2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING"

Transkript

1 KONCERNREDOVISNING

2 Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4 Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 13 Revisionsberättelse 19 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Foto: Lasse Arvidsson, Ulf Palm samt Heimer & company. Dala Kraft AB Org nr Koncernredovisning

3 Vd har ordet Jag kommer att minnas som ett år av både mörker och ljus. Det är kanske inget märkligt med det. Vi är ett aktivt företag på en marknad i ständig förändring där varje år bjuder både framgång och motgång. Vi går vidare, stärkta av våra erfarenheter. En av årets ljuspunkter var försäljningen av Säter Energi till Vattenkraftbolaget i Dalarna. Affären var ett led i Dala Krafts strategiska renodlingsprocess som pågått sedan Genom att avveckla våra verksamheter inom nätdrift och elproduktion kan vi koncentrera oss på elhandel, vår affärsmässiga kärna. För mig känns det roligt att Säter Energi drivs vidare med en lokal ägare som har ambitionen att växa. Året som gått har präglats av viktigt internt arbete med syfte att stärka Dala Kraft inifrån, så att vi kan nå framgång på marknaden under kommande år. Jag menar dels vårt omfattande varumärkesarbete, som blev färdigt under vintern, dels det lednings- och medarbetarprogram som vi alla deltagit i med stor entusiasm. Här kan vi se tillbaka på två processer som engagerat alla medarbetare. I varumärkesarbetet kunde vi fritt vädra våra tankar om Dala Kraft. En tydlig, gemensam identitet skulle tas fram och givetvis börjar ett sådant arbete hos oss som arbetar på Dala Kraft och hos våra kunder. Det är vi som känner Dala Kraft bäst och för mig som vd är det mycket värdefullt att alla är inblandade i en intern granskning av denna typ. Ledarskap för alla är den andra stora, och mycket positiva, process som vi startade under fjolåret. Här har vi jobbat på att minska avståndet mellan våra olika verksamheter och att stärka den enskildes roll i företaget. Det Dala Kraft som jag vill leda ska utmärkas av öppenhet och diskussionslust. Här ska alla kunna göra sin röst hörd och uppleva känslan av betydelse och delaktighet. Det är en nyckel till personlig utveckling på arbetsplatsen och en nödvändighet om vi alla ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. En av fjolårets mörkaste stunder var när vi upptäckte ett fel i bokföringen. Under flera år hade avsevärda kostnader felaktigt bokförts i den löpande redovisningen, som därmed visade bättre siffror än vad som verkligen var fallet. Effekten blev att resultatet för 2010 försämrades med 35 miljoner kronor. Det är en smäll vi har fått ta under och som också påverkar oss framåt, bland annat genom att den omorganisation som var planerad till sommaren 2012 har tidigarelagts. Vi har nu en mycket god anledning att analysera kostnader och resultatuppföljning för att höja vår beredskap för eventuella liknande händelser. Dåliga resultat tar energi ur en organisation, men ger också kämpaglöd. Jag är säker på att vi just nu bygger ett starkare, effektivare Dala Kraft, med bättre sammanhållning och en tydlig gemensam värdegrund. Carina Håkansson Koncernredovisning 3

4 Dala Kraft-koncernen Nya elområden kräver kundperspektiv Elområde Luleå (SE1) ÖVERSKOTT PÅ EL KÄRNKRAFT Begränsning i elnätet VATTENKRAFT Elområde Sundsvall (SE2) ÖVERSKOTT PÅ EL Begränsning i elnätet VATTENKRAFT I november delade statliga Svenska Kraftnät in riket i fyra elområden efter beslut i EU-kommissionen. Orsaken var att kommissionen ogillade Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Den modell som vi tidigare haft i Sverige ansågs diskriminera utländska kunder. Problemet var och är att kraftnätet innehåller ett antal flaskhalsar. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige dessa flaskhalsar finns och således var det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Beslutet att införa elområden ingår i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad. För Dala Kraft är beslutet en parentes i ett större arbete som vi följer noggrant. Förändringar i elmarknadens spelregler leder alltid till konsekvenser för kunderna. Under sådana förhållanden är det viktigt att kunden finner trygghet i oss som leverantör. De ska kunna lita på att vi gör vårt bästa och anpassar vårt utbud till det rådande läget. Enkla Elbolaget lanserade under slutet av produkten Norden-el, som en direkt respons på elområdesindelningen. Dala Kraft-koncernen är inte för beslutet om elområden, men vi hanterar konsekvenserna av det och är en pådrivare för att flaskhalsarna skall byggas bort. Elområde Stockholm (SE3) UNDERSKOTT PÅ EL KÄRNKRAFT KÄRNKRAFT Begränsning i elnätet Elområde Malmö (SE4) UNDERSKOTT PÅ EL De tre gränser som dragits genom landet visar var elnätet är i störst behov av utbyggnad. Vid dessa gränser går också uppdelningen i de fyra elområdena. Syftet med indelningen är att stimulera utbyggnad av energiproduktionen där efterfrågan är störst, samt att förstärka nätet så att mer el kan överföras mellan olika delar av landet. 4 Koncernredovisning

5 Dala Kraft-koncernen Småskaligt och förnybart profilerande segment Dala Kraft har en uttalad ambition att vara drivande i utvecklingen av elproduktion från förnybara källor. I Sverige finns många mindre energiproducenter som behöver hjälp att komma ut på marknaden med sin el. Dessa resurser kan vi som elhandelsbolag tillvarata genom att skapa specialutformade konceptuella lösningar. Detta innebär inte att vi ska äga produktionsanläggningar, utan enbart bidra med vårt kunnande och vår dörr till marknaden. En av Dala Krafts styrkor är kompetensen inom finansiell- och fysisk elhandel. Rätt använd är den en strategisk resurs som på sikt kan ge Dala Kraft en position som en av landets tongivande aktörer inom småskalig elproduktion från förnybara källor. Goda möjligheter på nordisk elmarknad Under togs ytterligare ett viktigt steg mot en gemensam nordisk elmarknad. Detta efter att den nordiska tillsynsmyndigheten för elmarknaden, NordREG, fattat beslut att införa en fakturamodell som innebär att slutkunderna bara ska behöva ha kontakt med ett företag: elhandelsbolaget, som då sköter fakturering för både elhandel och elnät. Tanken är att alla elkunder i Norden från och med år 2015 fritt ska kunna välja elhandelsbolag över nationsgränserna. Fakturafrågan är ett delbeslut i en mer omfattande process om en gemensam elmarknad, en process som kommer att ge fördelar för såväl leverantörer som kunder. En större marknad innebär fler krav på elhandelsbolagen. Inte alla kommer att kunna leva upp till kraven och en konsolidering är att vänta. Dala Kraft har med sin kompetens inom elhandel goda möjligheter att bli en vinnare på den gemensamma nordiska marknaden. Vår uttalade ambition är att arbeta proaktivt för att dra nytta av förändringen. Ny koncernekonomichef Dalarna är ett landskap av återvändare. Kanske är det något med lugnet och närheten. Mats Bengtsson är en av dem. Efter många år i den internationella resebranschen har han landat i ett nyköpt hus i den gamla hemstaden Falun. För tjugo år sedan kändes det osannolikt att jag någonsin skulle ha min arbetsplats i Rättvik, säger Mats Bengtsson, som ursprungligen är Rättviksbo, men uppvuxen i Falun. Som ny koncernekonomichef för Dala Kraft har han sitt kontor vid Siljans strand och trivs utmärkt. Mats Bengtsson har en gedigen erfarenhet som ekonomichef vid flera stora resebolag och kommer senast från en chefstjänst på Sandvik. Han ser sin tydliga uppgift på Dala Kraft: Min roll är att stärka det ekonomiska arbetet på alla håll. Bättre rutiner, prognoser och uppföljning ska ge stabilitet i ekonomin. Mats Bengtsson rekryterades under hösten och tillträdde i januari Mats Bengtsson Koncernredovisning 5

6 Köldsäkra ditt elavtal en kommande vargavin Vi vet att du inte vill tänka på vinter, kyla och höga elpriser just nu. Med Dala Krafts nya elavtal Vinterfast får du ett fast elpris under vintern och ett rörligt under sommaren. Då sitter du säkert och slipper oroa dig för kommande vintrar. Köldsäkra dig redan i dag. Ring oss nu på Succé för Vinterfast Under året lanserades vår nya produkt Vinterfast. Det är ett avtal som ger kunden Fast pris under perioden oktober-april, de månader på året då konsumtionen oftast är som störst och priserna riskerar att rusa iväg. Under sommarmånaderna övergår avtalet till Rörligt pris och följer då elmarknadens svängningar. Många kunder har insett fördelen med en kombination av avtalsformer som ger en bra riskspridning över året. Det gjorde att Vinterfast blev en försäljningssuccé under Bemötande och produktkvalitet bäst enligt kunderna Vilken är kundens upplevelse av Dala Kraft? Vi lät undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex (SKI) fråga drygt 400 av våra kunder, jämnt fördelade mellan företagsoch privatkunder, om sin bild av Dala Kraft. Utgångspunkten var frågor om image, förväntningar, prisvärdhet, produktkvalitet, service, nöjdhet och lojalitet. Undersökningen visar att Dala Kraft, enligt kunderna, är bland de ledande inom områdena produktkvalitet, service och nöjdhet. Kunderna uppskattar vårt proffesionella och personliga bemötande, det vet vi sedan tidigare. Att detta bekräftas gång på gång är ett tecken på vår långsiktighet i arbetet. Särskilt nöjda med bemötandet är företagskunderna. De företagskunder som varit i direktkontakt med Dala Kraft under det senaste året är mer nöjda med servicen och upplever Dala Kraft som mer prisvärda, än de som inte haft direktkontakt med oss. Dala Kraft kommer med tips och förslag som hjälper mig att spara Kommentar om Dala Kraft ur marknadsundersökning hösten. Självkännedom en nyckel till framgång Den som vill nå framgång, måste känna sig själv. Det är en sanning som vi har tagit fasta på under. Under årets första månader slutförde vi nämligen ett omfattande varumärkesarbete som syftade till att skapa en tydlig plattform för Dala Kraft. I arbetet har vi ställt frågor om oss själva till oss själva. Frågor som: Vad är utmärkande för Dala Kraft? Vilka är våra värderingar? Hur vill vi bli uppfattade av vår omvärld? I olika arbetsgrupper fick alla medarbetare möjlighet att vara med och fastställa vår gemensamma identitet. Slutligen träffades samtliga medarbetare under en gemensam dag i Tällberg, där vi tillsammans kom överens om våra viktiga värdeord. Resultatet är en varumärkesplattform som ger stöd till allt vårt arbete, både internt och externt. Dala Kraft gjorde bästa reklamen Gyllene Hästen är en årlig tävling för alla marknadsförare i Dalarna. Tävlingen avslutas med en gala där de bästa kampanjerna från det föregående året som gått prisas med var sin gyllene dalahäst. Vid den senaste galan, i mars, vann vi, tillsammans med vår reklambyrå Heimer & Company, första pris i kategorin konsumentreklam. 6 Koncernredovisning

7 för ter heimer & company Norden-el populär nyhet Sedan Sverige i slutet av delades in i fyra elområden kan elpriset i södra Sverige bli 10 öre dyrare per kwh, och ibland så mycket som 50 öre, jämfört med Norrland. Orsaken är att områden med större efterfrågan än produktion drabbas av högre elkostnader. Vi bestämde oss för att skapa en produkt som är anpassad till de nya förutsättningarna. Resultatet blev Norden-el. Det är en produkt med en fast del och en rörlig. Den rörliga delen, en så kallad elområdesjustering, följer marknadens svängningar i det aktuella elområdet. I ett fast pris inkluderas elområdesjusteringen. Med Norden-el är denna kostnad istället flexibel, vilket ger ett lägre pris över tid. Produkten har på kort tid blivit mycket uppskattad av våra kunder. Med ett eget vindkraftverk kan elkostnaden halveras Thomas Nordström, vd för ecwind. Mikroproduktion breddar vårt erbjudande Genom ett samarbete med vindkraftentreprenören ecwind kan vi nu erbjuda våra kunder att själva producera sin miljövänliga el med små vindkraftverk för privat behov. Målgruppen är framförallt lantbrukare och småföretagare som vill få en högre självförsörjningsgrad. Med ett eget vindkraftverk kan elkostnaden halveras, säger Thomas Nordström, vd för ecwind. Bolaget säljer vindkraftverk med en produktionskapacitet på 120 MWh/år. Enligt Thomas Nordström är investeringen intjänad efter cirka 10 år. Därefter är elen gratis. Enkla Elbolaget och ecwind samarbetar kring marknadsföring och försäljning av verken. Tanken är att fler ska få upp ögonen för ecwind och mikroproduktionens fördelar samtidigt som Enkla Elbolaget får ytterligare en produkt i sin portfölj. I södra Sverige kan invånarna räkna med högre elpris i och med den nya indelningen i elområden. Detta i kombination med en allmänt ojämn elmarknad gör vårt nya erbjudande attraktivt. Mikroproduktion är en intressant utveckling på elmarknaden. Vi vill vara med och driva den, till nytta för våra kunder, säger Kenneth Johansson, vd på Enkla Elbolaget. Priskoll ger mervärden Vi jobbar vidare med vår ambition att alltid erbjuda kunden det minst krångliga avtalet. Under fjolåret lanserade vi tjänsten Priskoll, som sammanställer våra fördelar när det gäller bland annat prissättning, spartips och marknadsbevakning. Enkla Elbolagets verksamhet syftar till att erbjuda optimal kundnytta. Detta måste vi också systematiskt berätta i all vår kommunikation. Ledord för Priskoll * Koll på marknaden * Skräddarsydda avtal * Vi hör av oss innan ditt avtal går ut Vi vann Guldeken Guldeken är en gala där de bästa prestationerna inom Blekinges näringsliv prisas. Enkla Elbolaget vann priset som Årets Marknadsförare. Utmärkelsen är en bekräftelse på att vårt kommunikationsarbete håller hög nivå. Riktigt kul tycker vi! Koncernredovisning 7

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten omfattar köp och försäljning av el. Året inleddes med höga spotpriser orsakade av kall vinter, låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen och mycket stort produktionsbortfall i den svenska kärnkraften. Då vi varit väl prissäkrade blev resultatet för första kvartalet bra. Därefter blev det varmare än normalt och vattenmagasinen fylldes varpå spotpriserna föll i rask takt. Då vi alltjämt var högt prissäkrade föll resultatet för var månad. Dessutom upptäcktes periodiseringsfel i 2010 års bokslut på 35 Mkr som kom att drabba årets resultat. För att minska årets stora förlust har vi nu löst upp de obeskattade reserverna. Ägarförhållanden Aktierna i bolaget ägs av följande företag: Antal % Envikens Elkraft Ekonomisk Förening Falu Energi och Vatten AB Hedemora Energi AB Dala Energi AB Malungs Elverk AB Ryssa Energi AB Smedjebacken Energi AB Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Enkla Elbolaget i Sverige AB ( ) som också är ett rent elhandelsföretag. Försäljning Koncernen Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till Mkr (2 471), vilket är en minskning med 24% jämfört med föregående år. Minskningen beror på minskad energiomsättning och lägre elpriser. Risker i verksamheten Dala Krafts verksamhet innebär att bolaget skall hantera en rad finansiella risker såsom valutarisker och risker gällande fysisk handel av el och elcertifikat. Koncernens finansiella exponering utgörs framförallt av elprisrisk, volymrisk och valutarisk. Bolaget har även en betydande finansieringsrisk kopplad till elhandeln eftersom kreditbehovet tidvis kan vara betydande. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 1 januari såldes dotterbolaget Säter Energi AB och koncernen Dala Kraft AB kan därefter betecknas som en renodlad elhandlare. Bolaget har ställt ut en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti för Enkla Elbolaget i Sverige AB. I och med detta bokslut har densamma infriats genom att ett koncernbidrag om 4,3 Mkr lämnats. Framtida utveckling Koncernen förväntas driva likartad verksamhet som. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat (se not 19) Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till Mkr (2 357), vilket är en minskning med 23 % jämfört med föregående år. Investeringar Koncernen Koncernen har under året inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar (föregående år 1 758) eller i immateriella anläggningstillgångar (föregående år 1 665). Bolaget har under året inte gjort några investeringar i maskiner och inventarier (föregående år 88). Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning exkl. energiskatt Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Soliditet i % Avkastning på totalt kapital i % neg Avkastning på eget kapital i % neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 8 Koncernredovisning

9 Resultaträkning Koncernen Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Avgår: Energiskatt Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för inköp av elkraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i intressebolag Ränteintäkter Räntekostnader Finansiellt resultat Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernredovisning 9

10 Balansräkning Koncernen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterbolag Elcertifikat Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernredovisning

11 Koncernen Eget kapital och skulder Not Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Koncernredovisning 11

12 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar och nedskrivningar Reavinst vid avyttring av dotterbolag Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning/förvärv av dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Återbetalda insatser Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Minskning av check, kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Koncernredovisning

13 Noter Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolagsskatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Immateriella tillgångar Koncern Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill avskrives på 10 år för dotterbolaget Enkla Elbolaget i Sverige AB. Koncern Dataprogram Avskrives på fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och markanläggningar år Distributionsanläggningar år Produktionsanläggningar år Inventarier verktyg och installationer 3-10 år Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Här igenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Energisäkring Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt med att leverantörsfakturor avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen. Elcertifikat Elcertifikat är en immateriell rättighet, som bedöms som ett kortfristigt innehav för bolaget. Värderingen har därmed skett enligt lägsta värdets princip, dvs till lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Elcertifikat som används för egen annullering värderas till anskaffningsvärdet. Den skuld som företaget bygger upp är att kategorisera som ett avräkningskonto som regleras årligen. Skulden ingår i Övriga kortfristiga skulder i balansräkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Koncernredovisning 13

14 Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen 2010 Reavinst vid försäljning av dotterbolag Övrigt Summa Not 3 Intäkternas fördelning på rörelsegrenar Intäkterna fördelar sig på rörelse grenar enligt följande: Koncernen 2010 Elnätsverksamhet Elhandelsverksamhet Avgår energiskatt Övriga poster (not 2) Summa Elhandelsverksamhet Avgår energiskatt Summa Not 4 Ersättning till revisorerna Koncernen 2010 Revision Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Revision Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och verkställande direktörer i koncernen 1000 (1171) samt i moderbolaget 570 (305)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Förmåner till verkställande direktören omfattar en uppsägningslön i 24 månader vid uppsägning från företagets sida. Vid egen uppsägning utgår 3 månadslöner. 14 Koncernredovisning

15 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen (inkl dotterbolag) Antal på balansdagen 2010 Varav män Antal på balansdagen Varav män Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen/moderbolaget Kostnader för har identifierats vara hänförliga till räkenskapsåret Styrelseledamöter % % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 2 50 % 3 67 % Styrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 1 0 % 1 0 % Not 6 Avskrivningar Koncernen Goodwill Dataprogram Byggnader och mark - 92 Produktionsanläggning Distributionsanläggningar Maskiner och inventarier Not 7 Andelar i intresseföretag Koncernen/ Org nr Säte Kapitalandel (%) Energiråd Sverige AB Rättvik 50 Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen 2010 Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Förändring av uppskjuten skatt, obeskattade reserver Uppskjuten skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Not 10 Goodwill Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp -Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Kapitalandel % Redovisat värde i moderbolaget Redovisat värde i koncernen Direkt ägda Energiråd Sverige AB Summa Skillnaden mellan redovisat värde i koncernen och koncernens andel av intresseföretagens egna kapital uppgår till 0 tkr. Rösträttsandel % Antal andelar Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Avskrivningar på försåld tillgång i samband med avyttring av dotterbolag Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernredovisning 15

16 Not 11 Dataprogram Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp Försäljningar i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar på försålda tillgångar Avskrivningar på försålda tillgångar i samband med försäljning av dotterbolag Omräkningsdifferens Avskrivningar Not 12 Byggnader och mark Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Försäljning i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 72 Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivning på försålda byggnader i samband med försäljning av dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 0-58 Utgående restvärde enligt plan 0 14 Not 13 Produktionsanläggningar Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivning på försålda produktionsanläggningar i samband med försäljning av dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper 7 - Avgående värdepapper Återbetalda insatser Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående uppskrivningar/nedskrivningar -5-5 Utgående ackumulerade uppskrivningar/ nedskrivningar -5-5 Utgående redovisat värde, totalt Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper 7 Avgående värdepapper Återbetalda insatser Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående uppskrivningar/nedskrivningar -5-5 Utgående ackumulerade uppskrivningar/ nedskrivningar -5-5 Utgående redovisat värde, totalt Not 16 Uppskjutna skattefordringar Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av: Koncernen Koncernen Uppskjuten skattefordran avseende underskott i deklaration Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets och tidigare års resultaträkningar finns en ej redovisad skatt som avser uppskjuten skatt på obeskattade reserver och uppgår till 0 (9 250 ). Den gällande skattesatsen för inkomstskatt är 26,3 (26,3) %. 16 Koncernredovisning

17 Not 17 Övriga långfristiga fordringar Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Ingående anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 19 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget och årets kapital resultat Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Minoritetsintresse Årets resultat Eget kapital Utdelning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget och årets kapital resultat Ingående balans Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier à kvotvärde 100 kr. Koncernen Upplupen elförsäljning Övriga poster Summa Not 20 Checkräkningskredit Koncernen/moderbolaget Checkräkningskredit utgör ett koncernkonto och avtalad kredit uppgår till ( ). Not 21 Ställda säkerheter Koncernen 2010 Avseende skulder till kreditinstitut - Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag För elhandel - Bankmedel Summa ställda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut - Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag För elhandel - Bankmedel Summa ställda säkerheter Not 22 Övriga kortfristiga skulder Koncernen 2010 Annulleringsskuld elcertifikat Skatter Övriga poster Summa ställda säkerheter Annulleringsskuld elcertifikat Skatter Övriga poster Summa ställda säkerheter Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen 2010 Upplupet elinköp Övriga poster Summa Upplupet elinköp Övriga poster Summa Koncernredovisning 17

18 Not 24 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2010 Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Försäljning, (%) Bolagets inköp från dotterbolag uppgår till mindre än 1 %. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Avseende elhandel mot Nordpool som Dala Kraft AB hanterar för koncernen tillämpas samma prissättning mellan Nordpool och Dala Kraft AB som mellan Enkla Elbolaget i Sverige AB och Dala Kraft AB, d.v.s. inget påslag sker. Not 25 Resultat från andelar i koncernföretag 2010 Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivning Summa Not 26 Bokslutsdispositioner 2010 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Upplösning av periodiseringsfond Summa Not 27 Andelar i koncernföretag Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde 2010 Bokfört värde Enkla Elbolaget i Sverige AB 100 % 100 % Säter Energi AB 100% 100% Ingående anskaffningsvärde Inköp av andelar Försäljningar av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets förändringar -Försäljningar Nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 28 Obeskattade reserver 2010 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - på dataprogram, maskiner och inventarier Periodiseringsfonder Summa Styrelsen Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Rättvik Jan-Erik Bergkvist Hans Bywall Göran Frendin Jan Lovén Ordförande Jan-Erik Bergkvist Hans Bywall Göran Frendin Ingemar Hellström Ragnar Kroona Göran Nerpin Ingemar Hällström Ragnar Kroona Jan Lovén Johnny Skottheim Jan-Erik Westlund Carina Håkansson Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Anders Hvittfeldt Auktoriserad revisor Göran Nerpin Johnny Skottheim Jan-Erik Westlund 18 Koncernredovisning

19 Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Dala Kraft AB för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Till årsstämman i Dala Kraft AB Org nr Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dala Kraft AB för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mora den 26 mars 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Hvittfeldt Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Koncernredovisning 19

20 Heimer & Company Tryck: henningsons.se

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Dala Kraft AB Org nr 556132-9466 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer