2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING"

Transkript

1 KONCERNREDOVISNING

2 Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4 Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 13 Revisionsberättelse 19 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Foto: Lasse Arvidsson, Ulf Palm samt Heimer & company. Dala Kraft AB Org nr Koncernredovisning

3 Vd har ordet Jag kommer att minnas som ett år av både mörker och ljus. Det är kanske inget märkligt med det. Vi är ett aktivt företag på en marknad i ständig förändring där varje år bjuder både framgång och motgång. Vi går vidare, stärkta av våra erfarenheter. En av årets ljuspunkter var försäljningen av Säter Energi till Vattenkraftbolaget i Dalarna. Affären var ett led i Dala Krafts strategiska renodlingsprocess som pågått sedan Genom att avveckla våra verksamheter inom nätdrift och elproduktion kan vi koncentrera oss på elhandel, vår affärsmässiga kärna. För mig känns det roligt att Säter Energi drivs vidare med en lokal ägare som har ambitionen att växa. Året som gått har präglats av viktigt internt arbete med syfte att stärka Dala Kraft inifrån, så att vi kan nå framgång på marknaden under kommande år. Jag menar dels vårt omfattande varumärkesarbete, som blev färdigt under vintern, dels det lednings- och medarbetarprogram som vi alla deltagit i med stor entusiasm. Här kan vi se tillbaka på två processer som engagerat alla medarbetare. I varumärkesarbetet kunde vi fritt vädra våra tankar om Dala Kraft. En tydlig, gemensam identitet skulle tas fram och givetvis börjar ett sådant arbete hos oss som arbetar på Dala Kraft och hos våra kunder. Det är vi som känner Dala Kraft bäst och för mig som vd är det mycket värdefullt att alla är inblandade i en intern granskning av denna typ. Ledarskap för alla är den andra stora, och mycket positiva, process som vi startade under fjolåret. Här har vi jobbat på att minska avståndet mellan våra olika verksamheter och att stärka den enskildes roll i företaget. Det Dala Kraft som jag vill leda ska utmärkas av öppenhet och diskussionslust. Här ska alla kunna göra sin röst hörd och uppleva känslan av betydelse och delaktighet. Det är en nyckel till personlig utveckling på arbetsplatsen och en nödvändighet om vi alla ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. En av fjolårets mörkaste stunder var när vi upptäckte ett fel i bokföringen. Under flera år hade avsevärda kostnader felaktigt bokförts i den löpande redovisningen, som därmed visade bättre siffror än vad som verkligen var fallet. Effekten blev att resultatet för 2010 försämrades med 35 miljoner kronor. Det är en smäll vi har fått ta under och som också påverkar oss framåt, bland annat genom att den omorganisation som var planerad till sommaren 2012 har tidigarelagts. Vi har nu en mycket god anledning att analysera kostnader och resultatuppföljning för att höja vår beredskap för eventuella liknande händelser. Dåliga resultat tar energi ur en organisation, men ger också kämpaglöd. Jag är säker på att vi just nu bygger ett starkare, effektivare Dala Kraft, med bättre sammanhållning och en tydlig gemensam värdegrund. Carina Håkansson Koncernredovisning 3

4 Dala Kraft-koncernen Nya elområden kräver kundperspektiv Elområde Luleå (SE1) ÖVERSKOTT PÅ EL KÄRNKRAFT Begränsning i elnätet VATTENKRAFT Elområde Sundsvall (SE2) ÖVERSKOTT PÅ EL Begränsning i elnätet VATTENKRAFT I november delade statliga Svenska Kraftnät in riket i fyra elområden efter beslut i EU-kommissionen. Orsaken var att kommissionen ogillade Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Den modell som vi tidigare haft i Sverige ansågs diskriminera utländska kunder. Problemet var och är att kraftnätet innehåller ett antal flaskhalsar. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige dessa flaskhalsar finns och således var det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Beslutet att införa elområden ingår i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad. För Dala Kraft är beslutet en parentes i ett större arbete som vi följer noggrant. Förändringar i elmarknadens spelregler leder alltid till konsekvenser för kunderna. Under sådana förhållanden är det viktigt att kunden finner trygghet i oss som leverantör. De ska kunna lita på att vi gör vårt bästa och anpassar vårt utbud till det rådande läget. Enkla Elbolaget lanserade under slutet av produkten Norden-el, som en direkt respons på elområdesindelningen. Dala Kraft-koncernen är inte för beslutet om elområden, men vi hanterar konsekvenserna av det och är en pådrivare för att flaskhalsarna skall byggas bort. Elområde Stockholm (SE3) UNDERSKOTT PÅ EL KÄRNKRAFT KÄRNKRAFT Begränsning i elnätet Elområde Malmö (SE4) UNDERSKOTT PÅ EL De tre gränser som dragits genom landet visar var elnätet är i störst behov av utbyggnad. Vid dessa gränser går också uppdelningen i de fyra elområdena. Syftet med indelningen är att stimulera utbyggnad av energiproduktionen där efterfrågan är störst, samt att förstärka nätet så att mer el kan överföras mellan olika delar av landet. 4 Koncernredovisning

5 Dala Kraft-koncernen Småskaligt och förnybart profilerande segment Dala Kraft har en uttalad ambition att vara drivande i utvecklingen av elproduktion från förnybara källor. I Sverige finns många mindre energiproducenter som behöver hjälp att komma ut på marknaden med sin el. Dessa resurser kan vi som elhandelsbolag tillvarata genom att skapa specialutformade konceptuella lösningar. Detta innebär inte att vi ska äga produktionsanläggningar, utan enbart bidra med vårt kunnande och vår dörr till marknaden. En av Dala Krafts styrkor är kompetensen inom finansiell- och fysisk elhandel. Rätt använd är den en strategisk resurs som på sikt kan ge Dala Kraft en position som en av landets tongivande aktörer inom småskalig elproduktion från förnybara källor. Goda möjligheter på nordisk elmarknad Under togs ytterligare ett viktigt steg mot en gemensam nordisk elmarknad. Detta efter att den nordiska tillsynsmyndigheten för elmarknaden, NordREG, fattat beslut att införa en fakturamodell som innebär att slutkunderna bara ska behöva ha kontakt med ett företag: elhandelsbolaget, som då sköter fakturering för både elhandel och elnät. Tanken är att alla elkunder i Norden från och med år 2015 fritt ska kunna välja elhandelsbolag över nationsgränserna. Fakturafrågan är ett delbeslut i en mer omfattande process om en gemensam elmarknad, en process som kommer att ge fördelar för såväl leverantörer som kunder. En större marknad innebär fler krav på elhandelsbolagen. Inte alla kommer att kunna leva upp till kraven och en konsolidering är att vänta. Dala Kraft har med sin kompetens inom elhandel goda möjligheter att bli en vinnare på den gemensamma nordiska marknaden. Vår uttalade ambition är att arbeta proaktivt för att dra nytta av förändringen. Ny koncernekonomichef Dalarna är ett landskap av återvändare. Kanske är det något med lugnet och närheten. Mats Bengtsson är en av dem. Efter många år i den internationella resebranschen har han landat i ett nyköpt hus i den gamla hemstaden Falun. För tjugo år sedan kändes det osannolikt att jag någonsin skulle ha min arbetsplats i Rättvik, säger Mats Bengtsson, som ursprungligen är Rättviksbo, men uppvuxen i Falun. Som ny koncernekonomichef för Dala Kraft har han sitt kontor vid Siljans strand och trivs utmärkt. Mats Bengtsson har en gedigen erfarenhet som ekonomichef vid flera stora resebolag och kommer senast från en chefstjänst på Sandvik. Han ser sin tydliga uppgift på Dala Kraft: Min roll är att stärka det ekonomiska arbetet på alla håll. Bättre rutiner, prognoser och uppföljning ska ge stabilitet i ekonomin. Mats Bengtsson rekryterades under hösten och tillträdde i januari Mats Bengtsson Koncernredovisning 5

6 Köldsäkra ditt elavtal en kommande vargavin Vi vet att du inte vill tänka på vinter, kyla och höga elpriser just nu. Med Dala Krafts nya elavtal Vinterfast får du ett fast elpris under vintern och ett rörligt under sommaren. Då sitter du säkert och slipper oroa dig för kommande vintrar. Köldsäkra dig redan i dag. Ring oss nu på Succé för Vinterfast Under året lanserades vår nya produkt Vinterfast. Det är ett avtal som ger kunden Fast pris under perioden oktober-april, de månader på året då konsumtionen oftast är som störst och priserna riskerar att rusa iväg. Under sommarmånaderna övergår avtalet till Rörligt pris och följer då elmarknadens svängningar. Många kunder har insett fördelen med en kombination av avtalsformer som ger en bra riskspridning över året. Det gjorde att Vinterfast blev en försäljningssuccé under Bemötande och produktkvalitet bäst enligt kunderna Vilken är kundens upplevelse av Dala Kraft? Vi lät undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex (SKI) fråga drygt 400 av våra kunder, jämnt fördelade mellan företagsoch privatkunder, om sin bild av Dala Kraft. Utgångspunkten var frågor om image, förväntningar, prisvärdhet, produktkvalitet, service, nöjdhet och lojalitet. Undersökningen visar att Dala Kraft, enligt kunderna, är bland de ledande inom områdena produktkvalitet, service och nöjdhet. Kunderna uppskattar vårt proffesionella och personliga bemötande, det vet vi sedan tidigare. Att detta bekräftas gång på gång är ett tecken på vår långsiktighet i arbetet. Särskilt nöjda med bemötandet är företagskunderna. De företagskunder som varit i direktkontakt med Dala Kraft under det senaste året är mer nöjda med servicen och upplever Dala Kraft som mer prisvärda, än de som inte haft direktkontakt med oss. Dala Kraft kommer med tips och förslag som hjälper mig att spara Kommentar om Dala Kraft ur marknadsundersökning hösten. Självkännedom en nyckel till framgång Den som vill nå framgång, måste känna sig själv. Det är en sanning som vi har tagit fasta på under. Under årets första månader slutförde vi nämligen ett omfattande varumärkesarbete som syftade till att skapa en tydlig plattform för Dala Kraft. I arbetet har vi ställt frågor om oss själva till oss själva. Frågor som: Vad är utmärkande för Dala Kraft? Vilka är våra värderingar? Hur vill vi bli uppfattade av vår omvärld? I olika arbetsgrupper fick alla medarbetare möjlighet att vara med och fastställa vår gemensamma identitet. Slutligen träffades samtliga medarbetare under en gemensam dag i Tällberg, där vi tillsammans kom överens om våra viktiga värdeord. Resultatet är en varumärkesplattform som ger stöd till allt vårt arbete, både internt och externt. Dala Kraft gjorde bästa reklamen Gyllene Hästen är en årlig tävling för alla marknadsförare i Dalarna. Tävlingen avslutas med en gala där de bästa kampanjerna från det föregående året som gått prisas med var sin gyllene dalahäst. Vid den senaste galan, i mars, vann vi, tillsammans med vår reklambyrå Heimer & Company, första pris i kategorin konsumentreklam. 6 Koncernredovisning

7 för ter heimer & company Norden-el populär nyhet Sedan Sverige i slutet av delades in i fyra elområden kan elpriset i södra Sverige bli 10 öre dyrare per kwh, och ibland så mycket som 50 öre, jämfört med Norrland. Orsaken är att områden med större efterfrågan än produktion drabbas av högre elkostnader. Vi bestämde oss för att skapa en produkt som är anpassad till de nya förutsättningarna. Resultatet blev Norden-el. Det är en produkt med en fast del och en rörlig. Den rörliga delen, en så kallad elområdesjustering, följer marknadens svängningar i det aktuella elområdet. I ett fast pris inkluderas elområdesjusteringen. Med Norden-el är denna kostnad istället flexibel, vilket ger ett lägre pris över tid. Produkten har på kort tid blivit mycket uppskattad av våra kunder. Med ett eget vindkraftverk kan elkostnaden halveras Thomas Nordström, vd för ecwind. Mikroproduktion breddar vårt erbjudande Genom ett samarbete med vindkraftentreprenören ecwind kan vi nu erbjuda våra kunder att själva producera sin miljövänliga el med små vindkraftverk för privat behov. Målgruppen är framförallt lantbrukare och småföretagare som vill få en högre självförsörjningsgrad. Med ett eget vindkraftverk kan elkostnaden halveras, säger Thomas Nordström, vd för ecwind. Bolaget säljer vindkraftverk med en produktionskapacitet på 120 MWh/år. Enligt Thomas Nordström är investeringen intjänad efter cirka 10 år. Därefter är elen gratis. Enkla Elbolaget och ecwind samarbetar kring marknadsföring och försäljning av verken. Tanken är att fler ska få upp ögonen för ecwind och mikroproduktionens fördelar samtidigt som Enkla Elbolaget får ytterligare en produkt i sin portfölj. I södra Sverige kan invånarna räkna med högre elpris i och med den nya indelningen i elområden. Detta i kombination med en allmänt ojämn elmarknad gör vårt nya erbjudande attraktivt. Mikroproduktion är en intressant utveckling på elmarknaden. Vi vill vara med och driva den, till nytta för våra kunder, säger Kenneth Johansson, vd på Enkla Elbolaget. Priskoll ger mervärden Vi jobbar vidare med vår ambition att alltid erbjuda kunden det minst krångliga avtalet. Under fjolåret lanserade vi tjänsten Priskoll, som sammanställer våra fördelar när det gäller bland annat prissättning, spartips och marknadsbevakning. Enkla Elbolagets verksamhet syftar till att erbjuda optimal kundnytta. Detta måste vi också systematiskt berätta i all vår kommunikation. Ledord för Priskoll * Koll på marknaden * Skräddarsydda avtal * Vi hör av oss innan ditt avtal går ut Vi vann Guldeken Guldeken är en gala där de bästa prestationerna inom Blekinges näringsliv prisas. Enkla Elbolaget vann priset som Årets Marknadsförare. Utmärkelsen är en bekräftelse på att vårt kommunikationsarbete håller hög nivå. Riktigt kul tycker vi! Koncernredovisning 7

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten omfattar köp och försäljning av el. Året inleddes med höga spotpriser orsakade av kall vinter, låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen och mycket stort produktionsbortfall i den svenska kärnkraften. Då vi varit väl prissäkrade blev resultatet för första kvartalet bra. Därefter blev det varmare än normalt och vattenmagasinen fylldes varpå spotpriserna föll i rask takt. Då vi alltjämt var högt prissäkrade föll resultatet för var månad. Dessutom upptäcktes periodiseringsfel i 2010 års bokslut på 35 Mkr som kom att drabba årets resultat. För att minska årets stora förlust har vi nu löst upp de obeskattade reserverna. Ägarförhållanden Aktierna i bolaget ägs av följande företag: Antal % Envikens Elkraft Ekonomisk Förening Falu Energi och Vatten AB Hedemora Energi AB Dala Energi AB Malungs Elverk AB Ryssa Energi AB Smedjebacken Energi AB Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Enkla Elbolaget i Sverige AB ( ) som också är ett rent elhandelsföretag. Försäljning Koncernen Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till Mkr (2 471), vilket är en minskning med 24% jämfört med föregående år. Minskningen beror på minskad energiomsättning och lägre elpriser. Risker i verksamheten Dala Krafts verksamhet innebär att bolaget skall hantera en rad finansiella risker såsom valutarisker och risker gällande fysisk handel av el och elcertifikat. Koncernens finansiella exponering utgörs framförallt av elprisrisk, volymrisk och valutarisk. Bolaget har även en betydande finansieringsrisk kopplad till elhandeln eftersom kreditbehovet tidvis kan vara betydande. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 1 januari såldes dotterbolaget Säter Energi AB och koncernen Dala Kraft AB kan därefter betecknas som en renodlad elhandlare. Bolaget har ställt ut en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti för Enkla Elbolaget i Sverige AB. I och med detta bokslut har densamma infriats genom att ett koncernbidrag om 4,3 Mkr lämnats. Framtida utveckling Koncernen förväntas driva likartad verksamhet som. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat (se not 19) Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till Mkr (2 357), vilket är en minskning med 23 % jämfört med föregående år. Investeringar Koncernen Koncernen har under året inte gjort några investeringar i materiella anläggningstillgångar (föregående år 1 758) eller i immateriella anläggningstillgångar (föregående år 1 665). Bolaget har under året inte gjort några investeringar i maskiner och inventarier (föregående år 88). Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning exkl. energiskatt Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Soliditet i % Avkastning på totalt kapital i % neg Avkastning på eget kapital i % neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 8 Koncernredovisning

9 Resultaträkning Koncernen Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Avgår: Energiskatt Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för inköp av elkraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i intressebolag Ränteintäkter Räntekostnader Finansiellt resultat Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernredovisning 9

10 Balansräkning Koncernen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Produktionsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterbolag Elcertifikat Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernredovisning

11 Koncernen Eget kapital och skulder Not Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Koncernredovisning 11

12 Kassaflödesanalys Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar och nedskrivningar Reavinst vid avyttring av dotterbolag Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning/förvärv av dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Återbetalda insatser Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Minskning av check, kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Koncernredovisning

13 Noter Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolagsskatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Immateriella tillgångar Koncern Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill avskrives på 10 år för dotterbolaget Enkla Elbolaget i Sverige AB. Koncern Dataprogram Avskrives på fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och markanläggningar år Distributionsanläggningar år Produktionsanläggningar år Inventarier verktyg och installationer 3-10 år Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Här igenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Energisäkring Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt med att leverantörsfakturor avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen. Elcertifikat Elcertifikat är en immateriell rättighet, som bedöms som ett kortfristigt innehav för bolaget. Värderingen har därmed skett enligt lägsta värdets princip, dvs till lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Elcertifikat som används för egen annullering värderas till anskaffningsvärdet. Den skuld som företaget bygger upp är att kategorisera som ett avräkningskonto som regleras årligen. Skulden ingår i Övriga kortfristiga skulder i balansräkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Koncernredovisning 13

14 Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen 2010 Reavinst vid försäljning av dotterbolag Övrigt Summa Not 3 Intäkternas fördelning på rörelsegrenar Intäkterna fördelar sig på rörelse grenar enligt följande: Koncernen 2010 Elnätsverksamhet Elhandelsverksamhet Avgår energiskatt Övriga poster (not 2) Summa Elhandelsverksamhet Avgår energiskatt Summa Not 4 Ersättning till revisorerna Koncernen 2010 Revision Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Revision Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och verkställande direktörer i koncernen 1000 (1171) samt i moderbolaget 570 (305)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Förmåner till verkställande direktören omfattar en uppsägningslön i 24 månader vid uppsägning från företagets sida. Vid egen uppsägning utgår 3 månadslöner. 14 Koncernredovisning

15 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen (inkl dotterbolag) Antal på balansdagen 2010 Varav män Antal på balansdagen Varav män Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen/moderbolaget Kostnader för har identifierats vara hänförliga till räkenskapsåret Styrelseledamöter % % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 2 50 % 3 67 % Styrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 1 0 % 1 0 % Not 6 Avskrivningar Koncernen Goodwill Dataprogram Byggnader och mark - 92 Produktionsanläggning Distributionsanläggningar Maskiner och inventarier Not 7 Andelar i intresseföretag Koncernen/ Org nr Säte Kapitalandel (%) Energiråd Sverige AB Rättvik 50 Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen 2010 Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Förändring av uppskjuten skatt, obeskattade reserver Uppskjuten skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Not 10 Goodwill Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp -Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Kapitalandel % Redovisat värde i moderbolaget Redovisat värde i koncernen Direkt ägda Energiråd Sverige AB Summa Skillnaden mellan redovisat värde i koncernen och koncernens andel av intresseföretagens egna kapital uppgår till 0 tkr. Rösträttsandel % Antal andelar Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Avskrivningar på försåld tillgång i samband med avyttring av dotterbolag Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernredovisning 15

16 Not 11 Dataprogram Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp Försäljningar i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar på försålda tillgångar Avskrivningar på försålda tillgångar i samband med försäljning av dotterbolag Omräkningsdifferens Avskrivningar Not 12 Byggnader och mark Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Försäljning i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 72 Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivning på försålda byggnader i samband med försäljning av dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 0-58 Utgående restvärde enligt plan 0 14 Not 13 Produktionsanläggningar Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning i samband med försäljning av dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivning på försålda produktionsanläggningar i samband med försäljning av dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper 7 - Avgående värdepapper Återbetalda insatser Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående uppskrivningar/nedskrivningar -5-5 Utgående ackumulerade uppskrivningar/ nedskrivningar -5-5 Utgående redovisat värde, totalt Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper 7 Avgående värdepapper Återbetalda insatser Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående uppskrivningar/nedskrivningar -5-5 Utgående ackumulerade uppskrivningar/ nedskrivningar -5-5 Utgående redovisat värde, totalt Not 16 Uppskjutna skattefordringar Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av: Koncernen Koncernen Uppskjuten skattefordran avseende underskott i deklaration Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets och tidigare års resultaträkningar finns en ej redovisad skatt som avser uppskjuten skatt på obeskattade reserver och uppgår till 0 (9 250 ). Den gällande skattesatsen för inkomstskatt är 26,3 (26,3) %. 16 Koncernredovisning

17 Not 17 Övriga långfristiga fordringar Koncernen 2010 Ingående anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Ingående anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 19 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget och årets kapital resultat Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Minoritetsintresse Årets resultat Eget kapital Utdelning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget och årets kapital resultat Ingående balans Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier à kvotvärde 100 kr. Koncernen Upplupen elförsäljning Övriga poster Summa Not 20 Checkräkningskredit Koncernen/moderbolaget Checkräkningskredit utgör ett koncernkonto och avtalad kredit uppgår till ( ). Not 21 Ställda säkerheter Koncernen 2010 Avseende skulder till kreditinstitut - Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag För elhandel - Bankmedel Summa ställda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut - Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag För elhandel - Bankmedel Summa ställda säkerheter Not 22 Övriga kortfristiga skulder Koncernen 2010 Annulleringsskuld elcertifikat Skatter Övriga poster Summa ställda säkerheter Annulleringsskuld elcertifikat Skatter Övriga poster Summa ställda säkerheter Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen 2010 Upplupet elinköp Övriga poster Summa Upplupet elinköp Övriga poster Summa Koncernredovisning 17

18 Not 24 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2010 Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Försäljning, (%) Bolagets inköp från dotterbolag uppgår till mindre än 1 %. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Avseende elhandel mot Nordpool som Dala Kraft AB hanterar för koncernen tillämpas samma prissättning mellan Nordpool och Dala Kraft AB som mellan Enkla Elbolaget i Sverige AB och Dala Kraft AB, d.v.s. inget påslag sker. Not 25 Resultat från andelar i koncernföretag 2010 Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivning Summa Not 26 Bokslutsdispositioner 2010 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Upplösning av periodiseringsfond Summa Not 27 Andelar i koncernföretag Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde 2010 Bokfört värde Enkla Elbolaget i Sverige AB 100 % 100 % Säter Energi AB 100% 100% Ingående anskaffningsvärde Inköp av andelar Försäljningar av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets förändringar -Försäljningar Nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 28 Obeskattade reserver 2010 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - på dataprogram, maskiner och inventarier Periodiseringsfonder Summa Styrelsen Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Rättvik Jan-Erik Bergkvist Hans Bywall Göran Frendin Jan Lovén Ordförande Jan-Erik Bergkvist Hans Bywall Göran Frendin Ingemar Hellström Ragnar Kroona Göran Nerpin Ingemar Hällström Ragnar Kroona Jan Lovén Johnny Skottheim Jan-Erik Westlund Carina Håkansson Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Anders Hvittfeldt Auktoriserad revisor Göran Nerpin Johnny Skottheim Jan-Erik Westlund 18 Koncernredovisning

19 Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Dala Kraft AB för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Till årsstämman i Dala Kraft AB Org nr Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dala Kraft AB för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mora den 26 mars 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Hvittfeldt Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Koncernredovisning 19

20 Heimer & Company Tryck: henningsons.se

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer