Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009"

Transkript

1 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens aktörer fostras vid YES-centren FC på riksdagsbesök s. 6 Företagarnas Centraldelegation rf

2 Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen kärnkraft. Vi värmer och lyser upp skolor, daghem, bibliotek och andra offentliga lokaler i majoriteten av våra svenska kommuner. Utöver detta har också företag och hushåll valt att ta med den miljövänliga elen hem. Bra el till otroligt bra priser Nu etablerar vi oss i Finland, och vi vänder oss till dig som bryr dig om miljön, till dig som är en ansvarstagande företagare. De andra elbolagen säljer och producerar enorma mängder kraft med hjälp av fossila bränslen. Det gör inte vi. Kraft&Kultur leverar miljövänlig el till konkurrenskraftiga priser. Vår rena el din konkurrensfördel Du väljer framtid vad väntar du på? När du väljer vår rena el visar du att ditt företag är miljömedvetet; en bra konkurrensfördel för dig. Kontakta oss redan i dag, så har du gjort en högst konkret handling för en bättre miljö. Byt till Kraft&Kultur För en konkurrenskraftig offert på el endast från vind- och vattenkraft e-posta till eller ring Kraft&Kultur Fredsgatan Vasa, Finland Du väljer framtid. Det är därför allt fler väljer Kraft&Kultur ett energibolag som kämpar för miljön.

3 LEDARE Ökad service för svenskspråkiga företagare Under många år har företagarna i de svenska bygderna strävat efter mera resurser för att öka den svenkspråkiga servicen, både kvalitativt, men även kvantitativt. Servicen idag har i huvudsak förtjänstfullt skötts av Företagarnas Centraldelegation som bl.a svarat för utgivningen av Företagsnyckeln. Tack Kurre Häggblad för långt och hängivet arbete för oss alla företagares bästa. I Södra Finland har Södra Finlands Företagare som en del av FC skött den svenskspråkiga servicen. Thomas Palmgren har från FiF:s (Företagarna I Finland) sida använt 25% av sin kapacitet för den svenskpsråkiga servicen. Tack Thomas, 25% är nog i underkant. NU BLÅSER NYA VINDAR. FiF har anställt en ombudsman på heltid för att betjäna hela det svenskatalande företagarfältet. Han heter Max Lindholm, 33 år och jurist och har börjat sitt jobb Han kommer även att ansvara för ett tvåspråkigt projekt riktat till unga företagare. FC:s anhållan om direkt medlemskap i FiF har godkänts av FiF:s styrelse i januari Detta formaliserar och förstärker FC:s ställning inom FiF. Utskottet har 9 medlemmar som representerar de svenska regionerna inom FiF. Därutöver deltar ÖF:s Peter Östman och SFF:s Thorbjörn Sirén som sakkunniga. Ombudsman Max Lindholm fungerar som sekreterare. Utskottets uppgifter på kort sikt kommer att vara, utreda och klart definiera behovet av svensk service inom FiF skapa en verksamhetsstrategi och arbetsfördelning mellan FiF och regionerna i en situation med ökade resurser för verksamheten skapa en informationsstrategi gällande alla svenska media säkra informationsflödet mellan FiF:s styrelse och fältet och vice versa. i brådskande ordning uppgöra plan och förverkliga förnyandet av FiF:s svenska webbsidor uppgöra ekonomiplan baserad på godkända planer samt även öka aktiviteten för anskaffande av utomstående finansiering Bästa vänner. Vi har idag ett bättre läge än någonsin att kraftigt förbättra servicen för de finlandssvenska företagarna, och därigenom förbättra förutsättningarna för lönsam företagsverksamhet. Dessutom kan vi genom mera information locka både unga och äldre att ta steget till att bli företagare. Det är åter en gång företagandet som till stora delar kan leda landet ur en ekonomisk kris, genom att skapa nya, men även trygga de nuvarande arbetsplatserna. Med varma företagarhälsningar Hasse Åhman Kontaktuppgifter till FiF-utskottets medlemmar finns på annan plats i denna tidning och FC:s styrelse kommer i nästa nummer. Den styrelseplats som FC redan tidigare haft innehas nu av undertecknad Hasse Åhman och statusen i styrelsen är dels ansvarig för den svenska verksamheten inom FiF och ordförande för ett HELT NYTT utskott inom FiF:s styrelse med statusen den svenska verksamheten, har grundats i januari Hans Åhman, Ordförande för Företagarnas Centraldelegation och FiF:s styrelses utskott för den svenska verksamheten. 3 Företagsnyckeln 1/2009

4 INNEHÅLL 6-9 FC besökte riksdagen FC besökte riksdagen i början av december. Syftet med besöket var att belysa problem i anknytning till företagande och näringslivsfrågor. Delegationen överlämnade en lista på olika problemområden och ville samtidigt kort höra riksdagsledamöternas åsikt i ärendena. 10 FiF:s svenska utskott Den 2 februari konstituerade sig det svenska utskottet som valdes av FiF styrelse den 20 januari. I utskottet sitter representanter för alla de svenska regionerna inklusive Åland. 12 Ny svensk ombudsman på FiF Se över din framtida trygghet Företagarnas pensionsförsäkring kan till vissa delar verka förvirrande. I artikeln om FöPL reder vi ut vem som omfattas av lagen om företagarnas pensioner. Som kort jämförelse granskar vi ArPL, för att reda ut vem som ska försäkras som löntagare. Två företagare som vet skillnaden mellan teori och praktik då det gäller företagarens sjukledighet, bidrar med korta kommentarer i anslutning till pensionsförsäkringarna. Företagarnas egen arbetslöshetskassa presenteras. 20 Oseriösa företag ett ökande problem Framtidens aktörer fostras vid YES-centren I augusti 2008 grundades YES-centran för företagsamhetsfostran i 9 landskap i Finland och detta år kommer många fler att grundas. YES-centren hjälper lärare i grundskolans högre klasser, gymnasier och yrkesutbildningen på andra stadiet med olika tjänster att förverkliga företagsamhetsfostran i praktiken Så blir du effektivare som företagare Kommunerna bör granska sin näringslivspolitik Elever i yrkesträning Många människor med utvecklingsstörning söker arbete på den öppna arbetsmarknaden. De är som alla andra, men behöver mer stöd i vardagen.

5 INNEHÅLL Mässkalendern Ger gamla kläder nytt liv Vi på Google kan statistik Företagsbilen Provkörning av nya Opel Insignia, Årets bil i Europa 2009 Hybridsportbil räddar bilfabriken i Nystad Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Skärpta krav för nya krocktestbetyg Bilnotiser Södra Finland Fritt fram med Stephan och Staffan... Stephan Rantala leder nu SFF Företagarna reser till Oslo Åland Floridaprofessor gav åländska entreprenörer affärsplanstips Dags att utse Årets Företag 2009 Företagsamhetens år Notiser Österbotten Råd på vägen mot egna mål Årets företag 2008 ensamt i sitt slag Första pris för energi och visioner Kvinnlig företagarresa till Stockholm Företagsnyckeln - språkrör för Finlands Svenska företagare sedan 1997 Chefredaktör: Peter Östman Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thorbjörn Sirén Tfn Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Korsnäs Företagare Närpes Företagare Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening Ålands Köpmannaförening Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Tfn (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2009 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

6 Företagarnas Centraldelegation besökte riksdagen Besöket var ett bevis på hur viktigt det är med informationsutbyte mellan företagare och beslutsfattare. På bilden från vänster: Bjarne Kallis, Ulla-Maj Wideroos, Anna-Maja Henriksson, Björn Lindqvist, Christian Sjöstrand och Thorbjörn Sirén. Företagarnas Centraldelegation besökte riksdagen i början av december. Syftet med besöket var att belysa problem i anknytning till företagande och näringslivsfrågor. Delegationen överlämnade en lista på olika problemområden och ville samtidigt kort höra riksdagsledamöternas åsikt i ärendena. Svenska riksdagsgruppen fungerade som värd under besöket. I mötet deltog också riksdagsledamöterna Elisabeth Nauclér från Åland, Anna- Maja Henriksson och Bjarne Kallis från Österbotten samt Kimmo Sasi från Tammerfors. Sfp:s gruppordförande Ulla-Maj Wideroos hälsade delegationen välkommen och konstaterade att det troligen gått tio år sedan en svenskspråkig företagardelegation senast uppvaktat riksdagsmännen. Det är en sak som FC lovade att ändra på. Delegationen bestod av Dick Jansson och Jonny Mattsson från Ålands Företagareförening och Johan Lindholm från Ålands Köpmannaförening, Dan Örndahl, Lena Lithén, Lars Jokela, Ann-Christin Wik och Peter Östman från Österbottens Företagarförening, samt Hans Åhman, Björn Lindqvist, Stephan Rantala, Thorbjörn Sirén och Thomas Palmgren från Södra Finlands Företagarförening. Reformen av momsbeskattning på bilar ökar kostnaderna för företagen VD Peter Östman gav en kort presentation av Företagarnas Centraldelegation (FC) och dess verksamhet. Inför mötet hade en agenda uppgjorts bestående av aktuella problem i anknytning till företagande och beskattning, efter att FC hade kontaktats av företagare inom bl a transport- och företagssektorn. Momsbeskattningsreformen på bilar medför tilläggskostnader för företagen, eftersom momsavdraget kommer att minska med euro per bil, beroende på prisklass. Ändringen medför tilläggskostnader för bl a biluthyrningsföretag, transportföretag och företag inom servicebranschen. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson konstaterade att lagändringen redan hunnit träda i kraft och att det är för sent att ingripa. Kallis och Wideroos, båda medlemmar av riksdagens skattedelegation, konstaterade att det länge pågått påtryckningar från EU-håll om att Finland bör frångå systemet med dubbelbeskattning av bilar och därför ansåg skattedelegationen sig inte ha något annat val än att verkställa förändringen. Förutom FC har också Företagarna i Finland har påpekat de ökade kostnaderna som reformen Företagsnyckeln 1/2009 6

7 innebär och att man därför bör kompensera det minskade momsavdraget med en gradvis sänkning av bilskatten. För tidig redovisningsdag för förskottsskatter och moms Lagpaketet om skattekontot har varit på remiss och bereds som bäst av regeringen. Målet är att ta skattekontot i bruk för de skatters vidkommande som betalas på eget initiativ vid ingången av Enligt nuvarande praxis redovisar företagen löneförskottsskatter och socialskyddsavgifter den 10 varje månad. Momsredovisningen görs den 15 varje månad. Enligt förhandsinformation har skatteförvaltningen föreslagit att den 10:e dagen i varje månad skulle bli gemensam redovisningsdag för både företagens löneförskottsskatter, socialskyddsavgifter samt moms. Peter Östman påpekade att både företag och bokföringsbyråer redan med nuvarande redovisningstider kämpar med en alltför snäv tidtabell för att hinna få redovisningarna inlämnade inom utsatt tid. En tidigareläggning av momsredovisningen kommer att medföra mera övertidsarbete för bokföringsbyråerna, vilket medför ökade kostnader för företagen. Därför bör redovisningsdagen för skatter och avgifter hellre skjutas framåt, istället för att man verkställer de föreslagna planerna om en tidigareläggning av momsredovisningen, påpekade Östman. Företagarna i Finland har föreslagit den 12 istället för den 10 som redovisningsdag. FC har kontaktats av flere bokföringsbyråer, vilka föreslagit att den 15:e dagen i månaden som redovisningsdag. Kallis och Wideroos lovade undersöka problematiken kring redovisningstiderna och eventuellt se ifall man kunde senarelägga datumet och på så vis underlätta arbetsbördan för bokföringsbyråerna. olägenheter som entreprenörerna framfört. Risken är uppenbar att företag som länge verkat och byggt upp en infrastruktur för verksamheten slås ut från marknaden ifall kommunerna plötsligt väljer att övergå från avtalsbaserad avfallstransport till kommunalt ordnad transport. Företagare inom branschen förespråkar en ändring av avfallslagen, men riksdagsledamöterna ansåg att ärendet är en kommunal fråga och som skall lösas inom kommunerna. Ett svar som knappast avfallstransportörerna låter sig nöjas med. Företagare behandlas annorlunda än andra medborgare Det finns många exempel på hur företagarna i Finland ännu behandlas ojämlikt och inte har rätt till samma förmåner som vanliga medborgare. I diskussionen lyftes bl a fram ett exempel gällande reglerna för alterneringsledighet. Varför skall en make som fyllt 60 år och som är gift med en företagare inte vara berättigad till alterneringsledighet med tillhörande förmåner? Makan äger 50 procent av företaget. Maken har ingen andel i bolaget men arbetar på heltid i bolaget och bor i samma hushåll som sin hustru. Måste makarna skilja sig eller flytta till separata hushåll för att berättigas det som vanliga löntagare har rätt till? Ett annat exempel på ojämlikhet är när moderskaps- och föräldralediga företagare får sänkt ersättning för hela ledigheten ifall personen har biinkomster i form av till exempel arvoden för kommunala förtroendeuppdrag. Detta är diskriminerande och missgynnar deras deltagande i det demokratiska samhället. Detta är ett klassiska exempel på hur företagare i vissa lägen fortfarande är andra klassens medborgare i jämförelse med vanliga medborgare. Ingen av riksdagsledamöterna ville svara på frågorna genast. FC ser därför fram emot skriftliga spörsmål i frågorna. Varför publicerades bokföringsnämndens anvisningar senare på svenska? Ålands Företagareförenings representanter Dick Jansson och Jonny Mattsson informerade om hur det gick till när den senaste revideringen av Bokföringsnämndens anvisningar hösten publicerades på hösten Anvisningarna för uppgörande av resultat- och balansräkning publicerades forts. nästa sida Problem med upphandling av avfallstransporterna Under besöket diskuterades också problem som föranleds av den nuvarande avfallslagen. Nuvarande lag möjliggör två alternativa upphandlingssystem i kommunerna. Man kan välja avtalsbaserad avfallstransport eller kommunalt ordnad transport. FC framförde de Lars Jokela, Peter Östman, Lena Lithén och Dan Örndahl från Österbottens Företagarförening deltog i FC:s möte på riksdagen. 7 Företagsnyckeln 1/2009

8 på finska den på Bokföringsnämndens hemsida. Den svenska översättningen dröjde nära tre månader, till den Anvisningarna för koncernbokslut publicerades den på finska medan den svenska översättningen publicerades först den Notabelt är att de svenska dokumenten daterats lika som de finska, något som ger sken av att de publicerats samtidigt, vilket de facto inte var fallet, påpekade Mattsson. Förseningen innebar att de svenskspråkiga företag som skulle göra upp bokslut för 2006 tvingades vänta en och en halv månad innan rättsläget var klarlagt på deras modersmål. Dick Jansson ansåg att dessa anvisningar borde ha publicerats samtidigt på landets båda officiella språk. Det är fråga om de svenskspråkiga företagarnas rättsskydd, eftersom lagstiftningen gäller alla, oberoende av språk. Vi anser att de nya anvisningarna borde ha funnits tillgängliga på svenska allra senast i början av 2007, sade Jansson. Skattegränsbyråkratin mot Sverige och övriga EU måste få en lösning Dick Jansson, Åland, tog även upp svårigheterna med att få den finska tullen och finansministeriet att arbeta för en förenkling av skattegränsbyråkratin mot Sverige och övriga EU. Han efterlyste därför ett ökat engagemang från riksdagsmännen i frågan. De finländska myndigheterna måste aktivt medverka till en lösning eftersom de sitter på sakfrågan. Passiviteten förorsakar betydande merkostnader. Skattegränsen har under drygt 11 år kostat företagen 76 miljoner euro. Att frågan måste upp på högre nivå bekräftades av att riksdagsmännen, förutom Elisabeth Nauclér från Åland, inte sade sig inte känna till problemen. Endast Finland och Schweiz kräver skyddsrum Bestämmelserna för byggande av skyddsrum i större fastigheter saknas på svenska vilket skapar svårigheter för byggentreprenörer och byggherrar. Här finns beslut på att bristen ska åtgärdas, men av byråkratiska orsaker kommer det att dröja till FC påpekade att kravet på skyddsrum bör avskaffas. Finland är idag ensamt i EU om dylika krav och i övriga Europa är det bara Schweiz som har motsvarande lagstiftning. Utebliven eller mycket försenad översättning av kollektivavtal Översättningen av de allmänt bindande kollektivavtalen till svenska på arbetsministeriets försorg har tidigare skötts så att en prioritetslista gjorts upp av arbetarskyddsdistrikten i samarbete med företagarorganisationerna. Till följd av ministeriereformen, då arbetsministeriet och handels- och industriministeriet blev arbets- och näringsministeriet, har också översättningen av 2007 års kollektivavtal till största delen uteblivit helt. Många avtal trädde i kraft i juni 2007 och ytterligare ett stort antal i oktober Dick Jansson påpekade att merparten är ännu inte översatta, trots att det gått ett och ett halvt år. Orsaken uppges Från vänster: Dan Örndahl, Lars Jokela, Peter Östman, Stephan Rantala, Johan Lindholm samt Dick Jansson. Företagsnyckeln 1/2009 8

9 vara att kollektivavtalsfrågorna överförts till social- och hälsovårdsministeriet och att deras resurser inte varit tillräckliga. Nu har det gått ett år sedan behörigheten överfördes, men några konkreta åtgärder har ännu inte kunnat noteras. Följden är att tusentals företagare och deras personal lever i ovisshet om vad som överenskommits för deras del och vilka regler som trots detta gäller dem och deras anställningsförhållanden. Detta är oacceptabelt i en rättsstat år 2008, påpekade Dick Jansson. Riksdagsledamöterna Anne-Maja Henriksson och Elisabeth Nauclér var väl införstådda med problematiken och lovade fortsätta påtryckningarna för att snabba på översättningar av Thorbjörn Sirén i samspråk med riksdagsledamot Henriksson. svenskspråkigt material inom berörda ministerier. Riksdagsledamöterna konstaterade att översättningar och service på svenska vilka saknas, trots att det är lagstadgat, är en allvarlig brist och måste åtgärdas oberoende av kostnaderna. Elisabeth Nauclér påpekade att justitiekanslern klart uttalat att det är statens ansvar att översätta dylika anvisningar och kollektivavtal och att det inte är möjligt att undandra sig ansvaret. Företagarnas Centraldelegations ordförande Hans Åhman tackade riksdagsledamöterna för mötet och visat intresse. Besöket var åter en gång ett bevis på hur viktigt det är med informationsutbyte mellan beslutsfattare och företagare och därför kom man överens om att sträva till regelbundna årliga träffar. Text: Peter Östman SVENSKA UTSKOTTET I FIF 2009 Hans Åhman, ordförande Tu-Vi Oy Ab Sanitärgatan 4 A 4, Helsinfors Tfn , Stephan Rantala Nylands Företagare / SFF Pro Active Oy Ab Teknikvägen 12, Esbo Tfn (09) , Dan Örndahl Kust-Österbottens Företagare / ÖF Prima L.Ö.V. fastigheter Ab Handelsesplanaden 16 E, Vasa Tfn (06) , Rafael Nummela Kust-Österbottens Företagare / NF Rackman Ab Oy Skrattnäsvägen 904, Pjelax Tfn (06) , Yngve Rosenback Sydösterbottens Företagare Autonova Mellangärdsvägen 196, Tjöck Tfn (06) , Per Nilsson Mellersta Österbottens Företagare Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 17 Seltisbackavägen 6, Karleby Tfn (06) , Staffan Sundström Egentliga Finlands Företagare Tili Sydwest Oy Ab Strandvägen 16 A 2, Pargas Tfn (02) , Marianne Carlson Helsingfors Företagare Ideo Business Training - IBT Finland Oy Mannerheimv. 134, Helsingfors Tfn (09) , Dick Jansson Ålands Företagareförening SAJ Instrument Ab Pb 1760, MARIEHAMN Tfn (018) , Experter Peter Östman Kust-Österbottens Företagare / ÖF Sandögatan 6, Vasa Tfn (06) , Thorbjörn Sirén Södra Finlands Företagarförening Mannerheimgatan 9-11 A, Borgå Tfn (019) , Max Lindholm, sekreterare Mannerheimv. 76 A Helsingfors Tfn (09) , Läs om svenska utskottet på nästa sida! 9 Företagsnyckeln 1/2009

10 Startskottet har gått för FiF:s svenska utskott Den 2 februari konstituerade sig det svenska utskottet som valdes av FiF styrelse den 20 januari. I utskottet sitter representanter för alla de svenska regionerna inklusive Åland, som ordförande fungerar Hans Åhman från Grankulla och Dan Örndahl från Korsholm valdes till viceordförande. Som sekreterare fungerar den svenska ombudsmannen Max Lindholm. FiF:s svenska utskott.övre raden från vänster: Stephan Rantala, Max Lindholm, Kari Hiltunen, organisationsdirektör FiF, Dick Jansson, Peter Östman, Per Nilsson, Yngve Rosenback, Thorbjörn Sirén, sittande: Hans Åhman, Marianne Carlsson, Dan Örndahl. Under det första mötet klargjordes utskottets uppdrag, inleddes diskussionerna kring utskottets mission och beslöts att tjänstemännen genast sätter igång sitt inbördes samarbete för att skapa förutsättningar för ett bra resultat. Grunden är redan lagd Många är euforiska över att det svenska utskottet kommit till stånd och att man fått en svenskspråkig ombudsman, men det betyder inte att allting börjar från noll. Under årens lopp har det gjorts oerhört mycket arbete för de svenskspråkiga, både inom regionorganisationerna ÖF och SFF men även inom FC, Företagarnas Centraldelegation, som bland annat ger ut den här tidningen FöretagsNyckeln. Det arbetet har inte varit förgäves och det kan inte heller förnekas, men nu får vi tack vare tilläggsresurser möjligheter att utveckla den redan nu befintliga servicen och producerar både nya serviceformer och skolningar men framförallt få en central administrerad koordinering och bättre ekonomiska förutsättningar. Framgång förutsätter dialog Under de två första åren av det svenska utskottets arbete, skall man inte bara organisera den svenska servicen, man skall också ännu aktivare öppna en dialog för att kunna hitta nya verksamhetsformer och nya grepp. Den svenska verksamheten skall inte bara vara samma som den finska men samma på svenska. Den skall vara aktuell, aktiv, inspirerande och nydanande. Den skall tillmötesgå de behov som de svenskspråkiga företagarna har och beakta att behoven ingalunda är det samma i alla regioner - de svenskspråkiga företagarna är en synnerligen heterogen och blandad grupp. Webben central Tillgången på svenskspråkig information är av central betydelse. Av den orsaken kommer man att omedelbart se till att de svenska sidorna på företagarportalen uppdateras och utvidgas. Det betyder inte att de regionala portalerna som ÖF och SFF upprätthåller skall försvinna, de skall tvärtom utgöra de lokala och regionala komplement som en välfungerande portal behöver och skall aktivt länkas till varandra. Mycket av det material som idag finns på de olika websidorna kunde aktivare utnyttjas i andra regioner. Denna koordineringsfunktion är en viktig del i arbetet. Medlemmar från alla regioner Medlemmarna i utskottet är Hans Åhman, Grankulla Företagare, ordförande, Dan Örndahl, Kust-Österbottens Företagare, viceordförande, Stephan Rantala, Södra Finlands Företagarförening, Staffan Sundström Egentliga Finlands Företagare, Marianne Carlsson Helsingfors Företagare, Dick Jansson Ålands Företagarförening, Rafael Nummela Kust-Österbottens Företagare, Yngve Rosenback Syd- Österbottens Företagare samt Per Nilsson Mellersta Österbottens Företagare. Som utskottets sakkunniga fungerar Peter Östman ÖF och Thorbjörn Sirén SFF. Text: Thorbjörn Sirén Företagsnyckeln 1/

11 Riksomfattande medlemsförmåner använd medlemsförmånerna spara pengar! Mera information om de förmåner som våra samarbetspartners erbjuder får du från yrittajat.fi medlemssidor. Inskrivning sker med ditt eget medlemsnummer. Regionala förmåner och rådgivningstjänster även från din egen regionorganisation! MedleMstjänsterna finns på yrittajat.fi sidorna. Se mellanbladet Suomen Yrittäjät och på dessa sedan Palvelut jäsenyrityksille > jäsenedut. Hotell- och konferenstjänster Best Western-hotellen i Finland erbjuder en rabatt på 15 % på sina listpriser. Kedjans hotell i Baltikum och Polen erbjuder också rum till medlemspris. Prisuppgifter och bokningar avgiftsfritt servicenummer Företagarna i Finlans kundkod (online- och telefonbokningar). Ytterligare information Hotel arthur: rabatt 20 % på reguljära rumspriser från måndag till fredag samt 10 % rabatt på à la carte-priserna på Restaurang Arthur. Ytterligare information Prisuppgifter och bokningar tel. (09) eller e-post Medlemsförmåner på övernattningar på alla Choice-hotell i finland. Prisuppgifter och bokningar: Hotel Pilotti, Vanda, tel. (09) , Hotel Santa Claus, rovaniemi, hotelsantaclaus.fi tel. (016) ja Hotel Isovalkeinen, Kuopio, tel. (017) Ytterligare information Hilton scandic: rabatter till medlemmar 5 50 % på normalpriser. Förmåner också i övriga Norden och i de baltiska länderna. Avtalsnumret d skall uppges vid bokning. Prisuppgifter och bokningar: scandic tel (alla nordiska länder) Hilton Fiskartorpet tel. (09) , Helsinki Strand tel. (09) ja Helsingfors-Vanda Airport tel. (09) Ytterligare information eller Parkering Båtresor lentoparkki oy vid Helsingfors-Vanda flygfält ger Företagarna i Finlands medlemmar 15 %:s medlemsrabatt på normala parkeringspriser. Adress: Datavägen 4, Vanda. Prisuppgifter 24 h telefontjänst (09) Ytterligare information Båtresor till medlemspris beroende på resmålet och tidpunkten för resan. rabatten kan vara upp till 50 %. Viking Lines försäljningstjänst (1,64 /mottaget samtal + lna/msa) reguljära resor skall reserveras på medlemsföretagets namn, ge Företagarnas i Finlands kundnummer , när du bokar resan nämn att du är medlem och ge rabattkoden. Prisuppgifter, rabattkoder och bokningar för medlemmar på medlemssidorna i webbtjänsten online-kryssningsbokningar på Som medlem i Företagarna i Finland kommer du direkt på silvernivån i stamgästprogrammet Club One. Ytterligare information och registrering i Club Onestamgästprogrammet genom medlemssidorna i webbtjänsten yrittajat.fi. På silvernivån får du 20 %:s rabatt på normalpris produkterna. Dessutom får silverkunderna en rabatt på 35 % på resor med normalpris som förhandsbokningsförmån. Specialvillkor gäller för denna förmån. Rätten till förändringar förbehålls. Ytterligare information se Prisuppgifter och bokningar Club One -telefon (1,64 /mottaget samtal + alltid lna/msa). kredit- och riskhantering suomen asiakastieto oy erbjuder medlemmar avtalsmedlemskap och skräddarsydda företagarrapporter till medlemspris. Du kan registrera dig som medlemsförmånskund i webbtjänsten yrittajat.fi. Medlemsförmån 1 personligt användar-id till webbtjänsten och två förmånliga företagarrapporter. Ytterligare information tel (3,35 /min + pvm). söktjänster mobiltelefons- och datakommunikationstjänster e-postskydd elektricitet fonecta finder hundra Finder sökningar per månad avgiftsfritt. Du kan använda Finder avgiftsfritt när du loggar in på webbtjänsten med ditt medlemsnummer. rådgivning och tekniskt stöd telefon (8 16) eller Vårt samarbete med Företagarna i Finland fortsätter, och vi erbjuder medlemmarna omfattande, prisvärda förmåner på våra mobiltelefons- och datakommunikationstjänster. Ytterligare information eller tel d-fence oy erbjuder medlemmar en kontinuerlig rabatt på 20 % på sina månadsavgifter. En helhetslösningför avvärjande av skräppost. Du kan testa tjänsten avgiftsfritt på adressen: sytilaus. Ytterligare information eller tel. (09) skapat energia erbjuder medlemmar konkurrensutsättning för elanskaffning och experttjänster till avtalspris. Medlemsförmånen lämpar sig för företag vars årliga elkonsumtion är minst kwh. avtal och ytterligare information: du kan ingå ett avtal genom att ringa till vår kundservice eller med e-post Biluthyrning Medlemmar får 15 % rabatt på de priser som anges på webbplatsen på alla biluthyrningar i Finland. Rabatten gäller även alla erbjudanden, men inte tilläggstjänster. En medlemsföretagare kan alltid hyra en bil till ett förmånligare pris än dagens officiella pris. När du gör beställningen, nämn att det är fråga om FiF s medlemsförmån. Visa ditt medlemskort, när du hämtar bilen. Ytterligare information och reserveringar tel företagarna i finland mastercard företagarna i finland MasterCard -kort får du räntefri betalningstid på ditt företags inköp och du har pengar till ditt förfogande upp till den överenskomna brukslimiten för ditt företag. Kortet beviljas av Nordea Bank. tilläggsuppgifter tel. (09) eller försäkringar fennias förmåner för medlemmar förnyas och utvidgas De nya medlemsförmånerna erbjuder lösningar för försäkring av företagsverksamheten samt företagarens familj och hem. Närmare information om medlemsförmånerna och försäkringarna får du på adressen suomenyrittajat eller genom att ringa till Företagarservicen på Det finns mera information om medlemsförmånerna även på medlemssidorna i webbtjänsten Bränsle och brännolja Rabatt på neste oils trafik- och automatstationer med Neste Oil Företagskortet. På bensin och bränsle är rabatten 2,5 cent/liter (inkl. moms). Rabatten beviljas i samband med faktureringen och den gäller inköp i Finland. Rabatten gäller inte Neste Oil Express-automatstationer. Ytterligare information och ansökningar om företagskortet: Neste Oil Kundtjänst, telefon eller Med euroshell Företagskortet på 2,1 cent/liter (inkl. moms) rabatt på Shellbensin och -diesel. Inköp på Shell Express-automater berättigar inte till rabatt. Beställa en euroshell-företagskortsansökan per telefon eller med serviceblanketten på vår webbplats. Skriv koncernnumret 2130 nere till höger på blanketten. Ytterligare information och euroshell-företagskortansökningar tel eller På shell thermo brännsolja rabatt 2 cent/liter (inkl. moms) beräknat på marknadsprisnivån för egnahemshandeln. Minimimängden vid engångsleverns är 1000 liter. Ytterligare information och beställningar på Lämpöpuistos avgiftsfria kundservicenummer st1-företagskortet St1-produkternas priser (automat och servicestationer): bensin och diesel 2,35 cent/liter (inkl. moms). Ytterligare information på det avgiftsfria servicenumret eller e-post Dessutom får medlemmar st1 Brännolja till specialpris. Ge Företagarna i Finlands medlemsnummer när du gör beställningen och nämn att det är fråga om en medlemsförmån. Minimimängden vid engångsleverans är 1000 liter. Beställningar teboil företagskortets rabatter: bensin och dieselolja 2,69 cent/liter (inkl. moms) smörjmedel (10 l och mindre kärl), bilkemikalier och biltvätt 10 %. Rabatterna räknas på de gällande priserna på stationen. Med medlemskortets magnetband är rabatten 1,7 cent/liter på bensin och dieselolja samt 10 % på Teboil smörjmedel (inte kärl på över 10 l). Förmånerna gäller inte på nettoprisbaserade Teboil Express-automatstationer eller D-automatstationer. Ytterligare information servicenummer och Medlemmar får 1 cent/liter (inkl. moms) rabatt på teboil Brännolja beräknat på marknadsprisnivån för egnahemshandeln. När du gör en beställning, uppge ditt medlemsnummer i Företagarna i Finland och nämn att det är fråga om en medlemsförmån. Minimimängden vid engångsleverans är 1000 liter. Beställningar Tilaukset på finska företagarna i finland PB 999, Helsingfors telefon (09)

12 Max fart på den svenska skutan i FiF Från början av februari har Företagarna i Finland en ny svensk, heltidsanställd svensk ombudsman, 33 åriga Max Lindholm, jur. kand. från Helsingfors. Max uppdrag är att tillsammans med det nya svenska utskottet koordinera, utveckla och utöka servicen för de svenskspråkiga medlemmarna inom Företagarna i Finland. Bakgrund inom Finsk handel Max har sina unga år till trots hunnit jobba med en hel del som ger god vägkost för hans nya krä vande uppdrag. Han kom till FiF från förbundet för Finsk handel, där han haft ett mångfacetterat uppdrag och ansvarat för handelsrättsfrågor samt för de internationella frågorna som sekreterare för det Handelspolitiska utskottet. Före det jobbade han på biståndsavdelningen vid Utrikesministeriet och på Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Han har även varit aktiv inom både scouterna, Röda Korset, Handelsgillet i Helsingfors och otaliga andra föreningar. Han är en glad kille som förutom att han talar 7 språk, även gillar både sång och livets glädjeämnen. Hans passion är livet - han vill att vi alla skall känna för det vi gör, att vi gör det vi gör med stark motivation och med brinnande intresse. Det är även vad han lovar göra i FiF, vara en arbetshandske för de svenskspråkiga intressena - tillsammans med de övriga tjänstemännen på FiF, de förtroendevalda - framförallt det svenska utskottet, samt med regionorganisationerna och deras tjänstemän. Men framförallt vill han förmedla positiva signaler till medlemmarna och vill påminna att det bästa i livet är gratis. Eriksgata i Svenskfinland Redan under de första veckorna skall Max Lindholm tillsammans med tjänstemännen från de svenskspråkiga regionorganisationerna, dvs Peter Östman från ÖF och Thorbjörn Sirén från SFF, åka runt till regionerna för att å ena sidan ge Max en möjlighet att bekanta sig med den finlandssvenska företagarvardagen men även öppna en dialog med målgruppen för det svenska utskottet och för Max i hans arbete. Ett av målen är att fortast möjlighet få ordning på de svenskspråkiga sidorna på websidan yrittajat.fi, så att vi får tillgång till den information som vi verkligen behöver och att informationen är aktuell. Text: Thorbjörn Sirén Foto: Hannu Hautala Företagarna i Finland Företagsnyckeln 1/

13 EN TRYGG VÄG TILL ÖKAD KOMPETENS! Ur vårt utbud: Avloppsplanering för glesbygden DISA- gruppledarutbildning NLP-Practitioner Arbetshandledning Office 2007 Kvalitet & miljöledning Grundutbildning i Psykodrama Nyckeln till oss: FORTBILDNING Tillväxten sker i små företag Statistikcentralens företagsstatistik för 2007 som publicerades i december visar att de små och medelstora företagen blir allt viktigare för sysselsättningen. I slutet av 2007 fanns nära företag i Finland. De hade tillsammans knappt 1,5 miljoner anställda, eller i medeltal 4,8 personer per företag. Jämfört med fem år tidigare har antalet företag ökat med omkring , till allra största delen mikroföretag. Antalet sysselsatta i näringslivet hade sedan 2002 vuxit med personer eller 13 procent. Den största ökningen skedde i de minsta företagen, 0-4 anställda, där personalen ökade med 32 procent. De små och medelstora företagens står numera för hälften av alla privata arbetsplatser. Personalen i företag med upp till 49 anställda växte på fem år från till I kategorin anställda var ökningen , men i de största företagen tillkom bara arbetsplatser. (JM) Antalet företag enligt storleksklass och sysselsatta 2007 Storlek Företag Anställda Medeltal 0-4 personer , , , TOTALT , Företagsnyckeln 1/2009

14 Rätt nivå på pensionsförsäkringen A och O Varje ny företagare är skyldig att teckna en pensionsförsäkring. Det huvudsakliga syftet är en tryggad pension, men även ersättning vid sjukdom samt arbetslöshet påverkas, liksom moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen. Företagare omfattas av lagen om pension för företagare, FöPL. Enligt lagen är varje ny företagare inom sex månader skyldig att teckna en försäkring. Det händer att informationen går nyblivna företagare förbi, men förr eller senare gör sig lagens långa arm påmind. Och det med en förhöjd prislapp för försummelsen. Informationen till blivande och nyblivna företagare erbjuds från många håll. Den kommer fram på kurser och i kontakter med olika organisationer. Kännedom om nya företag publiceras i en del tidningar och därigenom kan också försäljare av försäkringar ta kontakt. Det säger Christel Wedenberg, försäkringsspecialist på Veritas Pensionsförsäkring. Hon berättar vidare att pensionsskyddscentralen fungerar som övervakare. Inkomstnivån klurig fråga Företagaren anger själv sin arbetsinkomstnivå. Den angivna nivån bildar - efter försäkringsbolagets godkännande - den fastslagna arbetsinkomsten, utgående från vilken företagaren betalar sin försäkringsavgift. Det är dock inte den verkliga inkomsten som ligger som grund för den fastställda arbetsinkomsten. Det är uttryckligen arbetsinsatsen som prissätts. Och det är företagaren som föreslår nivån till försäkringsbolaget. Wedenberg säger att fastställandet av arbetsinkomstens nivå är ett klurigt kapitel. Företagaren ska själv uppskatta nivån. Som hjälp på vägen finns en del branschvisa rekommendationer. Försäkringsbolagen står också till tjänst Stor eller liten spargris? Ju högre pensionsförsäkring en företagare betar, desto högre blir pensionen. Även exempelvis sjukdagpengen påverkas. med råd. Pensionsskyddscentralen har framställt en broschyr som en del företagare kan ha hjälp av. Ett sätt att komma sanningen nära är att fundera på vad en anställd med motsvarande kompetens och arbetsinsats skulle förtjäna. Men alla råd om tillvägagångssätt bör ses som riktgivande, understryker Wedenberg. Justeringar och flexibilitet Företagaren kan justera inkomstnivån. För det behövs ingen invecklad procedur. Men anmälan om såväl ökning som minskning av inkomsten ska innehålla en förklaring. Särskilt om företagaren vill sänka sin fastställda inkomstnivå vill vi ha en god motivering. Om en företagare övergår från hel- till halvtid är en sänkning naturlig, men att sänka nivån lättvindigt är ingen god idé. Det lider företagaren själv av. Det är dessutom möjligt för företagare att anpassa avgiften efter konjunkturläget. Den flexibla betalningen påverkar inte den fastställda arbetsinkomsten. Däremot ger en tillfälligt högre betalning under goda tider en högre pension, liksom en tillfälligt lägre avgift har en negativ inverkan på pensionen. Däremot påverkas inte sjukdagpenningen av flexibiliteten. Många företagare ondgör sig över att arbetsinkomsten efter varje nyår verkar ha ökat markant. Inte heller nu är det företagarens verkliga förtjänst som ligger som grund för beräkningen. Den procentuella ökningen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet på basen av index. Företagsnyckeln 1/

15 Avgift enligt fastställd procent Det är också Social- och hälsovårdministeriet som årligen fastställer hur stor procent av den fastställda arbetsinkomsten företagarna betalar. I år betalar företagare upp till 53 års ålder 20,8 procent. Äldre företagare betalar en högre procent, nämligen 21,9. Kostnaden stiger inte omedelbart efter 53-årsdagen. Den införs året efter att en företagare uppnått denna ålder. Å andra sidan kommer nyblivna företagare lindrigare undan. Under de fyra första åren får de 25 procents rabatt på pensionsförsäkringspremien. En företagare i åldern år tjänar in 1,5 procent av den fastställda arbetsinkomsten per år i pension. Personer i åldern tjänar in 1,9 procent, medan de som väljer att arbeta efter fyllda 63 år fram till 68 års ålder kan tillräkna sig 4,5 procent i intjänad pension. En person som arbetar vid sidan av pensionen samlar fortsättningsvis ihop mera till sin slutliga pension. Procenten är under sådana förhållanden 1,5 per år. En persons hela arbetsliv påverkar pensionen. Varje år sänder försäkringsbolaget ut ett pensionsutdrag som inbegriper all intjänad pension. Trygghet här, nu och i framtiden Christel Wedenberg poängterar att pensionen kan kännas avlägsen för en yngre företagare, men att sjukdom, arbetslöshet eller tillökning i familjen kan ligga närmare i tiden och en knapert tilltagen försäkring påverkar ersättningsnivån. Vad som helst kan hända och därför är det viktigt att, oberoende av ålder, hålla den fastställda arbetsinkomsten på en rimlig nivå. Det är visserligen FPA som i praktiken betalar ersättningar av olika slag. Men information om den fastställda arbetsinkomsten kanaliseras automatiskt till FPA när någon form av dagpenning blir aktuell. Efter långvarig sjukdom står valet ibland mellan rehabilitering eller pensionering. I båda fallen påverkar den inbetalade försäkringen ersättningsnivån för företagaren. Text och foto: Anne Manner Försäkrad enligt FöPL är en person som förvärvsarbetar men inte är anställd och som är mellan 18 och 68 år som verkar som företagare under minst fyra månader vars inkomst för arbetet som företagare kan uppskattas till minst 6560,93, det vill säga den enligt lagen fastställda gränsen för innevarande år som är enskild näringsidkare som är bolagsman i öppet bolag som är ansvarig bolagsman i kommanditbolag som innehar en ledande ställning i ett aktiebolag, om personen arbetar i bolaget och ensam eller tillsammans med familjen äger mer än 50 procent av aktiekapitalet eller har motsvarande rösträtt. Personen måste dock äga minst en aktie. Även indirekt ägande beaktas. Företagarnas radannonser Nyland Bokförings- och disponentbyråer Raseborgs Disponent- och Bokföringscentral Ab Hangö-Ekenäs-Karis-Kimitoön VD Tina Grabber, Tfn (019) Åland Bokföring Ålands Företagsbyrå Ab auktoriserad redovisningsbyrå Mariehamn Tfn (018) Fastighetssäkerhet Leakomatic Ab Läckagevarnare mot vattenskador Mariehamn Tfn (018) Österbotten Bokföring Norlic Vasa/Korsholm/Malax Auktoriserad bokföringsbyrå Tfn (06) / (06) Kjell Ahläng, Internettjänster och skräddarsydda programvaror Nyholm Solutions Oy Ab Lomvägen 2, Jakobstad Tfn Översättning Översättningstjänst Bergman Kimovägen 733, Kimo Tfn Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Företagsnyckeln 1/2009

16 Arbetstagares pension enlig skild lag Arbete inom den privata sektorn försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare, ArPL. Enda undantaget från regeln är sjömansarbete. Alla arbetsgivare, såväl sådana med kontinuerliga löneutbetalningar som sådana med tillfälliga anställda, berörs av lagen. De som försäkras enligt ArPL är givetvis löntagare. Men också en tyst bolagsman inom ett kommanditbolag omfattas av denna försäkringsform, förutsatt att han eller hon arbetar inom bolaget och lyfter en lön som når upp den stipulerade gränsen för en försäkring. Arbetande delägare i aktiebolag omfattas av ArPL-försäkringen. Undantaget är personer i ledande ställning som fyller vissa villkor. Den kategorin reds närmare ut i artikeln om FöPL här intill. Det är Social- och hälsovårdsministeriet som fastställer avgiftsprocenten. Försäkringsavgiften betalas dels av arbetsgivaren och dels av arbetstagaren. Avtals- och tillfälliga arbetsgivare Arbetsgivare som kontinuerligt har minst en anställd och regelbundet betalar ut lön går i pensionssammanhang under benämningen avtalsarbetsgivare. Tillfälliga arbetsgivare har endast sporadiskt anställda och den sammanlagda utbetalade summan av löner under ett halvår är högst 7152 euro En arbetsgivare kan inte samtidigt höra till båda grupperna. Försäkringsskyldigheten berör båda slagen av arbetsgivare, men förfaringssättet är lite olika. Avtalsarbetsgivare är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring för de anställda senast inom månaden efter första visa att du är medlem! medlemsföretag märke Från medlemssidorna kan du även ladda ner webbannern Medlemsföretag 2009 till medlemsföretagets egna sidor. Det finns även en tryckfärdig version i fyra färger, som kan användas i publikationer och tidnigsannonser. Även om den lagstadgade pensionsåldern i Finland är 65 år är den genomsnittliga pensionsåldern 59 år. löneutbetalningen. Anställda i åldern år med en lön på minst 49,93 euro per månad omfattas av den lagenliga försäkringen. De anställdas löneuppgifter kan anmälas antingen månatligen eller årligen. Oberoende av anmälningsintervall betalas premien på basen av de anställdas löner. Till skillnad från företagarens fastställda inkomstnivå, som grundar sig på en uppskattning, är det alltså löntagarens verkliga förtjänst som anmäls. Varje anställds lönesumma, grunden för försäkringsavgiften, består av alla beskattningsbara inkomster som löntagaren har. Arvoden för förtroendeuppdrag kan vara ett undantag. De bildar grund för pension endast om mottagaren är anställd av utbetalaren. Givetvis kan utbetalaren också i andra fall, på frivillig basis, ordna med pensionsförsäkring för förtroendevalda. Eventuella över- eller underskott justeras. Underskott avhjälps genom en tilläggsbetalning, överskott kommer till godo vid kommande betalningar. Tillfälliga arbetsgivare betalar månatligen en slutlig arbetspensionsavgift på basen av utbetalda löner. Text: Anne Manner Företagsnyckeln 1/

17 Sjukledighet ingen självklarhet Orden sjukdom och företagare borde inte få sägas på samma dag. Ändå möts de två allt emellanåt. Trots den reella risken är få så förberedda att de har en krisplan färdig, och även om en sådan finns är situationen svår när företagaren eller någon annan nyckelperson sätts ur spel. Vi är mycket sårbara, säger Krister Mård i Jakobstad. För några år sedan drabbades han av diskbråck. Under ett par veckor var han helt arbetsoförmögen, för att sedan sakta bli bättre. Företaget Matservice K Mård kunde visserligen fortsätta sin verksamhet. Anställd arbetskraft skötte allt från varubeställningar till den arbetsplatsbespisning som företaget fortfarande sysslar med. Däremot var det administrativa arbetet, som företagaren själv hade på sin lott, på vippen att helt stanna. Jag sökte aldrig någon ersättning för sjukdomstiden. Istället beställde jag hem mapp efter mapp från kontoret. Min fru agerade kurir. Bland annat faktureringen pockade på uppmärksamhet och manade till aktion. Det var helt enkelt omöjligt för företagaren att lämna arbetet åt sidan. Inte ens en god ersättningsnivå för sjukdomstiden hade hjälpt. Vi bör slå oss ihop Det här är en vardag som alltför många företagare känner igen. Enligt teorin bör en företagare kunna tillfriskna i godan ro, men i verkligheten är vågrätt läge inget en drabbad nyckelperson kan unna sig. Vikten av en krisplan är många medvetna om, men få har en. Även arbetsplatshälsovården har rekommenderat oss att göra en plan. Krister Mård ser samarbete som ett Trots att febertermometern manar till vila, är det få företagare som kan unna sig ett lugnt tillfrisknande. De flesta försöker finna snabb bot och släpar sig ur sängen. bra sätt att förbereda sig för problem. Vi företagare borde slå oss ihop och samordna uppgifter så som reskontra och fakturering. Det är inte bra att fortlöpande, viktiga uppgifter vilar på en persons axlar. Idag är Krister Mårds företag något bättre förberett. De 35 anställda finns på nio olika ställen och även om arbetskraften behövs, kan arbetet fortsätta även när någon tvingas vara borta från arbetet. Men nyckelpersonerna är fortfarande ytterst svåra att avvara. Vi inom företaget kan inte till fullo varandras uppgifter, säger Krister Mård. Krass verklighet Roger Östman i Korsholm var sjukskriven i tre och halvt år. Han drabbades av svår utbrändhet. Han hade vid den tiden en bokföringsbyrå och arbetade upp till 80 timmar per vecka. Visst, han borde ha haft fler anställda än de han hade. Men verkligheten är inte så enkel. Det krävs - som ägare av små och medelstora företag vet - vissa ekonomiska marginaler för att öka arbetsstyrkan. Istället arbetar många företagare överlånga dagar och tar veckosluten till hjälp. Tack vare mina medarbetare kunde verksamheten fortsätta. Alla ansvarade för sina kunder och de anställda övertog mina. Det säger sig självt att både företaget och företagaren, trots att det praktiska arbetet kunde fortsätta, blev lidande. Alla vet också att det i teorin låter klokt att betala högre försäkringsavgifter. Praktiken är annorlunda, konstaterar Östman. Den krassa verkligheten, överlevnaden här och nu, manar till sparsamhet. Idag är Roger Östman arbetsför igen och verkar som både löntagare och företagare. Han driver företaget Östmans Net. Text och foto: Anne Manner 17 Företagsnyckeln 1/2009

18 Arbetslöshetskassan ger trygghet Med trygghet för företagaren som honnörsord fortsätter Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sin verksamhet. Ifjol var medlemsantalet drygt Över 400 företagare får årligen olika ersättningar genom kassan. Ett tvåårigt medlemskap i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, SYT, medger inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet. Dessutom finns möjlighet till utbildningsförmåner både vid risk för arbetslöshet och när den är ett faktum. Under 500 vardagar av arbetslöshet betalar kassan inkomstrelaterad dagpenning. Men även efter det är tryggheten större än för icke-medlemmar. Under de 180 påföljande vardagarna betalar FPA ut grunddagpenning utan behovsprövning. Den arbetslösa kan åta sig kortvarigt arbete eller arbeta på deltid utan att förlora rätten till dagpenning från SYT. Den utbetalda summan blir visserligen lägre, men sammantaget medför arrangemanget ingen risk för ekonomisk förlust. Begreppet arbetslös Företagarnas arbetslöshetskassa re der på sin hemsida ut begreppet arbetslös, med fokus på företagaren. Som arbetslös betraktas en företagare En grundläggande förutsättning för medlemskap i kassan är arbete inom företaget. Enbart ägande räcker inte. I det här sammanhanget jämställs samboende med äktenskap. En företagares sambo, som arbetar inom företaget och är försäkrad enligt ArPL, omfattas av företagarnas arbetslöshetsskydd oberoende om hon eller han äger någon del i företaget. Följande personer kan ansluta sig till SYT: FöPL-försäkrad: yrkesutövare/affärsidkare bolagsman i öppet bolag bolagsman i kommanditbolag ArPL-försäkrad: som arbetar i ett företag som han eller hon äger 50 procent av som äger minst 50 procent av företaget tillsammans med familjen. Med familj avses här en som bor i samma hushåll. Till denna kategori räknas också personer vars familj äger minst 50 procent av aktierna eller motsvarande röstningsmängd. Person i ledande ställning: som äger minst 15 procent av företaget vars familj, boende i samma hushåll, äger minst 30 procent av aktiekapitalet som tillsammans med familjen äger minst 30 procent av aktiekapitalet eller motsvarande röstningsmängd eller beslutanderätt. Tillfälliga avbrott i verksamheten ger möjlighet till inkomstrelaterad dagpenning. som av olika anledningar avslutat sin verksamhet. SYT ser alla orsaker till arbetslöshet som godtagbara. Försäljning, upplösning, konkurs, likvidation, skilsmässa eller avbrott i verksamheten under minst fyra månader kan leda till arbetslöshet. Vid en skilsmässa kan den sökande vara en person som tidigare varit verksam i företaget, men tar sitt pick och pack både privat och ur ett familjeföretag. När en medlem i SYT drabbats av arbetslöshet är första steget fram till ersättning att kontakta arbetskraftsbyrån, eller TE-byrån som instansen numera heter. Om verksamheten läggs på is under en tid, ska företagaren meddela om det till skattebyrån och till försäkringsbolaget. Undantagna är exempelvis företag med säsongbetonad verksamhet. Företagsnyckeln 1/

19 Klart högre dagpenning Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek har ett samband med pensionsförsäkringen. Visserligen kan företagaren anmäla en annan nivå till arbetslöshetskassan än till pensionsförsäkringsbolaget. Men nivån i pensionsförsäkringen fungerar som tak också för arbetslöshetskassan. Grovt räknat är den arbetsrelaterade dagpenningen dubbelt högre än den grunddagpenning som FPA beviljar, om företagarens inkomstnivå är fastställd till euro per år. Företagare som försörjer barn under 18 år får en förhöjd dagpenning. Medlemsavgiften i SYT fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. I praktiken är avgiften ungefär 0,96 2,3 procent av försäkringsnivån. Moderskaps-, vård- och föräldralediga företagare är befriade från avgiften, liksom sjukskrivna och heltidsstuderande. Vid arbetslöshet krävs ingen separat ansökan om befrielse, som i andra fall. Text och foto: Anne Manner Källa: Oberoende av orsaken till att en verksamhet avslutas innebär arbetslöshetskassan en trygghet för den arbetslösa företagaren. Ny väg - nya möjligheter Ansökningstid Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning (Antagning 2010) Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik (Antagning 2010) Det sociala området Radiografi- och strålbehandling (Antagning 2010) Skönhetsbranchen Vård Vasa, Wolffskavägen Byggnadsteknik Elektroteknik Informationsteknik Lantmäteriteknik (Antagning 2010) Maskin- och produktionsteknik Miljöteknik Produktionsekonomi Åbo Det sociala området Formgivning Företagsekonomi Kulturproducentskap (Helsingfors) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete Sjöfart Turism Vård Raseborg Arbetsledning inom byggnadsbranschen Automationsteknik och IT Byggnadsteknik Informationsbehandling Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering (Esbo) Skogsbruk och miljö Yrkeshögskolan Novia, Ansökningsbyrån tfn (06) , 1 9 Företagsnyckeln 1/2009

20 Oseriösa företag ett ökande problem Under de senaste åren har företag som sänder ut blufffakturor eller som annars använder sig av tvivelsaktiga affärsmetoder ökat. Under fjolåret var bl.a Directa Oy ett av de företag som ställde till bekymmer i många företag. Centralhandelskammarens opinionsnämnd för affärssed har konstaterat att Directa Oy:s marknadsföring strider mot god affärssed. Directa Oy erbjuder sina företags registertjänster på internetsidorna och Tjänsten marknadsförs åtminstone per telefon. Enligt Opinionsnämnden för affärssed har Directa Oy i sin marknadsföring underlåtit att informera om de för företagen viktiga komponenterna, som berör prissättningen av tjänsten. Därför har företagen kunnat få en felaktig uppfattning om hur tjänstens pris bildats. En marknadsföring av denna art är vilseledande och strider mot god affärssed. Opinionsnämnden för affärssed anser att ett med sanningen överensstämmande uttryck kan vara vilseledande om en för ärendets utredning viktig information samtidigt undanhålls. Att låta bli att ge en viktig information kan innebära att mottagaren får en felaktig bild av den marknadsförda nyttighetens kvalitet, pris och övriga egenskaper. Företagarna i Finlands rådgivningstjänst har fått kontakter från olika företag som alla varit relaterade till Directa Oy:s olämpliga sätt att procedera. Hur göra om du anser att du har blivit lurad eller vilseledd? När ska du använda nedanstående råd? Svar: När du har accepterat något per telefon eller skrivit på en beställning, men känner dig vilseledd eller lurad. Har du accepterat ett erbjudande skriftligen eller muntligen, men känner dig vilseledd eller lurad, så följer du nedanstående oavsett vad du gjort tidigare. För vem gäller råden? Svar: Råden är avsedda för juridiska personer (bolag, förening, stiftelse, stat, kommun m.fl) men inte privatpersoner. Privatpersoner hänvisas till den kommunala konsumentombudsmannen. Observera att det är företagets sätt att sälja in en tjänst eller produkt i det aktuella fallet som ska avgöra om ett eventuellt motsättande mot betalningsansvar ska ske. Informera gärna och sänd en kopia av orderbekräftelsen eller fakturan till din lokala företagarorganisation. Skriv därefter någon av följande tre punkter direkt på det underlag (faktura eller orderbekräftelse) som du fått från säljföretaget. 1. Jag motsätter mig betalningsansvar på grun av på vilseledande uppgifter. Ifall det gäller ett utländskt företag skriver du följande: Reject payment due to misleading information 2. Företagarna i Finland är informerade. Ifall det gäller ett utländskt företag : Federation of Finnish Enterprises has been informed 3. Ifall det gäller ett utländskt företag är det skäl att göra en polisanmälan. När polisanmälan gjorts skriver du: Complaint will be filed to the police Skriv under INGA OMSTÄNDIG- HETER din namnteckning på underlaget och FÖR INGA samtal per telefon med säljföretaget! Polisanmälan skickar du till närmaste polismyndighet. I första hand faxar du bestridandet till säljföretaget och en kopia till din lokala företagarorganisation. Ifall säljföretaget saknar fax eller om den inte fungerar, kan du skicka bestridandet med vanlig post. (sänd inte som rekommenderat brev). Ifall det kommer ytterligare krav eller liknande från säljföretaget ska dessa också bestridas genom att skriva ej beställt på underlaget. Ifall det gäller ett utländskt företag, skriv : not ordered. Skicka ett exemplar till företaget och ett till din lokala företagarorganisation. Observera att endast medlemmar i Företagarna i Finland som kan erhålla ytterligare rådgivning per telefon! Text: Peter Östman Företagsnyckeln 1/

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28 Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2011 Foto: Daniel Eriksson, Ålandstidningen Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning

Läs mer

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer