UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/05 Adis Redzovic och Elmin Dindic Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Dag Stranneby DEVELOPMENT OF COMMUNICATION MODULE FOR LOGIN IN TIME CRITICAL SYSTEMS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Stoneridge Electronics tillverkar instrumentpaneler till lastbilar. Då man testar sina produkter, som bygger på en typ av seriell kommunikation som heter K-lina, har man problem att logga in i dom. Inloggning innehåller en sekvens höga och låga pulser som skapas av en maskinvarulösning varefter datorn tar över och kommunicerar med produkten. Problemet är att maskinvarulösningen inte genererar tillräckligt exakta pulser och att samarbetet mellan maskinvarulösningen och datorn inte är tillräckligt bra beroende på operativsystem och belastning. Vår lösning ersätter maskinvarulösningen med en processor som styr inloggningen genom direktiv den får från datorn. Lösningen klarar alla operativsystem och kan användas till alla produkter. Examensarbetet har resulterat i att inloggningen fungerar enligt krav på säkerhet, stabilitet, kostnad och tid. Summary Stoneridge Electronic manufactures instrument panels for the trucks. When they are testing their products, a type of serial communication named K-line is used, problems emerge at login. Login contains a sequence of high and low pulses that are created by a hardware solution. After the login, the computer takes over and communicates with the product. The problem is that the hardware solution doesn t generate accurate pulses depending on the operating system and the load of work. Our solution compensates the hardware solution with a processor that controls login through directives from the computer. The solution manages all operating system and can be used on all products. The result of the project is a functional login procedure in accordance with the demands regarding safety, stability, cost and time. 2

3 Förord Vi vill tacka vår handledare Sören Forsmark, Stoneridge Electronics Örebro, för hans hjälp, engagemang och goda råd under arbetets gång trots hans fullbokade schema. Vår handledare Kjell Mårdensjö och examinator Dag Stranneby, på Örebro universitet, ska ha ett tack för all stöd, tips och idéer under examensarbetet. Ett stort tack riktas även till all personal vid Stoneridge Electronics som såg till att vi trivdes på företaget. Vi har blivit vänligt bemötta och alla har välvilligt ställt upp med sin dyrbara tid. Till sist vill vi säga att detta var ett väldigt roligt och intressant uppdrag. Vi har fått tillämpa kunskapen vi har fått dom senaste fyra åren i ett praktiskt arbete och det kommer vi ha stor nytta av i framtida arbeten. Örebro maj 2005 Adis Redzovic Elmin Dindic 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Företagspresentation Stoneridge Electronics Historik Kommunikation K-lina Meddelandeformat Dataformat: Kommunikation Wake up pattern (WUP) Starta kommunikationen Starta kommunikationen positivt gensvar Agilent VEE Pro Befintliga metoder Flödesschema Krav Vår lösning Programflödet Programflödet för processorkoden Testteknik Resultat Referenser Manualer Litteratur Internetlänkar Bilagor Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan Bilaga 3. Testenhet från Scania Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten Bilaga 5. Slutresultatet Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen

5 1. Inledning I rapportens första kapitel förklaras examensarbetets bakgrund och syfte lite närmare. 1.1 Bakgrund Alla seriösa elektroniktillverkare testar sina produkter innan dessa levereras till distributörer och kunder. Testen, vars syfte är att verifiera att produkten fungerar blir ibland svår att utföra på grund av att timingen i PC: ns operativsystem inte är stabil. Problemet kommer sig av att när man använder sig av seriell kommunikation, en K-lina, så måste timingen i de initierande inloggningspulserna vara enligt de specificerade tidsgränserna som finns definierade, annars upprättas inte kommunikationen på ett korrekt sätt. Vid användandet av en normal PC så sköter operativsystemet timingen mellan olika arbetsuppgifter. Då det är denna PC-timing som används för K-lina-kommunikationen så inträffar det ofta att timingen blir felaktig och att kommunikationen inte blir av. Detta gör att proceduren för att upprätta kommunikationen måste upprepas ett ospecificerat antal gånger vilket skapar irritation hos operatörer och kostar företaget pengar i form av ökad testtid. För att komma förbi detta timingproblem så vill företaget att den kommunikationsenhet som tas fram i exjobbet har en separat mikroprocessor/mikrokontroller som sköter denna timing och som är oberoende av operativsystem. Lösningen ska vara generell på så sätt att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina. Uppgiften sträcker sig från att undersöka vad som krävs av denna kommunikationsenhet till att utveckla och ta fram en industrimässig lösning. Lösningen ska vara flexibel och kunna användas till flera nuvarande samt framtida produkter. 1.2 Syfte Syftet med exjobbet är att Stoneridge Electronics ska få ett kommunikationsgränssnitt som är generellt och flexibelt och som fungerar utan problem i samtliga aktuella produkter. Om tiden räcker till ska ett arbete om den nuvarande och framtida utvecklingen av informationsöverföring inom fordonsindustrin göras. Syftet är också att erbjuda två studenter möjligheten att slutföra sin magisterutbildning och få en inblick i ett elektronikföretags verksamhet. 5

6 2. Företagspresentation I detta kapitel ges en beskrivning över företagets organisation. Informationen kommer från Stoneridge Electronics årsrapport. 2.1 Stoneridge Electronics Stoneridge Electronics är en ledande leverantör av komponenter till lastbilar, bussar och offroad marknaden. Produkterna sträcker sig allt från telematiska system, förarinformation, färdskrivare elektroniska kontrollmoduler och förarkabin kontaktmoduler. Företaget är väletablerat i Europa och arbetar med kunder från hela världen. 2.2 Historik Stoneridge Electronics (figur 2.1) startade i samband att Berifors AB grundades år Volvo lastbilar var huvudkunden. Organisationen bestod av en liten teknikavdelning samt försäljningskontor i Kista och en tillverkningsfabrik i Örebro. Omsättningen låg på cirka 10 miljoner SEK. Berifors hade begränsad kunskap beträffande exportmarknaden och inte tillräckligt med teknisk expertis för att tillverka mera komplexa elektroniska moduler således formerades en strategisk allians med Japanska Kansei. Stoneridge bryter sig loss från Berifors 1992 då företaget börjar tillverka instrument till Mercedes-Benz tunga lastbilar. Detta var den första elektroniska, CAN-baserade, instrumentutvecklingen i Europa och första gången Mercedes anlitar en icke Tysk leverantör för en teknikprodukt. Detta projekt öppnade vägen för tillväxt i lastbilsindustri i övriga Europa. Omsättningen låg då på cirka 500 miljoner SEK. Figur 2.1 Stoneridge Electronics 6

7 Figur 2.2 Stoneridge Electronics spridning i Europa Lastbilsindustrin minskade med 20 %, SEK/USD valutan gick från 7,50 till 11 samt en stor miss i tillverkningen gjorde så att företaget tappade mycket av sitt goda rykte hos kunderna och alla faktorer ihop gjorde så att företaget hade en väldigt tuff tid fram till Stoneridge Electronics AB (figur 2.2) består nu av produktutveckling och försäljning i Bromma och två tillverkningsfabriker i Örebro och Tallinn Estland. På figuren ovan ser man företagsspridningen över Europa. Dom största kunderna är Volvo, Scania, Man och Daimler Chrysler. 7

8 3. Kommunikation 3.1 K-lina K-lina är en kommunikationsbuss som förbinder ett instrument till en eller flera testenheter. Instrumenten är normalt master på K-linabussen där man har möjligheten att ansluta upp till åtta testenheter. K-lina Manager (KLMAN) är programvaran som ansvarar för K-lina bussen inne i instrumenten Meddelandeformat Ett meddelande ska bestå av Header, Data och Checksum, se tabell 3.1 och Dataformat: bit per sekund överföringshastighet 1 startbit, låg 8 databits, LSB först Ingen paritet 1 stoppbit, hög Header Data Checksum Fmt TA SA SI Data CS Tabell 3.1 Meddelandeformat Fält Längd Beskrivning (bytes) Fmt 1 Format on byte TA 1 Target adress (adressen dit den ska) SA 1 Source address (adressen till källan) SI 1 Service Identification Data 1-63 Data (information) CS 1 Checksum (checksumma) Tabell 3.2 Beskrivning av meddelandeformat Kommunikation För att starta kommunikation med en slav måste mastern ta initiativet till att sända data. Därefter kan mastern begära ytterligare kommunikationsutbyte med slav. 8

9 Efter att master har tagit emot begärd information måste dataöverföringen stängas. Dataöverföringen mellan en master och en slav ser ut som följande, se figur 3.3 Kommunikation initierad Wake up pattern (WUP) från master till slav Starta kommunikation begärd från master till slav Positivt gensvar från slav till master Utbyte av information Information begärd från master till slav Information svar från slav till master Information begärd från master till slav Stänga av kommunikationen Stoppa kommunikation begärd från master till slav Stoppa kommunikation positivt svar från slav till master Master WUP Start communication request Slave Start communication positive response Application request Application response Application request Application response Stop communication request Stop communication positive response Time Figur 3.3 Exempel på kommunikationssektion 9

10 After initialisation Initialisation >60 ms WUP 50 ms <355 ms Request answer Service request 25 ms Start communication response Start communication request Figur 3.4 Regler för korrekt inloggningsprocedur Wake up pattern (WUP) Innan en master kan skicka WUP så måste K-linan gå på tomgång i 5 ms, se figur 3.4. För att utfärda wake up pattern måste master sätta K-linan låg i 25 ms och sedan hög i 25 ms Starta kommunikationen Efter att wake up pattern (WUP) är skickad så ska master anhålla om att starta kommunikationen med en slav Starta kommunikationen positivt gensvar Efter att ha tagit emot begäran skall slav svara inom 355 ms. 3.2 Agilent VEE Pro Agilent VEE Pro är en kraftfull, produktivt och lätt använd grafisk programmeringsmiljö designad för att spara tid vid utveckling av testprogram. För att skapa ett program så väljer man grafiska objekt från menyn och kopplar samman dom med trådar. Den kommunicerar med mätinstrumenten genom GPIB, LAN, USB, RS232, VXI och andra vanliga protokoll. 10

11 4. Befintliga metoder I detta kapitel ges en beskrivning om hur den nuvarande program- och maskinvarulösningen ser ut. Detta kapitel ligger som grund för arbetet och beskriver utgångsläget. Här beskrivs problemen och kraven företaget ställer. 4.1 Flödesschema DTR och DSR är två signaler som finns i datorns seriella port och dom användes i befintliga lösningen för att skapa WUP-signalen. Då man startar login så triggas DTR Låg, se figur 4.1. Triggsignalen går till timerkretsen vars pulstid bestäms av RC-nätet, se figur 4.2. Det är här man får den första begränsningen. RC-nätet består av två maskinvarukomponenter vilket innebär att man måste ha en unik lösning varje gång man vill ändra WUP-tiden det vill säga till varje ny produkt. DTR Hög signalen går hög och återställer DTR till nästa inloggning. DSR signalen går hög då WUP är skapad och triggar Break. Starta login 4 Fail Exit User Object DTR Låg DTR Hög DSR Låg Break Fail Operativsystem Parametrar OK Exit User Object Figur 4.1 Flödesschema på befintliga lösningen 11

12 Nästa steg är ett försök att förbättra inloggningen genom att man har laborerat sig fram till olika tidsfördröjningar som uppstår i olika operativsystem. Detta är ytterligare en begränsning för systemet då alla datorer där man testar sina produkter måste ha samma operativsystem eller så måste man programmera om VEE-koden. Den första parametern skickas. Svar tas emot men bearbetas ej. Om inget svar kommer så får man en sekunds fördröjning på grund av timeout. Andra parametern skickas. Om inget svar kommer så får man ytterligare en sekunds fördröjning och ett nytt inloggningsförsök startar. Detta innebär att för varje loop så får man två sekunders fördröjning. Snittet ligger på tre försök per lyckad inloggning. Efter fyra misslyckade försök så avbryter programmet inloggningen. Om svar fås så jämförs det med förprogrammerade. Om det är korrekt så hoppar man ut ur programmet genom Exit User Object. Figur 4.2 visar maskinvarulösningen, se även bilaga 1. Första kopplingen består av två delar. Den första delen är kopplingen mellan PC och kretsen i figuren 4.2. I den andra delen ändrar man spänningsnivån från 5V till den spänningen som matas in på POW28. Max232CPE kopplas ihop med PC:n, k-lina är in och utgången till testenheten och POW28 är matningsspänningen. WUP Figur 4.2 Kretsschema på befintliga lösningen med spänningsförstärkaren 12

13 TRIGGER TRIGGER WUP Figur 4.3 Kretsschema på befintliga lösningen med timerkretsen Figur 4.3 visar kretsen där WUP-signalen skapas. Triggern reagerar på låg flank i DTR. Timerkretsen skapar pulsen med förbestämd tid med hjälp av RC-nätet, komponenterna R113, R112 och C107. Fyrdubbla optokopplaren används för att galvaniskt skilja signalerna. 4.2 Krav Examensarbetet består av två delar. Den första delen är obligatorisk medan den andra skulle göras i mån av tid. Första delen var att ta fram ett förslag på lämpligt kommunikationsgränssnitt som löser problemen med timingen. Detta inkluderade maskinvara, programvara och dokumentation. Resultatet som fås fram ska vara generellt så att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina och klarar av att ge en flexibel kommunikation utan störningar. Man ska kunna utföra följande utan att behöva programmera om enheten Hantera baudrate, default Ställa in pulslängden med 1 ms upplösning WUP Ändra loginmeddelandet 13

14 5. Vår lösning I detta kapitel beskrivs maskin-och programvaran vi använde för att lösa timingproblemet. 5.1 Programflödet Då man startar VEE-programmet (se figur 5.1) så laddas konfigurationer till processorn. Det är wuptiden, antal tecken i första inloggningsmeddelandet, baudrate och första meddelandet som sparas i processorn. Detta görs endast då strömmen slås på. KWP2000 är ett internt bibliotek som används på Stoneridge Electronics och DEADBABE är internt vanligt förekommande namn på startkoder. Konfigurationerna ska vara WRITE TEXT och kan skrivas i string, byte eller hex-format. Informationen ska skrivas inom citattecken och skiljas åt med ett kommatecken. Konfigurationen skrivs wuptiden, antal byte i första inloggningsmeddelandet, baudrate. Figur 5.1 Inställningar på konfigurationer i programmet VEE 14

15 Därefter skickas DEADBABE (se figur 5.2). Detta meddelar processorn att skapa WUPsignalen samt skicka första och det andra inloggningsmeddelandet. DEADBABE skickas på samma sätt som meddelandet ovan men endast i byte-, string- och hexformat. De två senare fungerar endast då de skickas utan EOF (End Of Line). Om meddelandet och svar från testenheten är korrekta så lämnas inloggningsfunktionen. Annars stoppas kommunikationen och processorn väntar på ny DEADBABE. Start Endast då programmet startas Öppna biblioteket KWP2000 Ladda ner wuptid, antal tecken i första meddelandet och baudrate Ladda ner första meddelandet Starta DEADBABE Väntar på ny test Första och andra meddelandet skickas OK Exit User Object Fail Stop Communication Figur 5.2 Flödesschema för lösningen med mikrostyrenhet 15

16 P re te s t T e s ts e k v e n s P o s tte s t Figur 5.3 Flödesschema för slutgiltliga programmet Nedladdning av konfigurationer kommer att skötas automatiskt då vår lösning kommer i bruk. Konfigurationerna kommer att finnas i Pretest som laddar ner dem då programmet startar. Därefter kommer man in i testsekvensen där alla tester utförs. Då testerna är klara hamnar man i Posttest där man slår av matningsspänningen och tar ut testenheten (se figur 5.3). Figur 5.4 visar den nya maskinvarulösningen. Här används inte DTR utan processorn sköter WUP-tiden samt första meddelandet. Därefter släpper den igenom all information. Kretsen består av själva kopplingen till PC, processorn och spänningsnivåomvandlare. Figur 5.4 Kretsschema inehållande mikrostyrenhet 16

17 5.2 Programflödet för processorkoden I detta kapitel beskrivs programflödet för processorkoden. Figur 5.5 beskriver programflödet. Initiering av en digitalutgång, baudrate, pinne D1, USART samt inläsning och bearbetning av strängen t sker bara då programmet startas. Om man ska ändra på wuptiden och baudrate till en annan testenhet som inte har samma parametrar måste strömmen slås av och på. Man får då ladda in den önskade wuptiden och baudraten, se figur 5.5. Initiering utav en digital utgång och en delayobjekt Programmet väntar nu på att få medelandet "DEADBABE" för att sedan skapa wupen Stänga av USART-en för att kunna använda pinne D1 som en digital utgång Baudrate sätts till bit/s default Initiering av pinne D1 till en digital utgång på processorn Initierar USART-en med den bithastighet som finns sparad i variabeln wu[1] Signalen går låg och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Initiering utav USART för att erhålla den seriella kommunikationen Initierar värdet som variabeln wu[0] innehåller till delayobjektet wuptid Signalen går hög och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Läser strängen "t", wuptiden, antal bytes och baudrate Beräknar antal tecken i strängen "t" Väntar på att få det antal tecken som wu[2] variabeln visar att det ska komma i det första loginmedelandet och sparar dom i strängen init USART-en initieras igen och första logindatat som finns lagrat i strängen init skickas till testenheten Bearbetar strängen t, gör om strängen till tal och lägger in wuptiden, antal bytes och baudrate på rätt plats i vektorn wu Multiplicerar data i wu[0] (som är wuptiden) med 1000 för att få den i millisekunder Loopen körs så länge man inte får Stop communication medelandet från VEE Figur 5.5 Programflödet 17

18 Den digitala utgången D1 är en fysisk utgång på processorn och t är strängen som skickas från datorn innehållande wuptiden, antal bytes och baudrate. Funktionen i processorn arbetar i mikrosekunder och för att heltalsvariabeln wu[0] skall fås i millisekunder så måste den multipliceras med Variabeln wu[0] ska vi ha i millisekunder då wuptiden anges i millisekunder. Programmet avslutas då man får meddelandet Stop communication från programmet VEE. 6. Testteknik I detta kapitel beskrivs hur vi testade vår lösning. För att vara säkra på vår lösning så utfördes tre olika tester. 1 Logga in i enheten och begära serienummer och artikelnummer inloggningar i enheten 3 Logga in manuellt och begära serienummer och artikelnummer varefter man loggar ur Test ett och två är långtidstest av att kommunikationen genom processorn är stabil, se bilaga 2. Test ett går ut på upprepade inloggningar i enheten och begär serienummer. Om svaret är korrekt så ska artikelnummer begäras. Testen utfördes i programmet VEE och i figurerna ovan visar resultatet av ett lyckat och ett misslyckat inloggningsförsök. Figur 6.1 visar att vi frågar efter artikelnummer och serienummer 150 gånger som sedan skrivs ut. 150 står för antal begärda serienummer, för serienummer och för artikelnummer. Det är olika serie- och artikelnummer för varje enhet, se bilaga 3. På detta sett ser man omedelbart om programmet fungerar och om svaret från testenheten är korrekt. Figur 6.2 visar en misslyckad inloggning. Vi loggar in en gång och får svaret -1 på serie och artikelnumret vilket står för inkorrekt inloggning. Test två går ut på att skapa en loop där programmet loggar in, kontrollerar om det är korrekt inloggning och loggar ut ur enheten. Denna test visar stabiliteten i inloggningssekvensen. Test tre testar samma sak som test ett. Skillnaden är att inloggningen och begäran om serieoch artikelnumret sköts manuellt. 18

19 Figur 6.1 Testutförandet med korrekt svar i VEE Figur 6.2 Testutförandet med fel svar i VEE Figur 6.3 visar hur en korrekt inloggning ser ut för den befintliga samt den nya lösningen innehållande en mikrostyrenhet. Man skickar först wuptiden som ligger på 25 ms för denna produkt. Sedan skickas första inloggningsparametern och svar tas emot. Därefter skickas den andra inloggningsparametern och svar tas emot. Efter detta kan man fritt kommunicera med testenheten. Figur 6.3 Befintliga och nya hela korrekta inloggningar 19

20 Figur 6.4 Misslyckat inloggningsförsök utan svar Om ingen information skickas under 5 sekunder så behöver man skicka meddelandet Stop communication till processorn och ny inloggning krävs om man vill fortsätta informationsutbytet. Figur 6.4 visar en misslyckad inloggning eftersom wuptiden är ändrad till 18 ms. Man ser parametrarna som skickas men inget svar fås tillbaka. 7. Resultat I detta kapitel beskrivs vårt resultat. Det framgår hur mycket tid respektive kostnader företaget sparar. Målet för företaget är att man ska ha Yield som ligger över 95 %. Som det ser ut nu så tappar man 1 % bara på inloggningen, då ett misslyckande där registreras som ett fel och varje fel kostar företaget pengar och tid. Enheten som vi testade tillhör en produkt som tillverkas i låg produktion just nu. Denna produkt tillverkas nu endast till reservdelar, se bilaga 4. Bilaga 5 visar slutresultaten, våran lösning på timingspproblemet. Mellan 15: e februari 4 maj, 2005 tillverkades 892 enheter. Av dessa 892 enheter så fanns det 7 loginfel = 885 Yield = = 99% 892 Vår lösning garanterar 100 % rätt inloggning. Varje loginförsök innebär ytterligare 2 sekunders fördröjning. I snitt krävs det 3 till 4 försök innan man loggar in i produkten. Tidsvinsten är 8 sekunder/enhet eftersom vi alltid loggar in på första försöket. 20

21 Som det ser ut nu så har företaget 50 olika produkter och strax över enheter men vi vet inte hur många av dem som använder K-lina. K-lina finns i alla produkter men man har valt att inte använda sig av den på grund av timingproblemet. Man måste dock fortfarande använda sig utav K-lina i äldre produkter som tillverkas som reservdelar. Om vi räknar på att 10% av enheterna använder K-lina, det vill säga enheter, skulle det innebära följande: Detta innebär att på ett år tjänar man in = sekunder = 178 timmar. Detta innebär att man kan testa 7100 fler enheter/år eftersom det tar ca en 90 sekunder att testa en enhet Ö Testtiderna varierar mellan 30 sekunder för en enkel enhet till 7 minuter för dom äldre produkterna. Snittiden ligger på 1,5 minuter det vill säga 90 sekunder. Företaget tjänar inte stora summor pengar på dessa reservdelar men dom är väldigt viktiga för att hålla kunden nöjd. 21

22 8. Referenser 8.1 Manualer Atmega 16 Atmel Corporation 2003 Atmel Instruction Set Atmel Corporation 2001 avr-libc Reference Manual Generated by Doxygen Efficient C Coding for AVR Atmel Corporation 2003 GCC-AVR Inline Assembler Cookbook Version Software GmbH Inbyggda system och Objektorienterad Modellering 2004 Kjell Mårdensjö INBYGGDA SYSTEM MED AVR RISC PROCESSORER 2003 Kjell Mårdensjö STK500 User Guide Atmel Corporation 2000 Stoneridge Electronics STRATEGIC BUSINESS PLAN KLMAN FUNCTION BLOCK SPECIFICATION Stoneridge Electronics K-LINE Communication Stoneridge Electronics KWP2000 SERVICES Stoneridge Electronics 8.2 Litteratur VEE Pro, Advanced Programming Techniques Edition 1, Internetlänkar 22

23 9. Bilagor 23

24 Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar som används för att logga in och testa enheterna. Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan. 24

25 Bilaga 3. Testenhet från Scania. Kommunikationen mellan enheten och testutrustningen går genom K-linan. Matningsspänningen ligger på 28V. 25

26 Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten. Visar lite hur vi arbetade, hur kopplingen såg ut under arbetsgången. 26

27 Bilaga 5. Slutresultatet. Vår lösning på timingproblemet. Ingångarna är RS232, VCC på 5V, jord, 28V matningsspänning och K-lina. 27

28 Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen. 28

29 Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen. 29

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/24 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

Digitala projekt - Radiostyrd bil

Digitala projekt - Radiostyrd bil Digitala projekt - Radiostyrd bil Handledare: Bertil Lindvall Johan Lennartsson e02jle David Thomasson e02dt Magnus Lisborg e02mls Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2. Målsättning med projektet.......3

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna.

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna. OLC-812 är en protokoll-omvandlare som används mellan OLC bussen och annan styrande utrustning, ex. Crestron. Gränssnittet är RS-232 och bygger på enkla ASCII-strängar som tolkas och översätts till OLC-kommandon.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna i digitalteknik kommer kortet att användas

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Om konsolporten. Beskrivning av portarna

Om konsolporten. Beskrivning av portarna Sida 1 / 7 Om konsolporten I detta dokument ges en kort sammanfattande beskrivning om vad och hur konsolportarna fungerar i nya Sun SPARC servrar. Exempel på servrar med den möjligheten är Sun Fire V240,

Läs mer

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge.

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge. I n kan du ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till skrivaren via en seriell port (Standardseriell eller Seriellt tillval

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Introduktion till E-block och Flowcode

Introduktion till E-block och Flowcode Introduktion till E-block och Flowcode Vad är E-blocks? E-blocks är små kretskort som innehåller block av elektronik som man vanligtvis kan hitta elektroniska eller inbyggda system Det finns över 50 olika

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! PLC8D:1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Data Logging, HMI Tools File Transfer Elementär datakommunikation Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning Vad är kommunikation? Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi använder det för att benämna till exempel ett samtal eller att vi själv förflyttar oss med till exempel tåg eller buss. Kommunikation kommer

Läs mer

Formula Blue. Digitala Projekt 8p. Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04

Formula Blue. Digitala Projekt 8p. Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04 Formula Blue Digitala Projekt 8p Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04 Abstract The purpose with this project was to get some understanding how Bluetooth works and how to use it in practical applications. A

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C Namn: Laborationen godkänd: Tekniska gränssnitt 7,5 p Vt 2014 Laboration 5 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Temperaturmätning med analog givare. Syftet med laborationen är att studera analog

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Instruktion för hantering av Scoreboard

Instruktion för hantering av Scoreboard 2012-06-25 MANUAL SCOREBOARD ALGE TYP 1 RB Utskottet Instruktion för hantering av Scoreboard Innehållsförteckning HÅRDVARA... 1 Fastsättning... 1 Ihopkoppling... 2 MJUKVARA... 2 1. Manual... 2 4. Program...

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Instruktion för hantering av Scoreboard

Instruktion för hantering av Scoreboard 2013-01-23 MANUAL SCOREBOARD ALGE TYP 1 RB Utskottet Instruktion för hantering av Scoreboard Innehållsförteckning HÅRDVARA... 1 Fastsättning... 1 Ihopkoppling... 2 MJUKVARA... 2 1. Manual... 2 4. Program...

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

WAGO KNX komma igång guide

WAGO KNX komma igång guide WAGO KNX komma igång guide 2013-05-28 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 Denna guide visar hur du använder ett KNX gränssnitt med din WAGO PLC. Det är en kort

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar.

Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar. ATMega16 Laborationer av Kjell 2 Rev:5 Datum: 29.09.2010 Page 1 of 7 Laboration 4: Knappstuds Drivrutiner för att eliminera störningar. Inledning: Laborationskortet EasyAVR6 har bland annat tryckknappar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Daniel Leonardsson dale0010@student.umu.se Kajsa Persson kape0038@student.umu.se I samarbete med Svensk Maskinprovning,

Läs mer

INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK

INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK 2008-02-04 Sid 1/19 Kursinnehåll Syfte Genomgång av funktionalitet hos - Hårdvara - Mjukvara Genomgång av handhavandeinstruktioner Tips och råd vid programmering

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT

Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT Laborationsansvariga: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-05-14 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att introducera interrupt och watchdog

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Komma igång med E-Line RIO

Komma igång med E-Line RIO Supportdokument Komma igång med E-Line RIO Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Systen setup...

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Agenda Snabb introduktion till hur man aktiverar mentometerfrågor i PowerPoint Menyerna i mentometer-plugin:en Prova på själv Copyright Johansson Consulting, 2008.

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS)

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS) LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART Version: 1.0 2013 (OS) Namn och personnummer Godkänd 1 blank sida 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syfte................................. 5 1.2 Förberedelser............................

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer