DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra grundinställningar för din Gigaset DX800A all in one via webbläsaren i din dator. Webbkonfiguratorn för telefonen erbjuder följande möjligheter: Konfigurera telefonens åtkomst till ett lokalt nätverk (IP-adress, gateway till Internet). Konfigurera telefonens telefonnummer/telefonanslutningar. Tilldela bastelefonen och de anslutna enheterna anslutningar som sändnings- och mottagningsanslutningar. Ladda ner ev. ny inbyggd programvara till telefonen. Använd Internettjänster: Möjliggör åtkomst till online-telefonbok, visa textinformation på bastelefonen (infotjänster). Synkronisera datum/tid i telefonen med en tidsserver på Internet. Överför kontakter från Outlook-adressboken på datorn till den lokala telefonboken på bastelefonen. Eller: Spara telefonens telefonböcker på datorn. Överför posterna till Outlookadressboken. Visa information om telefonens status (version av inbyggd programvara, MAC-adress, telefonnummer, anslutna handenheter osv.). Spara telefonens konfiguration på datorn och överför den sparade informationen till bastelefonen igen vid behov. 1

3 Innehåll Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Meny för webbkonfiguratorn Ansluta datorn till telefonens webbkonfigurator Upprätta anslutning via bastelefonens IP-adress: Skapa en anslutning via Gigaset-config Logga in/ut på webbkonfiguratorn Logga in, ställa in gränssnittsspråk Logga ut Webbkonfiguratorsidornas layout Menyrad Navigationsyta Arbetsyta Knappar Öppna webbsidor IP Configuration Anslutning till LAN Tilldela IP-adress Tillåta åtkomst från andra nätverk Mata in HTTP-proxyserver (endast vid anslutning till ett företagsinternt nätverk) Telephony Connections: Konfigurera telefonens anslutningar Ställa in anslutningen i det fasta nätet Konfigurera/ändra ISDN-anslutning (MSN) Konfigurera Gigaset.net-anslutningen Konfigurera VoIP-anslutning Telephony Audio: Optimera röstkvaliteten för VoIP-anslutningar Spara inställningar på telefonen Röstkvalitet och infrastruktur Telephony Number Assignment: Tilldela handenheterna sändnings- och mottagningsnummer Tilldela mottagnings-/sändningsanslutningar till bastelefon/handenheter, ändra interna namn Tilldela mottagnings-/sändningsanslutningar till en faxenhet Tilldela mottagningsanslutningar till telefonsvararen Aktivera anslutningen till det fasta nätet/isdn-anslutningen som reservanslutning Telephony Call Forwarding: Aktivera Call Forwarding för VoIP-anslutningar

4 Telephony Dialling Plans: Ange egna riktnummer/växelprefix Telephony Dialling Plans: Aktivera/avaktivera automatiskt riktnummer Telephony Dialling Plans: Fastställa uppringningsregler kostnadskontroll Definiera uppringningsregler Aktivera/avaktivera uppringningsregel Radera uppringningsregel Telephony Network Mailboxes: Aktivera/avaktivera nättelefonsvarare, mata in Mata in nummer Aktivera/avaktivera nättelefonsvarare Telephony Advanced Settings: Ställa in DTMF-signaler för VoIP Telephony Advanced Settings: Ställa in R-funktion för VoIP (Hook Flash) Telephony Advanced Settings: Konfigurera vidarekoppling av samtal via VoIP Telephony Advanced Settings: Ställa in lokal kommunikationsport för VoIP Göra e-postinställningar Services Info Services: Konfigurera/aktivera meddelanden Services Online Directory: Välja online-telefonbok Phonebook Transfer: Läsa in telefonböcker på/från dator, ta bort Överföra telefonboksfil från datorn till bastelefonen/handenheten Kopiera telefonbok från bastelefonen/handenheten till datorn Radera telefonbok Innehållet i telefonboksfilen (vcf-fil) Management Date & Time: Hämta datum/klockslag från en tidsserver Management Miscellaneous: Reducera strålning aktivera/avaktivera Ekoläge

5 Management Save & Restore: Spara och återställa systeminställningar Spara bastelefonens inställningar på dator Läsa in inställningarna från en fil på datorn till bastelefonen Management Firmware Update: Uppdatera inbyggd programvara på bastelefonen Starta uppdatering av den inbyggda programvaran manuellt Aktivera/avaktivera automatisk kontroll av version Kontrollera telefonstatus Område: IP Configuration Område: Software Område: ISDN Område: Fixed Line Område: VoIP Status Område: Gigaset.net Område: GSM Connections Område: Registered Handsets Område: Date and Time Index

6 Meny för webbkonfiguratorn Home Settings IP Configuration s. 15 Telephony Connections s. 19 Audio s. 34 Number Assignment s. 39 Call Forwarding s. 45 Dialling Plans s. 46 Network Mailboxes s. 51 Advanced Settings s. 52 s. 57 Services Info Services s. 58 Online Directory s. 59 Phonebook Transfer s. 60 Management Date & Time s. 63 Miscellaneous s. 65 Save & Restore s. 66 Firmware Update s. 67 Status Device s. 70 5

7 Ansluta datorn till telefonens webbkonfigurator Förutsättningar: u Du har en standardwebbläsare installerad på datorn, t.ex. Internet Explorer version 6.0 eller högre eller Firefox version eller högre. u Telefonen och datorn är anslutna direkt till varandra via en router. Den befintliga brandväggen tillåter kommunikation mellan dator och telefon. Du har två alternativ när det gäller att ansluta datorn till bastelefonens webbkonfigurator: u Via telefonens IP-adress i det lokala nätverket u Via tjänsten Gigaset-config, när telefonen och datorn är anslutna till Internet ( s. 7). Obs! u Beroende på din VoIP-operatör kan det finnas vissa inställningar som inte kan ändras via webbkonfiguratorn. u När du gör inställningar via webbkonfiguratorn är telefonen inte spärrad. Du kan samtidigt ringa med telefonen eller ändra inställningar. u När du är ansluten till webbkonfiguratorn är den spärrad för andra användare. Flera användare kan inte ha åtkomst samtidigt. Upprätta anslutning via bastelefonens IP-adress: Hämta den aktuella IP-adressen på bastelefonen eller handenheten. Den visas när du öppnar följande meny: v Ï Inställningar System Lokalt nätverk (ange PIN vid behov) Telefonens IP-adress kan ändras om du har aktiverat dynamisk tilldelning av IPadress ( s. 15). Varning! Om en av IP-adressens fyra delar inleds med nollor (t.ex. 002), ska du inte skriva in dessa i webbläsarens adressfält. Om du gör det kan det vara så att webbläsaren inte kan upprätta någon anslutning till webbkonfiguratorn. Exempel: IP-adressen visas på bastelefonen. Du skriver in " " i webbläsarens adressfält. Starta datorns webbläsare. Skriv in och telefonens aktuella IP-adress i webbläsarens adressfält (exempel: Tryck på Enter. En anslutning till telefonens webbkonfigurator öppnas. 6

8 Skapa en anslutning via Gigaset-config Förutsättning: Datorn och bastelefonen är anslutna till Internet. Starta datorns webbläsare. Ange en av följande Internetadresser i webbläsarens adressfält: Tryck på Enter. Du får ett meddelande om att anslutningen vidarekopplas till din bastelefon. Om flera Gigaset-telefoner finns tillgängliga via din Internetanslutning, ombeds du ange till vilken av dessa du vill vidarekoppla. När anslutningen har vidarekopplats visas webbkonfigurator-sidan Login i webbläsaren. Obs! Anslutningen mellan datorn och webbkonfiguratorn är lokal (LAN-anslutning). Endast själva upprättandet av anslutningen sker via Internet. 7

9 Logga in/ut på webbkonfiguratorn Logga in, ställa in gränssnittsspråk När du har upprättat en anslutning visas webbsidan Login i webbläsaren. Bild 1 Startsida Du kan välja vilket språk som menyer och dialogrutor i webbkonfiguratorn ska visas på. I det övre fältet på sidan visas det språk som för närvarande är inställt. Klicka vid behov på V för att öppna listan över tillgängliga språk. Välj språk. Webbsidan läses in på nytt på det valda språket. Ange system-pin för bastelefonen i den nedre delen av webbsidan (leveransläge: 0000), om du vill få tillgång till webbkonfiguratorns funktioner. Klicka på knappen OK. Efter inloggningen öppnas sidan Home med allmän information om webbkonfiguratorn. Om du anger en felaktig system-pin visas ett meddelande om detta. Du uppmanas att mata in PIN-koden igen. Om du anger en felaktig system-pin en gång till, spärras PIN-fältet under en kort stund (gråtonas). Vid varje ytterligare felaktig PIN-inmatning fördubblas spärrtiden. 8

10 Logga ut Obs! u Om system-pin-koden "0000" (leveransläge) fortfarande är inställd på bastelefonen får du ett meddelande om att enheten inte är säker och att du bör ändra PIN-kod, när du loggar in. Du kan avaktivera detta säkerhetsmeddelande för efterföljande inloggningar genom att aktivera alternativet "Don t show this security notice again.". Klicka på OK för att stänga dialogrutan. u Om du inte gör några inmatningar under en längre tid (ca 10 min.), loggas du ut automatiskt. Nästa gång du försöker göra en inmatning resp. öppna en webbsida visas sidan Login igen. Ange system-pin för att logga in på nytt. u Inmatningar som du matade in före den automatiska utloggningen utan att spara går förlorade. På varje sida i webbkonfiguratorn finns kommandot Log Off längst upp till höger i menyraden ( s. 11). Klicka på Log Off för att logga ut från webbkonfiguratorn. Varning! Använd alltid kommandot Log Off för att avsluta anslutningen till webbkonfiguratorn. Om du t.ex. stänger webbläsaren utan att först ha loggat ut, kan det vara så att åtkomsten till webbkonfiguratorn spärras under några minuter. 9

11 Webbkonfiguratorsidornas layout Webbkonfiguratorsidorna (webbsidor) innehåller de gränssnittselement (exempel) som visas i Bild 2. Navigationsyta Arbetsyta Knappar Bild 2 Exempel på layout för en webbkonfiguratorsida Menyrad (flikar) 10

12 Menyrad I menyraden visas menyerna i webbkonfiguratorn i form av flikar. Följande menyer är tillgängliga: Home Startsidan öppnas när du har loggat in på webbkonfiguratorn. Här finns viss information om funktionerna i webbkonfiguratorn. Settings Via den här menyn kan du göra inställningar på telefonen. När du klickar på menyn Settings visas en lista med funktionerna i menyn på navigationsytan ( s. 11). Status Via den här menyn kan du få information om din telefon. Log Off Till höger i menyraden finns alltid alternativet Log Off på alla webbsidor. Obs! En översikt över menyerna i webbkonfiguratorn, s. 5. Navigationsyta På navigationsytan visas de funktioner som kan nås via den meny som har valts i menyraden ( s. 11). När du klickar på en funktion öppnas en tillhörande sida med information och/eller fält för inmatningar på arbetsytan. Den valda funktionen är orangemarkerad. Om det finns underfunktioner för en funktion, visas dessa under den aktuella funktionen när du klickar på den (i exemplet: Telephony). På arbetsytan visas den sida som hör till den första underfunktionen (orangemarkerad). 11

13 Arbetsyta På arbetsytan visas (beroende på vald funktion på navigationsytan) information eller dialogrutor som hjälper dig att göra resp. ändra inställningar för din telefon. Göra ändringar Du gör inställningar via inmatningsfält, listor eller alternativ. u Det kan finnas begränsningar av värdena i ett fält. Det kan t.ex. gälla maximalt antal tillåtna tecken, inmatning av specialtecken eller vissa värdeintervall. u Du öppnar en lista genom att klicka på knappen V. Du kan välja mellan förinställda värden. u Det finns två typer av alternativ: Valalternativ: Du kan aktivera ett eller flera alternativ i en lista. Aktive alternativ markeras med, icke-aktiva med. Du avaktiverar alternativ genom att klicka på. Statusen för de andra alternativen i listan förändras inte. Du avaktiverar alternativ genom att klicka på. Alternativa alternativ (alternativknapp). Det aktiva alternativet i listan är markerat med., icke-aktiva med. Du avaktiverar alternativ genom att klicka på. Det alternativ som var aktiverat tidigare avaktiveras. Du kan endast aktivera ett alternativ genom att avaktivera ett annat. Mata in kyrilliska och turkiska tecken Det angivna maximala antalet tecken som får matas in i ett fält gäller latinska tecken och siffror (1 tecken = 1 Byte), dvs. 1 tecken är lika med 1 Byte. Kyrilliska och turkiska tecken kräver dock 2 Byte per styck. Det innebär att max. 8 kyrilliska resp. turkiska tecken kan matas in i fält där det finns ett angivet maximalt antal tecken på 16 tecken. Om du matar in för många tecken i ett fält, sparas inte inmatningen i bastelefonen. Det "gamla" innehållet i fältet (resp. standardinställningen) förblir aktivt och visas på nytt efter uppdatering av webbsidan. Det visas inte något meddelande om detta. Överföra ändringar När du har gjort ändringar på en sida aktiverar du de nya inställningarna på telefonen genom att klicka på knappen Set. Om inte din inmatning motsvarar de regler som gäller för det aktuella fältet, får du ett meddelande om detta. Du måste då göra om inmatningen. Varning! Ändringar som inte har sparats i telefonen går förlorade om du går till en annan webbsida eller om anslutningen till webbkonfiguratorn avbryts, t.ex. på grund av att tiden överskrids ( s. 9). 12

14 Knappar I den nedre delen av arbetsytan finns det knappar. Följande knappar visas beroende på vald funktion: Edit Visa anslutningsdata/msn-nummer i webbläsaren, så att de kan ändras. Browse Välj fil på datorn där webbläsaren är ansluten till webbkonfiguratorn. Update Firmware Starta uppdatering av den inbyggda programvaran. Delete Ta bort fil/telefonbok. OK Utför åtgärd (t.ex. logga in i webbkonfigurator, ta bort anslutning). Cancel Ångra de ändringar som gjorts på webbsidan och uppdatera webbsidan med de inställningar som för närvarande finns sparade i telefonen. Restore Överför telefondata (enhetsinställningar) som sparats på datorn till telefonen igen. Set Spara ändringar som gjorts på en webbsida i telefonen. Save Spara data, som beskriver inställningar/konfigurationen för bastelefonen resp. telefonboksposter i en fil på datorn. Transfer Överför bastelefonens telefonbok till datorn och spara den där. Delete Connection Ta bort anslutning/msn från telefonens konfiguration. < Add Överför ett markerat objekt från en lista över tillgängliga objekt till listan över valda objekt. Remove > Tar bort ett markerat objekt från listan över valda objekt. Up Flyttar en markerad listpost en plats uppåt. Down Flyttar en markerad listpost en plats nedåt. Select VoIP Provider Startar guiden som du kan använda för att hämta allmänna konfigurationsdata för din VoIP-operatör från Internet. 13

15 Next> Slutför det aktuella steget i en dialogruta med flera steg (guide) och gå vidare till nästa steg. <Back Avbryt det aktuella steget i en dialogruta med flera steg och gå tillbaka till föregående steg, för att utföra det igen. Finish Slut för dialogruta med flera steg (guide). Verkställ gjorda ändringar. Öppna webbsidor Nedan beskrivs navigationen till de enskilda funktionerna i webbkonfiguratorn kortfattat. Exempel Definiera uppringningsregler: Settings Telephony Dialling Plans För att öppna webbsidan gör du på följande sätt efter inloggningen: Klicka på menyn Settings i menyraden. Klicka på funktionen Telephony på navigationsytan. I navigationsstrukturen visas underfunktionerna för Telephony. Klicka på underfunktionen Dialling Plans. 14

16 IP Configuration Anslutning till LAN Tilldela IP-adress Gör nödvändiga inställningar för att kunna använda telefonen i ditt lokala nätverk och eventuellt ansluta den till Internet. Förklaringar till de enskilda komponenterna/begreppen hittar du ordlistan i telefonens användarhandbok. Öppna sidan Settings IP Configuration. Område Address Assignment Ange bastelefonens adress i det lokala nätverket. IP address type Välj Obtained automatically, om telefonen ska tilldelas en dynamisk IP-adress från en DHCP-server i ditt lokala nätverk. Därefter behöver du inte göra ytterligare inställningar. Följande fält i detta område blir gråa och avaktiveras. Välj Static om du vill tilldela din telefon en fast lokal IP-adress. En fast IP-adress kan t.ex. vara bra om portforwarding eller en DMZ har aktiverats för telefonen på din router. Telefonen måste ofta tilldelas en statisk IP-adress, t.ex. när du ansluter telefonen direkt till en dator. Följande fält aktiveras endast när du väljer IP address type = Static: IP address Ange en IP-adress för din telefon. Du kan nås av andra användare i ditt lokala nätverk (t.ex. dator) via denna IP-adress. Förinställning: Tänk på följande: IP-adressen måste ligga inom adressområdet för privat användning som används på routern. Detta är i allmänhet området med Subnet mask Subnätsmasken fastställer att de första tre delarna i IP-adressen för alla användare i ditt LAN måste vara identiska. Den fasta IP-adressen får inte höra till adressområdet (IP-poolområdet) som är reserverat för routerns DHCP-server. Den får heller inte användas av någon annan enhet på routern. Kontrollera ev. inställningen på routern. Subnet mask Ange subnätsmasken för IP-adressen på din enhet. För adresser ur adressområdet används i allmänhet nätmasken Den är förinställd i leveransläge. 15

17 Default Gateway Ange IP-adressen till den standardgateway som det lokala nätverket är anslutet till Internet via. Det är i allmänhet den lokala (privata) IP-adressen till din router (t.ex ). Telefonen behöver den här informationen för att få åtkomst till Internet. Förinställning: Preferred DNS server Ange IP-adressen till den prioriterade DNS-servern. DNS (Domain Name System) möjliggör tilldelning av offentliga IP-adresser till symboliska namn. DNS-servern är nödvändig för att översätta DNS-namnet till IP-adress vid upprättandet av en anslutning till en server. Du kan ange IP-adressen till din router här. Routern vidarebefordrar telefonens adressförfrågan till sin DNS-server. Förinställning: Alternate DNS server (valfritt) Ange IP-adressen till den alternativa DNS-servern som ska användas när den prioriterade DNS-servern inte kan nås. Klicka på knappen Set för att spara ändringarna. Eller Klicka på knappen Cancel för att ångra ändringarna. När du har ändrat IP-konfigurationen startas bastelefonen om. Du loggas ut från webbkonfiguratorn. Efter omstarten visas webbsidan Login. 16

18 Tillåta åtkomst från andra nätverk Vid leverans är telefonen inställd på att endast tillåta åtkomst till telefonens webbkonfigurator via en dator som befinner sig i samma lokala nätverk som telefonen. Datorns nätmask måste vara densamma som telefonens. Du kan även tillåta åtkomst från datorer i andra nätverk. Varning! Att utöka åtkomstbehörigheten till andra nätverk ökar risken för obehörig åtkomst. Därför rekommenderas du att avaktivera fjärråtkomsten när du inte längre behöver använda den. Öppna sidan Settings IP Configuration. Område: Remote Management Aktivera alternativet Yes, för att tillåta åtkomst från andra nätverk. För att avaktivera fjärråtkomsten klickar du på alternativet No. Åtkomsten begränsas då till datorer i det egna lokala nätverket. Åtkomst till tjänsterna i webbkonfiguratorn från andra nätverk är endast möjlig om din router är inställd för det. Routern måste vidarebefordra "åtkomstanspråk utifrån" till port 80 (standardport) på telefonen. För information om detta, se bruksanvisningen till routern. För att anslutningen ska kunna upprättas måste den publika IP-adressen resp. routerns DNS-namn samt eventuellt även portnumret på routern anges i webbläsaren på fjärrdatorn. 17

19 Mata in HTTP-proxyserver (endast vid anslutning till ett företagsinternt nätverk) I företags- eller organisationsinterna nätverk (intranät) är det sällan tillåtet med direkta anslutningar mellan nätverksanvändarna och Internet. Alla HTTP-anrop från nätverket "förmedlas" här av en proxyserver. Proxyservern är en dator resp. ett program inom nätverket. Om din telefon är ansluten till ett sådant nätverk måste HTTP-proxyserverns adress sparas i telefonen, och HTTP-samtal via HTTP-proxyservern måste aktiveras. Först då får du t.ex. åtkomst till onlinetelefonböcker eller till visning av väderinformation osv. i vilolägesdisplayen (infotjänster). Öppna sidan Settings IP Configuration. Område: HTTP proxy Enable proxy Klicka på alternativet Yes om du vill använda HTTP-anrop via HTTP-proxyservern i nätverket. Om du klickar på No försöker telefonen få åtkomst till Internet direkt. Proxy server address Ange webbadressen till den proxyserver som telefonen ska skicka HTTP-anrop till. Proxyservern upprättar anslutningen till Internet. Proxy server port Ange den kommunikationsport som HTTP-proxyservern använder (tal mellan 0 och 55000). Oftast används port 80. Klicka sedan på knappen Set för att spara inställningarna. 18

20 Telephony Connections: Konfigurera telefonens anslutningar Öppna webbsidan Settings Telephony Connections så visas en lista med alla anslutningar (telefonnummer) som du kan konfigurera för bastelefonen eller som redan finns tillgängliga. Med denna lista kan du konfigurera och hantera bastelefonens anslutningar. Listan är uppdelad i följande områden: u Fixed Line Connection Förutsättning: Bastelefonen är (eller var senast) ansluten till det analoga fasta nätet. Den fasta anslutningen behöver du inte konfigurera. Du kan ringa på den fasta anslutningen och ta emot samtal, så snart telefonen är ansluten till det fasta nätet. Du kan även ange inställningar för anslutningen till det fasta nätet ( s. 23). u ISDN Line Connections (MSN) Förutsättning: Bastelefonen är (eller var senast) ansluten till ISDN-nätet. Du får upp till 10 telefonnummer (MSN-nummer) från ISDN-operatören. Du är tvungen att konfigurera en anslutning på telefonen för varje enskilt nummer. Endast då kan du ringa och ta emot samtal via dessa telefonnummer. För varje MSN-nummer finns en listpost ( Bild 3), som du kan använda för att konfigurera och hantera anslutningen ( s. 24). Bild 3 Lista med möjliga ISDN-anslutningar 19

21 u Gigaset.net Telefonen har tilldelats ett Gigaset.net-nummer före leverans. Gigaset.netanslutningen finns tillgänglig så snart bastelefonen är ansluten till Internet. På Gigaset.net kan du ringa kostnadsfritt till andra Gigaset.net-användare. Mer information om Gigaset.net finns i den utförliga användarhandboken för telefonen på den medföljande CD-skivan. Inställningar som du kan göra för Gigaset.net, s. 25. u IP Connection Du kan tilldela bastelefonen upp till sex VoIP-anslutningar (VoIP-telefonnummer). För varje VoIP-telefonnummer måste du skapa ett VoIP-konto hos din VoIPoperatör. Du måste spara åtkomstinformationen för varje konto samt för tillhörande VoIP-operatör i telefonen. För varje VoIP-anslutning finns en listpost ( Bild 4), som du kan använda för att konfigurera och hantera anslutningen ( s. 26). Bild 4 Lista med möjliga VoIP-anslutningar 20

22 u GSM Connections Dessutom kan du med bastelefonen och/eller en registrerad handenhet ringa via GSM-anslutningar på din Bluetooth-GSM-mobiltelefon (ringa och ta emot samtal från externa användare via mobiltelefonens GSM-anslutning). Dessutom kan du registrera upp till fem mobiltelefoner via Bluetooth (dvs. lägga till i listan Kända enheter), som du kan ansluta till bastelefonen. Fem listplatser visas, en för varje möjlig GSM-mobiltelefon. Listan GSM Connections används endast i informationssyfte. Listan Kända enheter och egenskaperna för GSM-mobiltelefoner kan du endast redigera direkt på bastelefonen. Mer information om detta finns i den utförliga användarhandboken för telefonen på den medföljande CD-skivan. Bild 5 Lista med möjliga GSM-anslutningar Listan över anslutningar innehåller följande information: Name / Number (ISDN) eller Name / Provider Anslutningens namn visas, som du angett det. Om du inte angett namn visas standardnamnet (IP1 till IP6 för VoIP-anslutningar, MSN1, MSN2... för ISDNanslutningar, Fixed Line för fasta anslutningar och Gigaset.net). För GSM-anslutningar visas det Bluetooth-namn som finns angivet i listan över kända enheter för tillhörande handenhet på bastelefonen. Om en plats i listan inte används för en GSM-mobiltelefon, dvs. om platsen är ledig eller används för en annan dataenhet, visas GSM istället för ett namn. För ISDN-anslutningar visas utöver anslutningsnamnet även tillhörande telefonnummer, som tilldelades till dig av nätoperatören. För VoIP-anslutningar visas dessutom namnet på nätoperatören. Om namnet inte är känt, visas Other Provider. 21

23 Status Anger status för anslutningen. Möjliga värden för VoIP-anslutningar och Gigaset.net-anslutningen är: Registered Anslutningen är aktiv. Telefonen har registrerats utan problem. Du kan använda anslutningen för telefonsamtal. Disabled Anslutningen är avaktiverad. Telefonen kan inte ansluta till VoIP-tjänsten med det aktuella kontot. Du kan inte använda anslutningen, varken för att ringa eller besvara samtal. Registration failed / Server not accessible Telefonen kunde inte registreras hos VoIP-tjänsten, t.ex. därför att åtkomstinformationen var ofullständig eller felaktig eller därför att telefonen inte har någon anslutning till Internet. Mer information om detta finns i den utförliga användarhandboken för telefonen på den medföljande CD-skivan. Möjliga värden för den fasta anslutningen resp. ISDN-anslutningar (MSN-nummer) är: Connected Telefonen är ansluten till det fasta nätet/isdn-nätet. ISDN: Om operatören har tilldelat dig numret kan du ringa och ta emot samtal på numret. Disconnected Telefonen är inte ansluten till ISDN-nätet. Möjliga värden för GSM-anslutningar är: Registered Mobiltelefonen är registrerad på bastelefonen, dvs. den finns i listan Kända enheter. Mobiltelefonen är inte aktiverad. Alternativet Anslut till mobiltelefon har inte angetts för denna mobiltelefon. Du kan inte ringa med bastelefonen via tillhörande GSM-anslutning. Connected Mobiltelefonen finns i listan Kända enheter och är aktiverad. Alternativet Anslut till mobiltelefon har angetts för denna mobiltelefon. Not registered Platsen i listan Kända enheter är ledig eller inte upptagen av en GSM-mobiltelefon (utan en Bluetooth-dataenhet). 22

24 Active (endast för VoIP-anslutningar och Gigaset.net-anslutningar) Via alternativet i kolumnen Active kan du aktivera ( ) och avaktivera ( ) VoIPanslutningen. Om en anslutning är avaktiverad, registreras inte telefonen för denna anslutning. Aktiveringen/avaktiveringen av anslutningen sker direkt när du klickar på alternativet. Ändringen behöver inte sparas. För att konfigurera en anslutning eller ändra konfigurationen av en anslutning: Klicka på knappen Edit efter anslutningen. Ställa in anslutningen i det fasta nätet Öppna webbsidan Settings Telephony Connections. Klicka på knappen Fixed Line Connection i området Edit. Connection Name or Number Du kan ange ett namn för telefonanslutningen. Namnet ersätter standardnamnet Fixed Line på displayen eller i listor. Ange ett upp till 16 tecken långt namn eller telefonnumret för den fasta anslutningen. Recall En flashtid, som i allmänhet ska användas när telefonen används på huvudanslutningen, är inställd på telefonen när den levereras. Flashtiden anger längd på avbrottet, som operatören eller växeln använder för kopplingssignaler (samtalsöverföring, uppbyggnad av förfrågan osv.). Om du ska använda telefonen i en telefonväxel, kan det vara nödvändigt att ändra detta värde (se telefonväxelns bruksanvisning). Välj önskad flashtid från listan. Klicka sedan på knappen Set för att spara inställningarna. Eller: Klicka på knappen Cancel om inte vill använda de gjorda ändringarna. Du kommer tillbaka till listan över anslutningar. 23

25 Konfigurera/ändra ISDN-anslutning (MSN) Obs! Du kan endast ändra inställningar för MSN-nummer där inga vidarekoppling ställts in (för mer information om vidarekoppling, se telefonens utförliga användarhandbok på den medföljande CD-skivan). Öppna webbsidan Settings Telephony Connections. Klicka i området ISDN Line Connections (MSN) på knappen Edit bakom MSNnumret, som du vill konfigurera eller vars egenskaper du vill ändra. Connection Name Ange ett namn för MSN-numret (maximalt 16 tecken). Detta namn visas på bastelefonen, t.ex. i listor över anslutningar och i samtalslistor som mottagna samtal (nummer som den som ringde slog). Om du inte anger något namn anges standardnamnet MSN1, MSN2 osv. MSN Number (Obligatoriskt fält) Ange ett av telefonnumret som du fått från operatören, utan riktnummer (maximalt 20 siffror). Spara/ta bort inställningar Klicka på knappen Set för att spara ändringarna. När du har sparat visas listan Connections. MSN-numret tilldelas bastelefonen, alla registrerade handenheter, telefonsvararen AM 1 och eventuellt den anslutna faxmaskinen som mottagningsanslutning. Om MSN-numret är det första i konfigurationen, tilldelas det bastelefonen, alla registrerade handenheter och eventuellt den anslutna faxmaskinen som sändningsanslutning. Du kan ändra tilldelningen ( s. 39). Eller: Klicka på knappen Cancel om inte vill använda de gjorda ändringarna. Eller: Klicka på knappen Delete Connection när du vill ta bort anslutningen/telefonnummer från konfigurationen. Du finns då inte längre finns tillgänglig på telefonnumret och kan inte ringa via anslutningen. Om det borttagna MSN-numret var sändningsanslutning för en intern användare, tilldelas denna interna användare automatiskt en ny sändningsanslutning (det MSN-nummer med längst positionsnummer). Om inga ytterligare MSNnummer finns konfigurerade tilldelas användare den första VoIP-anslutningen som sändningsanslutning. 24

26 Konfigurera Gigaset.net-anslutningen Öppna sidan Settings Telephony Connections. Klicka på knappen Gigaset.net i området Edit. Connection Name Ange ett namn för Gigaset.net-anslutningen (maximalt 16 tecken). Detta namn visas på bastelefonen, t.ex. i listor över anslutningar och i samtalslistor som mottagna samtal (nummer som den som ringde slog). Om du inte anger något namn anges standardnamnet Gigaset.net. STUN enabled Gigaset.net-anslutningen är förkonfigurerad i din telefon. Som standard används en STUN-server för anslutningen. Den ersätter telefonens privata IPadress med sin publika IP-adress i de datapaket som skickas. Om du använder din telefon bakom en router med symmetrisk NAT, kan inte STUN användas. Då kan du inte höra din samtalspartner vid Gigaset.net-samtal. Du måste då avaktivera STUN för Gigaset.net-anslutningen. Klicka på No för att avaktivera STUN. Klicka på Yes om du vill använda STUN för telefonen. Klicka på knappen Set för att spara ändringarna. Eller: Klicka på knappen Cancel om inte vill använda de gjorda ändringarna. Du kommer tillbaka till listan över anslutningar. Aktivera/avaktivera Gigaset.net-anslutningen I området Gigaset.net i listan över anslutningar: Via alternativet i kolumnen Active kan du aktivera Gigaset.net-anslutningen ( ) resp. avaktivera den ( ). Obs! Om du inte använder din Gigaset.net-anslutning på sex månader, avaktiveras den automatiskt. Du är inte tillgänglig för samtal från Gigaset.net. Anslutningen aktiveras igen: u så snart du startar en sökning i Gigaset.net-telefonboken eller u när du ringer via Gigaset.net, dvs. slår ett nummer med #9 på slutet (ev. krävs två försök) eller u om du aktiverar anslutningen via webbkonfiguratorn enligt beskrivningen ovan. 25

27 Konfigurera VoIP-anslutning Öppna sidan Settings Telephony Connections. Klicka på knappen Edit bredvid den VoIP-anslutning som du vill konfigurera resp. vill ändra konfigurationen för. En webbsida öppnas där du kan göra de inställningar som krävs för att upprätta anslutningen mellan telefonen och VoIP-operatören. På webbsidan visas alltid följande områden: u IP Connection ( s. 26), u Auto Configuration ( s. 27) u Profile Download ( s. 28) u Personal Provider Data ( s. 29). I områdena u General data of your service provider ( s. 30) och u Network data for your service provider ( s. 31) kan du visa resp. dölja via knapparna Show Advanced Settings och Hide Advanced Settings. I dessa områden måste du mata in VoIP-operatörens allmänna åtkomstinformation. Denna information kan du hämta från Internet för många VoIP-operatörer ( "Område: Profile Download", s. 28). Gör ändringarna på webbsidan. Spara ändringarna i telefonen, s. 24. Aktivera ev. anslutningen, s. 33. Område: IP Connection Connection Name or Number Mata in ett namn för VoIP-anslutningen eller VoIP-telefonnumret (max. 16 tecken). Anslutningen visas med detta namn i bastelefonen och i webbkonfiguratorns gränssnitt, t.ex. vid tilldelning av mottagnings- och sändningsanslutningar ( s. 39) eller samtalsindikering. 26

28 Område: Auto Configuration För vissa VoIP-operatörer är hela konfigurationen av en VoIP-anslutning automatisk. Den nödvändiga VoIP-åtkomstinformationen kan hämtas till telefonen via Internet. Förutsättningar: u Du har fått en autokonfigurationskod från din VoIP-operatör. u Den allmänna åtkomstinformationen finns tillgänglig för nedladdning från din VoIP-operatör. Du kan hämta all information som krävs för VoIP-åtkomsten från Internet: I fältet Auto Configuration Code i området Auto Configuration anger du koden för automatisk konfiguration som du har fått från din VoIP-operatör (max. 32 tecken). Klicka på knappen Start Auto Configuration. Telefonen upprättar en anslutning till Internet och hämtar all information som krävs för VoIP-anslutningen från Internet, dvs. operatörens allmänna information och din personliga information från operatören (kontoinformation) hämtas till din bastelefon. Om du redan har gjort inmatningar på webbsidan, försvinner de när du har klickat på Start Auto Configuration. Fälten i områdena Personal Provider Data och General data of your service provider samt serveradresserna i området Network data for your service provider skrivs över av den nedladdade informationen. I allmänhet behöver du inte göra några fler inmatningar på den här webbsidan. Obs! Om meddelandet Download of settings not possible! File is corrupt! visas hämtas inga data till telefonen. Möjliga orsaker: u Du har matat in fel kod (t.ex. inte gjort skillnad på stora/små bokstäver). Korrigera ev. inmatningen. u Filen som ska hämtas är felaktig. Fråga din VoIP-operatör. Efter en genomförd nedladdning av data visas listan Connections. Aktivera anslutningen på det sätt som beskrivs på s. 33. Du kan då nås via det tillhörande VoIP-telefonnumret. 27

29 Område: Profile Download Förutsättning: Du har fått kontodata från din VoIP-operatör (t.ex. Authentication Name, Authentication password). På Gigaset-konfigurationsservern på Internet finns profilfiler för de vanligaste VoIPoperatörerna tillgängliga för nedladdning. Adressen till servern finns sparad i din telefon ( s. 67). Gör på följande sätt för att läsa in informationen på din telefon: Klicka på knappen Auto Configuration i området Select VoIP Provider. Information om nedladdningsförloppet visas. Obs! När du klickar på knappen Select VoIP Provider sparas och kontrolleras de ändringar som du hittills har gjort på webbsidan. Eventuellt måste dessa värden korrigeras innan processen Select VoIP Provider kan startas. Nedladdningen sker i flera steg: Klicka på knappen Next. I listan väljer du för vilket land som du vill hämta en lista med VoIP-operatörer. Klicka på knappen Next. Välj din VoIP-operatör i listan. Om inte din operatör finns med i listan, väljer du Other Provider. Du måste då mata in den allmänna operatörsinformationen manuellt (se "Område: General data of your service provider" och "Område: Network data for your service provider"). Klicka på knappen Finish. Obs! Om endast ett land är tillgängligt visas inte listan med länder. Då visas listan med operatörer direkt. Informationen från den valda operatören hämtas till telefonen och placeras i områdena General data of your service provider ( s. 30) och Network data for your service provider ( s. 31). I dessa områden behöver du i allmänhet inte göra några fler inställningar. I fältet Provider visas namnet på den valda VoIP-operatören resp. Other Provider. En länk till operatörens webbplats visas, om en sådan finns. För att avsluta konfigurationen av VoIP-anslutningen måste du mata in dina kontodata i området Personal Provider Data. Obs! Efter den första nedladdningen av inställningar från VoIP-operatören kontrollerar telefonen varje dag om det finns någon nyare version av VoIP-operatörens fil på Gigasets konfigurationsserver på Internet ( s. 69). 28

30 Område: Personal Provider Data Mata in den konfigurationsinformation som krävs för åtkomst till din VoIP-operatörs SIP-tjänst. Du får uppgifterna från din VoIP-operatör. De fältnamn som anges nedan (Authentication Name etc.) i detta område är standardnamn och kan ändras. Om du redan har hämtat den allmänna operatörsinformationen (knappen "Select VoIP Provider", se ovan), ersätts fältnamnen av de operatörsspecifika beteckningarna, för att du ska kunna hitta dem enklare (t.ex. SIP-ID istället för Authentication Name). Authentication Name Ange det registrerings- eller verifierings-id som du har fått från din VoIP-operatör (max. 32 tecken). Detta ID fungerar som åtkomstbekräftelse och måste anges för telefonen vid registrering på SIP-proxy-/registrarservern. Ett Authentication Name är oftast identiskt med Username, dvs. ditt telefonnummer på Internet. Authentication password I fältet Authentication password anger du lösenordet som du har fått från din VoIP-operatör (max. 32 tecken). Telefonen behöver lösenordet för registrering på SIP-proxy-/registrarservern. Username Ange användarnamnet (Caller-ID) för ditt konto hos VoIP-operatören (max. 32 tecken). Detta är oftast identiskt med den första delen i din SIP-adress (URI, ditt telefonnummer på Internet). Exempel Om din SIP-adress är anger du " " i fältet Username. Display name (valfritt) Ange ett valfritt namn som ska visas i din samtalspartners display när du ringer upp någon via Internet (exempel: Anna Sand). Du kan använda alla tecken i teckenuppsättningen UTF8 (Unicode). Du får använda max. 32 tecken. Om du inte anger något namn visas ditt Username resp. ditt VoIP-telefonnummer. Fråga din VoIP-operatör om den här funktionen stöds. 29

31 Område: General data of your service provider Om du har hämtat de allmänna inställningarna från din VoIP-operatör från konfigurationsservern ( s. 28), är fälten i dessa områden redan ifyllda med informationen från nerladdningen. I dessa områden behöver du i allmänhet inte göra några fler inställningar. Domain Här anger du den sista delen av din SIP-adress (URI, max. 74 tecken). Exempel För SIP-adressen anger du "operatör.se" i fältet Domain. Proxy server address SIP-proxyn är din VoIP-operatörs gatewayserver. Ange IP-adressen till eller (det fullständiga) DNS-namnet på din SIP-proxyserver (max. 74 tecken). Exempel: myprovider.com. Proxy server port Ange numret på den kommunikationsport som används för att skicka och ta emot SIP-proxysignalinformation (SIP-port). De flesta VoIP-operatörer använder port Registration server Ange (det fullständiga) DNS-namnet på eller IP-adressen till registrarservern (max. 74 tecken). Registrarservern används vid registreringen av telefonen. Den tilldelar din SIPadress den publika IP-adress/det portnummer som används för registrering av telefonen. För de flesta VoIP-operatörer är registrarservern identisk med SIP-servern. Exempel: reg.myprovider.se. Registration server port Ange den kommunikationsport som används på registrarservern. Oftast används port Registration refresh time Ange hur ofta (i sekunder) telefonen ska upprepa registreringen hos VoIP-servern (SIP-proxy). (En begäran om upprättande av session skickas.) Upprepningen är nödvändig för att telefonens registrering ska ligga kvar i tabellen på SIP-proxyservern så att telefonen kan nås. Upprepningen görs för alla aktiverade VoIP-anslutningar. Förinställning: 180 sekunder. Om du anger värdet 0 sekunder upprepas inte registreringen. 30

32 Område: Network data for your service provider Obs! Om du har hämtat din VoIP-operatörs allmänna inställningar från Gigaset-konfigurationsservern ( s. 28), är vissa fält i det här området redan ifyllda med informationen från nedladdningen (t.ex. inställningarna för STUN-server och outbound proxy). Om din telefon är ansluten till en router med NAT (Network Address Translation) och/eller ansluten till en brandvägg, måste du göra några inställningar i det här området för att din telefon ska kunna gå att nå via Internet (dvs. vara adresserbar). Via NAT döljs IP-adresserna till användarna i ett nätverk bakom en gemensam publik IP-adress som tillhör routern. För inkommande samtal Om routern är inställd på portforwarding eller om det finns en DMZ, krävs inga särskilda inställningar för inkommande samtal. I annat fall måste det finnas en post i routingtabellen för routerns NAT för att telefonen ska kunna gå att nå. Denna skapas vid registrering av telefonen hos SIPtjänsten. Av säkerhetsskäl raderas denna post automatiskt med bestämda tidsintervall (session timeout). Telefonen måste därför bekräfta registreringen med jämna mellanrum (se NAT refresh time, på s. 32) för att posten i routingtabellen ska bevaras. För utgående samtal Telefonen behöver en publik adress för att kunna ta emot röstdata från din samtalspartner. Det finns två alternativ: u Telefonen begär en publik adress hos en STUN-server på Internet (Simple Transversal of UDP over NAT). STUN kan endast användas med s.k. asymmetrisk NAT och när det inte finns någon blockerande brandvägg. u Telefonen riktar inte sin anslutningsbegäran till SIP-proxyn, utan istället till en outbound proxy på Internet som förser datapaketen med den publika adressen. STUN-server och outbound proxy kan också användas för att kringgå routerns NAT/ brandvägg. STUN enabled Klicka på Yes om telefonen ska använda STUN när du använder en router med asymmetrisk NAT. STUN server address Ange (det fullständiga) DNS-namnet på eller IP-adressen till STUN-servern på Internet (max. 74 tecken). Om du har valt alternativet Yes i fältet STUN enabled, måste du ange en STUNserver här. 31

33 STUN server port Ange numret till kommunikationsporten hos STUN-servern. Standardporten är STUN refresh time Ange hur ofta telefonen ska upprepa registreringen på STUN-servern. Upprepningen är nödvändig för att telefonens post ska ligga kvar i tabellen på STUNservern. Upprepningen görs för alla aktiverade VoIP-anslutningar. Du får information om STUN refresh time från din VoIP-operatör. Förinställning: 240 sekunder. Om du anger värdet 0 sekunder upprepas inte registreringen. NAT refresh time Ange med vilket tidsintervall telefonen ska uppdatera sin post i NAT-routingtabellen. Ange ett tidsintervall i sekunder som är något kortare än den session timeout som NAT använder. Det förinställda värdet för NAT refresh time behöver i regel inte ändras. Outbound proxy mode Ange när outbound proxy ska användas. Always Alla signalerings- och röstdata som skickas från telefonen skickas via outbound proxy. Automatic De data som telefonen skickar skickas endast via outbound proxy när telefonen är ansluten till en router med symmetrisk NAT eller en blockerande brandvägg. Om telefonen befinner sig bakom en asymmetrisk NAT, används en STUN-server. Om du har valt STUN enabled = No eller inte matat in någon STUN-server, används alltid outbound proxy. Never Outbound proxy används inte. Om du inte skriver in någonting i fältet Outbound server address, fungerar telefonen som om du har valt alternativet Never, oavsett vilket läge som har valts. Outbound server address Ange (det fullständiga) DNS-namnet på eller IP-adressen till operatörens outbound proxy (max. 74 tecken). Obs! För många operatören är outbound proxy identisk med SIP-proxy. Outbound proxy port Ange numret till den kommunikationsport som används av outbound proxy. Standardporten är

34 Spara inställningar på telefonen Klicka på knappen Set för att spara ändringarna. När du har sparat visas listan Connections. Eller: Klicka på knappen Cancel om inte vill använda de gjorda ändringarna. Eller: Klicka på knappen Delete Connection när du vill ta bort anslutningen/telefonnummer från konfigurationen. Du finns då inte längre tillgänglig på telefonnumret och kan inte ringa via anslutningen. Om den borttagna anslutningen var sändningsanslutningen för en intern användare, får denna interna användare automatiskt en ny sändningsanslutning. Denna är MSN-numret med lägst positionsnummer, om telefonen är ansluten till ISDN, eller numret för det fasta nätet, när telefonen är ansluten till det analoga fasta nätet. Obs! Om du inte gör några inmatningar under en längre tid, loggas du automatiskt ut från webbkonfiguratorn. Ändringar som du inte har sparat går förlorade. Spara eventuellt en extra gång. Du kan sedan fortsätta inmatningen och göra ev. ändringar. Aktivera VoIP-anslutning Om du har konfigurerat en ny VoIP-anslutning, måste du aktivera den. I listan Connections: Aktivera tillhörande alternativ i kolumnen Active ( = aktiverat). Telefonen ansluts till VoIP-operatören med tillhörande åtkomstuppgifter. Uppdatera webbsidan (t.ex. genom att trycka på F5). Om registreringen lyckades, visas Registered i kolumnen Status. Du är nu tillgänglig via detta VoIP-telefonnummer. När en ny post skapats tilldelas VoIP-anslutningen till bastelefonen, alla registrerade handenheter, telefonsvararen AM 1 och eventuellt den anslutna faxmaskinen som mottagningsanslutning. Du kan ändra tilldelningen ( s. 39). 33

35 Telephony Audio: Optimera röstkvaliteten för VoIP-anslutningar Du kan göra allmänna och anslutningsspecifika inställningar för att förbättra röstkvaliteten vid VoIP-telefoni. Öppna sidan Settings Telephony Audio. Röstkvaliteten på VoIP-anslutningar avgörs i stor utsträckning av den röstcodec som används för överföringen av informationen samt DSL-anslutningens bandbredd. Den röstcodec som används digitaliserar (kodar/avkodar) och komprimerar röstinformationen. En "bättre" codec (bättre röstkvalitet) innebär att mer information måste överföras, dvs. för att röstinformationen ska överföras utan problem krävs en DSL-anslutning med större bandbredd. Följande röstcodec stöds av din telefon: G.722 Mycket bra röstkvalitet. G.722, en röstcodec för bredband, arbetar med samma datahastighet som G.711 (64 Kbit/s per röstanslutning), men med högre samplingshastighet. Det gör att högre frekvenser kan återges. Röstklangen är därför klarare och bättre än med andra codec (High Definition Sound Performance). Andra HDSP-kompatibla handenheter är t.ex.: Gigaset S67H, S68H, SL37H. G.711 a law / G.711 μ law Mycket hög röstkvalitet (jämförbar med ISDN). Nödvändig bandbredd är 64Kbit/s per röstanslutning. G.726 Bra röstkvalitet (inte lika bra som G.711, men bättre än G.729). Din telefon stödjer G.726 med en överföringshastighet på 32 Kbit/s per röstanslutning. G.729 Medelhög röstkvalitet. Nödvändig bandbredd är 8 Kbit/s per röstanslutning. Båda sidor i en telefonanslutning (uppringar-/sändarsida och mottagarsida) måste använda samma röstcodec. En röstcodec förhandlas mellan sändare och mottagare när anslutningen upprättas. Du kan påverka röstkvaliteten genom att välja vilken röstcodec du vill använda för din telefon (med hänsyn till bandbredden på din DSL-anslutning) samt ställa in i vilken ordning olika codec ska föreslås vid upprättandet av VoIP-anslutningen. 34

36 Område: Settings for Bandwidth Inställningarna i detta område påverkar alla VoIP-anslutningar. Allow 1 VoIP call only I allmänhet kan du föra upp till fyra VoIP-samtal samtidigt med din handenhet. Men om du har en DSL-anslutning som inte har tillräckligt stor bandbredd kan det uppstå problem när du för flera samtal samtidigt. Dataöverföringen kan inte längre ske utan problem (lång fördröjning, förlust av information etc.). Aktivera alternativet Yes bakom Allow 1 VoIP call only, om du inte vill att det ska vara möjligt att föra parallella VoIP-samtal i fortsättningen. Om du vill att det ska vara möjligt att föra flera parallella VoIP-samtal samtidigt, aktiverar du alternativet No. Obs! Om du väljer att endast tillåta en VoIP-anslutning, är följande VoIP-nättjänster inte längre tillgängliga: u Samtal väntar Inga väntande samtal indikeras under ett pågående VoIP-samtal. u Extern förfrågan under VoIP-samtal u Pendla och inleda konferens via VoIP Voice Quality Det finns standardinställningar för de codec som används sparade i din telefon: en inställning som är optimerad för liten bandbredd och en som är optimerad för stor bandbredd. Aktivera ett av alternativen Optimized for low bandwidth / Optimized for high bandwidth, om du vill använda en standardinställning för alla VoIPanslutningar. Inställningarna visas i området Settings for Connections och kan inte ändras. Aktivera alternativet Own Codec preference, om du vill välja och ställa in röstcodec specifikt för varje anslutning (se "Område: Settings for Connections"). 35

37 Område: Settings for Connections I det här området kan du göra specifika inställningar för varje enskilt VoIP-telefonnummer. Följande inställningar kan du göra för alla VoIP-anslutningar som finns konfigurerade i telefonen: Volume for VoIP Calls Beroende på VoIP-operatör kan den mottagna tal-/lurvolymen vara så mycket för låg eller för hög att det inte är möjligt att reglera den via handenhetens volymreglage. Ange om det mottagna volymintervallet är för högt eller för lågt. Följande alternativ är tillgängliga: Low Volymen är för hög. Aktivera detta alternativ för att sänka volymen med 6 db. Normal Volymen behöver inte höjas/sänkas. High Volymen är för låg. Aktivera detta alternativ för att höja volymen med 6 db. Selected codecs / Available codecs Förutsättning: Alternativet Own Codec preference är aktiverat för Voice Quality i området Settings for Bandwidth. I listorna Selected codecs och Available codecs kan du ange dina egna codecinställningar, som anpassats till din DSL-anslutning. Välj de röstcodec som du vill använda för din telefon och ställ in i vilken ordning aktuella codec ska föreslås vid upprättandet av en VoIP-anslutning via den här VoIP-anslutningen. Kopiera de röstcodec som din telefon ska föreslå vid utgående samtal till listan Selected codecs. För att göra det klickar du på den röstcodec som du vill kopiera i listan Available codecs (med hjälp av tangenterna Skift resp. Ctrl kan du markera flera poster). Klicka på knappen <Add. Flytta de röstcodec som telefonen inte ska använda till listan Available codecs. För att göra det väljer du röstcodec i listan Selected codecs (se ovan) och klickar på knappen Remove>. Sortera befintliga röstcodec i listan Selected codecs i den ordningsföljd som telefonen ska föreslå dem för motparten vid upprättande av anslutningar. Använd knapparna Up och Down. Vid upprättandet av en VoIP-anslutning föreslår telefonen först den röstcodec som står överst i listan Selected codecs för motparten. Om inte motparten godkänner denna röstcodec (t.ex. om han eller hon inte har stöd för den), föreslås den andra posten i listan osv. Om inte motparten godkänner någon av de röstcodec som finns i listan Selected codecs upprättas inte någon anslutning. Du får då ett meddelande om detta i handenheten. Om du vill att telefonen alltid ska försöka upprätta en bredbandsanslutning, placerar du codec G.722 först i listan Selected codecs. 36

38 Obs! u Du bör endast avaktivera codec (i listan Available codecs) när det finns särskilda skäl till detta. Ju fler codec som är avaktiverade, desto större är risken för att anslutningar inte kan upprättas på grund av att samtalsparterna inte kan komma överens om en lämplig codec. Detta gäller i synnerhet när du använder codec G.722, eftersom du då endast kan upprätta bredbandsanslutningar. u Vid inkommande samtal tillåts alltid alla röstcodec som stöds. Område: Settings for Codecs För att spara bandbredd och överföringskapacitet kan du avaktivera överföring av röstpaket i talpauser för VoIP-anslutningar som använder codec G.729 (ljudkompression). Den du talar med hör då ett syntetiskt brus istället för bakgrundsljuden hos dig. Observera: "Ljudkompression" medför ibland en försämring av röstkvaliteten. I fältet Enable Annex B for codec G.729 anger du om överföring av datapaket i talpauser ska avaktiveras vid användning av codec G.729 (aktivera alternativet Yes). Spara inställningar på telefonen Klicka på knappen Set för att spara inställningarna för röstkvalitet. Om du ändrat inställningen för Enable Annex B for codec G.729 i området Settings for Codecs startas bastelefonen om. Du loggas ut från webbkonfiguratorn. Efter omstarten visas webbsidan Login. Obs! För bra röstkvalitet, observera följande: u Undvik andra Internetaktiviteter under VoIP-samtal (t.ex. surfande på Internet). u Obs! Beroende på den codec som används och nätbelastningen kan talfördröjning uppstå. 37

39 Röstkvalitet och infrastruktur Du kan använda Gigaset för att ringa samtal med hög röstkvalitet via VoIP. Din telefons VoIP-kapacitet, och därmed också röstkvaliteten, beror emellertid också på den totala infrastrukturens egenskaper. Bland annat följande komponenter från din VoIP-operatör kan påverka din prestanda: u Router u DSLAM u DSL-överföringsavstånd och -hastighet u Anslutningsavstånd på Internet u Ev. andra tillämpningar som använder DSL-anslutningen I VoIP-nät påverkas röstkvaliteten bland annat av s.k. QoS (Quality of Service). Om den totala infrastrukturen har QoS, är röstkvaliteten högre (mindre fördröjning, mindre eko, mindre brus osv.). Om t.ex. routern inte har QoS, är röstkvaliteten lägre. Du hittar mer information i relevant facklitteratur. 38

40 Telephony Number Assignment: Tilldela handenheterna sändnings- och mottagningsnummer För bastelefonen och varje ansluten enhet kan du ange vilken av anslutningarna som ska tilldelas telefonen som mottagnings- och/eller sändningsanslutningar. Obs! Följande anslutningar tilldelas bastelefonen och de anslutna enheterna om du inte tilldelar några anslutningar: u Mottagningsanslutningar för bastelefonen och registrerade handenheter: alle telefonens anslutningar (fast nät/isdn, Gigaset.net och VoIP) liksom mobiltelefonens GSM-anslutning, med förutsättningen att den är registrerade via Bluetooth och aktiverad (ansluten; GSM). u Sändningsanslutningar för bastelefonen och registrerade handenheter: anslutningen till det analoga fasta nätet resp. ISDN-MSN, som angivits först i telefonens konfiguration. Om bastelefonen är ansluten till ISDN och inget MSN-nummer finns konfigurerat används konfigurationens första VoIP-anslutning som sändningsanslutning. u Bastelefonens första telefonsvarare tilldelas alla anslutningar (inklusive GSManslutningen för en mobiltelefon som är ansluten via Bluetooth) som mottagningsanslutningar. De andra telefonsvararna tilldelas inga mottagningsanslutningar. u Om faxanslutningen är aktiverad (se användarhandboken för bastelefonen på medföljande CD-skiva), tilldelas även faxenheten alla anslutningar (inklusive GSM-anslutningen för en mobiltelefon som är ansluten via Bluetooth) som mottagningsanslutningar. Den analoga anslutningen till fasta nätet resp. det första ISDN-MSN-numret i konfigurationen tilldelas faxenheten som sändningsanslutning. 39

41 Tilldela mottagnings-/sändningsanslutningar till bastelefon/ handenheter, ändra interna namn Du kan tilldela valfritt antal anslutningar som mottagningsanslutningar till bastelefonen och alla registrerade handenheter. Med mottagningsanslutningen anger du för varje handenhet vid vilka samtal den ringer. Du kan tilldela en av dina anslutningar som sändningsanslutning till bastelefonen och varje handenhet. Med sändningsanslutningen anger du vilket telefonnummer/ vilket VoIP-konto som ska användas för samtal från bastelefonen eller handenheten. Undantag: Det finns en uppringningsregel för telefonnumret som ringdes upp ( s. 48). Du kan även ställa in att sändningsanslutningen kan väljas från alla tillgängliga anslutningar i listan, för varje samtal med bastelefonen/handenheten. Öppna webbsidan Settings Telephony Number Assignment. För bastelefonen (Desktop Phone) och varje handenhet visas följande (Exempel): För varje handenhet och bastelefonen visas standardnamnet (INT 1,... INT 7), eller det namn som du ställt in liksom en lista över anslutningarna som konfigurerats och aktiverats. I kolumnen Connection visas anslutningsnamnen. För GSM-anslutningen visas GSM. GSM-anslutningen visas endast när listan över identifierade enheter innehåller minst en GSM-mobiltelefon. Ändra vid behov enhetens interna namn i fältet Name. 40

42 Ange en anslutning som sändningsanslutning för varje enhet. För att göra det klickar du på alternativet efter anslutningen i kolumnen for outgoing calls. Den nuvarande tilldelningen avaktiveras automatiskt. Om du istället väljer alternativet Select line for each outgoing call kan du för varje samtal välja via vilket MSN-nummer som ska användas för anslutningen. Obs! Bastelefonen och varje registrerad handenhet tilldelas Gigaset.net-numret som sändningsanslutning. Telefonnummer som slutar med #9 kopplas automatiskt via Gigaset.net. Välj för varje enhet den anslutning som ska tilldelas enheten som mottagningsanslutning. Klicka på alternativet bakom anslutningen i kolumnen for incoming calls. Du kan tilldela varje handenhet flera eller ingen anslutning ( = tilldelad). Klicka sedan på knappen Set för att spara inställningarna. Obs! u Om en tilldelad anslutning för sändningsanslutning tas bort för en enhet, tilldelas den automatiskt den analoga anslutningen till det fasta nätet resp. det första ISDN-MSN-numret i konfigurationen som sändningsanslutning. Om bastelefonen är ansluten till ISDN och inget MSN-nummer finns konfigurerat används konfigurationens första VoIP-anslutning som sändningsanslutning. u Om en anslutning inte tilldelats någon enhet som mottagningsanslutning signaliseras samtal till detta telefonnummer varken på bastelefonen eller på handenheten. 41

43 Tilldela mottagnings-/sändningsanslutningar till en faxenhet Förutsättning: Du har aktiverat faxanslutningen på bastelefonen. Du kan tilldela faxenheten valfritt antal anslutningar som mottagningsanslutningar och en anslutning som sändningsanslutning. Faxenheten tilldelas alltid det interna namnet INT 8. for outgoing calls for incoming calls Klicka i den första kolumnen (for outgoing calls) på alternativet bakom anslutningen som ska tilldelas som sändningsanslutning till faxenheten. Den nuvarande tilldelningen avaktiveras automatiskt. Klicka i den andra kolumnen (for incoming calls) på alternativet bakom anslutningen som ska tilldelas som mottagningsanslutning till faxenheten. Du kan tilldela flera anslutningar eller ingen anslutning ( = tilldelad). Klicka sedan på knappen Set för att spara inställningarna. Obs! Inställningen träder i kraft först när faxporten är aktiverad på bastelefonen ( utförlig användarhandbok för bastelefonen på den medföljande CD-skivan). 42

44 Tilldela mottagningsanslutningar till telefonsvararen Du kan ange för varje anslutning vilken av de tre telefonsvararna på bastelefonen som ska ta emot samtal. Tilldela varje mottagningsanslutning en telefonsvarare. Obs! u Varje anslutning tilldelas den integrerade telefonsvararen 1 som mottagningsanslutning när du skapar en ny post. u Om telefonsvararen inte tilldelas någon mottagningsanslutning aktiveras den inte. Den visas inte i telefonsvararlistan och du kan då inte slå på den. Öppna webbsidan Settings Telephony Number Assignment. I listan över identifierade enheter visas namnet på den tillhörande Bluetoothmobiltelefonen för GSM-anslutningen. I området Answering Machine väljer du för varje anslutning (MSN, fast nät, VoIP, GSM) den telefonsvarare (AM 1, AM 2, AM 3), som ska ta emot samtal för anslutningen (med förutsättningen att den är aktiverad). Du kan tilldela valfritt antal anslutningar till varje telefonsvarare. Om du väljer None för en anslutning tas samtal till denna anslutning inte emot av telefonsvararen. Klicka sedan på knappen Set för att spara inställningarna. 43

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som Handbok KDiff3 Joachim Eibl Översättare: Stefan Asserhäll Revision 0.9.92 (2007-31-03) Copyright 2002-2007 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute and/or modify

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer