gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013"

Transkript

1 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden Energieffektivisering i butik Kurser Nr 5 September 2013 Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Text: Charlotte Fredriksson Tvärvillkor är regler i lagstiftningen som du måste följa för att få full utbetalning när du söker jordbruksstöd. I och med din SAM-ansökan kan du tas ut till en tvärvillkorskontroll. Men hur går kontrollen till och vilka krav ställs egentligen på dig som lantbrukare? Tvärvillkoren syftar till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra miljön, säkra ett gott djurskydd, minska smittspridning och trygga säkra livsmedel på marknaden. Tvärvillkoren är direkt kopplade till stöden, uppfylls de inte riskerar man avdrag. Ett bra sätt att förbereda sig inför en eventuell tvärvillkorskontroll är att göra LRF:s Miljöhusesyn. Genom att ta del av frågorna kan du få koll på att din verksamhet uppfyller tvärvillkoren och därmed minska risken för avdrag. Vid kontrollen kontrolleras de faktiska förhållandena på gården d.v.s. bland annat; förvaring och hantering av livsmedel och foder, förvaring av växtskyddsmedel, djurskydd och gödselhantering. En del av tvärvillkorskontrollen utförs i fält av arealkontrollanten. Tvärvillkorskontrollen innebär också en administrativ kontroll där man går igenom sprutjournaler, behandlingsjournaler för djur och eventuell växtodlingsplan. Vid kontrollen granskas även avräkningar och fakturor på bland annat inköpt gödning och utsäde samt levererat foder och livsmedel. Om du tillhör dem som lämnar bort din bokföring är det därför lämpligt att du har kopior på dessa dokument så att de finns tillgängliga vid en eventuell kontroll. Forts. på sid. 2 Foto: Torgny Frembäck Förlängning av miljöstödsåtaganden Text: Irene Nilsson Det har tidigare meddelats att ansökan om förlängning skall kunna göras under september månad. Jordbruksverket har nu på grund av oklarheter beslutat att inte öppna SAM internet för förlängning som planerat. I skrivande stund är det inte helt klart hur och när förlängningarna skall hanteras. Jordbruksverket kommer att skicka ut information till berörda lantbrukare när oklarheterna är undanröjda. Håll dig gärna uppdaterad på Jordbruksverkets hemsida eller ring till kundtjänsten tfn

2 Höst... Som sig bör i den här spalten så börjar vi med vädret Nu är hösten här! Löven på träden skiftar i gult, rött och grönt och luften är sval och lätt att andas. Hösten är en tid då vi återvänder in i våra hem igen efter att ha tillbringat mycket tid utomhus under sommaren. Hösten är också en tid för reflektion, tillbakablickar och längtan efter nästa sommar. Sommaren som gick bar mycket sol och värme med sig samtidigt som någon skur passerade då och då. Vädret har med andra ord varit bra för de flesta grödor. I skrivande stund i slutet av augusti visar prognosen på goda skördar. Vi får hoppas att prognosen är rätt. För Länsstyrelsens del stundar en hektisk höst och vinter. Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet har dragit igång lite mer på allvar nu. Under sensommaren har vi arbetat med att skriva underlag till den nya handlingsplanen som ska gälla i vårt län under kommande programperiod, Många organisationer har deltagit i arbetet inför det nya programmet, t.ex. LRF och Hushållningssällskapet. Vi vill här passa på att tacka alla som hjälpt till i detta arbete! Handlingsplanen för vårt län kommer vi att börja skriva under hösten. Förhoppningsvis är vi igång med det nya programmet i början på nästa år. I det här numret av gröna bladet kan du bland annat läsa om de nya hygienregler som gäller för dig som t.ex. har besökare på din gård och erbjuder dem direktkontakt med djuren. Du kan också läsa om två av våra duktiga unga företagare som är verksamma på landsbygden, Olle som tar hand om sommarstugor i Kopparberg och Regina som ordnar ridläger för unga. Trevlig läsning! Hälsningar Thomas Börjesson Enhetschef Landsbygd och näringsliv Forts. från sid. 1, Tvärvillkorskontroll Håll koll på din dokumentation! Har du koll på vad som ska dokumenteras? Kom ihåg att fylla i din sprutjournal! Följande uppgifter ska fyllas i: - typ av preparat och vilken dos som har använts, - tidpunkt och plats för spridningen, - temperatur och vindförhållanden - skyddsavstånd, - vem som utförde bekämpningen - växtplats - vilka försiktighetsmått som har iakttagits till skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring av utrustningen. Om du använder ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter ska dokumentationen också innehålla uppgifter om: grödans slag, förekomst av blommande växter på den behandlade arealen, både gröda och annan vegetation. Kom ihåg att notera de behandlingar av djur som du utför själv med karensbelagda medel, t.ex. parasitbehandling samt även uppföljande behandlingar med läkemedel föreskriva av veterinär. Om du har köpt eller sålt gödsel, anteckna datum, mängd, från/till vem gödsel har hämtats/levererats. Det ska finnas en dokumenterad beräkning av vilken lagringskapacitet som behövs för din stallgödsel. Bra hjälp för detta finns i kompendiet Gödsel och miljö som har tagits fram av Jordbruksverket och som också finns att hämta på deras webbplats. Du ska också kunna visa att du har tillräckligt med areal för den stallgödsel som du producerar, även här ska det finnas en dokumenterad beräkning, t.ex. en växtodlingsplan. Om du producerar eget foder till dina djur ska du föra en enklare journal över egenproducerat foder som ges till djuren. Uppgifter som ska finnas med är; mängd producerat foder, typ av foder samt till vilka djur fodret ges. Eventuella analysrapporter av foder, livsmedel och animalier ska finnas dokumenterade. Exempel på dessa är t.ex. tankbilskvitton, slaktavräkningar, vattenanalys för bevattningsvatten och analysrapporter för foder och livsmedel. 2

3 Nya hygienregler för dig som håller djur! Text: Åsa Heldemar Nu kommer nya hygienregler för dig som håller djur. Reglerna gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur eller om du t.ex. har en kennel eller ett häststall. Djurhållning som bedrivs i privat bostad är undantagna reglerna. De nya reglerna har kommit till för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar mellan människor och djur, så kallade zoonoser. Ett exempel på en zoonos är salmonella. För dig som har en besöksverksamhet Du som har djur och bedriver någon form av besöksverksamhet där besökarna kan ha direktkontakt med djuren omfattas av de nya bestämmelserna. Exempel på vad som räknas som en besöksverksamhet: Lantbruk som erbjuder besökare kontakt med djuren Bo på lantgård om gästerna kan ha direktkontakt med djuren Ridskolor, turridning, ridläger, ponnyridning på marknader mm 4 H-gårdar, friluftsgårdar, fäbodar Akvarier/tropikarier, djurparker Draghundsturer Stadsparker och parklekar Då djur tas till verksamhet, exempelvis till äldreboende, skola, mässor mm Det spelar ingen roll om besökaren betalar eller inte. Du som har en besöksverksamhet ska informera besökarna om gällande hygienregler på lämpligt sätt. Information till besökare kan ske genom utskick av informationsblad, med informationsskyltar på plats och genom en genomgång på plats. Det allra viktigaste är att du erbjuder dina besökare möjlighet till handtvätt och gärna också tillgång till handsprit! Tvätta händerna är den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning! På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hygienreglerna. Där kan du också hitta föreskriften för hygienreglerna (SJVFS 2013:14, K112). Observera att föreskriften är uppdelad i fyra delar som träder i kraft vid olika tidpunkter. En säng är inte bara en säng! -Inventering av boendeanläggningar och aktivitetsföretag i Örebro län Svensk besöksnäring ska fördubblas på tio år enligt en nationell strategi. Har vi några turistföretagare idag i vårt län? Under hösten påbörjar Länsstyrelsen en inventering av de boendeanläggningar vi har. Inom Landsbygdsprogrammet har det funnits en prioriterad åtgärd kallad Turism. Inom den åtgärden har det arbetats på många olika sätt, bland annat med kompetensutveckling och investeringsstöd. Många nya satsningar har gjorts. För att arbeta vidare och sikta mot visionen fördubbla näringen på 10 år behöver vi veta vad som finns idag. Hur många Bed & Breakfast, frukosthotell, campingar osv har vi i länet och kan vi klassificera dom? Är det ett hotell, pensionat, gästgiveri eller kanske ett Bed & Breakfast, vad kan kunderna förvänta sig? Ska vi arbeta vidare för en hållbar besöksnäring är det betydelsefullt att veta vad eller vilka vi arbetar med. Genom en bättre överblick och insikt tror vi oss få bättre underlag för kommande satsningar. Har du en övernattningsstuga eller annan boendeanläggning eller turistaktivitet, får du väldigt gärna berätta det för oss. Då kan vi lägga in det i den inventering vi kommer att göra. På så sätt får vi också möjlighet att bjuda in dig till olika seminarier, nätverksträffar och utbildningar som kommer att göras. Kontakta Zandra Karlsson, Länsstyrelsen, e-post: Text: Åsa Lindin 3

4 Unga företagare på landsbygden! -Visst finns de! Text och foto: Åsa Lindin Under cirka ett års tid har Länsstyrelsen drivit ett projekt, Uppstart124, som ska stötta unga entreprenörer att testa företagande eller att våga ta sitt företag ett steg vidare. Det har varit 14 deltagare mellan år. Under projektets gång har någon startat företag, någon har tagit steget vidare och någon har känt att företaget i dagsläget inte är vad man vill utveckla. Det har varit en process och deltagarna har träffats och lärt känna varandra och fått höra hur andra i liknande situationer har det. De har dragit lärdom av varandra och delat med sig av tips och råd. Genom Uppstart124 har det också funnits möjlighet att få lite hjälp med vissa kostnader som krävts för att ta nästa steg i företagandet. I utvecklingsfasen är det extra viktigt att få en klapp på axeln och känna att någon tror på det du gör. Länsstyrelsen och unga entreprenörer Det här projektet är en satsning som Länsstyrelsen gör för att lyfta unga entreprenörer i länets landsbygder och skapa förutsättningar för unga att våga testa sin potential. Vi är säkra på att landsbygderna har unga entreprenörer som vill mer! Stall Släte Regina är en av deltagarna i Uppstart124. Hon driver Stall Släte strax utanför Närkesberg. Där håller hon ridlektioner med sex grupper i veckan. I somras hölls ridläger för unga hästintresserade och Reginas motto är att alla får vara med. Här finns ingen begränsning av vem som kan delta utan alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vid sidan om sitt företag jobbar hon på en bygghandel, men Reginas dröm är att utveckla sin företagsidé och sin verksamhet. När jag besöker henne ett halvår efter vårt första möte säger hon att hennes dröm inte längre är en dröm utan faktiskt inom räckhåll och hon börjar genast se nästa steg i företagandet. Sömnad En annan av deltagarna i Uppstart124 är Marian. Genom sitt entreprenörskap och engagemang har hon lyckats bygga upp en verksamhet kring sömnad. För sex år sedan började hon intressera sig för sömnad. Sedan dess har hon hunnit gå en yrkesutbildning och utvecklat en egen design. Marian brinner för återanvändning och ser gärna nya möjligheter för begagnade kläder. Utöver sin egen design har hon under 2013 varit ansvarig för kostymerna på Opera på Skäret. Hon och några sömmerskor syr alla scenkläder som artisterna behöver i årets opera, Barberaren i Sevilla. Där träffade jag henne i somras och fick uppleva vilken härlig miljö och familjär stämning som fanns på Skäret. Dessutom fick jag se vilka fantastiska kläder och kluriga lösningar som krävs för att klä artisterna i årets uppsättning. Marian driver företaget Mod:it som hon startade under våren För sommargästerna Olle har precis tagit studenten och jobbar på för fullt med sitt företag OP-timal stugservice. Sommarjobben duggar inte tätt i Kopparberg men Olle kom för några år sedan på en egen idé. Visserligen är området ganska glest befolkat, men det finns väldigt många sommarstugeägare. De har inte alltid tid och möjlighet att se till sina stugor. Under sitt sista år i gymnasiet startade han företaget och har utökat verksamheten allteftersom. Idag är hans tjänster uppskattade, ryktet sprids och han får allt fler uppdrag. Vem vill inte komma till en sommarstuga och slippa klippa det halvmeterhöga gräset eller skotta sig fram till dörren. Olle tar allt jobbigt och gör besöken i stugan till ett nöje. 4

5 En klok handlare energieffektiviserar! Foto: Åsa Lindin Text: Thomas Eriksson och Päivi Lehtikangas Ständiga förbättringar för att kunna vara med i matchen. Det är Stefan Lagerbergs motto, när han steg för steg förnyar och förbättrar sin butik för att spara energi. Det är förmiddag i Stora Mellösa öster om Örebro. På Ica Nära installerar två kylmontörer en ny kyldisk som ersätter ett par äldre diskar från 1970-talet. Butiksägaren Stefan Lagerberg ser nöjt på. Investeringen går på kronor, en stor summa för butiken. Jag räknar med att den här moderna disken, med dörrar och bättre isolering, kommer att dra omkring 70 procent mindre energi är de gamla, förklarar han. Stefan Lagerberg är med i Energikontoret, Regionförbundet Örebros projekt för livsmedelsbutiker. Bland annat har han fått en energikartläggning gjord av en energikonsult. Han har dessutom fått en nära kontakt med en kommunal energi- och klimatrådgivare. Energikartläggningen kom fram till en rad åtgärder som skulle kunna spara energi. Men Stefan började redan när han tog över butiken för fyra år sedan. Varje år förbrukas omkring kwh i butiken. Nedgången till upprustad Butiken var rejält nedgången när jag tog över och jag har varit tvungen att göra många investeringar. Bland annat har butiken fått ny kassalinje, nya hyllsystem och en ny frysdisk. Den öppna gamla frysdisken var en mardröm. När som helst kunde den sluta fungera och jag hade svårt att sova ibland på nätterna. Det rann kylvätska på golvet och rosten åt på plåten. Plus att den öppna disken givetvis bokstavligen slukade energi. En ny frysdisk kostade kronor, men tack vare länsstyrelsens investeringsstöd för landsortsbutiker fick han hälften av investeringen betald. Otroligt förmånligt, säger Stefan. Genom investeringsstödet har Stefan även fått hjälp att kunna bygga om mjölkkylarna, så att de istället för att vara öppna, har fått dörrar, som sparar mycket energi. Nya lysrör och enkla åtgärder Ica Nära i Stora Mellösa har också fått nya armaturer med energieffektiva T5-lysrör i hela lokalen. Genom att byta ut omkring 80 lysrör sparar företaget omkring kronor i månaden, en investering som betalar tillbaka sig snabbt. En pay-offtid på över fem år är svårt att räkna hem för en butik som denna. Tillsammans med sin personal har han gått igenom en del enkla åtgärder som kan göras varje dag för att spara energi. Det är enkla saker som till exempel att inte låta lampor stå på över natten, eller att hänga upp nattgardiner över kyldiskarna vid stängningsdags. Uppvärmning Butikens kylar och frysar drivs med fjärrkyla från en central kompressor i källaren. Överskottsvärmen från kompressorn förs upp i butiken och används som värme under vintern. Den stora värmeväxlaren kräver idag manuella inställningar och Stefan hoppas på sikt kunna få den automatiska styrningen att fungera, då han ofta får rycka ut och justera anläggningen. En annan dröm, som kanske inte ligger så långt bort i tiden, är att kunna ersätta oljepannan med en ny pelletsanläggning. Idag köper han omkring sju kubikmeter olja om året, till en kostnad av omkring kronor. Han räknar med att investeringen kommer att betala sig på en fyra, fem års tid. Oljan blir ju inte billigare direkt, så det känns som en sund investering, såväl för plånboken som för miljön, avslutar Stefan Lagerberg. Text: Åsa Lindin Femton små och medelstora butiker har, genom projektet Energieffektivisering i Landsbygdsbutiker i Örebro län fått möjlighet att anlita en energiexpert som genomfört en energikartläggning i butikerna. Projektet är uttaget till final i kategorin Årets Miljösatsning, Landsbygdsnätverkets pris Ullbaggen. Vem som blir den slutliga vinnaren kommer att avgöras på den årliga Landsbygdsgalan i november. Syftet med projektet har varit att landsbygdsbutikerna ska stärka sin konkurrenskraft genom att spara energi. Att butikerna finns kvar och är lönsamma är viktigt för landsbygden. 5

6 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Fårklippning och djurhantering Klövhälsa hos får Foto: Anna Nordblad Grundkurs i fårklippning och djurhantering Torsdag 3 oktober 8:00-16:00 hos Gudrun Haglund Eriksson, Bengtstorp, Närkesberg Som djurägare ansvarar du för att i olika situationer kunna hantera dina djur på ett bra sätt. En korrekt hantering är viktig när djuren klipps, men även när de ska undersökas av andra anledningar. Under den här kursdagen kommer du att få lära dig grunderna i djurhantering och fårklippning. Teori varvas med praktik. Ämnen som kommer att tas upp under dagen: Djurhantering Ergonomi Så fungerar sax och maskin Klippning av får Medverkande: Christer Gustafsson, fårklippare, Gudrun Haglund Eriksson, djurägare samt Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Deltagaravgift: 300 kr (exkl. moms). Kostnad för mat och fika tillkommer, ca 150 kr (exkl. moms). Kostnaderna faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, tfn Anmälan senast fredag 27 september via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). OBS! ange vid anmälan vilken erfarenhet du har av får och fårklippning samt om du har några speciella önskemål om vad du vill lära dig på kursen. Foto: Mostphotos Klövhälsa hos får Onsdag 13 november, 13:00 16:00 Kvinnerstaskolan, sal G1 och G2, Örebro God klövhälsa är viktigt för att fåren ska må bra och för att du ska lyckas med din produktion. Under den här kursen får du lära dig fårklövens anatomi, klövverkningsrutiner, klövsjukdomar och hur du förebygger och behandlar dem. Vi kommer särskilt att prata om fotröta. Vad kan du göra för att inte få in den i din besättning och hur ser läget ut i landet idag. Kursen inleds med ett teoripass och sedan blir det praktiska övningar där deltagarna får titta på slaktklövar. Medverkande: Ulrika König, fårhälsoveterinär Svenska Djurhälsovården och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Deltagaravgift: 100 kr (exkl. moms), kostnad för fika tillkommer, ca 25 kr. Avgiften faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn Anmälan senast fredag 8 november via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) Hästens hovar och Hästens tandhälsa Hushållningssällskapet bjuder in till två kurskvällar i höst/vinter som handlar om Hästens hovar och Hästens tandhälsa. Kurskvällarna är under planering. Fortlöpande information läggs ut på kalendariet på hskonsult och Kontaktperson är Kikki Fors, Hushållningssällskapet, tfn Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 6

7 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m gröna bladet Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Uppfödning av ungnöt -Hur kan du styra tillväxten på dina djur? Maskindemonstrationer Den 3 oktober kl 9:30-16:00 Leonardsbergs Gård utanför Norrköping arrangeras mässan Mark Mark 2013 erbjuder maskindemonstrationer inom områdena jordbearbetning och markstruktur. Dessutom finns demonstrationsodlingar och utställningsområde med aktörer inom branschen. Mer information hittar du löpande på vår hemsida Arrangörer: Hushållningssällskapet, LRF, LRF konsult, MR Öst och Naturbruksgymnasiet Östergötland Uppfödning av ungnöt Torsdag 17 oktober, 13:30-17:00 Naturens Hus, Örebro Foto: Mostphotos Träff Djupdykning i dikesrensning Oktober 2013 (datum meddelas senare) Kvinnerstaskolan Det här är kursen för dig som föder upp ungnöt till slakt. Vi fokuserar på hur du med en effektiv uppfödning och utfodring kan uppnå en bättre lönsamhet i din produktion. Du får tips och idéer om hur du med olika åtgärder kan styra tillväxten på dina djur. Det är viktigt att ta tillvara djurens biologiska potential såsom ras, kön, vikt och ålder. Vi går igenom hur du anpassar uppfödningsmodellen utifrån din gård, djurens potential och marknadens krav. Kursmaterial: Taurus faktaskrifter Att föda upp ungnöt till slakt och Att utnyttja ungdjurens tillväxtpotential samt Taurus nöteringsbok kommer att kunna köpas på plats. Kostnaden för samtliga 3 skrifter är 300 kr. Kursavgift: Kursen är kostnadsfri. Fika ingår inte. Var och en köper och betalar det på plats. Naturens Hus serverar lunch. Vill man äta innan kursen börjar finns det möjlighet att köpa lunch på plats. Medverkande: Anett Seeman, rådgivare på Taurus Köttrådgivning AB och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn eller Anmälan senast måndag 14 oktober via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). Träff på sal och i fält kring markavvattningsföretag och dikesrensning. Fredrik Andersson (LRF) guidar oss genom frågor som förutsättningarna kring markavvattningsföretaget och hur man dikar på bästa sätt. Eftersom denna skrift går i tryck innan exakt datum för träffen är bestämt får vi hänvisa till Länsstyrelsen hemsida under Kalender för information om datum och tid. Träffens omfattning är cirka 2,5 timmar. Info: Helena Högberg Åkerhielm, tfn e-post: Köp och sälj foder på Proteintipset.se Känner du till Proteintipset.se? Det är mötesplatsen för svenska fodergrödor platsen på nätet där man kan köpa och sälja grovfoder, spannmål och proteingrödor. Konventionellt och ekologiskt. Lokalt och regionalt. Hit är alla välkomna att annonsera gratis, ta del av rådgivarnas och böndernas odlingstips, få kontakt med andra lantbrukare, göra goda affärer och kanske hitta nya samarbetsmöjligheter. Proteintipset.se är en tjänst framtagen för lantbrukare som vill stimulera handeln mellan gårdar och få snurr på den lokala foderproduktionen. Tanken är att det ska vara lätt, roligt och lönsamt. De som står bakom sajten är LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Växa Sverige och ingår i EU:s Landsbygdsprogram. Välkommen till Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 7

8 Avsändare: Länsstyrelsen i Örebro län Örebro GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL JORDBRUK Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Utomhusmatlagning -Lär dig laga mat utomhus 30 september-1 oktober Gålö Havsbad, Stockholm Nu är det dags för matlagning i praktiken i sommarmiljö med öppna eldar och kokgropar. Vi lär oss att laga högklassiga måltider med lokala råvaror, stödda av goda berättelser. Upplevelser i naturen lockar turister till Sverige. Måltider utomhus är en efterfrågad produkt men svår att få tag på. Det behövs fler som satsar på utomhusmåltider. Genom att kombinera natur med måltider kan du skapa lönsamma produkter. Med våra fantastiska lärare lär du dig att bli en utomhuskock av högsta klass. Välkomna på kursen är turistföretagare, mathantverkare, krögare, lantbrukare, bygdegårdar eller andra landsbygdsföretagare. Boende: Vi håller till hos Gålö Havsbad. Boende bokas direkt på tfn Säg till att du är med på denna kurs så samordnas boendet av Gålö. Kursavgift: 500 kr (exkl. moms). Kostnad för måltiderna tillkommer med 500 kr (exkl. moms). Info: Urban Laurin, e-post: tfn Anmälan senast 23 september på Läs mer om kursen på Prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev! Länsstyrelsen i Örebro ger ut följande nyhetsbrev: Miljöråd för lantbrukare, 12 nr per år. Artiklar om aktuella frågor som berör lantbruket och miljön samt råd och förslag på åtgärder som både lantbrukaren och miljön tjänar på. EkologiskT lantbruk, ca 10 nr per år. Information om ekologisk produktion, regler, nyheter och kortfattade försöksoch forskningsinfo. Dessutom kurser, fältvandringar och annan kompetensutveckling. Urdabrunn, ca 2 nr per år. Artiklar om vårt kulturlandskap. Om du är intresserad av att prenumerera på någon eller några av dessa kan du kontakta Ingrid Johnsson e-post; eller tfn Prenumerationerna är kostnadsfria. Du kan få breven med e-post eller med vanlig post. Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) gröna bladet utges av: Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Telefon: , Telefax: , E-post: Redaktör: Torgny Frembäck, telefon: Ansvarig utgivare: Anita Norén, telefon: En samlande kraft! Kaigan AB, Solna

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare 2 För att lyckas måste man våga, men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara att starta och driva ett företag?

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

Lyckas med ditt ägarskifte

Lyckas med ditt ägarskifte Extra tidning med Lyckas med ditt ägarskifte CAMILLA & ANDERS Två generationer ger företaget styrka TEMA Nu styr Andreas gården 3 sätt som gör skiftet möjligt Planera övergången rätt n dina frågor LÖNSAM

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 6 Nummer 1 2011 LÖS VÅRT KORSORD Vinn 1000:- Gåva till alla som lämnar in kupongen! Hur sparar man bäst? Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer