VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1

2 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt.

3 Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som arbetar med att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska frågor. Genom ett aktivt samarbete vill förbundet skapa möjligheter till att utveckla medlemsföreningarnas arbete. Inom förbundet finns därför en rad forum, för att medlemsföreningarna ska närma sig varandra. Genom mötet mellan föreningsaktiva från de olika städerna utvecklas både personerna och verksamheten. Det är även UF:s ambition att stödja medlemsföreningarna ekonomiskt genom att förmedla såväl verksamhetsstöd och projektbidrag. Redan 1925 startade de första utrikespolitiska föreningarna bildades ett förbund mellan Sveriges utrikespolitiska föreningar, Sveriges Akademiska Förbund för Utrikespolitik. Förbundet lades förvisso ner, men samarbetet mellan föreningarna fortsatte och resulterade så småningom i bildandet av nätverket SAIA, Swedish Association of International Affairs, Samarbetet inom SAIA sträckte sig dock till årliga träffar, där föreningarna gavs tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. Ordförandeskapet roterade bland medlemsföreningarna i bokstavsordning nybildades förbundet som Utrikespolitiska förbundet genom två initieringsmöten i Lund och Uppsala. Den 6 maj 2007 klubbades förbundets nya stadgar igenom, som avslutade systemet med det roterande ordförandeskapet. Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ett förtroendevalt presidium och, av respektive förening utsedda representanter från samtliga medlemsföreningar. Förbudets högsta beslutande församling sammanträffar två gånger om året. Utrikespolitiska förbundets kärnverksamhet att vara Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt bedrivs till stor del på lokal nivå. På nationell nivå anordnas årligenutrikespolitiskt Konvent och UF:s årliga resa till Almedalen. Utrikespolitiska förbundet består av tolv föreningar i Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro, Södertörn, Stockholm, Uppsala, Karlstad och Umeå. 3 Verksamhetsberättelse 2012/13

4 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 5 Sammanfattning 6 1. Nationellt mentorskapsprogram Ökat stöd till lokalföreningarna Ny grafisk profil Ekonomisk berättelse Utrikespolitiskt konvent UF i Almedalen Stadgerevidering Bilingualism 21 Verksamhetsberättelse 2012/13 4

5 Förbundsordföranden har ordet Mitt år som förbundsordförande har varit otroligt givande och händelserikt. Förbundsstyrelsen har med hjälp av alla medlemmar utvecklat ett starkt och framgångsrikt förbund. Jag kan stolt säga att vi är större än vad vi någonsin varit tidigare. När jag tillträdde förra våren förklarade jag att förbundet stod inför ett vägskäl och att det enligt mig blivit hög tid för förbundet att höja ambitionsnivån och bredda visionerna. Efter ett år som förbundsordförande är jag oerhört stolt över de framsteg vi gjort samtidigt som jag önskar att vi kunde ha hunnit med lite till. Trots ekonomiska utmaningar i början av året lyckades vi öka det ekonomiska stödet till lokalföreningarna och dessutom upprätta en särskild fond för de föreningar som behöver lite extra hjälp. För första gången i förbundets historia har vi också möjlighet att skapa ett rejält sparkapital inför framtiden. En av de viktigaste förändringarna vi gjorde kommer på lång sikt vara den nya grafiska profilen som ger oss en stark, gemensam identitet. Tillsammans har vi under året varit Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Ingen annan organisation i Sverige anordnar så många föreläsningar och når så många som vi. Störst fokus i år la vi förmodligen på det amerikanska presidentvalet, vilket vi även följde på flera valvakor runt om i landet samt live från Washington D.C. Jag har tillbringat de senaste sju åren av mitt liv till att engagera mig i och utveckla Utrikespolitiska förbundet. När jag nu avgår som förbundsordförande ser jag fram emot mitt nya uppdrag som ordförande i valberedningen där jag är säker på att jag kommer att kunna fortsätta utveckla förbundet för framtida utmaningar! Joakim Bong Henriksson Förbundsordförande 5 Verksamhetsberättelse 2012/13

6 Sammanfattning Det här var året då Utrikespolitiska förbundet växte! Tack vare alla fantastiska medlemmar och frivilliga har förbundet tagit ett stort kliv framåt och säkrat sin position som Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Nationellt mentorskapsprogram Vi har lanserat ett nationellt mentorskapsprogram dit förbundets medlemmar har möjlighet att söka och få en diplomat som personlig mentor under ett helt år. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra medlemmar en skjuts i karriären. De som ser en framtid inom svensk utrikesförvaltning kommer ha nytta av att knyta kontakt med diplomater och andra yrkesverksamma. Mentorskapsprogrammet startar under 2014 och kommer förhoppningsvis bli en av grundpelarna inom förbundets verksamhet. Ökat finansiellt stöd till lokalföreningarna Något av det viktigaste som förbundet kan erbjuda alla lokalföreningar är finansiellt stöd så att dessa kan driva och utveckla sin verksamhet. Trots stora utmaningar på nationell nivå är vi glada över att i år kunna ha ökat det finansiella stödet till samtliga lokalföreningar med 30 procent. Etablering av en ny utrikespolitisk förening i Växjö Bland det roligaste som hänt under året är att vi nu även finns representerade i Växjö! Några av de mest ambitiösa studenterna vi träffat har genom hårt arbete lyckats starta en ny utrikespolitisk förening vid Linnéuniversitetet. Vi har från början tagit en väldigt aktiv roll i att stötta dem med kunskap och finansiella medel. Inom en snar framtid kan UF Växjö bli en av våra starkaste föreningar. Sparkapital som säkerhet Under en lång tid har Utrikespolitiska förbundet saknat eget sparkapital. När vi tillträdde fanns 0 kr att använda ifall budgeten överskreds eller någon lokalförening behövde extra hjälp. Därför är vi stolta över att kunna lämna över ett rejält överskott på kr till nästa styrelse. Detta kommer tillsammans med framtida sparande att kunna säkra förbundet och lokalföreningarnas verksamhet under en lång tid framöver. Krisfond som stöd åt lokalföreningar Vad händer ifall en lokalförening inte har pengar för att täcka sin verksamhet? Förut har det inte funnits någon enkel lösning och lokalföreningar har riskerat att ställa in eller skära ned på viktig lokal verksamhet. Därför har förbundet under året försökt att ta sitt ansvar för att ingen lokalförening ska behöva gå under ifall det värsta skulle hända. Vi har upprättat en krisfond som stöd åt de lokalföreningar som behöver lite extra hjälp. Att vi alla hjälps åt är en självklarhet! Verksamhetsberättelse 2012/13 6

7 Ny grafisk profil Bland de större projekten vi genomfört i år och som kanske syns mest utifrån är att vi skaffat en ny logotyp och en ny grafisk profil. Det nya utseendet var en stor investering och därför har vi erbjudit alla lokalföreningar att utan kostnad anamma samma logotyp och profil. Tillsammans kommer vi att kunna bygga ett starkt och respekterat varumärke. Nationellt nyhetsbrev Det är väldigt viktigt att våra medlemmar vet vad förbundet gör för att stödja lokalföreningarna. Därför har vi skapat ett nationellt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden till alla lokalföreningar där förbundet berättar vad som är på gång både nationellt och lokalt. Ny tidning till alla medlemmar Vi har genom vårt samarbete med Utrikespolitiska institutet ordnat så att alla våra medlemmar får hem ett nummer av tidskriften Internationella studier helt gratis. Förhoppningsvis kan det bli ännu ett starkt argument till att köpa medlemskap i våra lokalföreningar. Ett större Almedalenprojekt Utrikespolitiska förbundets projekt under Almedalsveckan i Visby har utvecklats rejält i år. Vi hade inte mindre än fyra separata events, varav ett var för första gången vårt egna. Nästa år hoppas vi följa upp med ännu fler egna seminarier! Fler externa samarbeten Vi har inlett ett ambitiöst samarbete med Utrikespolitiska institutet, vår viktigaste samarbetspartner. Vi har även utvecklat samarbeten med tankesmedjorna Fri Värld och Global Utmaning. Dessutom har vi blivit medlemmar i Folk & Försvar. Ökad närvaro på sociala medier Under året har UF utvecklat hur vi arbetar med extern kommunikation och integrerat det bättre med förbundets verksamhet. Nu är det lättare för dig som medlem att följa vad vi gör och när vi gör det via sociala medier. Internt forum för våra frivilliga För att göra förbundet mer transparent har förbundsstyrelsen tagit initiativet till att skapa ett nytt internt forum där alla viktiga dokument ska finnas lättillgängliga. Forumet är även tänkt att vara en mötesplats för förbundets lokalföreningar att utbyta idéer och värdefull information. Nationellt medlemsregister Ett nationellt medlemsregister skulle underlätta enormt för både förbundet och lokalföreningarna vad gäller administreringen av viktiga ansökningar. Eftersom tid är en dyrbar resurs har vi i år lagt de första byggstenarna för att skapa ett sådant register så att vår framtida verksamhet kan vara säker. 7 Verksamhetsberättelse 2012/13

8 Stadgeändringar för ett effektivare arbetsår För att effektivisera förbundets arbete under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen tagit initiativ till att ändra i förbundets stadgar. Verksamhetsåret kommer framöver att börja den 1:e september. Det är en mer naturlig start och kommer underlätta arbetet för både förbundsstyrelsen och lokalföreningarna. Ett synligare förbund Vi vill bli bättre på att visa upp förbundet och vad vi gör. Förutom att skapa ett nationellt nyhetsbrev har vi även inlett en ny tradition: studiebesök hos samtliga lokalföreningar! Under året har förbundet rest från Umeå till Malmö för att se all den fantastiska verksamhet som finns inom förbundet. Professionalisering av förbundet I och med att Utrikespolitiska förbundet växer och utvecklas ställs högre krav på att vår verksamhet möter vissa krav. Därför har förbundsstyrelsen under året tagit fram detaljerade uppdragsbeskrivningar till samtliga förtroendeposter inom förbundet som klargör medlemmarnas förväntningar samt ansvarsfördelning. Vi har även upprättat en arbetsordning som tydligt reglerar hur förbundsstyrelsen arbetar. Istället för att snöa in oss på abstrakta policydokument som ingen läser har vi försökt att lösa riktiga problem med konkreta regelverk. Verksamhetsberättelse 2012/13 8

9 Debatt Bildning Karriär 9 Verksamhetsberättelse 2012/13

10 1. Nationellt mentorskapsprogram Utrikespolitiska förbundets nya nationella mentorskapsprogram kommer att erbjuda våra medlemmar en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Våra medlemmar förväntar sig att vi erbjuder ett brett utbud; verksamhet som rör debatt, bildning och karriär. Det sistnämnda, att vi kan hjälpa våra medlemmar att använda sitt engagemang i Utrikespolitiska förbundet som en språngbräda för en senare karriär inom internationella relationer är en ambition som vi prioriterar starkt. Därför har Utrikespolitiska förbundet under året lanserat ett nationellt mentorskapsprogram för sina medlemmar. Alla som är medlem i en utrikespolitisk förening i Sverige kommer att kunna ansöka till programmet. Ett fåtal utvalda kommer att kopplas samman med sin egna personliga mentor under ett års tid. Denna kan ha en bakgrund inom diplomati och svensk utrikesförvaltning, bistånd, forskning eller annat område som har med internationella relationer att göra. Visionen är att adepten ska kunna utveckla en personlig relation till sin mentor genom långa samtal och möten. Vi hoppas kunna sponsra kostnader för adepten att åka och hälsa på sin mentor även ifall arbetsplatsen skulle ligga utanför Sverige. Vi hoppas även i framtiden kunna ordna en större sammanslutning med samtliga mentorer och adepter i Stockholm. Mentorskapsprogrammet kommer att vara öppet för alla medlemmar i Utrikespolitiska förbundet. Det kommer dock primärt att vända sig till de studenter som kommit längre i sin utbildning. Engagemang inom förbundet är meriterande. Mentorskapsprogrammet är tänkt att börja vintern 2014 och pågå ett år framåt. Ansökan beräknas öppna i slutet av Verksamhetsberättelse 2012/13 10

11 2. Ökat stöd till lokalföreningarna Det är lokalföreningarna som utgör Utrikespolitiska förbundets kärna. Därför jobbar vi hårt för att bli bättre på att stödja dem både finansiellt och organisatoriskt. När årets styrelse tog över behövde vi konfrontera flera problem som hotade förbundet finansiellt. Konventet saknade en stor del av sin budget, en av våra största lokalföreningar stod utan finansiering och förbundet hade noll kronor i sparat kapital som gick att använda. För att lösa ovanstående problem har förbundsstyrelsen genomfört flera ambitiösa reformer. Vi har bl.a. ändrat i stadgarna för att hitta ett bättre verksamhetsår som inte skapar ansvarsluckor på samma sätt. Vi har även infört flera spar- och effektiviseringsåtgärder som att slå samman nationella träffar och reformerat reseriktlinjerna så att förbundets gemensamma medel används mer sparsamt. Trots de stora utmaningar som förbundet har stått inför har vi ändå lyckats att inte bara vidhålla utan även öka det finansiella stöd vi ger till lokalföreningarna. Det rörliga föreningsstöd som lokalföreningarna får av förbundet och som de får disponera över hur de vill har höjts med 30 procent jämfört med 2012 (se tabell 1). tabell 1 - föreningsstöd till lokalföreningarna Förening Stockholm Lund Uppsala Örebro Umeå Jönköping Södertörn Göteborg Malmö Linköping Summa Summorna gäller utbetalningar av rörligt bidrag. 11 Verksamhetsberättelse 2012/13

12 Samtidigt har det finansiella stödet till lokalföreningarna höjts genom att vi ökat de sökbara medlen (se tabell 2). tabell 2 - förbundets sökbara medel Sökbara medel Interimistisk pott Projektmedel Krisfond Krisfonden inrättades Förbundsstyrelsen har även lyckats lämna ett rejält överskott på kr som kan användas som sparkapital för förbundets framtida säkerhet. Förhoppningsvis kan kommande styrelser skjuta till ytterligare medel och hitta ansvarsfulla sätt att förvalta kapitalet på. Förbundet bör på lång sikt ha någon form av säkerhet så att den årliga verksamheten kan garanteras. Verksamhetsberättelse 2012/13 12

13 3. Ny grafisk profil Under sommaren 2013 i Almedalen lanserade Utrikespolitiska förbundet sin nya grafiska profil med tillhörande logotyp. Det nya varumärket är tänkt att stärka den gemensamma identiteten inom förbundet och göra den externa kommunikationen lite spetsigare. UF:s nya logotyp, framtagen under Bland det första som förbundsstyrelsen gjorde under året var att undersöka möjligheterna till en ny grafisk profil för förbundet. Vi visste att vi redan hade ett starkt varumärke, men vi ville göra det ännu bättre. Vi sökte efter ett proffsigare sätt att presentera oss för allmänheten som samtidigt skulle hjälpa förbundet att bygga en stark, gemensam identitet. Vi fastnade till slut för byrån Bror Rudi. De hjälpte oss att återuppfinna idén om Utrikespolitiska förbundet och idag är vi otroligt stolta över resultatet. En ny logga och en ny grafisk profil lanserades sommaren 2013 under Almedalsveckan. UF:s nya logotyp består av ett sigill med tillhörande ordmärke. Symbolerna som ryms i sigillet representerar vårt intresseområde (jordgloben) och vår akademiska bakgrund och omgivning (lagerkvistarna). Som helhet kommunicerar sigillet ledord som objektivt, anrikt och akademiskt. Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt det som i praktiken blir mångas första möte med Utrikespolitiska förbundet. Den är framtagen i enlighet med vår identitet- och varumärkesstrategi och är tänkt att leva i många år framöver! 13 Verksamhetsberättelse 2012/13

14 4. Ekonomisk berättelse Förbundsstyrelsen har på delegation av årsstämman i uppgift att sköta förbundets ekonomi under verksamhetsåret. Den löpande ekonomiska hanteringen i form av fakturabetalning, bokföring och redovisning sköts av förbundsekonomen. Förbundet har under året haft ett gott ekonomiskt läge grundat på bidrag från främst Ungdomsstyrelsen, med komplement från Forum Syd, och avslutar året med ett överskott på ca kr. Under året har arbetet med att utveckla förbundets ekonomihantering fortsatt: I enlighet med den ekonomiska verksamhetsplanen för 2012/2013 har nya rutiner för bokföringen utarbetats och satts i bruk. Under verksamhetsåret 11/12 togs en ny kontoplan fram på inrådan av den ekonomiska revisorn, detta med syfte att öka transparensen samt att göra det lättare att följa bokföring och resultat från år till år. Den nya kontoplanen togs i bruk vid starten av verksamhetsår 12/13. Ekonomihanteringen inom förbundets projekt har utvecklats och tydliggjorts genom att tydliga uppdragsbeskrivningar där riktlinjer kring ekonomihantering av projekten framgår. Det åläggs projektgruppen att välja en ekonomiansvarig, som ansvarar för att hålla kontinuerlig kontakt med förbundets ekonomiansvarig samt att sköta och kommunicera ekonomihantering till den övriga projektgruppen. Gruppen ansvarar gemensamt för att ekonomihantering görs i enlighet med förbundets riktlinjer. Projektgruppen ansvar också för att en ekonomisk redovisning sammanställs efter avslutat projekt där resultat för kostnadsposter framgår. Detta gör att transparensen inom projekten ökar, att överlämningen mellan projektgrupper underlättas samt att det blir lättare att följa projekten från år till år. Ändringen av räkenskapsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti har också underlättat ekonomi- och bidragshanteringen. Framförallt då mer tid ges till överlämning, samt att bidragsansvarig sammanställer hela ansökan till Ungdomsstyrelsen innan verksamhetsårets slut. Förändring av verksamhetsåret medför också att fler kostnadsposter redovisas under rätt år vilket underlättar bokföringen. Förbundets kostnader har ökat något i jämförelse med föregående år, främst då verksamhetsåret som ett resultat av ändrat brutet verksamhetsår från 1 juli/30 juni till 1 september/31 augusti gjort att årets verksamhetsår bestått av 14 månader. En ny interimistisk förening i form av UF Växjö, samt en ny presidiepost i form av bidragsansvarig har också medför höjda kostnader. Verksamhetsberättelse 2012/13 14

15 Trots detta har ekonomiska satsningar i form av ökat bidrag till medlemsföreningarna, höjningar av medel till förbundets projekt, samt höjning av sökbara medel kunnat genomföras. Bidrag Förbundet har likt tidigare år sökt och beviljats bidrag från Forum Syd och Ungdomsstyrelsen. Statsbidraget Till glädje för förbundet och alla medlemsföreningar ökade i år det beviljade bidraget från Ungdomsstyrelsen, d.v.s. Statsbidraget och Bidrag till verksamhet på lokal nivå (det som tidigare kallades överskott från Svenska Spel). tabell 3 - beviljat bidrag, ungdomsstyrelsen ( ) ( ) ( ) ( ) Tabellen visar beviljade bidrag från Ungdomsstyrelsen varav beloppen inom parentes är bidrag för stöd till lokal verksamhet (tidigare Svenska spel). Forum Syd För tredje året i rad beviljades förbundet tillsammans med medlemsföreningar under 2013 bidrag från Forum Syd. tabell 4 - beviljat bidrag, forum syd Summorna är exkl. egeninsats. 15 Verksamhetsberättelse 2012/13

16 Vi beviljades mindre pengar än vad vi ursprungligen sökt vilket ledde till en revidering av medlemsföreningarnas respektive budget. Genom att bygga vidare på de rutiner för bidragshantering som utarbetades under föregående år har vi satt grunden för ett stabilt och väl fungerade samarbete mellan förbundet och föreningarna vad gäller bidragshantering. Varje medlemsförening vet i god tid vad som förväntas samt vilka datum som gäller. Under 2012 användes hela det beviljade bidraget från Forum Syd upp av alla medlemsföreningar och inget bidrag betalades, till skillnad från tidigare år, tillbaka. Ett tecken på att tydlighet och kontinuitet i arbetet kring bidrag gett resultat. Sökbara medel Under året har medlemsföreningar precis som tidigare år haft möjlighet att ansöka om bidrag ur de sökbara medlen interimistiskt bidrag och projektbidrag. Efter önskemål har en ny pott kallad krisfond upprättas med syfte att stödja medlemsföreningar i ekonomisk knipa. Verksamhetsberättelse 2012/13 16

17 5. Utrikespolitiskt konvent 2013: Science & Politics Utrikespolitiskt konvent är det största arrangemanget som Utrikespolitiska förbundet anordnar under året. I år hölls ett av våra mest välbesökta och lyckade konvent i Linköping under temat "Science & Politics". Sedan 2008 anordnar UF årligen ett konvent i syfte att samla deltagare från hela landet för att under två-tre dagar diskutera och fördjupa kunskapen och förståelsen för ett särskilt viktigt och aktuellt politiskt ämne. Medlemmar från samtliga utrikespolitiska föreningar i förbundet brukar delta och antalet deltagare i överlag har varit personer under tidigare konvent års konvent gick under temat Säkerhet och Resurser och hölls i Lund. På forumdagen efter konventet sattes Science & Politics som temat för Konvent Eftersom värdföreningarna från tidigare konvent fått bära en del av projektgruppens arbetsbörda bestämde man i Lund att formellt förankra projektet till värdföreningen och därmed var det upp till de lokala föreningarna att ansöka om att få hålla konventet och tillsätta projektledarna. Styrelsen 11/12 skickade in sin ansökan med Makan Separghami och Rebecka Bergström som förslag på konventledare. Konvent 2013 ägde rum April i Linköping med över 350 deltagare över helgen. Konventgruppen intervjuades av Corren, LITHanian och Liu nytt och särskild uppmärksamhet lades på Christer Fuglesangs medverkan. Han höll invigningstalet samt hade en föreläsning på engelska under fredagen. Programmet för konventet innehöll föreläsningar, debatter/paneler samt workshops som strukturerades upp i block om tre med minst ett alternativ för icke-svensktalande deltagare per block. Sedvanligt innehöll programmet flest föreläsningar. Föreläsningar och debatter rundades som regel av med eftersnack och diskussion mellan deltagare och talare. Pub och mingel för medlemmarna anordnades på fredagskvällen och en bankett med underhållning och avtackning hölls på lördag kväll. Programmet för helgen var: Why space? (Christer Fuglesang) Föreläsning Synthetic biology ethical and political perspectives (Stellan Welin) Föreläsning Partipolitisk paneldiskussion möt representanter från riksdagspartierna SIDA supports science for global development research and results Research cooperation and Minor Field Studies (Joachim Beijmo, Hanna Höglund) Workshop Save as Many as You Can? A Workshop on How to Prioritize in the Health Care System (Gustav Tinghög, PhD) Workshop Workshop Transhumanism Reality or Sci-Fi? (Stellan Welin) Workshop 17 Verksamhetsberättelse 2012/13

18 Kunskapssamhället sant eller falskt? (Mats Alvesson) Föreläsning Läkemedelspatentets vara eller icke vara en debatt om patentets existentiella kris (Waldemar Ingdahl, Amelia Andersdotter. Moderator Fredrik Hed) Debatt The role of Science in Politics (Sven-Ove Hansson) Föreläsning The Myth of the Machine (Alf Hornborg) Föreläsning How Fracking will change the Middle East (Per Jönsson) Föreläsning Cyber Security (David Lindahl) Föreläsning Militarization of Space (Agneta Norberg) Föreläsning Innovation för morgondagens värld (Charlotte Norrman) Föreläsning Per Jönsson fick avboka i sista stund på grund av missat tåg. Två föreläsningar och en debatt ställdes in mellan 1-2 veckor fram till konventet på grund av sjukdom, olycka och ändringar i schema. Dessa var: Rhino for sale (Eva Cooper, Waldemar Ingdahl) Debatt Slow death of journalism? (Mikael Olsson) Föreläsning Thechnology will save the world (Bill and Melinda Gates foundation) Föreläsning Dagen efter konventet genomfördes en forumdag av förbundet med hjälp av UF Linköping. Under dagen anordnades nio workshops med fokus på utveckling av föreningarnas verksamhet och förbundets organisation, samt en föreläsning med generalsekreteraren från Svenska Freds, Christoffer Burnett-Cargill, som talare. På slutet av dagen utvärderades konventet av de nära 80 personerna som närvarade. Verksamhetsberättelse 2012/13 18

19 6. UF i Almedalen 2013 Utrikespolitiska Förbundet har under Almedalsveckan år 2013 genomfört fyra evenemang: två seminarier i samarbete med Utrikespolitiska institutet, varav ett var i samarbete med både UI och Utrikesdepartementet, ett mingel med tankesmedjorna Global Utmaning och Frivärld samt ett självständigt evenemang. Samarbete med UI och UD UF inledde Almedalsveckan på tisdagen den andra juli med seminariet Nordiskt samarbete fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar i samarbete med UI och UD. UF medverkade genom att bistå med marknadsföring och att ställa ett antal debattfrågor till paneldeltagarna under seminariet. Seminarium om företag och fattigdom Det andra samarrangemanget med UI ägde rum onsdagen den tredje juli med temat Företag och fattigdom näringslivets roll i fattiga länders utveckling, ett seminarium bestående av fem paneldeltagare. Inför seminariet assisterade UF med marknadsföring genom att dela ut goodie bags samt genomföra en mindre enkätundersökning på plats i Visby. Målsättningen med enkäten var att undersöka hur allmänheten såg på utländska direktinvesteringar för fattiga länders utveckling. UF presenterade resultaten från enkätundersökningen under seminariet med syftet att ge en ny infallsvinkel i debatten och stimulera en intressant diskussion. Mingel med Global Utmaning och Frivärld I samarbete med GU och FV arrangerade vi ett mingel den andra juli med rubriken Har marknaden lösningen på fattigdomen? Under minglet hölls ett kortare samtal med Björn Weigel från FV och Mattias Goldmann från GU, som modererades av UF:s ordförande Joakim Henriksson. Vi var, liksom våra samarbetspartners, nöjda med minglet och det kom sammanlagt omkring 350 personer, vilket är en stor ökning av antalet besökare från år Vi tillhandahöll 400 drinkbiljetter (ca 340 gick åt), dvs. en drink per besökare, och 400 snittar. Självständigt event Det självständiga evenemanget ägde rum lördagen den sjätte juli. Den ursprungliga idén var ett panelsamtal på temat bortglömda konflikter och nyhetsrapportering med professorn Fredrik Uggla och utrikesreportern Stina Blomgren som tilltänkta paneldeltagare, och UF:s tillträdande ordförande Aria Nakhaei som moderator. På grund av oroligheterna i Egypten i juli var Stina Blomgren dock tvungen att ställa in sitt deltagande i Almedalen, vilket resulterade i ett ändrat fokus och form på evenemanget. Istället organiserades en föreläsning med Fredrik Uggla på temat vänstervågen i Latinamerika. Trots att föreläsningen förlades sent under Almedalsveckan, då de flesta besökarna rest hem, blev lokalen fullsatt tack vare det aktuella ämnet och den effektiva marknadsföringen. 19 Verksamhetsberättelse 2012/13

20 7. Stadgerevidering Syftet med arbetsgruppen är att kontinuerligt se över de befintliga policydokument och stadgar för att utvärdera och undersöka behov av revidering och nya riktlinjer. Arbetsgruppens medlemmar ska vara lyhörda för att uppmärksamma komplikationer som uppkommer under året. Policy krisfond I samband med att en lokalförening nekats bidrag motsvarande merparten av föreningens årsinkomst uppkom en diskussion om hur förbundet skall förhålla sig till medlemsföreningar som befinner sig i ekonomiska kriser. För att frågan inte skall behöva hanteras as hoc av sittande styrelse om en sådan situation skulle uppstå så beslutades det att riktlinjer skulle tas fram. Riktlinjerna skrevs från grunden, med inspiration från, och hänsyn till, de riktlinjer som finns för interimistiska medlemmar och för ansökningar till projektpotten. Policydokumentet anger vilka som bör kunna söka krisstöd, vad ansökningen ska innehålla och vilken typ av uppföljning som anses lämplig. Stadgerevidering Arbetsgruppen och har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med föregående styrelses (11/12) trestegsplan för en genomgående översyn av de befintliga stadgarna. Syftet är att kartlägga det omarbetningsbehov som uppmärksammats i en proposition från förbundsstämman 2011, samt att komma med förslag till förbättringar. Propositionen påtalar den problematik som upplevs gällande motsägelser och brister i tydlighet när stadgan skall tillämpas inom vissa områden. Trestegsplanen avslutade under verksamhetsåret sin andra fas. Den andra internremissen skickades till lokalföreningarna för att samla information kring vilka stadgar och delar av stadgar som är i behov av revidering. Frågorna baserades på resultat från den första internremissen. Frågorna var mer konkreta än den första internremissen, för att på så vis tillskansa mer fokuserade svar. Svaren från internremissen sammanställdes och presenterades under forumdagen i samband med Konventet i Linköping För att ytterligare samla synpunkter och åtgärdsförslag utifrån resultaten från internremissen anordnades en workshop med 18 deltagare under forumdagen. Policy interimistiska medlemmar Det uppmärksammades under verksamhetsåret att det funnits flera överlappande policydokument rörande interimistiska medlemmar. De olika dokumenten studerades och sammanställdes till två dokument. Ett som reglerar medlemskapet och en som gäller ansökningar till de medel som i budgeten avsatts till interimistiska medlemmar. Inga substantiella ändringar gjordes då detta inte ansågs nödvändigt. Verksamhetsberättelse 2012/13 20

21 8. Bilingualism Our organization is proud to have many international students as members. Being a meeting place for students from around the world is natural for an organization focusing on international relations and politics. The working-group was established in order to translate all official documents and make UF a truly transparent and bilingual organisation. Thus, the purpose of the working-group is very fundamental and essential; all associations should have equal opportunity to get all information available on the organisations. It is therefore of greatest importance that the working-group is functioning and take responsibility for its obligations. Our accomplishments We judged the protocols to be the most vital since they are describing our daily work in the best way. Another focus of ours was to immediately translate new adopted policy documents. Since it is a question of prioritizing we decided to focus at the most recent documents firstly and then work our way back. List over translated documents: Protocol from board meeting in September 2012 Protocol from board meeting in October 2012 Protocol from board meeting in November 2012 Protocol from board meeting in December 2012 Protocol from board meeting in February 2013 Protocol from board meeting in Mars 2013 Protocol from board meeting in April 2013 Protocol from board meeting in May 2013 Guidelines for international contacts (together with Appendix I and II) Policy for Emergency Fund We have also started to form a glossary with a standardisation of English words and terms that should be used in summons and official documents. Another project that we've been working on is establishing contact with other organizations aborad. This year, we have adopted a policy on how to handle our international contacts. We have also created a platform at our GoogleSite for the local associations to fill in information about their contacts that they want to share. That all contacts get registered in the list are the responsibility of the local associations. 21 Verksamhetsberättelse 2012/13

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Maten och miljön #1/2017

Maten och miljön #1/2017 Maten och miljön #1/2017 NYHETSBREV SPECIAL FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 16 MARS 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMMI, VERKSAMHETSÅRET 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2016 läggs

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Är du intresserad av ungas samhällsengagemang, att skapa mötesplatser, frågor som rör civilsamhället, antirasism och mångfald? Ansök då om att göra din praktik

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-02-24 Tid: 16:00-19:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING Aktivism och politik Under 2016 har det politiska klimatet förändrats och Interfems röst

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Nästan i alla Europeiska länder finns krigsbarnsorganisationer från andra världskriget.

Nästan i alla Europeiska länder finns krigsbarnsorganisationer från andra världskriget. Riksförbundet Finska Krigsbarn (RFK) är ett ideellt, religiöst och partipolitiskt obundet förbund för finska krigsbarn, deras familjer och andra intresserade. RFK samordnar och stöder lokalföreningarna,

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-10-09 Diarienummer KSN-2015-1817 Kommunstyrelsen Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Styrelsemötesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-27 Sida 1 (4) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 27 juni 2015 9.00 16.05 Närvarande: IS

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer