VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1

2 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt.

3 Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som arbetar med att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska frågor. Genom ett aktivt samarbete vill förbundet skapa möjligheter till att utveckla medlemsföreningarnas arbete. Inom förbundet finns därför en rad forum, för att medlemsföreningarna ska närma sig varandra. Genom mötet mellan föreningsaktiva från de olika städerna utvecklas både personerna och verksamheten. Det är även UF:s ambition att stödja medlemsföreningarna ekonomiskt genom att förmedla såväl verksamhetsstöd och projektbidrag. Redan 1925 startade de första utrikespolitiska föreningarna bildades ett förbund mellan Sveriges utrikespolitiska föreningar, Sveriges Akademiska Förbund för Utrikespolitik. Förbundet lades förvisso ner, men samarbetet mellan föreningarna fortsatte och resulterade så småningom i bildandet av nätverket SAIA, Swedish Association of International Affairs, Samarbetet inom SAIA sträckte sig dock till årliga träffar, där föreningarna gavs tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. Ordförandeskapet roterade bland medlemsföreningarna i bokstavsordning nybildades förbundet som Utrikespolitiska förbundet genom två initieringsmöten i Lund och Uppsala. Den 6 maj 2007 klubbades förbundets nya stadgar igenom, som avslutade systemet med det roterande ordförandeskapet. Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ett förtroendevalt presidium och, av respektive förening utsedda representanter från samtliga medlemsföreningar. Förbudets högsta beslutande församling sammanträffar två gånger om året. Utrikespolitiska förbundets kärnverksamhet att vara Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt bedrivs till stor del på lokal nivå. På nationell nivå anordnas årligenutrikespolitiskt Konvent och UF:s årliga resa till Almedalen. Utrikespolitiska förbundet består av tolv föreningar i Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro, Södertörn, Stockholm, Uppsala, Karlstad och Umeå. 3 Verksamhetsberättelse 2012/13

4 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 5 Sammanfattning 6 1. Nationellt mentorskapsprogram Ökat stöd till lokalföreningarna Ny grafisk profil Ekonomisk berättelse Utrikespolitiskt konvent UF i Almedalen Stadgerevidering Bilingualism 21 Verksamhetsberättelse 2012/13 4

5 Förbundsordföranden har ordet Mitt år som förbundsordförande har varit otroligt givande och händelserikt. Förbundsstyrelsen har med hjälp av alla medlemmar utvecklat ett starkt och framgångsrikt förbund. Jag kan stolt säga att vi är större än vad vi någonsin varit tidigare. När jag tillträdde förra våren förklarade jag att förbundet stod inför ett vägskäl och att det enligt mig blivit hög tid för förbundet att höja ambitionsnivån och bredda visionerna. Efter ett år som förbundsordförande är jag oerhört stolt över de framsteg vi gjort samtidigt som jag önskar att vi kunde ha hunnit med lite till. Trots ekonomiska utmaningar i början av året lyckades vi öka det ekonomiska stödet till lokalföreningarna och dessutom upprätta en särskild fond för de föreningar som behöver lite extra hjälp. För första gången i förbundets historia har vi också möjlighet att skapa ett rejält sparkapital inför framtiden. En av de viktigaste förändringarna vi gjorde kommer på lång sikt vara den nya grafiska profilen som ger oss en stark, gemensam identitet. Tillsammans har vi under året varit Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Ingen annan organisation i Sverige anordnar så många föreläsningar och når så många som vi. Störst fokus i år la vi förmodligen på det amerikanska presidentvalet, vilket vi även följde på flera valvakor runt om i landet samt live från Washington D.C. Jag har tillbringat de senaste sju åren av mitt liv till att engagera mig i och utveckla Utrikespolitiska förbundet. När jag nu avgår som förbundsordförande ser jag fram emot mitt nya uppdrag som ordförande i valberedningen där jag är säker på att jag kommer att kunna fortsätta utveckla förbundet för framtida utmaningar! Joakim Bong Henriksson Förbundsordförande 5 Verksamhetsberättelse 2012/13

6 Sammanfattning Det här var året då Utrikespolitiska förbundet växte! Tack vare alla fantastiska medlemmar och frivilliga har förbundet tagit ett stort kliv framåt och säkrat sin position som Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Nationellt mentorskapsprogram Vi har lanserat ett nationellt mentorskapsprogram dit förbundets medlemmar har möjlighet att söka och få en diplomat som personlig mentor under ett helt år. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra medlemmar en skjuts i karriären. De som ser en framtid inom svensk utrikesförvaltning kommer ha nytta av att knyta kontakt med diplomater och andra yrkesverksamma. Mentorskapsprogrammet startar under 2014 och kommer förhoppningsvis bli en av grundpelarna inom förbundets verksamhet. Ökat finansiellt stöd till lokalföreningarna Något av det viktigaste som förbundet kan erbjuda alla lokalföreningar är finansiellt stöd så att dessa kan driva och utveckla sin verksamhet. Trots stora utmaningar på nationell nivå är vi glada över att i år kunna ha ökat det finansiella stödet till samtliga lokalföreningar med 30 procent. Etablering av en ny utrikespolitisk förening i Växjö Bland det roligaste som hänt under året är att vi nu även finns representerade i Växjö! Några av de mest ambitiösa studenterna vi träffat har genom hårt arbete lyckats starta en ny utrikespolitisk förening vid Linnéuniversitetet. Vi har från början tagit en väldigt aktiv roll i att stötta dem med kunskap och finansiella medel. Inom en snar framtid kan UF Växjö bli en av våra starkaste föreningar. Sparkapital som säkerhet Under en lång tid har Utrikespolitiska förbundet saknat eget sparkapital. När vi tillträdde fanns 0 kr att använda ifall budgeten överskreds eller någon lokalförening behövde extra hjälp. Därför är vi stolta över att kunna lämna över ett rejält överskott på kr till nästa styrelse. Detta kommer tillsammans med framtida sparande att kunna säkra förbundet och lokalföreningarnas verksamhet under en lång tid framöver. Krisfond som stöd åt lokalföreningar Vad händer ifall en lokalförening inte har pengar för att täcka sin verksamhet? Förut har det inte funnits någon enkel lösning och lokalföreningar har riskerat att ställa in eller skära ned på viktig lokal verksamhet. Därför har förbundet under året försökt att ta sitt ansvar för att ingen lokalförening ska behöva gå under ifall det värsta skulle hända. Vi har upprättat en krisfond som stöd åt de lokalföreningar som behöver lite extra hjälp. Att vi alla hjälps åt är en självklarhet! Verksamhetsberättelse 2012/13 6

7 Ny grafisk profil Bland de större projekten vi genomfört i år och som kanske syns mest utifrån är att vi skaffat en ny logotyp och en ny grafisk profil. Det nya utseendet var en stor investering och därför har vi erbjudit alla lokalföreningar att utan kostnad anamma samma logotyp och profil. Tillsammans kommer vi att kunna bygga ett starkt och respekterat varumärke. Nationellt nyhetsbrev Det är väldigt viktigt att våra medlemmar vet vad förbundet gör för att stödja lokalföreningarna. Därför har vi skapat ett nationellt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden till alla lokalföreningar där förbundet berättar vad som är på gång både nationellt och lokalt. Ny tidning till alla medlemmar Vi har genom vårt samarbete med Utrikespolitiska institutet ordnat så att alla våra medlemmar får hem ett nummer av tidskriften Internationella studier helt gratis. Förhoppningsvis kan det bli ännu ett starkt argument till att köpa medlemskap i våra lokalföreningar. Ett större Almedalenprojekt Utrikespolitiska förbundets projekt under Almedalsveckan i Visby har utvecklats rejält i år. Vi hade inte mindre än fyra separata events, varav ett var för första gången vårt egna. Nästa år hoppas vi följa upp med ännu fler egna seminarier! Fler externa samarbeten Vi har inlett ett ambitiöst samarbete med Utrikespolitiska institutet, vår viktigaste samarbetspartner. Vi har även utvecklat samarbeten med tankesmedjorna Fri Värld och Global Utmaning. Dessutom har vi blivit medlemmar i Folk & Försvar. Ökad närvaro på sociala medier Under året har UF utvecklat hur vi arbetar med extern kommunikation och integrerat det bättre med förbundets verksamhet. Nu är det lättare för dig som medlem att följa vad vi gör och när vi gör det via sociala medier. Internt forum för våra frivilliga För att göra förbundet mer transparent har förbundsstyrelsen tagit initiativet till att skapa ett nytt internt forum där alla viktiga dokument ska finnas lättillgängliga. Forumet är även tänkt att vara en mötesplats för förbundets lokalföreningar att utbyta idéer och värdefull information. Nationellt medlemsregister Ett nationellt medlemsregister skulle underlätta enormt för både förbundet och lokalföreningarna vad gäller administreringen av viktiga ansökningar. Eftersom tid är en dyrbar resurs har vi i år lagt de första byggstenarna för att skapa ett sådant register så att vår framtida verksamhet kan vara säker. 7 Verksamhetsberättelse 2012/13

8 Stadgeändringar för ett effektivare arbetsår För att effektivisera förbundets arbete under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen tagit initiativ till att ändra i förbundets stadgar. Verksamhetsåret kommer framöver att börja den 1:e september. Det är en mer naturlig start och kommer underlätta arbetet för både förbundsstyrelsen och lokalföreningarna. Ett synligare förbund Vi vill bli bättre på att visa upp förbundet och vad vi gör. Förutom att skapa ett nationellt nyhetsbrev har vi även inlett en ny tradition: studiebesök hos samtliga lokalföreningar! Under året har förbundet rest från Umeå till Malmö för att se all den fantastiska verksamhet som finns inom förbundet. Professionalisering av förbundet I och med att Utrikespolitiska förbundet växer och utvecklas ställs högre krav på att vår verksamhet möter vissa krav. Därför har förbundsstyrelsen under året tagit fram detaljerade uppdragsbeskrivningar till samtliga förtroendeposter inom förbundet som klargör medlemmarnas förväntningar samt ansvarsfördelning. Vi har även upprättat en arbetsordning som tydligt reglerar hur förbundsstyrelsen arbetar. Istället för att snöa in oss på abstrakta policydokument som ingen läser har vi försökt att lösa riktiga problem med konkreta regelverk. Verksamhetsberättelse 2012/13 8

9 Debatt Bildning Karriär 9 Verksamhetsberättelse 2012/13

10 1. Nationellt mentorskapsprogram Utrikespolitiska förbundets nya nationella mentorskapsprogram kommer att erbjuda våra medlemmar en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Våra medlemmar förväntar sig att vi erbjuder ett brett utbud; verksamhet som rör debatt, bildning och karriär. Det sistnämnda, att vi kan hjälpa våra medlemmar att använda sitt engagemang i Utrikespolitiska förbundet som en språngbräda för en senare karriär inom internationella relationer är en ambition som vi prioriterar starkt. Därför har Utrikespolitiska förbundet under året lanserat ett nationellt mentorskapsprogram för sina medlemmar. Alla som är medlem i en utrikespolitisk förening i Sverige kommer att kunna ansöka till programmet. Ett fåtal utvalda kommer att kopplas samman med sin egna personliga mentor under ett års tid. Denna kan ha en bakgrund inom diplomati och svensk utrikesförvaltning, bistånd, forskning eller annat område som har med internationella relationer att göra. Visionen är att adepten ska kunna utveckla en personlig relation till sin mentor genom långa samtal och möten. Vi hoppas kunna sponsra kostnader för adepten att åka och hälsa på sin mentor även ifall arbetsplatsen skulle ligga utanför Sverige. Vi hoppas även i framtiden kunna ordna en större sammanslutning med samtliga mentorer och adepter i Stockholm. Mentorskapsprogrammet kommer att vara öppet för alla medlemmar i Utrikespolitiska förbundet. Det kommer dock primärt att vända sig till de studenter som kommit längre i sin utbildning. Engagemang inom förbundet är meriterande. Mentorskapsprogrammet är tänkt att börja vintern 2014 och pågå ett år framåt. Ansökan beräknas öppna i slutet av Verksamhetsberättelse 2012/13 10

11 2. Ökat stöd till lokalföreningarna Det är lokalföreningarna som utgör Utrikespolitiska förbundets kärna. Därför jobbar vi hårt för att bli bättre på att stödja dem både finansiellt och organisatoriskt. När årets styrelse tog över behövde vi konfrontera flera problem som hotade förbundet finansiellt. Konventet saknade en stor del av sin budget, en av våra största lokalföreningar stod utan finansiering och förbundet hade noll kronor i sparat kapital som gick att använda. För att lösa ovanstående problem har förbundsstyrelsen genomfört flera ambitiösa reformer. Vi har bl.a. ändrat i stadgarna för att hitta ett bättre verksamhetsår som inte skapar ansvarsluckor på samma sätt. Vi har även infört flera spar- och effektiviseringsåtgärder som att slå samman nationella träffar och reformerat reseriktlinjerna så att förbundets gemensamma medel används mer sparsamt. Trots de stora utmaningar som förbundet har stått inför har vi ändå lyckats att inte bara vidhålla utan även öka det finansiella stöd vi ger till lokalföreningarna. Det rörliga föreningsstöd som lokalföreningarna får av förbundet och som de får disponera över hur de vill har höjts med 30 procent jämfört med 2012 (se tabell 1). tabell 1 - föreningsstöd till lokalföreningarna Förening Stockholm Lund Uppsala Örebro Umeå Jönköping Södertörn Göteborg Malmö Linköping Summa Summorna gäller utbetalningar av rörligt bidrag. 11 Verksamhetsberättelse 2012/13

12 Samtidigt har det finansiella stödet till lokalföreningarna höjts genom att vi ökat de sökbara medlen (se tabell 2). tabell 2 - förbundets sökbara medel Sökbara medel Interimistisk pott Projektmedel Krisfond Krisfonden inrättades Förbundsstyrelsen har även lyckats lämna ett rejält överskott på kr som kan användas som sparkapital för förbundets framtida säkerhet. Förhoppningsvis kan kommande styrelser skjuta till ytterligare medel och hitta ansvarsfulla sätt att förvalta kapitalet på. Förbundet bör på lång sikt ha någon form av säkerhet så att den årliga verksamheten kan garanteras. Verksamhetsberättelse 2012/13 12

13 3. Ny grafisk profil Under sommaren 2013 i Almedalen lanserade Utrikespolitiska förbundet sin nya grafiska profil med tillhörande logotyp. Det nya varumärket är tänkt att stärka den gemensamma identiteten inom förbundet och göra den externa kommunikationen lite spetsigare. UF:s nya logotyp, framtagen under Bland det första som förbundsstyrelsen gjorde under året var att undersöka möjligheterna till en ny grafisk profil för förbundet. Vi visste att vi redan hade ett starkt varumärke, men vi ville göra det ännu bättre. Vi sökte efter ett proffsigare sätt att presentera oss för allmänheten som samtidigt skulle hjälpa förbundet att bygga en stark, gemensam identitet. Vi fastnade till slut för byrån Bror Rudi. De hjälpte oss att återuppfinna idén om Utrikespolitiska förbundet och idag är vi otroligt stolta över resultatet. En ny logga och en ny grafisk profil lanserades sommaren 2013 under Almedalsveckan. UF:s nya logotyp består av ett sigill med tillhörande ordmärke. Symbolerna som ryms i sigillet representerar vårt intresseområde (jordgloben) och vår akademiska bakgrund och omgivning (lagerkvistarna). Som helhet kommunicerar sigillet ledord som objektivt, anrikt och akademiskt. Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt det som i praktiken blir mångas första möte med Utrikespolitiska förbundet. Den är framtagen i enlighet med vår identitet- och varumärkesstrategi och är tänkt att leva i många år framöver! 13 Verksamhetsberättelse 2012/13

14 4. Ekonomisk berättelse Förbundsstyrelsen har på delegation av årsstämman i uppgift att sköta förbundets ekonomi under verksamhetsåret. Den löpande ekonomiska hanteringen i form av fakturabetalning, bokföring och redovisning sköts av förbundsekonomen. Förbundet har under året haft ett gott ekonomiskt läge grundat på bidrag från främst Ungdomsstyrelsen, med komplement från Forum Syd, och avslutar året med ett överskott på ca kr. Under året har arbetet med att utveckla förbundets ekonomihantering fortsatt: I enlighet med den ekonomiska verksamhetsplanen för 2012/2013 har nya rutiner för bokföringen utarbetats och satts i bruk. Under verksamhetsåret 11/12 togs en ny kontoplan fram på inrådan av den ekonomiska revisorn, detta med syfte att öka transparensen samt att göra det lättare att följa bokföring och resultat från år till år. Den nya kontoplanen togs i bruk vid starten av verksamhetsår 12/13. Ekonomihanteringen inom förbundets projekt har utvecklats och tydliggjorts genom att tydliga uppdragsbeskrivningar där riktlinjer kring ekonomihantering av projekten framgår. Det åläggs projektgruppen att välja en ekonomiansvarig, som ansvarar för att hålla kontinuerlig kontakt med förbundets ekonomiansvarig samt att sköta och kommunicera ekonomihantering till den övriga projektgruppen. Gruppen ansvarar gemensamt för att ekonomihantering görs i enlighet med förbundets riktlinjer. Projektgruppen ansvar också för att en ekonomisk redovisning sammanställs efter avslutat projekt där resultat för kostnadsposter framgår. Detta gör att transparensen inom projekten ökar, att överlämningen mellan projektgrupper underlättas samt att det blir lättare att följa projekten från år till år. Ändringen av räkenskapsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti har också underlättat ekonomi- och bidragshanteringen. Framförallt då mer tid ges till överlämning, samt att bidragsansvarig sammanställer hela ansökan till Ungdomsstyrelsen innan verksamhetsårets slut. Förändring av verksamhetsåret medför också att fler kostnadsposter redovisas under rätt år vilket underlättar bokföringen. Förbundets kostnader har ökat något i jämförelse med föregående år, främst då verksamhetsåret som ett resultat av ändrat brutet verksamhetsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti gjort att årets verksamhetsår bestått av 14 månader. En ny interimistisk förening i form av UF Växjö, samt en ny presidiepost i form av bidragsansvarig har också medför höjda kostnader. Verksamhetsberättelse 2012/13 14

15 Trots detta har ekonomiska satsningar i form av ökat bidrag till medlemsföreningarna, höjningar av medel till förbundets projekt, samt höjning av sökbara medel kunnat genomföras. Bidrag Förbundet har likt tidigare år sökt och beviljats bidrag från Forum Syd och Ungdomsstyrelsen. Statsbidraget Till glädje för förbundet och alla medlemsföreningar ökade i år det beviljade bidraget från Ungdomsstyrelsen, d.v.s. Statsbidraget och Bidrag till verksamhet på lokal nivå (det som tidigare kallades överskott från Svenska Spel). tabell 3 - beviljat bidrag, ungdomsstyrelsen ( ) ( ) ( ) ( ) Tabellen visar beviljade bidrag från Ungdomsstyrelsen varav beloppen inom parentes är bidrag för stöd till lokal verksamhet (tidigare Svenska spel). Forum Syd För tredje året i rad beviljades förbundet tillsammans med medlemsföreningar under 2013 bidrag från Forum Syd. tabell 4 - beviljat bidrag, forum syd Summorna är exkl. egeninsats. 15 Verksamhetsberättelse 2012/13

16 Vi beviljades mindre pengar än vad vi ursprungligen sökt vilket ledde till en revidering av medlemsföreningarnas respektive budget. Genom att bygga vidare på de rutiner för bidragshantering som utarbetades under föregående år har vi satt grunden för ett stabilt och väl fungerade samarbete mellan förbundet och föreningarna vad gäller bidragshantering. Varje medlemsförening vet i god tid vad som förväntas samt vilka datum som gäller. Under 2012 användes hela det beviljade bidraget från Forum Syd upp av alla medlemsföreningar och inget bidrag betalades, till skillnad från tidigare år, tillbaka. Ett tecken på att tydlighet och kontinuitet i arbetet kring bidrag gett resultat. Sökbara medel Under året har medlemsföreningar precis som tidigare år haft möjlighet att ansöka om bidrag ur de sökbara medlen interimistiskt bidrag och projektbidrag. Efter önskemål har en ny pott kallad krisfond upprättas med syfte att stödja medlemsföreningar i ekonomisk knipa. Verksamhetsberättelse 2012/13 16

17 5. Utrikespolitiskt konvent 2013: Science & Politics Utrikespolitiskt konvent är det största arrangemanget som Utrikespolitiska förbundet anordnar under året. I år hölls ett av våra mest välbesökta och lyckade konvent i Linköping under temat "Science & Politics". Sedan 2008 anordnar UF årligen ett konvent i syfte att samla deltagare från hela landet för att under två-tre dagar diskutera och fördjupa kunskapen och förståelsen för ett särskilt viktigt och aktuellt politiskt ämne. Medlemmar från samtliga utrikespolitiska föreningar i förbundet brukar delta och antalet deltagare i överlag har varit personer under tidigare konvent års konvent gick under temat Säkerhet och Resurser och hölls i Lund. På forumdagen efter konventet sattes Science & Politics som temat för Konvent Eftersom värdföreningarna från tidigare konvent fått bära en del av projektgruppens arbetsbörda bestämde man i Lund att formellt förankra projektet till värdföreningen och därmed var det upp till de lokala föreningarna att ansöka om att få hålla konventet och tillsätta projektledarna. Styrelsen 11/12 skickade in sin ansökan med Makan Separghami och Rebecka Bergström som förslag på konventledare. Konvent 2013 ägde rum April i Linköping med över 350 deltagare över helgen. Konventgruppen intervjuades av Corren, LITHanian och Liu nytt och särskild uppmärksamhet lades på Christer Fuglesangs medverkan. Han höll invigningstalet samt hade en föreläsning på engelska under fredagen. Programmet för konventet innehöll föreläsningar, debatter/paneler samt workshops som strukturerades upp i block om tre med minst ett alternativ för icke-svensktalande deltagare per block. Sedvanligt innehöll programmet flest föreläsningar. Föreläsningar och debatter rundades som regel av med eftersnack och diskussion mellan deltagare och talare. Pub och mingel för medlemmarna anordnades på fredagskvällen och en bankett med underhållning och avtackning hölls på lördag kväll. Programmet för helgen var: Why space? (Christer Fuglesang) Föreläsning Synthetic biology ethical and political perspectives (Stellan Welin) Föreläsning Partipolitisk paneldiskussion möt representanter från riksdagspartierna SIDA supports science for global development research and results Research cooperation and Minor Field Studies (Joachim Beijmo, Hanna Höglund) Workshop Save as Many as You Can? A Workshop on How to Prioritize in the Health Care System (Gustav Tinghög, PhD) Workshop Workshop Transhumanism Reality or Sci-Fi? (Stellan Welin) Workshop 17 Verksamhetsberättelse 2012/13

18 Kunskapssamhället sant eller falskt? (Mats Alvesson) Föreläsning Läkemedelspatentets vara eller icke vara en debatt om patentets existentiella kris (Waldemar Ingdahl, Amelia Andersdotter. Moderator Fredrik Hed) Debatt The role of Science in Politics (Sven-Ove Hansson) Föreläsning The Myth of the Machine (Alf Hornborg) Föreläsning How Fracking will change the Middle East (Per Jönsson) Föreläsning Cyber Security (David Lindahl) Föreläsning Militarization of Space (Agneta Norberg) Föreläsning Innovation för morgondagens värld (Charlotte Norrman) Föreläsning Per Jönsson fick avboka i sista stund på grund av missat tåg. Två föreläsningar och en debatt ställdes in mellan 1-2 veckor fram till konventet på grund av sjukdom, olycka och ändringar i schema. Dessa var: Rhino for sale (Eva Cooper, Waldemar Ingdahl) Debatt Slow death of journalism? (Mikael Olsson) Föreläsning Thechnology will save the world (Bill and Melinda Gates foundation) Föreläsning Dagen efter konventet genomfördes en forumdag av förbundet med hjälp av UF Linköping. Under dagen anordnades nio workshops med fokus på utveckling av föreningarnas verksamhet och förbundets organisation, samt en föreläsning med generalsekreteraren från Svenska Freds, Christoffer Burnett-Cargill, som talare. På slutet av dagen utvärderades konventet av de nära 80 personerna som närvarade. Verksamhetsberättelse 2012/13 18

19 6. UF i Almedalen 2013 Utrikespolitiska Förbundet har under Almedalsveckan år 2013 genomfört fyra evenemang: två seminarier i samarbete med Utrikespolitiska institutet, varav ett var i samarbete med både UI och Utrikesdepartementet, ett mingel med tankesmedjorna Global Utmaning och Frivärld samt ett självständigt evenemang. Samarbete med UI och UD UF inledde Almedalsveckan på tisdagen den andra juli med seminariet Nordiskt samarbete fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar i samarbete med UI och UD. UF medverkade genom att bistå med marknadsföring och att ställa ett antal debattfrågor till paneldeltagarna under seminariet. Seminarium om företag och fattigdom Det andra samarrangemanget med UI ägde rum onsdagen den tredje juli med temat Företag och fattigdom näringslivets roll i fattiga länders utveckling, ett seminarium bestående av fem paneldeltagare. Inför seminariet assisterade UF med marknadsföring genom att dela ut goodie bags samt genomföra en mindre enkätundersökning på plats i Visby. Målsättningen med enkäten var att undersöka hur allmänheten såg på utländska direktinvesteringar för fattiga länders utveckling. UF presenterade resultaten från enkätundersökningen under seminariet med syftet att ge en ny infallsvinkel i debatten och stimulera en intressant diskussion. Mingel med Global Utmaning och Frivärld I samarbete med GU och FV arrangerade vi ett mingel den andra juli med rubriken Har marknaden lösningen på fattigdomen? Under minglet hölls ett kortare samtal med Björn Weigel från FV och Mattias Goldmann från GU, som modererades av UF:s ordförande Joakim Henriksson. Vi var, liksom våra samarbetspartners, nöjda med minglet och det kom sammanlagt omkring 350 personer, vilket är en stor ökning av antalet besökare från år Vi tillhandahöll 400 drinkbiljetter (ca 340 gick åt), dvs. en drink per besökare, och 400 snittar. Självständigt event Det självständiga evenemanget ägde rum lördagen den sjätte juli. Den ursprungliga idén var ett panelsamtal på temat bortglömda konflikter och nyhetsrapportering med professorn Fredrik Uggla och utrikesreportern Stina Blomgren som tilltänkta paneldeltagare, och UF:s tillträdande ordförande Aria Nakhaei som moderator. På grund av oroligheterna i Egypten i juli var Stina Blomgren dock tvungen att ställa in sitt deltagande i Almedalen, vilket resulterade i ett ändrat fokus och form på evenemanget. Istället organiserades en föreläsning med Fredrik Uggla på temat vänstervågen i Latinamerika. Trots att föreläsningen förlades sent under Almedalsveckan, då de flesta besökarna rest hem, blev lokalen fullsatt tack vare det aktuella ämnet och den effektiva marknadsföringen. 19 Verksamhetsberättelse 2012/13

20 7. Stadgerevidering Syftet med arbetsgruppen är att kontinuerligt se över de befintliga policydokument och stadgar för att utvärdera och undersöka behov av revidering och nya riktlinjer. Arbetsgruppens medlemmar ska vara lyhörda för att uppmärksamma komplikationer som uppkommer under året. Policy krisfond I samband med att en lokalförening nekats bidrag motsvarande merparten av föreningens årsinkomst uppkom en diskussion om hur förbundet skall förhålla sig till medlemsföreningar som befinner sig i ekonomiska kriser. För att frågan inte skall behöva hanteras as hoc av sittande styrelse om en sådan situation skulle uppstå så beslutades det att riktlinjer skulle tas fram. Riktlinjerna skrevs från grunden, med inspiration från, och hänsyn till, de riktlinjer som finns för interimistiska medlemmar och för ansökningar till projektpotten. Policydokumentet anger vilka som bör kunna söka krisstöd, vad ansökningen ska innehålla och vilken typ av uppföljning som anses lämplig. Stadgerevidering Arbetsgruppen och har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med föregående styrelses (11/12) trestegsplan för en genomgående översyn av de befintliga stadgarna. Syftet är att kartlägga det omarbetningsbehov som uppmärksammats i en proposition från förbundsstämman 2011, samt att komma med förslag till förbättringar. Propositionen påtalar den problematik som upplevs gällande motsägelser och brister i tydlighet när stadgan skall tillämpas inom vissa områden. Trestegsplanen avslutade under verksamhetsåret sin andra fas. Den andra internremissen skickades till lokalföreningarna för att samla information kring vilka stadgar och delar av stadgar som är i behov av revidering. Frågorna baserades på resultat från den första internremissen. Frågorna var mer konkreta än den första internremissen, för att på så vis tillskansa mer fokuserade svar. Svaren från internremissen sammanställdes och presenterades under forumdagen i samband med Konventet i Linköping För att ytterligare samla synpunkter och åtgärdsförslag utifrån resultaten från internremissen anordnades en workshop med 18 deltagare under forumdagen. Policy interimistiska medlemmar Det uppmärksammades under verksamhetsåret att det funnits flera överlappande policydokument rörande interimistiska medlemmar. De olika dokumenten studerades och sammanställdes till två dokument. Ett som reglerar medlemskapet och en som gäller ansökningar till de medel som i budgeten avsatts till interimistiska medlemmar. Inga substantiella ändringar gjordes då detta inte ansågs nödvändigt. Verksamhetsberättelse 2012/13 20

21 8. Bilingualism Our organization is proud to have many international students as members. Being a meeting place for students from around the world is natural for an organization focusing on international relations and politics. The working-group was established in order to translate all official documents and make UF a truly transparent and bilingual organisation. Thus, the purpose of the working-group is very fundamental and essential; all associations should have equal opportunity to get all information available on the organisations. It is therefore of greatest importance that the working-group is functioning and take responsibility for its obligations. Our accomplishments We judged the protocols to be the most vital since they are describing our daily work in the best way. Another focus of ours was to immediately translate new adopted policy documents. Since it is a question of prioritizing we decided to focus at the most recent documents firstly and then work our way back. List over translated documents: Protocol from board meeting in September 2012 Protocol from board meeting in October 2012 Protocol from board meeting in November 2012 Protocol from board meeting in December 2012 Protocol from board meeting in February 2013 Protocol from board meeting in Mars 2013 Protocol from board meeting in April 2013 Protocol from board meeting in May 2013 Guidelines for international contacts (together with Appendix I and II) Policy for Emergency Fund We have also started to form a glossary with a standardisation of English words and terms that should be used in summons and official documents. Another project that we've been working on is establishing contact with other organizations aborad. This year, we have adopted a policy on how to handle our international contacts. We have also created a platform at our GoogleSite for the local associations to fill in information about their contacts that they want to share. That all contacts get registered in the list are the responsibility of the local associations. 21 Verksamhetsberättelse 2012/13

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer