Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar"

Transkript

1 Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

2 Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla huset fullt uppvärmt på vintern, speciellt om huset inte är byggt för det! Ett sommarhus skall vara ett hus men tänker på med glädje, inte med rysningar när man minns energikostnaderna från förra vintern. Med denna lilla skrift skall vi försöka att ge lite generella råd på vad du kan göra och vad man bör se upp med när man energieffektiviserar sitt smultronställe! Som alltid när det är generella råd måste ni tänka på att det kanske inte är allting som passar just er och ert hus! Är ni tveksamma över hur ni skall gå tillväga eller om något blir rätt, kontakta en fackman på området eller vänd er till kommunens energirådgivare för ytterligare information. Vi skall på de följande sidorna presentera några viktiga punkter att tänka på i kampen för att hålla kostnaderna nere. 1. Husets konstruktion. 2. Temperatursänkning. 3. Täthet/ventilation. 4. Fukt/Vatten 5. Isolering. 6. Uppvärmningsform/varmvatten.

3 1. Husets konstruktion När det gäller husets konstruktion handlar det helt enkelt om att ta reda på vilka förutsättningar man har att jobba med och hur huset var tänkt att användas när det byggdes. Känner ni att ni inte vet tillräckligt om detta bör ni först av allt kontakta erfarna hantverkare som kan besiktiga husen och ge er information om detta. Nyare fritidshus: Nybyggda fritidshus omfattas inte av riktigt samma byggregler ur energisynpunkt som permanentbostäder, därför bör man kontrolera även sådant som man tycker är självklart! Nybyggda vinterbonade fritidshus i moderna material har oftast samma förutsättningar att bli energisnåla som ett hus för permanentboende, det är dock viktigt att se över så att man inte har sparat in på isolering, tätskikt och ångbromsar samt se över ventilationen. Ett annat område som man kan ha sparat in på är valet av fönster. Enklare, mindre, nybyggda sommarhus saknar i många fall helt isolering och är byggda för att inte värmas upp alls vintertid. Dessa hus är oftast väldigt luftigt byggda med mycket ventiler och självdrag vilket behövs för att byggnadsmaterialet skall må bra! Typiska exempel på dessa hustyper är de enklare frigebodar enbart i trävirke som säljs i byggvaruhandeln. De flesta hyrstugor på campingplatser är också byggda i denna stil. Om ni väljer att dra in vatten och avlopp i denna typ av hus bör ni förbereda så att ni kan koppla bort och tömma ledningarna vintertid för att undvika sönderfrysning. Att försöka hålla ett sådant här hus uppvärmt permanent kan bli dyrköpt energimässigt! Äldre fritidshus: Fritidshus är en ganska ny företeelse varför äldre fritidshus oftast är permanentbostäder som man valt att använda som fritidshus. Det är också ganska vanligt att man bygger om äldre byggnader, typ stallar och dylikt, till att användas som bostäder sommartid. När dessa äldre byggnader en gång konstruerades hade vi helt andra krav på komfort och temperatur. Varför det lätt kan bli problem när man börjar tillämpa modernt boende delar av året, och under andra delar av året låter huset stå helt igenstängt. I båda fallen ändrar man förutsättningarna för huset, vilket kan ge allehanda problem. 3

4 Materialen i riktigt gamla hus kan med dagens ögon lätt ses som ganska exotiska och kräver också ett helt annat handhavande än de material vi använder idag. Ett exempel är lertegelhus som är byggda av soltorkad lera. Detta är inte lika fuktbeständigt som bränd tegel varför man bör vara försiktig när man gör förändringar i huset! Andra typer av byggnationstyper som man kan stöta på är: klineväggar, gråstensväggar samt olika typer av trä i kombination mer lera och sten, t.ex. korsvirke. Det var även vanligt att man använde vass och halm i huskroppen. 2. Temperatursänkning När vi pratar fritidshus är värme faktiskt inte en självklarhet, men se upp! Det finns mycket att tänka på innan ni stänger av uppvärmningen! Är huset byggt för att klara av att stå helt utkylt utan att ta skada är detta det absolut mest energieffektiva! Dock är det inte bara själva huskroppen som skall klara av att kylas ner helt, alla installationer av vatten och avlopp måste också vara anpassade så att man både kan stänga av och tömma ledningar och apparater som finns inne i huset. Det finns även vissa vitvaror och elektronik som inte klarar av att stå i ett utkylt utrymme. Har huset ett vattenburet värmesystem bör man vara ytterst försiktig med att försöka köra utan uppvärmning! Man kan få förkortad livstid på sina element och värmeledningar vid upprepade påfyllningar med färskt vatten, dessutom är det svårt att få systemet riktigt tomt, vilket krävs för att systemet skall klara minusgrader! Vill ni pröva denna lösning bör ni kontakta en erfaren rörmokare för att rådgöra om det är lämpligt och möjligt att genomföra hos er! Har ni kommunalt vatten måste ni se till att utrymmena där vattnet kommer in i fastigheten och fram till vattenmätaren och avstängningen är frostfria, annars riskerar ingående ledning att spricka med stora vattenskador som följd, även här bör ni kontakta en rörmokare så att inget blir fel! Glöm inte att tömma alla vattenlås på avloppsidan. För att undvika att avloppslukten skall gå in i huset kan man sätta någon form av propp i rören, glöm bara inte att ta bort proppen när ni kör igång igen. Det finns idag även speciella frostskyddsmedel att hälla i vattenlåsen. Välj bara produkter som är godkända för än- 4

5 damålet då ni annars riskerar att skada avloppet och/eller släppa ut miljöfarliga ämnen. Vissa vanliga frostskyddsmedel är dessutom brandfarliga! Har ni eget vatten behöver ni tömma vattenpumpen samt hydrofor/hydropresstank. Tänk på att det kan stå vatten kvar i t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner, dessa måste också tömmas. Även i vissa armaturer/kranar/blandare kan det stå vatten kvar som skall tömmas! Vissa vitvaror och elektronik t.ex. kyl och frys tillåter inte drift i lägre rumstemperaturer, kolla i bruksanvisningen eller ring leverantören för att kolla vad som gäller era produkter! Både om ni låter det vara helt utkylt och om ni väljer att hålla frostfritt men inte fullt uppvärmt bör ni kolla med era försäkringsbolag om de har någon speciell klausul om att huset måste vara uppvärmd till en viss temperatur för att försäkringen skall gälla. Kraven varierar från bolag till bolag! När ni återkommer till huset bör ni låta temperaturen gå upp fullt och låta det gå några timmar innan ni startar upp någonting i huset, detta för att värmen skall hinna tränga in överallt samt att eventuell fukt i elapparater och dylikt skall hinna avdunsta. Kontrolera noggrant vatten- och elförbrukning direkt efter uppstarten så att inget gått snett under vintern! En sänkning av temperaturen höjer fukthalten i huset om inte åtgärder vidtas. (se avsnitt 3) 1 grad kallare inomhus sparar ca 5 % i uppvärmningsenergi! 3. Täthet/Ventilation Ett av särdragen med Österlen är vår höga snittvind, vi har här ungefär samma vindförhållanden som i de yttre kustbanden eller på lågfjällsområden i norr. Ett hus kan vara hur bra isolerat och ha hur bra fönster och dörrar och uppvärmningsformer som helst, men finns det otätheter i huset kommer det ändå att bli dyrt att försöka hålla huset uppvärmt när det samtidigt blåser och är kallt! I ett otät äldre hus i ett utsatt vindläge med våra vindförhållanden kan mer än hälften av energin försvinna just genom ofrivillig ventilation. Kommer det in 5

6 luft utifrån finns det även risk att det kan komma in vatten utifrån Det är därför viktigt att se till att man har ett tätt hus med ventilation som går att kontrollera! Ett bra sätt att hitta otätheter är att under vintertid hyra in en termograför (värmekamera) som ser var det finns kalla områden i huset. Om det är möjligt bör man välja en besiktningsdag när det blåser samt är relativt kallt utomhus. Utöver att se otätheter där kalluft blåser in kommer man även att se isolerings standarden för huset och om det eventuellt finns några byggfusk inbyggda gällande isolering och täthet. Ventilationen i ett fritidshus kan vara väl så viktig som i ett permanentboende. I ett permanentboende har man oftast samma fuktbelastning, temperatur och luftrörelser året runt. Dessutom finns personer på plats hela tiden som normalt sett reagerar om ventilationen blir för dålig. Nyare permanentboende har dessutom nästan alltid en mekanisk ventilation som säkerställer att det blir rätt luftomsättning. Alla dessa förutsättningar kan saknas i ett fritidsboende. Fritidshus saknar ofta mekanisk ventilation och är i stället oftast utrustade med självdragssystem. Problemet med självdragsystem är att man har ytterst begränsade möjligheter att påverka draget efter behovet. Perioden då man vistas i huset krävs bra ventilation. Detta sammanfaller oftast med den varma årstiden då det dessutom finns betydligt mer fukt i luften naturligt som behöver vädras bort. Tyvärr är det oftast så att en självdragsventilation fungerar som allra sämst just när det är som varmast ute. Men, är man på plats och tycker att luften blivit för dålig finns trots allt möjligheten att vädra manuellt via fönster och dörrar. Finns det inget värmebehov i huset kan detta vara ett effektivt sätt att se till att luften håller sig fräsch inomhus! Ventilationsbehovet är betydligt mindre när det inte är någon i huset, dels tillförs ingen fukt från människorna och dels förbrukar vi ingen andningsluft. MEN det tar ett tag innan man kan dra ned ventilationen efter att man varit i huset en tid. Både inredningen men även själva huskroppen absorberar en hel del fukt som kan blir stående i huset om den inte vädras bort. Allra värst blir det om man samtidigt som man minskar ventilationen även sänker temperaturen! 6

7 Det är lämpligt att antingen försöka få till någon form av förlängd ventilation efter att man varit i huset eller skaffa behovsstyrd ventilation som arbetar tills luftkvaliten är den rätta för huset. Den enklaste formen av förlängd ventilation i ett hus med självdrag är att be en bofast granne att gå in och minska ventilationen någon vecka efter att boendeperioden upphört. 4. Fukt/Vatten Fukten utgör ett stort hot mot din fastighet och det är många parametrar som skall stämma för att man skall vara helt säker! Allting levande avger fukt som måste transporteras bort från huset, även våra aktiviteter inne i huset påverkar hur mycket fukt som tillförs. Finns det inga människor i en byggnad under en längre tid sker det i princip bara fukttillförsel från eventuella inomhusväxter och otätheter i tak och fasad. Otätheter i huset bör INTE tillåtas då det på sikt kommer att orsaka mögel och rötangrepp! Fukthalten i ett hus bör varken vara för hög eller för låg, bra värden att stäva efter är att den relativa fukthalten i luften bör ligga på mellan 40% och 60 %, vid högre värden ökar risken för fuktskador, vid lägre värden slösar man troligen med energi! Temperaturberoende: När man anger fukthalt pratar man ofta om relativ fukthalt. Man anger då fukthalten i luften i relation till hur mycket vatten det faktiskt kan finnas. Är det t.ex. 60 % fukthalt i luften betyder det att luften har tagit upp 60 % av allt det vatten som den kan bära. Blir fukthalten över 100 % börjar fukten fälla ut spontant i luften, man får helt enkelt dimma i luften och kondens på golvet! Hur mycket vatten som luften kan innehålla beror starkt på vilken temperatur som luften har! Är det ca 20 graders temperatur kan luften innehålla upp till 15 gram vatten per kubikmeter luft. Men om temperaturen är 5 grader kan en kubikmeter endast innehålla ca 5 gram vatten per kubikmeter. En kubikmeter luft vid 20 grader och 100 % fuktighet fäller alltså ut 10 gram vatten om man sänker temperaturen på den till 5 grader, i ett fritidshus på kvm blir det 1 liter vatten som man häller ut i huset. Är fukthalten 100% slutar vatten att avdunsta då luften redan är mättad med vattenånga och inte klarar av att bära mer vatten. Då fukthalten är så pass tätt sammanbunden med temperaturen är det enkelt att förstå att i ett rum med stora temperaturvariationer så är också fukthalten 7

8 väldigt varierande. Det är alltid på de kallaste ytorna risken är som störst att det skall bli problem med fukt. Ett tydligt exempel är den kondens som man kan få på insidan av fönster. Fönsterutan är normalt sett den kallaste ytan i ett rum och därför är det oftast här man kan se att luftens fuktighet börjat kondensera ut. Ett fönster där det dyker upp kondens indikerar antingen att fukthalten är för hög i rummet ELLER att fönstret är dåligt ur isolerings synpunkt, i värsta fall kan det vara båda sakerna samtidigt! Fukt på insidan av ett fönster är ett varningstecken på att någonting inte är som det skall i huset! Det finns egentligen tre sätt att ta bort fuktig luft: Vädring och ventilation, man ersätter helt enkelt den fuktiga inomhusluften med annan torrare luft. Är fukthalten och temperaturen ungefär likadan i luften utomhus som inomhus hjälper det tyvärr inte att vädra, detta är ofta fallet på sommaren och tidigt på hösten. Om huset är uppvärmt så släpper du inte bara ut fukten, värmen följer också med! Temperaturhöjning, höjer du temperaturen kommer luftens förmåga att bära vatten också att öka och den relativa fukthalten kommer att minska. Detta fenomen används ganska vanligt i torkskåp där man aktivt väljer att höja temperaturen för att luften skall kunna föra bort så mycket vatten, så snabbt som möjligt, från den fuktiga tvätten. Tyvärr ökar också energiåtgången i huset med ca 5 % för varje grad du höjer temperaturen. Luftavfuktare, med en luftavfuktare tar du aktivt bort vatten från luften och sänker den relativa fukthalten. Luftavfuktaren drar energi men beroende på utförande kan den faktiskt generera mer värmeenergi än den förbrukar elenergi! Detta på grund av att man tar tillvara på den värmeenergi som finns i fukten i luften. Vattnet luftavfuktaren utvinner från luften måste tömmas ut så avfuktaren måste anslutas till ett avlopp om man inte är på plats. Det finns olika typer av avfuktare som fungerar bra vid olika temperaturer! Skillnaden mellan en bra och en dålig luftavfuktare är stor ur energisynpunkt, det är därför viktigt att välja en maskin som passar för era behov och de temperaturerna ni vill hålla i huset! Energimyndigheten har bra oberoende tester att läsa om luftavfuktare! Hösttemperaturen det stora problemet: Efter en härligt varm sommar är oftast fritidshuset fullt med fukt, när sedan hösten kommer försvinner både ni, ventilationen och värmen från huset. Låter 8

9 man temperaturen sjunka i huset utan att se till att fukten försvinner kommer fukthalten sakta men säkert att stiga till höga nivåer! Ser man bara till att fukten en gång för alla lämnat huset under senhösten bör fukthalten hålla sig konstant om temperaturen också är det samt om huset är någotsånär tätt! En låg temperatur behöver inte vara något problem, bara man håller fukthalten på en lämplig nivå! En fuktmätare kallas ibland hygrometer och kostar från ca 150: - i sitt enklaste utförande. Med tanke på vad en fuktskada kostar kan det vara en väldigt bra investering! Välj gärna en modell där man kan avläsa max och minvärdet för fukthalten, då kan du ana vad som har hänt i huset då du inte var på plats! 5. Isolering Isoleringen i ett normalt hus har i princip 3 uppgifter: isolera mot kyla vintertid, isolera mot värme sommartid samt dämpa bort oljud alltid. Planerar man att hålla fritidshuset uppvärmt i någon grad är isolering A och O. Även om väggarna kan tyckas tjock och rejäla i äldre hus är isoleringsförmågan oftast inget att skryta med. För att ge ett exempel kan vi jämföra vanligt tegel med vanlig mineralullsisolering. För att en tegelväg skall motsvara 1 dm mineralull krävs det att den är över 1,5 METER tjock! Detsamma gäller för i princip alla hårda stenaktiga material, desto mer kompakta matterialen är desto sämre isolerande egenskaper har de! Även trävirket i ett hus är i jämförelse en ganska dålig isolering, de flesta massiva träprodukterna har i jämförelse med riktig isolering endast ca ¼ så bra isolerings värde! Inte ens lättbetong eller Lecablock når upp till samma isolerklass som mineralull, möjligen med undantag för varianter där det finns cellplast ingjutet i blocken. Tjockleken på väggen behöver alltså inte representera väggens isoleringsförmåga! När man tilläggsisolerar ett fritidshus är det väldigt viktigt att man anpassar isoleringen efter hur huset skall användas samt att man tar hänsyn till ventilation och de temperaturförändringar som uppstår om man vid vissa tillfällen väljer att sänka temperaturen i huset. Även husets grundkonstruktion spelar stor roll för 9

10 vad som är säkert att göra! Ta gärna kontakt med en isolerfirma som har erfarenhet av att isolera fritidshus, berätta noggrant hur ni kommer att använda huset och om ni kommer att ha uppvärmning på vintern. För dig som väljer att ha fritidshuset uppvärmt kan det vara ide att titta över fönstren, ett 1 glas fönster släpper ungefär igenom 5 ggr så mycket energi som ett 3 glas fönster. Eller för att ge er lite siffror: 1 kvm 1 glas ruta i ett hus som håller 20 grader året runt släpper under 1 år ut ungefär 500 kwh!!! (troligen har ni mycket mer än 1 kvm fönster i era fritidshus ) Även de enklare dörrarna som brukar finnas i fritidshus kan släppa igenom stora energimängder! Nya fönster och dörrar kan vara en dyr investering. En budgetlösning istället för att byta fönster kan vara att skaffa några rejäla och tjocka gardiner att dra för fönstren när ni inte är på plats. Desto bättre gardinerna sluter tätt mot fönsterkarm och vägg desto bättre är det! Har ni t.ex. 2 glas fönster kan ni minska energiförlusterna med över 30 % om ni drar för en tätslutande gardin. Se dock till att gardinerna inte vilar an mot fönsterutorna, det skall finnas en luftspalt mellan gardin och ruta! En annan möjlighet är att sätta in ytterligare rutor innanför de befintliga glasen, detta kräver dock oftast att man är ganska händig eller att man anlitar en glasmästare, resultatet kan dock bli mycket bra! I dörrarna går det bra att komplettera med något trevligt draperi, men även det vanliga flugnätet som många har i dörren under sommaren ger en hyfsad förbättring! Prioritera rätt när ni skall börja titta på isolering av era fritidshus, även om väggarna inte är så bra isolerade brukar det vara mest ekonomiskt lönt att först titta på vindsisolering och att förbättra fönstrens isolerförmåga! 6. Uppvärmningsform/Varmvatten All form av uppvärmning drar energi, det är därför viktigt att välja en energiform som är både ekonomisk, uthållig och bekväm! De värmesystem som fungerar bra i en permanentbostad är inte alltid så lämpliga i ett fritidsboende. Avsaknaden av möjligheten att kunna göra service och underhåll löpande samt ibland helt utebliven tillsyn under flera månader ställer 10

11 stora krav på bra tillförlitlighet hos uppvärmningssystemet. Om ni har ett uppvärmningssystem i huset som arbetar när ni inte är där bör ni skaffa någon form av fjärrövervakningssystem eller larm om något skulle fallera! Direktverkande el: Skall man hålla ett fritidsboende uppvärmt under vintern med enbart direktverkande el kan det bli en kostsam affär! Elelementen är dock väldigt pålitliga och det är sällsynt med haverier, bara det inte blir strömavbrott och man följer användningshänvisningarna brukar allt fungera bra! Det finns elelement som inte är känsliga för kyla och därmed klarar av att stå avstängda längre perioder under vintern, kontrolera dock med en elektriker om detta gäller för just dina element! Elelement är ganska billiga i inköp och kan fungera som en billig reserv till andra uppvärmningsformer. Ytterligare en fördel med elelement är att de oftast kan regleras var för sig så att man kan hålla frostfritt i enbart delar av huset. Vattenburna system: Ett vattenburet system är bränsleflexibelt, d.v.s. man kan koppla på många olika uppvärmningskällor. Tyvärr är ett vattenburet värmesystem känsligt om oturen skulle vara framme och man får ett längre avbrott i värmeleveransen (t.ex. genom ett strömavbrott). El: en elpatron som säkerhet/backupp i ett vattenburet system kan vara en bra ide då investeringen är ganska måttlig. Man bör dock undvika el som enda uppvärmningskälla pga. det höga elpriset. Olja: olja bör undvikas som uppvärmningsform i längsta möjliga mån, gäller för alla typer av fastigheter! Pelletsvärme: pellets är både ekonomiskt och miljö/klimat-vänligt, tyvärr kräver de flesta pellets pannor regelbunden tillsyn och sotning/uraskning. Välj därför endast pellets om ni vet att ni kommer att vistas i fritidshuset minst 1 gång i veckan. Pelletseldning innebär också att man måste komma ihåg att beställa hem ny pellets då och då. Berg/jord/grundvatten värmepump: I drift är denna typ av lösning väldigt billig och oftast hyfsat driftsäker, speciellt om man har en elpatron som backup. Tyvärr är investeringskostnaden oftast väldigt hög för ett sådant här system. De fallen där dessa system kan vara lämpliga är om man har energikrävande 11

12 fritidshus som man vill hålla värme i under vintern. OBS! Tänk på att berätta för installatören av värmepumpsystemet hur ni planerar att använda det. Ett system som arbetar mot låg inomhustemperatur under större delen av året bör dimensioneras speciellt med tanke på detta! Luft/vatten värmepump: detta uppvärmningssystem har samma för och nackdelar som ovanstående. Dock måste man även ta hänsyn till riskerna att det bildas drivor över utedelen. Det är därför mycket viktigt att ni placerar utedelen på en luftig och friliggande plats där det inte finns någon risk för drivbildning. Blir luft-vatten värmepumpen översnöad kommer den att sluta att fungera och riskerar även att ta skada! OBS värmepumpen producerar en hel del vatten när den är i drift. Se till att marken är väldränerad där den står och att ytskiktet är så pass grovt/genomsläppligt att vattnet kan tränga ner även om det är tjäle! Solfångare: solens instrålning under tiden då vi behöver uppvärmning är mycket liten, under tiden april - september bör dock ett solvärmesystem kunna stå för huvudelen av uppvärmningen om det dimensioneras rätt. Solvärmesystem skall alltid kompletteras med ett backuppsystem! Frånluftvärmepump: en frånluftvärmepump återvinner aktivt energi från ventilationsluften med hjälp av värmepumpsteknik. Denna teknik kräver en hel del energi, räkna med att ni måste tillsäta 1 del el energi för att få 3 delar värmeenergi tillbaka. Energiinnehållet i frånluften är ganska begränsat varför endast ca 1/4 del till 1/3 del av husets energibehov kan täckas med en frånluftvärmepump under vintern. De senaste åren har det dock dykt upp kraftfullare frånluftvärmepumpar som i princip matchar en mindre luft-vatten värmepump. Är man endast ute efter att minimera energiförlusterna genom ventilationsluften finns det betydligt energieffektivare återvinningsaggregat som arbetar passivt, dvs. man behöver inte tillsätta energi för att återvinna värmen. Övrigt: Luft-luft-värmepump: luft-luft värmepumparna är både billiga och ger i rätt hus och rätt använda en mycket billig värme. De går dessutom att kombinera med de flesta typerna av uppvärmningssystem. Luft-luft värmepumparna måste kompletteras med någon form av backuppvärme då de tappar i effekt om det blir riktigt kallt. För att värmen från en luft-luft värmepump skall kunna sprida sig skall det helst vara en öppen planlösning och dörrarna mellan rummen MÅSTE stå helt öppna! 12

13 Se till att luftvärmepumpen står tillräckligt mycket högre i temperaturinställning än vad backuppsystemet gör! Det är mycket vanligt med fritidshus där luft-luftvärmepumparna endast står 1 grad högre än bakuppsystemen. I de fallen värmer luft-luftvärmepumpen upp närområdet där den sitter och resterande delar av huset kommer att värmas med den andra värmekällan. Temperaturfallet över ett rum brukar vara minst 2 grader, skall värmepumpen bara värma rummet den sitter i räcker det således troligen att den står 2 grader högre än backuppsystemet i det rummet. Skall värmepumpen värma ett rum som ligger längre bort måste värmepumpen stå MINST 2 grader högre för rummet den sitter i samt 2 grader för varje rum bort från placeringsrummet över vad elementen gör i rummet längst ut. Exempel: pumpen sitter i rum 1 som ligger i fil med rum nr 2 och rum nr 3, då måste värmepumpen stå minst 6 grader högre än vad elementen gör i rum nr 3. OBS sitter termostaten till backuppsystemet under ett fönster kan det krävas att man har ÄNNU större skillnad på inställningarna. Backuppsystemet bör aldrig ställas lägre än att man är HELT säker på att huset håller sig frostfritt om värmepumpen fallerar, det betyder att det är värmepumpens temperatur ni skall höja, inte sänka elementen! Vad som är en säker temperatur på elementen varierar från hus till hus. För luft-luftvärmepumpens ute del gäller samma rekommendationer som för en luft/vatten värmepump. Innerdelen på en luft-luft värmepump har ett filter som bör dammsugas med jämna mellanrum, finns det ingen aktivitet i huset minskar belastningen kraftigt på filtret och det kan räcka att man dammsuger filtret en gång i månaden! Det finns vissa modeller som har självrengörande filter! OBS! använd antingen värme ELLER kyldrift i värmepumparna, ej autoläget. Detta riskerar nämligen att öka energiförbrukningen! Ved och pelletskamminer: De flesta kaminer kräver manuell hantering vilket utesluter möjligheten att använda dem för underhållsvärme, dessutom skal man ALDRIG lämna en tänd kamin obevakad! Dock kan en kamin fungera utmärkt för att snabbt hjälpa till att få upp temperaturen i ett utkylt hus! OBS var det länge sedan ni eldade i kaminen bör ni börja elda mycket försiktigt i den de första timmarna, dels för att driva ut fukt som ställt sig i skorstenen men även för att hinna kontrollera att det inte uppstått några skador eller igensättningar i skorsten och kamin under stilleståndet! 13

14 Luftsolfångare: Dessa kan ge ett visst tillskot av värme under vintern, men precis som ett vattenburet solvärmesystem kan det aldrig stå för hela uppvärmningen och måste alltid kompletteras med ett backuppsystem om man vill vara säker på att huset håller sig frostfritt! Det finns rapporterat problem med luftsolfångare som dragit in fuktig luft i huset vilket gjort att mögel och röta kunnat bildas. Ser man till att det är luft inifrån som cirkulerar ut i luftsolfångaren bör detta problemet vara eliminerat! Varmvatten: Under sommarmånaderna konsumerar vi procentuellt mer varmvatten per dag än under vintern. Det finns många sätt att få ner energiåtgången för att producera varmvatten, det enklaste och mest ekonomiska är förstås att helt enkelt minska sin användning! Kortare duschar och snålspolande munstycken är ingen jätteuppoffring, men kan nästan halvera varmvattenförbrukningen hos många. Har du en någotsånär modern diskmaskin är den oftast mer energieffektiv gentemot om du väljer att diska för hand i varmvatten värmt i el elberedare! Tittar vi på hur vi producerar varmvattnet kommer vi under sommartider automatiskt över på solvärme. Under sommaren fungerar det utmärkt att värma sitt varmvatten med solvärme, men precis som i uppvärmningssystem så bör du ha någon form av backupp om det skulle vara molnigt flera dagar i rad! Det finns idag enklare solfångarsystem enbart avsedda för att producera varmvatten på marknaden, dessa är dock inte alltid byggda för att kunna vara i drift under vintern i vårt kalla land! Vid all varmvattenframställning är det VÄLDIGT viktigt att vattnet värms upp så pass mycket att man avdödar eventuella bakterier i vattnet! Har man en elberedare kan man sätta ner temperaturen alternativt helt stänga av varmvattenberedaren om man planerar att inte vistas i huset under en längre tid. Tänk dock på att även en avstängd varmvattenberedare kan frysa sönder om den är fylld med vatten! När ni återvänder till sommarhuset är det väldigt viktigt att ni låter varmvattenberedaren komma upp i full temperatur en bra stund innan ni börjar använda av varmvattnet, detta för att avdöda eventuella bakterier som kan ha vuxit till sig under tiden beredaren var avstängd. Ni bör även spola igenom alla vattenledningar då det även där kan ske bakterietillväxt! Rengör gärna duschmunstycken manuellt med hett vatten då termostaterna i duschblandarna förhindrar att ni kan uppnå tillräckligt höga temperaturer för att kunna avdöda bakterier. 14

15 Energi och klimatrådgivarna Din hjälpande hand i energifrågor! I princip alla svenska kommuner tillhandahåller kostnadsfri och oberoende energirådgivning till sina medborgare och till de företag och föreningar som är etablerade i kommunen. För att ta kontakt med just din energi och klimatrådgivare, ring din kommuns växel och be dem koppla! Energi och klimatrådgivarna hjälper dig med tips, råd och information så att du själv kan ta kontroll över din energianvändning! När det gäller energi är en sparad energikrona verkligen en vunnen krona, både för ekonomin och för klimatet! TACK för att ni bryr er! 15

16 SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju hamnar och flera genuina fiskelägen. Av invånare bor cirka i staden Simris hamn. Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns plats för fler! Simrishamn en plats för livet. Energi- och klimatrådgivning Benny Andersson Energistrateg/rådgivare Tfn: Foto: Tina Schedvin Samhällsbyggnadsförvaltningen ADRESS: Simrishamn

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer