Arbetsordning för klubbstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för klubbstyrelse"

Transkript

1 Arbetsordning för klubbstyrelse 1. Styrelsemöten 2. Klubbmöten 3. Suppleanter 4. Kallelse 5. Protokoll 6. Styrelsens befogenheter 7. Firmatecknare 8. Attesträtt 9. Utåtriktad information och klubbens korrespondens 10. Ekonomi och bokföring 11. Arbetsutskott 12. Arbetsgrupper/kommittéer 13.Verksamhetsplan och budget 14.Verksamhetsberättelse Stadgarna för klubben anger vad som ska gälla i klubben beträffande flertalet av punkterna ovan. Det är viktigt att läsa sin klubbs stadgar och att stadgarna alltid finns till hands vid styrelsens och klubbens möten!

2 Arkivering inom SKK Varför arkivera? Rationalitet Arkivet är föreningens minne! Lagstiftningen Den historiska aspekten Och till sist: Vill Du att framtidens bild av Din klubb ska grundas uteslutande på dokumentation som skapats av andra parter?

3 Arkivering inom SKK Vad ska arkiveras? Protokoll, t ex årsmötes-, styrelse- och kommittéprotokoll Verksamhets- och revisionsberättelser Kopior av viktigare utgående skrivelser, rapporter och cirkulär Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar Inkomna skrivelser och korrespondens Handlingar som rör olika ämnen, t ex stadgar, kurser, konferenser, jubileumshandlingar, historik m m Räkenskaper, huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar Statistik Eget tryck i ett exemplar: medlemstidningar, jubileumsböcker, affischer, flygblad, inbjudningskort och program m m Fotografier och videofilmer Ljudupptagningar Pressklipp Föremål som fanor, klubbtröjor och klubbnålar Bevara även digital information på ett säkert sätt

4 Arkivering inom SKK Vad arkiverar SKK? SKK arkiverar allt material för all framtid: Protokoll och underlag från Kennelfullmäktige och CS SKKs tidskrifter SKKs utgivna böcker Registreringsunderlag för hund Kennelnamnsunderlag På datamedia alla registreringar avseende enskild hund sedan 1976 Bokföringsmaterial, taxeringsuppgifter och liknande material i 10 år

5 Att tänka på inför första styrelsemötet Gå igenom klubbens stadgar 1 tom 15 (typstadgar för klubbar inom SKK) Läs Att verka som förtroendevald inom SKK-organisationen Arbetsordning för styrelsen (se exempel Arbetsordning för klubbstyrelse) Konstituering, rollfördelning, vem ska göra vad Sammanträdesplan för det kommande året Protokoll från årsmötet Verksamhetsplan för året, godkänd av årsmötet Rambudget för året

6 Att verka som förtroendevald inom SKK-organisationen Rollen som förtroendevald Styrelsens ansvar och uppgifter Mål och utvärdering Styrelsens arbete Ordförandens roll Att företräda föreningen Lojalitet med fattade beslut Årsmötet Valberedningen Ekonomi Styrelsens ansvar för ekonomin Revision

7 Hur skriver man ett protokoll? Protokollshuvud Paragrafnumrering Paragrafernas innehåll Justering Nästa sammanträde

8 Att arbeta i valberedningen Börja arbetet direkt efter årsmötet Samsyn inom valberednngen om uppdraget Läs på om ni är osäkra på vad valberedningen ska göra Hur arbetar dagens styrelse? Vilken kompetens finns i styrelsens i dag? Vilka frågor diskuteras inom klubben? Vad tycker medlemmarna? Ingen föreslagen ska vara jävig Se till att alla föreslagna är medlemmar Lämna ifrån er förslaget inom stipulerad tid Föredra valberedningens arbete på årsmötet

9 Att göra klubbtidning Vem gör vad? - redaktören - ansvarig utgivare Vad innebär tryckfrihet? Upphovsrätt Kan man vägra ta in annonser? Momsfrihet för periodiska tidskrifter Tänk på att alla ska hitta något att läsa!

10 Upphovsrätt på Internet Vad omfattas av upphovsrättslagen, URL? Texter, bilder och fotografier Egenart, resultat av skapande insats Fotografier är alltid skyddade Inget krav på registrering eller Upphovsrättsinnehavarens ensamrätt Vad utgör ett upphovsrättsintrång? Inskränkningar i upphovsrätten Upphovsrätten i uppdragsförhållanden Klubbens logotyp Medlemsmatriklar Lagen om namn och bild i reklam Marknadsföringslagen

11 Tystnadsplikt Vad innebär tystnadsplikt? Uppgifter som berör enskild person är extra känsliga Skriv tydliga protokoll Diskutera inte beslut innan protokollet har justerats Tystnadsplikten omfattar utöver styrelsen även till styrelsen adjungerade personer samt revisorer och valberedning

12 Enkätundersökningar Ingen lagreglering för ideella föreningar på området Skriv tydliga avtalsvillkor på enkäten För uppfödare som bedriver näringsverksamhet är troligen Lagen om skydd för företagshemligheter tillämplig

13 Behandling av personuppgifter Ideella föreningar är undantagna från skyldigheten att anmäla personuppgiftsbehandling till datainspektionen Behandling av personuppgifter regleras av PuL Gäller endast personer som är i livet Personuppgifter får inte användas för marknadsförings ändamål om den registrerade skriftligen motsatt sig detta Information om behandling av personuppgifter ska lämnas till den det berör Den registrerade har rätt att en gång per år gratis erhålla information om huruvida uppgifterna har behandlats Uppgifterna ska skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder Reglerna i PuL ska inte tillämpas om de strider mot TF eller YGL

14 Rätt till texter, fotografier, logotyper och fysiska föremål Texter, fotografier och bilder kan ha upphovsrättsligt skydd enligt Upphovsrättslagen (URL) Verket ska ha en viss självständighet och originalitet för att vara skyddade men kraven är låga I princip alla fotografier har fotobildskydd som gäller i 50 år efter att bilden tagits. Upphovsrätten gäller med automatik utan krav på registrering eller liknande Skriftliga avtal är säkrast för klubben Logotyper kan även vara skyddade som varumärken enligt Varumärkeslagen (VML) Behåll kvitton på inköpta fysiska föremål för att kunna bevisa att det är klubben som köpt in föremålen Skriv enkla avtal med enskilda medlemmar som disponerar klubbens tillgångar (t ex en dator i hemmet)

15 Litteraturförteckning Bokföring för ideella föreningar Björn Lunden, Björn Lundén Info Bolag, Föreningar, Stiftelser Föreningsboken förlag Föreningsteknik Ideella Föreningar Ideela föreningar regler, redovisning och skatter Revision Sammanträdesteknik Carl Hemström, Norstedts Juridik Svante Pedersen och Lasse Pedersen, Bilda Jan Wigdell, SKK Jan Lindblad och Björn Lundén, Björn Lundén Info Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Björn Lundén, Anette Broberg, Gunnar Ohlsson, Björn Lundén Info Jan Frankenberg och Eric Nytell, Norstedts Juridik Styrelseboken Björn Lundén Björn Lundén Info Valberedning i arbete Jan Wigdell Kikkuli förlag

16

17

18 1 ÅRSREDOVISNING Klubb Org. Nr 8xxxx-xxxx Resultaträkning Belopp i kr Not 200x x Klubbens intäkter: Medlemsavgifter Utställning Övriga Klubbarrangemang Övriga intäkter Summa intäkter Klubbens kostnader: Utställning Övriga klubbarrangemang Medlemstidning Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

19 Verksamhetsberättelse Datum Inledning: Styrelsen för NNN avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden xxxx xx xx Styrelsens sammansättning Ansvarsområden Sammanträden Representation Medlemsutveckling Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år) blev Utställningar Prov Tävlingar Klubbmästerskap Årets bästa-listor Utmärkelser & vandringspriser Slutord Underskrifter

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer