Inför deklarationen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför deklarationen 2013"

Transkript

1 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller bland annat allmän information avseende årets deklaration, nyheter och deklarationstips. Innehållsförteckning (klicka på rubriklänkarna nedan för att komma direkt till önskat avsnitt) Allmän information» Tidsplan för utskick av deklarationer 2 maj sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Anstånd 2012 Tidsplan för slutskattebeskeden Förseningsavgift Omprövning Överklagande Nyheter vid årets taxering» Inkomst av tjänst Inkomst av kapital Inkomst av näringsverksamhet Fåmansföretag Fastighetsbeskattning Egenavgifter Övrigt Allmän information Deklarationstips för näringsverksamhet» Specifikation för näringsidkare Att lämna Inkomstdeklaration 1 via Internet Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/cd/dvd) Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare Avdrag» Egenavgifter Underskott Omedelbart avdrag nystartad verksamhet Utgifter innan verksamheten har kommit igång Hyra m.m, eget företag Resor till och från verksamhetslokal med bil Tjänsteresor Representation Avskrivningar» Inventarier Byggnader Avsättningar» Räntefördelning Expansionsfond Periodiseringsfond Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond Övrigt» Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Skatteverkets kontroller» Länkar» Tidsplan för utskick av deklarationer Inkomstdeklaration 1, alla fysikers deklaration med förtryckta uppgifter, började att skickas ut den 18 mars. Alla ska ha fått sin deklaration senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som öppnade den 21 mars. I denna e-tjänst kan du från och med i år också avbeställa din pappersdeklaration för kommande år och istället deklarera med din e-legitimation. 2 maj sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Denna dag gäller för såväl fysiska som juridiska personer och dödsbon. För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj Anstånd 2013 Individuellt anstånd Glöm inte att lämna in en anståndsansökan om du inte kan lämna in inkomstdeklarationen senast den 2 maj. Du bör lämna in anståndsansökan minst 10 dagar före den 2 maj. Du måste ha ett godtagbart skäl för att få anstånd. Byråanstånd Har du hjälp av en revisor eller redovisningsbyrå söker ofta ditt ombud anstånd åt dig i form av ett byråanstånd. Ansökan om byråanstånd bör lämnas till Skatteverket minst 10 dagar före den 2 maj. Leveransplan vid byråanstånd: Datum Deklarationer och anståndsansökan lämnas på papper 2 maj 35 % Deklarationer lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper Deklarationer och anståndsansökan lämnas elektroniskt 15 maj 60 % 60 % 50 % 31 maj 4 % 20 % 25 % 17 juni 1 % 20 % 25 % 1

2 Tidsplan för slutskattebeskeden Du som ska redovisa näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/aktiebolag får normalt ditt slutskattebesked i december. Om du deklarerar elektroniskt (gäller både huvudblankett och samtliga bilagor) kan du numera få ditt slutskattebesked redan i juni. När kommer slutskattebeskedet? Du som anmält konto får dina skattepengar: Du som inte anmält konto får dina skattepengar*: När ska ev. kvarskatt senast betalas? Juni vecka December vecka 49 vecka mars 2014 *om beloppet uppgår till kr eller mer Räknar du med underskott kan du göra en extra inbetalning av skatt. För att slippa kostnadsränta skulle du ha betalt in belopp över kr på skattekontot (bokförda på Skatteverkets bankgiro) senast den 12 februari. Belopp under kr ska vara betalda senast den 3 maj. Tänk på att räntan beräknas dag för dag så även om vi passerat 12 februari kan du minimera kostnadsräntan genom att betala så snart du kan. Förseningsavgift Förseningsavgiften för inkomstdeklarationer som lämnas in efter deklarationstidpunkten uppgår till kr för aktiebolag/ekonomiska föreningar och kr för övriga. Vid mer än tre månaders försening fördubblas förseningsavgiften och efter fem månader tredubblas förseningsavgiften. Omprövning Om du inte är nöjd med Skatteverkets taxeringsbeslut kan du begära omprövning. Omprövningen ska begäras skriftligen hos det skattekontor som fattat det beslut du vill ha omprövat. Skrivelsen med begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 december 2018 avseende 2013 års taxering (den som gäller för inkomståret 2012), dvs före utgången av femte året efter taxeringsåret. Överklagande Du kan överklaga Skatteverkets taxeringsbeslut hos förvaltningsrätt. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat taxeringsbeslutet. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret, det vill säga senast den 31 december 2018 om det gäller 2013 års taxering (2012 års inkomster). Nyheter vid årets taxering Här följer några av de viktigaste nyheterna för taxeringsår 2013 (inkomstår 2012) Inkomst av tjänst Avdragsbegränsningen för resor till och från arbetet Beloppsgränsen för när du får dra av utgifter för resor till och från arbetet har höjts från kr till kr. Inkomst av kapital Schablonintäkt på investeringsfonder Nya skatteregler för investeringsfonder innebär bland anant att den som är delägare i en investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag och uppgår till 0,4 % av värdet på fondandelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration i ruta 50, ränteinkomster m.m. 2

3 Investeringssparkonto En ny sparform, kallat investeringssparkonto, har införts. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret, 1,65 %. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration i ruta 50, ränteinkomster m.m. Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) har höjts från kr till kr per år. Inkomst av näringsverksamhet Räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med fem procentenheter till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenheter. Räntesatsen är 7,15 % för taxeringsåret Skattereduktion för gåvor Från och med den 1 januari 2012 kan en privatperson under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Gåvomottagaren ska vara godkänd av Skatteverket innan gåvan ges. Enbart penninggåvor ger rätt till skattereduktion. Du måste dessutom ge minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle och minst kr under ett år. Skattereduktion medges med 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst kr per person och år. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr. Underlag för skattereduktion för gåva förtrycks i inkomstdeklarationen med ledning av de kontrolluppgifter som de godkända gåvomottagarna är skyldiga att lämna. Delägare i fåmansföretag, nyheter i 3:12-reglerna Nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp ( kr). Ett tak på 90 inkomstbasbelopp ( kr) införs för hur mycket av utdelningen som behöver beskattas som inkomst av tjänst. En person som äger andelar i flera fåmansföretag får från och med taxeringsåret 2013 endast använda förenklingsregeln i ett av företagen. Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Underlaget ska även minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen. Om aktierna förvärvats under året före beskattningsåret det vill säga 2011 ska bara ersättningar som betalats ut under den tid då aktierna ägts räknas in i löneunderlaget. Övrigt Momsen på restaurang- och cateringtjänster har sänkts från 25 % till 12 %. Nu kan även du som är delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag och som deklarerar elektroniskt få din skatteåterbäring före midsommar. 3

4 Deklarationstips för näringsverksamhet Det börjar dra ihop sig till deklarationstider. Vårt första tips är ett bra skatteprogram, Hogia Skatt. Ett komplett program för deklaration, skatteberäkning och analyser. För de delar som nämns nedan finner du beräkningsstöd i Hogia Skatt. Specifikation för näringsidkare Alla näringsidkare kommer att få en separat specifikation på samma sätt som förra året. På den visas, förutom kontrolluppgifter, en mängd uppgifter som inte förtrycks på inkomstdeklarationen. Exempelvis påförda egenavgifter och särskild löneskatt, periodiseringsfonder, expansionsfond, sjukpenning och skogskontouppgifter. Kontrollera så uppgifterna är korrekta innan du använder dem. Då uppgifter kommer vara förtryckta på inkomstdeklarationen i inkomstslagen tjänst och kapital är det extra viktigt för dig att kontrollera de förtryckta uppgifterna så att inget som egentligen hör till näringsverksamheten blir beskattat i tjänst eller kapital. Se till att deklarationen görs med slutgiltigt bokslut som underlag så att du inte missar eventuella ändringar. Tillsammans med deklarationsblanketten får du också en preliminär skatteuträkning där bland annat din debiterade F-skatt kommer att vara specificerad. Observera dock att i den preliminära skatteuträkningen har inte hänsyn tagits till näringsverksamhetens resultat. Att lämna Inkomstdeklaration 1 via Internet Du kan deklarera på Internet med dina personliga säkerhetskoder om du ska begära avdrag för resor till och från arbetet eller bara ska godkänna uppgifterna i din deklaration. Med e-legitimation kan du fylla i och bland annat lämna näringsbilagorna NE, NEA, N8 samt momsbilagan. Du kan även lämna K10- bilagan. Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/cd/dvd) Deklarationer med näringsuppgifter med mera kan lämnas till Skatteverket på olika sätt. Du kan lämna uppgifterna på fastställda deklarationsblanketter i pappersform, elektroniskt via filöverföring eller spara filerna på diskett/cd/dvd som sedan skickas till Skatteverket. Upprättar du deklarationer åt andra eller har flera deklarationer att lämna in kan du använda Skatteverkets filöverföringstjänst för att skicka in filer med näringsuppgifter, anstånd, tjänst och kapital (så kallade SRU-filer). Inkomstdeklaration 1 och första sidan av Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 måste skrivas under och lämnas in till Skatteverket. SRU-filerna avser alltså inlämning av resterande uppgifter i deklarationen. För att logga in till Skatteverkets filöverföringstjänst krävs någon av de på marknaden förekommande e-legitimationerna eller Elda- certifikatet (den så kallad smartdisken). För att sända filer via filöverföringstjänsten (eller via flyttbart media) ska filerna vara framställda enligt ett format fastställt av Skatteverket. Vid varje överföringstillfälle kan endast två filer sändas, info.sru och blanketter.sru. info.sru med uppgifter om dig som lämnare av materialet och blanketter.sru med alla deklarationsuppgifter, där Hogia Skatt sammanfogar alla deklarationsfilerna du valt ut att lämna till Skatteverket på detta sätt. Du får därefter två filer att lämna vidare via Skatteverkets webbplats. För instruktioner i detalj, hänvisar vi till hjälpsystemet i Hogia Skatt. Följande blanketter kan lämnas elektroniskt: Ansökan om byråanstånd Alla K-bilagor Alla N-bilagor + momsbilagan Alla T-bilagor Allt utom sidan 1 på inkomstdeklarationerna 2, 3 och 4 4

5 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare Från och med den 1 januari 2007 ska alla enskilda näringsidkare avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet ligger också till grund för deklarationen. Alternativet till att upprätta ett förenklat årsbokslut är att upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokföringsnämnden. I Hogia Skatt finns följande blanketter från Skatteverket: Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare, det vill säga bokslutsblanketten. Denna ska skrivas ut, skrivas under och arkiveras tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial i 7 år. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NE, det vill säga blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NEA, det vill säga blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som har flera verksamheter. För att färdigställa din deklaration finns givetvis beräkningsstöd i form av Hogia Skatts egna hjälpbilagor. Avdrag Kom ihåg att en del kostnader aldrig är avdragsgilla, till exempel böter, viten, felparkeringsavgifter, skattetillägg, förseningsavgifter, räntan på skattekontot, representation överstigande Skatteverkets beloppsbegränsningar och en del medlemsavgifter. Egenavgifter Schablonavdrag När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten. Bedriver du aktiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 10 % om du är född % om du är född % om du är född 1947 eller senare och under hela år 2012 har uppburit hel ålderspension 10 % om du under hela eller del av år 2012 har fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning 14 % om du är född 1986 eller senare Bedriver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %. Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkligen fick betala enligt slutskattebeskedet. Nedsättning av egenavgifter Vid beräkning av egenavgifter får du avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med kr. Detta gäller om du har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet din avgiftspliktiga inkomst av näringsverksamhet överstiger kr du är född och inte bara ska betala ålderspensionsavgift Nedsättningen beräknas automatiskt av Skatteverket. Om du är delägare i ett handelsbolag eller enkelt bolag måste du däremot i vissa fall själv ange nedsättningsbeloppet i ruta 143 på Inkomstdeklaration 1. Det gäller om ni är fler än två fysiska delägare och tillsammans har ett avgiftsunderlag som överstiger kr. Underskott Glöm inte att dra av underskott av näringsverksamhet från föregående år. Om näringsverksamheten efter avdrag för tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskottsavdrag finns inte. 5

6 Omedelbart avdrag nystartad verksamhet Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet dras av. Underskottet får dras av som allmänt avdrag, det vill säga från inkomst av annan näringsverksamhet och från inkomst av tjänst. Verksamheten ska ha påbörjats år 2008 eller senare och bedrivas aktivt. Avdrag får göras under de första fem åren och med högst kr per år. Att det i underskottet även ingår ett inrullat underskott från föregående år saknar betydelse. Det saknar också betydelse om föregående års underskott översteg kr. Tänk på att avdraget kan vara mer värt att utnyttja mot kommande vinster i näringsverksamheten, då du betalar egenavgifter på inkomst av näringsverksamhet. Utgifter innan verksamheten har kommit igång En skattskyldig som driver näringsverksamhet har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för utgifter i verksamheten före verksamhetens påbörjande. Avdraget får endast avse utgifter under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. En förutsättning för avdragsrätt är också att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla. Hyra m.m., eget företag Om du inte har någon särskilt inredd lokal kan du göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med kr om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make/maka. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget kr. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, till exempel kostnader för värme, vatten, el med mera. En förutsättning för att få avdrag är att du har arbetat minst 800 timmar i din bostad. Det får heller inte vara fråga om arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet. Om särskild del av fastigheten inrättats för näringsverksamheten får du göra avdrag för skälig andel av kostnaderna för hyra, värme, vatten med mera. Räntor dras av under inkomst av kapital. Om delägare i fåmansföretag (AB och HB) hyr ut enstaka kontorsrum eller garage till företaget får denne avdrag för de direkta merkostnaderna i form av el, uppvärmning, slitage och dyligt. Normalt medges avdrag med mellan och kr. Uppburen hyra med avdrag enligt föregående mening beskattas som inkomst av kapital till den del den motsvarar marknadsmässig hyra (ortens pris). Överstigande del beskattas enligt allmänna regler såsom lön i inkomstslaget tjänst. Resor till och från verksamhetslokal med bil Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma regler som gäller för löntagare. Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18,50 kr per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6,50 kr per mil eller för annat drivmedel med 9,50 kr per mil. Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger kr. Har du kostnader för resor till och från arbetet både som anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst. Tjänsteresor Om du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi, kan du få avdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km (närmaste färdväg) från din bostad och/ eller din verksamhetslokal. Om du inte kan visa dina verkliga kostnader, får du avdrag med ett schablonbelopp. Det gäller också avdrag för logi. Du måste kunna göra sannolikt att du har haft kostnaderna. Principerna för avdrag är desamma som för anställda. Kan du inte visa dina merkostnader får du vid resor i Sverige avdrag med 220 kr för hel dag och 110 kr för halv dag. Avdrag för logi medges med 110 kr per natt. Avdrag för endagsförrättningar medges inte eftersom någon fördyring inte anses uppkomma vid dessa. Dessa regler gäller inte om du arbetat mer än tre månader i följd på samma ort utanför din vanliga verksamhetsort. Du får då avdrag med den verkliga merkostnaden. Kan du inte visa de verkliga merkostnaderna kan du få avdrag enligt schablon med 66 kr (30 % av maxbeloppet) per dag och 110 kr per natt om arbetsorten ligger i Sverige. 6

7 Representation Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Utgifter i samband med en näringsidkares personliga högtidsdag ska dock inte dras av till exemepel bjudning för affärsvänner i anslutning till femtioårsdag. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Restaurangnota, dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas. Vid representation i hemmet ska det finnas kvitton med motsvarande uppgifter. Ej avdragsgill representation ska återföras till beskattning. Avskrivningar Inventarier Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan t.ex. vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Avskrivning (värdeminskning) betyder att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas. Om du köper in maskiner och inventarier finns tre olika sätt att få avdrag på. Omedelbart avdrag Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning Avdrag genom restvärdesavskrivning Omedelbart avdrag Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten (så kallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menar man taxeringsåret 2013 ett värde som understiger kronor exklusive moms (dvs. ett halvt prisbasbelopp). När man ska avgöra vad som är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Räkenskapsenlig avskrivning Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna. Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ: Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde), ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut, minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år, minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år, minskat med ersättningsfond som du använt. Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, dvs. motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten). Restvärdesavskrivning Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och kan sägas vara en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet. En annan skillnad är att restvärdesavskrivning får ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdesavskrivning finns ingen motsvarighet till kompletteringsregeln. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska värdeminskningsavdraget (oavsett om det beräknats enligt räkenskapsenlig- eller restvärdesavskrivning) justeras i motsvarande mån. 7

8 Byggnader Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes. Byggnadstyp och procentsats Småhus (120 och ) 2 % Hyreshus Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 % Kiosk (323) 5 % Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 % Ekonomibyggnad Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % Övriga ( ) 4 % Industribyggnad Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 % Värmekraftsbyggnader (719, ) 4 % Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, och 481) 4 % Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, och 481) 5 % Specialbyggnad ( och 890) 3 % Avsättningar Räntefördelning Räntefördelning kan ge dig lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten eller för handelsbolagsdelägaren flyttas från beskattning i näringsverksamhet till beskattning i kapital. Räntan beräknas på ett underlag som i princip utgörs av det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten. Detta kallas positiv räntefördelning. För beräkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag. Vid räntefördelning i näringsverksamhet är den så kallade positiva räntefördelningen frivillig. Om sådan inte görs, sparas den till nästa år. Det kan därför löna sig, om du har en inkomst före räntefördelningen under brytpunkten för statlig inkomstskatt, att skjuta räntefördelningen till nästa år om du då beräknas ha en inkomst över brytpunkten. Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränta i näringsverksamheten och dra av motsvarande belopp i inkomstslaget kapital. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande. Räntefördelning ska endast ske om kapitalunderlaget överstiger kr respektive kr. Expansionsfond Är du en fysisk person och näringsidkare eller delägare i handelsbolag får du ta hänsyn till en särskild post som kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Dessa regler gäller även dödsbon. Avsättningen dras av i näringsverksamheten. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång. På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 26,3 % i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på. I slutskattebeskedet tillgodoräknas du de 26,3 % du redan tidigare betalat i skatt. För beräkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag. 8

9 Periodiseringsfond När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten. Belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Periodiseringsfonderna återförs i en bestämd ordning, den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först. Periodiseringsfonden ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet. Glöm inte att återföra ev. periodiseringsfond från 2007 års taxering i årets deklaration! Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond Bedriver du enskild näringsverksamhet eller är handelsbolagsdelägare bör du göra en prognos över din verksamhets resultat innan avsättning. Beräknas din taxerade förvärvsinkomst framöver överstiga brytpunkterna för statlig inkomstskatt kanske du ska avstå från avsättning. Skatteeffekten kommer i retur vid återföring. Använd Hogia Skatts beräkningsbilaga för att beräkna uppskjuten skatt på obeskattade vinster. Simulera skattekostnaden om avsättningarna återförs under olika antal år och vid olika inkomstlägen. Övrigt Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Den som är ägare till fastigheten den 1 januari 2012 ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela kalenderåret Ett ägarbyte under 2012 innebär alltså att en ny ägare börjar betala avgift/skatt först från och med inkomståret Fastighetsavgift på småhus/hyreshus Alla bostäder i småhus och hyreshus får en kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostäder får ingen fastighetsavgift de första fem åren, och halv avgift de följande fem åren. För småhus är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För hyreshus är avgiften kr för varje bostadslägenhet, eller 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst kr) är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För småhus på ofri grund är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga småhuset och marken har olika ägare eller ägarkretsar) är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Det som nu sagts om småhus gäller också småhus och tomtmark på lantbruksenhet. Fastighetsskatt på småhus/hyreshus Fastigheter som inte är taxerade som färdigbyggda bostäder, får statlig fastighetsskatt på sitt taxeringsvärde obebyggd tomtmark småhus och bostadshyreshus under uppförande 9

10 Skatteverkets kontroller Skatteverket har publicerat inriktningen på kontroller som kommer att göras av inkomstdeklarationen Skatteverket gör varje år ett stort antal överförings-/avstämningskontroller på inkomstdeklarationen och använder du Hogia Skatt är detta något som programmet sköter med automatik. Skatteverket har publicerat att nedanstående ska granskas särskilt 2013 Avdrag som görs i inkomstdeklarationen för första gången Stor förändring mellan den förifyllda och den inskickade deklarationen Uppföljningskontroller Bostadsförsäljningar Webbshoppar, pokerspel och trafikstyrning på Internet Fastighetsmäklare Tandläkare Försäljning av skog Företagsledare i byggföretag som säljer fastigheter och bostadsrätter privat Uthyrning av semesterbostäder Taxibranschen, med fokus på friåkare Länkar Skatteverket» Avdragslexikon för företag» 10

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer