StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall"

Transkript

1 StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii

2 Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd... 1 Företagets drift... 2 Prissättning... 2 Försäljningsmetoder... 3 Nyckeln till framgång... 3 Hinder på vägen... 3 Potentiella kunder... 4 Marknadsföring... 5 Tidsplan... 5 Finansieringsplan... 6 Säkerhet för främmande kapital... 7 Break-even-analys... 7 Ekonomisk diskussion... 8 Framtida utveckling av StoreMore AB... 9 Potentiell expandering inom verksamheten... 9 Bilaga 1 Likviditetsbudget Bilaga 2 Resultaträkning Bilaga 3 - Balansräkning Bilaga 4 Prisuppgifter Bilaga 5 Planritning uppvärmd lagerhall iii

3 Affärsidé StoreMore AB erbjuder smart förvaringsservice i Kirunastad. Med fokus på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och säkerhet erbjuder StoreMore AB lösningar och tjänster som ställer kundens förvaringsbehov i centrum. Bolagsf orm Ett privat aktiebolag är att föredra för det aktuella företaget. Denna bolagsform innebär större säkerhet samt möjliggör för en ägandeform med bara en ägare vilket är en fördel för företaget. Organisation Bolaget kommer att behöva en deltidsanställd, förslagsvis ägaren. Denna person bör ha B- körkort och erfarenhet av löpande bokföring. Lagerlogistisk erfarenhet kan även vara meriterande. Denna person är företagets ansikte utåt och har all kontakt med kunder och leverantörer. Billiga och säkra förvaringsförråd Företaget förmedlar tjänster i form av ett förvaringsförråd till så låga priser som möjligt där det erbjuds ett enskilt låst förvaringsutrymme för kundens förvaringsbehov. Säkerheten garanteras under dygnets alla timmar genom kameraövervakning och larmsystem. Förvaringsutrymmen erbjuds i varierande storlekar och prisklasser. Lagerlokalerna kommer inte att vara bemannad och personal finns tillgänglig via telefon, och hemsida. Området kommer att vara tillgängligt för kunderna från tidig morgon till kväll. Nattetid kommer området att vara låst. 1

4 Företagets drift För StoreMore AB är de två lagerlokalerna den största tillgången det är dessa som lägger grund för de erbjudna förvaringstjänsterna. Dessa lagerlokaler kommer bestå av en uppvärmd lagerhall på 20x30 meter och ett mindre lagertält på 13x20 meter där kallförvaring erbjuds. Lokalerna kommer att vara belagda på mark som företaget köpt av markägare i Kirunas industriområde nära den nya stadskärnan. Den isolerade lagerhallen kommer i samband med uppvärmning hålla ute största delen av kylan och bidra med optimal temperatur för förvaring. Vi kommer att erbjuda totalt 75 stycken förvaringsförråd i vår uppvärmda lagerhall. Förråden kommer att erbjudas i fyra olika storlekar för att kunderna ska kunna välja ett utrymme efter deras behov. Inne i lagret kommer förvaringsutrymmen avgränsas mot varandra så att varje kund skall kunna ha sitt eget förråd. Vidare kommer avgränsningen bidra med skydd för insyn, så att ingen skall kunna se in i kundens förvaring förutom kunden själv. (För planritning se bilaga 5) Kallförvaringstältet kommer möjliggöra flexibel förvaring utifrån kundens behov där kunden själv får bestämma önskad förvaringsyta. Säkerheten för verksamheten kommer att skötas av ett vaktbolag de kommer att ansvara för larm samt kameraövervakning. Runt tomten kommer ett stängsel byggas för att ytterligare bidra till ökad säkerhet. Prissättning StoreMore AB kommer att prissätta de olika förråden utifrån kostnader samt med hänsyn till liknande företags prissättning. Företaget ska erbjuda så billiga förrådsutrymmen som möjligt och kostnadseffektivitet kommer att vara centralt i företagets organisation. Nedan följer en tabell som beskriver den varma lagerhallens storlek på förråd, hur många det finns av varje och vad de kostar. Kallförvaringstältet prissätts utifrån antalet hyrda kvadratmeter där priset är 100 kr/m 2. Storlek: 3m 2 4m 2 6m 2 12m 2 Antal: 28 st 21 st 16 st 10 st Pris uppvärmda förråd: 450 kr 550 kr 800 kr 1500 kr 2

5 Försäljningsmetoder Om man är intresserad av att hyra ett förråd är det först till kvarn som gäller och en intresseanmälan görs antingen genom att kontakta företaget via telefon eller via ifyllnad av ett intresseformulär på företagets hemsida. Vid en intresseanmälan får kunden bland annat ange om några särskilda önskemål finns angående förrådsutrymmet samt från när förrådet önskas hyras. Vår policy är att behandla alla våra kundgrupper på ett likvärdigt sätt och vi lägger stor vikt på att denna intresseanmälan ska ske så enkelt och effektivt som möjligt för kunderna. När alla förråd är uthyrda kommer ett kösystem avgöra vem som får tillgång till de förråd som blir lediga. Eftersom förrådslokalen till största del är obemannad kommer vi lägga stor vikt på att ha en god kommunikation mellan den anställde och kunden så att allting fungerar så effektivt som möjligt. Angående StoreMore ABs betalningsmetod kommer betalningen för förrådet ske via faktura med en kredittid på 14 dagar. Kunderna kommer att faktureras månadsvis där hyran för förrådet betalas en månad i förskott. Nyckeln till framgång Vid starten kommer en större tomt att införskaffas och lagerlokalerna kommer att bestå av en stor uppvärmd lagerhall och ett mindre industritält med kallförvaring. Vi anser det som en viktig aspekt att StoreMore AB är lokaliserad i närheten av Kirunas nya stadskärna för att underlätta för kunderna samt kunna konkurrera med potentiella nyetableringar. StoreMore AB konkurrerar även med sin prisstrategi som är inriktad på kostnadsledarskap vilket innebär att vi tillmötesgår kunderna med så låga priser som möjligt. Hinder på vägen I en verksamhet där man vänder sig direkt till slutkonsumenten och inte till mellanhänder måste man ha i åtanke kundens val och förhandlingsposition i sin strategi. Eftersom våra lösningar sätter förhållandevis stor vikt på självservice, kan vi anta att en del av konsumenterna väljer att utföra dessa arbetsaktiviteter helt själva. Praktiskt kan detta resultera i att potentiella kunder väljer att förvara sina tillhörigheter i sina hem eller privata förvaringsutrymmen. De företag som anlitas utifrån under stadsflytten har inte samma 3

6 möjlighet till privat förvaring. Det vi behöver levererat till den löpande verksamheten är bevakningstjänst och snöröjning, i Kiruna är dessa branscher konkurrensutsatta vilket ger StoreMore AB en förhållandevis gynnsam förhandlingsposition. I nuläget finns inga konkurrenter på marknaden, men i branschen ser vi potentiella nyetablering är relativt enkel. Det krävs inga stora investeringar och mark är i nuläget lättillgängligt. Just nu finns en stor osäkerhet kring stadsflytten, både vad gäller när den kommer att ske samt var den staden kommer att placeras. Dessa faktorer kan komplicera etableringen av verksamheten. StoreMore AB vill etablera sig nära den nya stadskärnan en tid innan påbörjandet av stadsflytten därför är det av stor vikt att denna information finns tillgänglig. Potentiella kunder StoreMore ABs etablering på marknaden i Kiruna kommer ske en tid innan den påbörjade stadsflytten. De målgrupper vi i första hand ska rikta in oss på är företag samt privatpersoner som berörs av stadsflytten. Först och främst kommer vi rikta in oss på externa företag som behöver extra förvaring under stadsflytten. Dessa företag är till exempel VVS-firmor, byggföretag och el-firmor samt andra företag som behövs för att göra stadsflytten genomförbar. Varför vi riktar in oss på externa företag i första hand är eftersom de inte har sin kärnverksamhet i Kiruna och därför inga förvaringsmöjligheter. Därför tänker vi att enkel och säker förvaring kommer att vara attraktivt samt underlätta för deras verksamma tid i Kiruna. Vi kommer även att ha lokala företag som målgrupp, dessa är de företag som har sin kärnverksamhet i Kiruna och som kommer att vara verksamma under stadsflytten men som inte har tillräcklig med förvaringsmöjligheter, för de är vi det självklara valet. De privatpersoner som vi riktar in oss på är främst de som berörs av stadsflytten. I dagsläget är det dock svårt att veta exakt hur stadsflytten kommer att utformas och i vilken grad privatpersonerna kommer att drabbas. Vi ser inte det som en omöjlighet att det kommer att bli nödvändigt med någon typ av mellanboende för de drabbade, vilket skulle medföra ett ökat förvaringsbehov för dessa. 4

7 Vårt syfte med företaget är att underlätta för privatpersoner och externa samt lokala företag som behöver extra förvaring under stadsflytten. Vår tanke är att starta upp vår verksamhet strax innan stadsflytten startar, men vi räknar med att vara verksamma även i efterhand då vi tror att det kommer finnas behov av förvaring även i framtiden, samtidigt som detta är en bristvara i Kiruna då det inte finns något företag som erbjuder denna typ av tjänst. Marknadsföring För att göra StoreMore AB känt utåt kommer vi att använda oss av reklam och annonser som marknadsföringsmetod. Att vara ute i god tid med vår marknadsföring är essentiellt, om vi är för sent ute kan många av våra potentiella kunder ha funnit andra lösningar på deras förvaringsbehov och är därmed inte i behov av våra tjänster. Reklamen och annonseringarna kommer att ske i Kirunas två lokaltidningar; Kirunatidningen och Kirunas annonsblad. Utöver tidningsannonser kommer StoreMore att använda sig sociala medier för att marknadsföra sig. Detta är en marknadsföringsstrategi som blir alltmer populär, och är dessutom gratis. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Hemsida Sociala medier Kiruna annonsblad Kirunatidningen Tidsplan Etableringen av StoreMore AB kommer att ske i juni 2013 då mark kommer att köpas in, beredas, och en grund kommer att läggas. Därefter sker leveransen av lagerhallen och lagertältet, dessa beställs i förväg eftersom de konstrueras efter våra önskemål. Uppbyggnaden av byggnaderna kommer att ske direkt i samband med leveransen, då de är enkla att montera och uppbyggnaden går snabbt. Detta beräknas vara klart den första juli då också verksamheten drar igång. 5

8 Marknadsföring kommer att påbörjas i januari via hemsida samt sociala medier för att våra framtida kunder ska få upp ögonen för vår verksamhet och se oss som det självklara alternativet vid deras val av förvaring. Annonseringen kommer att påbörjas i mars månad. Finansieringsplan StoreMore AB kommer att finansiera uppstartandet av verksamheten främst genom ett banklån på kronor, vilket omfattar den totala uppstartskostnaden, samt att ägaren går in med ett aktiekapital på kronor. Vi beräknar att banklånet kommer att ha återbetalningstid på 25 år och en årlig ränta på 6 procent vilket blir en räntekostnad på cirka kronor under det andra verksamhetsåret. Amortering kommer att ske varje månad med en kostnad på kronor. Lön till den halvtidsanställda kommer att ligga på kronor i månaden Investering (kr) Thermohall exklusive sociala avgifter. Lagertält I tabellen nedan visas de investeringar Mark som behövs för att starta upp Grund verksamheten, det vill säga anläggningskapitalet. Det kapital som Asfalt används för att finansiera den löpande Uppbyggnad invändig (Thermohall) verksamheten, det vill säga Staket rörelsekapitalet, består främst av ägarens egen insättning under de två första Kortsystem verksamhetsåren. I framtiden räknar vi Elinstallation med att StoreMore AB kommer att Utomhuslampor generera vinst till verksamheten vilket täcker Totalt finansieringen av den löpande verksamheten samt möjlighet till expansion. 6

9 Säkerhet för främmande kapital StoreMore AB kommer att ge banken säkerhet på sin kredit i form av reala tillgångar. Detta innebär att företaget pantsätter sina fastigheter till banken som en säkerhet om företaget skulle få problem med att betala tillbaka på lånet. Break-even-analys De kostnader som StoreMore AB har är uteslutande fasta kostnader såsom belysning, uppvärmning, lön, ränta på främmande kapital med mera. Detta gör en break-even-analys enkel att sammanställa, vi behöver en omsättning som är lika stor som de fasta kostnaderna. I och med att StoreMore är finansierat med hjälp av banklån blir räntekostnaden dyr, denna kostnadspost står för nästan 30 procent av de totala kostnaderna. Allt eftersom banlånet amorteras kommer räntekostnaderna att sjunka och en lägre omsättning krävas för att uppnå break-even. För det första fullständiga verksamhetsåret gäller: Kostnader för det första året (kr) Totala kostnader Personalkostnad Avskrivningar Räntekostnader Övriga externa kostnader Omsättningskrav första året Omsättning vid full beläggning Omsättning vid break-even kr kr Procentuell beläggning vid break-even 75,5 % 7

10 Ekonomisk diskussion Under det första verksamhetsåret, som sträcker sig från mars till december, räknar vi med att StoreMore AB kommer att göra ett negativt resultat på lite drygt kr, detta beror främst på en för låg inkomst då beläggningen enligt våra beräkningar kommer att börja lågt för att sedan stiga under året. Redan under det andra verksamhetsåret kommer företaget att börja generera vinst, enligt vår budget beräknas resultatet det andra året till ca kr efter skatt. Vår uppfattning är att detta resultat är hållbart och som kommer att kunna upprätthållas under de kommande åren. Under det första verksamhetsåret ser vi under uppstartsfasen ett negativt kassaflöde, de likvidamedlen kommer däremot aldrig att sjunka ner till några kritiska nivåer. Under det andra verksamhetsåret syns ett positivt kassaflöde, och vi räknar med att de likvidamedlen kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Detta ser vi som positivt och underlättar framtida expansioner och investeringar. Vi har räknat med en 90 procentig beläggning, men företaget kan hålla en 75 procentig beläggning och ändå täcka sina kostnader och betala lön till den anställda. 8

11 Framtida utveckling av StoreMore AB Det finns vid etablering inga planerade produktutvecklingar som StoreMore AB kommer att rikta in sig på, företaget kommer att ha ett enkelt koncept där all fokus kommer att ligga på basverksamheten som är uthyrning av förvaringsförråd. Vi fastslår däremot inte att produktoch tjänstutveckling kommer utebli i framtiden. Vi har identifierat några olika möjliga framtida investeringar som StoreMore AB kan göra för att förbättra sin service och omsättning. Det vi tänker oss att StoreMore ABs kunder kan efterfråga är flyttjänst eller uthyrning/utlåning av transportfordon. Vi väljer därför att redan i detta skede av etableringsfasen göra en grov kalkyl på vad införandet av dessa tjänster skulle innebära. Potentiell expandering inom verksamheten Om intresse finns kommer verksamheten även kompletteras med ytterligare tjänster i form av flytthjälp. Om detta skall erbjudas måste ytterligare 1-2 personer anställas till företaget, dessa anställda bör inte ha en heltidstjänst då vi inte tror att det kommer efterfrågas 40 timmar flytthjälp per vecka. Man kan istället erbjuda flytthjälp vissa specifika dagar i veckan. Ett annat alternativ vore kanske att försöka kombinera flyttverksamheten med någon annan transporttjänst, till exempel utkörning av mat till skolor, och på så sätt kunna erbjuda personalen heltidstjänst och även generera mer vinst till företaget. Två extra tjänster skulle kosta företaget ungefär kr i månaden inklusive sociala avgifter med två deltidstjänster kan man nog räkna med ungefär hälften av det. Flyttfordon måste också införskaffas, förslagsvis en mindre lastbil eller en transportbil. Vi fann tre modeller på lättare lastbilar som vi ansåg passa detta syfte, Renault Master, Mercedes Benz Sprinter och VW Crafter. Alla dessa bilar har stora lastmöjligheter och får framföras med B-körkort. Efter en undersökning av priset på begagnade bilar fann vi att en, för våra syften, tillfredställande bil skulle kosta mellan och kronor att anskaffa. I framtiden kan vi även välja att erbjuda våra kunder gratis utlåning av flyttfordon såsom transportbil eller släp. Detta skulle göras för att öka det upplevda mervärdet hos våra kunder när de köper våra tjänster och kan på så sätt generera fler kunder till vår basverksamhet. Vi kan även välja att hyra ut dessa fordon och på så sätt kunna öka företagets omsättning och vinst. Om vi väljer att inkludera dessa tjänster måste fordon införskaffas. Tidigare nämnde vi 9

12 att en transportbil kostar mellan och Om vi ska anskaffa släp bör dessa ha kåpa för att skydda godset som ska fraktas. Kostnaderna för ett begagnat släp med kåpa varierar beroende på storlek, men vi räknar med att det kostar mellan och kronor. Vi tänker oss även att en traktor skulle vara en lämplig investering för StoreMore AB i framtiden. En traktor skulle framförallt vara användbar i kallförvaringstältet där vi tänker oss att kunderna kommer att förvara tunga och stora föremål. Utöver tunga lyft innebär en traktor även att snöröjningen kan skötas på egen hand. Detta skulle sänka kostnaden för snöröjning, samtidigt som den kan genomföras smidigare, utan fördröjning från beställning tilldess att snöröjningsföretaget har röjt undan snön. 10

13 Bilaga 1 Likviditetsbudget Likviditetsbudget år 1 Inbetalningar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt/år Aktiekapital Banklån Uthyrning förråd Summa inbetalningar: Utbetalningar Uppbyggnad Försäkring Marknadsföring El förbrukning Larm Snöröjning Bokföringsprogram Övrigt Lön inkl soc. Moms Ränta banklån Amortering banklån Summa utbetalningar: Kassaflöde Summa likvidamedel ,56-313,56-940, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 11

14 Likviditetsbudget år 2 Inbetalningar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt/år Uthyrning förråd Summa inbetalningar: Utbetalningar Bolagsskatt , , , , , , , , , , , ,23 Försäkring Marknadsföring El förbrukning -5957, , , ,9-1254,23-313,56-313,56-313,56-940, , , , ,73 Larm Snöröjning Bokföringsprogram Övrigt Lön inkl. Soc , , , , , , , , , , , , ,6 Moms Ränta banklån , , , , , , , , , , , , ,8 Amortering banklån Summa utbetalningar: , , , , , , , , , , , ,36 Kassaflöde Summa likvidamedel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 12

15 Bilaga 2 Resultaträkning Resultaträkning År 1 Resultaträkning År 2 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Nettoomsättning ,00 Nettoomsättning ,00 Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ,29 Övriga externa kostnader ,73 Personalkostnader ,80 Personalkostnader ,60 Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar ,50 Avskrivningar ,00 Rörelseresultat ,41 Rörelseresultat ,67 Finansiella intäkter och Finansiella intäkter och kostnader kostnader Ränteintäkter Ränteintäkter Ränktekostnader ,51 Ränktekostnader ,80 Resultat efter finansnetto ,10 Resultat efter finansnetto ,87 Skatt 0 Skatt ,21 Årets förlust ,10 Årets vinst ,66

16 Bilaga 3 - Balansräkning Balansräkning År 1 Balansräkning År 2 T illgångar T illgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Mark Mark Byggnader ,5 Byggnader ,5 Inventarier Inventarier Markanläggning Markanläggning Summa anläggningstillgångar: ,5 Summa anläggningstillgångar: ,5 Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 Kundfordringar 0 Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader 1500 Kassa & bank ,4 Kassa & bank ,04 Summa Summa omsättningstillgångar: ,4 omsättningstillgångar: ,04 Summa tillgångar: ,9 Summa tillgångar: ,5 Eget kapital & Skulder Eget kapital & Skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat ,1 Balanserad förlust ,1 Årets resultat 88538,66 Summa eget kapital ,9 Summa eget kapital ,56 Banklån Banklån Momsskuld Momsskuld Upplupna kostnader 0 Upplupna kostnader 0 Skatteskuld 0 Skatteskuld 2632,93 Summa skulder Summa skulder Summa eget kapital & Skulder ,9 Summa eget kapital & Skulder ,5

17 Bilaga 4 Prisuppgifter Byggmax Vi har hämtat prisuppgifter från Byggmax till inredningen i våra tält, såsom spånskivor och reglar. Clas Ohlsson Priserna för gångjärn och haspar är hämtade från Clas Ohlssons hemsida. Friko.se Med hjälp av denna hemsida har vi tagit fram den ungefärliga elförbrukningen i våra lokaler. Kiruna kommun Vi var i kontakt med Kiruna kommun för att få ungefärliga prisuppgifter på mark. Då fick vi ett pris på 100kr per kvadratmeter. Ledshopen.se Prisuppgifter för strålkastarna har vi hämtat från denna hemsida. NCC Construction, Kiruna För att få prisuppgifter för asfaltering av vårt område och grund till våra byggnader har vi pratat med NCC Construction i Kiruna. PMH International Vi har pratat med Håkan Persson från PMH i Ystad för att få prisuppgifter på våra tält. Securitas Våra priser för larm och kamerabevakning kontaktade vi Securitas i Luleå. Ställning.se Prisuppgifter för staketet som ska inhägna vårt område. Vattenfall Via vattenfalls hemsida hittade vi information om vad det kostar att dra el till tomtgränsen. Dessutom har vi valt Vattenfall som vår leverantör av el.

18 Bilaga 5 - Planritning uppvärmd lagerhall

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

www.sevenday.se SevenDay Finans 2014 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

www.sevenday.se SevenDay Finans 2014 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG www.sevenday.se SevenDay Finans 214 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG SEVENDAY FINANS AB VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 214 Detta är SevenDay Finans Vi är ett fristående, svenskt kreditmarknadsbolag som står under

Läs mer