Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12"

Transkript

1 /

2

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Funktion Tekniska data Behörighetsuppgifter Effekt Drifttryck Drifttemperatur Omgivningsvillkor Miljöegenskaper/återvinning Innehåll Mått Vikt Montage Montagevillkor Uppställning av varmvattenberedare Montera temperaturgivaren Installation Förutsättningar Hydraulisk anslutning Idrifttagande Urdrifttagande Service Service Serviceplan Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Rengöra varmvattenberedare med elpatron Byta magnesiumanod Byta ut beklädnad Felsökning Tillbehör Elektrisk uppvärmning / La 3-39

4 10.2 Extern strömanod Reservdelar Anteckningar Ordlista / La 4-39

5 1 Användaranvisningar Översättning av originaldriftanvisning 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Arbeten med apparaten får endast genomföras av personer som har genomgått kvalificerad utbildning. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 5-39

6 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift av apparaten med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service av apparaten, egenmäktiga konstruktionsändringar i apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna medier, brister i försörjningsledningarna, force majeure / La 6-39

7 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Beredaren är ämnad för: uppvärmning av tappvatten i enlighet med TrinkwV (tysk tappvattenförordning), primärvärme enligt VDI Apparaten får endast användas i slutna rum. Uppställningsrummet måste vara frostsäkert och skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå på apparaten eller på annat materiel. 2.2 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Normaldrift Alla skyltar på apparaten skall hållas rena och läsbara, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid El.anslutning För alla arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 7-39

8 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Exempel: WAS 150 WAS Typserie: Weishaupt Aqua Standard 150 Storlek 3.2 Funktion Beredaren är ämnad för drift i slutna varmvattenanläggningar. Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en slingvärmeväxlare. El-uppvärmning (tillval) En elpatron kan monteras in som en extra värmekälla (se kap. 10.1). Extern strömanod (tillval) Den inbyggda magnesiumanoden kan ersättas av en extern strömanod (se kap. 10.2). 3.3 Tekniska data DIN CERTCO 0247/ 06-13MC Behörighetsuppgifter WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS / 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC 0247/ 06-13MC SVGW Effekt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Beredskapsförlust vid 45 K 1,62 kwh/24h 1,72 kwh/24h 1,91 kwh/24h 2,16 kwh/24h 2,58 kwh/24h Flöde (temperaturdifferens = 35 K) 124 liter 163 liter 194 liter 290 liter 306 liter Beredarkapacitet (60 C) 7,9 kwh 10,4 kwh 12,4 kwh 19,2 kwh 21,8 kwh Kontinuerlig effekt (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare upptill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Effekttal (1 Givare nedtill (80/10/60 C - 3,0 m³/h) Korttidseffekt (1 (temperaturdifferens = 35 K) 22 kw 29 kw 38 kw 52 kw 80 kw , , liter/ 10 min (1 Är beroende av angiven kontinuerlig effekt. 230 liter/ 10 min 320 liter/ 10 min 480 liter/ 10 min 540 liter/ 10 min / La 8-39

9 3 Produktbeskrivning Tryckförlust tappvatten ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Tryckförlust värmeväxlare WAS 150 WAS 200 WAS 280, WAS 400 och WAS ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1 Genomflöde i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Drifttryck Primärvärme Tappvatten max 10 bar max 10 bar Drifttemperatur Primärvärme max 110 C Tappvatten max 95 C / La 9-39

10 3 Produktbeskrivning Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/förvaring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens Miljöegenskaper/återvinning Beredaren är fri från Cr6 (hexavalent krom), bly och CFC (klorfluorkarboner) Innehåll WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Nominellt innehåll tappvatten 150 liter 200 liter 280 liter 400 liter 450 liter Primärvärme 6,7 liter 8,9 liter 10,4 liter 14,6 liter 24 liter Mått WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS Diameter inspektionsöppning 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 2 Tippmått 1208 mm 1436 mm 1847 mm 1857 mm 2050 mm 3 Ställbar fot 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 4 Givarhylsa nedtill 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 494 mm (1 479 mm (1 5 Givarhylsa upptill 719 mm (1 827 mm ( mm ( mm ( mm (1 6 Kallvattenanslutning 117 mm (1 117 mm (1 117 mm (1 115 mm (1 115 mm (1 7 Returledning 252 mm (1 252 mm (1 252 mm (1 216 mm (1 216 mm (1 8 Cirkulationsanslutning 536 mm (1 666 mm (1 876 mm (1 606 mm (1 710 mm (1 9 Framledning 684 mm (1 792 mm ( mm (1 988 mm ( mm (1 0 Varmvattenanslutning 942 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 q Höjd 1049 mm ( mm ( mm ( mm ( mm (1 w Diameter lock 636 mm 636 mm 636 mm 733 mm 733 mm (1 Måttet avser en höjd om 15 mm på de ställbara fötterna / La 10-39

11 3 Produktbeskrivning Vikt WAS 150 WAS 200 WAS 280 WAS 400 WAS 500 Tomvikt (utan förpackning) 79 kg 95 kg 126 kg 170 kg 182 kg / La 11-39

12 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevillkor Kontrollera beredartyp och drifttryck Det drifttryck som anges på typskylten får inte överskridas. Kontrollera beredartypen. Kontrollera att drifttrycket ligger inom angivna ramar (se kap ). Kontrollera uppställningsrummet Kontrollera att uppställningsrummet är frostsäkert. Kontrollera golvets och matningens bärförmåga (se kap ). Kontrollera att golvet är jämnt. Kontrollera hydrauliksystemets utrymmesbehov. Kontrollera ledningsvägarna. Kontrollera rummets lägsta höjd, beakta tippmåttet (se kap ). 4.2 Uppställning av varmvattenberedare Undvik stötar och slag vid transportering och uppställning av beredaren. Isoleringsmaterialet är tryckkänsligt - hantera apparaten med försiktighet. Min.avstånd Beakta min.avståndet mot taket vid montage- och servicearbeten: Stavanod 350 mm Kedjeanod 200 mm Se till att det finns tillräckligt med utrymme då elpatronen monteras/demonteras (se kap. 10.1). Räta upp beredaren Beredaren kan höjas eller sänkas genom att justera de ställbara fötterna. WAS 150, WAS 200 och WAS 280 WAS 400 och WAS 500 Höjd ställbar fot mm mm Vrid inte de ställbara fötterna ända tills det tar stopp, det kan leda till att stomljud bildas. Justera de ställbara fötterna så beredaren står vågrätt / La 12-39

13 4 Montage 4.3 Montera temperaturgivaren Beroende på värmepannan används olika temperaturgivare för regleringen. Värmepanna Temperaturgivare WTU, WTG QAZ 21 Ni 1000 WTC NTC 12 kω Montera givaren i sitt respektive dykrör. Spännfjädern som finns monterad i dykröret håller fast givaren / La 13-39

14 5 Installation 5 Installation 5.1 Förutsättningar Primärvärmen skall motsvara riktlinjen VDI 2035 eller jämförbara lokala föreskrifter. 5.2 Hydraulisk anslutning Spola igenom värmeväxlaren. Föroreningar försvinner. Anslut ledningarna för primärvärmen. Anslut tappvattenledningarna, beakta lokala föreskrifter (t.ex. DIN 1988, SS-EN 806). Anslutningsmuffar som inte används, skall förslutas med förslutningsplugg. Tömningsanordning Tömningsventilen skall monteras på kallvattenledningens lägsta punkt. Säkerhetsventil Beakta tillverkarens uppgifter vid dimensionering. Säkerhetsventilen: skall inte kunna stängas av från varmvattenberedaren, måste senast svara, då varmvattenberedaren uppnår tillåtet drifttryck. Säkerhetsventil utblåsningsledning En utblåsningsledning: med 2 böjar får vara max. 4 m lång, med 3 böjar får vara max. 2 m lång, måste vara monterad i ett frostsäkert område, måste vara dragen på sådant sätt, att öppningen är synlig. Utblåsningsledningen måste monteras med fall. Sätt upp anvisningsskylten "Av säkerhetsskäl kan vatten komma ut från utblåsningsledningen under uppvärmningen. Låt den vara öppen!" / La 14-39

15 5 Installation Anslutnignar Alla anslutningar har yttergänga. 1 Varmvattenanslutning G1" 2 Givarhylsa upptill 3 Framledning värme G1" 4 Cirkulationsanslutning G¾" 5 Givarhylsa nedtill 6 Returledning värme G1" 7 Kallvattenanslutning G1" / La 15-39

16 6 Idrifttagande 6 Idrifttagande Fyll varmvattenberedaren med vatten. Kontrollera att inspektionsöppningen och anslutningarna är täta. Motionera säkerhetsventilen till inkommande kallvatten. Kontrollera att ovanstående säkerhetsventil öppnar och släpper ut övertrycket som uppstår vid första uppvärmning av varmvattenberedaren. Skapa drifttryck i anläggningen. Ställ in temperaturen på elpatronen vid behov. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen. Koppla ev. in den externa strömanodens nätadapter / La 16-39

17 7 Urdrifttagande 7 Urdrifttagande Koppla ur nätadaptern till den externa strömanoden vid behov. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Töm varmvattenberedaren och låt den torka ur ordentligt. Lämna inspektionsöppningarna öppna / La 17-39

18 8 Service 8 Service 8.1 Service Driftansvarig skall låta utföra service på varmvattenberedaren minst en gång vartannat år. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad personal med adekvata fackkunskaper. För att säkerställa en regelbunden kontroll rekommenderar Weishaupt att ett serviceavtal ingås. Före varje servicetillfälle Innan servicearbetet påbörjas skall anläggningsägaren informeras. Stäng av anläggningen och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng kallvattentilloppet. Efter varje servicetillfälle Öppna kallvattentilloppet. Fyll varmvattenberedaren med vatten och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Genomför ett funktionstest. 8.2 Serviceplan Komponenter Kriterium Serviceåtgärd Varmvattenberedare Kalkbildning Gör rent. Värmestavar (el-uppvärmning tillval) Kalkbildning Avkalkningsbad. Kontrollera att isoleringen inte är skadad. Magnesiumanod Sliten Kontrollera diametern. Diameter < 15 mm Byt ut. Extern strömanod (tillval) Kontrollampa är röd eller släckt Kontrollera funktionen. Byt ut. Beklädnad Skadad Byt ut / La 18-39

19 8 Service 8.3 Rengöra varmvattenberedare utan elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). AKTA Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Ta bort flänslocket 1 tillsammans med flänsisoleringen. Ta bort skruvarna 2 på inspektionsflänsen 3. Ta bort inspektionsflänsen och flänspackningen 4. Spola ur varmvattenberedaren med en vattenslang eller rengör behållaren med ett kalklösande medel, beakta tillverkarens anvisningar. Ta bort avlagringarna. Montera en ny flänspackning, se samtidigt till att tätningsytorna är rena. Stäng inspektionsöppningen, dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 19-39

20 8 Service 8.4 Rengöra varmvattenberedare med elpatron Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Igångkörning av säkerhetstemperaturbegränsaren får endast utföras av tillverkaren eller ett av denne utsett ombud. FARA AKTA AKTA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Felfunktion i elpatron på grund av defekt givarkabel Elpatronen styrs via en kapillärgivare. En klämd eller knäckt givarkabel kan leda till att den elektriska uppvärmningen inte fungerar. Givarkabeln får inte vikas. Korrosion på grund av skador i skyddsskiktet Magnesiumanoden bildar ett skyddande skikt (vit beläggning) i varmvattenberedaren. Om detta skyddsskikt skadas kommer korrosion att uppstå. Skada inte skyddsskiktet. Töm behållaren. Dra loss inställningsknappen 1. Lossa skruvarna 2 och ta bort flänslocket 3. Lossa skruvarna 4 och plocka ur elpatronen 5. Kalka av värmestavarna. Kontrollera att isoleringen 7 på värmestavarna inte är skadad. Byt ut de värmestavar som är skadade. Montera elpatronen med en ny flänspackning 6, kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna 4 symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 20-39

21 8 Service 8.5 Byta magnesiumanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om takhöjden i uppställningsrummet inte är tillräcklig kan en kedjeanod användas (se reservdelslistan). Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Lossa anodkontakten 4 från det jordade flatstiftet 3. Tappa ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Lossa täckkåpan 2 på magnesiumanoden. Kontrollera magnesiumanoden och byt ut den då den underskrider en diameter om 15 mm. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt tillbaka magnesiumanoden i täckkåpan och fäst den igen. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Stick in anodkontakten i det jordade flatstiftet. Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren / La 21-39

22 8 Service 8.6 Byta ut beklädnad Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Ta bort givaren. Ta bort elpatronen vid behov. WAS 150, WAS 200, WAS 280 och WAS 400 Endast vid byte av bakstycke Ta bort anslutningarna för primärvatten-, tappvatten- och solfångarledningarna vid behov. Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Lossa skruvarna och ta bort frontstycket 4. Lossa skruvarna och ta bort bakstycket 2. Lossa skruvarna och ta bort det högra 3 respektive det vänstra 5 sidostycket. Montera beklädnaden i omvänd ordning. Montera givaren och anslut en elpatron vid behov. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 22-39

23 8 Service WAS 500 Ta bort locket 1 på varmvattenberedaren. Tryck ihop förslutningslisten 1 lite grann och dra isär. Lossa beklädnaden. Montera den nya beklädnaden. Sätt ihop förslutningslisten igen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Anslut elpatronen och montera givaren. Genomför idrifttagandet (se kap. 6) / La 23-39

24 9 Felsökning 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Varmvattenberedaren är otät Felaktig installation Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar och är korrekt installerad. Inspektionsflänsen är otät Dra åt skruvarna. Byt ut packningen. Slutstyckena är otäta Täta slutstyckena på nytt. Röranslutningarna är otäta Lossa anslutningen och täta på nytt. Behållaren är otät Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Säkerhetsventilen för uppvärmningen löser ut, trycket i värmesystemet ökar Säkerhetsventilen för varmvatten droppar kontinuerligt Rostigt vatten kommer ur tappventilen Värmeytan i varmvattenberedaren är otät Ventilsätet är inte tätt Vattentrycket är för högt Korrosion i ledningsnätet Metallspån efter montagearbete i varmvattenberedaren Korrosion i varmvattenberedaren Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Kontrollera att ventilsätet inte har förkalkats. Byt ut säkerhetsventilen. Kontrollera kallvattentrycket. Byt ut tryckregulatorn om den är defekt. Byt ut korrosionsskadade delar. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Ta bort spånen via inspektionsöppningen. Spola igenom ledningar och varmvattenberedare ordentligt. Öppna inspektionsflänsen och titta efter korrosionsskador. Kontakta närmaste Weishaupt-filial eller representant. Uppvärmningstiden är för lång Primärvattenmängden är för liten Ställ in ett högre effektsteg i pumpen, montera in en större pump vid behov. Primärtemperaturen är för låg Höj framledningstemperaturen vid varmvattenladdningen. Kontrollera regulatorinställningarna. Uppvärmningstiden blir längre Kalkbildning på värmeväxlaren Kalka av värmeytan. och längre Elpatronen är förkalkad Kalka av värmeelementen eller byt ut. Varmvattentemperaturen är för låg Elektrisk uppvärmning fungerar inte LED-lampan för den externa strömanoden lyser inte Regleringen stängs av för tidigt Värmepannans effekt är inte tillräcklig Kallvatten slår igenom vid högre vattentryck Spänningsförsörjning saknas Spänning vid värmeelementet saknas Spänningsförsörjning saknas Kontrollera regleringen. Kontrollera värmepannans effekt och anpassa vid behov. Kontrollera stötplattan. Reducera kallvattentrycket. Kontrollera spänningstillförseln. Byt ut den externa apparatsäkringen F10. Kontrollera säkerhetstemperaturbegränsaren och stäng ev. av den resp. byt ut. Kontrollera kopplingsfunktionen från varmvattnets temperaturregulator och byt ev. ut. Kontrollera spänningstillförseln / La 24-39

25 9 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd LED-lampan för den externa Felaktig anslutning Kontrollera anslutningarna. strömanoden blinkar rött Isoleringen på elektroden till varmvattenberedaren är bristfällig Kontrollera isoleringne när varmvattenberedaren är tömd / La 25-39

26 10 Tillbehör 10 Tillbehör 10.1 Elektrisk uppvärmning Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Om en elpatron monteras in i en varmvattenberedare, måste den vara säkrad som en värmepanna i enlighet med DIN-EN Elpatroner med följande värmeeffekter kan monteras in för en elektrisk uppvärmning: Värmeeffekt Best.nr. Totallängd 4,0 kw (3 x 400V~) mm 6,0 kw (3 x 400V~) mm 3,0 kw för Frankrike (230V) mm Montage av elpatron Den elektriska installationen får endast utföras av behörig elektriker. Beakta lokala föreskrifter. FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador uppkomna genom överhettning Värmestavarna kan skadas. Innan elpatronen startas skall varmvattenberedaren fyllas med vatten. Töm beredaren. Ta bort flänslocket 3. Ta bort blindflänsen 4 och packningen 5. Montera elpatronen med en ny packning och kontrollera att tätningsytorna är rena. Dra åt skruvarna symmetriskt och i kors (40 ± 5 Nm). Fyll beredaren och lufta av. Genomför en täthetskontroll. Anslut elpatronen och dra åt kabelförskruvningen 6. Fäst flänslocket 3 med skruvarna 2. Sätt tillbaka inställningsknappen 1. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 26-39

27 10 Tillbehör Säkerhetstemperaturbegränsare (STB) FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. Säkerhetstemperaturberänsaren slår till då temperaturstyrningen är defekt eller vid torrgång. Åtgärda felet. Dra loss inställningsknappen. Lossa skruvarna på flänslocket och dra loss locket. Tryck in återställningsknappen 1. STB är på. Upprätta spänningsförsörjning. Ställ in temperaturen. Värm upp beredaren och kontrollera frånkopplingstemperaturen / La 27-39

28 10 Tillbehör 10.2 Extern strömanod FARA Strömstötar vid spänningsarbete Strömstötar kan leda till svåra eller livshotande skador. Innan arbetet påbörjas skall apparaten skiljas från spänningsnätet. Säkra apparaten mot oväntad återinkoppling. AKTA Skador på varmvattenberedaren på grund av ansamlad gas Gas kan ansamlas vid drift med extern strömanod. Gnistbildning kan i vissa fall leda till mindre explosioner. Anläggningen kan skadas. Den externa strömanoden får inte köras längre än 2 månader utan någon vattenförbrukning. Den externa strömanoden arbetar först när varmvattenberedaren är fylld. Övervaka kontrollampan vid nätadaptern. Säkerställ vattenförbrukningen. Den externa strömanoden får endast skiljas från nätet då varmvattenberedaren är tom. Byta ut extern strömanod Beakta serviceanvisningarna (se kap. 8.1). Dra ur nätadaptern 3 till den externa strömanoden. Töm ur ca 15 liter vatten via tömningsventilen. Ta bort locket på varmvattenberedaren. Ta bort förslutningspluggen. Ta bort anodens anslutningskabel 4. Lossa täckkåpan 2 och ta bort den defekta externa strömanoden. Byt ut packningen 1, kontrollera att tätningsytorna är rena. Sätt in en ny extern strömanod i täckkåpan. Fäst täckkåpan med den externa strömanoden i varmvattenberedaren. AKTA Korrosion på grund av urdragen anodkabel Korrosion kan uppstå om anoden inte är elektriskt ansluten till beredarväggen. Fäst anodens anslutningskabel 4 på anoden / La 28-39

29 10 Tillbehör Öppna kallvattentilloppet. Lufta av beredaren via varmvattenledningen. Genomför en täthetskontroll. Montera förslutningpluggen. Sätt på locket på varmvattenberedaren. Koppla in nätadaptern. Kontrollampan vid nätadaptern lyser grönt / La 29-39

30 11 Reservdelar 11 Reservdelar ) 2) 2) ) / La 30-39

31 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Lock för varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS WAS 400, WAS Beklädnad i polystyren 1.02 WAS 500 vit Beklädnad i plåt 1.03 Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Frontstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Bakstycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Höger sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Vänster sidostycke WAS Förslutningsplugg 25 x 95 x Förslutningsplugg 25 x 80 mjukskum Skruv M16 x Flänslock Flänsisolering WAS/WASol Skruv M12 x 25, DIN Blindfläns 180 x Flänspackning 137,5 x 115 x / La 31-39

32 11 Reservdelar / La 32-39

33 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Kåpa G Packning 42,5 x 57 x Magnesiumskyddsanod WAS 150 (M8 x 26 x 550 ) WAS 200 (M8 x 26 x 685 ) WAS 280 (M8 x 26 x 970 ) WAS 400 (M8 x 26 x 1100) WAS 500 (M8 x 33 x 1000) Kedjeanod M8 x 26 x Extern strömelektrod 403 mm, med tillbehör Borrskruv Tandad låsbricka Anslutningskabel extern strömanod Kontakt Flatstift 6,3 MS typ G (extern strömanod) Flatstift Hylselement för givare / La 33-39

34 11 Reservdelar / La 34-39

35 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr Inställningsknapp för temperaturregulator ABS Låsbricka flänslock Flänslock kpl Temperaturregulatorbegränsare Värmestav komplett med packning 1000 W 230 V W 400 V W 400 V Flänspackning 137,5 x 115 x / La 35-39

36 12 Anteckningar 12 Anteckningar / La 36-39

37 12 Anteckningar / La 37-39

38 12 Anteckningar / La 38-39

39 13 Ordlista A Anslutningar...15 Ansvar... 6 Avfallshantering... 7 Avhälpning av fel...24 B Behörighetsuppgifter... 8 Beklädnad...22 Beredare... 7 Beredskapsförlust... 8 D Drifttemperatur... 9 Drifttryck... 9 E El.installation...26 Elektrisk uppvärmning...26 Extern strömanod...28 Temperatur...10 Temperaturgivare...13 Tillbehör...26 Tippmått...10 Transport...10 Tryckförlust... 9 Typnyckel... 8 Tömningsventil...14 U Urdrifttagande...17 V Vattenanslutning...14 Vikt...11 Å Återvinning...10 F Förvaring...10 G Garanti... 6 Givare...13 I Idrifttagande...16 Innehåll...10 M Magnesiumanod...21 Miljöegenskaper...10 Min.avstånd...12 Montage...12 Mått...10 O Omgivningsvillkor...10 R Rengör beredare... 19, 20 Rengöring... 19, 20 S Service...18 Serviceintervall...18 Säkerhetstemperaturbegränsare...27 Säkerhetsventil...14 Säkerhetsåtgärder... 7 T Tekniska data / La 39-39

40 Weishaupt Svenska AB, Box 601, (Enhagsvägen 10), TÄBY Ändringar förbehålles, Tryckt i Tyskland. Eftertryck förbjudes. Produkt Beskrivning Effekt W-brännare Miljonfalt beprövad kompaktserie: sparsam, tillförlitlig, automatisk. Olje-, gas- och kombibrännare för villor, flerfamiljshus och industrier. upp till 570 kw monarch - och Industribrännare Den legendariska industribrännaren: välbeprövad, outslitlig, översiktlig. Olje-, gas- och kombibrännare för centrala eldningsanläggningar. upp till kw multiflam - brännare Innovativ Weishaupt-teknologi för industribrännare: Minimala emissionsvärden särskilt för effekter över 1 Megawatt. Olje-, gas- och kombibrännare med patenterad bränsleuppdelning. upp till kw WK-industribrännare Kraftpaket i modulsystem: Anpassningsbara, robusta, effektstarka. Olje-, gas- och kombibrännare för industrianläggningar. upp till kw Thermo Unit Värmesystem Thermo Unit helgjutna eller i stål: moderna, ekonomiska, tillförlitliga. För miljövänlig uppvärmning av villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas eller olja. upp till 55 kw Thermo Condens Innovativa, kondenserande gaspannor med SCOTsystem: effektiva, miljövänliga, mångsidiga. Idealiska för lägenheter, villor och flerfamiljshus. Bränsle: gas upp till kw Solvärmesystem Gratisenergi från solen: perfekt anpassade komponenter, innovativa, beprövade. Formsköna plantakssolfångare för kranvattenuppvärmning och som värmestöd för radiatorer. Varmvattenberedare/ energiackumulatorer Det attraktiva programmet för varmvattenberedning omfattar klassiska varmvattenberedare, som försörjs via ett värmesystem eller energiackumulatorer, som matas via solvärmesystem. MSR-teknik/ byggnadsautomatik Från automatikskåp till komplett styrning av byggnadsteknik hos Weishaupt hittar du ett helt spektrum av modern MSR-teknik. Framtidsorienterad, ekonomisk och flexibel. Service Kombinationen av produkt och kundtjänst utgör Weishaupts sanna styrka. Weishaupts kundtjänst står till ditt förfogande dygnet runt, året om. Vi finns, när du behöver oss. Överallt / La

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06 83251942 2/2008-06 1 Användaranvisningar... 4 1.1 Användaranvisning... 4 1.1.1 Symboler... 4 1.1.2 Målgrupp... 4 1.2 Garanti och ansvar... 5 2 Säkerhet... 6 2.1 Ändamålsenligt användande... 6 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) /

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) / 83280942 2/2012-10 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4716000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Energimagasin WES 660-A, WES 910-A Ovannämnda produkt

Läs mer

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04 83266342 1/2014-04 1 Användaranvisningar... 3 2 Mått... 4 2.1 Utrymmesbehov... 4 2.2 Mått för kollektorrad från sidan... 5... 6 3.1 Förutsättningar och översikter... 6 3.2 Montera sparrankare... 10 3.2.1

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-C(-K) och WES 910-A-C(-K) /

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-C(-K) och WES 910-A-C(-K) / 83280442 2/2012-10 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4716000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Energimagasin WES 660-A, WES 910-A Ovannämnda produkt

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning 2016-05 Innehåll Inledning-Leveransomfattning...2 Komponent-standardmontering...3 Installation Montering på vägg (vertikalt)...4 Vägghängd (horinsontellt)...5-6 Tekniska

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B

allstor Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VIH Q 75 B Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll allstor VIH Q 75 B Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Tappvattenstation WHI freshaqua 44 #1 Tappvattenstation WHI freshaqua 55 #1 83514442 1/2014-03

Montage- och driftanvisning. Tappvattenstation WHI freshaqua 44 #1 Tappvattenstation WHI freshaqua 55 #1 83514442 1/2014-03 Tappvattenstation WHI freshaqua 44 #1 Tappvattenstation WHI freshaqua 55 #1 83514442 1/2014-03 1 Användaranvisningar... 5 1.1 Användarguide... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgrupp... 5 1.2 Garanti och

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit IHB SE 6-75 Allmänt Denna anvisning gäller AAS 8 (,08 kw) monterad i Compact E Steatit. Steatitelpatronsats är ett steatitelement monterat

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Koster Crop Tester Torrsubstansmätare

Koster Crop Tester Torrsubstansmätare Torrsubstansmätare med elektronisk våg Inledning Grattis till din nya. Läs hela bruksanvisningen innan idrifttagande. Bruksanvisningen skall läsas av alla som ska använda. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer