Strategier och metoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier och metoder"

Transkript

1 Strategier och metoder 138 exempel på ledarskap och gruppbeteende Första Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 1

2 Innehållsförteckning Inledning Abstrakta kalkylmetoden Adoptionsmetoden Alternativmetoden Anonyma vittnen Astrologi Avfärda Back to basic Balansstrategi Beslutstaktik Betalningsanståndsmetoden Big Bang Bottom-Up planning Brainstorm Brusmetoden Category management Cockpit strategi Cold call Conjoint studie Cykliska karriärstegen Decapitare Den icke närvarande förhandlaren Disarming by minefield Distansera Domedagsmetoden Dominoeffekt Efterkonstruktionsmetoden Eländesmetoden Etikett Expansionsstrategi Fakturametoden Follow the sun Fysisk distansering Följa John strategi Förberedelsemetoden Förbrödra Förträngningsmetoden Guldklubb Gulla Göteborgsmaffia Hands on management Hemmagjord fallskärm Hidden agenda Hollywoodeffekt Hoppande majoritet Här och nu metoden Informationsmetoden Initialmetoden (soldatregeln) Innesäljarestrategi Instrumentmetoden Internprissättning Intäktsimport Investeringsmetoden (kreativ bokföring) Isfront ISO metoden Just in time Kalle Anka metoden Kanalisera Kardinalmetoden Katalysator Klapp-på-axeln-metoden Koncernfråga Konkurrentmetoden Konsekvensmetoden Konspirationsmetoden Kontrastmetoden Kopieringsmetoden Kundkraftstrategi Lagervärderingsmetoden (kreativ bokföring) Leasingmetoden (kreativ bokföring) Lobba Management by change Management by confusion Management by consensus Management by democratic dictatorship Management by destruction Management by details Management by enemies and friends Management by external affairs Management by fear Management by jojo Management by LIFO Management by nonsens Management by pressure Management by questions Management by solutions Management by split Management by storytelling Matematikmetoden Mervärdesstrategi Middle Up-Down planning Misskrediteringsmetoden Mjölkstrategi Name dropping Nattmangla Naturlig kartellstrategi Nedmonteringsmetoden Negativt erbjudande Nålstickstaktik Omkostnadsexport On demand Passiv ÅF-strategi Penetrationsstrategi Pikningsmetoden Politiskt misstag Portföljstrategi Portionskostnadsmetoden Positiv metoden Positiva konflikter Prisdumpa Produktkostnadsmetoden (kreativ bokföring) Red flag Riskanalys Robotiseringsstrategi Rysk demokrati Rysk roulett Selektiv kompetensexponering Skam och skuld metoden Sluggermetoden Snuttifieringsmetoden Status och titel Steg för steg process Straffeftergiftsmetoden Strutsmetoden SWOT Tactics by reduction Taktisk expansionsstrategi Top-Down planning Trashing Trovärdighetsmetoden Trust game Tröskelstrategi Tvillingmetoden Tvärtommetoden Utfrysningsmetoden Vän metoden Växthusmetoden Överinlärning Övervintra Ordlista by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 2

3 Inledning Det förekommer många strategier och metoder i en organisation. Sammanställningen definierar och beskriver kortfattat 138 stycken. Redovisningen har gjorts i bokstavsordning. För att underlätta tillgängligheten har redovisningarna försetts med hänvisningar till andra närliggande strategier och metoder i syfte att underlätta genomläsningen. Det är omöjligt att göra en fullständig förteckning över alla knep som människan använder för att påverka omgivningen, men bara det faktum att denna sammanställning har tillkommit utifrån studier av den faktiska verkligheten borde stämma till eftertanke, eftersom det finns många andra snarlika gruppbeteenden som kan användas/identifieras genom kunskap om närliggande strategier och metoder. De flesta strategier och metoder går att träna upp och kan användas i skiftande sammanhang. Omvänt kan förståelsen för en strategi eller en metod leda till kraftfulla motåtgärder för den som förstår dess konstruktion. Strategierna och metoderna är beskrivna utifrån utövarens perspektiv. Således överlåts till läsaren att bedöma konsekvenserna för tredje part; samhälle, ledare, medarbetare och konsumenter, samt huruvida strategierna och metoderna kan anses vara moraliskt uppbyggande eller moraliskt nedbrytande. De redovisade fördelarna och nackdelarna är att betrakta som exempel. De bör därför endast läsas som en vägledning. Läsaren kan alldeles säkert göra egna kompletteringar utifrån egen erfarenhet. Några strategier och metoder har en likartad konstruktion men har ändå redovisats separat. Avvägningen har ibland varit svår by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 3

4 Abstrakta kalkylmetoden En företagsledning begär ofta någon form av kalkyl för att känna sig bekväm inför ett beslut, även om det ibland kan vara väldigt svårt att logiskt "räkna hem" en investering. Metoden bygger på en uppdelning av ett antal relevanta argument (premisser) som godkänns oberoende av varandra, för att därefter, som om det vore den enda sanningen, sammanföras till en helhet, mot vilket beslutet fattas. Hypotetiskt exempel Koncernstaben för marknadskommunikation ska motivera en investering på 200 miljoner kronor i företagets varumärke under budgetåret. Koncernledningen, som huvudsakligen består av ingenjörer, har begärt en kostnads och intäktsanalys. Föredragande: Ett varumärke är som en försäkring (ett konkret och tydligt objekt) inför framtiden. Som en premie mot obehagliga händelser som vi inte känner till idag, men som vi vet kommer att inträffa. Koncernledning: Jaha! Föredragande: Vi har idag två miljoner kunder varav (gärna understödda med olika typer av fakta).. och vårt vision.. (koppling till redan beslutade åtaganden) Detta är vi väl alla överens om (ledande fråga)? Koncernledning: Javisst (bekräftelse). Föredragande: Vi omsätter 25 miljarder kronor per år vilket ger kronor per kund i omsättning och med 15 procents nettomarginal ger det kronor som varje kund bidrar med till företagets lönsamhet, eller drygt 3,7 miljarder kronor per år efter avskrivningar. Ni är med på hur jag resonerar (visst låter väl 200 miljoner som en struntsumma!!)? Koncernledning: Javisst, vi är med (bekräftelse). Föredragande: Vi har i marknadsundersökningar (med vilka man kan redovisa nästan vad som helst) kommit fram till att över 80 procent av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vårt arbete. Vilket är väldigt bra i jämförelse med våra konkurrenter (vi har gjort ett mycket bra jobb hittills!!) Koncernledning: Det var roligt att höra. Det är inte varje dag vi får beröm. Föredragande: Om antalet nöjda kunder minskade med bara 10 procent, från 80 till 70 procent och hälften av de kunderna skulle lämna oss då skulle vi förlora nästan 200 miljoner kronor bottom line per år. För att inte tala om den försämrade goodwillen. Vilket på lång sikt skulle kunna få förödande konsekvenser!! Att få en ny kund kostar oerhört mycket i jämförelse med att behålla de kunder man redan har! (etablerad sanning) Koncernledning: Ja absolut. Föredragande: Ett varumärke är en försäkring, ett skydd mot detta. Ta Mercedes och Skoda som exempel, vilket bilmärke tror ni har störst chans att klara en krissituation (vilken vill ni jämföras med)? Koncernledning: Mercedes. Föredragande: Varför då? Koncernledning: Därför att dom är starkare i marknaden. Föredragande: Precis (beröm). De har ett starkt etablerat varumärke. Precis som vi (projicering). Och det är därför vi måste fortsätta investera och berätta vilka vi är och vad vi står för. Tvåhundra miljoner är bara 8 promille (egentligen en struntsumma) av vår totala omsättning. Koncernledning: Jasså inte mer. Föredragande: Tänk på var försäkringar kostar (knyt ihop säcken). Koncernledningen: Det är väldigt dyrt med försäkringar. Väldigt dyrt. Detta känns viktigt. Kan vi bifoga underlaget till protokollet? Föredragande: Självklart. eller Rune är Göteborgare. premiss 1 Rune är rik. premiss by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 4

5 Alltså är Göteborgare rika. slutsats resonemanget leder till en "form av kalkyl" som kan användas som ett (även om bristfälligt) underlag för beslut en svår beslutsituation (som egentligen inte kan baseras på kostnads/intäktsanalys) härleds ur "en form av logik" företagsledningen förväntas "förledas" av logiken en kritisk person kan, utifrån ett logiskt resonemang, ganska enkelt försvåra hela beslutsprocessen riktar sig främst till ingenjörer och ekonomer som har behov av (är betydligt mera vana vid) ett matematiskt beslutsunderlag Jmf Beslutstaktik Jmf Koncernfråga Jmf Konsekvensmetoden Jmf Portionskostnadsmetoden Jmf Trovärdighetsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 5

6 Adoptionsmetoden En lobbymetod som utförs genom att ett särintresse utser en fadder för varje beslutsfattare och/eller för hans rådgivare eller mot en utvald grupp av journalister, vars uppgift är att på ett diskret och okontroversiellt sätt påverka en beslutsprocess, i en för särintresset positiv riktning. Det går att uppnå häpnadsväckande resultat genom en målmedveten enskild lobbying mot enskilda beslutsfattare. Särintressets medlemmar adopterar var sin beslutsfattare eller rådgivare och utövar därefter diskreta men målmedvetna påtryckningar. Genom att bygga upp, eller utnyttja redan etablerade kompisrelationer, kan beslutsfattarens och rådgivarnas preferenser påverkas i en för särintresset positiv riktning. okomplicerad metod som inte förutsätter någon djupare kunskap om lobbyism kan vara förbluffande effektiv förutsätter tillgång till beslutskulissen, i vilken de personliga relationerna mellan faddern och beslutsfattaren/rådgivaren blir avgörande för framgång förutsätter taktkänsla och bör utföras på ett så spontant och naturligt sätt som möjligt Jmf Gulla Jmf Lobba Jmf Management by LIFO Jmf Växthusmetoden Föräldrarna adopterade politikerna och lyckades stoppa nedläggningen av Latorps skola; De femton politikerna i barn- och områdesnämnden adopterades var och en av en förälder. Föräldern byggde en relation till politikern. De pratade inte så mycket politik utan bjöd ut dem till Latorps skola. Det är svårare att lägga ner något man sett. Politikerna delades ut och de med vänstersympatier adopterade vänsterpolitiker, de med högersympatier adopterade högerpolitiker./ / Och föräldrarna vann. Inget parti var för en nedläggning när beslutet fattades. 1 DN by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 6

7 Alternativmetoden I en kritisk situation kan det vara olyckligt att ställa ett ultimatum utan handlingsutrymme, eftersom det kan framkalla hårda motsättningar vars följder är svåra att förutse. En uppenbart felaktig eller kränkande behandling kan förena de mest skilda personalkategorier och särintressen i oheliga allianser vars samlade kraft kan bli påtaglig. Alternativmetoden syftar till att ge omgivningen, dvs. inte den/de direkt berörda, en upplevd valmöjlighet vilket sätter ledningen i en bättre position eftersom "..den åtminstone föreslår några alternativ..". Metodens mål är att ge ett sken av förhandlingsutrymme, med vilken den oengagerade kan finna en ursäkt att fortsätta vara oengagerad. Grundregeln är att det bör finnas minst två, gärna tre, men inte fler än fem, olika alternativ att välja mellan. Alternativen kan presenteras momentant (alla på en gång) eller kronologisk (över en längre tidsperiod) vilket helt beror av rådande situation. Vid kronologisk ordning är det viktigt att "hålla ihop" förslagen så att de inte uppfattas som enskilda ultimata beslut, utan som en sammanhängande grupp av möjligheter. Exempel 1 Ett skandinaviskt företag har 500 anställda. En tillverkningsenhet med 60 anställda ska läggas ner och flyttas till en mindre stad i Indonesien. De berörda erbjuds: möjlighet till motsvarande arbete på den nya tillverkningsorten; gratis språkutbildning; hjälp med att finna ny bostad; ett startbidrag på SEK per familjemedlem samt fri resa alt. sex månaders avgångsvederlag Exempel 2 Ett internationellt företag med utländska ägare vill göra sig av med organisationens ineffektiva småbarnsföräldrar i länder där lagstiftning och fackföreningar lägger hinder i vägen. Småbarnsföräldrarna erbjuds: nattjänstgöring eller tvåskift (tidig morgon alt. sen kväll) alt. en tjänst som innebär omfattande resor nationellt och internationellt alt. tjänstgöring på annan (omöjlig) ort alt. sex månaders avgångsvederlag ger ett sken av valfrihet försvårar bildandet av organiserat motstånd initiala utredningskostnader förekommer i diverse skepnader Jmf Förträngningsmetoden Jmf Hidden agenda Jmf Management by confusion Jmf Management by destruction by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 7

8 Jmf Matematikmetoden Jmf Misskrediteringsmetoden Jmf Nedmonteringsmetoden Jmf Negativt erbjudande Jmf Nålstickstaktik Jmf Pikningsmetoden Jmf Rysk demokrati Jmf Utfrysningsmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 8

9 Anonyma vittnen Anonyma vittnen är en metod för att identifiera en eller flera personer vars sociala auktoritet förhindrar en utredning. Exempel Kopieringspapper har systematiskt stulits från avdelningen under flera månader. Det är uppenbart att flera på avdelningen känner till vilken eller vilka som är skyldiga men frågan är känslig och någon enskild person kan inte utpekas. Vid direkt konfrontation möts utredaren av tystnad eller likgiltighet. Gruppmöte Personer som har kännedom eller möjlig kännedom om stölderna sammankallas till ett möte. Vid mötet beskrivs fakta och den/de skyldiga ombeds stiga fram. Syftet är att framkalla en kollektiv skuldkänsla. Enskilda möten Om ingen erkänner intervjuar utredaren samtliga mötesdeltagare enskilt. Det garanteras att den som lämnar information ska förbli anonym. Den utökade gruppen av personer (inte enbart den berörda avdelningens personal) ger en större trygghet och garanterar uppgiftslämnarnas anonymitet. Återsamling Om/när det finns ett tillräckligt starkt utpekande av den/de skyldiga återkallas samtliga personer. Den/de utpekade personerna ombeds stanna kvar medan övriga får lämna lokalen. ingen enskild kan i efterhand anklagas för illojalt uppträdande eftersom alla intervjuer sker anonymt återsamlingen blir en offentlig förnedring och en bekräftelse av rättvisa socialt starka grupper kan "hålla tätt" kan inte användas i rättsliga/juridiska processer men fungerar trots sin anonymitet som en effektiv social rättskipningsmetod bör genomföras med fler än färre deltagare för att garantera informationslämnarnas anonymitet, vilket är en förutsättning för att metoden ska fungera Jmf Den icke närvarande förhandlaren by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 9

10 Astrologi 2 Det är anmärkningsvärt att flera av världens ledare, ännu under 1900 talets sista decennier, låtit tyda stjärnorna i sökandet efter framtidens svar. Mystiken och ödets makt kan sökas i många olika källor. Stjärnornas inbördes placering och dess konsekvenser för människans har genom seklen fascinerat många ledare. Antikens filosofer studerade astrologi i likhet med flera av romarrikets kejsare. En tradition som, inom vissa kretsar, lever kvar långt in i modern tid. ett enkelt sätt att finna lösningar till komplexa problemställningar förutsätter att utövaren är övertygad om metodens giltighet tvivelaktig metod som endast bör användas i en sluten krets Bibeln, Koranen och andra religiösa skrifter kan ha samma effekt och fungera lika bra Jmf Management by nonsens Astrology can also have an impact upon political events. It has long been known that former President Ronald Reagan regularly consulted astrologers while he held office. According to Donald Regan in his book For the Record:...the president's schedule is the single most potent tool in the White House, because it determines what the most powerful man in the world is going to do and when he is going to do it. By humoring Mrs. Reagan we gave her this tool - or more accurate, gave it to an unknown woman in San Francisco who believed that the Zodiac controls events and human behaviour and that she could read the secrets of the future in the movement of the planets. Mitterand var til stjerner 3 Den smukke franske astrolog Elisabeth Tessier siger i en ny bog, at Frankrigs tidligere præsident, afdøde Francois Mitterand støttede sig til hendes råd gennem syv år. Astrologen hævder, at han aldrig tog en stor politisk beslutning uden at konsultere hende. Toppchef Bottenchef Vädur Skytt Fisk Oxe Skorpion Vattuman Tvilling Vädur Lejon Kräfta Vattuman Oxe Lejon Stenbock Skytt Jungfru Tvilling Vädur Våg Fisk Jungfru Skorpion Kräfta Tvilling Skytt Jungfru Kräfta 2 Sv. Akademins ordlista: Spådomskonst som bygger på himlakropparnas ställning. 3 Berlingske Tidende by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 10

11 Avfärda En medarbetare har frivilligt arbetat under en hel helg med att sammanställa ett förslag på ett nytt sätt att profilera företagets produkter. På måndag morgon har medarbetaren svårt att behärska entusiasmen och begär att få redovisa de enastående slutsatserna så snart som möjligt. Ledaren som haft en avkopplande helg på landet är helt oförberedd inför den flod av entusiasm som strömmar över honom, samtidigt som han snabbt inser att hela förslaget är dömt att misslyckas utifrån en rad olika perspektiv. Avleda, bromsa eller avfärda en idé/förslag/rapport kan vare en lika nödvändig som smärtsam process. Det finns ett antal standarduttryck som kan användas för att dämpa den negativa effekten. Grundregeln är att avleda/bromsa inleds med en positiv värdering snabbt följd av en avledande manöver, medan ett entydigt avslag inleds med ett tydligt avfärdande som följs upp med en förklaring. Vid behov kan ett avslag förstärkas genom antydningar om något som skulle kunna vara ännu värre. Avleda/bromsa.. jättebra, men inte just nu.... bra, men det bör utredas bättre.... härligt, men avvakta resultatet av.. innan vi går vidare.... visst, men du måste få detta klart (annat ärende) innan vi kan ta ställning.... bra.. men just nu måste vi prioritera detta.... mycket bra jobb. Men vi behöver tänka igenom konsekvenserna noga innan vi fattar ett definitivt beslut.... javisst, men varför ska vi ändra på vårt sätt att arbeta? Vi har alltid gjort såhär..!!.. bra, men låt oss fundera på det en gång till.... lysande idé, men låt någon annan försöka först, så får vi se hur det går.... spännande, men inte just nu.. låt oss diskutera det senare.... härligt.. men ärligt talat.. kommer det att fungera i praktiken.. kul idé, men detta är inte mitt ansvarsområde.... jag tror du har helt rätt, men vi är inte mogna ännu.. Avslag.. nej, det har vi prövat tidigare.... dessvärre, alldeles för stora risker.... kommer inte på fråga, vi gör inte så i vår organisation.... nej det finns en tydlig policy i denna fråga.... tyvärr, det finns inga medel avsatta i budgeten.... nej det är för sent, vi är ju nästan klara med.... inte en chans, det har vi aldrig prövat tidigare. Det är för osäkert.. sluta nu!! Det är helt emot vår policy.. ge dig!! Budgeten är redan överskriden.... glöm det.. vår verksamhet är så annorlunda.... aldrig, det blir för dyrt.... är du helt galen? Det kommer aldrig att fungera. Ta den om Rödluvan också.... välkommen till verkligheten. Det där har vi försökt många gånger tidigare.... aldrig. Det passar inte in i vår strategi.... nej vi får aldrig igenom förslaget i ledningsgruppen.. Avslagsförstärkare.. det är väl ändå bättre att säga som det är, än att försöka dölja det.. eller hur..?!!.. tänk om vi istället hade genomfört det dåliga förslaget, hade inte det varit betydligt värre..!!?.. om jag hade ljugit.. hade det varit bättre..?!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 11

12 .. visst, vi hade kunnat säga Ja, men det hade bara inneburit att vi spenderat resurser och tid på något som vi senare skulle komma att lägga ner. Är inte bättre att ta konsekvenserna redan idag..?!! glömska är en av människans bästa egenskaper Jmf Efterkonstruktionsmetoden Jmf Kanalisera Jmf Klapp-på-axeln-metoden Jmf Positiv metoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 12

13 Back to basic Efter en tid av förändring och förnyelse uppstår nästan alltid en oro och en längtan tillbaka till det beständiga. En återgång till det man gjorde tidigare och därför tror sig kunna. Förändringsprocesser kan slita hårt på befintliga rutiner och strukturer och en återgång kan av många uppfattas som en befrielse. År 2003 Vi hör ropen på Back to basic från styrelserum och företagsledningar. Vår tids samhällstrend är Back to basic. I näringslivet ser man det tydligt. Under hösten 2003 meddelade postens nya VD att företaget skulle återgå till kärnverksamheten; att distribuera brev. Vilket anses vara en så genomgripande strategisk förändring att den motiverar miljoninkomster för postens högsta verkställande ledning och styrelse. El industrin fokuserar på att hålla priserna uppe och avveckla all sidoverksamhet. Mångfald och kundfokus är det inte längre tal om. Nu ska alla återvända till det de vet att de kan. Tendenserna finns överallt. Allt fler ropar på en tillbakagång till det samhälle vi hade tidigare. Den offentliga sektorn bör återupprättas. Kärnfamilj och släktrelationer bör förstärkas. Nationalstaten, nu i form av internationellt samarbete, bör ges ett större inflytande. Religionens förespråkare bör återupprätta samhällets moral. Det har blivit populärt att gifta sig och att lova evig kärlek tills döden skiljer oss åt. Serbiens folk återväljer i fria val de ultranationalister som de en gång tagit avstånd från. Och Rysslands medborgare börjar omvärdera den kommunistiska diktaturen. Det var bättre förr! Visserligen valde vi att lämna det bakom oss. Men var det inte trots allt bättre förr? ger en känsla av trygghet efter en tid i utvecklingens kaotiska centrum en osäker ledare kan utnyttja metoden för att vinna tid samhälle och näringsliv är, per definition, en förändringsprocess som ständigt måste anpassas till nya förutsättningar. Ett samhälle eller ett företag som inte utvecklas går i praktiken bakåt. Back till basic är inget annat än resultatet och konsekvensen av ett misslyckande då man under en begränsad period konsoliderar för att kunna möta nya utmaningar back to basic är starkt trendberoende och bör inte användas när den allmänna samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på affärsutveckling. Omvänt kan den med fördel användas när samhälls- och/eller affärstrenden är inriktad på kärnområden och kärnverksamhet back to basic är oftast en omskrivning för att en eller flera förändringsprocesser har misslyckats Jmf Mervärdesstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 13

14 Balansstrategi Strategi vars syfte är att stödja den näst starkaste parten i en konflikt eller i en konkurrentsituation och därmed inte ge någon enskild part absolut inflytande. Exempel Med god tillgång på kapital, stor kunnighet i sjöfart och handel samt militär styrka upprätthöll Hansan på talet sin monopolställning, bekämpade sjörövare och integrerade skickligt i Nordeuropas politiska maktspel. Strategin var att i alla konflikter stödja den näst starkaste parten, för fortsatt maktbalans och ostörd handel. en skickligt genomförd balansstrategi kan medföra stora utväxlingseffekter utan rimlig proportion till utövarens eget inflytande när en dominerande part blivit alltför starkt kan metoden att stödja den näst starkaste parten leda till negativa konsekvenser bör genomföras konsekvent för att undvika en situation då en enskild part uppnår en alltför dominerande ställning kan med fördel användas för att stärka konkurrensen på en fri marknad genom att konsumenten konsekvent avstår från marknadsledarens varusortiment vilket därmed leder till en större konkurrens och lägre priser Jmf Hoppande majoritet Jmf Naturlig kartellstrategi Jmf Taktisk expansionsstrategi by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 14

15 Beslutstaktik Ja och Nej är entydigt konkreta svar vilka ger ett begränsat handlingsutrymme. De kan därför med fördel undvikas i kontroversiella beslutsprocesser där det finns en risk att senare utsättas för obehagliga följdfrågor från t ex media, myndigheter eller aktieägare. Exempel Beslutsgruppen för ett kontroversiellt projekt vill i det längsta undvika att ge ett konkret Ja eller Nej inför det fortsätta projektarbetet och väljer därför att använda alternativa beslutsmetoder och beslutsformer. Beslutsgruppen tillstyrker fortsatt projektarbete genom: att inte delge något beslut alls. Beslutsgruppen: Låt oss ta upp frågan igen vid vårt nästa möte om två månader. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Frågan bordlades till nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med vid ett möte där frågan bordlades.. att välja ett alternativ, ibland flera. Beslutsgruppen: Alternativ tre känns bäst. Det är vi nog alla överens om. Underförstått: Fortsätt med alternativ tre. Protokollanteckning: Flera alternativ redovisades varav alternativ nummer tre ansågs vara bättre än de övriga. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, jag var med och prioriterade fram det bästa av flera alternativa lösningar.. att fortsätta under förbehåll. Beslutsgruppen: Bara vi inte anlitar konsulter. Underförstått: Fortsätt projektarbetet under förutsättning att inga konsulter anlitas. Protokollanteckning: Ledningen vidhöll att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi bestämde enbart att konsultstoppet även skulle innefatta detta projekt.. att begära ett nödvändigt sidobeslut, t ex ge ett budgetgodkännande. Beslutsgruppen: Vi godkänner budgeten. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Ledningen fastslog föreslagen budgetram. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! Svar: Nej där tar du fel, vi fattade enbart beslut om budgetramen.. att göra ett delbeslut Beslutsgruppen: Delprojekt C bör redovisas i sin helhet vid nästa möte. Underförstått: Fortsätt. Protokollanteckning: Delprojekt C redovisas i sin helhet vid nästa möte. vid senare ifrågasättande Fråga: Du var ju själv med och sa Ja till projektet!! by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 15

16 Svar: Nej där tar du fel, vi begärde enbart en redovisning av ett delprojekt till påföljande beslutsmöte.. det omedelbara syftet (t ex att fortsätta ett projektarbete) uppnås ger ett tolkningsutrymme som dess utövare senare, vid behov, kan använda till sin fördel en erfaren, undersökande journalist kan underminera fördelarna det är viktigt att dokumentationen t ex ett protokoll eller noteringar återspeglar det faktiska beslutet Jmf Abstrakta kalkylmetoden Jmf Hoppande majoritet Matteus 5:37 Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 16

17 Betalningsanståndsmetoden - BA-metoden Ett företag som dominerar en marknad kan eftersträva att finansiera en större andel av kapitalbehovet genom utökade leverantörskrediter istället för att lånefinansiera verksamheten på traditionellt sätt genom en bank. Underleverantörer kan tvingas ge betydligt längre leverantörskrediter vilket förbättrar det dominerande företagets kassaflöde på bekostnad av underleverantören. Den svenska bilindustrins underleverantörer har under perioder tvingats ge upp till 120 dagars kredit. ett bra och oftast billigare alternativ till banklån, särskild under perioder med hög reporänta ett alternativt sätt att finansiera en ansträngd likviditetssituation när de traditionella lånemöjligheterna är begränsade kan leda till utslagning av underleverantörer vilket kan inverka negativt på den långsiktiga leveranssäkerheten värdet minskar när den allmänna räntenivån sänks ett alltför stort utnyttjande kan framkalla negativ publicitet Jmf Just in time Jmf Leasingmetoden by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 17

18 Big bang En stor, icke reversibel förändring som genomförs på mycket kort tid. I en situation när en delmängd av en verksamhets operativa processer ska ersättas med nya processer kan det vara nödvändigt att genomföra förändringar momentant. Fabrikens löpande band eller organisationens integrerade datasystem är kontinuerliga processer med få uppehåll. I likhet med en hjärtoperation måste därför ingreppet ske snabbt och fungera omedelbart för att undvika störningar som kan ge långtgående negativa konsekvenser. Vid en big bang ersätts en vital operationell del samtidigt som verksamheten fortskrider och möjligheten att återgå det gamla saknas. Metoden kräver ett omfattande planeringsarbete eftersom den i praktiken inleds, genomförs och avslutas momentant. I större organisationer kan den kräva stora förberedande utbildningsinsatser och omfattande kraftsamling av organisationens resurser. Medarbetare med kunskap & kompetens, förståelse och erfarenhet är absolut nödvändigt inslag vid en big bang för att undvika bestående skador. Det finns, även om det sällan diskuteras, exempel på big bang som gått fel och orsakat irreparabla verksamhetsskador. En big bang är alltid ett stort risktagande och medför nästan alltid en stor ansträngning för organisationen. snabb övergång från ett tillstånd till ett annat snabb övergång från ett tillstånd till ett annat (kan vara både en fördel och en nackdel) förändringen är irreversibel och måste (!) därför lyckas ställer stora krav på ledarskap och samordning det går inte att ångra och återvända till det gamla fortlöpande riskanalyser, gärna av flera oberoende parter, ger underlag som kan reducera riskerna metoden bör, om möjligt, undvikas Jmf Riskanalys Jmf Rysk roulett Jmf Steg för steg process by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 18

19 Bottom-Up planning Planeringsprocess där kartan anpassas efter verkligheten. De operativa enheterna sammanställer, utifrån marknadens förutsättningar, en egen trovärdig affärsplan, vars resultat summeras till en övergripande samlad affärsplan vilken (nästan alltid) underkänns av den verkställande ledningen, vilket leder till en iterativ process som kan pågå under lång tid och ta stora resurser i anspråk. Planeringsprocessen blir ett organisatoriskt spel, en förhandling, mellan de operativa enheternas jordnära perspektiv och ledningens övergripande visionära mål. ger ett stort engagemang (och ansvar) långt ut i de operativa enheterna, vilket leder till en god förankring i verkligheten de operativa enheternas samlade resultat accepteras sällan av verkställande ledningen vilket kan leda till frustration processen kan pågå i evighet (5-10 iterationer är inte ovanliga) de operativa enheterna sätter låga försäljningsmål och höga kapital- och omkostnadsbudgetar, medan verkställande ledningen eftersträvar det motsatta Jmf Middle Up-Down planning Jmf Top-Down planning by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 19

20 Brainstorm En arbetsmetodik som, genom ett öppet diskussionsklimat, "lyfter fram" så många idéer som möjligt för att sedan kategorisera eller prioritera dessa. Alla idéer tillåts och inga idéer får kritiseras. Metoden är användbar när nya idéer och många möjligheter behöver kreeras när en lösning på ett problem inte kan resoneras fram på ett logiskt sätt när nödvändig information är fördelad på flera personer när en heterogen grupp behöver svetsas samman och bli mer homogen Metoden bygger på synergieffekter och fungerar därför bra i grupp. Den samlade gruppen kan uppnå ett bättre resultat än enskilda individer. Exempelvis kan en persons (ibland tokiga eller meningslösa) idé inspirera andra till värdefulla inlägg. Gruppens storlek är viktig. Om den är för liten förloras synergieffekten, och om gruppen är för stor kan arbetet leda till kaos eller att personer som har annorlunda idéer kan förbli tysta. Det kan vara lämpligt att någon, gärna en utomstående, får agera moderator. Moderatorn deltar inte själv i det kreativa idéskapandet, utan har till uppgift att hjälpa deltagarna att hålla sina sinnen öppna utan att förlora fokus på uppgiften. Moderatorn äger processen medan gruppmedlemmarna äger uppgiften. Moderatorn tillser att gruppen håller sig till ämnet och regelverket. Vid större grupper bör det dessutom finnas en sekreterare med uppgift att dokumentera de idéer som framkommer vilket gör att moderatorn kan fokusera ytterligare på processen. Sekreteraren bör redovisa idéerna för samtliga i gruppen allteftersom processen fortskrider genom att t ex notera dem på en whiteboard. Idéerna blir därmed en inspirationskälla till nya idéer. Arbetsgång och regelverk: 1. Bilda en grupp om fem till tio personer som kan bidra till uppgiftens lösning. 2. Möblera så att whiteboard och/eller blädderblock är väl synliga för samtliga deltagare. 3. Inled med en klar, öppen och tydlig uppgiftsformulering. 4. Utse en moderator som fungerar som ordförande och sekreterare. 5. Utse vid behov en sekreterare. 6. Moderatorn tillser att gruppen följer följande regelverk: Ingen kritik och ingen debatt. Negativ kritik är absolut förbjuden. Det finns inga gränser. Ju vildare idéer desto bättre. Galna idéer stimulerar gruppens kreativa tänkande. Kvantitet före kvalitet. Ju fler idéer desto större möjlighet att finna en bättre lösning. Mutera och kombinera. Låt gruppens medlemmar vidareutveckla redovisade idéer, ändra och blanda, för att finna nya infallsvinklar. 7. Moderatorn bör inleda med en eller några idéer. Det är viktigt att alla deltagare kommer igång. Gå gärna laget runt några gånger innan ordet släpps fritt. 8. Tillse att idéerna skrivs ner och blir väl synliga för samtliga deltagare. 9. När inspirationen och kreativiteten ebbar ut avslutas brainstormningen och moderatorn inleder en diskussion om de förslag och idéer som framkommit. 10. Om inte consensus uppnås inom gruppen sker en omröstning. 11. Formuleringen av gruppens gemensamma förslag (ett eller flera) sammanställs och fastställs by Dan Jonsson. All Rights Reserved. / 20

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE

ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE SYFTEN SAMMANSÄTTNING NIVÅER UTMANINGAR FUNKTION OCH VILLKOR ÅTGÄRDER HÅKAN JÖNSSON Psykolog, konsult HÅKAN JÖNSSON KONSULT AB www.hakanjonsson.com info@hakanjonsson.com

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Barn i kläm. Barn i kläm. Familjeformer i Sverige. Bakgrund till studien. Barn i separerade familjer

Barn i kläm. Barn i kläm. Familjeformer i Sverige. Bakgrund till studien. Barn i separerade familjer Barn i kläm Hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge? Ingrid Höjer Karin Röbäck Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Barn i kläm Projektledare: fil dr Ingrid Höjer Forskare:

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer