ISTILLVERKNING, -MÅLNING o. ISVÅRD. Kenneth Weber ETM Kylteknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISTILLVERKNING, -MÅLNING o. ISVÅRD. Kenneth Weber ETM Kylteknik AB"

Transkript

1 ISTILLVERKNING, -MÅLNING o. ISVÅRD Kenneth Weber ETM Kylteknik AB

2 Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876 i London. Första ishallen byggdes i London Första fungerande betongpisten byggdes Sveriges första ishall byggdes 1958 (i Jönköping) Idag finns det 350 ishallar och 12 bandyhallar i Sverige

3 ISYTOR: Kan indelas i ute- och innebanor: Hockey-/konståknings-, bandy-, curling- och hastighetsåkningsbanor. Dessutom finns isytor för rekreationsåkning. Hockeyrink har måtten 30x60 kurvradie 7-8.5m. (26x61 kr=8.5m i N-Amerika) Bandybana har måtten 60x100m (max 65x110m) Curlingbana har måtten 4.5(5.0)x45m Hastighetsbanan skall vara 400m lång, 10m bred med 112m raksträcka och 25m innerradier. För rekreation används olika stora isytor, både naturis och konstfruset. Ett mått på acceptabel persontäthet på dessa banor är m2/person alltså max ca 650 personer på en hockeyrink!? Skidtunnlar är också vintersportarenor där is och snö skall hanteras. Snön i en skidtunnel byggs upp på ett islager som sedan skall hållas på rätt temperatur för att upprätthålla ett Perfekt snölager för längdskidåkning.

4 NATURIS ÄR DEN BÄSTA ISEN ATT ÅKA PÅ!

5 BLACK ICE den snabbaste Isen! Världsrekordet med isjakt är 230 km/h

6 KONSTIS KRÄVER KUNSKAP

7 CURLINGIS KRÄVER EXTRA MYCKET KUNSKAP

8 Arenor och ishallar kan se ut på olika sätt

9 och ha helt olika förutsättningar vad gäller belastningen på isen.

10 För vem värmer vi ishallen?

11 ATT GÖRA OCH SKÖTA IS ÄR ETT HANTVERK DET UTFÖRS AV ISMAKARE!

12 ISPISTEN

13 Ishallen som Energisystem

14 Underlaget/ispisten Värmelasten Geotermisk värme (värme från frostskyddet) Temperaturfördelning i tvärsnitt av en ispist

15 Underlaget/ispisten Betongplatta / kylrör / armering Isolering Markbädd / tjälskydd Grusbädd / kylrör / fiberduk Isolering Markbädd / tjälskydd

16 ATT BYGGA EN BRA PIST KRÄVER PROFFS. Toleranser: Lutning på hela ytan ±8mm Buktighet ±3mm på 2m mätlängd krav enl. Bygga ishall

17 Lågstrålningsduk minskar värmestrålningen mot isytan

18 LED belysning t ex minskar värmebelastningen mot isen

19 VÄRMEBELASTNING MOT IS Ökad kunskap ger bättre iskvalitet. De fysikaliska egenskaperna för is skiftar stort inom ett relativt snävt temperaturområde (-1 till -10⁰C) Oftast är det en ren tillfällighet att isen håller rätt temperatur, ytan är antingen för mjuk, blöt, eller för hård och spröd. Ökad kunskap om drift och skötsel samt moderna hjälpmedel ger driftpersonalen bättre förutsättningar vad gäller iskvalitet! En konstfrusen isbana är ett värmetransportsystem. För att hålla en isyta vid konstant temperatur måste den värme som isen absorberar från omgivningen transporteras bort genom islagret. Värmebelastningen mot en isyta, i t.ex. en hockeyhall, består i huvudsak av strålning från väggar och tak, konvektion från den varma luften, och av läggvattnet som måste tömmas på värme för att frysa till is.

20 VÄRMEBELASTNING MOT IS Värmebelastning mot Is Ismaskin 12 % Varma luften 15 % Publik och spelare Transportförluster 4 % 2 % Rh 13 % Grundvärme 4 % KB -pumpar 12 % Belysning 7 % Strålning 31 % KB -pumpar Belysning Strålning Grundvärme Rel fukt Varma luften Rolba Zamboni Transportförluster Publik och spelare Fig1: Exempel på värmebelastning i träningsarena, Hockey Magazine, USA

21 VÄRMEBELASTNING MOT IS Värmebelastningen varierar relativt mycket under dygnet, den är som lägst under natten och som högst vid intensiv träning och vid matcher. Värmetransporten genom isytan sker genom att hålla underliggande köldbärarrör kallare än själva ytan. Värmeflödet ökar genom att temperatur- skillnaden mellan isytan och köldbärarrören ökas.

22 VÄRMEBELASTNING MOT IS 3 cm / -9 C Förhållandet mellan luftens temperatur/relativfukt, isens tjocklek och isens yttemperatur och vattnets sammansättning är avgörande för det vi kallar iskvalitet!

23 KONSTIS

24 KONSTIS Då grundläggande kunskap och erfarenhet saknas, söker man ofta orsaken till dålig iskvalitet i fel pistkonstruktion eller i fel sorts vatten. Kort kan man säga att kvalitén inte beror på om underlaget består av köldbärarrör i betong eller i grus. Is är is! Felet på pisten kan vara att underlaget inte är helt plant eller att ytan inte genomdränkts med vatten innan nerkylningen startades vid isläggningen. Vid grusbanor kan det leda till dålig termisk kontakt mellan köldbärarrören och isen med sämre kylverkan som följd.

25 KONSTIS Kunskap och erfarenhet Betong eller grus. Is är is! Plant underlag Preparering

26 KONSTIS Vattenkvalitet Vattenbehandling Elektrisk ledningsförmåga (microsiemens µs) ORFA (Ontario Recreation Facilities Association) Sverige till över 400 µs Kemiska tillsatser? Inget går upp mot absolut rent vatten!

27 ISUPPBYGGNAD

28 ISUPPBYGGNAD Förberedelse grus betong Pisttemperatur ca -8 till -9⁰C Luften Vatten i tunna skikt. Isuppbyggnad skall ske i tunna skikt det betyder att man skall spraya på kallt vatten lager på lager!

29 ISUPPBYGGNAD Planera Grundis Infärgningen skall ligga så nära isytan som möjligt! Linjer och cirklar Försegling Slityta

30 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL

31 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Isens tjocklek ekonomin linjer och reklam tydliga Hyvling skridskoskär, is-flisor och luft ISVÅRD hett vatten.

32 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Läggvattnets temperatur diskuteras ofta hos oss. Men inte i Canada as hot as possible Hett vatten innehåller mindre luft (inlösta gaser) Hett vatten ger bättre bindning till isytan Hett vatten fryser snabbare än kallt vatten! Mpemba effekten Temperering av isen Prova er fram!

33 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL NYTAPPAT KALLVATTEN SAMMA KALLVATTEN EFTER 4 TIMMAR Det går 1 syremolekyl på vattenmolekyler (10⁰C)

34 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL NYTAPPAT VARMVATTEN SAMMA VARMVATTEN EFTER 4 TIMMAR

35 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Att varmt vatten fryser snabbare än kallt vatten fashinerade redan de gamla Grekerna. Mpemba effekten beskrevs redan 320fk av Aristoteles. Vill du läsa mer, Googla på why hot water freezes before cold. Och nu lite film.

36 Avdunstning ISVÅRD OCH UNDERHÅLL

37 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Lägg alltid på så lite vatten som möjligt Zamboni med sprayanorning - Ingen duk!

38 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL

39 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL

40 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Daglig kontroll istjockleken (23 punkter enligt ORFA) Hjälpmedel laserteknik automatisk kantfräs isknackning. Endast genom noggrann och kontinuerlig kontroll kan isytan bibehållas funktionell och snygg hela säsongen.

41 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Här växer isen p g a för mycket vatten Här blir isen tunn p g a för hög hastighet ETT KÄNNT FAKTUM!

42 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL RESULTATET AV FORTTKÖRNING! Även fel fjädertryck på kniven ger tvättbräda

43 Anpassad kylning ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Svårast är trots allt att under dygnets alla timmar och under hela säsongen anpassa kylningen till de varierande värme-/fuktbelastningarna. Värmeabsorptionen ökar med kallare is vilket gör att Energianvändningen ökar. Under höst och vår är isen extra belastad av luftfuktigheten samt värmen som tränger igenom hallkonstruktionen vilket gör att isytan är varm, isen blir tunn. Under vintern är isen för det mesta för kall och tjock. Det är inte ovanligt att den då tidvis är hård som glas, flera grader för kall och nästan omöjligt att hyvla.

44 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Isen skall varken vara för varm, kall, för tunn eller för tjock! Självklart eller hur? För varmt För kallt En för varm isyta ger sämre glid eftersom skenan skär djupare ner i isen. Mycket snö i samband med hyvlingen leder till att isen till slut blir för tunn. En för kall isyta ger sämre grepp mot skridskoskäret och ger djupa spår. Under sådana förhållanden växer isen lätt och blir snart för tjock. Önskvärd istjocklek är 30 mm. Ur ren glidsynpunkt erhålls lägsta motståndet mot skenan vid istemperaturen -2,0 till -3.0 C. Hallens relativa fuktighet bör vara mellan %.

45 ISVÅRD OCH UNDERHÅLL Isen spricker, man får kondensfrysning på ytan man ligger helt snett. Under en och samma dag, i slutet av en match, kan isen vara hård, förutom vid målområdena där den är blöt och mjuk. Pucken rullar och ismakaren är förtvivlad! Klen tröst att det även på OS- och VM-arenor uppstår liknande problem. Det är alltså viktigt att komma ihåg att isen är ett levande material.

46 LITE OM UTEBANOR

47 UTEBANOR - KLIMATETS PÅVERKAN Lufttryck Rh Sol Vindhast. Utetemp KBin/ut

48 UTEBANOR VÄRMEBELASTNING PÅ ISEN Isuppbyggnad 1-6 November

49 UTEBANOR VÄRMETRANSPORT GENOM ISEN Direkt solljus Reflekterat solljus Solens värmebelastning genom isen 188 W/m 2 Börvärde KB = Februari Tillgänglig kyleffekt 1200 kw, total isyta 7150 m 2 => 168 W/m 2

50 UTEBANOR VÄRMEBELASTNING PÅ ISEN Vit is reflekterar strålningsvärme, måla isen det sparar energi!

51 UTEBANOR VÄRMEBELASTNING PÅ ISEN Värmetransport genom målad och omålad is Normal Ice Painted Ice W/m 2 00:04:02 00:34:02 01:04:02 01:34:02 02:04:02 02:34:02 03:04:02 03:34:02 04:04:02 04:34:02 05:04:02 05:34:02 06:04:02 06:34:02 07:04:02 07:34:02 08:04:02 08:34:02 09:04:02 09:34:02 10:04:02 10:34:02 11:04:02 11:34:02 12:04:02 12:34:02 13:04:02 13:34:02 14:04:02 14:34:02 15:04:02 15:34:02 16:04:02 16:34:02 17:04:02 17:34:02 18:04:02 18:34:02 19:04:02 19:34:02 20:04:02 20:34:02 21:04:02 21:34:02 22:04:02 22:34:02 23:04:02 23:34:02 Timmar

52 UTEBANOR VÄRMEBELASTNING PÅ ISEN Utstrålning av värme på natten frikyla Bygg is under målnfria nätter 0 Normal Ice Painted Ice W/m 2 00:04:02 00:34:02 01:04:02 01:34:02 02:04:02 02:34:02 03:04:02 03:34:02 04:04:02 04:34:02 05:04:02 05:34:02 06:04:02 06:34:02 07:04:02 07:34:02 08:04:02 08:34:02 09:04:02 09:34:02 10:04:02 10:34:02 11:04:02 11:34:02 12:04:02 12:34:02 13:04:02 13:34:02 14:04:02 14:34:02 15:04:02 15:34:02 16:04:02 16:34:02 17:04:02 17:34:02 18:04:02 18:34:02 19:04:02 19:34:02 20:04:02 20:34:02 21:04:02 21:34:02 22:04:02 22:34:02 23:04:02 23:34:02 Timmar

53 VERKLIGHETEN 29/10-07: +11 C, REGN o STYV KULING!

54 - INGET NYTT - DENNA INSTRUKTION SKREVS 1964 av Sehlberg på Stal Ref. Norrköping

55 Thats it! Tack!

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Is på sjöar och älvar

Is på sjöar och älvar HYDROLOGI Nr 117, 2012 Is på sjöar och älvar Erfarenheter sammanställda av statshydrolog Sven Fremling 1951. Bearbetade 1991 och 1997 av Thore Karlin och Birgitta Raab. Sven Fremling, Thore Karlin, Birgitta

Läs mer

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007.

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. Hästens reglering av kroppstemperatur och dess värmebalans Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. 1 Inledning Det är ofta lätt att förmänskliga våra kära husdjur, pga

Läs mer

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä 1 1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i ishallar Föreliggande rapport har

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockyanläggningar ur ett visuellt perspektiv LED-lighting in the icehockey venues from a visual perspective Adam

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007 Följ Frank Rossis LJUS Den här veckan när jag och Kim Sintorn reste runt på den svenska landsbygden lade jag märke till landskapets mångfald med kust, jordbruk, skog och bebyggelse. De första dagarna tillbringade

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål

Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål TFE Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål Av: Björn Lindgren Mönestam & Joel Falk Handledare: Lars Bäckström, Åke Fransson TFE 1 Sammanfattning En teoretisk studie av fasomvandlingsmaterial (PCM) avsedda

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Momir Trivic Uppsala, 2008 1 Bakgrund På våra nordliga breddgrader är vintern både lång och kall. Vi bor i området

Läs mer

Få ut mer av din cykel träning

Få ut mer av din cykel träning Få ut mer av din cykel träning Tips för dig som vill lite mer med din cykling. Tipsen finns i en mer utförlig form i ljud och bild på filmen DVDRide True Bikin Motion. SITTSTÄLLNING En som sitter rätt

Läs mer

RIGG- och SEGELFUNKTION

RIGG- och SEGELFUNKTION ANVÄNDBARA RÅD OCH TIPS FÖR NYA DN- / ISJAKTSSEGLARE RIGG- och SEGELFUNKTION Principen efter vilken en isjaktsrigg skall fungera är i grunden följande: Kraften som får jakten att gå framåt genereras av

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer