Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare)."

Transkript

1 Bilaga 7 1 (4) Fokusgrupp onsdag 18/ småbarnsföräldrar Aron Zaregon Didrik Holstensson-Kvist Jenny Johnson Pernilla Ingman Ulf Alfredsson Veronica Granljung 1 Kontakten idag Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare). Internet är bra vid informationsinhämtning och vid enklare frågor, men ibland tar det lång tid att få svar och då ringar man för att få svar snabbt. Återkopplingen på frågor eller anmälningar via internet är dålig, man vet inte om eller när man kan förvänta sig ett svar. Det kan ta tid att hitta informationen på internet. Det som är bra med internet är att man kan få information när som helst. Personliga besök är inte lika vanliga men förekommer om man bor eller jobbar nära ett myndighetskontor. Personliga besök är också bra om man har väldigt bråttom eftersom man får hjälp och blanketten på en gång och man kan skriva under och lämna in direkt på plats. Telefontiderna är ibland mycket korta, men det har blivit bättre över tid. Det är dock få som har telefontider på icke kontorstid. Överlag är väntetiderna inte störande långa, men det finns undantag, särskilt om man ska till en viss person t.ex. husläkare, handläggare hos Länsstyrelsen eller särskild person på kommunen. Ett exempel på när det tog tid gavs; man ville ha en blankett faxad från FK till utlandet det tog två timmar i telefon för att få blanketten. Möjligheten att få lämna sitt telefonnummer och bli uppring är mycket bra. Oftast blir man uppringd om de säger att de ska ringa upp senare. Om man har frågor som man inte vet vem som kan besvara dessa ringer man till kommunen. De brukar lotsa personen rätt. Även medborgarkontor är bra. Om man "googlar" vet man inte vem som är ansvarig för information som kommer upp. Ibland får man ingen information om vem man ska vända sig till och då ger man upp och struntar i det. Det är bra om man kan få hjälp på andra språk. För att hitta information inför föräldraskapet är internet bra men de möten som FK anordnar innan man får barn är mycket bra. Även information från kompisar hjälper en att veta vad man ska göra, BVC är en annan viktig informationskälla. När man väljer förskola använder man internet och

2 Bilaga 7 2 (4) telefon, men det viktigaste är att besöka förskola, samt höra med andra (kompisar, förskolepersonal) vad de anser om förskolan. Chatfunktioner bra och man får svar direkt, ett mellanting mellan telefon och mail. Formulär för att ställa frågor upplevs besvärliga, särskilt om man behöver lämna en massa personuppgifter för att ställa en enkel fråga. Bemötandet skiljer väldigt mycket mellan enskilda handläggare och avdelningar. Hos FK är bemötandet bättre när det gäller föräldrapenning jämfört med om det gäller sjukpenning. Myndighetshandläggare har svårt att förstå kundernas situation och kan upplevas som byråkratiska. bankid fungerar bra men det är krångligt att det försvinner om man byter dator. Man måste också ha ny programvara. Vissa ser inget behov av bankid. Rent allmänt är det krångligt att olika myndigheter har olika uppbyggnad på sina lösenord vilket gör att man inte kan ha samma lösenord överallt. Vanliga kontakter är med vården/husläkare, Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, kommunen. Goda exempel: Skatteverkets service är bra de är servicemedvetna, inte myndighetsaktiga. Man får svar direkt på frågorna och man kan återkomma till handläggaren om man har fler frågor. Polisen/pass var bra bemötande ibland kan dock polisen upplevas som något desillusionerad. CSN:s webbtjänst via bankid fungerar bra. VHS är inte så bra, besvärligt med att ordna pinkoder m.m. det är krångligt sjukvårdsupplysningen fungerar bra, tillgångligheten är god. FK men då behöver man bankid, även deras telefonservice är bra. 2 Framtidens kontakter Det är bra med många kontaktkanaler; internet, telefon, SMS, chatt men även personliga besök. För enkla uppgifter, frågor och information är internet och SMS bra. I början av sin relation med en myndighet är det bra med telefon eller personliga besök. Det måste finnas alternativ för de som inte har tillgång till dator eller kan ringa på kontorstid. Man ska även kunna välja den kanal som man vill använda vid just det ärendet. I telefonköer är det bra om man får veta hur många som är före och förväntad väntetid. Det är också bra om man kan ange sitt telefonnummer så

3 Bilaga 7 3 (4) man blir uppringd. Telefonköer är jobbiga om man har enkla frågor, det skulle finnas en "snabbkassa" för dem med enkla frågor. Det behövs bra sökfunktioner så att man lätt hittar den information som man söker, sökningen ska vara bred så man inte ska behöva kunna exakta begrepp utan snarare frågeområden t.ex. sjukt barn. Det behövs också enkla och tydliga beskrivningar av ärendeprocesser så man vet vad man ska göra i ett visst ärende, det skulle kunna ske i form av en instruktionsfilm, inte bara text. Dagens FAQ känns ibland röriga och ger inte alltid svar på sina frågor. En samlingsportal (myndighet.nu), en myndighet, ett telefonnummer som man kan vända sig till för alla möjliga frågor kring offentlig sektor skulle behövas, där man kan få bli slussad vidare dit man ska. Där man skulle kunna söka information, hämta blanketter, legitimera sig och skicka in blanketter. Här skulle man kunna samla allt som berör t.ex. hus eller barn. Röststyrning (som klara skånska eller brytningar) skulle också kunna användas samt möjlighet till hjälp på olika språk och på enkel svenska. Man ska kunna maila en fråga och få ett svar utan att behöva veta vem som ska ha frågan. De stora myndigheterna är välkända och är välkända "varumärken" Så för dem som är uppvuxen i Sverige är det inte så svårt att hitta dem och man vet vad de gör. Man skulle kunna samla alla myndigheter i en minigalleria dit man kunde gå om man hade problem. Bra för alla inte bara funktionshindrade och äldre. Utopin: En box hemma där man identifierar sig med tummen och anger vad man vill, t.ex. tillfällig föräldrapenning och antal dagar. Åsikten var blandad när det gäller samkörningar, tysta medgivanden och automatiseringar. Fördelen var att fusket kunde stävjas och att det då blev bättre för alla om så få som möjligt fuskade. Det var också enklare för användaren och man behövde inte fylla i så mycket uppgifter. Många tog förgivet att myndigheterna samverkade något som de upptäckte, inte alltid skedde. Nackdelen var att myndigheterna då skulle veta allt om dig, den personliga integriteten försämras. Däremot önskade alla att samordningen inom myndigheterna skulle förbättras, idag kan man inte få uppgifter om sin sjukpenning om man pratar med en handläggare om föräldrapenningsfrågor. Något som framfördes var att det är viktigt att bedömningskraven är lika inom en myndighet, oberoende av ort eller handläggare, idag verkar det som det skiljer sig år. Ibland får man olika svar från olika handläggare eller olika arbetsförmedlingar har olika policys.

4 Bilaga 7 4 (4) Att följa sitt ärende på nätet skulle spara många samtal och det tyckte man var bra. Man ska inte vara helt beroende av en enskild handläggare utan om en handläggare har semester eller är sjuk ska man få hjälp av någon annan. Det är bra att veta vilken myndighet och person som har ansvar för beslut och som kan svara på frågor. Personen viktigare än myndigheten men man måste kunna verifiera att personen har rätt befogenheter. 3 Viktigt Det som är viktigt vid mötet med offentlig sektor är: att man får korrekta och snabba svar, ett gott bemötande, hög tillgänglighet - för alla - och även under icke kontorstid, en hjälpsam attityd - vilja att hjälpa just mig, anstränger sig att hjälpa till, följer upp återkommer om de inte vet Bemötandet är mycket individberoende och varierar från handläggare till handläggare. Offentlig sektor bör lära sig av privata företag där det finns bra exempel på god kundservice, offentlig sektor ska inte vara steget efter. Man ska kunna göra mycket själv och hitta det man behöver.

5 Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (3) Fokusgrupp onsdag 19/ småföretagare Hans Christopher Lars Friborn Peter Holmström Bengt Morsten Carola Skog Söderberg Annika Ullhag 1 Kontakten idag Telefon och webb är det vanligaste kontaktmedlen gentemot offentlig sektor. De flesta i gruppen vill etablera en myndighetskontakt via telefon och tycker därefter att det är ok att skicka e-post, men då till en namngiven person. Flera upplever att de vill ha en personlig kontakt på myndigheten. Fördelen med att ta kontakt via telefon är att du får direkt återkoppling och möjlighet till pedagogisk förklaring. Nackdelen är långa telefonköer och telefonsystem med flervalssystem vilket upplevs som krångligt. Det känns osäkert att skicka e-post till en icke namngiven person, t ex Du vet inte om din fråga verkligen har kommit fram eller när den behandlas. Webben ansågs bra för att söka efter vart någonstans man ska vända sig för information i ett ärende. Är det mindre viktiga saker som inte kräver snabba svar är det ok att e-posta, i övrigt är det telefon som gäller när företagaren vill ha återkoppling i ett ärende. Skatteverkets hemsida används för att söka efter information. Webben lyfts även fram vad det gäller att följa upphandlingsanbud från t ex kommunerna, via deras hemsidor. Själva anbudsförfrågningen sker däremot oftast på papper. Ett gott exempel på förenkling är möjligheten att kunna skicka in skattedeklarationen via e-post istället för vanlig post. Vad det gäller att starta företag så fick alla i gruppen hjälp av någon förmedling eller expert för att veta vad man ska tänka på och vilka myndighetskontakter man behöver ta. Däribland fanns både statliga och privata initiativ: Skatteverkets informationskvällar Trygghetsrådet - privat sektor och Trygghetsstiftelsen - statlig sektor (med kontakt med gratis starta eget expert 3-4 h) Stockholms nyföretagarcentrum (näringslivsdriven stiftelse hjälp med budget, starta eget bidrag osv) Företagsuniversitetet starta eget kurs. (Konkreta tips om hur man fyller i blanketter till Bolagsverket och hur man ska agera mot skatteverket osv.)

6 Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (3) Samtliga upplevde att det behövs initialt stöd i processen att starta eget företag. Det skulle tagit mycket längre tid och varit mycket svårare om sådan hjälp som nämns ovan inte funnits. De allra flesta i gruppen hade anställda eller konsulter som tog hand om bokföring och inbetalning av skatter. Ju mer man själv pular med blanketter till skatteverket, desto mer tid tas från den inkomstgenererande verksamheten. En person skötte sin egen bokföring och lade ner ca 5 h i veckan. Övriga hade hjälp som fakturerade mellan 3h (endast momsredovisning) och 10h i månaden. Flera upplever att det är ganska förmånligt att vara företagare i Sverige men att bokslut och regler är krångliga. Ibland så uppmuntrar det till olaglighet för att det är krångligt, man orkar inte riktigt följa reglerna till minsta bokstaven. Det krävs för mycket arbete att skilja på vad som är privat telefoni och tjänstesamtal på en tjänstemobil. Det samma gäller vilka mil som är privata och vilka som är i tjänsten vad det gäller tjänstebil. Myndighetskontakterna som företagare upplevs som smidiga. Som privatperson, t ex som förälder mot FK är det mycket sämre. Några upplever det som mycket krångligt att sjukskriva sig som småföretagare, mycket pappersarbete. Andra tycker att det fungerar bra. Bank-ID upplevs som komplicerat att skaffa och installera. När det väl är gjort så fungerar det bra. En person påpekade att det var krångligt att nätupplagan av deklarationen inte hade exakt samma formuleringar som papperskopian. Majoriteten i gruppen använder inte Bank-ID. 2 Framtidens kontakter Flera i gruppen framför att de vill ha någon att vända sig till som sysslar just med småföretagarfrågor. Exempelvis en webb där man kan söka efter kontaktperson, eller någon som kan slussa mig vidare får att få kontakt med en person som har svar på just mina frågor. Företagarkontoret på Skatteverket lyfts fram som kompetenta, men det är idag inte alltid lätt att få tag på rätt person, någon som kan småföretag. Det ska vara enklare att hitta rätt från början. Ibland vet man inte vart man ska vända sig, och det är mycket tidskrävande. En småföretagarjour ses som en bra idé. Någon menar att det blir opersonligt att prata med olika personer inom en myndighet varje gång. Det är främst Skatteverket man har kontakt med som företagare. De skulle kunna ha ett faddersystem eller så borde man bli inbjuden till seminarier, informationstillfällen en gång om året om nya skatteregler t ex. Detsamma skulle kunna gälla Försäkringskassan. Det kommer mycket information i pappersform som man inte orkar läsa. Flera känner inte till Nuteks företagarguide.

7 Caroline Lingqvist Bilaga 7 3 (3) Telefon som kontaktalternativ måste finnas kvar och då är bemötande viktigt. Jag vill inte mötas av svarat det finns på webben. Vid Nuteks telefonlinje Starthjälpen var det en mkt oengagerad person som svarade. Snabb kontakt via chat framförs också som ett bra alternativ är bra samt möjligheten att kunna e-posta till en namngiven person. Samtliga i gruppen är positiva till samkörning av registerinformation mellan myndigheter. Jag upplever det som positivt att myndigheten redan har fyllt i uppgifter och att jag slipper gå ner i källaren och hämta mina papper. Det är vettigt att behöva göra mindre jobb själv. Det är dock viktigt att informationen är skyddad för utomstående. Har man enskild firma är man särskilt utsatt eftersom privatperson och företag är ett. Att rapportera in statistik till SCB lyfts som mycket jobbigt. Myndigheten borde i stor utsträckning kunna hämta informationen från andra myndigheter. Att kunna följa sitt ärende anses bra men bara nödvändigt när något går fel. Det viktigaste är att få veta när beslutet väntas. Samtliga vill ha en bekräftelse på att ett ärende verkligen mottagits. CSN har modellen att man kan se var studiemedelsärende ligger i processen vilket är ett gott exempel. Att få beslut endast elektroniskt upplevs som osäkert av vissa medan andra menar att det är ok om myndigheterna kan minska sina kostnader på det sättet. E-faktura till Internetbanken är ett exempel där det fungerar bra. Många anser att det är orättvist att ta ut högra avgifter av de som är pappersorienterade, t ex äldre. 3 Viktigt Personlig kontakt, att det finns ett namn och person som jag kan nå gällande mitt ärende Att det är tydligt vem eller vilka jag ska söka gällande ett specifikt ärende. Att det finns namngivna personer på en hemsida som kommunerna har. Skatteverket har det inte. Att information finns pedagogiskt förklarat, myndigheterna kan inte ta för givet att jag kan allting. Att jag kan etablera kontakt via telefon och därefter e-posta. Att kunna söka efter namngivna personer på webben att kontakt och inte behöva skicka e-post till t ex Att myndigheten har en bra telefonväxel (helst ringer upp vid angiven tid, som hos vårdcentralen, eller anger väntetid i minuter) Attityden hos den som svarar i telefon, det finns tendens till en översittarattityd eftersom myndigheten oftast är i överläge. Privata företag spelar in samtal för att höja kvaliteten det borde myndigheterna också göra.

8 Bilaga 7 1 (5) Fokusgrupp tisdag 17/ studenter Fredrik Bennett Peter Eldestrand Karin Evans Rickard Forsman Christina Holmström Karolina Kroll Henrik Stenberg Malin Sundén Sabina Van der Schaaf 1 Kontakten idag Gruppen använder generellt telefon och internet i sina kontakter med offentlig sektor. Om man vill ha svar snabbt eller om ärendet är komplicerat alternativt handlar om pengar använder man telefonen. Information söker man oftast på internet, men det kan ibland vara svårt att hitta och då använder man telefonen. Mail används men det är svårt att veta om mailet kommit fram och det tar längre tid att få svar på sina frågor, om man överhuvudtaget får svar på sina mail. Det kan även vara svårt att hitta rätt mailadress man upplever även att kontaktformulär är inte så bra, de är begränsade och inte så detaljerade som man vill. Att beställa material via telefon går oftast snabbare än att beställa via internet. Det är ofta man kommer till telefonköer och det är då bra om man vet förväntad väntetid. Man uppskattar även möjligheten att få ange sitt telefonnummer och bli uppringd, istället för att vänta vid telefonen. Många har idag endast mobiltelefon och då blir det dyrt med långa väntetider i telefonen. Man efterfrågade bättre tillgänglighet, längre telefontider och även möjlighet att ringa även under icke kontorstid (sen eftermiddag och kväll). Det händer ofta att man kommer till växeln och blir kopplad till en handläggare som inte är på plats (möte, gått för dagen m.m.) och då hamnar man sist i telefonkön. Det märks om växeln är outsourcad eftersom de ofta inte vet vem de ska koppla vidare till och de är opersonliga i sitt bemötande. Webbplatserna är ofta svåra att hitta på, de har olika utseende och det tar tid att förstå hur de är uppbyggda, då är det bra om webbplatsen har en "sitemap". Ibland gömmer man intressanta dokument. Det ska finnas generella överskrifter t.ex. blanketter, vanliga frågor. Behovet av personliga besök finns om det är så att man prövat övriga kontaktkanaler och inte fått svar eller hjälp, ibland går det snabbare att hämta material via personliga besök än att beställa dem via internet eller

9 Bilaga 7 2 (5) telefon. Personliga besök är också lämpliga om man ska skriva under något samt vid t.ex. vårdproblem. Vid mer komplicerade ärenden är personliga besök bäst. Det är smidigt att få tillgång elektroniskt material. Att hämta blanketter är jättebra, det går snabbare än beställningar där blanketten skickas per vanlig post (b-post). Alla blanketter borde finnas på internet. Renare och enklare blanketter, inte så mycket bilder, efterfrågas ( Pdf-filer med mkt bilder kan ta lång tid att öppna om man inte har snabbt bredband annat format efterfrågas). Oftast vet man var man ska söka information eller också "googlar" man. Problemet med internetbeställningar är att man inte får någon bekräftelse att de kommit fram. Internetbeställningar förtrycker viss uppgift som inte kan ändras så då får man ringa för att ändra uppgifterna. Ett exempel på när det är svårt att hitta blanketter är om man vill skilja sig (bodelning). Personen blev hänvisad till bokhandeln och på tredje-fjärde bokhandeln fanns blanketten för bodelning. Angående BankID är intrycket blandat, vissa tycker det är smidigt och en del tycker det är krångligt, Nordeas lösning är krånglig medan Swedbank fungerar bra. En viss osäkerhet om säkerheten vid BankID framkom. Det känns onödigt med BankID eftersom vanliga pinkoder fungerar. BankID kräver så långa lösenord vilket gör att man glömmer dem och måste hämta hem nya för varje gång de ska användas. BankID används för bl.a. Vårdguiden, CSN och Skatteverket. Man måste få välja om man vill använda det. Man ser inga problem med olika koder och inloggningssätt på olika webbplatser. Exempel på kontakter är; CSN, kommunen, Försäkringskassan, Vårdguiden, Skatteverket. Vårdguiden både telefon och internet fungerar bra - övrig sjukvård fungerar sämre med korta telefontider och långa telefonköer, svårt att veta vart man ska vända sig det borde finnas något som sjukhuset.se där man kan se närmaste sjukhus m.m. Skatteverkets webbplats får olika betyg från att et är mycket svår att hitta på den till de som tycker den är jättebra. Stockholms universitets webbplats är gammaldags och känns föråldrad. SJ - snygg fräsch lätt åskådlig, synd att man måste välja resväg för att få fram turlistan. arlanda.se - ger bra information om avgångar och ankomster SVT - kan se programmen när man vill och se olika delar av programmen. Bilprovningen - bokningsfunktionen SL - flera olika kanaler telefon, mobilen, röstigenkännare, internet. Sidan uppdateras och den ger olika alternativ

10 Bilaga 7 3 (5) Bibliotek - pinkod och låna och förlänga även bra med telefon. SMS-tjänster folktandvården så man får en påminnelse om sin tid. Inom Ekerö kommun finns en policy om att all kontakt ska ske med e-post. De som inte har dator hemma ska få tillgång internet allmänna platser samt t.ex. på förskolorna för att få information om sitt barn, inga lappar ska skickas still föräldrarna. 2 Framtidens kontakter Man ville ha olika kontaktkanaler; kundtjänster, chatt, SMS, internet, mobiltelefon, vanlig telefon, personliga besök. Att man använder teknikens möjligheter t.ex. biblioteken som i dag skickar vanlig post om böcker som kommit in i stället för att skicka ett SMS. Möjligheten till personliga kontakter behövs dock alltid, allt kan inte göras genom internet, mail eller SMS. Tanken med en mailadress där man får alla mail från myndigheterna lyftes, detta skulle vara ett alternativ som skulle kunna erbjudas den som villa ha det så, liknande e-fakturor. Någon hade prövat på videoinspelning vid AMS och tyckte det kändes konstigt att sitta framför datorn för ett personligt möte. Man måste dock kunna välja kanal för sitt ärende. Man ville ha moderna webbplatser som är lätta att hitta på och som är aktuella. Webbplatserna ska vara enklare, tydligare och med bra kontaktuppgifter ner på avdelnings- och handläggarnivå, så man slipper bli lotsad runt via telefon eller mail. Längre telefontider även på icke kontorstid (sen eftermiddag och kväll), möjlighet att få lämna sitt telefonnummer och sitt ärende och bli kontaktad vid en tidpunkt och på det sätt (telefon, mail)som du väljer. Mer personal att man har sin personliga kontaktperson på myndigheten. Fler datorer i det offentliga rummet, gratis bredband och telefon för alla. Det är viktigt att få återkoppling på skickade mail och internetbeställningar, att de kommit in och hur lång tid svaret/beslutet troligtvis kommer att ta. Ökad kunskap om offentlig sektor, t.ex. genom att representanter kommer ut till gymnasieskolorna på liknande sätt som polisen för att berätta om skyldigheter och rättigheter gentemot offentlig sektor. Det är bra om man kan följa sina ärenden liknande postens kollihantering så vet man vart ärendet är detta gäller särskilt kommunala tjänster. Även information om sin personliga historik var bra så behövde man inte dra sin historia på nytt för varje ny myndighet, man kan då även bevisa att man följt råd som man fick tidigare, handläggningssystem. Jämförelser gjordes privata företags användning av kundnummer.

11 Bilaga 7 4 (5) Tanken kring "ett ärende en kontakt" gillades. Även var det bra om myndigheterna utbytte information mellan sig för att underlätta för medborgaren. Samkörningar mellan myndigheter och sparande av all information på ett ställe upplevde inte så många som hotande medan andra inte tyckte om att staten visste allt om dig. Om en sådan lösning används måste man kunna själv välja vad som man vill lämna ut till en viss myndighet medan andra uppgifter inte vill lämnas. Problem uppkommer dock om i princip alla gör det och de som inte vill lämna ut sina uppgifter anses vilja dölja något. En liten notering är att CSN stänger sin återbetalningsservice i början av året för samkörning med Skatteverket, det borde kunna göras enklare och tidigare, eftersom det är då studenterna behöver denna service. Inställningen till tyst medgivande var delade vissa ansåg att det var bra och effektivt, andra att det var sårbart (information som inte kommer fram) och att det var bra om att man var medveten om vad som hände. Att helt ta bort möjligheten till personliga kontakter via t.ex. telefon och besök är inte bra. Denna kontaktväg måste finnas kvar men om man skapar bra alternativ minskar behovet och de som verkligen behöver ringa behöver inte sitta i telefonkö. Vissa har lättare att formulera sig via tal än via skrift. Vissa ärenden som känns känsliga kräver personlig kontakt. En funktion (helpdesk) dit man kan vända sig för att få hjälp om man inte vet vilken myndighet eller liknande man ska kontakta, t.ex. hur ringer man till en döv person, vilket telefonnummer har en viss myndighet. Funktionen skulle man kunna nå via olika kanaler. Även tanken på servicemäklare framfördes. Om man kommer dit och blir kopplad vidare ska man inte försvinna om det blir fel utan man ska komma tillbaka till den första kontakten. Även en sökmotor (med meningar) mot offentlig sektor vore bra. Google ger får många träffar och man vet inte vilka som är relevanta. En beskrivning om vad som ingår i offentlig sektor och vem som gör vad efterfrågades. Funktionen skulle kunna lösa problem på olika språk. 3 Viktigt Vid kontakterna med offentlig sektor är bemötandet mycket viktigt. Ledord som; kundservice, vänlighet, respekt, kompetens nämns. Det är också vikigt att offentlig sektor ger samma svar även om det är olika handläggare som man pratat med. Handläggarna måste vara kompetenta eller hänvisa till dem som kan frågan, ibland tar man in vikarier vid arbetstoppar som inte har den nödvändiga kompetensen.

12 Bilaga 7 5 (5) Attitydförändring, se medborgaren som kunder!!! Myndigheterna måste inse att de har en maktposition där kunden alltid i underläge och att myndigheterna ska hjälpa kunderna. Idag verkar det ibland som om handläggarna vill bli av med kunden inte lösa problemet, "Det finns på nätet" inget bra svar. Lära av privata företag i bemötandet, t.ex. "säg allt med ett leende" och kundbemötandekurser. Man måste vara flexibel och lyssna in kundens behov och inte bara följa reglerna. Myndigheterna måste se kunderna som individer, inte kollektiv, med individuella problem som kräver individuellt bemötande, personlig återkoppling i mitt fall.

13 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (3) Fokusgrupp onsdag 21/ äldre med datavana (Seniornet) Dagmar Dennert Lisbeth Fedor Hans Hammarlund Lena Hasselrot Göran Odén Bertil Pelland Carla Wallerman 1 Kontakten idag Vid behov av information från det offentliga är det initiala steget för många i gruppen att använda webben. Om informationen på webben inte är lättillgänglig, otillräcklig eller om ett fel uppstår är nästa steg att kontakta förvaltningen via telefon för personlig kontakt. Avigsidan med telefonkontakt är att det kan kräva många samtal innan medborgaren når en person med rätt kunskap inom förvaltningen. Om myndighetens eller kommunens telefonservice fungerar bra upplevs det som en fördel att ringa mot att e-posta då medborgaren då får direkt återkoppling på sina frågor. En sista utväg vid uteblivet svar från det offentliga via e-post eller telefon är att skriva brev. Om medborgarens ärende kräver personlig kontakt är telefon den vanligaste kanalen. Vårdcentralernas telefontjänst där kunden blir uppringd lyfts fram som ett gott exempel. Gruppen är mycket positiv till att använda webben i större utsträckning som kontaktmedel gentemot det offentliga förutsatt att det fungerar. Många är positiva till olika typer av tidsbokning online. Att få elektroniskt information uppläst via talsyntes framställs också som bra. En generell slutsats är att utbudet av information ofta är bra på webben, men att det ibland kan vara svårt att hitta rätt information. Webben som kanal för kommunikation mellan medborgaren och förvaltningen är något som skulle kunna förbättras. 2 Framtidens kontakter Gruppen lyfter fram transparens som viktigt i den framtida informationen och kontakten mellan medborgare och offentlig sektor. Som medborgare vill jag kunna logga in och se vilken information som finns lagrad om mig hos det offentliga. Likaså vill jag ha insyn i ärendehanteringen och kunna följa vad som ligger till grund för beslut. I gruppen efterlyses även en bekräftelse på att ärendet mottagits och var det ligger i handläggningsprocessen. Kundens bestämmande och valfrihet lyfts också fram. Det vore bra om varje individ kan godkänna att exempelvis alla pensionsuppgifter automatiskt samlas på ett ställe.

14 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (3) Information och ärenden ska vara processorienterade utifrån kunden. Idag måste medborgaren exempelvis vid information om pension förflytta sig mellan flertalet myndigheter. Jag är inte intresserad av de olika myndigheterna, jag är intresserade av mitt ärende. Myndigheterna är mer intresserade av att tala om att de finns än att lyssna till mitt ärende på ett lyhört sett. Jag vill via webben kunna komma in på mitt ärende direkt. Fungerar inte det ska det finnas ett telefonnummer där medborgaren snabbt kan nå inom ärendet kunniga personer. Även pro-aktiva tjänster efterfrågas. Webbtjänsten ska komma ihåg och känna igen vilken information medborgaren frågar efter. Vad det gäller integritet är gruppen kritisk till att information om medborgaren skulle lagras länge på centralt håll, exempelvis om man har varit sjuk en period i livet. Även en säkrare identifikation än personnummer efterfrågas. I gruppen understryks att medborgaren ska ha rätt till det personliga samtalet om han eller hon så önskar. Ett personligt möte kan utvecklas till distanskommunikation efter hand. Flera personer tror på framtida utnyttjande av bild- och videokommunikation, exempelvis för handikappade. Det anses bra att kunna koppla upp sig via bild och ljud med t ex doktorer eller annan samhällsservice för förtroendefull kommunikation. Den möjligheten borde finnas att välja för dem som vill. I vad som är viktigt med den framtida kommunikation och information via webben är det stor enighet om att olika hemsidor inom det offentliga borde organiseras utifrån användarnas logik, inte utifrån förvaltningens inre liv. En enhetlig struktur så att det blir lättare att hitta information efterlyses. Likaså intelligenta inre sökmotorer på myndigheter och kommuners webbplatser, ex med rättstavning för att underlätta för t ex dyslektiker. Ett annat önskemål är att det borde finnas en gemensam sökmotor för alla myndigheter. Webbplatserna borde även utrustas med support-chat och telefonnummer som komplement. Vad det gäller telefonsvar med flervalssystem finns delade synpunkter, en del tycker det är rationellt andra att det är svårt att komma ihåg de olika alternativen. Ett enklare gränssnitt för datoranvändandet skulle kunna möjliggöras exempelvis genom integrationen med tv:n. All stöd och service skulle kunna levereras på mediaskärmar (inkl tv) hemma. Det får inte glömmas bort att bredband är en kostnadsfråga och fortfarande inte självklart för alla. Även IT-support i hemmet kostar pengar. I kontakten med offentlig sektor lyfts bemötandet fram som mycket viktigt. Medborgaren vill ha återkoppling i ärendehantering och vid klagomål samt lättillgänglighet både vad det gäller webbinformation och personligt möte. Kunden ska få bestämma själv vilken kanal som passar. En viktig faktor i bemötandet är att handläggarna/tjänstemännen i offentlig sektor ser sin främsta roll som att hjälpa medborgarna, inte att vara "statens förlängda

15 Enheten för analys Caroline Lingqvist Bilaga 7 3 (3) arm", det finns ibland en tendens till att handläggarna/tjänstemännen bemöter medborgarna på ett "snorkigt" sätt.

16 Caroline Lingqvist Bilaga 7 1 (2) Fokusgrupp onsdag 11/ äldre utan datavana Bo Malmgren Birgitta Sjöö Kerstin Falk Inga Maria Eklöf Herta Andersson 1 Kontakten idag De tre kontaktmedel som i huvudsak används mot offentlig sektor är telefon, brev och personligt besök. Vid behov av kontakt med offentlig sektor används ofta telefon i första hand. Många i gruppen tycker dock att det är krångligt med knappsystem med flerval och att det kan vara långa väntetider. När telefon av dessa skäl inte fungerar gör man ett personligt besök för att få kontakt med förvaltningen eller skriver brev. De flesta upplever att de alltid får svar om de hör av sig via brev. Ett upplevt problem med kontakt via telefon är att de som svarar ofta hänvisar vidare eller inte kan ge återkoppling i kundens specifika ärende. Ett annat problem är att det i myndighetsannonser på tv och i tidningar ofta hänvisas till webben för mer information vilket är exkluderande om man inte är datorvan. Telefonnummer borde alltid framgå. Idag har medborgaren många ärenden och flera i gruppen menar att det finns ett stort informationsoch lärdomsbehov. Flera är positiva till Skatteverkets utvecklingsarbete med deklaration via telefon. Gruppen är också positiv till tyst medgivande, exempelvis är allt ok med deklarationen så behöver man inte höra av sig. Detta skulle kunna vara en modell även för andra områden. 2 Framtidens kontakter I gruppen framförs att det är viktigt att vi som äldre får information om hur vi ska använda de nya tekniska möjligheterna. Vi äldre har inte kontinuerligt vuxit in i den nya tekniken utan blivit översköljda. Man trycker på att äldre har ett stort informationsbehov och lärdomsbehov vad det gäller ny teknik i kontakten med offentlig sektor. Enklare teknik och en enklare terminologi efterlyses. Teknik som är anpassad till äldre och till funktionshindrade, som synskadade och hörselskadade. Det behövs tydligare kravställare på ny teknik och nya system, i form av oss som har behov, medborgarna. Det behövs ett kitt mellan medborgarna och förvaltningen och långsiktiga lösningar.

17 Caroline Lingqvist Bilaga 7 2 (2) Flera i gruppen är positiva till att kunna göra vissa ärenden genom tv:n och att surfa genom tv:n. Datorn och tv:n skulle kunna kopplas ihop. Kompabilitet och standardisering behövs inom flera områden. En annan aspekt är att det upplevs som dyrt med dator. Bredband är en kostnadsfråga och att inte ha tillgång till dator gör att man exkluderas från mycket information. Fullt utbyggt bredband efterfrågas. Bemötande bedöms som mycket viktigt och i kontakten med offentlig sektor lyfts kompetens, attityd och tydlighet fram som de viktigaste faktorerna. Detta gäller inte bara handläggare eller annan personal utan även teknisk utrustning. Snabb återkoppling lyfts också fram som mycket viktigt liksom samordning inom den offentliga sektorn. Gruppen är positiv till att man kunna uppge sitt personnummer och därmed få hjälp av någon som känner till ärendet. Detta upplevs inte som något integritetsproblem. Gruppen menar att det finns en viss åldersdiskriminering, att pensionärer betraktas som ett c-lag av offentlig sektor. Det glöms bort att de också har arbetat, betalat in sin pension och betalar skatt. Några i gruppen förmedlar en känsla av att det växande IT-samhället är mycket sårbart. Det är inte bra när man tvingar användarna att använda dator, t.ex. som bankerna gjort. Det ska finnas alternativ för dem som inte kan eller vill använda dator för att göra ärenden m.m.

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

E-tjänster som förenklar livet

E-tjänster som förenklar livet E-tjänster som förenklar livet Olika typer av e-tjänster Interna e-tjänster Statliga och kommunala e-tjänster Kommersiella e-tjänster E-tjänster för privatpersoner resp. organisationer Vinster för användaren

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på Surfa på nätet När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på går det naturligtvis inte gå tillbaka till

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Projektredovisning DigiDel 2013

Projektredovisning DigiDel 2013 EKSJÖ KOMMUN Projektredovisning DigiDel 2013 Eksjö stadsbibliotek har i samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Emilkraften ek.för., Eksjö Vux, Handelsbanken, Swedbank utbildat 260 deltagare i

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna.

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna. Enkätfrågor: Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation Personliga uppgifter 1. Ålder 2. Kön - 19 20 39 40 59 60 Kvinna Man 3. Läser du svartskrift? 4. Är du synskadad sedan

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI Att tvingas leva med skyddade personuppgifter kan påverka och förändra varje del av en människas liv:

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Sköt din vardagsekonomi

Sköt din vardagsekonomi Marie Norman Sköt din vardagsekonomi PÅ NÄTET Del 3 MYNDIGHETER OCH BOLAG 19. Skatteverket... 54 20. Konsumentverket... 56 21. Förälder... 60 22. Student... 63 23. Pensionär... 65 24. Om du blir sjuk...

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Collector sparkonto Inloggning

Collector sparkonto Inloggning Collector sparkonto Inloggning Innehållsförteckning Sparkonto Privat... 2 LOGGA IN... 2 LOGGA IN MED E-LEGITIMATION... 2 LOGGA IN MED MOBILT BANKID... 4 LOGGA IN MED ENGÅNGSKOD... 4 Registrera PIN... 6

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer