BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Mötesfunktionärer Magnus Norberg förklarar mötet öppnat. Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av röstlängd. Mötesordförande Beslut: Mötet väljer Magnus Norberg till mötesordförande. Mötessekreterare Beslut: Mötet väljer Nellie-Kim Millbourn till mötessekreterare. Justerare tillika rösträknare Beslut: Mötet väljer Malin Hansson och Linnea Hjelte till justerare tillika rösträknare. 4 Adjungeringar 5 Dagordning Martin Nilsson, Annika Strandberg samt Sofia Lövgren närvarar under mötet. Dagordning ändras så 11 behandlas efter 7. Dessutom byts namn på 6 från Utmärkelsen Bästa lärare på Brand till Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive Riskhanteringsprogrammet. Se bilaga 2. Beslut: Dagordning godkänns i ändrat skick. SID 1(18)

2 6 Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive Riskhanteringsprogrammet Studierådsordförande Ida Pettersson presenterar årets lärare, Martin Nilsson, som stadgeenligt röstats fram av avgående klass på programmet. Motiveringen lyder enligt följande: Martin beskrivs som en väldigt pedagogisk föreläsare och en riktigt bra övningsledare som sätter studenterna och lärandet i första hand. Som föreläsare är han alltid förberedd och har ett strukturerat upplägg, man skulle aldrig kunna tro han är ny i detta sammanhang. Oavsett vad Martin talar om, visar han ett oerhört engagemang och han är mycket mån om alla ska förstå. Det finns många föreläsare som är kunniga inom sina områden, men få besitter förmågan förmedla kunskapen vidare på det sätt som Martin gör. I kursen Aktiva system undervisade Martin, och där går han numera under namnet Sprinklermartin. Applåder efter samtliga föreläsningar bevisar uppskningen för hans sätt föreläsa. Martin lägger ner mycket tid på studenterna och säger aldrig nej när man kommer med frågor. I Aktiva system hjälpte han i stort sätt samtliga grupper med problem gällande sprinklersystem trots han på pappret bara var handledare för två. Personer som Martin är viktiga för utbildningen och nu hoppas vi bara fler klasser får möjlighet ta del av hans engagemang! Lärare som "SprinklerMartin" växer inte på träd! Ett stort lycka till i framtiden! Studierådsordförande Ida Pettersson presenterar årets lärare på Riskhanteringsprogrammet, Marcus Abrahamsson, som stadgeenligt röstats fram av avgående klass på programmet. Motiveringen lyder enligt följande: Har man någon gång har haft Marcus som lärare vet man han är ett solklart val till årets lärare. Marcus är en väldigt pedagogisk person som har en förmåga skapa stort intresse för det han lär ut. Att kursen Olycks- och Krishantering var så intressant berodde till stor del på Marcus oerhörda engagemang. Marcus är inte bara en väldigt bra och engagerad föreläsare, han är också väldigt hjälpsam när det kommer till andra utbildningsrelaterade frågor. Han är en person som man alltid kan vända sig till för hjälp. Det är synd Marcus inte kom in tidigare i utbildning, en av de bästa lärarna någonsin. Ett stort lycka till i framtiden! 7 Information Ordförande Magnus Norberg informerar mötet om planer på ett nytt evenemang, Nordic Meeting som BIIF-styrelsen driver tillsammans med Brandteknik. Tanken är evenmanget skall äga rum under hösten 2013 och inbjudan skall skickas till liknande utbildningar runt om i SID 2(18)

3 Norden. Då Studievägledingen, efter centrala direktiv, inte sponsrar kommande Kursgård för nyantagna försöker BIIF-styrelsen ordna sponsring via intresseföreningens hemsida. Styrelsen har dessutom försökt integrera Erasmusstudenterna mer i olika aktiviteter som anordnats under våren. Kassör Emma Ingmarsson informerar hon för närvarande sätter sig in det nya bokföringssystemet som samtliga sektioner på LTH skall använda sig av. Studierådsordförande Ida Pettersson informerar fler studiekvällar kommer införas till hösten eftersom nedskärningar har gjorts gällande antal föreläsningssamt övningstimmar. Arbetsmarknadskontakt Mias Spelmans informerar tre arbetsmarknadskvällar genomförts under vårterminen. Företagen som besökt programmet är Interfleet, Bengt Dahlgren samt Briab. I dagsläget jobbar Mias tillsammans med sin grupp på hitta nya företag som ville besöka Brandingenjörsprogrammet under hösten. Sportbas Patric Andersson informerar om de evenemang som genomförts under våren. Hitentills har Patric tillsammans med sportrådet arrangerat en femkamp, löpmåndagar samt klättring. Dessutom har diverse aktiviteter, så som paintball och spökboll, samordnats med övriga program på sektionen. Innan sommaren tar vid skall även ett Brandlan, fotbollskvällar samt en fotbollsturnering anordnas. Till hösten står aktiviteter som innebandyturnering och skidresa på agendan. PR-chef Olof Nilsson informerar inköp av overaller, märken samt pikétröjor till kommande nollning är under process. Dessutom försöker Olof tillsammans med de PR-ansvariga på Väg och venprogrammet samt Lantmäteriprogrammet ordna sponsring av overallerna. Webbi Stefan Karlsson informerar han fått ordning på den länge nedlagda citatsidan som finns hitta på intresseföreningens hemsida. Stefan skall dessutom hjälpa till anordna det Brandlan som nämnts tidigare under mötet. SID 3(18)

4 Sexmästare Sebastian Levin informerar om väl genomförda middagar i samband med arbetsmarknadskvällar. Innan sommaren skall Sebastian arrangera BTR-puben tillsammans med sin grupp. Till hösten ligger fokus på nollningen samt Höstfesten. 8 Inkomna motioner Tobias Mörtlund presenterar sin motion gällande Förändringar i föreningens styrdokument, se bilaga 4. Beslut: Mötet bifaller motionen. Tobias Mörtlund presenterar sin motion gällande Arbetsgrupp för Sektionsbildande, se bilaga 5. Beslut: Mötet avslår motionen. Carl Pettersson presenterar sin motion gällande Hedersmedlemskap, se bilaga 6. Motionen ändras under mötets gång så 3:2 Rättigheter ändras från Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. till Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttranderätt samt 3:1 Medlemskap ändras från Föreningsmötets beslut skall fas med minst två tredjedelars majoritet. till Föreningsmötets beslut skall vara ett enhälligt beslut. Beslut: Mötet bifaller motionen med ovanstående ändringar. 9 Fika 10 Beslutsuppföljning Mötet tar en kort paus för fika. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande flytt av punkten fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, från höstterminsmötet till vårterminsmötet, se bilaga 8. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i stadgar och reglemente angående datoransvarig, se bilaga 9. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen, se bilaga 10. SID 4(18)

5 Beslut: Mötet bifaller propositionen. 11 Föregående styrelse Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud, se bilaga 7. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg återberättar Åsa Anderssons verksamhetsberättelse för 2012, se bilaga 2. Carl Pettersson presenterar 2012 års revisionsberättelse, se bilaga Val av funktionärer Valberedningen 2013 Beslut: Mötet väljer följande personer till valberedningen 2013: Robin Linde Jesper Jönsson Bi 11 Cecilia Leman Bi12 Carl Pettersson Rh12 Bi13 och RH13 tillsätts till hösten. 13 Övrigt 14 Mötets avslutande Malin Hanson, likabehandlingsombud, uppmärksammar mötet om Magnus Betnér besöker LTH den 15 maj och bjuder då på en show som alla Kårens medlemmar är välkomna till. Ordförande förklarar mötet avslutat. SID 5(18)

6 Magnus Norberg, ordförande Nellie-Kim Millbourn, sekreterare Malin Hanson, justerare Linnea Hjelte, justerare SID 6(18)

7 Bilaga 1. Röstlängd Vårterminsmöte: Röstlängd innan fika Nellie-Kim Millbourn Magnus Norberg Ida Pettersson Olof Nilsson Patric Andersson Mias Spelmans Emma Ingmarsson Sebastian Levin Stefan Karlsson Linnea Hjelte Anna Mårtensson Tobias Mörtlund Fredrik Pettersson Elin Elisson Samuel Gren Jonas Blom Albin Karlberg Malin Dunefloo Larsson Sofia Majtorp Karolina Lundh Dea Ternström Sofia Månsson Pernilla Lindau Filip Lindvall Olof Åkesson Carl Pettersson Malin Hanson Bi11 Bi08 Bi12 Bi12 Bi12 Bi11 Bi11 Rh11 Bi12 Bi12 Bi12 Bi12 Bi12 Bi09 Rh12 Röstlängd efter fika Röstlängden efter fikapausen var densamman som innan fikan förutom följande ändringar: - Tobias Mörtlund Bi08 lämnade mötet. - Albin Karlberg Bi11 lämnade mötet. - Daniel Håkansson Bi12 tillkom mötet. SID 7(18)

8 Bilaga 2. Verksamhetsberättelse BIIF 2012 Året 2012 har varit ett väldigt bra år för BIIF. Styrelsen har som vanligt jobbat hårt för medlemmarna ska njuta av sin tillvaro på brand. Fokus har forts legat på integration mellan programmen på sektionen vilket jag tycker vi har lyckats väldigt bra med! I år har vi haft ett mycket bättre samarbete med sektionen vilket bland annat har lett till det till kommande år kommer finnas en större budget till nollningen. Samarbetet och utbytet med BRINN (Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland) i Luleå har även den forts i vanlig ordning. Styrelsens besök hos dem första helgen i maj ledde till många bra beslut då vi för första gången även tog med oss vår programansvariga Daniel Nilsson, nedan finns de största punkterna listade: BIIF och Brinn ska ha en enad front vid mässor Nordic meeting ska försöka arrangeras för påbörja ett samarbete med brandingenjörsutbildningarna i hela Norden Utbyte av överblivna praktikplatser ska ske Intresseanmälan ska ske inför RUB-utbildningen för kunna påverka RUB-intaget. Detta eftersom förutsättningarna för studenterna från Lund respektive Luleå i dagsläget skiljer sig och ger studenterna i Luleå fördel vid eventuell bortsållning av elever Utbytet med arbetsmarknaden har även det forts mycket framgångsrikt! Företagen som har besökt oss i år är Ringhals AB, Interfleet Technology AB, WSP, Oilconx, Attunda brandkår, Sveriges Ingenjörer och Briab. Intresset har till och med varit så stort företag fått ställa sig i kö till få besöka oss 2013 istället. Detta beror med stor sannolikhet på arbetsmarknadsgruppens arbete och deltagande i mässan Brand2012. En annan grupp som till följd av det höga trycket på arbetsmarknadskvällar har fått jobba hårt är Brandsex De, tillsammans med BIIF 2012 och ett mycket peppad Bi12, levererade en oförglömlig nollning. Följt av detta bjöd Brandsex in till årets höst(jul)fest! Ett otroligt lyckat evenemang med mat och underhållning av hög klass! Som alla vet har även brands legendariska sportevenemang skötts med bravur av sportgruppen. En nyhet för i år är Brands 5-kamp, vilken vi hoppas kommer bli en långlivad tradition. På studiefronten har studierådet, som alltid, levererat med CEQ-bevakning och ständiga studieförbättringar för såväl brandingenjörs- som riskhanteringsprogrammet. Det finns mycket kvar nämna och detta är endast ett urval av vad BIIF 2012 bjöd på. Jag vill härmed tacka för förtroendet som jag och min styrelse fått och hoppas ni haft ett lika roligt år som jag. Jag vill även ta tillfället i akt önska BIIF 2013 all lycka till. Ordförande BIIF 2012 Åsa Andersson SID 8(18)

9 Bilaga 3. Revisionsberättelse BIIF 2012 I strid med stadgarna lämnas denna revisionsberättelse på dagen för vårterminsmötet istället för 10 läsdagar innan som föreskrivet enligt stadgarna 17:1b. Anledningen är årsbokslutet som revisionsberättelsen grundar sig på inte varit klar förrän denna dag. Bokslutet behöver, enligt gällande regelverk, vara klart först vid datum för deklarationens inlämnande, den 2:e maj Under verksamhetsåret har föreningens kassör bytts ut en gång på grund av avhopp. Revisorerna har granskat bokföringen och årsbokslutet för räkenskapsåret 2012 och funnit en differens. Verifikationer och kontobalans har kontrollerats. Revisorerna har, förutom den tidigare nämnda differensen, inte funnit något anmärka på. Revisorerna har granskat styrelsens arbete för verksamhetsåret Protokoll och beslut har kontrollerats utan finna något anmärka på. Olof M Åkesson Tomas Ringdén SID 9(18)

10 Bilaga 4. Motion angående förändringar i föreningens styrdokument Bakgrund Föreningens viktigaste styrdokument är stadgarna, som föreningens verksamhet utgår från. I stadgarna skall formalia och procedurer regleras. Förutom stadgarna finns reglementet som kan sägas vara en komplettering till stadgarna och mer utförligt beskriver verksamheten. Vid genomgång av ovanstående två styrdokument har behov av förändringar framkommit. I stadgarna a) Under 5:6 Kallelse står det endast kallelse till föreningsmöte behöver anslås på föreningens anslagstavla. Jag anser det viktigaste inte är hur kallelsen ska anslås utan den anslås tydligt varpå en ändring bör göras. b) Samma sak gäller 5:7 Föredragningslistan. c) I en demokratisk organisation är det eftersträvansvärt medlemmarna kan ta del av beslut som fas. För underlätta detta förslår jag det under 5:8 Justering läggs in en mening om protokollet skall publiceras tydligt och detta bör ske senaste 10 läsdagar efter protokollet justerats. d) För ge medlemmarna större möjlighet styra över sina pengar är det viktigt en budget beslutas av ett medlemsmöte. Det mest lämpliga mötet för detta ändamål bedöms vara höstterminsmötet. För denna förändring krävs en ändring i 5:10 Höstterminsmötet. e) I dagsläget föreligger inget krav på valberedningen deras förslag på funktionärer skall meddelas andra än sittande styrelse. För föreningens medlemmar ska få veta vilka som nominerats till de olika posterna tycker jag denna information skall delges föreningens medlemmar tydligt. Detta fodrar ändring i 6:2 Uppgift. f) Under 7:7 Verksamhet går läsa Det åligger styrelsen [...] e) bereda inkomna förslag [...]. Förslag inlämnas inte, utan det gör motioner varpå jag anser denna mening bör ändras. g) Med samma motivering som för c) anser jag ett tillägg till styrelsens uppgifter bör göras i form av protokollen från styrelsemötena tydligt skall anslås inom 10 läsdagar. I reglementet Överlag anser jag reglementet bör kompletteras med paragrafer för enklare kunna göra hänvisningar till styrdokumentet och ändringar som däri önskas göras. h) Under Ordförandes åläggande anser jag det bör ålägga hen ansvara för föreningens styrdokument uppdateras. i) Vad gäller Kassörens ålägganden står det en enkel bokföring ska skötas. Jag anser det inte ska vara specificerat det ska vara en enkel bokföring, utan det istället bara ska stå bokföring. j) För fortsätta med Kassörens uppgifter anser jag det bör specificeras hen minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. Yrkande Jag yrkar I BIIF:s stadgar under 5:6 Kallelsen ändra lydelsen: Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse upprättas på föreningens anslagstavla senast tio läsdagar före mötet. till SID 10(18)

11 Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. i BIIF:s stadgar under 5:7 Föredragningslista ändra lydelsen: Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse sättas upp på föreningens anslagstavla senast fem dagar före mötet. till Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem dagar före mötet. i BIIF:s stadgar efter efter punkten 5:8 Justering lägga in punkten 5:9 Protokoll med nedanstående lydelse, samt numrera om efterföljande punkter: Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar efter det justerats. i BIIF:s stadgar under 5:10 Höstterminsmöte efter punkten b) lägga in en ny punkt c) med nedanstående lydelsen, samt numrera om nuvarande punkt c) till d): c) budget för nästa verksamhetsår, samt. i BIIF:s stadgar under 6:2 Uppgift ändra lydelsen: Det åligger valberedningen senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse.. till Det åligger valberedningen senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse, samt tydligt anslå detsamma för föreningens övriga medlemmar.. i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet ändra lydelsen: e) bereda inkomna förslag. till e) bereda inkomna motioner. i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet efter punkten e) lägga in en ny punkt f) med nedanstående lydelsen, samt numrer om nuvarande punkt f) till g): f) tydligt anslå protokoll från styrelsemöte senast tio läsdagar efter mötet, samt. i BIIF:s reglemente under Ordförande (sid 3) efter punkten Att vara föreningens representant i V-sektionens styrelse lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att ansvara för föreningens styrdokument uppdateras. i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) ändra lydelsen: SID 11(18)

12 Att sköta en enkel bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. till Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) efter punkten Att lämna in deklarationen för sitt sittande år lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. SID 12(18)

13 Bilaga 5. Motion angående arbetsgrupp sektionsbildande Bakgrund I skrivande stund (21/3-2013) har BIIF 233 medlemmar och utgör drygt 1/5 av V-sektionens medlemmar. Den sektion som har minst antal medlemmar är W med 298 medlemmar (ca 30% fler än BIIF). Under lång tid har jag funderat på om det finns något vinna på vara en egen sektion, jämfört med vara 1/5 av V-sektionens medlemmar och sett några fördelar. Det finns större chans påverka Kårens arbete i egenskap av en sektion. Det finns möjligheter samarbeta med andra sektioner, t.ex. under nollningen. Sektioner får förstahandsinformation från Kåren, t.ex. genom Ordförandekollegiet. BIIF har redan en bra organisationsstruktur med en arbetsmarknadsgrupp, sexmästeri, studieråd m.m. Givetvis finns det fler fördelar och nackdelar med en sektion. Vidare finns det ett rykte om LTH har beslutat om sektionsstopp. Huruvida de har mandat besluta om något som egentligen är Kårens område är dock omtvistat. Förslag För få veta vad BIIFs medlemmar tycker i denna fråga har denna motion skrivits. Min tanke är, om medlemmarna ställer sig positiva, bilda en arbetsgrupp som går djupare i denna fråga. Undertecknad yrkar därför BIIF ställer sig positivt till bli en egen sektion en arbetsgrupp bildas vars uppgift är utreda vad som behöver göras för BIIF ska bli en egen sektion samt hur detta skulle kunna påverka föreningen och dess medlemmar Tobias Mörtlund blir sammankallande för arbetsgruppen gruppen skall redovisa sitt arbete till BIIFs Hösterminsmöte SID 13(18)

14 Bilaga 6. Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap Bakgrund För hedra personer som har haft stor betydelse för BIIF och dess medlemmar genom tiden tycker jag det är på sin plats dessa kan utses till hedersmedlemmar i föreningen. Det är även av vikt för verksamheten bevara sin historia och kultur, införskaffa hedermedlemskap kommer BIIF minnas dessa personer och vad de åstadkommit för föreningen. Det finns i BIIF:s stadgar en post som heter stödmedlem men syftet med förslaget om hedersmedlem skiljer sig så BIIF ska kunna visa sin tacksamhet och hedra personer som varit av stor betydelseför BIIF och förereningen således ska minnas dem och deras insatser. Förslag I stadgarna: Inför nytt kapitel Kap 3 efter Kap 2 Medlemmarna och innan nuvarande Kap 3 Stödmedlemmar Kap 3 Hedersmedlemmar 3:1 Medlemskap Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Föreningsmöte äger rätt på styrelsens eller enskild medlems förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen. Föreningsmötets beslut skall fas med minst två tredjedelars majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende och föreningsmöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde ur föreningen. 3:2 Rättigheter Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. 3:3 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig iaktta föreningens stadgar och reglementen. Hedersmedlem är inte skyldig erlägga medlemsavgift. SID 14(18)

15 Bilaga 7. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud Bakgrund Likabehandlingsgruppen på kåren har beslutat alla ombud ska ha samma namn, nämligen likabehandlingsombud. För BIIF:s del innebär det Jämlikhetsombudet bör byta namn till likabehandlingsombud. Detta innebär ändringar i både stadgar och reglemente. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: stadgarna ändras KAP 9 Studierådet 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt jämlikhetsombud - ändras till följande beskrivning: 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud reglemente ändras Jämlikhetsombud Jämlikhetsombudet skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger jämlikhetsombudet: ingå i studierådet. verka för jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, verka för jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. ändras till följande beskrivning: Likabehandlingsombud Likabehandlingsombud skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger likabehandlingsombudet: ingå i studierådet. verka för jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, verka för jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. Förfat av BIIFs styrelse 2013 SID 15(18)

16 Bilaga 8. Proposition om flytt av punkten fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, från höstterminsmötet till vårterminsmötet. Bakgrund Som det ser ut idag behandlas ärendet om föregående års styrelse och övriga funktionärers ansvarsfrihet, enligt stadgar, vid höstterminsmötet. BIIFs styrelse anser denna punkt bör flyttas och istället behandlas under vårterminsmötet. Anledning till flytten är ärendet enligt reglementet ska behandlas under VT-mötet vilket i dagsläget står i direkt strid med stagarna. Ytterligare en anledningen är det är lättare ta beslut om ansvarsfrihet när man har de berördas verksamhetsår i färskt minne. Detta upplägg används exempelvis på V-sektionen och fungerar bra. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: - stadgarna ändras enligt överstruken och kursiv text nedan, där överstruken text tas bort och kursiv text läggs till: KAP 5 5:9 Vårterminsmötet Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande ärenden behandlas: a) föreningens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras verksamhetsår, b) föreningens revisorers berättelse för samma tid, c) fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga funktionärer för samma tid, d) val av representanter till valberedningen, samt e) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till vårterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit. 5:10 Höstterminsmötet Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden behandlas: a) val av föreningens funktionärer, samt b) fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, samt c) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 16(18)

17 Bilaga 9. Proposition Om ändring i stadgar och reglemente angående datoransvarig Bakgrund Reglementet och stadgarna är i vissa punkter föråldrat gällande vissa poster där ibland gällande posten Datoransvarig och datorgruppen. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: - reglementet ändras enligt nedan: Att punkt 3 och 4 under rubriken Datoransvarig citerade nedan tas bort Att ansvara för skötseln av föreningens FTP-server Att ansvara för underhållet av föreningens datorer, däribland studentdatorerna Att punkt 2 under rubriken Datorgruppen citerad nedan tas bort Att tillse de datorprogram som Avdelningen för Brandteknik tillhandahåller och fritt får kopieras kan laddas ner från föreningens hemsida. stadgarna ändras enligt nedan: Att i 13:2 tas följande mening bort Minst en ledamots mandatperiod ska överlappa de övrigas med ett halvt år och löpa från september månad. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 17(18)

18 Bilaga 10. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen. Bakgrund I BIIFS:s stadgar står det specificerat utöver arbetsmarknadskontakten fyra (4) övriga ska ingå i gruppen. Idag finns det ej behov av 5 aktivt arbetande funktionärer i gruppen då det ej finns arbete för alla. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: stadgarna ändras och får ett tillägg (Kap 12, 12:2) Arbetsmarknadsgruppen: Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och fyra (4) övriga ledamöter, lämpligen från spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt i övrigt utforma organisationens utseende. - ändras till följande beskrivning: (Kap 12 12:2) Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) övriga ledamöter, lämpligen från spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt i övrigt utforma organisationens utseende. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 18(18)

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer