Verksamhetsplan ÅR 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan ÅR 2015"

Transkript

1 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon /51/52 Fax Box 14023, Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se

2 Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé 1 En del av något stort 2 Organisation 3 Övergripande riktlinjer för vår organisation 3 Handlingsplan år Organisation 4 Ekonomirådet 4 Personalrådet 4 Arbetsutskottet 4 Personal 4 Övergripande riktlinjer för vår personal 4 Handlingsplan 2015 Personal 5 Kansli 5 Övergripande riktlinjer för kansli 5 Handlingsplan 2015 Kansli 5 Ekonomi 5 Övergripande riktlinjer för vår ekonomi 5 Handlingsplan 2015 Ekonomi 5 Prioriterade frågor Sporthallen 6 Västerort United 6 Medlems-Ledarvård 7 Fortsatt kvalitetsutveckling 7 Verksamheter 8 Samtalsgrupper för unga 8 Animation 9 Teater 10 Sång 11

3 Innehållsförteckning Innebandy 12 Parkour 13 Drop-in idrott 13 Idrottslov 14 Kulturlov 15 Sommarläger 16 Skolsamarbeten 17 Uppdragsverksamhet 19 Sektioner 20 Bromma Volleyboll (Sektion) 20 Vinsta scoutkår KFUM (Sektion) 21 Seniorverksamhet 22 Nya verksamheter Arbetsområden 22 Utbildning och sociala arrangemang 22 Representation 23 Internationellt arbete 24 Information & marknadsföring 25 Jämlikhet & mångfald 26 Miljö 26 Lokaler och arrenden 27 Samverkan 27 Budget 29 Kontaktinformation 30

4 Sida 01 Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential Övergripande Verksamhetsidé De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsföreningar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute. Men att vara med i KFUM handlar om så mycket mer än själva innebandyspelandet eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten Body Mind Spirit. KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet i Bromma, Sverige och i hela världen. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM. Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas.

5 Sida 02 En del av något stort Bokstäverna i förkortningen KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Människor. Alla är välkomna till KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK(YWCA) och KFUM(YMCA) finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida -stötta partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika samt i Östeuropa. För närvarande har Bromma KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger dock på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUM erbjuder både idrottsverksamhet som volleyboll, innebandy, parkour och en mångfald av andra fritidsaktiviteter, som teater, dans, sång, animation, samtalsgrupper, och scouting. Dessutom driver Bromma KFUM, på uppdrag av stadsdelsförvaltningen, en ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, Body Mind Spirit läger, gröna dar, kultur- och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsö som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Nysatsning det senaste året Har gjorts på Bromma KFUMs skogsområde på Lovön där daglägret - gröna dar, främst för barn med funktionsnedsättning. Bromma KFUM arbetar även med olika skolprojekt. I Kista driver vi projektet 164 united, samt genom vårt nyvunna samarbete med Bromma nätverk inom idrottslyftet, har vi även kontakt med andra skolor i närområdet i Bromma, främst för idrottsaktiviteter.

6 Sida 03 Organisation Ansvarig: Styrelsen Bromma KFUM är en ideell förening och är ansluten till; - KFUM Sverige - KFUMs hälsa och idrottsförbund - KFUMs scoutförbund Sveriges riksidrottsförbund genom: - Svenska Gymnastikförbundet - Svenska Innebandyförbundet - Svenska Volleybollförbundet - Svenska Klätterförbundet - Svenska Bordtennisförbundet Bromma KFUM har följande sektioner; - Bromma KFUM Volleyboll - Scoutkåren KFUM Bromma - Vinsta Scoutkår KFUM Därutöver bedrivs verksamheter i olika konstellationer som beskrivs närmare under Verksamheter. Övergripande riktlinjer för vår organisation 1. Utveckla och tydliggöra våra övergripande mål och visioner. 2. Undersöka de individuella mål och visioner som finns inom respektive verksamhet och sektion för att sedan organisera dessa verksamheter efter dess specifika behov. 3. Fortsatt kvalitetsutveckling av Bromma KFUM:s inre organisation samt tydliggörande av arbetsroller och ansvarsområden på ett ideellt såväl som professionellt plan.

7 Sida 04 Handlingsplan år Organisation Fortsatt arbete inom de verksamhetsgrupper som utgör föreningens inre organisation, utifrån 2015 års fokusområden, övergripande riktlinjer och uppsatta handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde. Ekonomirådet Ansvarar för ekonomi och administration inbegripet föreningens kanslifunktioner samt samverkansfrågor med Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik och dess bolag. Personalrådet Ansvarar för personalärenden för Alviks- och Kistas personal. Arbetsutskottet Ansvarar för att, vid behov, förbereda ärenden inför kommande styrelsesammanträden. Tar beslut i ärenden som överlämnats från styrelsen samt tar beslut i ärenden som inte kan anstå. Personal Ansvarig: Personalrådet Övergripande riktlinjer för vår personal Genom ett aktivt samarbete mellan personalrådet, kanslichefen i Alvik och enhetschefen på Kista ska personalrådet arbeta nära verksamheten med avstämningar om det aktuella personalläget. Under 2015 vill vi fortsätta vårt fokus på upprättande och uppföljning av lagstadgade planer och policys. Planerade personalresurser Bromma KFUM; Kansliet i Alvik inkl handl. Stiftelsen och dess Fastighetsbolag KFUM Kista Ungdomsgård inkl Fritidsklubb (LSS verksamhet) 1 Kanslichef 100% 1 Enhetschef 100% 1 Projektkoordinator/Verksamhetsutvecklare 50% 1 Projektkoord./Verksamhetsutv. 50% 1 Idrottsutvecklare 80% 3 Fritidsledare 100% 1 Kontorsassistent 50% 3 Fritidsledare 70-90% 2 Projektledare/Instruktör Idrott 50% 3 Fritidsledare 7-15% 1 Projektledare Gröna Dar/Idrottsbonus 100% 1 Lokalvårdare 50% (om extern finansiering löses)

8 Sida 05 Handlingsplan 2015 Personal Fokusera på översynen av kansliets arbetsorganisation och rollfördelning. Utreda lönenivåer, följa upp lönepolicy och arbetsgång inför kommande lönerevision. Följa upp och uppdatera arbetsmiljöplan, jämställdhets- och mångfaldsplan. Följa upp utbildnings- och kompetensutvecklingsplan för all personal. Kansli Ansvarig: Kansliet Övergripande riktlinjer för kansli Kansliet ska fungera som föreningens hjärta. Dess övergripande funktion är att informera, kommunicera och strukturera föreningen och dess verksamheter. Handlingsplan 2015 Kansli Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner för verksamhetsstöd och administration för medlemshantering, bokning, bokföring, kommunikation mm Fortsätta utveckla samarbetet mellan verksamhetsplattformarna i Alvik och Kista. Inreda lokalerna för att även attrahera en yngre målgrupp. Ekonomi Ansvarig: Ekonomirådet Övergripande riktlinjer för vår ekonomi Fortsatt vidareutveckling av samarbetet mellan ekonomigruppen, kanslichefen i Alvik och enhetschefen på Kista Ungdomsgård i syfte att upprätthålla en god kvalité samt ha kontroll över föreningens gemensamma ekonomifrågor i nutid och framtid. Skapa beredskap för förändringar som ekonomiskt kan påverka våra förutsättningar att bedriva verksamhet. Handlingsplan 2015 Ekonomi Upprätta och följa upp budget och resultatrapporter. Upprätta en långsiktig ekonomisk planering. Översyn av all verksamhet samt kostnadstäckning av dessa. Söka bidrag och fondmedel för utveckling av verksamhet och nya projekt.

9 Sida 06 Prioriterade frågor 2015 Sporthallen Ansvarig: Väffi och Erik Vi behöver få större intäkter för hallen. För att höja kvaliteten på hallen och konkurrera med andra hallar behöver den upprustas. Delvis omklädningsrummen måste fräschas upp och hallen behöver upprustas och utrustas med material. Om hallen ska upprustas behöver vi omförhandla kontraktet till minst 3-5 års kontrakt, gärna 10 år. Vi behöver öka beläggningen i hallen för att få in mer hyresintäkter. Idag har vi 48h/veckan. Målsättning Öka beläggningen i hallen till i snitt 60h/veckan. Handlingsplan Kontakta andra föreningar med erbjudande om att hyra hallen. Införa dagtidsrabatt. Se över fördelar och nackdelar med att gå med i olika företagsnätverk. Målsättning Ta fram en plan senast april 2015 för upprustning av hallen som underlag för omförhandling av kontraktet för sporthallen. Inled en diskussion med Västerleds församling angående omförhandling av kontrakt innan juni månad. Handlingsplan Ta fram plan för upprustning med syfte, mål, budget, tidsplan senast maj Ta kontakt med Västerleds församling angående presentation av planen och omförhandling av kontrakt. Västerort United Ansvarig: Erik och Anna Syftet med projektet är att skapa ett tryggt område och klimat för de unga att växa upp och leva i. Öka framtidstron och minska utanförskap bland barn och ungdomar i området. Vi når dit genom att stärka de ungas självkänsla så de kan känna frihet och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi ökar framtidstron och minskar utanförskap genom att arbeta med värderingar och attityder avseende vänskap, respekt, jämställdhet, normer, empati, identitet, kriminalitet och droger bland barn och ungdomar i samarbete med vuxna som möter dessa i sitt dagliga arbete.

10 Sida 07 Projektet är en mindre variant av 164 united projektet som är riktat mot skolor. Målsättning Vi ska ha haft minst två tillfällen inom projektet med klasser i Bromma under Ta fram en projektplan senast februari Ta kontakt med polis, fält och ungdomsmottagning senast maj Medlems-Ledarvård Ansvarig: Anna och Erik Målsättning Genomföra ledarvårdsprogrammet under Målsättning Öka medlemsantalet med 15% från år Handlingsplan Ta fram ett förslag på olika former av medlemskap. T.ex. olika avgifter för stödmedlem, företagsmedlem etc. Undersöka om de som anmäler sig till våra väntelistor i simple signup även kan godkänna medlemskap och då räknas som medlemmar. Målsättning Få årsmötet att bli årets höjdpunkt. Handlingsplan Involvera unga ledare i arrangemanget. Fortsatt kvalitetsutveckling Under 2015 kommer vi fortsätta att ha kvalitén i fokus. Vi vill växa kvantitativt men inte på bekostnad av kvalité. Vi vill lyckas bra med att behålla våra tidigare medlemmar och ledare men samtidigt nå ut till fler och få fler engagerade. Kvalitetssäkring är en strukturerad och kontinuerlig process som syftar till att stärka kvaliteten i en verksamhet, det vill säga säkerhetsställa att vi når de mål vi formulerat och att verksamheten utförs i enlighet med övergripande riktlinjer samt med kompetens. Vi fortsätter arbeta enligt vår kvalitetssäkringsmodell som ska förankras även i styrelsens arbete. Mer om föreningens omfattande arbete med kvalitetssäkring finns att läsa om i dokumentet kvalitetssäkringssystem.

11 Sida 08 Verksamheter Samtalsgrupper för unga Ansvarig Caroline Tammi Bakgrund För många unga är ungdomsåren en tid full av funderingar. Duger jag som jag är? Hur ska jag göra för att inte hamna utanför? Hur spelar grupptryck in, vem man får prata med och om vad, och hur straffas man om man går utanför normen? En får inte bete sig som en vill. Det finns osynliga regler för hur vi får bete oss. På något sätt så finns det ramar och regler för hur du ska vara som kille och hur du ska vara som tjej. Som kille får man absolut inte göra något som kan uppfattas som tjejigt och tvärt om. Hur är det om jag inte vill definiera mig som tjej eller kille? När man gör fel så riskerar man att blir bestraffad på olika sätt. Genom suckar, kommentarer, rykten och ibland även med våld. Behovet är stort hos barn och ungdomar att bli sedda och bekräftade, ha positiva förebilder, få möjlighet att prata om känsliga frågor. Detta görs ibland bäst i mindre grupper och ibland i grupper där tjejer och killar är åtskilda. Som en del av världens största barn- och ungdomsförening vill vi arbeta normkritiskt för ett mer inkluderande och öppet samhälle i strävan efter människors lika värde. Verksamhetsidé Vårt mål är att initiera unga in i vuxenvärlden genom gemensamma upplevelser och givande samtal. Vi vill göra ungdomar mer medvetna om sina rättigheter och motverka könsdiskriminering. Metod Viktigt är att ungdomarna själva får vara med och påverka innehållet i verksamheten. Verksamheten bygger främst på träffar varje vecka med studiebesök, föreläsningar, prova på aktiviteter, helgläger samt att återkommande arbeta med värderings- och samarbetsövningar i grupp. Vi ser gärna att samtalsgrupperna åker på ett läger. Ett läger är ett utmärkt tillfälle att under en ganska kort tid komma närmre varandra. Lägret i sig blir en form av en isbrytare där det finns utrymme att våga vara sig själv och visa vem man verkligen är. Här finns det tid att lära känna både sig själv och varandra och bygga grunden för det förtroende som behövs för att arbeta med sin egen självkänsla i en sluten grupp. Deltagarna är själva drivande och delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av lägren. Här är det ungdomarna själva som får praktisk träning i demokratiarbete samt utveckla sina ledaregenskaper.

12 Sida 09 Målgrupp Tjejer och killar år från Västerort Målsättningar Minst en aktiv samtalsgrupp i Alvik/termin Minst en aktiv samtalsgrupp i Kista/termin Tidsplan Februari-december 2015 Alviksgruppen träffas 10-12ggr/termin Samtalsgrupper i samverkan med Kista Grundskolas årskurs 4-5 sker under våren 2015 Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Animation Ansvarig Per Fenger Krog Bakgrund Alla barn är inte intresserade av idrott. Vi är en breddförening och vill ge så många som möjligt möjligheten att delta i föreningslivet baserat på deras intressen. Animation har varit en återkommande populär verksamhet hos Bromma KFUM sedan ett antal år tillbaka. Verksamhetsidé Animation Främjar social och pedagogisk inkludering - Att arbeta tillsammans i ett animationsprojekt tillåter barn skapa tillit för varandra och bidrar till att bygga relationer och skapa ett positivt inlärningsklimat. Barn lär sig genom att leka - Animation är roligt och interaktivt. Animationen erbjuder en enkel teknik som till exempel barn med funktionsnedsättning har lätt att hantera. Ökar självförtroende - Barnet får en känsla av delaktighet och tillfredsställelse av att kunna utföra uppgifter alldeles själv för att sedan presentera sina åsikter och färdiga alster för andra. Förbättrar kompetens inom att organisera - Planering av storylines, manus och musik hjälper barn att organisera sina idéer och fokusera sina tankar som i sin tur bidrar till att minska stress.

13 Sida 10 Kommunikation - Barn kan lära sig att uttrycka sig genom animation som sedan kan användas för att hjälpa dem kommunicera med världen utanför animationsstudion. Animation är ett bra verktyg för barn att kommunicera med andra barn, deras föräldrar och deras lärare m.fl. Vi vill att tekniken ska vara enkel och kunna tilltala alla. Den ska vara lätthanterlig och inte innehålla så många olika steg för att förenkla hanteringen från animering till färdig produkt. Idag är det enklast att animera med surfplatta, då du slipper både externa kameror, datorer och sladdar. Allt sker direkt i surfplattan, från film/foto till klippning och inspelning av ljud. Metod Verksamheten kommer bygga på träffar en gång i veckan där barnen får bygga figurer i olika material, gör scenografi och experimentera. De gör själva alla steg från manus till filmning, klippning och ljudläggning. De får prova på olika tekniker och uttryck. Målgrupp Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7-15 år främst från Västerort. Målsättningar Minst en aktiv animationsgrupp i Alvik/termin Tidsplan Februari-december 2015 Aktivitetsgruppen träffas 10-12ggr/termin Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Teater Ansvarig Annika Strömstedt Bakgrund Alla barn är inte intresserade av idrott. Vi är en breddförening och vill ge så många som möjligt möjligheten att delta i föreningslivet baserat på deras intressen. Teater har varit en återkommande populär verksamhet hos Bromma KFUM sedan ett antal år tillbaka. Verksamhetsidé Teatern lär ut grunderna i teaterteknik och på ett kreativt sätt leker vi fram varje deltagares potential. Deltagarna får kunskaper och erfarenhet av att förmedla ett budskap från scenen.

14 Sida 11 Teater kan vara befriande, en arena där det är tillåtet att testa olika roller, något som barn och ungdomar inte har så lätt att göra i dagens hårda klimat framförallt i skolan. Med högt i tak och medveten normkritisk pedagogik skapar vi förutsättningar för att var och en kan hitta sig själva och utvecklas till sin fulla potential. Teater är även ett utmärkt verktyg för att stärka självkänslan hos barn i allmänhet och hos barn med funktionshinder i synnerhet. Arbetet med teater främjar kommunikation och skapar glädje. Metod Verksamheten kommer bygga på träffar en gång i veckan där barnen får prova på olika övningar, lära sig några grundläggande tekniker i scenframställning, manusarbete och prova på olika roller. Varje termin avslutas med en föreställning. Målgrupp Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7-15 år främst från Västerort. Målsättningar Minst en aktiv teatergrupp i Alvik/termin Tidsplan Februari-december 2015 Aktivitetsgruppen träffas 10-12ggr/termin Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Sång Ansvarig Carro Tammi Bakgrund Alla barn är inte intresserade av idrott. Vi är en breddförening och vill ge så många som möjligt möjligheten att delta i föreningslivet baserat på deras intressen. Sång har varit en återkommande verksamhet hos Bromma KFUM sedan ett antal år tillbaka. Verksamhetsidé Sångcoachning handlar om att utveckla sin röst, men framförallt om att utveckla sig själv. Här får deltagarna under ledning av en erfaren sångcoach prova på olika sångtekniker och arrangemang.

15 Sida 12 Metod Verksamheten kommer bygga på träffar en gång i veckan. Målgrupp Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7-15 år främst från Västerort. Målsättningar Minst en aktiv teatergrupp i Alvik/termin Tidsplan Februari-december 2015 Aktivitetsgruppen träffas 10-12ggr/termin Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Innebandy Ansvarig Erik Ekberg Bakgrund Alla barn är inte intresserade av kultur. Vi är en breddförening och vill ge så många som möjligt möjligheten att delta i föreningslivet baserat på deras intressen. Innebandy har funnits inom föreningen sedan år Lagen har startats och tränats utav idella föräldrar. Verksamhetsidé Innebandy handlar om att utveckla individer till att fungera bra i grupp och induviduellt. I våra lag för lagen möjlighet att ha roligt tillsammans på träningar och i matcher. Metod Alla lagen sköter sig själva och tränar ca 1-2 gånger i veckan plus eventuella matcher. Målgrupp Från 6 år Målsättningar Under 2015 aktivera minst 150 barn och unga i minst 8 lag Tidsplan Januari- December

16 Sida 13 Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Parkour Ansvarig Erik Ekberg Bakgrund Alla barn är inte intresserade av kultur. Vi är en breddförening och vill ge så många som möjligt möjligheten att delta i föreningslivet baserat på deras intressen. Parkour har funnits inom föreningen sedan år Grupperna tränas utav unga ledare Verksamhetsidé Parkour handlar om att barn och unga på ett roligt och säker sätt får flytta sin fysiska och mentala gränser. Metod Verksamheten bygger på att vi erbjuda flera olika träningsgrupper som tränar ett tillfälle i veckan under en termin. Målgrupp 6-18 år. Med och utan funktionsnedsättning. Målsättningar Erbjuda över 300 deltagar platser per termin Rekrytera minst 3 nya ledare från våra äldsta deltagare Tidsplan Januari - december Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Drop-in idrott Ansvarig Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö

17 Sida 14 Bakgrund Sedan hösten 2014 erbjuder föreningen gratis drop-in idrott riktat mot barn i årskurs 4-6 Verksamhetsidé Allt fler barn och unga går efter skolan hem och sätter sig vid datorn och sitter där tills de går och lägger sig. Genom att erbjuda en rolig och lekfull miljö där de kan aktivera sig vill vi öka deras intresse för idrott. Metod Verksamheten bygger på att vi har ledare i hallen som finns till hands för de som dyker upp. Sedan väljer deltagarna själva vilka aktiviter de vill göra. En gång varje månad är det extra fokus på parkour. Målgrupp Barn i årskurs 4-6 Målsättningar I snitt minst 15 deltagare per vecka. Minst 50 nya medlemar Tidsplan Januari - december Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Idrottslov Ansvarig Erik Ekberg Bakgrund Bromma KFUM har under tre år erbjudit drop-in idrott under skolloven för barn och unga. Sedan hösten 2014 är även Västerleds församling med i projektet och breddar aktiviten genom att erbjuda gratis lunch och drop-in kreativ verkstad. Verksamhetsidé Syftet är att skapa ett roligt och fysiskt aktivit lov för barn och unga som är hemma under lovet samtidigt som vi erbjuder våra yngre ledare en möjlighet att jobba.

18 Sida 15 Metod Drop-in idrott som sker i sporthallen. Aktiviterna bestäms utav deltagarna. Målgrupp Barn och ungdomar 7-12 år Målsättningar Erbjuda Idrottslov vid samtliga skollov. Minst 20 deltagare per dag i snitt Minst 35 nya medlemar till föreningen. Tidsplan v.9 Sportlov v.15 Påsklov v.44 Höstlov Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Kulturlov Ansvarig Anna Paganus Bakgrund Bromma KFUM har under många år erbjudit olika typer av kulturaktiviteter terminsvis. Föreningen erbjuder även sedan några år tillbaka kulturaktiviteter även under skollov. Verksamhetsidé Syftet är att skapa möjligheter för flera att prova på det aktivitetsutbud som föreningen erbjuder och att nå föreningslös ungdom. Att kunna prova på något under en kort period utan att behöva binda upp sig en hel termin. Metod Teater- och animationsworkshops som sker parallellt under skolloven.

19 Sida 16 Målgrupp Barn och ungdomar 7-12 år från Västerort Målsättningar Erbjuda kulturlov vid samtliga skollov. Tidsplan v.9 Sportlov v.15 Påsklov v.44 Höstlov Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Sommarläger Ansvarig Anna Paganus och Erik Ekberg Bakgrund Bromma KFUM har under många år erbjudit olika typer av sommarläger på Kärsö, Lovö, Gotland och i Kista. Vi möter i våra olika verksamheter många barn med särskilda behov, som växer upp i dysfunktionella familjer, barn och ungdomar som har diagnoser eller är under utredning, barn till ensamstående föräldrar, barn med annan etnisk och kulturell bakgrund. Vi är genom vårt eget arbete och vår nära samverkan med närpolis och fältgruppen i Rinkeby- Kista medvetna om vilken viktig funktion kollo och läger fyller då det finns en stor social oro i många områden i Västerort. Kollo är ett viktigt verktyg för att kunna påverka de ungas värderingar, attityder och självkänsla. Verksamhetsidé Sommaren är en tid då skolorna stänger och de flesta fritidsverksamheter tar sommarlov. Vi ser tydligt behovet av att t.ex. få lämna närmiljön i förorten och få en sommar fylld av natur, bad, lek och självutveckling. En unik möjlighet för många som vi med hjälp av fondmedel kan reducera avgiften för. Här kan barnen och ungdomarna utvecklas och få en chans till rekreation under ledning av goda förebilder. Vi har ett brett utbud av olika slags läger för att alla ska hitta något som passar just dem. Metod Vi använder oss av ett antal olika lägerinriktningar där varje specifikt läger använder sig av olika metoder anpassade efter den aktuella målgruppen och utefter inriktningen.

20 Sida 17 Målgrupp Barn och ungdomar 7-18 år främst från Västerort Målsättningar Erbjuda läger med olika inriktningar under minst fem sommarlovsveckor. Tidsplan v.25 Dagkollo, Sportläger, Teater, Animation v.26 Dagkollo, Sportläger, Teater, Animation, Body Mind Spirit, Tjejläger Gotland v.27 Sportläger, Teater, Animation, Body Mind Spirit v.28 gröna dar v.29 gröna dar Skatecamp i Kista Kulturläger September Återträff för alla lägerdeltagare från Kärsölägren Uppföljning Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje sommar till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. Skolsamarbeten Ansvarig Anna Paganus och Erik Ekberg Bakgrund Vi har under åren haft ett flertal skolsamarbeten med bland annat skolor i Kista, Hässelby Gård och i Bromma. Vi vill underhålla de samarbeten vi redan har och utveckla flera genom idrottslyftet/nätverket, 164 united och Västerort united.

21 Sida 18 Verksamhetsidé Genom projektet 164 united kommer vi i kontakt med de kommunala grundskolorna där vi kommer fortsätta arbeta med specifika klasser och hela årskurser på Kärsö och på Gården. Västerort United är en ny satsning som är en av föreningens prioriterade frågor under Genom satsningen hoppas vi kunna knyta ett närmare samarbete med ett flertal skolor i Västerort. Genom Idrottslyftet/nätverket fortsätter vi etablera vår verksamhet i skolor i Bromma. Metod Idrottsverksamhet i skolor i Bromma genom idrottslyftet/nätverket. Kärsödagar med årskurser från Kvarnbackaskolan Husby och Kista Grundskola inom 164 united. Skräddarsydda dagar/tillfällen med specifika klasser och årskurser från Kista Grundskola och Kvarnbackaskolan inom 164 united. Kärsödagar med årskurser från skolor i Bromma området inom Västerort united. Erbjuda föreläsningar för samtlig personal i de kommunala skolorna inom 164 united. Målgrupp Barn och ungdomar 7-15 år från Västerort Målsättningar Fortsätta med Kärsödagar för åk 4 och 6 i Kistas grundskolor. Starta upp Västerort united och ha minst två tillfällen på Kärsö med elever. Tidsplan Jan-dec Idottsaktiviteter på olika skolor i Bromma i anslutning till idrottslyftet/nätverket v Samtalsgrupper åk 4 och 5 Kista grundskola på KFUM Kista ungdomsgård 2 april Föreläsning skolpersonal 164 united 7 maj Föreläsning skolpersonal 164 united 20 maj 164 united åk 4 Kvarnbackaskolan på Kärsö 27 maj 164 united åk 6 Kvarnbackaskolan på Kärsö Sept. 164 united åk 4 Kista Grundskola Kärsö Sept. 164 united åk 6 Kista Grundskola Kärsö Höst Västerort united Kärsö Uppföljning Följ upp genom webbaserad enkät till elever och mentorer. Gör en egen utvärdering tillsammans med ledare och kansli.

22 Sida 19 Uppdragsverksamhet Övergripande riktlinjer för vår uppdragsverksamhet Fortsätta att utveckla vår uppdragsverksamhet för barn och ungdom utifrån KFUMs Värdegrund. I dagsläget består vår uppdragsverksamhet av KFUM-gården i Kista. KFUMgården Kista rymmer idag två olika verksamheter. Fritidsklubben för ungdomar i behov av särskilt stöd. Ungdomsgården som prioriterar ungdomar år. Ungdomsverksamheten drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och finansieras genom särskilda anslag från densamma. Vi har avtal med Sundbybergs kommun och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd). Handlingsplan 2015 KFUM GÅRDEN i Kista Under det kommande året vill vi satsa lite extra på följande områden: Att genomföra en ledarutbildning med all personal i samarbete med MetaNoova med fokus på kommunikation, ledarskap, feedback och förhandling. Att ha regelbundna ledarträffar där fokus ska ligga på att implementera KFUMs värdegrund Att fortsätta ha fokus på att utveckla kulturen i huset utifrån ungdomarnas initiativ och intresse. Vi kommer göra en satsning att utöka antalet kulturcoacher i huset, genomföra kulturläger på loven en typ av hiphop workshop med två av våra ungdomar som ledare. Att ungas delaktighet och inflytande ska genomsyra verksamheten. Vi vill utveckla direktdemokratin i huset. Lära oss mer om goda idéer och projekt inom delaktighet och inflytande. Vi är från och med 2015 med i nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) där de finns möjlighet att i samverkan med andra ungdomsverksamheter från hela Sverige få inspiration inom de området. Att genomföra gemensam kompetensutveckling med övriga mötesplatser i stadsdelen för att skapa gemensamma normer i vårt område som i sin tur ska leda till ökad trygghet. Förslag på teman och innehåll är bl.a. "Att öka medvetenheten om din kommunikation" där vi får prova på att jobba med förhandling.

23 Sida 20 Att utveckla vårt arbete inom 164 United bl.a. med en stege av olika aktiviteter, föreläsningar, workshop, marknadsföringsmaterial, Må Bra dagar i huset där innehållet anpassas efter gruppens behov och 164 united dagar med fokus att nå de vuxna i området. Utveckla 164 United projektet och möta fler barn och unga i vårt området från låg till högstadiet Att erbjuda olika sommarläger t.ex. Kollo på Kärsö, Tjejläger på Gotland, Kulturläger i huset och Skate Camp. Att bereda plats för 6 feriearbetande ungdomar via Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning i sommar. Att utveckla vår 164 festival i samverkan med övriga mötesplatser. Festivalen ska projektledas av våra ungdomar och det ska finnas en tydlig satsning på mer lokala unga förmågor på festivalen. Vi kommer att ha tre ledord under året; trygghet, delaktighet och engagemang. Vi har arbetat fram ett gemensamt synsätt på dessa ord i personalgruppen och diskuterat hur de ska förmedlas till ungdomarna genom vår verksamhet.. Sektioner Övergripande riktlinjer för våra sektioner Stötta våra sektioner att fortsätta vara egenförsörjande och självgående. Samarbeta över gränserna när det gäller ledare- och medlemsrekrytering och utbildning. Bromma Volleyboll (Sektion) Ansvarig sektionen Sektionsstyrelsen Bakgrund Flera valmöjligheter till engagemang och tillhörighet ger större möjligheter för fler att hitta sitt sammanhang (socialt, sportsligt, osv.). De större och etablerade idrotterna och fritidsaktiviteterna kanske inte tilltalar alla. Att möjliggöra för engagemang inom volleybollen bidrar till en mångfald och till valmöjligheter. Verksamhetsidé Bromma KFUK-KFUM Volleyboll skall bedriva idrott inom Volleyboll och Beachvolleyboll samt aktiviteter som främjar dessa idrotter. Metod Bromma KFUK-KFUM Volleyboll skall erbjuda träning och seriespel för sina lag, samt erbjuda nya spelare en plats i befintliga lag eller i nystartade. All verksamhet skall ske genom

24 Sida 21 engagemang och åtaganden från medelemmarena och i den takt och omfattning som medlemmar har möjlighet till. Ett uppmuntrande klimat och positiv anda skall underlätta för engagemang. Målsättningar Bibehållen verksamhet i de återstående seniorlagen, samt bibehållen beachvolleybollverksamhet. Vid intresse och om möjlighet ges, starta upp nya lag inom verksamheten. Målgrupp Målgruppen är alla som vill träna, spela eller på annat sätt engagera sig i volleyboll. Tidsplan Verksamhetsåret 2015 Uppföljning Summeringar och slutsatser i verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret Vinsta scoutkår KFUM (Sektion) Ansvarig sektionen Sektionsstyrelsen Arbetar intensivt med rekrytering av barn och ledare till kåren med fokus på rekrytering av barn till minior, junior och patrull avdelningarna. Men även att rekrytera ledare till alla avdelningar. Se till att våra ledare och styrelse blir erbjudna den utbildning som bjuds. Upprätta och vårda kontakter med kringliggande föreningar och organisationer som ex. scoutkårer, idrottsföreningar och hjälporganisationer. Vidmakthålla våra goda relationer gentemot vår moderförening Bromma KFUM. Att tillgodose aktiviteter för barnen som finns i kåren på kvällar och läger. Aktivt arbeta för arrangemang med utgångspunkt från vår lokal i Hässelby och Rövarkulan på Lovö.

25 Sida 22 Seniorverksamhet Övergripande riktlinjer för vår seniorverksamhet Fortsätta att driva seniorverksamhet i syfte att främja välbefinnande och gemenskap bland våra seniorer. Seniorverksamheten skall bära sina egna kostnader. Handlingsplan 2015 Morgonmotion Utöka deltagarantalet och avsluta motionspassen med gemensam frukost. Basket Utöka deltagarantalet i Veteranlaget. Målarglädje Erbjuda äldre medlemmar möjlighet till kreativitet genom målarglädje. Nya verksamheter 2015 Fånga upp och undersöka behov och förutsättningar för nya verksamheter och mötesplatser. Utföra konsekvensanalyser avseende behov av finansiering och personella resurser. Ansöka om ev. tillstånd och finansiering för att bedriva respektive verksamhet. Utreda möjligheterna att starta upp Idrottsskola Ansöka om tillstånd och finansiering för att bedriva korttidstillsyn för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd), i våra lokaler i Alvik. Fortsätta arbetet kring visionen Allaktivitetshus Undersöka om vi kan finna annan finansiering för projektledarposten i vår idrottsbonusansökan för att kunna starta projektet Arbetsområden Utbildning och sociala arrangemang Övergripande riktlinjer för utbildning Erbjuda våra aktiva ledare den utbildning/utveckling som de har behov av utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. Vara behjälpliga med att söka utbildningsstipendier och bidrag för ideella ledare. Utbilda så många av våra ledare som möjligt inom de olika stegen i Helheten.

26 Sida 23 Sprida information om utbildningar som erbjuds av regionen, studie-, triangel-, idrotts- och scout- och riksförbund samt specialidrottsförbund samt även erbjuda och informera om andra möjliga vidareutbildningar inom ledarskap och inom specifika verksamhetsområden. Utbildningstillfällen, ledarträffar samt övriga sociala arrangemang är ett sätt att visa uppskattning gentemot alla våra ledare och främja till god gemenskap ett djupare engagemang för vår förening. Handlingsplan Utbildning och sociala arrangemang Helhetens utbildning GEORGE/WILLIAMS 1-2 ggr/år. EMMA-kurser 2-3 ggr per termin varav vissa med särskild inriktning. MARY sista steget genomförs en gång per år sker den i samband med YWCA World Council i Bangkok i oktober. Ledarträffar och andra utbildningar Främja till fler ledarträffar inom varje verksamhetsområde, idrott, kultur, samtalsgrupper och lägerledare. Casual Fridays ledarsamlingar 1-2 ggr per termin Styrelsehelg och ledarkick-off augusti/september Ledarmiddag/mingel. genomföra 2 större ledarträffar under året varav en är utbildning/workshop och en är social tillställning med middag. Lägerledarutbildning på Kärsö inkluderat GEORGE/WILLIAMS mars/april. Första Hjälpen/livräddarutbildning på Kärsö i samband med lägerledarutbildning Arrangemang Valborgsmässofirande på Kärsö 164 festivalen i Kista (Valborg) Föreningsstämman i maj Återträff och prova-på-dag på Kärsö 5-6 september Världens barn-insamling i oktober Julmarknad den 21 november Jubileumsbankett/Ledarmingel 21 november Representation Övergripande riktlinjer för vårt representationsarbete

27 Sida 24 Medverka i KFUM-rörelsens utveckling genom att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Handlingsplan Representation Föreningen har som mål att delta med ombud på följande arrangemang; KFUM Kärsös föreningsmöte KFUM Stockholmregionens regionsombudsmöte KFUM Scoutförbunds Förbundsmöte KFUM Idrott och Hälsa Förbundsmöte KFUM Sveriges storföreningsnätverk KFUM Sveriges Riksombudsmöte (vartannat år) KFUM Stockholm-Gotlands ordförande och medarbetarkonferens KFUM Stockholm-Gotlands medarbetarsamlingar KFUM Stockholm-Gotlands obligatoriska inspirationsdag Deltagandet i KFUM:s specialförbunds möten sker också genom ombud från våra sektioner/kårer. Sektionerna svarar själva för representationen vid möten inom Riksidrottsförbundets organisationer medan våra kårer svarar för representationen vid Stockholms scoutdistrikt. Internationellt arbete Ansvarig: Det internationella utvecklingssamarbetet styrs av övergripande ställningstaganden tagna vid tidigare föreningsstämmor. Verksamhetens närmare inriktning och utformning styrs av innehållet i de projektplaner och kontrakt som ligger till grund för insatserna. Övergripande riktlinjer för vårt internationella arbete Utveckla det internationella solidaritetsarbetet med framförallt KFUM Östra Jerusalem, men även övriga internationella kontakter. Öka kunskap och förståelse för internationella frågor hos våra medlemmar. Utveckla insamlingsarbetet för internationella samarbeten. Handlingsplan Internationellt arbete Delta i världens barn insamlingen 2015 Undersöka och söka finansiering för ledarutbyte/ besök i Palestina under 2015 Arrangera minst två fundraisingaktiviteter under 2015

28 Sida 25 Information & marknadsföring Övergripande riktlinjer för information & marknadsföring Förmedla gemensamt varumärke och värdegrund; Bromma KFUM och Body Mind Spirit. Använd likadan layout för visitkort, signatur mejl, brevhuvud. Trycksaker, använd gemensamt profiltryck. Ex. Bromma KFUM loggan och/eller Body Mind Spirit trycket. Använda en mall för mejlutskick i mailchimp. Layouten på mejlet ska direkt avslöja att det kommer från Bromma KFUM. Använd i första hand mejl för kommunikation. Lägg alltid upp senaste Brommaspegeln som pdf på hemsidan. Sociala medier, välj gärna en gemensam profilbild för samtliga medier. Hänvisa alltid till den gemensamma hemsidan. Affischering. Använd alltid samma logga på alla affischer. Hänvisa alltid till hemsidan. Genustänk i all marknadsföring. Använd framtagen checklista. Handlingsplan Information & marknadsföring Hemsidan Alltid se till att informationen på hemsidan är aktuell, att sidan är lättnavigerad. Hänvisa alltid till startsidan när vi länkar i olika utskick. Facebook Se till att alltid lägga ut färsk information direkt via facebook. Brommaspegeln Utskick av vårt nyhetsbrev Brommaspegeln till våra medlemmar 4-5 gånger per år Lägg alltid upp den senaste Brommaspegeln på hemsidan Ledarbrevet Utskick till ledare och ledaraspiranter inom Bromma KFUM 1-2 ggr per termin i programmet mailchimp. Skapa facebookgrupper för främst unga ledare för snabb information och återkoppling. Marknadsföring Marknadsföra varje verksamhet utifrån dess specifika och aktuella behov samt med de resurser som finns att tillgå.

29 Sida 26 Jämlikhet & mångfald Övergripande riktlinjer för jämlikhet & mångfald En av KFUM:s mest grundläggande värderingar är tron på att alla är lika mycket värda oberoende av kön, etnisk bakgrund, religion, samhällsklass och politiska åsikter. Vi har som mål att alla ska ha lika förutsättningar i vår förening samt att ha rättvist fördelade resurser mellan alla våra medlemmar, ledare och anställda. Handlingsplan 2015 Jämlikhet & mångfald Arbeta för främja innebandyintresset bland tjejer och se över hur vi ska arbeta för att locka fler tjejer till innebandyn samt att behålla dessa. Utgå från policydokument och planer för vår förening gällande dessa frågor. Främja jämlikhets- och jämställdhetsarbete inom våra skolsamarbetsprojekt; tjej- och killgruppsverksamhet samt skolprojekt. Arbeta med jämställdhetsfrågor inom vår tjejgruppsverksamhet i Alvik. Arbeta för att jämlikhet och jämställdhetsfrågor inkluderas i våra ledarutbildningar. Arbeta aktivt för breddad rekrytering till sommarläger och övriga aktiviteter. Utarbeta en jämlikhetspolicy gällande föreningens personal och nyanställningar. Tack vare handikappanpassning och upprustning av Lovöstugorna och dess omnejd, erbjuda aktiviteter och verksamhet för alla, även de som vanligtvis har svårt att komma ut i naturen. Fortsätta att följa KFUM Sveriges jämställdhetsarbete Miljö Övergripande riktlinjer för vår miljö Arbeta för ett ökat miljötänk inom vår förening och dess separata verksamheter. Handlingsplan Miljö Följa KFUM Sveriges miljöarbete och arbeta utifrån deras riktlinjer och checklista för miljö. Arbeta mot ett mer integrerat miljötänk i all vår föreningsverksamhet samt i vårt dagliga arbete i Alvik och Kista. Exempel på olika miljöåtgärder är att samåka och/eller försöka använda kommunala transportmedel, satsa på att hyra miljöbilar vid behov av bil, köpa ekologiska produkter, sopsortera, återvinna och använda lågenergilampor.

30 Sida 27 Lokaler och arrenden Övergripande riktlinjer för våra lokaler Verka för ändamålsenliga verksamhets- och kanslilokaler på kort- såväl som långsikt. Handlingsplan Lokaler och arrenden Sporthallen och klubbrummet på Vidängsvägen 11, Alvik Se text prioriterade frågor sid 6 Sporthallen Förenings- och kanslilokaler på Gustavslundsvägen 168A Efter verksamhetsanpassning av lokalerna kommer vi att kunna använda lokalerna mer ändamålsenligt till verksamhet och utbildningar för egna grupper såväl som hyra ut föreningslokalerna externt dagtid/helger. Vi kommer fortsätta anpassa lokalerna ytterligare för att attrahera vår huvudsakliga målgrupp. Rövarkulan och Blockhuset på Lovön På Lovön arrenderar föreningen mark av Statens Fastighetsverk i anslutning till föreningens två scoutstugor Rövarkulan och Blockhuset. Föreningen fortsätter arbetet med att göra stugorna och marken kring dessa anpassat till de verksamheter vi bedriver, och då främst mer tillgänglighetsanpassat. Arbetet med att handikappanpassa området och utrustning pågår. Säkring av fönster och upprustning av brunn står högt på prioriteringslistan får vi nya grannar i Norrbyskogen, då Mälarscouternas stuga äntligen ska invigas. Kärsögården Föreningen arrenderar mark på Kärsön av Drottningholms Slottsförvaltning som idag används för Kärsögårdens verksamhet. Diskussioner pågår om fortsatt arrendekontrakt och vi inväntar effekterna av Länsstyrelsens beslut angående reservatsbildning på Lovö och Kärsö. Scoutlokalen i Hässelby Gård Vinsta Scoutkår fortsätter arbetet med etablering i nya scoutlokalerna i Hässelby Gård. Samverkan Övergripande riktlinjer för vårt samverkansarbete Fortsätta att vidareutveckla vår samverkan med Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik, KFUM Kärsö och Y s Men Stockholm Bromma. Dessutom se över möjligheterna med andra samarbetspartners.

31 Sida 28 Handlingsplan Stiftelsen Föreningen har en nära samverkan med Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Detta sker genom arbetet att ge studentboendet en KFUM inriktning, i lokalfrågor samt genom att föreningen svarar för delar av Stiftelsens kanslifunktioner. Föreningen utser Stiftelsens styrelse och revisorer. Föreningen och Stiftelsen har kommit överens om en fördjupad samverkan beträffande studenthem och boendeformerna. Detta gäller bl.a. boende i andra former än vad som nu byggs eftersom hyrorna tenderar att bli för höga för studenternas ekonomi. Samverkan avser också boende i KFUM:s anda liksom möjligheterna till lokaler för KFUM verksamhet, allt i enlighet med Stiftelsens stadgar. Handlingsplan KFUM Kärsögården Kärsögården drivs av KFUM Kärsö som är en ideell förening där vår förening är medlem och i vars styrelse ingår medlemmar från föreningen. Samverkan med KFUM Kärsö och användandet av Kärsögården fortsätter under året och en stor del av föreningens sommarverksamhet är förlagd till Kärsögården. Handlingsplan - Mälarscouterna Vi fortsätter kommunikationen och intensifierar samarbetet med Mälarscouterna då vi under 2015 blir grannar i Norrbyskogen på Lovö. Handlingsplan Västerleds församling Vi fortsätter kommunikationen med Västerleds församling för att hitta samarbetsmöjligheter för ungdomsverksamheten. Handlingsplan - Y s Men Y s Men Stockholm-Bromma samarbetar med föreningen i olika gemensamma aktiviteter och de ger oss ett viktigt och värdefullt stöd i vårt föreningsarbete. Handlingsplan - Övriga samarbetspartners Vi söker ständigt möjligheter till samarbete med bl.a. fältassistenter och fritidspersonal i stadsdelarna, men även med det övriga föreningslivet. Vi har även en förhoppning att få till ett samarbete med Fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola. (fd Lidingö Folkhögskola)

32 Sida 29 Budget Budget Intäkter 2015 Deltagarintäkter & Medlemsavgifter Försäljning & Övr. intäkter Bidrag Upphandlade Kommunala avtal Förvaltning Administration Projekt Fondbidrag Hyresintäkter Summa Intäkter Hyresintäkter 6% Projekt Fondbidrag 17% Förvaltning Administration 13% INTÄKTER Deltagarintäkter & Medlemsavgifter 18% Försäljning & Övr. intäkter 4% Bidrag 6% Upphandlade Kommunala avtal 36% Kostnader 2015 Aktiviteter Material Utrustning Kost Logi Resor Utbildning Plan/ Utvärdering Hyra Arrende Lokaler Administration Förvaltning Personal & Arvoden Summa Kostnader Aktiviteter Material Utrustning 7% Personal & Arvoden 65% KOSTNADER Kost Logi Resor 6% Utbildning Plan/ Utvärdering 3% Hyra Arrende Lokaler 12% Administration Förvaltning 7%

33 Sida 30 Kontaktinformation Kontaktinformation Bromma KFUM Box 14023, Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A Telefon /51/52 Epost bromma.kfum.se

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer