VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1

2 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt.

3 Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som arbetar med att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska frågor. Genom ett aktivt samarbete vill förbundet skapa möjligheter till att utveckla medlemsföreningarnas arbete. Inom förbundet finns därför en rad forum, för att medlemsföreningarna ska närma sig varandra. Genom mötet mellan föreningsaktiva från de olika städerna utvecklas både personerna och verksamheten. Det är även UF:s ambition att stödja medlemsföreningarna ekonomiskt genom att förmedla såväl verksamhetsstöd och projektbidrag. Redan 1925 startade de första utrikespolitiska föreningarna bildades ett förbund mellan Sveriges utrikespolitiska föreningar, Sveriges Akademiska Förbund för Utrikespolitik. Förbundet lades förvisso ner, men samarbetet mellan föreningarna fortsatte och resulterade så småningom i bildandet av nätverket SAIA, Swedish Association of International Affairs, Samarbetet inom SAIA sträckte sig dock till årliga träffar, där föreningarna gavs tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. Ordförandeskapet roterade bland medlemsföreningarna i bokstavsordning nybildades förbundet som Utrikespolitiska förbundet genom två initieringsmöten i Lund och Uppsala. Den 6 maj 2007 klubbades förbundets nya stadgar igenom, som avslutade systemet med det roterande ordförandeskapet. Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ett förtroendevalt presidium och, av respektive förening utsedda representanter från samtliga medlemsföreningar. Förbudets högsta beslutande församling sammanträffar två gånger om året. Utrikespolitiska förbundets kärnverksamhet att vara Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt bedrivs till stor del på lokal nivå. På nationell nivå anordnas årligenutrikespolitiskt Konvent och UF:s årliga resa till Almedalen. Utrikespolitiska förbundet består av tolv föreningar i Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro, Södertörn, Stockholm, Uppsala, Karlstad och Umeå. 3 Verksamhetsberättelse 2012/13

4 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 5 Sammanfattning 6 1. Nationellt mentorskapsprogram Ökat stöd till lokalföreningarna Ny grafisk profil Ekonomisk berättelse Utrikespolitiskt konvent UF i Almedalen Stadgerevidering Bilingualism 21 Verksamhetsberättelse 2012/13 4

5 Förbundsordföranden har ordet Mitt år som förbundsordförande har varit otroligt givande och händelserikt. Förbundsstyrelsen har med hjälp av alla medlemmar utvecklat ett starkt och framgångsrikt förbund. Jag kan stolt säga att vi är större än vad vi någonsin varit tidigare. När jag tillträdde förra våren förklarade jag att förbundet stod inför ett vägskäl och att det enligt mig blivit hög tid för förbundet att höja ambitionsnivån och bredda visionerna. Efter ett år som förbundsordförande är jag oerhört stolt över de framsteg vi gjort samtidigt som jag önskar att vi kunde ha hunnit med lite till. Trots ekonomiska utmaningar i början av året lyckades vi öka det ekonomiska stödet till lokalföreningarna och dessutom upprätta en särskild fond för de föreningar som behöver lite extra hjälp. För första gången i förbundets historia har vi också möjlighet att skapa ett rejält sparkapital inför framtiden. En av de viktigaste förändringarna vi gjorde kommer på lång sikt vara den nya grafiska profilen som ger oss en stark, gemensam identitet. Tillsammans har vi under året varit Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Ingen annan organisation i Sverige anordnar så många föreläsningar och når så många som vi. Störst fokus i år la vi förmodligen på det amerikanska presidentvalet, vilket vi även följde på flera valvakor runt om i landet samt live från Washington D.C. Jag har tillbringat de senaste sju åren av mitt liv till att engagera mig i och utveckla Utrikespolitiska förbundet. När jag nu avgår som förbundsordförande ser jag fram emot mitt nya uppdrag som ordförande i valberedningen där jag är säker på att jag kommer att kunna fortsätta utveckla förbundet för framtida utmaningar! Joakim Bong Henriksson Förbundsordförande 5 Verksamhetsberättelse 2012/13

6 Sammanfattning Det här var året då Utrikespolitiska förbundet växte! Tack vare alla fantastiska medlemmar och frivilliga har förbundet tagit ett stort kliv framåt och säkrat sin position som Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Nationellt mentorskapsprogram Vi har lanserat ett nationellt mentorskapsprogram dit förbundets medlemmar har möjlighet att söka och få en diplomat som personlig mentor under ett helt år. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra medlemmar en skjuts i karriären. De som ser en framtid inom svensk utrikesförvaltning kommer ha nytta av att knyta kontakt med diplomater och andra yrkesverksamma. Mentorskapsprogrammet startar under 2014 och kommer förhoppningsvis bli en av grundpelarna inom förbundets verksamhet. Ökat finansiellt stöd till lokalföreningarna Något av det viktigaste som förbundet kan erbjuda alla lokalföreningar är finansiellt stöd så att dessa kan driva och utveckla sin verksamhet. Trots stora utmaningar på nationell nivå är vi glada över att i år kunna ha ökat det finansiella stödet till samtliga lokalföreningar med 30 procent. Etablering av en ny utrikespolitisk förening i Växjö Bland det roligaste som hänt under året är att vi nu även finns representerade i Växjö! Några av de mest ambitiösa studenterna vi träffat har genom hårt arbete lyckats starta en ny utrikespolitisk förening vid Linnéuniversitetet. Vi har från början tagit en väldigt aktiv roll i att stötta dem med kunskap och finansiella medel. Inom en snar framtid kan UF Växjö bli en av våra starkaste föreningar. Sparkapital som säkerhet Under en lång tid har Utrikespolitiska förbundet saknat eget sparkapital. När vi tillträdde fanns 0 kr att använda ifall budgeten överskreds eller någon lokalförening behövde extra hjälp. Därför är vi stolta över att kunna lämna över ett rejält överskott på kr till nästa styrelse. Detta kommer tillsammans med framtida sparande att kunna säkra förbundet och lokalföreningarnas verksamhet under en lång tid framöver. Krisfond som stöd åt lokalföreningar Vad händer ifall en lokalförening inte har pengar för att täcka sin verksamhet? Förut har det inte funnits någon enkel lösning och lokalföreningar har riskerat att ställa in eller skära ned på viktig lokal verksamhet. Därför har förbundet under året försökt att ta sitt ansvar för att ingen lokalförening ska behöva gå under ifall det värsta skulle hända. Vi har upprättat en krisfond som stöd åt de lokalföreningar som behöver lite extra hjälp. Att vi alla hjälps åt är en självklarhet! Verksamhetsberättelse 2012/13 6

7 Ny grafisk profil Bland de större projekten vi genomfört i år och som kanske syns mest utifrån är att vi skaffat en ny logotyp och en ny grafisk profil. Det nya utseendet var en stor investering och därför har vi erbjudit alla lokalföreningar att utan kostnad anamma samma logotyp och profil. Tillsammans kommer vi att kunna bygga ett starkt och respekterat varumärke. Nationellt nyhetsbrev Det är väldigt viktigt att våra medlemmar vet vad förbundet gör för att stödja lokalföreningarna. Därför har vi skapat ett nationellt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden till alla lokalföreningar där förbundet berättar vad som är på gång både nationellt och lokalt. Ny tidning till alla medlemmar Vi har genom vårt samarbete med Utrikespolitiska institutet ordnat så att alla våra medlemmar får hem ett nummer av tidskriften Internationella studier helt gratis. Förhoppningsvis kan det bli ännu ett starkt argument till att köpa medlemskap i våra lokalföreningar. Ett större Almedalenprojekt Utrikespolitiska förbundets projekt under Almedalsveckan i Visby har utvecklats rejält i år. Vi hade inte mindre än fyra separata events, varav ett var för första gången vårt egna. Nästa år hoppas vi följa upp med ännu fler egna seminarier! Fler externa samarbeten Vi har inlett ett ambitiöst samarbete med Utrikespolitiska institutet, vår viktigaste samarbetspartner. Vi har även utvecklat samarbeten med tankesmedjorna Fri Värld och Global Utmaning. Dessutom har vi blivit medlemmar i Folk & Försvar. Ökad närvaro på sociala medier Under året har UF utvecklat hur vi arbetar med extern kommunikation och integrerat det bättre med förbundets verksamhet. Nu är det lättare för dig som medlem att följa vad vi gör och när vi gör det via sociala medier. Internt forum för våra frivilliga För att göra förbundet mer transparent har förbundsstyrelsen tagit initiativet till att skapa ett nytt internt forum där alla viktiga dokument ska finnas lättillgängliga. Forumet är även tänkt att vara en mötesplats för förbundets lokalföreningar att utbyta idéer och värdefull information. Nationellt medlemsregister Ett nationellt medlemsregister skulle underlätta enormt för både förbundet och lokalföreningarna vad gäller administreringen av viktiga ansökningar. Eftersom tid är en dyrbar resurs har vi i år lagt de första byggstenarna för att skapa ett sådant register så att vår framtida verksamhet kan vara säker. 7 Verksamhetsberättelse 2012/13

8 Stadgeändringar för ett effektivare arbetsår För att effektivisera förbundets arbete under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen tagit initiativ till att ändra i förbundets stadgar. Verksamhetsåret kommer framöver att börja den 1:e september. Det är en mer naturlig start och kommer underlätta arbetet för både förbundsstyrelsen och lokalföreningarna. Ett synligare förbund Vi vill bli bättre på att visa upp förbundet och vad vi gör. Förutom att skapa ett nationellt nyhetsbrev har vi även inlett en ny tradition: studiebesök hos samtliga lokalföreningar! Under året har förbundet rest från Umeå till Malmö för att se all den fantastiska verksamhet som finns inom förbundet. Professionalisering av förbundet I och med att Utrikespolitiska förbundet växer och utvecklas ställs högre krav på att vår verksamhet möter vissa krav. Därför har förbundsstyrelsen under året tagit fram detaljerade uppdragsbeskrivningar till samtliga förtroendeposter inom förbundet som klargör medlemmarnas förväntningar samt ansvarsfördelning. Vi har även upprättat en arbetsordning som tydligt reglerar hur förbundsstyrelsen arbetar. Istället för att snöa in oss på abstrakta policydokument som ingen läser har vi försökt att lösa riktiga problem med konkreta regelverk. Verksamhetsberättelse 2012/13 8

9 Debatt Bildning Karriär 9 Verksamhetsberättelse 2012/13

10 1. Nationellt mentorskapsprogram Utrikespolitiska förbundets nya nationella mentorskapsprogram kommer att erbjuda våra medlemmar en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Våra medlemmar förväntar sig att vi erbjuder ett brett utbud; verksamhet som rör debatt, bildning och karriär. Det sistnämnda, att vi kan hjälpa våra medlemmar att använda sitt engagemang i Utrikespolitiska förbundet som en språngbräda för en senare karriär inom internationella relationer är en ambition som vi prioriterar starkt. Därför har Utrikespolitiska förbundet under året lanserat ett nationellt mentorskapsprogram för sina medlemmar. Alla som är medlem i en utrikespolitisk förening i Sverige kommer att kunna ansöka till programmet. Ett fåtal utvalda kommer att kopplas samman med sin egna personliga mentor under ett års tid. Denna kan ha en bakgrund inom diplomati och svensk utrikesförvaltning, bistånd, forskning eller annat område som har med internationella relationer att göra. Visionen är att adepten ska kunna utveckla en personlig relation till sin mentor genom långa samtal och möten. Vi hoppas kunna sponsra kostnader för adepten att åka och hälsa på sin mentor även ifall arbetsplatsen skulle ligga utanför Sverige. Vi hoppas även i framtiden kunna ordna en större sammanslutning med samtliga mentorer och adepter i Stockholm. Mentorskapsprogrammet kommer att vara öppet för alla medlemmar i Utrikespolitiska förbundet. Det kommer dock primärt att vända sig till de studenter som kommit längre i sin utbildning. Engagemang inom förbundet är meriterande. Mentorskapsprogrammet är tänkt att börja vintern 2014 och pågå ett år framåt. Ansökan beräknas öppna i slutet av Verksamhetsberättelse 2012/13 10

11 2. Ökat stöd till lokalföreningarna Det är lokalföreningarna som utgör Utrikespolitiska förbundets kärna. Därför jobbar vi hårt för att bli bättre på att stödja dem både finansiellt och organisatoriskt. När årets styrelse tog över behövde vi konfrontera flera problem som hotade förbundet finansiellt. Konventet saknade en stor del av sin budget, en av våra största lokalföreningar stod utan finansiering och förbundet hade noll kronor i sparat kapital som gick att använda. För att lösa ovanstående problem har förbundsstyrelsen genomfört flera ambitiösa reformer. Vi har bl.a. ändrat i stadgarna för att hitta ett bättre verksamhetsår som inte skapar ansvarsluckor på samma sätt. Vi har även infört flera spar- och effektiviseringsåtgärder som att slå samman nationella träffar och reformerat reseriktlinjerna så att förbundets gemensamma medel används mer sparsamt. Trots de stora utmaningar som förbundet har stått inför har vi ändå lyckats att inte bara vidhålla utan även öka det finansiella stöd vi ger till lokalföreningarna. Det rörliga föreningsstöd som lokalföreningarna får av förbundet och som de får disponera över hur de vill har höjts med 30 procent jämfört med 2012 (se tabell 1). tabell 1 - föreningsstöd till lokalföreningarna Förening Stockholm Lund Uppsala Örebro Umeå Jönköping Södertörn Göteborg Malmö Linköping Summa Summorna gäller utbetalningar av rörligt bidrag. 11 Verksamhetsberättelse 2012/13

12 Samtidigt har det finansiella stödet till lokalföreningarna höjts genom att vi ökat de sökbara medlen (se tabell 2). tabell 2 - förbundets sökbara medel Sökbara medel Interimistisk pott Projektmedel Krisfond Krisfonden inrättades Förbundsstyrelsen har även lyckats lämna ett rejält överskott på kr som kan användas som sparkapital för förbundets framtida säkerhet. Förhoppningsvis kan kommande styrelser skjuta till ytterligare medel och hitta ansvarsfulla sätt att förvalta kapitalet på. Förbundet bör på lång sikt ha någon form av säkerhet så att den årliga verksamheten kan garanteras. Verksamhetsberättelse 2012/13 12

13 3. Ny grafisk profil Under sommaren 2013 i Almedalen lanserade Utrikespolitiska förbundet sin nya grafiska profil med tillhörande logotyp. Det nya varumärket är tänkt att stärka den gemensamma identiteten inom förbundet och göra den externa kommunikationen lite spetsigare. UF:s nya logotyp, framtagen under Bland det första som förbundsstyrelsen gjorde under året var att undersöka möjligheterna till en ny grafisk profil för förbundet. Vi visste att vi redan hade ett starkt varumärke, men vi ville göra det ännu bättre. Vi sökte efter ett proffsigare sätt att presentera oss för allmänheten som samtidigt skulle hjälpa förbundet att bygga en stark, gemensam identitet. Vi fastnade till slut för byrån Bror Rudi. De hjälpte oss att återuppfinna idén om Utrikespolitiska förbundet och idag är vi otroligt stolta över resultatet. En ny logga och en ny grafisk profil lanserades sommaren 2013 under Almedalsveckan. UF:s nya logotyp består av ett sigill med tillhörande ordmärke. Symbolerna som ryms i sigillet representerar vårt intresseområde (jordgloben) och vår akademiska bakgrund och omgivning (lagerkvistarna). Som helhet kommunicerar sigillet ledord som objektivt, anrikt och akademiskt. Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt det som i praktiken blir mångas första möte med Utrikespolitiska förbundet. Den är framtagen i enlighet med vår identitet- och varumärkesstrategi och är tänkt att leva i många år framöver! 13 Verksamhetsberättelse 2012/13

14 4. Ekonomisk berättelse Förbundsstyrelsen har på delegation av årsstämman i uppgift att sköta förbundets ekonomi under verksamhetsåret. Den löpande ekonomiska hanteringen i form av fakturabetalning, bokföring och redovisning sköts av förbundsekonomen. Förbundet har under året haft ett gott ekonomiskt läge grundat på bidrag från främst Ungdomsstyrelsen, med komplement från Forum Syd, och avslutar året med ett överskott på ca kr. Under året har arbetet med att utveckla förbundets ekonomihantering fortsatt: I enlighet med den ekonomiska verksamhetsplanen för 2012/2013 har nya rutiner för bokföringen utarbetats och satts i bruk. Under verksamhetsåret 11/12 togs en ny kontoplan fram på inrådan av den ekonomiska revisorn, detta med syfte att öka transparensen samt att göra det lättare att följa bokföring och resultat från år till år. Den nya kontoplanen togs i bruk vid starten av verksamhetsår 12/13. Ekonomihanteringen inom förbundets projekt har utvecklats och tydliggjorts genom att tydliga uppdragsbeskrivningar där riktlinjer kring ekonomihantering av projekten framgår. Det åläggs projektgruppen att välja en ekonomiansvarig, som ansvarar för att hålla kontinuerlig kontakt med förbundets ekonomiansvarig samt att sköta och kommunicera ekonomihantering till den övriga projektgruppen. Gruppen ansvarar gemensamt för att ekonomihantering görs i enlighet med förbundets riktlinjer. Projektgruppen ansvar också för att en ekonomisk redovisning sammanställs efter avslutat projekt där resultat för kostnadsposter framgår. Detta gör att transparensen inom projekten ökar, att överlämningen mellan projektgrupper underlättas samt att det blir lättare att följa projekten från år till år. Ändringen av räkenskapsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti har också underlättat ekonomi- och bidragshanteringen. Framförallt då mer tid ges till överlämning, samt att bidragsansvarig sammanställer hela ansökan till Ungdomsstyrelsen innan verksamhetsårets slut. Förändring av verksamhetsåret medför också att fler kostnadsposter redovisas under rätt år vilket underlättar bokföringen. Förbundets kostnader har ökat något i jämförelse med föregående år, främst då verksamhetsåret som ett resultat av ändrat brutet verksamhetsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti gjort att årets verksamhetsår bestått av 14 månader. En ny interimistisk förening i form av UF Växjö, samt en ny presidiepost i form av bidragsansvarig har också medför höjda kostnader. Verksamhetsberättelse 2012/13 14

15 Trots detta har ekonomiska satsningar i form av ökat bidrag till medlemsföreningarna, höjningar av medel till förbundets projekt, samt höjning av sökbara medel kunnat genomföras. Bidrag Förbundet har likt tidigare år sökt och beviljats bidrag från Forum Syd och Ungdomsstyrelsen. Statsbidraget Till glädje för förbundet och alla medlemsföreningar ökade i år det beviljade bidraget från Ungdomsstyrelsen, d.v.s. Statsbidraget och Bidrag till verksamhet på lokal nivå (det som tidigare kallades överskott från Svenska Spel). tabell 3 - beviljat bidrag, ungdomsstyrelsen ( ) ( ) ( ) ( ) Tabellen visar beviljade bidrag från Ungdomsstyrelsen varav beloppen inom parentes är bidrag för stöd till lokal verksamhet (tidigare Svenska spel). Forum Syd För tredje året i rad beviljades förbundet tillsammans med medlemsföreningar under 2013 bidrag från Forum Syd. tabell 4 - beviljat bidrag, forum syd Summorna är exkl. egeninsats. 15 Verksamhetsberättelse 2012/13

16 Vi beviljades mindre pengar än vad vi ursprungligen sökt vilket ledde till en revidering av medlemsföreningarnas respektive budget. Genom att bygga vidare på de rutiner för bidragshantering som utarbetades under föregående år har vi satt grunden för ett stabilt och väl fungerade samarbete mellan förbundet och föreningarna vad gäller bidragshantering. Varje medlemsförening vet i god tid vad som förväntas samt vilka datum som gäller. Under 2012 användes hela det beviljade bidraget från Forum Syd upp av alla medlemsföreningar och inget bidrag betalades, till skillnad från tidigare år, tillbaka. Ett tecken på att tydlighet och kontinuitet i arbetet kring bidrag gett resultat. Sökbara medel Under året har medlemsföreningar precis som tidigare år haft möjlighet att ansöka om bidrag ur de sökbara medlen interimistiskt bidrag och projektbidrag. Efter önskemål har en ny pott kallad krisfond upprättas med syfte att stödja medlemsföreningar i ekonomisk knipa. Verksamhetsberättelse 2012/13 16

17 5. Utrikespolitiskt konvent 2013: Science & Politics Utrikespolitiskt konvent är det största arrangemanget som Utrikespolitiska förbundet anordnar under året. I år hölls ett av våra mest välbesökta och lyckade konvent i Linköping under temat "Science & Politics". Sedan 2008 anordnar UF årligen ett konvent i syfte att samla deltagare från hela landet för att under två-tre dagar diskutera och fördjupa kunskapen och förståelsen för ett särskilt viktigt och aktuellt politiskt ämne. Medlemmar från samtliga utrikespolitiska föreningar i förbundet brukar delta och antalet deltagare i överlag har varit personer under tidigare konvent års konvent gick under temat Säkerhet och Resurser och hölls i Lund. På forumdagen efter konventet sattes Science & Politics som temat för Konvent Eftersom värdföreningarna från tidigare konvent fått bära en del av projektgruppens arbetsbörda bestämde man i Lund att formellt förankra projektet till värdföreningen och därmed var det upp till de lokala föreningarna att ansöka om att få hålla konventet och tillsätta projektledarna. Styrelsen 11/12 skickade in sin ansökan med Makan Separghami och Rebecka Bergström som förslag på konventledare. Konvent 2013 ägde rum April i Linköping med över 350 deltagare över helgen. Konventgruppen intervjuades av Corren, LITHanian och Liu nytt och särskild uppmärksamhet lades på Christer Fuglesangs medverkan. Han höll invigningstalet samt hade en föreläsning på engelska under fredagen. Programmet för konventet innehöll föreläsningar, debatter/paneler samt workshops som strukturerades upp i block om tre med minst ett alternativ för icke-svensktalande deltagare per block. Sedvanligt innehöll programmet flest föreläsningar. Föreläsningar och debatter rundades som regel av med eftersnack och diskussion mellan deltagare och talare. Pub och mingel för medlemmarna anordnades på fredagskvällen och en bankett med underhållning och avtackning hölls på lördag kväll. Programmet för helgen var: Why space? (Christer Fuglesang) Föreläsning Synthetic biology ethical and political perspectives (Stellan Welin) Föreläsning Partipolitisk paneldiskussion möt representanter från riksdagspartierna SIDA supports science for global development research and results Research cooperation and Minor Field Studies (Joachim Beijmo, Hanna Höglund) Workshop Save as Many as You Can? A Workshop on How to Prioritize in the Health Care System (Gustav Tinghög, PhD) Workshop Workshop Transhumanism Reality or Sci-Fi? (Stellan Welin) Workshop 17 Verksamhetsberättelse 2012/13

18 Kunskapssamhället sant eller falskt? (Mats Alvesson) Föreläsning Läkemedelspatentets vara eller icke vara en debatt om patentets existentiella kris (Waldemar Ingdahl, Amelia Andersdotter. Moderator Fredrik Hed) Debatt The role of Science in Politics (Sven-Ove Hansson) Föreläsning The Myth of the Machine (Alf Hornborg) Föreläsning How Fracking will change the Middle East (Per Jönsson) Föreläsning Cyber Security (David Lindahl) Föreläsning Militarization of Space (Agneta Norberg) Föreläsning Innovation för morgondagens värld (Charlotte Norrman) Föreläsning Per Jönsson fick avboka i sista stund på grund av missat tåg. Två föreläsningar och en debatt ställdes in mellan 1-2 veckor fram till konventet på grund av sjukdom, olycka och ändringar i schema. Dessa var: Rhino for sale (Eva Cooper, Waldemar Ingdahl) Debatt Slow death of journalism? (Mikael Olsson) Föreläsning Thechnology will save the world (Bill and Melinda Gates foundation) Föreläsning Dagen efter konventet genomfördes en forumdag av förbundet med hjälp av UF Linköping. Under dagen anordnades nio workshops med fokus på utveckling av föreningarnas verksamhet och förbundets organisation, samt en föreläsning med generalsekreteraren från Svenska Freds, Christoffer Burnett-Cargill, som talare. På slutet av dagen utvärderades konventet av de nära 80 personerna som närvarade. Verksamhetsberättelse 2012/13 18

19 6. UF i Almedalen 2013 Utrikespolitiska Förbundet har under Almedalsveckan år 2013 genomfört fyra evenemang: två seminarier i samarbete med Utrikespolitiska institutet, varav ett var i samarbete med både UI och Utrikesdepartementet, ett mingel med tankesmedjorna Global Utmaning och Frivärld samt ett självständigt evenemang. Samarbete med UI och UD UF inledde Almedalsveckan på tisdagen den andra juli med seminariet Nordiskt samarbete fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar i samarbete med UI och UD. UF medverkade genom att bistå med marknadsföring och att ställa ett antal debattfrågor till paneldeltagarna under seminariet. Seminarium om företag och fattigdom Det andra samarrangemanget med UI ägde rum onsdagen den tredje juli med temat Företag och fattigdom näringslivets roll i fattiga länders utveckling, ett seminarium bestående av fem paneldeltagare. Inför seminariet assisterade UF med marknadsföring genom att dela ut goodie bags samt genomföra en mindre enkätundersökning på plats i Visby. Målsättningen med enkäten var att undersöka hur allmänheten såg på utländska direktinvesteringar för fattiga länders utveckling. UF presenterade resultaten från enkätundersökningen under seminariet med syftet att ge en ny infallsvinkel i debatten och stimulera en intressant diskussion. Mingel med Global Utmaning och Frivärld I samarbete med GU och FV arrangerade vi ett mingel den andra juli med rubriken Har marknaden lösningen på fattigdomen? Under minglet hölls ett kortare samtal med Björn Weigel från FV och Mattias Goldmann från GU, som modererades av UF:s ordförande Joakim Henriksson. Vi var, liksom våra samarbetspartners, nöjda med minglet och det kom sammanlagt omkring 350 personer, vilket är en stor ökning av antalet besökare från år Vi tillhandahöll 400 drinkbiljetter (ca 340 gick åt), dvs. en drink per besökare, och 400 snittar. Självständigt event Det självständiga evenemanget ägde rum lördagen den sjätte juli. Den ursprungliga idén var ett panelsamtal på temat bortglömda konflikter och nyhetsrapportering med professorn Fredrik Uggla och utrikesreportern Stina Blomgren som tilltänkta paneldeltagare, och UF:s tillträdande ordförande Aria Nakhaei som moderator. På grund av oroligheterna i Egypten i juli var Stina Blomgren dock tvungen att ställa in sitt deltagande i Almedalen, vilket resulterade i ett ändrat fokus och form på evenemanget. Istället organiserades en föreläsning med Fredrik Uggla på temat vänstervågen i Latinamerika. Trots att föreläsningen förlades sent under Almedalsveckan, då de flesta besökarna rest hem, blev lokalen fullsatt tack vare det aktuella ämnet och den effektiva marknadsföringen. 19 Verksamhetsberättelse 2012/13

20 7. Stadgerevidering Syftet med arbetsgruppen är att kontinuerligt se över de befintliga policydokument och stadgar för att utvärdera och undersöka behov av revidering och nya riktlinjer. Arbetsgruppens medlemmar ska vara lyhörda för att uppmärksamma komplikationer som uppkommer under året. Policy krisfond I samband med att en lokalförening nekats bidrag motsvarande merparten av föreningens årsinkomst uppkom en diskussion om hur förbundet skall förhålla sig till medlemsföreningar som befinner sig i ekonomiska kriser. För att frågan inte skall behöva hanteras as hoc av sittande styrelse om en sådan situation skulle uppstå så beslutades det att riktlinjer skulle tas fram. Riktlinjerna skrevs från grunden, med inspiration från, och hänsyn till, de riktlinjer som finns för interimistiska medlemmar och för ansökningar till projektpotten. Policydokumentet anger vilka som bör kunna söka krisstöd, vad ansökningen ska innehålla och vilken typ av uppföljning som anses lämplig. Stadgerevidering Arbetsgruppen och har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med föregående styrelses (11/12) trestegsplan för en genomgående översyn av de befintliga stadgarna. Syftet är att kartlägga det omarbetningsbehov som uppmärksammats i en proposition från förbundsstämman 2011, samt att komma med förslag till förbättringar. Propositionen påtalar den problematik som upplevs gällande motsägelser och brister i tydlighet när stadgan skall tillämpas inom vissa områden. Trestegsplanen avslutade under verksamhetsåret sin andra fas. Den andra internremissen skickades till lokalföreningarna för att samla information kring vilka stadgar och delar av stadgar som är i behov av revidering. Frågorna baserades på resultat från den första internremissen. Frågorna var mer konkreta än den första internremissen, för att på så vis tillskansa mer fokuserade svar. Svaren från internremissen sammanställdes och presenterades under forumdagen i samband med Konventet i Linköping För att ytterligare samla synpunkter och åtgärdsförslag utifrån resultaten från internremissen anordnades en workshop med 18 deltagare under forumdagen. Policy interimistiska medlemmar Det uppmärksammades under verksamhetsåret att det funnits flera överlappande policydokument rörande interimistiska medlemmar. De olika dokumenten studerades och sammanställdes till två dokument. Ett som reglerar medlemskapet och en som gäller ansökningar till de medel som i budgeten avsatts till interimistiska medlemmar. Inga substantiella ändringar gjordes då detta inte ansågs nödvändigt. Verksamhetsberättelse 2012/13 20

21 8. Bilingualism Our organization is proud to have many international students as members. Being a meeting place for students from around the world is natural for an organization focusing on international relations and politics. The working-group was established in order to translate all official documents and make UF a truly transparent and bilingual organisation. Thus, the purpose of the working-group is very fundamental and essential; all associations should have equal opportunity to get all information available on the organisations. It is therefore of greatest importance that the working-group is functioning and take responsibility for its obligations. Our accomplishments We judged the protocols to be the most vital since they are describing our daily work in the best way. Another focus of ours was to immediately translate new adopted policy documents. Since it is a question of prioritizing we decided to focus at the most recent documents firstly and then work our way back. List over translated documents: Protocol from board meeting in September 2012 Protocol from board meeting in October 2012 Protocol from board meeting in November 2012 Protocol from board meeting in December 2012 Protocol from board meeting in February 2013 Protocol from board meeting in Mars 2013 Protocol from board meeting in April 2013 Protocol from board meeting in May 2013 Guidelines for international contacts (together with Appendix I and II) Policy for Emergency Fund We have also started to form a glossary with a standardisation of English words and terms that should be used in summons and official documents. Another project that we've been working on is establishing contact with other organizations aborad. This year, we have adopted a policy on how to handle our international contacts. We have also created a platform at our GoogleSite for the local associations to fill in information about their contacts that they want to share. That all contacts get registered in the list are the responsibility of the local associations. 21 Verksamhetsberättelse 2012/13

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer