BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Mötesfunktionärer Magnus Norberg förklarar mötet öppnat. Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av röstlängd. Mötesordförande Beslut: Mötet väljer Magnus Norberg till mötesordförande. Mötessekreterare Beslut: Mötet väljer Nellie-Kim Millbourn till mötessekreterare. Justerare tillika rösträknare Beslut: Mötet väljer Malin Hansson och Linnea Hjelte till justerare tillika rösträknare. 4 Adjungeringar 5 Dagordning Martin Nilsson, Annika Strandberg samt Sofia Lövgren närvarar under mötet. Dagordning ändras så 11 behandlas efter 7. Dessutom byts namn på 6 från Utmärkelsen Bästa lärare på Brand till Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive Riskhanteringsprogrammet. Se bilaga 2. Beslut: Dagordning godkänns i ändrat skick. SID 1(18)

2 6 Utmärkelsen Årets lärare på Brandingenjörs- respektive Riskhanteringsprogrammet Studierådsordförande Ida Pettersson presenterar årets lärare, Martin Nilsson, som stadgeenligt röstats fram av avgående klass på programmet. Motiveringen lyder enligt följande: Martin beskrivs som en väldigt pedagogisk föreläsare och en riktigt bra övningsledare som sätter studenterna och lärandet i första hand. Som föreläsare är han alltid förberedd och har ett strukturerat upplägg, man skulle aldrig kunna tro han är ny i detta sammanhang. Oavsett vad Martin talar om, visar han ett oerhört engagemang och han är mycket mån om alla ska förstå. Det finns många föreläsare som är kunniga inom sina områden, men få besitter förmågan förmedla kunskapen vidare på det sätt som Martin gör. I kursen Aktiva system undervisade Martin, och där går han numera under namnet Sprinklermartin. Applåder efter samtliga föreläsningar bevisar uppskningen för hans sätt föreläsa. Martin lägger ner mycket tid på studenterna och säger aldrig nej när man kommer med frågor. I Aktiva system hjälpte han i stort sätt samtliga grupper med problem gällande sprinklersystem trots han på pappret bara var handledare för två. Personer som Martin är viktiga för utbildningen och nu hoppas vi bara fler klasser får möjlighet ta del av hans engagemang! Lärare som "SprinklerMartin" växer inte på träd! Ett stort lycka till i framtiden! Studierådsordförande Ida Pettersson presenterar årets lärare på Riskhanteringsprogrammet, Marcus Abrahamsson, som stadgeenligt röstats fram av avgående klass på programmet. Motiveringen lyder enligt följande: Har man någon gång har haft Marcus som lärare vet man han är ett solklart val till årets lärare. Marcus är en väldigt pedagogisk person som har en förmåga skapa stort intresse för det han lär ut. Att kursen Olycks- och Krishantering var så intressant berodde till stor del på Marcus oerhörda engagemang. Marcus är inte bara en väldigt bra och engagerad föreläsare, han är också väldigt hjälpsam när det kommer till andra utbildningsrelaterade frågor. Han är en person som man alltid kan vända sig till för hjälp. Det är synd Marcus inte kom in tidigare i utbildning, en av de bästa lärarna någonsin. Ett stort lycka till i framtiden! 7 Information Ordförande Magnus Norberg informerar mötet om planer på ett nytt evenemang, Nordic Meeting som BIIF-styrelsen driver tillsammans med Brandteknik. Tanken är evenmanget skall äga rum under hösten 2013 och inbjudan skall skickas till liknande utbildningar runt om i SID 2(18)

3 Norden. Då Studievägledingen, efter centrala direktiv, inte sponsrar kommande Kursgård för nyantagna försöker BIIF-styrelsen ordna sponsring via intresseföreningens hemsida. Styrelsen har dessutom försökt integrera Erasmusstudenterna mer i olika aktiviteter som anordnats under våren. Kassör Emma Ingmarsson informerar hon för närvarande sätter sig in det nya bokföringssystemet som samtliga sektioner på LTH skall använda sig av. Studierådsordförande Ida Pettersson informerar fler studiekvällar kommer införas till hösten eftersom nedskärningar har gjorts gällande antal föreläsningssamt övningstimmar. Arbetsmarknadskontakt Mias Spelmans informerar tre arbetsmarknadskvällar genomförts under vårterminen. Företagen som besökt programmet är Interfleet, Bengt Dahlgren samt Briab. I dagsläget jobbar Mias tillsammans med sin grupp på hitta nya företag som ville besöka Brandingenjörsprogrammet under hösten. Sportbas Patric Andersson informerar om de evenemang som genomförts under våren. Hitentills har Patric tillsammans med sportrådet arrangerat en femkamp, löpmåndagar samt klättring. Dessutom har diverse aktiviteter, så som paintball och spökboll, samordnats med övriga program på sektionen. Innan sommaren tar vid skall även ett Brandlan, fotbollskvällar samt en fotbollsturnering anordnas. Till hösten står aktiviteter som innebandyturnering och skidresa på agendan. PR-chef Olof Nilsson informerar inköp av overaller, märken samt pikétröjor till kommande nollning är under process. Dessutom försöker Olof tillsammans med de PR-ansvariga på Väg och venprogrammet samt Lantmäteriprogrammet ordna sponsring av overallerna. Webbi Stefan Karlsson informerar han fått ordning på den länge nedlagda citatsidan som finns hitta på intresseföreningens hemsida. Stefan skall dessutom hjälpa till anordna det Brandlan som nämnts tidigare under mötet. SID 3(18)

4 Sexmästare Sebastian Levin informerar om väl genomförda middagar i samband med arbetsmarknadskvällar. Innan sommaren skall Sebastian arrangera BTR-puben tillsammans med sin grupp. Till hösten ligger fokus på nollningen samt Höstfesten. 8 Inkomna motioner Tobias Mörtlund presenterar sin motion gällande Förändringar i föreningens styrdokument, se bilaga 4. Beslut: Mötet bifaller motionen. Tobias Mörtlund presenterar sin motion gällande Arbetsgrupp för Sektionsbildande, se bilaga 5. Beslut: Mötet avslår motionen. Carl Pettersson presenterar sin motion gällande Hedersmedlemskap, se bilaga 6. Motionen ändras under mötets gång så 3:2 Rättigheter ändras från Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. till Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttranderätt samt 3:1 Medlemskap ändras från Föreningsmötets beslut skall fas med minst två tredjedelars majoritet. till Föreningsmötets beslut skall vara ett enhälligt beslut. Beslut: Mötet bifaller motionen med ovanstående ändringar. 9 Fika 10 Beslutsuppföljning Mötet tar en kort paus för fika. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande flytt av punkten fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, från höstterminsmötet till vårterminsmötet, se bilaga 8. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i stadgar och reglemente angående datoransvarig, se bilaga 9. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen, se bilaga 10. SID 4(18)

5 Beslut: Mötet bifaller propositionen. 11 Föregående styrelse Magnus Norberg presenterar BIIF-styrelsens proposition gällande ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud, se bilaga 7. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Magnus Norberg återberättar Åsa Anderssons verksamhetsberättelse för 2012, se bilaga 2. Carl Pettersson presenterar 2012 års revisionsberättelse, se bilaga Val av funktionärer Valberedningen 2013 Beslut: Mötet väljer följande personer till valberedningen 2013: Robin Linde Jesper Jönsson Bi 11 Cecilia Leman Bi12 Carl Pettersson Rh12 Bi13 och RH13 tillsätts till hösten. 13 Övrigt 14 Mötets avslutande Malin Hanson, likabehandlingsombud, uppmärksammar mötet om Magnus Betnér besöker LTH den 15 maj och bjuder då på en show som alla Kårens medlemmar är välkomna till. Ordförande förklarar mötet avslutat. SID 5(18)

6 Magnus Norberg, ordförande Nellie-Kim Millbourn, sekreterare Malin Hanson, justerare Linnea Hjelte, justerare SID 6(18)

7 Bilaga 1. Röstlängd Vårterminsmöte: Röstlängd innan fika Nellie-Kim Millbourn Magnus Norberg Ida Pettersson Olof Nilsson Patric Andersson Mias Spelmans Emma Ingmarsson Sebastian Levin Stefan Karlsson Linnea Hjelte Anna Mårtensson Tobias Mörtlund Fredrik Pettersson Elin Elisson Samuel Gren Jonas Blom Albin Karlberg Malin Dunefloo Larsson Sofia Majtorp Karolina Lundh Dea Ternström Sofia Månsson Pernilla Lindau Filip Lindvall Olof Åkesson Carl Pettersson Malin Hanson Bi11 Bi08 Bi12 Bi12 Bi12 Bi11 Bi11 Rh11 Bi12 Bi12 Bi12 Bi12 Bi12 Bi09 Rh12 Röstlängd efter fika Röstlängden efter fikapausen var densamman som innan fikan förutom följande ändringar: - Tobias Mörtlund Bi08 lämnade mötet. - Albin Karlberg Bi11 lämnade mötet. - Daniel Håkansson Bi12 tillkom mötet. SID 7(18)

8 Bilaga 2. Verksamhetsberättelse BIIF 2012 Året 2012 har varit ett väldigt bra år för BIIF. Styrelsen har som vanligt jobbat hårt för medlemmarna ska njuta av sin tillvaro på brand. Fokus har forts legat på integration mellan programmen på sektionen vilket jag tycker vi har lyckats väldigt bra med! I år har vi haft ett mycket bättre samarbete med sektionen vilket bland annat har lett till det till kommande år kommer finnas en större budget till nollningen. Samarbetet och utbytet med BRINN (Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland) i Luleå har även den forts i vanlig ordning. Styrelsens besök hos dem första helgen i maj ledde till många bra beslut då vi för första gången även tog med oss vår programansvariga Daniel Nilsson, nedan finns de största punkterna listade: BIIF och Brinn ska ha en enad front vid mässor Nordic meeting ska försöka arrangeras för påbörja ett samarbete med brandingenjörsutbildningarna i hela Norden Utbyte av överblivna praktikplatser ska ske Intresseanmälan ska ske inför RUB-utbildningen för kunna påverka RUB-intaget. Detta eftersom förutsättningarna för studenterna från Lund respektive Luleå i dagsläget skiljer sig och ger studenterna i Luleå fördel vid eventuell bortsållning av elever Utbytet med arbetsmarknaden har även det forts mycket framgångsrikt! Företagen som har besökt oss i år är Ringhals AB, Interfleet Technology AB, WSP, Oilconx, Attunda brandkår, Sveriges Ingenjörer och Briab. Intresset har till och med varit så stort företag fått ställa sig i kö till få besöka oss 2013 istället. Detta beror med stor sannolikhet på arbetsmarknadsgruppens arbete och deltagande i mässan Brand2012. En annan grupp som till följd av det höga trycket på arbetsmarknadskvällar har fått jobba hårt är Brandsex De, tillsammans med BIIF 2012 och ett mycket peppad Bi12, levererade en oförglömlig nollning. Följt av detta bjöd Brandsex in till årets höst(jul)fest! Ett otroligt lyckat evenemang med mat och underhållning av hög klass! Som alla vet har även brands legendariska sportevenemang skötts med bravur av sportgruppen. En nyhet för i år är Brands 5-kamp, vilken vi hoppas kommer bli en långlivad tradition. På studiefronten har studierådet, som alltid, levererat med CEQ-bevakning och ständiga studieförbättringar för såväl brandingenjörs- som riskhanteringsprogrammet. Det finns mycket kvar nämna och detta är endast ett urval av vad BIIF 2012 bjöd på. Jag vill härmed tacka för förtroendet som jag och min styrelse fått och hoppas ni haft ett lika roligt år som jag. Jag vill även ta tillfället i akt önska BIIF 2013 all lycka till. Ordförande BIIF 2012 Åsa Andersson SID 8(18)

9 Bilaga 3. Revisionsberättelse BIIF 2012 I strid med stadgarna lämnas denna revisionsberättelse på dagen för vårterminsmötet istället för 10 läsdagar innan som föreskrivet enligt stadgarna 17:1b. Anledningen är årsbokslutet som revisionsberättelsen grundar sig på inte varit klar förrän denna dag. Bokslutet behöver, enligt gällande regelverk, vara klart först vid datum för deklarationens inlämnande, den 2:e maj Under verksamhetsåret har föreningens kassör bytts ut en gång på grund av avhopp. Revisorerna har granskat bokföringen och årsbokslutet för räkenskapsåret 2012 och funnit en differens. Verifikationer och kontobalans har kontrollerats. Revisorerna har, förutom den tidigare nämnda differensen, inte funnit något anmärka på. Revisorerna har granskat styrelsens arbete för verksamhetsåret Protokoll och beslut har kontrollerats utan finna något anmärka på. Olof M Åkesson Tomas Ringdén SID 9(18)

10 Bilaga 4. Motion angående förändringar i föreningens styrdokument Bakgrund Föreningens viktigaste styrdokument är stadgarna, som föreningens verksamhet utgår från. I stadgarna skall formalia och procedurer regleras. Förutom stadgarna finns reglementet som kan sägas vara en komplettering till stadgarna och mer utförligt beskriver verksamheten. Vid genomgång av ovanstående två styrdokument har behov av förändringar framkommit. I stadgarna a) Under 5:6 Kallelse står det endast kallelse till föreningsmöte behöver anslås på föreningens anslagstavla. Jag anser det viktigaste inte är hur kallelsen ska anslås utan den anslås tydligt varpå en ändring bör göras. b) Samma sak gäller 5:7 Föredragningslistan. c) I en demokratisk organisation är det eftersträvansvärt medlemmarna kan ta del av beslut som fas. För underlätta detta förslår jag det under 5:8 Justering läggs in en mening om protokollet skall publiceras tydligt och detta bör ske senaste 10 läsdagar efter protokollet justerats. d) För ge medlemmarna större möjlighet styra över sina pengar är det viktigt en budget beslutas av ett medlemsmöte. Det mest lämpliga mötet för detta ändamål bedöms vara höstterminsmötet. För denna förändring krävs en ändring i 5:10 Höstterminsmötet. e) I dagsläget föreligger inget krav på valberedningen deras förslag på funktionärer skall meddelas andra än sittande styrelse. För föreningens medlemmar ska få veta vilka som nominerats till de olika posterna tycker jag denna information skall delges föreningens medlemmar tydligt. Detta fodrar ändring i 6:2 Uppgift. f) Under 7:7 Verksamhet går läsa Det åligger styrelsen [...] e) bereda inkomna förslag [...]. Förslag inlämnas inte, utan det gör motioner varpå jag anser denna mening bör ändras. g) Med samma motivering som för c) anser jag ett tillägg till styrelsens uppgifter bör göras i form av protokollen från styrelsemötena tydligt skall anslås inom 10 läsdagar. I reglementet Överlag anser jag reglementet bör kompletteras med paragrafer för enklare kunna göra hänvisningar till styrdokumentet och ändringar som däri önskas göras. h) Under Ordförandes åläggande anser jag det bör ålägga hen ansvara för föreningens styrdokument uppdateras. i) Vad gäller Kassörens ålägganden står det en enkel bokföring ska skötas. Jag anser det inte ska vara specificerat det ska vara en enkel bokföring, utan det istället bara ska stå bokföring. j) För fortsätta med Kassörens uppgifter anser jag det bör specificeras hen minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. Yrkande Jag yrkar I BIIF:s stadgar under 5:6 Kallelsen ändra lydelsen: Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse upprättas på föreningens anslagstavla senast tio läsdagar före mötet. till SID 10(18)

11 Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. i BIIF:s stadgar under 5:7 Föredragningslista ändra lydelsen: Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse sättas upp på föreningens anslagstavla senast fem dagar före mötet. till Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem dagar före mötet. i BIIF:s stadgar efter efter punkten 5:8 Justering lägga in punkten 5:9 Protokoll med nedanstående lydelse, samt numrera om efterföljande punkter: Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar efter det justerats. i BIIF:s stadgar under 5:10 Höstterminsmöte efter punkten b) lägga in en ny punkt c) med nedanstående lydelsen, samt numrera om nuvarande punkt c) till d): c) budget för nästa verksamhetsår, samt. i BIIF:s stadgar under 6:2 Uppgift ändra lydelsen: Det åligger valberedningen senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse.. till Det åligger valberedningen senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse, samt tydligt anslå detsamma för föreningens övriga medlemmar.. i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet ändra lydelsen: e) bereda inkomna förslag. till e) bereda inkomna motioner. i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet efter punkten e) lägga in en ny punkt f) med nedanstående lydelsen, samt numrer om nuvarande punkt f) till g): f) tydligt anslå protokoll från styrelsemöte senast tio läsdagar efter mötet, samt. i BIIF:s reglemente under Ordförande (sid 3) efter punkten Att vara föreningens representant i V-sektionens styrelse lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att ansvara för föreningens styrdokument uppdateras. i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) ändra lydelsen: SID 11(18)

12 Att sköta en enkel bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. till Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) efter punkten Att lämna in deklarationen för sitt sittande år lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. SID 12(18)

13 Bilaga 5. Motion angående arbetsgrupp sektionsbildande Bakgrund I skrivande stund (21/3-2013) har BIIF 233 medlemmar och utgör drygt 1/5 av V-sektionens medlemmar. Den sektion som har minst antal medlemmar är W med 298 medlemmar (ca 30% fler än BIIF). Under lång tid har jag funderat på om det finns något vinna på vara en egen sektion, jämfört med vara 1/5 av V-sektionens medlemmar och sett några fördelar. Det finns större chans påverka Kårens arbete i egenskap av en sektion. Det finns möjligheter samarbeta med andra sektioner, t.ex. under nollningen. Sektioner får förstahandsinformation från Kåren, t.ex. genom Ordförandekollegiet. BIIF har redan en bra organisationsstruktur med en arbetsmarknadsgrupp, sexmästeri, studieråd m.m. Givetvis finns det fler fördelar och nackdelar med en sektion. Vidare finns det ett rykte om LTH har beslutat om sektionsstopp. Huruvida de har mandat besluta om något som egentligen är Kårens område är dock omtvistat. Förslag För få veta vad BIIFs medlemmar tycker i denna fråga har denna motion skrivits. Min tanke är, om medlemmarna ställer sig positiva, bilda en arbetsgrupp som går djupare i denna fråga. Undertecknad yrkar därför BIIF ställer sig positivt till bli en egen sektion en arbetsgrupp bildas vars uppgift är utreda vad som behöver göras för BIIF ska bli en egen sektion samt hur detta skulle kunna påverka föreningen och dess medlemmar Tobias Mörtlund blir sammankallande för arbetsgruppen gruppen skall redovisa sitt arbete till BIIFs Hösterminsmöte SID 13(18)

14 Bilaga 6. Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap Bakgrund För hedra personer som har haft stor betydelse för BIIF och dess medlemmar genom tiden tycker jag det är på sin plats dessa kan utses till hedersmedlemmar i föreningen. Det är även av vikt för verksamheten bevara sin historia och kultur, införskaffa hedermedlemskap kommer BIIF minnas dessa personer och vad de åstadkommit för föreningen. Det finns i BIIF:s stadgar en post som heter stödmedlem men syftet med förslaget om hedersmedlem skiljer sig så BIIF ska kunna visa sin tacksamhet och hedra personer som varit av stor betydelseför BIIF och förereningen således ska minnas dem och deras insatser. Förslag I stadgarna: Inför nytt kapitel Kap 3 efter Kap 2 Medlemmarna och innan nuvarande Kap 3 Stödmedlemmar Kap 3 Hedersmedlemmar 3:1 Medlemskap Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Föreningsmöte äger rätt på styrelsens eller enskild medlems förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen. Föreningsmötets beslut skall fas med minst två tredjedelars majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende och föreningsmöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde ur föreningen. 3:2 Rättigheter Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. 3:3 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig iaktta föreningens stadgar och reglementen. Hedersmedlem är inte skyldig erlägga medlemsavgift. SID 14(18)

15 Bilaga 7. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud Bakgrund Likabehandlingsgruppen på kåren har beslutat alla ombud ska ha samma namn, nämligen likabehandlingsombud. För BIIF:s del innebär det Jämlikhetsombudet bör byta namn till likabehandlingsombud. Detta innebär ändringar i både stadgar och reglemente. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: stadgarna ändras KAP 9 Studierådet 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt jämlikhetsombud - ändras till följande beskrivning: 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud reglemente ändras Jämlikhetsombud Jämlikhetsombudet skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger jämlikhetsombudet: ingå i studierådet. verka för jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, verka för jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. ändras till följande beskrivning: Likabehandlingsombud Likabehandlingsombud skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger likabehandlingsombudet: ingå i studierådet. verka för jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, verka för jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. Förfat av BIIFs styrelse 2013 SID 15(18)

16 Bilaga 8. Proposition om flytt av punkten fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, från höstterminsmötet till vårterminsmötet. Bakgrund Som det ser ut idag behandlas ärendet om föregående års styrelse och övriga funktionärers ansvarsfrihet, enligt stadgar, vid höstterminsmötet. BIIFs styrelse anser denna punkt bör flyttas och istället behandlas under vårterminsmötet. Anledning till flytten är ärendet enligt reglementet ska behandlas under VT-mötet vilket i dagsläget står i direkt strid med stagarna. Ytterligare en anledningen är det är lättare ta beslut om ansvarsfrihet när man har de berördas verksamhetsår i färskt minne. Detta upplägg används exempelvis på V-sektionen och fungerar bra. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: - stadgarna ändras enligt överstruken och kursiv text nedan, där överstruken text tas bort och kursiv text läggs till: KAP 5 5:9 Vårterminsmötet Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall följande ärenden behandlas: a) föreningens föregående styrelses verksamhetsberättelse för deras verksamhetsår, b) föreningens revisorers berättelse för samma tid, c) fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga funktionärer för samma tid, d) val av representanter till valberedningen, samt e) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till vårterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit. 5:10 Höstterminsmötet Höstterminsmötet skall hållas före november månads utgång och där skall följande ärenden behandlas: a) val av föreningens funktionärer, samt b) fråga om ansvarsfrihet för föreningens föregående styrelse och övriga funktionärer, samt c) övriga ärenden som av föreningens styrelse hänskjutits till höstterminsmötet eller i stadgeenlig ordning inkommit. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 16(18)

17 Bilaga 9. Proposition Om ändring i stadgar och reglemente angående datoransvarig Bakgrund Reglementet och stadgarna är i vissa punkter föråldrat gällande vissa poster där ibland gällande posten Datoransvarig och datorgruppen. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: - reglementet ändras enligt nedan: Att punkt 3 och 4 under rubriken Datoransvarig citerade nedan tas bort Att ansvara för skötseln av föreningens FTP-server Att ansvara för underhållet av föreningens datorer, däribland studentdatorerna Att punkt 2 under rubriken Datorgruppen citerad nedan tas bort Att tillse de datorprogram som Avdelningen för Brandteknik tillhandahåller och fritt får kopieras kan laddas ner från föreningens hemsida. stadgarna ändras enligt nedan: Att i 13:2 tas följande mening bort Minst en ledamots mandatperiod ska överlappa de övrigas med ett halvt år och löpa från september månad. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 17(18)

18 Bilaga 10. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar gällande Arbetsmarknadsgruppen. Bakgrund I BIIFS:s stadgar står det specificerat utöver arbetsmarknadskontakten fyra (4) övriga ska ingå i gruppen. Idag finns det ej behov av 5 aktivt arbetande funktionärer i gruppen då det ej finns arbete för alla. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: stadgarna ändras och får ett tillägg (Kap 12, 12:2) Arbetsmarknadsgruppen: Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och fyra (4) övriga ledamöter, lämpligen från spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt i övrigt utforma organisationens utseende. - ändras till följande beskrivning: (Kap 12 12:2) Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen skall bestå av arbetsmarknadskontakt och två till fyra (2-4) övriga ledamöter, lämpligen från spridda årskurser och utbildningar inom BIIF. Arbetsmarknadsgruppen äger rätt i övrigt utforma organisationens utseende. Förfat av BIIFs styrelse 2012 SID 18(18)

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-03-22 Tid 12:00 Plats Beslutande Adjungerande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-02-13 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2014-04-07 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Henrik Hassel Magnus Hagelsteen Robert Jönsson

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-20 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Linnéa Hjelte Sekr. Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2011-05-19 Tid 12:00 Plats Beslutande Styrelserummet John Ericssonsv 1 223 63 Lund Ordf. Erik Sävmark Sekr. Ove Hagelstedt Åsa Andersson Helena Sjöberg Axel Engstrand

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Dea Ternström Karolina Lundh Eleonora Grönlund Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-09-11 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel Håkansson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-10-02 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004 Stadgar för D-Chip 25 november, 2004 INNEHÅLL 1 FÖRENINGEN...5 1.1 Namn...5 1.2 Ändamål...5 1.3 Maskot...5 1.4 Slagord...5 1.5 Symbol...5 1.6 Sammansättning...5 2 MEDLEMMARNA...5 2.1 Medlemskap...5 2.2

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2011-11-14 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-09-25 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-14 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer