Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009"

Transkript

1 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens aktörer fostras vid YES-centren FC på riksdagsbesök s. 6 Företagarnas Centraldelegation rf

2 Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen kärnkraft. Vi värmer och lyser upp skolor, daghem, bibliotek och andra offentliga lokaler i majoriteten av våra svenska kommuner. Utöver detta har också företag och hushåll valt att ta med den miljövänliga elen hem. Bra el till otroligt bra priser Nu etablerar vi oss i Finland, och vi vänder oss till dig som bryr dig om miljön, till dig som är en ansvarstagande företagare. De andra elbolagen säljer och producerar enorma mängder kraft med hjälp av fossila bränslen. Det gör inte vi. Kraft&Kultur leverar miljövänlig el till konkurrenskraftiga priser. Vår rena el din konkurrensfördel Du väljer framtid vad väntar du på? När du väljer vår rena el visar du att ditt företag är miljömedvetet; en bra konkurrensfördel för dig. Kontakta oss redan i dag, så har du gjort en högst konkret handling för en bättre miljö. Byt till Kraft&Kultur För en konkurrenskraftig offert på el endast från vind- och vattenkraft e-posta till eller ring Kraft&Kultur Fredsgatan Vasa, Finland Du väljer framtid. Det är därför allt fler väljer Kraft&Kultur ett energibolag som kämpar för miljön.

3 LEDARE Ökad service för svenskspråkiga företagare Under många år har företagarna i de svenska bygderna strävat efter mera resurser för att öka den svenkspråkiga servicen, både kvalitativt, men även kvantitativt. Servicen idag har i huvudsak förtjänstfullt skötts av Företagarnas Centraldelegation som bl.a svarat för utgivningen av Företagsnyckeln. Tack Kurre Häggblad för långt och hängivet arbete för oss alla företagares bästa. I Södra Finland har Södra Finlands Företagare som en del av FC skött den svenskspråkiga servicen. Thomas Palmgren har från FiF:s (Företagarna I Finland) sida använt 25% av sin kapacitet för den svenskpsråkiga servicen. Tack Thomas, 25% är nog i underkant. NU BLÅSER NYA VINDAR. FiF har anställt en ombudsman på heltid för att betjäna hela det svenskatalande företagarfältet. Han heter Max Lindholm, 33 år och jurist och har börjat sitt jobb Han kommer även att ansvara för ett tvåspråkigt projekt riktat till unga företagare. FC:s anhållan om direkt medlemskap i FiF har godkänts av FiF:s styrelse i januari Detta formaliserar och förstärker FC:s ställning inom FiF. Utskottet har 9 medlemmar som representerar de svenska regionerna inom FiF. Därutöver deltar ÖF:s Peter Östman och SFF:s Thorbjörn Sirén som sakkunniga. Ombudsman Max Lindholm fungerar som sekreterare. Utskottets uppgifter på kort sikt kommer att vara, utreda och klart definiera behovet av svensk service inom FiF skapa en verksamhetsstrategi och arbetsfördelning mellan FiF och regionerna i en situation med ökade resurser för verksamheten skapa en informationsstrategi gällande alla svenska media säkra informationsflödet mellan FiF:s styrelse och fältet och vice versa. i brådskande ordning uppgöra plan och förverkliga förnyandet av FiF:s svenska webbsidor uppgöra ekonomiplan baserad på godkända planer samt även öka aktiviteten för anskaffande av utomstående finansiering Bästa vänner. Vi har idag ett bättre läge än någonsin att kraftigt förbättra servicen för de finlandssvenska företagarna, och därigenom förbättra förutsättningarna för lönsam företagsverksamhet. Dessutom kan vi genom mera information locka både unga och äldre att ta steget till att bli företagare. Det är åter en gång företagandet som till stora delar kan leda landet ur en ekonomisk kris, genom att skapa nya, men även trygga de nuvarande arbetsplatserna. Med varma företagarhälsningar Hasse Åhman Kontaktuppgifter till FiF-utskottets medlemmar finns på annan plats i denna tidning och FC:s styrelse kommer i nästa nummer. Den styrelseplats som FC redan tidigare haft innehas nu av undertecknad Hasse Åhman och statusen i styrelsen är dels ansvarig för den svenska verksamheten inom FiF och ordförande för ett HELT NYTT utskott inom FiF:s styrelse med statusen den svenska verksamheten, har grundats i januari Hans Åhman, Ordförande för Företagarnas Centraldelegation och FiF:s styrelses utskott för den svenska verksamheten. 3 Företagsnyckeln 1/2009

4 INNEHÅLL 6-9 FC besökte riksdagen FC besökte riksdagen i början av december. Syftet med besöket var att belysa problem i anknytning till företagande och näringslivsfrågor. Delegationen överlämnade en lista på olika problemområden och ville samtidigt kort höra riksdagsledamöternas åsikt i ärendena. 10 FiF:s svenska utskott Den 2 februari konstituerade sig det svenska utskottet som valdes av FiF styrelse den 20 januari. I utskottet sitter representanter för alla de svenska regionerna inklusive Åland. 12 Ny svensk ombudsman på FiF Se över din framtida trygghet Företagarnas pensionsförsäkring kan till vissa delar verka förvirrande. I artikeln om FöPL reder vi ut vem som omfattas av lagen om företagarnas pensioner. Som kort jämförelse granskar vi ArPL, för att reda ut vem som ska försäkras som löntagare. Två företagare som vet skillnaden mellan teori och praktik då det gäller företagarens sjukledighet, bidrar med korta kommentarer i anslutning till pensionsförsäkringarna. Företagarnas egen arbetslöshetskassa presenteras. 20 Oseriösa företag ett ökande problem Framtidens aktörer fostras vid YES-centren I augusti 2008 grundades YES-centran för företagsamhetsfostran i 9 landskap i Finland och detta år kommer många fler att grundas. YES-centren hjälper lärare i grundskolans högre klasser, gymnasier och yrkesutbildningen på andra stadiet med olika tjänster att förverkliga företagsamhetsfostran i praktiken Så blir du effektivare som företagare Kommunerna bör granska sin näringslivspolitik Elever i yrkesträning Många människor med utvecklingsstörning söker arbete på den öppna arbetsmarknaden. De är som alla andra, men behöver mer stöd i vardagen.

5 INNEHÅLL Mässkalendern Ger gamla kläder nytt liv Vi på Google kan statistik Företagsbilen Provkörning av nya Opel Insignia, Årets bil i Europa 2009 Hybridsportbil räddar bilfabriken i Nystad Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Skärpta krav för nya krocktestbetyg Bilnotiser Södra Finland Fritt fram med Stephan och Staffan... Stephan Rantala leder nu SFF Företagarna reser till Oslo Åland Floridaprofessor gav åländska entreprenörer affärsplanstips Dags att utse Årets Företag 2009 Företagsamhetens år Notiser Österbotten Råd på vägen mot egna mål Årets företag 2008 ensamt i sitt slag Första pris för energi och visioner Kvinnlig företagarresa till Stockholm Företagsnyckeln - språkrör för Finlands Svenska företagare sedan 1997 Chefredaktör: Peter Östman Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thorbjörn Sirén Tfn Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Korsnäs Företagare Närpes Företagare Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening Ålands Köpmannaförening Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Tfn (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2009 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

6 Företagarnas Centraldelegation besökte riksdagen Besöket var ett bevis på hur viktigt det är med informationsutbyte mellan företagare och beslutsfattare. På bilden från vänster: Bjarne Kallis, Ulla-Maj Wideroos, Anna-Maja Henriksson, Björn Lindqvist, Christian Sjöstrand och Thorbjörn Sirén. Företagarnas Centraldelegation besökte riksdagen i början av december. Syftet med besöket var att belysa problem i anknytning till företagande och näringslivsfrågor. Delegationen överlämnade en lista på olika problemområden och ville samtidigt kort höra riksdagsledamöternas åsikt i ärendena. Svenska riksdagsgruppen fungerade som värd under besöket. I mötet deltog också riksdagsledamöterna Elisabeth Nauclér från Åland, Anna- Maja Henriksson och Bjarne Kallis från Österbotten samt Kimmo Sasi från Tammerfors. Sfp:s gruppordförande Ulla-Maj Wideroos hälsade delegationen välkommen och konstaterade att det troligen gått tio år sedan en svenskspråkig företagardelegation senast uppvaktat riksdagsmännen. Det är en sak som FC lovade att ändra på. Delegationen bestod av Dick Jansson och Jonny Mattsson från Ålands Företagareförening och Johan Lindholm från Ålands Köpmannaförening, Dan Örndahl, Lena Lithén, Lars Jokela, Ann-Christin Wik och Peter Östman från Österbottens Företagarförening, samt Hans Åhman, Björn Lindqvist, Stephan Rantala, Thorbjörn Sirén och Thomas Palmgren från Södra Finlands Företagarförening. Reformen av momsbeskattning på bilar ökar kostnaderna för företagen VD Peter Östman gav en kort presentation av Företagarnas Centraldelegation (FC) och dess verksamhet. Inför mötet hade en agenda uppgjorts bestående av aktuella problem i anknytning till företagande och beskattning, efter att FC hade kontaktats av företagare inom bl a transport- och företagssektorn. Momsbeskattningsreformen på bilar medför tilläggskostnader för företagen, eftersom momsavdraget kommer att minska med euro per bil, beroende på prisklass. Ändringen medför tilläggskostnader för bl a biluthyrningsföretag, transportföretag och företag inom servicebranschen. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson konstaterade att lagändringen redan hunnit träda i kraft och att det är för sent att ingripa. Kallis och Wideroos, båda medlemmar av riksdagens skattedelegation, konstaterade att det länge pågått påtryckningar från EU-håll om att Finland bör frångå systemet med dubbelbeskattning av bilar och därför ansåg skattedelegationen sig inte ha något annat val än att verkställa förändringen. Förutom FC har också Företagarna i Finland har påpekat de ökade kostnaderna som reformen Företagsnyckeln 1/2009 6

7 innebär och att man därför bör kompensera det minskade momsavdraget med en gradvis sänkning av bilskatten. För tidig redovisningsdag för förskottsskatter och moms Lagpaketet om skattekontot har varit på remiss och bereds som bäst av regeringen. Målet är att ta skattekontot i bruk för de skatters vidkommande som betalas på eget initiativ vid ingången av Enligt nuvarande praxis redovisar företagen löneförskottsskatter och socialskyddsavgifter den 10 varje månad. Momsredovisningen görs den 15 varje månad. Enligt förhandsinformation har skatteförvaltningen föreslagit att den 10:e dagen i varje månad skulle bli gemensam redovisningsdag för både företagens löneförskottsskatter, socialskyddsavgifter samt moms. Peter Östman påpekade att både företag och bokföringsbyråer redan med nuvarande redovisningstider kämpar med en alltför snäv tidtabell för att hinna få redovisningarna inlämnade inom utsatt tid. En tidigareläggning av momsredovisningen kommer att medföra mera övertidsarbete för bokföringsbyråerna, vilket medför ökade kostnader för företagen. Därför bör redovisningsdagen för skatter och avgifter hellre skjutas framåt, istället för att man verkställer de föreslagna planerna om en tidigareläggning av momsredovisningen, påpekade Östman. Företagarna i Finland har föreslagit den 12 istället för den 10 som redovisningsdag. FC har kontaktats av flere bokföringsbyråer, vilka föreslagit att den 15:e dagen i månaden som redovisningsdag. Kallis och Wideroos lovade undersöka problematiken kring redovisningstiderna och eventuellt se ifall man kunde senarelägga datumet och på så vis underlätta arbetsbördan för bokföringsbyråerna. olägenheter som entreprenörerna framfört. Risken är uppenbar att företag som länge verkat och byggt upp en infrastruktur för verksamheten slås ut från marknaden ifall kommunerna plötsligt väljer att övergå från avtalsbaserad avfallstransport till kommunalt ordnad transport. Företagare inom branschen förespråkar en ändring av avfallslagen, men riksdagsledamöterna ansåg att ärendet är en kommunal fråga och som skall lösas inom kommunerna. Ett svar som knappast avfallstransportörerna låter sig nöjas med. Företagare behandlas annorlunda än andra medborgare Det finns många exempel på hur företagarna i Finland ännu behandlas ojämlikt och inte har rätt till samma förmåner som vanliga medborgare. I diskussionen lyftes bl a fram ett exempel gällande reglerna för alterneringsledighet. Varför skall en make som fyllt 60 år och som är gift med en företagare inte vara berättigad till alterneringsledighet med tillhörande förmåner? Makan äger 50 procent av företaget. Maken har ingen andel i bolaget men arbetar på heltid i bolaget och bor i samma hushåll som sin hustru. Måste makarna skilja sig eller flytta till separata hushåll för att berättigas det som vanliga löntagare har rätt till? Ett annat exempel på ojämlikhet är när moderskaps- och föräldralediga företagare får sänkt ersättning för hela ledigheten ifall personen har biinkomster i form av till exempel arvoden för kommunala förtroendeuppdrag. Detta är diskriminerande och missgynnar deras deltagande i det demokratiska samhället. Detta är ett klassiska exempel på hur företagare i vissa lägen fortfarande är andra klassens medborgare i jämförelse med vanliga medborgare. Ingen av riksdagsledamöterna ville svara på frågorna genast. FC ser därför fram emot skriftliga spörsmål i frågorna. Varför publicerades bokföringsnämndens anvisningar senare på svenska? Ålands Företagareförenings representanter Dick Jansson och Jonny Mattsson informerade om hur det gick till när den senaste revideringen av Bokföringsnämndens anvisningar hösten publicerades på hösten Anvisningarna för uppgörande av resultat- och balansräkning publicerades forts. nästa sida Problem med upphandling av avfallstransporterna Under besöket diskuterades också problem som föranleds av den nuvarande avfallslagen. Nuvarande lag möjliggör två alternativa upphandlingssystem i kommunerna. Man kan välja avtalsbaserad avfallstransport eller kommunalt ordnad transport. FC framförde de Lars Jokela, Peter Östman, Lena Lithén och Dan Örndahl från Österbottens Företagarförening deltog i FC:s möte på riksdagen. 7 Företagsnyckeln 1/2009

8 på finska den på Bokföringsnämndens hemsida. Den svenska översättningen dröjde nära tre månader, till den Anvisningarna för koncernbokslut publicerades den på finska medan den svenska översättningen publicerades först den Notabelt är att de svenska dokumenten daterats lika som de finska, något som ger sken av att de publicerats samtidigt, vilket de facto inte var fallet, påpekade Mattsson. Förseningen innebar att de svenskspråkiga företag som skulle göra upp bokslut för 2006 tvingades vänta en och en halv månad innan rättsläget var klarlagt på deras modersmål. Dick Jansson ansåg att dessa anvisningar borde ha publicerats samtidigt på landets båda officiella språk. Det är fråga om de svenskspråkiga företagarnas rättsskydd, eftersom lagstiftningen gäller alla, oberoende av språk. Vi anser att de nya anvisningarna borde ha funnits tillgängliga på svenska allra senast i början av 2007, sade Jansson. Skattegränsbyråkratin mot Sverige och övriga EU måste få en lösning Dick Jansson, Åland, tog även upp svårigheterna med att få den finska tullen och finansministeriet att arbeta för en förenkling av skattegränsbyråkratin mot Sverige och övriga EU. Han efterlyste därför ett ökat engagemang från riksdagsmännen i frågan. De finländska myndigheterna måste aktivt medverka till en lösning eftersom de sitter på sakfrågan. Passiviteten förorsakar betydande merkostnader. Skattegränsen har under drygt 11 år kostat företagen 76 miljoner euro. Att frågan måste upp på högre nivå bekräftades av att riksdagsmännen, förutom Elisabeth Nauclér från Åland, inte sade sig inte känna till problemen. Endast Finland och Schweiz kräver skyddsrum Bestämmelserna för byggande av skyddsrum i större fastigheter saknas på svenska vilket skapar svårigheter för byggentreprenörer och byggherrar. Här finns beslut på att bristen ska åtgärdas, men av byråkratiska orsaker kommer det att dröja till FC påpekade att kravet på skyddsrum bör avskaffas. Finland är idag ensamt i EU om dylika krav och i övriga Europa är det bara Schweiz som har motsvarande lagstiftning. Utebliven eller mycket försenad översättning av kollektivavtal Översättningen av de allmänt bindande kollektivavtalen till svenska på arbetsministeriets försorg har tidigare skötts så att en prioritetslista gjorts upp av arbetarskyddsdistrikten i samarbete med företagarorganisationerna. Till följd av ministeriereformen, då arbetsministeriet och handels- och industriministeriet blev arbets- och näringsministeriet, har också översättningen av 2007 års kollektivavtal till största delen uteblivit helt. Många avtal trädde i kraft i juni 2007 och ytterligare ett stort antal i oktober Dick Jansson påpekade att merparten är ännu inte översatta, trots att det gått ett och ett halvt år. Orsaken uppges Från vänster: Dan Örndahl, Lars Jokela, Peter Östman, Stephan Rantala, Johan Lindholm samt Dick Jansson. Företagsnyckeln 1/2009 8

9 vara att kollektivavtalsfrågorna överförts till social- och hälsovårdsministeriet och att deras resurser inte varit tillräckliga. Nu har det gått ett år sedan behörigheten överfördes, men några konkreta åtgärder har ännu inte kunnat noteras. Följden är att tusentals företagare och deras personal lever i ovisshet om vad som överenskommits för deras del och vilka regler som trots detta gäller dem och deras anställningsförhållanden. Detta är oacceptabelt i en rättsstat år 2008, påpekade Dick Jansson. Riksdagsledamöterna Anne-Maja Henriksson och Elisabeth Nauclér var väl införstådda med problematiken och lovade fortsätta påtryckningarna för att snabba på översättningar av Thorbjörn Sirén i samspråk med riksdagsledamot Henriksson. svenskspråkigt material inom berörda ministerier. Riksdagsledamöterna konstaterade att översättningar och service på svenska vilka saknas, trots att det är lagstadgat, är en allvarlig brist och måste åtgärdas oberoende av kostnaderna. Elisabeth Nauclér påpekade att justitiekanslern klart uttalat att det är statens ansvar att översätta dylika anvisningar och kollektivavtal och att det inte är möjligt att undandra sig ansvaret. Företagarnas Centraldelegations ordförande Hans Åhman tackade riksdagsledamöterna för mötet och visat intresse. Besöket var åter en gång ett bevis på hur viktigt det är med informationsutbyte mellan beslutsfattare och företagare och därför kom man överens om att sträva till regelbundna årliga träffar. Text: Peter Östman SVENSKA UTSKOTTET I FIF 2009 Hans Åhman, ordförande Tu-Vi Oy Ab Sanitärgatan 4 A 4, Helsinfors Tfn , Stephan Rantala Nylands Företagare / SFF Pro Active Oy Ab Teknikvägen 12, Esbo Tfn (09) , Dan Örndahl Kust-Österbottens Företagare / ÖF Prima L.Ö.V. fastigheter Ab Handelsesplanaden 16 E, Vasa Tfn (06) , Rafael Nummela Kust-Österbottens Företagare / NF Rackman Ab Oy Skrattnäsvägen 904, Pjelax Tfn (06) , Yngve Rosenback Sydösterbottens Företagare Autonova Mellangärdsvägen 196, Tjöck Tfn (06) , Per Nilsson Mellersta Österbottens Företagare Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 17 Seltisbackavägen 6, Karleby Tfn (06) , Staffan Sundström Egentliga Finlands Företagare Tili Sydwest Oy Ab Strandvägen 16 A 2, Pargas Tfn (02) , Marianne Carlson Helsingfors Företagare Ideo Business Training - IBT Finland Oy Mannerheimv. 134, Helsingfors Tfn (09) , Dick Jansson Ålands Företagareförening SAJ Instrument Ab Pb 1760, MARIEHAMN Tfn (018) , Experter Peter Östman Kust-Österbottens Företagare / ÖF Sandögatan 6, Vasa Tfn (06) , Thorbjörn Sirén Södra Finlands Företagarförening Mannerheimgatan 9-11 A, Borgå Tfn (019) , Max Lindholm, sekreterare Mannerheimv. 76 A Helsingfors Tfn (09) , Läs om svenska utskottet på nästa sida! 9 Företagsnyckeln 1/2009

10 Startskottet har gått för FiF:s svenska utskott Den 2 februari konstituerade sig det svenska utskottet som valdes av FiF styrelse den 20 januari. I utskottet sitter representanter för alla de svenska regionerna inklusive Åland, som ordförande fungerar Hans Åhman från Grankulla och Dan Örndahl från Korsholm valdes till viceordförande. Som sekreterare fungerar den svenska ombudsmannen Max Lindholm. FiF:s svenska utskott.övre raden från vänster: Stephan Rantala, Max Lindholm, Kari Hiltunen, organisationsdirektör FiF, Dick Jansson, Peter Östman, Per Nilsson, Yngve Rosenback, Thorbjörn Sirén, sittande: Hans Åhman, Marianne Carlsson, Dan Örndahl. Under det första mötet klargjordes utskottets uppdrag, inleddes diskussionerna kring utskottets mission och beslöts att tjänstemännen genast sätter igång sitt inbördes samarbete för att skapa förutsättningar för ett bra resultat. Grunden är redan lagd Många är euforiska över att det svenska utskottet kommit till stånd och att man fått en svenskspråkig ombudsman, men det betyder inte att allting börjar från noll. Under årens lopp har det gjorts oerhört mycket arbete för de svenskspråkiga, både inom regionorganisationerna ÖF och SFF men även inom FC, Företagarnas Centraldelegation, som bland annat ger ut den här tidningen FöretagsNyckeln. Det arbetet har inte varit förgäves och det kan inte heller förnekas, men nu får vi tack vare tilläggsresurser möjligheter att utveckla den redan nu befintliga servicen och producerar både nya serviceformer och skolningar men framförallt få en central administrerad koordinering och bättre ekonomiska förutsättningar. Framgång förutsätter dialog Under de två första åren av det svenska utskottets arbete, skall man inte bara organisera den svenska servicen, man skall också ännu aktivare öppna en dialog för att kunna hitta nya verksamhetsformer och nya grepp. Den svenska verksamheten skall inte bara vara samma som den finska men samma på svenska. Den skall vara aktuell, aktiv, inspirerande och nydanande. Den skall tillmötesgå de behov som de svenskspråkiga företagarna har och beakta att behoven ingalunda är det samma i alla regioner - de svenskspråkiga företagarna är en synnerligen heterogen och blandad grupp. Webben central Tillgången på svenskspråkig information är av central betydelse. Av den orsaken kommer man att omedelbart se till att de svenska sidorna på företagarportalen uppdateras och utvidgas. Det betyder inte att de regionala portalerna som ÖF och SFF upprätthåller skall försvinna, de skall tvärtom utgöra de lokala och regionala komplement som en välfungerande portal behöver och skall aktivt länkas till varandra. Mycket av det material som idag finns på de olika websidorna kunde aktivare utnyttjas i andra regioner. Denna koordineringsfunktion är en viktig del i arbetet. Medlemmar från alla regioner Medlemmarna i utskottet är Hans Åhman, Grankulla Företagare, ordförande, Dan Örndahl, Kust-Österbottens Företagare, viceordförande, Stephan Rantala, Södra Finlands Företagarförening, Staffan Sundström Egentliga Finlands Företagare, Marianne Carlsson Helsingfors Företagare, Dick Jansson Ålands Företagarförening, Rafael Nummela Kust-Österbottens Företagare, Yngve Rosenback Syd- Österbottens Företagare samt Per Nilsson Mellersta Österbottens Företagare. Som utskottets sakkunniga fungerar Peter Östman ÖF och Thorbjörn Sirén SFF. Text: Thorbjörn Sirén Företagsnyckeln 1/

11 Riksomfattande medlemsförmåner använd medlemsförmånerna spara pengar! Mera information om de förmåner som våra samarbetspartners erbjuder får du från yrittajat.fi medlemssidor. Inskrivning sker med ditt eget medlemsnummer. Regionala förmåner och rådgivningstjänster även från din egen regionorganisation! MedleMstjänsterna finns på yrittajat.fi sidorna. Se mellanbladet Suomen Yrittäjät och på dessa sedan Palvelut jäsenyrityksille > jäsenedut. Hotell- och konferenstjänster Best Western-hotellen i Finland erbjuder en rabatt på 15 % på sina listpriser. Kedjans hotell i Baltikum och Polen erbjuder också rum till medlemspris. Prisuppgifter och bokningar avgiftsfritt servicenummer Företagarna i Finlans kundkod (online- och telefonbokningar). Ytterligare information Hotel arthur: rabatt 20 % på reguljära rumspriser från måndag till fredag samt 10 % rabatt på à la carte-priserna på Restaurang Arthur. Ytterligare information Prisuppgifter och bokningar tel. (09) eller e-post Medlemsförmåner på övernattningar på alla Choice-hotell i finland. Prisuppgifter och bokningar: Hotel Pilotti, Vanda, tel. (09) , Hotel Santa Claus, rovaniemi, hotelsantaclaus.fi tel. (016) ja Hotel Isovalkeinen, Kuopio, tel. (017) Ytterligare information Hilton scandic: rabatter till medlemmar 5 50 % på normalpriser. Förmåner också i övriga Norden och i de baltiska länderna. Avtalsnumret d skall uppges vid bokning. Prisuppgifter och bokningar: scandic tel (alla nordiska länder) Hilton Fiskartorpet tel. (09) , Helsinki Strand tel. (09) ja Helsingfors-Vanda Airport tel. (09) Ytterligare information eller Parkering Båtresor lentoparkki oy vid Helsingfors-Vanda flygfält ger Företagarna i Finlands medlemmar 15 %:s medlemsrabatt på normala parkeringspriser. Adress: Datavägen 4, Vanda. Prisuppgifter 24 h telefontjänst (09) Ytterligare information Båtresor till medlemspris beroende på resmålet och tidpunkten för resan. rabatten kan vara upp till 50 %. Viking Lines försäljningstjänst (1,64 /mottaget samtal + lna/msa) reguljära resor skall reserveras på medlemsföretagets namn, ge Företagarnas i Finlands kundnummer , när du bokar resan nämn att du är medlem och ge rabattkoden. Prisuppgifter, rabattkoder och bokningar för medlemmar på medlemssidorna i webbtjänsten online-kryssningsbokningar på Som medlem i Företagarna i Finland kommer du direkt på silvernivån i stamgästprogrammet Club One. Ytterligare information och registrering i Club Onestamgästprogrammet genom medlemssidorna i webbtjänsten yrittajat.fi. På silvernivån får du 20 %:s rabatt på normalpris produkterna. Dessutom får silverkunderna en rabatt på 35 % på resor med normalpris som förhandsbokningsförmån. Specialvillkor gäller för denna förmån. Rätten till förändringar förbehålls. Ytterligare information se Prisuppgifter och bokningar Club One -telefon (1,64 /mottaget samtal + alltid lna/msa). kredit- och riskhantering suomen asiakastieto oy erbjuder medlemmar avtalsmedlemskap och skräddarsydda företagarrapporter till medlemspris. Du kan registrera dig som medlemsförmånskund i webbtjänsten yrittajat.fi. Medlemsförmån 1 personligt användar-id till webbtjänsten och två förmånliga företagarrapporter. Ytterligare information tel (3,35 /min + pvm). söktjänster mobiltelefons- och datakommunikationstjänster e-postskydd elektricitet fonecta finder hundra Finder sökningar per månad avgiftsfritt. Du kan använda Finder avgiftsfritt när du loggar in på webbtjänsten med ditt medlemsnummer. rådgivning och tekniskt stöd telefon (8 16) eller Vårt samarbete med Företagarna i Finland fortsätter, och vi erbjuder medlemmarna omfattande, prisvärda förmåner på våra mobiltelefons- och datakommunikationstjänster. Ytterligare information eller tel d-fence oy erbjuder medlemmar en kontinuerlig rabatt på 20 % på sina månadsavgifter. En helhetslösningför avvärjande av skräppost. Du kan testa tjänsten avgiftsfritt på adressen: sytilaus. Ytterligare information eller tel. (09) skapat energia erbjuder medlemmar konkurrensutsättning för elanskaffning och experttjänster till avtalspris. Medlemsförmånen lämpar sig för företag vars årliga elkonsumtion är minst kwh. avtal och ytterligare information: du kan ingå ett avtal genom att ringa till vår kundservice eller med e-post Biluthyrning Medlemmar får 15 % rabatt på de priser som anges på webbplatsen på alla biluthyrningar i Finland. Rabatten gäller även alla erbjudanden, men inte tilläggstjänster. En medlemsföretagare kan alltid hyra en bil till ett förmånligare pris än dagens officiella pris. När du gör beställningen, nämn att det är fråga om FiF s medlemsförmån. Visa ditt medlemskort, när du hämtar bilen. Ytterligare information och reserveringar tel företagarna i finland mastercard företagarna i finland MasterCard -kort får du räntefri betalningstid på ditt företags inköp och du har pengar till ditt förfogande upp till den överenskomna brukslimiten för ditt företag. Kortet beviljas av Nordea Bank. tilläggsuppgifter tel. (09) eller försäkringar fennias förmåner för medlemmar förnyas och utvidgas De nya medlemsförmånerna erbjuder lösningar för försäkring av företagsverksamheten samt företagarens familj och hem. Närmare information om medlemsförmånerna och försäkringarna får du på adressen suomenyrittajat eller genom att ringa till Företagarservicen på Det finns mera information om medlemsförmånerna även på medlemssidorna i webbtjänsten Bränsle och brännolja Rabatt på neste oils trafik- och automatstationer med Neste Oil Företagskortet. På bensin och bränsle är rabatten 2,5 cent/liter (inkl. moms). Rabatten beviljas i samband med faktureringen och den gäller inköp i Finland. Rabatten gäller inte Neste Oil Express-automatstationer. Ytterligare information och ansökningar om företagskortet: Neste Oil Kundtjänst, telefon eller Med euroshell Företagskortet på 2,1 cent/liter (inkl. moms) rabatt på Shellbensin och -diesel. Inköp på Shell Express-automater berättigar inte till rabatt. Beställa en euroshell-företagskortsansökan per telefon eller med serviceblanketten på vår webbplats. Skriv koncernnumret 2130 nere till höger på blanketten. Ytterligare information och euroshell-företagskortansökningar tel eller På shell thermo brännsolja rabatt 2 cent/liter (inkl. moms) beräknat på marknadsprisnivån för egnahemshandeln. Minimimängden vid engångsleverns är 1000 liter. Ytterligare information och beställningar på Lämpöpuistos avgiftsfria kundservicenummer st1-företagskortet St1-produkternas priser (automat och servicestationer): bensin och diesel 2,35 cent/liter (inkl. moms). Ytterligare information på det avgiftsfria servicenumret eller e-post Dessutom får medlemmar st1 Brännolja till specialpris. Ge Företagarna i Finlands medlemsnummer när du gör beställningen och nämn att det är fråga om en medlemsförmån. Minimimängden vid engångsleverans är 1000 liter. Beställningar teboil företagskortets rabatter: bensin och dieselolja 2,69 cent/liter (inkl. moms) smörjmedel (10 l och mindre kärl), bilkemikalier och biltvätt 10 %. Rabatterna räknas på de gällande priserna på stationen. Med medlemskortets magnetband är rabatten 1,7 cent/liter på bensin och dieselolja samt 10 % på Teboil smörjmedel (inte kärl på över 10 l). Förmånerna gäller inte på nettoprisbaserade Teboil Express-automatstationer eller D-automatstationer. Ytterligare information servicenummer och Medlemmar får 1 cent/liter (inkl. moms) rabatt på teboil Brännolja beräknat på marknadsprisnivån för egnahemshandeln. När du gör en beställning, uppge ditt medlemsnummer i Företagarna i Finland och nämn att det är fråga om en medlemsförmån. Minimimängden vid engångsleverans är 1000 liter. Beställningar Tilaukset på finska företagarna i finland PB 999, Helsingfors telefon (09)

12 Max fart på den svenska skutan i FiF Från början av februari har Företagarna i Finland en ny svensk, heltidsanställd svensk ombudsman, 33 åriga Max Lindholm, jur. kand. från Helsingfors. Max uppdrag är att tillsammans med det nya svenska utskottet koordinera, utveckla och utöka servicen för de svenskspråkiga medlemmarna inom Företagarna i Finland. Bakgrund inom Finsk handel Max har sina unga år till trots hunnit jobba med en hel del som ger god vägkost för hans nya krä vande uppdrag. Han kom till FiF från förbundet för Finsk handel, där han haft ett mångfacetterat uppdrag och ansvarat för handelsrättsfrågor samt för de internationella frågorna som sekreterare för det Handelspolitiska utskottet. Före det jobbade han på biståndsavdelningen vid Utrikesministeriet och på Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Han har även varit aktiv inom både scouterna, Röda Korset, Handelsgillet i Helsingfors och otaliga andra föreningar. Han är en glad kille som förutom att han talar 7 språk, även gillar både sång och livets glädjeämnen. Hans passion är livet - han vill att vi alla skall känna för det vi gör, att vi gör det vi gör med stark motivation och med brinnande intresse. Det är även vad han lovar göra i FiF, vara en arbetshandske för de svenskspråkiga intressena - tillsammans med de övriga tjänstemännen på FiF, de förtroendevalda - framförallt det svenska utskottet, samt med regionorganisationerna och deras tjänstemän. Men framförallt vill han förmedla positiva signaler till medlemmarna och vill påminna att det bästa i livet är gratis. Eriksgata i Svenskfinland Redan under de första veckorna skall Max Lindholm tillsammans med tjänstemännen från de svenskspråkiga regionorganisationerna, dvs Peter Östman från ÖF och Thorbjörn Sirén från SFF, åka runt till regionerna för att å ena sidan ge Max en möjlighet att bekanta sig med den finlandssvenska företagarvardagen men även öppna en dialog med målgruppen för det svenska utskottet och för Max i hans arbete. Ett av målen är att fortast möjlighet få ordning på de svenskspråkiga sidorna på websidan yrittajat.fi, så att vi får tillgång till den information som vi verkligen behöver och att informationen är aktuell. Text: Thorbjörn Sirén Foto: Hannu Hautala Företagarna i Finland Företagsnyckeln 1/

13 EN TRYGG VÄG TILL ÖKAD KOMPETENS! Ur vårt utbud: Avloppsplanering för glesbygden DISA- gruppledarutbildning NLP-Practitioner Arbetshandledning Office 2007 Kvalitet & miljöledning Grundutbildning i Psykodrama Nyckeln till oss: FORTBILDNING Tillväxten sker i små företag Statistikcentralens företagsstatistik för 2007 som publicerades i december visar att de små och medelstora företagen blir allt viktigare för sysselsättningen. I slutet av 2007 fanns nära företag i Finland. De hade tillsammans knappt 1,5 miljoner anställda, eller i medeltal 4,8 personer per företag. Jämfört med fem år tidigare har antalet företag ökat med omkring , till allra största delen mikroföretag. Antalet sysselsatta i näringslivet hade sedan 2002 vuxit med personer eller 13 procent. Den största ökningen skedde i de minsta företagen, 0-4 anställda, där personalen ökade med 32 procent. De små och medelstora företagens står numera för hälften av alla privata arbetsplatser. Personalen i företag med upp till 49 anställda växte på fem år från till I kategorin anställda var ökningen , men i de största företagen tillkom bara arbetsplatser. (JM) Antalet företag enligt storleksklass och sysselsatta 2007 Storlek Företag Anställda Medeltal 0-4 personer , , , TOTALT , Företagsnyckeln 1/2009

14 Rätt nivå på pensionsförsäkringen A och O Varje ny företagare är skyldig att teckna en pensionsförsäkring. Det huvudsakliga syftet är en tryggad pension, men även ersättning vid sjukdom samt arbetslöshet påverkas, liksom moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen. Företagare omfattas av lagen om pension för företagare, FöPL. Enligt lagen är varje ny företagare inom sex månader skyldig att teckna en försäkring. Det händer att informationen går nyblivna företagare förbi, men förr eller senare gör sig lagens långa arm påmind. Och det med en förhöjd prislapp för försummelsen. Informationen till blivande och nyblivna företagare erbjuds från många håll. Den kommer fram på kurser och i kontakter med olika organisationer. Kännedom om nya företag publiceras i en del tidningar och därigenom kan också försäljare av försäkringar ta kontakt. Det säger Christel Wedenberg, försäkringsspecialist på Veritas Pensionsförsäkring. Hon berättar vidare att pensionsskyddscentralen fungerar som övervakare. Inkomstnivån klurig fråga Företagaren anger själv sin arbetsinkomstnivå. Den angivna nivån bildar - efter försäkringsbolagets godkännande - den fastslagna arbetsinkomsten, utgående från vilken företagaren betalar sin försäkringsavgift. Det är dock inte den verkliga inkomsten som ligger som grund för den fastställda arbetsinkomsten. Det är uttryckligen arbetsinsatsen som prissätts. Och det är företagaren som föreslår nivån till försäkringsbolaget. Wedenberg säger att fastställandet av arbetsinkomstens nivå är ett klurigt kapitel. Företagaren ska själv uppskatta nivån. Som hjälp på vägen finns en del branschvisa rekommendationer. Försäkringsbolagen står också till tjänst Stor eller liten spargris? Ju högre pensionsförsäkring en företagare betar, desto högre blir pensionen. Även exempelvis sjukdagpengen påverkas. med råd. Pensionsskyddscentralen har framställt en broschyr som en del företagare kan ha hjälp av. Ett sätt att komma sanningen nära är att fundera på vad en anställd med motsvarande kompetens och arbetsinsats skulle förtjäna. Men alla råd om tillvägagångssätt bör ses som riktgivande, understryker Wedenberg. Justeringar och flexibilitet Företagaren kan justera inkomstnivån. För det behövs ingen invecklad procedur. Men anmälan om såväl ökning som minskning av inkomsten ska innehålla en förklaring. Särskilt om företagaren vill sänka sin fastställda inkomstnivå vill vi ha en god motivering. Om en företagare övergår från hel- till halvtid är en sänkning naturlig, men att sänka nivån lättvindigt är ingen god idé. Det lider företagaren själv av. Det är dessutom möjligt för företagare att anpassa avgiften efter konjunkturläget. Den flexibla betalningen påverkar inte den fastställda arbetsinkomsten. Däremot ger en tillfälligt högre betalning under goda tider en högre pension, liksom en tillfälligt lägre avgift har en negativ inverkan på pensionen. Däremot påverkas inte sjukdagpenningen av flexibiliteten. Många företagare ondgör sig över att arbetsinkomsten efter varje nyår verkar ha ökat markant. Inte heller nu är det företagarens verkliga förtjänst som ligger som grund för beräkningen. Den procentuella ökningen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet på basen av index. Företagsnyckeln 1/

15 Avgift enligt fastställd procent Det är också Social- och hälsovårdministeriet som årligen fastställer hur stor procent av den fastställda arbetsinkomsten företagarna betalar. I år betalar företagare upp till 53 års ålder 20,8 procent. Äldre företagare betalar en högre procent, nämligen 21,9. Kostnaden stiger inte omedelbart efter 53-årsdagen. Den införs året efter att en företagare uppnått denna ålder. Å andra sidan kommer nyblivna företagare lindrigare undan. Under de fyra första åren får de 25 procents rabatt på pensionsförsäkringspremien. En företagare i åldern år tjänar in 1,5 procent av den fastställda arbetsinkomsten per år i pension. Personer i åldern tjänar in 1,9 procent, medan de som väljer att arbeta efter fyllda 63 år fram till 68 års ålder kan tillräkna sig 4,5 procent i intjänad pension. En person som arbetar vid sidan av pensionen samlar fortsättningsvis ihop mera till sin slutliga pension. Procenten är under sådana förhållanden 1,5 per år. En persons hela arbetsliv påverkar pensionen. Varje år sänder försäkringsbolaget ut ett pensionsutdrag som inbegriper all intjänad pension. Trygghet här, nu och i framtiden Christel Wedenberg poängterar att pensionen kan kännas avlägsen för en yngre företagare, men att sjukdom, arbetslöshet eller tillökning i familjen kan ligga närmare i tiden och en knapert tilltagen försäkring påverkar ersättningsnivån. Vad som helst kan hända och därför är det viktigt att, oberoende av ålder, hålla den fastställda arbetsinkomsten på en rimlig nivå. Det är visserligen FPA som i praktiken betalar ersättningar av olika slag. Men information om den fastställda arbetsinkomsten kanaliseras automatiskt till FPA när någon form av dagpenning blir aktuell. Efter långvarig sjukdom står valet ibland mellan rehabilitering eller pensionering. I båda fallen påverkar den inbetalade försäkringen ersättningsnivån för företagaren. Text och foto: Anne Manner Försäkrad enligt FöPL är en person som förvärvsarbetar men inte är anställd och som är mellan 18 och 68 år som verkar som företagare under minst fyra månader vars inkomst för arbetet som företagare kan uppskattas till minst 6560,93, det vill säga den enligt lagen fastställda gränsen för innevarande år som är enskild näringsidkare som är bolagsman i öppet bolag som är ansvarig bolagsman i kommanditbolag som innehar en ledande ställning i ett aktiebolag, om personen arbetar i bolaget och ensam eller tillsammans med familjen äger mer än 50 procent av aktiekapitalet eller har motsvarande rösträtt. Personen måste dock äga minst en aktie. Även indirekt ägande beaktas. Företagarnas radannonser Nyland Bokförings- och disponentbyråer Raseborgs Disponent- och Bokföringscentral Ab Hangö-Ekenäs-Karis-Kimitoön VD Tina Grabber, Tfn (019) Åland Bokföring Ålands Företagsbyrå Ab auktoriserad redovisningsbyrå Mariehamn Tfn (018) Fastighetssäkerhet Leakomatic Ab Läckagevarnare mot vattenskador Mariehamn Tfn (018) Österbotten Bokföring Norlic Vasa/Korsholm/Malax Auktoriserad bokföringsbyrå Tfn (06) / (06) Kjell Ahläng, Internettjänster och skräddarsydda programvaror Nyholm Solutions Oy Ab Lomvägen 2, Jakobstad Tfn Översättning Översättningstjänst Bergman Kimovägen 733, Kimo Tfn Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Företagsnyckeln 1/2009

16 Arbetstagares pension enlig skild lag Arbete inom den privata sektorn försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare, ArPL. Enda undantaget från regeln är sjömansarbete. Alla arbetsgivare, såväl sådana med kontinuerliga löneutbetalningar som sådana med tillfälliga anställda, berörs av lagen. De som försäkras enligt ArPL är givetvis löntagare. Men också en tyst bolagsman inom ett kommanditbolag omfattas av denna försäkringsform, förutsatt att han eller hon arbetar inom bolaget och lyfter en lön som når upp den stipulerade gränsen för en försäkring. Arbetande delägare i aktiebolag omfattas av ArPL-försäkringen. Undantaget är personer i ledande ställning som fyller vissa villkor. Den kategorin reds närmare ut i artikeln om FöPL här intill. Det är Social- och hälsovårdsministeriet som fastställer avgiftsprocenten. Försäkringsavgiften betalas dels av arbetsgivaren och dels av arbetstagaren. Avtals- och tillfälliga arbetsgivare Arbetsgivare som kontinuerligt har minst en anställd och regelbundet betalar ut lön går i pensionssammanhang under benämningen avtalsarbetsgivare. Tillfälliga arbetsgivare har endast sporadiskt anställda och den sammanlagda utbetalade summan av löner under ett halvår är högst 7152 euro En arbetsgivare kan inte samtidigt höra till båda grupperna. Försäkringsskyldigheten berör båda slagen av arbetsgivare, men förfaringssättet är lite olika. Avtalsarbetsgivare är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring för de anställda senast inom månaden efter första visa att du är medlem! medlemsföretag märke Från medlemssidorna kan du även ladda ner webbannern Medlemsföretag 2009 till medlemsföretagets egna sidor. Det finns även en tryckfärdig version i fyra färger, som kan användas i publikationer och tidnigsannonser. Även om den lagstadgade pensionsåldern i Finland är 65 år är den genomsnittliga pensionsåldern 59 år. löneutbetalningen. Anställda i åldern år med en lön på minst 49,93 euro per månad omfattas av den lagenliga försäkringen. De anställdas löneuppgifter kan anmälas antingen månatligen eller årligen. Oberoende av anmälningsintervall betalas premien på basen av de anställdas löner. Till skillnad från företagarens fastställda inkomstnivå, som grundar sig på en uppskattning, är det alltså löntagarens verkliga förtjänst som anmäls. Varje anställds lönesumma, grunden för försäkringsavgiften, består av alla beskattningsbara inkomster som löntagaren har. Arvoden för förtroendeuppdrag kan vara ett undantag. De bildar grund för pension endast om mottagaren är anställd av utbetalaren. Givetvis kan utbetalaren också i andra fall, på frivillig basis, ordna med pensionsförsäkring för förtroendevalda. Eventuella över- eller underskott justeras. Underskott avhjälps genom en tilläggsbetalning, överskott kommer till godo vid kommande betalningar. Tillfälliga arbetsgivare betalar månatligen en slutlig arbetspensionsavgift på basen av utbetalda löner. Text: Anne Manner Företagsnyckeln 1/

17 Sjukledighet ingen självklarhet Orden sjukdom och företagare borde inte få sägas på samma dag. Ändå möts de två allt emellanåt. Trots den reella risken är få så förberedda att de har en krisplan färdig, och även om en sådan finns är situationen svår när företagaren eller någon annan nyckelperson sätts ur spel. Vi är mycket sårbara, säger Krister Mård i Jakobstad. För några år sedan drabbades han av diskbråck. Under ett par veckor var han helt arbetsoförmögen, för att sedan sakta bli bättre. Företaget Matservice K Mård kunde visserligen fortsätta sin verksamhet. Anställd arbetskraft skötte allt från varubeställningar till den arbetsplatsbespisning som företaget fortfarande sysslar med. Däremot var det administrativa arbetet, som företagaren själv hade på sin lott, på vippen att helt stanna. Jag sökte aldrig någon ersättning för sjukdomstiden. Istället beställde jag hem mapp efter mapp från kontoret. Min fru agerade kurir. Bland annat faktureringen pockade på uppmärksamhet och manade till aktion. Det var helt enkelt omöjligt för företagaren att lämna arbetet åt sidan. Inte ens en god ersättningsnivå för sjukdomstiden hade hjälpt. Vi bör slå oss ihop Det här är en vardag som alltför många företagare känner igen. Enligt teorin bör en företagare kunna tillfriskna i godan ro, men i verkligheten är vågrätt läge inget en drabbad nyckelperson kan unna sig. Vikten av en krisplan är många medvetna om, men få har en. Även arbetsplatshälsovården har rekommenderat oss att göra en plan. Krister Mård ser samarbete som ett Trots att febertermometern manar till vila, är det få företagare som kan unna sig ett lugnt tillfrisknande. De flesta försöker finna snabb bot och släpar sig ur sängen. bra sätt att förbereda sig för problem. Vi företagare borde slå oss ihop och samordna uppgifter så som reskontra och fakturering. Det är inte bra att fortlöpande, viktiga uppgifter vilar på en persons axlar. Idag är Krister Mårds företag något bättre förberett. De 35 anställda finns på nio olika ställen och även om arbetskraften behövs, kan arbetet fortsätta även när någon tvingas vara borta från arbetet. Men nyckelpersonerna är fortfarande ytterst svåra att avvara. Vi inom företaget kan inte till fullo varandras uppgifter, säger Krister Mård. Krass verklighet Roger Östman i Korsholm var sjukskriven i tre och halvt år. Han drabbades av svår utbrändhet. Han hade vid den tiden en bokföringsbyrå och arbetade upp till 80 timmar per vecka. Visst, han borde ha haft fler anställda än de han hade. Men verkligheten är inte så enkel. Det krävs - som ägare av små och medelstora företag vet - vissa ekonomiska marginaler för att öka arbetsstyrkan. Istället arbetar många företagare överlånga dagar och tar veckosluten till hjälp. Tack vare mina medarbetare kunde verksamheten fortsätta. Alla ansvarade för sina kunder och de anställda övertog mina. Det säger sig självt att både företaget och företagaren, trots att det praktiska arbetet kunde fortsätta, blev lidande. Alla vet också att det i teorin låter klokt att betala högre försäkringsavgifter. Praktiken är annorlunda, konstaterar Östman. Den krassa verkligheten, överlevnaden här och nu, manar till sparsamhet. Idag är Roger Östman arbetsför igen och verkar som både löntagare och företagare. Han driver företaget Östmans Net. Text och foto: Anne Manner 17 Företagsnyckeln 1/2009

18 Arbetslöshetskassan ger trygghet Med trygghet för företagaren som honnörsord fortsätter Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sin verksamhet. Ifjol var medlemsantalet drygt Över 400 företagare får årligen olika ersättningar genom kassan. Ett tvåårigt medlemskap i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT, medger inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet. Dessutom finns möjlighet till utbildningsförmåner både vid risk för arbetslöshet och när den är ett faktum. Under 500 vardagar av arbetslöshet betalar kassan inkomstrelaterad dagpenning. Men även efter det är tryggheten större än för icke-medlemmar. Under de 180 påföljande vardagarna betalar FPA ut grunddagpenning utan behovsprövning. Den arbetslösa kan åta sig kortvarigt arbete eller arbeta på deltid utan att förlora rätten till dagpenning från SYT. Den utbetalda summan blir visserligen lägre, men sammantaget medför arrangemanget ingen risk för ekonomisk förlust. Begreppet arbetslös Företagarnas arbetslöshetskassa re der på sin hemsida ut begreppet arbetslös, med fokus på företagaren. Som arbetslös betraktas en företagare En grundläggande förutsättning för medlemskap i kassan är arbete inom företaget. Enbart ägande räcker inte. I det här sammanhanget jämställs samboende med äktenskap. En företagares sambo, som arbetar inom företaget och är försäkrad enligt ArPL, omfattas av företagarnas arbetslöshetsskydd oberoende om hon eller han äger någon del i företaget. Följande personer kan ansluta sig till SYT: FöPL-försäkrad: yrkesutövare/affärsidkare bolagsman i öppet bolag bolagsman i kommanditbolag ArPL-försäkrad: som arbetar i ett företag som han eller hon äger 50 procent av som äger minst 50 procent av företaget tillsammans med familjen. Med familj avses här en som bor i samma hushåll. Till denna kategori räknas också personer vars familj äger minst 50 procent av aktierna eller motsvarande röstningsmängd. Person i ledande ställning: som äger minst 15 procent av företaget vars familj, boende i samma hushåll, äger minst 30 procent av aktiekapitalet som tillsammans med familjen äger minst 30 procent av aktiekapitalet eller motsvarande röstningsmängd eller beslutanderätt. Tillfälliga avbrott i verksamheten ger möjlighet till inkomstrelaterad dagpenning. som av olika anledningar avslutat sin verksamhet. SYT ser alla orsaker till arbetslöshet som godtagbara. Försäljning, upplösning, konkurs, likvidation, skilsmässa eller avbrott i verksamheten under minst fyra månader kan leda till arbetslöshet. Vid en skilsmässa kan den sökande vara en person som tidigare varit verksam i företaget, men tar sitt pick och pack både privat och ur ett familjeföretag. När en medlem i SYT drabbats av arbetslöshet är första steget fram till ersättning att kontakta arbetskraftsbyrån, eller TE-byrån som instansen numera heter. Om verksamheten läggs på is under en tid, ska företagaren meddela om det till skattebyrån och till försäkringsbolaget. Undantagna är exempelvis företag med säsongbetonad verksamhet. Företagsnyckeln 1/

19 Klart högre dagpenning Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek har ett samband med pensionsförsäkringen. Visserligen kan företagaren anmäla en annan nivå till arbetslöshetskassan än till pensionsförsäkringsbolaget. Men nivån i pensionsförsäkringen fungerar som tak också för arbetslöshetskassan. Grovt räknat är den arbetsrelaterade dagpenningen dubbelt högre än den grunddagpenning som FPA beviljar, om företagarens inkomstnivå är fastställd till euro per år. Företagare som försörjer barn under 18 år får en förhöjd dagpenning. Medlemsavgiften i SYT fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. I praktiken är avgiften ungefär 0,96 2,3 procent av försäkringsnivån. Moderskaps-, vård- och föräldralediga företagare är befriade från avgiften, liksom sjukskrivna och heltidsstuderande. Vid arbetslöshet krävs ingen separat ansökan om befrielse, som i andra fall. Text och foto: Anne Manner Källa: Oberoende av orsaken till att en verksamhet avslutas innebär arbetslöshetskassan en trygghet för den arbetslösa företagaren. Ny väg - nya möjligheter Ansökningstid Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning (Antagning 2010) Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik (Antagning 2010) Det sociala området Radiografi- och strålbehandling (Antagning 2010) Skönhetsbranchen Vård Vasa, Wolffskavägen Byggnadsteknik Elektroteknik Informationsteknik Lantmäteriteknik (Antagning 2010) Maskin- och produktionsteknik Miljöteknik Produktionsekonomi Åbo Det sociala området Formgivning Företagsekonomi Kulturproducentskap (Helsingfors) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete Sjöfart Turism Vård Raseborg Arbetsledning inom byggnadsbranschen Automationsteknik och IT Byggnadsteknik Informationsbehandling Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering (Esbo) Skogsbruk och miljö Yrkeshögskolan Novia, Ansökningsbyrån tfn (06) , 1 9 Företagsnyckeln 1/2009

20 Oseriösa företag ett ökande problem Under de senaste åren har företag som sänder ut blufffakturor eller som annars använder sig av tvivelsaktiga affärsmetoder ökat. Under fjolåret var bl.a Directa Oy ett av de företag som ställde till bekymmer i många företag. Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har konstaterat att Directa Oy:s marknadsföring strider mot god affärssed. Directa Oy erbjuder sina företags registertjänster på internetsidorna och Tjänsten marknadsförs åtminstone per telefon. Enligt Opinionsnämnden för affärssed har Directa Oy i sin marknadsföring underlåtit att informera om de för företagen viktiga komponenterna, som berör prissättningen av tjänsten. Därför har företagen kunnat få en felaktig uppfattning om hur tjänstens pris bildats. En marknadsföring av denna art är vilseledande och strider mot god affärssed. Opinionsnämnden för affärssed anser att ett med sanningen överensstämmande uttryck kan vara vilseledande om en för ärendets utredning viktig information samtidigt undanhålls. Att låta bli att ge en viktig information kan innebära att mottagaren får en felaktig bild av den marknadsförda nyttighetens kvalitet, pris och övriga egenskaper. Företagarna i Finlands rådgivningstjänst har fått kontakter från olika företag som alla varit relaterade till Directa Oy:s olämpliga sätt att procedera. Hur göra om du anser att du har blivit lurad eller vilseledd? När ska du använda nedanstående råd? Svar: När du har accepterat något per telefon eller skrivit på en beställning, men känner dig vilseledd eller lurad. Har du accepterat ett erbjudande skriftligen eller muntligen, men känner dig vilseledd eller lurad, så följer du nedanstående oavsett vad du gjort tidigare. För vem gäller råden? Svar: Råden är avsedda för juridiska personer (bolag, förening, stiftelse, stat, kommun m.fl) men inte privatpersoner. Privatpersoner hänvisas till den kommunala konsumentombudsmannen. Observera att det är företagets sätt att sälja in en tjänst eller produkt i det aktuella fallet som ska avgöra om ett eventuellt motsättande mot betalningsansvar ska ske. Informera gärna och sänd en kopia av orderbekräftelsen eller fakturan till din lokala företagarorganisation. Skriv därefter någon av följande tre punkter direkt på det underlag (faktura eller orderbekräftelse) som du fått från säljföretaget. 1. Jag motsätter mig betalningsansvar på grun av på vilseledande uppgifter. Ifall det gäller ett utländskt företag skriver du följande: Reject payment due to misleading information 2. Företagarna i Finland är informerade. Ifall det gäller ett utländskt företag : Federation of Finnish Enterprises has been informed 3. Ifall det gäller ett utländskt företag är det skäl att göra en polisanmälan. När polisanmälan gjorts skriver du: Complaint will be filed to the police Skriv under INGA OMSTÄNDIG- HETER din namnteckning på underlaget och FÖR INGA samtal per telefon med säljföretaget! Polisanmälan skickar du till närmaste polismyndighet. I första hand faxar du bestridandet till säljföretaget och en kopia till din lokala företagarorganisation. Ifall säljföretaget saknar fax eller om den inte fungerar, kan du skicka bestridandet med vanlig post. (sänd inte som rekommenderat brev). Ifall det kommer ytterligare krav eller liknande från säljföretaget ska dessa också bestridas genom att skriva ej beställt på underlaget. Ifall det gäller ett utländskt företag, skriv : not ordered. Skicka ett exemplar till företaget och ett till din lokala företagarorganisation. Observera att endast medlemmar i Företagarna i Finland som kan erhålla ytterligare rådgivning per telefon! Text: Peter Östman Företagsnyckeln 1/

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64

Så här blir du företagare. Företagarnas egen organisation. Lokalföreningar 397 Regionala organisationer 20 Branschorganisationer 64 Så här blir du företagare Du behöver en bra idé. Grunda ett företag. Förverkliga med iver. Fortsätt med passion. Företagarna i Finland hjälper under företagandets olika skeden. Företagarnas egen organisation

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund och information om ändringar i pensionsavgifterna 2019 och 2020

Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund och information om ändringar i pensionsavgifterna 2019 och 2020 1 (7) Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund 2018 2019 och information om ändringar i pensionsavgifterna 2019 och 2020 Allmänt Sammandrag av ändringarna i avgiftsstrukturen

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och aktuellt från LPA Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 Företagshälsovården för lantbruksföretagare, historia Lantbruksföretagarna har frivilligt

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer