gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013"

Transkript

1 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden Energieffektivisering i butik Kurser Nr 5 September 2013 Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Text: Charlotte Fredriksson Tvärvillkor är regler i lagstiftningen som du måste följa för att få full utbetalning när du söker jordbruksstöd. I och med din SAM-ansökan kan du tas ut till en tvärvillkorskontroll. Men hur går kontrollen till och vilka krav ställs egentligen på dig som lantbrukare? Tvärvillkoren syftar till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra miljön, säkra ett gott djurskydd, minska smittspridning och trygga säkra livsmedel på marknaden. Tvärvillkoren är direkt kopplade till stöden, uppfylls de inte riskerar man avdrag. Ett bra sätt att förbereda sig inför en eventuell tvärvillkorskontroll är att göra LRF:s Miljöhusesyn. Genom att ta del av frågorna kan du få koll på att din verksamhet uppfyller tvärvillkoren och därmed minska risken för avdrag. Vid kontrollen kontrolleras de faktiska förhållandena på gården d.v.s. bland annat; förvaring och hantering av livsmedel och foder, förvaring av växtskyddsmedel, djurskydd och gödselhantering. En del av tvärvillkorskontrollen utförs i fält av arealkontrollanten. Tvärvillkorskontrollen innebär också en administrativ kontroll där man går igenom sprutjournaler, behandlingsjournaler för djur och eventuell växtodlingsplan. Vid kontrollen granskas även avräkningar och fakturor på bland annat inköpt gödning och utsäde samt levererat foder och livsmedel. Om du tillhör dem som lämnar bort din bokföring är det därför lämpligt att du har kopior på dessa dokument så att de finns tillgängliga vid en eventuell kontroll. Forts. på sid. 2 Foto: Torgny Frembäck Förlängning av miljöstödsåtaganden Text: Irene Nilsson Det har tidigare meddelats att ansökan om förlängning skall kunna göras under september månad. Jordbruksverket har nu på grund av oklarheter beslutat att inte öppna SAM internet för förlängning som planerat. I skrivande stund är det inte helt klart hur och när förlängningarna skall hanteras. Jordbruksverket kommer att skicka ut information till berörda lantbrukare när oklarheterna är undanröjda. Håll dig gärna uppdaterad på Jordbruksverkets hemsida eller ring till kundtjänsten tfn

2 Höst... Som sig bör i den här spalten så börjar vi med vädret Nu är hösten här! Löven på träden skiftar i gult, rött och grönt och luften är sval och lätt att andas. Hösten är en tid då vi återvänder in i våra hem igen efter att ha tillbringat mycket tid utomhus under sommaren. Hösten är också en tid för reflektion, tillbakablickar och längtan efter nästa sommar. Sommaren som gick bar mycket sol och värme med sig samtidigt som någon skur passerade då och då. Vädret har med andra ord varit bra för de flesta grödor. I skrivande stund i slutet av augusti visar prognosen på goda skördar. Vi får hoppas att prognosen är rätt. För Länsstyrelsens del stundar en hektisk höst och vinter. Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet har dragit igång lite mer på allvar nu. Under sensommaren har vi arbetat med att skriva underlag till den nya handlingsplanen som ska gälla i vårt län under kommande programperiod, Många organisationer har deltagit i arbetet inför det nya programmet, t.ex. LRF och Hushållningssällskapet. Vi vill här passa på att tacka alla som hjälpt till i detta arbete! Handlingsplanen för vårt län kommer vi att börja skriva under hösten. Förhoppningsvis är vi igång med det nya programmet i början på nästa år. I det här numret av gröna bladet kan du bland annat läsa om de nya hygienregler som gäller för dig som t.ex. har besökare på din gård och erbjuder dem direktkontakt med djuren. Du kan också läsa om två av våra duktiga unga företagare som är verksamma på landsbygden, Olle som tar hand om sommarstugor i Kopparberg och Regina som ordnar ridläger för unga. Trevlig läsning! Hälsningar Thomas Börjesson Enhetschef Landsbygd och näringsliv Forts. från sid. 1, Tvärvillkorskontroll Håll koll på din dokumentation! Har du koll på vad som ska dokumenteras? Kom ihåg att fylla i din sprutjournal! Följande uppgifter ska fyllas i: - typ av preparat och vilken dos som har använts, - tidpunkt och plats för spridningen, - temperatur och vindförhållanden - skyddsavstånd, - vem som utförde bekämpningen - växtplats - vilka försiktighetsmått som har iakttagits till skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring av utrustningen. Om du använder ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter ska dokumentationen också innehålla uppgifter om: grödans slag, förekomst av blommande växter på den behandlade arealen, både gröda och annan vegetation. Kom ihåg att notera de behandlingar av djur som du utför själv med karensbelagda medel, t.ex. parasitbehandling samt även uppföljande behandlingar med läkemedel föreskriva av veterinär. Om du har köpt eller sålt gödsel, anteckna datum, mängd, från/till vem gödsel har hämtats/levererats. Det ska finnas en dokumenterad beräkning av vilken lagringskapacitet som behövs för din stallgödsel. Bra hjälp för detta finns i kompendiet Gödsel och miljö som har tagits fram av Jordbruksverket och som också finns att hämta på deras webbplats. Du ska också kunna visa att du har tillräckligt med areal för den stallgödsel som du producerar, även här ska det finnas en dokumenterad beräkning, t.ex. en växtodlingsplan. Om du producerar eget foder till dina djur ska du föra en enklare journal över egenproducerat foder som ges till djuren. Uppgifter som ska finnas med är; mängd producerat foder, typ av foder samt till vilka djur fodret ges. Eventuella analysrapporter av foder, livsmedel och animalier ska finnas dokumenterade. Exempel på dessa är t.ex. tankbilskvitton, slaktavräkningar, vattenanalys för bevattningsvatten och analysrapporter för foder och livsmedel. 2

3 Nya hygienregler för dig som håller djur! Text: Åsa Heldemar Nu kommer nya hygienregler för dig som håller djur. Reglerna gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur eller om du t.ex. har en kennel eller ett häststall. Djurhållning som bedrivs i privat bostad är undantagna reglerna. De nya reglerna har kommit till för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar mellan människor och djur, så kallade zoonoser. Ett exempel på en zoonos är salmonella. För dig som har en besöksverksamhet Du som har djur och bedriver någon form av besöksverksamhet där besökarna kan ha direktkontakt med djuren omfattas av de nya bestämmelserna. Exempel på vad som räknas som en besöksverksamhet: Lantbruk som erbjuder besökare kontakt med djuren Bo på lantgård om gästerna kan ha direktkontakt med djuren Ridskolor, turridning, ridläger, ponnyridning på marknader mm 4 H-gårdar, friluftsgårdar, fäbodar Akvarier/tropikarier, djurparker Draghundsturer Stadsparker och parklekar Då djur tas till verksamhet, exempelvis till äldreboende, skola, mässor mm Det spelar ingen roll om besökaren betalar eller inte. Du som har en besöksverksamhet ska informera besökarna om gällande hygienregler på lämpligt sätt. Information till besökare kan ske genom utskick av informationsblad, med informationsskyltar på plats och genom en genomgång på plats. Det allra viktigaste är att du erbjuder dina besökare möjlighet till handtvätt och gärna också tillgång till handsprit! Tvätta händerna är den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning! På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hygienreglerna. Där kan du också hitta föreskriften för hygienreglerna (SJVFS 2013:14, K112). Observera att föreskriften är uppdelad i fyra delar som träder i kraft vid olika tidpunkter. En säng är inte bara en säng! -Inventering av boendeanläggningar och aktivitetsföretag i Örebro län Svensk besöksnäring ska fördubblas på tio år enligt en nationell strategi. Har vi några turistföretagare idag i vårt län? Under hösten påbörjar Länsstyrelsen en inventering av de boendeanläggningar vi har. Inom Landsbygdsprogrammet har det funnits en prioriterad åtgärd kallad Turism. Inom den åtgärden har det arbetats på många olika sätt, bland annat med kompetensutveckling och investeringsstöd. Många nya satsningar har gjorts. För att arbeta vidare och sikta mot visionen fördubbla näringen på 10 år behöver vi veta vad som finns idag. Hur många Bed & Breakfast, frukosthotell, campingar osv har vi i länet och kan vi klassificera dom? Är det ett hotell, pensionat, gästgiveri eller kanske ett Bed & Breakfast, vad kan kunderna förvänta sig? Ska vi arbeta vidare för en hållbar besöksnäring är det betydelsefullt att veta vad eller vilka vi arbetar med. Genom en bättre överblick och insikt tror vi oss få bättre underlag för kommande satsningar. Har du en övernattningsstuga eller annan boendeanläggning eller turistaktivitet, får du väldigt gärna berätta det för oss. Då kan vi lägga in det i den inventering vi kommer att göra. På så sätt får vi också möjlighet att bjuda in dig till olika seminarier, nätverksträffar och utbildningar som kommer att göras. Kontakta Zandra Karlsson, Länsstyrelsen, e-post: Text: Åsa Lindin 3

4 Unga företagare på landsbygden! -Visst finns de! Text och foto: Åsa Lindin Under cirka ett års tid har Länsstyrelsen drivit ett projekt, Uppstart124, som ska stötta unga entreprenörer att testa företagande eller att våga ta sitt företag ett steg vidare. Det har varit 14 deltagare mellan år. Under projektets gång har någon startat företag, någon har tagit steget vidare och någon har känt att företaget i dagsläget inte är vad man vill utveckla. Det har varit en process och deltagarna har träffats och lärt känna varandra och fått höra hur andra i liknande situationer har det. De har dragit lärdom av varandra och delat med sig av tips och råd. Genom Uppstart124 har det också funnits möjlighet att få lite hjälp med vissa kostnader som krävts för att ta nästa steg i företagandet. I utvecklingsfasen är det extra viktigt att få en klapp på axeln och känna att någon tror på det du gör. Länsstyrelsen och unga entreprenörer Det här projektet är en satsning som Länsstyrelsen gör för att lyfta unga entreprenörer i länets landsbygder och skapa förutsättningar för unga att våga testa sin potential. Vi är säkra på att landsbygderna har unga entreprenörer som vill mer! Stall Släte Regina är en av deltagarna i Uppstart124. Hon driver Stall Släte strax utanför Närkesberg. Där håller hon ridlektioner med sex grupper i veckan. I somras hölls ridläger för unga hästintresserade och Reginas motto är att alla får vara med. Här finns ingen begränsning av vem som kan delta utan alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vid sidan om sitt företag jobbar hon på en bygghandel, men Reginas dröm är att utveckla sin företagsidé och sin verksamhet. När jag besöker henne ett halvår efter vårt första möte säger hon att hennes dröm inte längre är en dröm utan faktiskt inom räckhåll och hon börjar genast se nästa steg i företagandet. Sömnad En annan av deltagarna i Uppstart124 är Marian. Genom sitt entreprenörskap och engagemang har hon lyckats bygga upp en verksamhet kring sömnad. För sex år sedan började hon intressera sig för sömnad. Sedan dess har hon hunnit gå en yrkesutbildning och utvecklat en egen design. Marian brinner för återanvändning och ser gärna nya möjligheter för begagnade kläder. Utöver sin egen design har hon under 2013 varit ansvarig för kostymerna på Opera på Skäret. Hon och några sömmerskor syr alla scenkläder som artisterna behöver i årets opera, Barberaren i Sevilla. Där träffade jag henne i somras och fick uppleva vilken härlig miljö och familjär stämning som fanns på Skäret. Dessutom fick jag se vilka fantastiska kläder och kluriga lösningar som krävs för att klä artisterna i årets uppsättning. Marian driver företaget Mod:it som hon startade under våren För sommargästerna Olle har precis tagit studenten och jobbar på för fullt med sitt företag OP-timal stugservice. Sommarjobben duggar inte tätt i Kopparberg men Olle kom för några år sedan på en egen idé. Visserligen är området ganska glest befolkat, men det finns väldigt många sommarstugeägare. De har inte alltid tid och möjlighet att se till sina stugor. Under sitt sista år i gymnasiet startade han företaget och har utökat verksamheten allteftersom. Idag är hans tjänster uppskattade, ryktet sprids och han får allt fler uppdrag. Vem vill inte komma till en sommarstuga och slippa klippa det halvmeterhöga gräset eller skotta sig fram till dörren. Olle tar allt jobbigt och gör besöken i stugan till ett nöje. 4

5 En klok handlare energieffektiviserar! Foto: Åsa Lindin Text: Thomas Eriksson och Päivi Lehtikangas Ständiga förbättringar för att kunna vara med i matchen. Det är Stefan Lagerbergs motto, när han steg för steg förnyar och förbättrar sin butik för att spara energi. Det är förmiddag i Stora Mellösa öster om Örebro. På Ica Nära installerar två kylmontörer en ny kyldisk som ersätter ett par äldre diskar från 1970-talet. Butiksägaren Stefan Lagerberg ser nöjt på. Investeringen går på kronor, en stor summa för butiken. Jag räknar med att den här moderna disken, med dörrar och bättre isolering, kommer att dra omkring 70 procent mindre energi är de gamla, förklarar han. Stefan Lagerberg är med i Energikontoret, Regionförbundet Örebros projekt för livsmedelsbutiker. Bland annat har han fått en energikartläggning gjord av en energikonsult. Han har dessutom fått en nära kontakt med en kommunal energi- och klimatrådgivare. Energikartläggningen kom fram till en rad åtgärder som skulle kunna spara energi. Men Stefan började redan när han tog över butiken för fyra år sedan. Varje år förbrukas omkring kwh i butiken. Nedgången till upprustad Butiken var rejält nedgången när jag tog över och jag har varit tvungen att göra många investeringar. Bland annat har butiken fått ny kassalinje, nya hyllsystem och en ny frysdisk. Den öppna gamla frysdisken var en mardröm. När som helst kunde den sluta fungera och jag hade svårt att sova ibland på nätterna. Det rann kylvätska på golvet och rosten åt på plåten. Plus att den öppna disken givetvis bokstavligen slukade energi. En ny frysdisk kostade kronor, men tack vare länsstyrelsens investeringsstöd för landsortsbutiker fick han hälften av investeringen betald. Otroligt förmånligt, säger Stefan. Genom investeringsstödet har Stefan även fått hjälp att kunna bygga om mjölkkylarna, så att de istället för att vara öppna, har fått dörrar, som sparar mycket energi. Nya lysrör och enkla åtgärder Ica Nära i Stora Mellösa har också fått nya armaturer med energieffektiva T5-lysrör i hela lokalen. Genom att byta ut omkring 80 lysrör sparar företaget omkring kronor i månaden, en investering som betalar tillbaka sig snabbt. En pay-offtid på över fem år är svårt att räkna hem för en butik som denna. Tillsammans med sin personal har han gått igenom en del enkla åtgärder som kan göras varje dag för att spara energi. Det är enkla saker som till exempel att inte låta lampor stå på över natten, eller att hänga upp nattgardiner över kyldiskarna vid stängningsdags. Uppvärmning Butikens kylar och frysar drivs med fjärrkyla från en central kompressor i källaren. Överskottsvärmen från kompressorn förs upp i butiken och används som värme under vintern. Den stora värmeväxlaren kräver idag manuella inställningar och Stefan hoppas på sikt kunna få den automatiska styrningen att fungera, då han ofta får rycka ut och justera anläggningen. En annan dröm, som kanske inte ligger så långt bort i tiden, är att kunna ersätta oljepannan med en ny pelletsanläggning. Idag köper han omkring sju kubikmeter olja om året, till en kostnad av omkring kronor. Han räknar med att investeringen kommer att betala sig på en fyra, fem års tid. Oljan blir ju inte billigare direkt, så det känns som en sund investering, såväl för plånboken som för miljön, avslutar Stefan Lagerberg. Text: Åsa Lindin Femton små och medelstora butiker har, genom projektet Energieffektivisering i Landsbygdsbutiker i Örebro län fått möjlighet att anlita en energiexpert som genomfört en energikartläggning i butikerna. Projektet är uttaget till final i kategorin Årets Miljösatsning, Landsbygdsnätverkets pris Ullbaggen. Vem som blir den slutliga vinnaren kommer att avgöras på den årliga Landsbygdsgalan i november. Syftet med projektet har varit att landsbygdsbutikerna ska stärka sin konkurrenskraft genom att spara energi. Att butikerna finns kvar och är lönsamma är viktigt för landsbygden. 5

6 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Fårklippning och djurhantering Klövhälsa hos får Foto: Anna Nordblad Grundkurs i fårklippning och djurhantering Torsdag 3 oktober 8:00-16:00 hos Gudrun Haglund Eriksson, Bengtstorp, Närkesberg Som djurägare ansvarar du för att i olika situationer kunna hantera dina djur på ett bra sätt. En korrekt hantering är viktig när djuren klipps, men även när de ska undersökas av andra anledningar. Under den här kursdagen kommer du att få lära dig grunderna i djurhantering och fårklippning. Teori varvas med praktik. Ämnen som kommer att tas upp under dagen: Djurhantering Ergonomi Så fungerar sax och maskin Klippning av får Medverkande: Christer Gustafsson, fårklippare, Gudrun Haglund Eriksson, djurägare samt Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Deltagaravgift: 300 kr (exkl. moms). Kostnad för mat och fika tillkommer, ca 150 kr (exkl. moms). Kostnaderna faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, tfn Anmälan senast fredag 27 september via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). OBS! ange vid anmälan vilken erfarenhet du har av får och fårklippning samt om du har några speciella önskemål om vad du vill lära dig på kursen. Foto: Mostphotos Klövhälsa hos får Onsdag 13 november, 13:00 16:00 Kvinnerstaskolan, sal G1 och G2, Örebro God klövhälsa är viktigt för att fåren ska må bra och för att du ska lyckas med din produktion. Under den här kursen får du lära dig fårklövens anatomi, klövverkningsrutiner, klövsjukdomar och hur du förebygger och behandlar dem. Vi kommer särskilt att prata om fotröta. Vad kan du göra för att inte få in den i din besättning och hur ser läget ut i landet idag. Kursen inleds med ett teoripass och sedan blir det praktiska övningar där deltagarna får titta på slaktklövar. Medverkande: Ulrika König, fårhälsoveterinär Svenska Djurhälsovården och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Deltagaravgift: 100 kr (exkl. moms), kostnad för fika tillkommer, ca 25 kr. Avgiften faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn Anmälan senast fredag 8 november via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) Hästens hovar och Hästens tandhälsa Hushållningssällskapet bjuder in till två kurskvällar i höst/vinter som handlar om Hästens hovar och Hästens tandhälsa. Kurskvällarna är under planering. Fortlöpande information läggs ut på kalendariet på hskonsult och Kontaktperson är Kikki Fors, Hushållningssällskapet, tfn Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 6

7 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m gröna bladet Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Uppfödning av ungnöt -Hur kan du styra tillväxten på dina djur? Maskindemonstrationer Den 3 oktober kl 9:30-16:00 Leonardsbergs Gård utanför Norrköping arrangeras mässan Mark Mark 2013 erbjuder maskindemonstrationer inom områdena jordbearbetning och markstruktur. Dessutom finns demonstrationsodlingar och utställningsområde med aktörer inom branschen. Mer information hittar du löpande på vår hemsida Arrangörer: Hushållningssällskapet, LRF, LRF konsult, MR Öst och Naturbruksgymnasiet Östergötland Uppfödning av ungnöt Torsdag 17 oktober, 13:30-17:00 Naturens Hus, Örebro Foto: Mostphotos Träff Djupdykning i dikesrensning Oktober 2013 (datum meddelas senare) Kvinnerstaskolan Det här är kursen för dig som föder upp ungnöt till slakt. Vi fokuserar på hur du med en effektiv uppfödning och utfodring kan uppnå en bättre lönsamhet i din produktion. Du får tips och idéer om hur du med olika åtgärder kan styra tillväxten på dina djur. Det är viktigt att ta tillvara djurens biologiska potential såsom ras, kön, vikt och ålder. Vi går igenom hur du anpassar uppfödningsmodellen utifrån din gård, djurens potential och marknadens krav. Kursmaterial: Taurus faktaskrifter Att föda upp ungnöt till slakt och Att utnyttja ungdjurens tillväxtpotential samt Taurus nöteringsbok kommer att kunna köpas på plats. Kostnaden för samtliga 3 skrifter är 300 kr. Kursavgift: Kursen är kostnadsfri. Fika ingår inte. Var och en köper och betalar det på plats. Naturens Hus serverar lunch. Vill man äta innan kursen börjar finns det möjlighet att köpa lunch på plats. Medverkande: Anett Seeman, rådgivare på Taurus Köttrådgivning AB och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn eller Anmälan senast måndag 14 oktober via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). Träff på sal och i fält kring markavvattningsföretag och dikesrensning. Fredrik Andersson (LRF) guidar oss genom frågor som förutsättningarna kring markavvattningsföretaget och hur man dikar på bästa sätt. Eftersom denna skrift går i tryck innan exakt datum för träffen är bestämt får vi hänvisa till Länsstyrelsen hemsida under Kalender för information om datum och tid. Träffens omfattning är cirka 2,5 timmar. Info: Helena Högberg Åkerhielm, tfn e-post: Köp och sälj foder på Proteintipset.se Känner du till Proteintipset.se? Det är mötesplatsen för svenska fodergrödor platsen på nätet där man kan köpa och sälja grovfoder, spannmål och proteingrödor. Konventionellt och ekologiskt. Lokalt och regionalt. Hit är alla välkomna att annonsera gratis, ta del av rådgivarnas och böndernas odlingstips, få kontakt med andra lantbrukare, göra goda affärer och kanske hitta nya samarbetsmöjligheter. Proteintipset.se är en tjänst framtagen för lantbrukare som vill stimulera handeln mellan gårdar och få snurr på den lokala foderproduktionen. Tanken är att det ska vara lätt, roligt och lönsamt. De som står bakom sajten är LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Växa Sverige och ingår i EU:s Landsbygdsprogram. Välkommen till Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 7

8 Avsändare: Länsstyrelsen i Örebro län Örebro GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL JORDBRUK Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Utomhusmatlagning -Lär dig laga mat utomhus 30 september-1 oktober Gålö Havsbad, Stockholm Nu är det dags för matlagning i praktiken i sommarmiljö med öppna eldar och kokgropar. Vi lär oss att laga högklassiga måltider med lokala råvaror, stödda av goda berättelser. Upplevelser i naturen lockar turister till Sverige. Måltider utomhus är en efterfrågad produkt men svår att få tag på. Det behövs fler som satsar på utomhusmåltider. Genom att kombinera natur med måltider kan du skapa lönsamma produkter. Med våra fantastiska lärare lär du dig att bli en utomhuskock av högsta klass. Välkomna på kursen är turistföretagare, mathantverkare, krögare, lantbrukare, bygdegårdar eller andra landsbygdsföretagare. Boende: Vi håller till hos Gålö Havsbad. Boende bokas direkt på tfn Säg till att du är med på denna kurs så samordnas boendet av Gålö. Kursavgift: 500 kr (exkl. moms). Kostnad för måltiderna tillkommer med 500 kr (exkl. moms). Info: Urban Laurin, e-post: tfn Anmälan senast 23 september på Läs mer om kursen på Prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev! Länsstyrelsen i Örebro ger ut följande nyhetsbrev: Miljöråd för lantbrukare, 12 nr per år. Artiklar om aktuella frågor som berör lantbruket och miljön samt råd och förslag på åtgärder som både lantbrukaren och miljön tjänar på. EkologiskT lantbruk, ca 10 nr per år. Information om ekologisk produktion, regler, nyheter och kortfattade försöksoch forskningsinfo. Dessutom kurser, fältvandringar och annan kompetensutveckling. Urdabrunn, ca 2 nr per år. Artiklar om vårt kulturlandskap. Om du är intresserad av att prenumerera på någon eller några av dessa kan du kontakta Ingrid Johnsson e-post; eller tfn Prenumerationerna är kostnadsfria. Du kan få breven med e-post eller med vanlig post. Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) gröna bladet utges av: Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Telefon: , Telefax: , E-post: Redaktör: Torgny Frembäck, telefon: Ansvarig utgivare: Anita Norén, telefon: En samlande kraft! Kaigan AB, Solna

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet för landsbygdsföretagare i örebro län #2 2014 NYA Gröna Bladet Se där! Ett nytt utseende på Gröna Bladet! I samband

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde BÄCKENS GÅRD BÄCKENS GÅRD Vad gör vi på Bäckens Gård för att förhindra packningsskador? Strävar efter så lätta traktorer som möjligt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Vad kan bli bättre: kaffe när vi kom, åldersfördelningen på deltagarna. Vi önskar dig trevlig läsning! Ann Telehagen

Vad kan bli bättre: kaffe när vi kom, åldersfördelningen på deltagarna. Vi önskar dig trevlig läsning! Ann Telehagen Nr 2 Juni 2012 Välkomna till det andra numret av Förtroendebladet! Först vill vi passa på och rikta ett stort tack till alla er som är förtroendevalda i Hushållningssällskapet. Du och ditt engagemang är

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning

Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning Utbildning för förvaltningen om ansökan om stöd till jordbrukare Våren 2015 Merja Uusi-Laurila Mavi, enheten för djur- och specialstöd Sida 1 Presentationens innehåll

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion

miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion Anmälan om miljöfarlig verksamhet - animalieproduktion enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i Motala kommuns dokument- och ärendehanteringssystem.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 OFFERTFÖRFRÅGAN 1(8) Avdelning Landsbygdsavdelningen Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder

Läs mer

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter

Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Nybyggt djurstall Till-/ombyggt djurstall Befintligt djurstall Brukare Namn Organisationsnummer/personnummer

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Ändringar i IP SIGILL Gris_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Ett riktigt bra samarbete pågår

Ett riktigt bra samarbete pågår Ett riktigt bra samarbete pågår BeLivs med Axfood Kommunala energi- och klimatrådgivare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut K-Konsult Contento Energikontoret Regionförbundet Örebro Energimyndigheten

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer