UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/05 Adis Redzovic och Elmin Dindic Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Dag Stranneby DEVELOPMENT OF COMMUNICATION MODULE FOR LOGIN IN TIME CRITICAL SYSTEMS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Stoneridge Electronics tillverkar instrumentpaneler till lastbilar. Då man testar sina produkter, som bygger på en typ av seriell kommunikation som heter K-lina, har man problem att logga in i dom. Inloggning innehåller en sekvens höga och låga pulser som skapas av en maskinvarulösning varefter datorn tar över och kommunicerar med produkten. Problemet är att maskinvarulösningen inte genererar tillräckligt exakta pulser och att samarbetet mellan maskinvarulösningen och datorn inte är tillräckligt bra beroende på operativsystem och belastning. Vår lösning ersätter maskinvarulösningen med en processor som styr inloggningen genom direktiv den får från datorn. Lösningen klarar alla operativsystem och kan användas till alla produkter. Examensarbetet har resulterat i att inloggningen fungerar enligt krav på säkerhet, stabilitet, kostnad och tid. Summary Stoneridge Electronic manufactures instrument panels for the trucks. When they are testing their products, a type of serial communication named K-line is used, problems emerge at login. Login contains a sequence of high and low pulses that are created by a hardware solution. After the login, the computer takes over and communicates with the product. The problem is that the hardware solution doesn t generate accurate pulses depending on the operating system and the load of work. Our solution compensates the hardware solution with a processor that controls login through directives from the computer. The solution manages all operating system and can be used on all products. The result of the project is a functional login procedure in accordance with the demands regarding safety, stability, cost and time. 2

3 Förord Vi vill tacka vår handledare Sören Forsmark, Stoneridge Electronics Örebro, för hans hjälp, engagemang och goda råd under arbetets gång trots hans fullbokade schema. Vår handledare Kjell Mårdensjö och examinator Dag Stranneby, på Örebro universitet, ska ha ett tack för all stöd, tips och idéer under examensarbetet. Ett stort tack riktas även till all personal vid Stoneridge Electronics som såg till att vi trivdes på företaget. Vi har blivit vänligt bemötta och alla har välvilligt ställt upp med sin dyrbara tid. Till sist vill vi säga att detta var ett väldigt roligt och intressant uppdrag. Vi har fått tillämpa kunskapen vi har fått dom senaste fyra åren i ett praktiskt arbete och det kommer vi ha stor nytta av i framtida arbeten. Örebro maj 2005 Adis Redzovic Elmin Dindic 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Företagspresentation Stoneridge Electronics Historik Kommunikation K-lina Meddelandeformat Dataformat: Kommunikation Wake up pattern (WUP) Starta kommunikationen Starta kommunikationen positivt gensvar Agilent VEE Pro Befintliga metoder Flödesschema Krav Vår lösning Programflödet Programflödet för processorkoden Testteknik Resultat Referenser Manualer Litteratur Internetlänkar Bilagor Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan Bilaga 3. Testenhet från Scania Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten Bilaga 5. Slutresultatet Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen

5 1. Inledning I rapportens första kapitel förklaras examensarbetets bakgrund och syfte lite närmare. 1.1 Bakgrund Alla seriösa elektroniktillverkare testar sina produkter innan dessa levereras till distributörer och kunder. Testen, vars syfte är att verifiera att produkten fungerar blir ibland svår att utföra på grund av att timingen i PC: ns operativsystem inte är stabil. Problemet kommer sig av att när man använder sig av seriell kommunikation, en K-lina, så måste timingen i de initierande inloggningspulserna vara enligt de specificerade tidsgränserna som finns definierade, annars upprättas inte kommunikationen på ett korrekt sätt. Vid användandet av en normal PC så sköter operativsystemet timingen mellan olika arbetsuppgifter. Då det är denna PC-timing som används för K-lina-kommunikationen så inträffar det ofta att timingen blir felaktig och att kommunikationen inte blir av. Detta gör att proceduren för att upprätta kommunikationen måste upprepas ett ospecificerat antal gånger vilket skapar irritation hos operatörer och kostar företaget pengar i form av ökad testtid. För att komma förbi detta timingproblem så vill företaget att den kommunikationsenhet som tas fram i exjobbet har en separat mikroprocessor/mikrokontroller som sköter denna timing och som är oberoende av operativsystem. Lösningen ska vara generell på så sätt att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina. Uppgiften sträcker sig från att undersöka vad som krävs av denna kommunikationsenhet till att utveckla och ta fram en industrimässig lösning. Lösningen ska vara flexibel och kunna användas till flera nuvarande samt framtida produkter. 1.2 Syfte Syftet med exjobbet är att Stoneridge Electronics ska få ett kommunikationsgränssnitt som är generellt och flexibelt och som fungerar utan problem i samtliga aktuella produkter. Om tiden räcker till ska ett arbete om den nuvarande och framtida utvecklingen av informationsöverföring inom fordonsindustrin göras. Syftet är också att erbjuda två studenter möjligheten att slutföra sin magisterutbildning och få en inblick i ett elektronikföretags verksamhet. 5

6 2. Företagspresentation I detta kapitel ges en beskrivning över företagets organisation. Informationen kommer från Stoneridge Electronics årsrapport. 2.1 Stoneridge Electronics Stoneridge Electronics är en ledande leverantör av komponenter till lastbilar, bussar och offroad marknaden. Produkterna sträcker sig allt från telematiska system, förarinformation, färdskrivare elektroniska kontrollmoduler och förarkabin kontaktmoduler. Företaget är väletablerat i Europa och arbetar med kunder från hela världen. 2.2 Historik Stoneridge Electronics (figur 2.1) startade i samband att Berifors AB grundades år Volvo lastbilar var huvudkunden. Organisationen bestod av en liten teknikavdelning samt försäljningskontor i Kista och en tillverkningsfabrik i Örebro. Omsättningen låg på cirka 10 miljoner SEK. Berifors hade begränsad kunskap beträffande exportmarknaden och inte tillräckligt med teknisk expertis för att tillverka mera komplexa elektroniska moduler således formerades en strategisk allians med Japanska Kansei. Stoneridge bryter sig loss från Berifors 1992 då företaget börjar tillverka instrument till Mercedes-Benz tunga lastbilar. Detta var den första elektroniska, CAN-baserade, instrumentutvecklingen i Europa och första gången Mercedes anlitar en icke Tysk leverantör för en teknikprodukt. Detta projekt öppnade vägen för tillväxt i lastbilsindustri i övriga Europa. Omsättningen låg då på cirka 500 miljoner SEK. Figur 2.1 Stoneridge Electronics 6

7 Figur 2.2 Stoneridge Electronics spridning i Europa Lastbilsindustrin minskade med 20 %, SEK/USD valutan gick från 7,50 till 11 samt en stor miss i tillverkningen gjorde så att företaget tappade mycket av sitt goda rykte hos kunderna och alla faktorer ihop gjorde så att företaget hade en väldigt tuff tid fram till Stoneridge Electronics AB (figur 2.2) består nu av produktutveckling och försäljning i Bromma och två tillverkningsfabriker i Örebro och Tallinn Estland. På figuren ovan ser man företagsspridningen över Europa. Dom största kunderna är Volvo, Scania, Man och Daimler Chrysler. 7

8 3. Kommunikation 3.1 K-lina K-lina är en kommunikationsbuss som förbinder ett instrument till en eller flera testenheter. Instrumenten är normalt master på K-linabussen där man har möjligheten att ansluta upp till åtta testenheter. K-lina Manager (KLMAN) är programvaran som ansvarar för K-lina bussen inne i instrumenten Meddelandeformat Ett meddelande ska bestå av Header, Data och Checksum, se tabell 3.1 och Dataformat: bit per sekund överföringshastighet 1 startbit, låg 8 databits, LSB först Ingen paritet 1 stoppbit, hög Header Data Checksum Fmt TA SA SI Data CS Tabell 3.1 Meddelandeformat Fält Längd Beskrivning (bytes) Fmt 1 Format on byte TA 1 Target adress (adressen dit den ska) SA 1 Source address (adressen till källan) SI 1 Service Identification Data 1-63 Data (information) CS 1 Checksum (checksumma) Tabell 3.2 Beskrivning av meddelandeformat Kommunikation För att starta kommunikation med en slav måste mastern ta initiativet till att sända data. Därefter kan mastern begära ytterligare kommunikationsutbyte med slav. 8

9 Efter att master har tagit emot begärd information måste dataöverföringen stängas. Dataöverföringen mellan en master och en slav ser ut som följande, se figur 3.3 Kommunikation initierad Wake up pattern (WUP) från master till slav Starta kommunikation begärd från master till slav Positivt gensvar från slav till master Utbyte av information Information begärd från master till slav Information svar från slav till master Information begärd från master till slav Stänga av kommunikationen Stoppa kommunikation begärd från master till slav Stoppa kommunikation positivt svar från slav till master Master WUP Start communication request Slave Start communication positive response Application request Application response Application request Application response Stop communication request Stop communication positive response Time Figur 3.3 Exempel på kommunikationssektion 9

10 After initialisation Initialisation >60 ms WUP 50 ms <355 ms Request answer Service request 25 ms Start communication response Start communication request Figur 3.4 Regler för korrekt inloggningsprocedur Wake up pattern (WUP) Innan en master kan skicka WUP så måste K-linan gå på tomgång i 5 ms, se figur 3.4. För att utfärda wake up pattern måste master sätta K-linan låg i 25 ms och sedan hög i 25 ms Starta kommunikationen Efter att wake up pattern (WUP) är skickad så ska master anhålla om att starta kommunikationen med en slav Starta kommunikationen positivt gensvar Efter att ha tagit emot begäran skall slav svara inom 355 ms. 3.2 Agilent VEE Pro Agilent VEE Pro är en kraftfull, produktivt och lätt använd grafisk programmeringsmiljö designad för att spara tid vid utveckling av testprogram. För att skapa ett program så väljer man grafiska objekt från menyn och kopplar samman dom med trådar. Den kommunicerar med mätinstrumenten genom GPIB, LAN, USB, RS232, VXI och andra vanliga protokoll. 10

11 4. Befintliga metoder I detta kapitel ges en beskrivning om hur den nuvarande program- och maskinvarulösningen ser ut. Detta kapitel ligger som grund för arbetet och beskriver utgångsläget. Här beskrivs problemen och kraven företaget ställer. 4.1 Flödesschema DTR och DSR är två signaler som finns i datorns seriella port och dom användes i befintliga lösningen för att skapa WUP-signalen. Då man startar login så triggas DTR Låg, se figur 4.1. Triggsignalen går till timerkretsen vars pulstid bestäms av RC-nätet, se figur 4.2. Det är här man får den första begränsningen. RC-nätet består av två maskinvarukomponenter vilket innebär att man måste ha en unik lösning varje gång man vill ändra WUP-tiden det vill säga till varje ny produkt. DTR Hög signalen går hög och återställer DTR till nästa inloggning. DSR signalen går hög då WUP är skapad och triggar Break. Starta login 4 Fail Exit User Object DTR Låg DTR Hög DSR Låg Break Fail Operativsystem Parametrar OK Exit User Object Figur 4.1 Flödesschema på befintliga lösningen 11

12 Nästa steg är ett försök att förbättra inloggningen genom att man har laborerat sig fram till olika tidsfördröjningar som uppstår i olika operativsystem. Detta är ytterligare en begränsning för systemet då alla datorer där man testar sina produkter måste ha samma operativsystem eller så måste man programmera om VEE-koden. Den första parametern skickas. Svar tas emot men bearbetas ej. Om inget svar kommer så får man en sekunds fördröjning på grund av timeout. Andra parametern skickas. Om inget svar kommer så får man ytterligare en sekunds fördröjning och ett nytt inloggningsförsök startar. Detta innebär att för varje loop så får man två sekunders fördröjning. Snittet ligger på tre försök per lyckad inloggning. Efter fyra misslyckade försök så avbryter programmet inloggningen. Om svar fås så jämförs det med förprogrammerade. Om det är korrekt så hoppar man ut ur programmet genom Exit User Object. Figur 4.2 visar maskinvarulösningen, se även bilaga 1. Första kopplingen består av två delar. Den första delen är kopplingen mellan PC och kretsen i figuren 4.2. I den andra delen ändrar man spänningsnivån från 5V till den spänningen som matas in på POW28. Max232CPE kopplas ihop med PC:n, k-lina är in och utgången till testenheten och POW28 är matningsspänningen. WUP Figur 4.2 Kretsschema på befintliga lösningen med spänningsförstärkaren 12

13 TRIGGER TRIGGER WUP Figur 4.3 Kretsschema på befintliga lösningen med timerkretsen Figur 4.3 visar kretsen där WUP-signalen skapas. Triggern reagerar på låg flank i DTR. Timerkretsen skapar pulsen med förbestämd tid med hjälp av RC-nätet, komponenterna R113, R112 och C107. Fyrdubbla optokopplaren används för att galvaniskt skilja signalerna. 4.2 Krav Examensarbetet består av två delar. Den första delen är obligatorisk medan den andra skulle göras i mån av tid. Första delen var att ta fram ett förslag på lämpligt kommunikationsgränssnitt som löser problemen med timingen. Detta inkluderade maskinvara, programvara och dokumentation. Resultatet som fås fram ska vara generellt så att enheten genom konfiguration kan användas i alla produkter som använder K-lina och klarar av att ge en flexibel kommunikation utan störningar. Man ska kunna utföra följande utan att behöva programmera om enheten Hantera baudrate, default Ställa in pulslängden med 1 ms upplösning WUP Ändra loginmeddelandet 13

14 5. Vår lösning I detta kapitel beskrivs maskin-och programvaran vi använde för att lösa timingproblemet. 5.1 Programflödet Då man startar VEE-programmet (se figur 5.1) så laddas konfigurationer till processorn. Det är wuptiden, antal tecken i första inloggningsmeddelandet, baudrate och första meddelandet som sparas i processorn. Detta görs endast då strömmen slås på. KWP2000 är ett internt bibliotek som används på Stoneridge Electronics och DEADBABE är internt vanligt förekommande namn på startkoder. Konfigurationerna ska vara WRITE TEXT och kan skrivas i string, byte eller hex-format. Informationen ska skrivas inom citattecken och skiljas åt med ett kommatecken. Konfigurationen skrivs wuptiden, antal byte i första inloggningsmeddelandet, baudrate. Figur 5.1 Inställningar på konfigurationer i programmet VEE 14

15 Därefter skickas DEADBABE (se figur 5.2). Detta meddelar processorn att skapa WUPsignalen samt skicka första och det andra inloggningsmeddelandet. DEADBABE skickas på samma sätt som meddelandet ovan men endast i byte-, string- och hexformat. De två senare fungerar endast då de skickas utan EOF (End Of Line). Om meddelandet och svar från testenheten är korrekta så lämnas inloggningsfunktionen. Annars stoppas kommunikationen och processorn väntar på ny DEADBABE. Start Endast då programmet startas Öppna biblioteket KWP2000 Ladda ner wuptid, antal tecken i första meddelandet och baudrate Ladda ner första meddelandet Starta DEADBABE Väntar på ny test Första och andra meddelandet skickas OK Exit User Object Fail Stop Communication Figur 5.2 Flödesschema för lösningen med mikrostyrenhet 15

16 P re te s t T e s ts e k v e n s P o s tte s t Figur 5.3 Flödesschema för slutgiltliga programmet Nedladdning av konfigurationer kommer att skötas automatiskt då vår lösning kommer i bruk. Konfigurationerna kommer att finnas i Pretest som laddar ner dem då programmet startar. Därefter kommer man in i testsekvensen där alla tester utförs. Då testerna är klara hamnar man i Posttest där man slår av matningsspänningen och tar ut testenheten (se figur 5.3). Figur 5.4 visar den nya maskinvarulösningen. Här används inte DTR utan processorn sköter WUP-tiden samt första meddelandet. Därefter släpper den igenom all information. Kretsen består av själva kopplingen till PC, processorn och spänningsnivåomvandlare. Figur 5.4 Kretsschema inehållande mikrostyrenhet 16

17 5.2 Programflödet för processorkoden I detta kapitel beskrivs programflödet för processorkoden. Figur 5.5 beskriver programflödet. Initiering av en digitalutgång, baudrate, pinne D1, USART samt inläsning och bearbetning av strängen t sker bara då programmet startas. Om man ska ändra på wuptiden och baudrate till en annan testenhet som inte har samma parametrar måste strömmen slås av och på. Man får då ladda in den önskade wuptiden och baudraten, se figur 5.5. Initiering utav en digital utgång och en delayobjekt Programmet väntar nu på att få medelandet "DEADBABE" för att sedan skapa wupen Stänga av USART-en för att kunna använda pinne D1 som en digital utgång Baudrate sätts till bit/s default Initiering av pinne D1 till en digital utgång på processorn Initierar USART-en med den bithastighet som finns sparad i variabeln wu[1] Signalen går låg och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Initiering utav USART för att erhålla den seriella kommunikationen Initierar värdet som variabeln wu[0] innehåller till delayobjektet wuptid Signalen går hög och förblir det i det antal millisekunder som delayobjektet wuptid är initierad till Läser strängen "t", wuptiden, antal bytes och baudrate Beräknar antal tecken i strängen "t" Väntar på att få det antal tecken som wu[2] variabeln visar att det ska komma i det första loginmedelandet och sparar dom i strängen init USART-en initieras igen och första logindatat som finns lagrat i strängen init skickas till testenheten Bearbetar strängen t, gör om strängen till tal och lägger in wuptiden, antal bytes och baudrate på rätt plats i vektorn wu Multiplicerar data i wu[0] (som är wuptiden) med 1000 för att få den i millisekunder Loopen körs så länge man inte får Stop communication medelandet från VEE Figur 5.5 Programflödet 17

18 Den digitala utgången D1 är en fysisk utgång på processorn och t är strängen som skickas från datorn innehållande wuptiden, antal bytes och baudrate. Funktionen i processorn arbetar i mikrosekunder och för att heltalsvariabeln wu[0] skall fås i millisekunder så måste den multipliceras med Variabeln wu[0] ska vi ha i millisekunder då wuptiden anges i millisekunder. Programmet avslutas då man får meddelandet Stop communication från programmet VEE. 6. Testteknik I detta kapitel beskrivs hur vi testade vår lösning. För att vara säkra på vår lösning så utfördes tre olika tester. 1 Logga in i enheten och begära serienummer och artikelnummer inloggningar i enheten 3 Logga in manuellt och begära serienummer och artikelnummer varefter man loggar ur Test ett och två är långtidstest av att kommunikationen genom processorn är stabil, se bilaga 2. Test ett går ut på upprepade inloggningar i enheten och begär serienummer. Om svaret är korrekt så ska artikelnummer begäras. Testen utfördes i programmet VEE och i figurerna ovan visar resultatet av ett lyckat och ett misslyckat inloggningsförsök. Figur 6.1 visar att vi frågar efter artikelnummer och serienummer 150 gånger som sedan skrivs ut. 150 står för antal begärda serienummer, för serienummer och för artikelnummer. Det är olika serie- och artikelnummer för varje enhet, se bilaga 3. På detta sett ser man omedelbart om programmet fungerar och om svaret från testenheten är korrekt. Figur 6.2 visar en misslyckad inloggning. Vi loggar in en gång och får svaret -1 på serie och artikelnumret vilket står för inkorrekt inloggning. Test två går ut på att skapa en loop där programmet loggar in, kontrollerar om det är korrekt inloggning och loggar ut ur enheten. Denna test visar stabiliteten i inloggningssekvensen. Test tre testar samma sak som test ett. Skillnaden är att inloggningen och begäran om serieoch artikelnumret sköts manuellt. 18

19 Figur 6.1 Testutförandet med korrekt svar i VEE Figur 6.2 Testutförandet med fel svar i VEE Figur 6.3 visar hur en korrekt inloggning ser ut för den befintliga samt den nya lösningen innehållande en mikrostyrenhet. Man skickar först wuptiden som ligger på 25 ms för denna produkt. Sedan skickas första inloggningsparametern och svar tas emot. Därefter skickas den andra inloggningsparametern och svar tas emot. Efter detta kan man fritt kommunicera med testenheten. Figur 6.3 Befintliga och nya hela korrekta inloggningar 19

20 Figur 6.4 Misslyckat inloggningsförsök utan svar Om ingen information skickas under 5 sekunder så behöver man skicka meddelandet Stop communication till processorn och ny inloggning krävs om man vill fortsätta informationsutbytet. Figur 6.4 visar en misslyckad inloggning eftersom wuptiden är ändrad till 18 ms. Man ser parametrarna som skickas men inget svar fås tillbaka. 7. Resultat I detta kapitel beskrivs vårt resultat. Det framgår hur mycket tid respektive kostnader företaget sparar. Målet för företaget är att man ska ha Yield som ligger över 95 %. Som det ser ut nu så tappar man 1 % bara på inloggningen, då ett misslyckande där registreras som ett fel och varje fel kostar företaget pengar och tid. Enheten som vi testade tillhör en produkt som tillverkas i låg produktion just nu. Denna produkt tillverkas nu endast till reservdelar, se bilaga 4. Bilaga 5 visar slutresultaten, våran lösning på timingspproblemet. Mellan 15: e februari 4 maj, 2005 tillverkades 892 enheter. Av dessa 892 enheter så fanns det 7 loginfel = 885 Yield = = 99% 892 Vår lösning garanterar 100 % rätt inloggning. Varje loginförsök innebär ytterligare 2 sekunders fördröjning. I snitt krävs det 3 till 4 försök innan man loggar in i produkten. Tidsvinsten är 8 sekunder/enhet eftersom vi alltid loggar in på första försöket. 20

21 Som det ser ut nu så har företaget 50 olika produkter och strax över enheter men vi vet inte hur många av dem som använder K-lina. K-lina finns i alla produkter men man har valt att inte använda sig av den på grund av timingproblemet. Man måste dock fortfarande använda sig utav K-lina i äldre produkter som tillverkas som reservdelar. Om vi räknar på att 10% av enheterna använder K-lina, det vill säga enheter, skulle det innebära följande: Detta innebär att på ett år tjänar man in = sekunder = 178 timmar. Detta innebär att man kan testa 7100 fler enheter/år eftersom det tar ca en 90 sekunder att testa en enhet Ö Testtiderna varierar mellan 30 sekunder för en enkel enhet till 7 minuter för dom äldre produkterna. Snittiden ligger på 1,5 minuter det vill säga 90 sekunder. Företaget tjänar inte stora summor pengar på dessa reservdelar men dom är väldigt viktiga för att hålla kunden nöjd. 21

22 8. Referenser 8.1 Manualer Atmega 16 Atmel Corporation 2003 Atmel Instruction Set Atmel Corporation 2001 avr-libc Reference Manual Generated by Doxygen Efficient C Coding for AVR Atmel Corporation 2003 GCC-AVR Inline Assembler Cookbook Version Software GmbH Inbyggda system och Objektorienterad Modellering 2004 Kjell Mårdensjö INBYGGDA SYSTEM MED AVR RISC PROCESSORER 2003 Kjell Mårdensjö STK500 User Guide Atmel Corporation 2000 Stoneridge Electronics STRATEGIC BUSINESS PLAN KLMAN FUNCTION BLOCK SPECIFICATION Stoneridge Electronics K-LINE Communication Stoneridge Electronics KWP2000 SERVICES Stoneridge Electronics 8.2 Litteratur VEE Pro, Advanced Programming Techniques Edition 1, Internetlänkar 22

23 9. Bilagor 23

24 Bilaga 1. Befintliga testplattan med switchar som används för att logga in och testa enheterna. Bilaga 2. Kretsen på den befintliga testplattan. 24

25 Bilaga 3. Testenhet från Scania. Kommunikationen mellan enheten och testutrustningen går genom K-linan. Matningsspänningen ligger på 28V. 25

26 Bilaga 4. STK500, spänningsförstärkaren och testenheten. Visar lite hur vi arbetade, hur kopplingen såg ut under arbetsgången. 26

27 Bilaga 5. Slutresultatet. Vår lösning på timingproblemet. Ingångarna är RS232, VCC på 5V, jord, 28V matningsspänning och K-lina. 27

28 Bilaga 6. Befintliga maskinvarulösningen innehållande timerkretsen. 28

29 Bilaga 7. Vår maskinvarulösning innehållande en processor som sköter inloggningen. 29

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Halmstad University School of Information Science, Computer and Electrical Engineering Tomas Nordström, CC-lab TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Datum: 2012-05- 23 Tid och plats: 9:00 13:00 i

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 6 Vad händer vid uppstart SoC och Kringkretsar, PIO Programmering i Assembler Lab2 genomgång

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

EasyLog 5.7 release noteringar. April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish

EasyLog 5.7 release noteringar. April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish Sida1 VIKTIGT. Före installationen av denna nya release, backa upp alla dina loggar. Markera inte boxarna som exkluderar index, checkfil och ini-filer så att du får

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Inför laborationen "Öppna din dator"

Inför laborationen Öppna din dator Inför laborationen "Öppna din dator" Dessa förberedelser går ut på att du ska studera hårdvaran i din egen dator. Det kan du göra utan att öppna datorn och utan att någonting går sönder. Kom bara ihåg

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Agenda Snabb introduktion till hur man aktiverar mentometerfrågor i PowerPoint Menyerna i mentometer-plugin:en Prova på själv Copyright Johansson Consulting, 2008.

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide

CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 Target Settings del 1 - Starta CodeSys -Välj rätt targetfil beroende på vilken

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Laborationsansvariga: Anders Arvidsson, Björn Lundblad Utskriftsdatum: 2002-10-31 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att öva användningen

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS PICBASIC PRO - Installation från CD-SKIVA Sätt i CD-skivan, Installationen startar automatiskt. Om den inte gör

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR 2 Projekt mikrobasic PRO for AVR organiserar applikationer som projekt vilka består av en enda projektfil (med filändelsen.mbpav) och en eller flera

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV

Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV Introduktionen beskriver grunderna för att använda programvaran Xilinx ISE WebPack 6.2.03 tillsammans med en CPLD (Complex Programmable Logic

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

Registrering av Garantikort och Reklamationer

Registrering av Garantikort och Reklamationer Registrering av Garantikort och Reklamationer Logga in på CSP, välj språket Svenska i fliken Language Här finner ni två stycken flikar: Fliken Equipments till vänster är till för garantikortsregistrering,

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer