FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0246

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0246"

Transkript

1 (18) SKYLT MED STRECKKOD 3 AV 9 (KOD 39) Identitets-, underhålls- och ändringsmärkning. I denna utgåva har två skyltar tillkommit speciellt framtagna för lösa lastbärare. 1 OMFATTNING Grupp M76 Denna standard omfattar skyltar av metall, polyester, polyvinylklorid (PVC) och andra material som är lämpliga som bärare av streckkod. Skylt kan vara ämnad att limmas, vara självhäftande eller kräva mekanisk fastsättning såsom nitning eller skruvning. Skylt kan även hängas vid/på materiel. 2 ÄNDAMÅL Standarden avser streckkoden, kod tre av nio (39), dess informationsinnehåll och exempel på placering på olika typer av skyltar. De yttermått, som anges för olika skyltar, är ej tvingande, utan skyltar kan variera relativt fritt i storlek med hänsyn till utrymme, läsbarhet av klartext, tidigare skyltutseende (t ex för ammunition), m m. Skylt med streckkod avses som märkning av nyleverans, ersättning av befintlig märkning, komplettering av befintlig märkning och annan märkning. Behov av märkning i speciella tillämpningar hindras inte av denna standard. Märkning av exempelvis kretskort där utrymmen är begränsade kan medföra behov av tätare kod, speciella skyltar med s k pekare (se Handbok ADF) och anpassad läsutrustning. Skylten är den viktigaste länken vid användning av system för automatisk datafångst. 3 REFERENSER ANSI X3.182 Bar code print quality Guideline. BSI - BS 4781 Pressure sensitive adhesive plastics labels for permanent use. MIL-PRF Labels, pressure sensitive adhesive, for bar codes and other markings. FSD A4702:116 Äganderättsmärke. EN 800 Bar coding Symbology specifications Code DEFINITIONER Skylt samlingsnamn för informationsbäraren oavsett om materialet är aluminium, polyester, PVC, papper etc och oavsett storlek på informationbäraren. Synonymt används begreppet etikett! Skylttext text med uppgifter om den materiel eller enhet som skylten skall fastsättas på. Ledtext text som anger innebörd och placering av skylttext. Tekniska upplysningar: FMV: KC Skydd Standard, STOCKHOLM

2 (18) 5 UTFÖRANDE Färgsättning Svarta bokstäver, siffror, linjer, äganderättsmärkning, streckkoder mot vit eller aluminiumfärgad botten. För t ex ammunition kan även kombinationen ljusgult/mörkgrönt användas. Dessa skyltar skall dock verifieras före användning. 5.1 Streckkod Symbologistandard Europeisk standard; EN 800, Bar coding - Symbology specifications Code 39. Svensk standard; SS-EN 800, Datarepresentation - Streckkod - Symbolbeskrivning för Kod 39. Standard för utskriftskvalitet ANSI (American National Standard for Information Systems)/X3.182 Bar code print quality Guideline. Avsteg från ovanstående standarder: Bredd på smalt streck (X- mått): X = 0,125 mm endast när utrymmet är begränsat och krav på mindre skyltar finns. Standardens minsta, tillåtna mått är 0,18 mm. Förhållandet mellan brett/smalt streck (N): Förhållandet tillåts varera mellan 1:2 till 1:3. Som regel skall största möjliga förhållande eftersträvas. Vid små skyltar kan det mindre förhållandet användas för att undvika X- måttet 0,125 mm. Bindestreck och kontrollsiffra utelämnas i F/M-nr. Dataidentifierare: F/M-nr skall i kodad form ha dataidentifierare P. Denna skall ej förekomma i klartext (om dataidentifierare, se bilaga 1 till denna standard). Exempel på Fbet i kodad form: * P M * Exempel på Fbet i klartext: M Dataidentifierare: Serienr (Indnr) skall i kodad form ha dataidentifierare S. Denna skall ej förekomma i klartext. Exempel på serienr i kodad form: * S 2 1 * Exempel på serienr i klartext: 21 Sammanställning av dataidentifierare enligt bilaga 2. Utskriftskvalitet: Lägst C enligt ANSI standard enligt skalan A, B, C, D, F (failure)

3 (18) 5.2 Skylt Äganderättsmärke Enligt FSD A4702:116. Förrådsbeteckning (FBET) skall alltid ingå i identitetsmärkning, skall alltid förekomma i både klartext och i kodad form. Klartext förses med bindestreck och vid behov kontrollsiffra. Individnummer (IND) skall alltid förekomma på materiel med individnummer i såväl klartext som i kodad form. Partinummer förekommer främst för ammunition, drivmedel, livsmedel och batterier men även för viss intendenturmateriel i form av tillverkningsdata. Antal kan förekomma på förpackningar med intendenturmateriel Förrådsbenämning (FBEN), ursprungsbeteckning (UBET), materieltillhörighet (TILLH), underhållsmärkning (UHMÄRK) och ändringsmärkning ingår i den omfattning materieltjänsten det kräver, skall endast förekomma i klartext. Enhet ingående i sammanbyggd enhet kan få två identitetsmärkningar: en för enheten som sådan och en för den sammanbyggda enheten. Den senare märkningen skall då förses med kontrasterande svart ram med linjer 0,5-1,0 mm breda. Den ursprungliga skyltbildens storlek bör behållas (se figur 1). Textstil Arial MT, Helvetica eller liknande, fet stil och versaler. Figur 1. Exempel på skylt med hål och kontrasterande svart ram.

4 (18) Skylt med streckkod för märkning av nyleverans eller som ersättning av befintlig märkning. Exempel på mått i millimeter (bredd x höjd) Typ 221 för identitets-, underhålls- och ändringsmärkning. b a c d e f g h i j k l m R ,9 4 6, ,5 6 11, b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd märke (mm) (mm) smalt N (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1 Anmärkning: Skylttext i fältet TILLH skall ha samma höjd som ledtexten.

5 (18) Typ 222 för identitets- och ändringsmärkning. b a c d e f g h i j k l R ,9 4 6, ,5 6 11, b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd N märke (mm) (mm) smalt (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1 Anmärkning: Skylttext i fältet TILLH skall ha samma höjd som ledtexten.

6 (18) Typ 223 för identitetsmärkning. b a c d e f g h i j k R ,9 4 6, ,5 6 11, b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd N märke (mm) (mm) smalt (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1 Anmärkning: Skylttext i fältet TILLH skall ha samma höjd som ledtexten.

7 (18) Typ 224 för identitetsmärkning. b a c d e f g h i j R ,9 4 6, ,5 6 11, b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd N märke (mm) (mm) smalt (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2;5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2;5:1 Anmärkning: Skylttext i fältet TILLH skall ha samma höjd som ledtexten. Typ 225 för identitetsmärkning. b a c d e f g h i R ,9 6, b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd N märke (mm) (mm) smalt (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0:1 Anmärkning: Skylttext i fältet TILLH skall ha samma höjd som ledtexten.

8 (18) Typ 226 för identitetsmärkning. b a c d e f g h R , , b a Äganderätts- Ledtext höjd Skylttext höjd X (bredd N märke (mm) (mm) smalt (brett: smalt storlek nr. streck mm) streck) ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1

9 (18) Typ 227a och 227b för identitetsmärkning och uppföljning av återkommande kontroller. Märkskylten är framtagen för att användas på lösa lastbärare. Till lösa lastbärare hör rullflak, växelflak, container, liftdumper samt snabblåsramar/flak. Materiel med M-kod M558* förses med denna skylt. bredd Ledtext Typ höjd (mm) höjd (mm) Skylttext höjd (mm) 227a ,5±0,1 5,0±0,5 227b ,5±0,1 5,0±0,5

10 (18) Skylt med streckkod för komplettering av befintlig märkning där äganderättsmärkning finns och för annan märkning. Exempel på mått i millimeter (bredd x höjd). Typ 321. Ledtext Skylttext X (bredd N (brett: smalt b a c d R höjd (mm) höjd (mm) smalt streck mm) streck) , ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: , ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1 Anmärkning: Staplade streckkoder avskiljs med streck. Typ 322a och 322b. b (beror på antal tecken, IND) Ledtext Skylttext X (bredd N (brett: smalt b a c d e R höjd (mm) höjd (mm) smalt streck mm) streck) , ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0: , ,5±0,1 4,5±0,5 0,375 2,0:1-2,5: ,2±0,1 5,0±0,5 0,5 2,0:1-2,5:1

11 (18) Typ 323. b (beror på antal tecken, IND) Ledtext Skylttext X (bredd N (brett: smalt a b c d e R höjd (mm) höjd (mm) smalt streck mm) streck) , ,5±0,1 3,0±0,2 0,25 2,0:1-2,5:1

12 (18) 6 VAL AV SKYLTMATERIAL Det finns många typer av material och häftämnen att tillgå. Det finns ännu fler möjligheter att kombinera dessa för att på ett optimalt sätt uppfylla olika krav. Genom att följa nedanstående urvalsmetod erhålls en kravspecifikation som tjänar som underlag för tillverkaren att välja lämpligt material och häftämne. Tillverkare skall garantera att kraven i någon av nedanstående standarder uppfylls. Arbetsgången är: 1) Svara på frågorna i avsnitt 9 Kvalitetsorientering. Se vilken av grupperna A, B, C, D eller E som stämmer bäst med kraven. 2) Nästa steg är att se inom vilken delgrupp kraven ligger. Delgrupperna är A, B1, B2 C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2. Anmärkning: Matrisskrivare måste vara av hög kvalitet för att erhålla tillfredställande utskriftskvalitet (A-C) på streckkod. Standarder för skyltmaterial Underwriters Laboratories Inc. UL 969, Standard for marking and labeling systems. Canadian Standards CAN/CSA-C22.2 No.0.15, Adhesive Labels - Requirements for Safety of Electrical Products. British Standard Specification for Pressure-sensitive adhesive plastics labels for permanent use. BS 4781 MIL-PRF-61002, Labels, pressure sensitive adhesive, for bar codes and other markings. 7 VAL AV TILLVERKARE Vid val av skyltmaterial tillhörandes grupp A, B1, B2,C1, C2 eller C3, bör en av FMV anvisad tillverkare anlitas (se nedan, avsnitt 8). Vid val av skyltmaterial tillhörande övriga grupper kan antingen en av FMV anvisad eller en valfri tillverkare anlitas. 8 ADF/SKRIV Försvarsmakten har beställt ett särskilt skrivprogram, ADF/SKRIV, för framställning av skyltar av härdigt plastmaterial. Programmet framställer, förutom skyltar enligt denna standard, skyltar och etiketter med kod 39 för olika märkning av intendenturförpackningar, hyllkanter m m. Programmet kan beställas via Försvarsmaktens Underhållscentrum, Karlstad. Exempel på format enligt bilaga 2.

13 (18) 9 KVALITETSORIENTERING Skall skylten tåla temperaturer under -50 C och över +150 C? Ja Grupp A Nej Erfordras mycket god hållbarhet mot väder, UV-ljus värme, nötning, kemikalier, kyla mm? Ja, värsta tänkbara miljö Ja Ska skylten ej gå att flytta (s. k. petsäker) utan att de märks, så kallad säkerhetsmärkning? Ja, det är ett krav Nej, det är ej nödvändigt Grupp B1, B2 Grupp C1, C2, C3 Grupp A: Grupp B1: Grupp B2: Grupp C1: Grupp C2: Grupp C3: Kraven på hållbarhet och fina linjer/tecken mycket stora. Denna skylt är tillverkad av aluminium med fotografiskt framställt tryck. Klarar exceptionellt krävande miljöer. Underlaget bör vara plant och jämnt. Passar både plana, böjda, strukturerade underlag. Även s k "feta" plastytor med låg ytenergi (t ex polyeten, polypropen, polystyren). Lämplig för termotransferskrivare. Passar både plana, böjda, strukturerade underlag. Även feta plastytor med låg ytenergi går bra. Det är möjligt att kryssmärka på skylten. Lämplig för matrisskrivare. Passar endast plana, jämna eller lätt krökta ytor. Även feta plastytor med låg ytenergi går bra. Lämplig för termotransferskrivare. Passar endast plana, jämna eller lätt krökta ytor. Även feta plastytor med låg ytenergi går bra. Det är möjligt att kryssmärka på skylten. Lämpligt för matrisskrivare. Passar endast plana, jämna eller lätt krökta ytor. Lämpligt för termotransferskrivare. Anm: Vid val av skrivare bör matrisskrivare undvikas. Termotransferskrivare ger generellt bättre kvalitet.

14 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 1 TILL FSD (18) Dataidentifierare 1 Bakgrund Dataidentifierare utgörs av ett alfa- eller alfanumeriskt prefix för att ange typ av kodad data och fungerar så att olika typer av data automatiskt läggs i rätta fält eller i rätt ordning i en transaktion och ges rätt transaktionsidentitet. Dataidentifieraren skalas av och går ej in i databasen. Användning av dataidentifierare har hittills reglerats genom en interimsstandard, FUH A23:32635/93. Denna interimsstandard upphävs med denna försvarsstandard. 2. Dataidentifierare Ett personnummer i kod 39 kodas: Starttecken *, dataidentifierare (4H), personnummer (10 siffror, utan streck) och stopptecken *, d v s *4H *. I klartext undertrycks dataidentifieraren och streck kan tillföras, således: Se även sid 2 i standarden. Dataidentifierare Beskrivning Engelsk text (I förek. fall) B Typ av behållare/container (internt angiven eller ömsesidig definierad) Container Type (internally assigned or mutually defined) 1B Returbehållare (cylindrisk metallbehållare, rack, korg, /kabel/rulle, behållare för enhetslast) 2B Gasbehållare 3B Standardiserade utrustningar för frakttransporter D ÅÅMMDD (ex , ) 1D ÅÅMM (ex 9908) 12D ÅÅÅÅMMDD (ex , ) Motor Freight Transport Equipment Identification Code assigned by the manufacturer in conformance with ISO standards H 1H 3H 4H Reserverad Anställningsnummer Registreringsnummer (motsv) för icke anställd (t ex konsulter, servicepersonal, försäljare, m fl) Personnummer

15 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 1 TILL FSD (18) I (Ivar) 4I 5I K 1K 5K 8K 10K 11K Registreringsnummer för fordon Civila registreringsnummer Militära registreringsnummer Inköpsordernummer Beordringsnummer, ordernummer för kundorder och omfördelning mellan RESMAT-förråd Leveransföljesedelsnummer. Följesedelsnummer skapat av Resmat och bif beställning till extern lev Kontraktnummer Fakturanummer Följesedelsnummer L Förrådsnummer 2L Leveransadress Ship to 3L Avsändaradress Ship from 4L 6L 20L 21L 22L Ursprungsland (följt av landskod) Transportlinje Inläggningsplats (Fys plats inom C-förråd Resmat) LNIVÅ1 Lokaliseringsnivå1 (Lift) Plockområde (inom C-förråd Resmat) LNIVÅ2 Lokaliseringsnivå1 (Lift) Facknummer (fack, hylla eller pallplats) LNIVÅ3 Lokaliseringsnivå1 (Lift) P 1P 11P 12P Q 1Q 2Q 9Q 11Q Förrådsbeteckning Tillverkares artikelnummer Förrådsbenämning Dokumentidentifierade (plocklista, ritning, m m) Kvantitet (endast en kvantitet/transaktion) Längd Vikt Vikt för en enstaka artikel Tomvikt (för behållare, container)

16 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 1 TILL FSD (18) R 1R 2R S 3S 12S T 1T 20T 21T 30T V 9V W 1W 2W 3W 4W Y - 999Y 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y Z Diverse (reserverad) Retur (från leverantör) Retur (från kund) Individnummer på artikel (serienummer) Unikt förpackningsnummer från leverantör/partinummer Dokumentnummer Spårbarhetsmärkning (reserverad) Batch-nummer (kolli av enheter) Beställningsnummer (ID f best till externa lev) Inleveransnummer (ID f lev från externa lev) Pallnummer (pall av kollin) Leverantörsnr (ID satt av Resmat) Kundkod Arbetsordernummer Sekventiella nummer i en arbetsorder Operationskod Statuskod Arbetsordernr + Statuskod + radnr i formulär (PUF) Kodserie i slutna system (att användas fritt och exklusivt inom t ex försvaret) Aktivitet/Planeringselement (PEL) Organisation (Kostnadsställe, ORG) Konto till Konto från AnvändarID (signatur) Ekonomi Tilläggsinformation/Statistik Storlek Utgåva Fritext Konteringsprofil (samlingsbegrepp för ett antal överordnade uppgifter) Koder att använda ömsesidigt definierade mellan kund och leverantör Z-serien används ej tills vidare.

17 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 2 TILL FSD (18) ADF/SKRIV, exempel på övrig märkning med kod 39 inom försvarsmakten 1. Bakgrund För att i möjligaste mån standardisera tillverkning av skyltar och etiketter inom försvarsmakten, har en särskild programvara, ADF/SKRIV, utvecklats. Programmet innehåller, förutom formaten samt 321 och 322 enligt denna standard, även varianter av skyltar/etiketter enligt standarder för kod 39 och dataidentifierare. Databas laddas med hänsyn till behov såsom text- eller dbase- filer från värdsystemen LIFT och DELTA. 2. Märkning av intendenturartiklar På förpackningar med beklädnadsartiklar märks, förutom förrådsbeteckning, även antal, storlek och beställningsnummer med streckkod. Formatet på nedanstående skylt är 200x100 mm. Klartext tillkommer inom markeringarna < >. Märkning av förpackning

18 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 2 TILL FSD (18) 3. Exempel på övriga skyltar/etiketter Klartext tillkommer inom markeringarna < >. Märkning av partibunden materiel, t ex ammunition Märkning av hyllkant Märkning av eldhandvapen och/eller små artiklar där individnummer framgår. Storlek: 43x16 mm. I programmet ADF/SKRIV finns förval av format och utförande. Formaten varierar, beroende på typ av skylt och informationsinnehåll. Exempel på yttermått, bredd x höjd i mm: 101x152, 101x34, 50x18, 63x38/19, 70x27, 89x23.

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast?

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Säkerhet i livsmedelskedjan Innovation och hållbarhet Textruta 1 (sida 3/32) Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer