OSO Optima EP2 installation guide and user manual installationsmanual och bruksanvisning this manual is delivered to the user

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSO Optima EP2 installation guide and user manual installationsmanual och bruksanvisning this manual is delivered to the user"

Transkript

1 OSO Optima EP installation guide and user manual installationsmanual och bruksanvisning EPM 03-0 EP 00 EP 300 authorized installer: tel.: date: authorized electrician: tel.: date: this manual is delivered to the user: date: aukt.rörinstallatör: tlf: datum: aukt. el-installatör: tlf: datum: användaren är informerad om denna anvisning, levererad: datum:

2 Rörmontage - EP 300 VV-cirk. (valfri) eller uttag för hetvatten. ø580 KV tur/ret Förvärmd VV till blandn.- ventilen T/R 3/ VP eller centralvärme T/R 3/ VP/ centr.v. SV Förvärmd kallvatten Rör mont. av installatören. Tur Ret. VP tur SV Centralvärme tur Tryckmätare MX OSO MX pumpcentral (extrautrustn.) VP retur 5-5- Centralvärme retur 5 C Säkerhetsventil,5 bar Läs detta först: Läs Bruksanvisning före fyllning av beredaren! EP emballage Placering MX centralen Tur/retur Läggs horisontalt. Toppventil med dykrör, samt skruvade fötter i botten monteras. Stående, i rum med golvbrunn, minst 80cm serviceplats för el centralen. Mont.anv. medf. tryck- och temp. mätare. Har två väggfästen, valfri h. eller v. sida. Expansionskärl l., shunt, luftventil och pump fabriksmonterad och isolerad. ¾, valfri h. eller v. sida till MX och vidare ut på beredaren enl. bild. Avstängningsventil och tm. samt säkerhetsventil på t/r. 3 5 VP/gaskälla Om det är aktuellt, monteras som på bild, följ bruksanvisning medföljande VP / anläggning. Toppventilen Vrids i önskad position, trycks ned, monteras med kraft 50 Nm. VV. temp. vrids, + = moturs. KV/VV-rören Ø sticks in i ventilen, vrids 50 Nm. KV över 6 bar, montera reduktionsventil. Spilledning skall monteras. Säkerhetsventiler De fabriksmonterade överloppssrören skall dras mot golvbrunn. Monteras VP, flytta SV,5 bar till retur-röret, enl. bild. VIKTIGT! Kontrollera att alla tillkopplingar är täta. Kontrollera efter ca veckas drift. Felsökning. Inte varmt: Kontrollera att pumpen går. Lufta aktuell rörslinga eller radiator på nytt. Kontrollera strypning av returventilen.. För lite varmvatten: Öppna ratten max på toppventilen. Kontrollera strömtillförseln. Tryck in resetknapp bakom el-lock (NB ström måste frånkopplas före el-locket öppnas). Kontrollera el-patronen. Kontrollera ev. läckage i VV-kranar eller inmurade rör. (ljud i vvb. när den inte tappas). 3. För lite värme: Kontrollera el tillf. pump, demontera centerskruv, vrid pumpaxel. Kontrollera el tillf. och termostat i övre el-box. Lufta anläggningen.. PT,5 droppar: Säkerhetsventilen är defekt. Eller expansionskärlet är defekt, om vatten kan fås ut ur luftventilen på kärlet. 5. SV 9 droppar: KV tryck över ca 6 bar, montera reduktionsventil och ev. AX expansionskärl. Ev. byt ventilen. 6. Läckage: Kontrollera alla rörkopplingar. Slå av ström, kontrollera alla el-patroner. Själva värmecentralen är sällan orsaken. Subject to change without notice Ändringar kan förekomma Elkoppling, se sid.. 89

3 Rörmontage - EP 00 Förvärmd kallvatten Rör monteras av installatören. Tur Ret. PT ventil OSO MX pumpcentral (extrautrustn.) Centralvärme Tur - Sensor Tryck & temp. mätare MX Centralvärme Retur - 5 C Solfångare Sensor 5- Läs detta först: Läs Bruksanvisning före fyllning av beredaren! EP emballage Placering MX centralen Tur/retur Läggs horisontalt. Toppventil med dykrör, samt skruvade fötter i botten monteras. Stående, i rum med golvbrunn, minst 80cm serviceplats för el centralen. Mont.anv. medf. Tryck- och temp. mätare. Har två väggfästen, valfri h. eller v. sida. Expansionskärl l., shunt, luftventil och pump fabriksmonterad och isolerad. ¾, valfri h. eller v. sida till MX och vidare ut på beredaren enl. bild. Avstängningsventil och tm. samt säkerhetsventil på t/r. 3 5 VP/gaskälla/sol Om det är aktuellt, monteras som på bild, följ bruksanvisning medföljande VP / gaskälla / solfångare. Toppventilen Vrids i önskad position, trycks ned, monteras med kraft 50 Nm. VV. temp. vrids, + = moturs. KV/VV-rören Ø sticks in i ventilen, vrids 50 Nm. KV över 6 bar, montera reduktionsventil. Spilledning skall monteras. Säkerhetsventiler De fabriksmonterade överloppssrören skall dras mot golvbrunn. Monteras VP, flytta SV,5 bar till retur-röret, enl. bild. VIKTIGT! Kontrollera att alla tillkopplingar är täta. Kontrollera efter ca veckas drift. Felsökning. Inte varmt: Kontrollera att pumpen går. Lufta aktuell rörslinga eller radiator på nytt. Kontrollera strypning av returventilen.. För lite varmvatten: Öppna ratten max på toppventilen. Kontrollera strömtillförseln. Tryck in resetknapp bakom el-lock (NB ström frånkopplas före el-locket öppnas). Kontrollera el-patronen. Kontrollera ev. läckage i VV-kranar eller inmurade rör. (ljud i vvb. när den inte tappas). 3. För lite värme: Kontrollera el tillf. pump, demontera centerskruv, vrid pumpaxel. Kontrollera el tillf. och termostat i övre el-box. Lufta anläggningen.. PT,5 droppar: Säkerhetsventilen är defekt. Eller expansionskärlet är defekt, om vatten kan fås ut ur luftventilen på kärlet. 5. SV 9 droppar: KV tryck över ca 6 bar, montera reduktionsventil och ev. AX expansionskärl. Ev. byt ventilen. 6. Läckage: Kontrollera alla rörkopplingar. Slå av ström, kontrollera alla el-patroner. Själva värmecentralen är sällan orsaken. 0 Subject to change without notice Ändringar kan förekomma Elkoppling, se sid..

4 Bruksanvisning temperaturinställning Viktig för garantin. Montage bruksanvisning MÅSTE följas. Nyuppfylld beredare MÅSTE genomspolas g/vecka 3. Salthaltigt vatten: Max 50 mg Cl/l. Fyll beredaren innan ström ansluts. Varmvattenberedare: Öppna KV och UX, luft via en VV-kran. Golvvärme: Fyll upp nedre magasin och slinga. Sörj för luftning. Termostatinställning. (slå av strömmen!) VV: Eftervärmer EL ca 75º, säkrar mot legionella mot VP. VV: Blandventil UX, vrid ratten till ca 55º (se nedan) Golvärme.: Huvudcentral EL ca. 70º. Om VP används separat termostat. VIKTIGT: Shuntventil inst. till max 55º på tur TM vid golvvärme. Tömning, slå först av all ström! VVB: Stäng KV, Öppna plugg på SV 9 bar (300 l.) eller öppna PT-ventilen (00 l.). Lufta genom att öppna en VV-kran. Golvv: Öppna SV,5. Rörslingor utblåses m/luft. Kontrollera årligen Första gången efter 3 mån.. Säkerhetsventilerna öppnas. Se till att vattnet rinner obehindrat. Stäng igen. 3. Anod: Stäng KV för ev. anod kontrolleras/förnyas.. Rörkopplingar och el-patron bakom el-box är täta. 5. El-kopplingar: Ström av. Kontrollera. Ev. gasdrift, koppla ur alla el-patroner. Teknisk snitt EP 00 3/ UX blandningsventil Teknisk snitt EP 300 Tur/retur-rör för varmvattenscirkulation är valfritt, se s. VP tur inv. gj. Förvärmd KV ur 3/ Ansl. för temp. givare / KV in 3/ VP retur inv. gj. 3/ UX blandningsventil 5- Övre el-central / RG 3kW 30V -fas -rörs SV 9 bar / Fabr. monterad Golvvärme tur inv. gjänga Nedre el-central / RG 9kW 30V 3-fas 3-rörs Tryckmätare - / Slinga ø mm 0,8 m² SV Prescor,5 bar Fabriksmonterad Golvvärme retur inv. gjänga Tur/retur-rör för varmvattenscirkulation är valfritt, se s. VP tur inv. gj. Förvärmd KV ur 3/ / VP retur inv. gj. KV in 3/ Solvärme retur 3/ inv. gj. / Solvärme tur 3/ inv. gj. Extra - inv. gj. Övre el-central / RG 3kW 30V -fas -rörs PT 5 Fabr. monterad Golvvärme tur inv. gjänga Nedre el-central / RG 9kW 30V 3-fas 3-rörs Tryck- og temp. mätare - / Golvvärme retur inv. gjänga Slinga ø mm 0,8 m² Slinga ø mm 0, m² SV Prescor,5 bar Fabr. monterad Observera!. SV/PT5 på övre mag. skall öppnas gång/år.. Max tillåtet vattentemperatur är 98º C. VP TUR FÖRV. KV UR KV IN VP RETUR SV 9 bar GOLVV. TUR SV,5 bar/ GOLVV. RETUR 3. MAX golvvärmetemperatur är 55-60º C. Temperaturinställning på ventilen Vattentemperaturen från beredaren till bostaden ställs med Front ratten A. TM NB: Starta med att vrida ratten A moturs (mot +) till stopp, följ diagrammet genom att vrida de varv som behövs för att ställa in önskad tappvattenstemperatur. Vv Kv 5 UX Blandningsventil ø mm rör, CU eller PEX med godkända kopplingar Mutter Klämring / R gänga - + A C Subject to change without notice Ändringar kan förekomma. El och rörinst. monteras av auktoriserad installatör. 5. Garantin gäller endast om originalprodukter används. 6. Om KV stängs, slå av strömmen! UX Varv medurs 0

5 EP el-montage (auktoriserad elektriker) Nedre el-central kopplas enligt bild Övre el-central kw 30V -fas Används inte kw 30V -fas Används inte 3 kw 00V -fas R S 3 Används som noll-ledare för 00V -fas Används som noll-ledare för 00V -fas 5/ R El inn Huvudtillf. 5/ R El inn Huvudtillf. TS RG / 9 kw elpatron kw 30V 3-fas RG / 9 kw elpatron kw 00V 3-fas + Standard fabrikskoppl. 5/ R Huvudtillf. El inn 5/ R Huvudtillf. El inn RG / 9 kw elpatron RG / 9 kw elpatron RG / 3 kw elpatron Valfri effekt-koppling, spänning och temperaturer. Nedre central: 9 kw, 30V 3-fas internt kopplat från fabrik.. Annan spänning: 00V 3-fas kopplas som bilden ovan visar (gäller nedre el-box) 3. Valfri effekt: 3, 6 eller 9 kw effekt kan uppnås i nedre el-box genom att flytta last, och patron enl. bild ovan.. Standard termostat: TS 60-90º ställs in efter önskemål (övre el-box). Rekommenderas min. 60º för att hindra legionella. 5. Lågtemp. termostat: TSL 30-60ºC, special för värmepump. 6. Huvudtillförsel: Kabeln dras in från sidan på värmecentralen (via hål i mantel), med vinkel-pg. 7. Övre el-central: 3kW, 00V -fas, -rörs element. Termostat 60-90º. Fabr.inställd på 75ºC. Kan just. upp till ca. 90ºC. 8. Cirkulationspump: 30V-fas. Montera nätkabeln i stöpselet som sitter på pumpen. Motorvem unödvändig. Viktigt: Fyll vatten innan strömmen kopplas på. 9. Rumstemp. styrning: 30V-fas till shuntventilens thermo-motor. Givare utomhus kan styra huvudcentralens effekt, se VP-drift. 0. Viktigt: Fyll vatten innan strömmen kopplas på. Alla tillkopplingar dras till, kraftigt. Kontrollera efter ca 3 månaders drift. Montageanvisning Medföljer, inkluderat dokumentation. Bruksanvisning i plast är påsatt beredaren. Miljövänlig Beredaren kan återvinnas till 00 %. Garanti Mot material eller produktionsfel 0 år på trycktanken och vvx. Tillbehör år. Tekniska data Produkt - Vol. - kw/fas x V + coil kap. - C Dia x H mm Anslutn. kv/vv - t/r Volym l. Kg M³ RSK-nr. EP 300-3kW x00v+9kw/3x30v + 0,8 m² LT ø 580 x 760 H ø mm - x ¾ 70/0 70 0, EP 00-3kW x00v+9kw/3x30v+0,8+0, m² LT C ø 580 x 050 H ø mm - x ¾ 70/0 95 0, Subject to change without notice Ändringar kan förekomma

6 Systemförslag EP 300 EP 300 och 00 har tillräckligt varmvatten för ett normalt badkar (50-00 l.). Om ett större badkar ska användas rekommenderas att seriekoppla EP med en Super S l. Elektrisk spetslast (3 / 6 kw -fas eller 9 kw 3-fas 30/00 V) är placerad vid toppen av nedre magasinet för att värma direkt på centralvärmeanläggningen och på så sätt supplera VP när den inte klarar av att ge tillräcklig värme. VP tur MX har cirkulationspump (tryckstyrd), shuntventil m/termostat, luftutskillare och säkerhetsventil. Allting placerad i en isolerad box.expansionskärl finns Dykrör levereras under. MX säkrar korrekt och stabil inte med tanken, men temperatur ut på värmeanläggningen eftermonteras av installatören vid behov. (t.ex. golvvärme). Den kan även levereras Rekommenderade med utekompanserad turtemperatur (TUS). komponenter: Övergångs-ansatsnippel 3/"-/" (plan i ändan och min 6 mm frihål) och /"-5 mm packningskoppling. 5 mm kopparrör sänks då till önskad MX djup och koppling dras åt. SV Centralvärme tur Tryckmätare När mycket varmvatten används kommer temperaturen i nedre magasinet att sjunka kraftigt. VP får då en låg returtemperatur som vill ge en hög effektfaktor (COP). VP retur 5-5- Slingan (rörvärmeväxlaren) överför ca. kw direkt vid tappning när DT = 5 grader och V = 0,3 l/s. Centralvärme retur 5 C EP 300 med värmepump och värmeanläggning för bostaden. 70 C Överhettningsvärmeväxlare Elektrisk backup 3 kw Tur Ret. Tryckmätare Kondensator Tryckmätare 80 C Fjärrvärme 60 C Elektrisk backup 3/6/9 kw 5 C Centralvärme - retur MX EP 300 EP 300 med värmepump med överhettningsväxlare (hetvattenskurs) EP 300 kopplad med fjärrvärme. Subject to change without notice Ändringar kan förekomma 3

7 Systemförslag EP 00 Solfångare Det finns flera olika typer solfångare. Gemensamt för dom alla är att verkningsgraden reduceras vid ökande temperatur i fångaren. Därför levererar solfångaren alltid värme i lägsta temperaturzon (se beskrivning på höger sida) i EP 00. Om solfångaren levererar mer värme än det som behövs i tanken, stiger temperaturen och solfångaren kommer att leverera värme i nästa temperaturzon. PT-ventilen öppnar vid 95 C och säkrar tanken mot överupphettning. pt-vent. Tryck- och temp. mätare 5 C MX Centralvärme retur Energibalans och temperaturzoner Högtemperaturzon för varmt bruksvatten Energi in: (prioriterad). Solvärme. Ev. värmepump 3. Elektrisk Medeltemperaturzon För värmeanläggning och ytterligare förvärmning av kallt bruksvatten Energi in: (prioriterad). Solvärme. 3. Elektrisk Energi ut:. Varmt bruksvatten Energi ut:. Värmeanläggning (rumsuppvärmning). Förvärmning av kallt bruksvatten När temperaturen i solfångeren är högre än i tanken, startar cirk.pumpen. Lågtemperaturzon Förvärmning av kallt bruksvatten Energi in:. Solvärme via nedre slingan (rör vvx.) Energi ut:. Förvärmning av kallt bruksvatten EP 00 med värmepump och solfångare för värmeanläggning i bostaden. Solfångare PT ventil MX Tryck- och temp. mätare Temp.- givare T>60 C 5 C Centralvärme retur EP 00 Sol EP 00 med vattenmantlad spis/vedugn och solvärme för värmeanläggning i bostaden. EP 00 med endast värmepump, där man önskar möjligheten för solvärme vid en senare tidpunkt eller behöver större volym än EP 300. Subject to change without notice Ändringar kan förekomma

8 MX pumpcentral - extrautrustning För centralvärmesystemer OSO MX pumpcentral innehåller en cirkulationspump, shuntventil, luftavskiljare och ett l. expansionskärl. Det hela är färdig monterad från fabrik i ett isolerad kabinett som är mycket enkelt att installera. Centralen kan placeras på valfri sida av tanken, och skruvas enkelt upp direkt på vägg bredvid EP. MX gör det smidigare att montera din anläggning, och den är även värme- och ljudisolerad. Den diskreta gråfärgen döljer hela pumpmontaget och är snygg och energieffektiv då den reducerar värmeförlusten från komponenterna inuti. MX pumpcentralen är tillgänglig i utvalda länder, kontakta din OSO representant för mer information. OSO MX ger en snygg och prydlig installation, samtidigt som den ljudisolerar och sparar energi genom att reducera värmeförlusten. Garanti: OSO har 0 års garanti på alla sina rostfria produkter. OSO rostfria trycktankar garanteras fria från material- och/eller fabrikationsfel i 0 år från inköpsdatum. Kostnader för utbyte av reklamerad produkt/del täcks av OSO i år från installationsdatum. Vid reklamationer som anmäls efter år besörjer OSO endast ny produkt/del. Elektriska komponenter och ventiler garanteras i år. OSO levererar en ny eller reparerad del fraktfritt till kund, förutsatt att defekt del har levererats till OSO inom veckor. Vid leverans: Kontrollera att produkten är oskadad. Om skada eller annat fel uppstått kontakta speditören eller återförsäljaren innan produkten används. Garantivillkor:. I fall fel beror på material- och/eller fabrikationsfel, skall OSO alltid kontaktas för avtal om utbyte/reparation och eventuella kostnader.. Garantin gäller endast vid normala, kommunala vattenkvaliteter i Sverige. 3. Vattenkvaliteten skall vara inom EU s dricksvattendirektiv 98/83 EC, eller reviderad version. (www.eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/en/consleg/998/ L/0998L en.pdf). Klorid innehåll: Max. 50 mg/l Sulfat innehåll: Max. 50 mg/l Kombination klorid/sulfat: Max. 300 mg/l (totalt). Montage och service skall utföras enl. föreskriven anvisning (se montage- och bruksanvisning) och vatten måste fyllas på innan ström tillkopplas. 5. Om varmvattenberedaren inte är i kontinuerligt bruk efter installationen, skall den genomspolas med rent vatten, minst gång i veckan, de första veckorna efter installation. Öppna varmvattenskranen i 5 min och låt vattnet rinna. 6. Fel grundat på felaktigt montage eller reparation, frost, övertryck, överspänning, åsknedslag eller utsättning för salthärdande processer, täcks inte av garantin. 7. Endast originala reservdelar från OSO skall användas. Laboratorieundersökning av eventuell skada kan beställas. 8. Beredaren skall monteras på sådant ställe så att inte följdskador kan uppstå vid eventuellt läckage. I fall beredaren skall installeras i rum/utrymme utan golvbrunn, måste automatisk avstängningsventil monteras för inkommande kallvatten. Subject to change without notice Ändringar kan förekomma 5

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Katalog Nr 27 1/3-13 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Rinkaby Rör - för privatperson

Läs mer