Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar"

Transkript

1 Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

2 Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla huset fullt uppvärmt på vintern, speciellt om huset inte är byggt för det! Ett sommarhus skall vara ett hus men tänker på med glädje, inte med rysningar när man minns energikostnaderna från förra vintern. Med denna lilla skrift skall vi försöka att ge lite generella råd på vad du kan göra och vad man bör se upp med när man energieffektiviserar sitt smultronställe! Som alltid när det är generella råd måste ni tänka på att det kanske inte är allting som passar just er och ert hus! Är ni tveksamma över hur ni skall gå tillväga eller om något blir rätt, kontakta en fackman på området eller vänd er till kommunens energirådgivare för ytterligare information. Vi skall på de följande sidorna presentera några viktiga punkter att tänka på i kampen för att hålla kostnaderna nere. 1. Husets konstruktion. 2. Temperatursänkning. 3. Täthet/ventilation. 4. Fukt/Vatten 5. Isolering. 6. Uppvärmningsform/varmvatten.

3 1. Husets konstruktion När det gäller husets konstruktion handlar det helt enkelt om att ta reda på vilka förutsättningar man har att jobba med och hur huset var tänkt att användas när det byggdes. Känner ni att ni inte vet tillräckligt om detta bör ni först av allt kontakta erfarna hantverkare som kan besiktiga husen och ge er information om detta. Nyare fritidshus: Nybyggda fritidshus omfattas inte av riktigt samma byggregler ur energisynpunkt som permanentbostäder, därför bör man kontrolera även sådant som man tycker är självklart! Nybyggda vinterbonade fritidshus i moderna material har oftast samma förutsättningar att bli energisnåla som ett hus för permanentboende, det är dock viktigt att se över så att man inte har sparat in på isolering, tätskikt och ångbromsar samt se över ventilationen. Ett annat område som man kan ha sparat in på är valet av fönster. Enklare, mindre, nybyggda sommarhus saknar i många fall helt isolering och är byggda för att inte värmas upp alls vintertid. Dessa hus är oftast väldigt luftigt byggda med mycket ventiler och självdrag vilket behövs för att byggnadsmaterialet skall må bra! Typiska exempel på dessa hustyper är de enklare frigebodar enbart i trävirke som säljs i byggvaruhandeln. De flesta hyrstugor på campingplatser är också byggda i denna stil. Om ni väljer att dra in vatten och avlopp i denna typ av hus bör ni förbereda så att ni kan koppla bort och tömma ledningarna vintertid för att undvika sönderfrysning. Att försöka hålla ett sådant här hus uppvärmt permanent kan bli dyrköpt energimässigt! Äldre fritidshus: Fritidshus är en ganska ny företeelse varför äldre fritidshus oftast är permanentbostäder som man valt att använda som fritidshus. Det är också ganska vanligt att man bygger om äldre byggnader, typ stallar och dylikt, till att användas som bostäder sommartid. När dessa äldre byggnader en gång konstruerades hade vi helt andra krav på komfort och temperatur. Varför det lätt kan bli problem när man börjar tillämpa modernt boende delar av året, och under andra delar av året låter huset stå helt igenstängt. I båda fallen ändrar man förutsättningarna för huset, vilket kan ge allehanda problem. 3

4 Materialen i riktigt gamla hus kan med dagens ögon lätt ses som ganska exotiska och kräver också ett helt annat handhavande än de material vi använder idag. Ett exempel är lertegelhus som är byggda av soltorkad lera. Detta är inte lika fuktbeständigt som bränd tegel varför man bör vara försiktig när man gör förändringar i huset! Andra typer av byggnationstyper som man kan stöta på är: klineväggar, gråstensväggar samt olika typer av trä i kombination mer lera och sten, t.ex. korsvirke. Det var även vanligt att man använde vass och halm i huskroppen. 2. Temperatursänkning När vi pratar fritidshus är värme faktiskt inte en självklarhet, men se upp! Det finns mycket att tänka på innan ni stänger av uppvärmningen! Är huset byggt för att klara av att stå helt utkylt utan att ta skada är detta det absolut mest energieffektiva! Dock är det inte bara själva huskroppen som skall klara av att kylas ner helt, alla installationer av vatten och avlopp måste också vara anpassade så att man både kan stänga av och tömma ledningar och apparater som finns inne i huset. Det finns även vissa vitvaror och elektronik som inte klarar av att stå i ett utkylt utrymme. Har huset ett vattenburet värmesystem bör man vara ytterst försiktig med att försöka köra utan uppvärmning! Man kan få förkortad livstid på sina element och värmeledningar vid upprepade påfyllningar med färskt vatten, dessutom är det svårt att få systemet riktigt tomt, vilket krävs för att systemet skall klara minusgrader! Vill ni pröva denna lösning bör ni kontakta en erfaren rörmokare för att rådgöra om det är lämpligt och möjligt att genomföra hos er! Har ni kommunalt vatten måste ni se till att utrymmena där vattnet kommer in i fastigheten och fram till vattenmätaren och avstängningen är frostfria, annars riskerar ingående ledning att spricka med stora vattenskador som följd, även här bör ni kontakta en rörmokare så att inget blir fel! Glöm inte att tömma alla vattenlås på avloppsidan. För att undvika att avloppslukten skall gå in i huset kan man sätta någon form av propp i rören, glöm bara inte att ta bort proppen när ni kör igång igen. Det finns idag även speciella frostskyddsmedel att hälla i vattenlåsen. Välj bara produkter som är godkända för än- 4

5 damålet då ni annars riskerar att skada avloppet och/eller släppa ut miljöfarliga ämnen. Vissa vanliga frostskyddsmedel är dessutom brandfarliga! Har ni eget vatten behöver ni tömma vattenpumpen samt hydrofor/hydropresstank. Tänk på att det kan stå vatten kvar i t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner, dessa måste också tömmas. Även i vissa armaturer/kranar/blandare kan det stå vatten kvar som skall tömmas! Vissa vitvaror och elektronik t.ex. kyl och frys tillåter inte drift i lägre rumstemperaturer, kolla i bruksanvisningen eller ring leverantören för att kolla vad som gäller era produkter! Både om ni låter det vara helt utkylt och om ni väljer att hålla frostfritt men inte fullt uppvärmt bör ni kolla med era försäkringsbolag om de har någon speciell klausul om att huset måste vara uppvärmd till en viss temperatur för att försäkringen skall gälla. Kraven varierar från bolag till bolag! När ni återkommer till huset bör ni låta temperaturen gå upp fullt och låta det gå några timmar innan ni startar upp någonting i huset, detta för att värmen skall hinna tränga in överallt samt att eventuell fukt i elapparater och dylikt skall hinna avdunsta. Kontrolera noggrant vatten- och elförbrukning direkt efter uppstarten så att inget gått snett under vintern! En sänkning av temperaturen höjer fukthalten i huset om inte åtgärder vidtas. (se avsnitt 3) 1 grad kallare inomhus sparar ca 5 % i uppvärmningsenergi! 3. Täthet/Ventilation Ett av särdragen med Österlen är vår höga snittvind, vi har här ungefär samma vindförhållanden som i de yttre kustbanden eller på lågfjällsområden i norr. Ett hus kan vara hur bra isolerat och ha hur bra fönster och dörrar och uppvärmningsformer som helst, men finns det otätheter i huset kommer det ändå att bli dyrt att försöka hålla huset uppvärmt när det samtidigt blåser och är kallt! I ett otät äldre hus i ett utsatt vindläge med våra vindförhållanden kan mer än hälften av energin försvinna just genom ofrivillig ventilation. Kommer det in 5

6 luft utifrån finns det även risk att det kan komma in vatten utifrån Det är därför viktigt att se till att man har ett tätt hus med ventilation som går att kontrollera! Ett bra sätt att hitta otätheter är att under vintertid hyra in en termograför (värmekamera) som ser var det finns kalla områden i huset. Om det är möjligt bör man välja en besiktningsdag när det blåser samt är relativt kallt utomhus. Utöver att se otätheter där kalluft blåser in kommer man även att se isolerings standarden för huset och om det eventuellt finns några byggfusk inbyggda gällande isolering och täthet. Ventilationen i ett fritidshus kan vara väl så viktig som i ett permanentboende. I ett permanentboende har man oftast samma fuktbelastning, temperatur och luftrörelser året runt. Dessutom finns personer på plats hela tiden som normalt sett reagerar om ventilationen blir för dålig. Nyare permanentboende har dessutom nästan alltid en mekanisk ventilation som säkerställer att det blir rätt luftomsättning. Alla dessa förutsättningar kan saknas i ett fritidsboende. Fritidshus saknar ofta mekanisk ventilation och är i stället oftast utrustade med självdragssystem. Problemet med självdragsystem är att man har ytterst begränsade möjligheter att påverka draget efter behovet. Perioden då man vistas i huset krävs bra ventilation. Detta sammanfaller oftast med den varma årstiden då det dessutom finns betydligt mer fukt i luften naturligt som behöver vädras bort. Tyvärr är det oftast så att en självdragsventilation fungerar som allra sämst just när det är som varmast ute. Men, är man på plats och tycker att luften blivit för dålig finns trots allt möjligheten att vädra manuellt via fönster och dörrar. Finns det inget värmebehov i huset kan detta vara ett effektivt sätt att se till att luften håller sig fräsch inomhus! Ventilationsbehovet är betydligt mindre när det inte är någon i huset, dels tillförs ingen fukt från människorna och dels förbrukar vi ingen andningsluft. MEN det tar ett tag innan man kan dra ned ventilationen efter att man varit i huset en tid. Både inredningen men även själva huskroppen absorberar en hel del fukt som kan blir stående i huset om den inte vädras bort. Allra värst blir det om man samtidigt som man minskar ventilationen även sänker temperaturen! 6

7 Det är lämpligt att antingen försöka få till någon form av förlängd ventilation efter att man varit i huset eller skaffa behovsstyrd ventilation som arbetar tills luftkvaliten är den rätta för huset. Den enklaste formen av förlängd ventilation i ett hus med självdrag är att be en bofast granne att gå in och minska ventilationen någon vecka efter att boendeperioden upphört. 4. Fukt/Vatten Fukten utgör ett stort hot mot din fastighet och det är många parametrar som skall stämma för att man skall vara helt säker! Allting levande avger fukt som måste transporteras bort från huset, även våra aktiviteter inne i huset påverkar hur mycket fukt som tillförs. Finns det inga människor i en byggnad under en längre tid sker det i princip bara fukttillförsel från eventuella inomhusväxter och otätheter i tak och fasad. Otätheter i huset bör INTE tillåtas då det på sikt kommer att orsaka mögel och rötangrepp! Fukthalten i ett hus bör varken vara för hög eller för låg, bra värden att stäva efter är att den relativa fukthalten i luften bör ligga på mellan 40% och 60 %, vid högre värden ökar risken för fuktskador, vid lägre värden slösar man troligen med energi! Temperaturberoende: När man anger fukthalt pratar man ofta om relativ fukthalt. Man anger då fukthalten i luften i relation till hur mycket vatten det faktiskt kan finnas. Är det t.ex. 60 % fukthalt i luften betyder det att luften har tagit upp 60 % av allt det vatten som den kan bära. Blir fukthalten över 100 % börjar fukten fälla ut spontant i luften, man får helt enkelt dimma i luften och kondens på golvet! Hur mycket vatten som luften kan innehålla beror starkt på vilken temperatur som luften har! Är det ca 20 graders temperatur kan luften innehålla upp till 15 gram vatten per kubikmeter luft. Men om temperaturen är 5 grader kan en kubikmeter endast innehålla ca 5 gram vatten per kubikmeter. En kubikmeter luft vid 20 grader och 100 % fuktighet fäller alltså ut 10 gram vatten om man sänker temperaturen på den till 5 grader, i ett fritidshus på kvm blir det 1 liter vatten som man häller ut i huset. Är fukthalten 100% slutar vatten att avdunsta då luften redan är mättad med vattenånga och inte klarar av att bära mer vatten. Då fukthalten är så pass tätt sammanbunden med temperaturen är det enkelt att förstå att i ett rum med stora temperaturvariationer så är också fukthalten 7

8 väldigt varierande. Det är alltid på de kallaste ytorna risken är som störst att det skall bli problem med fukt. Ett tydligt exempel är den kondens som man kan få på insidan av fönster. Fönsterutan är normalt sett den kallaste ytan i ett rum och därför är det oftast här man kan se att luftens fuktighet börjat kondensera ut. Ett fönster där det dyker upp kondens indikerar antingen att fukthalten är för hög i rummet ELLER att fönstret är dåligt ur isolerings synpunkt, i värsta fall kan det vara båda sakerna samtidigt! Fukt på insidan av ett fönster är ett varningstecken på att någonting inte är som det skall i huset! Det finns egentligen tre sätt att ta bort fuktig luft: Vädring och ventilation, man ersätter helt enkelt den fuktiga inomhusluften med annan torrare luft. Är fukthalten och temperaturen ungefär likadan i luften utomhus som inomhus hjälper det tyvärr inte att vädra, detta är ofta fallet på sommaren och tidigt på hösten. Om huset är uppvärmt så släpper du inte bara ut fukten, värmen följer också med! Temperaturhöjning, höjer du temperaturen kommer luftens förmåga att bära vatten också att öka och den relativa fukthalten kommer att minska. Detta fenomen används ganska vanligt i torkskåp där man aktivt väljer att höja temperaturen för att luften skall kunna föra bort så mycket vatten, så snabbt som möjligt, från den fuktiga tvätten. Tyvärr ökar också energiåtgången i huset med ca 5 % för varje grad du höjer temperaturen. Luftavfuktare, med en luftavfuktare tar du aktivt bort vatten från luften och sänker den relativa fukthalten. Luftavfuktaren drar energi men beroende på utförande kan den faktiskt generera mer värmeenergi än den förbrukar elenergi! Detta på grund av att man tar tillvara på den värmeenergi som finns i fukten i luften. Vattnet luftavfuktaren utvinner från luften måste tömmas ut så avfuktaren måste anslutas till ett avlopp om man inte är på plats. Det finns olika typer av avfuktare som fungerar bra vid olika temperaturer! Skillnaden mellan en bra och en dålig luftavfuktare är stor ur energisynpunkt, det är därför viktigt att välja en maskin som passar för era behov och de temperaturerna ni vill hålla i huset! Energimyndigheten har bra oberoende tester att läsa om luftavfuktare! Hösttemperaturen det stora problemet: Efter en härligt varm sommar är oftast fritidshuset fullt med fukt, när sedan hösten kommer försvinner både ni, ventilationen och värmen från huset. Låter 8

9 man temperaturen sjunka i huset utan att se till att fukten försvinner kommer fukthalten sakta men säkert att stiga till höga nivåer! Ser man bara till att fukten en gång för alla lämnat huset under senhösten bör fukthalten hålla sig konstant om temperaturen också är det samt om huset är någotsånär tätt! En låg temperatur behöver inte vara något problem, bara man håller fukthalten på en lämplig nivå! En fuktmätare kallas ibland hygrometer och kostar från ca 150: - i sitt enklaste utförande. Med tanke på vad en fuktskada kostar kan det vara en väldigt bra investering! Välj gärna en modell där man kan avläsa max och minvärdet för fukthalten, då kan du ana vad som har hänt i huset då du inte var på plats! 5. Isolering Isoleringen i ett normalt hus har i princip 3 uppgifter: isolera mot kyla vintertid, isolera mot värme sommartid samt dämpa bort oljud alltid. Planerar man att hålla fritidshuset uppvärmt i någon grad är isolering A och O. Även om väggarna kan tyckas tjock och rejäla i äldre hus är isoleringsförmågan oftast inget att skryta med. För att ge ett exempel kan vi jämföra vanligt tegel med vanlig mineralullsisolering. För att en tegelväg skall motsvara 1 dm mineralull krävs det att den är över 1,5 METER tjock! Detsamma gäller för i princip alla hårda stenaktiga material, desto mer kompakta matterialen är desto sämre isolerande egenskaper har de! Även trävirket i ett hus är i jämförelse en ganska dålig isolering, de flesta massiva träprodukterna har i jämförelse med riktig isolering endast ca ¼ så bra isolerings värde! Inte ens lättbetong eller Lecablock når upp till samma isolerklass som mineralull, möjligen med undantag för varianter där det finns cellplast ingjutet i blocken. Tjockleken på väggen behöver alltså inte representera väggens isoleringsförmåga! När man tilläggsisolerar ett fritidshus är det väldigt viktigt att man anpassar isoleringen efter hur huset skall användas samt att man tar hänsyn till ventilation och de temperaturförändringar som uppstår om man vid vissa tillfällen väljer att sänka temperaturen i huset. Även husets grundkonstruktion spelar stor roll för 9

10 vad som är säkert att göra! Ta gärna kontakt med en isolerfirma som har erfarenhet av att isolera fritidshus, berätta noggrant hur ni kommer att använda huset och om ni kommer att ha uppvärmning på vintern. För dig som väljer att ha fritidshuset uppvärmt kan det vara ide att titta över fönstren, ett 1 glas fönster släpper ungefär igenom 5 ggr så mycket energi som ett 3 glas fönster. Eller för att ge er lite siffror: 1 kvm 1 glas ruta i ett hus som håller 20 grader året runt släpper under 1 år ut ungefär 500 kwh!!! (troligen har ni mycket mer än 1 kvm fönster i era fritidshus ) Även de enklare dörrarna som brukar finnas i fritidshus kan släppa igenom stora energimängder! Nya fönster och dörrar kan vara en dyr investering. En budgetlösning istället för att byta fönster kan vara att skaffa några rejäla och tjocka gardiner att dra för fönstren när ni inte är på plats. Desto bättre gardinerna sluter tätt mot fönsterkarm och vägg desto bättre är det! Har ni t.ex. 2 glas fönster kan ni minska energiförlusterna med över 30 % om ni drar för en tätslutande gardin. Se dock till att gardinerna inte vilar an mot fönsterutorna, det skall finnas en luftspalt mellan gardin och ruta! En annan möjlighet är att sätta in ytterligare rutor innanför de befintliga glasen, detta kräver dock oftast att man är ganska händig eller att man anlitar en glasmästare, resultatet kan dock bli mycket bra! I dörrarna går det bra att komplettera med något trevligt draperi, men även det vanliga flugnätet som många har i dörren under sommaren ger en hyfsad förbättring! Prioritera rätt när ni skall börja titta på isolering av era fritidshus, även om väggarna inte är så bra isolerade brukar det vara mest ekonomiskt lönt att först titta på vindsisolering och att förbättra fönstrens isolerförmåga! 6. Uppvärmningsform/Varmvatten All form av uppvärmning drar energi, det är därför viktigt att välja en energiform som är både ekonomisk, uthållig och bekväm! De värmesystem som fungerar bra i en permanentbostad är inte alltid så lämpliga i ett fritidsboende. Avsaknaden av möjligheten att kunna göra service och underhåll löpande samt ibland helt utebliven tillsyn under flera månader ställer 10

11 stora krav på bra tillförlitlighet hos uppvärmningssystemet. Om ni har ett uppvärmningssystem i huset som arbetar när ni inte är där bör ni skaffa någon form av fjärrövervakningssystem eller larm om något skulle fallera! Direktverkande el: Skall man hålla ett fritidsboende uppvärmt under vintern med enbart direktverkande el kan det bli en kostsam affär! Elelementen är dock väldigt pålitliga och det är sällsynt med haverier, bara det inte blir strömavbrott och man följer användningshänvisningarna brukar allt fungera bra! Det finns elelement som inte är känsliga för kyla och därmed klarar av att stå avstängda längre perioder under vintern, kontrolera dock med en elektriker om detta gäller för just dina element! Elelement är ganska billiga i inköp och kan fungera som en billig reserv till andra uppvärmningsformer. Ytterligare en fördel med elelement är att de oftast kan regleras var för sig så att man kan hålla frostfritt i enbart delar av huset. Vattenburna system: Ett vattenburet system är bränsleflexibelt, d.v.s. man kan koppla på många olika uppvärmningskällor. Tyvärr är ett vattenburet värmesystem känsligt om oturen skulle vara framme och man får ett längre avbrott i värmeleveransen (t.ex. genom ett strömavbrott). El: en elpatron som säkerhet/backupp i ett vattenburet system kan vara en bra ide då investeringen är ganska måttlig. Man bör dock undvika el som enda uppvärmningskälla pga. det höga elpriset. Olja: olja bör undvikas som uppvärmningsform i längsta möjliga mån, gäller för alla typer av fastigheter! Pelletsvärme: pellets är både ekonomiskt och miljö/klimat-vänligt, tyvärr kräver de flesta pellets pannor regelbunden tillsyn och sotning/uraskning. Välj därför endast pellets om ni vet att ni kommer att vistas i fritidshuset minst 1 gång i veckan. Pelletseldning innebär också att man måste komma ihåg att beställa hem ny pellets då och då. Berg/jord/grundvatten värmepump: I drift är denna typ av lösning väldigt billig och oftast hyfsat driftsäker, speciellt om man har en elpatron som backup. Tyvärr är investeringskostnaden oftast väldigt hög för ett sådant här system. De fallen där dessa system kan vara lämpliga är om man har energikrävande 11

12 fritidshus som man vill hålla värme i under vintern. OBS! Tänk på att berätta för installatören av värmepumpsystemet hur ni planerar att använda det. Ett system som arbetar mot låg inomhustemperatur under större delen av året bör dimensioneras speciellt med tanke på detta! Luft/vatten värmepump: detta uppvärmningssystem har samma för och nackdelar som ovanstående. Dock måste man även ta hänsyn till riskerna att det bildas drivor över utedelen. Det är därför mycket viktigt att ni placerar utedelen på en luftig och friliggande plats där det inte finns någon risk för drivbildning. Blir luft-vatten värmepumpen översnöad kommer den att sluta att fungera och riskerar även att ta skada! OBS värmepumpen producerar en hel del vatten när den är i drift. Se till att marken är väldränerad där den står och att ytskiktet är så pass grovt/genomsläppligt att vattnet kan tränga ner även om det är tjäle! Solfångare: solens instrålning under tiden då vi behöver uppvärmning är mycket liten, under tiden april - september bör dock ett solvärmesystem kunna stå för huvudelen av uppvärmningen om det dimensioneras rätt. Solvärmesystem skall alltid kompletteras med ett backuppsystem! Frånluftvärmepump: en frånluftvärmepump återvinner aktivt energi från ventilationsluften med hjälp av värmepumpsteknik. Denna teknik kräver en hel del energi, räkna med att ni måste tillsäta 1 del el energi för att få 3 delar värmeenergi tillbaka. Energiinnehållet i frånluften är ganska begränsat varför endast ca 1/4 del till 1/3 del av husets energibehov kan täckas med en frånluftvärmepump under vintern. De senaste åren har det dock dykt upp kraftfullare frånluftvärmepumpar som i princip matchar en mindre luft-vatten värmepump. Är man endast ute efter att minimera energiförlusterna genom ventilationsluften finns det betydligt energieffektivare återvinningsaggregat som arbetar passivt, dvs. man behöver inte tillsätta energi för att återvinna värmen. Övrigt: Luft-luft-värmepump: luft-luft värmepumparna är både billiga och ger i rätt hus och rätt använda en mycket billig värme. De går dessutom att kombinera med de flesta typerna av uppvärmningssystem. Luft-luft värmepumparna måste kompletteras med någon form av backuppvärme då de tappar i effekt om det blir riktigt kallt. För att värmen från en luft-luft värmepump skall kunna sprida sig skall det helst vara en öppen planlösning och dörrarna mellan rummen MÅSTE stå helt öppna! 12

13 Se till att luftvärmepumpen står tillräckligt mycket högre i temperaturinställning än vad backuppsystemet gör! Det är mycket vanligt med fritidshus där luft-luftvärmepumparna endast står 1 grad högre än bakuppsystemen. I de fallen värmer luft-luftvärmepumpen upp närområdet där den sitter och resterande delar av huset kommer att värmas med den andra värmekällan. Temperaturfallet över ett rum brukar vara minst 2 grader, skall värmepumpen bara värma rummet den sitter i räcker det således troligen att den står 2 grader högre än backuppsystemet i det rummet. Skall värmepumpen värma ett rum som ligger längre bort måste värmepumpen stå MINST 2 grader högre för rummet den sitter i samt 2 grader för varje rum bort från placeringsrummet över vad elementen gör i rummet längst ut. Exempel: pumpen sitter i rum 1 som ligger i fil med rum nr 2 och rum nr 3, då måste värmepumpen stå minst 6 grader högre än vad elementen gör i rum nr 3. OBS sitter termostaten till backuppsystemet under ett fönster kan det krävas att man har ÄNNU större skillnad på inställningarna. Backuppsystemet bör aldrig ställas lägre än att man är HELT säker på att huset håller sig frostfritt om värmepumpen fallerar, det betyder att det är värmepumpens temperatur ni skall höja, inte sänka elementen! Vad som är en säker temperatur på elementen varierar från hus till hus. För luft-luftvärmepumpens ute del gäller samma rekommendationer som för en luft/vatten värmepump. Innerdelen på en luft-luft värmepump har ett filter som bör dammsugas med jämna mellanrum, finns det ingen aktivitet i huset minskar belastningen kraftigt på filtret och det kan räcka att man dammsuger filtret en gång i månaden! Det finns vissa modeller som har självrengörande filter! OBS! använd antingen värme ELLER kyldrift i värmepumparna, ej autoläget. Detta riskerar nämligen att öka energiförbrukningen! Ved och pelletskamminer: De flesta kaminer kräver manuell hantering vilket utesluter möjligheten att använda dem för underhållsvärme, dessutom skal man ALDRIG lämna en tänd kamin obevakad! Dock kan en kamin fungera utmärkt för att snabbt hjälpa till att få upp temperaturen i ett utkylt hus! OBS var det länge sedan ni eldade i kaminen bör ni börja elda mycket försiktigt i den de första timmarna, dels för att driva ut fukt som ställt sig i skorstenen men även för att hinna kontrollera att det inte uppstått några skador eller igensättningar i skorsten och kamin under stilleståndet! 13

14 Luftsolfångare: Dessa kan ge ett visst tillskot av värme under vintern, men precis som ett vattenburet solvärmesystem kan det aldrig stå för hela uppvärmningen och måste alltid kompletteras med ett backuppsystem om man vill vara säker på att huset håller sig frostfritt! Det finns rapporterat problem med luftsolfångare som dragit in fuktig luft i huset vilket gjort att mögel och röta kunnat bildas. Ser man till att det är luft inifrån som cirkulerar ut i luftsolfångaren bör detta problemet vara eliminerat! Varmvatten: Under sommarmånaderna konsumerar vi procentuellt mer varmvatten per dag än under vintern. Det finns många sätt att få ner energiåtgången för att producera varmvatten, det enklaste och mest ekonomiska är förstås att helt enkelt minska sin användning! Kortare duschar och snålspolande munstycken är ingen jätteuppoffring, men kan nästan halvera varmvattenförbrukningen hos många. Har du en någotsånär modern diskmaskin är den oftast mer energieffektiv gentemot om du väljer att diska för hand i varmvatten värmt i el elberedare! Tittar vi på hur vi producerar varmvattnet kommer vi under sommartider automatiskt över på solvärme. Under sommaren fungerar det utmärkt att värma sitt varmvatten med solvärme, men precis som i uppvärmningssystem så bör du ha någon form av backupp om det skulle vara molnigt flera dagar i rad! Det finns idag enklare solfångarsystem enbart avsedda för att producera varmvatten på marknaden, dessa är dock inte alltid byggda för att kunna vara i drift under vintern i vårt kalla land! Vid all varmvattenframställning är det VÄLDIGT viktigt att vattnet värms upp så pass mycket att man avdödar eventuella bakterier i vattnet! Har man en elberedare kan man sätta ner temperaturen alternativt helt stänga av varmvattenberedaren om man planerar att inte vistas i huset under en längre tid. Tänk dock på att även en avstängd varmvattenberedare kan frysa sönder om den är fylld med vatten! När ni återvänder till sommarhuset är det väldigt viktigt att ni låter varmvattenberedaren komma upp i full temperatur en bra stund innan ni börjar använda av varmvattnet, detta för att avdöda eventuella bakterier som kan ha vuxit till sig under tiden beredaren var avstängd. Ni bör även spola igenom alla vattenledningar då det även där kan ske bakterietillväxt! Rengör gärna duschmunstycken manuellt med hett vatten då termostaterna i duschblandarna förhindrar att ni kan uppnå tillräckligt höga temperaturer för att kunna avdöda bakterier. 14

15 Energi och klimatrådgivarna Din hjälpande hand i energifrågor! I princip alla svenska kommuner tillhandahåller kostnadsfri och oberoende energirådgivning till sina medborgare och till de företag och föreningar som är etablerade i kommunen. För att ta kontakt med just din energi och klimatrådgivare, ring din kommuns växel och be dem koppla! Energi och klimatrådgivarna hjälper dig med tips, råd och information så att du själv kan ta kontroll över din energianvändning! När det gäller energi är en sparad energikrona verkligen en vunnen krona, både för ekonomin och för klimatet! TACK för att ni bryr er! 15

16 SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju hamnar och flera genuina fiskelägen. Av invånare bor cirka i staden Simris hamn. Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns plats för fler! Simrishamn en plats för livet. Energi- och klimatrådgivning Benny Andersson Energistrateg/rådgivare Tfn: Foto: Tina Schedvin Samhällsbyggnadsförvaltningen ADRESS: Simrishamn

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228)

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2015-11-18 Adress/ort: Rödingvägen 6 / Kvicksund Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-11-17 Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19 Adress/ort: Tegnebyvägen 17 / Bromma Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-13 Fastighetsbeteckning: Värjan 33 Adress/ort: Norra Bulltoftavägen 33, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-04 Fastighetsbeteckning: Vendelsö 3:1857 Adress/ort: Läktvägen 1 / Vendelsö (Haninge) Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Kontoristen 3 Adress/ort: Kontorsg 16, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-23 Fastighetsbeteckning: Magnarp 5:82 Adress/ort: Lövstigen 7, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-28 Fastighetsbeteckning: Bygården 11 Adress/ort: Bygårdsgatan 19, Oxie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-05-27 Fastighetsbeteckning: Ilmarschen 3 Adress/ort: Glaspärlevägen 6 / Linköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-04-13 Fastighetsbeteckning: Nyckelön 1:515 Adress/ort: Kohagsstigen 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration

Åtgärdsrapport Energideklaration Åtgärdsrapport Energideklaration Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Össby 1:6 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Gommav 22, Finspång Jaime Beltrán (1053-CFX-1991) Sammanfattning Rapporten

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energirapport villa. Fastighetsbeteckning: Brunna 4:796. Bomullsvägen 12 / Kungsängen. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Fastighetsbeteckning: Brunna 4:796. Bomullsvägen 12 / Kungsängen. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-02-12 Fastighetsbeteckning: Brunna 4:796 Adress/ort: Bomullsvägen 12 / Kungsängen Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-21 Fastighetsbeteckning: Norra Rörum 10:6 Adress/ort: Hallarödsv 6, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-12-16 Fastighetsbeteckning: Tussilagon 21 Adress/ort: Gullvivebacken 19 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-25 Fastighetsbeteckning: Ämbaret 5 Adress/ort: Spannbacken 9 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer