PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS"

Transkript

1 PANNOR PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS har rätt panna oavsett bränsle. 89% 92% 91% 11-06

2 ECO NATURE 40 VED MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT ALTERNATIV NY OCH MODERN VÄRMEPANNA FOCUS Eco Nature 40 är en ny och modern värmepanna som eldas med ved. Keramiskt roster och en efterbrännkammare möjliggör en hög förbränningstemperatur. Höga temperaturer ger en ren förbränning, vilket innebär att utsläppen av tjära och stoft är minimala. Dessutom kan energin som uppstår vid förbränningen utnyttjas på bästa sätt, vilket ger en på 91 %. UPPVÄRMNINGSKOMFORT FOCUS Eco Nature 40:s vedutrymme har konstruerats för 50 cm lång ved. En omgång ved förbrukas på cirka 2-2,5 timmar beroende på vedens kvalitet och påfyllningen av vedutrymmet. Automatiken i pannan stänger av rökgasfläkten när veden brunnit upp. Man behöver alltså inte besöka pannrummet efter sista påfyllningen. Pannan kopplas alltid till en ackumulator. Pumptermostaten i pannan styr en laddningsenhet som kopplas mellan pannan och ackumulatorn. Laddningsenheten ser till att temperaturen på vattnet som fylls på i pannan är tillräckligt hög. Suveränt resultat i miljötest! 91% MILJÖGODKÄND FOCUS Eco Nature 40:s konstruktion möjliggör en ren förbränning och har 91 %. En sugande rökgasfläkt förser pannan med ett jämnt och optimalt drag och styr förbränningen genom ett keramiskt roster. En hög kombinerat med en hög förbränningstemperatur minskar åtgången av ved. Samtidigt blir det enklare att värma upp pannan och rengöra den. Pannan har godkänts enligt gällande miljönormer av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

3 MARKNADENS RENASTE VEDPANNA! TEKNISKA DATA: FOCUS Eco Nature 40 har 91 % hög och är testad enligt EN Användning och underhåll av pannan sker på framsidan och ovanpå pannan. Mätare och reglage har placerats på lämplig höjd. Det är viktigt att komma ihåg att kvaliteten och fuktigheten på veden är av stor betydelse för hur mycket ved som går åt och hur bra pannan fungerar. Veden ska ha en fuktighetskvot på under 25 %. Pannan lämpar sig för 50 cm lång ved. Rekommenderad diameter på skorstenen är minst Ø 150 mm vid stålrör och minst 180x180 mm vid tegel (cirka 300 cm² = helt i tegel), höjden ska vara minst 5 m. ÖVERSIKT 1. Sugande rökgasfläkt 2. Skorsten vridbar i 180 grader 3. Påfyllningslucka 4. Asklucka 5. Rengöringslucka 6. Lucka för luftspjäll 7. Kabelgenomföring 8. Stigare till ackumulatortank anslutning R32 inv. 9. Retur från ackumulatortank anslutning R32 inv. 10. Avtappningsanslutning R15 inv. 11. Expansionsanslutning R25 inv. 12. Rökgastermometer/analys anslutning R15 inv. 13. Instrumentpanel 14. Inspektionsglas 15. Spjäll för överprimärluft 16. Spjäll för underprimärluft 17. Spjäll för sekundärluft 18. Stenullsisolering 75 mm 19. Keramiskt roster 20. Bafflar 21. Rörbränningsbalja 22. Vedutrymme 23. Eldstad 24. Konvektionsrör Ø Tekniska specifikationer FOCUS Eco Nature 40 Effekt kw volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) Vikt (kg) Konstruktionstryck Pa Konstruktionstemperatur ºC Min. drag mm Vp RSK-nr , Garanti 2 år enligt AA VVS -09 Reservation för mått- och konstruktionsändringar

4 EKO VED 25 VED FOCUS Eko Ved 25 passar till den lite mindre villan. För att tillgodogöra pannans effekt är en ackumulatortank på liter att rekommendera. Varmvatten till hushållet produceras i ackumulatortanken. panna. Tjockleken på plåten är 5 mm i alla rökgasberörda ytor. Alla driftreglage sitter på pannans front. För en större villa finns FOCUS Eco Nature 40 som har en på 91 %. Eldstaden i FOCUS Eko Ved 25 är 62 liter och klarar 30 cm ved. FOCUS Eko Ved är konstruerad enligt underförbränningsprincipen. Förbränningen ger högre temperatur, mindre aska och bättre energiutvinning ur veden. FOCUS Eko Ved 25 är en bakåtansluten ÖVERSIKT 1. Stigare/ expansion R25 2. Retur R25 3. Expansionsanslutning 4. Dr agregulator R20 5. Avtappning R15 6. Kylslinga Ø Rökrör 255x Ter mometer 9. Manometer 10. Sotlucka 11. Påfyllningslucka 12. Asklucka 13. Rökrör sanslutning 245x Givar anslutning 15. Primär luft 16. Sekundär luft Tekniska specifikationer FOCUS Eko Ved 25 Effekt kw Ved volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) Vikt (kg) Min. drag mm Vp Konstruktions- tryck (bar) RSK-nr , Garanti 2 år enligt AA VVS -09 Reservation för mått- och konstruktionsändringar

5 PE-25 PELLETS SPANNMÅL VED FOCUS PE-25 är som standardutförande avsedd för pellets- och spannmålseldning. Som tillbehör finns vedeldningsats. Lämplig ackumuleringsvolym är liter. Med Ackman soltankar finns möjligheten att komplettera värmeanläggningen med solfångare. Med pellets och solfångare får du den optimala biobränsleanläggningen. Skorstenen bör anpassas till den låga rökgastemperaturen för att kondensskador ej skall uppstå. Kondens motverkas med en insatspipa i skorstenen eller en draglucka (dragmix) på pannans rökrör. Vid fastbränsleeldning skall skorstenen anpassas för detta. REKOMMENDERAD SKORSTEN: TEGEL 150x150 mm STÅL ø120 mm Rekommenderade mått vid 6 meter TILLBEHÖR Vedeldningsutrustning Dragmix Ackumulatortankar - se separat produktblad MANÖVERPANEL 1. Tr yckmätare 2. Pannter mometer 3. Ter mostat / brännare 4. Överhettningsskydd Tekniska specifikationer FOCUS PE-25 ÖVERSIKT 1. Sotlucka 2. Inspektionslucka 3. Asklucka 4. Asklåda 5. Ställbar a fötter 6. Expansion R25 inv. 7. Fr amledning R25 inv. 8. Retur R25 inv. 9. Ansl. R20 inv. dragregulator 10. Ansl. för dykrör R15 inv. 11. Avtappning R15 inv. 12. Manöver panel 13. Rökrör sanslutning 14. Kabelgenomför ing 15. Rökrör Effekt kw Pellets volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) Vikt (kg) Min. drag mm Vp RSK-nr , Garanti 2 år enligt AA VVS -09 Reservation för mått- och konstruktionsändringar

6 PE-20/30 PELLETS VED EL EKONOMI FOCUS PE-20 och PE-30 är mycket välisolerad, vilket medför små stilleståndsförluster. Med sin enkla rengöring och sin höga på 92 % undviker man onödiga energiförluster. KVALITET Pannans eldstadsdel är utförd i 5 mm cortenstål, vilket är en legering som tål höga temperaturer och ger en lång livslängd på pannan. ALTERNATIV ELDNING FOCUS PE-20 och PE-30 är som standardutförande avsedd för pelletseldning. Som tillbehör finns oljeeldningsutrustning och vedeldningsats. Pannan kan eldas med ved som komplement, men är ej avsedd för konstant vedeldning då och miljövärden ej är så höga. 92% VARMVATTEN Den utbytbara varmvattenslingan gör att man får friskt och nyproducerat varmvatten utan risk för bakterietillväxt. Vid större varmvattenbehov rekommenderas att en ackumulatortank med beredare monteras. SKORSTEN Till FOCUS PE-20 rekommenderar vi en skorstensdiameter på 120 mm och till PE mm. Med minsta drag på mm vp. För att undvika kondens i skorstenen rekommenderar vi att en dragbegränsare monteras i pannans rökrör vilket finns som tillbehör. Rådgör alltid med skorstensfejarmästaren i din kommun angående din skorsten. ELPATRON En 6 kw elpatron är standardutrustning i PE-20 och PE-30. Pannan är förberedd för ytterligare en elpatron på 3 kw alternativt 6 kw så att den totala eleffekten kan bli 12 kw. Vid eldrift värms endast den övre panndelen för att prioritera värmeproduktion. Varmvattenproduktionen blir något begränsad vid eldrift men man minskar värmeförlusterna. TILLÄGGSUTRUSTNING Vedeldningssats: roster, dragregulator, sidoplåt och vedlucka med draglucka. Oljebrännarsats: oljebrännarlucka, sidoplåt. Dragmix Shuntautomatik KONSTRUKTIONSTRYCK bar

7 PELLETSELDNING - FÖR EN BÄTTRE MILJÖ ÖVERSIKT 1. Sotlucka 2. Eldstadslucka 3. Asklucka 4. Täcklucka alt, plåt för montering av pelletsbrännare 5. Shuntventil ansl. 20 INV. 6. Rökrör 7. Ställbar a fötter 8. Expansionsledn. ansl Ansl. av dr agregulator 10. Avtappning ansl Källar retur 12. Var mvattenslinga 13. Manöver panel 14. Elkopplingslucka 15. Elpatron 6 kw (+6 kw) 16. Ansl. Cu varmvatten 22 mm 17. Ansl. Cu kallvatten 22 mm 18. Termisk temperaturgränsare ansl. 15 Tekniska specifikationer FOCUS PE-20/30 1. Övre baffel 2. Nedre baffel 3. Eldstadsbaffel 4. Plåt för pelletsbrännar anslutning 5. Asklåda Typ Effekt kw* Pellets El olja/ved volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) Vikt (kg) Min. drag mm Vp RSK-nr PE-20 PE * * * Förberedd för 9 eller 12 kw Garanti 2 år enligt AA VVS -09 Reservation för mått- och konstruktionsändringar

8 PE-MILJÖ PELLETS VED EL MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT ALTERNATIV NYA GENERATIONENS VÄRMEPANNA FOCUS PE-Miljö är den nya generationens värmepanna, som har konstruerats speciellt för pellets. Pannan har ett stående baffelplåtar, vilket garanterar en hög. Samtidigt hålls askan som uppstår vid förbränning av biobränslen effektivt borta från eldytorna. Pannan har även ett stort askutrymme som förlänger asktömningsintervallet. Det går enkelt att sota pannan via stora luckor som finns på framsidan och i toppen på pannan. I och med pannans stora vattenvolym och den effektiva kamkopparslingan, rymmer pannan rikligt med varmt bruksvatten. UPPVÄRMNINGSKOMFORT FOCUS PE-Miljö lämpar sig som värmepanna för en villa och mindre hyreshus, tack vare ett brett effektområde (15-30 kw). Pannan har en standardeffekt på 6 kw el och kan även levereras med 13 kw (vid specialbeställning). 90% PELLETSELDNING Vid pelletseldning uppnås de bästa resultaten med en värmepanna som är konstruerad för pellets, eftersom pelletseldningens särdrag har tagits i beaktande när pannan planerats; askan som uppstår vid förbränning av biobränslen, rengöring av pannan och tillgång till bruksvatten. ALTERNATIV ELDNING FOCUS PE-Miljö fungerar även med olja och under en kortare tid kan ved eldas i pannan med hjälp av en tillbehörssats som kan fås som tilläggsutrustning. Om behovet av varmt bruksvatten är särskilt stort rekommenderar vi en separat ackumulatortank (t.ex. 500 liter) vid sidan om pannan. Ackumulatorn möjliggör användning av solvärme som ett komplement till eldningen med pellets. MILJÖGODKÄND Pannan har godkänts enligt gällande miljönormer av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

9 NYA GENERATIONENS PELLETSPANNA TEKNISK DATA: FOCUS PE-Miljö fungerar med en hög. Tester som har utförts av ett oberoende testinstitut (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) visar att pannan har en på över 90 % när pannans effekt uppgår till 25 kw. Användning och underhåll av pannan sker på framsidan och i toppen på pannan. Mätare och reglage har placerats på lämplig höjd. ÖVERSIKT: 1. Kontrollpanel 2. Kopplingsutrymme (bakom utrymmet finns elpatronen ) 3. Servicelucka 4. Brännarlucka 5. Asklucka 6. Avtappningsanslutning R1/2 utv. 7. Rengöringslucka 8. Hetvattenanslutning R1 inv. 9. Varmvattenslinga (med flänsanslutning) anslutningar Ø 22 mm Cu 10. Givaranslutning R1/2 inv. 11. Blandningsventil R3/4 inv. 12. Anslutning för draglucka R3/4 inv. 13. Expansionsanslutning R1 inv. 14. Skarvadapter för rökrör (kan vridas uppåt och bakåt) 15. Rengöringslucka (en dragbegränsare kan bifogas) 16. Kabelgenomföring ø Tekniska specifikationer FOCUS PE-Miljö Effekt kw Pellets / (ved) El volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) Vikt (kg) Konstruktionstryck Pa Konstruktionstemperatur ºC Min, drag mm VP RSK-nr / (25) 6(13) * Garanti 2 år enligt AA VVS -09 Reservation för mått- och konstruktionsändringar * Vid användning av pellets är djupet på eldstaden 480 mm. Vid användning av ved är djupet på eldstaden 380 mm. Rekommenderad diameter på skorstenen, metall minst Ø 150 mm², tegel minst 160x160 mm² (cirka 250 cm²). Höjd minst 5 m. Med hjälp av vinkelröret kan rökrörsanslutningen riktas bakåt eller uppåt.

10 PELLETS VED EL OLJA D2 MILJÖ PANNAN FÖR MILJÖMEDVETNA FOCUS D2 Miljö - KOMBIPANNA Vi har vidareutvecklat pelletsdelen på kombipannan FOCUS D2 Miljö för att klara nutidens miljökrav och därmed ger den nu en på över 89 %. FOCUS D2 Miljö är utrustad med helt separata eldstäder och rökkanaler för pellets-, olja- eller vedeldning. Först vid rökrörsanslutningen går de samman i ett gemensamt rökrör ut till skorstenen. En 6 kw elpatron är standard i FOCUS D2 Miljö. Med FOCUS D2 Miljö ordnar du uppvärmningen med det energislag som för tillfället passar dig bäst. Pannan kan automatiskt övergå till pellets, el eller olja när veden brunnit ut. 89% LÄTTSKÖTT Alla luckor är placerade på pannans front för enkel rengörning framifrån. Luckornas storlek är väl tilltagna för att underlätta skötsel och uraskning. Pelletsdelen är försedd med en stor asklåda för att öka rengörningsintervallerna. VEDELDNING För att uppnå höga förbränningstemperaturer använder FOCUS D2 Miljö omvänd förbränningsteknik och keramisk brännkammare. Eldstaden rymmer 65 liter och klarar 35 cm ved. Vid eldning mot ackumulatortank uppfyller FOCUS D2 Miljö de krav som ställs på en miljögodkänd vedpanna. ALLTID FRISKT VATTEN På varmvattensidan är FOCUS D2 Miljö utrustad med en genomströmniningsväxlare (batteri) av koppar. Varmvatten värms i samma takt som man förbrukar det. Detta medför att man alltid får friskt varmvatten på tappställena. Växlaren är utbytbar om något skulle hända.

11 KO M B I PA N N A MED PELLETSDEL 10 TEKNISKA DATA: Översiktbild: 170 ÖVERSIKT 1. Tappvattenslinga Översiktbild: Tappvattenslinga 15. Shuntventil DN25 inv. 2. Påfyllningslucka ved 16. Avtappnings anslutning DN15 inv. 3. Vedbrännarens servicelucka 4. Vedbrännarens konvektionskanal rengöringslucka 17. Givarficka för temperaturbegränsare 5. Pelletsbrännarlucka 6. Pelletsbrännarens konvektionskanal rengöringslucka och ackumulatorns laddningsautomatik 7. Asklucka för pelletsbrännaren 8. Vedbrännarens DN25 inv. ventil för primärluft 9. Vedbrännarens ventil för sekundärluft 18. Förbränningsbalja 10. Shuntventil 11. Rökröranslutning 250 x Baffelplåt för pellets 12. Anslutning för TIGEX-dragregulator 13. Säkerhets-/expansions-/stigare 20. Övre baffelplåt för vedtill ackumulator anslutning DN25 inv. 21. Nedre baffplåt fördn25 ved 14. Retur från ackumulator inv. 15. Shuntventil DN25 inv. 22. Kabelgenomföring 16. Avtappnings anslutning DN15 inv. 17. Givareficka för temperaturbegränsare och ackumulatorns 23. Manöverpanel laddningsautomatik DN25 inv (790) 18. Balja Kopplingslucka 19. Pelletskammarens baffelplåt 25. Lucka för elpatroner 20. Konvektionskanalens övre baffelplåt 21. Konvektionskanalens nedre baffelplåt 26. Stenullisolering 75 mm 22. El-intag Påfyllningslucka ved Tappvattenslinga Vedbrännarens servicelucka Vedbrännarens konvektionskanal rengöringslucka Påfyllningslucka ved Pelletsbrännarlucka Pelletsbrännarensför konvektionskanal rengöringslucka Asklucka ved Asklucka för pelletsbrännaren Vedbrännarens ventil förved primärluft Sotlucka för Vedbrännarens ventil för sekundärluft Shuntventil Pelletsbrännarlucka 11. Rökröranslutning 250 x Anslutning för TIGEX-dragregulator Sotlucka för pellets Säkerhets-/expansions-/stigare till ackumulator anslutning DN25för inv. pelletsbrännaren Asklucka Retur från ackumulator DN25 inv. Shuntventil DN25 inv Ventil för primärluft, ved 16. Avtappnings anslutning DN15 inv. Givareficka för temperaturbegränsare och ackumulatorns Ventil för sekundärluft, ved laddningsautomatik DN25 inv. Balja Shuntventil 19. Pelletskammarens baffelplåt Konvektionskanalens övre baffelplåt Rökröranslutning 250 x Konvektionskanalens nedre baffelplåt 22. El-intag Sotlucka samt anslutning för dragmix Manöverpanel El-kopplingslucka Expansion-/stigare till ackumulator 25. Lucka för elpatroner 26. Stenullisolering 75 mm anslutning DN25 inv. 14. Retur från ackumulator DN25 inv (790) 23. Manöverpanel 24. El-kopplingslucka 25. Lucka för elpatroner 26. Stenullisolering 75 mm REKOMMENDERAD SKORSTEN STANDARDUTRUSTNING Metall: Ø150 mm Tegel: Ø250 cm Minimum längd på rökkanal 5 m Trevägs shuntventil Manometer/tryckmätare Rakt rökrör Dragregulator Rengörningsverktyg REKOMMENDERAD ACKTANKSTORLEK 1000 liter Tekniska specifikationer FOCUS D2 Miljö Effekt kw Pellets El Ved volym (liter) Huvudmått (mm) Mått på eldstaden (mm) höjd bredd djup Vikt (kg) KonstruktionsMax driftmin. drag tryck bar temperatur ºC mm Vp Garanti 2 år enligt AA VVS ,5 RSK-nr Reservation för mått- och konstruktionsändringar

12 PAKET VEDPAKET & PELLETSPAKET Vi tar ansvar för miljön. Hur gör du? 91% 91% - ETT DRIFTSÄKERT SKRÄDDARSYTT PAKET SOM VÄRNAR OM MILJÖN. VEDPAKET 1500 RSK: FOCUS Eco Nature st acktankar 500 UB + acktank 500 MB + laddomat 21 + shunt + 4 st termometrar VEDPAKET 1500 RSK: FOCUS Eco Nature 40 + acktank 750 UB + acktank 750 MB + laddomat 21 + shunt + 4 st termometrar VEDPAKET 2250 RSK: FOCUS Eco Nature st acktankar 750 UB + acktank 750 MB + laddomat 21 + shunt + 6 st termometrar SAMTLIGA PAKET FINNS ÄVEN MED 15 METER SOLSLINGA. 92% - DIN BÄSTA FÖRSÄKRING ÄR ETT SAMSPELT LAG. PELLETSPAKET RSK: FOCUS PE-20 + brännare IWABO Villa S1X eller S2 + matarskruv 1500 mm + pelletsförråd 250 liter VÅRA ÖVRIGA PRODUKTER Varmvattenberedare Solsystem Pelletsbrännare Fjärrvärmecentraler Avfuktare Flisanläggningar Ackumulatortankar Hydroforer Genomströmningsvärmare Kontakta oss för broschyr eller mer information. Återförsäljare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN KALMAR TEL FAX

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner PE-20/PE-30 PANNA FÖR PELLETS/EL Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis.

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner

Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis. Pannorna går att olje- eller vedelda. I pannorna finns en elpatron

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment koldioxidneutralt Modern vedeldning är bekväm, elda endast en gång per dygn GLÖM ALLT OM GAMMALDAGS VEDELDNING Med en modern anläggning

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1 PBD SE 0605-1 Villapanna 7 VEDEX 1000 639194 VEDEX 1000 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner.

Läs mer

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor.

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. GILLES VÄRMEPANNOR - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. HPK-RA 12,5-160 - Högpresterande pelletspanna. Pannan tillverkas enligt de högsta kvalitetskraven. All svetsning sker så att inga spänningar

Läs mer

VEDA Fastbränslepannor. Flis Pellets Spannmål Ved

VEDA Fastbränslepannor. Flis Pellets Spannmål Ved VEDA Fastbränslepannor Flis Pellets Spannmål Ved Nu tar vi ytterliggare ett nytt steg i Värmeackumulator. Vi har breddat vårt sortiment på ved, flis och pellets pannor. Nu kan vi erbjuda pannor från 20

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning PBD SE 1051-5 VEDEX 3300 639214 7 Villapanna för ved VEDEX 3300 Beskrivning Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator VEDEX 3300 är en villapanna för vedeldning (0,5 m), men kan med tillsats

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Försprång genom kvalitet Keram 33-93 Keram Airex 25-50 GreenEnergy Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Effektiv pyrolysförgasning ger hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan Vedmagasin

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+ INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Ariterm 35+ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 2 Installation... 4-5 Installation av temperaturbegränsningsventil... 6 Mått och anslutningar... 7 Tekniska uppgifter och tvärsnitt

Läs mer

fastbränslepannor flis pellets ved För ett tryggt och ekonomiskt värmesystem

fastbränslepannor flis pellets ved För ett tryggt och ekonomiskt värmesystem fastbränslepannor flis pellets SPANNMÅL ved För ett tryggt och ekonomiskt värmesystem 1 För att kunna erbjuda dig de bästa lösningarna för framtidens värme tar vi nu ytterligare ett steg inom Värmeackumulator

Läs mer

Gäller fr. o. m. 120201

Gäller fr. o. m. 120201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 120201 Moms 25% Elpatroner 2 Elkassetter 2 Tillbehör för elpatroner och elkassetter 3 Villapannor el, utan varmvattenberedare 3 OBS! Ersätter Cirkaprislista med tryckdatum

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda Uppvärmning med ved BioControl 18-40 Lambda 18-40 Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 företag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

Installation Drift Skötsel

Installation Drift Skötsel Installation Drift Skötsel Flexibel systemtank Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Säkerhetsföreskrifter Uppställning, ombyggnad Brandfara! Lödnings- och svetsningsarbeten kan försorsaka

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar STANDARD PRISLISTA 2015-04-01 Värmetankar för alla energislag Villatankar Bufferttankar Fastighetstankar sida 1 TIDA300 600x600x1540-1620 3 bar En rektangulärt isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar.

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning Pelletsvärme bekväm pelletsvärme M I L J Ö V Ä N L I G O C H E K O N O M I S K Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Elpatroner PRISGRuPP 1 A

Elpatroner PRISGRuPP 1 A Gä r lle. fr.o 01 02 11 m. CIRKAPRISLISTAN samtliga priser exkl. ElpatronEr 2 ElkassEttEr 2 tillbehör för ElpatronEr och ElkassEttEr 3 Villapannor El, utan VarmVattEnbErEdarE 3 tillbehör för Elpannor utan

Läs mer

Prislista. Gäller fr.o.m 2015-10-01. www.baxi.se 1

Prislista. Gäller fr.o.m 2015-10-01. www.baxi.se 1 Prislista Gäller fr.o.m 2015-10-01 www.baxi.se 1 Vedpannor Excellent Produkt Vedmagasin Djup x Bredd x Höjd Vikt Rsk/Art.nr Pris exkl. moms Pris inkl. moms Excellent 30 130 lit 1240x650x1284 505 kg 6201584

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000 0 120 MOS SE 0224-3 011363 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING 60 40 80 2 20 100 1 3 0 4 Innehåll 1 ill Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt Pelletseldning enkelt, billigt och miljövänligt Bränslepellets av god kvalité består bara av hårdpackat trä, inget annat. Överblivet spån från sågverk pressas till små bränslestavar och blir ett lätthanterbart

Läs mer

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30 Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA.013-04-30 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Solid är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

PELLUX 200. Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning. Princip. Installation. Skötsel.

PELLUX 200. Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning. Princip. Installation. Skötsel. PBD SE 1209-5 Villapanna för pellets eldning 7 PELLUX 200 639283 PELLUX 200 Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning Skorstensvänlig, dragbegränsare medlevereras som

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

PELLUX. Villapanna för pelletseldning, el och olja. Beskrivning. Villapanna för pelletseldning, PBD SE PELLUX

PELLUX. Villapanna för pelletseldning, el och olja. Beskrivning. Villapanna för pelletseldning, PBD SE PELLUX PBD SE 0727-4 Villapanna för pelletseldning, el och olja 639171 7 PELLUX PELLUX Villapanna för pelletseldning, el och olja Beskrivning PELLUX är en specialutvecklad kombipanna för pelletseldning. Eld staden

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

kökspannor top of the line

kökspannor top of the line kökspannor top of the line Komfort, Besparing, Säkerhet och rikligt med värme Förbränningskammaren har en speciell vattenmantling som producerar riktigt höga temperaturer, tack vare dubbelförbränning värmer

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK LEK 11 12 1 10 10 9 9 7 7 8 8 MOS SE 9711-1 011578 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR 11 12 1 Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare. Datum 2012-05-21, rev 0

Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare. Datum 2012-05-21, rev 0 Baxi Pelletspanna Panna för pelletsbrännare Datum 2012-05-21, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 TILL ANVÄNDAREN 3 LEVERANSKONTROLL 3 ANSVAR 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 3 SÄKERHET 3 REKLAMATION

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa, Finland Tel. +358 6 487 4700 Fax +358 6 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone.

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa, Finland Tel. +358 6 487 4700 Fax +358 6 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone. MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa, Finland Tel. +358 6 487 4700 Fax +358 6 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone.fi VÄRMECENTRALER Lantbruksföretagarens val! Större produktionsutrymmen

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB 2001-10 Vedolux 40 UB Teknisk handledning Installation, drift och skötsel Vedpanna Vedolux 40 UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post: info@varmebaronen.se

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR VEDPANNA

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR VEDPANNA INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR ECO NATURE 40 VEDPANNA METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM - EXPERT PÅ

Läs mer

LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224. Mångsidig regulator för styrning i värmesystem

LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224. Mångsidig regulator för styrning i värmesystem LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224 Mångsidig regulator för styrning i värmesystem LADDOMAT MR Mångsidig regulator för styrning i värmesystem Laddomat MR är en vidareutveckling och ersättare av

Läs mer

Villapanna för vedeldning mot ackumulator

Villapanna för vedeldning mot ackumulator PBD SE 1236-3 Villapanna NIBE TM Vedex 1000 NIBE TM 639194 Vedex 1000 7 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner. Keramikroster med

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering Rev. 08-09-15 INLEDNING Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Pellets 220 är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@luoma.net.

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@luoma.net. MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@luoma.net Värmecentraler Lantbruksföretagarens val! Större produktionsutrymmen betyder ofta

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

effecta Woody 35 Installation Skötsel Service Montering Rev. 010-12-15

effecta Woody 35 Installation Skötsel Service Montering Rev. 010-12-15 effecta Woody 35 Installation Skötsel Service Montering Rev. 010-12-15 Innehållsförteckning Innehåll 2 Garanti 4 Allmänt 5 Till installatören 6 Systemets delar 7 Systemets delar 8 Miljö 9 Komponentplacering

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner

Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer