Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag"

Transkript

1 Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag

2 Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att skapa ett hållbart transportsystem i Malmö. Tanken är att påverka resorna och transporterna innan de har påbörjats och därigenom minska dess negativa miljöeffekter. I detta arbete är näringslivet i Malmö en viktig målgrupp. Det är först när människor själv agerar som vi kan nå målet - transporter som håller i längden. Läs mer på

3 S I D 1-6 : I N T R O D U K T I O N T I L L H A N D B O K E N S I D : C H E F E R O C H K O L L E G O R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E S I D : E G N A F O R D O N & T R A N S P O R T E R S I D : K Ö P TA T R A N S P O R T T J Ä N S T E R S I D : S E Ö V E R R E S O R N A D E T L Ö N A R S I G S I D : E X T E R N K O M M U N I K AT I O N S I D : H I T TA T R A N S P O R T E R O C H F O R D O N I B O K F Ö R I N G E N

4 4 Att minska och miljöförbättra transporterna är de i särklass viktigaste frågorna inför framtiden.

5 FÖRORD Trängsel i morgontrafiken, buller och hälsofarliga avgaser inne i Malmö. Ökad växthuseffekt globalt. Att minska och miljöförbättra transporterna är en av de i särklass viktigaste frågorna inför framtiden. Samtidigt ska personalen ta sig till jobbet, affären få mjölk till kyldisken och produkterna levereras till kunden just-in-time. Företagen spelar en nyckelroll i att förbättra transporterna. Mycket kan åstadkommas genom att se över företagets kostnader och öka effektiviteten. Denna handbok handlar om hur ni i ert företag kan minska miljöpåverkan från transporter och resor samtidigt som ni kan spara pengar. Vår förhoppning är att handboken kan fungera som inspiration för ert fortsatta arbete. Gatukontoret Malmö stad 2

6 Hitta i handboken CHEFER OCH KOLLEGOR I FÖRÄNDRINGSARBETE Bilar, resor och transporter är något som berör de flesta personligt. Här finns ett urval med förslag och metoder för ett framgångsrikt förändringsarbete. EGNA FORDON OCH TRANSPORTER Här hittar du det som rör bilar och lastbilar som ditt företag äger eller leasar fördelarna med miljöbilar, att ta hand om sina fordon, sparsam körning, planera sina transporter etc. KÖPTA TRANSPORTTJÄNSTER Berör mest dig som arbetar på ett företag som köper transporttjänster. Men det finns också transporter alla har men få tänker på. SE ÖVER RESORNA DET LÖNAR SIG Här finns förslag på miljöanpassning av både resorna i tjänsten och personalens resor till och från jobbet. EXTERN KOMMUNIKATION Det handlar här om att dra nytta av ditt företags förändringsarbete i era relationer med omvärlden. I slutet av boken finns en bilaga som beskriver hur du kan hitta kostnader för fordon och transporter i bokföringen. Bilar, resor och frakter är uppdelade på många olika poster. 3

7 Introduktion Handboken är uppdelad i olika kapitel för att du skall kunna hitta just de tips och idéer som behövs i ditt företag. Det finns också ett antal Malmö-företag representerade som berättar om hur de arbetat med sina transporter och vilka positiva effekter de har fått ut av det arbetet. Motiven för företag att sätta igång med ett förändringsarbete kring resor och transporter kan sammanfattas: 1. SÄNK A KOSTNADERNA OCH ÖK A EFFEKTIVITETEN 2. STÄRK A IMAGEN GENOM MILJÖANSVAR 3. FÖRBEREDA FÖRETAGET FÖR FRAMTIDEN SÄNK KOSTNADER De flesta företag kan spara pengar på att se över sina transporter. En bra början är att skaffa sig en överblick över kostnaderna. Då kan ni finna kostnader som är onödigt höga och saker som kan bli effektivare. Ett effektivare transportarbete ger i sin tur en bättre miljö. Att exempelvis köra halvfulla lastbilar är både en dålig affär och en onödig miljöpåverkan. STÄRK ER IMAGE Många företag har kontakt med kund via chaufförerna som levererar varor. Företagets logotyp sitter på bilar och lastbilar. Människor som ser bilarna och hur transporterna genomförs kopplar samman vad de ser med företagets image. Lastbilen och föraren uppfattas gärna som företagets representant hos kunderna och det är därför smart att välja transportörer med omsorg. Samma sak gäller säljare, servicepersonal eller andra medarbetare som syns ute hos kund. En väl underhållen miljöbil, eller en ganska ny bränslesnål bil, signalerar att ditt företag bryr sig om kostnader och tar hänsyn till miljön. Om ni jobbar med att minska miljöpåverkan från transporter, kan ni få konkurrensfördelar gentemot andra företag i er bransch. Arbetet kan också vara positivt för medarbetarna, både ur hälsosynpunkt och för den goda känslan av att arbeta på ett företag som tar sitt ansvar för en bättre miljö. ANPASSA FÖR FR AMTIDEN Oljan kommer att bli allt dyrare eftersom efterfrågan ökar mer än vad tillgången ökar. Det kommer att medföra omställningar resursmässigt och tekniskt. Dessutom ökar kraven på att företag tar ansvar utöver sin egen direkta verksamhet. Ett sådant område är transporter. Att förbereda verksamheten, medarbetare och kunder för framtidens teknik- och prisförändringar kommer att gynna företaget. MILJÖLEDNING För företag som leder verksamheten med hjälp av miljöledningssystem enligt ISO14001 hamnar transporterna nästan alltid under punkterna (Miljöaspekter) och (Övervakning och mätning). Det betyder att företag med miljöledningssystem måste ha kontroll över de transporter som de kan förväntas påverka. Dessutom ska företaget på något sätt uppskatta eller mäta vilken miljöåverkan transporterna har. Om transporterna visar sig ha en betydande miljöpåverkan kommer de att omfattas av nästan samtliga punkter i miljöledningssystemet, med allt från inköpskrav till miljömålsarbete. 4

8 Skånemejerier med gas i tankarna Effektivisering av transporter är alltid lönsamt. Minskad miljöbelastning får man på köpet, säger Kaj Grenrud, varuförsörjningschef på Skånemejerier. Det är egentligen enkelt: Ju mindre man kör desto mindre miljöbelastning. Miljöanpassningen av transporter är en del av hela företagets miljöarbete. Skånemejeriers signum är god smak, god hälsa, god miljö. Norden som enskild marknad finns knappt längre. Företag måste förbereda sig på ökad konkurrens från andra länder, menar Kaj. Skånemejerier vet att den ökade konkurrensen i livsmedelsbranschen gör att livsmedlen inte hämtas från närmsta gård och distribueras till närmsta affär längre, utan körs till de kedjor som man har avtal med. Vi gör mycket för att effektivisera våra transporter. Men egentligen vore det bästa om alla produkter körs till en samlastningsterminal i en stad, som sedan kör alla slags varor till en butik. Istället för som idag, att en lastbil kör dit mjölk, en annan bil kör grönsaker o.s.v. Det är lönsamt att effektivisera transporterna. Skånemejerier arbetar med ett levande verktyg för ruttplanering vid namn Roadshow. Varje gång leveransadresser faller bort och när nya kunder tillkommer så gör vi en skugg-test i ruttplaneringen, berättar Kaj. Skånemejerier köper in så gott som alla transporter. Det innebär att ett 60-tal lastbilar är engagerade i att köra mjölk till mejeriet och distribuera till butiker. På ett år kör åkerierna en miljon mil för Skånemejerier. lastbilarna är mycket uppskattade av förarna för att de ger en bättre arbetsmiljö. Företaget kräver av sina åkare att de äldsta lastbilarna byts ut, i första hand till gaslastbilar. Då ersätter Skånemejerier sina åkare för merkostnaden. På fjärrtransporter är det än så länge svårare att hitta tankställen, så där kräver Skånemejerier så nya diesellastbilar som möjligt. Mjölk och mejerivaror innebär kyltransporter. Skånemejerier satsar på kylaggregat som drivs med koldioxid istället för diesel. Det ger bättre kylkvalitet och dessutom kommer koldioxid som restprodukt från industrier till nytta igen, när vi slipper bränna diesel för att kyla varorna, säger Kaj. Förarna är väsentliga bärare av miljöarbetet. Tekniken för Heavy eco-driving som alla förare som kör för Skånemejerier måste genomgå, sparar både bränslekostnader och utsläpp. Att synas med miljöanpassade lastbilar är viktigt för oss, framförallt bland yngre konsumenter, säger Kaj. Våra satsningar på naturgas i processuppvärmningen i mejeriet, ackumulatortankarna för spillvärme i mejeriet och annan effektivisering ger förstås besparingar. Det är lite svårare att räkna hem vad vi vinner på ett gott miljörenommé. Men vi är övertygade om att det är viktigt för flera av kunderna som köper våra varor. Redan 1996 skaffade Skånemejerier sin första gaslastbil. Sedan dess har det blivit sju till. Gas- 5

9

10 Chefer och kollegor i förändringsarbete

11 Ingen säger nej till högre lönsamhet och bättre miljö, men vägen dit handlar om att vissa får tänka nytt och ändra vanor. 8

12 Chefer och kollegor i förändringsarbete Intern förankring är avgörande för att ni ska lyckas med ert förändringsarbete. Först då kan ni förvandla bra idéer till goda resultat. Ingen säger nej till högre lönsamhet och bättre miljö, men vägen dit handlar om att vissa får tänka nytt och ändra vanor. Vi är alla olika benägna att ändra beteende, så sätten att få med alla på tåget måste variera. FÖRANKRA I ett företag är det avgörande att förändringar i resor och transporter är förankrade hos VD tillsammans med ledningsgruppen (med chefer för tex inköp, transporter, miljö, personal och ekonomi). Allra bäst är om ledningen är direkt engagerad i arbetet. Har ni miljöledningssystem ska ledningen vara med i arbetet genom ledningens genomgång. När företaget ska starta förändringsarbete, se till att få med dem som redan är positiva. Lägg inte för mycket kraft på att försöka övertyga de som är tveksamma, om inte deras åsikt är avgörande. Ett vanligt sätt är att de mest berörda samarbetar i en arbetsgrupp för att gå igenom de olika alternativ som finns. ARBETSMOMENT FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE 1. Analysera nuläget; vad vill vi i vårt företag uppnå? 2. Gå igenom olika alternativ kostnader, effekter mm 3. Föreslå förändringar 4. Välja de bästa lösningarna för vårt företag, prioritera 5. Genomföra 6. Följa upp! Lösningarna måste variera. Det kan vara en kombination av resepolicy, förmåner till anställda, krav på transportörer eller något annat som leder till minskade transportkostnader, förbättring av anställdas hälsa och minskad miljöpåverkan. Ett sätt att se till att arbetet fortgår är att upprätta en plan med målen, hur arbetet ska gå till väga, vem som är ansvarig, vad det får kosta och hur det ska följas upp. Har ni ett miljöledningssystem kan detta ingå i handlingsplanen. En sådan handlingsplan, eller miljöledningsprogram är ett krav för de företag som är certifierade enligt ISO * Se figur 1 >>> VÄLJ AMBITIONSNIVÅ Det brukar vara bra att identifiera de ambitionsnivåer som passar det egna företaget. Ett sätt är att tänka i trappsteg. * Se figur 2 >>> Du som driver frågorna i företaget har en stor roll i att bidra till tydlighet om ambitionsnivån internt. Är ert företag certifierat enligt ISO kan ni inte välja att ha en ambitionsnivå som bara rör det första trappsteget. Det är viktigt att alla i arbetsgruppen har samma bild om vilka delar av organisationen som kommer att påverkas av förändringarna. Exempelvis bör ni tidigt i processen avgränsa om miljöanpassningen gäller samtliga transporter (tjänsteresor, resor till och från jobbet, godstransporter, transporter som ingår i tjänster som företaget köper) eller om arbetet endast berör vissa transporter på företaget. 9

13 Åtgärd Tidsplan Kostnad Ansvarig Uppföljning Nya bilar ska vara miljöbilar Hösten kkr extra inköp, minskade driftskostnader Personalchef April 2008: - Redovisning av driftskostnader - Kalkyl på CO2 utsläpp jämfört med andra tjänstebilar Mäta fyllnadsgrad på vår lastbil Intern arbetstid 2 timmar Lagerchef Aug -07, redovisning ledningsgrupp - Fyllnadsgrad golvyta/volym/vikt vid utlastning - Fyllnadsgrad golvyta/volym/vikt under rutt * Figur 1 Upprätta en handlingsplan 4. Använda miljöarbetet som konkurrensfördel. Förstärka varumärket och nå nya kunder. 1. Inte bryta mot lagen 2. Följa lagens miniminivå och hushålla med företagets pengar 3. Använda miljöarbetet som förstärkare internt i personalpolitik och företagets värderingar. Behålla gamla kunder. * Figur 2 Tänk i trappsteg för att identifiera företagets ambitionsnivå 10

14 GÖR DET POSITIVT! När du pratar om förändringar, kan det göras på ett sätt så att den som berörs känner att det är positivt. En ekonomichef eller inköpschef lyssnar ofta på argument kring pengar, miljöchefen räknar koldioxidvinster, personalchefen bryr sig om arbetsmiljö osv. Det är helt i sin ordning att drivas av olika motiv, så länge målet är gemensamt. En bra variant att förankra förändringsarbetet på, är att genomföra någon eller några snabba och enkla åtgärder som du vet ger tydliga, positiva resultat omgående. Exempel på sådana är: Ge de medarbetare som kör mest en kurs i sparsam körning. Kom överens med leverantören av kontorsvaror om samlade leveranser, exempelvis varannan vecka. Köp in en tjänstecykel. Sprid en begriplig instruktion om hur du kopplar en telefonkonferens. Då skapas det redan från början en känsla av att förändringsarbetet är nyttigt och de som är avvaktande till förändringen kanske ändrar åsikt. När arbetet väl kommit igång, är ditt företag säkert moget för att ta itu med litet svårare saker. FÖLJ UPP OCH FÖRBÄT TRA Framgångar bör uppmärksammas och premieras! Då är det viktigt att ni har gjort någon uppföljning av resultaten. Berätta internt att ni har sparat X tusen kronor i minskade bensinkostnader! Eftersom Miranda på lagret tar emot varorna, Dejan servar bilarna och Kalle bokar konferenslokal, bör deras åsikter och erfarenheter tas tillvara. Det enklaste är att du som är ansvarig för förändringsarbetet tar dig tid att prata med de berörda då och då. Dina kollegors åsikter och idéer måste tas på allvar för att de ska förbli engagerade. När ni kommit så långt att frågan om miljöförbättrade transporter är förankrad inom organisationen, så gäller det att hitta sätt att inspirera personalen till att fortsätta, bibehålla och kanske på sikt förbättra arbetet. En del medarbetare kanske behöver utbildning eller en ny kanal där frågan kan diskuteras. Varför inte upprätta en miljösida på intranätet eller ett nyhetsbrev? Kanske kan ni ta upp frågorna på arbetsplatsträffar? Ibland kan ni uppmuntra genom att ge bonus eller andra belöningar. Exempel på det är bonus till dem som cyklar till jobbet, eller belöningar till dem som kommer med bra förslag på hur era transporter kan effektiviseras. 11

15 Förslag och idéer Sätt upp planscher med era mål och kryssa för dem när de är uppnådda. Utse miljöambassadörer i företaget. Låt dem driva på inom sina avdelningar och samla in bra förslag och idéer. Välj personer som är engagerade och uppmuntra dem genom extra utbildningar eller intressanta studiebesök. Blanda lätta och svåra åtgärder och ta de lätta först. Samarbeta i allianser steg för steg, alla behöver inte vara involverade hela tiden. Skapa miljösidor på ert intranät där ni berättar om ert arbete. Gör en förslagskommitté, belöna dem som kommer med bra förslag. Uppmärksamma de som gjort något bra med en tårta eller artikel i nyhetsbrev. Delta i fikastunden på lagret och berätta om arbetet med att effektivisera transporter. Fråga om de har några idéer. Låt andra på företaget ta åt sig äran för dina idéer. Byt idéer och erfarenheter med andra i företagarföreningar eller andra nätverk. Bjud in folk från samarbetsföretag om ni kör fast. Du som ansvarar för förändring ha ett eget öra och öga på kunderna och andra intressenter. Återkoppla alltid till dem du pratat med om hur processen gått vidare. Skapa trygghet genom att berätta vad som är nästa steg i ert företags förändringsarbete. Gör tydligt vem som ansvarar för vad om det inte är det från början. 12

16 Berendsen inför miljöbilar Personalens engagemang är nödvändigt för miljöarbetet på företaget. Miljötänkandet har blivit en naturlig del av livet. Folk sorterar sopor och tänker miljö hemma, och då är det naturligt att tänka miljö även på jobbet, menar Arne Mårtensson, textilchef på Berendsen. Han kör miljöbil som tjänstebil. Tankarna på en miljövänligare bilpark låg nära till hands eftersom företaget jobbar med så många andra miljöåtgärder. Men också för att både ledning och medarbetare är medvetna om att bilarna är en stor del av företagets miljöpåverkan. Ungefär var tionde personbil på Berendsen är en miljöbil. Miljöbilar är bra för vår image, men man får vara smidig i introduktionen, annars riskerar man bara bakslag i onödan, säger Jonas Bramsved, logistikchef och ansvarig för fordon hos Berendsen Textil Service. Berendsen har personbilar knutna till varje anläggning, bilar som är tillgängliga för servicepersonal som åker ut till kunderna. Det finns även tjänstebilar som är knutna till användaren som person. Den egna tjänstebilen brukar upplevas som en personlig angelägenhet för de flesta, medan servicebilarna är mer opersonliga. Därför började vi enkelt och introducerade miljöbilarna bland servicefordonen, säger Jonas. Vi håller på att jobba fram en tjänstebilslösning där det ska vara attraktivt för både Berendsen och den anställde att välja miljöbil. Vi kan inte ensamma förändra marknaden med våra 200 bilar. Vi tycker man måste våga satsa på de möjligheter som finns. Vi vill inte vänta på andra miljöbilsalternativ någon gång i en oviss framtid. Skulle de alternativ vi valt visa sig inte ha framtiden för sig om några år, så får vi tänka om då. Arne berättar att när han är på kundbesök eller träffar andra intressenter har det hänt att han berättat om miljöbilarna. Då får jag alltid positiv respons och det skapar ofta en god stämning. Vi har flera sjukhus som kunder och för personalen där känns det nog bra om vi kör in på området med miljöbilar istället för bensin- eller dieselbilar. 13

17

18 Egna fordon och transporter

19 Att inte optimera användningen av fordonen är som att kasta pengarna i sjön. 16

20 Företagets egna fordon och transporter Ett seriöst miljöarbete omfattar företagets fordon och transporter. En bra början är att ta reda på om ni har de fordon som behövs för att göra jobbet. Genom att optimera användningen av fordonen och skaffa de bästa bilarna kommer ni långt. Det sänker kostnaderna, dessutom ger fräscha fordon en stärkt image. Det lönar sig att reflektera över vad lastbilen på gården, den som är bra att ha ibland, egentligen kostar. FYLL LASTBILEN Fyller ni era lastbilar med gods, så att de utnyttjas fullt ut? Frågar du en kollega, kan svaret variera. Ofta är fordonen välfyllda när de lämnar lastkajen. Men om företaget bara kör ut eget gods så brukar fyllnadsgraden totalt sett över hela rutten bli låg. Det är inte alltid att den du frågar tänker på det. Tar ni returtransporter på vägen eller kör andra företags gods ökar möjligheterna till höga fyllnadsgrader. Ett program för ruttplanering kan hjälpa till att optimera turerna. Det handlar både om vilka sorts fordon som behövs och om hur körslingorna skall se ut. Sök på ruttplanering på Internet. Mer om effektiva resor för personalen, finns i kapitlet Se över resorna det lönar sig. FIRMABIL ELLER SPEDITÖR? Personbilar står still större delen av sin livstid. Lastbilar som bara kör det egna företagets gods kanske inte utnyttjas fullt ut. Fordon som står still eller inte utnyttjas effektivt, kostar pengar i form av värdeminskning, försäkring, skatt och garageplats. De egna fordonens totala kostnader och förarnas kostnader är ofta högre än man först tror. Har ni inte fulla lastbilar längs hela körslingorna? Då kan det vara lönsamt att ta hjälp av nätverkstransportörer. Ta in offerter och jämför deras priser med ditt företags kostnader. Se mer om kostnader längst bak i handboken. HÅLL FARTEN Att köra för snabbt är inte bara olagligt och trafikfarligt, det medför också högre bränsleförbrukning. Samtidigt tjänar man inte så mycket tid på det som man kan tro. Har ni alltid bråttom? Om ni har återkommande rutter kan det vara idé att se över att rutterna är upplagda så det är möjligt att hålla hastighetsgränserna. Erbjuder ni akutleveranser till kunder som är möjliga att utföra för chaufförerna? Att hålla lagliga hastigheter spar både koldioxidutsläpp, pengar och liv. LÅGA UTSLÄPP Passa på att kräva lägre utsläpp från fordonen när ni ska köpa eller leasa nya fordon. Förenklat är det så att ju yngre fordon, desto lägre utsläpp, förutsatt att de underhålls väl och förarna är goda bränsleekonomer. Det finns krav på vilka utsläpp lastbilar får ha för att köra i Malmös miljözon. Vill ni minska utsläppen från era lastbilar ytterligare? Då kan ni låta eftermontera katalysator, partikelfälla och kväverening. VÄLJ BRA FORDON Ett allt vanligare alternativ är att välja miljöfordon. Miljöfordon körs på alternativa bränslen som biogas, RME eller etanol. Det finns även fordon som är mycket bränslesnåla genom ny teknik. Andelen miljöfordon har ökat betydligt i Sverige. Det innebär också att det ständigt byggs fler tankställen för alternativa bränslen i Malmö. En lastbil som kör 20 mil i 80 km/h istället för 90 kommer fram ungefär en kvart senare, men sparar 10-15% i bränsle. En lastbil som kör 7000 mil per år kan spara runt tusen kronor per år på att hålla hastighetsgränserna. 17

21 Är det billigare för er att använda miljöfordon? Använd gärna kalkylhjälpen på för att beräkna vad ditt företag tjänar på att köpa miljöbilar. Det är inte bara inköpspriset som ska räknas på utan även förmånsvärden, drivmedelspriser, skatter och restvärdet. Det finns många personbilar och flera lätta lastbilar som är miljöfordon. Även tunga lastbilar går att köpa, men kostar i nuläget mer. Om miljöfordon inte är realistiskt för er, så kommer ni långt med bränslesnåla konventionella fordon. KÖR SPARSAMT Ett av de enklare sätten att spara pengar och miljö är att förarna lär sig köra bränslesnålt. Det innebär en körteknik med snabba accelerationer, höga växlar, motorbromsning och god framförhållning. Du och dina kollegor kommer fram minst lika snabbt, men med ca 10 procent lägre bränsleförbrukning. På Vägverkets hemsida kan du hitta tips på hur du kan köra mer sparsamt. Vanliga trafikskolor säljer också sådana utbildningar både för bil och lastbil. För att få en varaktig effekt av utbildningen bör det finnas någon form av uppföljning av bränsleförbrukningen med återkoppling till förarna. Det finns en rad IT-hjälpmedel på marknaden som kan hjälpa till med uppföljningen. Bäst resultat får ni om det lönar sig för personalen att köra bränslesnålt. Belöningen behöver inte vara per individ i lönekuvertet. Kollektiv uppmuntran kan vara väl så uppskattat. Huvudsaken är att de som kör ekonomiskt ser att det också kommer dem själva till godo. Fråga personalen vad de vill göra med pengarna de sparar. Kanske någon utbildning som annars inte hade blivit av? TA HAND OM ERA FORDON Att serva fordonen regelbundet är både en lönsam och miljöbesparande rutin. Det minskar både bränsleförbrukning och de miljöfarliga utsläppen, som partiklar och kolväten. 18

22 HÅLL RÄT T TRYCK Med rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen sjunker. Mindre bränsleförbrukning betyder mindre växthuseffekt. Så enkelt är det. Med rätt lufttryck i däcken skulle vår totala bränsleförbrukning kunna minska med cirka en halv procent och utsläppen av koldioxid med lika mycket. Tillsammans skulle vi i Sverige slippa ton koldioxid! Koldioxid går inte att rena bort. Den mängd som släpps ut är direkt knuten till bränsleförbrukningen. Det finns även ekonomiska fördelar för dig. Den minskade bränsleförbrukningen gör att du kan spara runt 500 kronor per år och fordon. Dessutom slits däcken mindre vilket också gör att du spar pengar. Faktum är att ett däck med bara 70 procents lufttryck har hälften så lång livstid som ett med rätt lufttryck. Ha alltid rekommenderat lufttryck i däcken, eller helst lite högre. De extra procenten är inte skadliga för däcket, tvärt om. Kolla lufttrycket vid var tredje tankning innan det ser ut att vara för lite luft. Rekommenderat däcktryck för din bil hittar du i instruktionsboken, vid tanklocket eller på stolpen vid förardörren. Mät trycket när däcken är kalla. VÄLJ RÄT T DÄCK Fortfarande tillverkas många däck med giftiga oljor i slitbanan. Inte förrän 2010 blir det förbjudet att sälja däck med de högaromatiska oljorna (förkortat HA-oljor). Det finns både sommar- och vinterdäck utan HA-oljorna för både personbilar och lastbilar. Det går att välja både regummerade däck och nya däck. Undvik dubbdäck, dubbarna sliter upp hälsofarliga partiklar från vägbanan. Moderna vinterdäck är lika säkra som dubbdäck. Be att få däck utan HAoljor också på fabriksnya bilar. Ett Svanenmärkt däck saknar HA-oljor. För varje däck utan HA-olja i slitbanan har ditt företag sparat 1 liter giftig HA-olja från att komma ut i naturen. 19

23 Mät era förbättringar Vet ni om det har blivit bättre genom era åtgärder? Det är alltid bra att försöka mäta era framsteg. På så sätt kan ni hitta nya förbättringsområden och berätta om hur det går. När ni sätter upp era mål, tänk också ut hur ni ska mäta dem! De företag som har miljöledningssystem måste mäta sina förbättringar och miljöaspekter på något sätt. Förhoppningsvis ser ditt företag en ständig förbättring som kan redovisas i miljöledningsarbetet eller i andra sammanhang. Tänk över om ni vill berätta om era mätningar externt, för då måste ni också vara beredda på att förklara om siffrorna pekar åt fel håll miljömässigt. Enklast är att räkna antalet eller andelen av miljöanpassade alternativ. Exempel är antalet miljöfordon, andel däck utan HA-oljor eller andel förare som fått utbildning i sparsam körning. RÄKNA PÅ UTSLÄPP Om du väljer att räkna utsläpp är det enklast att räkna koldioxid eftersom det står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. Fördelen med att räkna mängden drivmedel är också att du lätt kan koppla det till kostnaden. Så länge det handlar om bensin och diesel finns inte så många olika varianter på att räkna koldioxid. Det är vanligt att räkna: 1 liter bensin = 2,360 kg koldioxid (CO2) 1 liter diesel = 2,540 kg koldioxid (CO2) Det finns många olika varianter att räkna koldioxid för övriga bränslen. Sök mer information om vilket bränsle just ni använder er av när ni ska räkna på detta. Tänk på att bränslena ofta är uppblandade, exempel: Etanol. E85 består av 85% etanol och 15% bensin. Rapsmetylester, RME. Är uppblandat med diesel. Metangas eller Fordonsgas. Är ibland en blandning av fossil naturgas och biogas. Andra utsläpp, som kväveoxider och partiklar, är svårare. Då beror det på vilken motor det är, hur motorn är servad och hur föraren kör. Det gör att du måste göra fler uppskattningar, vilket betyder att siffrorna blir mer osäkra. Det finns olika sätt att beräkna utsläpp från drivmedel. Variationerna beror på hur drivmedlet producerats och vilka avgränsningar de gjort som står bakom livscykelberäkningarna. Ert syfte med att mäta är det viktiga. Om det är för att visa förändringar, brukar sättet att räkna spela mindre roll så länge ni gör på samma sätt varje gång. Håll er till ett sätt att räkna och bli överens med leverantörer, kunder och andra om hur ni gör. DE BÄSTA FORDONEN Malmö driver tillsammans med Göteborg och Stockholm webbplatsen med all information om bilmodeller, tankställen, skatteregler mm. Föreningen Gröna Bilister rankar varje år de bästa bilarna, både de som drivs med bensin och diesel och de som drivs med förnybara drivmedel. Listorna på Miljöbästa Bil finns på UTSLÄPPSBERÄKNINGAR De vanligaste källorna för beräkningar är: NTM Nätverket Transporterna och Miljös verktyg NTMCalc på Miljöfaktabok för bränslen som ges ut av Petroleuminstitutet Naturvårdsverket INKÖPSKRAV FÖR FORDON OCH TRANSPORTER Vägverket har en samling upphandlingskrav som verket rekommenderar för fordon. Kraven gäller både miljö och trafiksäkerhet. Hos Miljöstyrningsrådet finns också miljökrav på fordon, däck mm. UTBILDNING I SPARSAM KÖRNING Vanliga trafikskolor säljer sådana utbildningar både för bil och lastbil. Sök på Internet efter sparsam körning eller ecodriving. INKÖPSKRAV FÖR DÄCK På projekt Grön Kemi som drivs av Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund finns listor på personbilsdäck utan HA-oljor. TRB kontrollerar däck till lastbilar för sina medlemsföretag och publicerar listorna på Det finns också miljömärkta däck. Se MILJÖZON På Malmö stads webbsida finns information om reglerna för att köra i miljözon. Där finns också information om extra avgasutrustning. 20

24 Förslag och idéer Räkna på vad era fordon kostar. Jämför med vad nätverkstransportörer kostar. Se om ni kan samordna era transporter med andra. Kanske med andra leverantörer till samma kund? Ta tomma emballage med er tillbaka. Be era förare att under en veckas tid hålla hastighetsbegränsningarna exakt och se hur lång tid det tar. Justera rutterna efter resultatet. Serva fordonen regelbundet. Teckna avtal med verkstad och se till att de påminner er om service. Skaffa ett bra program för ruttplanering. Kolla däcken varannan gång ni tankar. Prata med era förare om hur rutterna skulle kunna förbättras. Räkna på alternativet miljöfordon nästa gång ni ska köpa eller leasa fordon. Ändra på er tjänstebilpolicy så att miljöfordon uppmuntras. Ge de som kör mest på ert företag en utbildning i sparsam körning. Följ upp hur era förare kör genom att investera i IT-system för bränsleuppföljning. Ge bonus till de förare som kör bränsle-effektivt. Välj däck utan HA-oljor, gärna miljömärkta. Byt ut dubbdäck till vinterdäck. Eftermontera katalysator, partikelfälla och kväverening på era fordon. 21

25

26 Välanvända miljöfordon på Transporter - Sex av våra 20 fordon är miljöbilar. Fem är flexifuel-fordon som kan köra på etanol och bensin. En är en gasbil. Dessutom är en av tjänstebilarna också en etanolbil. Företagsekonomiskt är det ungefär samma som att köra vanliga bensin- och dieselbilar, säger Ingvar Unnerstam, miljö- och kvalitetssamordnare. Det var Tetra Pak som ställde krav på oss att skaffa miljöbilar. Och det är fortfarande Tetra Pak som har högst ställda miljökrav, krav som de också följer upp varje år. I början var det lite besvärligt att hitta tankställen, men det är inget problem längre. Miljöbilarna används så mycket som möjligt i uppdragen, men när det ska köras stort gods och många pallar måste de stora diesellastbilarna användas. För uppdrag till Tyskland och Danmark kan det vara mer problematiskt, men det går att lösa kortare transporter genom att tanka i Sverige. Minst lika viktigt som miljöbilarna är vårt transportsystem där vi använder oss av modern dator- och telekommunikation, berättar Ingvar. Det är bra för miljön, men också för trafikledarnas och chaufförernas arbetsförhållanden. Under hösten 2005 utrustades alla :s fordon med fordonsdatorer. GPS står för Global Positioning System, som gör det möjligt att genom en radiomottagare se var fordonen befinner sig. Dessutom är det möjligt att med datorerna i bilarna kommunicera med trafikledningen och få signatur av uppdraget. - Detta innebär att kunderna får ett säkrare och snabbare system. Det gäller både leveranspålitlighet och återrapportering, säger Ingvar. GPS-positionering gör att trafikledarna vet exakt var bilarna är och det i sin tur gör att det går lättare att samlasta bilar. Eftersom trafikledarna vet var bilarna befinner sig blir det kortare körsträckor när förarna kan hämta där de befinner sig istället för att köra till en adress längre bort. En bonuseffekt är att både trafikledarna och chaufförerna fått en lugnare arbetssituation. All personal har fått gå en internutbildning i det nya systemet. Förarna uppskattar att ha en dator med uppkoppling i sin bil. Det är lättare att hitta information och de har fått bättre överblick över sin arbetssituation, tycker Ingvar. Företaget är certifierat enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001:2000 och ISO De har valt att sköta miljöarbetet med företagets egna resurser, utifrån sina förutsättningar. Miljöarbetet redovisas varje år där allt från däck till bränsleförbrukning finns med. Vår erfarenhet är att man får se till vad som är rimligt att göra inom miljöområdet. Man får inte ställa för höga krav. I början dokumenterade vi för mycket. Det är bättre att göra saker istället för att skriva om dem, menar Ingvar. Målen bör vara greppbara. Resultatet är ofta viktigare än att man gör mätningar ofta. Använd sunt förnuft. Gör förbättringar som är bra på flera olika sätt. 23

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Augusti 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 MILJÖFÖRVALTNINGEN Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 Tillsyn av transporter En rapport från Miljöförvaltningen Katarina Olsson och Emma Nordling Juni 2009, dnr: 2008-003085-206 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer