Vad är väl en sommarbris mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är väl en sommarbris mot"

Transkript

1

2 Vad är väl en sommarbris mot hårt slit i skolan? Det börjar bli dags att njuta extra mycket av sommaren, för snart är den slut. Den tidning du håller i din hand är Konglig Datasektionens tidning, som ges ut till alla sektionens nyantagna. nølledbuggen, som den kallas, är ett ganska ovanligt nummer av dbuggen. Vanligtvis brukar den här sektionstidningen innehålla alla möjliga konstigheter, som på sin höjd kan stämma överens med En ding-ding värld. Men här och nu är den seriös. Den innehåller information om sektionen, om teknologen och, framförallt, om dbuggen! Nå, vad innehåller den här dbuggen då? Tja, förutom sektionsinformation nns klipp från både gamla publicerade och från ännu opublicerade dbuggar. Dessutom nns lite allmänna citat som framförts i of ciella sammanhang lika väl som i inof ciella sådana. En del saker som sägs på KTH är faktiskt roliga. Och det är inte bara teknologer som skänker de citaten... För att få lite dynamik i tidningen, skickar vi som sagt med lite saxade klipp från tidigare dbuggar. I och med outsourc-ingen av all annan information till högre ort (KTH, THS, KI, DO, END, BU, BÄH) kan vi koncentrera oss på vårt brand name och vårt Till Dig. huvudsakliga mål, att retreata sektionens medlemmar, både nuvarande och senarevarande. Genom extensiv marketing vill vi pusha för att Konglig Datasektionen blir en institution bland institutioner. Här är nølledbuggen en oerhört viktig del av vår relations toolbox. Det gäller inte bara att se bra ut, vi måste även förmedla feel good. Detta kan vi göra genom teambuilding och framförallt marketing av nya tjänster och parties i Konglig Datasektionen. Kändes de två senaste styckena jobbiga? Fick du konstiga ryck i vänstra ögonlocket som sa stäng mig, stäng mig? Då har du kommit rätt. På KTH kommer det bli mycket konstiga ord, men det mest engelska du kommer höra av dem är array. (Störs du av det kan du vara med i mitt gäng och säga vektor istället.) Jag hoppas att du kommer läsa dbuggen och att du kommer få användning av den inför starten den tolfte augusti. dbuggen Konglig Datasektionen Fack vid THS Stockholm Ansvarig utgivare Robert Andersson Redaqtionen består av Chefredaqteur Tommie Gannert Redaktörer Patrick Broman Oscar Göthberg Michael Kushner Linda Malmqvist dbuggen är Konglig Datasektionens egen sektionstidning. Den utkommer med ett lagom antal nummer per år. Upplaga: 250 ex Tryck: Edita Norstedts 2 nølledbuggen 2002

3 Innehållsförteckningssidan Coding styles are like assholes, everyone has one and no one likes anyone elses. - en skänk från ovan nølle När du ser den här symbolen, vet du att det är viktig information! 4 Mottagningen Vad är nøllning? Vem gör sånt? 7 Datsektionen? Was ist los? Datasektionen presenteras. 8 Nämndpresentationer Allehanda nämnder på sektionen, för dig och andra. 13 dbuggen Skönskrivande, trevliga, underbara, intressanta teknologer. 15 Encyklopædia dbuggica Datasektionen explained. 20 dbuggen testar Nästa generations färdmedel. 22 Saker att göra på en tenta 23 Saker att göra på någon annans tenta 26 KTH; rätt sida av Valhallavägen Hur hitta på Campus? Försök med den här kartan. 28 Social kompetens för dummies Att visa sin icke-nördsida. 34 Bra saker att veta inför augusti B The baksida of IT-all Yupp. Allting har en baksida. Så även den här skriften... nølledbuggen

4 nølle Det Kongliga Drifveriet För att nøllan ska ha någon liten möjlighet att slippa börja på Teknis, nns Det Kongliga Drifveriet, med gamla anor. Så har då det vi fruktade, men in i det sista hoppades att slippa, återigen hänt. Mörka och ondskefulla krafter har ånyo beslutat att utsända sitt främsta vapen i ännu ett försök att utplåna Kungliga Tekniska Högskolan. Just som vi kände oss övertygade om att kampen för ljus och sanning äntligen var till ända skymtades en ny hord frustande teknologaspiranter på väg mot portarna... nøllan nalkas! Inom en på tok för snar framtid kommer nøllan, insmord i oskler om lycka och välgång, att storma Teknis och försöka nna mening i sin erbarmliga tillvaro genom att börja på den stoltaste av sektioner: Konglig Datasektionen. Detta hade kunnat få oanat katastrofala följder om det inte vore för att vaksamma ögon iakttagit nøllan i den händelse att det som nu hänt skulle hända. På grund av den legendariska kompetensbrist som råder hos högskolans antagningsorgan, en kompetensbrist som ser sin enda rival hos CSN, har Konglig Datasektionen beslutat att själva sköta gallringen av presumtiva sektionsmedlemmar och fostrandet av en ny generation datateknologer. När nøllan anländer till Teknis kommer nøllan därför att få genomgå den renande Mottagningen. Många har hört talas om Mottagningen, några har till och med varit med om den, men endast ett fåtal känner dess innersta hemligheter. Om nøllan skall ha någon som helst chans att upptagas som fullvärdig medlem av Konglig Datasektionen, måste nøllan visa sig värdig i en serie prövningar. För att dessa prövningar skall genomföras på ett rättvist och korrekt sätt har nio hårdföra kämpar nedstigit från De Högre Sfärerna för att övervaka antagningen. Dessa är kända under många namn, men det mest använda är Det Kongliga Drifveriet. Det Kongliga Drifveriet är en sammanslutning som funnits å Teknis sedan långt innan urtidens begynnelse. Deras ärofulla mission är att med hjälp av Det Heliga Ljuset och Den Eviga Sanningen drifva schlemmet ur de icke renade så att de på domens dag skall visa sig värdiga. Det Kongliga Drifveriet leds ytterst av De Högre Sfärerna, vars vilja kungörs av GammelOsquar Dräpare, även kallad GOD. De Högre Sfärernas jordiske företrädare är Konglig Öfverdrif, allsmäktig ledare för Det Kongliga Drifveriet. Vid sin sida har Konglig Öfverdrif vapendragarna Konglig Direktifdrif och Konglig Indrif. De tre är, liksom resten av sammanslutningen, orubbliga i sin övertygelse att leva upp till Det Kongliga Drifveriets urgamla devis, inristad i diamant djupt nere i Kungliga Tekniska Högskolans katakomber: På ytan hård innerst inne brutal. Det nns ingen risk att nøllan behöver frukta sysslolöshet under sin första tid på Teknis, det kommer Det Kongliga Drifveriet att se till. Vi ses nøllan, om nøllan törs... Sara Englund, Konglig Öfverdrif 4 nølledbuggen 2002

5 Det Kongliga Dadderiet Dadderiet. Raka motsatsen till Drifveriet. En kramgo samling kramgoa teknologer i snickarbyxor. Det Kongliga Drifveriet ställer till mycket problem för nøllan. Redan de gamla grekerna beräknade sannolikheten för nøllans överlevnad och kunde inte få den att avvika ens en promille från just nøll. Den dåvarande sektionsordföranden, Pythagoras D. Tuta, meddelade stolt resultaten till D-Osqarulda. Deras jubel förbyttes dock snart i en orolig tystnad då insikten spred sig att detta skulle leda till att den ärorikaste sektionen av dem alla Konglig Datasektionen så småningom skulle dö ut. De insåg att det enda sättet att säkra återväxten var genom att öka nøllans överlevnadschanser! Så en solig dag föddes det Kongliga Dadderiet, med vars hjälp nøllan skulle få åtminstone en in nitesimal chans att klara sig. Dadderiet leds av Storebror, Lillebror och Lillasyster. Hela Dadderiet älskar nøllan, och är de snällaste och trevligaste som nns att uppbringa bland teknologer. När nøllan tappat huvudet under mystiska omständigheter är det Daddan som skrattande kommer dribblande tillbaka med det. Hos Daddan kan nøllan alltid få ett lår att suga på eller en tumme att gråta mot. Daddan nns alltid till hands för att ge stöd och tröst närhelst en vilsen nøllan behöver det. Även om det blir mycket ofta. Hur känner man då igen Daddan? I första hand på att Daddan är 31±3 stycken och har ett alltid nølle lika soligt leende som passar till det goda humöret. I andra hand känns Daddan igen på sina cerisefärgade snickarbyxor samt den alltid så bländvita snutte lten. Dadderiet kan göra underverk, men de kan inte ensamma klara nøllan genom den första tiden. nøllan måste hjälpa till själva också genom att hålla ihop. För att få styrka kommer därför nøllan att uppträda i nøllegrupper, som alla har minst två Daddan att ty sig till (efter en stunds enkel huvudräkning kommer nøllan fram till att det i så fall nns 14 nøllegrupper). I dessa grupper kan nøllan söka mod för att gemensamt trotsa de faror som kan tänkas dyka upp. Du kommer att tillbringa mycket tid med dina Daddan den första tiden, så utnyttja alla tillfällen att göra din Daddan glad. Krama honom/henne, bjud på något gott (till exempel öl och hallonsaft, dock ej samtidigt), och festa med Daddan. Om du följer dessa råd kan vägen in i livet bli uthärdlig, ja kanske rent av något nøllan aldrig kommer att glömma. Dadderiet kommer att göra allt för att nøllan skall trivas! Kom ihåg Dadderiets devis: På ytan mjuk innerst inne kramgo! Daddan är en resurs som du bör utnyttja. Om du har några som helst frågor om någonting så är du alltid välkommen att ta kontakt med någon i Dadderiet. Vi ses i höst, nøllan! Tomas Weber, Storebror nølledbuggen

6 nølle Det Kongliga Doqumenteriet Mottagningsveckorna är jätteroliga och för att de inte skall försvinna ut i tomma intet nns kamerabeprydda teknologer på språng. Under nøllans första tid på KTH händer en väldans massa saker väldigt ofta. Eftersom nøllan givetvis inte har en sportslig chans att minnas, förstå eller ens märka merparten av dessa händelser kommer nøllan få hjälp av Det Kongliga Doqumenteriet. Denna lilla men ack så tappra grupp teknologer kommer obevekligen följa nøllan var nøllan än går och vad nøllan än gör, trots att de otvivelaktigt riskerar sin hälsa genom långvarig exponering av nøllans schlemma lekamen. Vad driver då Doqumenteriet till detta självdestruktiva beteende? Bevis, nøllan. Bevis. Utan konkreta bildbevis skulle ingen kunna se någon som helst förbättring hos nøllan, varpå nøllan skulle förutom att förbli just nøllan glömmas bort av världen. Och dessutom tenderar Doqumenteriets fotogra ska material locka till skratt, vilket sägs förlänga livet. För att Doqumenteriets uppdrag skall vara genomförbart krävs att nøllan och Doqumenteriet be nner sig inom en såpass begränsad rymd att ljuset inte hinner böja av eller störas. På grund av moderna kamerors optiska begränsningar och nøllans obarmhärtigt divergerande egenskaper tvingas Doqumenteriet vara nära nøllan. Inledande försök har gjorts med högteknologisk apparatur utplacerad i närbelägna solsystem. Inte ens med aktiva schlemm lter har några kvalitativa bilder erhållits. Det är dock Doqumenteriets bestämda åsikt att detta inte beror på brister i utrustningen, utan på brister hos motiven. Det har med tiden visat sig att det enda riktigt tillförlitliga sättet att genomföra Doqumenteriets uppgift på är genom att be nna sig i nøllans närhet. I praktiken uppnås detta genom att bli ehm... vän med nøllan. Med lite logisk slutledning (som nøllan kanske kommer att lära sig) inser man att Doqumenteriet måste vara nästan lika kramgoa som Dadderiet. Sammanfattningsvis kan nøllan alltså betrakta Doqumenteriet som nøllans vänner. Doqumenteriet kommer med ett leende på läpparna svara på nøllans frågor och vara med nøllan överallt. För att visa hur gärna nøllan vill vara Doqumenteriets vän kan nøllan inför den beredde fotografen se till att till exempel spexa eller göra bort sig. Det senare är troligen en av de få saker nøllan skulle kunna klara av alldeles på egen hand. Tommie Gannert (igen!), Samdoquise 6 nølledbuggen 2002

7 Datasektionen? Was ist los? Om du har glömt bort vilken sektion du vill börja på så gör ordförande här ett försök att påminna dig. Datasektionen är den studentförening som alla studenter på Datateknikprogrammet är medlemmar i. Som KTH-student är man medlem i både Kåren och i någon av de 17 sektionerna, och D-sektionen omfattar alla som studerar till civilingenjör i Datateknik. Varför nns då sektionen? Ett försök till svar är för att medlemmarna ska slippa ha det otrevligt, och för att de ska kunna ha det trevligt. Dvs. både för att se till att utbildningen och studiemiljön håller hög kvalitet, och att man som sektionsmedlem kan ha kul festa, spexa, äta billig lunch i ESCapen, m.m. Som KTH-student får man ju en akademisk utbildning. Jag tänkte här passa på att påpeka att detta inte bara innebär utbildning, utan också bildning. (Vad är skillnaden mellan utbildning och bildning? Kanske: Bildning är det som är kvar när man glömt allt man lärt sig, enligt Ellen Key. Bildningen och det egna ansvaret, det egna tänkandet, är kanske det som skiljer en student från en elev.) Det är i bildningen som påverkandet och engagemanget kommer in i bilden. Skolarbete och sektions- eller kårengagemang behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra. Desstom behöver man inte offra hela sin fritid bara för att man engagerar sig det nns alla olika grader. Trots alla dessa vansinnigt högtravande formuleringar, så är nog den största anledningen att engagera sig att det helt enkelt är jättekul! Man lär känna nya vänner och har roligt tillsammans. I Datasektionens fall manifesteras engagemanget främst i nämnderna, som är sammanslutningar inriktade på en speci k verksamhet. De esta nämnder presenterar sig i den här tidningen; passa på att läsa igenom deras texter. det nns säkert någon som passar dig! (Och om inte, så nns det alltid möjligheter att starta nya!) Sektionen har dessutom en styrelse. D-rektoratet heter den, och sköter sektionens löpande verksamhet, samordnar det som händer, och verkställer sektionens önskemål. Önskemålen kommer fram i Sektionsmötet, mer om det på sid. 18. D-rektoratet leds av sektionens ordförande. (Dvs. undertecknad.) På Sektionens dag den 15 augusti kommer såväl D-rektoratet som alla nämnder nnas på plats. Då nns tillfälle att räta ut alla frågetecken. Glöm inte bort att vara där, det är ett ypperligt tillfälle att få reda på allt Du någonsin skulle kunna undra! Vi ses i höst! nølle Mark Peldius, Ordf. Konglig Datasektionen nølledbuggen

8 nølle Escapo En sektionslokal, massor med teknologer och dessutom nøllan. ESCapo ser till att de två sistnämnda inte river den förstnämnda. ESCapen är Datas sektionslokal; en till yktsort när tentor och labbar ser ut att helt ta över ens liv. Lokalen förvaltas kärleksfullt av ESCapo. Dessutom har vi numera inrett den i kitschig gammeltysk stil, vilket är fräsigt värre. ESCapen ligger på den historiskt bevingade adressen Osquars Backe 27. Om du skulle ha problem att hitta till ESCapen trots att du tror att du gått rätt, beror det med största säkerhet på att du gått fel. Osquars backe 27 ligger nämligen mellan Osquars backe 6 och Osquars backe 10. Osquars backe är således den hittills enda vägen i Sverige med ett udda nummer på en jämn sida; även detta kan man tacka de glada kämparna i ESCapo för. ESCapen erbjuder inte bara lugn och ro utan används också ofta av DKM som festlokal. Söker man extra färg på vardagen kan ESCapen alltså erbjuda något för varje sinne. Några av de saker som nns att tillgå är: Kaffeautomaten En f g liten pryl som förser D-Osquarulda med gott kaffe till det facila priset av 3 kronor (inkl. moms och mjölk); Stereon Ett tekniskt mästerverk som klarar av att spela både stillsam musik till lunchen samt få tapeten i lokalen bredvid att lossa i takt till U96:s gamla goding Båten ; Köket en nyrenoverad dröm som skulle få självaste Erik Lallerstedt att darra på rösten; Darttavlan ett utmärkt ställe att hänga upp en bild på sin favvohatlärare, -asse eller dylikt. Listan skulle kunna göras lång, men det som alla till sist är överens om är att ESCapen är ett utmärkt ställe att möta sina sektionskamrater, prata strunt och koppla av på. Förutom det ovanstående erbjuder ESCapen skön värme i vinterkylan, främst tack vare ett enastående uppvärmningssystem konstruerat och installerat av DW Tuta. Detta intelligenta system besitter dessutom bl.a. förmågan att skriva mängder av e-post samt chatta med teknologer under deras labbar. Tommie Gannert (...), Konglig Lokalchef Om du kastar dina pengar har du inte råd med röka. Om du låter pensionärer sitta har du ingenstans att lägga fötterna. 8 nølledbuggen 2002

9 Datas Klubbmästeri nølle Efter diverse trassel med skolarbete och jox, kommer tiden för skördefesten, eller vilken fest som helst. Och då är det DKMs tur att arbeta. Fester, ja som nøllan kanske insett klarar man inte av akademiska studier utan ett visst mått av skoj mellan varven, eller var det tvärt om; att det inte går att ha skoj utan akademiska studier? Hursomhelst har DKM osjälviskt tagit på sig rollen som skoj xare under året och anordar, ensamma och tillsammans med andra, ett antal tillställningar med målet att roa oss och deltagarna. Och då tror nøllan givetvis att nøllan vet vad fest är, men där har nøllan noll rätt. Därför kommer här lite DKM-festutbildning. Om man hittar sig själv i en cerise overall i en inplastad soffa full med jordnötter, undrar vem man är och vem/vad det är som sover (m.m.) på ens mage så kan vi berätta att man är D-teknolog och be nner sig på en gasque, troligen mer mot slutet av kvällen dessutom. Om man är i samma situation som tidigare, men faktiskt be nner sig på Nobelfesten, ja då har man gjort helt fel! Nobelfesten är ett ypperligt exempel på en tillställning som vi kallar banquette eller bal. Högtidsklädsel såsom frack och balklänning, minst trerättersmiddag och kanske framför allt danser som vals och foxtrot är vad man kan vänta sig. Temafester däremot kan yttra sig nästan hursomhelst. Exempel är DKMs gigantiska megabadhusfest Plums och Djulmiddagen med presentutdelning och allt vad det innebär. Även om en festelit såsom DKM skulle klara av några banquetter och gasquer i månaden, så kan det bli ansträngande att klä upp, ner eller av sig hela tiden, vilket är varför DKM även anordnar pubar i ESCapen, och inte vilka pubar som helst, så var beredd på att ha tokkul även där! Nu när nøllan vet vad fest är, så vill ju nøllan veta mer. Eftersom DKM redan visste att så var fallet har vi förberett en websida: namnder/dkm/. Om man inte vill riskera att missa när det är fest, kan man dessutom klicka på bokningar och boka in sig på festinfo, så får man löpande mail med just festinfo. Att xa sådana fantastiska tillställingar är givetvis kul, att roa är skoj! Men att vara med i DKM är inte bara att ha en svart-vit DKM-logotyp på ryggen. Det är inte gratis kul. Arbetet före en fest är jobbigt, och arbetet efter en fest (just det, städa) är både jobbigt och halvtråkigt. Om man nu trots slit vill vara med i DKM, står man inför ett litet hinder. DKM tar bara in några få varje år, och ingen vet hur, när eller var. Det ryktas dock att intresserade bör visa sig just intresserade, kunna ta ansvar och ordna saker och tycka att det är kul med fest (doh). Dessutom är det viktigt (skämt åsido) att man har en sund inställning till alkohol. Vi ses senare i höst nøllan, om det nu blir på någon tentapub, vardagspub, lmpub eller kuddkrigspub, vem vet? Med DKM vet man aldrig! PS: Vi är ödmjuka också! Max Thoursie, Klubbmästare nølledbuggen

10 nølle Informationsorganet Varning! Svengelska! Informerar D-Osquarulda om ditten och datten och har Internet i en liten låda. Informationsorganet på Datasektionen, Ior, är din bästa vän (möjligtvis undantaget din favoritdadda), och vi berättar allt du behöver veta. När du ställs inför frågor som När går nästa omtenta?, Är det inte dags för en pub snart? eller Vad betyder egentligen DKM (och varför ser DKM:are så glada ut hela tiden)?, frågor som vid en första anblick kan verka mycket svåra att besvara var lugn. Alla svaren nns på Datasektionens webbplats, som underhålls och uppdateras av oss på Ior. PR-gruppen Är du intresserad av webbplatsdrift (allt från teknik till gra k), att göra snygga anslag och af scher, eller har du någon annat intresse som du tror kan vara till nytta, hör av dig! Gå till och klicka på Kontakt, eller maila direkt till Ior: Andreas Ehn, Informationsansvarig Publika RSA-gruppen krypterar all information från Informationsorganet. Nej, nej. Det var fel... Ah, de sköter Public Relations. Så var det. PR-gruppen ansvarar för Datasektionens arbetsmarknadskontakter och sponsringsverksamhet. Vår viktigaste uppgift är att marknadsföra vår utbildning gentemot näringslivet, hjälpa oss datateknologer att få kontakt med olika företag och underlätta vår vandring ut i arbetslivet. nølle För att åstadkomma detta anordnar vi studiebesök ute på intressanta företag samt D-dagen, Datasektionens stora arbetsmarknadsdag som infaller den 31 oktober. Dessutom arrangerar vi en del andra spektakel, bl.a. ölprovningar och dartpubar tillsammans med olika företag. Eftersom det för närvande är ett väldigt sug efter folk med vår utbildning får vi in ganska mycket pengar från dessa arrangemang och tillsammans med övrig sponsring bekostar detta i stort sett all annan verksamhet på sektionen. Om du har undringar om vår verksamhet, eller är intresserad av att vara med så når du oss på Johan Ullberg, PR-chef 10 nølledbuggen 2002

11 Datas Damer nølle Ingenting för Osquar, men däremot för Osquarulda. (Men, liksom i alla föreningar, får Osquar vara med om han frågar snällt.) Datas Damer är en nämnd som nns till för alla tjejer på Datasektionen och för de som har tagit examen men fortfarande vill ta del av ett nätverk. Föreningen vill ge lite andrum för kvinnliga teknologer och tillfälle till roliga gemensamma aktiviteter. En av årets höjdpunkter är dammiddagen, då alla tjejer som vill träffas äter middag tillsammans. En annan stor aktivitet är Tjejkonferensen, där tjejer på datautbildningar i hela landet träffas. Ett tillfälle att skaffa sig nya vänner och erfarenheter. Givetvis vill Datas Damer ha mindre aktiviteter också. Spontana middagar, bowlingkvällar, pubar... Det är du som medlem som påverkar vad för skoj vi ska göra tillsammans. En viktig fråga som kommer diskuteras är hur vi kan få er tjejer att söka Data 180 p på KTH. Vi vill ju bli er! Välkommen till gänget! Cerise Sirén Gaphals..., förlåt, sångfågelföreningen på Datasektionen. Cerise Sirén är Konglig Datasektionens alldeles egna kör, och vi brukar träffas och sjunga tillsammans en gång i veckan under terminerna. Det händer även att vi framträder på olika typer av fester och tillställningar, bland annat försvarar vi Datas heder vid Sångartäfvlan som äger rum varje år på Osquars namnsdag. Sångartäfvlan är en sammandrabbning mellan de olika sektionerna på KTH, där man skriver nya texter till mer eller mindre gamla melodier och framför dessa i en à capella-avdelning samt en Kajsa Melén, Ordf. för Datas Damer nølle avdelning med ackompanjemang. Det brukar vara skoj, även om man inte vinner! För övrigt försöker vi upprätthålla en lagom balans mellan den rent sociala biten och att vi vill att kören ska låta bra, och alla sångglada människor är hjärtligt välkomna oavsett förkunskaper! Provsjungningar tillämpas alltså inte, utan var och en deltar utifrån sina egna förutsättningar. Låter detta som något för dig? Tveka då inte att kontakta oss, på Cerise Sirén nølledbuggen

12 nølle Studienämnden När det rör sig om andra områden än de DKM kan rå på; studier, nøllan, studier. Ja, då rycker Studienämnden in. Studienämndens mål är att vår utbildning ska vara så bra som möjligt. Vi utvärderar kurser, diskuterar bra och dåligt i undervisningen, föreslår förändringar av Datateknikprogrammet med mera. Vem som helst kan bli medlem. Nämnden fungerar genom att vi studenter engagerar oss och säger vad vi tycker. Vill du säga något är du välkommen att maila eller komma på något av de möten som hålls några gånger per termin. I nämnden ingår också några funktionärer. Arbetet leds av mig, Studienämndens ordförande (SNO). Till min hjälp har jag årskursrepresentanterna, sektionens representanter i olika KTH-organ, programansvarige studenten (PAS) och studerandeskyddsombuden (SSO). PAS samarbetar också med programansvarige för datateknik, Stefan Arnborg, om övergripande utveckling av utbildningen. Årets PAS, Mikael Lagerkvist, och mig når du på Tveka aldrig att maila oss vi är här för din skull! Studerandeskyddsombud Jon Larsson, Studienämndens ordförande Studerandeskyddsombuden är sektionens ansvariga för studiemiljöfrågor, och ska bekämpa allt som studenterna kan må fysiskt eller psykiskt dåligt av. nølle Som studerandeskyddsombud representerar vi datasektionen i THS (kåren, nøllan) studiemiljöråd och jämställdhetsråd. Vi försöker se till att ingen blir utsatt för otäcka saker, som exempelvis dålig ventilation, trakasserier, eller förtryck av överheten (CSN). Om det är något i din studiemiljö du tycker borde ändras, som att det är för trångt i datasalarna, för ful färg på väggarna i Q-huset, eller att du ser en nödutgång med en massa bråte framför, kontakta oss, så hittar vi någon ansvarig att skälla på. Som student på KTH har du tillgång till en hel del resurser hos skolan och kåren. Dessa är bra att känna till. Ta gärna en titt på vår hemsida och läs mer! Den hittar du på sso. Oscar Göthberg, Studerandeskyddsombud 12 nølledbuggen 2002

13 Qulturnämnden nølle För att inte ESCapen, den Högt Aktade Lokal, skall förfalla mellan ESCapos städande och DKMs städande, anordnar QN diverse qulturaliteter. Vi i Qulturnämnden sysslar som namnet vagt antyder med Qultur (i utomtekniska sammanhang ibland även kallat Kultur). Vad menar vi då med Qultur undrar du kanske nu, men vågar inte riktigt fråga rakt ut för det där med Qultur är ju säkert politiskt korrekt och inne och så, och man vill ju inte verka dum. Det är givetvis lite dumt av dig att undra, men inte fullt så dumt som du var rädd att det var. Qultur är nämligen ett stort och spännande ord som kan betyda en hel massa olika saker. På samma gång. Det är nästan magiskt faktiskt. För att du ska slippa känna dig dum och förvirrad nästa gång vill vi ge dig ett par representativa typexempel på Qultur. Dom kommer i nästa stycke. Läs noga nu. Filmvisningar på sektionens na projektor, böcker med stora färgglada bilder i, kylskåpspoesi, nämndmöten med ka (minst), skåp fulla med godis, sällskapsspel med tillhörande sällskapsspelare, LAN, riktigt långa sträckvisningar av South Park, månlandningar samt allt som är eller har varit uf gt. Motsatsen till Qultur är Dålig Qultur. Några exempel på Dålig Qultur är lmvisningar med glapp i DVD-spelarens SCART-kontakt, nämndmöten utan ka, fejkade månlandningar och kylskåpspoesi med porrtema. Qulturnämnden är fast men bestämt emot Dålig Qultur. Vi gör dessutom allt som står i vår inte så lilla makt för att främja äkta Qultur på D-sektionen. Vill du ansluta dig till oss i kampen? Droppa ett mail till Johanna Albinsson, Qulturattaché DISCLAIMER: Inga djur kom till skada vid framställandet av denna text. Alla i texten nämnda exempel är påhittade. Alla inbillade likheter med i verkligheten inträffade händelser är en ren slump. Dessutom var det inte vårt fel. Eller någon vi känners fel. nølledbuggen

14 nølle Antagligen har du redan observerat att det som gör dbuggen till en bra redaqtion, är den stora dosen självrespekt och självupptagenhet vi faktiskt har. Även om de övriga nämnderna är fullt upptagna med sitt, så är det dbuggen som får chansen att visa dig vad som händer på sektionen... Eller kanske snarare det vi tycker borde hända på sektionen, nämligen; Humor. Prylmånglaren När Plattan inte räcker till för dina inköpsbehov, kom till Prylmånglaren! Han tillhandahåller dock lite mer lagliga saker. Hejsan nøllan. Jag är den obskyra gur som är känd som Prylmånglaren, annars förkortat till Prylis eller dudärvafandunuheter!. Jag har en enkel uppgift i livet, vilket är att ha hand om sektionens alla prylar. Vad detta innebär kanske inte nøllan har full förståelse för än, och det kan jag förstå. Av mig kan man köpa en hel del roliga saker som kan vara användbara under året, till exempel deltamärken, KTH-märken, nämndmärken, spegater och sångböcker. dbuggen är alltid intressant och behöver ingen symbol. Det gottaste sist! Men hur är det med årskursmärken och overall? Det går också genom mig, fast lite mer indirekt. Den egenskapen jag har är att jag är sektionens of ciella prylorgan, och är därför ganska praktisk att ha som referens. Om ni känner er modiga nog för att hjälpa mig under hösten så är det bara att höra av er. Maila mig på om ni vill ha lite märken att byta, vill hjälpa till eller bara har några frågor. Mike Kushner, Prylis på δ Humor, det är någonting oerhört positivt, speciellt i dess studentikosa form. Under den formen ryms alltifrån Vad sa randvillkoret till differentialekvationen? till Hur starkt kaffe vill du ha? Mitt Javaprogram klarar alla smaker!. Ibland får vi med lite bättre texter än de två, men allting ligger nog inom de ramarna. dbuggen utkommer med lagom antal nummer per år och är ständigt i behov av lagom antal redaqtörer. Vill du vara med? Skicka e-brev till och säg att du klarat inträdesprovet. Tommie Gannert, Che Fred på δ Undrar vad som är lättast att få in i en bankomat... kött eller pengar? 14 nølledbuggen 2002

15 Encyclopædia dbuggica nølle Det här borde vara en fet vektor. Vanligtvis nns en ordlista med i nølledbuggen! Eftersom det här året är som vilket som helst, nns en här också. 17 OCH 4711 är två tal med speciell innebörd på Teknis. De används glatt av en del föreläsare och övningsassistenter, och representerar ett godtyckligt tal, respektive ett godtyckligt stort tal. En föreläsare kan exempelvis använda sig av följande fras: Tag ett stort tal, låt oss säga 4711, och.... På senare tid har också uttrycket ett genom statsskulden börjat användas som exempel på ett mycket litet tal. BISKVIE av så kallad S:t Bernhardstyp, det vill säga mandelbotten med smörkräm ovanpå, alltihop täckt med läcker choklad, nns även i världen utanför Teknis. Dock är de exemplar som påträffas i vanliga konditorier knappt värda namnet när de jämförs med de biskvier som serveras i kårhusets cafeteria. DELTA är den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet. Det grekiska alfabetet är ett av de mest populära på KTH och ibland kan till och med hela föreläsningar bli rena grekiskan. Delta är i sin gemena form också symbolen för Konglig Datasektionen. HACKER är ett epitet man tilldelar en person som tillbringar på tok för mycket tid framför datorer och terminaler. Ordets laddning är klart negativ, varför det tordes placeras i gruppen Tillmälen, skällsord, och andra oförskämdheter. Av detta substantiv kommer även verbet att hacka, som inte används i negativ bemärkelse, utan endast i den neutrala betydelsen programmera, knappa in någonting på en dator. HÖGTIDSKLÄDSEL innebär för en teknolog nästan alltid overall. Vid vissa tillfällen, främst banquetter och dylikt, är det dock inte så lämpligt. Då använder teknologen antingen sin balklänning eller sin frack, allt efter smak. Utstyrseln toppas gärna med kårband och teknologmössa. Och na skor. Notera dock att nøllan inte bör bära frack det är reserverat för teknologer. KTHB (Biblioteket på KTH) är ett ställe där man kan hyra böcker, främst facklitteratur, till den skäliga summan 0 kronor. Dessutom kan man irritera folk genom att avslöja att Det var butlern som gjorde det, något som verkligen kan förvirra läsare av protokollen från en arti ciell intelligenskonferens i Ohio. KTH-HALLEN är norra Stockholms svar på Globen. Här kan teknologer motionera bort sina ölmagar efter alla pubar, och återfå en rosig glans på kinderna. KÅREN är alls inte bara, som många tror, ett lunchställe. Tekniska högskolans studentkår, THS, är en förening som består av alla studenter på KTH. Kårens syfte är att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Detta innebär kanske främst att kåren för att nølledbuggen

16 förbättra utbildningens kvalitet och den studiesociala miljön, företräds av förtroendevalda (t.ex. kårstyrelsen, sektionsfunktionärer) gentemot KTH, både centralt och på institutionsnivå. Dessutom arbetar kåren både på regional och nationell nivå, med mera övergripande studentfrågor. Datasektionen är, som en av THS 17 sektioner, en delmängd av THS, och påverkar bl.a. via KF och kårens olika råd. Inte att förglömma i sammanhanget är kårens restaurang, och de fester och pubar som anordnas hipp som happ. KÅRFULLMÄKTIGE, KF, är kårens högsta beslutande organ. Varje sektion väljer genom allmänna val 2-4 ledamöter till KF. KF bestämmer över THS verksamhet och organisation. Detta sker mer speci kt genom att t.ex. besluta om budget och kåravgift, att utse kårstyrelse och andra förtroendevalda på central nivå, instifta fokusområden, m.m. Om du undrar något, eller vill verka för något på övergripande kårbasis, prata med sektionens KF-ledamöter. (Mailadressen är KÅRSTYRELSEN är Kårfullmäktiges verkställande organ, och utses av KF. KS består av KTHstudenter som arbetar (för en lön motsvarande studiemedel) heltid i ett år. KS uppgifter är alltför många för att räkna upp här; mer information nns på LOLLY är en mytomspunnen drink på Datasektionen, dels för att den är så populär, dels för att denna populäritet på grund av minnesluckor uteslutande bygger på vittnesuppgifter om vad man hade för sig på den festen. Dela de relativt många kronor den kostar med de relativt er centiliter du får för kronorna så förstår du varför. MACINTOSH är namnet på två äppelsorter. Den ena är ätbar och smakar ganska gott. Den andra är mindre ätbar och används ibland i laborationer samt i layoutsammanhang för diverse tidskrifter. Vidare växer den första på träd medan den andra växer under diskbänken hemma hos två killar som heter Steve. NEWS. En viktig informations- och diskussionskanal inom sektionen är news (eller nyhetsgrupper, som det ska heta på svenska). En nyhetsgrupp är ett internetbaserat diskussionsforum, där alla användare kan läsa och skriva inlägg. Datas viktigaste newsgrupp är kth.ths.d, och den kan nås från alla datorer på KTH. Där dyker det upp viktig information och pågår roliga och spännande debatter. Läs news, nøllan! Stora, stora, mycket mörka små stjärnor. OSQUAR var en gång en kung, som lät uppföra Kungliga Tekniska Högskolan. Se Osqulda. OSQULDA är det gemensamma namnet på kvinnliga KTH-teknologer. Skulle man mot förmodan inte vara kvinna, kallas man istället för Osquar, eftersom det skulle se illa ut om inte någon 16 nølledbuggen 2002

17 Matematiskt sett är det enklare att betrakta en liggande glass. Primus MCMLXXXIII Sequndus Tertius Quartus Quintus Sextus kom ihåg kungen som byggde stället (se Osquar). En könsmässigt inhomogen grupp teknologer kallas kollektivt för Osquarulda. För att se från vilken sektion teknologerna kommer, sätts ofta sektionsbokstaven framför, t.ex. D-Osquarulda. OVERALL är något av vardagsklädsel för en teknolog. Det är ett utomordentligt plagg som varken är känsligt för smuts, slitage, mat- och vin äckar eller tofranu med andra ord ett idealiskt teknologplagg. Dessutom lämpar den sig extremt väl för att montera medaljer, märken och andra souvenirer på. Om man dessutom har sitt namn på synlig plats på overallen slipper man bli tilltalad med Öh, du där!. Datas overaller är vackert cerisa, oavsett färg. PRYLMÅNGLAREN är Datasektionens egen nasare. Allt det som en datateknolog kan tänkas behöva som inte främjar studierna har denna lilla krabat på sin försäljningslista. Det gäller saker som märken, pins och CD-skivor med skönsång av dina sektionskamrater. Prylmånglaren hittas oftast i Escapen och ger du honom en extra krona nns chansen att han dessutom putsar dina skor, smuts lägger han på för en tia. PUNSCH är en dryck som förekommer ofta på KTH. För de som icke låtit sig smaka av denna dryck kan nämnas att den är mycket söt. Denna Septimus Oqtavus Nonus Decimus Undecimus Dodecimus Tertius decimus Sigvard Quintus decimus Figur 17: En tidslinje som visar årskursnamnen. Sextus decimus Septus decimus Dodevicesimus MM Undevicesimus nektar är baserad på arrak, och kan antingen drickas kall eller varm. Att dricka sin punsch kall är det mest normala, då den intages efter en bättre middag tillsammans med litet kaffe och en lövtunn chokladhöljd mintkaka. Den som dricker sin punsch varm gör det tillsammans med ärtsoppa. På Kåren serveras i god tradition ärtsoppa varje torsdag. Om man hostar upp lite extra pengar kan man också få ett glas punsch som sig bör. En del teknologer anser att temperaturen på punschen ej är av betydelse utan endast kvantiteten. Dessa genomför ett punschhäfv vilket framkallar stum beundran vid själva framförandet, och sockerbitar i urinen dagen efter. Q är en lustig bokstav som inte kan användas till någonting utom på Teknis. Här används bokstaven Q till i stort sett allting där ett K förekommer det räcker faktiskt med att det låter som om ett K var med. Kultur stavas tex Qultur, Promenadorkester blir Promenadorquester, och Skvalp blir SquVALp. Ett undantag i sammanhanget är Kåren vilket stavas just så. QULTURATTACHÉN anordnar kulturella aktiviteter för D-Osquarulda, under senaste åren t.ex. Riverdance. Den svåraste uppgiften består i att övertyga sektionen om att kultur innefattar mer nølledbuggen

18 än Star Wars. RESTAURANGER nns det i mängd. För de som inte hade femma i hemkunskap eller helt enkelt inte har lust att laga mat själv i ESCapen nns det en hoper matställen att tillgå, t.ex. Kårhusrestaurangen Nymble, Drottning Kristinas, Quantum, Nestors grill, Valhallagrillen eller möjligen 7-Eleven. Dessutom är hela staden nerlusad med billiga matställen, många med studentrabatt. SEKTIONSIDROTTSLEDAREN (SIL) ser till att sektionens medlemmar får den motion de så väl behöver efter att ha suttit framför datorn halva natten. Exempel på sådan motion är sektionsmästerskap i badminton och innebandy, samt fotbollsmatcher mot Handels i tid och otid. Dessutom nns en dartförening vid namn Dart Vader, som har seriespel och anordnar pubar då och då. SEKTIONSMÖTET (SM) är Datasektionens högsta beslutande organ. Det består potentiellt av alla sektionens medlemmar, och sammanträder minst fyra gånger per läsår. SM väljer personer till sektionens förtroendeuppdrag, beslutar om sektionens budget, beslutar om motioner från medlemmarna, m.m. Att medverka och vara aktiv på SM är ett av de bästa sätten att påverka sektionens verksamhet. SM annonseras på de mest skilda sätt; det är svårt att missa när det är. Gå på SM, nøllan! STUDENTRADION sänder intressanta program för alla teknologer. Tyvärr måste man äga en antenn med samma mått som ESA:s teleskop VLT för att ta in sändningarna utanför huset där studion ligger. KÅRBOKHANDELN säljer garanterat de böcker som eventuellt behövs och eventuellt de böcker som garanterat behövs. Den är i skrivande stund lokaliserad på Osquars Backe 21, men det kan tänkas att den yttat igen, då den har vissa nomadiska tendenser. Fråga någon som ser vettig och snäll ut, så kan denne säkert meddela var den senast synts till. TEKNOLOGMÖSSAN med sin tofs är ett kännetecken för alla teknologer. En erfaren mösskonnässör kan med en enda blick avgöra från vilken skola och, i de esta fall, från vilken sektion teknologen kommer. KTH:s mössa har en elegant, föga smutskänslig, grå kulle med svart tofs. På tofsen trär man ringar i sektionens färg, en för varje påbörjat år på Teknis. Skulle man göra lumpen eller något annat avvikande trär man i stället en svart ring på sin tofs. De som är intresserade att skryta med sina kontakter på andra sektioner och skolor byter gärna nålar med andra teknologer och studerande och fäster nålarna på mössans ik. Vidare gäller att dessa huvudbonader är förbehållna teknologen, och att nøllan inte är berättigad att bära vare sig frack, overall, teknologmössa eller några som helst cerisa plagg. ÅRSKURSNAMN har alla D-teknologer. Namnet kommer från det latinska ordningstalet för varje årskurs från och med starten Det nns en maskulin böjning [-us] som även används för att benämna hela årskursen, och en feminin böjning [-a]. Längst upp på föregående sida nner du en fullständig lista över årskursnamnen. ÖL är en maltdryck som ofta konsumeras av teknologer. Den framställs av bland annat vatten, jäst och humle och delas in i två klasser: starköl och Vi får aldrig försöka eliminera konstanter som inte existerar. 18 nølledbuggen 2002

19 vattenskadat öl. Drycken kan inmundigas ur en mängd olika kärl, varav aska och sejdel är de mest fashionabla. Att dricka ur aluminiumburk är endast förenligt med god etikett då ölen förtärs i en bastu. Hastigheten på öldrickandet kan variera och de mer extrema velociteterna benämnes ölhäfvning. För att en teknolog aldrig skall behöva törsta sker täta leveranser från våra vänner på bryggerierna direkt till KTH. Tyvärr ligger planerna på en pipeline för tillfället på is då Stella Fare satt käppar i hjulet. Daddor i mottagningen Man måste kunna känna till vissa saker. Egentligen borde encyklopedin vara lite större och innefatta de personer du kommer träffa i höst. Det gäller framförallt daddorna i mottagningen. Av egen erfarenhet vet redaqtionen att det kan vara svårt att komma ihåg dem alla, men det går, efter ett tag. Följande personer kommer ställa upp för dig, nästan i vått och garanterat i torrt: Ashami, Daniel Atmer, Anna Björkman, Karin Björling, Johan Borggren-Franck, Joel Broberg, Gustav Broman, Patrick Castegren, Mattias Edqvist, Martin Edstam, Erik Elvers, Håkan Hagblom, Robin D99 D00 D99 D99 nølle Hall, Rickard Helander, Karin Hjelm, Tobias Hult, Magnus Kushner, Mike Lagerström, Robert Lindén, Andreas Malmqvist, Linda Mattsson, Andreas Melén, Kajsa Olsson, Jenny Palm, Therese Peltonen, Mia Rangefelt, Albin Söderlund, Malena Stuckey-Lundgren, Elin Weber, Tomas Wredlert, Anton Zetterman, Fredrik D98 D00 D00 D00 D00 D99 D98 nølledbuggen

20 I vår serie om transportmedel har turen kommit till hangarfartyg. De senaste årens rasande utveckling har lett till en ny generation ygplansbärande, vattenburna statussymboler. De är lättare, snabbare och smidigare än tidigare modeller och priserna har sjunkit till en nivå där vem som helst kan skaffa sig en egen sjöstridsstyrka. Vi kommer att titta på en ovanligt liten och smidig modell och jämföra den med en av mer konventionell klass. USS Jalkekov II Det här är en komplett omarbetad version av den klassiska Jalkekovklassen. En turboutrustad reaktor ger mer än tillräcklig acceleration för att klara även de värsta omkörningar. Modellen kommer standardutrustad från fabriken, men populär tillvalsutrustning är kärnvapen, spoilerkit, dbuggen testar hangarfartyg. Enkla, men samtidigt kraftfulla fartyg nns nu tillgängliga för vanliga människor. dbuggen har testat två av dem. Från sex, dbuggen 1996 Modellen bär 40 stycken F/A-18 lämpliga för vedergällning om någon tränger i morgonrusningen. Stort urval av färger. Flytvästar och kräkutensilier är lätt åtkomliga. Stealthplyschtärningarna syns inte på radar. centrallås och fönsterhissar. Skrovet har fått en rundare utformning vilket förbättrar de hydrodynamiska egenskaperna, samtidigt som det förväntas locka kvinnliga köpare. Detta är onekligen hangarfartygens Ferrari, men är den perfekt? Svaret är nej! dbuggen har listat för- och nackdelar samt testredaktörernas spontana omdömen. Krocktester avklarade med glans mot bland annat Waxholmsbolagets båtar och Utö. Några spontana reaktioner från våra testkörare: Det är skönt med läderklädsel. Instruktionerna för montering av reservdäck var hemskt invecklade. Roligt med traktorpullingtävlingar på fördäck. Tuffa ankare! USS Jalkelov II får av dbuggen 3 bogvisir. Dålig i stadstrafik och svårparkerad. Osäkert andrahandsvärde. Tillbehör av typen attackubåtar och jagare är dyra. För att lukta gott krävs minst 1368 wunderbaum per timma. Saknar krockkudde på passagerarsidan. Jag påstår inte att det inte nns några primtal av den här typen som inte kan skrivas så här. 20 nølledbuggen 2002

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Välkomna! Det ger mig stort

Välkomna! Det ger mig stort nølle 2005 Ärade nyantagna Välkomna! Det ger mig stort nöje att vara den första som hälsar er välkomna till KTH, åtminstone via en tidning. Ledare När allt ni stöter på ter sig nytt, framtiden är oviss

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Välkommen, nu kör vi. Thomas Sjöholm, Chefredaqteur

Välkommen, nu kör vi. Thomas Sjöholm, Chefredaqteur Välkommen, nu kör vi På kårhusets anslagstavlor sattes det i början av juni upp lappar med budskapet, att inga andra lappar än just de får sitta där under sommaren. Uppenbarligen var det någon som ganska

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin ATLAS 2 1998 - minispex Spökena i tentasalen - Sida 1 av 8 Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Spökena i tentasalen av Jessika Torheden och Anders

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 6: Hjälpstudion Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 6 Hjälpstudion Förord Berättarstunden levande berättelser från Bibeln...4 Beskrivning Termin

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Välkommen till KTH nøllan!

Välkommen till KTH nøllan! nøllan har övelevt sin första dag på KTH! Dagen började med spänd förväntan och avslutades med skönt barhäng. Nu vankas äventyr! Välkommen till KTH nøllan! Välkommen till nøllenytt! Tjenamors nøllan! Minns

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea.

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. MONSTRET Kapitel 1- Ljuden - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. De var på lektion i hemkunskapen. Lisa bakade

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset

Vindpust (working title) David Carlsson. filmgruppen teaterhuset film i huset Vindpust (working title) Av David Carlsson filmgruppen teaterhuset film i huset contact@tophatpanda.com EXT. STIG VID GAMMALT HUS - KVÄLL Ett gammalt övergivet hus står stillsamt bredvid den lilla vandringsstigen.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009 Första dagen på sommarlovet ska Olle åka på fotbollsläger. Det är två lag från Söderkamraterna som ska träna ihop: Olles lag och ett tjejlag. Varför ska vi träna med tjejer? undrar några killar i Olles

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april)

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april) Lära känna övningar (från studiedagen den 24 april) Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter går man ett varv till,

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Conelia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 9 år. Jag har blont hår. Jag gillar att spela bandy och att rita. Min bästa vän är Wilda. Jag är mycket rädd för

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16.24 med ett antal teknologer närvarande. För närvarolista,

Läs mer

Författare Tilde Brännström Den magiska dörren

Författare Tilde Brännström Den magiska dörren Författare Tilde Brännström Den magiska dörren Kapitel 1 Skolan Hej! Jag heter Sandra och är 10 år. Jag går på Nivirena skolan. Det är en riktigt stor skola där det går många barn. Skolan är vit. Min kompis

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Glitterälvorna och den magiska ön

Glitterälvorna och den magiska ön Glitterälvorna och den magiska ön 1 Med glittrande kläder flög dom tvärs över ön. Det här är livet! ropade Rebecca med fladdrande hår. Dom två älvorna, Rebecca och Tristan bodde på Glitterön med deras

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer