StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall"

Transkript

1 StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii

2 Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd... 1 Företagets drift... 2 Prissättning... 2 Försäljningsmetoder... 3 Nyckeln till framgång... 3 Hinder på vägen... 3 Potentiella kunder... 4 Marknadsföring... 5 Tidsplan... 5 Finansieringsplan... 6 Säkerhet för främmande kapital... 7 Break-even-analys... 7 Ekonomisk diskussion... 8 Framtida utveckling av StoreMore AB... 9 Potentiell expandering inom verksamheten... 9 Bilaga 1 Likviditetsbudget Bilaga 2 Resultaträkning Bilaga 3 - Balansräkning Bilaga 4 Prisuppgifter Bilaga 5 Planritning uppvärmd lagerhall iii

3 Affärsidé StoreMore AB erbjuder smart förvaringsservice i Kirunastad. Med fokus på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och säkerhet erbjuder StoreMore AB lösningar och tjänster som ställer kundens förvaringsbehov i centrum. Bolagsf orm Ett privat aktiebolag är att föredra för det aktuella företaget. Denna bolagsform innebär större säkerhet samt möjliggör för en ägandeform med bara en ägare vilket är en fördel för företaget. Organisation Bolaget kommer att behöva en deltidsanställd, förslagsvis ägaren. Denna person bör ha B- körkort och erfarenhet av löpande bokföring. Lagerlogistisk erfarenhet kan även vara meriterande. Denna person är företagets ansikte utåt och har all kontakt med kunder och leverantörer. Billiga och säkra förvaringsförråd Företaget förmedlar tjänster i form av ett förvaringsförråd till så låga priser som möjligt där det erbjuds ett enskilt låst förvaringsutrymme för kundens förvaringsbehov. Säkerheten garanteras under dygnets alla timmar genom kameraövervakning och larmsystem. Förvaringsutrymmen erbjuds i varierande storlekar och prisklasser. Lagerlokalerna kommer inte att vara bemannad och personal finns tillgänglig via telefon, och hemsida. Området kommer att vara tillgängligt för kunderna från tidig morgon till kväll. Nattetid kommer området att vara låst. 1

4 Företagets drift För StoreMore AB är de två lagerlokalerna den största tillgången det är dessa som lägger grund för de erbjudna förvaringstjänsterna. Dessa lagerlokaler kommer bestå av en uppvärmd lagerhall på 20x30 meter och ett mindre lagertält på 13x20 meter där kallförvaring erbjuds. Lokalerna kommer att vara belagda på mark som företaget köpt av markägare i Kirunas industriområde nära den nya stadskärnan. Den isolerade lagerhallen kommer i samband med uppvärmning hålla ute största delen av kylan och bidra med optimal temperatur för förvaring. Vi kommer att erbjuda totalt 75 stycken förvaringsförråd i vår uppvärmda lagerhall. Förråden kommer att erbjudas i fyra olika storlekar för att kunderna ska kunna välja ett utrymme efter deras behov. Inne i lagret kommer förvaringsutrymmen avgränsas mot varandra så att varje kund skall kunna ha sitt eget förråd. Vidare kommer avgränsningen bidra med skydd för insyn, så att ingen skall kunna se in i kundens förvaring förutom kunden själv. (För planritning se bilaga 5) Kallförvaringstältet kommer möjliggöra flexibel förvaring utifrån kundens behov där kunden själv får bestämma önskad förvaringsyta. Säkerheten för verksamheten kommer att skötas av ett vaktbolag de kommer att ansvara för larm samt kameraövervakning. Runt tomten kommer ett stängsel byggas för att ytterligare bidra till ökad säkerhet. Prissättning StoreMore AB kommer att prissätta de olika förråden utifrån kostnader samt med hänsyn till liknande företags prissättning. Företaget ska erbjuda så billiga förrådsutrymmen som möjligt och kostnadseffektivitet kommer att vara centralt i företagets organisation. Nedan följer en tabell som beskriver den varma lagerhallens storlek på förråd, hur många det finns av varje och vad de kostar. Kallförvaringstältet prissätts utifrån antalet hyrda kvadratmeter där priset är 100 kr/m 2. Storlek: 3m 2 4m 2 6m 2 12m 2 Antal: 28 st 21 st 16 st 10 st Pris uppvärmda förråd: 450 kr 550 kr 800 kr 1500 kr 2

5 Försäljningsmetoder Om man är intresserad av att hyra ett förråd är det först till kvarn som gäller och en intresseanmälan görs antingen genom att kontakta företaget via telefon eller via ifyllnad av ett intresseformulär på företagets hemsida. Vid en intresseanmälan får kunden bland annat ange om några särskilda önskemål finns angående förrådsutrymmet samt från när förrådet önskas hyras. Vår policy är att behandla alla våra kundgrupper på ett likvärdigt sätt och vi lägger stor vikt på att denna intresseanmälan ska ske så enkelt och effektivt som möjligt för kunderna. När alla förråd är uthyrda kommer ett kösystem avgöra vem som får tillgång till de förråd som blir lediga. Eftersom förrådslokalen till största del är obemannad kommer vi lägga stor vikt på att ha en god kommunikation mellan den anställde och kunden så att allting fungerar så effektivt som möjligt. Angående StoreMore ABs betalningsmetod kommer betalningen för förrådet ske via faktura med en kredittid på 14 dagar. Kunderna kommer att faktureras månadsvis där hyran för förrådet betalas en månad i förskott. Nyckeln till framgång Vid starten kommer en större tomt att införskaffas och lagerlokalerna kommer att bestå av en stor uppvärmd lagerhall och ett mindre industritält med kallförvaring. Vi anser det som en viktig aspekt att StoreMore AB är lokaliserad i närheten av Kirunas nya stadskärna för att underlätta för kunderna samt kunna konkurrera med potentiella nyetableringar. StoreMore AB konkurrerar även med sin prisstrategi som är inriktad på kostnadsledarskap vilket innebär att vi tillmötesgår kunderna med så låga priser som möjligt. Hinder på vägen I en verksamhet där man vänder sig direkt till slutkonsumenten och inte till mellanhänder måste man ha i åtanke kundens val och förhandlingsposition i sin strategi. Eftersom våra lösningar sätter förhållandevis stor vikt på självservice, kan vi anta att en del av konsumenterna väljer att utföra dessa arbetsaktiviteter helt själva. Praktiskt kan detta resultera i att potentiella kunder väljer att förvara sina tillhörigheter i sina hem eller privata förvaringsutrymmen. De företag som anlitas utifrån under stadsflytten har inte samma 3

6 möjlighet till privat förvaring. Det vi behöver levererat till den löpande verksamheten är bevakningstjänst och snöröjning, i Kiruna är dessa branscher konkurrensutsatta vilket ger StoreMore AB en förhållandevis gynnsam förhandlingsposition. I nuläget finns inga konkurrenter på marknaden, men i branschen ser vi potentiella nyetablering är relativt enkel. Det krävs inga stora investeringar och mark är i nuläget lättillgängligt. Just nu finns en stor osäkerhet kring stadsflytten, både vad gäller när den kommer att ske samt var den staden kommer att placeras. Dessa faktorer kan komplicera etableringen av verksamheten. StoreMore AB vill etablera sig nära den nya stadskärnan en tid innan påbörjandet av stadsflytten därför är det av stor vikt att denna information finns tillgänglig. Potentiella kunder StoreMore ABs etablering på marknaden i Kiruna kommer ske en tid innan den påbörjade stadsflytten. De målgrupper vi i första hand ska rikta in oss på är företag samt privatpersoner som berörs av stadsflytten. Först och främst kommer vi rikta in oss på externa företag som behöver extra förvaring under stadsflytten. Dessa företag är till exempel VVS-firmor, byggföretag och el-firmor samt andra företag som behövs för att göra stadsflytten genomförbar. Varför vi riktar in oss på externa företag i första hand är eftersom de inte har sin kärnverksamhet i Kiruna och därför inga förvaringsmöjligheter. Därför tänker vi att enkel och säker förvaring kommer att vara attraktivt samt underlätta för deras verksamma tid i Kiruna. Vi kommer även att ha lokala företag som målgrupp, dessa är de företag som har sin kärnverksamhet i Kiruna och som kommer att vara verksamma under stadsflytten men som inte har tillräcklig med förvaringsmöjligheter, för de är vi det självklara valet. De privatpersoner som vi riktar in oss på är främst de som berörs av stadsflytten. I dagsläget är det dock svårt att veta exakt hur stadsflytten kommer att utformas och i vilken grad privatpersonerna kommer att drabbas. Vi ser inte det som en omöjlighet att det kommer att bli nödvändigt med någon typ av mellanboende för de drabbade, vilket skulle medföra ett ökat förvaringsbehov för dessa. 4

7 Vårt syfte med företaget är att underlätta för privatpersoner och externa samt lokala företag som behöver extra förvaring under stadsflytten. Vår tanke är att starta upp vår verksamhet strax innan stadsflytten startar, men vi räknar med att vara verksamma även i efterhand då vi tror att det kommer finnas behov av förvaring även i framtiden, samtidigt som detta är en bristvara i Kiruna då det inte finns något företag som erbjuder denna typ av tjänst. Marknadsföring För att göra StoreMore AB känt utåt kommer vi att använda oss av reklam och annonser som marknadsföringsmetod. Att vara ute i god tid med vår marknadsföring är essentiellt, om vi är för sent ute kan många av våra potentiella kunder ha funnit andra lösningar på deras förvaringsbehov och är därmed inte i behov av våra tjänster. Reklamen och annonseringarna kommer att ske i Kirunas två lokaltidningar; Kirunatidningen och Kirunas annonsblad. Utöver tidningsannonser kommer StoreMore att använda sig sociala medier för att marknadsföra sig. Detta är en marknadsföringsstrategi som blir alltmer populär, och är dessutom gratis. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Hemsida Sociala medier Kiruna annonsblad Kirunatidningen Tidsplan Etableringen av StoreMore AB kommer att ske i juni 2013 då mark kommer att köpas in, beredas, och en grund kommer att läggas. Därefter sker leveransen av lagerhallen och lagertältet, dessa beställs i förväg eftersom de konstrueras efter våra önskemål. Uppbyggnaden av byggnaderna kommer att ske direkt i samband med leveransen, då de är enkla att montera och uppbyggnaden går snabbt. Detta beräknas vara klart den första juli då också verksamheten drar igång. 5

8 Marknadsföring kommer att påbörjas i januari via hemsida samt sociala medier för att våra framtida kunder ska få upp ögonen för vår verksamhet och se oss som det självklara alternativet vid deras val av förvaring. Annonseringen kommer att påbörjas i mars månad. Finansieringsplan StoreMore AB kommer att finansiera uppstartandet av verksamheten främst genom ett banklån på kronor, vilket omfattar den totala uppstartskostnaden, samt att ägaren går in med ett aktiekapital på kronor. Vi beräknar att banklånet kommer att ha återbetalningstid på 25 år och en årlig ränta på 6 procent vilket blir en räntekostnad på cirka kronor under det andra verksamhetsåret. Amortering kommer att ske varje månad med en kostnad på kronor. Lön till den halvtidsanställda kommer att ligga på kronor i månaden Investering (kr) Thermohall exklusive sociala avgifter. Lagertält I tabellen nedan visas de investeringar Mark som behövs för att starta upp Grund verksamheten, det vill säga anläggningskapitalet. Det kapital som Asfalt används för att finansiera den löpande Uppbyggnad invändig (Thermohall) verksamheten, det vill säga Staket rörelsekapitalet, består främst av ägarens egen insättning under de två första Kortsystem verksamhetsåren. I framtiden räknar vi Elinstallation med att StoreMore AB kommer att Utomhuslampor generera vinst till verksamheten vilket täcker Totalt finansieringen av den löpande verksamheten samt möjlighet till expansion. 6

9 Säkerhet för främmande kapital StoreMore AB kommer att ge banken säkerhet på sin kredit i form av reala tillgångar. Detta innebär att företaget pantsätter sina fastigheter till banken som en säkerhet om företaget skulle få problem med att betala tillbaka på lånet. Break-even-analys De kostnader som StoreMore AB har är uteslutande fasta kostnader såsom belysning, uppvärmning, lön, ränta på främmande kapital med mera. Detta gör en break-even-analys enkel att sammanställa, vi behöver en omsättning som är lika stor som de fasta kostnaderna. I och med att StoreMore är finansierat med hjälp av banklån blir räntekostnaden dyr, denna kostnadspost står för nästan 30 procent av de totala kostnaderna. Allt eftersom banlånet amorteras kommer räntekostnaderna att sjunka och en lägre omsättning krävas för att uppnå break-even. För det första fullständiga verksamhetsåret gäller: Kostnader för det första året (kr) Totala kostnader Personalkostnad Avskrivningar Räntekostnader Övriga externa kostnader Omsättningskrav första året Omsättning vid full beläggning Omsättning vid break-even kr kr Procentuell beläggning vid break-even 75,5 % 7

10 Ekonomisk diskussion Under det första verksamhetsåret, som sträcker sig från mars till december, räknar vi med att StoreMore AB kommer att göra ett negativt resultat på lite drygt kr, detta beror främst på en för låg inkomst då beläggningen enligt våra beräkningar kommer att börja lågt för att sedan stiga under året. Redan under det andra verksamhetsåret kommer företaget att börja generera vinst, enligt vår budget beräknas resultatet det andra året till ca kr efter skatt. Vår uppfattning är att detta resultat är hållbart och som kommer att kunna upprätthållas under de kommande åren. Under det första verksamhetsåret ser vi under uppstartsfasen ett negativt kassaflöde, de likvidamedlen kommer däremot aldrig att sjunka ner till några kritiska nivåer. Under det andra verksamhetsåret syns ett positivt kassaflöde, och vi räknar med att de likvidamedlen kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Detta ser vi som positivt och underlättar framtida expansioner och investeringar. Vi har räknat med en 90 procentig beläggning, men företaget kan hålla en 75 procentig beläggning och ändå täcka sina kostnader och betala lön till den anställda. 8

11 Framtida utveckling av StoreMore AB Det finns vid etablering inga planerade produktutvecklingar som StoreMore AB kommer att rikta in sig på, företaget kommer att ha ett enkelt koncept där all fokus kommer att ligga på basverksamheten som är uthyrning av förvaringsförråd. Vi fastslår däremot inte att produktoch tjänstutveckling kommer utebli i framtiden. Vi har identifierat några olika möjliga framtida investeringar som StoreMore AB kan göra för att förbättra sin service och omsättning. Det vi tänker oss att StoreMore ABs kunder kan efterfråga är flyttjänst eller uthyrning/utlåning av transportfordon. Vi väljer därför att redan i detta skede av etableringsfasen göra en grov kalkyl på vad införandet av dessa tjänster skulle innebära. Potentiell expandering inom verksamheten Om intresse finns kommer verksamheten även kompletteras med ytterligare tjänster i form av flytthjälp. Om detta skall erbjudas måste ytterligare 1-2 personer anställas till företaget, dessa anställda bör inte ha en heltidstjänst då vi inte tror att det kommer efterfrågas 40 timmar flytthjälp per vecka. Man kan istället erbjuda flytthjälp vissa specifika dagar i veckan. Ett annat alternativ vore kanske att försöka kombinera flyttverksamheten med någon annan transporttjänst, till exempel utkörning av mat till skolor, och på så sätt kunna erbjuda personalen heltidstjänst och även generera mer vinst till företaget. Två extra tjänster skulle kosta företaget ungefär kr i månaden inklusive sociala avgifter med två deltidstjänster kan man nog räkna med ungefär hälften av det. Flyttfordon måste också införskaffas, förslagsvis en mindre lastbil eller en transportbil. Vi fann tre modeller på lättare lastbilar som vi ansåg passa detta syfte, Renault Master, Mercedes Benz Sprinter och VW Crafter. Alla dessa bilar har stora lastmöjligheter och får framföras med B-körkort. Efter en undersökning av priset på begagnade bilar fann vi att en, för våra syften, tillfredställande bil skulle kosta mellan och kronor att anskaffa. I framtiden kan vi även välja att erbjuda våra kunder gratis utlåning av flyttfordon såsom transportbil eller släp. Detta skulle göras för att öka det upplevda mervärdet hos våra kunder när de köper våra tjänster och kan på så sätt generera fler kunder till vår basverksamhet. Vi kan även välja att hyra ut dessa fordon och på så sätt kunna öka företagets omsättning och vinst. Om vi väljer att inkludera dessa tjänster måste fordon införskaffas. Tidigare nämnde vi 9

12 att en transportbil kostar mellan och Om vi ska anskaffa släp bör dessa ha kåpa för att skydda godset som ska fraktas. Kostnaderna för ett begagnat släp med kåpa varierar beroende på storlek, men vi räknar med att det kostar mellan och kronor. Vi tänker oss även att en traktor skulle vara en lämplig investering för StoreMore AB i framtiden. En traktor skulle framförallt vara användbar i kallförvaringstältet där vi tänker oss att kunderna kommer att förvara tunga och stora föremål. Utöver tunga lyft innebär en traktor även att snöröjningen kan skötas på egen hand. Detta skulle sänka kostnaden för snöröjning, samtidigt som den kan genomföras smidigare, utan fördröjning från beställning tilldess att snöröjningsföretaget har röjt undan snön. 10

13 Bilaga 1 Likviditetsbudget Likviditetsbudget år 1 Inbetalningar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt/år Aktiekapital Banklån Uthyrning förråd Summa inbetalningar: Utbetalningar Uppbyggnad Försäkring Marknadsföring El förbrukning Larm Snöröjning Bokföringsprogram Övrigt Lön inkl soc. Moms Ränta banklån Amortering banklån Summa utbetalningar: Kassaflöde Summa likvidamedel ,56-313,56-940, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 11

14 Likviditetsbudget år 2 Inbetalningar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt/år Uthyrning förråd Summa inbetalningar: Utbetalningar Bolagsskatt , , , , , , , , , , , ,23 Försäkring Marknadsföring El förbrukning -5957, , , ,9-1254,23-313,56-313,56-313,56-940, , , , ,73 Larm Snöröjning Bokföringsprogram Övrigt Lön inkl. Soc , , , , , , , , , , , , ,6 Moms Ränta banklån , , , , , , , , , , , , ,8 Amortering banklån Summa utbetalningar: , , , , , , , , , , , ,36 Kassaflöde Summa likvidamedel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 12

15 Bilaga 2 Resultaträkning Resultaträkning År 1 Resultaträkning År 2 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Nettoomsättning ,00 Nettoomsättning ,00 Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ,29 Övriga externa kostnader ,73 Personalkostnader ,80 Personalkostnader ,60 Avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar ,50 Avskrivningar ,00 Rörelseresultat ,41 Rörelseresultat ,67 Finansiella intäkter och Finansiella intäkter och kostnader kostnader Ränteintäkter Ränteintäkter Ränktekostnader ,51 Ränktekostnader ,80 Resultat efter finansnetto ,10 Resultat efter finansnetto ,87 Skatt 0 Skatt ,21 Årets förlust ,10 Årets vinst ,66

16 Bilaga 3 - Balansräkning Balansräkning År 1 Balansräkning År 2 T illgångar T illgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Mark Mark Byggnader ,5 Byggnader ,5 Inventarier Inventarier Markanläggning Markanläggning Summa anläggningstillgångar: ,5 Summa anläggningstillgångar: ,5 Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 Kundfordringar 0 Förutbetalda kostnader Förutbetalda kostnader 1500 Kassa & bank ,4 Kassa & bank ,04 Summa Summa omsättningstillgångar: ,4 omsättningstillgångar: ,04 Summa tillgångar: ,9 Summa tillgångar: ,5 Eget kapital & Skulder Eget kapital & Skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat ,1 Balanserad förlust ,1 Årets resultat 88538,66 Summa eget kapital ,9 Summa eget kapital ,56 Banklån Banklån Momsskuld Momsskuld Upplupna kostnader 0 Upplupna kostnader 0 Skatteskuld 0 Skatteskuld 2632,93 Summa skulder Summa skulder Summa eget kapital & Skulder ,9 Summa eget kapital & Skulder ,5

17 Bilaga 4 Prisuppgifter Byggmax Vi har hämtat prisuppgifter från Byggmax till inredningen i våra tält, såsom spånskivor och reglar. Clas Ohlsson Priserna för gångjärn och haspar är hämtade från Clas Ohlssons hemsida. Friko.se Med hjälp av denna hemsida har vi tagit fram den ungefärliga elförbrukningen i våra lokaler. Kiruna kommun Vi var i kontakt med Kiruna kommun för att få ungefärliga prisuppgifter på mark. Då fick vi ett pris på 100kr per kvadratmeter. Ledshopen.se Prisuppgifter för strålkastarna har vi hämtat från denna hemsida. NCC Construction, Kiruna För att få prisuppgifter för asfaltering av vårt område och grund till våra byggnader har vi pratat med NCC Construction i Kiruna. PMH International Vi har pratat med Håkan Persson från PMH i Ystad för att få prisuppgifter på våra tält. Securitas Våra priser för larm och kamerabevakning kontaktade vi Securitas i Luleå. Ställning.se Prisuppgifter för staketet som ska inhägna vårt område. Vattenfall Via vattenfalls hemsida hittade vi information om vad det kostar att dra el till tomtgränsen. Dessutom har vi valt Vattenfall som vår leverantör av el.

18 Bilaga 5 - Planritning uppvärmd lagerhall

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 För textilstudenter på Textil produktutveckling, Butikschef, Textilingenjör, Designtekniker

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamenskod: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 Textil produktutveckling och Butikschefsprogrammet antagna 2015, Textilingenjörer

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet

Styrelsen för Brf Soltunet Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2015 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer