unite for children ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unite for children ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 unite for children ÅRSBERÄTTELSE

2 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro 11,0 milj. euro Innehåll Generalsekreterarens översikt 3 Unicef i korthet 4 Unicefs struktur 5 Millenniemålen och unicefs prioriteter 5 Finansieringen av unicefs program 6 Finlands unicefs egna program 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Medelanskaffning 10 Insamlingsverksamhet 11 Produktförsäljning 11 Företagssamarbete 11 Övriga inkomstkällor 12 Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa 12 Informationsverksamhet 15 Administration 15 Framtidsutsikter 18 Resultat 19 Balansräkning 21 Bokslutets bilagor 22 Revisionsberättelse 24 Nyckeltal 25 Illustrationer 26 Utvecklingstal 26 Unicefs internationella styrelse Frivilliga 27 Lokalgrupper och ordförande 27 Frivilliga på byrån 27 2 Global Movement Finland (GMF) Global Movement Finland är en stödgrupp som representerar samhällslivets olika sektorer och består främst av påverkare från företagsvärlden. gruppen grundades år 2000 i samband med Global Movement for Children -kampanjen som en förberedelse till FN:s generalförsamlings specialsession om barn (2002). Gruppen stödde först Utbilda världens flickor -kampanjen under åren och har sedan år 2006 stött den globala Barnen och AIDS -kampanjen. Gruppen har samlats fyra (4) gånger. Sammansättning Andersson Robert, Nokia Oyj, vice verkställande direktör Arajärvi Pentti, doktor Holkeri Harri, statsråd Honkala Matti, bergsråd (pj) Kalpala Asmo, Tapiola-ryhmä, verkställande direktör Lappalainen Timo, Orion Oyj, verkställande direktör Niemi Hannele, Helsingin yliopisto, vice rektor Nurminen Juha, John Nurminen Oy, styrelseordförande Packalén Matti, diplomingenjör Selänniemi Tom, Oy Aurinkomatkat-Suntours Ltd, vice verkställande direktör Stenius Marianne, Svenska Handelshögskolan, rektor Thors Astrid, ministeri, riksdagsledamot Tuomas Kerttu, Kone Oyj, personalchef Vainio Kari, Senior Advisor Goodwill ambassadörer Föreningen har haft Goodwill ambassadörer redan i 20 år. Företrädare för olika konstområden kan bli kallade till ambassadörer, främst uppträdande konstnärer som med sina framträdanden stöder UNICEFs arbete för världens barn. Ahvo Eija, skådespelare, sångare Haavisto Susanna, skådespelare, sångare Hanski Anna, sångare Kalaoja Katri Helena, sångare Kaunisto Rainer, dockkonstnär skådespelare Laukkanen Juha, dockskådespelare Linnankivi Jyrki, musiker Nuotio Eppu, skådespelare, författare Rantala Iiro, musiker Rejström Micke, skådespelare, jonglör Smith Axl, programledare, musiker Uotinen Jorma, danskonstnär Vilpas Eija, skådespelare

3 Årsberättelse Generalsekreterarens översikt År 2009 firade vi Barnkonventionens 20-års jubileum, vilket lyfte fram barnens rättigheter i stor skala överallt i världen. I hemlandet var vi en av jubileumsårets mest centrala aktörer och vi samarbetade på många olika plan med myndigheter, organisationer och föreningar. Barnens rättigheter var också ett av de mest synliga temata i medierna under slutet av året. Vår medelanskaffning hölls på samma nivå som under år 2008, trots att vi förutsåg en nedgång p g a den ekonomiska stagnationen. Största delen av nettointäkterna, som var 11 miljoner euro, kanaliserades till UNICEFs barnfond för att finansiera långsiktiga program. År 2009 avvek från de föregående åren i och med att det inte skedde någon plötslig storkatastrof under året. Antalet månadsgivare ökade stabilt och steg till Detta gåvoalternativ genererade 47 % av de totala intäkterna. Engångsgåvorna till barnfonden och till våra egna program hölls på samma nivå som året innan. De ekonomiska intäkterna från skolkampanjen minskade, precis som produktförsäljningen till företag. Positivt var att det övriga samarbetet med företagen blev mera omfattande vilket ledde till att intäkterna klart ökade. UNICEFs lokalgrupper ordnade traditionsenligt två riksomfattande huvudevenemang, Törstdagen på våren och julförsäljningen i november-december. Dessutom deltog grupperna på de största orterna i förverkligandet av Ole hetken äiti -kampanjen som fick mycket publicitet. Raseborg tog modigt emot UNICEFpartnerskapet under sitt födelseår och med hjälp av de mångsidiga programmen blev UNICEFs arbete kändare och medelanskaffningen främjades. Partnerskapsårets ekonomiska resultat var rekordstort i förhållande till stadens befolkningsmängd. Det var en besvikelse att resultatet för organisationernas och Rundradions gemensamma medelanskaffningskampanj via Stiftelsen Ylehjälpen minskade. Bingo-spelet testades som en del av kampanjen, men det var inte populärt bland publiken. För tillfället håller vi på att förnya kampanjen som går under namnet Näsdagen. Under år 2010 förväntar vi oss att den stabila utvecklingen fortsätter. Resultatet i början av året stärker dessa förväntningar. Speciellt privatpersoner verkar känna att de har ansvar för barnen i utvecklingsländerna också under ekonomiskt svårare tider. Ett varmt tack till alla våra frivilliga, stödare och samarbetspartners samt personalen för en viktig insats till förmån för världens barn. Pentti Kotoaro generalsekreterare

4 4 Finlands UNICEF UNICEF i korthet UNICEF, världens ledande barnorganisation, har försvarat barnens rättigheter i över 60 år. Efter andra världskriget hjälpte vi barn i Europa, idag behöver barn överallt i världen oss. Vi arbetar i över 150 utvecklingsländer och i 36 industriländer. Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och det är UNICEFs uppgift att försäkra sig om att rättigheterna förverkligas. FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes vid FN:s generalförsamling Konventionen är en allmänt godkänd uppfattning om vilka rättigheter alla barn har oavsett deras hudfärg, kön, språk, religion, politiska åsikter, nationalitet, etniska eller sociala ursprung, förmögenhet, handikapp eller härkomst. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år. Konventionen är det mänskorättsdokument som flest länder i världen har godkänt. Dess innehåll är omfattande och avviker från andra mänskorättsdokument i det att den också förpliktar staterna att informera om konventionen. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar att konventionen respekteras och länderna rapporterar om barnens situation till kommittén. I Finland trädde konventionen i kraft år UNICEFs högkvarter ligger i New York. Arbetet i de 126 landskontoren koordineras av 7 regionala kontor. UNICEFs Private Fundraising and Partnership (PFP) -enhet, som finns i Geneve, koordinerar och stöder arbetet i UNICEFs nationalkommittéer. UNICEF är FN:s specialorganisation vars arbete leds av en roterande styrelse som består av representanter för ländernas regeringar. Nationalkommittéerna är befullmäktigade av UNICEF att verka i industriländerna. År 2009 fanns det 36 kommittéer. Finlands UNICEF är en registrerad förening som grundades år FINLANDS UNICEF mission FINLANDS UNICEF vision FINLANDS UNICEF VÄRDERINGAR Barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barns hälsa och skolgång måste garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas. UNICEF har förbundit sig att skydda de barn som har det sämst att hjälpa offren för extrem fattigdom, krig, naturkatastrofer och utnyttjande. UNICEF anser att barnens överlevnad, skydd och välmående är nödvändiga förutsättningar för att utveckling ska ske överallt i världen. UNICEF vill tillsammans med alla vuxna och barn skapa en värld där barnets rätt till ett värdefullt och tryggt liv förverkligas. Vårt mål är att varje barns rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd ska förverkligas. Vår verksamhet baserar sig på stödarnas och samarbetspartnernas förtroende. Vår verksamhet är öppen, målinriktad och effektiv. Vi tar modigt och passionerat itu med problem. Våra värderingar utgår från barnets behov och vi vill ge barnen en röst som alla hör.

5 Årsberättelse UNICEFs struktur Exekutiv styrelse* Stater Generaldirektör Kommittéernas gemensamma organ** Regionala kontor (7) Vice direktörer (3) Nationalkommittéer (36) n Program n Handlingssätt och praktik n Förnödenheter och logistik n Förvaltningsfunktionen n Stöd till fältet n Privat medelanskaffning och partnerskap n Myndigheter och övriga samarbetspartners n Informationsverksamhet n Nödhjälp n FN-kontakter * UNICEFs internationella styrelse, 36 stater representerade enligt rotationsprincipen. ** Organ valt av nationella kommmittéerna (Standing Group). Ordföranden har rätt att tala i exekutiva styrelsen. Millenniemålen och UNICEFs prioriteter UNICEF verkställer i utvecklingsländer landsprogram i samförstånd med regeringar samt talar för barnens rättigheter globalt. UNICEFs mål och centrala strategier för att uppnå dessa definieras av UNICEFs styrelse vart fjärde år. UNICEFs plan för åren stöder sig på FN:s millenniemål, som godkändes av FN:s Millennium-toppmöte år Målet är att: halvera den extrema fattigdomen garantera grundutbildning år alla främja jämlikhet mellan könen och stärka kvinnornas ställning minska barndödligheten förbättra gravida kvinnors hälsotillstånd kämpa mot hiv-aids, malaria och andra sjukdomar trygga en hållbar utveckling förbinda sig till globalt partnerskap UNICEF koncentrerar sina resurser på följande prioritetsområden under de kommande åren: den tidiga barndomen (hälsa, näring, vatten och sanitet, också i katastrofförhållanden) utbildning och jämlikhet (skolberedskap, byggnader, att förhindra att barnen avbryter studierna, vilket gäller speciellt flickor, utbildningens kvalitet) hiv-aids och barn (att förhindra nya smittor, att förhindra smittoöverföring från mamma till barn, vård av mammor och barn) barnskydd (att förhindra våld och utnyttjande, konfliktsituationer) barnens rättigheter (förespråkare för barnets rättigheter).

6 6 Finlands UNICEF Finansieringen av UNICEFs program Överföringar till huvudorganisationen sammanlagt 11 milj. euro 2 1. UNICEFs Barnfond 75 % 2. Tematiska program 14 % 3. Finlands UNICEFs egna program 7 % 4. Nödhjälp 4 % UNICEFs verksamhet baserar sig på frivilliga gåvor från regeringar, internationella organisationer, mellanstatliga organisationer samt privatpersoner och företag. UNICEFs nationalkommittéer samlar in en tredjedel av UNICEFs inkomster. År 2009 stödde Finlands utrikesministerium UNICEFs verksamhet med 23,6 miljoner euro. Finlands UNICEFs nettointäkter för UNICEFs utvecklingsprogram var 11,0 miljoner euro. Tre fjärdedelar av summan kanaliserades till Barnfonden som finansierar UNICEFs långsiktiga utvecklingsprogram, landsprogrammen, som utformas enligt vart lands specifika behov. Uppföljningen av dessa sker på basen av den årliga State of the World s Children -rapporten. Den resterande fjärdedelen av de insamlade medlen kanaliseras till Finlands UNICEFs egna öronmärkta program, internationella temaprogram och nödhjälp. Finlands UNICEF tar i sina egna program ansvar för en viss avgränsad del av UNICEFs omfattande landsprogram för en bestämd tid med en överenskommen budget. Med hjälp av detaljerade rapporter och evalueringsbesök följer Finlands UNICEF med hur programmet framskrider och målen uppnås. Finlands UNICEF strävar efter att välja sina egna program så att de är förenliga med både UNICEFs principer gällande program och finansiering samt med föreningens egna behov för medelanskaffningen, informationsverksamheten och påverkansarbetet. Vi kanaliserar vårt stöd till UNICEFs huvudprogramområden: tryggandet av den tidiga barndomen, utbildningen, barnskyddet, arbetet mot hiv-aids samt till de länder där hjälpbehovet är störst. Geografiskt ligger de huvudsakliga målen i Afrika och Asien, men vi stöder även program i Syd-Amerika samt program i Ryssland som en del av vårt närområdessamarbete. För att försäkra oss om programmens hållbarhet och för att fungera i enlighet med UNICEFs programcykel, understöder vi de valda programmen i minst tre år. På Törstdagen ordnade eleverna i freinetskolan i Raumo ett insamlingståg på stan. 6

7 Årsberättelse En femårig pojke som bor i sydöstra Kenya. Han och hans mamma har AIDS. De får stöd av UNICEF. Finlands UNICEFs egna program 2009 Tidig barndom: barns rätt att överleva och utvecklas Till följd av Liv till barnen i Eritrea -programmet, som finansierades med hjälp av Törstdagen och Ylehjälpen, fick barnen i Eritrea tillgång till hälsovårdsservice samt vatten och sanitet. Hittills har vi tryggat vatten- och sanitetsservice till invånare i privathushåll på Serha-området samt till flera lågstadier genom att bygga latriner samt två vattendistributionssystem. Sammanlagt invånare i 100 byar drar nytta av den förbättrade hälsovårdsservicen. Över barn under fem år fick ta del av de samhällsbaserade hälsoprogrammen. Tack vare hälsoprogrammen minskade under 5-åringarnas luftvägsinfektioner, diarré och malaria med 25 procent och barndödligheten med två tredjedelar jämfört med föregående år. Programmet genomförs under åren: Budget: Med hjälp av pengar som samlats in tillsammans med finländska skolor startade UNICEF programmet Barnens Laos. Programmet koncentrerar sig på behov som barn och deras familjer har gällande hälsa och näring, vatten och sanitet, utbildning samt skydd för handikappade barn. Målet med det här samhällsbaserade programmet är att mänskor, speciellt barn och kvinnor i 246 byar, ska få bättre tillgång till basservice. I juni 2009 hade nästan hushåll och över 700 elever i samhällen och skolor, fått tillgång till rent vatten och sanitetsservice. I 194 byar startade vi rådgivningsservice med vaccinering av mammor och barn, uppföljning av barnens utveckling, behandling av de vanligaste barnsjukdomarna och utdelning av A-vitamintillskott samt påsar med sockersaltblandning. 36 skolor renoverades. Sammanlagt barn årligen har nytta av arbetet. Projektets största insats är att antalet barn som går i skola ökade. Programmet genomförs under åren: Budget: Rent vatten och en ren miljö för barnen i Indien -programmet når 908 skolor och över barn och deras familjer i Vaishali och Gaya distrikten i delstaten Bihar. Med hjälp av programmet tryggar vi tillgången till rent vatten, en tillräcklig sanitetsservice samt en sund och trygg inlärningsmiljö för barnen på området. Dessutom förankrar vi idén om att tillämpa hygieniska rutiner och använda vattnet på ett ändamålsenligt sätt hos barn, familjer och samhällen. År 2009 reparerade vi vattendistributionssystemen i 144 skolor och 908 skolor fick nya handtvättningspunkter. Sammanlagt 3544 lärare utbildades i hygien varefter undervisning i hygien påbörjades i alla de 908 skolorna på programområdet. Programmet understöds av bl a Lindström Oy och Finnair Oyj. Programmet genomförs under åren: Budget

8 8 Finlands UNICEF I Nepals barnvänliga skolor ökar sittordningen barnens trivsel i skolan. Utbildning och jämlikhet År 2008 startade Finlands UNICEF ett nytt eget program som understöder utbildningen i Nepal. Målet med Barnvänliga skolor till Nepal -programmet är att renovera 50 skolor som är i dåligt skick i östra Nepal, på Siraha och Saptari området, och göra dem barnvänliga så att så många barn som möjligt ska kunna inleda och slutföra skolgången. I centrum för programmet står speciellt flickor och barn som hör till minoriteterna eftersom dessa ofta blir utanför skoldörrarna. Programmet når ca barn i 50 skolor. Med hjälp av finländska givare har vi år 2009 grundat barnvänliga skolor och utvecklat deras undervisning. Reparationsarbeten har gjorts i alla skolor, alla 50 skolor som hör till programmet har också fått barnvänliga undervisnings- och läromedel och i 13 skolor har det grundats nya direktioner och lärar-föräldra-grupper som samlas regelbundet för att diskutera och bestämma om ärenden som har med skolan att göra barn som tidigare inte gick i skola har nu börjat skolgången. Tack vare projektet ökade antalet barn som går i skola med nästan 10 %. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för alla barn i Tanzania - programmet når 1,5 miljoner barn som inte går i skola runtom i landet, samt barn och 270 lärare på Mwanza och Bukoba området. Tack vare programmet deltog barn, som tidigare blivit utanför skolan, i kompletterande basundervisningskurser på Mwanza och Bukoba området. 160 handledare fick utbildning i hur man tilllämpar metoder och använder material som är elevcentrerade. Alla barn som omfattas av programmet har fått en egen bok, vilket hjälper dem att studera självständigt och utvecklar deras inlärningsförmåga. 36 skolinspektörer i staden Mwanza och på landsbygden Bukoba har utbildats i hur man övervakar UNICEFs programskolor. Deras uppgift har varit att speciellt övervaka hur de elevcentrerade metoderna och materialen används. Dessutom har vi låtit trycka 24 nya läroböcker till den kompletterande basutbildningen samt en lärarhandbok. 12 läroplaner för kompletterande basutbildning har reviderats läroböcker i varje ämne, guider för handledare och läroplaner har delats ut på Mwanza och Bukoba området samt i resten av landet. Programmet har understötts av bl a Stora Enso Oyj. Programmet genomfördes under åren: Budget: Utbildning för barnen i Bolivia - programmets mål är att flera barn ska få börja skolan, att de som börjat ska kunna gå grundskolan slut samt att de som avbrutit sina studier ska komma tillbaka till skolan. Det två-åriga projektet har varit till nytta för lågstadieelever samt lärare i 479 skolor flickor och pojkar fick förskoleundervisning. Andelen flickor som går i skola har ökat med fyra procent och andelen flickor som gått slut grundskolan har ökat med tre procent. Eftersom projektet lyckats väl har man kopierat modellen till resten av landet och tackvare det har tusentals andra bolivianska barn fått möjlighet att njuta av högklassigare utbildning. Programmet genomfördes under åren: Budget:

9 Årsberättelse Barnen och aids Kampanjen genomförs under åren: Kampanjens totalbudget: Med hjälp av Kenyas barn och hivaids -programmet strävar vi efter att förhindra att smittan överförs från mamma till barn genom att skaffa barnen som föds av hiv-positiva mammor de mediciner de behöver. Dessutom är vårt mål att åtminstone 75 procent av barnen som behöver vård ska få högklassiga ARV-mediciner som är gjorda för barn, samt kosttillskott. Finlands UNICEF ser till att de sjukhus som hör till programmet har tillräckligt med mediciner, ordentliga laboratorier och kosttillskott för dem som behöver det. Hälsovårdspersonalen och andra vuxna har fått ta del av träning och information om hur man ger ARV-medicin samt hur man förebygger infektioner och undernäring hos hiv-positiva barn. Varje år har nyfödda och deras mammor i sex provinser nytta av programmet. År 2009 utbildade UNICEF 60 hälsovårdare i ARV-vård och förbättrade barnens hiv-aids-vård på 15 sjukhus. Vi utrustade sjukhusens laboratorier med olika hälsovårdsredskap och hivaids -test i fem kommuner. Dessutom utvidgade vi näringsprogrammet så att bl a nyfödda och småbarn nu blir matade på sjukhusen i 70 kommuner på området undernärda barn under fem år har fått näringstillskott i de sex provinser som hör till programmet och en miljon gravida kvinnor har fått undervisning i hur man matar småbarn. Programmet genomfördes under åren: Budget: Barnskydd Huvudmålet med Karelens barn -programmet är att skydda barnen genom att utveckla välfärdssystemet för dem som är i farozonen (t ex gatubarn, invalidiserade barn), att ta hand om ungdomarnas välmående samt att förhindra spridningen av hiv-aids med hjälp av utbildning och information. År 2009 stödde Finlands UNICEF grundandet av en barnombudsmannatjänst och utvidgandet av nätverket för justitieombudsmän till Karelen. Dessutom har vi med hjälp av programmet utbildat personal för socialservice som riktar sig till barn och skaffat nödvändig utrustning till t ex barnens stödcenter i Sordavala. Vi har understött barns och ungdomars välmående genom att grunda fem ungdomsvänliga kliniker som erbjuder nästan ungdomarna stöd i hälsorelaterade ärenden. Med tanke på vad som behövs på landsbygden i Karelen har vi skaffat en mobil klinik så att också glest befolkade områden kan nås. Vi har ökat kännedomen om hiv-aids genom att öppna fyra informationscenter för ungdomar på olika områden och genom att driva en omfattande kampanj om hiv-aids och hur man undviker sjukdomen. På detta sätt har vi nått ca ungdomar och lärt dem hur man skyddar sig mot att bli hiv-smittad. Programmet genomfördes under åren: Budget: Målet med Trygghet för Vietnams barnarbetare -programmet är att stoppa användningen av barnarbetskraft samt att skydda de barn som arbetar och driva deras rättigheter. I första hand förbättrar vi livssituationen för arbetande barn och ungdomar. Vi arbetar med förebyggande åtgärder genom att snabbt identifiera och åtgärda olika situationer samt genom att erbjuda stöd och handledning åt fattiga familjer så att inte flera barn ska börja arbeta. Vi hjälper de barn som vill återförenas med sina familjer och samfund genom att ordna rådgivning, stödservice samt skyddshem. Dessutom förbättrar vi utbildningsmöjligheterna för barnarbetare och andra utsatta barn genom att ordna grundundervisning, inofficiell utbildning och yrkesutbildning för de barn som behöver det i fem olika provinser i Vietnam. År 2009 utbildade UNICEF över 500 socialarbetare och barnskyddsexperter. Ca 100 barn som bodde på gatan hade nytta av specialtjänsterna, bl a rådgivningsservicen, skolgångsstödet (skolavgifter, läromedel, stipendier), hälsovården, yrkesutbildningen, rättshjälpen, undervisningen i levnadskonst, hembesöken och familjernas återförening. UNICEF understödde fyra klubbar vars verksamhet betonade barnens rättigheter och barnskydd. Programmet har understötts av bl a Wilo Events. Programmet genomfördes under åren: Budget: Internationella temaprogram och nödhjälp Genom temaprogrammen har Finlands UNICEF understött UNICEFs nationella utbildnings-, barnskydds och småbarnsprogram i Tanzania, Indien och Laos. Bl a Advokatbyrå Hannes Snellman har understött dessa program År 2009 understödde Finlands UNICEF också UNICEFs nödhjälpsarbete och speciellt Myanmar och Sydostasien som drabbades av en cyklon. I Sydostasien återuppbyggde UNICEF skolor, hälsovårdstjänster och vattendistributionssystem samt levererade nödvändig nödhjälpsutrustning och erbjöd psykosocialt stöd åt barnen och deras familjer. I Gaza gav vi de mest utsatta barnen stöd till deras basbehov. Vi hjälpte också mänskorna som p g a konflikten blivit tvungna att lämna sina hem i Pakistan. Bl a Nokia Oyj understödde återuppbyggandet i Myanmar.

10 10 Finlands UNICEF Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2009 Finlands UNICEFs medelanskaffning uppdelad i sektorer Försäljning 10 % 2. Månadsgivare 47 % 3. Övriga privata gåvor 26 % 4. Företag 8 % 5. Skolor 9 % Finlands UNICEFs totala intäkter nådde samma rekordartade nivå som föregående år, 14,9 miljoner euro, utan någon katastrofinsamling. Det spändare ekonomiska läget kunde dock ses i nettoöverföringarna som blev lite lägre än föregående år, 11,0 miljoner euro, 0,3 % mindre än året innan. Överföringarna till UNICEF motsvarade 74 procent av omsättningen. De regelbundna månadsgåvorna och företagens stöd ökade anmärkningsvärt mycket. Skolverksamhetens intäkter minskade vilket främst berodde på förändringar i kampanjarbetet i början av året. Produktförsäljningen minskade med 10%, främst p g a minskningen i företagsförsäljningen. Lokalgruppernas försäljning fortsatte på en god nivå. Finlands UNICEF tog initiativ till ett brett samarbete för planeringen och arrangerandet av jubileumsåret för konventionen om barnets rättigheter. Året kulminerade i händelserna på den internationella barnkonventionsdagen Under året tog UNICEF-kommittéerna också initiativ till den första samnordiska undersökningen om barns rätt att delta. Undersökningen blir klar i början av år Medelanskaffning Föreningens medelanskaffning utvecklades stabilt enligt planerna och uppnådde det utsatta målet. Den tillförlitliga och starka finansieringen beror på organisationens välkändhet, den stora allmänhetens orubbliga tillit till verksamheten och de över hundra tusen aktiva givarna, företagen och samfunden som stöder verksamheten regelbundet. Insamlingskostnaderna var 10 procent av intäkterna. I enlighet med lagen om penninginsamlingar är föreningens insamlingstillstånd i kraft två år i taget ( ). Eleverna i Mattlidens UNICEFskola upprätthåller Lucia-traditionen. Lucia ger stämning till ett julevenemang genom att sjunga i ljusskenet. Lucia har med sej en insamlingsbössa där hon samlat in en gåva till världens barn. 10

11 Årsberättelse Jaakko Saariluoma bekantade sig med UNICEFs arbete i Laos. I Peuan mit -centralen får barnen som räddats från gatan tillfälligt skydd, mat och undervisning. Målet är att varje barn till sist ska kunna återvända hem. Den synligaste medelanskaffningskampanjen för allmänheten är rekryteringen av månadsgivare på gatan. Rekryteringen sker året om som en egen funktion. I mars förverkligade vi Ole hetken äitikampanjen samt ett förnyat UNICEF Saariluoma All Night Show-program på kanalen MTV 3, med gott resultat. TAPvatteninsamlingen som prövades i samband med Törstdagen på restauranger uppmuntrar oss att fortsätta samarbetet med restaurangvärlden. TAP gav tack vare mediesamarbetet även betydelsefull publicitet åt vattentemat. Sommaren 2009 började vi förbereda kampanjen för år 2010, Länge leve barnen. I vår kommunikation med givarna koncentrerade vi oss på att berätta om UNICEFs arbete för världens barn, om resultatet av verksamheten samt aktuella kampanjer. Vi förmedlade också information om hur världens barn har det och fältarbetarnas erfarenheter av sitt arbete. Vi berättade åt givarna om UNICEFs mångsidiga arbete som leder till att allt fler barn överlever. I vår kommunikation använde vi både traditionella trycksaker och e-postmeddelanden. Dessutom publicerar vi bakgrundsinformation och kampanjsidor, med olika möjligheter att delta elektroniskt, på vår hemsida. Insamlingar Antalet månadsgivare ökade till Bland de finländska organisationerna är UNICEF fortfarande den organisation som har flest månadsgivare. Gatumarknadsföringen och TV-showen är de största kanalerna för rekrytering av månadsgivare. Kundresponsen har varit mycket positiv. De traditionella engångsgåvorna är ett betydande sätt att delta i UNICEFs arbete. Fyra insamlingsbrev och responsblad skickades till givarna. Intäkterna via engångsgåvor och månadsgåvor kanaliseras via Barnfonden till UNICEFs globala arbete. Tjugotusen nya givare anslöt sig till UNICEFs donatorer, hälften av dem blev månadsgivare och hälften gav engångsgåvor. Företagsvärldens intresse för partnerskapssamarbete ökade lovande. Medlen som kom in via företagspartnerskap ökade anmärkningsvärt mycket jämfört med föregående år och företagens intresse för Mjukispaketet UNICEFs immateriella gåva mångdubblades jämfört med ifjol, vilket kompenserade företagens minskade intresse för de traditionella julkorten. Testamentsgåvorna är viktiga och säkra inkomstkällor. Dessutom är de skattefria, vilket ökar givarnas intresse för denna gåvoform. Produktförsäljning Produktförsäljningen, m a o försäljningen av kort- och gåvoartiklar, var 10 % mindre än försäljningen föregående år, främst p g a den minskade företagsförsäljningen. Trenden är global. Försäljningen via postorder till privatkunder hölls på samma nivå som året innan, främst p g a julkorten som gick åt bra. Webbutikens andel ökade fortsättningsvis. Våra egna försäljningskanaler, försäljningsställena som främst organiseras av frivilliga, stod för den största andelen och 53 % av den totala försäljningen skedde via dem. Främst satsade vi på försäljningsställenas UNICEF-framtoning och övriga inredning. Detaljhandelssamarbetet med Karto fortsatte och resultatet förbättrades en aning. Företagssamarbete Företagens intresse för UNICEFs arbete ökade fortfarande vilket kunde ses i att företagsmedelanskaffningen fortsatte växa stabilt och starkt. Jämfört med föregående år ökade resultatet med 44 %. Företagen deltog i Finlands UNICEFs medelanskaffning genom partnerskapskontrakt, gåvor och genom att köpa Mjukispaket, UNICEFs immateriella gåvor. Speciellt de mångåriga nationella och internationella företagspartnerskapens betydelse ökade fortfarande. Finlands UNICEFs viktigaste partners inom företagsvärlden var Nokia Oyj, H & M Hennes & Mauritz Oy, Finnair Oyj, Lindström Oy, MTV Oy, Advokatbyrå Hannes Snellman Oy, IKEA Oy, Amway Scandinavia, Orion Oyj, buy aid Finland Oy samt Pohjantähti Oy. UNICEFs sam-

12 12 Finlands UNICEF arbetskampanj med Proctor & Gamble fördjupades åter genom att Ruokakesko Oy deltog i kampanjen. Övriga inkomstkällor Skolsamarbetet erbjuder skolorna en möjlighet att undervisa i global fostran på ett sportigt och aktiverande sätt för barnen. Ifjol deltog var tredje skola i Finland, s g s skolor, i UNICEFrundan eller Dagsverksinsamlingen. UNICEFs undervisningsmaterial på finska och svenska finns till alla lärares förfogande, både som tryckalster och i elektroniskt format. Materialet stöder skolans globala fostran som finns inskriven i läroplanen. Våra skolambassadörer hann besöka ca 400 skolor under året. 18 skolor i UNICEFs skolnätverk fungerade som specialrepresentanter för UNICEF. Skolsamarbetet hämtade in nästan 1,5 miljoner euro. Intäkterna stöder barnens skolgång i Tanzania samt UNICEFs globala hiv-aids -arbete. Lotteri Det traditionella UNICEF-lotteriet som förverkligades i samarbete med Tavara-arpa gjorde ett rekordresultat för världens barn. Ylehjälpen som förverkligades tillsammans med olika organisationer och YLE är en viktig kanal för att berätta för den stora allmänheten om utvecklingssamarbete, men ur medelanskaffningens synvinkel är dess betydelse för organisationen minskande. Raseborg som UNICEF-stad År 2009 var Raseborgs stad den elfte staden i Finland som genomförde ett UNICEF-år, året var samtidigt också stadens födelseår. Med hjälp av olika kampanjer, evenemang och insamlingar ökade man invånarnas kunskaper om hur världens barn har det och barnens rättigheter. Stadsborna visade gemensamt ansvar genom att samla in euro, m a o 3,25 euro/invånare för UNICEFs arbete i Karelen och Vietnam. Anna och Toivo-trasdockorna var otroligt populära och under årets gång tillverkade man över st. Frivillignätverk som täcker hela landet UNICEF har cirka frivilliga som fungerar i 43 lokalgrupper runtom i landet. De ger lokal synlighet och samlar in pengar för UNICEFs arbete. De synligaste kampanjerna som de frivilliga deltog i var Törstdagsinsamlingen under valborg samt försäljningen av UNICEF-produkter under julen. Dessutom deltog de i barnvagnsjippot som ordnades i samband med Ole hetken äiti-kampanjen, de tillverkade Anna och Toivo dockor samt ordnade otaliga andra evenemang under året där de informerade om UNICEFs arbete och samlade in pengar. På våren och hösten ordnade vi riksomfattande utbildningsdagar för de frivilliga. År 2009 var lokalgruppernas andel av medelanskaffningen nästan euro, varav försäljningens andel var euro och Törstdagens insamlingsresultat euro. Så gott som hälften av alla lokalgrupper deltog i Suomen Uimaliittos kampanj Suomi ui UNICEFille (Finland simmar för UNICEF) på olika orter. Intäkterna kanaliserades till UNICEFs vatten- och sanitetsarbete. Generalsekreterarens diplom för Årets UNICEF initiativ gick till Lions Club Espoo Espoonlahti, som tack för troget samarbete i 25 år. Opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet för barnets bästa Fördjupat samarbete för barnets rättigheter under konventionens jubileumsår FN:s Konvention om barnets rättigheter fyllde 20 år. Året präglades av ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, organisationer och samfund inom ramarna för jubileumsåret. Linda och Anne Rémy deltog i UNICEFgruppens gatuinsamling i Esbo. 12

13 Årsberättelse Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utmärkelsen. Justander är en av nyckelpersonerna i Finlands barnkonventionshistoria. Jubileumsåret koordinerades enligt målen i regeringens program för barn, unga och familjers välfärd av ledningsgruppen för den nationella kommunikations- och påverkansstrategin för barnets rättigheter. Gruppen grundades i februari 2009 av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin och vi deltog aktivt i dess arbete. Arbetsgruppens uppgift har inte bara varit att fungera som ett samarbetsorgan för jubileumsåret utan också att skapa en nationell kommunikationsstrategi för barnets rättigheter. Arbetet avslutas på våren Samarbetet resulterade i att barnets rättigheter togs upp i media oftare än förut, otaliga evenemang ordnades på olika håll i landet och även många nya aktörer aktiverade sig för barnets rättigheter. Regeringens program för barns, ungas och familjers välfärd lät göra en undersökning om hur väl man känner till barnets rättigheter, och kännedomen ökade med 20 % under året. Finlands UNICEF undersökte hur väl barn i högstadieålder känner till barnets rättigheter: år 2006 upplevde 57 % av barnen i högstadieålder att de visste något eller mycket om barnets rättigheter; i undersökningen som gjordes år 2009 hade kännedomen ökat till 69 %. Socialrådet Kalle Justander mottog Förespråkare för barnets rättigheter utnämningen på UNICEFs jubileumstillställning för barnets rättigheter den Justanders insats för barnens sak var signifikant för 20 sedan då konventionen blev till och han är en nyckelperson i den finländska barnkonventionshistorian. Finlands UNICEF firade Barnkonventionens födelsedag genom att föra de vuxna till barnen. Vi ordnade jubileumsårets kampanj i Habbo eftersom vi ville lyssna på barnen i en omgivning de själva valt. Under huvudevenemanget för kampanjen Mulla on oikeuksia! (Jag har rättigheter!) som ordnades i Habbo svarade Sauli Niinistö på barnens frågor. Dessutom deltog barnen i en kändisfest i Habbo tillsammans med Jyrki69, Paleface och Signmark. För att fira jubileumsåret gav UNICEF ut en specialrapport om Barnkonventionens 20-åriga historia. Rapporten visar hur FN:s Barnkonvention har främjat barnens överlevnad, utveckling, skydd och deltagande runtom i världen. Konventionen har påverkat nationella lagar, förändrat attityder och skapat en grogrund för nya sätt att fungera. Dessutom har det tack vare konventionen skapats olika mätkriterier för att följa med barnets uppväxt och utveckling och med hjälp av dem är det lätt att se förbättringar i barnens livsförhållanden. Jubileumsåret för Barnkonventionen ökade förfrågan på våra föreläsningar om barnets rättigheter i skolor, läroanstalter, intressegrupper och för personer som jobbar med barn. Som stöd för jubileumsåret producerade vi också tryckt och visuellt tilläggsmaterial och tillsammans med Lastenkeskus lät vi, med stöd från undervisningsministeriet, göra en sagobok om barnets rättigheter. Sagoboken Tavallisen kiva päivä skickades till alla finskaspråkiga lågstadier. Lågstadierna och högstadierna samt gymnasierna erbjuds kostnadsfritt material för global fostran, både på finska och på svenska. Via UNICEFs skolkampanjer nådde vi ca elever i nästan tusen skolor. Den riksomfattande informationsverksamheten till skolorna är till stor del möjlig tack vare Finlands utrikesministeriums informationsanslag. Utöver det tryckta materialet om barnets rättigheter producerade vi också en DVD om barnets rättigheter för skolorna. Långsiktigt påverkansarbete för barnets bästa Att öka medvetenheten är en del av informations- och påverkansarbetet. Det långsiktiga målet med myndighets- och organisationssamarbetet är att påverka innehållet och strukturen i Finlands barnpolitik med mål att förbättra barnens ställning. Finlands UNICEF bedriver påverkansarbete mot myndigheterna i olika utskott genom att förhandla samt skriva ställningstaganden och expertutlåtanden.

14 14 Finlands UNICEF Oanh Pham och Emmi Kokkonen representerade Finland på ett klimatforum som ordnades i Köpenhamn. 160 barn från hela världen deltog i forumet. En av Finlands UNICEFs viktigaste kanaler för opinionsbildningsarbete är barnombudsmannadelegationen som tillsattes som stöd för barnombudsmannen. Föreningen har en permanent expertplats i gruppen. Delegationens styrka är att medlemmarna representerar olika organisationer och via organisationerna sprids budskapet om barnets rättigheter till olika verksamhetsområden. Under det gångna året har delegationens samarbete med Europarådets strategigrupp för barnets rättigheter fördjupats. Det centrala temat i samarbetet har varit att förbjuda fysisk aga av barn i alla Europarådets medlemsländer. Vi har också jobbat intensivt för att förhindra aga av barn genom medlemskapet i en arbetsgrupp som startades av Social- och hälsovårdsministeriet den , arbetsgruppen mot aga av barn. Före våren 2010 kommer arbetsgruppen att göra upp ett omfattande verksamhetsprogram för hur man ska kunna förhindra att barn faller offer för aga. Finlands UNICEF representerade barnorganisationerna i utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK). Delegationen sitter under regeringsperioden. Hösten 2009 diskuterade delegationen speciellt 14 Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna Finlands UNICEF är medlem i kommissionen för hållbar utveckling under åren som suppleant för FN-förbundet. Under året tog vi ställning till olika ärenden genom utlåtanden och vädjanden (ansvarigt organ inom parentes). Vi vädjade för flyktingbarnen som kommit ensamma till landet och för deras eftervård tillsammans med 20 andra organisationer (Statsrådet). Vi fortsatte det aktiva uppföljnings- och påverkansarbetet som sattes igång föregående höst genom att ta ställning till Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna (UM/JM). Vi skrev ett gemensamt ställningstagande tillsammans med åtta andra organisationer där vi vädjade om att en större del av medlen som är reserverade för utvecklingssamarbete skulle kanaliseras till undervisning och utbildning (UM). Vi tog offentligt ställning till hur finanskrisen påverkar barn och mot en minskning av utvecklingssamarbetspengarna (Statsrådet). Vi gav ut ett utlåtande om anslaget för utvecklingssamarbete som en kommentar till regeringens förslag till statsbudget år 2010 (Riksdagens finansutskotts sektion för administration och säkerhet). Vi gav ett utlåtande till Regeringens lagutskott om att förändra faderskapslagen samt om minderåriga barns ställning i medicinska undersökningar. I det senare utlåtandet tog vi ställning till att förändra lagarna om medicinska undersökningar och patientens ställning och rättigheter (SHM). Finlands UNICEF deltog i arbetet som gjordes inom tre organisationsnätverk: det mångkulturella Lapsen Etu-nätverket, delegationen för internationella ärenden i centralförbundet för barnskydd samt ett hiv-aids-nätverk. Våren 2009 ordnade vi också en cafékortskampanj tillsammans med Föreningen för främjande av Rättvis handel. Studierna om barnets rättigheter, en helhet på 25 studiepoäng, slutfördes och den andra omgången fortsätter på Öppna universitetet. Finlands UNICEF har varit med i planeringsgruppen för studierna samt föreläst på kursen. UNICEF ordnade ett klimatforum för barn tillsammans med Köpenhamns stad Ca 160 deltagare från 44 länder anlände till forumet. 15-åriga Emmi Kokkonen och Oanh Pham från Joensuu representerade Finland under forumet. Under forumet lärde sig barnen av varandra om hur klimatförändringen påverkat olika länder. Som slutresultat beredde barnen en deklaration som överräcktes till ordföranden för FN:s klimatmöte. Informationsverksamhet Information till intressegrupper Finlands UNICEF anser att det är viktigt att hålla föreningens närmaste samar-

15 Årsberättelse betspartners, styrelsemedlemmarna, de frivilliga, Goodwill ambassadörerna, UNICEF-skolorna, myndigheterna och medlemmarna i Global Movement Finland à jour gällande UNICEFs arbete. Vi sprider information till dem med hjälp av vår tidskrift UNICEF-nytt, via UNICEF info som är riktat till våra kundgrupper, via e-postmeddelanden, rapporter och pressmeddelanden. Våra närmaste partners blir också inbjudna till offentliggörandet av UNICEFs viktigaste rapporter och sommarfesten. Generalsekreteraren håller dessutom styrelsemedlemmarna à jour om de viktigaste aktuella ärendena mellan mötena via e-post. Medlemmarna i Global Movement Finland får också e-post mellan mötena. Kontakten med de frivilliga är tät och de betjänas också av en egen extranet-sida på nätet. UNICEF i medierna Vårens Ole hetken äiti -kampanj med barnvagnsjippo och UNICEF Saariluoma alla Night Show fick mycket uppmärksamhet och många medier tog upp dem i sina nyheter. Kampanjen präglades också av en livlig debatt på olika diskussionsforum. Medierna rapporterade livligare än någonsin om Barnkonventionens jubileumsår. Under året nämndes UNICEF nästan 800 gånger i medierna, den mest imponerande publiciteten fick UNICEF av diskussionen mellan Sauli Niinistö och barnen i Habbo. Det var glädjande att UNICEF också fick en möjlighet att närma sig alldeles nya samarbetspartners, en av dem var Sinfonia Lahti, som stödde jubileumsåret för Barnkonventionen genom att framföra en hymn om barnens rättigheter. Rapporteringen om jubileumsåret präglades framför allt av organisationssamarbetet. UNICEF-staden Raseborg, våra lokalgrupper och samarbetet med Suomen Uimaliitto säkrade att UNICEF fanns i mediernas rubriker runtom i landet. Finlands skolelever har under årens lopp visat sig vara reportrarnas favoriter, man rapporterar förtjänstfullt om även de minsta skolornas UNICEF-rundor. Detta skedde också under verksamhetsåret Sir Roger Moore besökte Finland för att främja försäljningen av sin självbiografi och media älskade honom, precis som alltid tidigare. En annan Goodwill ambassadör, Audrey Hepburn, skulle ha fyllt 80 år. Många uppskattande minnestexter skrevs om henne. I februari fick Finlands UNICEF draghjälp av Svenska UNICEFs Goodwill ambassadör Mark Levengood med att synas i medierna. Mark Levengood träffade finansminister Jyrki Katainen och gav honom Plumpy Nut näringspasta som en påminnelse om vikten av utvecklingssamarbete. UNICEF-nytt Finlands UNICEF producerade fyra nummer av UNICEF-nytt under verksamhetsåret. Innehållet följde organisationens verksamhet både i hemlandet och i utvecklingsländerna. Personintervjuerna var fortfarande en viktig del av innehållet. Goodwill ambassadörerna Tyngdpunkten för Goodwill ambassadörernas verksamhet har flyttat över från att besöka lokalgruppernas evenemang till att samarbeta med skolor och medier. Förnyelsen av ambassadörsverksamheten, enligt UNICEFs förändrade behov, har varit under arbete. Ambassadörerna var synliga i media under året, speciellt många imponerande artiklar skrevs om Eppu Nuotio. Många ambassadörer besökte aktivt skolor under året och flera skolor fick se Micke Rejström, Rainer Kaunisto, Eppu Nuotio, Eija Ahvo eller Axl Smith som gäst. Finlands UNICEF hade i slutet av året 13 Goodwill ambassadörer och därutöver ombads andra kända personer delta i våra kampanjer som förespråkare, bl a i TV-kampanjen och skolkampanjen. Fru Ban Ki-moon besökte byrån på Bertasvägen i maj. Generalsekreterare Kotoaro överräckte en gåva som minne av besöket. Fru Ban Ki-moon berättade att hon tidigare gjort frivilligarbete för UNICEF.

16 16 Finlands UNICEF Finlands UNICEF valde på sitt årsmöte i maj Matti Honkala att fortsätta som ordförande för föreningen. Administration Finlands UNICEF är en registrerad förening till sin juridiska form. Föreningen styrs av personmedlemmar via generalförsamlingen och den valda styrelsen. Föreningen är bunden till FN:s barnfond UNICEF med ett samarbetskontrakt som bestämmer principerna för administration, ekonomi och rapportering samt reglerar användningen av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rapporterar till UNICEF fyra gånger i året. Föreningsregistret bestyrkte föreningens nya stadgar i början av år Pentti Arajärvi är föreningens beskyddare. Årsmöte och medlemmar I slutet av år 2009 hade föreningen medlemmar (1 205 i slutet av år 2008). Eftersom vårt främsta mål har varit att öka antalet regelbundna givare framom antalet medlemmar, har medlemsantalet stadigt sjunkit. Föreningens årsmöte hölls 18 maj i Helsingfors. Mötet godkände föregående års verksamhetsberättelse, styrkte bokslutet och gav styrelsen ansvarsfrihet. Mötet valde bergsråd Matti Honkala att fortsätta som föreningens ordförande. Enligt de nya stadgarna som trädde i kraft i januari var följande styrelsemedlemmar i tur att avgå; Antti Heikinheimo, Kari Raivio, Kirsi Suokas och Markku Veijalainen. 16 Följande nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen istället för dem som var i tur att avgå: chefredaktör Leena Karo, lokalgruppsordförande Anja Leino, direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell och rektor Thomas Wilhelmsson. Dessutom valdes databassekreterare Iris Länsilahti in i styrelsen. P g a de nya stadgarna om rotationssystem som godkändes i föregående års årsmöte, måste också personer som inte var i tur att avgå väljas på nytt. Beslutet gällde inte Riikka Hankonen och Sirpa Taskinen som under årsmötet år 2008 valdes på nytt till en tvåårsperiod. Mötet valde Jukka Roiha och Maria Romantschuk att forsätta i styrelsen. Styrelsen Styrelsen besluter om föreningens verksamhetsplaner och ekonomiplaner, riktlinjer och principer, övervakar föreningens verksamhet och ekonomi, besluter om föreningens tematiska och egna program i programländerna samt om katastrofhjälpen och hur medlen används för dem samt övervakar verkställandet. Finlands UNICEF följer de principer om god förvaltning som UNICEF rekommenderar, ekonomistadgan som godkänts av styrelsen och som baserar sig på specifika befogenheter samt en förnuftig och riskfri investeringspolitik. Under verksamhetsåret kartlade styrelsen föreningens största risker och beslöt vilka föreningens riskhanteringsprinciper ska vara. De centralaste principerna är att föreningen ska ha en strategi för stabil tillväxt och att risktagningen ska vara kontrollerad så att förhållandet mellan intäkter och utgifter inte äventyras. I förhållningsreglerna om riskhantering definieras de allmänna principerna för riskhantering samt handlingssätt, ansvar och rapportering. Under verksamhetsåret drog styrelsen upp linjerna för föreningens ambassadörsverksamhet och bestämde att föreningen skulle hyra ett nytt kontorsutrymme och sälja det gamla utrymmet som varit i föreningens ägo. Styrelsen fördjupade sig också i försäljningens kostnadsstruktur och privatpersonernas donationsbeteende samt gav respons till arbetsgruppen som ska förnya samarbetskontraktet (Cooperation Agreement) mellan UNICEF och nationalkommittéerna. Styrelsen sammanträdde sex (6) gånger. I medeltal deltog sju (7) personer av styrelsen nio (9) medlemmar i varje möte. Styrelsemedlemmarna har inte fått mötesarvoden. Följande utvärdering av styrelsens arbete görs våren Ledningen och personalen Föreningens generalsekreterare ansvarar för att styrelsens beslut verkställs tillsammans med ledningsgruppen som består av de ledande anställda. Generalsekreterarens huvudsakliga uppgift är att planera och utveckla föreningens verksamhet och ekonomi, att hålla kontakten med de viktigaste intres-

17 Årsberättelse segrupperna, att rekrytera och utveckla personalen, att följa samarbetskontraktet mellan huvudorganisationen UNICEF och föreningen samt rapportera om verksamheten till styrelsen. Samh.mag. Pentti Kotoaro har verkat som generalsekreterare sedan år I slutet av år 2009 hade föreningen 33 permanent anställda och 6 visstidsanställda. Dessutom jobbade 231 timanställda med gaturekrytering och telemarknadsföring. Styrelsens och ledningsgruppens sammansättning Styrelsen Ordförande, bergsrådet Matti Honkala Viceordförande, doktor Sirpa Taskinen Lärare Riikka Hankonen Chefredaktör Leena Karo Ordförande för en lokalgrupp Anja Leino Databassekreterare Iris Länsilahti Styrelseordförande Jukka Roiha (avgick enligt eget önskemål ) Direktör i hållbar utveckling Ulla Rehell Journalist Maria Romantschuk Rektor Thomas Wilhelmsson Antti Heikinheimo fungerade som styrelsens juridiska rådgivare. Ledningsgruppen Generalsekreterare Pentti Kotoaro, ordförande Insamlingsdirektör Liisa Susiluoto, viceordförande Programchef Inka Hetemäki Ekonomi- och administrationschef Tarja Valtakari Som sekreterare för ledningsgruppen agerade generalsekreterarens sekreterare Marja Koli-Nikander. Närstående parter Styrelsen, ledningsgruppen och ledningsgruppens sekreterare är föreningens närstående parter. Lokalgrupperna Lokalgruppen är UNICEFs språkrör på dess hemort och deltar aktivt i produktförsäljningen och insamlingskampanjerna samt ordnar insamlingsjippon. Lokalgrupperna informerar aktivt om de temata som UNICEF lyfter fram via massmedierna, i skolorna och i sina egna evenemang. Lokalgruppen är juridiskt en del av föreningens organisation. Gruppen rapporterar till Finlands UNICEF och gör därför inte något eget bokslut. Lokalgrupperna har en egen representant i föreningens styrelse (Anja Leino). Frivilliga på kontoret Sammanlagt nästan 100 frivilliga arbetade med talko-arbeten och olika expertuppgifter på Finlands UNICEFs byrå i Helsingfors. Medlemskapen Finlands UNICEF medverkar i många samarbetsnätverk men har för det mesta avstått från medlemskap i andra organisationer. Orsaken till detta beslut är att UNICEFs uppgift och roll som FN:s mellanstatliga specialorganisation är att fungera som opartisk och rättvis organisation, vars beslutsfattande organ är en exekutiv styrelse, där staternas regeringar växlar som medlemmar. Föreningen hör till tre partipolitiskt oberoende organisationer, Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf., Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS och Föreningen för främjande av rättvis handel. Dessutom har Finlands UNICEF grundat stiftelsen Ylehjälpen tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda kors och Rundradion. Ylehjälpen koordinerar organisationernas och YLEs gemensamma insamlings- och informationskampanj. Föreningen har en permanent plats i stiftelsens styrelse eftersom föreningen var med och bildade stiftelsen. Generalsekretare Pentti Kotoaro fungerar som medlem i styrelsen. Inka Hetemäki fortsatte som permanent expertmedlem i Barnombudsmannadelegationen som tillsattes år I styrelsen för Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS representerade planerare Nina Pronin, fr o m hösten Tanja Suvilaakso. Finlands UNICEF (Inka Hetemäki) representerade barnorganisationerna i Utrikesministeriets rådgivande organ, delegationen för internationell mänskorätt (IONK) under valperioden Framtidsutsikter Den sjunkande ekonomin har inte märkbart återspeglats i privatpersonernas villighet att donera år Antalet månadsgivare och gåvosummorna ökade planenligt. Recessionen påverkade kanske lite föreningens produktförsäljning, speciellt företagsförsäljningen. Minskningen i kortförsäljningen kan också förklaras med att företag över lag använder kort för sina julhälsningar i mindre grad än tidigare. Tackvare nödhjälpsinsamlingen till Haiti överskreds målen för intäkterna under Åldersföredelningen för de anställda Under 30 år 15 % år 38 % år 26 % år 10 % 5. Över 59 år 10 % 1 det första kvartalet av år Även de övriga centrala medelanskaffningskanalerna framskrider enligt de budgeterade målen. Vårens tv-show inspirerade över medborgare att bli månadsgivare. Trots att vi i budgeten för år 2010 prutat lite på tillväxtmålen som skrivits in i treårsplanen , är det möjligt att nå den planerade nivån. Om donationsbeteendet förändras väsentligt, så att donationerna minskar, är vi förberedda på att anpassa utgifterna och ändra på verksamhetens inriktning. En högklassig kundkommunikation och regelbunden kontakt med de stödare som redan deltar i verksamheten är av största vikt också i fortsättningen för att utvecklingen ska hållas stabil. Föreningens opinionsbildningsarbete och informationsverksamhet i hemlandet begränsas märkbart av att statsstödet, som vi får via utrikesministeriet, släpar ordentligt efter i jämförelse med stödet till andra organisationer i branschen. Utrikesministeriets stöd för år 2010 hålls på samma nivå som året innan. Vi fortsätter dialogen med myndigheterna för att hitta nya finansieringsmodeller för den ökade efterfrågan på vår expertis. Förhoppningsvis var produktionsstödet för publiceringen av en sagobok om barnets rättigheter som vi fick av undervisningsministeriet en öppning för att i fortsättningen få finansiellt stöd även från andra källor än utrikeministeriet och undervisningsministeriet. 2

18 18 Finlands UNICEF Resultat DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN Utfall Utfall MEDELANSKAFFNING Produktförsäljning Produkter , ,08 Royalty och licenser , ,66 Donationer i samband med produktförsäljningen 8 227, ,49 Totalförsäljning , ,23 Marknadsföringsstöd 0, ,00 Direkta kostnader av försäljningen , ,99 Indirekta kostnader av försäljningen , ,00 Totalintäkterna av produktförsäljningen , ,24 Vederlagsfri medelanskaffning Medelanskaffning från samfund Intäkter , ,66 Direkta kostnader , ,56 Indirekta kostnader , ,00 Medelanskaffning från samfund totalt , ,10 Övrig medelanskaffning Intäkter , ,75 Marknadsföringsstöd , ,00 Direkta kostnader , ,57 Indirekta kostnader , ,50 Övrig medelanskaffning totalt , ,68 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,78 Enheternas sammarknadsföring, utgifter , ,1 Vederlagsfri medelanskaffning totalt , ,61 MEDELANSKAFFNINGENS TOTALINTÄKTER , ,85 18

19 Årsberättelse Utfall Utfall ÖVERFÖRINGAR Överföringar från produktförsäljningen , ,82 Överföringar från vederlagsfri medelanskaffning , ,08 DE TOTALA ÖVERFÖRINGARNA TILL UNICEF , ,90 FÖRENINGENS ANDEL , ,95 VERKSAMHET I FINLAND Påverkansarbete och informationsverksamhet Informationsanslag och allmänna understöd , ,14 Kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,97 Indirekta kostnader för påverkansarbete och informationsverksamhet , ,00 Informationsverksamheten totalt , ,83 PROJEKTSTÖD ,00 PROJEKTÖVERFÖRING ,00 FÖRENINGSVERKSAMHET Administration Personalkostnader , ,21 Avskrivningar , ,40 Övriga kostnader för den allmänna förvaltningen , ,33 Den allmänna förvaltningen totalt , ,94 Allokerat till enheterna , ,36 Icke-allokerade förvaltningskostnader , ,58 Medlemsintäkter Föreningens medlemsintäkter , ,00 Föreningens medlemskostnader , ,32 Föreningens medlemsintäkter totalt , ,68 Underskott , ,78 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,37 Nedskrivning av fastighetsaktier -773, ,00 Enstaka intäkter och kostnader ,89 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT ,76 6,59

20 20 Finlands UNICEF Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,98 Materiella tillgångar Maskinen och inventarier , ,32 Placeringar Övriga aktier och andelar , ,53 BESTÅENDE AKTIVA , ,83 RÖRLIGA AKTIVA Långsiktiga fordringar ,00 Kortsiktiga fordringar Försäljningsfordringar , ,29 Övriga fordringar 1 374,41 566,99 Resultatregleringar , ,48 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,00 Kassa och bank Kassa och bank , ,83 RÖRLIGA AKTIVA , ,59 AKTIVA , ,42 PASSIVA EGET KAPITAL Övriga fonder Reservfond , ,83 Övriga fonder , ,79 Överskott från föregående räkenskapsperioder , ,99 Räkenskapsperiodens överskott ,76 6,59 EGET KAPITAL , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott ,00 Leverantörsskulder , ,41 Skuld till UNICEF , ,46 Övriga skulder , ,17 Resultatregleringar , ,18 FRÄMMANDE KAPITAL , ,22 20 PASSIVA , ,42

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

innehåll unite for children Generalsekreteraren har ordet 3 Bestående förändringar 4 Finländarnas gåvor 6 Nyckeltal 8 Barnfonden möjliggör

innehåll unite for children Generalsekreteraren har ordet 3 Bestående förändringar 4 Finländarnas gåvor 6 Nyckeltal 8 Barnfonden möjliggör Finlands unicef ÅRSBERÄTTELSE 2011 2 Vuosikertomus 2011 Otsikko UNICEF/NYHQ2010-3050/Giacomo Pirozzi innehåll unite for children Generalsekreteraren har ordet 3 Bestående förändringar 4 Finländarnas gåvor

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook Barns och elevers rättigheter Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook 1 Barnens och elevens rättigheter Barnens rättigheter och barnens bästa Barnkonventionen grundläggande fri- och rättigheter

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Marja-Riitta Ketola Generalsekreterare Finlands UNICEF. UNICEF / 2012 / Jussi Kivipuro

Marja-Riitta Ketola Generalsekreterare Finlands UNICEF. UNICEF / 2012 / Jussi Kivipuro Generalsekreteraren har ordet År 2012 fick vi berätta många goda nyheter. Dödligheten bland små barn har minskat med nästan hälften på 20 år. Polio har utrotats så gott som helt från jorden, allt fler

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Barnombudsmannen Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Innehåll Barnombudsmannen har ordet... 3 Vi bedömer hur barnens rättigheter omsätts

Läs mer

Föreningen har i sin verksamhet förbundit sig till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse, ordning och ekumeniska avtal.

Föreningen har i sin verksamhet förbundit sig till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse, ordning och ekumeniska avtal. FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS STADGAR 1 Namn och hemort Föreningens namn är Suomen Lähetysseura ry., på svenska Finska Missionssällskapet rf. Föreningens hemort är Helsingfors. 2 Syfte Finska Missionssällskapets

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer