Protokoll från styrelsemötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24"

Transkript

1 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård Solveig Ingemarsson (Justeringsperson) Mirka Mikes Lindbäck Christer Windén Ivan Öberg Tjänstgörande suppleant Lars Thorell Frånvarande Karl-Axel Jakobsson 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Solveig Ingemarsson utsågs till justeringsperson. Flera övriga ärenden anmäldes, se 6 nedan 2 Genomgång av mötesprotokoll från a) Synpunkter på föreslagen arbetsordning Den vid förra styrelsemötet föreslagna arbetsordningen för styrelsen diskuterades och modifierades enligt nedan. 1. Ordföranden är föreningens talesperson och leder föreningens verksamhet både internt och externt. Ordföranden utformar agenda, ansvarar för kallelser till möten och för medlemsinformation. Föreningen planerar att hålla fyra styrelsemöten, ett årsmöte och ett allmänt möte per år. 2. Vice ordföranden är ordförandens ställföreträdare och ansvarar för uppgifter som ordföranden delegerar, för närvarande kontakterna med Öppna Kanalen. 3. Sekreteraren biträder ordföranden i dennes styrelsearbete, distribuerar kallelser och protokoll från styrelsemöten. Sekreteraren ansvarar för arkivering av föreningens skriftliga handlingar i stadshusets Arkiv Västmanland. 4. Kassören ansvarar för kassaärenden, bokföring, bokslut, ekonomirapport, deklaration och rapportering till Västmanlands Hembygdsförbund samt i egenskap av matrikelförare också för medlemsutsändningar. 5. Web-master administrerar hemsidan och ansvarar för den språkliga utformningen av hemsidan och för att information om kommande aktiviteter är uppdaterad. 6. Övriga styrelseledamöter och adjungerade medlemmar genomför uppdrag enligt styrelsens direktiv. 7. En vald styrelseledamot ansvarar för arkivering av dokument från föreningens olika projekt (böcker, inspelningar mm) på Länsmuseet. Ivan och Mirka diskuterar former och innehåll i föreningens arkiv med ansvariga hos Stadshusets Arkiv Västmanland. Hans och Lars diskuterar rutiner för arkivering av böcker och inspelningar med ansvariga hos Länsmuseet. Avrapporteringen sker vid nästa styrelsemöte. I den nya styrelsen bör det klaras ut hur och vem som arkiverar och skilja på två

2 typer av arkivering - protokoll och liknande samt ren industrihistorik. Vi bör också ha en aktuell förteckning över vad vi arkiverar. b) Planering inför årsmötet Tid för årsmötet är fastställt till 28 mars kl. 18:00 och äger rum i Ångkraftverkets lokal på Björnövägen 12. Kallelsen till årsmötet är distribuerad. Senast 14 mars skickas påminnelse till årsmöte med följande tillägg: Gästföredrag specificeras (ansvarig Karl-Axel), en karta på hur man tar sig till mötesplatsen bifogas. Kallelsen utformas lockande och säljande, den trycks och distribueras till medlemmarna i svart-vitt. Valberedningen är aktiverad. Solveig och Mirka anmälde intresse att bli ersatta. c) Förslag till årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2011 och Verksamhetsberättelse 2010 skrivs av Ivan. Bidrag till underlaget skickas till Ivan snarast möjligt. Draften distribueras till styrelsen för synpunkter under vecka 09. Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna samtidigt med påminnelse om årsmötet. Följande möjliga projekt diskuterades vid styrelsemöte - Dokumentation av gamla kartor över Västerås - Vidga historiska beskrivningar och dokumentera även andra industrier än ABB (Metallverken, avknoppningsföretag mm) - Koppling mellan IHF verksamhet och andra föreningar 3 Medlemsförmåner Skriften Svartådalens industrihistoria är färdig för tryck (se pkt 5 a)) nedan. Styrelsen beslutade att ge boken kostnadsfritt till föreningens medlemmar. 4 Upprättande av Kalendarium för 2011 Styrelsen planerar för ett årsmöte (28 mars) och ett allmänt medlemsmöte i höst. Styrelsen kommer att ha fyra styrelsemöten, förslagsvis - 13 april - 25 maj - 25 augusti - 10 november 5 Rapporter a) Utgivning av Svartådalens industrihistoria Offerten för tryckning av boken Hyttor och Hamrar i Svartån diskuterades och bifogas (bilaga 1, 2). Arkitektkopia valdes för tryckning. Tryckningen finansieras av Västerås stad med kronor, med kr från avsatta medel i årets bokslut och till resterande medel från Präntarfonden. Boken kommer att säljas genom någon samverkande partner inom offentliga sektorn till ett pris 150 sek/bok. Utgivningsbeslutet blev 300 exemplar. Hans Stackegård bekräftar att eventuell förlust av försäljningen förutom medlemsgåvan - kan täckas av Präntarfonden. b) Produktion av nya DVD Utgivning av följande DVD diskuterades:

3 - Arne Bennborn, del 2 (Fusionen ABB) kommer att produceras och säljas, ABB bidrar med kronor - ASEA 100 år (2 DVD) produceras och säljs, ABB bidrar med kronor års ASEA Revy i sin helhet (konvertering från video till DVD), beslut om produktion och försäljning flyttat till efter visningar i mars En uppdatering av DVD- skivorna skickas till medlemmarna samt webmastern Christer via Ivan. c) Visning av filmer på Elektrabiografen i mars Tre visningar är inplanerade till 3 mars, 5 mars, 8 mars på Elektra. Information finns på Elektra biografens hemsida 6 Övriga ärenden 26 maj hålls ett föredrag om Jonas Wennström hos Hällefors- Grythyttan Rotary klubb (se bilaga 3). Föredraget, som hålls av prof. Sture Eriksson på KTH och tidigare ordförande i Präntarna, kommer att filmas av Lars som deltar tillsammans med Sören och Hans. IHF styrelsemöten och publika möten hålls kostnadsfritt i Skallbergets Servicehus. Som motprestation föreslog Ivan att två videodukar inköpes till Servicehusets restaurang (ca 350 kronor per styck inklusive montering). Föreningen står för kostnaden av en videoduk. Förslaget godkändes av styrelsen. Förfriskningar till styrelsemöten ordnas fortsättningsvis av sekreteraren, till vilket föreningen bidrar med 20 kr/person. Efter årsmötet bör ges tillfälle för medlemmar att lämna olika synpunkter och förslag. Vår webmaster Christer fick i uppdrag att inbjuda våra medlemmar till att lämna förslag på en föreningslogga, som anknyter till vad vår förening håller på med. En tävling med lämplig belöning (t.ex. IHFs dvd-filmer) om detta informerar vi också om på Årsmötet. Någon föreslog att också bör ha en mer beskrivande länk som man kommer in till. Christer menade att varje ny adress kostar pengar, varvid förslaget tills vidare bordlades. 5 Mötet avslutas Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet Vid protokollet Mirka Mikes-Lindbäck (Sekreterare) Justeras Sören Bååth (Ordförande) Solveig Ingemarsson (Vice ordförande)

4 Industrihistoriska föreningen i Västerås Styrelseprotokoll Bilaga 1

5 Industrihistoriska föreningen i Västerås Styrelseprotokoll Bilaga 2

6 Industrihistoriska föreningen i Västerås Styrelseprotokoll Bilaga 3 Till Industrihistoriska föreningen i Västerås Vi vänder oss till Industrihistoriska föreningen i Västerås eftersom vi, Hällefors-Grythyttan RK, skall arrangera ett seminarium i Grythyttan torsdagen den 26 maj 2011 om uppfinnaren Jonas Wenström, född i Hällefors Hällefors-Grythyttan RK har formulerat syftet med seminariet på följande sätt: Hällefors-Grythyttan RK arrangerar ett seminarium som uppmärksammar uppfinnaren Jonas Wenström, född i Hällefors, för att klubben vill värna om vår lokala industrihistoria, överföra kunskaper om denna till yngre generationer och på så sätt bidra till att stimulera industriell utveckling i vår bygd. Klubben vill också sprida kännedom om Rotary och de samhällsinsatser som vår klubb är engagerad i. Arbetet med seminariets innehåll pågår nu. Som jag nämnde planerar vi för 4 eller 5 föredrag om ca minuter som skall förmedla en bild av människan Wenström, hans uppfinningar och hur dessa kom att påverka den tekniska och industriella utvecklingen. Ett av föredragen kommer t ex. att handla om hur uppfinningarna kom till praktisk nytta vid stålverket här i Hällefors. Vi ber nu om er medverkan i seminariet med ett, eller kanske två, inlägg som belyser Wenströms insatser ur ett industriellt perspektiv, gärna på ett övergripande sätt och kanske inte för tekniskt avancerat. Men, det där har ni säkert många bra synpunkter och förslag på som vi gärna tar del av. Seminariet hålls på Gästgiveriet i Grythyttan. Dagen inleds 12:00 med lunch, föredragen börjar 13:00 och dagen avslutas Däremellan blir det också eftermiddagskaffe och några små pauser. Konferenssalen har all teknisk AV- utrustning och sittningen blir på biovis. Vi kommer att marknadsföra seminariet mot rotaryklubbar i Bergslagen, utbildnings- och kulturinstitutioner, kommunfolk och några andra utvalda grupper. Lokalpress kommer också att bjudas in, vi räknar med ungefär 75 deltagare. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta och vi hör med stort intresse vidare från er. Med vänlig hälsning Jan Hansson Hällefors-Grythyttan RK

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer