Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens"

Transkript

1 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut , 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN Introduktionsprogrammet Kommungemensamt inriktningsmål: Kvalitativ välfärd Andelen elever som går från Preparandutbildning till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 % Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida I bokslut och verksamhetsberättelse Andelen elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett år ska öka Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida I bokslut och verksamhetsberättelse Kommungemensamt Inriktningsmål: Framtida tillväxt Andelen Järfällaungdomar (16-20 år) utan sysselsättning som via Unga på gång kommer i sysselsättning (utbildning, arbete eller praktik) ska vara minst 50 % Aktiv uppföljning Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske dels genom uppföljning av effektmålen, dels genom redovisning av nyckeltal, volymer och kostnadsmått. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått Följande nyckeltal kommer att redovisas årligen: - Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs 9 (Källa: Skolverket, jämförelsetal) - Andel elever som går högskoleförberedande program/yrkesprogram/ introduktionsprogram (Källa: Skolverket, jämförelsetal) - Andel elever som går från Programinriktat individuellt val (PRIV) till ett nationellt program inom 1 år (Källa: UEDB, JVC) - Andel elever som fullföljer sin Yrkesintroduktion och går vidare till arbete eller studier inom ett år (Källa: UEDB, JVC)

2 - Andel elever inom Individuellt alternativ som går vidare till arbete eller studier inom ett år (Källa: UEDB, JVC) - Andel Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier (Källa: SKL, Öppna jämförelser, Skola) - Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år (Källa: Skolverket, jämförelsetal) - Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (Källa: SKL, Öppna jämförelser, Skola) - Andel elever med högskoleförberedande examen resp. yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) (Källa:..) - Andel Järfällaungdomar i egenregi/annan regi (Källa: UEDB) - Andel Järfällaungdomar (16-20 år) vars sysselsättning det finns vetskap om (Källa: UEDB, JVC) - Elevkostnad egen regi/annan regi/standardkostnad (Källa: Skolverket, statistik, kommunblad) - Betygsresultat totalt i genomsnitt (Källa: Skolverket, Jämförelsetal) Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv. 2 Åtaganden Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper och utvecklas. Du som elev ska vara delaktig i och kunna påverka din utbildning. Skolan har en god arbetsmiljö, där arbetsro, gemenskap och trygghet råder. Alla tendenser till våld, mobbning, rasism, drogmissbruk och diskriminering motarbetas tidigt och kraftfullt. Relationerna mellan elever och vuxna präglas av kommunikation och ömsesidig förståelse och respekt. Skolan strävar efter att eleverna ska ha hög närvaro i skolan och passa tider. Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning. VUXENUTBILDNINGEN Kommungemensamt inriktningsmål: Kvalitativ välfärd Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Enkät. Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv, Sfi, Sfx) för sig Andelen Järfällabor som efter kontakt med Studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska ligga över länssnittet Enkät

3 3 Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka Statistik Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv) för sig Andelen elever med godkänt i Sfi (uppdelat per nivå) ska ligga över länssnittet Andelen elever som ett år efter avslutad yrkesutbildning har arbete eller studerar ska öka. Statistik Uppföljning via brev/telefon/enkät Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske dels genom uppföljning av effektmålen, dels genom redovisning av nyckeltal, volymer och kostnadsmått. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått Följande nyckeltal kommer att redovisas årligen: - Grundläggande vuxenutbildning antal heltidsstudieplatser kostnad per plats - Svenska för invandrare (Sfi resp. Sfx) antal heltidsstudieplatser kostnad per plats (Källa: Skolverket, statistik, kommunblad) - Gymnasial vuxenutbildning - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats - Yrkesutbildning för vuxna - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats - Särvux - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats - Betygsresultat på flera betygsnivåer (Källa: Skolverket, Jämförelsetal) - Andel elever som avbryter sin kurs uppdelad per verksamhet (Gruv, Gy & Yrkesutbildning) Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv. Åtaganden Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) Som vuxenstuderande skriven i Järfälla kan du välja bland ett flertal olika anordnare i länet. I Järfälla finns egen regi i Järfälla Lärcentrum. Utbildningen är avgiftsfri. Vi åtar oss Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av allmänna ämnen och yrkesinriktade utbildningar. - Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning. - Studierna läggs upp utifrån en individuell studieplan. - Undervisningen är flexibel och anpassas till eleverna.

4 1 Protokollsbilaga 4. Fastställda verksamhetsmål för verksamheter i egen regi år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut , 30. Verksamhetsmål år 2015 för Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum Järfälla gymnasieskolor Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet NT-gymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet - Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Resultaten på nationella prov i svenska och matematik på ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområde) - Andelen elever som anger att de vill studera vid högskola/universitet ska öka. Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet. YTC: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet - Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. - Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Resultaten på nationella prov i svenska och matematik på ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområde) - Andelen elever som går vidare till arbete ska öka. (Redovisas på programnivå) - Andelen elever som tycker att de har fått förutsättningar inom karaktärsämnena för att ta ett arbete ska öka.

5 2 Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Introduktionsprogram - Andelen elever som går från Preparandutbildningen till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 %. - Andelen elever som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett respektive två år ska öka - Andelen elever som inom Individuellt alternativ går vidare till arbete eller studier inom ett år respektive två år ska öka. Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Gemensamma verksamhetsmål för alla gymnasieskolorna - Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för pedagogiskt arbete ska öka. - Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. - Andel Järfällaungdomar som söker till Järfällas kommunala gymnasieskolor ska öka Nyckeltal Resultat på nationella prov i förhållande till rikssnittet Andelen elever som går vidare till studier vid högskola/universitet (på programnivå) Andelen elever som efter PRIV och Yrkesintroduktion går vidare till studier eller arbete i förhållande till rikssnittet (vid få anges antal) Elevinflytande Nöjda med skolan Trygghet Mobbning Stöd

6 3 Verksamhetsmål för vuxenutbildningen Järfälla Lärcentrum Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd - Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. (Redovisas uppdelat på kurs) Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt - Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka. (Redovisas på grundläggande respektive gymnasial nivå) - Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. (Redovisas per nivå och specificera Sfinx) - Andelen elever som ett år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. - Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete eller andra studier ska minska. Verksamhetsmål för Jobbcenter inom nämndens ansvar för arbetsmarknadsåtgärder Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt - Minst 50 procent av alla anvisade till Jobbcenter ska efter tre månader på Jobbcenter ha ett arbete, annan praktik eller studera. (Målet följs upp med hjälp av egen statistik).

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer