gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013"

Transkript

1 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden Energieffektivisering i butik Kurser Nr 5 September 2013 Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Text: Charlotte Fredriksson Tvärvillkor är regler i lagstiftningen som du måste följa för att få full utbetalning när du söker jordbruksstöd. I och med din SAM-ansökan kan du tas ut till en tvärvillkorskontroll. Men hur går kontrollen till och vilka krav ställs egentligen på dig som lantbrukare? Tvärvillkoren syftar till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra miljön, säkra ett gott djurskydd, minska smittspridning och trygga säkra livsmedel på marknaden. Tvärvillkoren är direkt kopplade till stöden, uppfylls de inte riskerar man avdrag. Ett bra sätt att förbereda sig inför en eventuell tvärvillkorskontroll är att göra LRF:s Miljöhusesyn. Genom att ta del av frågorna kan du få koll på att din verksamhet uppfyller tvärvillkoren och därmed minska risken för avdrag. Vid kontrollen kontrolleras de faktiska förhållandena på gården d.v.s. bland annat; förvaring och hantering av livsmedel och foder, förvaring av växtskyddsmedel, djurskydd och gödselhantering. En del av tvärvillkorskontrollen utförs i fält av arealkontrollanten. Tvärvillkorskontrollen innebär också en administrativ kontroll där man går igenom sprutjournaler, behandlingsjournaler för djur och eventuell växtodlingsplan. Vid kontrollen granskas även avräkningar och fakturor på bland annat inköpt gödning och utsäde samt levererat foder och livsmedel. Om du tillhör dem som lämnar bort din bokföring är det därför lämpligt att du har kopior på dessa dokument så att de finns tillgängliga vid en eventuell kontroll. Forts. på sid. 2 Foto: Torgny Frembäck Förlängning av miljöstödsåtaganden Text: Irene Nilsson Det har tidigare meddelats att ansökan om förlängning skall kunna göras under september månad. Jordbruksverket har nu på grund av oklarheter beslutat att inte öppna SAM internet för förlängning som planerat. I skrivande stund är det inte helt klart hur och när förlängningarna skall hanteras. Jordbruksverket kommer att skicka ut information till berörda lantbrukare när oklarheterna är undanröjda. Håll dig gärna uppdaterad på Jordbruksverkets hemsida eller ring till kundtjänsten tfn

2 Höst... Som sig bör i den här spalten så börjar vi med vädret Nu är hösten här! Löven på träden skiftar i gult, rött och grönt och luften är sval och lätt att andas. Hösten är en tid då vi återvänder in i våra hem igen efter att ha tillbringat mycket tid utomhus under sommaren. Hösten är också en tid för reflektion, tillbakablickar och längtan efter nästa sommar. Sommaren som gick bar mycket sol och värme med sig samtidigt som någon skur passerade då och då. Vädret har med andra ord varit bra för de flesta grödor. I skrivande stund i slutet av augusti visar prognosen på goda skördar. Vi får hoppas att prognosen är rätt. För Länsstyrelsens del stundar en hektisk höst och vinter. Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet har dragit igång lite mer på allvar nu. Under sensommaren har vi arbetat med att skriva underlag till den nya handlingsplanen som ska gälla i vårt län under kommande programperiod, Många organisationer har deltagit i arbetet inför det nya programmet, t.ex. LRF och Hushållningssällskapet. Vi vill här passa på att tacka alla som hjälpt till i detta arbete! Handlingsplanen för vårt län kommer vi att börja skriva under hösten. Förhoppningsvis är vi igång med det nya programmet i början på nästa år. I det här numret av gröna bladet kan du bland annat läsa om de nya hygienregler som gäller för dig som t.ex. har besökare på din gård och erbjuder dem direktkontakt med djuren. Du kan också läsa om två av våra duktiga unga företagare som är verksamma på landsbygden, Olle som tar hand om sommarstugor i Kopparberg och Regina som ordnar ridläger för unga. Trevlig läsning! Hälsningar Thomas Börjesson Enhetschef Landsbygd och näringsliv Forts. från sid. 1, Tvärvillkorskontroll Håll koll på din dokumentation! Har du koll på vad som ska dokumenteras? Kom ihåg att fylla i din sprutjournal! Följande uppgifter ska fyllas i: - typ av preparat och vilken dos som har använts, - tidpunkt och plats för spridningen, - temperatur och vindförhållanden - skyddsavstånd, - vem som utförde bekämpningen - växtplats - vilka försiktighetsmått som har iakttagits till skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring av utrustningen. Om du använder ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter ska dokumentationen också innehålla uppgifter om: grödans slag, förekomst av blommande växter på den behandlade arealen, både gröda och annan vegetation. Kom ihåg att notera de behandlingar av djur som du utför själv med karensbelagda medel, t.ex. parasitbehandling samt även uppföljande behandlingar med läkemedel föreskriva av veterinär. Om du har köpt eller sålt gödsel, anteckna datum, mängd, från/till vem gödsel har hämtats/levererats. Det ska finnas en dokumenterad beräkning av vilken lagringskapacitet som behövs för din stallgödsel. Bra hjälp för detta finns i kompendiet Gödsel och miljö som har tagits fram av Jordbruksverket och som också finns att hämta på deras webbplats. Du ska också kunna visa att du har tillräckligt med areal för den stallgödsel som du producerar, även här ska det finnas en dokumenterad beräkning, t.ex. en växtodlingsplan. Om du producerar eget foder till dina djur ska du föra en enklare journal över egenproducerat foder som ges till djuren. Uppgifter som ska finnas med är; mängd producerat foder, typ av foder samt till vilka djur fodret ges. Eventuella analysrapporter av foder, livsmedel och animalier ska finnas dokumenterade. Exempel på dessa är t.ex. tankbilskvitton, slaktavräkningar, vattenanalys för bevattningsvatten och analysrapporter för foder och livsmedel. 2

3 Nya hygienregler för dig som håller djur! Text: Åsa Heldemar Nu kommer nya hygienregler för dig som håller djur. Reglerna gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur eller om du t.ex. har en kennel eller ett häststall. Djurhållning som bedrivs i privat bostad är undantagna reglerna. De nya reglerna har kommit till för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar mellan människor och djur, så kallade zoonoser. Ett exempel på en zoonos är salmonella. För dig som har en besöksverksamhet Du som har djur och bedriver någon form av besöksverksamhet där besökarna kan ha direktkontakt med djuren omfattas av de nya bestämmelserna. Exempel på vad som räknas som en besöksverksamhet: Lantbruk som erbjuder besökare kontakt med djuren Bo på lantgård om gästerna kan ha direktkontakt med djuren Ridskolor, turridning, ridläger, ponnyridning på marknader mm 4 H-gårdar, friluftsgårdar, fäbodar Akvarier/tropikarier, djurparker Draghundsturer Stadsparker och parklekar Då djur tas till verksamhet, exempelvis till äldreboende, skola, mässor mm Det spelar ingen roll om besökaren betalar eller inte. Du som har en besöksverksamhet ska informera besökarna om gällande hygienregler på lämpligt sätt. Information till besökare kan ske genom utskick av informationsblad, med informationsskyltar på plats och genom en genomgång på plats. Det allra viktigaste är att du erbjuder dina besökare möjlighet till handtvätt och gärna också tillgång till handsprit! Tvätta händerna är den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning! På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hygienreglerna. Där kan du också hitta föreskriften för hygienreglerna (SJVFS 2013:14, K112). Observera att föreskriften är uppdelad i fyra delar som träder i kraft vid olika tidpunkter. En säng är inte bara en säng! -Inventering av boendeanläggningar och aktivitetsföretag i Örebro län Svensk besöksnäring ska fördubblas på tio år enligt en nationell strategi. Har vi några turistföretagare idag i vårt län? Under hösten påbörjar Länsstyrelsen en inventering av de boendeanläggningar vi har. Inom Landsbygdsprogrammet har det funnits en prioriterad åtgärd kallad Turism. Inom den åtgärden har det arbetats på många olika sätt, bland annat med kompetensutveckling och investeringsstöd. Många nya satsningar har gjorts. För att arbeta vidare och sikta mot visionen fördubbla näringen på 10 år behöver vi veta vad som finns idag. Hur många Bed & Breakfast, frukosthotell, campingar osv har vi i länet och kan vi klassificera dom? Är det ett hotell, pensionat, gästgiveri eller kanske ett Bed & Breakfast, vad kan kunderna förvänta sig? Ska vi arbeta vidare för en hållbar besöksnäring är det betydelsefullt att veta vad eller vilka vi arbetar med. Genom en bättre överblick och insikt tror vi oss få bättre underlag för kommande satsningar. Har du en övernattningsstuga eller annan boendeanläggning eller turistaktivitet, får du väldigt gärna berätta det för oss. Då kan vi lägga in det i den inventering vi kommer att göra. På så sätt får vi också möjlighet att bjuda in dig till olika seminarier, nätverksträffar och utbildningar som kommer att göras. Kontakta Zandra Karlsson, Länsstyrelsen, e-post: Text: Åsa Lindin 3

4 Unga företagare på landsbygden! -Visst finns de! Text och foto: Åsa Lindin Under cirka ett års tid har Länsstyrelsen drivit ett projekt, Uppstart124, som ska stötta unga entreprenörer att testa företagande eller att våga ta sitt företag ett steg vidare. Det har varit 14 deltagare mellan år. Under projektets gång har någon startat företag, någon har tagit steget vidare och någon har känt att företaget i dagsläget inte är vad man vill utveckla. Det har varit en process och deltagarna har träffats och lärt känna varandra och fått höra hur andra i liknande situationer har det. De har dragit lärdom av varandra och delat med sig av tips och råd. Genom Uppstart124 har det också funnits möjlighet att få lite hjälp med vissa kostnader som krävts för att ta nästa steg i företagandet. I utvecklingsfasen är det extra viktigt att få en klapp på axeln och känna att någon tror på det du gör. Länsstyrelsen och unga entreprenörer Det här projektet är en satsning som Länsstyrelsen gör för att lyfta unga entreprenörer i länets landsbygder och skapa förutsättningar för unga att våga testa sin potential. Vi är säkra på att landsbygderna har unga entreprenörer som vill mer! Stall Släte Regina är en av deltagarna i Uppstart124. Hon driver Stall Släte strax utanför Närkesberg. Där håller hon ridlektioner med sex grupper i veckan. I somras hölls ridläger för unga hästintresserade och Reginas motto är att alla får vara med. Här finns ingen begränsning av vem som kan delta utan alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vid sidan om sitt företag jobbar hon på en bygghandel, men Reginas dröm är att utveckla sin företagsidé och sin verksamhet. När jag besöker henne ett halvår efter vårt första möte säger hon att hennes dröm inte längre är en dröm utan faktiskt inom räckhåll och hon börjar genast se nästa steg i företagandet. Sömnad En annan av deltagarna i Uppstart124 är Marian. Genom sitt entreprenörskap och engagemang har hon lyckats bygga upp en verksamhet kring sömnad. För sex år sedan började hon intressera sig för sömnad. Sedan dess har hon hunnit gå en yrkesutbildning och utvecklat en egen design. Marian brinner för återanvändning och ser gärna nya möjligheter för begagnade kläder. Utöver sin egen design har hon under 2013 varit ansvarig för kostymerna på Opera på Skäret. Hon och några sömmerskor syr alla scenkläder som artisterna behöver i årets opera, Barberaren i Sevilla. Där träffade jag henne i somras och fick uppleva vilken härlig miljö och familjär stämning som fanns på Skäret. Dessutom fick jag se vilka fantastiska kläder och kluriga lösningar som krävs för att klä artisterna i årets uppsättning. Marian driver företaget Mod:it som hon startade under våren För sommargästerna Olle har precis tagit studenten och jobbar på för fullt med sitt företag OP-timal stugservice. Sommarjobben duggar inte tätt i Kopparberg men Olle kom för några år sedan på en egen idé. Visserligen är området ganska glest befolkat, men det finns väldigt många sommarstugeägare. De har inte alltid tid och möjlighet att se till sina stugor. Under sitt sista år i gymnasiet startade han företaget och har utökat verksamheten allteftersom. Idag är hans tjänster uppskattade, ryktet sprids och han får allt fler uppdrag. Vem vill inte komma till en sommarstuga och slippa klippa det halvmeterhöga gräset eller skotta sig fram till dörren. Olle tar allt jobbigt och gör besöken i stugan till ett nöje. 4

5 En klok handlare energieffektiviserar! Foto: Åsa Lindin Text: Thomas Eriksson och Päivi Lehtikangas Ständiga förbättringar för att kunna vara med i matchen. Det är Stefan Lagerbergs motto, när han steg för steg förnyar och förbättrar sin butik för att spara energi. Det är förmiddag i Stora Mellösa öster om Örebro. På Ica Nära installerar två kylmontörer en ny kyldisk som ersätter ett par äldre diskar från 1970-talet. Butiksägaren Stefan Lagerberg ser nöjt på. Investeringen går på kronor, en stor summa för butiken. Jag räknar med att den här moderna disken, med dörrar och bättre isolering, kommer att dra omkring 70 procent mindre energi är de gamla, förklarar han. Stefan Lagerberg är med i Energikontoret, Regionförbundet Örebros projekt för livsmedelsbutiker. Bland annat har han fått en energikartläggning gjord av en energikonsult. Han har dessutom fått en nära kontakt med en kommunal energi- och klimatrådgivare. Energikartläggningen kom fram till en rad åtgärder som skulle kunna spara energi. Men Stefan började redan när han tog över butiken för fyra år sedan. Varje år förbrukas omkring kwh i butiken. Nedgången till upprustad Butiken var rejält nedgången när jag tog över och jag har varit tvungen att göra många investeringar. Bland annat har butiken fått ny kassalinje, nya hyllsystem och en ny frysdisk. Den öppna gamla frysdisken var en mardröm. När som helst kunde den sluta fungera och jag hade svårt att sova ibland på nätterna. Det rann kylvätska på golvet och rosten åt på plåten. Plus att den öppna disken givetvis bokstavligen slukade energi. En ny frysdisk kostade kronor, men tack vare länsstyrelsens investeringsstöd för landsortsbutiker fick han hälften av investeringen betald. Otroligt förmånligt, säger Stefan. Genom investeringsstödet har Stefan även fått hjälp att kunna bygga om mjölkkylarna, så att de istället för att vara öppna, har fått dörrar, som sparar mycket energi. Nya lysrör och enkla åtgärder Ica Nära i Stora Mellösa har också fått nya armaturer med energieffektiva T5-lysrör i hela lokalen. Genom att byta ut omkring 80 lysrör sparar företaget omkring kronor i månaden, en investering som betalar tillbaka sig snabbt. En pay-offtid på över fem år är svårt att räkna hem för en butik som denna. Tillsammans med sin personal har han gått igenom en del enkla åtgärder som kan göras varje dag för att spara energi. Det är enkla saker som till exempel att inte låta lampor stå på över natten, eller att hänga upp nattgardiner över kyldiskarna vid stängningsdags. Uppvärmning Butikens kylar och frysar drivs med fjärrkyla från en central kompressor i källaren. Överskottsvärmen från kompressorn förs upp i butiken och används som värme under vintern. Den stora värmeväxlaren kräver idag manuella inställningar och Stefan hoppas på sikt kunna få den automatiska styrningen att fungera, då han ofta får rycka ut och justera anläggningen. En annan dröm, som kanske inte ligger så långt bort i tiden, är att kunna ersätta oljepannan med en ny pelletsanläggning. Idag köper han omkring sju kubikmeter olja om året, till en kostnad av omkring kronor. Han räknar med att investeringen kommer att betala sig på en fyra, fem års tid. Oljan blir ju inte billigare direkt, så det känns som en sund investering, såväl för plånboken som för miljön, avslutar Stefan Lagerberg. Text: Åsa Lindin Femton små och medelstora butiker har, genom projektet Energieffektivisering i Landsbygdsbutiker i Örebro län fått möjlighet att anlita en energiexpert som genomfört en energikartläggning i butikerna. Projektet är uttaget till final i kategorin Årets Miljösatsning, Landsbygdsnätverkets pris Ullbaggen. Vem som blir den slutliga vinnaren kommer att avgöras på den årliga Landsbygdsgalan i november. Syftet med projektet har varit att landsbygdsbutikerna ska stärka sin konkurrenskraft genom att spara energi. Att butikerna finns kvar och är lönsamma är viktigt för landsbygden. 5

6 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Fårklippning och djurhantering Klövhälsa hos får Foto: Anna Nordblad Grundkurs i fårklippning och djurhantering Torsdag 3 oktober 8:00-16:00 hos Gudrun Haglund Eriksson, Bengtstorp, Närkesberg Som djurägare ansvarar du för att i olika situationer kunna hantera dina djur på ett bra sätt. En korrekt hantering är viktig när djuren klipps, men även när de ska undersökas av andra anledningar. Under den här kursdagen kommer du att få lära dig grunderna i djurhantering och fårklippning. Teori varvas med praktik. Ämnen som kommer att tas upp under dagen: Djurhantering Ergonomi Så fungerar sax och maskin Klippning av får Medverkande: Christer Gustafsson, fårklippare, Gudrun Haglund Eriksson, djurägare samt Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Deltagaravgift: 300 kr (exkl. moms). Kostnad för mat och fika tillkommer, ca 150 kr (exkl. moms). Kostnaderna faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, tfn Anmälan senast fredag 27 september via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). OBS! ange vid anmälan vilken erfarenhet du har av får och fårklippning samt om du har några speciella önskemål om vad du vill lära dig på kursen. Foto: Mostphotos Klövhälsa hos får Onsdag 13 november, 13:00 16:00 Kvinnerstaskolan, sal G1 och G2, Örebro God klövhälsa är viktigt för att fåren ska må bra och för att du ska lyckas med din produktion. Under den här kursen får du lära dig fårklövens anatomi, klövverkningsrutiner, klövsjukdomar och hur du förebygger och behandlar dem. Vi kommer särskilt att prata om fotröta. Vad kan du göra för att inte få in den i din besättning och hur ser läget ut i landet idag. Kursen inleds med ett teoripass och sedan blir det praktiska övningar där deltagarna får titta på slaktklövar. Medverkande: Ulrika König, fårhälsoveterinär Svenska Djurhälsovården och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Deltagaravgift: 100 kr (exkl. moms), kostnad för fika tillkommer, ca 25 kr. Avgiften faktureras i efterhand. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn Anmälan senast fredag 8 november via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) Hästens hovar och Hästens tandhälsa Hushållningssällskapet bjuder in till två kurskvällar i höst/vinter som handlar om Hästens hovar och Hästens tandhälsa. Kurskvällarna är under planering. Fortlöpande information läggs ut på kalendariet på hskonsult och Kontaktperson är Kikki Fors, Hushållningssällskapet, tfn Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 6

7 Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m gröna bladet Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Uppfödning av ungnöt -Hur kan du styra tillväxten på dina djur? Maskindemonstrationer Den 3 oktober kl 9:30-16:00 Leonardsbergs Gård utanför Norrköping arrangeras mässan Mark Mark 2013 erbjuder maskindemonstrationer inom områdena jordbearbetning och markstruktur. Dessutom finns demonstrationsodlingar och utställningsområde med aktörer inom branschen. Mer information hittar du löpande på vår hemsida Arrangörer: Hushållningssällskapet, LRF, LRF konsult, MR Öst och Naturbruksgymnasiet Östergötland Uppfödning av ungnöt Torsdag 17 oktober, 13:30-17:00 Naturens Hus, Örebro Foto: Mostphotos Träff Djupdykning i dikesrensning Oktober 2013 (datum meddelas senare) Kvinnerstaskolan Det här är kursen för dig som föder upp ungnöt till slakt. Vi fokuserar på hur du med en effektiv uppfödning och utfodring kan uppnå en bättre lönsamhet i din produktion. Du får tips och idéer om hur du med olika åtgärder kan styra tillväxten på dina djur. Det är viktigt att ta tillvara djurens biologiska potential såsom ras, kön, vikt och ålder. Vi går igenom hur du anpassar uppfödningsmodellen utifrån din gård, djurens potential och marknadens krav. Kursmaterial: Taurus faktaskrifter Att föda upp ungnöt till slakt och Att utnyttja ungdjurens tillväxtpotential samt Taurus nöteringsbok kommer att kunna köpas på plats. Kostnaden för samtliga 3 skrifter är 300 kr. Kursavgift: Kursen är kostnadsfri. Fika ingår inte. Var och en köper och betalar det på plats. Naturens Hus serverar lunch. Vill man äta innan kursen börjar finns det möjlighet att köpa lunch på plats. Medverkande: Anett Seeman, rådgivare på Taurus Köttrådgivning AB och Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen. Info: Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, tfn eller Anmälan senast måndag 14 oktober via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger). Träff på sal och i fält kring markavvattningsföretag och dikesrensning. Fredrik Andersson (LRF) guidar oss genom frågor som förutsättningarna kring markavvattningsföretaget och hur man dikar på bästa sätt. Eftersom denna skrift går i tryck innan exakt datum för träffen är bestämt får vi hänvisa till Länsstyrelsen hemsida under Kalender för information om datum och tid. Träffens omfattning är cirka 2,5 timmar. Info: Helena Högberg Åkerhielm, tfn e-post: Köp och sälj foder på Proteintipset.se Känner du till Proteintipset.se? Det är mötesplatsen för svenska fodergrödor platsen på nätet där man kan köpa och sälja grovfoder, spannmål och proteingrödor. Konventionellt och ekologiskt. Lokalt och regionalt. Hit är alla välkomna att annonsera gratis, ta del av rådgivarnas och böndernas odlingstips, få kontakt med andra lantbrukare, göra goda affärer och kanske hitta nya samarbetsmöjligheter. Proteintipset.se är en tjänst framtagen för lantbrukare som vill stimulera handeln mellan gårdar och få snurr på den lokala foderproduktionen. Tanken är att det ska vara lätt, roligt och lönsamt. De som står bakom sajten är LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Växa Sverige och ingår i EU:s Landsbygdsprogram. Välkommen till Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) 7

8 Avsändare: Länsstyrelsen i Örebro län Örebro GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL JORDBRUK Kurser, fältvandringar, rådgivningar m.m Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige , som finansieras av EU och svenska staten. Utomhusmatlagning -Lär dig laga mat utomhus 30 september-1 oktober Gålö Havsbad, Stockholm Nu är det dags för matlagning i praktiken i sommarmiljö med öppna eldar och kokgropar. Vi lär oss att laga högklassiga måltider med lokala råvaror, stödda av goda berättelser. Upplevelser i naturen lockar turister till Sverige. Måltider utomhus är en efterfrågad produkt men svår att få tag på. Det behövs fler som satsar på utomhusmåltider. Genom att kombinera natur med måltider kan du skapa lönsamma produkter. Med våra fantastiska lärare lär du dig att bli en utomhuskock av högsta klass. Välkomna på kursen är turistföretagare, mathantverkare, krögare, lantbrukare, bygdegårdar eller andra landsbygdsföretagare. Boende: Vi håller till hos Gålö Havsbad. Boende bokas direkt på tfn Säg till att du är med på denna kurs så samordnas boendet av Gålö. Kursavgift: 500 kr (exkl. moms). Kostnad för måltiderna tillkommer med 500 kr (exkl. moms). Info: Urban Laurin, e-post: tfn Anmälan senast 23 september på Läs mer om kursen på Prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev! Länsstyrelsen i Örebro ger ut följande nyhetsbrev: Miljöråd för lantbrukare, 12 nr per år. Artiklar om aktuella frågor som berör lantbruket och miljön samt råd och förslag på åtgärder som både lantbrukaren och miljön tjänar på. EkologiskT lantbruk, ca 10 nr per år. Information om ekologisk produktion, regler, nyheter och kortfattade försöksoch forskningsinfo. Dessutom kurser, fältvandringar och annan kompetensutveckling. Urdabrunn, ca 2 nr per år. Artiklar om vårt kulturlandskap. Om du är intresserad av att prenumerera på någon eller några av dessa kan du kontakta Ingrid Johnsson e-post; eller tfn Prenumerationerna är kostnadsfria. Du kan få breven med e-post eller med vanlig post. Kursanmälan till Länsstyrelsen via kalendern på Länsstyrelsens webbplats (startsidan längst ner till höger) gröna bladet utges av: Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Telefon: , Telefax: , E-post: Redaktör: Torgny Frembäck, telefon: Ansvarig utgivare: Anita Norén, telefon: En samlande kraft! Kaigan AB, Solna

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med fokus kompetensutveckling Anna Hagerberg Rådgivningsenheten söder Alnarp Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Information inför tillsynsbesöket

Information inför tillsynsbesöket Information inför tillsynsbesöket I den här broschyren har vi försökt att sammanfatta viktiga bestämmelser i miljöbalken som det är vanligt att man får anmärkningar på. Allt som vi tar upp i broschyren

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Tillsynsprojekt om integrerat växtskydd, sprutjournaler och preparat Förra året deltog Kalmar kommun i tillsynsprojektet om Integrerat växtskydd som Jordbruksverket och

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Miljömålsrådets åtgärdslistor: Jordbruksverkets myndighetsegna åtgärdslista

Miljömålsrådets åtgärdslistor: Jordbruksverkets myndighetsegna åtgärdslista 1 dnr 4.1.18-1389/16 Miljömålsrådets åtgärdslistor: Jordbruksverkets myndighetsegna åtgärdslista Nedanstående åtgärder är de som Jordbruksverket kommer att arbeta med under kommande år. Åtgärd gemensam

Läs mer

Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i jordbruket 2015

Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i jordbruket 2015 Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i jordbruket 2015 Administrativa uppgifter Besöksdatum Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person- /organisationsnummer Adress Telefon Mejladress Inspektör Närvarande

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

gröna bladet Några ord om det nya landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen kontrollerar mindre nötbesättningar Nr 1 Januari 2014

gröna bladet Några ord om det nya landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen kontrollerar mindre nötbesättningar Nr 1 Januari 2014 2013 2014 gröna bladet Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Några ord om landsbygsprogrammet

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Varsågod här kommer ett verktyg för dig som vill ha koll! Det är många olika regelverk och krav som styr din verksamhet. Att minska regelkrånglet

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Rådgivning för lantbruk och miljö

Rådgivning för lantbruk och miljö Rådgivning för lantbruk och miljö Original: Holmbergs i Malmö AB Version 6 2013 Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser,

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Växtskyddsstrategier, Modul 13B. Nässjö 22 okt Örjan Folkesson, SJV

Växtskyddsstrategier, Modul 13B. Nässjö 22 okt Örjan Folkesson, SJV Växtskyddsstrategier, Modul 13B Nässjö 22 okt. 2007 Örjan Folkesson, SJV Säkert Växtskydd Växtskydd i Greppa Näringen Vi använder numera begreppet Växtskyddsmedel eftersom Bekämpningsmedel innefattar både

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk

Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Checklista Miljöskyddsinspektion- Lantbruk Datum: Dnr: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Telefonnummer: Närvarande vid inspektionen: Namn Namn B-verksamhet C-verksamhet U-verksamhet Ansluten till

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Flemming Carl Rolin Andersson Krematorium

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet för landsbygdsföretagare i örebro län #2 2014 NYA Gröna Bladet Se där! Ett nytt utseende på Gröna Bladet! I samband

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja a) Pollinerare Medelvärde 4,65 b) Nyttodjur Medelvärde

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

3 företag som trappar upp under sommaren Senast uppdaterad

3 företag som trappar upp under sommaren Senast uppdaterad 3 företag som trappar upp under sommaren 2013-06-18 Senast uppdaterad 2013-06-18 Sommaren förknippas ofta med ledighet och vila men för många egenföretagare ser det annorlunda ut. Driftig.nu har varit

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3 Projektrapport Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Thomas Börjesson Publ. nr 2012:3 Sammanfattning Under sommaren 2011 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson Verksamhetsberättelse för 2008 och 2009 SNABB FAKTA... 3 RÅDGIVNING OCH LANTBRUKARKURSER... 4 KURSER FÖR LANTBRUKARE... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. INFORMATION... 7 FÖRBRUKADE MEDEL... 9 Greppa

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Christian Bauer Journalnummer:

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016

Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016 Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016 Den 20 september 2016 genomfördes en Bushresa i Örebro. Resan startade på morgonen från Örebro slott och målet för dagen var området runt sjön Tysslingen. På vägen

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Investeringsstöd för att skapa nya jobb (delåtgärd 6.4 fokusområde 6a) Urvalskriterier Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Nationella och regionala

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Rådgivning för lantbruk och miljö

Rådgivning för lantbruk och miljö för lantbruk och miljö Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län April 2014 De gröna näringarnas framtid i Kalmar län Fyra delstudier: Attityder, strukturer och omgivning Innovation i de gröna näringarna Möjligheterna för livsmedelsproduktion 2030 Energi och klimat

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Både för ditt företag och för en hållbar framtid. Vilket stöd som

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Ramsjö gård, Equisolution Rehab & Trainingcenter Journalnummer:

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Karin Svanäng, Partnerskapsmötet den 21 maj 2015 Uppstart landsbygds- och fiskeprogrammen Handlingsplan del 1 klar Handlingsplan del

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer