Att vara programledare är den. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser Redovisning av Att vara programledare är den anställdas förmåner enkla delen av jobbet Få människor har gjort så stort avtryck inom konsumentjournalistiken. Sverker Olofsson blev Plus med hela svenska folket och de ohederliga affärsmännens skräck. Nr Pris 56 kr

2 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa programmet för tredje året i rad! Vi är naturligtvis väldigt glada över att BL Administration för tredje året i rad placerat sig på första plats i SRF:s användarenkät om ekonomisystem. Programmet har de mest nöjda användarna ute på redovisningsbyråerna både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just programanvändarna som tyckt till i enkäten en bättre värdemätare kan man ju knappast få! Men vi har inte slagit oss till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

3 INNEHÅLL NUMMER Handbok för Reko Redan när Reko skrevs fanns planerna på en handbok för att tolka och förtydliga vad den nya standarden för redovisningstjänster innebär i praktiken. Nu är detta projekt klart. 17 Nya inträdesregler Från och med 1 maj är det nya inträdesregler som gäller för att bli medlem/auktoriserad hos SRF. 24 Skatteverkets skatteträff Att vara programledare är den enkla delen av jobbet Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser 34 Tänk dig att driva ett företag som omsätter nära 50 miljoner vars produkt lever kortare än en vecka. Under några hektiska dygn får inget gå snett och man är helt beroende av yttre omständigheter Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service 32 Avskaffandet av revisionsplikten 38 Redovisning av anställdas förmåner ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv 44 Begränsning av semesterintjänandet vid oavbruten sjukfrånvaro Med juridik som konkurrensmedel. Redaktionen har ordet... Mitt under brinnande högsäsong har anmälningarna till vårens Reko-kurser rasat in. Ni är många därute som inte vågar vänta till i höst, ett klokt val tycker vi. Konsulten gjorde ett besök på en kursdag i Uppsala, det kan du läsa om i den här tidningen. 20 Ansvarig utgivare: Mats Olsson, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Björn Wanhatalo Numrets profil är Mr Plus himself, Sverker Olofsson. Lika snabbpratad och intensiv i verkligheten som TVprogrammet gett en bild av. Och oerhört ödmjuk. Läs mer om Sverker på sidan 25. Nyheten på allas läppar är annars regeringens förslag när det gäller avskaffande av revisionsplikten och att gränsvärdena blev så låga. Redovisningsbranschen jublar detta historiska beslut medan Skatteverket oroar sig för ökat fusk och större skattefel. Flera av artiklarna i den här Konsulten berör ämnet. Redaktionen önskar en trevlig läsning!

4 Nytt & Aktuellt Nu har regeringen äntligen kommit till skott om revisionspliktens avskaffande. Det tycks ha varit en hård dragkamp mellan olika departement om var gränsen för avskaffandet av plikten skall gå. Det framstår som om Finansdepartementet är vinnare i den dragkampen. Revisionsplikten och gränserna Skyldigheten ska bara gälla aktiebolag och vissa andra företag, t ex vissa handelsbolag, där mer än ett av följande gränsvärden har överskridits två räkenskapsår i följd antal anställda, i genomsnitt fler än 3 personer, balansomslutning över 1,5 miljoner kr och nettoomsättning över 3 miljoner kr Gränsvärdet ligger långt under det som Utredningen om revisorer och revision föreslog. Men även med det förslag som regeringen nu lämnat så kommer enligt regeringen 72 procent, eller uttryckt i antalet , av aktiebolagen att kunna välja om man vill ha en revisor eller inte. Återstår att se hur den slutliga effekten blir av reformen. Regeringens tilltro till företagen Att regeringen inte är trygg i hur företagen kommer att sköta sig i ett system utan revisionsplikt framgår med all önskvärd tydlighet av förslaget. Regeringen konstaterar å ena sidan att det inte går att dra någon säker slutsats om vilken betydelse det får på skatteintäkterna att nästan tre fjärdedelar av aktiebolagen får välja bort revision. Regeringen räds dock inte detta faktum utan griper, till synes helt i luften, ett antagande om att skattefelet för de aktiebolag som väljer bort revision och inte heller köper redovisnings- eller granskningstjänster ökar med procent. Tilltron till de svenska företagarnas skötsamhet verkar ha vissa begränsningar. Skatten höjs För att finansiera det kommande skattefelet föreslår regeringen att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs till 2,8 procent av taxeringsvärdet. Dessutom höjs stämpelskatten till 4,25 procent för vissa juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter. Egenavgifterna sänks Vid beräkning av egenavgifter för enskilda näringsidkare ska avdrag få göras med fem procentenheter. Avdraget får dock inte överstiga kr per år. Nedsättning medges bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger kr. På överskott över kr medges ingen nedsättning. Det är bara näringsidkare som vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt 26 år men inte 65 år som får avdrag. EU:s regelverk komplicerar Avdraget måste uppfylla villkoren enligt EU:s regelverk för stöd av mindre betydelse. I kombination med andra stöd kan avdraget vara i strid med dessa regler. Näringsidkaren måste därför ansöka om nedsättningen i inkomstdeklarationen bland annat för att lämna uppgifter om annat stöd. Handelsbolag Nedsättningen för ett handelsbolags samtliga delägare får maximalt uppgå till kr. Motsvarande gäller för andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt och där resultatet fördelas mellan flera personer. Nedsättningen ska fördelas på samma sätt som överskottet av näringsverksamheten. Tillämpas från 2010 De nya reglerna får tillämpas på inkomster som den avgiftsskyldige erhåller efter den 31 december Text: Bertil BåvALL Moms på begagnade varor Det är många bokföringstransaktioner som ska göras för att hantera utgående moms på begagnade varor. Om du inte använder Briljant. I vårt system särredovisas varje inköp med hjälp av underkonton. Vid försäljning anges försäljningsbelopp och underkonto varvid all kontering skapas automatiskt. Nyfiken? Gå in på eller kontakta oss för en demo, w w w. b r i l j a n t. s e 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Fler lånar och färre amorterar Svenska hushåll lånar allt mer. I februari ökade den totala utlåningen med 9,3 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt visar en ny undersökning att amorteringarna minskar. Vid utgången av februari hade hushållen sammanlagt miljarder kronor i lån. Bolånen stod för miljarder medan hushållens konsumtionslån uppgick till 153 miljarder, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt som utlåningen ökar är det allt färre som betalar på sina bolån. En undersökning från SEB visar att ungefär en tredjedel av hushållen inte amorterar på sina bottenlån och det gäller främst yngre personer i storstäderna. Orsaken till låg amortering handlar inte om betalningsförmågan. Pengarna används i stället till renovering. Till skillnad mot hushållen minskar företagen sina lån. Företagsutlåningen är nu miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 106 miljarder kronor på ett år. Källa: Visma infoline Få tror att de kan påverka pensionen Under april fick privatanställda tjänstemän, som omfattas av ITP, en blankett hem i brevlådan för omval av sin tjänstepension. Men tilltron till pensionssystemet och kunskapsnivån om detsamma är dock låg. Var tredje tillfrågad vet inte hur stor tjänstepensionen är och över 70 procent säger sig ha dålig kunskap om hur mycket pengar de väntas få i pension, enligt SEB. Mest allvarligt är att allt fler inte tror att de kan påverka sin pension, 60 procent idag jämfört med 50 procent för ett år sedan, säger Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB Trygg Liv, i en kommentar. Majoriteten av de tillfrågade tycker att det är svårt att ta till sig information om pensionen, särskilt de unga. Drygt hälften av de tillfrågade säger att de gör aktiva val. De viktigaste faktorerna för hur man väljer är möjligheten till god avkastning, låga avgifter samt en trygg placering med låg risk. Männen väljer i högre utsträckning än kvinnor möjligheter till god avkastning. Kvinnorna väljer i större utsträckning en trygg placering med låg risk. Tjänstepensionen kan komma att utgöra ungefär en tredjedel av den totala pensionen. Källa: Pengar 24 Nytt knep för lägre moms När The Ark släpper sitt nya album In full regalia den 26 april, är det en något annorlunda utgivning. Skivan ges ut tillsammans med ett magasin och säljs i tidningskiosker över hela landet. Det greppet innebär att skivan får betydligt lägre moms. Den skattetekniska effekten av att ge ut albumet som tidning är nämligen att den beläggs med sex procents moms i stället för övriga varors momssats på 25 procent. Skivbranschens intresseorganisation IPFI tycker dock att det är fel att böcker och tidningar särbehandlas, och vill hellre se en generell kulturmoms. Problemet är att det finns ett momsdirektiv inom EU som gör att Sverige inte vågar gå åt en generell kulturmoms, säger IPFI:s vd Lars Gustafsson. Ytterligare en fördel är att albumet kan säljas på betydligt fler försäljningsställen. Det finns ett 80-tal fackhandlare för skivor och många städer har inte längre någon skivbutik. Nu får vi i stället drygt 600 fler försäljningsställen, säger The Arks manager Jon Gray. Källa: TT Spektra Fusk att starta företag med mammapeng? Var femte kvinnlig företagare startar sitt företag under föräldraledigheten. Men de driftiga småbarnsmammorna kan därmed göra sig skyldiga till fusk. Jag tror att det främst handlar om att få en idé och fila på den. För många tar det flera år innan de kan leva på sitt företag, säger Frida Haavisto på Driftig.nu. Enligt en undersökning gjord av Driftig.nu, ett nätverk för kvinnligt företagande, startar 21 procent av kvinnliga företagare sin verksamhet medan de är mammalediga. Många har länge funderat på det. Föräldraledigheten har gett dem tid att reflektera över livet och arbetssituationen, säger Frida Haavisto. Kreativt, kan tyckas. Men enligt tidningen Metro kan det vara ett regelbrott att starta företag medan man uppbär föräldrapenning. Man får inte utföra arbete samtidigt som man tar föräldrapenning. Jag förutsätter att det är ett visst arbete att starta företag, säger Mats Mattsson, verksamhetsansvarig vid Försäkringskassan. Frida Haavisto menar att man självklart inte ska fuska. Men att reglerna kanske bör ändras. Det gäller att hitta vägar att få det att fungera. Allt som underlättar för kvinnor att starta och driva företag är ju positivt. Undersökningen visar också det främsta hindret för kvinnor att driva företag är svårigheterna att få ihop det så kallade livspusslet. Det här visar att företagandet är en jämställdhetsfråga i ett större perspektiv. Kvinnor och män måste ta lika stort ansvar i hemmet så att kvinnor har tid att starta företag, säger Frida Haavisto. Källa: Aftonbladet.se Iphone dubblar vinsten Det går bra för Apple nu. Försäljningen av bolagets datorer ökade med 33 procent jämfört med i fjol. Sammanlagt Mac-datorer såldes under det gångna kvartalet. Ökar ännu mer gör succételefonen Iphone, som nu släppts i flera versioner. Iphone är en kraftigt bidragande faktor till att Apples resultat nästan fördubblas under kvartalet nya ägare har hittat till den stilbildande smartphonen, vilket inte bara är betydligt fler än vad analytikerna räknat med. Det är dessutom en ökning med hela 131 procent sedan i fjol. 50 miljoner människor spås i dag ringa med Apples Iphone. Källa: E24 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 3-10 Granskning av kontokort med koppling till skatteparadis Skatteverket kommer att få in uppgifter om svenskar som har kontokort knutna till bankkonton med koppling till skatteparadis. Innan Skatteverket har börjat kontrollera materialet har de personer som berörs fortfarande en möjlighet att frivilligt rätta felaktiga uppgifter i sina deklarationer. Efter prövning i domstol är det nu klart att Skatteverket kommer att få ut kontokortsuppgifter från två svenska finansföretag med transaktioner med koppling till skatteparadis. Uppgifterna kommer göra det möjligt för Skatteverket att spåra inkomster som har undanhållits från beskattning. De personer som har undanhållit inkomster från beskattning i Sverige har fortfarande en möjlighet att självmant rätta tidigare deklarationer och därmed undvika skattetillägg och eventuella brottsanmälningar. När Skatteverket har inlett en granskning och har börjat ställa frågor är det för sent. Då riskerar de som inte har lämnat korrekta uppgifter till Skatteverket förutom skatt även skattetillägg och att bli brottsanmäld. Vi vill att rätt skatt ska komma in. Därför uppmuntrar vi gärna alla som tidigare undanhållit inkomster från oss att rätta sina deklarationer. Det gör det enklare för alla parter, säger Leif Rosenfeld, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Sverige har de senaste åren tecknat 16 avtal om informationsutbyte med före detta skatteparadis. Avtalen ger Skatteverket helt nya möjligheter att få ut information och kontouppgifter om svenskar som har placerat pengar i dessa länder. Det gäller bland annat Isle of Man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Bermudas, Nederländska Antillerna och Brittiska Jungfruöarna. Det blir allt tydligare att det inte längre finns några säkra platser i världen för att gömma undan inkomster från beskattning, säger Leif Rosenfeld. Kontrollerna kommer att ske inom ramen för det riksomfattande kontrollprojektet Utlandstransaktioner. Kontrollerna av skatteparadistransaktioner har under perioden resulterat i att sammanlagt personer och företag påförts ytterligare skatt att betala med totalt ca miljoner kronor (inklusive skattetillägg). Källa: Skatteverket SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Mats Olsson, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 Nyheter & notiser Nya regler om koncernavdrag I en proposition som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EUrätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det måste dock röra sig om en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag. Regeringsrätten har i flera domar kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag strider mot EU-rätten eftersom de inte tillåter ett svenskt moderföretag att göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt helägt dotterföretag. För att åtgärda detta föreslås nu särskilda regler för de situationer som omfattas av Regeringsrättens domar. De utformas som ett särskilt regelverk om koncernavdrag, som ligger vid sidan om befintliga regler om koncernbidrag. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom EES om dotterföretaget har likviderats med en slutlig förlust som följd. Avdraget för denna förlust får dock inte leda till underskott i den svenska delen av koncernen. Avdragsrätten är dessutom förenad med särskilda villkor som ska säkerställa att det är fråga om en verklig och slutlig förlust. Regeringen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas i fråga om avdrag för förluster hos ett helägt utländskt dotterföretag om likvidationen av detta har avslutats efter den 30 juni Källa: Regeringskansliet Företagskonkurserna fortsätter nedåt Antalet företagskonkurser minskade med 17 procent under årets första kvartal och för mars månad är minskningen 15 procent. Kvartalssiffrorna är nu i nivå med genomsnittet för 2000-talet. Såväl storstadslänen som de flesta mindre regioner uppvisar färre konkurser än tidigare och på branschnivå är det särskilt handeln och privata tjänsteföretag som sticker ut. UC bedömer att konkurserna totalt sett under året kommer att minska med tio procent. Den positiva trenden med färre företagskonkurser fortsätter. Under mars gick 625 företag i konkurs, en minskning med 15 procent mot samma månad Marssiffrorna fortsätter i den positiva riktning som 2009 hittills har inneburit, mycket tack vare att konjunkturen har stabiliserats, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. Under det första kvartalet i år uppgick företagskonkurserna till stycken. Det innebär en minskning med 17 procent jämfört med januari till mars Därmed kryper också antalet konkurser för första kvartalet ner till 2005 års nivå, tillika genomsnitt för denna period under 2000-talet. Dessutom ska vi inte glömma att konkursutsattheten, det vill säga antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag, är betydligt lägre nu än tidigare eftersom vi har så många fler aktörer verksamma i näringslivet, förtydligar Roland Sigbladh. Positivt för de flesta län och branscher Efter att länge ha dragits med stora problem är det i Skåne län som konkurserna minskar som mest när det gäller storstadslänen. Med några få undantag ser dock de allra flesta regioner nu en minskning i antalet företagskonkurser. Även de flesta branscher noterar konkursnedgångar och framför allt är det handeln och privata tjänsteföretag som noterar störst konkursminskningar. Samtidigt ser det ut som om tillverkningsindustrin håller på att återhämta sig efter några tuffa år. Industrin har drabbats värre än tjänstesektorn av den internationella konjunktursvackan. Hushållen har ett högt sparande tillsammans med sänkta inkomstskatter och låga räntor, nå- got som framför allt har gynnat tjänstesektorn. Men nu ser läget betydligt ljusare ut också för industrin, även om det går lite trögt för byggsektorn än så länge, säger Roland Sigbladh. Förlängt uppskov förändrar prognos En av de osäkerhetsfaktorer inför våren och sommaren har varit de cirka företag som fått uppskov med sina skatteinbetalningar. Nu har dessa företag fått ytterligare tidsfrist i och med att anståndet med skatteinbetalningarna har förlängts till januari Detta, i samband med den oväntat snabba konjunkturförbättringen, gör att UC väljer att justera sin konkursprognos för 2010 till minus tio procent. Det skulle innebära att drygt företag går i konkurs under året. Källa: UC 8 Redovisningskonsulten nr

9 Aktuell litteratur Fortsatt ökning av nyregistrerade företag hos Bolagsverket i mars Under årets tre första månader ökade antalet registreringar hos Bolagsverket av de vanligaste företagsformerna (aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag) med drygt 9 procent jämfört med samma period Under januari, februari och mars 2010 registrerades totalt nya företag på Bolagsverket, vilket är 734 fler än samma månader 2009 och innebär en ökning med drygt 9 procent. Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I Bolagsverkets webbtjänst finns upp- gifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras den första varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Källa: Bolagsverket CSR i praktiken hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar , 264 kr Är det verkligen möjligt för alla företag att bidra till ett bättre samhällsklimat och till minskad miljöförstöring och samtidigt fortsätta vara lönsamma? Är samhällsansvaret ännu ett av de krav som läggs på företag eller kan det också användas för att skapa nya affärer? Per Grankvist, rådgivare till några av Sveriges största företag, ger i denna kritikerrosade bok över hundrafemtio konkreta exempel hur andra, både små och stora företag, gjort för att förena hållbarhet och lönsamhet. Den rätta gnistan: hur du vinner säljstarten och gör dina kalla samtal varma , 305 kr Hur ökar du försäljningen genom att bli bättre på inledningen av säljsamtalen? Hur gör du för att minska antalet återkomster och få prata färdigt när du kommit fram till kunden? Hur gör du för att göra dina kalla samtal varma? Hur minimerar du tiden du lägger på att boka möten eller telefonmöten? Den rätta gnistan är skriven för dig som är inne- eller utesäljare och som vill slippa dåliga säljdagar. Den ger dig svar på dessa och många andra frågor. iphone-boken , 205 kr Det finns i grund och botten två sorters böcker om iphone: den ena är Allt-om -boken som djuplodar i allt från trådlösa nätverksprotokoll till avancerade kompressionscodec. Och så finns den här boken, vilken istället är en så-här-gör-man -bok som struntar i alla fina ord och förklarar på ren svenska precis vad du behöver veta om din iphone. Trafikverket ersätter Vägverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Den 1 april 2010 startade en ny myndighet, Trafikverket, med uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner ska Trafikverket svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag. Trafikverket får också ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter. Trafikverket kommer att omfatta verksamheten vid nuvarande Vägverket och Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA. Trafikverket får huvudkontor i Borlänge och en regional organisation som är anpassad till regionernas planeringsprocesser och behov av dialog. När Trafikverket startar avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA. Källa: Trafikverket MEDDELANDEN från SRF Stoppdatum för motioner till årets kongress 23/6 Årets kongress kommer att hållas på Hilton Malmö City Hotel i Malmö den september. Enligt stadgarna ska motioner till kongressen vara inkomna till SRF Servicebyrå senast tre månader före kongressen. Sista datum är således den 23 juni Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som innehåller det förslag till nedsättning av egenavgifter som regeringen presenterade i samband med budgetpropositionen för Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst kronor per år. Minskade egenavgifter ökar de enskilda näringsidkarnas disponibla inkomst och gör det mer attraktivt att driva ett eget företag. Det kan sänka tröskeln för dem som överväger att starta företag och bidra till att fler företag kan fortsätta sin verksamhet. För att få lägre egenavgift måste avgiftsunderlaget för egenavgifterna överstiga kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villko- ren enligt kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse. För den som bedriver verksamhet inom flera sektorer föreslås vissa särskilda bestämmelser. För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst kronor för samtliga delägare tillsammans. Regeringen föreslår att de minskade egenavgifterna hanteras av Skatteverket inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet. Den avgiftsskyldige ska i sin självdeklaration markera att han eller hon begär minskade egenavgifter samt, i förekommande fall, lämna uppgift om annat stöd av mindre betydelse som beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren m.m. De lägre egenavgifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på de inkomster som den avgiftsskyldige får efter den 31 december Källa: Regeringskansliet Glädjande EU-besked till svenska bilägare EU har sagt ja till svenska ansökningar om att fortsättningsvis få importera etanol för bearbetning under tullkontroll till biobränsle. Därmed uteblir den befarade tullhöjningen som skulle ha påverkat drivmedelspriset för våra miljövänliga bussar och de bilägare som kör etanolbilar. Jag välkomnar beslutet som öppnar för fortsatt konkurrenskraftiga priser på biobränslen. Det visar på en förståelse för den svenska situationen med en stor marknad för miljövänliga fordon och fortsatt forskning på andra generationens biodrivmedel, säger handelsminister Ewa Björling. I Sverige har vi idag drygt försäljningsställen som tillhandahåller E85. Om beslutet inte hade gått igenom så skulle enligt beräkningar kostnaden för E85 öka med minst 60 öre per liter och därmed blivit dyrare för konsumenterna som tankar E85, konstaterar Ewa Björling. Vi har fått gehör för den svenska linjen om de utvecklings- och klimatfördelar som låga tullar på biodrivmedel innebär. Vi fortsätter också arbetet inom EU och WTO för att få tillstånd mer generella tullsänkningar på klimatvänliga varor och tjänster. Det var EU:s tullkodexkommitté som under förmiddagen idag röstade för att bifalla Sveriges två ansökningar om tillstånd att importera etanol från länder utanför EU för bearbetning under tullkontroll i Sverige till biobränslena E85 och ED95. Tillstånden kommer denna gång att gälla under ett års tid. Källa: Regeringskansliet 10 Redovisningskonsulten nr

11 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården Kostnaden för de läkarbesök som anställda i företag anslutna till företagshälsovården gör och som även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga är skattemässigt att hänföra till hälso- och sjukvård. Det innebär att om läkarbesöket är offentligt finansierat, helt eller delvis, ska den anställde beskattas för förmån av fri hälso- och sjukvård. Om läkarbesöket ingår som en del i en rehabiliteringsåtgärd är förmånen skattefri enligt regeln om skattefrihet för förmån av fri rehabilitering. Bakgrund och frågeställning Regeringen har nyligen beslutat om en reform för tidiga insatser från företagshälsovården när anställda blir sjuka. Syftet med reformen är att genom tidiga insatser från företagshälsovården öka anställdas möjligheter att återgå i arbete. Reformen innebär bl.a. att statliga bidrag betalas ut till företagshälsovården för läkarbesök som även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Fråga har uppkommit om den läkarvård som ges vid dessa läkarbesök skattemässigt ska bedömas enligt reglerna för hälso- och sjukvård eller enligt reglerna för företagshälsovård. Gällande rätt med mera Enligt 11 kap. 18 inkomstskattelagen (1999:1229, IL) ska förmån av hälso- och sjukvård inte beskattas om förmånen avser vård i Sverige som inte är offentligt finansierad. I samma bestämmelse anges också att förmån av företagshälsovård inte ska tas upp till beskattning. Detsamma gäller för förmån av förebyggande behandling eller rehabilitering. Det är förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet som reglerar den nu aktuella reformen inom företagshälsovården (i det följande kallad förordningen). I förordningens 1 sägs att i förordningen finns bestämmelser om bidrag till anordnare av sådan företagshälsovård som, utöver förebyggande insatser, även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar och skador. I 2 anges att med företagshälsovård avses detsamma som i 3 kap. 2 b arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt 10 lämnas ett tilläggsbidrag för läkarbesök som även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kronor per genomfört läkarbesök. Det är Försäkringskassan som betalar ut bidraget till företagshälsovården (Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2009:29). Bestämmelsen om företagshälsovård i 3 kap. 2 b arbetsmiljölagen har följande lydelse: Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I förarbetena till den nuvarande bestämmelsen i 11 kap. 18 IL om skattefrihet för förmån av företagshälsovård (prop. 1994/95:182) sägs på s. 28 följande. Företagshälsovården är organisations- och gruppinriktad. Inslaget av individuellt inriktad vård är begränsat och ingår endast som ett led i arbetet med att kartlägga och förbättra arbetsmiljön. För den anställde kan därför förmånen av fri företagshälsovård knappast innebära några inbesparade levnadskostnader eller på annat sätt utgöra grund för förmånsbeskattning. Vidare sägs på samma sida i propositionen att definitionen på företagshälsovård bör styras av arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstiftningen. Enligt 8 lagen (1991:1047) om sjuklön måste den anställde efter en veckas sjukfrånvaro styrka nedsättningen av sin arbetsförmåga med ett läkarintyg för att kunna få fortsatt sjuklön. En förmån från arbetsgivaren ska enligt 61 kap. 2 IL värderas till marknadsvärdet. Enligt andra stycket i lagrummet avses med marknadsvärde det pris den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot kontant betalning. Skatteverkets bedömning Den individuella vård som kan ges inom företagshälsovården enligt den nya förordningen innebär att företagshälsovården har fått ett delvis annat innehåll än vad som ligger till grund för den skattefrihet som anges i 11 kap. 18 IL. Om arbetsgivaren svarar för kostnaden för det läkarbesök som även innefattar en prövning av den anställdes arbetsförmåga innebär det en inbesparing i levnadskostnaden för den anställde jämfört med den kostnad den anställde har för att få motsvarande prövning hos annan vårdgivare enligt vad som krävs enligt lagen om sjuklön. Företagshälsovården får ett statligt bidrag för de aktuella läkarbesöken. Vården är då, enligt Skatteverkets uppfattning, att betrakta som offentligt finansierad även om det statliga bidraget inte skulle täcka hela vårdkostnaden. Om den anställde utan egen kostnad kan få sin arbetsförmåga bedömd vid ett läkarbesök inom företagshälsovården har den anställde fått en skattepliktig förmån. Förmåner ska värderas till marknadsvärdet, dvs. vad den anställde skulle ha fått betala för motsvarande läkarbesök på den öppna marknaden. Närmast kan man jämföra med vad patienter betalar på landstingets vårdcentraler. Vården kan, trots den offentliga finansieringen, vara skattefri om den sker inom ramen för en sådan rehabiliteringsåtgärd som arbetsgivaren enligt bestämmelserna i 22 kap. 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring är skyldig att medverka i. Källa: Skatteverket Redovisningskonsulten nr

12 Handbok för Reko Redan när Reko skrevs fanns planerna på en handbok för att tolka och förtydliga vad den nya standarden för redovisningstjänster innebär i praktiken. Nu är detta projekt klart, och SRF har gjort grundarbetet till den gemensamma handboken som SRF och Far planerar att lansera under maj månad. Och redan nu står klart att handboken kommer att bli en viktig del av den auktoriserade redovisningskonsultens vardag. Text: Mikael Carlson Handboken är processinriktad, vilket innebär att den beskriver arbetet i kronologisk ordning, så som det uppstår och skall genomföras. Framställningen har standarden i Reko som utgångspunkt, och det innebär att den som arbetar enligt handboken samtidigt uppfyller kvalitetskraven enligt Reko. Den innehåller dessutom löpande hänvisningar till Reko och exempel på olika tillämpningar. Ambitionen är att täcka in hela arbetsprocessen, vilket även framgår av exempel från innehållsförteckningen: byrårutiner uppdragsbrev planering dokumentation arkivering löpande bokföring fel och brister årsbokslut årsredovisning rapportering inkomstdeklaration skattedeklaration lönehantering betalningar Målsättningen är att ge stöd och möjligheter till utveckling för yrkesrollen, genom att beskriva rutiner och arbetssätt som håller hög kvalitet och är lönsamma både för konsulten och kundföretaget. Handboken täcker in en stor bredd av uppdrag och arbetsmoment, men i vardagen använder konsulten förstås bara de delar av handboken som överensstämmer med byråns inriktning och uppdrag. Samtidigt ger bredden i ansats en möjlighet att utöka sin uppdragsflora med nya områden, och man kan då direkt använda handboken som stöd för detta. Inom vissa områden går handboken längre än Reko, för att kunna täcka in en större del av yrkesrollen. Det innebär att den även omfattar avsnitt för analys med nyckeltal och kassaflöden, budgetering samt affärsrådgivning. Dessa avsnitt stöder kontrollerna och kundnyttan som beskrivs som ett proaktivt arbetssätt i Reko. Handboken kommer att bli ett viktigt arbetsredskap för redovisningskonsulten. Uppläggningen att följa arbetsflödet och med löpande referens till Reko gör att detta blir normen för yrkesutövningen i praktiken. Reko-Guiden Ytterligare en bok som har med Reko att göra finns nu framtagen, Reko-Guiden. Precis som namnet låter avslöja är boken en guide till skall-kraven i Reko och ska underlätta för användaren att hitta rätt i Reko. Guiden riktar sig främst till redovisningskonsulter på större byråer som har egna handböcker och riktlinjer. HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING Årets kursnyheter! Ekonomi för byråkunder och andra egna företagare Fällor och fel i praktiken Översiktskurs i civilrätt Internationella affärer Penningtvätt K1 En dag om årsbokslut för enskild näringsverksamhet K2 Årsredovisningsregler i mindre företag K3 Det nya huvudregelverket för upprättande av bokslut 12 Redovisningskonsulten nr

13 Sveriges småföretag går nu över till automatisk bokföring... Hur påverkas din roll? Jag tog hjälp av min konsult när jag startade igång, allt för att få en så enkel start som möjligt Jerker Larsson, Mobilbetong Varje år väljer tusentals svenska småföretag att gå över till automatisk bokföring med SpeedLedger SpeedLedger - Klart störst i Sverige på webb-baserad bokföring. Hemligheten är den patenterade kopplingen till internetbank som gör att merparten av bokföringen skapas med några enkla musklick. Ett sätt att utnyttja förändringen är att skaffa nya klienter ihop med SpeedLedger och bankerna. Med partnernätverket e-kraft får du möjlighet att medverka på de hundratals kundträffar SpeedLedger genomför ihop med svenska banker varje år. ekraft är kostnadsfritt, läs mer på speedledger.se/ekraft SpeedLedger e-bokföring fungerar med: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Sparbanken Syd, Swedbank & Sparbankerna. speedledger.se

14 SRF med på Ekonomernas dagar Ekonomernas dagar ger studenterna på Stockholms universitet möjlighet att etablera kontakter med näringsliv och branscher. Årets arrangemang ägde rum den 11 mars i Frescatihallen invid universitetsområdet. Text: nadia GRANqvist foto: karolina GUNNARSSON Det var andra året i rad som SRF deltog för att informera studenterna om förbundet och yrket redovisningskonsult. Runt ekonomistuderande besökte Frescatihallen, där 50-talet utställande företag och organisationer fanns på plats. Det var mestadels fullt med besökare i SRF-montern och vi räknade in hela 500 kontakter under dagen. Med stor glädje kunde vi notera, att SRF blivit en allt mer känd organisation. Många av studenterna vet vad SRF gör och vad förbundet betyder för vår bransch. Dessutom har redovisningskonsultyrket fått en rejäl skjuts uppåt när det gäller yrkesstatusen. En stark bidragande orsak till detta är naturligtvis SRF:s införande av auktorisationen år Den har definitivt satt yrket redovisningskonsult på studenternas karta! Det känns tryggt med tanke på SRF:s framtida medlemsrekrytering. Vi passade på att ställa fyra frågor till några av våra besökare. 1 Vad läser du? 2 Vilken arbetsplats skulle du vilja jobba på? 3 Vilka möjligheter har du att uppnå dina drömmar? 4 Har du någon förebild inom ekonomi alternativt näringslivet? Helene Sköthagen 1 Redovisning. 2 Jag hoppas på att få jobba på en stor byrå som KPMG. 3 Jag tror man har bra möjligheter om man tar för sig och har självförtroende. 4 SEB:s VD Annika Falkengren tycker jag är framgångsrik och har kommit långt. Therese Roström 1 Redovisning. 2 Att jobba på en stor byrå till exempel PricewaterhouseCoopers lockar mig. 3 Det känns lite osäkert med tanke på det som stod i tidningen nu i veckan, om att det väntas en Tuff framtid för ekonomistudenterna. Men jag skulle å andra sidan inte lägga ner så mycket tid på utbildning om jag inte trodde jag kunde få jobb. 4 Jag tycker det finns många förebilder i näringslivet bland annat pappa som är egen företagare. Niklas Sandberg 1 Kandidatprogram i ekonomi och IT. Just nu läser jag företagsekonomi. 2 Jag skulle vilja jobba någonstans där jag kan ha nytta av mina kunskaper både i ekonomi och inom IT. 3 Inte så bred marknad. Men det finns några guldkorn, saker jag gärna skulle vilja jobba med, som till exempel att bygga databaser för redovisning. 4 Nej Patrik Andersson 1 Juridik och företagsekonomi. 2 Skulle vilja jobba med både företagsekonomi och juridik till exempel med företagsförvärv. 3 Just nu kanske det är svårt, men jag hoppas det har vänt när jag har gått ut om ca tre år (totalt är utbildningen fem år). 4 Ingvar Kamprad, IKEAS grundare. Julia Sjöberg 1 Civilekonomprogrammet (finans). 2 Det skulle vara roligt att jobba på ett företag som erbjuder managementkonsulting, till exempel Accenture. 3 Förhoppningsvis har jag goda chanser till ett bra jobb. 4 Jag ser pappa som en förebild. Izabella Ghazarean 1 Civilekonomprogrammet. 2 Att jobba på bank tror jag skulle passa mig. 3 Jag tror jag har stora möjligheter till det. 4 Nej 14 Redovisningskonsulten nr

15 Nu finns SRF på Facebook Sociala medier har fått ett enormt genomslag det senaste året. Inte bara privatpersoner utan många företag ser stora fördelar med att synas på till exempel Facebook, via någon blogg eller på Twitter. Text: Tina Sjöström Fördelen med sociala medier är att information kan publiceras på ett lättsamt och effektivt sätt och är ett fantastiskt komplement till företagets traditionella webbplats. Nu finns alltså SRF på Facebook. Här publiceras nyheter och händelser i korthet, frågor som är intresseväckare med hänvisning till mer information på webbsidan. Fördelen med ett forum som Facebook är den snabba kommunikationen. Man kan få kontakt och svar på sina frågor på bara några sekunder. En medlem har till och med skickat ut en fråga om det finns intressenter att köpa en redovisningsbyrå. Kanske får hon napp via Facebookgruppen? I skrivande stund har gruppen 126 medlemmar och ökar stadigt. För en branschorganisation som SRF är fördelarna många med att synas på flera olika sätt. Via de kommunikationsvägar vi har tillgång till får vi kontakt med olika typer av människor några läser information i tidningen Konsulten, andra hämtar det mesta via hemsidan och en del träffar vi på Facebook. Så håll utkik, snart finns SRF på ställen du minst anar Anmäl dig till årets Utlandskonferens! Erbjudande vid anmälan före 1 juni! Läs mer på Grekland, Korfu sep Spanien, Mallorca okt Västindien, Aruba okt/nov Vietnam, Nha Trang nov Skattehuset i Göteborg AB Tel Fax Namnlöst :24:08 Redovisningskonsulten nr

16 NY HEMSIDA NYA MÖJLIGHETER Främst innebär vår satsning med ny hemsida och nytt kundregister, att ge branschen nya smarta funktioner och verktyg för det dagliga arbetet. Som besökare ska du snabbt och enkelt hitta det du söker och det du behöver, oberoende av tid och plats. Du serveras rykande färska nyheter och den information du finner på hemsidan ska vara värdeskapande för dig som arbetar i branschen. Att kommunicera och informera elektroniskt är också ett viktigt led i vår målsättning att värna om miljön. Några av nyheterna för dig: Mina sidor är benämningen på dina egna sidor där du hittar bland annat medlemssidorna som innehåller värdefull information, verktyg och förmåner. Ändring av dina medlemsuppgifter gör du enkelt på Mina sidor, exempelvis adressändringar, ny fakturaadress, ny e-post eller nytt telefonnummer. Koll på dina aktualitetstimmar information om dina timmar i aktuell certifikatsperiod. Kursportföljen är en funktion på Mina sidor, där du hittar all viktig information om dina bokade SRFkurser och även information om dina genomförda kurser. Registrering av externa timmar sköter du också här. Färska och relevanta nyheter för branschen. SRF:s kursutbud kommer att vara mer levande och förnyas kontinuerligt vartefter nya kurstillfällen och nya kurser skapas. Utbildningsansvarig kan planera och boka byråns anställda till kurser med mera. Byråansvarig har möjlighet att göra ändringar i byråns uppgifter som att exempelvis lägga till och ta bort anställda och administrera försäkringsuppgifter. Kalendariet med information om viktiga datum för dig i branschen. Sök Konsult Tydlig exponering av våra Auktoriserade redovisningskonsulter.

17 Nya inträdesregler Från och med 1 maj är det nya inträdesregler som gäller för att bli medlem/auktoriserad hos SRF. Dessa nya regler gäller alltså endast nya ansökningar som inkommer efter 1 maj, är du redan auktoriserad eller passiv medlem gäller fortfarande de gamla kraven. text: tina SJÖSTRÖM Det finns flera olika utbildningsvägar att gå för att nå upp till de nya, något högre kraven. Du kan läsa ekonomi på universitet eller högskola, gå SRF:s diplomutbildningar eller studera på en KY-utbildning. Så här ser kraven ut: A Du har minst 180 högskolepoäng (enligt den nya beräkningen) som fördelar sig på minst 90 p företagsekonomi, minst 30 p juridik och minst 15 poäng beskattning. B Du går SRF:s diplomutbildningar (Diplomerad Redovisningskonsult/Högre Redovisningsekonom och Diplomerad Företagskonsult) som innebär att du minst når upp till minimikraven i de aktuella ämnena. De som gått våra diplomutbildningar ligger i framkant och kommer väl att matcha marknadens krav på en duktig och effektiv redovisningskonsult. C Du går en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) för redovisningskonsult samt kompletterar med genom SRF anordnad utbildning för att nå upp till nivån för auktorisation. Arbetet som auktoriserad redovisningskonsult kommer att kräva en högre kompetens i och med nya uppgifter i yrkesrollen. Vi säkerställer genom dessa nya regler att de som blir auktoriserade via SRF faktiskt håller en hög nivå kunskapsmässigt, säger Pia Ljunggren Bernulf som är utbildningsansvarig hos SRF Ekonomiutbildning. Framtidens konsult kommer att behöva kunna mer om affärsstrategier, marknadsföring, retorik och kommunikation. De som gått våra diplomutbildningar ligger i framkant och kommer väl att matcha marknadens krav på en duktig och effektiv redovisningskonsult. HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING Nu startar våra Auktorisationsoch Diplomutbildningar Den 1 maj höjer vi kraven för auktorisation. Påbörja en utbildning i vår och du omfattas av våra gamla regler. Högre Redovisningsekonom: start 15 juni, Stockholm DRK Företagsekonomi: start 19 maj, Stockholm DRK Externredovisning: start 25 maj, Göteborg DRK Beskattningsrätt: start 17 juni, Göteborg Redovisningskonsulten nr

18 Dan Hjalmarsson Alice Bah Kuhnke Marcus Wallenberg Tillväxt och innovationer Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i Sverige? Det var den bärande frågan på Tillväxtdagen som ägde rum i mitten av april. Text och foto: MATS Åsman Frågan sysselsätter dagligen många av de cirka 400 deltagarna från i huvudsak offentlig sektor som satt i publiken. Deras uppgift: Att få människor med goda idéer att våga starta företag och få dem livskraftiga. Jag tycker att nya företagare ska få behålla sin gamla sjukpenning i tre år, ansåg en av åhörarna, Annika Larsson, länsstyrelsen Västmanland. Dessutom är regelverket anpassat för tillverkande industri, inte tjänsteföretag där ju den mesta tillväxten sker i dag. Men så konkreta förslag hördes inte från talarstolen. Däremot bjöds vi på intressanta anföranden och ett par uttryck som vi säkerligen kommer att få höra mycket av i framtiden: Frugala innovationer och Mikrokonsumenter på megamarknader. Frugala innovationer Först frugala innovationer som översatt till svenska betyder enkla, billiga, mer resurssnåla och effektivare lösningar på ett problem eller en existerande produkt. Tillväxtanalys utsände i Indien gav konkreta exempel. Ett var en prototyp av en tvättmaskin som drevs med pedalkraft. Ett annat var den omtalade småbilen Tata Nano, en fyrsitsig bil med en tvåcylindrig motor som uppges klara sig på 0,23 liter milen. Till ett pris, i Indien, av cirka kronor. Men då ingår AC! Toppfart 105 km/h. Den indiska medelklassen köar för att kunna överge den traditionella motorcykeln där fru och barn transporteras i dag. Bilen kommer till Sverige Uttrycket mikrokonsumenter på megamarknader innebär en ändrad global marknadssituation och hänger samman med exemplen ovan. På svenska betyder det att tillväxten kommer att drivas av volym. Den växande medelklassen i Asien har inga stora överskott att köpa nya varor för men de vill handla och de är många. Varför är ni så försiktiga, jag trodde ni var vikingar. Två av våra färskaste generaldirektörer, Christina Lugnet på Tillväxtverket och Dan Hjalmarsson på Tillväxtanalys stod för värdskapet för Tillväxtdagen och de sade unisont att tillväxt är vår tids viktigaste fråga Vi måste kombinera innovationer med andra faktorer för att ge svenska företag möjlighet att växa och konkurrera på den globala marknaden, sade Dan Hjalmarsson. Och hittills har Sverige lyckts bra. På femtio år har vår BNP trefaldigats fastän antalet arbetade timmar i stort sett är oförändrade. Kanske beror det på att vi, tillsammans med Finland och Japan, lägger högst andel av BNP i världen på forskning och utveckling, FoU. Och av EU:s 27 länder rankas Sveriges innovationsförmåga som nummer ett. Men globalisering innebär nya utmaningar, men också möjligheter. Och för att hantera dessa efterlyste en av svenskt näringslivs mer namnkunniga personer, Marcus Wallenberg, både stöd för entreprenörer och höjd kompetens. Dessutom måste vi våga ta risker. En utländsk affärskontakt sade till mig: Varför är ni så försiktiga, jag trodde ni var vikingar. Tyngdlöst tänkande Men visst finns det våghalsiga entreprenörer i vårt land. Tillväxtdagen bjöd på två av dem: Cecilia Hertz, rymddesigner och Patrik von Corswant, filosofisk lantbrukare från Gotland med många järn i elden. Cecilia Hertz, industridesigner och grundare av Umbilical design efterlyste tyngdlöst tänkande och menade att vi är för långsamma på att förändra våra beteenden och vanor. Hon kan väl sägas ha anammat innebörden av frugala innovationer i sin strävan efter att ta rymdteknikens avancerade tekniska lösningar och applicera dem på jordnära konsumentprodukter. Ost är en bit sol från ifjol, sade Patrik von Corswant filosofiskt och drog ner ett imponerat sus från publiken. 18 Redovisningskonsulten nr

19 Red_A_O_RK4_128x250_ny_Layout Sida 1 Christina Lugnet Redovisningens A till Ö ett måste för dig som jobbar med redovisning Patrik von Corswant Patrik är en av Sveriges 23 matambassadörer och han vill göra Sverige till det nya matlandet. Själv gör han sitt bästa för att dra sitt strå till stacken. Han har köttdjur, ett modernt gårdsmejeri, en restaurang och han kör elbil som laddas från eget vindkraftverk. Han har på bara några år tredubblat släktjordbruket, Stafva Gårds, omsättning. Men det kostar. Vi är mitt uppe i en finansiell härdsmälta, gården lider av en extrem tillväxtväxtverk, berättade han. Miljöhotet engagerar och oroar men ger också tillfälle till nya affärer. Alice Bah Kunhke, relativt nytillträdd hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF, stack ut hakan och sade att företaget tänker tjäna pengar på att jobba hållbart. Noterbart var att även om huvuddelen av åhörarna jobbar med att främja företagande i sin vardag så är de inte helt nöjda med hur de lyckas. För när alla fick chansen att svara på frågan, via mentometerförfarande, om deras region arbetar med de viktigaste frågorna för näringslivet svarade majoriteten: Nej, men potentialen finns. De trodde inte heller att lokala entreprenörer visste vart de skulle vända sig för rådgivning och nätverkande. Vi jobbar med en dörr in till alla myndigheter, sade Christina Lugnet, Tillväxtverket. Köp den på Internetpris: 500 kr (exkl. moms och porto) Information och beställning Tel Nätversion ingår! Redovisningskonsulten nr

20 Byråporträtt 20 Redovisningskonsulten nr

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult!

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Din guide till karriär i redovisningsbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRF Ekonomiutbildning Hur blir du auktoriserad? För att ansöka

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU6 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:17) om att avskaffa de s.k.

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Koncernavdrag i vissa

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget SpeedLedger, visar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU12 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om begränsningar av möjligheten att göra

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer