Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare)."

Transkript

1 Bilaga 7 1 (4) Fokusgrupp onsdag 18/ småbarnsföräldrar Aron Zaregon Didrik Holstensson-Kvist Jenny Johnson Pernilla Ingman Ulf Alfredsson Veronica Granljung 1 Kontakten idag Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare). Internet är bra vid informationsinhämtning och vid enklare frågor, men ibland tar det lång tid att få svar och då ringar man för att få svar snabbt. Återkopplingen på frågor eller anmälningar via internet är dålig, man vet inte om eller när man kan förvänta sig ett svar. Det kan ta tid att hitta informationen på internet. Det som är bra med internet är att man kan få information när som helst. Personliga besök är inte lika vanliga men förekommer om man bor eller jobbar nära ett myndighetskontor. Personliga besök är också bra om man har väldigt bråttom eftersom man får hjälp och blanketten på en gång och man kan skriva under och lämna in direkt på plats. Telefontiderna är ibland mycket korta, men det har blivit bättre över tid. Det är dock få som har telefontider på icke kontorstid. Överlag är väntetiderna inte störande långa, men det finns undantag, särskilt om man ska till en viss person t.ex. husläkare, handläggare hos Länsstyrelsen eller särskild person på kommunen. Ett exempel på när det tog tid gavs; man ville ha en blankett faxad från FK till utlandet det tog två timmar i telefon för att få blanketten. Möjligheten att få lämna sitt telefonnummer och bli uppring är mycket bra. Oftast blir man uppringd om de säger att de ska ringa upp senare. Om man har frågor som man inte vet vem som kan besvara dessa ringer man till kommunen. De brukar lotsa personen rätt. Även medborgarkontor är bra. Om man "googlar" vet man inte vem som är ansvarig för information som kommer upp. Ibland får man ingen information om vem man ska vända sig till och då ger man upp och struntar i det. Det är bra om man kan få hjälp på andra språk. För att hitta information inför föräldraskapet är internet bra men de möten som FK anordnar innan man får barn är mycket bra. Även information från kompisar hjälper en att veta vad man ska göra, BVC är en annan viktig informationskälla. När man väljer förskola använder man internet och

2 Bilaga 7 2 (4) telefon, men det viktigaste är att besöka förskola, samt höra med andra (kompisar, förskolepersonal) vad de anser om förskolan. Chatfunktioner bra och man får svar direkt, ett mellanting mellan telefon och mail. Formulär för att ställa frågor upplevs besvärliga, särskilt om man behöver lämna en massa personuppgifter för att ställa en enkel fråga. Bemötandet skiljer väldigt mycket mellan enskilda handläggare och avdelningar. Hos FK är bemötandet bättre när det gäller föräldrapenning jämfört med om det gäller sjukpenning. Myndighetshandläggare har svårt att förstå kundernas situation och kan upplevas som byråkratiska. bankid fungerar bra men det är krångligt att det försvinner om man byter dator. Man måste också ha ny programvara. Vissa ser inget behov av bankid. Rent allmänt är det krångligt att olika myndigheter har olika uppbyggnad på sina lösenord vilket gör att man inte kan ha samma lösenord överallt. Vanliga kontakter är med vården/husläkare, Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, kommunen. Goda exempel: Skatteverkets service är bra de är servicemedvetna, inte myndighetsaktiga. Man får svar direkt på frågorna och man kan återkomma till handläggaren om man har fler frågor. Polisen/pass var bra bemötande ibland kan dock polisen upplevas som något desillusionerad. CSN:s webbtjänst via bankid fungerar bra. VHS är inte så bra, besvärligt med att ordna pinkoder m.m. det är krångligt sjukvårdsupplysningen fungerar bra, tillgångligheten är god. FK men då behöver man bankid, även deras telefonservice är bra. 2 Framtidens kontakter Det är bra med många kontaktkanaler; internet, telefon, SMS, chatt men även personliga besök. För enkla uppgifter, frågor och information är internet och SMS bra. I början av sin relation med en myndighet är det bra med telefon eller personliga besök. Det måste finnas alternativ för de som inte har tillgång till dator eller kan ringa på kontorstid. Man ska även kunna välja den kanal som man vill använda vid just det ärendet. I telefonköer är det bra om man får veta hur många som är före och förväntad väntetid. Det är också bra om man kan ange sitt telefonnummer så

3 Bilaga 7 3 (4) man blir uppringd. Telefonköer är jobbiga om man har enkla frågor, det skulle finnas en "snabbkassa" för dem med enkla frågor. Det behövs bra sökfunktioner så att man lätt hittar den information som man söker, sökningen ska vara bred så man inte ska behöva kunna exakta begrepp utan snarare frågeområden t.ex. sjukt barn. Det behövs också enkla och tydliga beskrivningar av ärendeprocesser så man vet vad man ska göra i ett visst ärende, det skulle kunna ske i form av en instruktionsfilm, inte bara text. Dagens FAQ känns ibland röriga och ger inte alltid svar på sina frågor. En samlingsportal (myndighet.nu), en myndighet, ett telefonnummer som man kan vända sig till för alla möjliga frågor kring offentlig sektor skulle behövas, där man kan få bli slussad vidare dit man ska. Där man skulle kunna söka information, hämta blanketter, legitimera sig och skicka in blanketter. Här skulle man kunna samla allt som berör t.ex. hus eller barn. Röststyrning (som klara skånska eller brytningar) skulle också kunna användas samt möjlighet till hjälp på olika språk och på enkel svenska. Man ska kunna maila en fråga och få ett svar utan att behöva veta vem som ska ha frågan. De stora myndigheterna är välkända och är välkända "varumärken" Så för dem som är uppvuxen i Sverige är det inte så svårt att hitta dem och man vet vad de gör. Man skulle kunna samla alla myndigheter i en minigalleria dit man kunde gå om man hade problem. Bra för alla inte bara funktionshindrade och äldre. Utopin: En box hemma där man identifierar sig med tummen och anger vad man vill, t.ex. tillfällig föräldrapenning och antal dagar. Åsikten var blandad när det gäller samkörningar, tysta medgivanden och automatiseringar. Fördelen var att fusket kunde stävjas och att det då blev bättre för alla om så få som möjligt fuskade. Det var också enklare för användaren och man behövde inte fylla i så mycket uppgifter. Många tog förgivet att myndigheterna samverkade något som de upptäckte, inte alltid skedde. Nackdelen var att myndigheterna då skulle veta allt om dig, den personliga integriteten försämras. Däremot önskade alla att samordningen inom myndigheterna skulle förbättras, idag kan man inte få uppgifter om sin sjukpenning om man pratar med en handläggare om föräldrapenningsfrågor. Något som framfördes var att det är viktigt att bedömningskraven är lika inom en myndighet, oberoende av ort eller handläggare, idag verkar det som det skiljer sig år. Ibland får man olika svar från olika handläggare eller olika arbetsförmedlingar har olika policys.

4 Bilaga 7 4 (4) Att följa sitt ärende på nätet skulle spara många samtal och det tyckte man var bra. Man ska inte vara helt beroende av en enskild handläggare utan om en handläggare har semester eller är sjuk ska man få hjälp av någon annan. Det är bra att veta vilken myndighet och person som har ansvar för beslut och som kan svara på frågor. Personen viktigare än myndigheten men man måste kunna verifiera att personen har rätt befogenheter. 3 Viktigt Det som är viktigt vid mötet med offentlig sektor är: att man får korrekta och snabba svar, ett gott bemötande, hög tillgänglighet - för alla - och även under icke kontorstid, en hjälpsam attityd - vilja att hjälpa just mig, anstränger sig att hjälpa till, följer upp återkommer om de inte vet Bemötandet är mycket individberoende och varierar från handläggare till handläggare. Offentlig sektor bör lära sig av privata företag där det finns bra exempel på god kundservice, offentlig sektor ska inte vara steget efter. Man ska kunna göra mycket själv och hitta det man behöver.

5 Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (3) Fokusgrupp onsdag 19/ småföretagare Hans Christopher Lars Friborn Peter Holmström Bengt Morsten Carola Skog Söderberg Annika Ullhag 1 Kontakten idag Telefon och webb är det vanligaste kontaktmedlen gentemot offentlig sektor. De flesta i gruppen vill etablera en myndighetskontakt via telefon och tycker därefter att det är ok att skicka e-post, men då till en namngiven person. Flera upplever att de vill ha en personlig kontakt på myndigheten. Fördelen med att ta kontakt via telefon är att du får direkt återkoppling och möjlighet till pedagogisk förklaring. Nackdelen är långa telefonköer och telefonsystem med flervalssystem vilket upplevs som krångligt. Det känns osäkert att skicka e-post till en icke namngiven person, t ex Du vet inte om din fråga verkligen har kommit fram eller när den behandlas. Webben ansågs bra för att söka efter vart någonstans man ska vända sig för information i ett ärende. Är det mindre viktiga saker som inte kräver snabba svar är det ok att e-posta, i övrigt är det telefon som gäller när företagaren vill ha återkoppling i ett ärende. Skatteverkets hemsida används för att söka efter information. Webben lyfts även fram vad det gäller att följa upphandlingsanbud från t ex kommunerna, via deras hemsidor. Själva anbudsförfrågningen sker däremot oftast på papper. Ett gott exempel på förenkling är möjligheten att kunna skicka in skattedeklarationen via e-post istället för vanlig post. Vad det gäller att starta företag så fick alla i gruppen hjälp av någon förmedling eller expert för att veta vad man ska tänka på och vilka myndighetskontakter man behöver ta. Däribland fanns både statliga och privata initiativ: Skatteverkets informationskvällar Trygghetsrådet - privat sektor och Trygghetsstiftelsen - statlig sektor (med kontakt med gratis starta eget expert 3-4 h) Stockholms nyföretagarcentrum (näringslivsdriven stiftelse hjälp med budget, starta eget bidrag osv) Företagsuniversitetet starta eget kurs. (Konkreta tips om hur man fyller i blanketter till Bolagsverket och hur man ska agera mot skatteverket osv.)

6 Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (3) Samtliga upplevde att det behövs initialt stöd i processen att starta eget företag. Det skulle tagit mycket längre tid och varit mycket svårare om sådan hjälp som nämns ovan inte funnits. De allra flesta i gruppen hade anställda eller konsulter som tog hand om bokföring och inbetalning av skatter. Ju mer man själv pular med blanketter till skatteverket, desto mer tid tas från den inkomstgenererande verksamheten. En person skötte sin egen bokföring och lade ner ca 5 h i veckan. Övriga hade hjälp som fakturerade mellan 3h (endast momsredovisning) och 10h i månaden. Flera upplever att det är ganska förmånligt att vara företagare i Sverige men att bokslut och regler är krångliga. Ibland så uppmuntrar det till olaglighet för att det är krångligt, man orkar inte riktigt följa reglerna till minsta bokstaven. Det krävs för mycket arbete att skilja på vad som är privat telefoni och tjänstesamtal på en tjänstemobil. Det samma gäller vilka mil som är privata och vilka som är i tjänsten vad det gäller tjänstebil. Myndighetskontakterna som företagare upplevs som smidiga. Som privatperson, t ex som förälder mot FK är det mycket sämre. Några upplever det som mycket krångligt att sjukskriva sig som småföretagare, mycket pappersarbete. Andra tycker att det fungerar bra. Bank-ID upplevs som komplicerat att skaffa och installera. När det väl är gjort så fungerar det bra. En person påpekade att det var krångligt att nätupplagan av deklarationen inte hade exakt samma formuleringar som papperskopian. Majoriteten i gruppen använder inte Bank-ID. 2 Framtidens kontakter Flera i gruppen framför att de vill ha någon att vända sig till som sysslar just med småföretagarfrågor. Exempelvis en webb där man kan söka efter kontaktperson, eller någon som kan slussa mig vidare får att få kontakt med en person som har svar på just mina frågor. Företagarkontoret på Skatteverket lyfts fram som kompetenta, men det är idag inte alltid lätt att få tag på rätt person, någon som kan småföretag. Det ska vara enklare att hitta rätt från början. Ibland vet man inte vart man ska vända sig, och det är mycket tidskrävande. En småföretagarjour ses som en bra idé. Någon menar att det blir opersonligt att prata med olika personer inom en myndighet varje gång. Det är främst Skatteverket man har kontakt med som företagare. De skulle kunna ha ett faddersystem eller så borde man bli inbjuden till seminarier, informationstillfällen en gång om året om nya skatteregler t ex. Detsamma skulle kunna gälla Försäkringskassan. Det kommer mycket information i pappersform som man inte orkar läsa. Flera känner inte till Nuteks företagarguide.

7 Caroline Lingqvist Bilaga 7 3 (3) Telefon som kontaktalternativ måste finnas kvar och då är bemötande viktigt. Jag vill inte mötas av svarat det finns på webben. Vid Nuteks telefonlinje Starthjälpen var det en mkt oengagerad person som svarade. Snabb kontakt via chat framförs också som ett bra alternativ är bra samt möjligheten att kunna e-posta till en namngiven person. Samtliga i gruppen är positiva till samkörning av registerinformation mellan myndigheter. Jag upplever det som positivt att myndigheten redan har fyllt i uppgifter och att jag slipper gå ner i källaren och hämta mina papper. Det är vettigt att behöva göra mindre jobb själv. Det är dock viktigt att informationen är skyddad för utomstående. Har man enskild firma är man särskilt utsatt eftersom privatperson och företag är ett. Att rapportera in statistik till SCB lyfts som mycket jobbigt. Myndigheten borde i stor utsträckning kunna hämta informationen från andra myndigheter. Att kunna följa sitt ärende anses bra men bara nödvändigt när något går fel. Det viktigaste är att få veta när beslutet väntas. Samtliga vill ha en bekräftelse på att ett ärende verkligen mottagits. CSN har modellen att man kan se var studiemedelsärende ligger i processen vilket är ett gott exempel. Att få beslut endast elektroniskt upplevs som osäkert av vissa medan andra menar att det är ok om myndigheterna kan minska sina kostnader på det sättet. E-faktura till Internetbanken är ett exempel där det fungerar bra. Många anser att det är orättvist att ta ut högra avgifter av de som är pappersorienterade, t ex äldre. 3 Viktigt Personlig kontakt, att det finns ett namn och person som jag kan nå gällande mitt ärende Att det är tydligt vem eller vilka jag ska söka gällande ett specifikt ärende. Att det finns namngivna personer på en hemsida som kommunerna har. Skatteverket har det inte. Att information finns pedagogiskt förklarat, myndigheterna kan inte ta för givet att jag kan allting. Att jag kan etablera kontakt via telefon och därefter e-posta. Att kunna söka efter namngivna personer på webben att kontakt och inte behöva skicka e-post till t ex Att myndigheten har en bra telefonväxel (helst ringer upp vid angiven tid, som hos vårdcentralen, eller anger väntetid i minuter) Attityden hos den som svarar i telefon, det finns tendens till en översittarattityd eftersom myndigheten oftast är i överläge. Privata företag spelar in samtal för att höja kvaliteten det borde myndigheterna också göra.

8 Bilaga 7 1 (5) Fokusgrupp tisdag 17/ studenter Fredrik Bennett Peter Eldestrand Karin Evans Rickard Forsman Christina Holmström Karolina Kroll Henrik Stenberg Malin Sundén Sabina Van der Schaaf 1 Kontakten idag Gruppen använder generellt telefon och internet i sina kontakter med offentlig sektor. Om man vill ha svar snabbt eller om ärendet är komplicerat alternativt handlar om pengar använder man telefonen. Information söker man oftast på internet, men det kan ibland vara svårt att hitta och då använder man telefonen. Mail används men det är svårt att veta om mailet kommit fram och det tar längre tid att få svar på sina frågor, om man överhuvudtaget får svar på sina mail. Det kan även vara svårt att hitta rätt mailadress man upplever även att kontaktformulär är inte så bra, de är begränsade och inte så detaljerade som man vill. Att beställa material via telefon går oftast snabbare än att beställa via internet. Det är ofta man kommer till telefonköer och det är då bra om man vet förväntad väntetid. Man uppskattar även möjligheten att få ange sitt telefonnummer och bli uppringd, istället för att vänta vid telefonen. Många har idag endast mobiltelefon och då blir det dyrt med långa väntetider i telefonen. Man efterfrågade bättre tillgänglighet, längre telefontider och även möjlighet att ringa även under icke kontorstid (sen eftermiddag och kväll). Det händer ofta att man kommer till växeln och blir kopplad till en handläggare som inte är på plats (möte, gått för dagen m.m.) och då hamnar man sist i telefonkön. Det märks om växeln är outsourcad eftersom de ofta inte vet vem de ska koppla vidare till och de är opersonliga i sitt bemötande. Webbplatserna är ofta svåra att hitta på, de har olika utseende och det tar tid att förstå hur de är uppbyggda, då är det bra om webbplatsen har en "sitemap". Ibland gömmer man intressanta dokument. Det ska finnas generella överskrifter t.ex. blanketter, vanliga frågor. Behovet av personliga besök finns om det är så att man prövat övriga kontaktkanaler och inte fått svar eller hjälp, ibland går det snabbare att hämta material via personliga besök än att beställa dem via internet eller

9 Bilaga 7 2 (5) telefon. Personliga besök är också lämpliga om man ska skriva under något samt vid t.ex. vårdproblem. Vid mer komplicerade ärenden är personliga besök bäst. Det är smidigt att få tillgång elektroniskt material. Att hämta blanketter är jättebra, det går snabbare än beställningar där blanketten skickas per vanlig post (b-post). Alla blanketter borde finnas på internet. Renare och enklare blanketter, inte så mycket bilder, efterfrågas ( Pdf-filer med mkt bilder kan ta lång tid att öppna om man inte har snabbt bredband annat format efterfrågas). Oftast vet man var man ska söka information eller också "googlar" man. Problemet med internetbeställningar är att man inte får någon bekräftelse att de kommit fram. Internetbeställningar förtrycker viss uppgift som inte kan ändras så då får man ringa för att ändra uppgifterna. Ett exempel på när det är svårt att hitta blanketter är om man vill skilja sig (bodelning). Personen blev hänvisad till bokhandeln och på tredje-fjärde bokhandeln fanns blanketten för bodelning. Angående BankID är intrycket blandat, vissa tycker det är smidigt och en del tycker det är krångligt, Nordeas lösning är krånglig medan Swedbank fungerar bra. En viss osäkerhet om säkerheten vid BankID framkom. Det känns onödigt med BankID eftersom vanliga pinkoder fungerar. BankID kräver så långa lösenord vilket gör att man glömmer dem och måste hämta hem nya för varje gång de ska användas. BankID används för bl.a. Vårdguiden, CSN och Skatteverket. Man måste få välja om man vill använda det. Man ser inga problem med olika koder och inloggningssätt på olika webbplatser. Exempel på kontakter är; CSN, kommunen, Försäkringskassan, Vårdguiden, Skatteverket. Vårdguiden både telefon och internet fungerar bra - övrig sjukvård fungerar sämre med korta telefontider och långa telefonköer, svårt att veta vart man ska vända sig det borde finnas något som sjukhuset.se där man kan se närmaste sjukhus m.m. Skatteverkets webbplats får olika betyg från att et är mycket svår att hitta på den till de som tycker den är jättebra. Stockholms universitets webbplats är gammaldags och känns föråldrad. SJ - snygg fräsch lätt åskådlig, synd att man måste välja resväg för att få fram turlistan. arlanda.se - ger bra information om avgångar och ankomster SVT - kan se programmen när man vill och se olika delar av programmen. Bilprovningen - bokningsfunktionen SL - flera olika kanaler telefon, mobilen, röstigenkännare, internet. Sidan uppdateras och den ger olika alternativ

10 Bilaga 7 3 (5) Bibliotek - pinkod och låna och förlänga även bra med telefon. SMS-tjänster folktandvården så man får en påminnelse om sin tid. Inom Ekerö kommun finns en policy om att all kontakt ska ske med e-post. De som inte har dator hemma ska få tillgång internet allmänna platser samt t.ex. på förskolorna för att få information om sitt barn, inga lappar ska skickas still föräldrarna. 2 Framtidens kontakter Man ville ha olika kontaktkanaler; kundtjänster, chatt, SMS, internet, mobiltelefon, vanlig telefon, personliga besök. Att man använder teknikens möjligheter t.ex. biblioteken som i dag skickar vanlig post om böcker som kommit in i stället för att skicka ett SMS. Möjligheten till personliga kontakter behövs dock alltid, allt kan inte göras genom internet, mail eller SMS. Tanken med en mailadress där man får alla mail från myndigheterna lyftes, detta skulle vara ett alternativ som skulle kunna erbjudas den som villa ha det så, liknande e-fakturor. Någon hade prövat på videoinspelning vid AMS och tyckte det kändes konstigt att sitta framför datorn för ett personligt möte. Man måste dock kunna välja kanal för sitt ärende. Man ville ha moderna webbplatser som är lätta att hitta på och som är aktuella. Webbplatserna ska vara enklare, tydligare och med bra kontaktuppgifter ner på avdelnings- och handläggarnivå, så man slipper bli lotsad runt via telefon eller mail. Längre telefontider även på icke kontorstid (sen eftermiddag och kväll), möjlighet att få lämna sitt telefonnummer och sitt ärende och bli kontaktad vid en tidpunkt och på det sätt (telefon, mail)som du väljer. Mer personal att man har sin personliga kontaktperson på myndigheten. Fler datorer i det offentliga rummet, gratis bredband och telefon för alla. Det är viktigt att få återkoppling på skickade mail och internetbeställningar, att de kommit in och hur lång tid svaret/beslutet troligtvis kommer att ta. Ökad kunskap om offentlig sektor, t.ex. genom att representanter kommer ut till gymnasieskolorna på liknande sätt som polisen för att berätta om skyldigheter och rättigheter gentemot offentlig sektor. Det är bra om man kan följa sina ärenden liknande postens kollihantering så vet man vart ärendet är detta gäller särskilt kommunala tjänster. Även information om sin personliga historik var bra så behövde man inte dra sin historia på nytt för varje ny myndighet, man kan då även bevisa att man följt råd som man fick tidigare, handläggningssystem. Jämförelser gjordes privata företags användning av kundnummer.

11 Bilaga 7 4 (5) Tanken kring "ett ärende en kontakt" gillades. Även var det bra om myndigheterna utbytte information mellan sig för att underlätta för medborgaren. Samkörningar mellan myndigheter och sparande av all information på ett ställe upplevde inte så många som hotande medan andra inte tyckte om att staten visste allt om dig. Om en sådan lösning används måste man kunna själv välja vad som man vill lämna ut till en viss myndighet medan andra uppgifter inte vill lämnas. Problem uppkommer dock om i princip alla gör det och de som inte vill lämna ut sina uppgifter anses vilja dölja något. En liten notering är att CSN stänger sin återbetalningsservice i början av året för samkörning med Skatteverket, det borde kunna göras enklare och tidigare, eftersom det är då studenterna behöver denna service. Inställningen till tyst medgivande var delade vissa ansåg att det var bra och effektivt, andra att det var sårbart (information som inte kommer fram) och att det var bra om att man var medveten om vad som hände. Att helt ta bort möjligheten till personliga kontakter via t.ex. telefon och besök är inte bra. Denna kontaktväg måste finnas kvar men om man skapar bra alternativ minskar behovet och de som verkligen behöver ringa behöver inte sitta i telefonkö. Vissa har lättare att formulera sig via tal än via skrift. Vissa ärenden som känns känsliga kräver personlig kontakt. En funktion (helpdesk) dit man kan vända sig för att få hjälp om man inte vet vilken myndighet eller liknande man ska kontakta, t.ex. hur ringer man till en döv person, vilket telefonnummer har en viss myndighet. Funktionen skulle man kunna nå via olika kanaler. Även tanken på servicemäklare framfördes. Om man kommer dit och blir kopplad vidare ska man inte försvinna om det blir fel utan man ska komma tillbaka till den första kontakten. Även en sökmotor (med meningar) mot offentlig sektor vore bra. Google ger får många träffar och man vet inte vilka som är relevanta. En beskrivning om vad som ingår i offentlig sektor och vem som gör vad efterfrågades. Funktionen skulle kunna lösa problem på olika språk. 3 Viktigt Vid kontakterna med offentlig sektor är bemötandet mycket viktigt. Ledord som; kundservice, vänlighet, respekt, kompetens nämns. Det är också vikigt att offentlig sektor ger samma svar även om det är olika handläggare som man pratat med. Handläggarna måste vara kompetenta eller hänvisa till dem som kan frågan, ibland tar man in vikarier vid arbetstoppar som inte har den nödvändiga kompetensen.

12 Bilaga 7 5 (5) Attitydförändring, se medborgaren som kunder!!! Myndigheterna måste inse att de har en maktposition där kunden alltid i underläge och att myndigheterna ska hjälpa kunderna. Idag verkar det ibland som om handläggarna vill bli av med kunden inte lösa problemet, "Det finns på nätet" inget bra svar. Lära av privata företag i bemötandet, t.ex. "säg allt med ett leende" och kundbemötandekurser. Man måste vara flexibel och lyssna in kundens behov och inte bara följa reglerna. Myndigheterna måste se kunderna som individer, inte kollektiv, med individuella problem som kräver individuellt bemötande, personlig återkoppling i mitt fall.

13 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (3) Fokusgrupp onsdag 21/ äldre med datavana (Seniornet) Dagmar Dennert Lisbeth Fedor Hans Hammarlund Lena Hasselrot Göran Odén Bertil Pelland Carla Wallerman 1 Kontakten idag Vid behov av information från det offentliga är det initiala steget för många i gruppen att använda webben. Om informationen på webben inte är lättillgänglig, otillräcklig eller om ett fel uppstår är nästa steg att kontakta förvaltningen via telefon för personlig kontakt. Avigsidan med telefonkontakt är att det kan kräva många samtal innan medborgaren når en person med rätt kunskap inom förvaltningen. Om myndighetens eller kommunens telefonservice fungerar bra upplevs det som en fördel att ringa mot att e-posta då medborgaren då får direkt återkoppling på sina frågor. En sista utväg vid uteblivet svar från det offentliga via e-post eller telefon är att skriva brev. Om medborgarens ärende kräver personlig kontakt är telefon den vanligaste kanalen. Vårdcentralernas telefontjänst där kunden blir uppringd lyfts fram som ett gott exempel. Gruppen är mycket positiv till att använda webben i större utsträckning som kontaktmedel gentemot det offentliga förutsatt att det fungerar. Många är positiva till olika typer av tidsbokning online. Att få elektroniskt information uppläst via talsyntes framställs också som bra. En generell slutsats är att utbudet av information ofta är bra på webben, men att det ibland kan vara svårt att hitta rätt information. Webben som kanal för kommunikation mellan medborgaren och förvaltningen är något som skulle kunna förbättras. 2 Framtidens kontakter Gruppen lyfter fram transparens som viktigt i den framtida informationen och kontakten mellan medborgare och offentlig sektor. Som medborgare vill jag kunna logga in och se vilken information som finns lagrad om mig hos det offentliga. Likaså vill jag ha insyn i ärendehanteringen och kunna följa vad som ligger till grund för beslut. I gruppen efterlyses även en bekräftelse på att ärendet mottagits och var det ligger i handläggningsprocessen. Kundens bestämmande och valfrihet lyfts också fram. Det vore bra om varje individ kan godkänna att exempelvis alla pensionsuppgifter automatiskt samlas på ett ställe.

14 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (3) Information och ärenden ska vara processorienterade utifrån kunden. Idag måste medborgaren exempelvis vid information om pension förflytta sig mellan flertalet myndigheter. Jag är inte intresserad av de olika myndigheterna, jag är intresserade av mitt ärende. Myndigheterna är mer intresserade av att tala om att de finns än att lyssna till mitt ärende på ett lyhört sett. Jag vill via webben kunna komma in på mitt ärende direkt. Fungerar inte det ska det finnas ett telefonnummer där medborgaren snabbt kan nå inom ärendet kunniga personer. Även pro-aktiva tjänster efterfrågas. Webbtjänsten ska komma ihåg och känna igen vilken information medborgaren frågar efter. Vad det gäller integritet är gruppen kritisk till att information om medborgaren skulle lagras länge på centralt håll, exempelvis om man har varit sjuk en period i livet. Även en säkrare identifikation än personnummer efterfrågas. I gruppen understryks att medborgaren ska ha rätt till det personliga samtalet om han eller hon så önskar. Ett personligt möte kan utvecklas till distanskommunikation efter hand. Flera personer tror på framtida utnyttjande av bild- och videokommunikation, exempelvis för handikappade. Det anses bra att kunna koppla upp sig via bild och ljud med t ex doktorer eller annan samhällsservice för förtroendefull kommunikation. Den möjligheten borde finnas att välja för dem som vill. I vad som är viktigt med den framtida kommunikation och information via webben är det stor enighet om att olika hemsidor inom det offentliga borde organiseras utifrån användarnas logik, inte utifrån förvaltningens inre liv. En enhetlig struktur så att det blir lättare att hitta information efterlyses. Likaså intelligenta inre sökmotorer på myndigheter och kommuners webbplatser, ex med rättstavning för att underlätta för t ex dyslektiker. Ett annat önskemål är att det borde finnas en gemensam sökmotor för alla myndigheter. Webbplatserna borde även utrustas med support-chat och telefonnummer som komplement. Vad det gäller telefonsvar med flervalssystem finns delade synpunkter, en del tycker det är rationellt andra att det är svårt att komma ihåg de olika alternativen. Ett enklare gränssnitt för datoranvändandet skulle kunna möjliggöras exempelvis genom integrationen med tv:n. All stöd och service skulle kunna levereras på mediaskärmar (inkl tv) hemma. Det får inte glömmas bort att bredband är en kostnadsfråga och fortfarande inte självklart för alla. Även IT-support i hemmet kostar pengar. I kontakten med offentlig sektor lyfts bemötandet fram som mycket viktigt. Medborgaren vill ha återkoppling i ärendehantering och vid klagomål samt lättillgänglighet både vad det gäller webbinformation och personligt möte. Kunden ska få bestämma själv vilken kanal som passar. En viktig faktor i bemötandet är att handläggarna/tjänstemännen i offentlig sektor ser sin främsta roll som att hjälpa medborgarna, inte att vara "statens förlängda

15 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 3 (3) arm", det finns ibland en tendens till att handläggarna/tjänstemännen bemöter medborgarna på ett "snorkigt" sätt.

16 Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (2) Fokusgrupp onsdag 11/ äldre utan datavana Bo Malmgren Birgitta Sjöö Kerstin Falk Inga Maria Eklöf Herta Andersson 1 Kontakten idag De tre kontaktmedel som i huvudsak används mot offentlig sektor är telefon, brev och personligt besök. Vid behov av kontakt med offentlig sektor används ofta telefon i första hand. Många i gruppen tycker dock att det är krångligt med knappsystem med flerval och att det kan vara långa väntetider. När telefon av dessa skäl inte fungerar gör man ett personligt besök för att få kontakt med förvaltningen eller skriver brev. De flesta upplever att de alltid får svar om de hör av sig via brev. Ett upplevt problem med kontakt via telefon är att de som svarar ofta hänvisar vidare eller inte kan ge återkoppling i kundens specifika ärende. Ett annat problem är att det i myndighetsannonser på tv och i tidningar ofta hänvisas till webben för mer information vilket är exkluderande om man inte är datorvan. Telefonnummer borde alltid framgå. Idag har medborgaren många ärenden och flera i gruppen menar att det finns ett stort informationsoch lärdomsbehov. Flera är positiva till Skatteverkets utvecklingsarbete med deklaration via telefon. Gruppen är också positiv till tyst medgivande, exempelvis är allt ok med deklarationen så behöver man inte höra av sig. Detta skulle kunna vara en modell även för andra områden. 2 Framtidens kontakter I gruppen framförs att det är viktigt att vi som äldre får information om hur vi ska använda de nya tekniska möjligheterna. Vi äldre har inte kontinuerligt vuxit in i den nya tekniken utan blivit översköljda. Man trycker på att äldre har ett stort informationsbehov och lärdomsbehov vad det gäller ny teknik i kontakten med offentlig sektor. Enklare teknik och en enklare terminologi efterlyses. Teknik som är anpassad till äldre och till funktionshindrade, som synskadade och hörselskadade. Det behövs tydligare kravställare på ny teknik och nya system, i form av oss som har behov, medborgarna. Det behövs ett kitt mellan medborgarna och förvaltningen och långsiktiga lösningar.

17 Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (2) Flera i gruppen är positiva till att kunna göra vissa ärenden genom tv:n och att surfa genom tv:n. Datorn och tv:n skulle kunna kopplas ihop. Kompabilitet och standardisering behövs inom flera områden. En annan aspekt är att det upplevs som dyrt med dator. Bredband är en kostnadsfråga och att inte ha tillgång till dator gör att man exkluderas från mycket information. Fullt utbyggt bredband efterfrågas. Bemötande bedöms som mycket viktigt och i kontakten med offentlig sektor lyfts kompetens, attityd och tydlighet fram som de viktigaste faktorerna. Detta gäller inte bara handläggare eller annan personal utan även teknisk utrustning. Snabb återkoppling lyfts också fram som mycket viktigt liksom samordning inom den offentliga sektorn. Gruppen är positiv till att man kunna uppge sitt personnummer och därmed få hjälp av någon som känner till ärendet. Detta upplevs inte som något integritetsproblem. Gruppen menar att det finns en viss åldersdiskriminering, att pensionärer betraktas som ett c-lag av offentlig sektor. Det glöms bort att de också har arbetat, betalat in sin pension och betalar skatt. Några i gruppen förmedlar en känsla av att det växande IT-samhället är mycket sårbart. Det är inte bra när man tvingar användarna att använda dator, t.ex. som bankerna gjort. Det ska finnas alternativ för dem som inte kan eller vill använda dator för att göra ärenden m.m.

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus

SeniorNet Huddinge Öppet Hus SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2017-10-26 Dagens tema: Mobilt Bankid och Internetbetalning E-legitimation / BankID Vad är e-legitimation E-legitimation en personlig elektronisk ID-handling som du använder

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

E-tjänster som förenklar livet

E-tjänster som förenklar livet E-tjänster som förenklar livet Olika typer av e-tjänster Interna e-tjänster Statliga och kommunala e-tjänster Kommersiella e-tjänster E-tjänster för privatpersoner resp. organisationer Vinster för användaren

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Sköt din vardagsekonomi

Sköt din vardagsekonomi Marie Norman Sköt din vardagsekonomi PÅ NÄTET Del 3 MYNDIGHETER OCH BOLAG 19. Skatteverket... 54 20. Konsumentverket... 56 21. Förälder... 60 22. Student... 63 23. Pensionär... 65 24. Om du blir sjuk...

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna.

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna. Enkätfrågor: Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation Personliga uppgifter 1. Ålder 2. Kön - 19 20 39 40 59 60 Kvinna Man 3. Läser du svartskrift? 4. Är du synskadad sedan

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på Surfa på nätet När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på går det naturligtvis inte gå tillbaka till

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Riktlinjer för telefon

Riktlinjer för telefon Riktlinjer för telefon Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

--&- kile g?idey

--&- kile g?idey 111111/ l e U LINKÖPINGS NIVERS ITET --&- kile7779.7-g?idey 2017-05-11 DNR L1U-2017-01739 1(5) Universitetets huvuduppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. En väl

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Virtuellt Medborgarkontor

Virtuellt Medborgarkontor Virtuellt Medborgarkontor För utökad och förbättrad medborgarkontakt Med Telias Virtuella Medborgarkontor kan kommuner eller landsting öka tillgängligheten och servicegraden för den enskilde medborgaren.

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos

Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos Kommunikation och samspel med personer som har Aspergers syndrom och AD/HD Ulrica Matthed Iris Hadar AB Lättstörd av yttre stimuli Glömmer överenskommelser

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Att beställa och använda tolk

Att beställa och använda tolk Handbok Datum: 2016-09-23 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män Version: 2 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män 2016-01-04 Innehåll 1. Tips till dig som tolkanvändare...

Läs mer

Observera att frånvaroanmälan endast gäller förskola och fritidshem, inte skolfrånvaro som anmäls via Skola24.

Observera att frånvaroanmälan endast gäller förskola och fritidshem, inte skolfrånvaro som anmäls via Skola24. Frånvaroanmälan, registrering av schema (vistelsetider), anmälan av planerad frånvaro (ledighet) samt INFO-meddelande för barn på förskola, fritidshem och/eller skolklubb Stenungsunds kommun använder sig

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Beställa läkemedelsnära produkter

Beställa läkemedelsnära produkter Beställa läkemedelsnära produkter i mobilen, surfplattan eller datorn Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du enkelt göra din beställning dygnet runt 1177.se/Vastra-Gotaland Klicka på e-tjänster Med e-tjänsterna

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Varför sitter ni där och jag står här? Människor efterfrågar ökat ansvar och handlingsfrihet, vilket också ställer nya krav på människors

Läs mer

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: 2012-11-19 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OFFENTLIG SEKTOR 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer