Strategier och metoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier och metoder"

Transkript

1 Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 1

2 Innehållsförteckning Inledning Abstrakta kalkylmetoden Adoptionsmetoden Alternativmetoden Anonyma vittnen Astrologi Avfärda Back to basic Balansstrategi Beslutstaktik Betalningsanståndsmetoden Big Bang Bottom-Up planning Brainstorm Brusmetoden Category management Cockpit strategi Cold call Conjoint studie Cykliska karriärstegen Decapitare Den icke närvarande förhandlaren Disarming by minefield Distansera Domedagsmetoden Dominoeffekt Efterkonstruktionsmetoden Eländesmetoden Etikett Expansionsstrategi Fakturametoden Follow the sun Fysisk distansering Följa John strategi Förberedelsemetoden Förbrödra Förträngningsmetoden Guldklubb Gulla Göteborgsmaffia Hands on management Hemmagjord fallskärm Hidden agenda Hollywoodeffekt Hoppande majoritet Här och nu metoden Informationsmetoden Initialmetoden (soldatregeln) Innesäljarestrategi Instrumentmetoden Internprissättning Intäktsimport Investeringsmetoden (kreativ bokföring) Isfront ISO metoden Just in time Kalle Anka metoden Kanalisera Kardinalmetoden Katalysator Klapp-på-axeln-metoden Koncernfråga Konkurrentmetoden Konsekvensmetoden Konspirationsmetoden Kontrastmetoden Kopieringsmetoden Kundkraftstrategi Lagervärderingsmetoden (kreativ bokföring) Leasingmetoden (kreativ bokföring) Lobba Management by change Management by confusion Management by consensus Management by democratic dictatorship Management by destruction Management by details Management by enemies and friends Management by external affairs Management by fear Management by jojo Management by LIFO Management by nonsens Management by pressure Management by questions Management by solutions Management by split Management by storytelling Matematikmetoden Mervärdesstrategi Middle Up-Down planning Misskrediteringsmetoden Mjölkstrategi Name dropping Nattmangla Naturlig kartellstrategi Nedmonteringsmetoden Negativt erbjudande Nålstickstaktik Omkostnadsexport On demand Passiv ÅF-strategi Penetrationsstrategi Pikningsmetoden Politiskt misstag Portföljstrategi Portionskostnadsmetoden Positiv metoden Positiva konflikter Prisdumpa Produktkostnadsmetoden (kreativ bokföring) Red flag Riskanalys Robotiseringsstrategi Rysk demokrati Rysk roulett Selektiv kompetensexponering Skam och skuld metoden Sluggermetoden Snuttifieringsmetoden Status och titel Steg för steg process Straffeftergiftsmetoden Strutsmetoden SWOT Tactics by reduction Taktisk expansionsstrategi Top-Down planning Trashing Trovärdighetsmetoden Trust game Tröskelstrategi Tvillingmetoden Tvärtommetoden Utfrysningsmetoden Vän metoden Växthusmetoden Överinlärning Övervintra Ordlista by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 2

3 Inledning Det förekommer många strategier och metoder i en organisation. Sammanställningen definierar och beskriver kortfattat 138 stycken. Redovisningen har gjorts i bokstavsordning. För att underlätta tillgängligheten har redovisningarna försetts med hänvisningar till andra närliggande strategier och metoder i syfte att underlätta genomläsningen. Det är omöjligt att göra en fullständig förteckning över alla knep som människan använder för att påverka omgivningen, men bara det faktum att denna sammanställning har tillkommit utifrån studier av den faktiska verkligheten borde stämma till eftertanke, eftersom det finns många andra snarlika gruppbeteenden som kan användas/identifieras genom kunskap om närliggande strategier och metoder. De flesta strategier och metoder går att träna upp och kan användas i skiftande sammanhang. Omvänt kan förståelsen för en strategi eller en metod leda till kraftfulla motåtgärder för den som förstår dess konstruktion. Strategierna och metoderna är beskrivna utifrån utövarens perspektiv. Således överlåts till läsaren att bedöma konsekvenserna för tredje part; samhälle, ledare, medarbetare och konsumenter, samt huruvida strategierna och metoderna kan anses vara moraliskt uppbyggande eller moraliskt nedbrytande. De redovisade fördelarna och nackdelarna är att betrakta som exempel. De bör därför endast läsas som en vägledning. Läsaren kan alldeles säkert göra egna kompletteringar utifrån egen erfarenhet. Några strategier och metoder har en likartad konstruktion men har ändå redovisats separat. Avvägningen har ibland varit svår by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 3

4 Abstrakta kalkylmetoden En företagsledning begär ofta någon form av kalkyl för att känna sig bekväm inför ett beslut, även om det ibland kan vara väldigt svårt att logiskt "räkna hem" en investering. Metoden bygger på en uppdelning av ett antal relevanta argument (premisser) som godkänns oberoende av varandra, för att därefter, som om det vore den enda sanningen, sammanföras till en helhet, mot vilket beslutet fattas. Hypotetiskt exempel Koncernstaben för marknadskommunikation ska motivera en investering på 200 miljoner kronor i företagets varumärke under budgetåret. Koncernledningen, som huvudsakligen består av ingenjörer, har begärt en kostnads och intäktsanalys. Föredragande: Ett varumärke är som en försäkring (ett konkret och tydligt objekt) inför framtiden. Som en premie mot obehagliga händelser som vi inte känner till idag, men som vi vet kommer att inträffa. Koncernledning: Jaha! Föredragande: Vi har idag två miljoner kunder varav (gärna understödda med olika typer av fakta).. och vårt vision.. (koppling till redan beslutade åtaganden) Detta är vi väl alla överens om (ledande fråga)? Koncernledning: Javisst (bekräftelse). Föredragande: Vi omsätter 25 miljarder kronor per år vilket ger kronor per kund i omsättning och med 15 procents nettomarginal ger det kronor som varje kund bidrar med till företagets lönsamhet, eller drygt 3,7 miljarder kronor per år efter avskrivningar. Ni är med på hur jag resonerar (visst låter väl 200 miljoner som en struntsumma!!)? Koncernledning: Javisst, vi är med (bekräftelse). Föredragande: Vi har i marknadsundersökningar (med vilka man kan redovisa nästan vad som helst) kommit fram till att över 80 procent av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vårt arbete. Vilket är väldigt bra i jämförelse med våra konkurrenter (vi har gjort ett mycket bra jobb hittills!!) Koncernledning: Det var roligt att höra. Det är inte varje dag vi får beröm. Föredragande: Om antalet nöjda kunder minskade med bara 10 procent, från 80 till 70 procent och hälften av de kunderna skulle lämna oss då skulle vi förlora nästan 200 miljoner kronor bottom line per år. För att inte tala om den försämrade goodwillen. Vilket på lång sikt skulle kunna få förödande konsekvenser!! Att få en ny kund kostar oerhört mycket i jämförelse med att behålla de kunder man redan har! (etablerad sanning) Koncernledning: Ja absolut. Föredragande: Ett varumärke är en försäkring, ett skydd mot detta. Ta Mercedes och Skoda som exempel, vilket bilmärke tror ni har störst chans att klara en krissituation (vilken vill ni jämföras med)? Koncernledning: Mercedes. Föredragande: Varför då? Koncernledning: Därför att dom är starkare i marknaden. Föredragande: Precis (beröm). De har ett starkt etablerat varumärke. Precis som vi (projicering). Och det är därför vi måste fortsätta investera och berätta vilka vi är och vad vi står för. Tvåhundra miljoner är bara 8 promille (egentligen en struntsumma) av vår totala omsättning. Koncernledning: Jasså inte mer. Föredragande: Tänk på var försäkringar kostar (knyt ihop säcken). Koncernledningen: Det är väldigt dyrt med försäkringar. Väldigt dyrt. Detta känns viktigt. Kan vi bifoga underlaget till protokollet? Föredragande: Självklart. eller Rune är Göteborgare. premiss 1 Rune är rik. premiss by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 4

5 Alltså är Göteborgare rika. slutsats resonemanget leder till en "form av kalkyl" som kan användas som ett (även om bristfälligt) underlag för beslut en svår beslutsituation (som egentligen inte kan baseras på kostnads/intäktsanalys) härleds ur "en form av logik" företagsledningen förväntas "förledas" av logiken en kritisk person kan, utifrån ett logiskt resonemang, ganska enkelt försvåra hela beslutsprocessen riktar sig främst till ingenjörer och ekonomer som har behov av (är betydligt mera vana vid) ett matematiskt beslutsunderlag Jmf Beslutstaktik Jmf Koncernfråga Jmf Konsekvensmetoden Jmf Portionskostnadsmetoden Jmf Trovärdighetsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 5

6 Adoptionsmetoden En lobbymetod som utförs genom att ett särintresse utser en fadder för varje beslutsfattare och/eller för hans rådgivare eller mot en utvald grupp av journalister, vars uppgift är att på ett diskret och okontroversiellt sätt påverka en beslutsprocess, i en för särintresset positiv riktning. Det går att uppnå häpnadsväckande resultat genom en målmedveten enskild lobbying mot enskilda beslutsfattare. Särintressets medlemmar adopterar var sin beslutsfattare eller rådgivare och utövar därefter diskreta men målmedvetna påtryckningar. Genom att bygga upp, eller utnyttja redan etablerade kompisrelationer, kan beslutsfattarens och rådgivarnas preferenser påverkas i en för särintresset positiv riktning. okomplicerad metod som inte förutsätter någon djupare kunskap om lobbyism kan vara förbluffande effektiv förutsätter tillgång till beslutskulissen, i vilken de personliga relationerna mellan faddern och beslutsfattaren/rådgivaren blir avgörande för framgång förutsätter taktkänsla och bör utföras på ett så spontant och naturligt sätt som möjligt Jmf Gulla Jmf Lobba Jmf Management by LIFO Jmf Växthusmetoden Föräldrarna adopterade politikerna och lyckades stoppa nedläggningen av Latorps skola; De femton politikerna i barn- och områdesnämnden adopterades var och en av en förälder. Föräldern byggde en relation till politikern. De pratade inte så mycket politik utan bjöd ut dem till Latorps skola. Det är svårare att lägga ner något man sett. Politikerna delades ut och de med vänstersympatier adopterade vänsterpolitiker, de med högersympatier adopterade högerpolitiker./ / Och föräldrarna vann. Inget parti var för en nedläggning när beslutet fattades. 1 DN by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 6

7 Alternativmetoden I en kritisk situation kan det vara olyckligt att ställa ett ultimatum utan handlingsutrymme, eftersom det kan framkalla hårda motsättningar vars följder är svåra att förutse. En uppenbart felaktig eller kränkande behandling kan förena de mest skilda personalkategorier och särintressen i oheliga allianser vars samlade kraft kan bli påtaglig. Alternativmetoden syftar till att ge omgivningen, dvs. inte den/de direkt berörda, en upplevd valmöjlighet vilket sätter ledningen i en bättre position eftersom "..den åtminstone föreslår några alternativ..". Metodens mål är att ge ett sken av förhandlingsutrymme, med vilken den oengagerade kan finna en ursäkt att fortsätta vara oengagerad. Grundregeln är att det bör finnas minst två, gärna tre, men inte fler än fem, olika alternativ att välja mellan. Alternativen kan presenteras momentant (alla på en gång) eller kronologisk (över en längre tidsperiod) vilket helt beror av rådande situation. Vid kronologisk ordning är det viktigt att "hålla ihop" förslagen så att de inte uppfattas som enskilda ultimata beslut, utan som en sammanhängande grupp av möjligheter. Exempel 1 Ett skandinaviskt företag har 500 anställda. En tillverkningsenhet med 60 anställda ska läggas ner och flyttas till en mindre stad i Indonesien. De berörda erbjuds: möjlighet till motsvarande arbete på den nya tillverkningsorten; gratis språkutbildning; hjälp med att finna ny bostad; ett startbidrag på SEK per familjemedlem samt fri resa alt. sex månaders avgångsvederlag Exempel 2 Ett internationellt företag med utländska ägare vill göra sig av med organisationens ineffektiva småbarnsföräldrar i länder där lagstiftning och fackföreningar lägger hinder i vägen. Småbarnsföräldrarna erbjuds: nattjänstgöring eller tvåskift (tidig morgon alt. sen kväll) alt. en tjänst som innebär omfattande resor nationellt och internationellt alt. tjänstgöring på annan (omöjlig) ort alt. sex månaders avgångsvederlag ger ett sken av valfrihet försvårar bildandet av organiserat motstånd initiala utredningskostnader förekommer i diverse skepnader Jmf Förträngningsmetoden Jmf Hidden agenda Jmf Management by confusion Jmf Management by destruction by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 7

8 Jmf Matematikmetoden Jmf Misskrediteringsmetoden Jmf Nedmonteringsmetoden Jmf Negativt erbjudande Jmf Nålstickstaktik Jmf Pikningsmetoden Jmf Rysk demokrati Jmf Utfrysningsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 8

9 Anonyma vittnen Anonyma vittnen är en metod för att identifiera en eller flera personer vars sociala auktoritet förhindrar en utredning. Exempel Kopieringspapper har systematiskt stulits från avdelningen under flera månader. Det är uppenbart att flera på avdelningen känner till vilken eller vilka som är skyldiga men frågan är känslig och någon enskild person kan inte utpekas. Vid direkt konfrontation möts utredaren av tystnad eller likgiltighet. Gruppmöte Personer som har kännedom eller möjlig kännedom om stölderna sammankallas till ett möte. Vid mötet beskrivs fakta och den/de skyldiga ombeds stiga fram. Syftet är att framkalla en kollektiv skuldkänsla. Enskilda möten Om ingen erkänner intervjuar utredaren samtliga mötesdeltagare enskilt. Det garanteras att den som lämnar information ska förbli anonym. Den utökade gruppen av personer (inte enbart den berörda avdelningens personal) ger en större trygghet och garanterar uppgiftslämnarnas anonymitet. Återsamling Om/när det finns ett tillräckligt starkt utpekande av den/de skyldiga återkallas samtliga personer. Den/de utpekade personerna ombeds stanna kvar medan övriga får lämna lokalen. ingen enskild kan i efterhand anklagas för illojalt uppträdande eftersom alla intervjuer sker anonymt återsamlingen blir en offentlig förnedring och en bekräftelse av rättvisa socialt starka grupper kan "hålla tätt" kan inte användas i rättsliga/juridiska processer men fungerar trots sin anonymitet som en effektiv social rättskipningsmetod bör genomföras med fler än färre deltagare för att garantera informationslämnarnas anonymitet, vilket är en förutsättning för att metoden ska fungera Jmf Den icke närvarande förhandlaren by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 9

10 Astrologi 2 Det är anmärkningsvärt att flera av världens ledare, ännu under 1900 talets sista decennier, låtit tyda stjärnorna i sökandet efter framtidens svar. Mystiken och ödets makt kan sökas i många olika källor. Stjärnornas inbördes placering och dess konsekvenser för människans har genom seklen fascinerat många ledare. Antikens filosofer studerade astrologi i likhet med flera av romarrikets kejsare. En tradition som, inom vissa kretsar, lever kvar långt in i modern tid. ett enkelt sätt att finna lösningar till komplexa problemställningar förutsätter att utövaren är övertygad om metodens giltighet tvivelaktig metod som endast bör användas i en sluten krets Bibeln, Koranen och andra religiösa skrifter kan ha samma effekt och fungera lika bra Jmf Management by nonsens Astrology can also have an impact upon political events. It has long been known that former President Ronald Reagan regularly consulted astrologers while he held office. According to Donald Regan in his book For the Record:...the president's schedule is the single most potent tool in the White House, because it determines what the most powerful man in the world is going to do and when he is going to do it. By humoring Mrs. Reagan we gave her this tool - or more accurate, gave it to an unknown woman in San Francisco who believed that the Zodiac controls events and human behaviour and that she could read the secrets of the future in the movement of the planets. Mitterand var til stjerner 3 Den smukke franske astrolog Elisabeth Tessier siger i en ny bog, at Frankrigs tidligere præsident, afdøde Francois Mitterand støttede sig til hendes råd gennem syv år. Astrologen hævder, at han aldrig tog en stor politisk beslutning uden at konsultere hende. Toppchef Bottenchef Vädur Skytt Fisk Oxe Skorpion Vattuman Tvilling Vädur Lejon Kräfta Vattuman Oxe Lejon Stenbock Skytt Jungfru Tvilling Vädur Våg Fisk Jungfru Skorpion Kräfta Tvilling Skytt Jungfru Kräfta 2 Sv. Akademins ordlista: Spådomskonst som bygger på himlakropparnas ställning. 3 Berlingske Tidende by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 10

11 Avfärda En medarbetare har frivilligt arbetat under en hel helg med att sammanställa ett förslag på ett nytt sätt att profilera företagets produkter. På måndag morgon har medarbetaren svårt att behärska entusiasmen och begär att få redovisa de enastående slutsatserna så snart som möjligt. Ledaren som haft en avkopplande helg på landet är helt oförberedd inför den flod av entusiasm som strömmar över honom, samtidigt som han snabbt inser att hela förslaget är dömt att misslyckas utifrån en rad olika perspektiv. Avleda, bromsa eller avfärda en idé/förslag/rapport kan vare en lika nödvändig som smärtsam process. Det finns ett antal standarduttryck som kan användas för att dämpa den negativa effekten. Grundregeln är att avleda/bromsa inleds med en positiv värdering snabbt följd av en avledande manöver, medan ett entydigt avslag inleds med ett tydligt avfärdande som följs upp med en förklaring. Vid behov kan ett avslag förstärkas genom antydningar om något som skulle kunna vara ännu värre. Avleda/bromsa.. jättebra, men inte just nu.... bra, men det bör utredas bättre.... härligt, men avvakta resultatet av.. innan vi går vidare.... visst, men du måste få detta klart (annat ärende) innan vi kan ta ställning.... bra.. men just nu måste vi prioritera detta.... mycket bra jobb. Men vi behöver tänka igenom konsekvenserna noga innan vi fattar ett definitivt beslut.... javisst, men varför ska vi ändra på vårt sätt att arbeta? Vi har alltid gjort såhär..!!.. bra, men låt oss fundera på det en gång till.... lysande idé, men låt någon annan försöka först, så får vi se hur det går.... spännande, men inte just nu.. låt oss diskutera det senare.... härligt.. men ärligt talat.. kommer det att fungera i praktiken.. kul idé, men detta är inte mitt ansvarsområde.... jag tror du har helt rätt, men vi är inte mogna ännu.. Avslag.. nej, det har vi prövat tidigare.... dessvärre, alldeles för stora risker.... kommer inte på fråga, vi gör inte så i vår organisation.... nej det finns en tydlig policy i denna fråga.... tyvärr, det finns inga medel avsatta i budgeten.... nej det är för sent, vi är ju nästan klara med.... inte en chans, det har vi aldrig prövat tidigare. Det är för osäkert.. sluta nu!! Det är helt emot vår policy.. ge dig!! Budgeten är redan överskriden.... glöm det.. vår verksamhet är så annorlunda.... aldrig, det blir för dyrt.... är du helt galen? Det kommer aldrig att fungera. Ta den om Rödluvan också.... välkommen till verkligheten. Det där har vi försökt många gånger tidigare.... aldrig. Det passar inte in i vår strategi.... nej vi får aldrig igenom förslaget i ledningsgruppen.. Avslagsförstärkare.. det är väl ändå bättre att säga som det är, än att försöka dölja det.. eller hur..?!!.. tänk om vi istället hade genomfört det dåliga förslaget, hade inte det varit betydligt värre..!!?.. om jag hade ljugit.. hade det varit bättre..?!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 11

12 .. visst, vi hade kunnat säga Ja, men det hade bara inneburit att vi spenderat resurser och tid på något som vi senare skulle komma att lägga ner. Är inte bättre att ta konsekvenserna redan idag..?!! glömska är en av människans bästa egenskaper Jmf Efterkonstruktionsmetoden Jmf Kanalisera Jmf Klapp-på-axeln-metoden Jmf Positiv metoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 12

13 Back to basic Efter en tid av förändring och förnyelse uppstår nästan alltid en oro och en längtan tillbaka till det beständiga. En återgång till det man gjorde tidigare och därför tror sig kunna. Förändringsprocesser kan slita hårt på befintliga rutiner och strukturer och en återgång kan av många uppfattas som en befrielse. År 2003 Vi hör ropen på Back to basic från styrelserum och företagsledningar. Vår tids samhällstrend är Back to basic. I näringslivet ser man det tydligt. Under hösten 2003 meddelade postens nya VD att företaget skulle återgå till kärnverksamheten; att distribuera brev. Vilket anses vara en så genomgripande strategisk förändring att den motiverar miljoninkomster för postens högsta verkställande ledning och styrelse. El industrin fokuserar på att hålla priserna uppe och avveckla all sidoverksamhet. Mångfald och kundfokus är det inte längre tal om. Nu ska alla återvända till det de vet att de kan. Tendenserna finns överallt. Allt fler ropar på en tillbakagång till det samhälle vi hade tidigare. Den offentliga sektorn bör återupprättas. Kärnfamilj och släktrelationer bör förstärkas. Nationalstaten, nu i form av internationellt samarbete, bör ges ett större inflytande. Religionens förespråkare bör återupprätta samhällets moral. Det har blivit populärt att gifta sig och att lova evig kärlek tills döden skiljer oss åt. Serbiens folk återväljer i fria val de ultranationalister som de en gång tagit avstånd från. Och Rysslands medborgare börjar omvärdera den kommunistiska diktaturen. Det var bättre förr! Visserligen valde vi att lämna det bakom oss. Men var det inte trots allt bättre förr? ger en känsla av trygghet efter en tid i utvecklingens kaotiska centrum en osäker ledare kan utnyttja metoden för att vinna tid samhälle och näringsliv är, per definition, en förändringsprocess som ständigt måste anpassas till nya förutsättningar. Ett samhälle eller ett företag som inte utvecklas går i praktiken bakåt. Back till basic är inget annat än resultatet och konsekvensen av ett misslyckande då man under en begränsad period konsoliderar för att kunna möta nya utmaningar back to basic är starkt trendberoende och bör inte användas när den allmänna samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på affärsutveckling. Omvänt kan den med fördel användas när samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på kärnområden och kärnverksamhet back to basic är oftast en omskrivning för att en eller flera förändringsprocesser har misslyckats Jmf Mervärdesstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 13

14 Balansstrategi Strategi vars syfte är att stödja den näst starkaste parten i en konflikt eller i en konkurrentsituation och därmed inte ge någon enskild part absolut inflytande. Exempel Med god tillgång på kapital, stor kunnighet i sjöfart och handel samt militär styrka upprätthöll Hansan på talet sin monopolställning, bekämpade sjörövare och integrerade skickligt i Nordeuropas politiska maktspel. Strategin var att i alla konflikter stödja den näst starkaste parten, för fortsatt maktbalans och ostörd handel. en skickligt genomförd balansstrategi kan medföra stora utväxlingseffekter utan rimlig proportion till utövarens eget inflytande när en dominerande part blivit alltför starkt kan metoden att stödja den näst starkaste parten leda till negativa konsekvenser bör genomföras konsekvent för att undvika en situation då en enskild part uppnår en alltför dominerande ställning kan med fördel användas för att stärka konkurrensen på en fri marknad genom att konsumenten konsekvent avstår från marknadsledarens varusortiment vilket därmed leder till en större konkurrens och lägre priser Jmf Hoppande majoritet Jmf Naturlig kartellstrategi Jmf Taktisk expansionsstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 14

15 Beslutstaktik Ja och Nej är entydigt konkreta svar vilka ger ett begränsat handlingsutrymme. De kan därför med fördel undvikas i kontroversiella beslutsprocesser där det finns en risk att senare utsättas för obehagliga följdfrågor från t ex media, myndigheter eller aktieägare. Exempel Beslutsgruppen för ett kontroversiellt projekt vill i det längsta undvika att ge ett konkret Ja eller Nej inför det fortsätta projektarbetet och väljer därför att använda alternativa beslutsmetoder och beslutsformer. Beslutsgruppen tillstyrker fortsatt projektarbete genom: att inte delge något beslut alls. Beslutsgruppen: Låt oss ta upp frågan igen vid vårt nästa möte om två månader. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Frågan bordlades till nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med vid ett möte där frågan bordlades.. att välja ett alternativ, ibland flera. Beslutsgruppen: Alternativ tre känns bäst. Det är vi nog alla överens om. Underförstått: Fortsätt med alternativ tre. Protokollanteckning: Flera alternativ redovisades varav alternativ nummer tre ansågs vara bättre än de övriga. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med och prioriterade fram det bästa av flera alternativa lösningar.. att fortsätta under förbehåll. Beslutsgruppen: Bara vi inte anlitar konsulter. Underförstått: Fortsätt projektarbetet under förutsättning att inga konsulter anlitas. Protokollanteckning: Ledningen vidhöll att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi bestämde enbart att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt.. att begära ett nödvändigt sidobeslut, t ex ge ett budgetgodkännande. Beslutsgruppen: Vi godkänner budgeten. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Ledningen fastslog föreslagen budgetram. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi fattade enbart beslut om budgetramen.. att göra ett delbeslut Beslutsgruppen: Delprojekt C bör redovisas i sin helhet vid nästa möte. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Delprojekt C redovisas i sin helhet vid nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 15

16 Svar: Nej där tar du fel, vi begärde enbart en redovisning av ett delprojekt till påföljande beslutsmöte.. det omedelbara syftet (t ex att fortsätta ett projektarbete) uppnås ger ett tolkningsutrymme som dess utövare senare, vid behov, kan använda till sin fördel en erfaren, undersökande journalist kan underminera fördelarna det är viktigt att dokumentationen t ex ett protokoll eller noteringar återspeglar det faktiska beslutet Jmf Abstrakta kalkylmetoden Jmf Hoppande majoritet Matteus 5:37 Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 16

17 Betalningsanståndsmetoden - BA-metoden Ett företag som dominerar en marknad kan eftersträva att finansiera en större andel av kapitalbehovet genom utökade leverantörskrediter istället för att lånefinansiera verksamheten på traditionellt sätt genom en bank. Underleverantörer kan tvingas ge betydligt längre leverantörskrediter vilket förbättrar det dominerande företagets kassaflöde på bekostnad av underleverantören. Den svenska bilindustrins underleverantörer har under perioder tvingats ge upp till 120 dagars kredit. ett bra och oftast billigare alternativ till banklån, särskild under perioder med hög reporänta ett alternativt sätt att finansiera en ansträngd likviditetssituation när de traditionella lånemöjligheterna är begränsade kan leda till utslagning av underleverantörer vilket kan inverka negativt på den långsiktiga leveranssäkerheten värdet minskar när den allmänna räntenivån sänks ett alltför stort utnyttjande kan framkalla negativ publicitet Jmf Just in time Jmf Leasingmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 17

18 Big bang En stor, icke reversibel förändring som genomförs på mycket kort tid. I en situation när en delmängd av en verksamhets operativa processer ska ersättas med nya processer kan det vara nödvändigt att genomföra förändringar momentant. Fabrikens löpande band eller organisationens integrerade datasystem är kontinuerliga processer med få uppehåll. I likhet med en hjärtoperation måste därför ingreppet ske snabbt och fungera omedelbart för att undvika störningar som kan ge långtgående negativa konsekvenser. Vid en big bang ersätts en vital operationell del samtidigt som verksamheten fortskrider och möjligheten att återgå det gamla saknas. Metoden kräver ett omfattande planeringsarbete eftersom den i praktiken inleds, genomförs och avslutas momentant. I större organisationer kan den kräva stora förberedande utbildningsinsatser och omfattande kraftsamling av organisationens resurser. Medarbetare med kunskap & kompetens, förståelse och erfarenhet är absolut nödvändigt inslag vid en big bang för att undvika bestående skador. Det finns, även om det sällan diskuteras, exempel på big bang som gått fel och orsakat irreparabla verksamhetsskador. En big bang är alltid ett stort risktagande och medför nästan alltid en stor ansträngning för organisationen. snabb övergång från ett tillstånd till ett annat snabb övergång från ett tillstånd till ett annat (kan vara både en fördel och en nackdel) förändringen är irreversibel och måste (!) därför lyckas ställer stora krav på ledarskap och samordning det går inte att ångra och återvända till det gamla fortlöpande riskanalyser, gärna av flera oberoende parter, ger underlag som kan reducera riskerna metoden bör, om möjligt, undvikas Jmf Riskanalys Jmf Rysk roulett Jmf Steg för steg process by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 18

19 Bottom-Up planning Planeringsprocess där kartan anpassas efter verkligheten. De operativa enheterna sammanställer, utifrån marknadens förutsättningar, en egen trovärdig affärsplan, vars resultat summeras till en övergripande samlad affärsplan vilken (nästan alltid) underkänns av den verkställande ledningen, vilket leder till en iterativ process som kan pågå under lång tid och ta stora resurser i anspråk. Planeringsprocessen blir ett organisatoriskt spel, en förhandling, mellan de operativa enheternas jordnära perspektiv och ledningens övergripande visionära mål. ger ett stort engagemang (och ansvar) långt ut i de operativa enheterna, vilket leder till en god förankring i verkligheten de operativa enheternas samlade resultat accepteras sällan av verkställande ledningen vilket kan leda till frustration processen kan pågå i evighet (5-10 iterationer är inte ovanliga) de operativa enheterna sätter låga försäljningsmål och höga kapital- och omkostnadsbudgetar, medan verkställande ledningen eftersträvar det motsatta Jmf Middle Up-Down planning Jmf Top-Down planning by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 19

20 Brainstorm En arbetsmetodik som, genom ett öppet diskussionsklimat, "lyfter fram" så många idéer som möjligt för att sedan kategorisera eller prioritera dessa. Alla idéer tillåts och inga idéer får kritiseras. Metoden är användbar när nya idéer och många möjligheter behöver kreeras när en lösning på ett problem inte kan resoneras fram på ett logiskt sätt när nödvändig information är fördelad på flera personer när en heterogen grupp behöver svetsas samman och bli mer homogen Metoden bygger på synergieffekter och fungerar därför bra i grupp. Den samlade gruppen kan uppnå ett bättre resultat än enskilda individer. Exempelvis kan en persons (ibland tokiga eller meningslösa) idé inspirera andra till värdefulla inlägg. Gruppens storlek är viktig. Om den är för liten förloras synergieffekten, och om gruppen är för stor kan arbetet leda till kaos eller att personer som har annorlunda idéer kan förbli tysta. Det kan vara lämpligt att någon, gärna en utomstående, får agera moderator. Moderatorn deltar inte själv i det kreativa idéskapandet, utan har till uppgift att hjälpa deltagarna att hålla sina sinnen öppna utan att förlora fokus på uppgiften. Moderatorn äger processen medan gruppmedlemmarna äger uppgiften. Moderatorn tillser att gruppen håller sig till ämnet och regelverket. Vid större grupper bör det dessutom finnas en sekreterare med uppgift att dokumentera de idéer som framkommer vilket gör att moderatorn kan fokusera ytterligare på processen. Sekreteraren bör redovisa idéerna för samtliga i gruppen allteftersom processen fortskrider genom att t ex notera dem på en whiteboard. Idéerna blir därmed en inspirationskälla till nya idéer. Arbetsgång och regelverk: 1. Bilda en grupp om fem till tio personer som kan bidra till uppgiftens lösning. 2. Möblera så att whiteboard och/eller blädderblock är väl synliga för samtliga deltagare. 3. Inled med en klar, öppen och tydlig uppgiftsformulering. 4. Utse en moderator som fungerar som ordförande och sekreterare. 5. Utse vid behov en sekreterare. 6. Moderatorn tillser att gruppen följer följande regelverk: Ingen kritik och ingen debatt. Negativ kritik är absolut förbjuden. Det finns inga gränser. Ju vildare idéer desto bättre. Galna idéer stimulerar gruppens kreativa tänkande. Kvantitet före kvalitet. Ju fler idéer desto större möjlighet att finna en bättre lösning. Mutera och kombinera. Låt gruppens medlemmar vidareutveckla redovisade idéer, ändra och blanda, för att finna nya infallsvinklar. 7. Moderatorn bör inleda med en eller några idéer. Det är viktigt att alla deltagare kommer igång. Gå gärna laget runt några gånger innan ordet släpps fritt. 8. Tillse att idéerna skrivs ner och blir väl synliga för samtliga deltagare. 9. När inspirationen och kreativiteten ebbar ut avslutas brainstormningen och moderatorn inleder en diskussion om de förslag och idéer som framkommit. 10. Om inte consensus uppnås inom gruppen sker en omröstning. 11. Formuleringen av gruppens gemensamma förslag (ett eller flera) sammanställs och fastställs by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 20

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Fristående tillägg. Tage Danielsson (1928-1985) Utan tvivel är man inte riktigt klok

Fristående tillägg. Tage Danielsson (1928-1985) Utan tvivel är man inte riktigt klok Fristående tillägg Tage Danielsson (1928-1985) Utan tvivel är man inte riktigt klok Innehållsförteckning Inledning Förskjutningen av samhällets värdeskala (maj-14) Snart får männen kvoteras (maj-14) Det

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer