Intresseanmälan - fackligt medlemskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresseanmälan - fackligt medlemskap"

Transkript

1 Intresseanmälan - fackligt medlemskap Jag vill ha mer information från facket. Vill du lära dig något nytt på ett roligt sätt? Vill du fördjupa dig i ett ämne? Namn Signum Har du en idé? Adress Postnummer Postadress Telefonnummer Mobilnummer E- post Arbetsplats Anställd som Kommun ABF-Åland Arbetarnas bildningsförbund r.f. Ett åländskt studieförbund. Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter! Talongen skickas till: Du kan också maila dina FFC: s lokalorganisation på Åland uppgifter eller ringa: PB Mariehamn mobil:

2 ABF - ÅLAND - samhällsdebatt i tiden - studier om samhället, människorna och framtiden - fackliga studier - historia, kultur, fritid och språk I form av kurser, föreläsningar, studiecirklar, seminarier, kulturevenemang, debatter och projekt. Vad är ABF-Åland? ABF- Åland är ett studieförbund grundat av åländska fackföreningar, öppet för alla föreningar på demokratisk grund. ABF-Åland vill: - främja en demokratisk utveckling genom att för alla ålänningar skapa studieoch debattmöjligheter om det åländska samhället och den åländska självstyrelsens frågeställningar. - skapa möjligheter för alla att bilda sig inom olika frågor och på olika områden. - utbilda de anslutna organisationernas medlemmar och andra för uppgifter i föreningslivet och samhället. - anordna kulturevenemang enligt önskemål från medlemsorganisationerna ABF-Åland har idag 24 medlemsföreningar. ABF-ÅLAND Arbetarnas bildningsförbund på Åland rf. Adress: Ålandsvägen 55, Mariehamn Telefon: E-post: Verksamhetsledare: Mia Hanström ABF-Åland ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev, som alla intresserade kan prenumerera på: maila din e-post till ABF-Åland har tillsamman med facken lokaler på Ålandsvägen 55 i Mariehamn där kan medlemsföreningarna ha en del av sin verksamhet, i våra tre lokaler; Foajen, Blåteatern och Logen. Läs mer om oss på vår hemsida Där finner du också vad som är på gång och kan se om vår lokaler är bokade. Text och layout: Mia Hanström Foto: omslag: Kaj Törnroos

3 Föreläsningar, kurser och projekt genomförs på önskemål främst från medlemsföreningarna men också genom initiativ och möjligheter som uppstår. Exempel på kurs- och föreläsningar: Bokföring och revision i förening, Att få ut sitt budskap att skriva insändare att hålla tal, Lindy hop på olika nivåer, Försäkringar för din förening - saker, säkerhet och personer, Hållbar ekonomi - Inget kan växa för evigt! Bloggkurs, 10 dagar i Dublin, Kvinnor i politiken, De ideella föreningars viktiga roll och ansvar i framtidsbygget, Vintagesömnad, Ekonomi och näringsliv, Nordisk välfärd och åländsk socialpolitik, Miljöpolitik och hållbar utveckling, Självstyrelsens utveckling, Föreläsningar om opera, En kväll om ympning, Datakvällar för nybörjare och ovana, Relationer, samspel, motspel och konflikter, Jag vill göra skillnad om rasism och främlingsrädsla, Elevrådsarbete, Författarkväll med Åsa Moberg. Att skapa film -för arbete, genomförande och efterarbete. Studiecirkel - är en lärform som sätter deltagarnas erfarenhet i fokus - samlar en grupp som vill lära något genom att göra eller studera t ex sticka i grupp, läsa och diskutera böcker, spela musik - kan anordnas inom en förening eller av en fristående grupp. - ska ha minst 3 deltagare som fyllt 13 år, varav en är ledare. - ska ha en enkel plan. - ska samlas minst 5 gånger. - ska lämna en redogörelse för sin verksamhet. - kan få ekonomiskt och pedagogiskt stöd, hjälp med lokal. Intresserad? Tag kontakt med verksamhetsledaren och diskutera.

4 Modernt bildningsarbete är ofta projektbaserat. Under 2011 har Abf haft flera större och mindre projekt igång. Projekten drivs av de engagerade och ABF stödjer och coachar deras arbete. Två ungdomsfilmprojekt Fåglarna tittar på oss Mitt livs dröm, med filmen Att flyga utan vingar. Båda har byggt på unga lär andra unga och har organiserats och drivits av unga mellan år. Inspelning en lägervecka på sommaren efterarbete och premiär under hösten. Ett samarbete med ungdomsgruppen Sx2 Productions. Windjammers Ball internationell swingfest Tredagars dansfest 1930-talets partymusik.kurser i Lindy hop på olika nivåer. Social dans på kvällarna. I samarbete med SKUNK (för år) där deras medverkande kunde gå grundkurs, arbeta som volontär och leva lägerliv. För barn SWINGKIDS (7-12 år). Dansa Lindy hop och prova på att spela. Seminarium Swingtalk - jamsession och samtal kring att spela swingmusik för dansande publik. Visor från mormors trädgård Fyra viskvällar i juli i Övernässtugans trädgård i Mariehamn. Visprogram med artister från Visans vänner samt ungdomsartister. Projektledare två 17-åriga tjejer som engagerade kamrater i projektet. I samarbete med Visans vänner och Mariehamnsstad. Varför ska en förening vara medlem i ABF-Åland? Som medlem i ABF-Åland kan man få stöd för kurser, studiecirklar och föreläsningar, framförallt om man öppnar upp dem också för andra som kan tänkas vara intresserade. Samarbeten prioriteras. ABF-Åland ska ses som en resurspool för bildning där man kan få hjälp att hitta kursledare, lägga upp kurser, hitta samarbetspartners, få tillgång till ABFs lokaler eller hjälp med andra lokaler. Man kan också få ekonomiskt stöd för bildningsverksamhet, hur stort detta är bedöms från fall till fall. Medlemsföreningarna har företräde vad det gäller studiecirkelbidrag, ett bidrag som också fristående grupper kan få. ABFs elektroniska nyhetsbrev och hemsidan är en öppen infopunkt och fungerar som en anslagstavla, båda kanalerna är också en möjlighet för föreningarna att nå ut med sina aktiviteter och arrangemang. Medlemsföreningarna kan via representantskapsmötet påverka bildningsförbundet inriktning och prioriteringar, och via styrelsen vara med och prioritera och fatta beslut om bildningsförbundets direkta verksamhet. Våra medlemsföreningar är alla ideella och kan huvudsakligen delas in i fyra grupper: fackföreningar, social- och stödföreningar, kulturföreningar och politiska- och intresseföreningar.

5 Vi vill hjälpa dig att förverkliga dina idéer? Hitta vägar att lära dig nytt? Hitta andra som du eller din förening kan samverka med? Tag kontakt och se om vi kan hjälpa dig. Har du en idé om en kurs, en föreläsning, ett projekt? Tag kontakt för att diskutera och se om vi kan hitta vägar att förverkliga den. S A M A R B E T E S T Å R I C E N T R U M F Ö R A L L VÅR VERKSAMHET! Medlemsföreningar i ABF-Åland Flera av fackföreningarna var med och startade ABF-Åland. En fackförening är en organisation som samlar arbetstagare från en yrkeskår eller en arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. Det kan bland annat innebära förhandling om löner, regler på arbetet, för anställning och avskedande. De avtal som förhandlas fram av fackföreningen är ofta bindande för arbetarna och arbetsgivaren under en fastslagen tidsperiod. En fackförening kan också organisera olika former av stridsåtgärder t ex strejker och blockader. Facket är en av tre viktiga parter som upprätt håller balansen mellan kapital, arbete och politik. Omkring två miljoner finländare är medlemmar i ett fackförbund. Fackföreningar Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL r.f. FFC: s lokalorganisation (Finlands Fackföreningars centralorganisation) r.f. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f. Mariehamns Bokarbetare r.f (Team) PAM Ålandshandelsanställda r.f. PAM Hotell & restauranganställda r.f. PAU Post och logistikunionen Ålandsavdelningen r.f. Super (närvårdarna) r.f. Ålands Byggnadsförbund r.f. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. (Team) Ålands Kommunalanställda JHL r.f. Ålands Landskapsanställda JHL r.f. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f.

6 Andra medlemsföreningar i ABF-Åland Ålands Mångkulturella förening Vill vara en bro mellan de olika kulturer som finns på Åland och stödja nyinflyttades integration i det åländska samhället. De vill sprida information om olika kulturer för att förebygga motsättningar. Pussel Familjen Vill vara ett stöd för ensamförsörjare och pusselfamiljer i olika skeden av sin utveckling. Vi arbetar för att förbättra villkoren i både det sociala livet och arbetslivet; dels genom att påverka de politiska besluten och dels genom att skapa rum för kontakter och information genom olika aktiviteter för medlemmarna. SKUNK intresseorganisationen för ungdomar i skärgården Bevakar skärgårdsungas intressen och stärker, utvecklar och arrangera fritidsverksamhet. Vill ge skärgårdsungdomar inom olika intresseområden bättre möjligheter till utbyte med ungdomar inom och utom skärgården och fortgående föra diskussion kring ungdomspolitik, ungdomskultur och skärgårdsungdomars behov och önskemål. Ålands fredsförening Emmaus Återvinner och återanvänder så mycket som möjligt av det överflöd som vårt samhälle producerar. Upprätthåller Emmaus returbutik, Cirkeln och Världsbutik & antikvariat Pierre samt Emmaus byggretur. Bedriver biståndsarbete. Skapar arbetsplatser och engagerar unga och gamla i frivilligarbete.arrangerar och ordnar konstutställningar insamlingar, organiserar läger och fester, föreläsningar, diskussioner och seminarier. Tar ställning och påverkar genom utlåtanden, meddelanden och andra aktiviteter. Ålands hyresgästförening Föreningens uppgift är att bidra med gratis rådgivning till hyresgästerna i landskapet Åland och att utreda och informera om bostads- och boendemiljöfrågor. Föreningen ska också påverka det offentliga och privata beslutsfattandet i bostads- och boendefrågor. Visans vänner Arrangerar medlemsträffar, julfester, konserter, festivaler och viscaféer, mm. Som medlem bestämmer du själv vilka aktiviteter du vill delta i och hur du vill delta; understöda, lyssna, sjunga och/eller spela. Vill ge möjlighet för alla intresserade att utvecklas tillsammans med andra inom musik och framträdande. Ålands Litteraturförening En förening för dem som är intresserad av att läsa, skriva eller diskutera litteratur. Medlemskapet kräver inte några speciella förmågor eller kunskaper, utan är öppen för alla litteraturintresserade i olika åldrar. Kulturföreningen Katrina arrangerar konserter och andra musikevenemang. Kulturföreningen vill främja professionalismen i det åländska musiklivet. Årets konserter är indelade i tre säsonger. En vår- och höstsäsong samt en sensommarvecka i kammarmusikens tecken. Socialdemokraterna på Åland Målet är ett självstyrt och demokratiskt samhälle, där frihet, jämlikhet och solidaritet råder. Föreningen verkar som ett parti på Åland och arbetare lokalt, regionalt och internationellt. Röd Ungdom Föreningens syfte är att främja politiskt medvetande och vänsterideologi genom att bland annat ordna diskussioner, seminarier, kurser, fester bedriva forsknings-, informations- och publikationsverksamhet, rikta initiativ till olika myndigheter, samarbeta med andra motsvarande föreningar.

7 inhemsk mat - Inhemskt arbete! Bli medlem i Ålands socialdemokrater Anmäl dig till eller fyll i och sänd in till Ålands socialdemokrater, PB 69, MARIEHAMN Namn Stipendier utdelas för projekt och insatser inom biståndsarbete, fredsfostran och fredsforskning samt humanitära insatser. Stödet kan utdelas till föreningar och enskilda. Fonden tar emot donationer och får in pengar via kondoleanser och gratulationer. Vill du söka stöd 2012, skriv en fritt formulerad ansökan sänd till ABFÅland före 15 mars. Finlands Livsmedelsarbetareförbund Broholmsgatan Helsingfors tel E-post Adress och tel. Om du vill göra en kondoleans eller uppvakta någon med en insättning, ring eller maila ABF- Åland så ordnar vi det på ett smidigt sätt eller kontakt en av bankerna. ÅAB Nordea Andelsbanken FI Läs mer om Minnesfonden på ETT STARKT FÖRBUND DU OCH METALL Delta på Metalls svenska kurser! Mer information av Magnus Salmela tfn

8 Trygghet i livet FFC: s lokalorganisation på Åland Du tjänar på att vara med i facket! Tillsammans kan vi få ett bättre arbetsliv! Kollektivavtalet är en grund att stå på Vill du bli medlem? Kontakta oss idag - du har inget att förlora! Kontaktpersoner: FFC: s representant på Åland Du hoppas säkert att fler än du själv uppskattar det arbete du gör! Men det viktigaste är att du får en lön som du kan leva på. Varför lönar det sig att vara medlem? Anställningstryggheten är en av de viktigaste motiven att gå med i facket. Via fackförbundet är det också lättare att driva sina egna och andras intressen. Lön och andra arbetsvillkor Fackförbundet representerar dig i förhandlingar med arbetsgivarna och arbetsgivarförbunden om löner och andra arbetsvillkor. Parterna ingår sedan ett kollektivavtal där det slås fast vad ditt och alla andras arbete som ett minimum är värt. I kollektivavtalet kommer man också överens om bl. a arbetstider, lön under sjukledighet, övertidsersättningar, kvälls- och nattillägg, semesterlön. Arbetslöshetsskydd Om du hör till ett fackförbund är du samtidigt medlem i en arbetslöshetskassa. Ifall du blir arbetslös så har du en inkomsttrygghet i form av en dagpenning som är relaterad till din inkomst. Henrik Lagerberg tel Bekanta dig med FFC: s lokalorganisations hemsida: www. facket.ax Trygghet i arbetslivet! FFC: s hemsida:

9 Fackföreningsrörelsen Har under åren lopp fått en hel del till stånd. Om det inte funnits någon fackföreningsrörelse, så skulle vi inte på långt när haft sådana rättigheter som vi har idag, och som vi betraktar mer eller mindre som självklara. Några exempel på vad fackföreningsrörelsen har varit med och åstadkommit. Åtta timmars ordinarie arbetsdag. Fem dagars arbetsvecka Arbetstidsförkortning Arbetstidsrelaterade ersättningar som t ex kvälls- och nattillägg,skiftestillägg, helgersättning Semester och semesterlön, samt semesterpenning Sjukledighet och sjuklön Lön får vård av sjukt barn Uppsägningsskydd Arbetsavtalslag Arbetarskyddslag Försäkra dig om att de som är bra idag också är bra imorgon! TEAM -Industribranschernas fackförbund rf har två avdelningar på Åland: Ålands kemiska arbetarföreningen finns på följande arbetsplatser Optinova Plasto ScanTube Colorant Chromatics Rollic Tvättcentralen Tvättservice Kontaktperson: Sturle Fjäder e-post mobil Mariehamns Bokarbetare har medlemmar som arbetar på tryckerier, i tidningshus och i mediaverksamhet för så väl print som web. Kontaktperson: Carola Salminen e-post mobil Hemsida:

10 Servicefacket PAM är Finlands största förbund inom servicebranscherna med över medlemmar. PAMs medlemmar arbetar bl.a. i butiker, restauranger, fastighetstjänster, inom väktarbranschen... Våra riksomfattande telefonnummer är Växeln Frågor som gäller medlemskapet Frågor kring arbetslöshetsskyddet Frågor som gäller anställningsärenden (klicka på svenska så kommer du till våra svenska sidor) ABF-ÅLAND Arbetarnas bildningsförbund på Åland rf. Finns på webben: Nås via mobil/mess: E-post: Har lokaler på: Ålandsvägen 55 Mariehamn Har ett elektroniskt nyhetsbrev som du gratis kan prenumerera på genom att maila oss. Gilla oss på Facebook och få info om sådant som är på gång. Gilla

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer