Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se

2 Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda dig inför högre studier, påbörja en ny yrkesutbildning eller helt enkelt söka ny kunskap så hjälper vi dig att nå dina mål. Vår syn på lärande: Vi utgår från individens behov och förutsättningar. Vi arbetar i ett öppet och avspänt klimat med nära kontakt mellan lärare och elever. Vi stimulerar kreativitet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga. Vi verkar i en småskalig miljö där du är med och påverkar dina studier. Flexibla studier Modern miljö Engagerade lärare Vi har flexibel kursstart i ett flertal kurser. Studiemiljön på Bryggan och i vårt bibliotek är både modern och trivsam. Alla våra lärare har lång erfarenhet och ett stort engagemang. 2 Vellinge lärcenter

3 Välkommen till Vellinge Lärcenter - när du vill vidare. Vi är det lokala valet för dig som vill vidareutbilda dig. Kanske du behöver läsa en kurs i matte för att komma vidare till universitet eller högskola. Kanske en kurs i administration ökar dina chanser på arbetsmarknaden. Ditt behov i centrum För att du ska få ut så mycket som möjligt av din studietid hos oss arbetar vi aktivt med olika former av individanpassning. Vi erbjuder möjligheter till olika studietakt, ett stort utbud av teoretiska kurser på gymnasienivå, varierade arbets- och examinationsformer och flexibel studietid. På Vellinge Lärcenter har du också tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med att planera dina studier samt ge dig information om ansökningstider, behörighet, betyg, kompletteringar, olika utbildningar och studieekonomiskt stöd. Om oss Vi finns i moderna lokaler med en kreativ och stimulerande studiemiljö. Det finns tillgång till studieplatser med dator där du kan plugga själv eller tillsammans med kurskamrater. Vi delar lokaler med Vellinge bibliotek vars personal kan hjälpa dig bl.a. med facklitteratur. Vår kompetenta personal har lång erfarenhet av att möta individer med skilda mål och förutsättningar. Våra lärare är till för dig! Du går i en skola där du kan känna dig trygg och där du alltid har någon att vända dig till. Välkommen till oss. Veronica Lutas Biträdande rektor, vuxenutbildningen Innehåll Om vuxenutbildning 4 Bra att veta 5 Administration 12 Ekonomi 12 Engelska 8 Företagarcollege 12 Information & kommunikation 11 Juridik 12 Marknadsföring 12 Matematik 9 Naturvetenskap 9 Orienteringskurser 7 Psykologi 11 Samhällsorientering 10 Svenska 8 Svenska för invandrare - SFI 13 Särvux Kontaktuppgifter 16 Vellinge lärcenter 3

4 Om vuxenutbildningen Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux. Vuxenutbildning på grundläggande nivå Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa grundskolans kurser. Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning. Om du har önskemål om andra kurser på grundläggande nivå än de vi presenterar i vår broschyr, ber vi dig kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information. Kurserna ges dagtid med flexibel kurstid. Orienteringskurser Orienteringskurser finns med olika inriktningar och är en bra början till fortsatta studier och här ställs inte några krav på betyg eller förkunskaper. Orienteringskurser ger dig möjlighet att få ökade studietekniska färdigheter och fungerar som en introduktion inom olika kunskapsområden. Betyg sätts inte efter avslutad kurs, däremot kan du få ett intyg. Vuxenutbildning på gymnasial nivå Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar. Flertalet av våra kurser ges under hela läsåret med flexibel kursstart och kurstid. Du kan därför läsa i din egen takt, utifrån dina behov. Tillsammans med din lärare sammanställer ni en individuell kursplan. Där framgår vilka uppgifter du ska jobba med samt överenskomna tider för prov och inlämningsuppgifter. Det finns särskilda prov- och skrivtider utanför lektionstillfällena då du kan komma för examination. Ett fåtal kurser, främst moderna språk som samläses med gymnasiet, har bestämd kursstart och studietakt. För exakta uppgifter om just din kurs hänvisar vi till aktuell kursöversikt på vår hemsida: Vi garanterar att vårt kursutbud ligger fast och alla kurser startar även om det är få sökande. Det finns dock ett tak för antalet kursdeltagare och ibland kan kurserna bli fulltecknade. Det finns även möjlighet att läsa fler kurser än de vi presenterar i vår broschyr. Kontakta oss gärna för mer information. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) SFI är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Utbilningen vänder sig till dig som är över 20 år och tidigare har gått i särskola, gymnasie-särskola eller motsvarande, och vill komplettera din utbildning. Kom och träffa oss! Om du vill veta mer om hur det är att studera på Komvux kan du komma till Vellinge Lärcenter och träffa våra duktiga lärare. Var det länge sedan du studerade? Känner dig osäker på vilken kurs du ska söka? Vill du testa dina kunskaper? Är du nyfiken på hur det ser ut i våra lokaler? Vissa dagar finns pedagogisk personal och studie- och yrkesvägledare på plats för att svara på dina frågor. Du kan då titta på kursmaterial och ställa frågor som du har kring vuxenutbildning. Gå in på vår hemsida och se vilka dagar vi finns på plats. 4 Vellinge lärcenter

5 Kom och träffa oss! Om du vill veta mer om hur det är att studera på Komvux kan du komma till Vellinge Lärcenter och träffa våra duktiga lärare. Bra att veta Läsårstider Kurserna på Komvux och Särvux pågår under följande perioder: SFI-kurserna pågår under följande perioder: Ansökningsdatum Kursstarter sker fortlöpande under året. I augusti och januari sammanfaller de med gymnasieskolans terminsstarter och utöver det så är det kursstarter första måndagen i oktober, november, februari, mars, april och maj. Ansökan måste då göras senast en vecka före planerad kursstart. Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. SYV - studie- och yrkesvägledare Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information om: all utbildning för vuxna, från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering m m studieekonomiskt stöd, se också Studieekonomi Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material bekostar du själv. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Tala med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med CSN, Flexibel kurstid Du kan påbörja flertalet av våra kurser när det passar dig och välja en studietakt utifrån dina behov. Prövning En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Vellinge lärcenter 5

6 Grundläggande vuxenutbildning Svenska Grundläggande Svenska (GRNSVE2) 1000 p I denna kurs läser du svenska upp till grundskolans åk 9. Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment. Du får lära dig att skriva olika sorters texter, t ex utredande och argumenterande texter. Under kursen läser du också skönlitterära böcker och skriver och diskuterar om dessa. Kursen är indelad i delkurser om 200 p. Grundläggande svenska som andraspråk (GRNSVA2) 1000 p I denna kurs läser du svenska upp till grundskolans årskurs 9. Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment. Du får lära dig att skriva olika sorters texter, t ex utredande och argumenterande texter. Under kursen läser du också skönlitterära böcker och skriver och diskuterar om dessa. Kursen är indelad i delkurser om 200 p. Engelska Grundläggande engelska Del 1, 150 p Motsvarande grundskolans årskurs 2-4. Vi börjar från grunden för dig som aldrig läst engelska innan. Du lär dig att förstå det viktigaste av enkla texter och tydligt talad engelska, liksom att kunna delta i enkla samtal och diskussioner om vardagliga ämnen, och att använda de vanligaste artighetsfraserna. Du får även öva på att skriva korta texter och meddelande, och läsa och prata om hur vardagsliv och levnadssätt i områden i världen där engelska pratas. Allt material vi använder är anpassat till den nivå du befinner dig på. Del 2, 150 p Motsvarande grundskolans årskurs 5-7. Denna kurs vänder sig till dig som har lite förkunskaper i engelska, men ändå vill bli säker på grunderna. Du får träna på att lyssna på tydligt talad engelska och läsa sammanhängande texter från olika medier, liksom muntliga och skriftliga instruktioner. Du får skriva enkla texter av olika slag, liksom att uttrycka dig muntligt och använda strategier för att göra dig förstådd. Kursen behandlar också språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning. Del 3, 150 p Motsvarande grundskolans årskurs 8-9. Denna kurs passar dig som läst en engelska innan, men saknar grundskolebetyg eller känner att du behöver en repetition innan du börjar på den gym- nasiala nivån. Du övar på att förstå talad och skriven engelska från olika delar av världen, och på att tolka innehållet. Du utvecklar förmågan att kommunicera och argumentera i tal och skrift och anpassa innehållet efter syfte och mottagare, liksom att använda strategier i olika sammanhang. Du kommer även att utveckla dina kunskaper om uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning. Du ska göra kortare presentationer på engelska, skriva sammanhängande texter och läsa minst en kortare roman. Grundläggande samhällskunskap (GRNSAM2) 150 p I denna kurs läser du Samhällskunskap upp till grundskolans åk 9. Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Kursen berör bl a hur olika statsskick är utformade, vikten av att vi har en fungerande demokrati, hur ekonomin i samhället fungerar, mediers påverkan, rättigheter och hur rättvisa skapas samt individer och gemenskaper. Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment. 6 Vellinge lärcenter

7 Matematik Grundläggande Matematik Delkurs 1, 200 p Detta är en nybörjarkurs med fokus på talbegrepp, talens egenskaper och de fyra räknesätten. En kurs för dig som behöver stärka dina grundläggande kunskaper och förbättra möjligheterna till fortsatta matematikstudier. Det är en kurs som tar allt från början och som lämpar sig för dig som inte har någon tidigare utbildning eller behöver repetera all matematik från första början. Inga förkunskaper krävs. Kursen inleds med att du diagnostiseras och gör upp en studieplan med läraren. I kursen tar vi upp följande kunskapsområde, motsvarar år 4-6 i grundskolan: Innehåll: De fyra räknesätten Grundläggande geometri Bråkräkning Procent Diagram och grafer Grundläggande Matematik Delkurs 2, 200 p Du får utveckla din känsla för tal och räknesätt. Inom ramen för vardagsmatematik får du bl a tolka tabeller och diagram samt lära dig grundläggande geometri. Enkel ekvationslösning ingår. Du får träna såväl huvudräkning som användandet av miniräknare. I kursen Grundläggande matematik steg 2 får du de kunskaper i matematik som ingår i framför allt den senare delen av grundskolan. Kursen lämpar sig bra för dig som saknar de senare delarna av grundskolematematiken, samt för dig som behöver repetera utan att starta helt från början. Innehåll: Repetition av grundläggande moment (bråk, procent m m) Negativa tal Potensräkning Geometri Algebra och ekvationer Statistik och sannolikhetslära Grundläggande matematik Delkurs 3, 200 p I kursen Grundläggande matematik steg 3 får du de kunskaper i matematik som ingår i framför allt den senare delen av grundskolan. Kursen lämpar sig bra för dig som saknar de senare delarna av grundskolematematiken, samt för dig som behöver repetera utan att starta helt från början. Efter genomgång av denna kurs har man alltså gått igenom all den matematik som också gås igenom i grundskolan, och har därmed förutsättningar att påbörja någon av de kurser i Matematik 1 som ges på gymnasienivå. Innehåll: Repetition av grundläggande moment (bråk, procent m m) Negativa tal Potensräkning Geometri Algebra och ekvationer Statistik och sannolikhetslära Orienteringskurser Mera svenska (GRNOR12) 100 p Här får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen har två fokusområden: grammatik och tal. Du får kunskap om grammatik och ordförråd, särskilt sådant som kan vara svårt för den som inte har svenska som modersmål. Du tränar uttal, både vad gäller enskilda ljud och betoning. Du får öva dig både i att tala och lyssna. Kompletterande matematik 50 p Kursen är för dig som tidigare har läst Matematik A och Matematik B. Du läser orienteringskursen parallellt med ordinarie kurs för att ge de kunskaper som skiljer mellan de nya och gamla kursplanerna. Datoranvändning (KGYORI11e) 50 p Kursen datoranvändning syftar till att ge förutsättningar att använda standardprogram inom text- och bildbehandling, kalkylering, kommunikation, layout och informationssökning. Studieteknik (KGYOR11g) 100 p Kursen studieteknik är för dig som är studieovan eller är i behov att hitta en struktur och teknik för att underlätta och maximera dina studier. Orienteringskursen har ett flexibelt upplägg och planeras utifrån dina individuella behov. Du får lära dig flera olika metoder för ditt lärande, t ex olika inlärningsstilar och studieplanering. Vellinge lärcenter 7

8 Engelska Gymnasial vuxenutbildning Svenska Svenska 1 (SVESVE01) 100 p Du får skriva bl a argumenterande texter. I samband med skrivandet kommer du även att lära dig språkriktighet samt citatoch referatteknik. Även muntlig framställning ingår i kursen. Dialekter och variation i det talade och skrivna språket kommer också att belysas. Du kommer att läsa såväl ny som äldre litteratur. Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) 100 p Du får skriva berättande, beskrivande och argumenterande texter. I samband med skrivandet kommer du även att lära dig referat- och citatteknik. Även muntlig framställning ingår i kursen. Den språkliga variationen i Sverige blir belyst. Det kan gälla t ex skillnader i dialekter. Du kommer att läsa modern skönlitteratur. Engelska 5 (ENGENG05) 100 p Du bör ha kunskaper motsvarande minst ett godkänt betyg i GRNENG2 för att söka denna kurs. Du får läsa och träna din förståelse av olika slags texter, skönlitteratur såväl som mer formella, och även träna på att förstå talad engelska från olika delar av världen. Du får även lära dig sammanfatta och argumentera både muntligt och skriftligt och utveckla din förmåga att kunna delta i alla former av kommunikation på engelska. Engelska 6 (ENGENG06) 100 p Du bör ha kunskaper motsvarande minst ett godkänt betyg i ENG5 för att söka denna kurs. Du får träna din förmåga att förstå sammanhängande talat språk med social och dialektal färgning, liksom att läsa och analysera längre texter, t ex texter från olika litterära epoker som äldre skönlitteratur, dikter och dramatik. Du får lära dig söka relevant information och använda ett källkritiskt förhållningssätt och att anpassa din muntliga och skriftliga engelska till olika situationer och syften. Du får även skriva texter av vetenskaplig karaktär. Svenska 2 (SVESVE02) 100 p Du får skriva argumenterande och utredande texter. Även muntlig framställning ingår i kursen. Du ska undersöka i såväl svensk som utländsk skönlitteratur hur denna har formats av samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden belyses t ex språklagstiftning. Svenska 3 (SVESVE03) 100 p Du får skriva texter av vetenskaplig karaktär. Även muntlig framställning ingår i kursen. Du kommer att läsa skönlitterära texter som sedan analyseras litteraturvetenskapligt. Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållande belyses. Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) 100 p Du får skriva utredande och argumenterande texter. Även muntlig framställning ingår i kursen. Du kommer att läsa såväl ny som äldre skönlitteratur. Den språkliga variationen belyses. T ex kommer vi att prata om språkförändringar, minoritetsspråkens ställning och status. Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03) 100 p Du får skriva utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Även muntlig framställning ingår i kursen. Du kommer att läsa såväl nyare som äldre skönlitterära texter. Språklig variation och språkanvändning belyses även, t ex hur maktförhållanden kan uttryckas i språket. Engelska 7 (ENGENG07) 100 p Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett godkänt betyg i ENG6 för att söka denna kurs. Du får arbeta med komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär. Du förbättrar din förmåga att förstå talad och skriven engelska i längre sammanhang inom olika genrer. I kursen ingår även att lära sig överblicka och strukturera information, samt att uppfatta underförstådda betydelser och stilistiska grepp. Du får även göra muntliga och skritliga framställningar där du tillämpar källkritik och källanvisningar och anpassar dina uppgifter till såväl stilnivå som syfte. 8 Vellinge lärcenter

9 Matematik Matematik 1b (MATMAT01b) 100 p Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Matematik 1c (MATMAT01c) 100 p Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Matematik 2b (MATMAT02b) 100 p Kursen bygger på de kunskaper kursen 1b ger och riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap/ekonomi/ humaniora. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. Matematik 2c (MATMAT02c) 100 p Kursen bygger på de kunskaper kursen 1c ger. Matematik 2c vänder sig i första hand till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. Matematik 3b (MATMAT03b) 100 p Kursen bygger på de kunskaper kursen 2b ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. Matematik 3c (MATMAT03c) 100 p Kursen bygger på de kunskaper kursen 2c ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. Matematik 4 (MATMAT04) 100 p Kursen bygger på de kunskaper kursen 3b eller 3c ger. Kursens centrala innehåll är aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning. Naturkunskap Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) 50 p Naturkunskap 1a1 (50 p) vänder sig främst till dig som läser en yrkesförberedande utbildning. Den tar upp viktiga och grundläggande fakta och samband inom främst områdena ekologi, energi och miljö. Stor vikt läggs vid hur vårt moderna levnadssätt påverkar vår natur och oss själva. Naturkunskap 1a2 (NAKNAK01a2) 50 p Naturkunskap 1a2 (50 p) är en del av 100-poängskursen Naturkunskap 1b. Tillsammans med Naturkunskap 1a1 ger den alltså samma kunskaper som Naturkunskap 1b. Kursen kan läsas av dig som vill fortsätta att studera ämnet efter att ha läst Naturkunskap 1a1, men också av dig som sedan tidigare har läst Naturkunskap A (50 p) och alltså saknar en del kunskaper för att det skall motsvara Naturkunskap 1b. Kursen tar framför allt upp människokroppens grundläggande anatomi och fysiologi, samt den grundläggande kemi som är knuten till våra näringsämnen och dess nedbrytning i kroppen. Du får träna på att utföra laborationer och skriva laborationsrapporter. Vidare studeras genetik, och olika gentekniska metoder belyses. Även vår moderna livsstil och dess betydelse för vår hälsa diskuteras. Naturkunskap 1b (NAKNAK01B) 100 p Bygger på de kunskaper som grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ger en grund inför fortsatta studier. I innehållet märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används. Naturkunskap 2 (NAKNAK02) 100 p Bygger på Naturkunskap 1b eller 1a2. Kursen behandlar universums utveckling och materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Människokroppens organ och organsystem, evolutionens mekanismer samt naturvetenskapliga arbetsmetoder, som observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Vellinge lärcenter 9

10 Samhällsorienterande kurser Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b) 100 p Idag länkar politiska, sociala och ekonomiska band samman människor i olika samhällen över hela världen. I denna kurs får du möjlighet att utveckla dina kunskaper kring olika typer av statsskick, politik och ideologier, samhällsekonomi, massmedia och kommunikation, hur arbetsmarknaden fungerar samt internationella relationer. Sociala frågor behandlas också. Samhällskunskap 2 (SAMSAM02) 100 p Kursen är en fördjupningskurs. Här behandlas först och främst nationalekonomi utifrån olika teorier. Vidare har du möjlighet att jobba med olika tematiska fördjupningar. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor ingår även i kursen. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor samt källhänvisning enligt vanliga system kommer du också att jobba med. Historia 1b (HISHIS01b) 100 p Kursen tar upp historien i ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk till modern tid. Vi tar upp centrala händelser under olika epoker i Sveriges, Europas och världens historia. Du ska förstå orsakerna och förloppet bakom historiska utvecklingsprocesser, som befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling, industrialisering, demokratisering, jämställdhetsutveckling. Kursen tar även upp krig och konflikter, kolonialism, diktaturer, folkmord, migration, resursfördelning, fredsarbete och mänskliga rättigheter. Kritisk granskning av olika källmaterial är också något du får lära dig. Historia 2b (HISHIS02b) 100 p Kursen är en fördjupningskurs där fokus ligger på kulturhistoria. Här får du bl a möjlighet att fördjupa dig i konstarternas utveckling genom historien, idéströmningar, världsbilder samt hur kulturella former har skiftat genom tiderna. I kursen ingår både skriftliga och muntliga moment där olika tematiska fördjupningar dominerar. I kursen behandlas även olika typer av historiebruk ur ett kulturellt perspektiv. Religionskunskap 1 (RELREL01) 50 p Kursen ger dig kunskaper om de fem världsreligionerna och stor vikt läggs vid livsåskådningar, etik och moral. Kursen ger dig kunskaper om de fem världsreligionerna och berör även livsåskådningar, etik och moral. Fokus i kursen är i stor utsträckning på det som förenar världsreligionerna snarare än det som skiljer dem åt. Tre delområden genomsyrar kursen: Religionernas syn på världsbild, människan och vägen till frälsning. Religionskunskap 2 (RELREL02) 50 p I kursen lär du dig om nyreligiösa rörelser och vad som kännetecknar dem och hur de förhåller sig till världsreligionerna. Icke religiösa livsåskådningar samt religionskritik får ett stort utrymme i kursen. Förhållandet mellan vetenskap och religion samt hur människor påverkas av olika synsätt är centralt. Etikavsnittet är ett tematiskt urval med t ex djuretik. 10 Vellinge lärcenter

11 Information och kommunikation Information och kommunikation 1 (INFINF01) 100 p Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter. Retorik (SVERET0) 100 p Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av presentations- tekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys. Psykologi Psykologi 1 (PSKPSY01) 50 p Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser. Psykologi 2a (PSKPSY02a) 50 p Denna kurs syftar till att ge kunskap om hur en individ kan beskrivas utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. Kursen syftar också till att ge kunskap omkring hur arv och miljö påverkar människans utveckling samt vilka olika faktorer som kan påverka vår psykiska hälsa. Psykisk hälsa behandlas ingående. Vellinge lärcenter 11

12 Ekonomi Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) 100 p Du får lära dig om olika företagsformer och affärsidéns betydelse. Även hur man startar ett företag ingår i kursen. Företagens roll i samhället är en viktig del av kursen. Du får lära dig grundläggande begrepp inom företagsekonomin samt grundläggande kalkylering och bokföring. Du får lära dig grundläggande metoder inom marknadsföring och projektmetodik. Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02) 100 p Du får lära dig om affärsidéns och affärsplanens betydelse och utformning. Även lagar som berör företag ingår i kursen. Företagens betydelse i samhället utifrån begreppet hållbar utveckling är en viktig del av kursen. Du får lära dig om organisationer och ledarskap samt marknadsföring och omvärldsanalys. Du får lära dig hur man styr företag med hjälp av kalkyler och budgetar. Du får lära dig bokföring med periodiseringar och bokslut. I samband med detta får du lära dig grundläggande räkenskapsanalys eller nyckeltal. Affärsjuridik (JURAFF0) 100 p I kursen får du kunskaper och kompetens för att kunna hitta rätt bland de lagar som främst rör företag. Det handlar om lagar som gäller avtal, köp och försäljning, olika företagsformer, kredit och vad som händer när företaget inte kan betala sina fakturor. Du får även en inblick i internationell rätt och arbetsrätt. Privatjuridik (JURPRIO) 100 p I kursen får du kunskaper om den svenska rättsordningen samt de områden av juridiken som berör dig som privatperson. Kursen tar upp områden som familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Du får lära dig regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig vilka regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Administration 1 (AMADM0) 100 p Du får lära dig om administrativa rutiner. I samband med detta kommer du även att lära dig olika lagar på området. Även kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och förvaltning ingår i kursen. Du får upprätta olika dokument och göra planeringar samt lära dig om mötesteknik samt presentationsteknik. Du får lära dig använda programvaror för hantering av kund- och leverantörsfakturor. Personaladministration (ADMPER0) 100 p Du får lära dig om rekrytering och personalfrågor såsom bland annat ledarskap, personalvård och arbetsmiljö. Även kunskaper i olika organisationers kompetensbehov genom personalplanering ingår i kursen. Du får även lära dig olika lagar inom arbetsrätten samt att använda programvaror för hantering av personal och deras löner. Marknadsföring (FÖRMAD0) 100 p Du får lära dig marknadsanalys, marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. Du får lära dig om marknadsföring av varor och tjänster och den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Även lagar på området och aktuella tendenser ingår i kursen. Även intern kommunikation såväl som internationell marknadsföring ingår i kursen. Redovisning 2 (FÖRRED02) 100 p Du får lära dig om redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. I samband med detta får du lära dig identifiering och analys av redovisningsproblem, och metoder för att strukturera och lösa dessa. Bokföring, bokslut, årsredovisning, beskattning och revision är delar i kursen. Du får registrera olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Företagarcollege i samverkan med näringslivet Vellinge Lärcenter samverkar med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG, GRID och Företagarna samt Swedbank. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbete med lokala näringslivsrepresentanter. Du får därför rätt kompetens vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Diplomerad Ekonomi- och löneassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring, bokslut, löneadministration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett gymnasiearbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning, totalt 700 poäng: Företagsekonomi 1 och 2 Redovisning 2 Information & Kommunikation 1 Personaladministration Administration 1 Gymnasiearbete med inriktning mot valt område inom administration/- företagsekonomi För diplom krävs dessutom goda kunskaper i svenska, matematik och engelska samt grundläggande kunskaper inom datorhantering. 12 Vellinge lärcenter

13 SFI Svenska för invandrare SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Det gäller dock inte om du har danska eller norska som modersmål. Då är du istället välkommen att delta i kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Målsättningen med SFI är att ge dig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Du är behörig att läsa på SFI från det kalenderhalvår du fyller 16 år. Undervisningen och studiematerial är kostnadsfritt. Man får inte statliga studiemedel när man läser SFI. På SFI kan du studera på olika nivåer. Du gör alltid en individuell studieplan med din lärare och din studie- och yrkesvägledare. Du kan studera 15 timmar/vecka (dagtid). SFI består av tre olika studievägar: Studieväg 1 - kurs A och B För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva. Studieväg 2 - kurs B och C För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland. Studieväg 3 - kurs C och D För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland. Hur snabbt man klarar av sin SFI är individuellt. Du kan kombinera din SFI med studier i andra kurser, exempelvis matematik, engelska och samhällskunskap. Betyg ges efter avslutad kurs. Anmälan till SFI görs på en särskild blankett som lämnas till Vuxenutbildningen. Du hittar blanketten på vår hemsida: vellingelarcenter.se Efter din anmälan kommer en lärare på SFI att kalla dig till ett inskrivningssamtal och då blir du placerad i rätt kurs. Du kan börja studera under hela året med undantag för juli månad. Välkommen med din ansökan! För mer information, kontakta: Vellinge lärcenter 13

14 Särskild utbildning för vuxna (SärVux) - för vuxna med kognitiva funktionshinder Utbildningen ges som fristående kurser där den studerande söker de kurser det finns intresse för eller behov av, och där man saknar tidigare utbildning eller kunskaper. I mån av plats har vi kontinuerligt intag under läsåret.varje studerande arbetar efter en individuell studieplan som utgår från tidigare kunskap. Undervisningen sker på dagtid i små grupper, eller undantagsvis enskilt. Varje kurs har ett till två undervisningstillfällen i veckan. Varje lektion är 60 minuter. Kurserna löper över två till fyra terminer, men kan efter utvärdering och bedömning förlängas*. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen och läromedel är gratis. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. * Kurserna startar endast om det finns tillräckligt många sökande. För frågor och mer information, e-post: Kurser på grundläggande nivå Svenska och Svenska som andraspråk (SRGSVE7/ SRGSVA7) I denna kurs tränar vi på att tala, lyssna, samtala och göra oss förstådda på olika sätt och i olika situationer. Vi övar på att skriva så att andra förstår. Vi läser olika texter i böcker och tidningar och pratar om vad vi läst. Vi lär oss också att hitta information på olika sätt. Matematik (SGRMAT7) Kursen ska hjälpa dig att förstå och kunna använda matematik i ditt vardagsliv. Hur mycket olika tal och siffror är värda, tidsuppfattning, att läsa tabeller och känna igen olika geometriska figurer. Vi kommer att träna på de olika räknesätten och på att använda miniräknare och dator. Engelska (SGRENG7) Om du kan prata, förstå och skriva engelska är det mycket lättare för dig att få kontakt med folk från andra länder och även att förstå filmer och musik på engelska. Genom att lära dig engelska kan du läsa engelska tidningar och lära dig mer om hur man lever i andra länder. Geografi (SGRGEO7) I denna kurs kommer vi att lära oss mer om hur människan och naturen påverkar varandra, och hur det ser ut och hur man lever på olika platser på jorden. Årstider, klimat, natur och växter ser inte likadana ut överallt och vi kommer att använda kartor och annat för att lära oss mer om det. Historia (SGRHIS7) Det som hände förr påverkar det som händer idag. I ämnet historia läser vi om hur kungar och vanligt folk hade det under olika tider, både i Sverige och i andra delar av världen. Vi läser också om upptäcktsresor och krig. Religionskunskap (SGRREL7) Religion handlar om att tro på någon gud. Människor har alltid trott på olika gudar i olika delar av världen. Det finns flera stora religioner som påverkar människors liv. Religion handlar också om livsfrågor och vad som är rätt och fel. Biologi (SGRBIO7) De olika delarna i kursen biologi handlar om naturens årstider, djur och växter och miljö, människokroppens organ och utveckling, sjukdomar, hälsovård, sexualitet och relationer. 14 Vellinge lärcenter

15 Samhällskunskap (SGRSAM7) Samhällskunskap handlar om hur samhället och människan fungerar tillsammans i Sverige och i andra länder. Vad betyder demokrati och vem bestämmer i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Vi kommer att diskutera och försöka förstå olika nyheter och aktuella saker som händer. Kemin i vardagen och samhället (SGEKEM7b, delkurs) I denna delkurs lär vi oss om kretsloppet: hur råvaror i naturen blir saker som vi använder och som sedan blir sopor som återgår till naturen igen. Vi pratar om kemikalier i maten, hemma och i samhället finns och hur de påverkar oss och miljön, och hur de är märkta. Teknik (SGRTEK7) Med hjälp av olika tekniska lösningar kan man lösa många problem och klara sig bättre hemma och på arbetet. Denna kurs kan hjälpa dig att använda teknik som kan göra ditt liv lättare. Fysiken i naturen (SGRFYS7a, delkurs) Delkurs av ämnet fysik där vi lär oss mer om planeterna och varför vi har dag, natt och olika årstider. Väder och vind är andra saker vi kommer att ta reda på mer om, liksom vad ljus och ljud egentligen är och hur vi kan uppfatta det. Hem- och konsumentkunskap (SGRHEM7b) I denna delkurs lär vi oss om det som är viktigt att kunna hemma, t ex om maten vi äter och hur den påverkar hur vi mår och vår miljö. Vad ska vi tänka på när vi handlar? Hur mycket måste pengarna räcka till, och hur handlar man bäst för att inte bli lurad? Kurser på grundläggande nivå som motsvarar de som ges inom träningsskolan: Språk och Kommunikation (SGRSPR7) Du får träna på hur man talar och lyssnar på andra, och hur språk används på olika sätt i olika sammanhang. Vi kommer att prata om känslor, kroppsspråk, gester och hur språket är uppbyggt. Vi kommer att använda bilder, böcker och olika digitala kommunikationsredskap, och ibland skriva för hand eller med dator. Individ och Samhälle (SGRIND7) Individ och Samhälle handlar om dig och världen omkring dig. Vi kommer att lära oss om hur samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter du har, och var du kan vända dig när du behöver hjälp. Natur och Miljö (SGRNAT7) I denna kurs lär vi oss om hur människor, djur och natur hänger ihop och hur det vi gör påverkar vår miljö. Vi pratar om människokroppen och hur den fungerar. Det kommer också att handla om olika begrepp som tid, rum och mängdlära. Kurser på gymnasial nivå Svenska/ Svenska som andraspråk (SV1150/SVA1150) En kurs för dig som vill bli bättre på att läsa, förstå och diskutera böcker som vi läser tillsammans. Vi tränar också på att skriva, leta information och följa arbetsbeskrivningar. Matematik (MA1150) I vardagen finns det mycket matte, t ex hur mycket det kostar i affären, hur lång tid det är mellan bussarna, eller hur långt det är till skolan. Vi tränar på de fyra räknesätten med huvudräkning, uppställningar och olika hjälpmedel som t ex pengar och miniräknare. Datorkunskap (DAA1150) I denna kurs får du lära dig använda de vanligaste programmen, t ex Word, att skicka och ta emot e-post och att söka information på Internet. Vi pratar också om vad man inte ska eller får göra på Internet. Engelska (EN1150) Här tränar du dig på att förstå, tala, läsa och skriva engelska. Målet är att du efter kursen ska kunna delta i enkla samtal, och kunna läsa och berätta om det du läst på engelska. Vi lär oss också lite om hur man lever i en del andra länder där man pratar engelska. Digital kompetens (INMDIG5) I denna kurs får du lära dig använda t ex datorer, surfplattor och mobiltelefoner och att använda Internet till olika saker. Du får också lära dig att söka information och att vara kritisk till det som finns på Internet. Vi pratar också om olika lagar och bestämmelser som gäller när man använder Internet. Digitalt skapande (DIIDIG5) I denna kurs använder vi digitala verktyg och tekniker för att skapa bilder, ljud och rörelse. Du får träna på hur man arbetar med en idé tills det blir en färdig produkt och hur man kan presentera saker digitalt. Vellinge lärcenter 15

16 Mer information hittar du på vår hemsida: vellingelarcenter.se Besöksadress: Bryggan, Norrevångsgatan 5, Vellinge Vellinge.se

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Nya ämnesplaner från och med hösten 2011. Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #1 2011. Aktuell ekonomi 3. Aktuell politik 4.

Nya ämnesplaner från och med hösten 2011. Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #1 2011. Aktuell ekonomi 3. Aktuell politik 4. Ekonomi, Samhälle, Historia och Religion #1 2011 Aktuell ekonomi 3 Aktiebolag eller enskild firma? Frågan har aktualiserats nu när reglerna för aktiebolag förändrats. Aktuell politik 4 Med ett nytt år

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 Allmänna linjen har fem grupper. KULTUR OCH DRAMA, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET samt VÄRLDEN. Alla grupper är ettåriga. Om du går på Wendelsberg under flera

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer