Vad är väl en sommarbris mot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är väl en sommarbris mot"

Transkript

1

2 Vad är väl en sommarbris mot hårt slit i skolan? Det börjar bli dags att njuta extra mycket av sommaren, för snart är den slut. Den tidning du håller i din hand är Konglig Datasektionens tidning, som ges ut till alla sektionens nyantagna. nølledbuggen, som den kallas, är ett ganska ovanligt nummer av dbuggen. Vanligtvis brukar den här sektionstidningen innehålla alla möjliga konstigheter, som på sin höjd kan stämma överens med En ding-ding värld. Men här och nu är den seriös. Den innehåller information om sektionen, om teknologen och, framförallt, om dbuggen! Nå, vad innehåller den här dbuggen då? Tja, förutom sektionsinformation nns klipp från både gamla publicerade och från ännu opublicerade dbuggar. Dessutom nns lite allmänna citat som framförts i of ciella sammanhang lika väl som i inof ciella sådana. En del saker som sägs på KTH är faktiskt roliga. Och det är inte bara teknologer som skänker de citaten... För att få lite dynamik i tidningen, skickar vi som sagt med lite saxade klipp från tidigare dbuggar. I och med outsourc-ingen av all annan information till högre ort (KTH, THS, KI, DO, END, BU, BÄH) kan vi koncentrera oss på vårt brand name och vårt Till Dig. huvudsakliga mål, att retreata sektionens medlemmar, både nuvarande och senarevarande. Genom extensiv marketing vill vi pusha för att Konglig Datasektionen blir en institution bland institutioner. Här är nølledbuggen en oerhört viktig del av vår relations toolbox. Det gäller inte bara att se bra ut, vi måste även förmedla feel good. Detta kan vi göra genom teambuilding och framförallt marketing av nya tjänster och parties i Konglig Datasektionen. Kändes de två senaste styckena jobbiga? Fick du konstiga ryck i vänstra ögonlocket som sa stäng mig, stäng mig? Då har du kommit rätt. På KTH kommer det bli mycket konstiga ord, men det mest engelska du kommer höra av dem är array. (Störs du av det kan du vara med i mitt gäng och säga vektor istället.) Jag hoppas att du kommer läsa dbuggen och att du kommer få användning av den inför starten den tolfte augusti. dbuggen Konglig Datasektionen Fack vid THS Stockholm Ansvarig utgivare Robert Andersson Redaqtionen består av Chefredaqteur Tommie Gannert Redaktörer Patrick Broman Oscar Göthberg Michael Kushner Linda Malmqvist dbuggen är Konglig Datasektionens egen sektionstidning. Den utkommer med ett lagom antal nummer per år. Upplaga: 250 ex Tryck: Edita Norstedts 2 nølledbuggen 2002

3 Innehållsförteckningssidan Coding styles are like assholes, everyone has one and no one likes anyone elses. - en skänk från ovan nølle När du ser den här symbolen, vet du att det är viktig information! 4 Mottagningen Vad är nøllning? Vem gör sånt? 7 Datsektionen? Was ist los? Datasektionen presenteras. 8 Nämndpresentationer Allehanda nämnder på sektionen, för dig och andra. 13 dbuggen Skönskrivande, trevliga, underbara, intressanta teknologer. 15 Encyklopædia dbuggica Datasektionen explained. 20 dbuggen testar Nästa generations färdmedel. 22 Saker att göra på en tenta 23 Saker att göra på någon annans tenta 26 KTH; rätt sida av Valhallavägen Hur hitta på Campus? Försök med den här kartan. 28 Social kompetens för dummies Att visa sin icke-nördsida. 34 Bra saker att veta inför augusti B The baksida of IT-all Yupp. Allting har en baksida. Så även den här skriften... nølledbuggen

4 nølle Det Kongliga Drifveriet För att nøllan ska ha någon liten möjlighet att slippa börja på Teknis, nns Det Kongliga Drifveriet, med gamla anor. Så har då det vi fruktade, men in i det sista hoppades att slippa, återigen hänt. Mörka och ondskefulla krafter har ånyo beslutat att utsända sitt främsta vapen i ännu ett försök att utplåna Kungliga Tekniska Högskolan. Just som vi kände oss övertygade om att kampen för ljus och sanning äntligen var till ända skymtades en ny hord frustande teknologaspiranter på väg mot portarna... nøllan nalkas! Inom en på tok för snar framtid kommer nøllan, insmord i oskler om lycka och välgång, att storma Teknis och försöka nna mening i sin erbarmliga tillvaro genom att börja på den stoltaste av sektioner: Konglig Datasektionen. Detta hade kunnat få oanat katastrofala följder om det inte vore för att vaksamma ögon iakttagit nøllan i den händelse att det som nu hänt skulle hända. På grund av den legendariska kompetensbrist som råder hos högskolans antagningsorgan, en kompetensbrist som ser sin enda rival hos CSN, har Konglig Datasektionen beslutat att själva sköta gallringen av presumtiva sektionsmedlemmar och fostrandet av en ny generation datateknologer. När nøllan anländer till Teknis kommer nøllan därför att få genomgå den renande Mottagningen. Många har hört talas om Mottagningen, några har till och med varit med om den, men endast ett fåtal känner dess innersta hemligheter. Om nøllan skall ha någon som helst chans att upptagas som fullvärdig medlem av Konglig Datasektionen, måste nøllan visa sig värdig i en serie prövningar. För att dessa prövningar skall genomföras på ett rättvist och korrekt sätt har nio hårdföra kämpar nedstigit från De Högre Sfärerna för att övervaka antagningen. Dessa är kända under många namn, men det mest använda är Det Kongliga Drifveriet. Det Kongliga Drifveriet är en sammanslutning som funnits å Teknis sedan långt innan urtidens begynnelse. Deras ärofulla mission är att med hjälp av Det Heliga Ljuset och Den Eviga Sanningen drifva schlemmet ur de icke renade så att de på domens dag skall visa sig värdiga. Det Kongliga Drifveriet leds ytterst av De Högre Sfärerna, vars vilja kungörs av GammelOsquar Dräpare, även kallad GOD. De Högre Sfärernas jordiske företrädare är Konglig Öfverdrif, allsmäktig ledare för Det Kongliga Drifveriet. Vid sin sida har Konglig Öfverdrif vapendragarna Konglig Direktifdrif och Konglig Indrif. De tre är, liksom resten av sammanslutningen, orubbliga i sin övertygelse att leva upp till Det Kongliga Drifveriets urgamla devis, inristad i diamant djupt nere i Kungliga Tekniska Högskolans katakomber: På ytan hård innerst inne brutal. Det nns ingen risk att nøllan behöver frukta sysslolöshet under sin första tid på Teknis, det kommer Det Kongliga Drifveriet att se till. Vi ses nøllan, om nøllan törs... Sara Englund, Konglig Öfverdrif 4 nølledbuggen 2002

5 Det Kongliga Dadderiet Dadderiet. Raka motsatsen till Drifveriet. En kramgo samling kramgoa teknologer i snickarbyxor. Det Kongliga Drifveriet ställer till mycket problem för nøllan. Redan de gamla grekerna beräknade sannolikheten för nøllans överlevnad och kunde inte få den att avvika ens en promille från just nøll. Den dåvarande sektionsordföranden, Pythagoras D. Tuta, meddelade stolt resultaten till D-Osqarulda. Deras jubel förbyttes dock snart i en orolig tystnad då insikten spred sig att detta skulle leda till att den ärorikaste sektionen av dem alla Konglig Datasektionen så småningom skulle dö ut. De insåg att det enda sättet att säkra återväxten var genom att öka nøllans överlevnadschanser! Så en solig dag föddes det Kongliga Dadderiet, med vars hjälp nøllan skulle få åtminstone en in nitesimal chans att klara sig. Dadderiet leds av Storebror, Lillebror och Lillasyster. Hela Dadderiet älskar nøllan, och är de snällaste och trevligaste som nns att uppbringa bland teknologer. När nøllan tappat huvudet under mystiska omständigheter är det Daddan som skrattande kommer dribblande tillbaka med det. Hos Daddan kan nøllan alltid få ett lår att suga på eller en tumme att gråta mot. Daddan nns alltid till hands för att ge stöd och tröst närhelst en vilsen nøllan behöver det. Även om det blir mycket ofta. Hur känner man då igen Daddan? I första hand på att Daddan är 31±3 stycken och har ett alltid nølle lika soligt leende som passar till det goda humöret. I andra hand känns Daddan igen på sina cerisefärgade snickarbyxor samt den alltid så bländvita snutte lten. Dadderiet kan göra underverk, men de kan inte ensamma klara nøllan genom den första tiden. nøllan måste hjälpa till själva också genom att hålla ihop. För att få styrka kommer därför nøllan att uppträda i nøllegrupper, som alla har minst två Daddan att ty sig till (efter en stunds enkel huvudräkning kommer nøllan fram till att det i så fall nns 14 nøllegrupper). I dessa grupper kan nøllan söka mod för att gemensamt trotsa de faror som kan tänkas dyka upp. Du kommer att tillbringa mycket tid med dina Daddan den första tiden, så utnyttja alla tillfällen att göra din Daddan glad. Krama honom/henne, bjud på något gott (till exempel öl och hallonsaft, dock ej samtidigt), och festa med Daddan. Om du följer dessa råd kan vägen in i livet bli uthärdlig, ja kanske rent av något nøllan aldrig kommer att glömma. Dadderiet kommer att göra allt för att nøllan skall trivas! Kom ihåg Dadderiets devis: På ytan mjuk innerst inne kramgo! Daddan är en resurs som du bör utnyttja. Om du har några som helst frågor om någonting så är du alltid välkommen att ta kontakt med någon i Dadderiet. Vi ses i höst, nøllan! Tomas Weber, Storebror nølledbuggen

6 nølle Det Kongliga Doqumenteriet Mottagningsveckorna är jätteroliga och för att de inte skall försvinna ut i tomma intet nns kamerabeprydda teknologer på språng. Under nøllans första tid på KTH händer en väldans massa saker väldigt ofta. Eftersom nøllan givetvis inte har en sportslig chans att minnas, förstå eller ens märka merparten av dessa händelser kommer nøllan få hjälp av Det Kongliga Doqumenteriet. Denna lilla men ack så tappra grupp teknologer kommer obevekligen följa nøllan var nøllan än går och vad nøllan än gör, trots att de otvivelaktigt riskerar sin hälsa genom långvarig exponering av nøllans schlemma lekamen. Vad driver då Doqumenteriet till detta självdestruktiva beteende? Bevis, nøllan. Bevis. Utan konkreta bildbevis skulle ingen kunna se någon som helst förbättring hos nøllan, varpå nøllan skulle förutom att förbli just nøllan glömmas bort av världen. Och dessutom tenderar Doqumenteriets fotogra ska material locka till skratt, vilket sägs förlänga livet. För att Doqumenteriets uppdrag skall vara genomförbart krävs att nøllan och Doqumenteriet be nner sig inom en såpass begränsad rymd att ljuset inte hinner böja av eller störas. På grund av moderna kamerors optiska begränsningar och nøllans obarmhärtigt divergerande egenskaper tvingas Doqumenteriet vara nära nøllan. Inledande försök har gjorts med högteknologisk apparatur utplacerad i närbelägna solsystem. Inte ens med aktiva schlemm lter har några kvalitativa bilder erhållits. Det är dock Doqumenteriets bestämda åsikt att detta inte beror på brister i utrustningen, utan på brister hos motiven. Det har med tiden visat sig att det enda riktigt tillförlitliga sättet att genomföra Doqumenteriets uppgift på är genom att be nna sig i nøllans närhet. I praktiken uppnås detta genom att bli ehm... vän med nøllan. Med lite logisk slutledning (som nøllan kanske kommer att lära sig) inser man att Doqumenteriet måste vara nästan lika kramgoa som Dadderiet. Sammanfattningsvis kan nøllan alltså betrakta Doqumenteriet som nøllans vänner. Doqumenteriet kommer med ett leende på läpparna svara på nøllans frågor och vara med nøllan överallt. För att visa hur gärna nøllan vill vara Doqumenteriets vän kan nøllan inför den beredde fotografen se till att till exempel spexa eller göra bort sig. Det senare är troligen en av de få saker nøllan skulle kunna klara av alldeles på egen hand. Tommie Gannert (igen!), Samdoquise 6 nølledbuggen 2002

7 Datasektionen? Was ist los? Om du har glömt bort vilken sektion du vill börja på så gör ordförande här ett försök att påminna dig. Datasektionen är den studentförening som alla studenter på Datateknikprogrammet är medlemmar i. Som KTH-student är man medlem i både Kåren och i någon av de 17 sektionerna, och D-sektionen omfattar alla som studerar till civilingenjör i Datateknik. Varför nns då sektionen? Ett försök till svar är för att medlemmarna ska slippa ha det otrevligt, och för att de ska kunna ha det trevligt. Dvs. både för att se till att utbildningen och studiemiljön håller hög kvalitet, och att man som sektionsmedlem kan ha kul festa, spexa, äta billig lunch i ESCapen, m.m. Som KTH-student får man ju en akademisk utbildning. Jag tänkte här passa på att påpeka att detta inte bara innebär utbildning, utan också bildning. (Vad är skillnaden mellan utbildning och bildning? Kanske: Bildning är det som är kvar när man glömt allt man lärt sig, enligt Ellen Key. Bildningen och det egna ansvaret, det egna tänkandet, är kanske det som skiljer en student från en elev.) Det är i bildningen som påverkandet och engagemanget kommer in i bilden. Skolarbete och sektions- eller kårengagemang behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra. Desstom behöver man inte offra hela sin fritid bara för att man engagerar sig det nns alla olika grader. Trots alla dessa vansinnigt högtravande formuleringar, så är nog den största anledningen att engagera sig att det helt enkelt är jättekul! Man lär känna nya vänner och har roligt tillsammans. I Datasektionens fall manifesteras engagemanget främst i nämnderna, som är sammanslutningar inriktade på en speci k verksamhet. De esta nämnder presenterar sig i den här tidningen; passa på att läsa igenom deras texter. det nns säkert någon som passar dig! (Och om inte, så nns det alltid möjligheter att starta nya!) Sektionen har dessutom en styrelse. D-rektoratet heter den, och sköter sektionens löpande verksamhet, samordnar det som händer, och verkställer sektionens önskemål. Önskemålen kommer fram i Sektionsmötet, mer om det på sid. 18. D-rektoratet leds av sektionens ordförande. (Dvs. undertecknad.) På Sektionens dag den 15 augusti kommer såväl D-rektoratet som alla nämnder nnas på plats. Då nns tillfälle att räta ut alla frågetecken. Glöm inte bort att vara där, det är ett ypperligt tillfälle att få reda på allt Du någonsin skulle kunna undra! Vi ses i höst! nølle Mark Peldius, Ordf. Konglig Datasektionen nølledbuggen

8 nølle Escapo En sektionslokal, massor med teknologer och dessutom nøllan. ESCapo ser till att de två sistnämnda inte river den förstnämnda. ESCapen är Datas sektionslokal; en till yktsort när tentor och labbar ser ut att helt ta över ens liv. Lokalen förvaltas kärleksfullt av ESCapo. Dessutom har vi numera inrett den i kitschig gammeltysk stil, vilket är fräsigt värre. ESCapen ligger på den historiskt bevingade adressen Osquars Backe 27. Om du skulle ha problem att hitta till ESCapen trots att du tror att du gått rätt, beror det med största säkerhet på att du gått fel. Osquars backe 27 ligger nämligen mellan Osquars backe 6 och Osquars backe 10. Osquars backe är således den hittills enda vägen i Sverige med ett udda nummer på en jämn sida; även detta kan man tacka de glada kämparna i ESCapo för. ESCapen erbjuder inte bara lugn och ro utan används också ofta av DKM som festlokal. Söker man extra färg på vardagen kan ESCapen alltså erbjuda något för varje sinne. Några av de saker som nns att tillgå är: Kaffeautomaten En f g liten pryl som förser D-Osquarulda med gott kaffe till det facila priset av 3 kronor (inkl. moms och mjölk); Stereon Ett tekniskt mästerverk som klarar av att spela både stillsam musik till lunchen samt få tapeten i lokalen bredvid att lossa i takt till U96:s gamla goding Båten ; Köket en nyrenoverad dröm som skulle få självaste Erik Lallerstedt att darra på rösten; Darttavlan ett utmärkt ställe att hänga upp en bild på sin favvohatlärare, -asse eller dylikt. Listan skulle kunna göras lång, men det som alla till sist är överens om är att ESCapen är ett utmärkt ställe att möta sina sektionskamrater, prata strunt och koppla av på. Förutom det ovanstående erbjuder ESCapen skön värme i vinterkylan, främst tack vare ett enastående uppvärmningssystem konstruerat och installerat av DW Tuta. Detta intelligenta system besitter dessutom bl.a. förmågan att skriva mängder av e-post samt chatta med teknologer under deras labbar. Tommie Gannert (...), Konglig Lokalchef Om du kastar dina pengar har du inte råd med röka. Om du låter pensionärer sitta har du ingenstans att lägga fötterna. 8 nølledbuggen 2002

9 Datas Klubbmästeri nølle Efter diverse trassel med skolarbete och jox, kommer tiden för skördefesten, eller vilken fest som helst. Och då är det DKMs tur att arbeta. Fester, ja som nøllan kanske insett klarar man inte av akademiska studier utan ett visst mått av skoj mellan varven, eller var det tvärt om; att det inte går att ha skoj utan akademiska studier? Hursomhelst har DKM osjälviskt tagit på sig rollen som skoj xare under året och anordar, ensamma och tillsammans med andra, ett antal tillställningar med målet att roa oss och deltagarna. Och då tror nøllan givetvis att nøllan vet vad fest är, men där har nøllan noll rätt. Därför kommer här lite DKM-festutbildning. Om man hittar sig själv i en cerise overall i en inplastad soffa full med jordnötter, undrar vem man är och vem/vad det är som sover (m.m.) på ens mage så kan vi berätta att man är D-teknolog och be nner sig på en gasque, troligen mer mot slutet av kvällen dessutom. Om man är i samma situation som tidigare, men faktiskt be nner sig på Nobelfesten, ja då har man gjort helt fel! Nobelfesten är ett ypperligt exempel på en tillställning som vi kallar banquette eller bal. Högtidsklädsel såsom frack och balklänning, minst trerättersmiddag och kanske framför allt danser som vals och foxtrot är vad man kan vänta sig. Temafester däremot kan yttra sig nästan hursomhelst. Exempel är DKMs gigantiska megabadhusfest Plums och Djulmiddagen med presentutdelning och allt vad det innebär. Även om en festelit såsom DKM skulle klara av några banquetter och gasquer i månaden, så kan det bli ansträngande att klä upp, ner eller av sig hela tiden, vilket är varför DKM även anordnar pubar i ESCapen, och inte vilka pubar som helst, så var beredd på att ha tokkul även där! Nu när nøllan vet vad fest är, så vill ju nøllan veta mer. Eftersom DKM redan visste att så var fallet har vi förberett en websida: namnder/dkm/. Om man inte vill riskera att missa när det är fest, kan man dessutom klicka på bokningar och boka in sig på festinfo, så får man löpande mail med just festinfo. Att xa sådana fantastiska tillställingar är givetvis kul, att roa är skoj! Men att vara med i DKM är inte bara att ha en svart-vit DKM-logotyp på ryggen. Det är inte gratis kul. Arbetet före en fest är jobbigt, och arbetet efter en fest (just det, städa) är både jobbigt och halvtråkigt. Om man nu trots slit vill vara med i DKM, står man inför ett litet hinder. DKM tar bara in några få varje år, och ingen vet hur, när eller var. Det ryktas dock att intresserade bör visa sig just intresserade, kunna ta ansvar och ordna saker och tycka att det är kul med fest (doh). Dessutom är det viktigt (skämt åsido) att man har en sund inställning till alkohol. Vi ses senare i höst nøllan, om det nu blir på någon tentapub, vardagspub, lmpub eller kuddkrigspub, vem vet? Med DKM vet man aldrig! PS: Vi är ödmjuka också! Max Thoursie, Klubbmästare nølledbuggen

10 nølle Informationsorganet Varning! Svengelska! Informerar D-Osquarulda om ditten och datten och har Internet i en liten låda. Informationsorganet på Datasektionen, Ior, är din bästa vän (möjligtvis undantaget din favoritdadda), och vi berättar allt du behöver veta. När du ställs inför frågor som När går nästa omtenta?, Är det inte dags för en pub snart? eller Vad betyder egentligen DKM (och varför ser DKM:are så glada ut hela tiden)?, frågor som vid en första anblick kan verka mycket svåra att besvara var lugn. Alla svaren nns på Datasektionens webbplats, som underhålls och uppdateras av oss på Ior. PR-gruppen Är du intresserad av webbplatsdrift (allt från teknik till gra k), att göra snygga anslag och af scher, eller har du någon annat intresse som du tror kan vara till nytta, hör av dig! Gå till och klicka på Kontakt, eller maila direkt till Ior: Andreas Ehn, Informationsansvarig Publika RSA-gruppen krypterar all information från Informationsorganet. Nej, nej. Det var fel... Ah, de sköter Public Relations. Så var det. PR-gruppen ansvarar för Datasektionens arbetsmarknadskontakter och sponsringsverksamhet. Vår viktigaste uppgift är att marknadsföra vår utbildning gentemot näringslivet, hjälpa oss datateknologer att få kontakt med olika företag och underlätta vår vandring ut i arbetslivet. nølle För att åstadkomma detta anordnar vi studiebesök ute på intressanta företag samt D-dagen, Datasektionens stora arbetsmarknadsdag som infaller den 31 oktober. Dessutom arrangerar vi en del andra spektakel, bl.a. ölprovningar och dartpubar tillsammans med olika företag. Eftersom det för närvande är ett väldigt sug efter folk med vår utbildning får vi in ganska mycket pengar från dessa arrangemang och tillsammans med övrig sponsring bekostar detta i stort sett all annan verksamhet på sektionen. Om du har undringar om vår verksamhet, eller är intresserad av att vara med så når du oss på Johan Ullberg, PR-chef 10 nølledbuggen 2002

11 Datas Damer nølle Ingenting för Osquar, men däremot för Osquarulda. (Men, liksom i alla föreningar, får Osquar vara med om han frågar snällt.) Datas Damer är en nämnd som nns till för alla tjejer på Datasektionen och för de som har tagit examen men fortfarande vill ta del av ett nätverk. Föreningen vill ge lite andrum för kvinnliga teknologer och tillfälle till roliga gemensamma aktiviteter. En av årets höjdpunkter är dammiddagen, då alla tjejer som vill träffas äter middag tillsammans. En annan stor aktivitet är Tjejkonferensen, där tjejer på datautbildningar i hela landet träffas. Ett tillfälle att skaffa sig nya vänner och erfarenheter. Givetvis vill Datas Damer ha mindre aktiviteter också. Spontana middagar, bowlingkvällar, pubar... Det är du som medlem som påverkar vad för skoj vi ska göra tillsammans. En viktig fråga som kommer diskuteras är hur vi kan få er tjejer att söka Data 180 p på KTH. Vi vill ju bli er! Välkommen till gänget! Cerise Sirén Gaphals..., förlåt, sångfågelföreningen på Datasektionen. Cerise Sirén är Konglig Datasektionens alldeles egna kör, och vi brukar träffas och sjunga tillsammans en gång i veckan under terminerna. Det händer även att vi framträder på olika typer av fester och tillställningar, bland annat försvarar vi Datas heder vid Sångartäfvlan som äger rum varje år på Osquars namnsdag. Sångartäfvlan är en sammandrabbning mellan de olika sektionerna på KTH, där man skriver nya texter till mer eller mindre gamla melodier och framför dessa i en à capella-avdelning samt en Kajsa Melén, Ordf. för Datas Damer nølle avdelning med ackompanjemang. Det brukar vara skoj, även om man inte vinner! För övrigt försöker vi upprätthålla en lagom balans mellan den rent sociala biten och att vi vill att kören ska låta bra, och alla sångglada människor är hjärtligt välkomna oavsett förkunskaper! Provsjungningar tillämpas alltså inte, utan var och en deltar utifrån sina egna förutsättningar. Låter detta som något för dig? Tveka då inte att kontakta oss, på Cerise Sirén nølledbuggen

12 nølle Studienämnden När det rör sig om andra områden än de DKM kan rå på; studier, nøllan, studier. Ja, då rycker Studienämnden in. Studienämndens mål är att vår utbildning ska vara så bra som möjligt. Vi utvärderar kurser, diskuterar bra och dåligt i undervisningen, föreslår förändringar av Datateknikprogrammet med mera. Vem som helst kan bli medlem. Nämnden fungerar genom att vi studenter engagerar oss och säger vad vi tycker. Vill du säga något är du välkommen att maila eller komma på något av de möten som hålls några gånger per termin. I nämnden ingår också några funktionärer. Arbetet leds av mig, Studienämndens ordförande (SNO). Till min hjälp har jag årskursrepresentanterna, sektionens representanter i olika KTH-organ, programansvarige studenten (PAS) och studerandeskyddsombuden (SSO). PAS samarbetar också med programansvarige för datateknik, Stefan Arnborg, om övergripande utveckling av utbildningen. Årets PAS, Mikael Lagerkvist, och mig når du på Tveka aldrig att maila oss vi är här för din skull! Studerandeskyddsombud Jon Larsson, Studienämndens ordförande Studerandeskyddsombuden är sektionens ansvariga för studiemiljöfrågor, och ska bekämpa allt som studenterna kan må fysiskt eller psykiskt dåligt av. nølle Som studerandeskyddsombud representerar vi datasektionen i THS (kåren, nøllan) studiemiljöråd och jämställdhetsråd. Vi försöker se till att ingen blir utsatt för otäcka saker, som exempelvis dålig ventilation, trakasserier, eller förtryck av överheten (CSN). Om det är något i din studiemiljö du tycker borde ändras, som att det är för trångt i datasalarna, för ful färg på väggarna i Q-huset, eller att du ser en nödutgång med en massa bråte framför, kontakta oss, så hittar vi någon ansvarig att skälla på. Som student på KTH har du tillgång till en hel del resurser hos skolan och kåren. Dessa är bra att känna till. Ta gärna en titt på vår hemsida och läs mer! Den hittar du på sso. Oscar Göthberg, Studerandeskyddsombud 12 nølledbuggen 2002

13 Qulturnämnden nølle För att inte ESCapen, den Högt Aktade Lokal, skall förfalla mellan ESCapos städande och DKMs städande, anordnar QN diverse qulturaliteter. Vi i Qulturnämnden sysslar som namnet vagt antyder med Qultur (i utomtekniska sammanhang ibland även kallat Kultur). Vad menar vi då med Qultur undrar du kanske nu, men vågar inte riktigt fråga rakt ut för det där med Qultur är ju säkert politiskt korrekt och inne och så, och man vill ju inte verka dum. Det är givetvis lite dumt av dig att undra, men inte fullt så dumt som du var rädd att det var. Qultur är nämligen ett stort och spännande ord som kan betyda en hel massa olika saker. På samma gång. Det är nästan magiskt faktiskt. För att du ska slippa känna dig dum och förvirrad nästa gång vill vi ge dig ett par representativa typexempel på Qultur. Dom kommer i nästa stycke. Läs noga nu. Filmvisningar på sektionens na projektor, böcker med stora färgglada bilder i, kylskåpspoesi, nämndmöten med ka (minst), skåp fulla med godis, sällskapsspel med tillhörande sällskapsspelare, LAN, riktigt långa sträckvisningar av South Park, månlandningar samt allt som är eller har varit uf gt. Motsatsen till Qultur är Dålig Qultur. Några exempel på Dålig Qultur är lmvisningar med glapp i DVD-spelarens SCART-kontakt, nämndmöten utan ka, fejkade månlandningar och kylskåpspoesi med porrtema. Qulturnämnden är fast men bestämt emot Dålig Qultur. Vi gör dessutom allt som står i vår inte så lilla makt för att främja äkta Qultur på D-sektionen. Vill du ansluta dig till oss i kampen? Droppa ett mail till Johanna Albinsson, Qulturattaché DISCLAIMER: Inga djur kom till skada vid framställandet av denna text. Alla i texten nämnda exempel är påhittade. Alla inbillade likheter med i verkligheten inträffade händelser är en ren slump. Dessutom var det inte vårt fel. Eller någon vi känners fel. nølledbuggen

14 nølle Antagligen har du redan observerat att det som gör dbuggen till en bra redaqtion, är den stora dosen självrespekt och självupptagenhet vi faktiskt har. Även om de övriga nämnderna är fullt upptagna med sitt, så är det dbuggen som får chansen att visa dig vad som händer på sektionen... Eller kanske snarare det vi tycker borde hända på sektionen, nämligen; Humor. Prylmånglaren När Plattan inte räcker till för dina inköpsbehov, kom till Prylmånglaren! Han tillhandahåller dock lite mer lagliga saker. Hejsan nøllan. Jag är den obskyra gur som är känd som Prylmånglaren, annars förkortat till Prylis eller dudärvafandunuheter!. Jag har en enkel uppgift i livet, vilket är att ha hand om sektionens alla prylar. Vad detta innebär kanske inte nøllan har full förståelse för än, och det kan jag förstå. Av mig kan man köpa en hel del roliga saker som kan vara användbara under året, till exempel deltamärken, KTH-märken, nämndmärken, spegater och sångböcker. dbuggen är alltid intressant och behöver ingen symbol. Det gottaste sist! Men hur är det med årskursmärken och overall? Det går också genom mig, fast lite mer indirekt. Den egenskapen jag har är att jag är sektionens of ciella prylorgan, och är därför ganska praktisk att ha som referens. Om ni känner er modiga nog för att hjälpa mig under hösten så är det bara att höra av er. Maila mig på om ni vill ha lite märken att byta, vill hjälpa till eller bara har några frågor. Mike Kushner, Prylis på δ Humor, det är någonting oerhört positivt, speciellt i dess studentikosa form. Under den formen ryms alltifrån Vad sa randvillkoret till differentialekvationen? till Hur starkt kaffe vill du ha? Mitt Javaprogram klarar alla smaker!. Ibland får vi med lite bättre texter än de två, men allting ligger nog inom de ramarna. dbuggen utkommer med lagom antal nummer per år och är ständigt i behov av lagom antal redaqtörer. Vill du vara med? Skicka e-brev till och säg att du klarat inträdesprovet. Tommie Gannert, Che Fred på δ Undrar vad som är lättast att få in i en bankomat... kött eller pengar? 14 nølledbuggen 2002

15 Encyclopædia dbuggica nølle Det här borde vara en fet vektor. Vanligtvis nns en ordlista med i nølledbuggen! Eftersom det här året är som vilket som helst, nns en här också. 17 OCH 4711 är två tal med speciell innebörd på Teknis. De används glatt av en del föreläsare och övningsassistenter, och representerar ett godtyckligt tal, respektive ett godtyckligt stort tal. En föreläsare kan exempelvis använda sig av följande fras: Tag ett stort tal, låt oss säga 4711, och.... På senare tid har också uttrycket ett genom statsskulden börjat användas som exempel på ett mycket litet tal. BISKVIE av så kallad S:t Bernhardstyp, det vill säga mandelbotten med smörkräm ovanpå, alltihop täckt med läcker choklad, nns även i världen utanför Teknis. Dock är de exemplar som påträffas i vanliga konditorier knappt värda namnet när de jämförs med de biskvier som serveras i kårhusets cafeteria. DELTA är den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet. Det grekiska alfabetet är ett av de mest populära på KTH och ibland kan till och med hela föreläsningar bli rena grekiskan. Delta är i sin gemena form också symbolen för Konglig Datasektionen. HACKER är ett epitet man tilldelar en person som tillbringar på tok för mycket tid framför datorer och terminaler. Ordets laddning är klart negativ, varför det tordes placeras i gruppen Tillmälen, skällsord, och andra oförskämdheter. Av detta substantiv kommer även verbet att hacka, som inte används i negativ bemärkelse, utan endast i den neutrala betydelsen programmera, knappa in någonting på en dator. HÖGTIDSKLÄDSEL innebär för en teknolog nästan alltid overall. Vid vissa tillfällen, främst banquetter och dylikt, är det dock inte så lämpligt. Då använder teknologen antingen sin balklänning eller sin frack, allt efter smak. Utstyrseln toppas gärna med kårband och teknologmössa. Och na skor. Notera dock att nøllan inte bör bära frack det är reserverat för teknologer. KTHB (Biblioteket på KTH) är ett ställe där man kan hyra böcker, främst facklitteratur, till den skäliga summan 0 kronor. Dessutom kan man irritera folk genom att avslöja att Det var butlern som gjorde det, något som verkligen kan förvirra läsare av protokollen från en arti ciell intelligenskonferens i Ohio. KTH-HALLEN är norra Stockholms svar på Globen. Här kan teknologer motionera bort sina ölmagar efter alla pubar, och återfå en rosig glans på kinderna. KÅREN är alls inte bara, som många tror, ett lunchställe. Tekniska högskolans studentkår, THS, är en förening som består av alla studenter på KTH. Kårens syfte är att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Detta innebär kanske främst att kåren för att nølledbuggen

16 förbättra utbildningens kvalitet och den studiesociala miljön, företräds av förtroendevalda (t.ex. kårstyrelsen, sektionsfunktionärer) gentemot KTH, både centralt och på institutionsnivå. Dessutom arbetar kåren både på regional och nationell nivå, med mera övergripande studentfrågor. Datasektionen är, som en av THS 17 sektioner, en delmängd av THS, och påverkar bl.a. via KF och kårens olika råd. Inte att förglömma i sammanhanget är kårens restaurang, och de fester och pubar som anordnas hipp som happ. KÅRFULLMÄKTIGE, KF, är kårens högsta beslutande organ. Varje sektion väljer genom allmänna val 2-4 ledamöter till KF. KF bestämmer över THS verksamhet och organisation. Detta sker mer speci kt genom att t.ex. besluta om budget och kåravgift, att utse kårstyrelse och andra förtroendevalda på central nivå, instifta fokusområden, m.m. Om du undrar något, eller vill verka för något på övergripande kårbasis, prata med sektionens KF-ledamöter. (Mailadressen är KÅRSTYRELSEN är Kårfullmäktiges verkställande organ, och utses av KF. KS består av KTHstudenter som arbetar (för en lön motsvarande studiemedel) heltid i ett år. KS uppgifter är alltför många för att räkna upp här; mer information nns på LOLLY är en mytomspunnen drink på Datasektionen, dels för att den är så populär, dels för att denna populäritet på grund av minnesluckor uteslutande bygger på vittnesuppgifter om vad man hade för sig på den festen. Dela de relativt många kronor den kostar med de relativt er centiliter du får för kronorna så förstår du varför. MACINTOSH är namnet på två äppelsorter. Den ena är ätbar och smakar ganska gott. Den andra är mindre ätbar och används ibland i laborationer samt i layoutsammanhang för diverse tidskrifter. Vidare växer den första på träd medan den andra växer under diskbänken hemma hos två killar som heter Steve. NEWS. En viktig informations- och diskussionskanal inom sektionen är news (eller nyhetsgrupper, som det ska heta på svenska). En nyhetsgrupp är ett internetbaserat diskussionsforum, där alla användare kan läsa och skriva inlägg. Datas viktigaste newsgrupp är kth.ths.d, och den kan nås från alla datorer på KTH. Där dyker det upp viktig information och pågår roliga och spännande debatter. Läs news, nøllan! Stora, stora, mycket mörka små stjärnor. OSQUAR var en gång en kung, som lät uppföra Kungliga Tekniska Högskolan. Se Osqulda. OSQULDA är det gemensamma namnet på kvinnliga KTH-teknologer. Skulle man mot förmodan inte vara kvinna, kallas man istället för Osquar, eftersom det skulle se illa ut om inte någon 16 nølledbuggen 2002

17 Matematiskt sett är det enklare att betrakta en liggande glass. Primus MCMLXXXIII Sequndus Tertius Quartus Quintus Sextus kom ihåg kungen som byggde stället (se Osquar). En könsmässigt inhomogen grupp teknologer kallas kollektivt för Osquarulda. För att se från vilken sektion teknologerna kommer, sätts ofta sektionsbokstaven framför, t.ex. D-Osquarulda. OVERALL är något av vardagsklädsel för en teknolog. Det är ett utomordentligt plagg som varken är känsligt för smuts, slitage, mat- och vin äckar eller tofranu med andra ord ett idealiskt teknologplagg. Dessutom lämpar den sig extremt väl för att montera medaljer, märken och andra souvenirer på. Om man dessutom har sitt namn på synlig plats på overallen slipper man bli tilltalad med Öh, du där!. Datas overaller är vackert cerisa, oavsett färg. PRYLMÅNGLAREN är Datasektionens egen nasare. Allt det som en datateknolog kan tänkas behöva som inte främjar studierna har denna lilla krabat på sin försäljningslista. Det gäller saker som märken, pins och CD-skivor med skönsång av dina sektionskamrater. Prylmånglaren hittas oftast i Escapen och ger du honom en extra krona nns chansen att han dessutom putsar dina skor, smuts lägger han på för en tia. PUNSCH är en dryck som förekommer ofta på KTH. För de som icke låtit sig smaka av denna dryck kan nämnas att den är mycket söt. Denna Septimus Oqtavus Nonus Decimus Undecimus Dodecimus Tertius decimus Sigvard Quintus decimus Figur 17: En tidslinje som visar årskursnamnen. Sextus decimus Septus decimus Dodevicesimus MM Undevicesimus nektar är baserad på arrak, och kan antingen drickas kall eller varm. Att dricka sin punsch kall är det mest normala, då den intages efter en bättre middag tillsammans med litet kaffe och en lövtunn chokladhöljd mintkaka. Den som dricker sin punsch varm gör det tillsammans med ärtsoppa. På Kåren serveras i god tradition ärtsoppa varje torsdag. Om man hostar upp lite extra pengar kan man också få ett glas punsch som sig bör. En del teknologer anser att temperaturen på punschen ej är av betydelse utan endast kvantiteten. Dessa genomför ett punschhäfv vilket framkallar stum beundran vid själva framförandet, och sockerbitar i urinen dagen efter. Q är en lustig bokstav som inte kan användas till någonting utom på Teknis. Här används bokstaven Q till i stort sett allting där ett K förekommer det räcker faktiskt med att det låter som om ett K var med. Kultur stavas tex Qultur, Promenadorkester blir Promenadorquester, och Skvalp blir SquVALp. Ett undantag i sammanhanget är Kåren vilket stavas just så. QULTURATTACHÉN anordnar kulturella aktiviteter för D-Osquarulda, under senaste åren t.ex. Riverdance. Den svåraste uppgiften består i att övertyga sektionen om att kultur innefattar mer nølledbuggen

18 än Star Wars. RESTAURANGER nns det i mängd. För de som inte hade femma i hemkunskap eller helt enkelt inte har lust att laga mat själv i ESCapen nns det en hoper matställen att tillgå, t.ex. Kårhusrestaurangen Nymble, Drottning Kristinas, Quantum, Nestors grill, Valhallagrillen eller möjligen 7-Eleven. Dessutom är hela staden nerlusad med billiga matställen, många med studentrabatt. SEKTIONSIDROTTSLEDAREN (SIL) ser till att sektionens medlemmar får den motion de så väl behöver efter att ha suttit framför datorn halva natten. Exempel på sådan motion är sektionsmästerskap i badminton och innebandy, samt fotbollsmatcher mot Handels i tid och otid. Dessutom nns en dartförening vid namn Dart Vader, som har seriespel och anordnar pubar då och då. SEKTIONSMÖTET (SM) är Datasektionens högsta beslutande organ. Det består potentiellt av alla sektionens medlemmar, och sammanträder minst fyra gånger per läsår. SM väljer personer till sektionens förtroendeuppdrag, beslutar om sektionens budget, beslutar om motioner från medlemmarna, m.m. Att medverka och vara aktiv på SM är ett av de bästa sätten att påverka sektionens verksamhet. SM annonseras på de mest skilda sätt; det är svårt att missa när det är. Gå på SM, nøllan! STUDENTRADION sänder intressanta program för alla teknologer. Tyvärr måste man äga en antenn med samma mått som ESA:s teleskop VLT för att ta in sändningarna utanför huset där studion ligger. KÅRBOKHANDELN säljer garanterat de böcker som eventuellt behövs och eventuellt de böcker som garanterat behövs. Den är i skrivande stund lokaliserad på Osquars Backe 21, men det kan tänkas att den yttat igen, då den har vissa nomadiska tendenser. Fråga någon som ser vettig och snäll ut, så kan denne säkert meddela var den senast synts till. TEKNOLOGMÖSSAN med sin tofs är ett kännetecken för alla teknologer. En erfaren mösskonnässör kan med en enda blick avgöra från vilken skola och, i de esta fall, från vilken sektion teknologen kommer. KTH:s mössa har en elegant, föga smutskänslig, grå kulle med svart tofs. På tofsen trär man ringar i sektionens färg, en för varje påbörjat år på Teknis. Skulle man göra lumpen eller något annat avvikande trär man i stället en svart ring på sin tofs. De som är intresserade att skryta med sina kontakter på andra sektioner och skolor byter gärna nålar med andra teknologer och studerande och fäster nålarna på mössans ik. Vidare gäller att dessa huvudbonader är förbehållna teknologen, och att nøllan inte är berättigad att bära vare sig frack, overall, teknologmössa eller några som helst cerisa plagg. ÅRSKURSNAMN har alla D-teknologer. Namnet kommer från det latinska ordningstalet för varje årskurs från och med starten Det nns en maskulin böjning [-us] som även används för att benämna hela årskursen, och en feminin böjning [-a]. Längst upp på föregående sida nner du en fullständig lista över årskursnamnen. ÖL är en maltdryck som ofta konsumeras av teknologer. Den framställs av bland annat vatten, jäst och humle och delas in i två klasser: starköl och Vi får aldrig försöka eliminera konstanter som inte existerar. 18 nølledbuggen 2002

19 vattenskadat öl. Drycken kan inmundigas ur en mängd olika kärl, varav aska och sejdel är de mest fashionabla. Att dricka ur aluminiumburk är endast förenligt med god etikett då ölen förtärs i en bastu. Hastigheten på öldrickandet kan variera och de mer extrema velociteterna benämnes ölhäfvning. För att en teknolog aldrig skall behöva törsta sker täta leveranser från våra vänner på bryggerierna direkt till KTH. Tyvärr ligger planerna på en pipeline för tillfället på is då Stella Fare satt käppar i hjulet. Daddor i mottagningen Man måste kunna känna till vissa saker. Egentligen borde encyklopedin vara lite större och innefatta de personer du kommer träffa i höst. Det gäller framförallt daddorna i mottagningen. Av egen erfarenhet vet redaqtionen att det kan vara svårt att komma ihåg dem alla, men det går, efter ett tag. Följande personer kommer ställa upp för dig, nästan i vått och garanterat i torrt: Ashami, Daniel Atmer, Anna Björkman, Karin Björling, Johan Borggren-Franck, Joel Broberg, Gustav Broman, Patrick Castegren, Mattias Edqvist, Martin Edstam, Erik Elvers, Håkan Hagblom, Robin D99 D00 D99 D99 nølle Hall, Rickard Helander, Karin Hjelm, Tobias Hult, Magnus Kushner, Mike Lagerström, Robert Lindén, Andreas Malmqvist, Linda Mattsson, Andreas Melén, Kajsa Olsson, Jenny Palm, Therese Peltonen, Mia Rangefelt, Albin Söderlund, Malena Stuckey-Lundgren, Elin Weber, Tomas Wredlert, Anton Zetterman, Fredrik D98 D00 D00 D00 D00 D99 D98 nølledbuggen

20 I vår serie om transportmedel har turen kommit till hangarfartyg. De senaste årens rasande utveckling har lett till en ny generation ygplansbärande, vattenburna statussymboler. De är lättare, snabbare och smidigare än tidigare modeller och priserna har sjunkit till en nivå där vem som helst kan skaffa sig en egen sjöstridsstyrka. Vi kommer att titta på en ovanligt liten och smidig modell och jämföra den med en av mer konventionell klass. USS Jalkekov II Det här är en komplett omarbetad version av den klassiska Jalkekovklassen. En turboutrustad reaktor ger mer än tillräcklig acceleration för att klara även de värsta omkörningar. Modellen kommer standardutrustad från fabriken, men populär tillvalsutrustning är kärnvapen, spoilerkit, dbuggen testar hangarfartyg. Enkla, men samtidigt kraftfulla fartyg nns nu tillgängliga för vanliga människor. dbuggen har testat två av dem. Från sex, dbuggen 1996 Modellen bär 40 stycken F/A-18 lämpliga för vedergällning om någon tränger i morgonrusningen. Stort urval av färger. Flytvästar och kräkutensilier är lätt åtkomliga. Stealthplyschtärningarna syns inte på radar. centrallås och fönsterhissar. Skrovet har fått en rundare utformning vilket förbättrar de hydrodynamiska egenskaperna, samtidigt som det förväntas locka kvinnliga köpare. Detta är onekligen hangarfartygens Ferrari, men är den perfekt? Svaret är nej! dbuggen har listat för- och nackdelar samt testredaktörernas spontana omdömen. Krocktester avklarade med glans mot bland annat Waxholmsbolagets båtar och Utö. Några spontana reaktioner från våra testkörare: Det är skönt med läderklädsel. Instruktionerna för montering av reservdäck var hemskt invecklade. Roligt med traktorpullingtävlingar på fördäck. Tuffa ankare! USS Jalkelov II får av dbuggen 3 bogvisir. Dålig i stadstrafik och svårparkerad. Osäkert andrahandsvärde. Tillbehör av typen attackubåtar och jagare är dyra. För att lukta gott krävs minst 1368 wunderbaum per timma. Saknar krockkudde på passagerarsidan. Jag påstår inte att det inte nns några primtal av den här typen som inte kan skrivas så här. 20 nølledbuggen 2002

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

GastonPosten TILL UPPSALA. Nummer 28 SOM JOHN HAR GJORT

GastonPosten TILL UPPSALA. Nummer 28 SOM JOHN HAR GJORT Gastonosten Nummer 28 KORORD OM JOHN HAR GJORT BU-REA TILL UALA JOHAN BERG OM KOREA OCH INA UTLAND TUDIER Bilder tagna av: Malin Karlbrink, imon Lindberg, Inge Johan Gabriel Granback, Fredrik öderberg

Läs mer

LITHANIAN #3 / 2012 1

LITHANIAN #3 / 2012 1 LITHANIAN #3 / 2012 1 #3 2012 FOTO: JOHAN HOLMLUND 2 LITHANIAN #3 / 2012 LITHANIAN #3 / 2012 3 café NATTKLUBB lunch ANNONS PUB Det bästa året Ledare Nolle-p har precis flugit förbi och präglades av allt

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Brandmän för ett dygn

Brandmän för ett dygn Nr 47 - mars 2010 Brandmän för ett dygn Hanna spanar efter viktiga och onödiga kunskaper Mike och Jesper utforskar soptunnor Emelie och Julia gör sista godistestet Malin frestar med veggo Natalie utmanar

Läs mer

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Innehåll Spalt Redaktören Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Årets Nolla 2010 Årets faddrar 2010 Du - en blivande deckare Campus guiden Annons HG FLiNS styrelse 11/12 Kravall Krav på overall Kravallerna

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING Nollemiken Sedan 1996 FLiNS SEKTIONSTIDNING 0 POLEMIKEN Skribenter Elenore Klinga Lovisa Sjöbring Antonio Jaconelli Sofie Wallin Anton Lindström Peter Andersson Matilda Hjalte Otto Moen Amanda Nordström

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt III Sveriges Arkitekter Lisa Wingård, Katarina Nilsson, Matilda Schuman, Pontus Ljungberg Layout: Lisa Wingård, Pontus Ljungberg,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

OFT CAVUM. Årgång 69, nr 4 2005. Herrmiddag 2005 Arbetsplats England Riksstämman 2005 i Göteborg Och mycket mycket mera...

OFT CAVUM. Årgång 69, nr 4 2005. Herrmiddag 2005 Arbetsplats England Riksstämman 2005 i Göteborg Och mycket mycket mera... OFT CAVUM Årgång 69, nr 4 2005 ISSN 1401-1638 Herrmiddag 2005 Arbetsplats England Riksstämman 2005 i Göteborg Och mycket mycket mera... OFT-Cavum Grundad 1936 av Axel Fritiof Hansson Innehåll Odontologiska

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Öppna och undersök sveriges bästa odontologiska tidskrift ISSN 1401-1638

Öppna och undersök sveriges bästa odontologiska tidskrift ISSN 1401-1638 dontologiska Föreningens Tidskrift Årgång 70, nr 3 2006 ISSN 1401-1638 Öppna och undersök sveriges bästa odontologiska tidskrift OFT-Cavum Grundad 1936 av Axel Fritiof Hansson Innehåll Odontologiska Föreningens

Läs mer

PÅ BESÖK I DJUNGELN. sydliga berg. Vilken hätta ÄR DU? tips inför BERLIN. världens. korv. info testar. SATAN vad konstigt reportage

PÅ BESÖK I DJUNGELN. sydliga berg. Vilken hätta ÄR DU? tips inför BERLIN. världens. korv. info testar. SATAN vad konstigt reportage INDUSTRIELL EKONOMI NR 27 VÅREN 2014 PÅ BESÖK I DJUNGELN världens starkaste korv vad är hetast just nu? en hel del krydd Vilken hätta ÄR DU? SATAN vad konstigt reportage tips inför BERLIN info testar TantsnUSK

Läs mer

Emma Swanström TURNERA. så funkar det! 1 Turnera så funkar det!

Emma Swanström TURNERA. så funkar det! 1 Turnera så funkar det! Emma Swanström TURNERA så funkar det! 1 Turnera så funkar det! Innehåll Turnera så funkar det! 3 Bilda Live 3 Vem får turnera? 3 DIY Fördelar och nackdelar 4 Planera 5 Studiecirkel 5 Turnéns längd 5 Rutt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer