måste vara monterad i ett frostsäkert område, måste vara dragen på sådant sätt, att öppningen är synlig. Utblåsningsledningen måste monteras med fall. Sätt upp anvisningsskylten "Av säkerhetsskäl kan vatten komma ut från utblåsningsledningen under uppvärmningen. Låt den vara öppen!" / La 14-39

15 5 Installation Anslutnignar Alla anslutningar har yttergänga. 1 Varmvattenanslutning G1" 2 Givarhylsa upptill 3 Framledning värme G1" 4 Cirkulationsanslutning G¾" 5 Givarhylsa nedtill 6 Returledning värme G1" 7 Kallvattenanslutning G1" / La 15-39

16 6 Idrifttagande 6 Idrifttagande Fyll varmvattenberedaren med vatten. Kontrollera att inspektionsöppningen och anslutningarna är täta. Motionera säkerhetsventilen till inkommande kallvatten. Kontrollera att ovanstående säkerhetsventil öppnar och släpper ut övertrycket som uppstår vid första uppvärmning av varmvattenberedaren. Skapa drifttryck i anläggningen. Ställ in temperaturen på elpatronen vid behov. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen. Koppla ev. in den externa strömanodens nätadapter / La 16-39

17 7 Urdrifttagande 7 Urdrifttagande Koppla ur nätadaptern till den externa strömanoden vid behov. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Töm varmvattenberedaren och låt den torka ur ordentligt. Lämna inspektionsöppningarna öppna / La 17-39

18 8 Service 8 Service 8.1 Service Driftansvarig skall låta utföra service på varmvattenberedaren minst en gång vartannat år. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad personal med adekvata fackkunskaper. För att säkerställa en regelbunden kontroll rekommenderar Weishaupt att ett serviceavtal ingås. Före varje servicetillfälle Innan servicearbetet påbörjas skall anläggningsägaren informeras. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Efter varje servicetillfälle Öppna kallvattentilloppet. Fyll varmvattenberedaren med vatten och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Genomför ett funktionstest. 8.2 Serviceplan Komponenter Kriterium Serviceåtgärd Varmvattenberedare Kalkbildning Gör rent. Värmestavar (el-uppvärmning tillval) Kalkbildning Avkalkningsbad. Kontrollera att isoleringen inte är skadad. Magnesiumanod Sliten Kontrollera diametern. Diameter < 15 mm Byt ut. Extern strömanod (tillval) Kontrollampa är röd eller släckt Kontrollera funktionen. Byt ut. Beklädnad Skadad Byt ut / La 18-39

19 8 Service 8.3 Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). AKTA Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Ta bort flänslocket 1 tillsammans med flänsisoleringen. Ta bort skruvarna 2 på inspektionsflänsen 3. Ta bort inspektionsflänsen och flänspackningen 4. Spola ur varmvattenberedaren med en vattenslang eller rengör behållaren med ett kalklösande medel, beakta tillverkarens anvisningar. Ta bort avlagringarna. Montera en ny flänspackning, se samtidigt till att tätningsytorna är rena. Stäng inspektionsöppningen, dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 19-39

20 8 Service 8.4 Rengöra varmvattenberedare med elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Igångkörning av säkerhetstemperaturbegränsaren får endast utföras av tillverkaren eller ett av denne utsett ombud. FARA AKTA AKTA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Felfunktion i elpatron på grund av defekt givarkabel Elpatronen styrs via en kapillärgivare. En klämd eller knäckt givarkabel kan leda till att den elektriska uppvärmningen inte fungerar. Givarkabeln får inte vikas. Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Dra loss inställningsknappen 1. Lossa skruvarna 2 och ta bort flänslocket 3. Lossa skruvarna 4 och plocka ur elpatronen 5. Kalka av värmestavarna. Kontrollera att isoleringen 7 på värmestavarna inte är skadad. Byt ut de värmestavar som är skadade. Montera elpatronen med en ny flänspackning 6, kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna 4 symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 20-39

21 8 Service 8.5 Byta magnesiumanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om takhöjden i uppställningsrummet inte är tillräcklig kan en kedjeanod användas (se reservdelslistan). Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Lossa anodkontakten 4 från det jordade flatstiftet 3. Tappa ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Lossa täckkåpan 2 på magnesiumanoden. Kontrollera magnesiumanoden och byt ut den då den underskrider en diameter om 15 mm. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt tillbaka magnesiumanoden i täckkåpan och fäst den igen. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Stick in anodkontakten i det jordade flatstiftet. Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren / La 21-39

22 8 Service 8.6 Byta ut beklädnad Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Ta bort givaren. Ta bort elpatronen vid behov. WAS 150, WAS 200, WAS 280 och WAS 400 Endast vid byte av bakstycke Ta bort anslutningarna för primärvatten-, tappvatten- och solfångarledningarna vid behov. Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Lossa skruvarna och ta bort frontstycket 4. Lossa skruvarna och ta bort bakstycket 2. Lossa skruvarna och ta bort det högra 3 respektive det vänstra 5 sidostycket. Montera beklädnaden i omvänd ordning. Montera givaren och anslut en elpatron vid behov. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 22-39

23 8 Service WAS 500 Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Tryck ihop förslutningslisten 1 lite grann och dra isär. Lossa beklädnaden. Montera den nya beklädnaden. Sätt ihop förslutningslisten igen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Anslut elpatronen och montera givaren. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 23-39

24 9 Felsökning 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Varmvattenberedaren är otät Felaktig installation Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar och är korrekt installerad. Inspektionsflänsen är otät Dra åt skruvarna. Byt ut packningen. Slutstyckena är otäta Täta slutstyckena på nytt. Röranslutningarna är otäta Lossa anslutningen och täta på nytt. Behållaren är otät Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Säkerhetsventilen för uppvärmningen löser ut, trycket i värmesystemet ökar Säkerhetsventilen för varmvatten droppar kontinuerligt Rostigt vatten kommer ur tappventilen Värmeytan i varmvattenberedaren är otät Ventilsätet är inte tätt Vattentrycket är för högt Korrosion i ledningsnätet Metallspån efter montagearbete i varmvattenberedaren Korrosion i varmvattenberedaren Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Kontrollera att ventilsätet inte har förkalkats. Byt ut säkerhetsventilen. Kontrollera kallvattentrycket. Byt ut tryckregulatorn om den är defekt. Byt ut korrosionsskadade delar. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Ta bort spånen via inspektionsöppningen. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Öppna inspektionsflänsen och titta efter korrosionsskador. Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Uppvärmningstiden är för lång Primärvattenmängden är för liten Ställ in ett högre effektsteg i pumpen, montera in en större pump vid behov. Primärtemperaturen är för låg Höj framledningstemperaturen vid varmvattenladdningen. Kontrollera regulatorinställningarna. Uppvärmningstiden blir längre Kalkbildning på värmeväxlaren Kalka av värmeytan. och längre Elpatronen är förkalkad Kalka av värmeelementen eller byt ut. Varmvattentemperaturen är för låg Elektrisk uppvärmning fungerar inte LED-lampan för den externa strömanoden lyser inte Regleringen stängs av för tidigt Värmepannans effekt är inte tillräcklig Kallvatten slår igenom vid högre vattentryck Spänningsförsörjning saknas Spänning vid värmeelementet saknas Spänningsförsörjning saknas Kontrollera regleringen. Kontrollera värmepannans effekt och anpassa vid behov. Kontrollera stötplattan. Reducera kallvattentrycket. Kontrollera spänningstillförseln. Byt ut den externa apparatsäkringen F10. Kontrollera säkerhetstemperaturbegränsaren och stäng ev. av den resp. byt ut. Kontrollera kopplingsfunktionen från varmvattnets temperaturregulator och byt ev. ut. Kontrollera spänningstillförseln / La 24-39

25 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd LED-lampan för den externa Felaktig anslutning Kontrollera anslutningarna. strömanoden blinkar rött Isoleringen på elektroden till varmvattenberedaren är bristfällig Kontrollera isoleringne när varmvattenberedaren är tömd / La 25-39

26 10 Tillbehör 10 Tillbehör 10.1 Elektrisk uppvärmning Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om en elpatron monteras in i en varmvattenberedare, måste den vara säkrad som en värmepanna i enlighet med DIN-EN Elpatroner med följande värmeeffekter kan monteras in för en elektrisk uppvärmning: Värmeeffekt Best.nr. Totallängd 4,0 kw (3 x 400V~) mm 6,0 kw (3 x 400V~) mm 3,0 kw för Frankrike (230V) mm Montage av elpatron Den elektriska installationen får endast utföras av behörig elektriker. Beakta lokala föreskrifter. FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador uppkomna genom överhettning Värmestavarna kan skadas. Innan elpatronen startas skall varmvattenberedaren fyllas med vatten. Töm beredaren. Ta bort flänslocket 3. Ta bort blindflänsen 4 och packningen 5. Montera elpatronen med en ny packning och kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Fyll beredaren och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Anslut elpatronen och dra åt kabelförskruvningen 6. Fäst flänslocket 3 med skruvarna 2. Sätt tillbaka inställningsknappen 1. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 26-39

27 10 Tillbehör Säkerhetstemperaturbegränsare (STB) FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Säkerhetstemperaturberänsaren slår till då temperaturstyrningen är defekt eller vid torrgång. Åtgärda felet. Dra loss inställningsknappen. Lossa skruvarna på flänslocket och dra loss locket. Tryck in återställningsknappen 1. STB är på. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 27-39

28 10 Tillbehör 10.2 Extern strömanod FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador på varmvattenberedaren på grund av ansamlad gas Gas kan ansamlas vid drift med extern strömanod. Gnistbildning kan i vissa fall leda till mindre explosioner. Anläggningen kan skadas. Den externa strömanoden får inte köras längre än 2 månader utan någon vattenförbrukning. Den externa strömanoden arbetar först när varmvattenberedaren är fylld. Övervaka kontrollampan vid nätadaptern. Säkerställ vattenförbrukningen. Den externa strömanoden får endast skiljas från nätet då varmvattenberedaren är tom. Byta ut extern strömanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Dra ur nätadaptern 3 till den externa strömanoden. Töm ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Ta bort anodens anslutningskabel 4. Lossa täckkåpan 2 och ta bort den defekta externa strömanoden. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt in en ny extern strömanod i täckkåpan. Fäst täckkåpan med den externa strömanoden i varmvattenberedaren. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Fäst anodens anslutningskabel 4 på anoden / La 28-39

29 10 Tillbehör Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Koppla in nätadaptern. Kontrollampan vid nätadaptern lyser grönt / La 29-39

30 11 Reservdelar 11 Reservdelar ) 2) 2) ) / La 30-39

31 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Lock för varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS WAS 400, WAS Beklädnad i polystyren 1.02 WAS 500 vit Beklädnad i plåt 1.03 Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Förslutningsplugg 25 x 95 x Förslutningsplugg 25 x 80 mjukskum Skruv M16 x Flänslock Flänsisolering WAS/WASol Skruv M12 x 25, DIN Blindfläns 180 x Flänspackning 137,5 x 115 x / La 31-39

32 11 Reservdelar / La 32-39

33 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Kåpa G Packning 42,5 x 57 x Magnesiumskyddsanod WAS 150 (M8 x 26 x 550 ) WAS 200 (M8 x 26 x 685 ) WAS 280 (M8 x 26 x 970 ) WAS 400 (M8 x 26 x 1100) WAS 500 (M8 x 33 x 1000) Kedjeanod M8 x 26 x Extern strömelektrod 403 mm, med tillbehör Borrskruv Tandad låsbricka Anslutningskabel extern strömanod Kontakt Flatstift 6,3 MS typ G (extern strömanod) Flatstift Hylselement för givare / La 33-39

34 11 Reservdelar / La 34-39

35 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Inställningsknapp för temperaturregulator ABS Låsbricka flänslock Flänslock kpl Temperaturregulatorbegränsare Värmestav komplett med packning 1000 W 230 V W 400 V W 400 V Flänspackning 137,5 x 115 x / La 35-39

36 12 Anteckningar 12 Anteckningar / La 36-39

37 12 Anteckningar / La 37-39

38 12 Anteckningar / La 38-39

39 13 Ordlista A Anslutningar...15 Ansvar... 6 Avfallshantering... 7 Avhälpning av fel...24 B Behörighetsuppgifter... 8 Beklädnad...22 Beredare... 7 Beredskapsförlust... 8 D Drifttemperatur... 9 Drifttryck... 9 E El.installation...26 Elektrisk uppvärmning...26 Extern strömanod...28 Temperatur...10 Temperaturgivare...13 Tillbehör...26 Tippmått...10 Transport...10 Tryckförlust... 9 Typnyckel... 8 Tömningsventil...14 U Urdrifttagande...17 V Vattenanslutning...14 Vikt...11 Å Återvinning...10 F Förvaring...10 G Garanti... 6 Givare...13 I Idrifttagande...16 Innehåll...10 M Magnesiumanod...21 Miljöegenskaper...10 Min.avstånd...12 Montage...12 Mått...10 O Omgivningsvillkor...10 R Rengör beredare... 19, 20 Rengöring... 19, 20 S Service...18 Serviceintervall...18 Säkerhetstemperaturbegränsare...27 Säkerhetsventil...14 Säkerhetsåtgärder... 7 T Tekniska data / La 39-39

40 Weishaupt Svenska AB, Box 601, (Enhagsvägen 10), TÄBY Ändringar förbehålles, Tryckt i Tyskland. Eftertryck förbjudes. Produkt Beskrivning Effekt W-brännare Miljonfalt beprövad kompaktserie: sparsam, tillförlitlig, automatisk. Olje-, gas- och kombibrännare för villor, flerfamiljshus och industrier. upp till 570 kw monarch - och Industribrännare Den legendariska industribrännaren: välbeprövad, outslitlig, översiktlig. Olje-, gas- och kombibrännare för centrala eldningsanläggningar. upp till kw multiflam - brännare Innovativ Weishaupt-teknologi för industribrännare: Minimala emissionsvärden särskilt för effekter över 1 Megawatt. Olje-, gas- och kombibrännare med patenterad bränsleuppdelning. upp till kw WK-industribrännare Kraftpaket i modulsystem: Anpassningsbara, robusta, effektstarka. Olje-, gas- och kombibrännare för industrianläggningar. upp till kw Thermo Unit Värmesystem Thermo Unit helgjutna eller i stål: moderna, ekonomiska, tillförlitliga. För miljövänlig uppvärmning av villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas eller olja. upp till 55 kw Thermo Condens Innovativa, kondenserande gaspannor med SCOTsystem: effektiva, miljövänliga, mångsidiga. Idealiska för lägenheter, villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas upp till kw Solvärmesystem Gratisenergi från solen: perfekt anpassade komponenter, innovativa, beprövade. Formsköna plantakssolfångare för kranvattenuppvärmning och som värmestöd för radiatorer. Varmvattenberedare/ energiackumulatorer Det attraktiva programmet för varmvattenberedning omfattar klassiska varmvattenberedare, som försörjs via ett värmesystem eller energiackumulatorer, som matas via solvärmesystem. MSR-teknik/ byggnadsautomatik Från automatikskåp till komplett styrning av byggnadsteknik hos Weishaupt hittar du ett helt spektrum av modern MSR-teknik. Framtidsorienterad, ekonomisk och flexibel. Service Kombinationen av produkt och kundtjänst utgör Weishaupts sanna styrka. Weishaupts kundtjänst står till ditt förfogande dygnet runt, året om. Vi finns, när du behöver oss. Överallt / La

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter 120307 Feiyue Group Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. AVSEDD ANVÄNDNING...

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar 6. Varmvattenberedare och ackumulatortankar Flamcos utbud av högkvalitativa ackumulatortankar och varmvattenberedare för dricksvatten, luftkonditionering och värmesystem har blivit större! Varmvattenberedarna

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer