Strategier och metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier och metoder"

Transkript

1 Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 1

2 Innehållsförteckning Inledning Abstrakta kalkylmetoden Adoptionsmetoden Alternativmetoden Anonyma vittnen Astrologi Avfärda Back to basic Balansstrategi Beslutstaktik Betalningsanståndsmetoden Big Bang Bottom-Up planning Brainstorm Brusmetoden Category management Cockpit strategi Cold call Conjoint studie Cykliska karriärstegen Decapitare Den icke närvarande förhandlaren Disarming by minefield Distansera Domedagsmetoden Dominoeffekt Efterkonstruktionsmetoden Eländesmetoden Etikett Expansionsstrategi Fakturametoden Follow the sun Fysisk distansering Följa John strategi Förberedelsemetoden Förbrödra Förträngningsmetoden Guldklubb Gulla Göteborgsmaffia Hands on management Hemmagjord fallskärm Hidden agenda Hollywoodeffekt Hoppande majoritet Här och nu metoden Informationsmetoden Initialmetoden (soldatregeln) Innesäljarestrategi Instrumentmetoden Internprissättning Intäktsimport Investeringsmetoden (kreativ bokföring) Isfront ISO metoden Just in time Kalle Anka metoden Kanalisera Kardinalmetoden Katalysator Klapp-på-axeln-metoden Koncernfråga Konkurrentmetoden Konsekvensmetoden Konspirationsmetoden Kontrastmetoden Kopieringsmetoden Kundkraftstrategi Lagervärderingsmetoden (kreativ bokföring) Leasingmetoden (kreativ bokföring) Lobba Management by change Management by confusion Management by consensus Management by democratic dictatorship Management by destruction Management by details Management by enemies and friends Management by external affairs Management by fear Management by jojo Management by LIFO Management by nonsens Management by pressure Management by questions Management by solutions Management by split Management by storytelling Matematikmetoden Mervärdesstrategi Middle Up-Down planning Misskrediteringsmetoden Mjölkstrategi Name dropping Nattmangla Naturlig kartellstrategi Nedmonteringsmetoden Negativt erbjudande Nålstickstaktik Omkostnadsexport On demand Passiv ÅF-strategi Penetrationsstrategi Pikningsmetoden Politiskt misstag Portföljstrategi Portionskostnadsmetoden Positiv metoden Positiva konflikter Prisdumpa Produktkostnadsmetoden (kreativ bokföring) Red flag Riskanalys Robotiseringsstrategi Rysk demokrati Rysk roulett Selektiv kompetensexponering Skam och skuld metoden Sluggermetoden Snuttifieringsmetoden Status och titel Steg för steg process Straffeftergiftsmetoden Strutsmetoden SWOT Tactics by reduction Taktisk expansionsstrategi Top-Down planning Trashing Trovärdighetsmetoden Trust game Tröskelstrategi Tvillingmetoden Tvärtommetoden Utfrysningsmetoden Vän metoden Växthusmetoden Överinlärning Övervintra Ordlista by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 2

3 Inledning Det förekommer många strategier och metoder i en organisation. Sammanställningen definierar och beskriver kortfattat 138 stycken. Redovisningen har gjorts i bokstavsordning. För att underlätta tillgängligheten har redovisningarna försetts med hänvisningar till andra närliggande strategier och metoder i syfte att underlätta genomläsningen. Det är omöjligt att göra en fullständig förteckning över alla knep som människan använder för att påverka omgivningen, men bara det faktum att denna sammanställning har tillkommit utifrån studier av den faktiska verkligheten borde stämma till eftertanke, eftersom det finns många andra snarlika gruppbeteenden som kan användas/identifieras genom kunskap om närliggande strategier och metoder. De flesta strategier och metoder går att träna upp och kan användas i skiftande sammanhang. Omvänt kan förståelsen för en strategi eller en metod leda till kraftfulla motåtgärder för den som förstår dess konstruktion. Strategierna och metoderna är beskrivna utifrån utövarens perspektiv. Således överlåts till läsaren att bedöma konsekvenserna för tredje part; samhälle, ledare, medarbetare och konsumenter, samt huruvida strategierna och metoderna kan anses vara moraliskt uppbyggande eller moraliskt nedbrytande. De redovisade fördelarna och nackdelarna är att betrakta som exempel. De bör därför endast läsas som en vägledning. Läsaren kan alldeles säkert göra egna kompletteringar utifrån egen erfarenhet. Några strategier och metoder har en likartad konstruktion men har ändå redovisats separat. Avvägningen har ibland varit svår by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 3

4 Abstrakta kalkylmetoden En företagsledning begär ofta någon form av kalkyl för att känna sig bekväm inför ett beslut, även om det ibland kan vara väldigt svårt att logiskt "räkna hem" en investering. Metoden bygger på en uppdelning av ett antal relevanta argument (premisser) som godkänns oberoende av varandra, för att därefter, som om det vore den enda sanningen, sammanföras till en helhet, mot vilket beslutet fattas. Hypotetiskt exempel Koncernstaben för marknadskommunikation ska motivera en investering på 200 miljoner kronor i företagets varumärke under budgetåret. Koncernledningen, som huvudsakligen består av ingenjörer, har begärt en kostnads och intäktsanalys. Föredragande: Ett varumärke är som en försäkring (ett konkret och tydligt objekt) inför framtiden. Som en premie mot obehagliga händelser som vi inte känner till idag, men som vi vet kommer att inträffa. Koncernledning: Jaha! Föredragande: Vi har idag två miljoner kunder varav (gärna understödda med olika typer av fakta).. och vårt vision.. (koppling till redan beslutade åtaganden) Detta är vi väl alla överens om (ledande fråga)? Koncernledning: Javisst (bekräftelse). Föredragande: Vi omsätter 25 miljarder kronor per år vilket ger kronor per kund i omsättning och med 15 procents nettomarginal ger det kronor som varje kund bidrar med till företagets lönsamhet, eller drygt 3,7 miljarder kronor per år efter avskrivningar. Ni är med på hur jag resonerar (visst låter väl 200 miljoner som en struntsumma!!)? Koncernledning: Javisst, vi är med (bekräftelse). Föredragande: Vi har i marknadsundersökningar (med vilka man kan redovisa nästan vad som helst) kommit fram till att över 80 procent av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vårt arbete. Vilket är väldigt bra i jämförelse med våra konkurrenter (vi har gjort ett mycket bra jobb hittills!!) Koncernledning: Det var roligt att höra. Det är inte varje dag vi får beröm. Föredragande: Om antalet nöjda kunder minskade med bara 10 procent, från 80 till 70 procent och hälften av de kunderna skulle lämna oss då skulle vi förlora nästan 200 miljoner kronor bottom line per år. För att inte tala om den försämrade goodwillen. Vilket på lång sikt skulle kunna få förödande konsekvenser!! Att få en ny kund kostar oerhört mycket i jämförelse med att behålla de kunder man redan har! (etablerad sanning) Koncernledning: Ja absolut. Föredragande: Ett varumärke är en försäkring, ett skydd mot detta. Ta Mercedes och Skoda som exempel, vilket bilmärke tror ni har störst chans att klara en krissituation (vilken vill ni jämföras med)? Koncernledning: Mercedes. Föredragande: Varför då? Koncernledning: Därför att dom är starkare i marknaden. Föredragande: Precis (beröm). De har ett starkt etablerat varumärke. Precis som vi (projicering). Och det är därför vi måste fortsätta investera och berätta vilka vi är och vad vi står för. Tvåhundra miljoner är bara 8 promille (egentligen en struntsumma) av vår totala omsättning. Koncernledning: Jasså inte mer. Föredragande: Tänk på var försäkringar kostar (knyt ihop säcken). Koncernledningen: Det är väldigt dyrt med försäkringar. Väldigt dyrt. Detta känns viktigt. Kan vi bifoga underlaget till protokollet? Föredragande: Självklart. eller Rune är Göteborgare. premiss 1 Rune är rik. premiss by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 4

5 Alltså är Göteborgare rika. slutsats resonemanget leder till en "form av kalkyl" som kan användas som ett (även om bristfälligt) underlag för beslut en svår beslutsituation (som egentligen inte kan baseras på kostnads/intäktsanalys) härleds ur "en form av logik" företagsledningen förväntas "förledas" av logiken en kritisk person kan, utifrån ett logiskt resonemang, ganska enkelt försvåra hela beslutsprocessen riktar sig främst till ingenjörer och ekonomer som har behov av (är betydligt mera vana vid) ett matematiskt beslutsunderlag Jmf Beslutstaktik Jmf Koncernfråga Jmf Konsekvensmetoden Jmf Portionskostnadsmetoden Jmf Trovärdighetsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 5

6 Adoptionsmetoden En lobbymetod som utförs genom att ett särintresse utser en fadder för varje beslutsfattare och/eller för hans rådgivare eller mot en utvald grupp av journalister, vars uppgift är att på ett diskret och okontroversiellt sätt påverka en beslutsprocess, i en för särintresset positiv riktning. Det går att uppnå häpnadsväckande resultat genom en målmedveten enskild lobbying mot enskilda beslutsfattare. Särintressets medlemmar adopterar var sin beslutsfattare eller rådgivare och utövar därefter diskreta men målmedvetna påtryckningar. Genom att bygga upp, eller utnyttja redan etablerade kompisrelationer, kan beslutsfattarens och rådgivarnas preferenser påverkas i en för särintresset positiv riktning. okomplicerad metod som inte förutsätter någon djupare kunskap om lobbyism kan vara förbluffande effektiv förutsätter tillgång till beslutskulissen, i vilken de personliga relationerna mellan faddern och beslutsfattaren/rådgivaren blir avgörande för framgång förutsätter taktkänsla och bör utföras på ett så spontant och naturligt sätt som möjligt Jmf Gulla Jmf Lobba Jmf Management by LIFO Jmf Växthusmetoden Föräldrarna adopterade politikerna och lyckades stoppa nedläggningen av Latorps skola; De femton politikerna i barn- och områdesnämnden adopterades var och en av en förälder. Föräldern byggde en relation till politikern. De pratade inte så mycket politik utan bjöd ut dem till Latorps skola. Det är svårare att lägga ner något man sett. Politikerna delades ut och de med vänstersympatier adopterade vänsterpolitiker, de med högersympatier adopterade högerpolitiker./ / Och föräldrarna vann. Inget parti var för en nedläggning när beslutet fattades. 1 DN by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 6

7 Alternativmetoden I en kritisk situation kan det vara olyckligt att ställa ett ultimatum utan handlingsutrymme, eftersom det kan framkalla hårda motsättningar vars följder är svåra att förutse. En uppenbart felaktig eller kränkande behandling kan förena de mest skilda personalkategorier och särintressen i oheliga allianser vars samlade kraft kan bli påtaglig. Alternativmetoden syftar till att ge omgivningen, dvs. inte den/de direkt berörda, en upplevd valmöjlighet vilket sätter ledningen i en bättre position eftersom "..den åtminstone föreslår några alternativ..". Metodens mål är att ge ett sken av förhandlingsutrymme, med vilken den oengagerade kan finna en ursäkt att fortsätta vara oengagerad. Grundregeln är att det bör finnas minst två, gärna tre, men inte fler än fem, olika alternativ att välja mellan. Alternativen kan presenteras momentant (alla på en gång) eller kronologisk (över en längre tidsperiod) vilket helt beror av rådande situation. Vid kronologisk ordning är det viktigt att "hålla ihop" förslagen så att de inte uppfattas som enskilda ultimata beslut, utan som en sammanhängande grupp av möjligheter. Exempel 1 Ett skandinaviskt företag har 500 anställda. En tillverkningsenhet med 60 anställda ska läggas ner och flyttas till en mindre stad i Indonesien. De berörda erbjuds: möjlighet till motsvarande arbete på den nya tillverkningsorten; gratis språkutbildning; hjälp med att finna ny bostad; ett startbidrag på SEK per familjemedlem samt fri resa alt. sex månaders avgångsvederlag Exempel 2 Ett internationellt företag med utländska ägare vill göra sig av med organisationens ineffektiva småbarnsföräldrar i länder där lagstiftning och fackföreningar lägger hinder i vägen. Småbarnsföräldrarna erbjuds: nattjänstgöring eller tvåskift (tidig morgon alt. sen kväll) alt. en tjänst som innebär omfattande resor nationellt och internationellt alt. tjänstgöring på annan (omöjlig) ort alt. sex månaders avgångsvederlag ger ett sken av valfrihet försvårar bildandet av organiserat motstånd initiala utredningskostnader förekommer i diverse skepnader Jmf Förträngningsmetoden Jmf Hidden agenda Jmf Management by confusion Jmf Management by destruction by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 7

8 Jmf Matematikmetoden Jmf Misskrediteringsmetoden Jmf Nedmonteringsmetoden Jmf Negativt erbjudande Jmf Nålstickstaktik Jmf Pikningsmetoden Jmf Rysk demokrati Jmf Utfrysningsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 8

9 Anonyma vittnen Anonyma vittnen är en metod för att identifiera en eller flera personer vars sociala auktoritet förhindrar en utredning. Exempel Kopieringspapper har systematiskt stulits från avdelningen under flera månader. Det är uppenbart att flera på avdelningen känner till vilken eller vilka som är skyldiga men frågan är känslig och någon enskild person kan inte utpekas. Vid direkt konfrontation möts utredaren av tystnad eller likgiltighet. Gruppmöte Personer som har kännedom eller möjlig kännedom om stölderna sammankallas till ett möte. Vid mötet beskrivs fakta och den/de skyldiga ombeds stiga fram. Syftet är att framkalla en kollektiv skuldkänsla. Enskilda möten Om ingen erkänner intervjuar utredaren samtliga mötesdeltagare enskilt. Det garanteras att den som lämnar information ska förbli anonym. Den utökade gruppen av personer (inte enbart den berörda avdelningens personal) ger en större trygghet och garanterar uppgiftslämnarnas anonymitet. Återsamling Om/när det finns ett tillräckligt starkt utpekande av den/de skyldiga återkallas samtliga personer. Den/de utpekade personerna ombeds stanna kvar medan övriga får lämna lokalen. ingen enskild kan i efterhand anklagas för illojalt uppträdande eftersom alla intervjuer sker anonymt återsamlingen blir en offentlig förnedring och en bekräftelse av rättvisa socialt starka grupper kan "hålla tätt" kan inte användas i rättsliga/juridiska processer men fungerar trots sin anonymitet som en effektiv social rättskipningsmetod bör genomföras med fler än färre deltagare för att garantera informationslämnarnas anonymitet, vilket är en förutsättning för att metoden ska fungera Jmf Den icke närvarande förhandlaren by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 9

10 Astrologi 2 Det är anmärkningsvärt att flera av världens ledare, ännu under 1900 talets sista decennier, låtit tyda stjärnorna i sökandet efter framtidens svar. Mystiken och ödets makt kan sökas i många olika källor. Stjärnornas inbördes placering och dess konsekvenser för människans har genom seklen fascinerat många ledare. Antikens filosofer studerade astrologi i likhet med flera av romarrikets kejsare. En tradition som, inom vissa kretsar, lever kvar långt in i modern tid. ett enkelt sätt att finna lösningar till komplexa problemställningar förutsätter att utövaren är övertygad om metodens giltighet tvivelaktig metod som endast bör användas i en sluten krets Bibeln, Koranen och andra religiösa skrifter kan ha samma effekt och fungera lika bra Jmf Management by nonsens Astrology can also have an impact upon political events. It has long been known that former President Ronald Reagan regularly consulted astrologers while he held office. According to Donald Regan in his book For the Record:...the president's schedule is the single most potent tool in the White House, because it determines what the most powerful man in the world is going to do and when he is going to do it. By humoring Mrs. Reagan we gave her this tool - or more accurate, gave it to an unknown woman in San Francisco who believed that the Zodiac controls events and human behaviour and that she could read the secrets of the future in the movement of the planets. Mitterand var til stjerner 3 Den smukke franske astrolog Elisabeth Tessier siger i en ny bog, at Frankrigs tidligere præsident, afdøde Francois Mitterand støttede sig til hendes råd gennem syv år. Astrologen hævder, at han aldrig tog en stor politisk beslutning uden at konsultere hende. Toppchef Bottenchef Vädur Skytt Fisk Oxe Skorpion Vattuman Tvilling Vädur Lejon Kräfta Vattuman Oxe Lejon Stenbock Skytt Jungfru Tvilling Vädur Våg Fisk Jungfru Skorpion Kräfta Tvilling Skytt Jungfru Kräfta 2 Sv. Akademins ordlista: Spådomskonst som bygger på himlakropparnas ställning. 3 Berlingske Tidende by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 10

11 Avfärda En medarbetare har frivilligt arbetat under en hel helg med att sammanställa ett förslag på ett nytt sätt att profilera företagets produkter. På måndag morgon har medarbetaren svårt att behärska entusiasmen och begär att få redovisa de enastående slutsatserna så snart som möjligt. Ledaren som haft en avkopplande helg på landet är helt oförberedd inför den flod av entusiasm som strömmar över honom, samtidigt som han snabbt inser att hela förslaget är dömt att misslyckas utifrån en rad olika perspektiv. Avleda, bromsa eller avfärda en idé/förslag/rapport kan vare en lika nödvändig som smärtsam process. Det finns ett antal standarduttryck som kan användas för att dämpa den negativa effekten. Grundregeln är att avleda/bromsa inleds med en positiv värdering snabbt följd av en avledande manöver, medan ett entydigt avslag inleds med ett tydligt avfärdande som följs upp med en förklaring. Vid behov kan ett avslag förstärkas genom antydningar om något som skulle kunna vara ännu värre. Avleda/bromsa.. jättebra, men inte just nu.... bra, men det bör utredas bättre.... härligt, men avvakta resultatet av.. innan vi går vidare.... visst, men du måste få detta klart (annat ärende) innan vi kan ta ställning.... bra.. men just nu måste vi prioritera detta.... mycket bra jobb. Men vi behöver tänka igenom konsekvenserna noga innan vi fattar ett definitivt beslut.... javisst, men varför ska vi ändra på vårt sätt att arbeta? Vi har alltid gjort såhär..!!.. bra, men låt oss fundera på det en gång till.... lysande idé, men låt någon annan försöka först, så får vi se hur det går.... spännande, men inte just nu.. låt oss diskutera det senare.... härligt.. men ärligt talat.. kommer det att fungera i praktiken.. kul idé, men detta är inte mitt ansvarsområde.... jag tror du har helt rätt, men vi är inte mogna ännu.. Avslag.. nej, det har vi prövat tidigare.... dessvärre, alldeles för stora risker.... kommer inte på fråga, vi gör inte så i vår organisation.... nej det finns en tydlig policy i denna fråga.... tyvärr, det finns inga medel avsatta i budgeten.... nej det är för sent, vi är ju nästan klara med.... inte en chans, det har vi aldrig prövat tidigare. Det är för osäkert.. sluta nu!! Det är helt emot vår policy.. ge dig!! Budgeten är redan överskriden.... glöm det.. vår verksamhet är så annorlunda.... aldrig, det blir för dyrt.... är du helt galen? Det kommer aldrig att fungera. Ta den om Rödluvan också.... välkommen till verkligheten. Det där har vi försökt många gånger tidigare.... aldrig. Det passar inte in i vår strategi.... nej vi får aldrig igenom förslaget i ledningsgruppen.. Avslagsförstärkare.. det är väl ändå bättre att säga som det är, än att försöka dölja det.. eller hur..?!!.. tänk om vi istället hade genomfört det dåliga förslaget, hade inte det varit betydligt värre..!!?.. om jag hade ljugit.. hade det varit bättre..?!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 11

12 .. visst, vi hade kunnat säga Ja, men det hade bara inneburit att vi spenderat resurser och tid på något som vi senare skulle komma att lägga ner. Är inte bättre att ta konsekvenserna redan idag..?!! glömska är en av människans bästa egenskaper Jmf Efterkonstruktionsmetoden Jmf Kanalisera Jmf Klapp-på-axeln-metoden Jmf Positiv metoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 12

13 Back to basic Efter en tid av förändring och förnyelse uppstår nästan alltid en oro och en längtan tillbaka till det beständiga. En återgång till det man gjorde tidigare och därför tror sig kunna. Förändringsprocesser kan slita hårt på befintliga rutiner och strukturer och en återgång kan av många uppfattas som en befrielse. År 2003 Vi hör ropen på Back to basic från styrelserum och företagsledningar. Vår tids samhällstrend är Back to basic. I näringslivet ser man det tydligt. Under hösten 2003 meddelade postens nya VD att företaget skulle återgå till kärnverksamheten; att distribuera brev. Vilket anses vara en så genomgripande strategisk förändring att den motiverar miljoninkomster för postens högsta verkställande ledning och styrelse. El industrin fokuserar på att hålla priserna uppe och avveckla all sidoverksamhet. Mångfald och kundfokus är det inte längre tal om. Nu ska alla återvända till det de vet att de kan. Tendenserna finns överallt. Allt fler ropar på en tillbakagång till det samhälle vi hade tidigare. Den offentliga sektorn bör återupprättas. Kärnfamilj och släktrelationer bör förstärkas. Nationalstaten, nu i form av internationellt samarbete, bör ges ett större inflytande. Religionens förespråkare bör återupprätta samhällets moral. Det har blivit populärt att gifta sig och att lova evig kärlek tills döden skiljer oss åt. Serbiens folk återväljer i fria val de ultranationalister som de en gång tagit avstånd från. Och Rysslands medborgare börjar omvärdera den kommunistiska diktaturen. Det var bättre förr! Visserligen valde vi att lämna det bakom oss. Men var det inte trots allt bättre förr? ger en känsla av trygghet efter en tid i utvecklingens kaotiska centrum en osäker ledare kan utnyttja metoden för att vinna tid samhälle och näringsliv är, per definition, en förändringsprocess som ständigt måste anpassas till nya förutsättningar. Ett samhälle eller ett företag som inte utvecklas går i praktiken bakåt. Back till basic är inget annat än resultatet och konsekvensen av ett misslyckande då man under en begränsad period konsoliderar för att kunna möta nya utmaningar back to basic är starkt trendberoende och bör inte användas när den allmänna samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på affärsutveckling. Omvänt kan den med fördel användas när samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på kärnområden och kärnverksamhet back to basic är oftast en omskrivning för att en eller flera förändringsprocesser har misslyckats Jmf Mervärdesstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 13

14 Balansstrategi Strategi vars syfte är att stödja den näst starkaste parten i en konflikt eller i en konkurrentsituation och därmed inte ge någon enskild part absolut inflytande. Exempel Med god tillgång på kapital, stor kunnighet i sjöfart och handel samt militär styrka upprätthöll Hansan på talet sin monopolställning, bekämpade sjörövare och integrerade skickligt i Nordeuropas politiska maktspel. Strategin var att i alla konflikter stödja den näst starkaste parten, för fortsatt maktbalans och ostörd handel. en skickligt genomförd balansstrategi kan medföra stora utväxlingseffekter utan rimlig proportion till utövarens eget inflytande när en dominerande part blivit alltför starkt kan metoden att stödja den näst starkaste parten leda till negativa konsekvenser bör genomföras konsekvent för att undvika en situation då en enskild part uppnår en alltför dominerande ställning kan med fördel användas för att stärka konkurrensen på en fri marknad genom att konsumenten konsekvent avstår från marknadsledarens varusortiment vilket därmed leder till en större konkurrens och lägre priser Jmf Hoppande majoritet Jmf Naturlig kartellstrategi Jmf Taktisk expansionsstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 14

15 Beslutstaktik Ja och Nej är entydigt konkreta svar vilka ger ett begränsat handlingsutrymme. De kan därför med fördel undvikas i kontroversiella beslutsprocesser där det finns en risk att senare utsättas för obehagliga följdfrågor från t ex media, myndigheter eller aktieägare. Exempel Beslutsgruppen för ett kontroversiellt projekt vill i det längsta undvika att ge ett konkret Ja eller Nej inför det fortsätta projektarbetet och väljer därför att använda alternativa beslutsmetoder och beslutsformer. Beslutsgruppen tillstyrker fortsatt projektarbete genom: att inte delge något beslut alls. Beslutsgruppen: Låt oss ta upp frågan igen vid vårt nästa möte om två månader. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Frågan bordlades till nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med vid ett möte där frågan bordlades.. att välja ett alternativ, ibland flera. Beslutsgruppen: Alternativ tre känns bäst. Det är vi nog alla överens om. Underförstått: Fortsätt med alternativ tre. Protokollanteckning: Flera alternativ redovisades varav alternativ nummer tre ansågs vara bättre än de övriga. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med och prioriterade fram det bästa av flera alternativa lösningar.. att fortsätta under förbehåll. Beslutsgruppen: Bara vi inte anlitar konsulter. Underförstått: Fortsätt projektarbetet under förutsättning att inga konsulter anlitas. Protokollanteckning: Ledningen vidhöll att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi bestämde enbart att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt.. att begära ett nödvändigt sidobeslut, t ex ge ett budgetgodkännande. Beslutsgruppen: Vi godkänner budgeten. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Ledningen fastslog föreslagen budgetram. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi fattade enbart beslut om budgetramen.. att göra ett delbeslut Beslutsgruppen: Delprojekt C bör redovisas i sin helhet vid nästa möte. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Delprojekt C redovisas i sin helhet vid nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 15

16 Svar: Nej där tar du fel, vi begärde enbart en redovisning av ett delprojekt till påföljande beslutsmöte.. det omedelbara syftet (t ex att fortsätta ett projektarbete) uppnås ger ett tolkningsutrymme som dess utövare senare, vid behov, kan använda till sin fördel en erfaren, undersökande journalist kan underminera fördelarna det är viktigt att dokumentationen t ex ett protokoll eller noteringar återspeglar det faktiska beslutet Jmf Abstrakta kalkylmetoden Jmf Hoppande majoritet Matteus 5:37 Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 16

17 Betalningsanståndsmetoden - BA-metoden Ett företag som dominerar en marknad kan eftersträva att finansiera en större andel av kapitalbehovet genom utökade leverantörskrediter istället för att lånefinansiera verksamheten på traditionellt sätt genom en bank. Underleverantörer kan tvingas ge betydligt längre leverantörskrediter vilket förbättrar det dominerande företagets kassaflöde på bekostnad av underleverantören. Den svenska bilindustrins underleverantörer har under perioder tvingats ge upp till 120 dagars kredit. ett bra och oftast billigare alternativ till banklån, särskild under perioder med hög reporänta ett alternativt sätt att finansiera en ansträngd likviditetssituation när de traditionella lånemöjligheterna är begränsade kan leda till utslagning av underleverantörer vilket kan inverka negativt på den långsiktiga leveranssäkerheten värdet minskar när den allmänna räntenivån sänks ett alltför stort utnyttjande kan framkalla negativ publicitet Jmf Just in time Jmf Leasingmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 17

18 Big bang En stor, icke reversibel förändring som genomförs på mycket kort tid. I en situation när en delmängd av en verksamhets operativa processer ska ersättas med nya processer kan det vara nödvändigt att genomföra förändringar momentant. Fabrikens löpande band eller organisationens integrerade datasystem är kontinuerliga processer med få uppehåll. I likhet med en hjärtoperation måste därför ingreppet ske snabbt och fungera omedelbart för att undvika störningar som kan ge långtgående negativa konsekvenser. Vid en big bang ersätts en vital operationell del samtidigt som verksamheten fortskrider och möjligheten att återgå det gamla saknas. Metoden kräver ett omfattande planeringsarbete eftersom den i praktiken inleds, genomförs och avslutas momentant. I större organisationer kan den kräva stora förberedande utbildningsinsatser och omfattande kraftsamling av organisationens resurser. Medarbetare med kunskap & kompetens, förståelse och erfarenhet är absolut nödvändigt inslag vid en big bang för att undvika bestående skador. Det finns, även om det sällan diskuteras, exempel på big bang som gått fel och orsakat irreparabla verksamhetsskador. En big bang är alltid ett stort risktagande och medför nästan alltid en stor ansträngning för organisationen. snabb övergång från ett tillstånd till ett annat snabb övergång från ett tillstånd till ett annat (kan vara både en fördel och en nackdel) förändringen är irreversibel och måste (!) därför lyckas ställer stora krav på ledarskap och samordning det går inte att ångra och återvända till det gamla fortlöpande riskanalyser, gärna av flera oberoende parter, ger underlag som kan reducera riskerna metoden bör, om möjligt, undvikas Jmf Riskanalys Jmf Rysk roulett Jmf Steg för steg process by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 18

19 Bottom-Up planning Planeringsprocess där kartan anpassas efter verkligheten. De operativa enheterna sammanställer, utifrån marknadens förutsättningar, en egen trovärdig affärsplan, vars resultat summeras till en övergripande samlad affärsplan vilken (nästan alltid) underkänns av den verkställande ledningen, vilket leder till en iterativ process som kan pågå under lång tid och ta stora resurser i anspråk. Planeringsprocessen blir ett organisatoriskt spel, en förhandling, mellan de operativa enheternas jordnära perspektiv och ledningens övergripande visionära mål. ger ett stort engagemang (och ansvar) långt ut i de operativa enheterna, vilket leder till en god förankring i verkligheten de operativa enheternas samlade resultat accepteras sällan av verkställande ledningen vilket kan leda till frustration processen kan pågå i evighet (5-10 iterationer är inte ovanliga) de operativa enheterna sätter låga försäljningsmål och höga kapital- och omkostnadsbudgetar, medan verkställande ledningen eftersträvar det motsatta Jmf Middle Up-Down planning Jmf Top-Down planning by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 19

20 Brainstorm En arbetsmetodik som, genom ett öppet diskussionsklimat, "lyfter fram" så många idéer som möjligt för att sedan kategorisera eller prioritera dessa. Alla idéer tillåts och inga idéer får kritiseras. Metoden är användbar när nya idéer och många möjligheter behöver kreeras när en lösning på ett problem inte kan resoneras fram på ett logiskt sätt när nödvändig information är fördelad på flera personer när en heterogen grupp behöver svetsas samman och bli mer homogen Metoden bygger på synergieffekter och fungerar därför bra i grupp. Den samlade gruppen kan uppnå ett bättre resultat än enskilda individer. Exempelvis kan en persons (ibland tokiga eller meningslösa) idé inspirera andra till värdefulla inlägg. Gruppens storlek är viktig. Om den är för liten förloras synergieffekten, och om gruppen är för stor kan arbetet leda till kaos eller att personer som har annorlunda idéer kan förbli tysta. Det kan vara lämpligt att någon, gärna en utomstående, får agera moderator. Moderatorn deltar inte själv i det kreativa idéskapandet, utan har till uppgift att hjälpa deltagarna att hålla sina sinnen öppna utan att förlora fokus på uppgiften. Moderatorn äger processen medan gruppmedlemmarna äger uppgiften. Moderatorn tillser att gruppen håller sig till ämnet och regelverket. Vid större grupper bör det dessutom finnas en sekreterare med uppgift att dokumentera de idéer som framkommer vilket gör att moderatorn kan fokusera ytterligare på processen. Sekreteraren bör redovisa idéerna för samtliga i gruppen allteftersom processen fortskrider genom att t ex notera dem på en whiteboard. Idéerna blir därmed en inspirationskälla till nya idéer. Arbetsgång och regelverk: 1. Bilda en grupp om fem till tio personer som kan bidra till uppgiftens lösning. 2. Möblera så att whiteboard och/eller blädderblock är väl synliga för samtliga deltagare. 3. Inled med en klar, öppen och tydlig uppgiftsformulering. 4. Utse en moderator som fungerar som ordförande och sekreterare. 5. Utse vid behov en sekreterare. 6. Moderatorn tillser att gruppen följer följande regelverk: Ingen kritik och ingen debatt. Negativ kritik är absolut förbjuden. Det finns inga gränser. Ju vildare idéer desto bättre. Galna idéer stimulerar gruppens kreativa tänkande. Kvantitet före kvalitet. Ju fler idéer desto större möjlighet att finna en bättre lösning. Mutera och kombinera. Låt gruppens medlemmar vidareutveckla redovisade idéer, ändra och blanda, för att finna nya infallsvinklar. 7. Moderatorn bör inleda med en eller några idéer. Det är viktigt att alla deltagare kommer igång. Gå gärna laget runt några gånger innan ordet släpps fritt. 8. Tillse att idéerna skrivs ner och blir väl synliga för samtliga deltagare. 9. När inspirationen och kreativiteten ebbar ut avslutas brainstormningen och moderatorn inleder en diskussion om de förslag och idéer som framkommit. 10. Om inte consensus uppnås inom gruppen sker en omröstning. 11. Formuleringen av gruppens gemensamma förslag (ett eller flera) sammanställs och fastställs by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 20

Strategier och metoder

Strategier och metoder Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft,

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

PAEI. - Organisationens fyra roller

PAEI. - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller Ichak Adizes, professor i management vid University of California i Los Angeles har skrivit flera böcker om ledarskap och organisationsutveckling.

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE WWW.LINKEDIN.COM/IN/JOHANYDREN/ Agenda God grund för bra kommunikation Tekniker för att återföra samtal till konstruktiv

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Föreningstränare - Ledarskap

Föreningstränare - Ledarskap 1. Ledarskap Du tillhör säkert en del olika grupper: Jobbet, familjen, skytteföreningen, konstklubben mm. Det är säkert så att de grupper du tillhör har kommit olika långt i sin utveckling. De fungerar

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer