UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/05 Adis Redzovic och Elmin Dindic Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Dag Stranneby DEVELOPMENT OF COMMUNICATION MODULE FOR LOGIN IN TIME CRITICAL SYSTEMS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Stoneridge Electronics tillverkar instrumentpaneler till lastbilar. Då man testar sina produkter, som bygger på en typ av seriell kommunikation som heter K-lina, har man problem att logga in i dom. Inloggning innehåller en sekvens höga och låga pulser som skapas av en maskinvarulösning varefter datorn tar över och kommunicerar med produkten. Problemet är att maskinvarulösningen inte genererar tillräckligt exakta pulser och att samarbetet mellan maskinvarulösningen och datorn inte är tillräckligt bra beroende på operativsystem och belastning. Vår lösning ersätter maskinvarulösningen med en processor som styr inloggningen genom direktiv den får från datorn. Lösningen klarar alla operativsystem och kan användas till alla produkter. Examensarbetet har resulterat i att inloggningen fungerar enligt krav på säkerhet, stabilitet, kostnad och tid. Summary Stoneridge Electronic manufactures instrument panels for the trucks. When they are testing their products, a type of serial communication named K-line is used, problems emerge at login. Login contains a sequence of high and low pulses that are created by a hardware solution. After the login, the computer takes over and communicates with the product. The problem is that the hardware solution doesn t generate accurate pulses depending on the operating system and the load of work. Our solution compensates the hardware solution with a processor that controls login through directives from the computer. The solution manages all operating system and can be used on all products. The result of the project is a functional login procedure in accordance with the demands regarding safety, stability, cost and time. 2

3 Förord Vi vill tacka vår handledare Sören Forsmark, Stoneridge Electronics Örebro, för hans hjälp, engagemang och goda råd under arbetets gång trots hans fullbokade schema. Vår handledare Kjell Mårdensjö och examinator Dag Stranneby, på Örebro universitet, ska ha ett tack för all stöd, tips och idéer under examensarbetet. Ett stort tack riktas även till all personal vid Stoneridge Electronics som såg till att vi trivdes på företaget. Vi har blivit vänligt bemötta och alla har välvilligt ställt upp med sin dyrbara tid. Till sist vill vi säga att detta var ett väldigt roligt och intressant uppdrag. Vi har fått tillämpa kunskapen vi har fått dom senaste fyra åren i ett praktiskt arbete och det kommer vi ha stor nytta av i framtida arbeten. Örebro maj 2005 Adis Redzovic Elmin Dindic 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Företagspresentation Stoneridge Electronics Historik Kommunikation K-lina Meddelandeformat Dataformat: Kommunikation Wake up pattern (WUP) Starta kommunikationen Starta kommunikationen positivt gensvar Agilent VEE Pro Befintliga metoder Flödesschema Krav Vår lösning Programflödet Programflödet för processorkoden Testteknik Resultat Referenser Manualer Litteratur Internetlänkar Bilagor Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan Bilaga 3. Testenhet från Scania Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten Bilaga 5. Slutresultatet Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen

5 1. Inledning I rapportens första kapitel förklaras examensarbetets bakgrund och syfte lite närmare. 1.1 Bakgrund Alla seriösa elektroniktillverkare testar sina produkter innan dessa levereras till distributörer och kunder. Testen, vars syfte är att verifiera att produkten fungerar blir ibland svår att utföra på grund av att timingen i PC: ns operativsystem inte är stabil. Problemet kommer sig av att när man använder sig av seriell kommunikation, en K-lina, så måste timingen i de initierande inloggningspulserna vara enligt de specificerade tidsgränserna som finns definierade, annars upprättas inte kommunikationen på ett korrekt sätt. Vid användandet av en normal PC så sköter operativsystemet timingen mellan olika arbetsuppgifter. Då det är denna PC-timing som används för K-lina-kommunikationen så inträffar det ofta att timingen blir felaktig och att kommunikationen inte blir av. Detta gör att proceduren för att upprätta kommunikationen måste upprepas ett ospecificerat antal gånger vilket skapar irritation hos operatörer och kostar företaget pengar i form av ökad testtid. För att komma förbi detta timingproblem så vill företaget att den kommunikationsenhet som tas fram i exjobbet har en separat mikroprocessor/mikrokontroller som sköter denna timing och som är oberoende av operativsystem. Lösningen ska vara generell på så sätt att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina. Uppgiften sträcker sig från att undersöka vad som krävs av denna kommunikationsenhet till att utveckla och ta fram en industrimässig lösning. Lösningen ska vara flexibel och kunna användas till flera nuvarande samt framtida produkter. 1.2 Syfte Syftet med exjobbet är att Stoneridge Electronics ska få ett kommunikationsgränssnitt som är generellt och flexibelt och som fungerar utan problem i samtliga aktuella produkter. Om tiden räcker till ska ett arbete om den nuvarande och framtida utvecklingen av informationsöverföring inom fordonsindustrin göras. Syftet är också att erbjuda två studenter möjligheten att slutföra sin magisterutbildning och få en inblick i ett elektronikföretags verksamhet. 5

6 2. Företagspresentation I detta kapitel ges en beskrivning över företagets organisation. Informationen kommer från Stoneridge Electronics årsrapport. 2.1 Stoneridge Electronics Stoneridge Electronics är en ledande leverantör av komponenter till lastbilar, bussar och offroad marknaden. Produkterna sträcker sig allt från telematiska system, förarinformation, färdskrivare elektroniska kontrollmoduler och förarkabin kontaktmoduler. Företaget är väletablerat i Europa och arbetar med kunder från hela världen. 2.2 Historik Stoneridge Electronics (figur 2.1) startade i samband att Berifors AB grundades år Volvo lastbilar var huvudkunden. Organisationen bestod av en liten teknikavdelning samt försäljningskontor i Kista och en tillverkningsfabrik i Örebro. Omsättningen låg på cirka 10 miljoner SEK. Berifors hade begränsad kunskap beträffande exportmarknaden och inte tillräckligt med teknisk expertis för att tillverka mera komplexa elektroniska moduler således formerades en strategisk allians med Japanska Kansei. Stoneridge bryter sig loss från Berifors 1992 då företaget börjar tillverka instrument till Mercedes-Benz tunga lastbilar. Detta var den första elektroniska, CAN-baserade, instrumentutvecklingen i Europa och första gången Mercedes anlitar en icke Tysk leverantör för en teknikprodukt. Detta projekt öppnade vägen för tillväxt i lastbilsindustri i övriga Europa. Omsättningen låg då på cirka 500 miljoner SEK. Figur 2.1 Stoneridge Electronics 6

7 Figur 2.2 Stoneridge Electronics spridning i Europa Lastbilsindustrin minskade med 20 %, SEK/USD valutan gick från 7,50 till 11 samt en stor miss i tillverkningen gjorde så att företaget tappade mycket av sitt goda rykte hos kunderna och alla faktorer ihop gjorde så att företaget hade en väldigt tuff tid fram till Stoneridge Electronics AB (figur 2.2) består nu av produktutveckling och försäljning i Bromma och två tillverkningsfabriker i Örebro och Tallinn Estland. På figuren ovan ser man företagsspridningen över Europa. Dom största kunderna är Volvo, Scania, Man och Daimler Chrysler. 7

8 3. Kommunikation 3.1 K-lina K-lina är en kommunikationsbuss som förbinder ett instrument till en eller flera testenheter. Instrumenten är normalt master på K-linabussen där man har möjligheten att ansluta upp till åtta testenheter. K-lina Manager (KLMAN) är programvaran som ansvarar för K-lina bussen inne i instrumenten Meddelandeformat Ett meddelande ska bestå av Header, Data och Checksum, se tabell 3.1 och Dataformat: bit per sekund överföringshastighet 1 startbit, låg 8 databits, LSB först Ingen paritet 1 stoppbit, hög Header Data Checksum Fmt TA SA SI Data CS Tabell 3.1 Meddelandeformat Fält Längd Beskrivning (bytes) Fmt 1 Format on byte TA 1 Target adress (adressen dit den ska) SA 1 Source address (adressen till källan) SI 1 Service Identification Data 1-63 Data (information) CS 1 Checksum (checksumma) Tabell 3.2 Beskrivning av meddelandeformat Kommunikation För att starta kommunikation med en slav måste mastern ta initiativet till att sända data. Därefter kan mastern begära ytterligare kommunikationsutbyte med slav. 8

9 Efter att master har tagit emot begärd information måste dataöverföringen stängas. Dataöverföringen mellan en master och en slav ser ut som följande, se figur 3.3 Kommunikation initierad Wake up pattern (WUP) från master till slav Starta kommunikation begärd från master till slav Positivt gensvar från slav till master Utbyte av information Information begärd från master till slav Information svar från slav till master Information begärd från master till slav Stänga av kommunikationen Stoppa kommunikation begärd från master till slav Stoppa kommunikation positivt svar från slav till master Master WUP Start communication request Slave Start communication positive response Application request Application response Application request Application response Stop communication request Stop communication positive response Time Figur 3.3 Exempel på kommunikationssektion 9

10 After initialisation Initialisation >60 ms WUP 50 ms <355 ms Request answer Service request 25 ms Start communication response Start communication request Figur 3.4 Regler för korrekt inloggningsprocedur Wake up pattern (WUP) Innan en master kan skicka WUP så måste K-linan gå på tomgång i 5 ms, se figur 3.4. För att utfärda wake up pattern måste master sätta K-linan låg i 25 ms och sedan hög i 25 ms Starta kommunikationen Efter att wake up pattern (WUP) är skickad så ska master anhålla om att starta kommunikationen med en slav Starta kommunikationen positivt gensvar Efter att ha tagit emot begäran skall slav svara inom 355 ms. 3.2 Agilent VEE Pro Agilent VEE Pro är en kraftfull, produktivt och lätt använd grafisk programmeringsmiljö designad för att spara tid vid utveckling av testprogram. För att skapa ett program så väljer man grafiska objekt från menyn och kopplar samman dom med trådar. Den kommunicerar med mätinstrumenten genom GPIB, LAN, USB, RS232, VXI och andra vanliga protokoll. 10

11 4. Befintliga metoder I detta kapitel ges en beskrivning om hur den nuvarande program- och maskinvarulösningen ser ut. Detta kapitel ligger som grund för arbetet och beskriver utgångsläget. Här beskrivs problemen och kraven företaget ställer. 4.1 Flödesschema DTR och DSR är två signaler som finns i datorns seriella port och dom användes i befintliga lösningen för att skapa WUP-signalen. Då man startar login så triggas DTR Låg, se figur 4.1. Triggsignalen går till timerkretsen vars pulstid bestäms av RC-nätet, se figur 4.2. Det är här man får den första begränsningen. RC-nätet består av två maskinvarukomponenter vilket innebär att man måste ha en unik lösning varje gång man vill ändra WUP-tiden det vill säga till varje ny produkt. DTR Hög signalen går hög och återställer DTR till nästa inloggning. DSR signalen går hög då WUP är skapad och triggar Break. Starta login 4 Fail Exit User Object DTR Låg DTR Hög DSR Låg Break Fail Operativsystem Parametrar OK Exit User Object Figur 4.1 Flödesschema på befintliga lösningen 11

12 Nästa steg är ett försök att förbättra inloggningen genom att man har laborerat sig fram till olika tidsfördröjningar som uppstår i olika operativsystem. Detta är ytterligare en begränsning för systemet då alla datorer där man testar sina produkter måste ha samma operativsystem eller så måste man programmera om VEE-koden. Den första parametern skickas. Svar tas emot men bearbetas ej. Om inget svar kommer så får man en sekunds fördröjning på grund av timeout. Andra parametern skickas. Om inget svar kommer så får man ytterligare en sekunds fördröjning och ett nytt inloggningsförsök startar. Detta innebär att för varje loop så får man två sekunders fördröjning. Snittet ligger på tre försök per lyckad inloggning. Efter fyra misslyckade försök så avbryter programmet inloggningen. Om svar fås så jämförs det med förprogrammerade. Om det är korrekt så hoppar man ut ur programmet genom Exit User Object. Figur 4.2 visar maskinvarulösningen, se även bilaga 1. Första kopplingen består av två delar. Den första delen är kopplingen mellan PC och kretsen i figuren 4.2. I den andra delen ändrar man spänningsnivån från 5V till den spänningen som matas in på POW28. Max232CPE kopplas ihop med PC:n, k-lina är in och utgången till testenheten och POW28 är matningsspänningen. WUP Figur 4.2 Kretsschema på befintliga lösningen med spänningsförstärkaren 12

13 TRIGGER TRIGGER WUP Figur 4.3 Kretsschema på befintliga lösningen med timerkretsen Figur 4.3 visar kretsen där WUP-signalen skapas. Triggern reagerar på låg flank i DTR. Timerkretsen skapar pulsen med förbestämd tid med hjälp av RC-nätet, komponenterna R113, R112 och C107. Fyrdubbla optokopplaren används för att galvaniskt skilja signalerna. 4.2 Krav Examensarbetet består av två delar. Den första delen är obligatorisk medan den andra skulle göras i mån av tid. Första delen var att ta fram ett förslag på lämpligt kommunikationsgränssnitt som löser problemen med timingen. Detta inkluderade maskinvara, programvara och dokumentation. Resultatet som fås fram ska vara generellt så att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina och klarar av att ge en flexibel kommunikation utan störningar. Man ska kunna utföra följande utan att behöva programmera om enheten Hantera baudrate, default Ställa in pulslängden med 1 ms upplösning WUP Ändra loginmeddelandet 13

14 5. Vår lösning I detta kapitel beskrivs maskin-och programvaran vi använde för att lösa timingproblemet. 5.1 Programflödet Då man startar VEE-programmet (se figur 5.1) så laddas konfigurationer till processorn. Det är wuptiden, antal tecken i första inloggningsmeddelandet, baudrate och första meddelandet som sparas i processorn. Detta görs endast då strömmen slås på. KWP2000 är ett internt bibliotek som används på Stoneridge Electronics och DEADBABE är internt vanligt förekommande namn på startkoder. Konfigurationerna ska vara WRITE TEXT och kan skrivas i string, byte eller hex-format. Informationen ska skrivas inom citattecken och skiljas åt med ett kommatecken. Konfigurationen skrivs wuptiden, antal byte i första inloggningsmeddelandet, baudrate. Figur 5.1 Inställningar på konfigurationer i programmet VEE 14

15 Därefter skickas DEADBABE (se figur 5.2). Detta meddelar processorn att skapa WUPsignalen samt skicka första och det andra inloggningsmeddelandet. DEADBABE skickas på samma sätt som meddelandet ovan men endast i byte-, string- och hexformat. De två senare fungerar endast då de skickas utan EOF (End Of Line). Om meddelandet och svar från testenheten är korrekta så lämnas inloggningsfunktionen. Annars stoppas kommunikationen och processorn väntar på ny DEADBABE. Start Endast då programmet startas Öppna biblioteket KWP2000 Ladda ner wuptid, antal tecken i första meddelandet och baudrate Ladda ner första meddelandet Starta DEADBABE Väntar på ny test Första och andra meddelandet skickas OK Exit User Object Fail Stop Communication Figur 5.2 Flödesschema för lösningen med mikrostyrenhet 15

16 P re te s t T e s ts e k v e n s P o s tte s t Figur 5.3 Flödesschema för slutgiltliga programmet Nedladdning av konfigurationer kommer att skötas automatiskt då vår lösning kommer i bruk. Konfigurationerna kommer att finnas i Pretest som laddar ner dem då programmet startar. Därefter kommer man in i testsekvensen där alla tester utförs. Då testerna är klara hamnar man i Posttest där man slår av matningsspänningen och tar ut testenheten (se figur 5.3). Figur 5.4 visar den nya maskinvarulösningen. Här används inte DTR utan processorn sköter WUP-tiden samt första meddelandet. Därefter släpper den igenom all information. Kretsen består av själva kopplingen till PC, processorn och spänningsnivåomvandlare. Figur 5.4 Kretsschema inehållande mikrostyrenhet 16

17 5.2 Programflödet för processorkoden I detta kapitel beskrivs programflödet för processorkoden. Figur 5.5 beskriver programflödet. Initiering av en digitalutgång, baudrate, pinne D1, USART samt inläsning och bearbetning av strängen t sker bara då programmet startas. Om man ska ändra på wuptiden och baudrate till en annan testenhet som inte har samma parametrar måste strömmen slås av och på. Man får då ladda in den önskade wuptiden och baudraten, se figur 5.5. Initiering utav en digital utgång och en delayobjekt Programmet väntar nu på att få medelandet "DEADBABE" för att sedan skapa wupen Stänga av USART-en för att kunna använda pinne D1 som en digital utgång Baudrate sätts till bit/s default Initiering av pinne D1 till en digital utgång på processorn Initierar USART-en med den bithastighet som finns sparad i variabeln wu[1] Signalen går låg och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Initiering utav USART för att erhålla den seriella kommunikationen Initierar värdet som variabeln wu[0] innehåller till delayobjektet wuptid Signalen går hög och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Läser strängen "t", wuptiden, antal bytes och baudrate Beräknar antal tecken i strängen "t" Väntar på att få det antal tecken som wu[2] variabeln visar att det ska komma i det första loginmedelandet och sparar dom i strängen init USART-en initieras igen och första logindatat som finns lagrat i strängen init skickas till testenheten Bearbetar strängen t, gör om strängen till tal och lägger in wuptiden, antal bytes och baudrate på rätt plats i vektorn wu Multiplicerar data i wu[0] (som är wuptiden) med 1000 för att få den i millisekunder Loopen körs så länge man inte får Stop communication medelandet från VEE Figur 5.5 Programflödet 17

18 Den digitala utgången D1 är en fysisk utgång på processorn och t är strängen som skickas från datorn innehållande wuptiden, antal bytes och baudrate. Funktionen i processorn arbetar i mikrosekunder och för att heltalsvariabeln wu[0] skall fås i millisekunder så måste den multipliceras med Variabeln wu[0] ska vi ha i millisekunder då wuptiden anges i millisekunder. Programmet avslutas då man får meddelandet Stop communication från programmet VEE. 6. Testteknik I detta kapitel beskrivs hur vi testade vår lösning. För att vara säkra på vår lösning så utfördes tre olika tester. 1 Logga in i enheten och begära serienummer och artikelnummer inloggningar i enheten 3 Logga in manuellt och begära serienummer och artikelnummer varefter man loggar ur Test ett och två är långtidstest av att kommunikationen genom processorn är stabil, se bilaga 2. Test ett går ut på upprepade inloggningar i enheten och begär serienummer. Om svaret är korrekt så ska artikelnummer begäras. Testen utfördes i programmet VEE och i figurerna ovan visar resultatet av ett lyckat och ett misslyckat inloggningsförsök. Figur 6.1 visar att vi frågar efter artikelnummer och serienummer 150 gånger som sedan skrivs ut. 150 står för antal begärda serienummer, för serienummer och för artikelnummer. Det är olika serie- och artikelnummer för varje enhet, se bilaga 3. På detta sett ser man omedelbart om programmet fungerar och om svaret från testenheten är korrekt. Figur 6.2 visar en misslyckad inloggning. Vi loggar in en gång och får svaret -1 på serie och artikelnumret vilket står för inkorrekt inloggning. Test två går ut på att skapa en loop där programmet loggar in, kontrollerar om det är korrekt inloggning och loggar ut ur enheten. Denna test visar stabiliteten i inloggningssekvensen. Test tre testar samma sak som test ett. Skillnaden är att inloggningen och begäran om serieoch artikelnumret sköts manuellt. 18

19 Figur 6.1 Testutförandet med korrekt svar i VEE Figur 6.2 Testutförandet med fel svar i VEE Figur 6.3 visar hur en korrekt inloggning ser ut för den befintliga samt den nya lösningen innehållande en mikrostyrenhet. Man skickar först wuptiden som ligger på 25 ms för denna produkt. Sedan skickas första inloggningsparametern och svar tas emot. Därefter skickas den andra inloggningsparametern och svar tas emot. Efter detta kan man fritt kommunicera med testenheten. Figur 6.3 Befintliga och nya hela korrekta inloggningar 19

20 Figur 6.4 Misslyckat inloggningsförsök utan svar Om ingen information skickas under 5 sekunder så behöver man skicka meddelandet Stop communication till processorn och ny inloggning krävs om man vill fortsätta informationsutbytet. Figur 6.4 visar en misslyckad inloggning eftersom wuptiden är ändrad till 18 ms. Man ser parametrarna som skickas men inget svar fås tillbaka. 7. Resultat I detta kapitel beskrivs vårt resultat. Det framgår hur mycket tid respektive kostnader företaget sparar. Målet för företaget är att man ska ha Yield som ligger över 95 %. Som det ser ut nu så tappar man 1 % bara på inloggningen, då ett misslyckande där registreras som ett fel och varje fel kostar företaget pengar och tid. Enheten som vi testade tillhör en produkt som tillverkas i låg produktion just nu. Denna produkt tillverkas nu endast till reservdelar, se bilaga 4. Bilaga 5 visar slutresultaten, våran lösning på timingspproblemet. Mellan 15: e februari 4 maj, 2005 tillverkades 892 enheter. Av dessa 892 enheter så fanns det 7 loginfel = 885 Yield = = 99% 892 Vår lösning garanterar 100 % rätt inloggning. Varje loginförsök innebär ytterligare 2 sekunders fördröjning. I snitt krävs det 3 till 4 försök innan man loggar in i produkten. Tidsvinsten är 8 sekunder/enhet eftersom vi alltid loggar in på första försöket. 20

21 Som det ser ut nu så har företaget 50 olika produkter och strax över enheter men vi vet inte hur många av dem som använder K-lina. K-lina finns i alla produkter men man har valt att inte använda sig av den på grund av timingproblemet. Man måste dock fortfarande använda sig utav K-lina i äldre produkter som tillverkas som reservdelar. Om vi räknar på att 10% av enheterna använder K-lina, det vill säga enheter, skulle det innebära följande: Detta innebär att på ett år tjänar man in = sekunder = 178 timmar. Detta innebär att man kan testa 7100 fler enheter/år eftersom det tar ca en 90 sekunder att testa en enhet Ö Testtiderna varierar mellan 30 sekunder för en enkel enhet till 7 minuter för dom äldre produkterna. Snittiden ligger på 1,5 minuter det vill säga 90 sekunder. Företaget tjänar inte stora summor pengar på dessa reservdelar men dom är väldigt viktiga för att hålla kunden nöjd. 21

22 8. Referenser 8.1 Manualer Atmega 16 Atmel Corporation 2003 Atmel Instruction Set Atmel Corporation 2001 avr-libc Reference Manual Generated by Doxygen Efficient C Coding for AVR Atmel Corporation 2003 GCC-AVR Inline Assembler Cookbook Version Software GmbH Inbyggda system och Objektorienterad Modellering 2004 Kjell Mårdensjö INBYGGDA SYSTEM MED AVR RISC PROCESSORER 2003 Kjell Mårdensjö STK500 User Guide Atmel Corporation 2000 Stoneridge Electronics STRATEGIC BUSINESS PLAN KLMAN FUNCTION BLOCK SPECIFICATION Stoneridge Electronics K-LINE Communication Stoneridge Electronics KWP2000 SERVICES Stoneridge Electronics 8.2 Litteratur VEE Pro, Advanced Programming Techniques Edition 1, Internetlänkar 22

23 9. Bilagor 23

24 Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar som används för att logga in och testa enheterna. Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan. 24

25 Bilaga 3. Testenhet från Scania. Kommunikationen mellan enheten och testutrustningen går genom K-linan. Matningsspänningen ligger på 28V. 25

26 Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten. Visar lite hur vi arbetade, hur kopplingen såg ut under arbetsgången. 26

27 Bilaga 5. Slutresultatet. Vår lösning på timingproblemet. Ingångarna är RS232, VCC på 5V, jord, 28V matningsspänning och K-lina. 27

28 Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen. 28

29 Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen. 29

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatic email digest of mail to members of the Swedish Military Historical Library Jani Morko Examensarbete

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO Joacim Augustsson Gustaf Larsson October 2009 MSI Report 09065 Växjö

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

THEO tidsregistrering

THEO tidsregistrering Datavetenskap Magnus Langered och Denny Pedersen THEO tidsregistrering Examensarbete, C-nivå 2000:16 THEO tidsregistrering Magnus Langered och Denny Pedersen 2000 Författarna och Karlstads universitet

Läs mer

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn FILIP JOHANSSON & PHILIP NILSSON

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer